2004/2. Generator TGH DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual"

Transkript

1 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2 ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen før du tager din generator i brug. ADVARSEL - Brug aldrig generatoren i et lukket lokale / område. Udstødningsgas kan medføre kvælning. ADVARSEL - Udstødningsrøret bliver meget varmt ved brug. Vær opmærksom på, ikke at røre ved udstødningsrøret umiddelbart efter brug. ADVARSEL - Brug kun godkendte kabler. ADVARSEL - Brændstof er meget brandfarligt, vær derfor forsigtig med påfyldning af brændstof. Påfyld ikke benzin i nærheden af åben ild, tændte cigaretter, gløder eller lignende. Tør altid spildt benzin grundigt op. Påfyld kun benzin en på kold maskine. ADVARSEL - Nødstrømsgeneratorer til bygninger må kun tilsluttes af en autoriseret elektriker, som skal rette sig efter de gældende love. Ukorrekte tilslutninger kan forårsage, at strøm løber retur til generatoren. Dette kan medføre, at personer, der kommer i kontakt med generatoren, kan få elektrisk stød. Efter strømmen er genoprettet, kan generatoren eksplodere, brænde, eller medføre brand i det elektriske system. ADVARSEL - Check altid alle tilslutninger, før du starter maskinen. Dette kan forebygge uheld. ADVARSEL - Placer altid generatoren 1 meter fra bygninger eller andet udstyr under brug. ADVARSEL - Brug kun generatoren på et vandret underlag. ADVARSEL - Vær opmærksom på hvordan generatoren stoppes og forstå alle funktioner. Overlad aldrig brugen af generatoren til personer, der ikke har modtaget instruktioner om anvendelsen. ADVARSEL - Hold børn væk fra generatoren under brug. ADVARSEL - Brug af generatoren med våde hænder kan medføre elektrisk stød. ADVARSEL - Brug ikke generatoren i regn eller sne. Sørg altid for at generatoren ikke bliver våd. ADVARSEL - Brug jord/stel forbindelse da dette kan afhjælpe eventuel skade på personer og materiale. ADVARSEL - Batterier indeholder syre, beskyt derfor dine hænder og øjne. I tilfælde af kontakt, skyl øjeblikkelig med rindende vand og søg læge. Batterier udvikler brint, hvilket kan være yderst eksplosivt. Undgå kontakt med gløder, flammer eller gnister. Oplad batteriet i et velventileret område. 2

3 1. Indholdsfortegnelse 2. Kontrol panel 4 3. Før start olie Før start - brændstof Før start luftfilter 5 4. Start 6 5. Brug af generatoren Stop Jævnstrøm (12V) 8 6. Vedligeholdelse Olieskift Brændstoffilter Opbevaring Specifikationer Fejlfinding 12 Reservedele Reservedelstegning over det pågældende produkt findes på vores hjemmeside Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside. 3

4 2. Kontrol Panel Tændingskontakt 5. Voltmeter 2. Indikator V stik 3. Oliealarm V stik 4. Relæ/sikring 3. Før start - Olie BEMÆRK - Check altid generatoren på en vandret overflade med stoppet motor. - Det indbyggede alarmsystem vil automatisk stoppe motoren, inden olie niveauet falder under det godkendte niveau. For at undgå uforudset afbrydelse, skal du checke olieniveauet regelmæssigt. - Brug af generator med for lidt olie, kan medføre alvorlige ødelæggelser på motorens sliddele. Brug fuld-syntetisk premium 4-takt olie, som opfylder de gældende krav. Brug 10W-40 API SF/CC. Check olieniveauet ved at fjerne olieproppen. Påfyld olie hvis nødvendigt. Olien skal være synlig i hullet. 4

5 3.1. Før start - Brændstof Brug blyfri 95 oktan benzin. Undgå at få støv, snavs eller vand i tanken. Efter påfyldning, skru tankdækslet sikkert fast. Påfyld aldrig mere brændstof end til det anviste mærke (figur herunder). Påfyld aldrig brændstof på en meget varm motor eller en motor, der kører Før start / vedligeholdelse - Luftfilteret Check at luftfilteret er rent og i god stand. FREMGANGSMÅDE 1. Løsn skruerne, der holder dækslet til luftfilteret. 2. Vask filteret grundigt i mild sæbevand. 3. Lad filtret tørre. 4. Væd filteret i motorolie, og pres det overskydende ud. 5. Indsæt filteret igen, og sæt dækslet på. 6. Sørg altid for at alle dele er monteret sikkert før start. Et filter, der ikke er monteret rigtigt, vil trække snavs ind i motoren. Dette vil forkorte motorens levetid. Luftfilter ADVARSEL Brug aldrig generatoren uden luftfilter. Dette resulterer i, at snavs bliver suget ind i motorens karburator. 5

6 4. Start ADVARSEL Afbryd alle tilslutninger til generatoren før start. 1 Åben for brændstof hanen. 2 Sæt chokeren på ON. Choker er slået til, når den peger til højre. 3 Sæt motorens ON/OFF-kontakt på ON. Tryk på ON. Træk i startsnoren. REKYL Træk langsomt i motorens startsnor, indtil der føles modstand. Træk derefter kraftigt i ét langt træk. Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, følg den altid tilbage med hånden. 6

7 5. Brug af generatoren ADVARSEL Før brug skal generatoren jordes. Dette gøres ved at forbinde jordforbindelsen på generatoren med en stelforbindelse, evt. et jordspyd. Gælder kun ved fast installation. BEMÆRK - Overskrid ikke strømstyrkegrænsen angivet for et almindeligt stik. - Forbind ikke generatoren til et lukket system i f.eks. et hus. Dette kan medføre skader på både kredsløbet og generatoren. - Foretag ikke ændringer på generatoren. - Forbind ikke flere generatorer i en parallelforbindelse. - Forlæng ikke udstødningen på generatoren. - Ved brug af forlængerledning skal du kun bruge et kraftigt og fleksibelt kabel. - Maksimum længde for forlængerledninger: mm 2 = 60 meter mm 2 = 100 meter. - Under brug må du ikke placere generatoren i nærheden af andre elektriske kabler. - DC udgangen kan bruges sammen med AC udgangen, men vær opmærksom på at strømstyrken kan variere, hvis belastningen er høj. 1. Start motoren. 2. Tilslut forbruger. 3. Afbryderen på ON. TILSLUTNING 5.1 Stop FREMGANGSMÅDE 1. Afbryd strømmen til forbruger. Kontakt på OFF 2. Sluk motoren. 3. Benzinhanen på OFF. 7

8 5.2. Jævnstrøm (12V) Forbind ladekablerne på DC udtaget på generatoren, forbind med de retmæssige poler på batteriet. Plus til Plus og Minus til Minus Start generatoren. Monter rød til plus og sort til minus. BEMÆRK 12 V udtaget på generatoren må kun bruges under overvågning til opladning af 12 V batterier. ADVARSEL - For at forhindre risikoen for at skabe en gnist nær batteriet, forbind da først ladekablet med batteriet, derefter med generatoren. Afmonter først kablet ved generatoren. - Ved opladning af batterier, der stadig er monteret i biler, er det vigtigt at bilens stelkabel er fjernet fra batteriets pol. Efter endt opladning monteres stel kablet på den retmæssige pol. Denne procedure udelukker muligheden for en kortslutning mellem generator og bilens chassis. BEMÆRK - Forsøg ikke at starte en bil, mens en generator er forbundet til bilens batteri. Generatoren kan blive beskadiget. - Check altid at generatoren er rigtig forbundet til batteriet. ADVARSEL Følg altid de foreskrevne regler for brug af batterier. 8

9 6. Vedligeholdelse BEMÆRK - Formålet med vedligeholdelsen er at holde generatoren i bedst mulig stand. - Reparationer bør altid blive udført på et autoriseret Texas Power Line værksted. Hver gang 1. måned hver 3. mdr. Hver 6. mdr. Hvert år Del eller eller eller eller Olie Luftfilter 20 timer 100 timer Check - påfyld X Skift X X Check X Rens X 500 timer 1000 timer 6.1 Olie skift - Udskift olie mens olien er varm. BEMÆRK FREMGANGSMÅDE - Fjern olieproppen. - Skru bundproppen løs, sæt en bakke under. - Hæld den brugte olie over i en beholder. - Påfyld den anbefalede olie og tjek olieniveauet. BEMÆRK Skil dig altid af med den brugte olie på den nærmeste genbrugsstation. Dermed skåner du miljøet mest muligt. 1. Afmonter olieproppen 2. Dræn den brugte olie. 3. Påfyld olie. Se specifikationer for korrekt mængde. 4. Monter olieproppen. 9

10 6.2. Brændstoffilter FREMGANGSMÅDE 1. Sæt brændstofhanen på OFF. 2. Afmonter brændstoffilteret. 3. Rengør filteret, ved at blæse trykluft, modsat brændstoffets løberetning. 4. Monter filteret, med en ny gummiring og stram godt til. Filterkop ved benzinhane. Pakning. 10

11 Filter. Bør udskiftes hvis defekt. (huller) 7. Opbevaring FREMGANGSMÅDE - Skift olien på generatoren. - Fjern tændrøret og hæld ca. en spiseskefuld ren motorolie ind i cylinderen. - Træk i startkablet 3-4 gange, derved bliver olien fordelt. Indsæt tændrøret igen. - Træk langsomt i generatorens startkabel indtil der føles modstand. - Nu er generatoren klar til opbevaring. 8. Specifikationer Dimension og vægt L x B x H Tør vægt 520x420x430 mm 38 kg Motor Model TG360 Motor Luftkølet 4-takt benzin OHV Køling Luft Startsystem Rekyl Oliekapacitet 0,6 L Brændstoftank kapacitet 12,0 L Tændrør art. nr. Denso W14EPR-U Elektrode afstand 0,7-0,8 HK/KW 3,7/2,7 Generator AC ud Volt(V) 230 Frekvens(Hz) 50 Ampere(A) 8,7 Effekt (KVA) 2,2 Max effekt KVA 2,7 Støj 65 db(a) ved 7 meter 11

12 9. Fejlfinding Motor starter ikke: er der benzin i tanken? NEJ fyld benzin på tanken JA er generatoren tændt? NEJ tænd generatoren JA er der nok olie på? NEJ fyld olie på JA er der strøm på NEJ oplad batteri JA er der gnist fra tændrøret NEJ udskift tændrøret NEJ stadig ingen gnist NEJ Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line værksted 12

13 WARNINGS! Always read the user manual thoroughly before using the generator. Never use the generator in a closed room/area. The exhaust may cause suffocation. The exhaust pipe becomes very hot during operation. Do not touch the exhaust pipe after use. Only use approved cables. Fuel is very flammable, be careful when filling with gasoline. Do not fill when you are close to open fire, lighted cigarettes, sparks or similar. Always clean spilled gasoline. Standby power generators for building must only be connected by an authorised electrician who must comply with the regulations in question. Incorrect connection can make the power/electricity run back to the generator. This may cause an electric shock if a person gets in contact with the generator. After the power has been restored the generator may explode, burn or cause a fire in the electric system. Always inspect all connections before you start the machine. This can prevent an accident. Always place the generator 1 meter away from buildings or other equipment during operation. Only use the generator on a horizontal surface. Be certain how the generator is to be stopped and understand all its functions. Never leave the use of the generator to persons who have not received any instruction about the operation. Keep children away from the generator during operation. Using the generator with wet hands may lead to electric shock. Never use the generator in rain or snow. Always make sure that the generator does not become wet. Use ground connection as this can reduce the risk of injury or damage of material. - Batteries contain acid. Protect your hands and eyes. In case you get into contact with the acid, rinse immediately with water and go to your doctor. Batteries develop hydrogen which can be extremely explosive. Avoid contact with flames or sparks. Charge the battery in a well-ventilated area. 13

14 1. Contents 2. Control panel Before start oil Before start fuel Before start air filter Start Operation of generator Stop Direct current (12V) Maintenance Changing oil Filter Storage Specifications Trouble shooting 23 Spare parts Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website If you help find part numbers yourself, it will ease the service. For purchase of spare parts, please contact your dealer. 14

15 2. Control Panel ON/OFF 5. Voltmeter 2. Indicator V 3. Oil alarm V 4. Relay/fuse 3. Before start - Oil NOTE - Always inspect the generator on a horizontal surface with a turned-off engine. - The built-in alarm system will automatically stop the engine before the oil level drops under the approved level. In order to avoid unpredicted disconnection you must check the oil level regularly. - Using the generator with too little oil can cause severe damages to the wear parts of the machine. Use full synthetic premium 4 stroke oil which meets the demands in question. (Use 10W-40 API SF/CC). Check the oil level by removing the oil cap. Fill with oil if necessary. You should be able to see the oil in the hole. 15

16 3.1. Before start - Fuel Use unleaded gasoline (super) Avoid getting dust, dirt or water in the tank. After filling, fasten the tank cover safely. Only fill fuel to the indicated marking. See below. Never fill fuel on a very hot engine or an engine that runs. Fill fuel up till here 3.2. Before start / maintenance Air filter Check that the air filter is clean and in good shape PROCEDURE - Loosen the knurled nut that fastens the air filter. - Wash the filter thoroughly in mild soap water. - Let the filter dry. - Moisten the filter in engine oil. Press out any excess oil. - Fit the filter again and put on the cover. - Always make sure that all parts are fitted securely before start. A filter fitted incorrectly will result in dirt being drawn into the engine which shortens the lifetime of the engine. Air filter WARNING Never use the generator without an air filter. This will result in dirt being drawn into the carburettor of the engine. 16

17 4. Start WARNING Disconnect all connections to the generator before starting. 1 Open the petrol cock. 2 Switch the choke to ON. Choke is ON, when pointing to the right. 3 Switch the engine switch to ON. Press ON. Pull the starter. RECOIL Pull slowly in the starting cord of the engine until you feel resistance. Then pull one heavy long draw. Never let the starting cord run back by itself, always follow it with your hand. 17

18 5. Operation of generator WARNING Before use the generator must be grounded. Connect the ground take off on the generator with the frame connection e.g. an earth auger. NOTE - Do not exceed the voltage limit stated for a regular plug. - Do not connect the generator to a closed system in e.g. a house. This may cause damage on both the circuit and the generator. - Do not make any amendments to the generator. - Do not connect more generators in a parallel connection. - Do not extend the exhaustion on the generator. - When using an extension cord you must use a heavy and flexible cable. - Maximum length of extension cords: mm 2 = 60 meter mm 2 = 100 meter. - During operation you shall not place the generator close to any other electric cables. - The DC outlet may be used together with the AC outlet, but pay attention to the current intensity varying if the load is too high. - Start the engine. - Connect the power to the tool. - Switch ON. CONNECTION 5.1 Stop - Disconnect the power to the tool. - Turn off the engine. - Switch on the gasoline tap OFF. PROCEDURE 18

19 5.2. Direct current (12V) Connect the charging cables on the DC output on the generator to the correct poles on the battery. Plus to Plus and Minus to Minus Start the generator. Connect red to plus and black to minus. NOTE 12 V output on the generator must only be used for charging 12 V automobile batteries. WARNING - In order to prevent the possibility of a spark close to the battery you must first connect the charging cable to the generator and thereafter to the battery. When dismounting start by dismounting by the battery. - When charging batteries which are still mounted in cars, it is important that the frame cable has been removed from the pole of the battery. After charging, the frame cable shall be connected to the correct pole. This procedure prevents the risk of a short circuit between generator and the chassis of the car. NOTE - Do not try to start a car while the generator is connected to the battery of the car. The generator may be damaged. - Always check that the generator has been correctly connected to the battery. WARNING Always respect the indicated instructions for use of battery. 19

20 6. Maintenance NOTE - The purpose of the maintenance is to keep the generator in the best possible condition. - Repairs should always be carried out be an authorized Texas Power Line dealer. Part Oil Air filter Every time 1st. month Every 3 month. or or 20 hours 100 hours Check - refill X Replace X X Check X Clean X Every 6 months. or 500 hours Every year or 1000 hours 6.1 Replacing oil - Replace oil while the oil is still warm. NOTE PROCEDURE - Remove the oil cap. - Loosen the drain plug (place a tray below) or use an oil suction appliance. - Pour the used oil into a can. - Fill with the recommended oil and check the oil level. NOTE Always get rid of the used oil in the best way so that you spare the environment as much as possible. 1. Remove oil cap 2. Loosen drain plug and drain the oil. 3. Fill with oil. See specifications for correct amount. 20

21 4. Fit the oil cap Fuel filter PROCEDURE 5. Turn the fuel cock to OFF. 6. Remove the fuel filter. 7. Clean the filter by using air pressure in the direction opposite the direction of the fuel. 8. Re-fit the filter with a new rubber lining and tighten. Filter housing at fuel cock. Washer. 21

22 Filter. Should be replaced if defect. 7. Storage PROCERURE - Replace the oil of the generator. - Remove the spark plug and pour one table spoon full engine oil into the cylinder. - Pull the starting cord 3-4 times to distribute the oil. Fit the spark plug. - Pull slowly the starting cord of the generator until you feel resistance. - Now the generator is ready to be stored. 8. Specifications Dimension and weight L x B x H Dry weight 520x420x430 mm 38 kg Motor Model TG360 Engine Air-cooled 4-stroke gasoline OHV Cooling Air Starting system Recoil Oil capacity 0,6 L Fuel tank capacity 12,0 Ltr Spark plug Denso W14EPR-U Electrode distanced 0,7-0,8 HP/KW 3,7/2,7 Generator AC out Volt(V) 230 Frequenzy(Hz) 50 Ampere(A) 8,7 Effect (KVA) 2,2 Max effect KVA 2,7 Noise 65 db at 7 metres 22

23 9. Trouble shooting Engine does not start: Enough fuel? YES NO Fill fuel into the tank Is the generator turned NO Turn on the generator YES Enough oil? NO Fill oil YES Power on the battery? NO Reload battery YES Spark from spark plug? NO Replace spark plug NO Still no spark? NO Contact your authorised Texas Power Line dealer 23

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250 Digital Clamp Meter Instruction Manual DT-9250 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19-58 77 00 Fax: +46 (0)19-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com Contents

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere