Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter."

Transkript

1 GE Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for GE Digital Energy Smart Substation produkter GE publikationskode: GET-8561 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland Street Markham, Ontario Canada L6C 0M1 International telefon: Telefon for Europa/Mellemøsten/Afrika: Gratisnummer i nordamerika: Fax: International

2 2014 GE Multilin Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Dokument vedrørende GE Digital Energys sprogkrav ved CE-mærkning. Product, EnerVista, Digital Energy, Multilin og GE Multilin er varemærker eller registrerede varemærker ejet af GE Multilin Inc. Indholdet i denne vejledning tilhører GE Multilin Inc. Denne dokumentation leveres på licens og må ikke reproduceres i sin helhed eller i dele uden tilladelse fra GE Multilin. Indholdet i denne vejleding er kun tænkt som information og kan ændres uden forudgående varsel. Varenummer: GET-8538A (januar 2014)

3 Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love Indholdsfortegnelse GENERELLE KRAV Indledning...1 Formål med dette dokument...1 Forkortelser, der bruges i dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation...1 Grafiske symboler, der bruges i dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation...2 Teknisk ordliste for dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation...7 Generelle instruktioner vedrørende alle produkter...9 Miljømæssige instruktioner...9 Generelle forholdsregler vedrørende sikkerhed...10 Samlevejledning...11 Vedligeholdsvejledning...11 Information vedrørende brug...12 SPECIELLE KRAV Alle produkter...13 Generel information...13 Yderligere krav for specifikke produkter...15 HFA Multi-Contact Auxiliary Relay...15 LM10 Modular Low Voltage Motor Protection Plus Motor Protection System...15 ML800 Ethernet Switch...15 F650 Feeder Protection and Bay Controller Motor Protection System...16 C90 Plus Controller...16 MLJ Digital Synchronism Check Relay...16 DGP Digital Generator Protection...16 DGT Distributed Generation Trip Control...16 ibox Serial Substation Controller...16 EPM6000 Power Meter...17 HardFiber Process Bus System...17 SPM Synchronous Motor Protection and Control...17 IDU Integrated Display Unit...17 BUS2000 Busbar Protection...17 MULTINET FE- Seriel til Ethernet-konverter...18 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE EPM2200/EPM7000 multifunktions Watt-meter...18 ML810- Managed Edge Switch...19 DGCM (Padmount)...20 P30 (Phasor Data concentrator)...20 DGC C/V/M Capacitor Bank Controller/Voltage Regulator Controller/Field RTU...21 Sikringer (brugt i DGC Controller /345/339- Feeder /Transformer/Motor Protection System...23 EPM 9900 Elektronisk meter...24 D.20 RIO...25 B95P Bus-beskyttelsessystem...26 EPM6000,6000T, 6010, 6010T, EPM7000, 7000T multifunktions Watt-meter...27 EPM6100 Multifunktions Watt-metersystem...29 Overvejelser vedrørende installering af metre...29 DGCS/R Switch controller/recloser...30 ML3000, 3100, 3001, 3101 Ethernet Switch Series...32 EPM 4600 Multi-feed kraft- og energimålingsløsning...33 A60 Arc Flash-system Motor Protection System...36 EU ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF STANDARDER GE Digital Energy skabeloner til erklæring om overholdelse af standarder...39 INDEKS Generelt indeks...43 ii GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

5 Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love Kapitel 1: Generelle krav Generelle krav Indledning Formål med dette dokument Formålet med dette dokument er at give brugeren yderligere information vedrørende produktsikkerhed og overholdelse af love og regler i forbindelse med produkter i serien Digital Energy Smart Substation. Dette dokument bør bruges som et supplement til relevante brugerhåndbøger, installationshåndbøger og eventuel anden leveret dokumentation. På grund af de talløse installationsscenarier og miljøer, hvori enheder kan anvendes skal brugeren omhyggeligt vurdere alle risici i forbindelse med udstyret, dets installering og vedligeholdelse. Skønt nærværende vejledning er omfattende har den ikke til hensigt at beskrive enhver mulig risiko, der måtte kunne opstå. Kontakt venligst det relevante GE Digital Energy kundeservicecenter for yderligere information og for tydeliggørelse af information, der er givet i dette dokument. Forkortelser, der bruges i dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation I dette dokument benyttes følgende forkortelser. AC...Alternating Current (vekselstrøm) AEL...Accessible Emission Limit (grænse for tilgængelig emission) AWG...American Wire Gauge (trådkalipermål i USA) Cd...Cadmium (grundstof) CT...Current Transformer (strømtransformer) DC...Direct Current (jævnstrøm) EMC...Electro-Magnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet) ESD...Electro-Static Discharge (elektrostatisk udladning) Hg...Kviksølv (grundstof) GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 1

6 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV IEC... International Electro technical Commission (international elektroteknisk kommission) Pb... Bly (grundstof) Grafiske symboler, der bruges i dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation Følgende grafiske symboler kan forekomme på produkterne eller i produktdokumentationen. ADVARSEL FORSIGTIG FARE Advarsel I dokumentation eller på udstyr. Ikonet for advarsel angiver, at der er mulighed for skade på udstyr eller data, hvis instruktionerne ikke følges korrekt. Forsigtig I dokumentation eller på udstyr. Ikonet for forsigtighed angiver, at der er mulighed for skade på udstyr, data eller personer, hvis instruktionerne ikke følges korrekt. Fare I dokumentation eller på udstyr. Ikonet for fare giver brugere en advarsel om mulighed for alvorlig eller dødbringende personskade for dem selv eller andre. Fare I dokumentation eller på udstyr. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, medfører dødsfald eller alvorlig personskade. FARE ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK Advarsel I dokumentation eller på udstyr. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Forsigtig I dokumentation eller på udstyr. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. Bemærk I dokumentation eller på udstyr. Angiver handlinger, der ikke er relateret til personskade. Risiko for elektrisk stød I dokumentation eller på udstyr. Fare for gnister eller stød. Relevante personlige værnemidler er påkrævet. Batteri, generelt På batteridrevet udstyr. Bruges til at identificere en enhed, der relaterer sig til strømforsyning af udstyr ved hjælp af et (primært eller sekundært) batteri, for eksempel en testknap for batterier, placeringen af tilslutningsterminalerne etc. Dette symbol har ikke til formål at angive polaritet. 2 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

7 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Placering af celle På eller i batteriholdere. Bruges til at identificere selve batteriholderen og til at identificere placeringen af cellen/cellerne inde i batteriholderen. AC/DC-konverter, ensretter, reservestrømforsyning Bruges til at identificere en AC/DC-konverter og i tilfælde af stikforbindelser at angive de relevante fatninger. Plus; positiv pol Bruges til at identificere den/de positive pol(er) på udstyr, som bruges sammen med eller frembringer jævnstrøm. Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering. Minus; negativ pol Bruges til at identificere den/de negative pol(er) på udstyr, som bruges sammen med eller frembringer jævnstrøm. Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering. On eller tændt (strøm) Bruges til at angive forbindelse til lysnettet - i det mindste for hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig om sikkerhed. Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering. Off eller slukket (strøm) Bruges til at angive afbrydelse fra lysnettet - i det mindste for hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig om sikkerhed. Betydningen af dette symbol afhænger af dets orientering. Standby Bruges til at identificere den omskifter eller den omskifterposition, hvorved en del af udstyret tændes for at bringe udstyret i standbytilstand. On/Off eller tændt/slukket (tryk-tryk) Bruges til at angive forbindelse til eller afbrydelse fra lysnettet - i det mindste for hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig om sikkerhed. Hver position, ON eller OFF, er en stabil position. On/Off eller tændt/slukket (trykknap) Bruges til at angive forbindelse til lysnettet - i det mindste for hovedafbrydere eller deres positioner og alle de tilfælde, hvor det drejer sig om sikkerhed. OFF eller slukket er en stabil position, mens ON eller tændt kun er gældende, så længe der trykkes på knappen. Lampe, belysning, illuminering Bruges til at identificere omskiftere, der styrer lyskilder f.eks. rumbelysning, pærer i en filmfremviser, skalabelysning i en enhed. Luftpropel (blæser, ventilator etc.) Bruges til at identificere en omskifter eller en styringsmekanisme, der styrer en luftpropel f.eks. en ventilator i en film- eller lysbilledfremviser, en udsugning i et lokale. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 3

8 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Sikring Bruges til at identificere sikringsholdere eller deres placering. Jord Bruges til at identificere en jordforbindelse i tilfælde, hvor hverken symbolet for støjfri jord eller beskyttelsesjord, der er vist i det følgende direkte kræves. Støjfri jord Bruges til at identificere en støjfri jordforbindelse f.eks. et specialkonstrueret jordingssystem med det formål at forhindre fejlfunktion for udstyret. Beskyttelsesjord Bruges til at identificere enhver terminal, som er beregnet til tilslutning til en ekstern leder for beskyttelse mod elektrisk stød i tilfælde af fejl, eller en terminal tilhørende en beskyttelsesjordelektrode. Stel Bruges til at identificere en terminal for stel eller chassisjord. Fælles jordpotentiale Bruges til at identificere terminaler, som, når de forbindes til hinanden, giver forskellige dele af udstyr eller af et system samme potentiale, som ikke nødvendigvis er jordpotentiale; dette for f.eks. lokal potentialeudligning. Jævnstrøm (DC) Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret kun er velegnet til jævnstrøm; bruges til at identificere relevante terminaler. Vekselstrøm (AC) Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret kun er velegnet til vekselstrøm; bruges til at identificere relevante terminaler. Både jævnstrøm og vekselstrøm (DC og AC) Bruges til at identificere på mærkeskiltet, at udstyret er velegnet til både jævnstrøm og vekselstrøm (universal); bruges til at identificere relevante terminaler. Indgang Bruges til at identificere en indgangsterminal, når det er nødvendigt for at skelne mellem indgange og udgange. Udgang Bruges til at identificere en udgangsterminal, når det er nødvendigt for at skelne mellem indgange og udgange. Farlig spænding Bruges til at angive farer, der skyldes farlige spændinger. Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes. 4 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

9 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Forsigtig, varm overflade Bruges til at angive, at det markerede emne kan være varmt og kun bør berøres med forsigtighed. Det indvendige symbol er standardiseret i ISO Transfer of heat, general. Advarselsskilte er standardiseret i ISO Må ikke bruges i boligområder Bruges til at identificere elektrisk udstyr, som ikke er velegnet til brug i boligområder (f.eks. udstyr, som frembringer radiointerferens, når det bruges). Signallampe Bruges til identificere den omskifter, hvormed signallampen/signallamperne tændes eller slukkes. Elektrostatisk følsomme enheder På emballage, der indeholder enheder, som er følsomme over for statisk elektricitet, og på selve enhederne. For yderligere information henvises til IEC Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Bruges til at angive forhøjede potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende stråling. Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes. Stråling fra laser Bruges til at identificere stråling fra laserprodukter. Ved anvendelse i et advarselsskilt skal reglerne i ISO 3864 overholdes. Transformer Bruges til at identificere omskiftere, betjeningselementer, konnektorer eller terminaler, som forbinder elektrisk udstyr til lysnettet via en transformer. Det kan også bruges på en afskærmning eller et kabinet for at angive, at den/det indeholder en transformer (f.eks. i forbindelse med enhed med stikforbindelser). Class II udstyr Bruges til at identificere udstyr, der er i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der angives for Class II udstyr i IEC Placeringen af symbolet med to kvadrater inden i hinanden skal være således, at det er indlysende, at symbolet er en del af den tekniske information og ikke på nogen måder kan forveksles med fabrikantens navn eller andre identifikationer. Prøvespænding Bruges til at identificere udstyr, som kan tåle en prøvespænding på 500 V. Andre værdier for prøvespænding kan være angivet i overensstemmelse med relevante IEC standarder: se for eksempel IEC Class III udstyr Bruges til at identificere udstyr, der er i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der angives for Class III udstyr i IEC Ensretter, generelt Bruges til at identificere ensretterudstyr og dets tilhørende terminaler og betjeningselementer. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 5

10 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV DC/AC-konverter Bruges til at identificere en DC/AC-konverter og dens tilhørende terminaler og betjeningselementer. Kortslutningssikker transformer Bruges til at identificere en transformer, der kan tåle en kortslutning, egensikker eller ikke egensikker. Skilletransformer Bruges til at identificere transformer af typen skilletransformer. Sikkerhedsskilletransformer Bruges til at identificere en sikkerhedsskilletransformer. Ikke-kortslutningssikker transformer Bruges til at identificere en transformer, der ikke kan tåle en kortslutning. Konverter med stabiliseret udgangsstrøm Bruges til at identificere en konverter, der leverer en konstant udgangsstrøm. Alarm, generel Bruges til at identificere en alarm på styringsudstyr. Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten. Akutalarm Bruges til at identificere en akut alarm på styringsudstyr. Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten. Hvor hastende reaktion på alarmen er kan blive angivet med varierende karakteristika for alarmen f.eks. blinkhastighed for et visuelt signal eller kodning for et hørligt signal. Nulstilling af alarmsystem På alarmudstyr. Bruges til at identificere det betjeningselement, hvormed alarmkredsløbet kan nulstilles til dets udgangstilstand. Typen af alarm kan være angivet inde i den åbne trekant eller under trekanten. Alarmblokering Bruges til at identificere betjeningselementet for alarmblokering på styringsudstyr. Typen af alarm kan være angivet inde i trekanten eller under trekanten. 6 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

11 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Teknisk ordliste for dokumentationen til produkter i serien GE Digital Energy Smart Substation Følgende tekniske terminologi kan forekomme på produkterne eller i produktdokumentationen. Advarsel...Et udsagn om forholdsregel og med information om potentielle risici og korrekte procedurer. Antenne...En metalgenstand (i form af stang eller tråd) til udstråling eller modtagelse af radiobølger. Batteri...Én eller flere elektrokemiske celler, der omdanner lagret kemisk energi til elektrisk energi. Beskyttelsesenhed...Enhed til beskyttelse af elektrisk udstyr mod transienter. Beskyttelsesudstyr...Beskyttende betjening, hjelme, briller eller anden form for beklædning, der er beregnet til at beskytte bærerens krop mod skader fra stumpe slag, elektriske risici, varme, kemikalier og infektion i forbindelse med jobrelaterede erhvervsmæssige sikkerheds- og sundhedsrelaterede begivenheder. Blæser...En mekanisk enhed til flytning af luft eller andre gasser. Bly...Et blødt, formbart, giftigt metal. Brand...Hurtig iltning af et materiale i den kemiske proces forbrænding, frigivelse af varme, lys og forskellige reaktionsprodukter. Brændbarhed...Hvor let noget vil brænde eller antænde og medføre brand eller forbrænding. Chassis...Et strukturelt system, der understøtter andre komponenter i en fysisk konstruktion. Dielektrikum...En elektrisk isolator. Dødelig...Som kan medføre dødsfald. Elektrolyt...En vilkårlig substans, der indeholder frie ioner, der gør substansen elektrisk ledende. Elektrostatisk...Elektriske ladninger i langsom bevægelse. Energi...Den evne, som et fysisk system har til at påvirke andre fysiske systemer. Enhed...En enhed, der fokuserer på håndtering af en bestemt type information og tilhørende opgaver. Fabrik...En industribygning, hvor arbejdere frembringer varer eller overvåger, at maskiner forarbejder ét produkt til et andet. Fare...Et udsagn, der beskriver en trussel om skadevoldende hændelser. Fasestrømtransformer.En enhed, der bruges til måling af fase for elektriske strømme. Fejl...Enhver unormal tilstedeværelse af en elektrisk strøm. Forbrænding...En type skade på hud, der skyldes varme, elektricitet, kemikalier, lys, stråling eller friktion. Forsigtig...Et udsagn, der beskriver en potentiel fare. Gas...En af de tre tilstande for stof. Genstarte... Genstarte softwarestyring ved at afbryde strømmen og slå den til igen. GND...Forkortelsen for ground (jord). GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 7

12 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Hi-pot... En forkortelse for højt potentiale (eng.: high potential). Højspænding... Kredsløb med mere end 1000 V for vekselstrøm (AC) og mindst 1500 V for jævnstrøm (DC). Jord... Det referencepunkt i et elektrisk kredsløb, ud fra hvilket andre spændinger måles, eller en fælles returvej for elektrisk strøm. Jordskinne... En leder, der bruges som nulspændingsreference i et system. JordstrømstransformerEn strømtransformer, der benyttes til at måle jordstrøm. Kabinet... Et kabinet indeholdende udstyr. Kanal... Bruges til beskyttelse og føring af elektrisk kabling. Kontakt... En ledende enhed til etablering af forbindelse mellem elektriske kredsløb. Kortslutning... Et elektrisk kredsløb, der tillader en strøm at vandre ad en vej, hvor den møder ingen (eller en meget lav) elektrisk impedans. Kortslutningsblok... En enhed, der forhindrer en strømtransformer i at brænde op. Lagret energi... Den energi, der er lagret i et system på grund af dets position i et kraftfelt eller på grund af dets konfiguration. Leder... Et materiale, der tillader, at der løber en elektrisk strøm gennem det. Lysnettet... Den almindelige forsyning af vekselstrøm (AC) fra det offentlige net. Måler... En enhed, der måler mængden af forbrugt elektrisk energi. Modstand... En mål for den grad, hvori en genstand modarbejder en elektrisk strøm gennem sig. Primær beskyttelse...overordnet metode til at beskytte elektriske strømsystemer mod fejl. Punktur... Et sår, der skyldes en genstand, der punkterer huden. Revner... Dannelsen af et brud eller et delvis brud i et massivt materiale. Risiko... En situation, der indeholder et element af trussel mod liv, helbred, ejendom eller miljø. Sekundære kredsløb... Kabling, der er forbundet til sekundærviklingen på en transformer, induktionsspole eller tilsvarende enhed. Sikkerhedsrelæ... En kompleks elektromekanisk enhed, der er konstrueret til at beregne driftsbetingelser i et elektrisk kredsløb og udløse sikringer, når der registreres en fejl. Sikring... En enhed, der ofres for at beskytte mod overstrøm. Sikring... En automatisk aktiveret elektrisk omskifter, der er konstrueret til at beskytte et elektrisk kredsløb mod skader, der skyldes overbelastning eller kortslutning. Skade... Skade på en biologisk organisme. Skærmet... Elektrisk kabel med én eller flere isolerede ledere omgivet af et fælles ledende lag. Stator... Den stationære del af et rotorsystem; findes i en elektrisk generator eller elmotor. Stel... Det referencepunkt i et elektrisk kredsløb, ud fra hvilket andre spændinger måles, eller en fælles returvej for elektrisk strøm, eller en direkte fysisk forbindelse til jord. 8 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

13 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Stød...Kontakt med elektricitet, der medfører en tilstrækkelig strøm gennem huden, muskler eller hår. Strøm...Det, at en elektrisk ladning overføres gennem en leder; typisk ved at elektroner flytter sig. Strømomskifter...En elektrisk komponent, der kan afbryde et elektrisk kredsløb, afbryde strømmen eller flytte den fra en leder til en anden. Symbol...En genstand, et billede, et skrevet ord, en lyd eller et bestemt mærke, der repræsenterer en informationsmængde ved association, lighed eller konvention. Temperatur...En fysisk egenskab ved et stof, som kvantitativt udtrykker de almindelige begreber varm og kold. Termisk cyklisk tilstand.en temperaturmodulationsproces, der er udviklet for at forbedre ydelsen, styrken og levetiden for en række materialer. Transformer...Statisk enhed, der overfører elektrisk energi fra ét kredsløb til at andet gennem induktivt koblede ledere. Udladning...Den frigivne lagrede energi. Udstyr...Enhver maskine, der drives af elektricitet. Understation...Del i et system til generering, overførsel og distribution af strøm, hvor spændingen transformeres fra høj til lav eller omvendt; eller en del i mange andre vigtige funktioner. Vedligehold...Jævnlige handlinger, som holder den elektriske enhed i funktionsdygtig stand. Vædede kontakter...kviksølv-vædede kontakter. Generelle instruktioner vedrørende alle produkter Miljømæssige instruktioner Dette mærke indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det bør bortskaffes via et relevant anlæg for at muliggøre genindvinding og genbrug. Batterier er mærket med et symbol, som kan indeholde bogstaver der angiver cadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Undlad at bortskaffe batteriet i eller sammen med almindeligt husholdningsaffald. Af hensyn til korrekt genindvinding så returnér batteriet til leverandøren eller kontakt det lokale renholdningsselskab for at få adressen på nærmeste sted for bortskaffelse af batterier. Medmindre andet er angivet er dette et Class A produkt udelukkende til brug i et industrielt miljø. EMC i bestemte omgivelser kan blive forringet på grund af ledet og/eller udstrålet energi, der kan give forstyrrelser. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 9

14 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Generelle forholdsregler vedrørende sikkerhed Manglende overholdelse af sikre arbejdsprocedurer vil sandsynligvis beskadige udstyret og medføre alvorlig personskade og/eller død. Brugen af passende sikkerhedshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning anbefales under installering af udstyret samt under vedligeholdelse og service på udstyret. Alle procedurer skal nøje følges. Manglende opmærksomhed på og overholdelse af de instruktioner, der er givet i håndbogen/håndbøgerne til udstyret kan føre til uoprettelig skade på udstyret og kan føre til tingsskade, personskade og/eller død. Før forsøg på at bruge udstyret er det vigtigt, at have været opmærksom på alle indikatorer vedrørende fare og forsigtighed. Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er angivet af fabrikanten, eller det fungerer unormalt, skal der udvises forsigtighed ved fortsat brug. I modsat fald kan den beskyttelse, som udstyret yder, være forringet, hvilket kan resultere i forringet drift og personskade. Vær opmærksom på potentielle risici, bær personlige værnemidler, og inspicér arbejdsområdet for værktøj og genstande, der kan være efterladt i udstyret. Forsigtig: Farlige spændinger kan medføre stød, forbrændinger eller død. Testpersonale skal være fortrolige med almindelig praksis ved test af enheder, forholdsregler vedrørende sikkerhed og følge standard ESD retningslinjer for at undgå personskade eller skade på udstyret. Før udførelse af visuelle inspektioner, afprøvninger eller periodisk vedligehold for denne enhed eller tilhørende kredsløb skal alle farlige strømførende kredsløb og strømkilder afbrydes eller frakobles. Manglende afbrydelse af strøm til udstyret før aftagning af strømtilslutninger kan udsætte personale for farlige spændinger, der kan medføre personskade eller død. Alt anbefalet udstyr, der bør jordes, skal have en pålidelig og fejlfri jordforbindelse af sikkerhedshensyn, for beskyttelse mod elektromagnetisk interferens og korrekt funktion af udstyret. Jordforbindelser for udstyr bør sammenkobles og forbindes til det samlede anlægs jordsystem for den primære strømforsyning. Sørg for, at alle jordledninger er så korte som muligt. Udstyrets jordterminal skal altid være jordforbundet under brug af enheden. Hvor det er relevant må batterier ikke udsættes for opbevaringsforhold, der ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Skønt udstyrets håndbog eventuelt foreslår forskellige foranstaltninger vedrørende sikkerhed og pålidelighed, skal alle på stedet gældende regler og love vedrørende sikkerhed også overholdes. LED-transmittere er klassificeret som IEC Accessible Emission Limit (AEL) Class 1M. Class 1M enheder betragtes som værende uskadelige for det blotte øje. Må ikke betragtes direkte med optiske instrumenter. 10 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

15 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Samlevejledning Installering skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og regler for elektricitet i det pågældende land. Det er slutbrugerens ansvar at sikre, at udstyret installeres, betjenes og bruges i overensstemmelse med dets tilsigtede funktion som angivet af GE. For at undgå risiko for personskade på grund af brandfare skal det sikres, at enheden monteres på et sikkert sted og/eller inden for en passende afskærmning. Må ikke installeres, hvis enheden er beskadiget. Inspicér kassen for tydelige skader såsom revner i kabinettet. Sluk for den elektriske strøm, før der foretages nogen form for elektriske tilslutninger; og sørg for, at der er etableret passende jordforbindelse før stedets strømforsyning forbindes til enheden. FORSIGTIG: Tilfør ikke mere end de maksimale mærkeværdier for elektrisk strøm, som enheden kan tåle. Se udstyrets mærkater og/eller håndbog/håndbøger, før der tilføres spænding. Undlades dette, kan det medføre tingsskade, personskade og/eller død. Hver eneste leder, der ikke straks anvendes, skal isoleres på passende vis for at sikre, at en utilsigtet strømtilførsel ikke vil medføre kortslutning eller elektriske risici. For at undgå funktionssvigt for udstyret eller forkert funktion anbefales det, at alle metalkanaler eller kabelafskærminger forbindes til jord i ét punkt. Vedligeholdsvejledning Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres af brugeren. Kun kvalificeret personale bør udføre arbejde på dette udstyr. Pas på ved arbejde i nærheden af dette udstyr, når det er spændingsførende. Vær forsigtig og følg alle sikkerhedsforskrifter ved håndtering, test eller justering af udstyret. Afbryd altid først forbindelsen til strømkilden og foretag frakobling af alle spændingsførende indgange, før der foretages service på udstyret. Da der kan forekomme elektriske spændinger indvendigt i enheden, selv hvis udstyret er slukket, skal vedligeholdspersonalet være fortrolig med de risici, der er forbundet med elektrisk udstyr. Forsøg på at løse problemer vedrørende udstyret ved brug af metoder, der ikke er anbefalet af fabrikanten, kan medføre tingsskade eller personskade. Når det er nødvendigt og for at undgå elektrisk stød skal al strømtilførsel afbrydes, før der gøres forsøg på at udskifte sikringer og/eller batterier. Udskift udelukkende sikringer og batterier med samme eller tilsvarende type som anbefalet af fabrikanten. FORSIGTIG: Et nyt batteri kan eksplodere, hvis det monteres forkert. Montering af batterier skal ske i overensstemmelse med landets love og regler. Et beskadiget eller lækkende batteri skal behandles med største forsigtighed - det må ikke adskilles, afbrændes, punkteres, knuses eller kortsluttes. Ved kontakt med elektrolyt afvask da straks den forurenede hud med sæbe og vand. Kommer elektrolyt i kontakt med øjne, skyl da med vand i 15 minutter. Ved inhalering af elektrolyt gå ud i frisk luft og hold øje med åndedræt og cirkulation. I alle tilfælde søg straks læge. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 11

16 KAPITEL 1: GENERELLE KRAV Information vedrørende brug Sørg for, at driftsforholdene (det vil sige elektriske og miljømæssige forhold) er inden for de specifikationer, der er angivet i udstyrets håndbog/håndbøger. Manglende overholdelse af dette kan føre til unormal funktion for udstyret, skade på udstyret og/ eller personskade. Anvend ikke udstyret, mens afskærmninger eller dæksler, der tjener til at beskytte mod utilsigtet kontakt, er taget af. Ved tilslutning af en stationær computer skal det sikres, at enhederne har samme jordforbindelse. Imidlertid anbefales det ved tilslutning af en bærbar computer, at den strømforsynes fra sit interne batteri. Forsigtig: Pas på muligheden for at miste kommunikation under processer med udskiftning af firmware. Hvis relevant, så sørg for at støvdæksler er installeret, når fiberkabler ikke benyttes. Snavsede eller ridsede konnektorer kan medføre store tab i fiberforbindelsen. 12 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

17 Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love Kapitel 2: Specielle krav Specielle krav Alle produkter Generel information Kontaktudgange skal betragtes som usikre at berøre, når enheden er tilsluttet strøm! Hvis udgangsrelæets er nødvendige for lavspændingsanvendelser, er det kundens ansvar at sikre passende isoleringsniveauer. Kortslut aldrig sekundærterminalen. Aldring og termisk cykling kan til sidst medføre lavere gennemslagsspænding for viklingsisoleringen i statorviklingen. Dette kan frembringe en lavimpedanset vej fra forsyningen til jord og resultere i jordstrømme, som kan være ret store i godt jordede systemer. Disse kan hurtigt føre til alvorlige skader på motorens stator. I modstandsjordede systemer er der en modstand i serie med forsyningens jordforbindelse for at begrænse jordstrømmen og gøre det muligt for systemet at fungere videre i kort tid under forekomst af en fejltilstand. Fejlen skal findes og rettes så hurtigt som muligt, da endnu en fejl på en anden fase vil resultere i en meget stor strøm mellem faserne gennem de to jordfejlsveje. Ud over at beskadige motoren kan en jordfejl placere motorhuset over jordpotentialet og således udgøre en sikkerhedsrisiko for personer. Alle måleterminaler bør være utilgængelige efter installeringen. Alle fase- og jordstrømtransformere skal jordes. Potentialeforskellen mellem strømtransformernes jord og jordskinnen skal være lille (ideelt set nul). Hvis sekundærviklingerne ikke blev jordet, kunne en kapacitiv kobling give sekundærspændingen mulighed for at stige op til lysnettets spænding. Dette kunne udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko. Alt arbejde skal udføres i overensstemmelse med lokale retningslinjer for sådant installationsarbejde og de procedurer, der er angivet i den aktuelle udgave af vejledningen Handbook for Electricity Metering. Farlige spændinger kan forekomme efter at strømforsyningschassiset er fjernet fra enheden. Vent 10 sekunder for at give lagret energi tid til at blive afladet. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 13

18 Der er ikke krav om obligatorisk forebyggende vedligehold eller inspektion af sikkerhedsmæssige grunde. Dog bør fabrikken udføre eventuel reparation eller vedligehold. Afbryd og blokér alle strømkilder før servicering og fjernelse af komponenter; kortslut desuden alle strømformeres primærviklinger før service. Det sekundære kredsløb for strømførende strømtransformer må aldrig åbnes. Den høje spænding, der frembringes, kan medføre en farlig situation for såvel personer som udstyr! Sørg for, at logikindgangens vædede kontakter er forbundet til spændinger, der ligger under den specificerede maksimale spænding på 300 V DC. Undlad at føre signalledninger i samme kanal eller bundt som ledninger med lysnetspænding eller høje spændinger eller store strømme. Undlad at forbinde filterjord til sikkerhedsjord under nogen produktionstests! Brug af kortslutningsblokke og sikringer anbefales for spændingsførende ledninger og strømforsyninger for at forhindre tilstande med farlige spændinger eller skade på strømtransformere. Hvor relevant skal kortslutningsforbindelsen mellem filterjord og sikkerhedsjord fjernes før test af gennemslagsspænding for at beskytte strømforsyningens transientundertrykkelseskredsløb. Før kabeltræk skal strømtransformerens sekundærside gøres ikke-strømførende ved at kortslutte via en kortslutningsblok. En defekt isolering kan gøre det muligt for relæhuset at komme i kontakt med ledere, som eventuelt kan bære farlige jordspændinger. Alle eksterne strømtransformeres sekundærviklinger skal jordes til jordskinnen. Strømtransformernes sekundærviklinger må under ingen omstændigheder efterlades åbne, når den primære strøm løber. Kontaktudgange skal betragtes som usikre at berøre, når enheden er tilsluttet strøm! Hvis udgangsrelæets er nødvendige for lavspændingsanvendelser, er det kundens ansvar at sikre passende isoleringsniveauer. Slutbrugere skal overholde relevante lokale love og regler vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed under installering, brug og vedligehold af udstyret. Dette kan kræve yderligere skiltning eller mærkning på brugsstedet for at angive det relevante niveau for personlige værnemidler (PPE) til at reducere risikoen for personskader i forbindelse med gnistdannelse. Kontakt GE Teknisk service for produktspecifik information. Farlige spændinger kan medføre alvorlig personskade eller død. Sluk al strøm før installering, justering eller fjernelse af en overførselsomskifter eller nogen af dens komponenter. På grund af farlig spænding og strøm anbefaler GE, at en GE-certificeret tekniker eller en autoriseret installatør udfører installering og vedligehold af omskifteren. Tilslutning af motorstarter kan få generatoren til at starte. Før tilslutning skal generatoren slukkes. 14 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

19 Yderligere krav for specifikke produkter HFA Multi-Contact Auxiliary Relay Når der benyttes hjælpeledere til at forbinde beskyttelsesrelæer, kan der forekomme høje spændinger mellem hjælpelederen og jord ved terminalerne. Disse spændinger skyldes normalt forskellene i stationsjordpotentiale, men kan også skyldes længdegående induktion, hvis hjælpelederne føres parallelt med og nær på strømledninger på et stykke. Da HFA relæer forbindes direkte til hjælpelederne, vil dele af relæet have samme potentiale som hjælpelederne, og der skal træffes de nødvendige forholdsregler ved inspektion af relæet eller test af det på brugsstedet. LM10 Modular Low Voltage Motor Protection Dette produkt vil blive leveret med en sikring med maksimal mærkeværdi på 10 A DC eller en sikring i forsyningskredsløbet, når det forbindes til en 48 V centraliseret jævnstrømskilde. Ved brug af funktionen for vedvarende skift skal der tages højde for potentielle sikkerhedsrisici, og der skal vælges en passende indretning i det enkelte tilfælde. 269Plus Motor Protection System For at undgå elektrisk stød skal J201 aflades med en kortslutning på tværs af benene, før lusen J201 tilsluttes igen. Denne mulighed bør kun benyttes, når der kræves umiddelbar genstart efter en låsning af hensyn til procesforløb eller personsikkerhed. Afladning af den termiske hukommelse for 269Plus giver relæet en urealistisk værdi for den resterende termiske kapacitet i motoren, og det er muligt at forvolde termisk skade på motoren ved at genstarte den. Derfor kan den samlede beskyttelse forringes for at genstarte motoren ved brug af denne funktion. ML800 Ethernet Switch 48 V DC produkter skal installeres med en let tilgængelig afbryderenhed i forsyningen til produktet fra bygningens installation. Den eksterne strømforsyning til jævnstrømsenheder skal være en godkendt netadapter mærket Class 2 eller en godkendt ITE strømforsyning mærket LP, som har en passende mærkespænding (dvs. 24 V DC eller 48 V DC) og en passende mærkeværdi for udgangsstrøm. Hvis udstyret monteres i et kabinet eller en opsætning med flere rack, skal udstyrets strømkrav kontrolleres for at forhindre overbelastning af bygningens elektriske kredsløb. F650 Feeder Protection and Bay Controller Transformermodulet til spændingstransformere og strømtransformer er allerede tilsluttet til en hunkonnektor, der er skruet fast på kabinettet. Strømindgangene er udstyret med kortslutningsskinner, således at modulet kan trækkes ud, uden at der kræves ekstern kortslutning af strømmene. Det er af sikkerhedshensyn meget vigtigt ikke at ændre eller skifte terminalerne for strømformere og spændingstransformere. GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE 15

20 339 Motor Protection System C90 Plus Controller Relæchassisets jordterminaler bør forbindes direkte til jordskinnen ad den kortest mulige vej. Der bør bruges et forbindelseskabel med fortinnet kobber og skærm. Der bør som minimum bruges 96 tråde i størrelse AWG 34. Belden katalognummer 8660 er velegnet. Før fjernelse af vekselstrømsmodulet skal strømtransformerens sekundære kredsløb kortsluttes for at forhindre et åbent kredsløb på en strømtransformer. Kvalificeret servicepersonale må kun udføre udtræk og isættelse af modul, når styrestrømmen til enheden er afbrudt. Manglende sikring af at strømmen er afbrudt kan medføre permanent skade på enheden og resultere i personskade. Isætning af forkert modultype i en modulplads kan resultere i personskade, skade på enheden eller tilsluttet udstyr eller uønsket aktivering! MLJ Digital Synchronism Check Relay I relæer med kommunikation, eller hvis der benyttes et kabel med skærm, skal skærmen forbindes til den terminal, der er beregnet til dette formål (B11), uden at afbryde gennemgangen og ikke forbindes til jord. Dog skal den af hensyn til personsikkerhed og for at aflede interferens til jord altid forbindes til jord i mindst ét punkt. Generelt er det mest praktiske sted på siden af kommunikationskontrolleren. Ved at gøre dette opnås såvel jording af kablet som forløb af strømme gennem kablet, som kunne påvirke korrekt funktion for kommunikation. I kablingen fra ethvert elektrisk udstyr til dets kabinet er der, hvis kabinettet er af metal, altid en kapacitet, som er summen af interferenskapacitet og de kapaciteter, der er nødvendige for filtrering. Skønt de strømme, der kan løbe gennem disse kapaciteter, måske ikke er farlige for mennesker, er de altid foruroligende og irriterende og bliver værre, når underlaget er vådt, eller når der benyttes let fodtøj. DGP Digital Generator Protection Det er vigtigt, at lusene isættes på systemsidens prøveterminaler, der er forbundet til strømtransformerens sekundærside. Hvis disse lus udelades, vil de resulterende høje spændinger udgøre en alvorlig risiko for personer og kan forvolde alvorlig skade på udstyr. DGT Distributed Generation Trip Control DGT udstyr er forsynet med et internt strømstødsundertrykkelsesmodul til beskyttelse mod udladninger fra lynnedslag i nærheden eller spændingsspidser på antennens fødekabel. For at minimere sandsynligheden for skader fra lyn og strømstød kræves en god sikkerhedsjord. Denne jord skal forbinde antennesystemet, DGT enheden, strømforsyningen og alt tilsluttet dataudstyr til en et-punkts jord. ibox Serial Substation Controller Afbryd og aflås alle strømkilder før servicering og fjernelse af komponenter. Kortslut alle strømtransformeres primærvikling før servicering. Undgå at berøre enhedens strømforsyninger, da disse forsyninger indeholder farlige spændinger. 16 GE DIGITAL ENERGY SPECIFIK INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED SAMT REGLER OG LOVE

Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for produkter i serien GE Digital Energy Power Equipment

Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for produkter i serien GE Digital Energy Power Equipment Title page Digital Energy Specifik information vedrørende produktsikkerhed samt regler og love for produkter i serien GE Digital Energy Power Equipment GE publikationskode: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Phocos CXN serie 10 40 A Programerbar laderegulator med negativ jord Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Side 1 Din nye CXN laderegulator er en state-of-the-art regulator,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang Power Quality Analyzer Kom godt i gang DK June 2005 2001-2005 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Nederlandene Alle produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Kom

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere