20745_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20745_1414 8400_HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 DK UK D SE. Swan20/40/60. Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung."

Transkript

1 20745_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 1 Swan20/40/60 DK UK D SE Brugervejledning User's guide Bedienungsanleitung Bruksanvisning

2 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 2

3 20745_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 3 DK 1. Telefonens indretning LED Alarmknap Gentagekald R Viderestilling af telefonsamtale MENU Volume op/ned Bekræft tast Mikrofon fra Sluk telefonen Afløft/lagt på tast - Også Tænd tast Tastaturlås (Menu *) # Tavs (Menu#) 2. Udskiftning af batteri Fjern skruen og det lille dæksel. Sæt skruetrækkeren ind i det lille hul og vip dækslet af med skruetrækkeren. Når batteriet er skiftet presses dækslet tilbage på plads og det lille dæksel og skruen sættes på igen.

4 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 4 DK 3. Opladning Det tager ca. 3½ time at lade håndsættets batteri fuldt op. Hvis batteriet er næsten afladet kan der gå en time før opladningen begynder. Under opladningen vises batteriets tilstand i displayet. Opladning bør foregå ved en temperatur på mellem 0º og 25º C, og håndsættet bør derfor ikke placeres i direkte sollys. Håndsættet har en indbygget varmesensor, som vil afbryde opladningen hvis batteriet bliver for varmt. Håndsættet skal genoplades når displayet viser OPLAD BAT, eller hvis det ikke er muligt at tænde håndsættet. LED indikatoren blinker langsomt under opladningen og lyser konstant når opladningen er afsluttet. Display skifter herefter til normal tilstand. Når håndsættet er placeret i laderen vibrerer det ikke, og AUTO-SVAR funktionen er inaktiv. Når håndsættet sættes i opladeren kan det vare op til 10 minutter før opladningen påbegyndes. Når opladningen begynder vises status på opladningen i displayets 3. linie og LED indikatoren blinker langsomt. 4. Tænd / sluk TÆND: tryk på i 1 sekund. Når håndsættet er tændt vises: i nederste venstre hjørne af displayet, såfremt håndsættet er tilmeldt et system. Håndsættet slukkes ved at holde nede i 3 sekunder.

5 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 5 DK Vær opmærksom på, at når håndsættet har været udenfor dækningsområdet kan det tage op til 30 sekunder før håndsættet er tilbage på systemet efter at være kommet tilbage i dæknings området. 5. LED indikator LED indikatoren reagerer forskelligt ved forskellige funktioner: - Ved tilringning blinker LED indikatoren hurtigt. - Ved ubesvaret opkald blinker LED indikatoren langsomt - Ved opladning blinker LED indikatoren langsomt. - Når opladningen er afsluttet lyser LED indikatoren konstant. 6. Opringning 6.1 Foretage en opringning Opringning: - Tryk på - symbolet i displayet blinker - Indtast det ønskede telefonnummer - Når der er forbindelse er symbolet stabilt Opringning med pålagt rør: - Indtast det ønskede telefonnummer (et langt tryk på * vil, om nødvendigt, indkode en pause) - Tryk på - symbolet blinker i displayet indtil der er forbindelse. Opringning fra telefonbog: - Tast > for at komme ind i telefonbogen.

6 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 6 DK - Søg efter det ønskede nummer enten ved brug af piletasterne eller ved at taste det første bogstav i det indkodede navn ved hjælp af tasterne Tryk på - symbolet vil blinke indtil der er forbindelse. Gentagekald: - Tryk < Søg efter numre med piletasterne. Gentagekald er markeret med Gentagekald eller navn. - Tryk på - symbolet vil blinke indtil der er forbindelse. 6.2 Modtage en opringning Når telefonen ringer skal man svare ved at trykke på t. LED indikatoren blinker hurtigt, og i displayet vises opkaldsnummeret. Er opringningen ekstern eller kan systemet ikke vise opkaldsnummeret viser displayet OPKALD Det er muligt at stoppe ringningen uden at besvare opkaldet. Tryk på for at de-aktivere ringesignalet. I displayet vises RINGER FRA. 6.3 Under samtale Regulering af volumen: Benyt de to små taster på højre side af håndsættet for at regulere volumen. Mikrofon fra: Tryk tast, MIK.FRA vises i displayet. Tryk for at aktivere mikrofonen igen.

7 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 7 DK Viderestilling af samtale: Tryk tasten og tast lokalnummeret. Tryk og samtalen bliver viderestillet. 7. Opsætning For at navigere i håndsættets menuer og opsætning bruges menu tasten for at åbne eller hoppe ud af menu strukturen. Denne bruges om der skal vælges NEJ eller FORTRYD. Tastes når et lavere menupunkt skal åbnes og bruges når en parameter skal vælges og som JA. Håndsættet har én brugerdefineret profil og en tilstand hvor alle lyde er koblet fra (TAVS). Under opsætning kan profilen opsættes med følgende parametre ændres med < og >, samt accepteres med. Tryk MENU igen for at afslutte indstillingerne. Ringetone: Vælg mellem de 9 forskellige ringetoner Ringestyrke: Justere hvor højt telefonen ringer. Tasteklik: Hvor høj lyden skal være ved tryk på taster. Vibrator: Vælg om vibrator skal være aktiv eller inaktiv ved indkommend kald og meddelelser. Autosvar: Vælg om opkald automatisk skal besvares og lægges på (typisk ved brug af headset på Swan40/60) Start volume: Vælg volume ved samtale (når håndsættet tændes kan justeres undervejs) Intet net: Intet net funktion kan vælges til eller fra. Hvis telefonen er uden for

8 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 8 DK rækkevidde vil den give et bip og skrive intet net Baggrundslys: Kan vælges til og fra. Når aktiveres tændes baggrundslyset ved enhver indtastning. Automatisk Tastaturlås: Aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med. når automatisk tastaturlås er aktiveret vil håndsættet låse tasterne efter 60 sek. Tast MENU for at aktivere tasterne igen. TeleVagt låser automatisk relevante taster op ved kald. Sprog: Der er 7 predefinerede sprog: Dansk, Norsk, Svensk, Finsk, Tysk, Hollandsk og Engelsk. Vælg det ønskede sprog ved at bladre i menuen med > og <. Vælg det ønskede sprog med Genvejs -taster * TAVS: MENU + TASTATUR LÅS: MENU + STOP RINGETONE: når telefonen ringer MIKROFON FRA: når telefonrøret er afløftet # * Hvis der i en profil er valgt TAVS vil displayet vise TAVS. 8. Batteri I batteri menuen er det muligt at se, hvor megen ledig kapacitet, der er tilbage i batteriet. Tryk på menu og tryk 2 gange på vælg MENU BATTERI med et tryk på Her vises batteriets tilstand. Tryk på menu for at afslutte.

9 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 9 DK 9. Gentage kald Håndsættet har 10 gentagekald og 10 opkaldsnumre placeret i samme stak. Hvert nummer er kun repræsenteret 1 gang. Tryk for at komme ind til gentagekald. Gentagne tast på bladrer baglæns i de opkaldte numre. Tasten bladrer i modsatte retning. Ønskes et gentagekald slettet bladres frem til det ønskede nummer med piletasterne, hvorefter der tastes to gange. 10. Telefonbogen Telefonbogen indeholder op til 60 telefonnumre. Gemme et nummer For at gemme et telefonnummer i telefonbogen (ved pålagt rør) indtastes telefonnummeret og derefter. Tryk herefter på. Herefter skrives navnet og der afsluttes med. Telefonen går nu tilbage til Stand by tilstand. Slette et nummer Hvis displayet viser lager fuld, er det nødvendigt at slette et eller flere numre fra bogen. Vælg nummeret og tast 2 gange på

10 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 10 DK 11. Televagt Modtage beboerkald Når alarm modtages høres et lydsignal og borgerens navn vises: For at kvittere tast - i displayet står der nu kvittering modtaget Modtage nødkald Når en alarm modtages høres et lydsignal og borgerens navn vises: For at kvittere tast - I displayet står der nu kvittering modtaget samt et telefon nummer: NIELS HANSEN KANTINEN BEBOERKALD KVITTERING MODTAGET SIGNE JENSEN SMUTTEVEJ 12 NØDKALD KVITTERING MODTAGET Tast nødkaldet for at ringe tilbage til Afslut samtale: + Afslut samtale og nulstil: + Log Hold i 2 sekunder Vælg DECT log med / eller - Gruppekald Hold i 2 sekunder Vælg gruppe med eller Kontaktperson Hold i 2 sekunder Vælg Start/Stop med eller 1 FAST 2 CYKLISK 3 ALLE KONTAKT 1 START 2 STOP Tastatur lås/lås op menu + Omstil + Nr. Genkald + Tavs menu +

11 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 11 DK 12. CD2000 Besvarelse af kald: Kald uden samtale: Skal afstilles på underapparat. Kald med samtale: Besvar opkald tryk på For tale med manuelt taleskift tryk på én af nummertasterne. WC 105 PageCall NORM 105 Samtale 17 afslutter samtalen og lægger på. Er der ikke ført samtale i 60 sek. afstilles samtalen i underapparatet automatisk. Åbne hoveddør: Under samtale med hoveddør åbnes døren ved tryk på Forudsætter at elektrisk dørlås er installeret. Indringning til kaldeanlæg: Selektivt opkald til beboer (eks. Nr. 102) X- 102 og tryk Trækkontakten skal aktiveres for samtale. Selektivt overvågning af beboer (eks.nr. 102) X- 102 og tryk herefter kan der lyttes på rummet. Overvågningsknap på underapparat skal være aktiveret. Allekald (eks. Nr. 900) X- 900 og tryk på Gruppekald i gruppe 4 (Nr. 904) X- 904 og tryk på Personale gruppekald i gruppe 4 (Nr. 944) X- 944 og tryk på. Fælles meddelelse til samtlige nærværmarkerede værel.app. i gruppe 4 kan nu afgives. X = Telefonnummer til indringe funktionen - oplyses lokalt.

12 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 12 DK 13. Fejl retning Problem: Telefonen fryser. Telefonen ringer ikke. Telefonen kan ikke finde system ID under Håndsæt tilslut. Håndsættet kan ikke tilmeldes selv om System ID er fundet. Telefonen kan ikke tændes. Telefonen vil ikke begynde at lade. Hvis telefonen begynder at opføre sig underligt. Check: Fjern og geninstaller batteriet. Tryk på for at tænde. Undersøg om telefonen står i TAVS mode eller om RINGE STYRKE er slået fra. Undersøg om systemet tillader tilmeldinger. Flyt dig nogle meter og forsøg igen. Undersøg om batteriet er tilsluttet. Hvis ja, oplad da batteriet. Undersøg om batteriet er tilsluttet. Hvis ja, oplad da batteriet. Er batteriet helt fladt, kan der gå op til 1 time før opladningen begynder. Prøv at slukke telefonen og tænd for den igen efter et par minutter.

13 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 13 DK 14. Menu struktur Oversigt over de mest brugte menuer:

14 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 14 DK 14. Menu struktur (forsat)

15 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 15 DK 15. Tekniske informationer Godkendelser Akkustisk: TBR 10 Elektrisk: TBR 6 (DECT RF) Tilslutning: TBR 22 (GAP) EMC: EST (CE) Størrelse og vægt Størrelse: 149 x 50 x 28 mm Vægt inkl. batt.: 123g ±10 g Kapacitet Taletid Stand by tid 12 timer 120 timer

16 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 16 UK 1. Construction LED Alarm key Redail R Redirection of calls MENU Volume up/down Confirmation key Mute microphone Turn off telephone On/off hook Turn on telephone Keyboard lock (Menu *) # Silent (Menu#) 2. Battery installation The battery is connected to the handset as factory default. To change the battery you must unscrew the plate on the back of the handset to access the battery compartment. To remove the battery cover, use a normal screw driver. Insert it into the small crack behind the blind cover and break to open the handset.

17 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 17 UK 3. Charging It takes approximately 3 1/2 to fully recharge the handset battery. Place the handset in the charger. The display shows the charging status in line 3. For correct charging the room temperature has to be between 0 C and 25 C and the handset must therefore not be placed in direct sun light. The handset has a builtin heat sensor, which will stop the charging if the battery temperature is too high. When the display shows BATTERY LOW, or if the telephone cannot be switched on, it is necessary to recharge the battery. The LED flashes at a low frequency while charging and lights constantly when the charging has finished. Then the display returns to normal mode. When the handset is placed in the charger it will not vibrate, and the B- ANSWER function is inactive. If the battery is fully discharged, up to 10 min. may pass before charging begins and the handset can be turned on. When charging begins the charging status is shown in the 3 rd line of the display and the LED flashes slowly. 4. On / off Switch on: press and hold for 1 second. When the handset is on will be shown in the bottom left corner of the display, if the handset is connected to a system. Switch off: press and hold for 3 seconds. Please note: When the handset has been outside the coverage area, it can take up

18 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 18 UK to 30 seconds before the handset is reconnected to the system after reentering the coverage area. 5. LED indicator The LED reacts differently on the various functions: - Fast flash on incoming call - Slow flash on unanswered calls - Slow flash while charging - Continuously lit when fully charged 6. Making a call 6.1 Dialling - Press the key - icon in the display will flash until connection is established - Dial the number Dialling from normal on hook state: - Press the number to dial (long press on will make a pause, if necessary) - Press the key, the icon will flash until the connection is established Dialling from a telephone book: - Press the key to enter the telephone book. - Find the required number by means of the arrow keys, or by entering the first letter of the coded name. - Press the key, the icon will flash until the connection is established Redial: - Press Search for numbers by means of the arrow keys. Redial is marked with Redial or name. - Press

19 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 19 UK - The icon will flash in the display until the connection has been established 6.2 Receiving a call When the telephone rings, the call can be answered by pressing the key. When ringing the LED will flash quickly, and the display will show the caller-id or number. In case of external call, or if the system cannot show the dialing number, the display shows INCOMING CALL It is possible to stop the ringing signal without answering the call. Press and the ringing signal is muted. Display shows:»ringer MUTED«6.3 During a call Volume: Use the two small buttons on the right side of the handset to adjust volume Microphone off/on: Press, display shows MIC.MUTED Press to reactivate the microphone Redirection of calls: Press and dial new number. Press and the call will be redirected.

20 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 20 UK 7. Profiles Pressing the MENU-key, enters or exits the menu structure. It has to be used if a NO or CLEAR is wanted in the menu structure. Pressing the key, jumps to a lower level in the menu. When the lowest menu level is reached, it will store the setting and jump to a higher level. It has to be used if a YES is wanted. The handset has two user-defined profiles, and a mode where all sounds are disabled (SILENT). To set-up the handset press MENU. You are now able to switch between the different settings. Press when you find the setting you wish to change. Change the setting according to you needs, confirm with and you automatically go to the next setting. Press MENU to finalize the setup. Backlight: Can be turned ON/OFF Ringertone: Choose between 9 different ringertones Ringer Vol.: Turn volume UP/DOWN Key Click: Turn volume UP/DOWN Vibrator: Can be turned ON/OFF B-Answer: Can be turned ON/OFF Start Vol.: Can be adjusted UP/DOWN Out of range: The out of range indicator can be turned ON/OFF. With the out of range indicator turned ON, a beep will appear when the telephone is moving out of range of the base station, and OUT OF RANGE will appear in the display Auto Keylock: Can be turned ON/OFF. With the auto keylock turned ON the handset will automatically lock the keys after 30 sec. Press MENU to activate the keys again. In the TeleVagt system,

21 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 21 UK incoming calls will automatically activate the necessary keys. Language: There are 7 pre-defined languages to choose from: Danish, Norwegian, Finish, German, Dutch and English. 7.1 Short cuts SILENT: MENU + KEY LOCK: MENU + STOP RINGERTONE: when telephone rings MICROFON OFF when telephone is off hook SILENT will show in the display if SILENT is chosen in set-up. 8. Battery In the battery menu it is possible to see the remaining battery capacity. Press MENU and twice on and choose BATTERY MENU pressing BATTERY CAPACITY Press MENU to exit

22 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 22 UK 9. Redial The handset has got 10 redial numbers and 10 incoming call numbers placed in the same memory stack. Each number is only represented once. Press to enter the redial memory stack. Pressing the and will scroll forward and backwards in the redial stack. To delete an entry in the redial stack, select the number and press twice. 10. Telephone book The telephone book contains up to 80 entries. Creating an entry To store a phone number in the telephone book: - Dial the no. and press - Now press. - Enter the name and exit by pressing The telephone now returns to stand-by mode. Deleting an entry If the display reads: Memory Full, it is necessary to delete one or more entries in the telephone book. - Select the entry by pressing or - Press twice to delete it.

23 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 23 UK 11. TeleVagt Receiving alarm calls When an alarm is received a tone will sound and the users details will appear: To accept press: - The display will now show alarm accepted Receiving speech calls When an alarm is received a tone will sound and the users details will appear: To accept press: - The display will now show alarm accepted and a call back tel. no.: MARTIN SMITH SECTION A ALARM CALL ALARM ACCEPTED MS CHESTER CITY - NORTH SOCIAL ALARM ALARM ACCEPTED Press to answer the alarm. To end the conversation: + To end the conversation AND reset the alarm: + Log - Hold for 2 seconds - Choose DECT log with / or - Group call - Hold for 2 seconds - Choose group with key, or Contact Person - Hold for 2 seconds - Choose START or STOP with or : FAST 2 CYCLIC 3 ALL CONTACT 1 START 2 STOP Key lock / unlock MENU + Redirect calls + Nr. Redial + Silent MENU +

24 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 24 UK 12. CD2000 Answering calls: Calls without speech: Has to be cancelled on substation WC 105 PageCall Calls with speech: Answer call press for speech with manual speech shift press one of the number keys. ends conversation and hangs up. If no conversation has been held in 60 sec. the conversation is automatically cancelled Open front door: During conversation with front door the door is opened with pressing Depend on electronic door lock is installed. Calling the call system: Selective calls to residents (eg. No. 102) X- 102 and press Pull string has to be activated for speech. Selective monitoring of residents (eg. No. 102) X- 102 and press here after it is possible to listen to the room. Monitoring button on sub station has to be activated. All calc (eg. No. 900) X- 900 and press Group call in group 4 (No. 904) X- 904 and press NORM 105 Speech 17 Staff group call in group 4 (No. 944) X- 944 and press. Shared messages to all presence indicated room terminals can be sent. X = phonenumber for calling function is informed locally.

25 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 25 UK 13. Trouble shooting Problem: The telephone freezes. The telephone does not ring. The telephone cannot find a system ID at SUBSCRIPTION CREATE. Check: Remove and reinstall the battery pack. Press to switch on the telephone. Check whether the phone is in SILENT mode or if RINGER VOL. is OFF. Check whether the system is set to allow subscriptions. The telephone cannot subscribe even if system ID has been found. Not possible to switch on the telephone The telephone does not start charging when inserted in the charging rack. Move a few meters and try again. Check if battery is connected. If yes, charge the battery. Check that the battery has been connected. If yes, charge the battery. If the battery is FULLY decharged it may take up to 10 min before charging starts.

26 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 26 UK 13. Menu structure The following shows the most commonly used menus:

27 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 27 UK 13. Menu structure (continued)

28 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 28 UK 14. Technical data Approvals Acoustics: TBR 10 Electrical: TBR 6 (DECT RF) Access profile: TBR 22 (GAP) EMC: EST (CE) Size and weight Size: 143 x 48 x 26 mm Weight incl. batt.:121g ±10 g Capacity Active talking time Stand by time 10 hours 90 hours

29 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 29 D 1. Aufbau 2. Einsetzen der Batterie Die Batterie fehlt bei dem Handset vom Werk. Um die Batterie einzusetzen, müssen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite aufschrauben. Um die Abdeckung des Batteriefaches zu entfernen, können Sie einen normalen Schraubenzieher benutzen. Führen Sie diesen in den schmalen Spalt unterhalb der Abdeckung und hebeln Sie so das Batteriefach auf.

30 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 30 D 3. Aufladen Um einen vollkommen entladenen Akku bis zur vollen Kapazität aufzuladen, dauert es ca. 3,5 Std. Stecken Sie Ihr Handset in das Ladegerät. Das Display zeigt den Ladestatus in Zeile 3 an. Um Ihr Handset korrekt aufzuladen, muss die Raumtemperatur zwischen 0 C und 25 C liegen. Das Handset darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Akku besitzt einen eingebauten Temperaturfühler, der den Ladevorgang bei zu hoher Temperatur unterbricht. Wenn das Display den Text AKKU LADEN anzeigt oder wenn sich Ihr Handset nicht einschalten lässt, muss der Akku geladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die LED mit niedriger Frequenz. Nach der vollständigen Aufladung leuchtet die LED konstant und das Display zeigt die normale Betriebsfunktion an. Befindet sich Ihr Handset im Ladegerät, funktioniert der Vibrator nicht und die Freisprechfunktion ist gesperrt, auch wenn diese aktiviert wurde. Ist der Akku vollkommen entladen, dauert es normalerweise einen kurzen Moment, bis der Ladevorgang beginnt. Es kann vorkommen, dass die Aufladung etwas verzögert erfolgt. 4. Ein- / Ausschalten Einschalten: Drücken Sie die Taste ca. 1 Sek. lang. Bei eingeschaltetem Handset erscheint das Symbol in der linken unteren Ecke des Displays, wenn das System angemeldet ist. Ausschalten: Halten Sie die Taste für 3 Sek. gedrückt.

31 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 31 D Hinweis: Befindet sich Ihr Handset außerhalb des Versorgungsbereichs, kann es, nachdem es sich wieder innerhalb dieses Bereichs befindet, bis zu 30. Sek. dauern, bis das Gerät wieder fehlerfrei arbeitet. 5. LED-Anzeige Die LED zeigt die verschiedenen Zustände an: - Schnelles Blinken bei ankommenden Anrufen. - Langsames Blinken bei nicht beantworteten Anrufen. - Langsames Blinken während des Ladevorgangs. - Dauerlicht bei aufgeladenem Zustand. 6. Benutzung des Handsets 6.1 Wählen - Drücken Sie die Taste - Das Symbol blinkt im Display bis die Verbindung steht. - Wählen Sie die Rufnummer. Wählen vor Abheben des Hörers: - Wählen Sie die Rufnummer (Bei längerem Drücken der Taste können Sie, wenn notwendig, eine Pause machen.) - Drücken Sie die Taste. Das Symbol blinkt im Display bis die Verbindung steht. Wählen aus dem Telefonbuch: - Drücken Sie die Taste, um das Telefonbuch aufzurufen. - Wählen Sie die gewünschte Rufnummer entweder durch Betätigung der Pfeiltasten oder durch Eingabe des ersten Buchstabens des gespeicherten Namens mit den Ziffern Drücken Sie die Taste.

32 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 32 D - Das Symbol blinkt im Display bis die Verbindung steht. Wahlwiederholung: - Drücken Sie die Taste. Suchen Sie die Telefonnummer, indem Sie die Pfeiltasten betätigen. Die Wahlwiederholung ist entweder mit Wahlwiederholung oder dem Namen gekennzeichnet. - Drücken Sie die Taste. - Das Symbol blinkt im Display bis die Verbindung steht. 6.2 Anrufe entgegennehmen Wenn das Handset klingelt, drücken Sie die Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. Während das Handset klingelt, blinkt die LED schnell und das Display zeigt die Nummer des Anrufers an (falls diese übertragen wird). Bei einem externen Anruf oder bei fehlender Nummer des Anrufers) zeigt das Display den Text ANKOMMENDER ANRUF an. Sie können den Anrufton abstellen, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie hierzu die Taste und der Anrufton ist abgeschaltet. Im Display erscheint der Text ANRUFTON AUS. 6.3 Während des Gesprächs Lautstärke einstellen: Betätigen Sie die zwei Tasten an der rechten Seite Ihres Handsets zur Regulierung der Lautstärke. Mikrofon-Stummschaltung: Wenn Sie die Taste drücken, wird der Text MIKROFON AUS im Display angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.

33 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 33 D Rufumleitung: Drücken Sie die Taste und wählen Sie die neue Rufnummer. Drücken Sie die Taste und der Ruf wird zu dem anderen Handset umgeleitet.

34 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 34 D 7. Profile Durch Drücken der Menü-Taste gelangen Sie in das Menü. Dieses muss benutzt werden, wenn ein NEIN oder EINDEUTIG im Menü gewünscht wird. Durch Drücken der Taste, gelangen Sie in ein niedrigeres Level des Menüs. Wenn das niedrigste Level erreicht ist, wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen in ein höheres Level. Dieses muss benutzt werden, wenn ein JA gewünscht wird. Das Handset besitzt zwei anwenderdefinierte Profile und eine Funktion, die alle akustischen Signale unterdrückt (Stummschaltung). Um das Handset einzustellen, drücken Sie die Taste MENÜ. Sie können jetzt zwischen den verschiedenen Einstellungen wählen. Drücken Sie die Taste, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten. Ändern Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Bedürfnissen. Bestätigen Sie diese mit der Taste und Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung. Drücken Sie die Taste MENÜ, um das Setup zu beenden. Rücklicht: Kann an-/ausgeschaltet werden. Klingelton: Sie können zwischen 9 verschiedenen Klingeltönen wählen. Klingellautstärke: Sie können die Lautstärke nach oben oder unten regulieren. Tastentöne: Sie können die Lautstärke nach oben oder unten regulieren. Vibrator: Kann an- oder abgeschaltet werden. Freisprechfunktion: Kann an- oder abgeschaltet werden. Anfangslautstärke: Kann nach oben oder unten reguliert werden.

35 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 35 D Außerhalb der Reichweite: Die Anzeige Außerhalb der Reicheweite kann an- oder abgeschaltet werden. Wenn diese Anzeige angeschaltet ist, ist ein Piepton zu hören, wenn sich das Handset außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Außerdem wird der Text Außerhalb der Reichweite auf dem Display angezeigt. Auto. Tastensperre: Kann an- oder abgeschaltet werden. Wenn die automatische Tastensperre angeschaltet ist, sperrt das Handset automatisch nach 30 Sek. die Tasten. Drücken Sie die Tasten MENÜ, um die Tasten wieder freizugeben. Innerhalb des TeleVagt-Systems geben ankommende Anrufe automatisch die notwendigen Tasten frei. Sprache: Es 7 Sprachen zur Auswahl: Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Deutsch, Holländisch und Englisch. 7.1 Tastenkombinationen STUMM: MENÜ + TASTENSPERRE: MENU + KLINGELTON STUMMSCHALTEN:, wenn das Handset klingelt. MIKROFON AUSSCHALTEN:, wenn der Anruf aufgelegt wurde. Das Display zeigt STUMM an, wenn dieses im Setup eingestellt wurde. 8. Batterie Im Batteriemenü ist der Status der Batterie ersichtlich Drücken Sie die Taste MENÜ und zweimal die Taste. Drücken Sie die Taste, um das Batteriemenü einzusehen: BATTERY CAPACITY

36 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 36 D Drücken Sie die Taste MENÜ, um das Batteiemenü zu verlassen.

37 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 37 D 9. Wahlwiederholung Ihr Handset hat einen internen Speicher für max. 10 Telefonnummern von ankommenden Anrufen und/oder 10 Telefonnummern/Wahlwiederholungen. Drücken Sie die Taste, um den Speicher für Wahlwiederholungen aufzurufen. Durch Drücken der Tasten und können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen. Drücken Sie die Taste. Das Symbol blinkt im Display bis die Verbindung steht. Um einen Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher zu löschen, wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie die Taste zweimal. 10. Telefonbuch Das Telefonbuch kann bis zu 80 Einträge enthalten. Einen Eintrag erstellen Um eine Telefonnummer im Telefonbuch zu speichern: - Wählen Sie die Nummer und drücken Sie die Taste. - Drücken jetzt Sie die Taste. - Geben Sie den Name ein und und beenden Sie den Vorgang durch Drücken der Taste. Das Handset kehrt in den Stand-By- Modus zurück. Einen Eintrag löschen Wenn der Text Memory Full im Display angezeigt wird, ist es notwendig einen oder mehrere Einträge aus dem Telefonbuch zu löschen. - Wählen Sie den Eintrag aus durch Drücken der Tasten oder aus. - Drücken Sie die Taste zweimal zum Löschen des Eintrags.

38 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 38 D 11. TeleVagt Bewohneranrufe empfangen Beim Eingang eines Alarms hören Sie ein akustisches Signal und der Name der Person wird angezeigt: Bestätigen Sie mit. - Im Display steht jetzt Bestätigung empfangen. MARTIN SMITH SECTION A ALARM CALL ALARM ACCEPTED Notruf annehmen Beim Eingang eines Alarms hören sie ein akustisches Signal und der Name der Person wird angezeigt: Bestätigen Sie mit - Im Display steht jetzt Bestätigung empfangen sowie eine Telefonnummer: MS CHESTER CITY - NORTH SOCIAL ALARM ALARM ACCEPTED Drücken Sie die Taste Notrufenden zurückzurufen., um den Gespräch beenden: + Gespräch beenden und den Alarm zurücksetzen: + Log Halten Sie für 2 Sek. Wählen Sie DECT log mit / oder : Gruppenruf Halten Sie für 2 Sek. Wählen Sie die Gruppe mit, oder. Kontaktperson Halten Sie für 2 Sek. Wählen Sie START oder STOP mit oder aus. 1 FAST 2 CYCLIC 3 ALL CONTACT 1 START 2 STOP Tastensperre/-freigabe MENU + Verbinden + Nr. Wahlwiederholung + Stumm MENU +

39 13475_ _HD_ed1.qxp 04/10/06 9:14 Side 39 D 12. CD2000 Antwortanrufe: Rufe ohne Sprechen: Diese müssen in der Anlage gelöscht werden. WC 105 PageCall Rufe mit Sprechen: Bei einem Antwortanruf drücken Sie für Sprechen. Bei einer manuellen Sprechschaltung drücken Sie eine der Zahlentasten. NORM 105 Speech 17 beendet ein Gespräch und legt auf. Wenn kein Gespräch innerhalb von 60 Sek. geführt wird, wird das Gespräch automatisch beendet. Öffnen der Vordertür: Bei einer Verbindung mit der Vordertür wird die Tür durch das Drücken von geöffnet. Dieses ist abhängig von dem installierten elektronischen Türschloß. Anrufen des Rufsystems: Selektive Anrufe zu Bewohnern (z.b.. Nr. 102) X- 102 und. Die Zugschnur muß für Sprechen aktiviert worden sein. Selektive Überwachung von Bewohnern (z.b.. Nr. 102) X- 102 und. Danach ist es möglich, den Raum abzuhören. Die Überwachungstaste muß bei der Anlage aktiviert worden sein. Rundruf (z.b.. Nr. 900) X- 900 und. Gruppenruf in Gruppe 4 (Nr. 904) X- 904 und. Personalruf in Gruppe 4 (Nr. 944) X- 944 und. Kurznachrichten, die die Anwesenheit zeiggen, können an alle Raumgeräte gesendet werden. X = Telefonnunmer für die Ruffunktion wird lokal mitgeteilt.

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE User guide Brugervejledning Bruksanvisning Table of contents Relation 2 user guide (English) 4 Relation 2 brugervejledning (Dansk) 30 Relation

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING EBP.11-03. BETJENINGSVEJLEDNING PATIENTKALDEANLÆG CD2000 Bredskifte Allé 7-8210 Århus V Telefon 89 32 99 00 - Telefax 89 32 99 99 Betjening af bolig og birum : Normalkald Tryk på alarmsender eller trække

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung v3.0 MinkPolice MinkPolice is developed and manufactured by: MinkPolice er udviklet og produceret af: MinkPolice wird entwickelt und produziert von: ALERT

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere