Pressostater og termostater, Type CAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressostater og termostater, Type CAS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, CAS CAS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme krav om høj kapslingsgrad, robust og kompakt konstruktion samt høj modstandsdygtighed over for stød og vibration. CAS-serien er udstyret med en mikrokontakt med en enpolet omskifter (SPDT), der giver højere elektriske belastninger (AC15: 4 A, 440 V), højere differens og regulerbar differens sammenlignet med pressostater og termostater med kontaktsystem. Serien er egnet til brug i alarm- og reguleringssystemer i forbindelse med fabriksanlæg, dieselaggregater, kompressorer, kraftværker samt om bord på skibe. Egenskaber y Høj kapslingsgrad y Fast differens y Robust og kompakt konstruktion y Modstandsdygtig over for stød og vibration y Tilgængelig med alle relevante søfartsgodkendelser

2 Godkendelser CE-mærket i.h.t. EN Omregningstabel Skibsgodkendelser Oversigt American Bureau of Shipping, ABS (excl. CAS 139) Lloyds Register of Shipping, LR Germanischer Lloyd, GL Bureau Veritas, BV Det Norske Veritas, DNV bar Standard Druckschalterr Druckschalterr for høje tryk og stærkt pulserende medier DifferensDruckschalterr Registro Italiano Navale, RINA Maritime Register of Shipping, RMRS Nippon Kaiji Kyokai, NKK Område P e bar CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS 155 Pascal (= Newton pr. kvadaratmeter) N/m 2 ) PA Pascal pr. kvadratmillimeter N/mm 2 bar Kilopond pr. kvadratmeter (mm H 2 O) kp/m Meter vandsøjle m H 2O Teknisk atmosfære (kp/cm 2 ) atm Fysisk atmosfære atm Torr (0) mm Hg Tomme Hg (0) Poundforce pr. tomme 1 Pa N/mm bar kp/m m H 2 O at atm mm Hg in Hg psi (lbf/in 2 ) psi Termostater Område ISO 9001 kvalitetsgodkendelse Danfoss A/S er certificeret af BSI efter den internationale standard ISO Det betyder, at Danfoss opfylder den internationale standards krav til produktudvikling, konstruktion, produktion og salg. BSI kontrol lerer løbende, at Danfoss overholder stan dardens krav, ligesom BSI løbende kontrol lerer Danfoss eget kvalitetssystem. 2 3

3 Pressostater Tekniske data og bestilling Foretrukne versioner Tekniske data Kontaktsystem Mikroswitch med énpolet omskiftekontakt (SPDT) Kontaktbelastning Vekselstrøm: 220 V, 0.1 A, AC-14 and AC-15 (induktive belastning) Direct current: 125 V, 12 W DC-13 (induktive belastning) Medieberørte materialer CAS CAS Tryktilslutning Bælg: Rustfast stål, materiale nr (DIN 17440) Tryktilslutning: Messing material nr (DIN 17660) Membran: Omgivelsestemperatur CAS : -40 til +70 CAS : -25 til +70 Forniklet messing CuZn 40 Ob3 ISO R 426 (DIN 17569) Nitril-butadien gummi Medietemperatur CAS : -40 til CAS : -25 til for vand og søvand dog max. 80 Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil 2-30 Hz amplitude 1.1 mm og Hz, 4 G. Kapsling IP 67 i.h.t. IEC 529 og DIN Pressostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AISi 12). Dækslet er fæstnet med fire skruer. Ved demontage er det sikret mod at blive tabt ved hjælp af en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for kabeldiametre fra 5 til 14 mm. Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. CAS 133, 135, 139 Standardpressostat Membrankapsel: p e (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) CAS CAS 136 G ¼ CAS CAS 139 Druckschalterr til høje tryk og stærkt pulserende medier p e Mekanisk differens Mekanisk differens Tilladeligt differenstryk Tilladeligt driftstryk Max. prøvetryk Max. prøvetryk Min. bristetryk Min. bristetryk Tryktilslutning Best.-nr. Best.-nr. (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) CAS G ¼ CAS CAS 147 Mål og vægt CAS 143, 145, 147 Differenspressostat type CAS Mekanisk Tilladeligt Max. Min. Tryktil- p e differens arbejdstryk prøvetryk bristetryk slutning for Best.-nr. lavtryksiden (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) x G ¼ CAS 155 CAS 155 CAS 155 Vægt: CAS ca. 1.0 kg CAS ca. 1.3 kg CAS 155 ca. 1.5 kg Terminologi Områdeindstilling Det trykområde, hvor apparater kan afgive et signal (kontaktskift). Differens Den forskel der er mellem slutte- og brydetrykket (se også side 6). Tilladeligt arbejdstryk Det største vedvarende eller hyppigt tilbagevendende tryk apparatet må belastes med. Max. prøvetryk Det største tryk apparatet må udsættes for i forbindelse med fx. en tæthedsprøve ved ibrugtagning af det system hvori apparatet indgår. Dette tryk må således ikke være et tilbagevendende systemtryk. Min. bristetryk Det tryk, hvor tæthed i det trykfølsomme element er sikret. 4 5

4 Funktionog a. CAS 155 Kontakterne 1-4 sluttes, mens 1-2 bryder, når differenstrykket stiger over den indstillede områdeværdi. Kontakterne skifter tilbage til udgangsstillingen, når differenstrykket igen falder til områdeværdien minus differensen (se fig. 4). I. Alarm for stigende differenstryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for faldende differenstryk udløses ved den indstillede områdeværdi minus differensen. Tilbehør Del Beskrivelse Antal Best.nr. Omløber med nippel Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 omløber, nippel og AL pakning (10 mm udv. 8 mm indv. diam) til ilodning af hhv. et stål- eller kobberrør, stål NV Omløber med nippel G 3/8 omløber, nippel og pakning (10 mm ext./ 6.5 mm indv. diam.) til svejsning, stål NV Skalaindstilling Reduktionsstykke Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 7/16-20 UNF, reduktion pakning, messingnv Mekanisk differens Adaptor Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 1/8-27 NPT med kobberpakning, messing NV Fig. 4 b. Øvrige CAS Druckschalterr Kontakterne 1-2 slutter, mens 1-4 bryder, når trykket falder under den indstillede område-værdi. Kontakterne skifter tilbage til ud-gangsstillingen, når trykket igen stiger til om-rådeværdien plus differensen (se fig. 5). I. Alarm for faldende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi. II. Alarm for stigende tryk udløses ved den indstillede områdeværdi plus differensen. Adaptor Adaptor Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 A x 1/4-18 NPT med kobberpakning, messing NV 22 Rørgevind ISO 228/1, G 3/8 x 1/4-18 NPT med kobberpakning. messing NV Adaptor 7/16-20UNF x R 3/8 (ISO 7/1) messing, NV Nipple G 1/4 A x G 3/8 A G 1/4 A x ext. M10 x 1 med pakning Skalaindstilling Mekanisk differens Dæmpesløjfe Rørgevind ISO 228/1, dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1.5 m kobberkapillarrør. Standardpakninger medfølger Fig. 5 Eksempel 1: Når smøreolietrykket i en motor falder under 0,8 bar, ønskes en alarm. Vælg CAS 133 (område 0-3,5 bar). Det mindst tilladelige smøreolietryk på 0,8 bar indstilles med områdespindelen. Differensen er fast 0,1 bar, dvs. at alarmen ikke forsvinder før trykket stiger til 0,9 bar. Til alarmformål anvendes normalt kontaktsættets brydefunktion, dvs. - alarmen tilsluttes Druckschalterns klemmer 1 og 4. Eksempel 2: Når differenstrykket overstiger 1,3 bar skal et filter renses. Det maksimale statiske tryk (LP) for CAS 155 på 8 bar må ikke overskrides. Druckschalterns områdespindel indstilles på 1,3 bar. Alarmen tilsluttes klemmerne 1 og 2 (alarm for brudt kreds). Dæmpesløjfe med armering Rørgevind ISO 228/1, dæmpesløjfe med G 3/8 omløber og 1 m kobberkapillarrør. Standardpakninger medfølger

5 Montage Montage CAS Druckschalterrne er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade til fastgørelse. Apparaterne bør ikke monteres selvbærende på trykstudsen. Tryktilslutning Montage eller demontage af trykledning bør kun foretages ved samtidigt at holde kontra på trykstudsens nøgleflader. Dampanlæg Det anbefales at indskyde en vandfyldt rørsløjfe for at forhindre trykelementet i at blive for varmt. Sløjfen kan fx. fremstilles af 10 mm kobberrør som vist på fig. 1. Pulsationer Såfremt trykmediet er overlejret med kraftige pulsationer, som forekommer fx. i automatiske sprinkleranlæg (brandsikring), brændstofsystemer til dieselmotorer (fortryksledning), eller hydrauliske systemer (fx. propelleranlæg), anbefales det at anvende typerne CAS 143, 145, 147. Det maksimalt tilladelige pulsationsniveau er 120 bar for disse typer. Indstilling Druckschalterrnes dæksel aftages, låseskruen (3), fig. 2 løsnes. Herefter kan området indstilles på spindelen (1) med samtidig aflæsning på skalaen. Termostater Tekniske data og bestilling Foretrukne versioner Mekanisk differens justerbar/ fast Egnet følerlommelængde (se under Tilbehør ) mm Max. følertemperatur Kapillarrørslængde m Best.nr L CAS L CAS L CAS 181 CAS med fjernføler, armeret kapillarrør og følerlomme (tilbehør) Kontaktsystem Mikroswitch med énpolet omskiftekontakt (SPDT) Kontaktbelastning Vekselstrøm: 220 V, ~0,1 A, AC-14 og AC-15 (induktiv belastning) Jævnstrøm 125 V, 12W DC-13 (induktiv belastning) Kapsling IP 67 i.h.t. IEC 529 og DIN Termostathuset er fremstillet i malet trykstøbt aluminium (GD-AISI 12). Dækslet er fæstnet med fire skruer. Ved demontage er det sikret mod at blive tabt ved hjælp af en strop. Kapslingen kan plomberes med sikringstråd. Kabelindgang Pg 13.5 beregnet for kabeldiametre fra 5 til 14 mm. 1 Områdespindel 2 Områdeskala 3 Låseskrue Fig. 2 Omgivelsestemperatur CAS 178,180 og 181: Vibrationssikkerhed Vibrationsstabil i området 2-30 Hz, amplitude 1,1 mm og Hz, 4 G. Identifikation Apparatets typebetegnelse og bestillingsnummer er præget i siden. Fig. 1 Vandfyldte anlæg Vand i trykelementet er ikke skadelig, men i tilfælde af frost kan et vandfyldt trykelement sprænges. For at imødegå dette kan man evt. lade Druckschaltern arbejde på en luft-pude. Mediebestandighed Der henvises til den anførte oversigt over medieberørte materialer (side 4). Såfremt mediet er søvand, anbefales typerne CAS 143, 145, 147. El-tilslutning CAS Druckschalterrne er forsynet med en Pg 13,5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5 til 14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 3. Mål og vægt Fig. 3 CAS med fjernføler og med 2 m armeret kapillarrør Vægt: ca. 1.4 kg 8 9

6 Tilbehør: Følerlomme til termostater Følerlomme A mm Gevind B Messing 65 ½ NPT 060L Messing ½ NPT G ¾ A (ISO 228/1) Best.nr. Følerlomme A mm 060L L L L Gevind B Best.nr. Stål 18/ L Montage Placering af apparat: CAS termostaterne er konstrueret til at kunne modstå de rystelser, der kan forekomme i fx. skibe, på kompressorer og fra større maskinanlæg. CAS termostaterne er forsynet med en konsol af 3 mm jernplade for fastgørelse på skot eller lignende. Messing Rustfast stål 18/8 Bemærk: alle følerlommer leveres uden pakskrue, pakninger og skiver Messing Messing Messing ½ NPT (ISO 228/1) G ¾ A (ISO 228/1) G ¾ A (ISO 228/1) (ISO 228/1) G ¾ A (ISO 228/1) 060L L L L L L L L L Messing L Messing L Messing L Stål 18/8 ½ NPT 060L L Stål 18/ L Stål 18/ G ¾ A 060L L Andet tilbud Beskrivelse Antal/ apparat Best.nr. Mediebestandighed Materialespecifikationer for følerlommer. Følerlomme messing Røret er fremstillet af Ms 72 jf. DIN 17660, gevindstykket er fremstillet af So Ms 58 Pb jf. DIN Følerlomme rustfast stål 18/8 Materialebetegnelse jf. DIN Placering af føler Føleren bør så vidt muligt anbringes således, at dens længdeakse er vinkelret på strømningsretningen. Den aktive del af føleren er Ø13 mm 47.5 mm. Fig. 1 Tilladelige medietryk på følerlommer som funktion af temperaturen Indstilling Termostatens dæksel aftages, låseskruen (3) fig. 2 løsnes, hvorefter området kan indstilles med spindlen (1) med samtidig aflæsning på skalaen (2). Spændebånd Til CAS termostater med fjernføler (L = 392 mm) Varmeledningspasta (tube med 4.5 cm 3 ) Til CAS termostater hvis føler monteres i følerlomme. Fyldes i følerlomme for at forbedre varmeovergangen mellem lomme og føler. Anvendelsesområde for paste: -20 til +150, kortvarigt op til E0114 Medieforhold Den hurtige reaktion opnås med et medium, der har stor varmefylde og varmeledningsevne. Det vil derfor være en fordel - såfremt man har valgfrihed med hensyn til medium - at vælge et hvor dette er opfyldt. Endvidere har mediets strømningshastighed også betydning. (Optimal strømningshastighed for væsker er ca. 0.3 m/s). Tilladelige medietryk, se fig. 1. Fig Områdespindel 2. Områdeskala 3. Låseskrue Skalakorrektion Føleren i CAS termostaterne indeholder en såkaldt adsorptionsfyldning. Funktionen berøres således ikke af om føleren er varmere eller koldere end den øvrige del af det termostatiske element (bælg og kapillarrør). En sådan fyldning er imidlertid i nogen grad følsom over for ændringer af bælgens og kapillarrørets temperatur. Under normale forhold er dette uden betydning. Skal termostaterne imidlertid anvendes under ekstreme omgivelsestemperaturer vil der forekomme en skalaafvigelse for hvilken der kan kompenseres som angivet: Skalakorrektion = Z x a Z findes ved hjælp af fig. 3, mens a angiver korrektionsfatoren i henhold til tabellen nedenunder. (Se eksempel side 11). Fig. 3 Faktor for skala afvigelse Relativ skalaindstilling i % Reguleringsområde Korrektionsfaktor a for termostater CAS CAS CAS

7 Teknisk brochure Pressostater og termostater, type CAS El-tilslutning CAS termostaterne er forsynet med en Pg 13.5 kabelforskruning, der kan anvendes til kabeldimensioner fra 5 til 14 mm. Kontaktfunktionen fremgår af fig. 4. Fig. 4 Function Differensbegreber Den mekaniske differens (egendifferensen) er den differens termostatens opbygning medfører, mens den termiske differens- (arbejdsdifferensen) er den differens anlægget kommer til at arbejde med. Den termiske differens er altid større end den mekaniske differens og afhænger af tre faktorer: 1) Medients hastighed 2) Hastigheden i mediets temperaturændring 3) Varmetransmissionen til føleren Termostatfunktionen Kontakterne 1-4 slutter medens 1-2 bryder når temperaturen stiger over skalaindstillingen. Kontakten skifter tilbage til udgangsstilling, når temperaturen falder til skalaindstillingen minus differensen. Se fig. 5. I. Alarm for stigende temperatur udløses ved områdeindstillingsværdi. II. Alarm for faldende temperatur udløses ved områdeindstillingsværdi minus differensen Skalaindstilling Mekanisk differens Fig. 5 Eksempel 1 Dieselmotor med kølevandstemperatur på 85 (normaltilstand). Man ønsker en alarm udløst hvis kølevandstemperaturen overskrider 95. Vælg termostat CAS 180 (område +70 til 120). Indstilling på hovedspindel: 95. Den ønskede alarmfunktion fås ved at forbinde til termostatens klemmer 1-4. Eksempel 2 Find den nødvendige skalakorrektion for en CAS 180. Indstil på +95 ved +50 omgivelsestemperatur. Den relative skalaindstilling Z findes efter følgende formel: Indstillingsværdi - min. skalaværdi max. skalaværdi - min. skalaværdi x 100 = % Relativ skalaindstilling: x 100 = 50% Faktor for skalaafvigelse Z jvf. fig. 3, Z 0.7 Korrektionsfaktor a, jvf. tabel under fig. 3 = 2.4. Skalakorrektion = Z x a = 0.7 x 2.4 = 1.7 CAS indstilles på = Danfoss A/S (IA-MO / jmn),

Pressostater og termostater, Type KPS

Pressostater og termostater, Type KPS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater og termostater, Type KPS KPS-serien består af en række pressostater og termostater. I denne serie har der været særlig fokus på at imødekomme

Læs mere

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK

HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK FLEKSIBLE FORBINDELSER GUMMIKOMPENSATOR 1.0 STÅLKOMPENSATOR 2.0 SANITÆR-STÅLKOMPENSATOR 3.0 MURGENNEMFØRING 4.0 TEKNISK INFO 5.0 HNC GROUP A/S 7013 2300 WWW.HNCGROUP.DK 1.0 GUMMIKOMPENSATOR STENFLEX GUMMIKOMPENSATOR

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand 2 TEKNISK VEJLEDNING 03/2011 Indhold Systembeskrivelse og anvendelser Systembeskrivelse...4

Læs mere

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547 s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN 200 - DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H0547 - A5E00253179 *085R9366* Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Placering...

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50. Teknisk brochure

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50. Teknisk brochure MKING MODERN LIVING POSSIBLE CI-TI Kontaktorer og Motorværn CI 6-50 Teknisk brochure Indhold Side Ci 6-50...3 CI 6-30 med MP tilslutninger...4 CI 9 EI - 30 EI...6 CI 9 DC - 30 DC...7 Hjælpekontaktorer

Læs mere

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning AGA's produktkatalog for 2006 AGA udvikler, producerer, sælger og distribuerer gasser, procesløsninger, gastekniske

Læs mere

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche

Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche NIVEAU SWITCH 2 APLIKATIONS EKSEMPLER Alarmér, Kontrollér og regulér med Trimod Besta niveau switche Kontakt, flange og flydere er valgt udfra de opgivne procesparametre og de ønskede funktioner. Dette

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68 IF CUS I dette nummer: Nyhed, Contrinex induktiv føler, Serie 700 - aktuatorsensor Contrinex fotoceller Produktoversigt Fortsættelse af artikel om gode råd for indbygning af induktive følere Jacob svømmekontakter

Læs mere

ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295

ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295 ATEX JEVI A/S ISO 001 A5 EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign

Læs mere

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX 555793 X IECEx TUN10.0002 X Eksempler Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side 3-38 2015

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere