Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels"

Transkript

1 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012

2 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012

3 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed en manual Rapport 5, 2012 December 2012 Af Inger Marie Bernhoft, Allan Lyckegaard, Tove Hels Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: ISSN: ISBN: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse Colourbox DTU Transport, Bygningstorvet 116 B, 2800 Kgs. Lyngby eller (elektronisk udgave) (elektronisk udgave) (trykt udgave) (trykt udgave)

4 Forord Over de senere årtier er trafiksikkerheden løbende forbedret, og antallet af dræbte og tilskadekomne er trods støt stigende trafikmængder faldet markant, så det årlige antal dræbte i trafikken nu er nede på et niveau svarende til bilismens barndom i 1930 erne. En væsentlig del af denne positive udvikling skyldes, at bilerne er blevet mere sikre, og med en fortsat indsats kan tallene komme endnu længere ned. Denne rapport er udarbejdet for Trafikstyrelsen som led i styrelsens ønske om at udvikle målemetoder for, hvordan forbedringer i køretøjsteknik og færre tekniske fejl bidrager til øget trafiksikkerhed. Rapporten har karakter af en manual for effektvurdering, hvor datagrundlag samt metoder og øvrige principper i forbindelse med effektvurdering af aktiv såvel som passiv sikkerhed gennemgås, ligesom der opstilles krav til data i færdselsuheldsregistreringen, der i fremtiden vil muliggøre en vurdering af sammenhængen mellem bilers konkrete tekniske vedligeholdelsesstandard og deres uheldsinvolvering. Som eksempel på en effektvurdering af aktiv sikkerhed indgår der i rapporten en vurdering af elektronisk stabilitetskontrols effekt på trafiksikkerheden. Rapporten skal ses som led i DTU Transports forskning i og udvikling af metoder til evaluering af trafiksikkerhedstiltag generelt, herunder forbedring af bilernes aktive og passive sikkerhed. Databearbejdningen og den statistiske analyse for effektvurderingen af elektronisk stabilitetskontrol er gennemført som en del af projektet IMPROSA (IMProving ROad SAfety), der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Et eksempel på effektvurdering af passiv sikkerhed findes i DTU Transports Rapport 3, 2012: Udviklingen i bilers passive sikkerhed skadesgrad for førere af person- og varebiler fra samme projekt. Arbejdet er udført af Allan Lyckegaard, Tove Hels og Inger Marie Bernhoft, der også har forestået projektledelsen. Der har til projektet været tilknyttet en følgegruppe bestående af Ib Rasmussen og Victor Hollnagel fra Trafikstyrelsen. Kgs. Lyngby, december 2012 Niels Buus Kristensen Institutdirektør

5

6 Indhold Sammenfatning... 1 Summary Indledning Baggrund Indhold Anvendelse af effektvurderingsmanualen Effektvurderingsmetoderne Effektvurdering af aktiv sikkerhed Effektvurdering af passiv sikkerhed Data til brug for effektvurderingerne Datagrundlag Tilgængelige data Uheldsdatabase Yderligere nødvendige data Køretøjsdatabase Databaser med information om køretøjstekniske forbedringer Yderligere ønskværdige data Databaser med information om førerne i uheldene Effektvurderingsmetoder Metode til vurdering af effekten på aktiv sikkerhed Enkel ukorrigeret beregning af effekt Korrigeret effekt Fordele og ulemper ved de to metoder Metoder til vurdering af effekten på passiv sikkerhed Anvendelse af logistisk regression til effektvurdering af passiv sikkerhed Anvendelse af ordnet logitregression til effektvurdering af passiv sikkerhed Fordele og ulemper ved de forskellige vurderingsmetoder Krav til data i en effektvurdering Brug af variable i effektvurderingerne Kontinuerte variable Kategoriske variable Proxyvariable Usikkerhed på resultatet Usikkerhed på effektmålet ved vurdering af aktiv sikkerhed Passiv sikkerhed Vurdering af aktiv sikkerhed ved flere tiltag på samme tid Tilvejebringelse af data...40

7 6. Fortolkning af resultaterne Aktiv sikkerhed Passiv sikkerhed Effekt af tekniske fejl i færdselsuheld Indledning Oplysninger i dødsulykkesstatistikken Tekniske fejl ved køretøjer i dødsulykkesstatistikken Uheldsfaktorer og skadesfaktorer i dødsulykkesstatistikken Effektevaluering af tekniske fejl i 2010 og Krav til fremtidig uheldsregistrering Referencer Bilag A: Variabelbeskrivelse Bilag B: Effekt af ESC på aktiv sikkerhed Bilag C: Litteratur vedrørende tekniske mangler samt effekt af periodisk syn... 75

8 Sammenfatning I nærværende rapport er der udviklet metoder til beregning af effekten på trafiksikkerheden af forbedret køretøjsteknik og færre tekniske fejl på biler. Rapporten er en effektvurderingsmanual, der er tænkt til fremadrettet brug. Manualen tager udgangspunkt i beregning af effekten på personskadeuheld med personbiler, men på baggrund heraf kan der generaliseres til andre former for køretøjer. Der skelnes i manualen mellem to typer af køretøjstekniske forbedringer, herunder også personligt sikkerhedsudstyr: Forbedringer, der indvirker på den aktive sikkerhed, dvs. forbedringer, der har til formål at reducere antallet af uheld (bl.a. elektronisk stabilitetskontrol (ESC), vognbaneskift-alarm, blokeringsfri bremser (ABS), kørelys på biler, forbedring af lygter, højtsiddende stoplygter og intelligent cruise control) Forbedringer, der indvirker på den passive sikkerhed, dvs. forbedringer, der har til formål at reducere alvorligheden af uheldene, dvs. reducere sandsynligheden for, at der i et uheld bliver personskader, eller sikre at disse bliver mindre alvorlige (bl.a. selebrug, sikkerhedsselehusker, airbag, selestrammere, antidyksæder, sikring af børn i biler). For både den aktive og den passive sikkerhed kan der skelnes mellem effekten på person- eller køretøjsniveau og den samfundsmæssige effekt på færdselsuheld, dvs. effekten på det samlede antal uheld og det samlede antal personskader. Effektvurderingerne i denne manual omhandler den samfundsmæssige effekt på færdselsuheld. I den første del af rapporten gøres der rede for data til brug for effektvurderingerne, både tilgængelige data, yderligere nødvendige data samt yderligere ønskværdige data, der er brug for i forbindelse med effektvurdering af aktiv sikkerhed af visse køretøjstekniske forbedringer og passiv sikkerhed af andre køretøjstekniske forbedringer. Det er i de tilgængelige databaser meget sparsomt med oplysninger om køretøjers sikkerhedsmæssige udstyr. Men pr. 6. juni 2012 har SKAT indført et nyt motorregistreringssystem, Digital Motor Registrering (DMR), som fremover vil indeholde samtlige data om køretøjer, der er indregistreret fra og med denne dato, herunder også oplysninger om de tekniske specifikationer, som har betydning for afgiftsberegningen (ABS, ECS, km/l, integrerede sæder, airbags, selealarmer, partikelfilter for dieselbiler og oplysning om 5 stjerner i NCAP-testen). Vejdirektoratets færdselsuheldsdatabase indeholder centrale nødvendige variable vedrørende uheldet, herunder uheldssituationen, køretøjerne i uheldet samt personerne i uheldet, se tabel

9 Tabel 0.1 Variable i Vejdirektoratets uheldsdatabase Uheldet Elementer i uheldet Personer i uheldet Årstal for uheldet Hoveduheldssituation Uheldssituation Sigtbarhed Vejr Føre Lys Vejbelysning Gade- og vejtype Vejudformning Dato Time Ugedag Kommune Bykode Byzone Randbebyggelse Hastighedsbegrænsning Elementnummer Elementart Model Mærke Kollisionspunkt Manøvre Totalvægt af køretøj Første registreringsdato for køretøj Alder Køn År for første kørekort Personart Alkoholpromille Sygdomstegn Selebrug Personskade Yderligere nødvendige data om køretøjerne, deres motor samt enkelte sikkerhedsforanstaltninger er indeholdt i køretøjsdatabasen fra Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF), se tabel 0.2. Tabel 0.2 Variable i køretøjsdatabase (DAF) Køretøjets karakteristika Køretøjets motor Sikkerhedsinformationer Model Mærke Variant Modelårgang Karrosseri Egenvægt Totalvægt Motorstørrelse (slagvolumen) Hestekræfter (hk) ABS-bremser Airbags Detaljerede variabelbeskrivelser over de tilgængelige variable er samlet i Bilag A. Effektvurdering af aktiv sikkerhed Der er i rapporten opstillet to metoder til vurdering af effekten af køretøjsteknik på aktiv sikkerhed. Begge metoder kræver adgang til Vejdirektoratets uheldsdatabase samt oplysning om, for hvilke bilmærker og modeller samt for hvilke årgange den køretøjstekniske forbedring, hvis effekt ønskes vurderet, er installeret. Den ene metode til at vurdere effekten af køretøjsteknik på aktiv sikkerhed er at sammenligne antallet af uheld, som et givet tiltag har indflydelse på med antallet af uheld, som det ikke har indflydelse på, både med biler, hvor tiltaget er installeret og med biler, hvor det ikke er installeret. Resultatet kaldes i denne rapport det enkle ukorrigerede effektmål. Hvis sikkerhedstiltaget har en effekt, vil antallet af uheld, som tiltaget har indflydelse på, være mindre for biler, hvor til- 2

10 taget er installeret, end for biler, hvor tiltaget ikke er installeret. Ved forholdstalsberegning kan man beregne effekten af tiltaget på antallet af relevante uheld. Den anden metode er at anvende logistisk regression til effektvurderingen. Logistisk regression relaterer et antal uafhængige variable til sandsynligheden for at et uheld finder sted. Forholdet mellem sandsynligheden for, at der sker et uheld, som tiltaget skulle forhindre, med en bil, der har tiltaget installeret, i forhold til sandsynligheden for, at der sker et uheld, som tiltaget skulle forhindre, med en bil, der ikke har tiltaget installeret kaldes i denne rapport for det korrigerede effektmål. Den vigtigste uafhængige variabel i denne sammenhæng er tilstedeværelsen/fraværet af et givet sikkerhedstiltag. Metoden udregner altså sandsynligheden for, at et uheld finder sted som funktion af tilstedeværelsen af et givet sikkerhedstiltag samt en række andre variable. Fordelen ved at udregne det korrigerede effektmål er, at der i resultatet kan tages højde for indflydelsen på resultatet af andre variable, end hvorvidt bilen er udstyret med en køretøjsforbedring eller ej. I Bilag B anvendes metoden til at vurdere forbedringen af den aktive sikkerhed på en konkret køretøjforbedring, nemlig elektronisk stabilitetskontrol (ESC) i Danmark. En nødvendig forudsætning for at kunne gøre dette har været at få oplysning om, hvilke bilmærker og modeller, der er indregistreret i Danmark, samt for hvilke årgange ESC findes som standard. Til brug for dette projekt blev der af JATO Dynamics (www.jato.com) produceret en database med disse historiske oplysninger for hele den danske bilpark. Databasen er baseret på oplysninger fra De Danske Bilimportører. Det enkle ukorrigerede effektmål blev beregnet til 0,40 (dvs. at ESC reducerer risikoen for uheld med 60 %), mens det korrigerede effektmål blev beregnet til 0,66 (dvs. at ESC reducerer risikoen med 34 %). Signifikante forklarende variable i den logistiske regression omfattede førers alder, køn, gyldigt kørekort samt køreerfaring og bilens alder og totalvægt. Desuden sigtbarhed og lysforhold på uheldstidspunktet samt hastighedsbegrænsning, føre, vejudformning og oplysning om by- eller landzone. At reduktionen i risiko er mindre, når der korrigeres for forklarende variable, er i overensstemmelse med andre resultater fundet i litteraturen. Dette tyder på, at føreregenskaber samt egenskaber ved bilen og omgivelserne påvirker sikkerheden og dermed effekten af ESC. Effektvurdering af passiv sikkerhed Også for passiv sikkerhed blev der opstillet to metoder til effektvurdering, der igen begge kræver adgang til Vejdirektoratets uheldsdatabase og en database med supplerende køretøjsdata om installation af den forbedring, der ønskes undersøgt, for hele bilparken. Vurdering af tiltags effekt på passiv sikkerhed udnytter det forhold, at der netop er tale om en effekt på passiv sikkerhed: at mindske uheldets alvorlighedsgrad, givet at uheldet er sket. Analysen centrerer sig altså om at kvantificere sammenhængen mellem uheldets alvorlighedsgrad og en række uafhængige variable relateret til bilen, føreren og uheldet. Dette kan gøres med mindre eller større krav til datagrundlaget: En mindre datakrævende metode (enkel metode), der benytter køretøjets årgang som et indirekte udtryk for den passive sikkerhed 3

11 En mere datakrævende metode (omfattende metode), der beregner den præcise effekt af et specifikt tiltag og frasorterer andre effekter. Begge metoder kan gennemføres med analyser, der i større eller mindre grad udnytter den information, der er i data. Der kan enten anvendes logistisk regression, hvor der foretages en vurdering af uheld med personskade over for uheld uden personskade eller der kan anvendes ordnet logitregression, hvor hver personskadekategori vurderes for sig. Dette er en udvidelse af den logistiske regression, hvor man modellerer, hvilke uafhængige variable der på signifikant vis forklarer overgangen fra én skadesgrad til en anden. Ved brug af den enkle metode udnyttes det forhold, at den passive sikkerhed i nye køretøjer øges år for år. Den statistiske analyse estimerer sandsynligheden for, at uheldet har resulteret i en givet grad af personskade, givet at uheldet er sket, som funktion af køretøjets årgang alene. Det er derfor udelukkende nødvendigt at kende til køretøjets årgang og uheldsinvolvering. Resultatet er en samlet vurdering af køretøjets årgangs betydning for uheldets alvorlighedsgrad. Køretøjets årgang benyttes altså som et indirekte udtryk for dets sikkerhedstilstand og dækker forhold som installeret sikkerhedsudstyr, kollisionszoner, vægt m.m. Man kan i analysen ikke skelne disse enkelte tiltag fra hinanden, men får en effekt af dem alle sammen på én gang. Ved brug af den mere datakrævende metode er det nødvendigt at vide, hvilke af bilerne i uheldene, der har tiltaget installeret, og hvilke, der ikke har. Det skal altså klarlægges på bilmærke og modelniveau, hvilke biler der er udstyret med den aktuelle forbedring, og fra hvilket år dette skete. For at få et præcist og isoleret mål for virkningen af tiltaget er det nødvendigt at korrigere for en række andre variable, der kan tænkes at have indflydelse på alvorlighedsgraden af uheldet. Der korrigeres således eksempelvis for det forhold, at visse typer førere er mere tilbøjelige til at købe biler med meget sikkerhedsudstyr end andre førere, og at førstnævnte ofte kører mere defensivt og sikkerhedsbevidst end sidstnævnte. Ved at korrigere for faktorer som førerens køn, alder og bilens mærke og model, isoleres effekten af sikkerhedstiltaget i ret høj grad. Et eksempel på effektvurdering af passiv sikkerhed ved hjælp af ordnet logitregression og brug af den mere datakrævende metode findes i Hels m.fl. (2012). Hypotesen i dette tilfælde var, at jo nyere biler er, jo sikrere er de. Resultatet viste, at for køretøjer af årgang 2010 sammenlignet med køretøjer af årgang 2000 reduceres førerens risiko for at blive dræbt i uheldet med 37 %. Tilsvarende falder sandsynligheden for alvorlig personskade med 23 % og for let personskade med 13 %, mens antallet af materielskadeuheld til gengæld stiger. Tekniske fejl ved personbiler i dødsuheld Vejdirektoratet har for årene 2010 og 2011 offentliggjort en udvidet dødsulykkesstatistik (Vejdirektoratet 2011 og 2012). Med den udvidede dødsulykkesstatistik bliver dødsuheldene belyst på en mere fyldestgørende måde, end det er tilfældet i den almindelige færdselsuheldsstatistik. Herunder vurderes forhold, der har været medvirkende til uheldets opståen og omfang. Dataindsamlingen og ulykkesrapporten bygger på data indsamlet af politiet, bilinspektørerklæringer og et særligt bilinspektørregistreringsskema, vejdata fra besigtigelse samt hastighedsberegning. På baggrund af især registreringerne i dødsulykkesstatistikken af uheldsforløbet, personrelaterede forhold, vejforhold, vejr, beregning af formodet hastighed samt oplysningerne om køretø- 4

12 jerne, er der, for hvert impliceret element i dødsuheldene, registreret op til tre uheldsfaktorer og op til tre skadesfaktorer. Dette er en del af dødsulykkesstatistikken. På baggrund af oplysningerne i dødsulykkesstatistikken er der for både 2010 og 2011 foretaget en kvalitativ analyse af sammenhængen mellem personbilers vedligeholdelse og deres uheldsinvolvering. I 2010 var der i 8 af 184 dødsuheld (4,3 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til, at dødsuheldet fandt sted samt i 2 af 184 dødsuheld (1,1 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til dødsuheldets alvorlighed. I 2011 var der i 12 af 164 dødsuheld (7,3 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til, at dødsuheldet fandt sted samt i 2 ud af 164 dødsuheld (1,2 %) køretøjstekniske fejl eller mangler ved en personbil i uheldet, der medvirkede til dødsuheldets alvorlighed. Erfaringen med gennemgangen af dødsulykkesstatistikken for 2010 og 2011 viser, at der i mange tilfælde anvendes værdien uoplyst, når det gælder oplysningerne om køretøjernes tilstand og de supplerende køretøjsoplysninger. For at dødsulykkesstatistikken skal kunne give et retvisende billede af betydningen af tekniske mangler for uheldene, bør bilinspektørregistreringerne i fremtiden være mere fyldestgørende for de enkelte uheld og angives i en langt større del af dødsuheldene. Hvis der tilsvarende kunne åbnes mulighed for, at de samme data kunne blive registreret ved i det mindste alle alvorlige personskadeuheld, der bliver indberettet af politiet, ville viden om sammenhængen mellem køretøjernes tekniske stand og deres uheldsinvolvering blive øget betydeligt. Litteratur vedrørende tekniske mangler samt effekt af periodisk syn Bilag C omfatter en litteraturundersøgelse, der gennemgår viden om effekten på færdselsuheld af køretøjsfejl, der skyldes manglende vedligeholdelse, samt viden om effekten af periodisk syn på færdselsuheld. Den hyppigst forekommende tekniske fejl var fejl ved dækkene, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra den danske dødsulykkesstatistik. Vedrørende effekten af periodisk syn på uheld viste litteraturgennemgangen ikke et entydigt resultat. Et flertal af referencerne viser enten et lavere antal dræbte eller tilskadekomne pr. indbygger i stater med periodisk syn i forhold til stater uden periodisk syn eller en nedgang i uheld fra før til efter indførelse af periodisk syn, mens et mindretal af referencer angiver, at der ikke kunne påvises en effekt af periodisk syn. Men de fleste undersøgelser, der sammenligner situationen før og efter indførelse af periodisk syn eller, for USA's vedkommende, stater med og uden krav om periodisk syn år ligger tilbage til årene i midten af det 20. århundrede. Hovedkonklusionen er, at der er en vis usikkerhed om effekten af periodisk syn. 5

13 6

14 Summary In the present report, methods for calculation of the effect on road safety of improved vehicle technology and less technical defects in cars have been developed. The report is an effect assessment manual intended for future use. The manual is based on the calculation of the effect on personal injury accidents involving passenger cars. However, a generalisation to other types of vehicles is feasible. The manual distinguishes between two types of technical improvements in cars, including personal safety equipment: Improvements that influence the active safety, i.e. improvements aiming at reducing the number of accidents (among others electronic stability control (ESC), lane change alarm, anti-lock braking systems (ABS), daytime running light, improvements of car lights, highmounted stop lamps and intelligent cruise control) Improvements that influence the passive safety, i.e. improvements aiming at reducing the severity of the accidents, i.e. reduce the probability that an accident involves personal injuries or ensure that such injuries are less serious (including use of seat belt, seat belt reminder, airbags, seat belt tensioners, anti-submarine seats, car safety measures for children). For both the active and the passive safety, a distinction can be made between the effect at the person or vehicle levels and the social effect on road accidents, i.e. the effect on the total number of accidents and the total number of personal injuries. The effect assessments in this manual deal with the social effect on road accidents. The first part of the report describes the data used for the effect assessments: Available data, additional necessary data and additional desirable data for the effect assessment of the active safety of certain technical improvements in cars and the passive safety of other technical improvements. The available databases only contain very limited information about the safety equipment of the vehicles. However, on 6 June 2012, SKAT (the Danish tax authority) introduced a new Digital Motor Registration system (DMR) which in future will contain all data on vehicles registered as of this date, including information on the technical specifications of importance for the calculation of taxes (ABS, ECS, km/l, integrated seats, airbags, seat belt alarms, particle filter for diesel cars and information about 5 stars in the NCAP test). The Danish Road Directorate s road accident database contains the necessary key variables regarding the accident, including the accident situation and the vehicles and persons involved in the accident, cf. table

15 Table 0.1. Variables in the accident database of the Danish Road Directorate The accident Elements involved in the accident Persons involved in the accident Year of the accident Main accident situation Accident situation Visibility Weather Road conditions Light Road lightening Street and road type Road alignment Date Time Day of the week Municipality City code Urban zone Surrounding buildings Speed limit Element number Type of element Model Car make Point of collision Manoeuvre Maximum weight of the vehicle First date of registration of the vehicle Age Gender Year of first driving licence Type of person Blood alcohol concentration Signs of disease Use of seat belt Personal injuries Additional necessary data on the vehicles, their engine as well as their individual safety measures are included in the vehicle database of Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF, the association for new car dealers in Denmark), cf. table 0.2. Table 0.2. Variables in the vehicle database (DAF) Characteristics of the vehicle The vehicle s engine Safety information Model Car make Variant Model year Vehicle body Unloaden weight Maximum weight Engine capacity Horsepower (hp) Anti-lock brakes Airbags Detailed descriptions of the available variables can be found in Annex A. Effect assessment of the active safety Two methods for the assessment of the effect of vehicle technology on the active safety have been developed. They both require access to the Danish Road Directorate's accident database and to information on car make, model, and car generation, as well as whether the car is equipped with the technical improvement, whose effect is to be assessed. One of the methods to assess the effect of the vehicle technology on the active safety is to compare the number of accidents influenced by a given measure with the number of accidents which the measure does not influence, both with cars in which the measure has been installed and with cars in which it has not been installed. In this report, this result is referred to as the simple efficiency. If the safety measure has an effect, the number of accidents influenced by the measure will be smaller for cars in which the measure is installed than in cars in which the measure is not installed. By means of proportional calculation, the efficiency of the measure on the number of relevant accidents can be calculated. 8

16 The other method uses logistic regression to assess the effect. Logistic regression relates a number of independent variables to the probability that an accident will take place. The relationship between the probability that an accident which the measure was supposed to prevent takes place involving a car in which the measure has been installed, compared to the probability that an accident which the measure was supposed to prevent takes place involving a car in which the measure has not been installed, is in this report referred to as the corrected efficiency. In this respect, the most important independent variable is the presence/absence of a given safety measure. Thus, the method calculates the probability that an accident takes place as a function of the presence of a given safety measure as well as a number of other variables. The advantage of calculating the corrected efficiency is that the result can take into consideration how other variables than whether the car is equipped with a technical improvement or not may influence the result. In Annex B the method is used to assess the improvement of the active safety of a concrete vehicle improvement in Denmark, i.e. electronic stability control (ESC). In order to evaluate this device, information on which car makes and models that are registered in Denmark and for which car generations ESC is standard equipment was needed. For this project, JATO Dynamics (www.jato.com) has developed a database containing this historic information for the entire Danish car fleet. The database is based on information from the Danish Car Importers Association (De Danske Bilimportører). The simple efficiency was estimated at 0.40 (i.e. that ESC reduces the risk of an accident by 60%) whereas the corrected efficiency was estimated at 0.66 (i.e. that ESC reduces the risk by 34%). Significant explanatory variables in the logistic regression included the driver's age, gender, valid driving licence as well as driving experience and the age and maximum weight of the car. To this should be added visibility and light conditions at the time of the accident, speed limit, road conditions, road alignment and information on urban or rural zone. That the reduction of the risk is smaller when corrections are made for explanatory variables is in accordance with other results found in the literature. This indicates that the driver s qualifications and the characteristics of the car and the surroundings influence the safety and thereby the effect of ESC. Effect assessment of the passive safety Two methods to assess the efficiency of the passive safety were also developed. They also require access to the Danish Road Directorate s accident database and to a database with complementary vehicle information for the entire car fleet about the installation of the device to be studied. The assessment of the efficiency of the measure on the passive safety estimates the reduction of the degree of severity of the accident, given an accident takes place. The analysis therefore focuses on quantifying the relationship between the degree of severity of the accident and a number of independent variables related to the car, the driver and the accident. This can be done with smaller or bigger demands to the data material. A less data-intensive method (simple method) that uses the car generation as an indirect expression of the technology in the car 9

17 A more data-intensive method (comprehensive method) that calculates the exact effect of a specific measure and eliminates all other effects. Both methods can be carried out by means of analyses that to a greater or lesser extent use the information contained in the data. You can either use logistic regression that performs an assessment of the accidents with personal injuries as compared to accidents without personal injuries, or you can use ordered logit regression where each personal injury category is assessed separately. This is an expansion of the logistic regression that is used to model which independent variables that significantly explain the transition from one injury degree to another. When using the simple method, the fact that the passive safety of new vehicles is increased each year is utilised. The statistical analysis estimates the probability that the accident has resulted in a given degree of personal injury provided that the accident has happened exclusively as a function of the car generation. Therefore it is only necessary to know the generation and accident involvement of the vehicle. The result is an overall assessment of the car generation's importance for the degree of severity of the accident. The car generation is thus used as an indirect expression of its safety condition and covers issues such as safety equipment installed, collision zones, weight etc. In the analysis it is not possible to distinguish between these measures, and the result therefore shows the total effect of the measures. When using the more data-intensive method it is necessary to know in which of the accident involved cars the measure has been installed and in which it has not. It must therefore be examined at the car make and model level which cars are equipped with the improvement in question and as from which year. To obtain a precise and isolated measure of the effect of the measure it is necessary to correct for a number of other variables that may influence the degree of severity of the accident. Correction is for instance made for the fact that certain drivers are more prone to buy cars with many safety measures than other drivers, and that the former often drive in a more defensive and safety-conscious way than the latter. When correcting for factors such as the driver s gender and age and for car make and model, the effect of the safety measure is to a high degree isolated. An example of the effect assessment of the passive safety by means of ordered logit regression and use of the more data-intensive method can be found in Hels et.al. (2012). In this case, the assumption was that the newer the cars, the safer they are. The result shows that for cars from 2010 compared to cars from 2000, the driver s risk of being killed in the accident is reduced by 37%. Correspondingly, the probability of serious personal injury drops by 23% and for slight personal injury by 13%. On the other hand, the number of material damage accidents increases. Technical defects on passenger cars involved in fatal accidents The Danish Road Directorate has published an extended statistics of fatal accidents for the years 2010 and 2011 (the Danish Road Directorate 2011 and 2012). With the extended statistics on fatal accidents, the fatal accidents are illustrated more completely than is the case in the ordinary road accident statistics, including the conditions that contributed to the occurrence and extent of the accident. The data collection and the accident report are based on data collected by the police, declarations from vehicle inspectors and a special vehicle inspector form, road data from on-site inspections and speed calculations. 10

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 30, 2017 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Bernhoft, Inger Marie; Lyckegaard, Allan; Hels, Tove Publication date: 2012 Document Version Også kaldet

Læs mere

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld

Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på personbilers eneuheld Tove Hels, ths@transport.dtu.dk Allan Lyckegaard, DTU Transport Inger Marie Bernhoft, DTU Transport Data og formål Vi vil estimere risikoen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Udviklingen i bilers passive sikkerhed skadesgrad for førere af person- og varebiler

Udviklingen i bilers passive sikkerhed skadesgrad for førere af person- og varebiler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2016 Udviklingen i bilers passive sikkerhed skadesgrad for førere af person- og varebiler Hels, Tove; Lyckegaard, Allan; Prato, Carlo Giacomo; Rich, Jeppe; Abele,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere