Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel blodtryksmåler HBP-1300"

Transkript

1 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, :56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Læs hele manualen for at sikre, at apparatet anvendes på sikker og korrekt vis. IM-HBP-1300-E-DA-01-02/ A0038

2 HBP-1300-E main2.book Page 0 Tuesday, April 16, :56 PM Indhold Indledning Tilsigtet brug...1 Undtagelser...1 Bemærkninger om sikkerhed...2 Advarsler og sikkerhedsregler...3 Anvendelse af apparatet Produktkomponenter...10 Valgfrit tilbehør...10 Produktegenskaber...11 Apparatets egenskaber/funktioner...12 Installation af batteriet...14 Tilslutning af lysnetadapteren...15 Systemindstillinger Menutilstand...16 Konfigurationstilstand...17 Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Principperne bag non-invasiv blodtryksmåling...18 Valg af manchet og tilslutning...19 Sådan omvikles manchetten på patienten...20 Sådan tages målingen i "Manuel tilstand"...21 Sådan tages målingen i "Auskultationstilstand"...22 Standsning af måling...23 Viser den sidste måling...23 Vedligeholdelse Vedligeholdelseseftersyn og sikkerhedshåndtering...24 Rengøring af apparatet...24 Vedligeholdelse af tilbehør...24 Kontroller før brug...25 Fejlfinding...26 Liste over fejlkoder...28 Bortskaffelse...29 Specifikationer Fabriksindstillinger...30 Tekniske specifikationer: HBP Producentens erklæring...33

3 HBP-1300-E main2.book Page 1 Tuesday, April 16, :56 PM Indledning Tilsigtet brug Medicinsk anvendelse Dette er et digitalt apparat, som er beregnet til at måle blodtryk og puls hos den voksne og pædiatriske patientpopulation med en armomkreds på cm. Tilsigtet bruger Denne enhed må kun betjenes af læger og sundhedspersonale. Patientpopulation Denne enhed er beregnet til brug sammen med voksne og børn fra 3 år og opefter. Miljø Dette instrument er udviklet til brug i lægekonsultationer, på hospitaler, klinikker samt andre medicinske faciliteter. Måleparameter Ikke-invasiv blodtryksmåling Pulshastighed Brugsanvisning Advarsler og sikkerhedsregler i denne brugsanvisning skal altid overholdes. Undtagelser OMRON påtager sig intet ansvar under følgende omstændigheder. 1. Hvis der opstår problemer eller skader, som skyldes vedligeholdelse og/eller reparationer udført af andet personale end OMRON eller en OMRON-godkendt forhandler. 2. Problemet eller skaden på OMRON-produktet skyldes et produkt fra en anden producent, som ikke blev leveret af OMRON. 3. Problemet eller skaden er forårsaget af forkert udført vedligeholdelse og/eller reparation med dele, som ikke er godkendt af OMRON. 4. Problemet eller skaden skyldes manglende overholdelse af Bemærkninger om sikkerhed eller de betjeningsmetoder, som er angivet her i denne brugsanvisning. 5. Betjening under forhold, som ligger uden for de driftsforhold, der gælder for denne enhed, herunder brug af anden strømkilde og andre betjeningsomgivelser end dem, der er nævnt i denne brugsanvisning. 6. Problemet og skaden er resultatet af fysiske ændringer eller forkert reparation af dette produkt. 7. Problemet eller skaden skyldes force majeure, såsom ildebrand, jordskælv, oversvømmelse eller lynnedslag. DA 1. Indholdet af denne brugsanvisning kan ændres uden forudgående varsel. 2. Indholdet af denne brugsanvisning er grundigt evalueret. Hvis man alligevel finder en utilstrækkelig beskrivelse eller fejl, bedes man underrette OMRON. 3. Der er forbudt at kopiere denne brugsanvisning i sin helhed eller dele heraf uden at indhente forudgående tilladelse fra OMRON. Undtagen hvor denne brugsanvisning anvendes af et individ (virksomhed), må den ifølge loven om ophavsret ikke anvendes uden OMRONs tilladelse. 1

4 HBP-1300-E main2.book Page 2 Tuesday, April 16, :56 PM Bemærkninger om sikkerhed De nedenstående eksempler på advarselstegn og -symboler skal sikre en sikker betjening af produktet og forebygge skader og kvæstelser af dig selv og andre. Tegnene og symbolerne er forklaret nedenfor. Sikkerhedssymboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Angiver forhold, hvor forkert håndtering kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Angiver forhold, hvor forkert håndtering kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader. Generelle oplysninger Bemærk: Angiver generelle oplysninger, som skal tages i betragtning under brug af apparatet, samt andre nyttige oplysninger. 2

5 HBP-1300-E main2.book Page 3 Tuesday, April 16, :56 PM Advarsler og sikkerhedsregler Advarsler og sikkerhedsregler for brug Opsætning Advarsel Apparatet må ikke løftes i manchetten eller i lysnetadapteren, da dette kan forårsage fejlfunktion i apparatet. Hvis apparatet er gået i stykker, bedes man kontakte OMRON HEALTHCARE. Apparatet må ikke anvendes sammen med et hyperbarisk oxygenbehandlingsapparat eller i omgivelser, hvor der genereres brandbare gasser. Apparatet må ikke anvendes sammen med magnetisk resonansscanningsudstyr (MRI). Hvis der skal udføres en MRI, skal man fjerne apparatets manchet fra patienten. Apparatet må ikke bruges sammen med en defibrillator. Apparatet må ikke anbringes på følgende steder: - Steder med vibrationer, såsom ambulancer og redningshelikoptere. - Steder med gas eller åben ild. - Steder med vand eller damp. - Steder, hvor der opbevares kemikalier. Apparatet må ikke anvendes ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i højder. Apparatet må kun anvendes inden for de påbudte forhold. Apparatet må ikke udsættes for kraftige stød. Anbring ikke tunge genstande eller selve apparatet oven på lysnetadapterens ledning. Apparatet er ikke blevet klinisk testet på nyfødte eller gravide. Apparatet må ikke anvendes til nyfødte eller gravide. Lysnetadapteren må ikke tilsluttes eller frakobles med våde hænder. Forsigtig Apparatet må ikke anbringes på følgende steder: - Steder med støv, salt eller svovl. - Steder, som udsættes for direkte sollys i længere perioder (undgå især steder med direkte sollys eller i nærheden af ultraviolette lyskilder i længere perioder, da ultraviolet lys kan forringe LCD-skærmen). - Steder, der udsættes for vibrationer og stød. - I nærheden af varmeapparater. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af stort udstyr, som anvender et skifterelæ til at tænde og slukke. DA 3

6 HBP-1300-E main2.book Page 4 Tuesday, April 16, :56 PM Før brug/under brug Advarsel Apparatet overholder kravene i EMC-standarden (IEC ). I princippet kan det anvendes samtidig med flere typer medicinsk udstyr. Hvis der imidlertid er instrumenter, som genererer støj, f.eks. en elektrisk skalpel eller mikrobølgebehandlingsudstyr, i nærheden af apparatet, skal man kontrollere, at apparatet fungerer korrekt før og efter brug af disse instrumenter. Hvis der opstår fejl, eller et måleresultat forekommer tvivlsomt, skal man kontrollere patientens vitale tegn med auskultation eller palpation. Patientens tilstand må ikke evalueres udelukkende på baggrund af apparatets måleresultater. Apparatet må kun anvendes af kvalificeret sundhedspersonale. Lad ikke patienterne selv betjene apparatet. Tilslut koblingerne og lysnetadapterledningen korrekt. Der må ikke anbringes genstande eller væsker oven på dette apparat. Kontroller følgende inden brug af apparatet: - Kontroller, at lysnetadapterens ledning er fri for skader (ledningstrådene ikke er blottede eller knækkede), og at forbindelserne er faste. Der må kun anvendes standardtilbehør eller OMRON-godkendte produkter til apparatets lysnetadapter, tilbehør og valgfrie tilbehør. Apparatet må ikke anvendes på steder med fugt, eller steder, hvor der er fare for, at apparatet tilstænkes med vand. Dette apparat er udviklet til brug i lægekonsultationer, hospitaler, klinikker og andre medicinske faciliteter. Apparatet må ikke bruges, hvis det afgiver røg, lugter eller lyder underligt. Der må ikke medbringes mobiltelefoner eller sendere i lokalet, hvor apparatet opbevares eller anvendes. Der må ikke anvendes flere blodtryksapparater på én gang på samme patient. Apparatet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, som betjenes via en vægkontakt. 4

7 HBP-1300-E main2.book Page 5 Tuesday, April 16, :56 PM Forsigtig Inden brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af følgende gælder for patienten: - Dårligt perifert blodomløb, meget lavt blodtryk, lav kropstemperatur (dette vil medføre lav blodtilførsel til målepositionen). - Patienten har kunstigt hjerte eller lunge (der er ingen puls). -SpO 2 -sensor og -manchet er anbragt på samme arm. - Patienten har en aneurisme. - Patienten har hyppig arrytmi. - Kropsbevægelser, såsom kramper, arteriepulsation eller dirren (hjertemassage i gang, kontinuerlige småvibrationer, reumatisme osv.). Inden brug skal apparatet efterses for at kontrollere, at det ikke er deformt som følge af at være faldet på gulvet, og at det ikke er snavset eller fugtigt. Hvis apparatet ikke har været anvendt i en længere periode, skal man kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert, inden det tages i brug igen. Apparatet må ikke anvendes på steder, hvor der er fare for, at det falder på gulvet. Skulle det alligevel ske, at apparatet falder på gulvet, skal man kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert. DA 5

8 HBP-1300-E main2.book Page 6 Tuesday, April 16, :56 PM Rengøring Advarsel Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden apparatet rengøres. Efter rengøringen skal man kontrollere, at apparatet er helt tørt, inden man tilslutter det til en stikkontakt. Undgå at sprøjte, hælde eller spilde væsker på og ind i åbningerne på apparatet, dets tilbehør, stik, knapper og kasse. Forsigtig Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af apparatet. Apparatet må ikke steriliseres med autoklave eller gas (EOG, formaldehydgas, højkoncentreret ozon osv.). Hvis der anvendes et antiseptisk rengøringsmiddel til rengøringen, skal man følge anvisningerne fra producenten. Rengør apparatet regelmæssigt. Vedligeholdelse og eftersyn Advarsel Af hensyn til sikkerheden og korrekt brug skal man altid efterse apparatet, inden det anvendes. Ikke-godkendte ændringer er forbudt ved lov. Forsøg ikke at skille apparatet ad eller ændre på dets konfiguration. 6

9 HBP-1300-E main2.book Page 7 Tuesday, April 16, :56 PM Advarsler og sikkerhedsregler for sikker måling Genopladeligt batteri Advarsel Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjet, skal man omgående skylle øjet med vand i rigelige mængder. Gnid ikke øjet. Søg straks læge. Man må ikke anvende batteriet i andre apparater end dette. Batteriet må ikke brændes, skilles ad eller opvarmes. Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden batteriet udskiftes. Hvis apparatet ikke skal anvendes i en måned eller længere, skal man fjerne batteriet og opbevare det. Oplad batteriet en gang hver 6. måned. (Batteriet skal opbevares i omgivelser med en temperatur på -20 til 30 C (-4 til 86 F) og en luftfugtighed på 65 ±20 %.) Oplad altid batteriet før brug. Forsøg ikke at skille batteriet ad eller ændre på det. Forsøg ikke at trykke batteriet sammen eller bøje det. Der må ikke kastes med batteriet, slås eller hamres på det, og det må ikke tabes eller bøjes. Batteriet har positiv/negativ polaritet. Hvis batteriet ikke tilslutter korrekt til apparatet, må man ikke forsøge at tilslutte det med magt. Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke tilsluttes med metaltråd eller andre metalgenstande. Batteriet må ikke opbevares sammen med metalsmykker, hårnåle og andre metalgenstande. Anvend kun et batteri af den angivne type. Forsigtig Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke komme i kontakt med metaltråd eller andre metalgenstande. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden eller tøjet, skal der omgående skylles med vand. DA 7

10 HBP-1300-E main2.book Page 8 Tuesday, April 16, :56 PM Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Advarsel Hvis manchetten anvendes på en patient med en infektion, skal manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, før den genanvendes. Hvis der udføres NIBP-målinger hyppigt, hvor samme manchet anvendes over en længere periode, skal patientens blodomløb kontrolleres regelmæssigt. Desuden skal manchetten omvikles, som anvist under advarselspunkterne i denne brugsanvisning. NIBP-manchetten eller manchetsamlingen må ikke tilsluttes til en luer-lock-adapter. Manchetten må ikke bøjes under oppumpningen og deflationen, især ikke efter skift af kropsstilling. Manchetten må ikke vikles om følgende: - En overarm med intravenøst drop, eller hvor der udføres blodtransfusion. - En overarm med en SpO 2 -sensor, IBP-kateter eller andre tilsluttede instrumenter. - En overarm med en av-fistel til hæmodialyse. Kontroller altid patientens tilstand, hvis der skal måles blodtryk med manchetten viklet om armen i den side af kroppen, hvor der er blevet foretaget en mastektomi. Forsigtig NIBP-målingen skal udføres på overarmen. Under NIBP skal man standse alle kraftige kropsbevægelser hos patienten og mindske dirren. Hvis en læge har påpeget, at en patient har hæmorragisk diatese eller hyperkoagulabilitet, skal armens tilstand undersøges efter målingen. Brug den rette manchetstørrelse for at sikre korrekte målinger. Hvis der anvendes en for stor manchet, vil blodtryksværdien ofte være lavere end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet, vil blodtryksværdien ofte være højere end det faktiske blodtryk. Inden brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af følgende gælder for patienten: - Manchetten er blevet viklet om en del af armen, som er under eller over hjertehøjden. (En forskel på 10 cm i højden kan medføre en variation i blodtryksværdien på op til 7 eller 8 mmhg.) - Bevæger kroppen eller taler under målingen. - Manchetten er blevet viklet omkring tykt tøj. - Et oprullet ærme klemmer om armen. Manchetter til voksne skal vikles om, således at der er plads til at føre to fingre ind mellem manchetten og armen. Det kan ikke garanteres, at en blinkende måleværdi, der ligger uden for måleområdet, er nøjagtig. Kontroller altid patientens tilstand, inden de næste led i undersøgelsen besluttes. Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller. Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. 8

11 HBP-1300-E main2.book Page 9 Tuesday, April 16, :56 PM Bemærk: Opsætning Sørg for, at have læst og forstået brugsanvisningen til hvert stykke valgfrit tilbehør. Denne brugsanvisning indeholder ingen advarselsoplysninger til valgfrit tilbehør. Vær forsigtig med ledningerne, og anbring dem, således at patienten ikke kan blive viklet ind i dem eller bundet fast. Før brug/under brug Kontroller følgende, inden der tændes for apparatet: - At apparatet ikke afgiver røg, mærkelige lyde eller lugt. - Tryk på hver knap for at kontrollere, at den fungerer. - Kontroller, at ikonerne lyser og blinker korrekt for de funktioner, som udløser disse signaler (side 13). - Målinger kan udføres normalt, og målefejlen ligger inden for toleranceværdien. Apparatet må ikke bruges, hvis skærmen ikke viser et normalt billede. Bortskaffelse og genbrug af apparatets dele (herunder batterier) skal foregå i overensstemmelse med lokale bestemmelser og lovgivning. Rengøring Vedrørende rengøring, se side 24. Genopladeligt batteri For at forhindre ulykker skal batterierne opbevares utilgængeligt for spædbørn og mindre børn. Hvis man fornemmer, at der er noget galt med et batteri, skal man straks flytte det til et sikkert sted og kontakte administratoren med ansvar for apparatet eller OMRON HEALTHCARE. Apparatet vil ikke kunne køre via batteriet, hvis batterispændingen er for lav. Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Følg lægens anvisning, hvis en patient har akut inflammation, en pyogen lidelse eller et udvendigt sår på stedet, hvor manchetten skal omvikles. Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP)-måling udføres ved at komprimere overarmen. Nogle mennesker kan opleve intens smerte eller forbigående blodudtrækninger (blå mærker), som skyldes små blødninger under huden. Mærkerne forsvinder efter nogle dage, men det er alligevel er en god ide, at informere patienter, for hvem mærkerne kan udgøre et kosmetisk problem, og eventuelt undlade at foretage målingen. For at sikre at målingen udføres korrekt, anbefales det, at patienten slapper af og undlader at tale under målingen. For at sikre at målingen udføres korrekt, anbefales det, at patienten hviler i 5 minutter inden målingen. DA 9

12 HBP-1300-E main2.book Page 10 Tuesday, April 16, :56 PM Anvendelse af apparatet Produktkomponenter Før man anvender apparatet, skal man sørge for, at intet tilbehør mangler, og at hverken apparatet eller tilbehøret er beskadiget. Hvis der mangler tilbehør eller dette er beskadiget, bedes man kontakte OMRON HEALTHCARE. Hovedenhed Medicinsk standardtilbehør GS-MANCHET, STOR (32-42 cm)/m (22-32 cm) Lysnetadapter Andet Batteri Brugsanvisning (dette dokument) Valgfrit tilbehør Valgfrit tilbehør Batteri HXA-BAT-2000 ( ) 10

13 HBP-1300-E main2.book Page 11 Tuesday, April 16, :56 PM Valgfrit medicinsk tilbehør (omfattet af EF-direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF) GS-MANCHET, EKSTRASTOR HXA-GCUFF-XLLB ( ) GS-MANCHET, STOR HXA-GCUFF-LLB ( ) GS-MANCHET, MEDIUM HXA-GCUFF-MLB ( ) GS-MANCHET, LILLE HXA-GCUFF-SLB ( ) GS-MANCHET, EKSTRALILLE HXA-GCUFF-SSLB ( ) MANCHETSLANGE Nr. 1 (3,5 m) HBP-CUFFH-BLU35 ( ) MANCHETSLANGE Nr. 2 (1,5 m) HBP-CUFFF-BLU15 ( ) Lysnetadapter* LYSNETADAPTER E1600 ( ) Forsigtig Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. Produktegenskaber * Britisk stiktype LYSNETADAPTER UK1600 ( ) DA OMRON HBP-1300 professionelt blodtryksapparat, der både er økonomisk og brugervenligt, og som er klinisk testet til at give nøjagtige, hurtige og pålidelige måleresultater. Grundlæggende egenskaber, fordele, udseende Manchetter fås i 5 størrelser (Ekstralille: 12 til 18 cm, Lille: 17 til 22 cm, Medium: 22 til 32 cm, Stor: 32 til 42 cm, Ekstrastor: 42 til 50 cm) (12 til 50 cm efter armomkreds) Designet til at stå på et bord under brug Bevægelsesstopfunktion (hvis der påvises kropsbevægelser, ophører deflationen af enheden i 5 sekunder). Indikator for uregelmæssig puls kan påvise ændringer i hjerteslag, hjerterytme eller puls, som kan skyldes hjertelidelser eller andre alvorlige lidelser. Indstilling af inflationstryk 4 indstillinger: Auto, 220 mmhg, 250 mmhg, 280 mmhg Visning af sidste måling på displayet Auto-sluk Tilpasset genopladeligt batteri Stort, læseligt display med baggrundslys 11

14 HBP-1300-E main2.book Page 12 Tuesday, April 16, :56 PM Apparatets egenskaber/funktioner Apparatets forside og bagside Symbolernes betydning [START/STOP]-knap (Tænd/Sluk) 2 [MODE]-knap 3 [ ] [ ]-knap Tænd/Mål blodtryk Tryk på denne, når apparatet er slukket for at tænde det og starte blodtryksmålingen. Tryk på denne for at afbryde oppumpningen eller målingen. Sluk Hold knappen nede i mindst 3 sekunder for at slukke for enheden. Tryk på denne for at gå til "Menutilstand" og foretage forskellige indstillinger. Hvis denne holdes nede i mindst 3 sekunder, mens måleresultatet vises, vil de målte data blive ryddet uden at blive gemt i hukommelsen. Viser systemindstillingerne (side 16) og den sidste måling (side 23). I "Auskultationstilstand" pumpes manchetten op og tømmes igen. 4 Alarmlampe Lyser eller blinker, når en alarm udløses (side 28). 5 NIBP-kobling Tilslutter manchetslangen 6 DC-stik Tilslutter lysnetadapteren 7 Batteridæksel Åbn dette for at isætte eller udskifte batteriet. Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Denne viser en Type BF-anvendt del Læs brugsanvisningen. Klasse II (lysnetadapter) 12

15 HBP-1300-E main2.book Page 13 Tuesday, April 16, :56 PM LCD-display SYS Viser det systoliske blodtryk. 2 DIA Viser det diastoliske blodtryk. 3 Puls Viser pulshastigheden. 4 Ikon for pulssynkronisering Blinker synkront med pulsen under målingen. 5 Ikon for uregelmæssig pulsbølge Lyser sammen med displayets visning af måleresultater og hukommelsesdata, hvis der påvises en uregelmæssig pulsbølge eller kropsbevægelser under målingen (side 23). DA 6 Hukommelsesikon Lyser, mens de forrige data vises (side 23). 7 Opladningsikon* 8 Ikon for batteriet opladningsstatus* Blinker under opladning En lampe lyser i en klar farve, når opladningen er færdig. Viser, hvor meget opladningskraft batteriet har tilbage (side 14). 9 Auskultationsikon Lyser når "Auskultationstilstand" er slået til (side 16). 10 Ikon for oppumpningsindstillinger Det startlys, der blev indstillet for inflationstrykværdien (side 16). * Kun når batteriet er installeret. 13

16 HBP-1300-E main2.book Page 14 Tuesday, April 16, :56 PM Installation af batteriet Advarsel Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjet, skal man omgående skylle øjet med vand i rigelige mængder. Gnid ikke øjet. Søg straks læge. Man må ikke anvende batteriet i andre apparater end dette. Batteriet må ikke brændes, skilles ad eller opvarmes. Forsigtig Plus- og minusterminalerne på batteriet må ikke kortsluttes med ledninger eller andre metalgenstande. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden eller tøjet, skal der omgående skylles med vand. 1. Sørg for, at lysnetadapteren er frakoblet. 2. Fjern de to skruer fra toppen af bagdækslet på enheden, og fjern batteridækslet. 3. Tilslut batteriet til konnektoren på monitoren, og indsæt batteriet i batterirummet, således at trekantsmærket på batteriet flugter med trekantsmærket på apparatet. 4. Sæt batteridækslet på igen, og fastgør det med skruer. Pas på, at ledningerne ikke kommer i klemme, når dækslet sættes på igen. 5. Tilslut lysnetadapteren til apparatet, og udskift batteriet. Sørg for at oplade batteriet helt (ca. 4 timer), når det anvendes første gang. Batteriets levetid Der kan foretages omkring 300 målinger med en opladning. Generelt tilrådes det at udskifte batteriet en gang om året, men brugstiden pr. opladning kan imidlertid blive kortere, alt afhængigt af brugsforholdene. Hvis man mener, at brugstiden pr. opladning er blevet kortere, og ikonet vises hyppigt, bør man udskifte batteriet. Opladningstid Opladningen starter automatisk, efter at lysnetadapteren er blevet tilsluttet. Hvis et nyt batteri eller et brugt batteri, ikke har været anvendt i lang tid og anvendes igen, vil det vare lidt tid føre opladningen begynder. Ikonet blinker under opladning. Opladningen er færdig efter ca. 4 timer. Fladt batteri Hvis ikonet begynder at blinke, skal batteriet udskiftes med det samme. Hvis ikonet skifter til, betyder det, at batteriet er for fladt til at måle blodtryk. Oplad batteriet. Auto-sluk Hvis man glemmer at slukke apparatet, mens det drives af batteriet, vil det automatisk slukke efter et indstillet tidsrum. Funktionen "Auto-sluk" er ikke aktiv, hvis apparatet er tilsluttet en lysnetadapter. 14

17 HBP-1300-E main2.book Page 15 Tuesday, April 16, :56 PM Batteriopladning Tilstand LCD-indhold og betjening Ikon Oplader Ikonet blinker. Fuldt opladet (opladningen er færdig) Ikonet lyser. Problem med batteriet Der vises en fejlmeddelelse. - Batteriniveau Batteriniveau LCD-indhold og betjening Ikon Fuldt opladet Ikonet lyser. Apparatet kan bruges. Batteriniveauet er 20 %. Batteriniveauet er 5 %. Ikonet blinker (E40-fejlen vises ikke). Apparatet kan bruges. Ikonet blinker (E40-fejlen vises). Apparatet kan ikke bruges. Hvis apparatet anvendes kontinuerligt, vil strømmen blive slået fra efter 30 sekunder. - Tilslutning af lysnetadapteren AC-strøm Kontroller, at stikkontakten leverer den specificerede spænding og frekvens ( V AC, 50/60 Hz). DA Tilslut lysnetadapteren til DC-stikket på apparatet og stikkontakten. Bemærk: Når batteriet er installeret Hvis der ikke er problemer med følgende: - Lysnetadapter - DC-stik - Stikkontakt -Batteri Og ikonet ikke blinker, skal man kontakte OMRON HEALTHCARE. 15

18 HBP-1300-E main2.book Page 16 Tuesday, April 16, :56 PM Systemindstillinger Systemindstillingerne er inddelt i to tilstande "Menutilstand" og "Konfigurationstilstand". Menutilstand "Menutilstand" gør det muligt at konfigurere indstillingerne for den "Indledende trykværdi ved oppumpning" og "Auskultationstilstand". Auskultationstilstand Indledende trykværdi ved oppumpning 1. Tryk på [MODE]-knappen. Indstillingsskærmen til "Indledende trykværdi ved oppumpning" vises. 2. Tryk på [ ]- eller [ ]-knappen for at gemme indstillingen. Tryk på [ ]-knappen for at skifte indstillingen til "280", "250", "220", "AUTO", "280"... Tryk på [ ]-knappen for at skifte indstillingen til "220", "250", "280", "AUTO", "220"... Når "Indledende trykværdi ved oppumpning" er blevet indstillet, vil manchetten blive pumpet op ved en fast hastighed svarende til den angivne værdi, og således også hurtigere. "AUTO" skønsberegner det systoliske blodtryk, mens manchetten automatisk pumpes op til en passende værdi. Når der benyttes "220", "250" eller "280" mmhg, skal man vælge værdien, der er 30 til 40 mmhg højere end det estimerede systoliske blodtryk. 3. Når man er færdig med at indstille "Indledende trykværdi ved oppumpning", skal man trykke på [MODE]-knappen. Skærmen til indstilling af "Auskultationstilstand" vises. "ON" eller "OFF" vises. 4. Tryk på [ ] eller [ ]-knappen for at gemme indstillingen. Når denne er indstillet til "ON", kan SYS og DIA registreres ved auskultationsmåling. Se side 22 for at få oplysninger om auskultationsmåling. 5. Når man er færdig med at indstille "Auskultationstilstanden", skal man trykke på [MODE]-knappen. "0" vises. Tryk på [START/STOP]-knappen for at starte blodtryksmålingen. Bemærk: Funktionen til detektering af kropsbevægelser er slået fra, mens "Auskultationstilstanden" er i brug. Apparatet vender tilbage til fabriksindstillingerne, hvis strømmen afbrydes. "Indledende trykværdi ved oppumpning" skifter til "AUTO", og "Auskultationstilstand" skifter til "OFF". 16

19 HBP-1300-E main2.book Page 17 Tuesday, April 16, :56 PM Konfigurationstilstand "Konfigurationstilstand" gør det muligt at indstille "Auto-sluk" og "Bekræftelse af tryknøjagtighed". 1. Bekræft, at apparatet er slukket. Hvis apparatet er tændt, holdes [START/STOP]-knappen nede i mindst 3 sekunder for at slukke for det. 2. Hold [MODE]-knappen nede, indtil indstillingsskærmen "Auto-sluk" vises. Indstillingsskærmen til "Indledende trykværdi ved oppumpning" vises, og ændringerne af "Auto-sluk"-skærmen vises. 3. Tryk på [ ]- eller [ ]-knappen for at gemme auto-sluk-indstillingen. Indstillingen "5 min." eller "10 min." indtastes. Hvis man glemmer at slukke apparatet, mens det drives af batteriet, og det ikke betjenes i en indstillet periode ("5 min." eller "10 min."), vil det automatisk slukke for at spare på batteriet. "5" eller "10" vises. Apparatet slukker ikke automatisk, hvis der blev udløst en anden alarm med middel prioritet, end en lavbatterifejl (E40). 4. Når man er færdig med at indstille "Auskultationstilstanden", skal man trykke på [MODE]-knappen. Skærmen til "Bekræftelse af tryknøjagtighed" vises. "0" vises. "0" vises. DA 5. Kontroller, at trykket er nøjagtigt. Påfør tryk udefra, som forklaret på side 24. Sammenlign med den viste værdi, og kontroller, at den er problemfri. 6. Efter "bekræftelse af tryknøjagtigheden" skal du trykke på [START/STOP]-knappen. Strømmen afbrydes. 17

20 HBP-1300-E main2.book Page 18 Tuesday, April 16, :56 PM Non-invasiv blodtryksmåling (NIBP) Principperne bag non-invasiv blodtryksmåling Oscillometrisk metode Slaget i den pulsation, der opstår, når hjertet trækker sig sammen, opfanges som trykket inden i manchetten, hvorved blodtrykket måles. Hvis den manchet, der er viklet om overarmen, klemmer tilstrækkeligt om armen, så blodomløbet standses, mens pulsationen er til stede, vil trykket i manchetten opfange dette og oscillere. Derefter vil trykket inden i manchetten gradvist falde, og oscillationen fra trykket inden i manchetten gradvist forøges og nå en spidsværdi. Efterhånden som trykket i manchetten falder yderligere, vil oscillationen falde fra sin spidsværdi. Trykket inden i manchetten og forholdet mellem stigningen og mindskningen af oscillationen inden i manchetten i løbet af denne serie af processer lagres i hukommelsen, og der udføres beregninger, som fastlægger blodtryksværdien. Trykket inden i manchetten, når oscillationen øges kraftigt, er det systoliske tryk, og trykket inden i manchetten, når oscillationen falder kraftigt, er det diastoliske tryk. Desuden vil trykket inden i manchetten ved oscillationens spidsværdi blive registreret som det gennemsnitlige pulstryk. Den oscillometriske metode fastlægger ikke blodtryksværdien med det samme, som en automatisk blodtryksmåler af mikrofontypen gør med auskultationsmetoden, men den beregner den ud fra en serie af ændringskurver, som forklaret oven for. Den påvirkes således næsten ikke af lyde fra omgivelserne, såsom en elektrisk skalpel eller andre elektrokirurgiske instrumenter. KOROTKOV-LYDE MANCHETTRYK OSCILLERINGER I MANCHETTRYK RADIAL PULS 5 SEK. Sammenligning mellem auskultatoriske, oscillometriske og palpatoriske metoder til blodtryksmåling. L.A. Geddes, "The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure", Year Book Medical Publishers, Inc

21 HBP-1300-E main2.book Page 19 Tuesday, April 16, :56 PM Valg af manchet og tilslutning Valg af manchet Advarsel Hvis manchetten anvendes på en patient med en infektion, skal manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, før den genanvendes. Forsigtig Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller. Brug den rette manchetstørrelse for at sikre korrekte målinger. Hvis der anvendes en for stor manchet, vil den målte blodtryksværdi ofte være lavere end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet, vil den målte blodtryksværdi ofte være højere end det faktiske blodtryk. Bemærk: Det er derfor vigtigt at anvende en manchet i den rette størrelse for at opnå en nøjagtig måling. Mål omkredsen af patientens arm, og vælg den manchetstørrelse, som passer til omkredsen. Vælg den af nedenstående manchetter, som er egnet til patienten. Armomkreds Manchetnavn (cm) (tomme) GS-MANCHET, EKSTRASTOR* GS-MANCHET, STOR GS-MANCHET, MEDIUM GS MANCHET, LILLE* GS MANCHET, EKSTRALILLE* * Fås som valgfrit tilbehør. Tilslutning af manchetten Tilslut manchetslangen til NIBP-koblingen på apparatet, og drej den med uret for at låse den fast. DA Forsigtig Anvend kun en manchet af typen OMRON GS-MANCHET til dette apparat. Bemærk: Hvis manchetslangen er for kort, kan den forlænges ved at tilslutte den valgfri MANCHETSLANGE på 1,5 eller 3,5 m. Den må ikke forlænges med andet end den valgfri MANCHETSLANGE på 1,5 eller 3,5 meter, da dette vil gøre målingen unøjagtig. Sørg for, at forbindelserne er tætte. 19

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere