Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel blodtryksmåler HBP-1300"

Transkript

1 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, :56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Læs hele manualen for at sikre, at apparatet anvendes på sikker og korrekt vis. IM-HBP-1300-E-DA-01-02/ A0038

2 HBP-1300-E main2.book Page 0 Tuesday, April 16, :56 PM Indhold Indledning Tilsigtet brug...1 Undtagelser...1 Bemærkninger om sikkerhed...2 Advarsler og sikkerhedsregler...3 Anvendelse af apparatet Produktkomponenter...10 Valgfrit tilbehør...10 Produktegenskaber...11 Apparatets egenskaber/funktioner...12 Installation af batteriet...14 Tilslutning af lysnetadapteren...15 Systemindstillinger Menutilstand...16 Konfigurationstilstand...17 Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Principperne bag non-invasiv blodtryksmåling...18 Valg af manchet og tilslutning...19 Sådan omvikles manchetten på patienten...20 Sådan tages målingen i "Manuel tilstand"...21 Sådan tages målingen i "Auskultationstilstand"...22 Standsning af måling...23 Viser den sidste måling...23 Vedligeholdelse Vedligeholdelseseftersyn og sikkerhedshåndtering...24 Rengøring af apparatet...24 Vedligeholdelse af tilbehør...24 Kontroller før brug...25 Fejlfinding...26 Liste over fejlkoder...28 Bortskaffelse...29 Specifikationer Fabriksindstillinger...30 Tekniske specifikationer: HBP Producentens erklæring...33

3 HBP-1300-E main2.book Page 1 Tuesday, April 16, :56 PM Indledning Tilsigtet brug Medicinsk anvendelse Dette er et digitalt apparat, som er beregnet til at måle blodtryk og puls hos den voksne og pædiatriske patientpopulation med en armomkreds på cm. Tilsigtet bruger Denne enhed må kun betjenes af læger og sundhedspersonale. Patientpopulation Denne enhed er beregnet til brug sammen med voksne og børn fra 3 år og opefter. Miljø Dette instrument er udviklet til brug i lægekonsultationer, på hospitaler, klinikker samt andre medicinske faciliteter. Måleparameter Ikke-invasiv blodtryksmåling Pulshastighed Brugsanvisning Advarsler og sikkerhedsregler i denne brugsanvisning skal altid overholdes. Undtagelser OMRON påtager sig intet ansvar under følgende omstændigheder. 1. Hvis der opstår problemer eller skader, som skyldes vedligeholdelse og/eller reparationer udført af andet personale end OMRON eller en OMRON-godkendt forhandler. 2. Problemet eller skaden på OMRON-produktet skyldes et produkt fra en anden producent, som ikke blev leveret af OMRON. 3. Problemet eller skaden er forårsaget af forkert udført vedligeholdelse og/eller reparation med dele, som ikke er godkendt af OMRON. 4. Problemet eller skaden skyldes manglende overholdelse af Bemærkninger om sikkerhed eller de betjeningsmetoder, som er angivet her i denne brugsanvisning. 5. Betjening under forhold, som ligger uden for de driftsforhold, der gælder for denne enhed, herunder brug af anden strømkilde og andre betjeningsomgivelser end dem, der er nævnt i denne brugsanvisning. 6. Problemet og skaden er resultatet af fysiske ændringer eller forkert reparation af dette produkt. 7. Problemet eller skaden skyldes force majeure, såsom ildebrand, jordskælv, oversvømmelse eller lynnedslag. DA 1. Indholdet af denne brugsanvisning kan ændres uden forudgående varsel. 2. Indholdet af denne brugsanvisning er grundigt evalueret. Hvis man alligevel finder en utilstrækkelig beskrivelse eller fejl, bedes man underrette OMRON. 3. Der er forbudt at kopiere denne brugsanvisning i sin helhed eller dele heraf uden at indhente forudgående tilladelse fra OMRON. Undtagen hvor denne brugsanvisning anvendes af et individ (virksomhed), må den ifølge loven om ophavsret ikke anvendes uden OMRONs tilladelse. 1

4 HBP-1300-E main2.book Page 2 Tuesday, April 16, :56 PM Bemærkninger om sikkerhed De nedenstående eksempler på advarselstegn og -symboler skal sikre en sikker betjening af produktet og forebygge skader og kvæstelser af dig selv og andre. Tegnene og symbolerne er forklaret nedenfor. Sikkerhedssymboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Angiver forhold, hvor forkert håndtering kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Angiver forhold, hvor forkert håndtering kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader. Generelle oplysninger Bemærk: Angiver generelle oplysninger, som skal tages i betragtning under brug af apparatet, samt andre nyttige oplysninger. 2

5 HBP-1300-E main2.book Page 3 Tuesday, April 16, :56 PM Advarsler og sikkerhedsregler Advarsler og sikkerhedsregler for brug Opsætning Advarsel Apparatet må ikke løftes i manchetten eller i lysnetadapteren, da dette kan forårsage fejlfunktion i apparatet. Hvis apparatet er gået i stykker, bedes man kontakte OMRON HEALTHCARE. Apparatet må ikke anvendes sammen med et hyperbarisk oxygenbehandlingsapparat eller i omgivelser, hvor der genereres brandbare gasser. Apparatet må ikke anvendes sammen med magnetisk resonansscanningsudstyr (MRI). Hvis der skal udføres en MRI, skal man fjerne apparatets manchet fra patienten. Apparatet må ikke bruges sammen med en defibrillator. Apparatet må ikke anbringes på følgende steder: - Steder med vibrationer, såsom ambulancer og redningshelikoptere. - Steder med gas eller åben ild. - Steder med vand eller damp. - Steder, hvor der opbevares kemikalier. Apparatet må ikke anvendes ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i højder. Apparatet må kun anvendes inden for de påbudte forhold. Apparatet må ikke udsættes for kraftige stød. Anbring ikke tunge genstande eller selve apparatet oven på lysnetadapterens ledning. Apparatet er ikke blevet klinisk testet på nyfødte eller gravide. Apparatet må ikke anvendes til nyfødte eller gravide. Lysnetadapteren må ikke tilsluttes eller frakobles med våde hænder. Forsigtig Apparatet må ikke anbringes på følgende steder: - Steder med støv, salt eller svovl. - Steder, som udsættes for direkte sollys i længere perioder (undgå især steder med direkte sollys eller i nærheden af ultraviolette lyskilder i længere perioder, da ultraviolet lys kan forringe LCD-skærmen). - Steder, der udsættes for vibrationer og stød. - I nærheden af varmeapparater. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af stort udstyr, som anvender et skifterelæ til at tænde og slukke. DA 3

6 HBP-1300-E main2.book Page 4 Tuesday, April 16, :56 PM Før brug/under brug Advarsel Apparatet overholder kravene i EMC-standarden (IEC ). I princippet kan det anvendes samtidig med flere typer medicinsk udstyr. Hvis der imidlertid er instrumenter, som genererer støj, f.eks. en elektrisk skalpel eller mikrobølgebehandlingsudstyr, i nærheden af apparatet, skal man kontrollere, at apparatet fungerer korrekt før og efter brug af disse instrumenter. Hvis der opstår fejl, eller et måleresultat forekommer tvivlsomt, skal man kontrollere patientens vitale tegn med auskultation eller palpation. Patientens tilstand må ikke evalueres udelukkende på baggrund af apparatets måleresultater. Apparatet må kun anvendes af kvalificeret sundhedspersonale. Lad ikke patienterne selv betjene apparatet. Tilslut koblingerne og lysnetadapterledningen korrekt. Der må ikke anbringes genstande eller væsker oven på dette apparat. Kontroller følgende inden brug af apparatet: - Kontroller, at lysnetadapterens ledning er fri for skader (ledningstrådene ikke er blottede eller knækkede), og at forbindelserne er faste. Der må kun anvendes standardtilbehør eller OMRON-godkendte produkter til apparatets lysnetadapter, tilbehør og valgfrie tilbehør. Apparatet må ikke anvendes på steder med fugt, eller steder, hvor der er fare for, at apparatet tilstænkes med vand. Dette apparat er udviklet til brug i lægekonsultationer, hospitaler, klinikker og andre medicinske faciliteter. Apparatet må ikke bruges, hvis det afgiver røg, lugter eller lyder underligt. Der må ikke medbringes mobiltelefoner eller sendere i lokalet, hvor apparatet opbevares eller anvendes. Der må ikke anvendes flere blodtryksapparater på én gang på samme patient. Apparatet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, som betjenes via en vægkontakt. 4

7 HBP-1300-E main2.book Page 5 Tuesday, April 16, :56 PM Forsigtig Inden brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af følgende gælder for patienten: - Dårligt perifert blodomløb, meget lavt blodtryk, lav kropstemperatur (dette vil medføre lav blodtilførsel til målepositionen). - Patienten har kunstigt hjerte eller lunge (der er ingen puls). -SpO 2 -sensor og -manchet er anbragt på samme arm. - Patienten har en aneurisme. - Patienten har hyppig arrytmi. - Kropsbevægelser, såsom kramper, arteriepulsation eller dirren (hjertemassage i gang, kontinuerlige småvibrationer, reumatisme osv.). Inden brug skal apparatet efterses for at kontrollere, at det ikke er deformt som følge af at være faldet på gulvet, og at det ikke er snavset eller fugtigt. Hvis apparatet ikke har været anvendt i en længere periode, skal man kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert, inden det tages i brug igen. Apparatet må ikke anvendes på steder, hvor der er fare for, at det falder på gulvet. Skulle det alligevel ske, at apparatet falder på gulvet, skal man kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert. DA 5

8 HBP-1300-E main2.book Page 6 Tuesday, April 16, :56 PM Rengøring Advarsel Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden apparatet rengøres. Efter rengøringen skal man kontrollere, at apparatet er helt tørt, inden man tilslutter det til en stikkontakt. Undgå at sprøjte, hælde eller spilde væsker på og ind i åbningerne på apparatet, dets tilbehør, stik, knapper og kasse. Forsigtig Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af apparatet. Apparatet må ikke steriliseres med autoklave eller gas (EOG, formaldehydgas, højkoncentreret ozon osv.). Hvis der anvendes et antiseptisk rengøringsmiddel til rengøringen, skal man følge anvisningerne fra producenten. Rengør apparatet regelmæssigt. Vedligeholdelse og eftersyn Advarsel Af hensyn til sikkerheden og korrekt brug skal man altid efterse apparatet, inden det anvendes. Ikke-godkendte ændringer er forbudt ved lov. Forsøg ikke at skille apparatet ad eller ændre på dets konfiguration. 6

9 HBP-1300-E main2.book Page 7 Tuesday, April 16, :56 PM Advarsler og sikkerhedsregler for sikker måling Genopladeligt batteri Advarsel Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjet, skal man omgående skylle øjet med vand i rigelige mængder. Gnid ikke øjet. Søg straks læge. Man må ikke anvende batteriet i andre apparater end dette. Batteriet må ikke brændes, skilles ad eller opvarmes. Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden batteriet udskiftes. Hvis apparatet ikke skal anvendes i en måned eller længere, skal man fjerne batteriet og opbevare det. Oplad batteriet en gang hver 6. måned. (Batteriet skal opbevares i omgivelser med en temperatur på -20 til 30 C (-4 til 86 F) og en luftfugtighed på 65 ±20 %.) Oplad altid batteriet før brug. Forsøg ikke at skille batteriet ad eller ændre på det. Forsøg ikke at trykke batteriet sammen eller bøje det. Der må ikke kastes med batteriet, slås eller hamres på det, og det må ikke tabes eller bøjes. Batteriet har positiv/negativ polaritet. Hvis batteriet ikke tilslutter korrekt til apparatet, må man ikke forsøge at tilslutte det med magt. Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke tilsluttes med metaltråd eller andre metalgenstande. Batteriet må ikke opbevares sammen med metalsmykker, hårnåle og andre metalgenstande. Anvend kun et batteri af den angivne type. Forsigtig Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke komme i kontakt med metaltråd eller andre metalgenstande. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden eller tøjet, skal der omgående skylles med vand. DA 7

10 HBP-1300-E main2.book Page 8 Tuesday, April 16, :56 PM Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Advarsel Hvis manchetten anvendes på en patient med en infektion, skal manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, før den genanvendes. Hvis der udføres NIBP-målinger hyppigt, hvor samme manchet anvendes over en længere periode, skal patientens blodomløb kontrolleres regelmæssigt. Desuden skal manchetten omvikles, som anvist under advarselspunkterne i denne brugsanvisning. NIBP-manchetten eller manchetsamlingen må ikke tilsluttes til en luer-lock-adapter. Manchetten må ikke bøjes under oppumpningen og deflationen, især ikke efter skift af kropsstilling. Manchetten må ikke vikles om følgende: - En overarm med intravenøst drop, eller hvor der udføres blodtransfusion. - En overarm med en SpO 2 -sensor, IBP-kateter eller andre tilsluttede instrumenter. - En overarm med en av-fistel til hæmodialyse. Kontroller altid patientens tilstand, hvis der skal måles blodtryk med manchetten viklet om armen i den side af kroppen, hvor der er blevet foretaget en mastektomi. Forsigtig NIBP-målingen skal udføres på overarmen. Under NIBP skal man standse alle kraftige kropsbevægelser hos patienten og mindske dirren. Hvis en læge har påpeget, at en patient har hæmorragisk diatese eller hyperkoagulabilitet, skal armens tilstand undersøges efter målingen. Brug den rette manchetstørrelse for at sikre korrekte målinger. Hvis der anvendes en for stor manchet, vil blodtryksværdien ofte være lavere end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet, vil blodtryksværdien ofte være højere end det faktiske blodtryk. Inden brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af følgende gælder for patienten: - Manchetten er blevet viklet om en del af armen, som er under eller over hjertehøjden. (En forskel på 10 cm i højden kan medføre en variation i blodtryksværdien på op til 7 eller 8 mmhg.) - Bevæger kroppen eller taler under målingen. - Manchetten er blevet viklet omkring tykt tøj. - Et oprullet ærme klemmer om armen. Manchetter til voksne skal vikles om, således at der er plads til at føre to fingre ind mellem manchetten og armen. Det kan ikke garanteres, at en blinkende måleværdi, der ligger uden for måleområdet, er nøjagtig. Kontroller altid patientens tilstand, inden de næste led i undersøgelsen besluttes. Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller. Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. 8

11 HBP-1300-E main2.book Page 9 Tuesday, April 16, :56 PM Bemærk: Opsætning Sørg for, at have læst og forstået brugsanvisningen til hvert stykke valgfrit tilbehør. Denne brugsanvisning indeholder ingen advarselsoplysninger til valgfrit tilbehør. Vær forsigtig med ledningerne, og anbring dem, således at patienten ikke kan blive viklet ind i dem eller bundet fast. Før brug/under brug Kontroller følgende, inden der tændes for apparatet: - At apparatet ikke afgiver røg, mærkelige lyde eller lugt. - Tryk på hver knap for at kontrollere, at den fungerer. - Kontroller, at ikonerne lyser og blinker korrekt for de funktioner, som udløser disse signaler (side 13). - Målinger kan udføres normalt, og målefejlen ligger inden for toleranceværdien. Apparatet må ikke bruges, hvis skærmen ikke viser et normalt billede. Bortskaffelse og genbrug af apparatets dele (herunder batterier) skal foregå i overensstemmelse med lokale bestemmelser og lovgivning. Rengøring Vedrørende rengøring, se side 24. Genopladeligt batteri For at forhindre ulykker skal batterierne opbevares utilgængeligt for spædbørn og mindre børn. Hvis man fornemmer, at der er noget galt med et batteri, skal man straks flytte det til et sikkert sted og kontakte administratoren med ansvar for apparatet eller OMRON HEALTHCARE. Apparatet vil ikke kunne køre via batteriet, hvis batterispændingen er for lav. Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Følg lægens anvisning, hvis en patient har akut inflammation, en pyogen lidelse eller et udvendigt sår på stedet, hvor manchetten skal omvikles. Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP)-måling udføres ved at komprimere overarmen. Nogle mennesker kan opleve intens smerte eller forbigående blodudtrækninger (blå mærker), som skyldes små blødninger under huden. Mærkerne forsvinder efter nogle dage, men det er alligevel er en god ide, at informere patienter, for hvem mærkerne kan udgøre et kosmetisk problem, og eventuelt undlade at foretage målingen. For at sikre at målingen udføres korrekt, anbefales det, at patienten slapper af og undlader at tale under målingen. For at sikre at målingen udføres korrekt, anbefales det, at patienten hviler i 5 minutter inden målingen. DA 9

12 HBP-1300-E main2.book Page 10 Tuesday, April 16, :56 PM Anvendelse af apparatet Produktkomponenter Før man anvender apparatet, skal man sørge for, at intet tilbehør mangler, og at hverken apparatet eller tilbehøret er beskadiget. Hvis der mangler tilbehør eller dette er beskadiget, bedes man kontakte OMRON HEALTHCARE. Hovedenhed Medicinsk standardtilbehør GS-MANCHET, STOR (32-42 cm)/m (22-32 cm) Lysnetadapter Andet Batteri Brugsanvisning (dette dokument) Valgfrit tilbehør Valgfrit tilbehør Batteri HXA-BAT-2000 ( ) 10

13 HBP-1300-E main2.book Page 11 Tuesday, April 16, :56 PM Valgfrit medicinsk tilbehør (omfattet af EF-direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF) GS-MANCHET, EKSTRASTOR HXA-GCUFF-XLLB ( ) GS-MANCHET, STOR HXA-GCUFF-LLB ( ) GS-MANCHET, MEDIUM HXA-GCUFF-MLB ( ) GS-MANCHET, LILLE HXA-GCUFF-SLB ( ) GS-MANCHET, EKSTRALILLE HXA-GCUFF-SSLB ( ) MANCHETSLANGE Nr. 1 (3,5 m) HBP-CUFFH-BLU35 ( ) MANCHETSLANGE Nr. 2 (1,5 m) HBP-CUFFF-BLU15 ( ) Lysnetadapter* LYSNETADAPTER E1600 ( ) Forsigtig Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. Produktegenskaber * Britisk stiktype LYSNETADAPTER UK1600 ( ) DA OMRON HBP-1300 professionelt blodtryksapparat, der både er økonomisk og brugervenligt, og som er klinisk testet til at give nøjagtige, hurtige og pålidelige måleresultater. Grundlæggende egenskaber, fordele, udseende Manchetter fås i 5 størrelser (Ekstralille: 12 til 18 cm, Lille: 17 til 22 cm, Medium: 22 til 32 cm, Stor: 32 til 42 cm, Ekstrastor: 42 til 50 cm) (12 til 50 cm efter armomkreds) Designet til at stå på et bord under brug Bevægelsesstopfunktion (hvis der påvises kropsbevægelser, ophører deflationen af enheden i 5 sekunder). Indikator for uregelmæssig puls kan påvise ændringer i hjerteslag, hjerterytme eller puls, som kan skyldes hjertelidelser eller andre alvorlige lidelser. Indstilling af inflationstryk 4 indstillinger: Auto, 220 mmhg, 250 mmhg, 280 mmhg Visning af sidste måling på displayet Auto-sluk Tilpasset genopladeligt batteri Stort, læseligt display med baggrundslys 11

14 HBP-1300-E main2.book Page 12 Tuesday, April 16, :56 PM Apparatets egenskaber/funktioner Apparatets forside og bagside Symbolernes betydning [START/STOP]-knap (Tænd/Sluk) 2 [MODE]-knap 3 [ ] [ ]-knap Tænd/Mål blodtryk Tryk på denne, når apparatet er slukket for at tænde det og starte blodtryksmålingen. Tryk på denne for at afbryde oppumpningen eller målingen. Sluk Hold knappen nede i mindst 3 sekunder for at slukke for enheden. Tryk på denne for at gå til "Menutilstand" og foretage forskellige indstillinger. Hvis denne holdes nede i mindst 3 sekunder, mens måleresultatet vises, vil de målte data blive ryddet uden at blive gemt i hukommelsen. Viser systemindstillingerne (side 16) og den sidste måling (side 23). I "Auskultationstilstand" pumpes manchetten op og tømmes igen. 4 Alarmlampe Lyser eller blinker, når en alarm udløses (side 28). 5 NIBP-kobling Tilslutter manchetslangen 6 DC-stik Tilslutter lysnetadapteren 7 Batteridæksel Åbn dette for at isætte eller udskifte batteriet. Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Denne viser en Type BF-anvendt del Læs brugsanvisningen. Klasse II (lysnetadapter) 12

15 HBP-1300-E main2.book Page 13 Tuesday, April 16, :56 PM LCD-display SYS Viser det systoliske blodtryk. 2 DIA Viser det diastoliske blodtryk. 3 Puls Viser pulshastigheden. 4 Ikon for pulssynkronisering Blinker synkront med pulsen under målingen. 5 Ikon for uregelmæssig pulsbølge Lyser sammen med displayets visning af måleresultater og hukommelsesdata, hvis der påvises en uregelmæssig pulsbølge eller kropsbevægelser under målingen (side 23). DA 6 Hukommelsesikon Lyser, mens de forrige data vises (side 23). 7 Opladningsikon* 8 Ikon for batteriet opladningsstatus* Blinker under opladning En lampe lyser i en klar farve, når opladningen er færdig. Viser, hvor meget opladningskraft batteriet har tilbage (side 14). 9 Auskultationsikon Lyser når "Auskultationstilstand" er slået til (side 16). 10 Ikon for oppumpningsindstillinger Det startlys, der blev indstillet for inflationstrykværdien (side 16). * Kun når batteriet er installeret. 13

16 HBP-1300-E main2.book Page 14 Tuesday, April 16, :56 PM Installation af batteriet Advarsel Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjet, skal man omgående skylle øjet med vand i rigelige mængder. Gnid ikke øjet. Søg straks læge. Man må ikke anvende batteriet i andre apparater end dette. Batteriet må ikke brændes, skilles ad eller opvarmes. Forsigtig Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke kortsluttes med ledninger eller andre metalgenstande. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden eller tøjet, skal der omgående skylles med vand. 1. Sørg for, at lysnetadapteren er frakoblet. 2. Fjern de to skruer fra toppen af bagdækslet på enheden, og fjern batteridækslet. 3. Tilslut batteriet til konnektoren på monitoren, og indsæt batteriet i batterirummet, således at trekantsmærket på batteriet flugter med trekantsmærket på apparatet. 4. Sæt batteridækslet på igen, og fastgør det med skruer. Pas på, at ledningerne ikke kommer i klemme, når dækslet sættes på igen. 5. Tilslut lysnetadapteren til apparatet, og udskift batteriet. Sørg for at oplade batteriet helt (ca. 4 timer), når det anvendes første gang. Batteriets levetid Der kan foretages omkring 300 målinger med en opladning. Generelt tilrådes det at udskifte batteriet en gang om året, men brugstiden pr. opladning kan imidlertid blive kortere, alt afhængigt af brugsforholdene. Hvis man mener, at brugstiden pr. opladning er blevet kortere, og ikonet vises hyppigt, bør man udskifte batteriet. Opladningstid Opladningen starter automatisk, efter at lysnetadapteren er blevet tilsluttet. Hvis et nyt batteri eller et brugt batteri, ikke har været anvendt i lang tid og anvendes igen, vil det vare lidt tid føre opladningen begynder. Ikonet blinker under opladning. Opladningen er færdig efter ca. 4 timer. Fladt batteri Hvis ikonet begynder at blinke, skal batteriet udskiftes med det samme. Hvis ikonet skifter til, betyder det, at batteriet er for fladt til at måle blodtryk. Oplad batteriet. Auto-sluk Hvis man glemmer at slukke apparatet, mens det drives af batteriet, vil det automatisk slukke efter et indstillet tidsrum. Funktionen "Auto-sluk" er ikke aktiv, hvis apparatet er tilsluttet en lysnetadapter. 14

17 HBP-1300-E main2.book Page 15 Tuesday, April 16, :56 PM Batteriopladning Tilstand LCD-indhold og betjening Ikon Oplader Ikonet blinker. Fuldt opladet (opladningen er færdig) Ikonet lyser. Problem med batteriet Der vises en fejlmeddelelse. - Batteriniveau Batteriniveau LCD-indhold og betjening Ikon Fuldt opladet Ikonet lyser. Apparatet kan bruges. Batteriniveauet er 20 %. Batteriniveauet er 5 %. Ikonet blinker (E40-fejlen vises ikke). Apparatet kan bruges. Ikonet blinker (E40-fejlen vises). Apparatet kan ikke bruges. Hvis apparatet anvendes kontinuerligt, vil strømmen blive slået fra efter 30 sekunder. - Tilslutning af lysnetadapteren AC-strøm Kontroller, at stikkontakten leverer den specificerede spænding og frekvens ( V AC, 50/60 Hz). DA Tilslut lysnetadapteren til DC-stikket på apparatet og stikkontakten. Bemærk: Når batteriet er installeret Hvis der ikke er problemer med følgende: - Lysnetadapter - DC-stik - Stikkontakt -Batteri Og ikonet ikke blinker, skal man kontakte OMRON HEALTHCARE. 15

18 HBP-1300-E main2.book Page 16 Tuesday, April 16, :56 PM Systemindstillinger Systemindstillingerne er inddelt i to tilstande "Menutilstand" og "Konfigurationstilstand". Menutilstand "Menutilstand" gør det muligt at konfigurere indstillingerne for den "Indledende trykværdi ved oppumpning" og "Auskultationstilstand". Auskultationstilstand Indledende trykværdi ved oppumpning 1. Tryk på [MODE]-knappen. Indstillingsskærmen til "Indledende trykværdi ved oppumpning" vises. 2. Tryk på [ ]- eller [ ]-knappen for at gemme indstillingen. Tryk på [ ]-knappen for at skifte indstillingen til "280", "250", "220", "AUTO", "280"... Tryk på [ ]-knappen for at skifte indstillingen til "220", "250", "280", "AUTO", "220"... Når "Indledende trykværdi ved oppumpning" er blevet indstillet, vil manchetten blive pumpet op ved en fast hastighed svarende til den angivne værdi, og således også hurtigere. "AUTO" skønsberegner det systoliske blodtryk, mens manchetten automatisk pumpes op til en passende værdi. Når der benyttes "220", "250" eller "280" mmhg, skal man vælge værdien, der er 30 til 40 mmhg højere end det estimerede systoliske blodtryk. 3. Når man er færdig med at indstille "Indledende trykværdi ved oppumpning", skal man trykke på [MODE]-knappen. Skærmen til indstilling af "Auskultationstilstand" vises. "ON" eller "OFF" vises. 4. Tryk på [ ] eller [ ]-knappen for at gemme indstillingen. Når denne er indstillet til "ON", kan SYS og DIA registreres ved auskultationsmåling. Se side 22 for at få oplysninger om auskultationsmåling. 5. Når man er færdig med at indstille "Auskultationstilstanden", skal man trykke på [MODE]-knappen. "0" vises. Tryk på [START/STOP]-knappen for at starte blodtryksmålingen. Bemærk: Funktionen til detektering af kropsbevægelser er slået fra, mens "Auskultationstilstanden" er i brug. Apparatet vender tilbage til fabriksindstillingerne, hvis strømmen afbrydes. "Indledende trykværdi ved oppumpning" skifter til "AUTO", og "Auskultationstilstand" skifter til "OFF". 16

19 HBP-1300-E main2.book Page 17 Tuesday, April 16, :56 PM Konfigurationstilstand "Konfigurationstilstand" gør det muligt at indstille "Auto-sluk" og "Bekræftelse af tryknøjagtighed". 1. Bekræft, at apparatet er slukket. Hvis apparatet er tændt, holdes [START/STOP]-knappen nede i mindst 3 sekunder for at slukke for det. 2. Hold [MODE]-knappen nede, indtil indstillingsskærmen "Auto-sluk" vises. Indstillingsskærmen til "Indledende trykværdi ved oppumpning" vises, og ændringerne af "Auto-sluk"-skærmen vises. 3. Tryk på [ ]- eller [ ]-knappen for at gemme auto-sluk-indstillingen. Indstillingen "5 min." eller "10 min." indtastes. Hvis man glemmer at slukke apparatet, mens det drives af batteriet, og det ikke betjenes i en indstillet periode ("5 min." eller "10 min."), vil det automatisk slukke for at spare på batteriet. "5" eller "10" vises. Apparatet slukker ikke automatisk, hvis der blev udløst en anden alarm med middel prioritet, end en lavbatterifejl (E40). 4. Når man er færdig med at indstille "Auskultationstilstanden", skal man trykke på [MODE]-knappen. Skærmen til "Bekræftelse af tryknøjagtighed" vises. "0" vises. "0" vises. DA 5. Kontroller, at trykket er nøjagtigt. Påfør tryk udefra, som forklaret på side 24. Sammenlign med den viste værdi, og kontroller, at den er problemfri. 6. Efter "bekræftelse af tryknøjagtigheden" skal du trykke på [START/STOP]-knappen. Strømmen afbrydes. 17

20 HBP-1300-E main2.book Page 18 Tuesday, April 16, :56 PM Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Principperne bag non-invasiv blodtryksmåling Oscillometrisk metode Slaget i den pulsation, der opstår, når hjertet trækker sig sammen, opfanges som trykket inden i manchetten, hvorved blodtrykket måles. Hvis den manchet, der er viklet om overarmen, klemmer tilstrækkeligt om armen, så blodomløbet standses, mens pulsationen er til stede, vil trykket i manchetten opfange dette og oscillere. Derefter vil trykket inden i manchetten gradvist falde, og oscillationen fra trykket inden i manchetten gradvist forøges og nå en spidsværdi. Efterhånden som trykket i manchetten falder yderligere, vil oscillationen falde fra sin spidsværdi. Trykket inden i manchetten og forholdet mellem stigningen og mindskningen af oscillationen inden i manchetten i løbet af denne serie af processer lagres i hukommelsen, og der udføres beregninger, som fastlægger blodtryksværdien. Trykket inden i manchetten, når oscillationen øges kraftigt, er det systoliske tryk, og trykket inden i manchetten, når oscillationen falder kraftigt, er det diastoliske tryk. Desuden vil trykket inden i manchetten ved oscillationens spidsværdi blive registreret som det gennemsnitlige pulstryk. Den oscillometriske metode fastlægger ikke blodtryksværdien med det samme, som en automatisk blodtryksmåler af mikrofontypen gør med auskultationsmetoden, men den beregner den ud fra en serie af ændringskurver, som forklaret oven for. Den påvirkes således næsten ikke af lyde fra omgivelserne, såsom en elektrisk skalpel eller andre elektrokirurgiske instrumenter. KOROTKOV-LYDE MANCHETTRYK OSCILLERINGER I MANCHETTRYK RADIAL PULS 5 SEK. Sammenligning mellem auskultatoriske, oscillometriske og palpatoriske metoder til blodtryksmåling. L.A. Geddes, "The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure", Year Book Medical Publishers, Inc

21 HBP-1300-E main2.book Page 19 Tuesday, April 16, :56 PM Valg af manchet og tilslutning Valg af manchet Advarsel Hvis manchetten anvendes på en patient med en infektion, skal manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, før den genanvendes. Forsigtig Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller. Brug den rette manchetstørrelse for at sikre korrekte målinger. Hvis der anvendes en for stor manchet, vil den målte blodtryksværdi ofte være lavere end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet, vil den målte blodtryksværdi ofte være højere end det faktiske blodtryk. Bemærk: Det er derfor vigtigt at anvende en manchet i den rette størrelse for at opnå en nøjagtig måling. Mål omkredsen af patientens arm, og vælg den manchetstørrelse, som passer til omkredsen. Vælg den af nedenstående manchetter, som er egnet til patienten. Armomkreds Manchetnavn (cm) (tomme) GS-MANCHET, EKSTRASTOR* GS-MANCHET, STOR GS-MANCHET, MEDIUM GS MANCHET, LILLE* GS MANCHET, EKSTRALILLE* * Fås som valgfrit tilbehør. Tilslutning af manchetten Tilslut manchetslangen til NIBP-koblingen på apparatet, og drej den med uret for at låse den fast. DA Forsigtig Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. Bemærk: Hvis manchetslangen er for kort, kan den forlænges ved at tilslutte den valgfri MANCHETSLANGE på 1,5 eller 3,5 m. Den må ikke forlænges med andet end den valgfri MANCHETSLANGE på 1,5 eller 3,5 meter, da dette vil gøre målingen unøjagtig. Sørg for, at forbindelserne er tætte. 19

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere