Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type RT RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart. Egenskaber y Enkelt design y Høj nøjagtighed y Høj gentagelsesnøjagtighed y Lang levetid y Tilgængelig med alle relevante søfartsgodkendelser IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

2 Godkendelser RT 2 RT 23 RT 26 RT 108 RT 4 RT 10 RT 11 RT 16L RT 17 RT 140L RT 3 RT 7 RT 8 RT 8L RT 9 RT 12 RT 13 RT 14 RT 14L RT 15 RT 16 RT 102 RT 141 RT 34 RT 103 RT 115 RT 140 RT 101 RT 106 RT 107 RT 123 RT 120 RT 124 Godkendelser CE-mærket i.h.t. EN /-5 Det Norske Veritas, DNV China Compulsory Certificate, CCC Lloyds Register of Shipping, LR Germanischer Lloyd, GL Bureau Veritas, BV Registro Italiano Navale, RINA Russian Maritime Register of shipping, RMRS Nippon Kaiji Kyokai, NKK N.B.: I øvrigt henvises til certifikaterne, som kan fås i kopi ved henvendelse til Danfoss. GL s godkendelse betinger anvendelse af en skibskabelforskruning Termostater type RT C Termostater med cylindrisk fjernføler Termostater med rum-, kanal og kapillarrørsføler Termostater med indstillelig neutralzone Område p e bar Type RT 10 RT 9 RT 13 RT 3,2,7 RT 8 RT 12 RT 14 RT 26 RT 23 RT 15 RT 101 RT 106 RT 108 RT 107 RT 120 RT 123 RT 124 RT 17 RT 11 RT 34 RT 4 RT 115 RT 103 RT 140 RT 141 RT 102 RT 8L RT 14L RT 16L RT 140 L RT 101L 2 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

3 Tekniske data Betegnelse RT thermostats Omgivelsestemperatur 50 til 70 C. Se dog bemærkninger vedrørende fyldningstyper side 11 Kontaktsystem Enpolet omskiftekontekt (SPDT) Kontaktbelastning Kontaktmateriale: AgCdO Vekselstrøm: Fig. 6 AC-1: 10A, 400 V AC-3: 4A, 400 V AC-15: 3A, 400 V Jævnstrøm: DC-13: 12 W, 230 V (see fig. 6) Specielle kontaktsystemer See accessories pages Kabeltilslutning 2 stk. PG 13.5 beregnet for kabeldiametre fra 6-14 mm Kapsling IP 66 i.h.t. IEC 529 and EN Apparater med udvendig reset IP 54. Termostathuset er fremstillet af bakelit iflg. DIN 53470, mens dækslet er fremstillet af mineralfyldt plyamid. Identifikation Apparatets typebetegnelse er angivet på indstillingsskalaen, bestillingsnummeret er præget i bunden af termostathuset. IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 3

4 Tekniske data og bestillingsnumre Ved bestilling oplyses type og bestillingsnummer Fyldningstyper A: Dampfyldning, føleren må ikke være den varmeste del. B: Adsorptionsfyldning C: Mængdefyldning, føleren må ikke være den koldeste del. Termostater med cylindrisk fjernføler Indstilleligt differensområde*) Bestillingsnummer Indstillingsområde Ved laveste område- indstilling Ved højeste områdeindstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Type RT 107 Med cylindrisk fjernføler, dæksel med ruder samt knap for håndindstilling RT 106 med cylindrisk fjernføler, dæksel med ruder samt knap for håndindstilling Foretrukne versioner *) Se også siderne 5-6 1) Termostat forsynet med glimlampe tilsluttet terminal 4 2) Termostat for værktøjsindstilling (dækhætte) 4 C C C C m A RT A RT A RT A RT A RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT C RT C RT C RT B RT C RT C RT C RT C RT C RT C ) ) RT C ) RT C ) RT C ) RT C RT C RT C RT C RT C RT 124 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

5 Tekniske data (fortsatte) Termostater med rumføler, kanalføler og kapillarrørsføler Indstillingsområde indstilleligt differensområde*) Ved laveste indstilling Ved højeste indstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Følertype**) Best.nr, Type Termostat type RT 115 med rumføler C C C C m Tal A RT A RT B RT A RT A ) RT ) 5) 92 B ) RT ) 5) 92 B ) RT A RT B RT B RT B RT 102 *) Se også siderne 5-6 **) Se også fig ) Bælgen har indbygget varmelegeme som nedsætter den termiske differens (220V) 2 ) Kan tilsluttes 220 V og 380 V 3 ) Kan tilsluttes 220 V 5 ) Speciel termostat til ventilationsanlæg Foretrukne versioner Termostat type RT 140 med kanalføler Termostater med indstillelig neutralzone Indstillingsområde Mekanisk differnens ved laveste indstilling Indstillelig neutralzone*) ved højeste indstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Føler type**) Best.nr. Type C C C C C m Nummer B L RT 8L B L RT 14L / A L RT 16L / B L RT 140L / b L ) RT 101L Neutral zonetermostat type RT 16L med rumføler *) See fig. 1-5 Sensor types Fig. 1 Termostat med rumføler Fig. 2 Termostat med kanalføler Fig. 3 Termostat med kapillarrørsføler Fig. 4 Termostat med cylindrisk fjernføler IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 5

6 Nomogrammer for opnåede differenser A = Områdeindstilling B = Opnået differens C = Differensindstilling 13 6 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

7 Nomogrammer for opnåede differenser A = Områdeindstilling B = Opnået differens C = Differensindstilling IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 7

8 Function a. RT-termostater med automatisk genindkobling RT-termostaterne indstilles i henhold til den kontaktfunktion der ønskes ved faldende temperatur. Kontakterne 1-4 bryder mens 1-2 slutter, når temperaturen falder til skalaindstillingen. Kontakten skifter tilbage, når temperaturen igen stiger til skalaindstillingen plus differensen (se fig. 9). Kontaktfunktion I. Kontaktskift for stigende temperatur opnås ved skalaindstilling plus differens. II. Kontaktskift for faldende temperatur opnås ved skalaindstillingen. Skalaindstilling Differens Fig. 9 b. RT-termostater med maks. reset Kontakterne 1-4 slutter mens 1-2 bryder, når tempe-raturen stiger til den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når temperaturen falder til skalaværdien minus differensen (se. fig. 10). I. Alarm for stigende temperatur udløses ved den indstillede værdi. II. Alarm for faldende temperatur udløses ved den indstillede værdi minus differensen. Manuel genindkobling kan først finde sted, når temperaturen falder til områdeindstillingen minus differensen. Skalaindstillig Differens Fig. 10 RT apparater med dampfyldning Disse apparaters virkemåde bygger på sammenhængen mellem tryk og temperatur for mættede dampe. I følersystemet er kun en lille mængde væske til rådighed og den vil næsten være bragt helt på dampform. Placeres føleren i denne type apparater koldest i forhold til kapillarrør og bælghus, har omgivelsestemperaturen ingen indflydelse på reguleringsnøjagtigheden. Mættet damp Gas Fig.11a 8 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

9 RT units with adsorption charge Det termostatiske element indeholder en overhedet gas samt et fast stof med stor adsoptionsoverflade som altid findes i føleren. Det har den fordel at føleren kan være monteret koldere såvel som varmere end den øvrige del af det termostatiske element. Fyldningen er dog i nogen grad følsom over for ændringer af bælgens og kapillarrørets temperatur. Skalakorrektion Skal termostaterne anvendes ved omgivelsestemperaturer, der er væsentlig forskellig fra 20 C, kan der kompenseres for skalaafvigelsen som angivet: Skalakorrektion = Z a Z findes ved hjælp af fig. 11c, mens a angiver korrektionsfaktoren i henhold til tabellen. Fig.11b Faktor for skalaafvigelse Eksempel: Find den nødvendige skalakorrektion for en RT 108 med indstillingsområde +30 to C. Indstillinge: 85 C Omgivelsestemperatur: 50 C Korrektion: Indstillingsværdi min. skalaværdi maks. skalaværdi min. skalaværdi 100 = % Relativ skalaindstilling i % = 50% Korrektionsfaktor fra tabel 2.0 (a) Faktor for skalaafvigelse (se fig. 11c): (Z) Skalakorrektion: Z x a = 1.2 x 2.0 = 2.4 C Korrigeret indstilling: = 87.4 Fig.11c Type Område C Korrektionsfaktor a RT RT RT 8/L RT RT 14/L RT RT RT 101/L RT RT RT 140/L RT apparater med mængdefyldning Disse apparaters virkemåde bygger på sammenhængen mellem tryk og temperatur for mættede dampe. I følersystemet er en ret stor mængde væske til rådighed og af den vil kun en lille del være bragt på dampform. Placeres føleren i denne type apparater varmest i forhold til kapillarrør og bælghus, har omgivelsestemperaturen ingen indflydelse på reguleringsnøjagtigheden. Fig. 11d IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 9

10 RT 115 til regulering af ventilationsanlæg i stalde A. Formodstand B. Stavføler C. Varmelegeme Fig. 12 RT 115 er udført med to følere som begge er tilsluttet rummet mellem bælg og bælgkapsel; se fig. 12. Den ene føler er en normal udvendig, fast oprullet kapillarrørsføler; den anden er en stavføler som er anbragt inde i termostathuset. Stavføleren opvarmes af et varmelegeme som kobles ind når termostaten stopper ventilatorerne, og kobles ud når termostaten starter ventilatorerne. Driftsformen er følgende: Ligger rumtemperaturen over termostatens indstil-lingsværdi, som fx. kan være 20 C, kører ventilato-rerne uafbrudt (100% driftstid). Falder rumtemperaturen til 20 C, skifter kontaktsystemet stilling, ventilatorerne afbrydes og stavfølerens varmeelement kobles ind. Når stavføleren varmes op, stiger trykket i følersystemet, og kontaktsystemet skifter efter en vis tid atter stilling, hvorved ventilatorerne indkobles og varmelegemet udkobles. Falder rumtemperaturen mere end 2 C under indstillingstemperaturen i dette eksempel under 18 C standses ventilatorerne helt. Varmnelegemet ind-kobles som sædvanligt, men det formår ikke mere at varme stavføleren så meget op, at der skabes den nødvendige trykforøgelse i det termostatiske element til at ventilatorerne kan kobles ind igen. Ved en staldtemperatur under 18 C er driftstiden altså 0%. Eksemplet er illustreret i fig. 13. Ved andre indstillingstemperaturer end den anførte, parallelforskydes den skrå linie. Knækpunktet til højre i diagrammet svarer altid til indstillingsværdien. Det er altså muligt at holde en stabil rumtemperatur samtidig med en periodisk ventilation, hvor varigheden af ventilationsperioderne er afhængig af forskellen mellem den aktuelle rumtemperatur og indstillingstemperaturen. Ved samtidig at påse at temperaturen altid er indstillet mindst 2 C over den lavest tilladelige rumtemperatur, har man sikkerhed for at termostaten ikke medvirker til at sænke rumtemperaturen under et ønsket niveau. Eksempelvis indstiling Ventilatorernes procentiske køretid , 380V , 239V , 230 V A: Faseindgang til ventilator B: Styreledning Fig. 13 Tilslutningsdiagrammer for RT IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

11 Anvendelse Neuatralzonetermostat type RT-L er forsynet med et kontaktsystem med indstillelig neutralzone. Hermed er det muligt at anvende disse til flydende styring. Den anvendte terminologi forklares i det følgende. Flydende styring Diskontinuerlig styringsform, hvor reguleringsorganet (fx. en ventil, et spjæld eller lignende) bevæger sig med en af fejlens størrelse uafhængig hastighed mod sin ene yderstilling, når fejlen er over en vis positiv værdi, og mod sin anden yderstilling, når fejlen er over en vis negativ værdi. Pendling Periodiske variationer af den styrede størrelse ved fastholdt reference. Neutralzone Det interval af den styrede størrelse, hvor reguleringsorganet er i ro. Differens (egendifferens) Intervallet mellem de værdier af den styrede størrelse, som får reguleringsorganet til at bevæge sig. Kontaktsystemet i neutralzoneapparater kan ikke udskiftes, da kontaktsystemets justering er tilpasset appratets øvrige dele. Indstilling af neutralzone Området indstilles med indstillingsknappen (5) (fig. 14) med samtidig aflæsning på hovedskalaen (9). Den indstillede værdi er brydetemperaturen for kontakt 1-4, fig. 15. Den ønskede neutralzone søges i diagrammet for det pågældende apparat (fig. 16). På diagrammets nederste skala aflæses hvilken position neutralzonerullen (40) skal indstilles på. 5. Indstillingsknap 9. Hovedskala 40. Neutralzonerulle med skala Fig. 14 Шкала настройки Темпеатура Нейтральная зона Eksempel: RT 16L Indstillingstemperatur: +24 C Ønsket neutralzone: 1.9 C Med håndknappen indstilles termostaten på 24 C. De stiplede linier i diagrammet for RT 16L (fig. 16) skærer hinanden på kurven for position 2.8 og neutralzonerullen (40) indstilles på denne position. Fig. 15 Н3 позиция Fig. 16 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

12 Indstilling 5. Indstillingknap 9. Hovedskala 19. Differensrulle med skala Fig. 8 Området indstilles med indstillingsknappen (5) med samtidig aflæsning af hovedskalaen (9). Termostater med dækhætte indstilles med værktøj. Differensen indstilles med differensrullen (19). Størrelsen på den opnåede differens kan fastlægges ved at sammenholde den indstillede skalaværdi på hovedskalaen og skalaværdien på differensrullen med nomogrammet for den aktuelle termostat (se side 5-6). Eksempel: Apparat: RT 120 Områdeindstilling: 160 C Differensindstilling: 2 Differensbegreber Den mekaniske differens (egendifferensen) er den differens, der indstilles på termostatens differensrulle, mens den termiske differens (arbejdsdifferensen) er den differens, anlægget kommer til at arbejde med. Den termiske differens er altid større end den mekaniske differens og afhænger af tre faktorer: 1) Mediets hastighed 2) Hastigheden i mediets temperaturændring og 3) Varmetransmissionen Medieforhold Den hurtigste reaktion opnås med et medium, der har stor varmefylde og varmeledningsevne. Det vil derfor være en fordel såfremt man har valgfrihed med hensyn til medium at vælge et, hvor dette er opfyldt. Endvidere har mediets strømningshastighed også betydning. (Optimal strømningshastighed for væsker er ca. 0.3 m/s) Eksempel: Regulering af en centralvarmekedel Temperaturen i en oliefyret centralvarmekedel ønskes reguleret af en RT 101. Maks. temperatur 76 C. Min. temperatur 70 C. Differens = 6 C. 1. Tilslut oliebrænderen via termostatens klemmer Indstil termostat på 70 C med håndknappen 5 (fig. 8). 3. Indstil differensrullen 19 på tallet 3 som fremkommer ved aflæsning af nomogrammet for RT 101 side 5. Når anlægget har været i drift i nogen tid vurderes om den termiske differens er tilfredsstillende. Er den for stor, kan termostatens egendifferens evt. mindskes. Messing Rustfast stål 18/8 Af nomogrammet side 6 ses, at tegnes en lige linie fra 160 C på A-skalaen gennem 2 på C-skalaen, aflæses på B-skalaen tallet 6 C, som er den opnåede differens. Valg af differens (egendifferens) En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlægget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens medfører store temperatursvingninger. Temperatur Tilladelige medietryk på følerlomme som funktion af temperaturen 12 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

13 Mål og vægt RT 101, 107, 120, 123 specielle udførelser med dækhætte og blinddæksel RT 4 RT 11 RT 16, RT 16L RT 17 RT 34 RT 103 RT 115 RT 106 RT 107 RT 120 RT 123 RT 2 RT 3 RT 9 Specialføler Specialføler W. no W. no Material RT 7 RT 8, RT 8L RT 10 RT 12 RT 13 RT 14, RT 14L RT 15 RT 21 RT 23 RT 24 RT 26 RT 101, RT 101L RT 108 RT 124 RT 140, RT 140L RT 270 RT 271 RT 140 / 140 L RT 102 Vægt ca. 1 kg copper RT /8 steel Valg af egnet følerlomme W. no. Type (медь) (латунь) RT2/3/7/9 10/13/26/120 Kapillarrørslængde m 2, 3, 5, 8, 10 RT 101/ 101L 2, 3 RT8/8L/14/14L/ 15/ 107/123,270 2, 3, 5, 8, 10 RT 101 5, 8, 10 L mm Egnet følerlomme Best.nr RT RT RT 12/ RT L L L L RT L L L L Material Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål W.no Messing Messing /8 stål Messing /8 stål L мм a1 мм d мм 112 G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ 15 G ½ 15 G ½ 15 G ½ 15 Følerlomme, massiv udførelse, indv. diameter 13.1 mm AISI 316L G ½ 15.7 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

14 Spare parts and accessories Udførelse Symbol Beskrivelse Contact rating Code no. Standard Med max. reset Enpolet omskiftekontakt (SPDT) med krybestrømsikkert klembræt. Monteres i alle normaludførelser af standardudførelser, type RT 1 ). Momentant kontaktskifte. Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparatet efter kontakt- skifte for stigende tryk. Alternating current: AC-1 (ohmic): 10 A, 400 V AC-3 (inductive): 4 A, 400 V AC-14/15 (coil/transformer): 3 A, 400 V Blocked rotor: 28 A, 400 V Med min. reset For apparater med max. reset. Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparatet efter kontaktskifte for faldende tryk. Direct current: DC 13/14: 12 W, 230 V Standard Slutter to kredsløb samtidig For apparater med min. reset. Enpolet omskiftekontakt (SPDT) med guldbelagte (oxydfri) kontaktflader. Forøger sluttesikkerheden på alarm-, overvågningsæanlæg o.l. Momentant kontaktskifte. Krybestrømsikkert klembræt. Énpolet kontaktsystem der samtidig slutter to kredsløb ved stigende tryk. Momentant kontaktskifte. Krybestrømsikkert klembræt. Alternating current: AC-1(ohmic): AC-3 (inductive): AC-14/15 Blocked rotor: Direct current: DC-13/14: Alternating current: AC-1(ohmic): AC-3 (inductive): AC-14/15 Blocked rotor: 10 A, 400 V 2 A, 400 V 1 A, 400 V 14 A, 400 V 12 W, 230 V 10 A, 400 V 3 A, 400 V 2 A, 400 V 20 A, 400 V Direct current: DC-13/14: 12 W, 230 V* * If current is led through contacts 2 and 4, i.e. terminals 2 and 4 connected but not 1, max. permissible load is increased to 90 W, 220 V -. Med snigende kontaktskifte Énpolet omskiftekontakt med snigende kontaktskifte. Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader. Alternating or direct current: 25 VA, 24 V ) Ved belastningsform, der indebærer små strømme/ spændinger, kan der på sølvkontakter forekomme kon taktsvigt pga. oxydering. I anlæg hvor sådanne kontak tsvigt har stor betydning (alarm o.l.) bør anvendes kontakt system guldbelagte kontakter. Kontaksystemer til neutralzoneapparater kan ikke leveres som reservedele. Udskiftning ikke muligt, da kontaktsystemets justering er tilpasset apparatets øvrige dele. Kontaktsystemer Udførelse Symbol Beskrivelse Kontaktbelastning Best.nr. Med min. reset Med max. reset Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparater efter kontaktskifte for faldende tryk. Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader Anvendes hvor der ønskes manuel gen-indkobling af apparater efter kontaktskifte for stigende tryk. Kontaktsystemerne er vist i den stilling, de indtager efter faldende tryk/temperatur, dvs. efter nedadgående bevægelse af RT apparatets hovedspindel. Apparaternes indstillingsviser angiver skalaværdien, ved hvilken kontaktskifte indtræffer efter faldende tryk/temperatur. Undtaget herfra er omskiftekontakt med maks. reset, hvor indstillingsviseren angiver skalaværdien, ved hvilken kontaktskifte indtræffer efter stigende tryk. For alarm Vekselstrøm: AC-1 (ohmsk): AC-3 (inductiv): Fuldlaststrøm: AC-14/15: Blokeret rotor: Jævnstrøm DC-13/14: 10 A, 400 V 2 A, 400 V 2 A, 400 V 1 A, 400 V 14A, 400 V 12W, 230 V Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader For regulering max. 100 ma / 30 V a.c./ d.c. min. 1 ma / 5 V a.c. / d.c. 14 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

15 Kontaktsystemer (fortsatte) Part Description Qty. Code no. Dæksler Dæksler: Mineralfyldt polyamid Med rude Farve: Lysegrå RAL 7035 Uden rude Indstillingsknap Knap til udskiftning Lysegrå Ral Dækhætte Dækhætte til udskiftning af indstillingsknap. Apparatet Sort med monteret dækhætte kan kun indstilles med færktøj Plombeskrue til dæksel og dækhætte Kapillarrørspakdåse Til alle RT termostater med fjernføler. G½A (rørgevind ISO 228/1), oliemodstandsdygtig gummipakning for max. 110 C/90 bar Kapillarrørspakdåse Til RT 106 termostater med fjernføler. G¾A (rørgevind ISO 228/1), oliemodstandsdygtig for max. 110 C/90 bar 1 003N0155 Følerklemme Til alle RT apparater med fjernføler L = 76 mm Varmeledningspasta Til RT termostater hvis føler monteres i følerlomme. Tube med 3.5cm3 pasta. Fyldes i følerlommen for at forbedre varmeovergangen mellem lomme og føler. Anvendelsesområde for pasta: 20 til +150 C, kortvarigt op til 220 C E0114 Følerholder Til RT 14, 101 og 270 Følerholder til vægmontering inkl. fire kapillarrørsholdere. 20 set Følerlommer til RT termostater med cylindrisk fjernføler Anvendes til følgende typer Indstikningslængde, L mm d mm Materiale Tilslutning rørgevind ISO 228/1 Best.nr. Alle undtaget RT 12, 23, 106, 108, 124, Messing Alle undtaget RT 12, 23, 106, 108, 124, Rustfast stål 18/ RT 106, RT ) Messing 060L ) RT 106, RT ) Rustfast stål 18/8 G ½A 060L ) RT 106, RT ) Messing 060L ) RT 106, RT ) Rustfast stål 18/8 060L ) RT Messing RT Messing ) Leveres uden pakningssæt 2) Pakningssæt Se evt. side 13 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

16 Montage RT-apparater er forsynet med 2 gennemgående monteringshuller, der er tilgængelige, når frontdækslet aftages. Apparater, der forsynes med kontaktsystem *) skal monteres med indstillingsknappen vendende opad. For differenstermostater gælder at lavtemperatursiden (mærket LT) skal vende opad. Ved de øvrige termostater i RT-serien er montageretning vilkårlig. På anlæg med kraftige vibrationer i lodret retning er det en fordel at montere apparatet med kabelforskruningerne vendende nedad. *) Kontaktsystem med snigende kontaktfunktion. Se reservedele og tilbehør, side14. Fig. 7 Placering af apparat 16 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 Danfoss A/S (IA-MO / jmn),

Pressostater og termostater, Type KPS

Pressostater og termostater, Type KPS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, Type KPS KPS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme

Læs mere

Pressostater og termostater, Type CAS

Pressostater og termostater, Type CAS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, CAS CAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme krav

Læs mere

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Anvendelse RA-PLUS-w er en programmerbar radiatortermostat, der giver mulighed for at sænke rumtemperaturen med ca 3 grader i udvalgte perioder af

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Danfoss radiatortermostater

Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater førende i mere end 50 år... 1958 Det industrielle eventyr startede i 1943 og udvikler sig stadig Spiren til det industrielle Danfoss eventyr blev

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En følelse af velvære med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS Opgrader med Danfoss X-tra Collection Danfoss gør op med idéen om, at termostater og ventiler

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere