Vakuum løft. Vacuum Lifting. Indhold. Clad Boy. Ergonomisk løft. LiftsAll Movomech Vaculex. Vakuum løfteåg. Index. Clad Boy.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vakuum løft. Vacuum Lifting. Indhold. Clad Boy. Ergonomisk løft. LiftsAll Movomech Vaculex. Vakuum løfteåg. Index. Clad Boy."

Transkript

1 Vakuum løft Indhold Clad Boy LiftsAll Movomech Vaculex Vakuum løfteåg Vacuum Lifting Index Clad Boy Ergonomic Lifting LiftsAll Movomech Vaculex Vacuum Lifting Beams

2 Tilbage / Back Momentoptagende manipulator Moment absorbing manipulator Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Kædetalje med udbalancering Balanced chain hoist Håndtering af postpakker Handling of parcels Rekvirer special brochure Require special brochure Rudehåndtering Handling of glass 34

3 Et standard program der tilfredsstiller de fleste Vaculex vakuumløftere består af to produktserier. Microlex som kan håndtere byrder på op til 30 kg., og Vaculex som kan håndtere byrder på op til 200 kg. Vakuumløfterne kan ophænges i alle former for krananlæg, særligt kan vi anbefale et af vore aluminiums skinnesystemer. Lettere kan det ikke være... Den simple modulopbygning gør vore vakuumløftere meget enkle at installere, samtidig med at sikkerheden og brugervenligheden er helt i top. A standard programme which satisfies the most Vaculex vacuum lifters consists of two product ranges. Microlex which handles loads up to 30 kg and Vaculex which handles loads up to 200 kg. The vacuum lifters can be mounted in all types of cranes. We recommend one of our aluminium rail systems. It doesn t get any easier... The simple modular composition makes our vacuum lifters very easy to install and at the same time safety and user-friendliness is unrivalled. Løfteslange Løfteslangen er af yderst høj kvalitet og med lang holdbarhed. Lift tube The lift tube is of the highest quality and long lasting. Microlex Microlex anlæg er designet med et smidigt éthåndsgreb, og er beregnet til en belastning på 5-30 kg. Vakuumfilter Vakuumfilteret leveres med udskiftelig filterindsats, og øger vakuumpumpens levetid. Vacuum filter canister The filter canister is delivered with a replaceable filter which increases the lifetime of the vacuum pump. Microlex Microlex is a very easy to use onehand system for loads between 5 and 30 kg. Vaculex Vaculex anlæg er designet med et tohåndsgreb, og er beregnet til en belastning på kg. Vaculex Vaculex is a strong and user-friendly model for use with two hands and for loads between 30 and 200 kg. Vakuumpumpe Der findes forskellige typer vakuumpumper, som leveres såvel trykluftsdrevne som elektriske. Vacuum pump Various sizes of electric or pnematic vacuum pumps are available. Lydisoleringsboks De elektriske vakuumpumper kan leveres i en lydisoleringsboks som gør dem yderst lydsvage. Sound reduction box The electric vacuum pumps can be delivered in a sound reduction box which makes the pumps very quiet. Vaculex TP100 Vaculex TP100 er en meget kompakt énhåndsbetjent enhed til håndtering af byrder på op til 50 kg. med ergonomisk udformet betjeningshåndtag som på få sekunder kan ændres fra at være højrehåndsbetjent til at være venstrehåndsbetjent. Vaculex TP100 The Vaculex TP100 is designed as a very solid one hand operating unit for handling of loads up to 50 kgs. with an ergonomically designed operation handle and it can in a few seconds be changed from being right handed to left handed operated. 35

4 Håndtering med trykluft Ergonomiske løfteværktøjer Løftesystemer der giver højere effektivitet og afhjælper manuelle tunge løft. Der anvendes til disse løftesystemer Bal-Trol tryklufthejs. Bal-Trol tryklufthejs leveres i 16 forskellige vægtklasser fra 2 til 1000 kg, og udmærker sig med følgende fordele: - Lydløs & brugervenlig - Ekstrem hurtig, trinløs justerbar hastighed - Udbalancerings funktion og meget lav egenvægt - Trykluft drevet, let og enkel at montere Alle Bal-Trol tryklufthejs kan leveres med såvel standard som specialudviklede løfteværktøjer. Vakuumløfteværktøj En bred vifte af standard vakuumåg for direkte montage på tryklufthejs, gør mulighederne endnu større. Alle vakuumåg leveres med tryklufts ejektorvakuumpumpe. Compressed air handling Ergonomic lifting tools Bal-Trol compressed air lifting systems offers a higher effi ciency and rectifi es manual heavy lifts. The Bal-Trol compressed air lifting system is available in 16 different weight classes from 2 to 1000 kg with the following advantages: - Silent and user friendly - Extremely fast, stepless adjustable speed - Out-balancing function and very low weight - Pneumatic supply, easy and simple to install Tilbage / Back The Bal-Trol compressed air lifting system can be delive-red as standard as well as special designed lifting tools. Vacuum lifting tools A wide selection of standard vacuum lifting equipment for direct mounting on the compressed air lifting system makes the possibilities even wider. All vacuum lifting equipment are delivered with compressed air ejector vacuum pump. Speed Handle eller Sensi Touch Alle Bal-Trol kan standard leveres med Speed Handle eller Sensi Touch betjeningsgreb, hvilket bør anvendes når der løftes mange forskelligartede produkter. Hejse- og sænkehastighed er trinløs regulerbar. Gribeværktøj Hvor vakuumløft ikke kan anvendes fordelagtigt, kan anvendes et af de mange standard gribeværktøjer. Gribeværktøjer leveres ligeledes designet efter specifi kke kundeønsker Gripping tools In places where vacuum lifting cannot be used, we recommend one of our many gripping tools. The gripping tools are designed according to your requirements. Udbalancering Alle Bal-Trol kan standard leveres med udbalancerings funktion, som bør anvendes når en større serie af ensartede produkter skal håndteres hurtigt. Byrden manøvreres i»vægtløs«tilstand, og operatøren kan have direkte fat i byrden uden brug af manøvrehåndtag. Out-balancing The Bal-Trol system is delivered as standard with an out-balancing function which should be used when handling a large series of similar products quickly. The load is manoeuvered in weightless condition and the operator can hold on the load without using the manouvring handle. Rekvirer special katalog over LiftsAll s samlede program Require special catalogue for the complete LiftsAll programme 36

5 Letløbende skinnesystem i aluminium Light weight rail system in aluminium Når det skal køre lidt bedre... Skal det letløbende kransystem være ergonomisk optimal, bør anvendes et skinnesystem i aluminium hvor en stor dødvægt undgås. Systemet kan med stor fordel anvendes til afhjælpning af manuelle tunge løft samt til forbedring af ensidigt gentaget arbejde. Running a little bit better If you want an ergonomic light weight crane system we recommend the aluminium type in order to avoid a heavy dead weight. The system can be used to avoid heavy manual lifting assignments as well as for improvement of monotonous repetitive assignments. Rekvirer special katalog over MovoMech s samlede program Require special catalogue for the complete MoveMech programme Skinnesystemet består af seks forskellige profi lstørrelser i kapacitet fra 63 op til 1.000kg, som alle kan leveres med komplet tilbehør The rail systems consists of six different profi les in capacity from 63 up to 1.000kg, all available with a complete set of accessories. 37

6 Mulighederne er store Det har gennem mange år været muligt at håndtere almindelige små glatte stålplader o. lign., men de seneste års udvikling byder nu på håndtering af mere atypiske emner og materialer. Det er i dag muligt at håndtere eksempelvis stål, træ, letmetal, glas, hårdt gummi, kunststoffer, natursten, betonelementer, rifl ede plader (dørkplader), papkasser, sække og meget andet. Teknisk er der ingen forskel om der håndteres eksempelvis natursten eller stålplader. Nedenstående skitse illustrerer funktionsprincippet ved at anvende vakuum til løfteopgaver. Huge opportunities For many years it has been possible to handle ordinary small smooth steel plates, but the recent years development now offers handling of more non-typical materials. Today it is possible to handle for instance steel, wood, light metal, glass, hard rubber, synthetic materials, natural stone, concrete elements, fl uted plates, cardboard boxes, bags etc. Technically it doesn t matter what you handle. The sketch below illustrates the principle when using vacuum for lifting assignments. El-boks Komplet monteret med intelligent elektronisk vakuumovervågning med akustisk alarm, batteri backup af alarm, tænd/sluk knap, motorværn samt kabel med CEE stik for direkte nettilslutning (230/400 V). Vakuumfilter Stort vakuumfi lter med udskiftelig fi lterindsats, som beskytter vakuumpumpen Vakuummeter Vakuummeter med rød/grøn skala for visuel overvågning af vakuum Vakuum Vakuumpumpe Elektrisk drevet vakuumpumpe af høj kvalitet Håndskydeventil Vakuum til/fra styres via en håndskydeventil Betjeningshåndtag Vakuumåget manøvreres let med det ergonomisk korrekte betjeningshåndtag Kontraventil Monteret med kontraventil mellem vakuumpumpe og vakuumtank, som sikrer mod lækage ved strømsvigt Vakuumtank Hovedtraversen fungerer som stor vakuumtank, der sikrer hurtig vakuum i sugeplader. Sugeplader Alle sugeplader er fjedrende og vipbare ophængt, samt forskydelige i begge retninger Varmgalvaniseret Hoved- og tværtravers leveres varmgalvaniseret, hvilket optimerer levetid og fi nish 38

7 Vakuum - fremtidens løfteværktøj Vore standard vakuum løfteåg er særdeles velegnet for løft af glatte og lufttætte plader. Anvendelsen er typisk til løft af stål og aluminiumsplader, men derudover kan såvel kunststofplader, glasfiber, glas, PVC samt andre lufttætte emner løftes uden problemer med disse løfteåg. Løfteågene er alle konstrueret i kraftige og slidstærke materialer, som gør dem yderst anvendelige i barske industrielle miljøer, uden at det har indflydelse på levetiden. Vacuum - the lifting tool of the future Our standard vacuum lifting beams are designed for lifting smooth and air-tight plates. The lifting beams are typically used for lifting steel and aluminium plates, but can also lift synthetic plates, glass fibre, glass, PVC and other air-tight items without problems. The lifting beams are designed from heavy and hard-wearing materials for use in tough / adverse industrial environments without influence on the life expectancy. Sikkerhedsfaktor Sikkerhedsfaktorerne er forskellige, og der skelnes i hovedtræk mellem nedenstående 2 mulige håndteringsrincipper 2 x sikkerhed/2 x safety 2 x sikkerhed/2 x safety 4 x sikkerhed/4 x safety Safety factor The safety factors are different and in the outline we distinguish between 2 possible handling principle according to the sketch below AL 150 6R Art. No AL 150 6R 1-9 mm 1-6 mm 150 kg Vakuum løfteåg AL 250 4R Art. No AL 250 4R 1-15 mm 1-10 mm 250 kg AL 350 6R Art. No AL 350 6R 1-15 mm 1-14 mm 350 kg 39

8 Dokumentation CERTEX DANMARK A/S medleverer EU-overensstemmelseserklæring og dansk brugervejledning på alle vakuumåg. Documentation CERTEX DANMARK A/S delivers a EU-Statement of Accordance and a Danish instruction manual for all vacuum beams. AL 600 4R Art. No AL 600 4R 2-24 mm 5-24 mm 600 kg Vakuum løfteåg AL 900 6R Art. No AL 900 6R 0,8-50 mm 1-25 mm 900 kg AL R Art. No AL R mm 0,8-75 mm 1-32 mm kg AL R Art. No AL R mm mm Plate min. mm 2000 x ,8-80 mm Plate max. mm x mm kg 40

9 Clad Boy Clad Boy er et vakuum løfteåg udviklet til den professionelle håndværker, som monterer tag- og vægpaneler. Vakuumåget gør montagearbejdet lettere og øger sikkerheden og effektiviteten væsentligt. Clad Boy Clad Boy is a vacuum lifting beam developed for the professional workman who mounts roof- and wall panels. The vacuum lifting beam makes the mounting easier and increases the safety and the effi ciency substantial. Den brugervenlige konstruktion gør det hurtigt at positionere vakuumåget i korrekt position. The user friendly construction ensures a quick positioning of the vacuum lifting beam into the correct position. Et alsidigt værktøj... Clad Boy er konstrueret for såvel udendørs som indendørs drift, og kan anvendes ved brug af enten kran, teleskoplæsser, truck eller lign.. Åget udmærker sig ved at fungere helt uden strømtilslutning, grundet indbyggede batterier med integreret oplader. Vakuumpumpen er udstyret med en strømsparefunktion, som gør at pumpen automatisk stopper ved opnået vakuum, og først starter igen når vakuummet begynder at falde. Clad Boy kan uden brug af værktøj indstilles til at fastholde byrder i vandret og lodret position, eller til at vende emner fra vandret til lodret position og omvendt. Denne funktion er yderst funktionel ved montage af lette bygningselementer såsom trapezplader, sandwichelementer og lign.. Alle sugeplader kan justeres uden brug af værktøj, og tilbehør i form af forlængelsesbjælker og ekstra sugeplader monteres ligeledes let og ubesværet. An all-round tool... Clad Boy is designed for outdoor as well as indoor use and can be used together with a crane, telescope loading machine, truck or similar. The lifting beam works without power connection due to the built-in batteries with integrated charger. The vacuum pump is equipped with a power saving function which means that the pump automatically stops when vacuum has been reached and starts again, when the vacuum is released. Clad Boy can without using tools be set to hold loads in horizontal or vertical position, or to turn items from horizontal to vertical position or vice versa the other way around. This function is very functional when mounting light building elements such as trapezoidal plates, sandwich elements and similar. All suction plates can be adjusted without using tools and accessories such as elongation beams and extra suction plates can also be mounted easily. Ved korrekt placering af vakuumåget svinges byrden sikkert fra vandret til lodret position. When the vacuum lifting beam is placed correctly the burden is swung safely from horizontal to vertical position. Byrden kan hurtigt placeres og monteres i den ønskede position. The burden can be places and mounted quickly into the required position. Vakuum - Komfortabelt arbejde, ingen manuelle løft - Mandskabs besparende, kan betjenes af en mand - Tidsbesparende, mere rationel arbejdsgang - Skånsomt mod materiale, beskadiger ikke materiale - Comfortable work, no manual lifts - Personnel saving, can be operated by one person - Time saving, provides a more rational work fl ow - Gentle on the material, does not damage the material Clad Boy kan som option leveres med transportramme monteret med hjul Clad Boy can also be delivered with a frame with wheels for transport. Velegnet til løft af: - Tagpaneler - Vægpaneler - Profi lplader - Sandwichelementer o.lign. materialer lifting of: - Roof panels - Wall panels - Profi le plates - Sandwich elements and similar materials 41

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future

Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future Markedets største udvalg af robotplæneklippere! klipper arealer fra 400m 2 op til 30.000m 2 VI HAR MODELLEN TIL ETHVERT BEHOV The

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Staring Maskinfabrik A/S

Staring Maskinfabrik A/S Staring Maskinfabrik A/S Stiholt koncernen Staring Maskinfabrik A/S indgår i Stiholt koncernen. Im. Stiholt A/S blev grundlagt i 1949, og koncernen beskæftiger i dag ca. 1000 medarbejdere. Virksomheden

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen

Rooms for learning. Fællesrum. staff room. classroom. common room. canteen LEARNING 06 Undervisning classroom 21 LæreRværelset staff room 04 Fællesrum common room 15 Kantine canteen 23 Administration administration Rooms for learning I mere end 60 år har vi i samarbejde med

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere