Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: SIGNALS THE BEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST"

Transkript

1 9203 Ventil- / alarmdriver Nr. 9203V102-DK Produktversion: SIGNALS THE BEST

2 DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere, Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving, og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder. Vores motto»signals the Best«er indbegrebet af denne filosofi og din garanti for kvalitet. PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. The product range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products in the most extreme environments with electrical noise, vibrations and temperature fluctuations, and all products comply with the most exacting international standards.»signals the Best«is the epitome of our philosophy and your guarantee for quality. PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traite ment des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. La gamme de produits s étend des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux interfaces SI, jusqu aux modules universels. Vous pouvez compter sur nos produits même dans les conditions d utilisation sévères, p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes. Notre devise»signals the BEST«c est notre ligne de conduite - et pour vous l assurance de la meilleure qualité. PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die industrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von PR electronics werden in Überein stimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert.»signals the Best«ist Ihre Garantie für Qualität! 1226

3 Ventil- / alarmdriver 9203 Indhold Advarsel... 2 Signaturforklaring... 2 Sikkerhedsregler... 2 Afmontering af system EF-Overensstemmelseserklæring... 5 Avancerede features... 6 Anvendelse... 6 Teknisk karakteristik... 6 Applikationer... 7 PR 4501 Display- / programmeringsfront... 8 Bestillingsskema : 9203B... 9 Elektriske specifikationer... 9 SIL2 Certified & Fully Assessed acc. to IEC Hardware- / softwarefejl Tilslutninger Blokdiagram Visning af signalfejl uden displayfront Programmering / betjening af trykknapper Rutediagram Rutediagram, Avancerede indstillinger (ADV.SET) Rullende hjælpetekster i displaylinie Appendix IECEx Installation Drawing ATEX Installationstegning FM Installation Drawing Safety Manual Product Version

4 Advarsel Følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold: Installation, ledningsmontage og -demontage. Fejlfinding på modulet. Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun foretages af PR electronics A/S. ADVARSEL Modulets frontplade må ikke åbnes, da dette vil medføre skade på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR Modulet indeholder ingen DIP-switche eller jumpere. Signaturforklaring Trekant med udråbstegn: Læs manualen før installation og idriftsættelse af modulet for at undgå hændelser, der kan føre til skade på personer eller materiel. CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med EU - direktivernes krav. Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til isolation. Ex - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med installationer i eksplosionsfarlige områder. Se installation drawings i appendiks. Sikkerhedsregler Definitioner Farlige spændinger er defineret som områderne: Volt DC og Volt AC. Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt med indholdet af denne manual Product Version

5 Modtagelse og udpakning Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads. Miljøforhold Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation. Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre. Modulet er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m. Installation Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse. Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til: PR electronics A/S Ved tilslutning af flerkorede ledninger med farlig spænding skal ledningsenderne forsynes med ledningstyller. Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet. Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra en dobbeltisoleret / forstærket isoleret spændingsforsyning. En afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet. Ved installation på Power Rail 9400 bliver forsyningsspændingen leveret af Power Control Unit type Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret. Kalibrering og justering Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter Product Version

6 Betjening under normal drift Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det er let at betjene. Rengøring Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand. Ansvar I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S. Afmontering af system 9000 Billede 1: Modulet frigøres fra power railen ved at løfte i den nederste lås Product Version

7 EF-Overensstemmelseserklæring Som producent erklærer PR electronics A/S Lerbakken 10 DK-8410 Rønde hermed at følgende produkt: Type: 9203 Navn: Ventil- / alarmdriver er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser EN : 2006 For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer. Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser EN : 2001 ATEX-direktivet 94/9/EF og senere tilføjelser EN : 2009, EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN :2006. ATEX-certifikat: KEMA 07ATEX0147 X Bemyndiget organ: DEKRA Certification B.V. (0344) Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Rønde, 10. februar 2012 Kim Rasmussen Producentens underskrift Product Version

8 Ventil- / alarmdriver 9203 Universel Ex-driver for ventiler, akustiske alarmer og lysdioder Udvidet autodiagnosticering 1 eller 2 kanaler Kan forsynes separat eller installeres på power rail, PR type 9400 SIL 2-certificeret via Full Assessment Avancerede features Universel Ex-driver til styring af ventiler mm. med forskellige Ex-data vha. 3 indbyggede Ex-barrierer. To hardwareversioner giver mulighed for valg af Low (35 ma) eller High (60 ma) strømudgang. Opsætning og monitorering via aftagelig displayfront (PR 4501). Valg af direkte eller indirekte funktion for hver kanal via PR 4501 og mulighed for at reducere udgangsstrømmen til Ex-området efter behov. Mulighed for monitorering af udgangsstrømmen til Ex-område via PR Mulighed for redundant forsyning via power rail og/eller separat forsyning. Anvendelse 9203 kan monteres i sikkert område samt i zone 2 / division 2 og sende signaler til zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 og M1 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G. Ex-driver til styring af ON / OFF ventiler, akustiske alarmer og lysdioder placeret i eksplosionsfarligt område styres af et NPN-/PNP-signal eller et kontaktsignal. Overvågning af interne fejlsituationer via det individuelle statusrelæ og / eller kollektivt elektronisk signal via power rail er konstrueret, udviklet og certificeret til brug i SIL 2 installationer iht. kravene i IEC Teknisk karakteristik 1 grøn og 2 gule/røde LEDs i front indikerer normal drift og funktionsfejl. 2,6 kvac galvanisk isolation mellem indgang, udgang og forsyning Product Version

9 44 14 V+ V V+ V+ Applikationer Udgangssignaler: Indgangssignaler: Kanal 1 Kanal 2 Alarm Ventil Kanal 1 Power rail Statusrelæ-signal Rail, +24 VDC Rail, Gnd. Ingen forbindelse Ingen forbindelse Kanal 2 Alarm Ventil 54 Forsyningsspændinger: 31 Gnd Forsyning +19,2...31,2 VDC Modulstatus N.C. Modulstatus Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, M1 & Cl. I/II/III, div. 1 gr. A-G Forsyning via power raill Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D eller sikkert område Product Version

10 PR 4501 Display- / programmeringsfront Funktionalitet Den enkle menustruktur og de forklarende hjælpe tekster leder dig automatisk gennem opsætningen og gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet Programmering / betjening af trykknapper. Anvendelse Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status. Teknisk karakteristik: Fire liniers LCD-display, linie 1 (5,57 mm høj) viser hver kanals status (OK eller fejl). Linie 2 (3,33 mm høj) viser kanal 1 s udgang (ON / OFF), linie 3 (3,33 mm høj) viser kanal 2 s udgang (ON / OFF) og linie 4 viser, om modulet er SIL-låst. Statisk prik = SIL-låst og blinkende prik = ikke SIL-låst. Linie 4 viser også, om udgangen er aktiv. For at undgå uautoriseret brug kan konfigurationen beskyttes med et password. Montage / installation Klikkes på fronten af Product Version

11 Bestillingsskema : 9203B Type Ex-barriere [Ex ia] Kanaler 9203B Low current... : 1 Enkelt... : A Dobbelt.. : B High current... : 2 Enkelt... : A 4501 = Display- / programmeringsfront 9400 = Power rail Elektriske specifikationer Specifikationsområde C Lagringstemperatur C Fælles specifikationer: Forsyningsspænding... 19,2...31,2 VDC Max. forbrug... 3,5 W (2 kanaler) Sikring... 1,25 A T / 250 VAC Isolationsspændinger, test / drift Indgange / udgange / forsyning... 2,6 kvac / 250 VAC forstærket Udgang 1 til udgang ,5 kvac / 150 VAC forstærket Statusrelæ til forsyning... 1,5 kvac / 150 VAC forstærket Kommunikationsinterface... Programmeringsfront 4501 Kalibreringstemperatur C EMC-immunitetspåvirkning... < ±0,5% af span Udvidet EMC-immunitet: NAMUR NE 21, A kriterium, gniststøj... < ±1% af span Ledningskvadrat (min. / max.)... 0,13...2,08 mm 2 / AWG flerkoret ledning Klemskruetilspændingsmoment... 0,5 Nm Relativ luftfugtighed... < 95% RH (ikke kond.) Mål, uden displayfront (HxBxD) x 23,5 x 104 mm Mål, med displayfront (HxBxD) x 23,5 x 116 mm Kapslingsklasse... IP20 Vægt g / 185 g med Product Version

12 NPN og mekanisk kontakt: Trig-niveau LOW... 2,0 VDC Trig-niveau HIGH... 4,0 VDC Max. ekstern spænding VDC Indgangsimpedans... 3,50 kω PNP: Trig-niveau LOW... 8,0 VDC Trig-niveau HIGH... 10,0 VDC Max. ekstern spænding VDC Indgangsimpedans... 3,50 kω Speciel PNP trig-indgang: Hvis indgangssignalet kommer fra et apparat, hvor udgangen er forbundet som en åben kollektor med pull-up modstand, skal en diode forbindes i serie med indgangssignalet. Se tilslutningstegninger på side 14 for detaljer. Udgange: Udgangsripple... < 40 mv RMS Ex-data: Klemme / B1A / 9203B1B Klemme / Klemme / Uo 28 V 28 V 28 V Io 93 ma 100 ma 110 ma Po 0,65 W 0,70 W 0,77 W Vudgang ubelastet Vudgang belastet Min. 24 V Min. 24 V Min. 24 V Min. 12,5 V Min. 13,5 V Min. 14,5 V Iudg. max 35 ma 35 ma 35 ma IIC IIB IIA IIC IIB IIA IIC IIB IIA Co 80 nf 640 nf 2,1 µf 80 nf 640 nf 2,1 µf 80 nf 640 nf 2,1 µf Lo 4,2 mh 16,8 mh 32,6 mh 3,5 mh 14,2 mh 27,6 mh 2,9 mh 11,8 mh 22,8 mh Lo/Ro 54 µh/w 218 µh/w 436 µh/w 50 µh/w 201 µh/w 402 µh/w 46 µh/w 184 µh/w 369 µh/w Product Version

13 Klemme B2A Klemme Klemme Uo 28 V 28 V 28 V Io 115 ma 125 ma 135 ma Po 0,81 W 0,88 W 0,95 W Vudgang ubelastet Vudgang belastet Min. 24 V Min. 24 V Min. 24 V Min. 11,5 V Min. 9 V Min. 12,5 V Min. 10 V Min. 13,5 V Min. 11 V Iudg. max 50 ma 60 ma 50 ma 60 ma 50 ma 60 ma IIC IIB IIA IIC IIB IIA IIC IIB IIA Co 80 nf 640 nf 2,1 µf 640 nf 2,1 µf 640 nf 2,1 µf Lo 2,69 mh 10,8 mh 20,8 mh 9,1 mh 17,6 mh 7,8 mh 15,1 mh Lo/Ro 44 µh/w 176 µh/w 353 µh/w 163 µh/w 327 µh/w 150 µh/w 301 µh/w Relæudgang: Statusrelæ i sikkert område: Max. spænding VAC / 110 VDC Max. strøm... 0,5 A AC / 0,3 A DC Max. effekt... 62,5 VA / 32 W Product Version

14 Godkendelser: EMC 2004/108/EF... EN LVD 2006/95/EF... EN UL, Standard for Safety... UL GOST R Marine: Det Norske Veritas, Ships & Offshore... Stand. f. Certific. No. 2.4 I.S. / Ex: ATEX 94/9/EF... KEMA 07ATEX0147 X IECEx... IECEx KEM X c FM us C GOST Ex Funktionel sikkerhed: SIL 2-certificeret via Full Assessment iht. IEC Product Version

15 Hardware- / softwarefejl Visning ved hardwarefejl Fejlsøgning Visning Årsag Test af kommunikation mellem 4501 / 9203 NO.CO Fejl i stikforbindelse EEprom-fejl - check konfiguration Hardwarefejl Hardwarefejl EEprom-fejl - check konfiguration FL.ER DE.ER FC.ER CO.ER Konfigurationsfejl eller crcmismatch, recoverykonfiguration er indlæst Ugyldig recoverykonfiguration i modulet Ugyldig kode-checksum i 4501 Ugyldig konfiguration (CRC eller data) Hardwarefejl CA.ER Fejl i fabrikskalibrering Hardwarefejl Hardwarefejl Hardwarefejl Hardwarefejl Hardwarefejl HW.ER OC.ER MS.ER MI.ER MC.ER HW-setup - konfigurations-mismatch Kommunikationsfejl i primær processorkontrol Primær intern forsyning uden for grænser Fejl i primær initialiseringsselvtest Fejl i primær flash eller ram selvtest! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund samt suppleres med tilhørende hjælpetekst. Fejl, som har indflydelse på begge kanaler, vises som kanal 1 fejl - og kanal 2 s linie er blank. Hardwarefejl kan resettes på to måder. Man kan steppe gennem menuerne, f.eks. hvis den anden kanal skal køre videre, eller slukke og tænde for modulet Product Version

16 Tilslutninger Power rail forbindelser Forsyning og statusrelæ Fejl NC = Ingen forbindelse Kanal 1 Kanal 2 Gnd. +24 V Kontakt NPN, kontakt Kontakt NPN, kontakt Kanal 1 V+ NC NC V+ Indgang: Udgange: Ventil, ON / OFF Akustisk alarm N.C. Gnd. +24 V PNP, kontakt V+ PNP, kontakt V+ Speciel PNP trig-indgang D LED R V+ Speciel PNP trig-indgang V+ D R V+ Kanal 2 Ventil, ON / OFF Akustisk alarm LED Product Version

17 V NC* NC* V FLASH Modulstatus, Grøn CPU Kanal 1 status, Gul/Rød Kanal 2 status, Gul/Rød 34 Statusrelæ N.C. R Ex3 Sikring 44 R Ex V+ R Ex1 42 PNP NPN V+ 1 Blokdiagram V+ Power rail forbindelser Gnd. - Forsyning +24 VDC Statusrelæ N.C. R Indgang + Speciel PNP trig-indgang Kontakt 11 D Indgang, Gnd. Kanal 1 41 R R Ex V+ R Ex2 53 PNP NPN ON OFF R Ex1 V+ Indgang, Gnd D Sikring Indgang + Kontakt Kanal 2 Udgang + Udgang, Gnd. Udgang + Udgang, Gnd. Speciel PNP trig-indgang * NC = Ingen forbindelse Product Version

18 Visning af signalfejl uden displayfront Liste over LED- og fejlsignalvisninger Status Grøn LED Kanal 1: Kanal 2: Statusrelæ, Power rail Gul / Rød Gul / Rød N.C. signalstatus Modul OK Blinker Trukket OFF Ingen forsyning OFF OFF OFF Sluppet ON Modul defekt OFF Rød Rød Sluppet ON Kanal 1, udgang ON Blinker Gul Trukket OFF Kanal 1, udgang OFF Blinker OFF Trukket OFF Kanal 2, udgang ON Blinker Gul Trukket OFF Kanal 2, udgang OFF Blinker OFF Trukket OFF Dokumentation til rutediagram Generelt Programmering / betjening af trykknapper Når du skal konfigurere 9203, bliver du guidet igennem samtlige parametre og kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3. Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster: 1 forøger talværdien eller vælger næste parameter 2 formindsker talværdien eller vælger forrige parameter 3 accepterer valget og går til næste menu Når konfigurationen er gennemført, returneres til normaltilstand 1.0. Tryk og hold 3 tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre. Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre Product Version

19 Uddybende forklaringer Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password. Passwordet gemmes i modulet, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver adgang til alle programmeringsmenuer. Signal- og modulfejlsinformation via displayfront 4501 Displayfronten 4501 kan konfigureres til at vise udgangsstatus, udgangsstrøm eller TAG.-nr. for begge kanaler. Ved hardwarefejl vises en forklarende hjælpetekst i displayet. Avancerede funktioner Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare yes til punktet adv.set. Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning. Opsætning af TAG-nummer med 5 alfanumeriske karakterer. Valg af funktionsvisning i linie 2 og 3 på displayet; der vælges mellem visning af udgangsstatus, udgangsstrøm og TAG-nr. Vælges ALT skifter displayet mellem de forskellige visningsmuligheder. Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse mod uautoriserede ændringer. Enheden leveres default uden password. Sprog: Der kan i menuen LANG vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter af hjælpetekster, der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem UK, DE, FR, IT, ES, SE og DK. Safety Integrity Level (SIL): Se Safety Manual (engelsk) for yderligere information Product Version

20 Rutediagram Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer. 1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter 2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter 3 Accepter valget og gå til næste menu Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme Power up Hvis SIL-låst direkte til [EN.SIL] ON OFF NO PASSW. Txt NO YES ADV.SET Txt 2 DIR INV 3 DIR CH1.FUN Txt 7 3 DIR INV DIR CH2.FUN Txt 7 3 Til normaltilstand 1.0 YES 3 ADV.SET Txt = Normaltilstand Linie 1 viser status for kanal 1 og kanal 2. Linie 2 viser udgangsstatus, udgangsstrøm eller TAG.-nr. for kanal 1. Linie 3 viser udgangsstatus, udgangsstrøm eller TAG.-nr. for kanal 2. Linie 4 indikerer om modulet er SIL-låst. 1.1 = Kun hvis beskyttet med password 1.2 = Kun hvis password er valgt. Linie 1 symboler: = OK. Blinkende = fejl. Linie 2 og 3 symboler: ON = kanal 1 ON OFF = kanal 2 OFF. Linie 4 symboler: Statisk prik = SIL-låst. Blinkende prik = ikke SIL-låst. = udgangen er aktiv. Rød tekst viser safety parametre i en SILkonfiguration. Se Safety Manual for yderligere information Product Version

21 Rutediagram, Avancerede indstillinger (ADV.SET) DISP, PASS, LANG, SIL DISP SETUP Txt CONTRA Txt LIGHT Txt A TAG1 VALVE 5 Txt A TAG2 VALVE 6 Txt 11 ALT LOAD TAG D.OUT 3 LOAD 3 DISP Txt 12 PASS SETUP Txt 06 YES NO 3 YES 3 EN.PASS Txt NEW.PAS Txt 16 NO LANG SETUP Txt 06 DE, DK, ES, FR, IT, SE, UK 3 UK LANGUA Txt 17 3 Til normaltilstand 1.0 SIL SETUP Txt 06 YES NO 3 YES EN.SIL Txt NEW.PAS Txt 16 NO LOCK OPEN 3 LOCK CONFIG Txt 13 Verificer SIL-konfiguration SIL.OK Product Version

22 [01] [02] [06] [07] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [20] [21] [22] Rullende hjælpetekster i displaylinie 3 Angiv korrekt password Gå til avanceret opsætningsmenu? Gå til valg af sprog Gå til password-indstilling Gå til displayopsætning Gå til valg af SIL-låsning Vælg direkte signalbehandling Vælg inverteret signalbehandling Juster LCD-kontrast Juster LCD-baggrundsbelysning Angiv et 5-karakters TAG-nr. Udgangsstatus vises i display Udgangsbelastning vises i display TAG-nr. vises i display Skiftende værdier vises i display Konfigurationens SIL-status (åben / låst) Vælg at SIL-låse konfigurationen Aktiver passwordbeskyttelse? Angiv nyt password Vælg sprog Ingen kommunikation - kontroller stikforbindelser Fejl i EEprom - kontroller konfiguration Hardware-fejl Product Version

23 Appendix IECEx installation drawing ATEX installation drawing FM installation drawing safety manual Product Version

24 9203QI01 IECEx Installation drawing For safe installation of 9203B the following must be observed. The module shall only be Installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area. Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number. For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed. The 4501 programming module is to be used solely with PRelectronics modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed. IECEx Certificate: IECEx KEM X Marking [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA Ex na nc IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Standards IEC :2005, IEC :2011, IEC :2011 IEC :2006 Installation notes. Install in pollution degree 2, overvoltage category II as defined in IEC Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present. Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present. Disconnect power before servicing. The wiring of unused terminals is not allowed. In type of protection [Ex ia Da] the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are applicable. For installation in Zone 2, the module shall be installed in an enclosure in type of protection Ex n or Ex e, providing a degree of protection of at least IP54. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements. For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit type 9410 (Type Examination Certificate KEMA 07ATEX0152 X) is allowed. Revision date: Version Revision V5 R0 Prepared by: PB Page: 1/ Product Version

25 9203QI01 Hazardous area Non Hazardous area Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 or Zone 2-20 Ta 60ºC Power Rail Supply / Input (terminal 11,12,13,14) (terminal 31,32,33,34) (terminal 91,92,93,94,95) Um: 253V, max. 400Hz Terminal (31,32) Terminal (11,12 and 13,14) Supply: Input: Voltage VDC Voltage max 28VDC Power max. 3.5 W Trig: NPN Low < 2 V, High > 4 V Trig: PNP Low < 8 V, High > 10 V Terminal (33,34) Status Relay: Non Hazardous location Zone 2 installation Voltage max. 125 VAC / 110 VDC 32 VAC / 32 VDC Power max VA / 32 W 16 VA / 32 W Current max. 0.5 AAC / 0.3 ADC 0.5 AAC / 1 ADC Revision date: Version Revision V5 R0 Prepared by: PB Page: 2/ Product Version

26 9203QI B1A, 9203B1B Terminal 41-42/51-52 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Terminal Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 4.2mH 54µH/Ω Uo 28V IIC 80nF 2.69mH 44µH/Ω Io 93 ma IIB 640nF 16.8mH 218µH/Ω Io 115mA IIB 640nF 10.8mH 176µH/Ω Po 0.65W IIA 2.1µF 32.6mH 436µH/Ω Po 0.81W IIA 2.1µF 20.8mH 353µH/Ω I 3.76µF 32.6mH 436µH/Ω I 3.76µF 20.8mH 353µH/Ω 9203B1A, 9203B1B Terminal 41-43/51-53 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Terminal Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 3.5mH 54µH/Ω Uo 28V IIC Io 100mA IIB 640nF 14.2mH 218µH/Ω Io 125mA IIB 640nF 9.1mH 163µH/Ω Po 0.70W IIA 2.1µF 27.6mH 436µH/Ω Po 0.88W IIA 2.1µF 17.6mH 327µH/Ω I 3.76µF 27.6mH 436µH/Ω I 3.76µF 17.6mH 327µH/Ω 9203B1A,9203B1B Terminal 41-44/51-54 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Terminal Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 2.9mH 46µH/Ω Uo 28V IIC Io 110mA IIB 640nF 11.8mH 184µH/Ω Io 135mA IIB 640nF 7.8mH 150µH/Ω Po 0.77W IIA 2.1µF 22.8mH 369µH/Ω Po 0.95W IIA 2.1µF 15.1mH 301µH/Ω I 3.76µF 22.8mH 369µH/Ω I 3.76µF 15.1mH 301µH/Ω Revision date: Version Revision V5 R0 Prepared by: PB Page: 3/ Product Version

27 9203QA01 ATEX Installationstegning For sikker installation af 9203B skal følgende overholdes: Modulet må kun installeres af kvalificerede personer, som er bekendt med national og international lovgivning, direktiver og standarder i det land, hvor modulet skal installeres. Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret For installation i zone 2 / division 2 skal følgende overholdes: Den aftagelige displayfront til programmering 4501 er udelukkende beregnet til brug på PR electronics moduler. Det er vigtigt, at displayet er ubeskadiget, ikke ombygget eller på anden måde forandret må kun anvendes, hvis det er fri for støv og/eller fugt. ATEX-certifikat KEMA 07ATEX 0147 X Mærkning II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA II 3G Ex na nc IIC T4 Gc I (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I Standarder EN : 2009, EN : 2007, EN : 2005 EN : 2007, EN : 2006 Klemme (31,32) Klemme (11,12 og 13,14) Forsyning: Indgang: Spænding 19,2 31,2 VDC Spænding Max. 28 VDC Max. forbrug 3,5 W Trig: NPN Low < 2 V, High > 4 V Trig: PNP Low < 8 V, High > 10 V Klemme (33,34) Statusrelæ: Ikke-eksplosionsfarligt område Zone 2-installation Max. spænding 125 VAC / 110 VDC 32 VAC / 32 VDC Max. forbrug 62,5 VA / 32 W 16 VA / 32 W Max. strøm 0,5 AAC / 0,3 ADC 0,5 AAC / 1 ADC Installationsforskrifter Installer i forureningsgrad 2, overspændingskategori II som defineret i EN Monter/demonter ikke stik, når forsyning er tilsluttet og der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding. Monter/demonter ikke modulet på Power Rail, når der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding. Afbryd forsyning før udførelse af vedligehold og reparation. Fortrådning i ubenyttede terminaler er ikke tilladt. Ved beskyttelsesmetode [Ex ia Da] er parametrene for egensikkerhed for gasgruppe IIB gældende. For installation i zone 2 skal modulet installeres i et hus, som har beskyttelsestype Ex n eller Ex e, og som giver en IP-beskyttelse på mindst IP54. Kabelforskruninger og blindstik skal opfylde samme krav. Ved installation på Power Rail type 9400 i zone 2 er det kun tilladt at forsyne Power Rail ved brug af 9410 Power Control Unit (Type Examination Certificate KEMA 07ATEX0152 X). Revision date: Version Revision V5 R0 DK01 Prepared by: PB Page: 1/ Product Version

28 9203QA01 Ex-område Zone 0,1,2, 20, 21, 22 Ikke Ex-område eller Zone 2-20 Ta 60ºC Power Rail 9203 Forsyning / Indgang (klemme 11,12,13,14) (klemme 31,32,33,34) (klemme 91,92,93,94,95) Um: 253 V, max. 400 Hz Revision date: Version Revision V5 R0 DK01 Prepared by: PB Page: 2/ Product Version

29 9203QA B1A, 9203B1B Klemme 41-42/51-52 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Klemme Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 4.2mH 54µH/Ω Uo 28V IIC 80nF 2,69mH 44µH/Ω Io 93 ma IIB 640nF 16,8mH 218µH/Ω Io 115mA IIB 640nF 10,8mH 176µH/Ω Po 0,65W IIA 2,1µF 32,6mH 436µH/Ω Po 0,81W IIA 2,1µF 20,8mH 353µH/Ω I 3,76µF 32,6mH 436µH/Ω I 3,76µF 20,8mH 353µH/Ω 9203B1A, 9203B1B Klemme 41-43/51-53 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Klemme Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 3,5mH 54µH/Ω Uo 28V IIC Io 100mA IIB 640nF 14,2mH 218µH/Ω Io 125mA IIB 640nF 9,1mH 163µH/Ω Po 0,70W IIA 2,1µF 27,6mH 436µH/Ω Po 0,88W IIA 2,1µF 17,6mH 327µH/Ω I 3,76µF 27,6mH 436µH/Ω I 3,76µF 17,6mH 327µH/Ω 9203B1A, 9203B1B Klemme 41-44/51-54 Co Lo Lo/Ro 9203B2A Klemme Co Lo Lo/Ro Uo 28V IIC 80nF 2.9mH 46µH/Ω Uo 28V IIC Io 110mA IIB 640nF 11,8mH 184µH/Ω Io 135mA IIB 640nF 7,8mH 150µH/Ω Po 0,77W IIA 2,1µF 22,8mH 369µH/Ω Po 0,95W IIA 2,1µF 15,1mH 301µH/Ω I 3,76µF 22,8mH 369µH/Ω I 3,76µF 15,1mH 301µH/Ω Revision date: Version Revision V5 R0 DK01 Prepared by: PB Page: 3/ Product Version

30 FM Installation Drawing LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK 9203QF01 FM Installation drawing For safe installation of 9203B the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area. Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number. For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed. The 4501 programming module is to be used solely with PRelectronics modules. It is important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed. c-fm-us Certificate Hazardous area Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G or Class I, Zone 0/1 Group IIC, [AEx ia] IIC or or Class I, Zone 0/1 Group IIC, [Ex ia] IIC Non Hazardous Area or Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4 or Class I, Zone 2 Group IIC T4-20 Ta 60ºC 4501 Simple Apparatus or Intrinsically safe apparatus with entity parameters: Vmax (Ui) Vt (Uo) Imax (Ii) It (Io) Pi Pt(Po) Ca(Co) Ccable + Ci La(Lo) Lcable + Li Power Rail Supply / Input (terminal 11,12,13,14) (terminal 31,32,33,34) (terminal 91,92,93,94,95) Um: 253V, max. 400Hz Revision date: Version Revision V5 R0 Prepared by: PB Page: 1/ Product Version

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus transmitter. Nr. 6350V103-DK Fra serienr. 090449300

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus transmitter. Nr. 6350V103-DK Fra serienr. 090449300 6350 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus transmitter Nr. 6350V103DK Fra serienr. 090449300 DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Isolatorer & konvertere

Isolatorer & konvertere Isolatorer & konvertere 3100-serien A d d i n g v A l u e t o f A c t o r y A n d p r o c e s s A u t o m A t i o n isolation display ex-interface temperatur universel Smal S erie med bred anvendelighed

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Programmerbart LED-instrument. Nr. 5714V103-DK Fra serienummer: 121496001 (A+B) 131077001 (C+D)

Programmerbart LED-instrument. Nr. 5714V103-DK Fra serienummer: 121496001 (A+B) 131077001 (C+D) 5714 Programmerbart LED-instrument Nr. 5714V10-DK Fra serienummer: 121496001 (A+B) 11077001 (C+D) DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

universel isolation ex-interface temperatur display

universel isolation ex-interface temperatur display P ro d u k t g u i d e universel isolation einterface temperatur S I G N A L S T H E B E S T display introduktion PR electronics A/S Siden PR electronics A/S blev grundlagt i 974, har virksomheden udviklet

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere