C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C530, C532 og C534. Vejledning til menuer og meddelelser"

Transkript

1 C530, C532 og C534 Vejledning til menuer og meddelelser Maj Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Meddelelse om udgave Juli 2006 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor bestemmelserne er i modstrid med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE UDGIVELSE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL. Visse stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse af udtrykkelige eller underforståede garantier ved visse transaktioner. Denne erklæring gælder derfor muligvis ikke for Dem. Denne udgivelse kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Disse ændringer inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Bemærkninger til denne udgivelser kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruge eller distribuere de oplysninger, De giver, som firmaet ønsker uden nogen forpligtelser over for Dem. De kan få flere eksemplarer af udgivelserne til dette produkt ved at besøge Lexmarks websted på Henvisninger i denne udgivelse til produkter, programmer eller tjenester indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor denne driver forretning. Ingen henvisninger til et produkt, program eller tjeneste har til formål at erklære eller antyde, at kun det pågældende produkt, program eller tjeneste kan bruges. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, der ikke overtræder nogen eksisterende immaterialrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og bekræftelse af driften sammen med andre produkter, programmer eller tjenester end dem, der udtrykkeligt er angivet af producenten, er brugerens ansvar Alle rettigheder forbeholdes. RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER Denne software og al tilhørende dokumentation under denne aftale er kommerciel computersoftware og -dokumentation, der udelukkende er udviklet for private midler. Varemærker Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCLkommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne. Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder: Albertus The Monotype Corporation plc Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE Apple-Chancery Apple Computer, Inc. Arial The Monotype Corporation plc CG Times Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation Chicago Apple Computer, Inc. Clarendon Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Eurostile Nebiolo Geneva Apple Computer, Inc. GillSans The Monotype Corporation plc Helvetica Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry ITC Avant Garde Gothic International Typeface Corporation ITC Bookman International Typeface Corporation ITC Mona Lisa International Typeface Corporation ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation Joanna The Monotype Corporation plc Marigold Arthur Baker Monaco Apple Computer, Inc. New York Apple Computer, Inc. Oxford Arthur Baker Palatino Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Stempel Garamond Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Taffy Agfa Corporation Times New Roman The Monotype Corporation plc Univers Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

3 Indhold Om printermenuer...5 Om kontrolpanelet...5 Listen Menuer...6 Menuen Forbrugsstoffer...7 Papirmenu...8 Menuen Standardkilde...8 Menuen Papirstørrelse/type...8 Menuen Konfigurer MP...10 Menu Ertstat med str...10 Menuen Papirstruktur...11 Menuen Papirvægt...11 Menuen Papirilægning...11 Menuen Specialtype...12 Menuen Generel opsætning...12 Rapporter...12 Menuen Side med menuindstillinger...12 Menuen Enhedsstatistik...13 Menuen Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk <x>...13 Menuen Trådløs-instal.side...13 Menuen Profilliste...13 Menuen Side med NetWare-indstilling...13 Menuen Udskriv fonts...14 Menuen Udskriv bibliotek...14 Indstillinger...14 Opsætningsmenu...14 Menuen Finishing...19 Menuen Kvalitet...22 Værktøjsmenu...25 Menuen PDF...26 Menuen PostScript...27 PCL-emuleringsmenu...27 Menuen HTML...30 Menuen Billede...31 Menuen Sikkerhed...31 Netværk/Porte...31 Menuen TCP/IP...31 Menuen IPv Standardnetværks- og netværks<x>menu...33 Standard USB- og USB <x>-menu...34 Standard Parallel- og Parallel<x>menuen...36 Serielmenu...38 Menuen NetWare...40 Menuen AppleTalk

4 Menuen LexLink...41 Menuen USB Direct...41 Hjælpesider...42 Om printermeddelelser...43 Liste over status- og fejlmeddelelser...43 Indeks

5 Om printermenuer Om kontrolpanelet BACK BACK MENU 2 6 MENU # 5 STOP X 5 STOP X Kontrolpanelelementer Beskrivelse 1 Display Displayet viser meddelelser og billeder, som giver oplysninger om printeren: Printerstatusmeddelelser - Angiver printerens aktuelle status, f.eks. Klar. Meddelelser om forbrugsstoffer - Giver oplysninger om forbrugsvarerne, f.eks. Toner lav. Vis-mig-skærmbilleder - Giver oplysninger om, hvordan du løser almindelige printerfejl. Disse skærmbilleder vises kun, når printeren registrerer en fejlkode. 2 Vælg Når du trykker på, indledes en handling i et menupunkt. 3 Navigationsknapper Tryk på eller for at rulle gennem menulisterne. Tryk på eller for at rulle gennem værdier eller tekst, der ruller til et andet skærmbillede. 4 Indikatorlampe Angiver printerens status: Slukket - Strømmen er slukket. Blinker grønt - Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Lyser grønt - Printeren er tændt, men ikke i brug. Lyser rødt - Brugerindgriben er nødvendigt. 5 Stop Stopper al printeraktivitet Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. 5

6 Kontrolpanelelementer Beskrivelse 6 Menu Åbner menuindekset Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand. 7 Tilbage Det forrige skærmbillede vises på displayet 8 Direkte USB-port Indsæt et USB-flash-drev for at sende data til printeren. 9 Numerisk tastatur Består af tallene 0 9, en tilbageknap og en pund-knap Listen Menuer Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger. Dette diagram viser de punkter, der findes på hver menu. Bemærk! Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner. Forbrugsstofsmenu Papirmenu Rapporter Indstillinger Udskift forbrugsstof Standardkilde Menuindstillingsside Opsætningsmenu Cyan kassette Papirstørrelse/type Enhedsstatistik Finishingmenu Magenta kassette Konfigurer MP Netværksinstallationsside Kvalitetsmenu Gul kassette Erstat med størrelse. Instal.side til netværk <x> Værktøjsmenu Sort kassette Papirstruktur Trådløs <x>-instal.side PDF-menu Cyan fotokonduktor Papirvægt Profilliste PostScript-menu Magenta fotokondukt. Papirilægning Side med NetWare-indstilling PCL-emuleringsmenu Gul fotokonduktor Specialtyper Udskriv fonts HTML-menu Sort fotokonduktor Generel opsætning Udskriv bibliotek Billedmenu Fuser Overførselsbælte 6

7 Sikkerhed Netværk/Porte Hjælp Maks. ugyldige PIN Jobudløb TCP/IP IPv6 Trådløs Standardnetværk Netværk <x> Standard-USB USB <x> NetWare AppleTalk LexLink USB Direct Farvekvalitet Udskriftskvalitet Udskrivningsvejledning Vejledning til forbrugsstoffer Medievejledning Fejl i udskriftsjob Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejl. flytn. af printeren Menuen Forbrugsstoffer De tonerkassetter, der leveres sammen med printeren, fungerer kun i den printer, de blev leveret med. Hvis du prøver at bruge disse tonerkassetter i enhver anden printer, selv printere af samme model, vises muligvis en fejlmeddelelse om kassetteinkompatibilitet. Udskift forbrugsstof Cyan kassette Magenta kassette Gul kassette Sort kassette Cyan fotokonduktor Magenta fotokonduktor Gul fotokonduktor Sort fotokonduktor Spildtonerboks Fuser Overførselsbælte Her findes en indstilling til nulstilling af forbrugsstoftælleren for den udskiftede fotokonduktorenhed Vælg fotokonduktorenheden, og vælg derefter Ja eller Nej: Vælg Ja for at nulstille forbrugstælleren. Vælg Nej for at forlade menuen. Bemærk! En forbrugsstoftæller skal nulstilles manuelt, når en fotokonduktor udskiftes. Viser tonerkassetternes status Bemærk! Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises. Viser status for fotokonduktorerne Bemærk! Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises. Viser status for spildtonerboksen Bemærk! Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises. Viser status for fuseren eller overførselsbæltet Bemærk! Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises. Cyan fotokonduktor Magenta fotokonduktor Gul fotokonduktor Sort fotokonduktor Lav Ugyldig Udskift Mangler eller defekt OK Ikke kalibreret Ikke understøttet Snart opbrugt Udskift Mangler OK Næsten fuld Udskift Mangler OK Snart opbrugt Udskift Mangler OK 7

8 Papirmenu Bemærk! Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner. Menuen Standardkilde Standardkilde Angiver standardpapirskuffen eller anden mediekilde Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og - typen er indstillet korrekt, så sammenkædes skufferne automatisk. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe. Indstillingen MP-arkføder er kun tilgængelig, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Yderligere oplysninger findes i "Menuen Konfigurer MP" på side 10. Bakke <x> MP-arkføder Manuelt papir Manu. konvo. Menuen Papirstørrelse/type Bemærk! Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen. Skuffe <x> Størrelse/type Skuffe <x> størrelse/type Identificerer standardstørrelsen for hver skuffe. For skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes skufferne automatisk. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe. Identificerer den papirtype, der er ilagt i hver skuffe. Brug dette menupunkt til at optimere udskriftskvaliteten og sammenkæde skuffer automatisk. Bemærk! Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype <x>. A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Universal Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Genbrugspapir Specialtype <x> 8

9 MP-arkføder Størrelse/type MP-arkføder størrelse/type Manuel papir- Størrelse/type Identificerer den papirstørrelse, der er installeret i MP-føderen Bemærk! Tilgængelig på visse modeller. Identificerer den papirtype, der er installeret i MP-arkføderen Hvis indstillingen ikke vises, kan du få flere oplysninger i "Menuen Konfigurer MP" på side 10. Bemærk! Tilgængelig på visse modeller. Identificerer den papirstørrelse, der ilægges manuelt A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Genbrugspapir Specialtype <x> A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 9

10 Manuel papirstørrelse/type Manu. konvo. Størrelse/type Manu. konvo. størrelse/type Identificerer den papirtype, der ilægges manuelt Identificerer den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt Identificerer den konvoluttype, der ilægges manuelt Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Genbrugspapir Specialtype <x> 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut Konvolut Specialtype <x> Menuen Konfigurer MP Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på modeller med en MP-arkføder. Konfigurer MP Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Kassette Manuel Menu Ertstat med str. Hvis MP-arkføderen er sammenkædet med en anden bakke, vælger printeren først det papir, som findes i MP-arkføderen. Indstillingen MP-arkføder er kun tilgængelig, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Erstat med str. Erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig Indstillingen angiver, at ingen erstatninger er tilladt. Indstillingen Alle viste angiver, at alle tilgængelige erstatninger er tilladt. Hvis der er valgt en erstatning, behandles udskriftsjobbet uden at meddelelsen Skift papir vises. Statement/A5 Letter/A4 Alle viste 10

11 Menuen Papirstruktur Almindelig Karton Transparent Genbrugsp. - strktr Glossy struktur Etiketstruktur Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet Spec. <x> strukt. Identificerer strukturen Glat Normal Groft Menuen Papirvægt Normal vægt Vægt af karton Vægt af transperant Genbrugspapir - vægt Vægt af glossy papir Vægt af etiketter Vægt af tykt papir Kuvertvægt Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Vægt af special <x> Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Let Normal Tung Menuen Papirilægning Genbrugspapir ilægges Glossy papir ilægges Brevpapir ilægges Fortrykt ilægges Farvet ilægges Brugerd.<x> ilæg. Indstiller ilægningsretningen for medietypen for det valgte menupunkt Standardindstillingen er. Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob. Du skal vælge 1-sidet udskrivning i Udskriftsegenskaber. Når du har valgt 1-sidet udskrivning, indsætter printeren automatisk blanke sider. Dupleks 11

12 Menuen Specialtype Specialtype <x> Genbrugspapir Opretter en menu, der viser de brugerdefinerede mediestørrelser Den brugerdefinerede størrelse skal være understøttet af papirskuffen eller MParkføderen. Når du har navngivet størrelsen, vises navnet i stedet for Specialtype <x>. Navnet forkortes til 16 tegn. Papir Karton Transparent Glossy Etiketter Konvolut Menuen Generel opsætning Disse menupunkter anvendes til at angive højde, bredde og indføringsretning til papirstørrelsen Universal. Indstillingerne til papirstørrelsen Universal vises sammen med de andre papirstørrelser og indeholder tilsvarende optioner, som f.eks. dupleksunderstøttelse og udskrivning af uddelingskopier. Yderligere oplysninger om dupleks og udskrivning af uddelingskopier findes i "Menuen Finishing" på side 19. Måleenheder Angiver de anvendte måleenheder Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale indstilling. Tommer Millimeter Bredde stående Indstiller Bredde stående 3 8,5" mm Højde Stående Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. 8,5" er den amerikanske standard. Målet kan ændres i trin på 0,01". 216 mm er den internationale standard. Målet kan ændres i trin på 1 mm. Indstiller Højde stående Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. 14" er standardindstillingen i USA. Målet kan ændres i trin på 0,01". 356 mm er den internationale standard. Målet kan ændres i trin på 1 mm. 3 14,17" mm Rapporter Menuen Side med menuindstillinger Side med menuindstillinger Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IPadresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre nyttige oplysninger Ingen Bemærk! Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. 12

13 Menuen Enhedsstatistik Enhedsstatistik Udskriver en side med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider Bemærk! Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Ingen Menuen Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk <x> Side med netværksindstillinger Udskriver en side, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser. Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver. Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Ingen Menuen Trådløs-instal.side Trådløs-instal.side Udskriver en side, der indeholder nyttige oplysninger om den trådløse netværksforbindelse, som f.eks. TCP/IP-adresser. Dette menupunkt vises kun på printere, der er tilsluttet et trådløst netværk. Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Ingen Menuen Profilliste Menupunkt Beskrivelse Profilliste Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren Bemærk! Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Indstillinger Ingen Menuen Side med NetWare-indstilling Side med NetWare-indstilling Udskriver en side, som indeholder NetWare--specifikke oplysninger om netværksforbindelsen Denne side er kun tilgængelig for printere, som har en intern printerserver installeret. Yderligere netværksoplysninger findes i "Menuen Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk <x>" på side 13. Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Ingen 13

14 Menuen Udskriv fonts Udskriv fonts Udskriver et eksempel på alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren Bemærk! Der er en separat liste tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer. PCL-fonte PostScript-fonte Menuen Udskriv bibliotek Udskriv bibliotek Udskriver en liste over alle ressourcer, som lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk. Ingen Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%. Flashhukommelseskortet eller printerens harddisk skal være installeret korrekt og fungere korrekt. Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet Klar. Indstillinger Opsætningsmenu Displaysprog Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på. Engelsk Fransk Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Swenska Portugisisk Suomi Russisk Polski Ungarsk Tyrkisk Tjekkisk Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk 14

15 Økotilstand Strømbesparer Alarmer Alarmkontrol Alarmer Kassettealarm Timeouts Skærm-timeout Printeren sparer på energien ved at slukke baggrundslyset på displayet Standardindstillingen er. Energi/Papir er kun tilgængelig på dupleksmodeller. Når denne indstilling er valgt, udskrives udskriftsjob på begge sider af papiret. Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparertilstand. Deaktiveret vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til. Vil du vide mere, skal du læse Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation. Fabriksindstillingen afhænger af printermodellen. Udskriv siden med menuindstillinger for at få vist den aktuelle indstilling. Vælger du 1, venter printeren ét minut efter udskrivning. Denne indstilling sparer meget energi, men kræver mere opvarmningstid. Vælg 1, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren På indstillingen lyder alarmen ikke. Standardindstillingen er Én gang. Én gang - printeren udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt - printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren til at løse et kassetteproblem På indstillingen lyder alarmen ikke. Standardindstillingen er Én gang. Én gang - printeren udsender tre hurtige bip. Kontinuerligt - printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før dens kontrolpanel går tilbage til tilstanden Klar Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder. Energi Energi/Papir Deaktiveret Én gang Kontinuerligt Én gang Kontinuerligt

16 Timeouts Print-timeout Timeouts Vent-timeout Timeouts Timeout for netværksjob Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet Standardindstillingen er 90 sekunder. Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printer kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob Standardindstillingen er 40 sekunder. Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering. Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data fra netværket, før den annullerer et udskriftsjob Standardindstillingen er 40 sekunder. Timeout for netværksjob er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCLemulering Genopret udskrift Fortsæt automatisk Lader printer automatisk genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum Deaktiveret Genopret udskrift Genopret ved stop Standardindstillingen er Deaktiveret er tidsrummet i sekunder. Angiver, om printeren skal genudskrive fastklemte sider Standardindstillingen er Auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider. Auto 16

17 Genopret udskrift Beskyt side Printersprog Udskriftsområde Kun sort-tilstand Indlæs til Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder Standardindstillingen er. Indstillingen udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. Indstillingen sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives. Bestemmer printerens standardsprog PCL-emulering benytter en PCL-fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PSfortolker til at behandle udskriftsjob. Printerens standardsprog varierer alt afhængigt af printertypen. Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog. Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten. Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5- fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-emulering. Angiver, at printeren kun skal udskrive med sort og hvidt Bemærk! Standardindstillingen er. Angiver lagringsdestinationen for indlæste data Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flash-hukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes. Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM. PCL-emulering PS-emulering Normal Hele siden RAM Flash Disk 17

18 Jobstatistik Spar ressourcer Fabriksindstillinger Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på printerens harddisk Statistikkerne indeholder oplysninger om udskriftsfejl, udskrivningstiden, jobstørrelse i byte, den påkrævede papirstørrelse og -type, det samlede antal udskrevne sider og samlede antal kopier. Jobstatistik er kun tilgængelig, når en printerharddisk er installeret og fungerer korrekt. Harddisken må ikke være læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. Jobbufferstørrelsen bør ikke indstilles til 100 %. Standardindstillingen er. Indstillingen betyder, at printeren ikke gemmer jobstatistikker. Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Standardindstillingen er. På indstillingen bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. På indstillingen bevares de indlæste data under sprogændringer printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld. Printerens indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne Standardindstillingen er Gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke. Alle printerindstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog og indstillingerne i Parallelmenuen, Serielmenuen, Netværksmenuen og USB-menuen. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke. Gendan ikke Gendan nu 18

19 Menuen Finishing Dupleks* Dupleksindbinding* Indstiller dupleksudskrivning (tosidet) som standard for alle udskriftsjob. Standardindstillingen er. Når du udskriver fra et program, tilsidesætter indstillingerne i programmet de valg, du udfører på kontrolpanelet. Hvis du vil angive 2-sidet udskrivning (Windows-brugere), fra programmet, skal du klikke på Filer Udskriv og derefter klikke på Egenskaber, Foretrukne, Optioner eller Indstillinger. Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Lang kant Lang kant Kort kant Kort kant Back of sheet Portrait Front of next sheet Back of sheet Front of next sheet Landscape Back of sheet Front of next sheet Back of sheet Landscape Front of next sheet Portrait Kopier Lang kant er standardindstillingen. Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider. Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider. Indstiller det antal kopier, du ønsker som printerstandardværdi. 1 er standardindstillingen. Hvis du vil angive et antal kopier for et specifikt udskriftsjob (Windowsbrugere) via programmet, skal du klikke på Filer Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Foretrukne, Optioner eller Indstillinger. Indstillingerne i programmer tilsidesætter altid indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet *Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes. 19

20 Tomme sider Sortering Skillesider Skillesidekilde Udskriv flere sider Angiver, om tomme sider skal medtages som en del af udskriften Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke. Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Standardindstillingen er. Indstillingen sørger for, at udskriftsjobbet stakkes i rækkefølge. På begge indstillinger udskrives hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier. Indsætter tomme skillesider Standardindstillingen er Ingen. Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til.. Hvis Sortering er angivet til, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, såsom efter alle forekomster af side 1, 2 osv. Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter. Angiver, hvilken papirskuffe skillesiderne skal hentes fra. Skuffe 1 er standardindstillingen. Indstillingen MP-arkføder fungerer kun, hvis Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Hvis du har brug for hjælp, skal du læse "Menuen Konfigurer MP" på side 10. Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Dette kaldes uddelingskopier eller Papirbesparelse. Standardindstillingen er. Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side. Udskriv ikke Udskriv Ingen Mellem kopier Mellem job Mellem sider Skuffe 1 Skuffe 2 MP-arkføder 2 uddelingskopier 3 uddelingskopier 4 uddelingskopier 6 uddelingskopier 9 uddelingskopier 12 uddelingskopier 16 uddelingskopier *Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes. 20

21 Multisiderækkefølge Angiver placeringen af flersiders billeder, når du anvender Udskriv flere sider Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende. Standardindstillingen er Vandret. Vandret Lodret Modsat vandret Modsat lodret *Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes. 21

22 Multisidevisning Multisideramme Fastlægger papirretningen for et flersidet ark Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende. Lang kant bruger liggende. Kort kan bruger stående. Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskriv flere sider. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen. Auto Lang kant Kort kant Ingen Udfyldt *Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farvekorrektion Angiver, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver Bemærk! Standardindstillingen er Farve. Justere farveoutputtet på den udskrevne side På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift. Standardindstillingen er Auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller på hvert objekt på den udskrevne side. Funktionen ser på, hvordan objekternes farver er defineret. Indstillingen Deaktiveret slår farvekorrektion fra. Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve. Farve Kun sort Auto Deaktiveret Manuel Udskrivningsopløsning Indstiller udskriftens opløsning 1200 dpi 4800 CQ Tonersværtningsgrad Standardindstillingen er 4800 CQ dpi giver den højeste udskriftsopløsning. Denne indstilling øger glanseffekten. Gør udskriften lysere eller mørkere Standardindstillingen er 4. Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal. Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere. Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Menuer og meddelelser

Menuer og meddelelser Menuer og meddelelser Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark International,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

USB-menu. Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Brug til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option ). Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: 1 Jobbuffering Mac binær PS NPA-tilstand PCL SmartSwitch

Læs mere

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006 Lexmark International,

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com

Lexmark C910. Brugervejledning. Oktober 2001. www.lexmark.com Lexmark C910 Brugervejledning Oktober 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 11 Udskriftshastighed... 12 Hukommelse... 12 Papirhåndtering... 12 Kapitel 2: Forhindring af

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

C54x Series. Brugervejledning

C54x Series. Brugervejledning C54x Series Brugervejledning November 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5025 Model(ler): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Indhold

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Serie X54x. Brugervejledning. Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Serie X54x. Brugervejledning. Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Serie X54x Brugervejledning August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modelnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Indhold Sikkerhedsinformation...11 Om printeren...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LexPrint v3.0 Brugervejledning

LexPrint v3.0 Brugervejledning LexPrint v3.0 Brugervejledning September 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Brug af LexPrint-startskærmen...3 Brug af fotofremvisning...5 Minimumsystemkrav...7

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Enestående all round grafisk printer til kontoret

Enestående all round grafisk printer til kontoret magicolor 7450 Enestående all round grafisk printer til kontoret REVOLUTION I FARVEPRINT www.konicaminolta.dk/printer The essentials of imaging Enestående all round grafisk printer til kontoret Hvis du

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere