Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termostater, Type RT. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type RT RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af termostater med rumfølere, kanalfølere og kapillarrørsfølere til generel anvendelse inden for industri og søfart. Egenskaber y Enkelt design y Høj nøjagtighed y Høj gentagelsesnøjagtighed y Lang levetid y Tilgængelig med alle relevante søfartsgodkendelser IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

2 Godkendelser RT 2 RT 23 RT 26 RT 108 RT 4 RT 10 RT 11 RT 16L RT 17 RT 140L RT 3 RT 7 RT 8 RT 8L RT 9 RT 12 RT 13 RT 14 RT 14L RT 15 RT 16 RT 102 RT 141 RT 34 RT 103 RT 115 RT 140 RT 101 RT 106 RT 107 RT 123 RT 120 RT 124 Godkendelser CE-mærket i.h.t. EN /-5 Det Norske Veritas, DNV China Compulsory Certificate, CCC Lloyds Register of Shipping, LR Germanischer Lloyd, GL Bureau Veritas, BV Registro Italiano Navale, RINA Russian Maritime Register of shipping, RMRS Nippon Kaiji Kyokai, NKK N.B.: I øvrigt henvises til certifikaterne, som kan fås i kopi ved henvendelse til Danfoss. GL s godkendelse betinger anvendelse af en skibskabelforskruning Termostater type RT C Termostater med cylindrisk fjernføler Termostater med rum-, kanal og kapillarrørsføler Termostater med indstillelig neutralzone Område p e bar Type RT 10 RT 9 RT 13 RT 3,2,7 RT 8 RT 12 RT 14 RT 26 RT 23 RT 15 RT 101 RT 106 RT 108 RT 107 RT 120 RT 123 RT 124 RT 17 RT 11 RT 34 RT 4 RT 115 RT 103 RT 140 RT 141 RT 102 RT 8L RT 14L RT 16L RT 140 L RT 101L 2 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

3 Tekniske data Betegnelse RT thermostats Omgivelsestemperatur 50 til 70 C. Se dog bemærkninger vedrørende fyldningstyper side 11 Kontaktsystem Enpolet omskiftekontekt (SPDT) Kontaktbelastning Kontaktmateriale: AgCdO Vekselstrøm: Fig. 6 AC-1: 10A, 400 V AC-3: 4A, 400 V AC-15: 3A, 400 V Jævnstrøm: DC-13: 12 W, 230 V (see fig. 6) Specielle kontaktsystemer See accessories pages Kabeltilslutning 2 stk. PG 13.5 beregnet for kabeldiametre fra 6-14 mm Kapsling IP 66 i.h.t. IEC 529 and EN Apparater med udvendig reset IP 54. Termostathuset er fremstillet af bakelit iflg. DIN 53470, mens dækslet er fremstillet af mineralfyldt plyamid. Identifikation Apparatets typebetegnelse er angivet på indstillingsskalaen, bestillingsnummeret er præget i bunden af termostathuset. IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 3

4 Tekniske data og bestillingsnumre Ved bestilling oplyses type og bestillingsnummer Fyldningstyper A: Dampfyldning, føleren må ikke være den varmeste del. B: Adsorptionsfyldning C: Mængdefyldning, føleren må ikke være den koldeste del. Termostater med cylindrisk fjernføler Indstilleligt differensområde*) Bestillingsnummer Indstillingsområde Ved laveste område- indstilling Ved højeste områdeindstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Type RT 107 Med cylindrisk fjernføler, dæksel med ruder samt knap for håndindstilling RT 106 med cylindrisk fjernføler, dæksel med ruder samt knap for håndindstilling Foretrukne versioner *) Se også siderne 5-6 1) Termostat forsynet med glimlampe tilsluttet terminal 4 2) Termostat for værktøjsindstilling (dækhætte) 4 C C C C m A RT A RT A RT A RT A RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT B RT C RT C RT C RT B RT C RT C RT C RT C RT C RT C ) ) RT C ) RT C ) RT C ) RT C RT C RT C RT C RT C RT 124 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

5 Tekniske data (fortsatte) Termostater med rumføler, kanalføler og kapillarrørsføler Indstillingsområde indstilleligt differensområde*) Ved laveste indstilling Ved højeste indstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Følertype**) Best.nr, Type Termostat type RT 115 med rumføler C C C C m Tal A RT A RT B RT A RT A ) RT ) 5) 92 B ) RT ) 5) 92 B ) RT A RT B RT B RT B RT 102 *) Se også siderne 5-6 **) Se også fig ) Bælgen har indbygget varmelegeme som nedsætter den termiske differens (220V) 2 ) Kan tilsluttes 220 V og 380 V 3 ) Kan tilsluttes 220 V 5 ) Speciel termostat til ventilationsanlæg Foretrukne versioner Termostat type RT 140 med kanalføler Termostater med indstillelig neutralzone Indstillingsområde Mekanisk differnens ved laveste indstilling Indstillelig neutralzone*) ved højeste indstilling Max. følertemperatur Fyldningstype Kapillarrørslængde Føler type**) Best.nr. Type C C C C C m Nummer B L RT 8L B L RT 14L / A L RT 16L / B L RT 140L / b L ) RT 101L Neutral zonetermostat type RT 16L med rumføler *) See fig. 1-5 Sensor types Fig. 1 Termostat med rumføler Fig. 2 Termostat med kanalføler Fig. 3 Termostat med kapillarrørsføler Fig. 4 Termostat med cylindrisk fjernføler IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 5

6 Nomogrammer for opnåede differenser A = Områdeindstilling B = Opnået differens C = Differensindstilling 13 6 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

7 Nomogrammer for opnåede differenser A = Områdeindstilling B = Opnået differens C = Differensindstilling IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 7

8 Function a. RT-termostater med automatisk genindkobling RT-termostaterne indstilles i henhold til den kontaktfunktion der ønskes ved faldende temperatur. Kontakterne 1-4 bryder mens 1-2 slutter, når temperaturen falder til skalaindstillingen. Kontakten skifter tilbage, når temperaturen igen stiger til skalaindstillingen plus differensen (se fig. 9). Kontaktfunktion I. Kontaktskift for stigende temperatur opnås ved skalaindstilling plus differens. II. Kontaktskift for faldende temperatur opnås ved skalaindstillingen. Skalaindstilling Differens Fig. 9 b. RT-termostater med maks. reset Kontakterne 1-4 slutter mens 1-2 bryder, når tempe-raturen stiger til den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når temperaturen falder til skalaværdien minus differensen (se. fig. 10). I. Alarm for stigende temperatur udløses ved den indstillede værdi. II. Alarm for faldende temperatur udløses ved den indstillede værdi minus differensen. Manuel genindkobling kan først finde sted, når temperaturen falder til områdeindstillingen minus differensen. Skalaindstillig Differens Fig. 10 RT apparater med dampfyldning Disse apparaters virkemåde bygger på sammenhængen mellem tryk og temperatur for mættede dampe. I følersystemet er kun en lille mængde væske til rådighed og den vil næsten være bragt helt på dampform. Placeres føleren i denne type apparater koldest i forhold til kapillarrør og bælghus, har omgivelsestemperaturen ingen indflydelse på reguleringsnøjagtigheden. Mættet damp Gas Fig.11a 8 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

9 RT units with adsorption charge Det termostatiske element indeholder en overhedet gas samt et fast stof med stor adsoptionsoverflade som altid findes i føleren. Det har den fordel at føleren kan være monteret koldere såvel som varmere end den øvrige del af det termostatiske element. Fyldningen er dog i nogen grad følsom over for ændringer af bælgens og kapillarrørets temperatur. Skalakorrektion Skal termostaterne anvendes ved omgivelsestemperaturer, der er væsentlig forskellig fra 20 C, kan der kompenseres for skalaafvigelsen som angivet: Skalakorrektion = Z a Z findes ved hjælp af fig. 11c, mens a angiver korrektionsfaktoren i henhold til tabellen. Fig.11b Faktor for skalaafvigelse Eksempel: Find den nødvendige skalakorrektion for en RT 108 med indstillingsområde +30 to C. Indstillinge: 85 C Omgivelsestemperatur: 50 C Korrektion: Indstillingsværdi min. skalaværdi maks. skalaværdi min. skalaværdi 100 = % Relativ skalaindstilling i % = 50% Korrektionsfaktor fra tabel 2.0 (a) Faktor for skalaafvigelse (se fig. 11c): (Z) Skalakorrektion: Z x a = 1.2 x 2.0 = 2.4 C Korrigeret indstilling: = 87.4 Fig.11c Type Område C Korrektionsfaktor a RT RT RT 8/L RT RT 14/L RT RT RT 101/L RT RT RT 140/L RT apparater med mængdefyldning Disse apparaters virkemåde bygger på sammenhængen mellem tryk og temperatur for mættede dampe. I følersystemet er en ret stor mængde væske til rådighed og af den vil kun en lille del være bragt på dampform. Placeres føleren i denne type apparater varmest i forhold til kapillarrør og bælghus, har omgivelsestemperaturen ingen indflydelse på reguleringsnøjagtigheden. Fig. 11d IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 9

10 RT 115 til regulering af ventilationsanlæg i stalde A. Formodstand B. Stavføler C. Varmelegeme Fig. 12 RT 115 er udført med to følere som begge er tilsluttet rummet mellem bælg og bælgkapsel; se fig. 12. Den ene føler er en normal udvendig, fast oprullet kapillarrørsføler; den anden er en stavføler som er anbragt inde i termostathuset. Stavføleren opvarmes af et varmelegeme som kobles ind når termostaten stopper ventilatorerne, og kobles ud når termostaten starter ventilatorerne. Driftsformen er følgende: Ligger rumtemperaturen over termostatens indstil-lingsværdi, som fx. kan være 20 C, kører ventilato-rerne uafbrudt (100% driftstid). Falder rumtemperaturen til 20 C, skifter kontaktsystemet stilling, ventilatorerne afbrydes og stavfølerens varmeelement kobles ind. Når stavføleren varmes op, stiger trykket i følersystemet, og kontaktsystemet skifter efter en vis tid atter stilling, hvorved ventilatorerne indkobles og varmelegemet udkobles. Falder rumtemperaturen mere end 2 C under indstillingstemperaturen i dette eksempel under 18 C standses ventilatorerne helt. Varmnelegemet ind-kobles som sædvanligt, men det formår ikke mere at varme stavføleren så meget op, at der skabes den nødvendige trykforøgelse i det termostatiske element til at ventilatorerne kan kobles ind igen. Ved en staldtemperatur under 18 C er driftstiden altså 0%. Eksemplet er illustreret i fig. 13. Ved andre indstillingstemperaturer end den anførte, parallelforskydes den skrå linie. Knækpunktet til højre i diagrammet svarer altid til indstillingsværdien. Det er altså muligt at holde en stabil rumtemperatur samtidig med en periodisk ventilation, hvor varigheden af ventilationsperioderne er afhængig af forskellen mellem den aktuelle rumtemperatur og indstillingstemperaturen. Ved samtidig at påse at temperaturen altid er indstillet mindst 2 C over den lavest tilladelige rumtemperatur, har man sikkerhed for at termostaten ikke medvirker til at sænke rumtemperaturen under et ønsket niveau. Eksempelvis indstiling Ventilatorernes procentiske køretid , 380V , 239V , 230 V A: Faseindgang til ventilator B: Styreledning Fig. 13 Tilslutningsdiagrammer for RT IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

11 Anvendelse Neuatralzonetermostat type RT-L er forsynet med et kontaktsystem med indstillelig neutralzone. Hermed er det muligt at anvende disse til flydende styring. Den anvendte terminologi forklares i det følgende. Flydende styring Diskontinuerlig styringsform, hvor reguleringsorganet (fx. en ventil, et spjæld eller lignende) bevæger sig med en af fejlens størrelse uafhængig hastighed mod sin ene yderstilling, når fejlen er over en vis positiv værdi, og mod sin anden yderstilling, når fejlen er over en vis negativ værdi. Pendling Periodiske variationer af den styrede størrelse ved fastholdt reference. Neutralzone Det interval af den styrede størrelse, hvor reguleringsorganet er i ro. Differens (egendifferens) Intervallet mellem de værdier af den styrede størrelse, som får reguleringsorganet til at bevæge sig. Kontaktsystemet i neutralzoneapparater kan ikke udskiftes, da kontaktsystemets justering er tilpasset appratets øvrige dele. Indstilling af neutralzone Området indstilles med indstillingsknappen (5) (fig. 14) med samtidig aflæsning på hovedskalaen (9). Den indstillede værdi er brydetemperaturen for kontakt 1-4, fig. 15. Den ønskede neutralzone søges i diagrammet for det pågældende apparat (fig. 16). På diagrammets nederste skala aflæses hvilken position neutralzonerullen (40) skal indstilles på. 5. Indstillingsknap 9. Hovedskala 40. Neutralzonerulle med skala Fig. 14 Шкала настройки Темпеатура Нейтральная зона Eksempel: RT 16L Indstillingstemperatur: +24 C Ønsket neutralzone: 1.9 C Med håndknappen indstilles termostaten på 24 C. De stiplede linier i diagrammet for RT 16L (fig. 16) skærer hinanden på kurven for position 2.8 og neutralzonerullen (40) indstilles på denne position. Fig. 15 Н3 позиция Fig. 16 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

12 Indstilling 5. Indstillingknap 9. Hovedskala 19. Differensrulle med skala Fig. 8 Området indstilles med indstillingsknappen (5) med samtidig aflæsning af hovedskalaen (9). Termostater med dækhætte indstilles med værktøj. Differensen indstilles med differensrullen (19). Størrelsen på den opnåede differens kan fastlægges ved at sammenholde den indstillede skalaværdi på hovedskalaen og skalaværdien på differensrullen med nomogrammet for den aktuelle termostat (se side 5-6). Eksempel: Apparat: RT 120 Områdeindstilling: 160 C Differensindstilling: 2 Differensbegreber Den mekaniske differens (egendifferensen) er den differens, der indstilles på termostatens differensrulle, mens den termiske differens (arbejdsdifferensen) er den differens, anlægget kommer til at arbejde med. Den termiske differens er altid større end den mekaniske differens og afhænger af tre faktorer: 1) Mediets hastighed 2) Hastigheden i mediets temperaturændring og 3) Varmetransmissionen Medieforhold Den hurtigste reaktion opnås med et medium, der har stor varmefylde og varmeledningsevne. Det vil derfor være en fordel såfremt man har valgfrihed med hensyn til medium at vælge et, hvor dette er opfyldt. Endvidere har mediets strømningshastighed også betydning. (Optimal strømningshastighed for væsker er ca. 0.3 m/s) Eksempel: Regulering af en centralvarmekedel Temperaturen i en oliefyret centralvarmekedel ønskes reguleret af en RT 101. Maks. temperatur 76 C. Min. temperatur 70 C. Differens = 6 C. 1. Tilslut oliebrænderen via termostatens klemmer Indstil termostat på 70 C med håndknappen 5 (fig. 8). 3. Indstil differensrullen 19 på tallet 3 som fremkommer ved aflæsning af nomogrammet for RT 101 side 5. Når anlægget har været i drift i nogen tid vurderes om den termiske differens er tilfredsstillende. Er den for stor, kan termostatens egendifferens evt. mindskes. Messing Rustfast stål 18/8 Af nomogrammet side 6 ses, at tegnes en lige linie fra 160 C på A-skalaen gennem 2 på C-skalaen, aflæses på B-skalaen tallet 6 C, som er den opnåede differens. Valg af differens (egendifferens) En passende differens er nødvendig for at opnå en hensigtsmæssig automatisk drift af anlægget. For lille differens giver korte køreperioder med risiko for pendling, mens for stor differens medfører store temperatursvingninger. Temperatur Tilladelige medietryk på følerlomme som funktion af temperaturen 12 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

13 Mål og vægt RT 101, 107, 120, 123 specielle udførelser med dækhætte og blinddæksel RT 4 RT 11 RT 16, RT 16L RT 17 RT 34 RT 103 RT 115 RT 106 RT 107 RT 120 RT 123 RT 2 RT 3 RT 9 Specialføler Specialføler W. no W. no Material RT 7 RT 8, RT 8L RT 10 RT 12 RT 13 RT 14, RT 14L RT 15 RT 21 RT 23 RT 24 RT 26 RT 101, RT 101L RT 108 RT 124 RT 140, RT 140L RT 270 RT 271 RT 140 / 140 L RT 102 Vægt ca. 1 kg copper RT /8 steel Valg af egnet følerlomme W. no. Type (медь) (латунь) RT2/3/7/9 10/13/26/120 Kapillarrørslængde m 2, 3, 5, 8, 10 RT 101/ 101L 2, 3 RT8/8L/14/14L/ 15/ 107/123,270 2, 3, 5, 8, 10 RT 101 5, 8, 10 L mm Egnet følerlomme Best.nr RT RT RT 12/ RT L L L L RT L L L L Material Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål Messing 18/8 stål W.no Messing Messing /8 stål Messing /8 stål L мм a1 мм d мм 112 G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ 15 G ½ 15 G ½ 15 G ½ 15 Følerlomme, massiv udførelse, indv. diameter 13.1 mm AISI 316L G ½ 15.7 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

14 Spare parts and accessories Udførelse Symbol Beskrivelse Contact rating Code no. Standard Med max. reset Enpolet omskiftekontakt (SPDT) med krybestrømsikkert klembræt. Monteres i alle normaludførelser af standardudførelser, type RT 1 ). Momentant kontaktskifte. Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparatet efter kontakt- skifte for stigende tryk. Alternating current: AC-1 (ohmic): 10 A, 400 V AC-3 (inductive): 4 A, 400 V AC-14/15 (coil/transformer): 3 A, 400 V Blocked rotor: 28 A, 400 V Med min. reset For apparater med max. reset. Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparatet efter kontaktskifte for faldende tryk. Direct current: DC 13/14: 12 W, 230 V Standard Slutter to kredsløb samtidig For apparater med min. reset. Enpolet omskiftekontakt (SPDT) med guldbelagte (oxydfri) kontaktflader. Forøger sluttesikkerheden på alarm-, overvågningsæanlæg o.l. Momentant kontaktskifte. Krybestrømsikkert klembræt. Énpolet kontaktsystem der samtidig slutter to kredsløb ved stigende tryk. Momentant kontaktskifte. Krybestrømsikkert klembræt. Alternating current: AC-1(ohmic): AC-3 (inductive): AC-14/15 Blocked rotor: Direct current: DC-13/14: Alternating current: AC-1(ohmic): AC-3 (inductive): AC-14/15 Blocked rotor: 10 A, 400 V 2 A, 400 V 1 A, 400 V 14 A, 400 V 12 W, 230 V 10 A, 400 V 3 A, 400 V 2 A, 400 V 20 A, 400 V Direct current: DC-13/14: 12 W, 230 V* * If current is led through contacts 2 and 4, i.e. terminals 2 and 4 connected but not 1, max. permissible load is increased to 90 W, 220 V -. Med snigende kontaktskifte Énpolet omskiftekontakt med snigende kontaktskifte. Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader. Alternating or direct current: 25 VA, 24 V ) Ved belastningsform, der indebærer små strømme/ spændinger, kan der på sølvkontakter forekomme kon taktsvigt pga. oxydering. I anlæg hvor sådanne kontak tsvigt har stor betydning (alarm o.l.) bør anvendes kontakt system guldbelagte kontakter. Kontaksystemer til neutralzoneapparater kan ikke leveres som reservedele. Udskiftning ikke muligt, da kontaktsystemets justering er tilpasset apparatets øvrige dele. Kontaktsystemer Udførelse Symbol Beskrivelse Kontaktbelastning Best.nr. Med min. reset Med max. reset Anvendes hvor der ønskes manuel genindkobling af apparater efter kontaktskifte for faldende tryk. Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader Anvendes hvor der ønskes manuel gen-indkobling af apparater efter kontaktskifte for stigende tryk. Kontaktsystemerne er vist i den stilling, de indtager efter faldende tryk/temperatur, dvs. efter nedadgående bevægelse af RT apparatets hovedspindel. Apparaternes indstillingsviser angiver skalaværdien, ved hvilken kontaktskifte indtræffer efter faldende tryk/temperatur. Undtaget herfra er omskiftekontakt med maks. reset, hvor indstillingsviseren angiver skalaværdien, ved hvilken kontaktskifte indtræffer efter stigende tryk. For alarm Vekselstrøm: AC-1 (ohmsk): AC-3 (inductiv): Fuldlaststrøm: AC-14/15: Blokeret rotor: Jævnstrøm DC-13/14: 10 A, 400 V 2 A, 400 V 2 A, 400 V 1 A, 400 V 14A, 400 V 12W, 230 V Guldbelagte (oxydfri) kontaktflader For regulering max. 100 ma / 30 V a.c./ d.c. min. 1 ma / 5 V a.c. / d.c. 14 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872

15 Kontaktsystemer (fortsatte) Part Description Qty. Code no. Dæksler Dæksler: Mineralfyldt polyamid Med rude Farve: Lysegrå RAL 7035 Uden rude Indstillingsknap Knap til udskiftning Lysegrå Ral Dækhætte Dækhætte til udskiftning af indstillingsknap. Apparatet Sort med monteret dækhætte kan kun indstilles med færktøj Plombeskrue til dæksel og dækhætte Kapillarrørspakdåse Til alle RT termostater med fjernføler. G½A (rørgevind ISO 228/1), oliemodstandsdygtig gummipakning for max. 110 C/90 bar Kapillarrørspakdåse Til RT 106 termostater med fjernføler. G¾A (rørgevind ISO 228/1), oliemodstandsdygtig for max. 110 C/90 bar 1 003N0155 Følerklemme Til alle RT apparater med fjernføler L = 76 mm Varmeledningspasta Til RT termostater hvis føler monteres i følerlomme. Tube med 3.5cm3 pasta. Fyldes i følerlommen for at forbedre varmeovergangen mellem lomme og føler. Anvendelsesområde for pasta: 20 til +150 C, kortvarigt op til 220 C E0114 Følerholder Til RT 14, 101 og 270 Følerholder til vægmontering inkl. fire kapillarrørsholdere. 20 set Følerlommer til RT termostater med cylindrisk fjernføler Anvendes til følgende typer Indstikningslængde, L mm d mm Materiale Tilslutning rørgevind ISO 228/1 Best.nr. Alle undtaget RT 12, 23, 106, 108, 124, Messing Alle undtaget RT 12, 23, 106, 108, 124, Rustfast stål 18/ RT 106, RT ) Messing 060L ) RT 106, RT ) Rustfast stål 18/8 G ½A 060L ) RT 106, RT ) Messing 060L ) RT 106, RT ) Rustfast stål 18/8 060L ) RT Messing RT Messing ) Leveres uden pakningssæt 2) Pakningssæt Se evt. side 13 IC.PD.P10.E3.01 / 520B

16 Montage RT-apparater er forsynet med 2 gennemgående monteringshuller, der er tilgængelige, når frontdækslet aftages. Apparater, der forsynes med kontaktsystem *) skal monteres med indstillingsknappen vendende opad. For differenstermostater gælder at lavtemperatursiden (mærket LT) skal vende opad. Ved de øvrige termostater i RT-serien er montageretning vilkårlig. På anlæg med kraftige vibrationer i lodret retning er det en fordel at montere apparatet med kabelforskruningerne vendende nedad. *) Kontaktsystem med snigende kontaktfunktion. Se reservedele og tilbehør, side14. Fig. 7 Placering af apparat 16 IC.PD.P10.E3.01 / 520B4872 Danfoss A/S (IA-MO / jmn),

Termostater RT. Datablad

Termostater RT. Datablad Datablad Termostater RT RT-termostater indeholder en temperaturstyret, enkeltpolet omskiftekontakt, hvor kontaktplaceringen afhænger af følertemperaturen og den fastsatte skalaværdi. RT-serien består af

Læs mere

Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Termostater, differenstermostater Type RT REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 RD.5E.A4.01 Danfoss A/S (IC-MC/mr), 11-2004 Indhold Side Introduktion......................................................................................

Læs mere

Termostater MBC 8000 og MBC 8100

Termostater MBC 8000 og MBC 8100 Datablad Termostater MBC 8000 og Termostaterne MBC 8000 og er beregnet til brug inden for tung industri og søfart, hvor plads og pålidelighed er de vigtigste egenskaber. har alle internationale søfartsgodkendelser.

Læs mere

Pressostater og termostater, Type KPS

Pressostater og termostater, Type KPS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, Type KPS KPS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme

Læs mere

Pressostater og termostater, type KPS

Pressostater og termostater, type KPS Beskrivelse En KPS-pressostat er en trykstyret omskiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi. Ved konstruktionen af KPS pressostat-serien

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

Pressostater, Type RT

Pressostater, Type RT MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, Type Pressostaterne type er forsynet med en trykstyret enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen,

Læs mere

Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Thermostater, type KP REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion...................................................................................... 3 Fordele............................................................................................

Læs mere

Pressostater og termostater, Type CAS

Pressostater og termostater, Type CAS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, CAS CAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme krav

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

KP termostater kan anvendes til regulering, men finder især anvendelse indenfor sikkerhedsovervågning.

KP termostater kan anvendes til regulering, men finder især anvendelse indenfor sikkerhedsovervågning. Termostater type KP Introduktion KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer på op til ca. 2 kw

Læs mere

Pressostater, type KP

Pressostater, type KP Introduktion KP pressostater bruges i køle- og luftkonditioneringsanlæg til beskyttelse mod for lavt sugetryk eller for højt afgangstryk. KP pressostater bruges også til at starte og stoppe kølekompressorer

Læs mere

Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A

Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Differenstrykspressostat Type MP 54, MP 55 og MP 55A MP 54 og MP 55 oliedifferenstrykpressostater anvendes som sikkerhedsafbrydere til beskyttelse mod for lavt smøreolietryk

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A

Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A Datablad Differenstrykspressostat MP 54, MP 55 og MP 55A MP 54 og MP 55 oliedifferenstrykpressostater anvendes som sikkerhedsafbrydere til beskyttelse mod for lavt smøreolietryk i kølekompressorer. Hvis

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Montering........................................................................................ 29 KP-termostat med luftføler....................................................................

Læs mere

Pressostater til luft og vand CS

Pressostater til luft og vand CS Datablad Pressostater til luft og vand CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt områdeindstillingen og den

Læs mere

Dykrørstermostater Anlægstermostat

Dykrørstermostater Anlægstermostat Anlægstermostat Katalog 7 Indhold Anvendelse / konstruktion... side 2 Type KT... side 3 Type KTM...side 4 Type DTM...side 5 Type DTO 1........side 6 Type DTO (1A).........side 7 Type DTS......... side

Læs mere

Pressostat, differenspressostat RT

Pressostat, differenspressostat RT Datablad Pressostat, differenspressostat RT En RT pressostat indeholder en trykstyret, enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi.

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC.

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC. DK-1 Karakteristika Lukkekraft 200 N, 400 N og 800 N Selvvirkende Robust Pålidelig Temperaturområde 0ºC til 160ºC (-30 til 280 ºC kan leveres). Anvendelse Temperatoren, der består af en termostat og en

Læs mere

Pressostat, differenspressostat RT

Pressostat, differenspressostat RT Datablad Pressostat, differenspressostat RT En RT pressostat indeholder en trykstyret, enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen og den indstillede skalaværdi.

Læs mere

y Ultrakort preltid takket være snap-funktion (reducerer slid til et minimum og øger pålideligheden).

y Ultrakort preltid takket være snap-funktion (reducerer slid til et minimum og øger pålideligheden). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Pressostat Type KP KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. KP pressostater kan også anvendes

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Minikontaktorer CI 4-

Minikontaktorer CI 4- Datablad Minikontaktorer CI 4- Beskrivelse Minikontaktorer CI 4- dækker e ektområdet 1,5 til 5,9 kw. De fås til a.c. og d.c. spole-spændinger. De er karakteriseret ved en kompakt opbygning med stor eksibilitet

Læs mere

Pressostater RT. Teknisk brochure

Pressostater RT. Teknisk brochure Teknisk brochure Pressostater RT Pressostaterne type RT er forsynet med en trykstyret enpolet skiftekontakt, hvis kontaktstilling afhænger af trykket i tilslutningsstudsen, samt af den indstillede værdi.

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Pressostat KP. Datablad. KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk.

Pressostat KP. Datablad. KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. Datablad Pressostat KP KP pressostater beskytter køle- og luftkonditioneringsanlæg mod for lavt sugetryk eller for højt udgangstryk. KP pressostater kan også anvendes til at starte og stoppe kølekompressorer

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A Magnetventiler /-vejs, direkte styrede Type EV10A Egenskaber EV10A NC og NO Meget kompakte ventiler til industriel anvendelse, f.eks. som styringsventiler Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Teknisk brochure Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI er med deres robuste design og mange indbyggede funktioner ideelle løsninger for OEM ere og panelbyggere. Fordele

Læs mere

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler TRV 300 Termostater Med indbygget føler eller fjernføler IMI TA / Termostater og radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Termostater Til temperaturregulering af medier IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Thermostat K med spiralformet

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare. Termostater M30 x 1,5 TRV 300 Termostater Trykhold & Vandbehandling Balancering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING ADVANTAGE Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Side 1/6 Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Særlige funktioner Kompakt hus (75 mm 110 mm 56 mm) 5 A brydeevne Direkte i zone 1, 2, 21 og 22 monterbar Temperaturindstilling i zone 1,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatisk ventil AVTA. Teknisk brochure

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatisk ventil AVTA. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatisk ventil AVTA Teknisk brochure 2 IC.PD.500.A3.01-520B4053 Danfoss A/S 05-2010/ AC-SMC/mr Indhold Side Fordele............................................................................................4

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Magnetventiler EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 DKRCCPDBB0A20-520H70 Danfoss A/S, 04-2006 Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV220B 15-50

Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV220B 15-50 Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV22B 15-5 Egenskaber EV22B NC og NO Til robust industriel anvendelse Til vand, damp, olie, trykluft og luftarter Flowområde for vand: 2,2 til m³/h Differenstryk:

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Anvendelse RA-PLUS-w er en programmerbar radiatortermostat, der giver mulighed for at sænke rumtemperaturen med ca 3 grader i udvalgte perioder af

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A

Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A Magnetventiler 2/2-vejs direkte styrede Type EV210A Egenskaber EV210A NC og NO Meget kompakte ventiler til industriel anvendelse - f.eks. som styrings- og doseringsventiler Til vand, olie, trykluft og

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler

TRV 300. Termostater Med indbygget føler eller fjernføler TRV 300 Termostater Med indbygget føler eller fjernføler IMI TA / Termostater og radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

Læs mere

Magnetventiler 2/2- vejs, direkte styrede Type EV210B

Magnetventiler 2/2- vejs, direkte styrede Type EV210B Magnetventiler / vejs, direkte styrede Type EVB Egenskaber EVB NC Til robust industriel anvendelse, f.eks. som kontrol og styringsventiler Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale medier Differenstryk

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Væskeniveaukontakt Type AKS 38

Væskeniveaukontakt Type AKS 38 Datablad Væskeniveaukontakt Type AKS 38 AKS 38 er en elektromekanisk væskeniveaukontakt, der giver pålidelig elektromekanisk respons på ændringer i væskeniveauet. Det enkle, grundlæggende design sikrer

Læs mere

Teknisk katalog. Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A DKACV.PD.100.A3.01 520B1086. August 2001

Teknisk katalog. Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A DKACV.PD.100.A3.01 520B1086. August 2001 Teknisk katalog Magnetventiler 2/2-vejs, direkte styrede Type EV210A August 2001 DKACV.PD.100.A3.01 520B1086 Strømløs lukket 2/2-way, direkte styrede ventiler Type EV210A NC til neutrale væsker og luftarter

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Indbygningstermostater JUMO heattherm, Type und

Indbygningstermostater JUMO heattherm, Type und Side 1/10 Indbygningstermostater JUMO heattherm, Type 602030 und 602031 Bemærkninger Stabilt koblingspunkt, grundet automatisk temperaturkompensering Levetid mindst 250.000 skift ved TR og TW Reguleringsområder

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900 Teknisk brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i luft og vand applikationer. Medieberørt del af rustfast stål (AISI 304).

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: - 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller - 3-vejs

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø Kapsling og medieberørte dele af rust- og syrefast stål (AISI 316L)

Læs mere

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Egenskaber Til robust industriel anvendelse. Tovejs NC version-to gennemstrømningsretninger. Version i bronze til vand, olie og trykluft. Version

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 520B1328

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 520B1328 Datablad CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Kontaktorer CI 6-50 September 2002 DKACT.PD.C00.G2.01 520B1328 Introduktion Kontaktorer CI 6-50 med a.c.-spolespænding dækker effektområdet 2.2-25 kw. CI 6 er

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere