Betjeningsvejledning 0682!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning 0682!"

Transkript

1 Betjeningsvejledning 0682!

2 2

3 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel 16 Introduktion til Bluetooth 17 Hvad er Bluetooth? 17 Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge sammen med icom? 17 Bluetooth-enhedens kompatibilitet 18 Rækkevidde for Bluetooth 19 Brug af Bluetooth-enhed 20 3

4 Indhold Installation af Bluetooth-enheder 21 Sammenkobling med mobiltelefon 21 Forbindelse til mobiltelefon 23 Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en Bluetooth-sender 24 Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en pc 26 Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger 28 Brug af icom sammen med mobiltelefonen 29 Sådan fungerer icom med mobiltelefonen 29 Tal i icom 31 Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden 32 Indkommende opkald 32 Modtagelse af indkommende opkald 33 Afvisning af indkommende opkald 34 Foretag opkald 34 Afslut opkald 36 Brug af audioenheder og FM 37 Streaming-prioriteringer 37 Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik) 38 Forbindelse via Bluetooth 39 Tilslutning af FM-system 40 Start streaming 42 4

5 Pause i streaming 42 Stop streaming 43 Afbrydelse af streaming 44 Reset-knap 45 Indikatorer 46 Vigtigt 52 Vedligeholdelse 52 Sikkerhedshenvisning 53 Vigtige punkter 54 Fejlfinding 58 mypilot (tilvalg) 64 Service og garanti 66 Overensstemmelseserklæring 67 Phonak på verdensplan 68 5

6 Velkommen Tak fordi du valgte icom fra Phonak. icom giver dig helt nye muligheder for at høre verden gennem en trådløs forbindelse mellem dine høreapparater og din mobiltelefon, bærbare mp3-afspiller, pc og mange flere enheder. Læs venligst hele betjeningsvejledningen igennem for at udnytte alle de muligheder, icom kan tilbyde dig. Kontakt venligst din høreapparatspecialist, hvis du skulle have spørgsmål. Du kan finde flere oplysninger på Phonak life is on Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du læse kapitlet Vigtigt på side

7 Hvad er icom? icom kan kaldes en bro mellem dine høreapparater og audioenheder: Den kan modtage audio trådløst fra Bluetoothenheder som f.eks. mobiltelefoner og pc er Ved hjælp af Bluetooth-adaptere kan icom modtage audio trådløst fra enheder som f.eks. stereoanlæg og telefoner Den kan også forbinde mange enheder f.eks. bærbare mp3-afspillere og radioer via et standard audiostik icom er også kompatibel med Phonak s serie af FM-modtagere icom streamer det modtagne signal trådløst til høreapparaterne, så du nemt og problemfrit kan bruge disse enheder. Du kan tilslutte flere audioenheder samtidigt til icom. Audioenhederne prioriteres automatisk. Se side 37 for at få flere oplysninger. 7

8 Beskrivelse Knapper Tænd/sluk-knap Kommunikationsknap Bluetooth-knap Reset-knap Input Audio-indgang (3,5 mm-stik) FM-indgang (Europlug) Opladningsindgang (mini-usb) Mikrofonindgange Indikatorer Batteriindikator Audiostreaming-indikator Bluetooth-indikator Andet Halssnor 8

9 Tilbehør til icom Audiokabel, 1 m USB-kabel, 3 m Strømforsyning Bluetooth-audioadapter Bluetooth-telefonadapter Indholdet kan variere en smule fra land til land. 9

10 Introduktion Opladning af batteri icom har indbygget genopladeligt batteri. Det oplades ved at sætte ladekablet i som vist i figuren nedenfor. Derefter sættes den anden ende af ladekablet i en stikkontakt. Af hensyn til sikkerheden må batteriet kun oplades ved hjælp af opladere fra Phonak. 10

11 Under opladningsprocessen lyser batteriindikatoren orange. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatoren farve til grøn. Opladning af et tomt batteri varer typisk ca. 90 minutter. Opladeren må gerne være tilsluttet hele natten, da batteriet ikke kan overoplades. Når du oplader icom første gang, skal den lade i mindst 3 timer, også selvom batteriindikatoren skifter til grønt, før de 3 timer er gået. Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange. 11

12 Introduktion Brugsstid Batteriforbruget og brugstiden for icom afhænger i høj grad af, hvordan den bruges. Funktioner icom er tændt, Bluetooth er på standby Telefonbrug eller streaming via Bluetooth Lydstreaming via kabel Streaming via et FM-system Batterikapacitet ved fuldt opladet batteri 30 timer 5 timer 11 timer 10 timer 12

13 Batteriet i icom kan oplades i hundredvis af gange. Hvis brugstiden for icom falder betydeligt, skal du kontakte din høreapparatspecialist. Batteristatus Når icom er tændt, vises batteristatus på batteriindikatoren på følgende måde: Grøn, blinker langsomt Batteriniveauet er højt Orange, blinker middelhurtigt Batteriniveauet er moderat Rød, blinker hurtigt Batteriniveauet er lavt Når indikatoren blinker rødt hurtigt, kan du tale i telefon i ca. halvanden time, men du bør oplade batteriet hurtigst muligt. Tænd og sluk for icom Du tænder for icom ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede som vist i figur i ca. et sekund, til du kan se batteriindikatoren tændes som vist i figur. 13

14 Introduktion Slip tænd/sluk-knappen. Når icom er fuldt driftsklar, har batteriindikatoren den farve og blinker i den hastighed, som svarer til den aktuelle batteristatus iht. ovenstående beskrivelse. Du slukker for icom ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. to sekunder, til batteriindikatoren lyser grønt. Når du slipper tænd/sluk-knappen, slukkes batteriindikatoren, og icom er slukket. 14

15 Sådan bæres icom Du bærer icom om halsen ved at åbne halssnoren, hvilket du gør ved at frakoble den som vist på billedet nedenfor. Tilslut halssnoren som vist nedenfor. Så aktiveres den indbyggede antenne, hvorved icom bliver i stand til at kommunikere med høreapparaterne. 15

16 Introduktion Indikatordæksel Hvis du foretrækker at skjule indikatorerne, kan du aktivere indikatordækslet som vist nedenfor. Synlige indikatorer Indikatorerne er skjult 16

17 Introduktion til Bluetooth Hvad er Bluetooth? Med Bluetooth kan enheder som mobiltelefoner, bærbare computere og pc er kommunikere trådløst. icom understøtter, at Bluetooth gør det muligt at modtage lyd trådløst fra mange forskellige audioenheder og sende det til dine høreapparater. Du kan eksempelvis modtage opkald på mobiltelefonen direkte i høreapparaterne eller lytte til musik på pc en. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge sammen med icom? For det første skal du kontrollere, om den enhed, du vil bruge, har Bluetooth: Se efter nedenstående symbol på enheden eller i betjeningsvejledningen. 17

18 Introduktion til Bluetooth For det andet defineres antallet af mulige anvendelses områder for en Bluetooth-enhed af "profiler". Den enhed, du vil bruge sammen med icom, skal understøtte de relevante Bluetooth-profiler. Disse er forskellige, afhængigt af hvad du ønsker at bruge icom til: For at du kan modtage mobilopkald, skal din mobiltelefon understøtte en af profilerne "håndfri" eller headset. Mange, men ikke alle, mobiltelefoner understøtter disse Bluetooth-profiler. Se efter disse oplysninger i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen. For at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen eller pc en, skal den understøtte profilen "A2DP"/ "Stereo-headset". Færre enheder understøtter denne Bluetooth-profil. Se efter disse oplysninger i betjeningsvejledningen til enheden. Bluetooth-enhedens kompatibilitet Bluetooth er en almindeligt understøttet standard, men der er forskel på, hvordan producenterne implementerer den. Desværre er nogle Bluetooth-enheder kun kompatible med visse andre enheder. Hvis der opstår et problem i forbindelsen mellem enheden og icom, eller hvis du 18

19 er i tvivl vedrørende din enheds Bluetooth-funktioner, henvises til betjeningsvejledningen for enheden eller producenten. Bluetooth-rækkevidde icom understøtter Bluetooth-drift med en rækkevidde på 10 m. Der kræves ikke frit udsyn mellem icom og den anden enhed. Følgende faktorer kan dog påvirke rækkevidden: Interferens i miljøet kan reducere Bluetoothrækkevidden Den Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til, understøtter muligvis en kortere rækkevidde end de 10 m, som icom understøtter Hvis Bluetooth-enheden bevæger sig uden for icom s rækkevidde og har en aktiv audioforbindelse, afbrydes forbindelsen. Hvis enheden derefter flyttes tilbage til icom s rækkevidde, er det muligt men ikke sikkert, at streamingen til høreapparaterne genoptages. Dette afhænger af enheden. 19

20 Introduktion til Bluetooth Brug af Bluetooth-enhed: sammenkobling og forbindelse Hvis din enhed har Bluetooth og understøtter de relevante profiler, kan den først kommunikere med icom, når to enkle procedurer er udført: sammenkobling og forbindelse. Under sammenkoblingen kan du styre, hvilke Bluetoothenheder der må kommunikere med hinanden. Den skal kun udføres én gang for hver enhed, du vil bruge sammen med icom. Sammenkoblingen er beskrevet grundigt for hver af Bluetooth-enhederne i de følgende afsnit. Når en enhed får tilladelse til at kommunikere med icom via sammenkoblingsproceduren, konfigurerer tilslutningsproceduren enheden, så den faktisk udsender sit audiosignal via Bluetooth-forbindelsen. Denne procedure er også beskrevet nedenfor. Nogle Bluetoothenheder foretager tilslutningen automatisk efter sammenkoblingen. 20

21 Installation af Bluetooth-enheder I dette afsnit beskrives sammenkobling og tilslutning af Bluetooth-enheder. Sammenkobling med en mobiltelefon Som beskrevet ovenfor er det kun nødvendigt at udføre sammenkoblingsproceduren én gang. Sammenkoblingsproceduren styres af mobiltelefonen. Forskellige mobiltelefoner har forskellig menustruktur. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. På har Phonak også lagt instruktioner til Bluetooth-sammenkobling, som gælder specifikt for nogle af de mest populære mobiltelefonmærker. Sådan sammenkobler du icom og mobiltelefonen: 1. Oplad og tænd for både icom og mobiltelefon. Placér dem ved siden af hinanden 2. Find indstillingerne for telefonens tilslutningsmuligheder. Se efter funktionen Bluetooth i hovedmenuen eller én af undermenuerne, f.eks. "Tilslutningsmuligheder" 3. På mobiltelefonen skal du kontrollere, at Bluetoothfunktionen er slået til 21

22 Installation af Bluetooth-enheder 4. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Din icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført På mobiltelefonen skal du vælge at søge efter Bluetooth-enheder 6. Mobiltelefonen bør vise en liste over de Bluetoothenheder, som findes. Vælg icom på denne liste 7. Din mobiltelefon kan derefter bede dig indtaste en adgangskode. Hvis den gør det, skal du skrive "0000" (fire nuller) icom burde nu være koblet sammen med mobiltelefonen. Nogle mobiltelefoner kan spørge til, hvilken Bluetooth-tjeneste du vil aktivere. Vælg "Headset" og "Stereo-headset", hvis denne funktion er tilgængelig.

23 Forbindelse til mobiltelefonen Når mobiltelefonen og icom er koblet sammen, skal mobiltelefonen "forbindes" til icom, før den kan sende audiosignaler til den. Denne funktion bør også blive vist i mobiltelefonens "Bluetooth"-menu, normalt på en liste over "Sammenkoblede enheder". På denne liste skal du markere icom og vælge "Tilslut". Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetoothindikatoren blinker blåt langsomt. Når icom og mobiltelefonen er forbundet, vil du muligvis se et headset-symbol på mobiltelefonens hovedskærm svarende til følgende: Forbindelsen mellem icom og mobiltelefonen opretholdes, så længe begge enheder er tændt og inden for rækkevidde af hinanden. Hvis én af enhederne slukkes eller flyttes uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt at foretage tilslutningsproceduren igen. På nogle telefoner kan man konfigurere "Automatisk genoprettelse af forbindelse". Vi anbefaler, at du gør dette, hvis denne funktion er tilgængelig. 23

24 Installation af Bluetooth-enheder Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen for at finde en vejledning i, hvordan du gør dette, hvis funktionen findes. Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en Bluetooth-sender Hvis du ønsker at bruge icom til at lytte til musik fra dit stereoanlæg eller til at foretage telefonopkald via din stationære forbindelse, og disse enheder ikke er udstyret med Bluetooth, kan du bruge en ekstern Bluetoothsender. Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at foretage Bluetooth-sammenkobling mellem icom og Bluetooth-senderen. Sammenkoblingsproceduren styres af den enhed, du forsøger at koble icom sammen med. Fremgangsmåden for sammenkobling kan være forskellig fra enhed til enhed. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til enheden eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. 1. Oplad og tænd for både icom og Bluetooth-senderen. Placér dem ved siden af hinanden 24

25 2. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført 3. Stil Bluetooth-senderen i sammenkoblingstilstand. Nogle enheder skal blot tændes. Så starter sammenkoblingsproceduren 4. En Bluetooth-sender kræver normalt ikke adgangskode eller nøgle for at oprette forbindelse med en icom. Når sammenkoblingen er påbegyndt, skal du blot vente, til enhederne har fuldført sammenkoblingsproceduren. Hvis der kræves adgangskode, skal du skrive "0000" (fire nuller). For Bluetoothsendere udføres tilslutningsproceduren normalt efter sammenkoblingen 25

26 Installation af Bluetooth-enheder Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt. Hvis det ikke er tilfældet, henvises til betjeningsvejledningen for Bluetooth-senderen. Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en pc Du kan bruge icom til at lytte til audio på en pc, hvis din pc understøtter Bluetooth. Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at foretage Bluetooth-sammenkobling mellem icom og pc en. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til pc en eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. 1. Oplad og tænd icom. Tænd for pc en. Placér icom i nærheden af pc en 2. På pc en skal du åbne "Kontrolpanel" og vælge guiden Bluetooth-enheder. Den hjælper dig med at installere en Bluetooth-forbindelse mellem din icom og pc en 3. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutning er tændt: Du skal enten aktivere den indbyggede Bluetooth- 26

27 funktion eller tilslutte den eksterne Bluetoothadapter på pc en 4. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetoothindikatoren blinker blåt. icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført 5. På pc en skal du vælge at finde og tilføje en bestemt Bluetooth-enhed 6. Vælg icom blandt de enheder, der findes 7. Når pc en beder om en adgangskode eller pin-kode, skal du skrive "0000" (fire nuller) 8. Lad enhederne oprette en forbindelse, der er tillid til 27

28 Installation af Bluetooth-enheder 9. Hvis pc en beder dig vælge Bluetooth-tjenester, kan der være flere at vælge imellem. Vælg funktionen "Stereo-headset" for at streame audio i stereo. Når du har valgt de tjenester, du vil aktivere, kan du fuldføre tilslutningen og afslutte installationen på pc en Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til pc en eller den eksterne Bluetooth-adapter. Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger Hvis du vil slette sammenkoblingsforholdet mellem icom og andre enheder, skal du trykke på knappen for Bluetooth-sammenkobling og holde den nede i ca. 10 sekunder, til Bluetooth-indikatoren lyser blåt fast. Når du har slettet Bluetooth-sammenkoblingerne, fungerer ingen af dine Bluetooth-enheder sammen med icom, før de sammenkobles igen. 28

29 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Før du kan bruge icom sammen med mobiltelefonen, skal du udføre sammenkobling og tilslutning som beskrevet i afsnittet "Installation af Bluetooth-enheder" ovenfor. Sådan fungerer icom med mobiltelefonen Når du foretager opkald på mobiltelefonen, optager icom ens indbyggede mikrofon din stemme og sender den til mobiltelefonen. Så behøver du ikke holde telefonen op til øret, når du taler. Din stemme Den person, som ringer op, kan høres her Stemmen fra den person, som ringer op Bluetooth Trådløst signal 29

30 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Den anden parts stemme modtages via mobiltelefonen, som sendes til icom. icom sender den herefter til dine høreapparater. Kommunikationsknappen på icom bruges til at acceptere, afvise og afslutte telefonopkald som beskrevet i afsnittene nedenfor. Nogle mobiltelefoner er konfigureret til at afspille toner ved tastetryk og bippe som bekræftelse via Bluetooth-headset. Hvis denne funktioner er valgt, kan du høre disse toner afbryde eventuel aktiv audiostreaming i dine høreapparater. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen for at finde oplysninger om, hvordan du frakobler denne funktion. Mobiltelefonopkald prioriteres altid højere end andre lydkilder på icom. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Streaming-prioriteringer" på side

31 Tal i icom icom indeholder en direktionel mikrofon i høj kvalitet. Den er placeret i siden, så den opfanger stemmen optimalt uden forstyrrende støj, når du bærer icom om halsen. Når du taler i mobiltelefon, skal du tale normalt som vist i figur nedenfor. I omgivelser med støj kan du placere icom tættere på munden som vist i figur. I dette tilfælde bør du undgå at dække de små mikrofonåbninger på siden af icom (figur ). Det er ikke nødvendigt at dreje icom til siden, og dette forbedrer ikke lydkvaliteten (figur ). 31

32 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden Hvis din mobiltelefon bevæges ud af icom s Bluetoothrækkevidde, afbrydes forbindelsen. Hvis det sker under et telefonopkald, afslutter mobiltelefonen opkaldet. Dette gælder også i tilfælde, hvor funktionen "Automatisk genoprettelse af forbindelse" er aktiveret på mobiltelefonen. Indkommende opkald Når et opkald modtages på mobiltelefonen, blinker Bluetooth-indikatoren, og du hører ringetonen i høreapparaterne. icom kan modtage indkommende opkald under streaming af audio fra andre kilder, f.eks. lytning til musik via et audiostik. Når opkaldes afvises eller afsluttes, fortsætter icom med at streame musik fra audiostikket. 32

33 Modtagelse af indkommende opkald Du kan modtage et indkommende opkald ved at trykke hurtigt på kommunikationsknappen på icom. Du vil høre den person, som ringer, i begge høreapparater. Der går ca. 1 sekund, før linket fra mobiltelefonen til høreapparaterne oprettes. Af hensyn til din sikkerhed forbliver høreapparaternes mikrofoner tændt med reduceret lydstyrke under telefonopkald. 33

34 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Modtagelse af indkommende opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på kommunikationsknappen på icom og holde den nede i ca. to sekunder, til du hører et bip, som signalerer, at Bluetooth-indikatoren slukkes. icom beder din mobiltelefon afvise opkaldet. Hvis du afviser opkaldet direkte på mobiltelefonen, opnås den samme effekt. Foretag opkald Du foretager opkald på samme måde med eller uden icom: Du bruger blot mobiltelefonens taster til at indtaste eller vælge et nummer og ringe op. Hvis du får forbindelse, kan du høre ringetonen i høreapparaterne, og de aktiverer det dedikerede Bluetoothtelefonprogram. 34

35 Når forbindelsen er oprettet, kræves ikke yderligere håndtering af telefonen. Tal i icom ikke i mobiltelefonen når den person, du ringer til, svarer. 35

36 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Afslut opkald Du kan afslutte et telefonopkald via icom ved at trykke hurtigt på kommunikationsknappen. Opkaldet afsluttes, og dine høreapparater vender tilbage til standardprogrammet eller den audiokilde, der var aktiv før opkaldet (f.eks. audiostikket). Hvis du afslutter et opkald på mobiltelefonen i stedet for icom, opnås den samme effekt. 36

37 Brug af audioenheder og FM Ved hjælp af audiostreaming kan du høre lyd fra en mp3-afspiller eller andre lydkilder direkte i høreapparaterne, som dermed fungerer som et trådløst stereoheadset. Streaming-prioriteringer En lydkilde kan tilsluttes dine høreapparater via icom på tre måder: via audiokabel, via Bluetoothforbindelse eller via en FM-modtager. Følgende angiver en prioritering, de forskellige lydkilder har: 1 Bluetooth-telefonopkald 2 Audio-stik 3 FM-modtager 4 Bluetooth-stereo-headset Opkald på mobiltelefonen prioriteres altid højest: Du kan høre ringetonen, selv om du lytter til andre lydkilder via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du trykker på kommunikationsknappen for at modtage opkaldet, 37

38 Brug af audioenheder og FM skifter streamingen til telefonopkaldet. Hvis du afviser eller afslutter opkaldet, genoptages audio-streamingen. Hvis der er mere end én Bluetooth-lydkilde inden for rækkevidden, f.eks. to Bluetooth-stereoenheder, opretter icom forbindelse til den sidst tilsluttede enhed. Det er ikke muligt at skifte mellem to Bluetoothlydkilder. (Den ene Bluetooth-enhed skal slukkes eller flyttes uden for icom s rækkevidde, før den anden enhed tændes eller flyttes inden for rækkevidden af icom). Audiostreaming kan aktiveres i høreapparaterne uafhængigt af, hvilket lytteprogram du har valgt i høreapparaterne. Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik) Slut audioafspilleren til icom ved hjælp af et audiokabel som vist på billedet nedenfor. Sæt den ene ende af audiokablet i afspillerens hovedtelefonstik Sæt den anden ende af audiokablet i icom s audioindgang 38

39 AUDIO 3,5 mm-stik Forbindelse via Bluetooth Hvis din lydkilde er udstyret med Bluetooth, eller hvis du bruger en ekstern Bluetooth-adapter, kan du streame audio trådløst via Bluetooth. For at du kan bruge icom sammen med en audioenhed eller FMsender med Bluetooth, skal du først sammenkoble enhederne. Se afsnittet "Sammenkobling af icom med en Bluetooth-sender" for at finde flere oplysninger. 39

40 Brug af audioenheder og FM Tilslutning via FM-system FM-systemer forbedrer markant taleforståeligheden i støjende omgivelser, på afstand, og hvor der er genklang. Et system til trådløs FM-kommunikation består af en sender og en modtager. Senderen er placeret tæt ved eller direkte forbundet med lydkilden (tv eller radio). Den sender signalet via radiosignaler til FM-modtageren (MLxi), som er koblet til icom. Derefter sendes FM-signalet til dine høreapparater via icom. Tilslut FM-modtageren til icom via FM-indgangen (Europlug) som vist på billedet nedenfor. 40

41 Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden eller tilslut den til tv, radio etc. og tænd for den Tænd for FM-modtageren " ". Streamingindikatoren lyser gult fast for at indikere brug af FM. FM-forbindelsen forbliver tændt i mindst 60 sekunder (også når der ikke sendes signaler) for at sikre uafbrudt transmission i eksempelvis undervisningssituationer. FM deaktiveres ved at slukke for den tilsluttede FMmodtager eller frakoble den. icom aktiverer automatisk dit standard lytteprogram. Du kan finde flere oplysninger om brug af FM-systemet i den relevante betjeningsvejledning. 41

42 Brug af audioenheder og FM Start streaming Indstil lydkildens lydstyrke til mellemniveau og tryk på afspilningsknappen på lydkilden for at starte afspilningen. icom registrerer automatisk signalet, og du vil høre lyden i dine høreapparater. Dine høreapparater skifter automatisk til et særligt program, som giver mest optimal lydkvalitet. Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller en FM-modtager, lyser streamingindikatoren konstant gult. Hvis du har oprettet forbindelse via Bluetooth, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt. Pause i streaming Du kan afbryde streamingen midlertidigt, f.eks. hvis nogen vil tale med dig, ved at trykke på kommunikationsknappen på icom. Høreapparaterne skifter til normal tilstand. Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller en FM-modtager, blinker streamingindikatoren gult under pausen. Hvis du har oprettet forbindelse via Bluetooth, blinker Bluetooth-indikatoren blåt under pausen. Du kan genoptage streamingen ved at trykke på kommunikationsknappen på icom igen. 42

43 Streamingpausen vil ikke stoppe audioenheden. En mp3-afspiller, som er tilsluttet via et audiostik, vil fortsætte med at afspille musik, men du vil ikke høre det i høreapparaterne. Stop streaming Du stopper streaming af audio ved at slukke for lydkilden, trække audiokablet ud eller frakoble audioenhedernes Bluetooth-funktion. Når streamingen stopper, aktiverer icom automatisk dit standard lytteprogram efter et kort stykke tid. Dette sker, når streamingsignalet stopper i mere end 5 sekunder. (Med undtagelse af FM, som stopper efter 60 sekunder af hensyn til undervisning). 43

44 Brug af audioenheder og FM Afbrydelse af streaming Situationer, hvor streamingen kan blive afbrudt: Hvis icom er for langt væk fra høreapparaterne under streamingen, f.eks. hvis du ikke bærer halssnoren, eller hvis du har frakoblet kablet til halssnoren Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde I de tilfælde mister høreapparaterne audiosignalet. Hvis denne situation fortsætter længere end ca. 5 sekunder, skifter de automatisk til dit standard lytteprogram. For at undgå afbrydelse af streaming skal du kontrollere, at du bærer icom korrekt og holder Bluetoothenheden inden for driftsområdet som beskrevet i afsnittene "Sådan bæres icom" og "Bluetooth-forbindelse". 44

45 Reset-knap Hvis icom ikke reagerer, skal du trykke på reset-knappen bag på apparatet som vist i figuren. Hvis alle tre indikatorer på icom lyser konstant, kan det være tegn på et softwareproblem. Se afsnittet om Fejlfinding. 45

46 Indikatorer Batteriindikator Grøn Blinker langsomt Orange Blinker middelhurtigt Rød Blinker hurtigt Orange Lyser konstant Grøn Lyser konstant 46

47 Fuldt batteri Middelfuldt batteri Tomt batteri Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet (oplader tilsluttet) 47

48 Indikatorer Streamingindikator Gul Lyser konstant Gul Blinker middelhurtigt Bluetooth-indikator Blå Blinker hurtigt Blå Blinker langsomt 48

49 Audiostreaming icom streamer audio til høreapparaterne. Pause i audiostreaming Audiostreaming til høreapparaterne stoppes midlertidigt. Tryk på kommunikationsknappen for at fortsætte streamingen. Bluetoothsammenkoblingstilstand Bluetooth er tilsluttet icom er i sammenkoblingstilstand i 2 minutter og kan opfanges af andre Bluetooth-enheder. Mindst én enhed har forbindelse til icom. 49

50 Indikatorer Blå Blinker middelhurtigt Blå Intermitterende blink Blå Lyser konstant Fejlindikation Alle tre indikatorer 50

51 Bluetooth-pause Bluetooth-transmissionen er stoppet midlertidigt. Bluetooth-ringetone En sammenkoblet og tilsluttet mobiltelefon ringer. Bluetooth-transmission icom sender Bluetoothsignaler til høreapparaterne. Fejl Der kan være et softwareproblem. Se lyser konstant afsnittet om Fejlfinding. 51

52 Vigtigt Vedligeholdelse Rengør icom med en fugtig klud. Benyt aldrig vaske- og rengøringsmidler eller sprit (vaskepulver, sæbe osv.) Når icom ikke er i brug, skal den slukkes og opbevares på et sikkert sted Beskyt icom mod store mængder fugt (badning, svømning) og varme (radiator, instrumentbræt). Beskyt enheden mod kraftige stød og vibrationer Beskyt åbningerne til mikrofonerne, til audiokablet, FM-modtageren og opladeren mod snavs og støv. Om nødvendigt kan du bruge den rengøringsbørste, der følger med høreapparaterne til at rengøre disse områder 52

53 Sikkerhedshenvisning Tilslut ikke audiokablet, mens USB-kablet er tilsluttet Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år Personer, der bruger medicinske apparater som f.eks. pacemakere, må ikke bruge denne enhed Eksternt udstyr må kun tilsluttes, hvis det er testet i henhold til og overholder IECXXXXXstandarderne 53

54 Vigtigt Vigtige punkter Åbn ikke halssnoren, mens icom sender signaler til høreapparaterne. Hold halssnoren lukket, når icom ikke er i brug Den digitalt kodede, transmissionsteknologi, der er anvendt i dette apparat, er særdeles driftssikker og påvirkes stort set ikke af støj fra andre apparater. Det bør dog bemærkes, at det, hvis enheden betjenes i nærheden af en computerterminal eller andre kraftige elektromagnetiske felter, kan være nødvendigt at holde en afstand på minimum 60 cm for at sikre, at den fungerer korrekt Brug ikke enheden på steder, hvor det er forbudt at anvende elektronisk udstyr Røntgenstråler (f.eks. CT-scanning, MR-scanning) kan påvirke icoms funktion. Vi anbefaler, at icom slukkes inden røntgenbehandling og efterlades uden for behandlingsrummet 54

55 Elektronisk udstyr med høj effekt, større elektroniske installationer og metalstrukturer kan reducere rækkevidden betydeligt Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du gå væk fra det forstyrrende felt Dine høreapparater og denne enhed har fået tildelt en unik kommunikationskode under justeringen. Den sikrer, at enheden ikke påvirker andres høreapparater Hvis du bruger en FM-sender, skal du være opmærksom på, at radiosignaler også kan opfanges og høres via andre modtagere. Før systemet anvendes i et andet land, skal du kontakte din høreapparatspecialist for at sikre, at dine radiokanaler er tilladt i det pågældende land Brug kun originalt Phonak-tilbehør 55

56 Vigtigt Vigtige punkter Der må ikke foretages ændringer på denne enhed icom kan beskadiges, hvis du forsøger at åbne den. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses ved at følge retningslinjerne for afhjælpning af problemer i afsnittet om fejlsøgning i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte din høreapparatspecialist. icom kan kun repareres hos Phonak eller af din høreapparatspecialist Batteriet må kun udskiftes hos din høreapparatspecialist eller af Phonak 56

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Betjeningsvejledning!

Betjeningsvejledning! Betjeningsvejledning! Indhold Velkommen 4 EasyLink+ og tilbehør 5 Brugerflade 6 Sådan fungerer din EasyLink+ 8 Kom godt i gang 9 Opladning af EasyLink+ 9 Tænd/sluk for EasyLink+ 10 Mikrofonåbning 14 Brug

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Basestation. Betjeningsvejledning

Basestation. Betjeningsvejledning Basestation Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær dit TVLink S at kende 6 3. Introduktion 11 Trin 1. Installation af strømforsyningen 11 Trin 2. Tilslutning af TVLink S-basestationen 12 Trin

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vejledning til Unitron utv 2

Vejledning til Unitron utv 2 Vejledning til Unitron utv 2 Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron utv 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Betjeningsvejledning!

Betjeningsvejledning! Betjeningsvejledning! Indhold Velkommen 5 Information på internettet 6 SmartLink+ og tilbehør 7 Brugerflade 8 SmartLink+ nøgletal 10 Kom godt i gang 11 Opladning af SmartLink+ 11 Sådan tændes SmartLink+

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-1016-08/V2.00/2011-01/A+W Printed in Switzerland Phonak

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk 029-4004-02/V1.00/2016-01/SH Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Roger Table Mic Betjeningsvejledning Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.dk Indhold 1. Velkommen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato:

Din umic. Tak. Høreapparattilpasser: Telefonnummer: Serienummer for umic: Garanti: Købsdato: Vejledning til umic Tak Tak, fordi du har valgt Unitron umic. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister med henblik på at udvikle

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz

Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz Producent: Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Schweiz 029-0276-08/V1.00/2013-09/A+W Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Repræsentant i Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

udirect Betjeningsvejledning

udirect Betjeningsvejledning udirect Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Din udirect...1 Oversigt over din udirect...2 Batterioplysninger...4 Tænd eller sluk din udirect...6 At gå med din udirect...7 Indikator Cover...7 Introduktion

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2 Opladning

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Clip-On Mic at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Clip-On Mic 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys

Læs mere

Vejledning til fjernbetjening 2

Vejledning til fjernbetjening 2 Vejledning til fjernbetjening 2 Tak Tak, fordi du har valgt en fjernbetjening 2 til dit Unitron høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med

Læs mere

Fejlfindingsvejledning

Fejlfindingsvejledning Fejlfindingsvejledning Børn 0 5 år Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere