Betjeningsvejledning 0682!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning 0682!"

Transkript

1 Betjeningsvejledning 0682!

2 2

3 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel 16 Introduktion til Bluetooth 17 Hvad er Bluetooth? 17 Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge sammen med icom? 17 Bluetooth-enhedens kompatibilitet 18 Rækkevidde for Bluetooth 19 Brug af Bluetooth-enhed 20 3

4 Indhold Installation af Bluetooth-enheder 21 Sammenkobling med mobiltelefon 21 Forbindelse til mobiltelefon 23 Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en Bluetooth-sender 24 Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en pc 26 Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger 28 Brug af icom sammen med mobiltelefonen 29 Sådan fungerer icom med mobiltelefonen 29 Tal i icom 31 Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden 32 Indkommende opkald 32 Modtagelse af indkommende opkald 33 Afvisning af indkommende opkald 34 Foretag opkald 34 Afslut opkald 36 Brug af audioenheder og FM 37 Streaming-prioriteringer 37 Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik) 38 Forbindelse via Bluetooth 39 Tilslutning af FM-system 40 Start streaming 42 4

5 Pause i streaming 42 Stop streaming 43 Afbrydelse af streaming 44 Reset-knap 45 Indikatorer 46 Vigtigt 52 Vedligeholdelse 52 Sikkerhedshenvisning 53 Vigtige punkter 54 Fejlfinding 58 mypilot (tilvalg) 64 Service og garanti 66 Overensstemmelseserklæring 67 Phonak på verdensplan 68 5

6 Velkommen Tak fordi du valgte icom fra Phonak. icom giver dig helt nye muligheder for at høre verden gennem en trådløs forbindelse mellem dine høreapparater og din mobiltelefon, bærbare mp3-afspiller, pc og mange flere enheder. Læs venligst hele betjeningsvejledningen igennem for at udnytte alle de muligheder, icom kan tilbyde dig. Kontakt venligst din høreapparatspecialist, hvis du skulle have spørgsmål. Du kan finde flere oplysninger på Phonak life is on Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du læse kapitlet Vigtigt på side

7 Hvad er icom? icom kan kaldes en bro mellem dine høreapparater og audioenheder: Den kan modtage audio trådløst fra Bluetoothenheder som f.eks. mobiltelefoner og pc er Ved hjælp af Bluetooth-adaptere kan icom modtage audio trådløst fra enheder som f.eks. stereoanlæg og telefoner Den kan også forbinde mange enheder f.eks. bærbare mp3-afspillere og radioer via et standard audiostik icom er også kompatibel med Phonak s serie af FM-modtagere icom streamer det modtagne signal trådløst til høreapparaterne, så du nemt og problemfrit kan bruge disse enheder. Du kan tilslutte flere audioenheder samtidigt til icom. Audioenhederne prioriteres automatisk. Se side 37 for at få flere oplysninger. 7

8 Beskrivelse Knapper Tænd/sluk-knap Kommunikationsknap Bluetooth-knap Reset-knap Input Audio-indgang (3,5 mm-stik) FM-indgang (Europlug) Opladningsindgang (mini-usb) Mikrofonindgange Indikatorer Batteriindikator Audiostreaming-indikator Bluetooth-indikator Andet Halssnor 8

9 Tilbehør til icom Audiokabel, 1 m USB-kabel, 3 m Strømforsyning Bluetooth-audioadapter Bluetooth-telefonadapter Indholdet kan variere en smule fra land til land. 9

10 Introduktion Opladning af batteri icom har indbygget genopladeligt batteri. Det oplades ved at sætte ladekablet i som vist i figuren nedenfor. Derefter sættes den anden ende af ladekablet i en stikkontakt. Af hensyn til sikkerheden må batteriet kun oplades ved hjælp af opladere fra Phonak. 10

11 Under opladningsprocessen lyser batteriindikatoren orange. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatoren farve til grøn. Opladning af et tomt batteri varer typisk ca. 90 minutter. Opladeren må gerne være tilsluttet hele natten, da batteriet ikke kan overoplades. Når du oplader icom første gang, skal den lade i mindst 3 timer, også selvom batteriindikatoren skifter til grønt, før de 3 timer er gået. Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange. 11

12 Introduktion Brugsstid Batteriforbruget og brugstiden for icom afhænger i høj grad af, hvordan den bruges. Funktioner icom er tændt, Bluetooth er på standby Telefonbrug eller streaming via Bluetooth Lydstreaming via kabel Streaming via et FM-system Batterikapacitet ved fuldt opladet batteri 30 timer 5 timer 11 timer 10 timer 12

13 Batteriet i icom kan oplades i hundredvis af gange. Hvis brugstiden for icom falder betydeligt, skal du kontakte din høreapparatspecialist. Batteristatus Når icom er tændt, vises batteristatus på batteriindikatoren på følgende måde: Grøn, blinker langsomt Batteriniveauet er højt Orange, blinker middelhurtigt Batteriniveauet er moderat Rød, blinker hurtigt Batteriniveauet er lavt Når indikatoren blinker rødt hurtigt, kan du tale i telefon i ca. halvanden time, men du bør oplade batteriet hurtigst muligt. Tænd og sluk for icom Du tænder for icom ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede som vist i figur i ca. et sekund, til du kan se batteriindikatoren tændes som vist i figur. 13

14 Introduktion Slip tænd/sluk-knappen. Når icom er fuldt driftsklar, har batteriindikatoren den farve og blinker i den hastighed, som svarer til den aktuelle batteristatus iht. ovenstående beskrivelse. Du slukker for icom ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i ca. to sekunder, til batteriindikatoren lyser grønt. Når du slipper tænd/sluk-knappen, slukkes batteriindikatoren, og icom er slukket. 14

15 Sådan bæres icom Du bærer icom om halsen ved at åbne halssnoren, hvilket du gør ved at frakoble den som vist på billedet nedenfor. Tilslut halssnoren som vist nedenfor. Så aktiveres den indbyggede antenne, hvorved icom bliver i stand til at kommunikere med høreapparaterne. 15

16 Introduktion Indikatordæksel Hvis du foretrækker at skjule indikatorerne, kan du aktivere indikatordækslet som vist nedenfor. Synlige indikatorer Indikatorerne er skjult 16

17 Introduktion til Bluetooth Hvad er Bluetooth? Med Bluetooth kan enheder som mobiltelefoner, bærbare computere og pc er kommunikere trådløst. icom understøtter, at Bluetooth gør det muligt at modtage lyd trådløst fra mange forskellige audioenheder og sende det til dine høreapparater. Du kan eksempelvis modtage opkald på mobiltelefonen direkte i høreapparaterne eller lytte til musik på pc en. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge sammen med icom? For det første skal du kontrollere, om den enhed, du vil bruge, har Bluetooth: Se efter nedenstående symbol på enheden eller i betjeningsvejledningen. 17

18 Introduktion til Bluetooth For det andet defineres antallet af mulige anvendelses områder for en Bluetooth-enhed af "profiler". Den enhed, du vil bruge sammen med icom, skal understøtte de relevante Bluetooth-profiler. Disse er forskellige, afhængigt af hvad du ønsker at bruge icom til: For at du kan modtage mobilopkald, skal din mobiltelefon understøtte en af profilerne "håndfri" eller headset. Mange, men ikke alle, mobiltelefoner understøtter disse Bluetooth-profiler. Se efter disse oplysninger i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen. For at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen eller pc en, skal den understøtte profilen "A2DP"/ "Stereo-headset". Færre enheder understøtter denne Bluetooth-profil. Se efter disse oplysninger i betjeningsvejledningen til enheden. Bluetooth-enhedens kompatibilitet Bluetooth er en almindeligt understøttet standard, men der er forskel på, hvordan producenterne implementerer den. Desværre er nogle Bluetooth-enheder kun kompatible med visse andre enheder. Hvis der opstår et problem i forbindelsen mellem enheden og icom, eller hvis du 18

19 er i tvivl vedrørende din enheds Bluetooth-funktioner, henvises til betjeningsvejledningen for enheden eller producenten. Bluetooth-rækkevidde icom understøtter Bluetooth-drift med en rækkevidde på 10 m. Der kræves ikke frit udsyn mellem icom og den anden enhed. Følgende faktorer kan dog påvirke rækkevidden: Interferens i miljøet kan reducere Bluetoothrækkevidden Den Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til, understøtter muligvis en kortere rækkevidde end de 10 m, som icom understøtter Hvis Bluetooth-enheden bevæger sig uden for icom s rækkevidde og har en aktiv audioforbindelse, afbrydes forbindelsen. Hvis enheden derefter flyttes tilbage til icom s rækkevidde, er det muligt men ikke sikkert, at streamingen til høreapparaterne genoptages. Dette afhænger af enheden. 19

20 Introduktion til Bluetooth Brug af Bluetooth-enhed: sammenkobling og forbindelse Hvis din enhed har Bluetooth og understøtter de relevante profiler, kan den først kommunikere med icom, når to enkle procedurer er udført: sammenkobling og forbindelse. Under sammenkoblingen kan du styre, hvilke Bluetoothenheder der må kommunikere med hinanden. Den skal kun udføres én gang for hver enhed, du vil bruge sammen med icom. Sammenkoblingen er beskrevet grundigt for hver af Bluetooth-enhederne i de følgende afsnit. Når en enhed får tilladelse til at kommunikere med icom via sammenkoblingsproceduren, konfigurerer tilslutningsproceduren enheden, så den faktisk udsender sit audiosignal via Bluetooth-forbindelsen. Denne procedure er også beskrevet nedenfor. Nogle Bluetoothenheder foretager tilslutningen automatisk efter sammenkoblingen. 20

21 Installation af Bluetooth-enheder I dette afsnit beskrives sammenkobling og tilslutning af Bluetooth-enheder. Sammenkobling med en mobiltelefon Som beskrevet ovenfor er det kun nødvendigt at udføre sammenkoblingsproceduren én gang. Sammenkoblingsproceduren styres af mobiltelefonen. Forskellige mobiltelefoner har forskellig menustruktur. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. På har Phonak også lagt instruktioner til Bluetooth-sammenkobling, som gælder specifikt for nogle af de mest populære mobiltelefonmærker. Sådan sammenkobler du icom og mobiltelefonen: 1. Oplad og tænd for både icom og mobiltelefon. Placér dem ved siden af hinanden 2. Find indstillingerne for telefonens tilslutningsmuligheder. Se efter funktionen Bluetooth i hovedmenuen eller én af undermenuerne, f.eks. "Tilslutningsmuligheder" 3. På mobiltelefonen skal du kontrollere, at Bluetoothfunktionen er slået til 21

22 Installation af Bluetooth-enheder 4. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Din icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført På mobiltelefonen skal du vælge at søge efter Bluetooth-enheder 6. Mobiltelefonen bør vise en liste over de Bluetoothenheder, som findes. Vælg icom på denne liste 7. Din mobiltelefon kan derefter bede dig indtaste en adgangskode. Hvis den gør det, skal du skrive "0000" (fire nuller) icom burde nu være koblet sammen med mobiltelefonen. Nogle mobiltelefoner kan spørge til, hvilken Bluetooth-tjeneste du vil aktivere. Vælg "Headset" og "Stereo-headset", hvis denne funktion er tilgængelig.

23 Forbindelse til mobiltelefonen Når mobiltelefonen og icom er koblet sammen, skal mobiltelefonen "forbindes" til icom, før den kan sende audiosignaler til den. Denne funktion bør også blive vist i mobiltelefonens "Bluetooth"-menu, normalt på en liste over "Sammenkoblede enheder". På denne liste skal du markere icom og vælge "Tilslut". Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetoothindikatoren blinker blåt langsomt. Når icom og mobiltelefonen er forbundet, vil du muligvis se et headset-symbol på mobiltelefonens hovedskærm svarende til følgende: Forbindelsen mellem icom og mobiltelefonen opretholdes, så længe begge enheder er tændt og inden for rækkevidde af hinanden. Hvis én af enhederne slukkes eller flyttes uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt at foretage tilslutningsproceduren igen. På nogle telefoner kan man konfigurere "Automatisk genoprettelse af forbindelse". Vi anbefaler, at du gør dette, hvis denne funktion er tilgængelig. 23

24 Installation af Bluetooth-enheder Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen for at finde en vejledning i, hvordan du gør dette, hvis funktionen findes. Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en Bluetooth-sender Hvis du ønsker at bruge icom til at lytte til musik fra dit stereoanlæg eller til at foretage telefonopkald via din stationære forbindelse, og disse enheder ikke er udstyret med Bluetooth, kan du bruge en ekstern Bluetoothsender. Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at foretage Bluetooth-sammenkobling mellem icom og Bluetooth-senderen. Sammenkoblingsproceduren styres af den enhed, du forsøger at koble icom sammen med. Fremgangsmåden for sammenkobling kan være forskellig fra enhed til enhed. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til enheden eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. 1. Oplad og tænd for både icom og Bluetooth-senderen. Placér dem ved siden af hinanden 24

25 2. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført 3. Stil Bluetooth-senderen i sammenkoblingstilstand. Nogle enheder skal blot tændes. Så starter sammenkoblingsproceduren 4. En Bluetooth-sender kræver normalt ikke adgangskode eller nøgle for at oprette forbindelse med en icom. Når sammenkoblingen er påbegyndt, skal du blot vente, til enhederne har fuldført sammenkoblingsproceduren. Hvis der kræves adgangskode, skal du skrive "0000" (fire nuller). For Bluetoothsendere udføres tilslutningsproceduren normalt efter sammenkoblingen 25

26 Installation af Bluetooth-enheder Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt. Hvis det ikke er tilfældet, henvises til betjeningsvejledningen for Bluetooth-senderen. Sammenkobling og forbindelse mellem icom og en pc Du kan bruge icom til at lytte til audio på en pc, hvis din pc understøtter Bluetooth. Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at foretage Bluetooth-sammenkobling mellem icom og pc en. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til pc en eller kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp af den generiske vejledning, der er angivet her. 1. Oplad og tænd icom. Tænd for pc en. Placér icom i nærheden af pc en 2. På pc en skal du åbne "Kontrolpanel" og vælge guiden Bluetooth-enheder. Den hjælper dig med at installere en Bluetooth-forbindelse mellem din icom og pc en 3. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutning er tændt: Du skal enten aktivere den indbyggede Bluetooth- 26

27 funktion eller tilslutte den eksterne Bluetoothadapter på pc en 4. Start sammenkoblingsprocessen på icom ved at trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetoothindikatoren blinker blåt. icom forbliver i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller indtil sammenkoblingen er udført 5. På pc en skal du vælge at finde og tilføje en bestemt Bluetooth-enhed 6. Vælg icom blandt de enheder, der findes 7. Når pc en beder om en adgangskode eller pin-kode, skal du skrive "0000" (fire nuller) 8. Lad enhederne oprette en forbindelse, der er tillid til 27

28 Installation af Bluetooth-enheder 9. Hvis pc en beder dig vælge Bluetooth-tjenester, kan der være flere at vælge imellem. Vælg funktionen "Stereo-headset" for at streame audio i stereo. Når du har valgt de tjenester, du vil aktivere, kan du fuldføre tilslutningen og afslutte installationen på pc en Der vises en bekræftelse på tilslutningen på icom ved, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til pc en eller den eksterne Bluetooth-adapter. Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger Hvis du vil slette sammenkoblingsforholdet mellem icom og andre enheder, skal du trykke på knappen for Bluetooth-sammenkobling og holde den nede i ca. 10 sekunder, til Bluetooth-indikatoren lyser blåt fast. Når du har slettet Bluetooth-sammenkoblingerne, fungerer ingen af dine Bluetooth-enheder sammen med icom, før de sammenkobles igen. 28

29 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Før du kan bruge icom sammen med mobiltelefonen, skal du udføre sammenkobling og tilslutning som beskrevet i afsnittet "Installation af Bluetooth-enheder" ovenfor. Sådan fungerer icom med mobiltelefonen Når du foretager opkald på mobiltelefonen, optager icom ens indbyggede mikrofon din stemme og sender den til mobiltelefonen. Så behøver du ikke holde telefonen op til øret, når du taler. Din stemme Den person, som ringer op, kan høres her Stemmen fra den person, som ringer op Bluetooth Trådløst signal 29

30 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Den anden parts stemme modtages via mobiltelefonen, som sendes til icom. icom sender den herefter til dine høreapparater. Kommunikationsknappen på icom bruges til at acceptere, afvise og afslutte telefonopkald som beskrevet i afsnittene nedenfor. Nogle mobiltelefoner er konfigureret til at afspille toner ved tastetryk og bippe som bekræftelse via Bluetooth-headset. Hvis denne funktioner er valgt, kan du høre disse toner afbryde eventuel aktiv audiostreaming i dine høreapparater. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen for at finde oplysninger om, hvordan du frakobler denne funktion. Mobiltelefonopkald prioriteres altid højere end andre lydkilder på icom. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Streaming-prioriteringer" på side

31 Tal i icom icom indeholder en direktionel mikrofon i høj kvalitet. Den er placeret i siden, så den opfanger stemmen optimalt uden forstyrrende støj, når du bærer icom om halsen. Når du taler i mobiltelefon, skal du tale normalt som vist i figur nedenfor. I omgivelser med støj kan du placere icom tættere på munden som vist i figur. I dette tilfælde bør du undgå at dække de små mikrofonåbninger på siden af icom (figur ). Det er ikke nødvendigt at dreje icom til siden, og dette forbedrer ikke lydkvaliteten (figur ). 31

32 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden Hvis din mobiltelefon bevæges ud af icom s Bluetoothrækkevidde, afbrydes forbindelsen. Hvis det sker under et telefonopkald, afslutter mobiltelefonen opkaldet. Dette gælder også i tilfælde, hvor funktionen "Automatisk genoprettelse af forbindelse" er aktiveret på mobiltelefonen. Indkommende opkald Når et opkald modtages på mobiltelefonen, blinker Bluetooth-indikatoren, og du hører ringetonen i høreapparaterne. icom kan modtage indkommende opkald under streaming af audio fra andre kilder, f.eks. lytning til musik via et audiostik. Når opkaldes afvises eller afsluttes, fortsætter icom med at streame musik fra audiostikket. 32

33 Modtagelse af indkommende opkald Du kan modtage et indkommende opkald ved at trykke hurtigt på kommunikationsknappen på icom. Du vil høre den person, som ringer, i begge høreapparater. Der går ca. 1 sekund, før linket fra mobiltelefonen til høreapparaterne oprettes. Af hensyn til din sikkerhed forbliver høreapparaternes mikrofoner tændt med reduceret lydstyrke under telefonopkald. 33

34 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Modtagelse af indkommende opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på kommunikationsknappen på icom og holde den nede i ca. to sekunder, til du hører et bip, som signalerer, at Bluetooth-indikatoren slukkes. icom beder din mobiltelefon afvise opkaldet. Hvis du afviser opkaldet direkte på mobiltelefonen, opnås den samme effekt. Foretag opkald Du foretager opkald på samme måde med eller uden icom: Du bruger blot mobiltelefonens taster til at indtaste eller vælge et nummer og ringe op. Hvis du får forbindelse, kan du høre ringetonen i høreapparaterne, og de aktiverer det dedikerede Bluetoothtelefonprogram. 34

35 Når forbindelsen er oprettet, kræves ikke yderligere håndtering af telefonen. Tal i icom ikke i mobiltelefonen når den person, du ringer til, svarer. 35

36 Brug af icom sammen med mobiltelefonen Afslut opkald Du kan afslutte et telefonopkald via icom ved at trykke hurtigt på kommunikationsknappen. Opkaldet afsluttes, og dine høreapparater vender tilbage til standardprogrammet eller den audiokilde, der var aktiv før opkaldet (f.eks. audiostikket). Hvis du afslutter et opkald på mobiltelefonen i stedet for icom, opnås den samme effekt. 36

37 Brug af audioenheder og FM Ved hjælp af audiostreaming kan du høre lyd fra en mp3-afspiller eller andre lydkilder direkte i høreapparaterne, som dermed fungerer som et trådløst stereoheadset. Streaming-prioriteringer En lydkilde kan tilsluttes dine høreapparater via icom på tre måder: via audiokabel, via Bluetoothforbindelse eller via en FM-modtager. Følgende angiver en prioritering, de forskellige lydkilder har: 1 Bluetooth-telefonopkald 2 Audio-stik 3 FM-modtager 4 Bluetooth-stereo-headset Opkald på mobiltelefonen prioriteres altid højest: Du kan høre ringetonen, selv om du lytter til andre lydkilder via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du trykker på kommunikationsknappen for at modtage opkaldet, 37

38 Brug af audioenheder og FM skifter streamingen til telefonopkaldet. Hvis du afviser eller afslutter opkaldet, genoptages audio-streamingen. Hvis der er mere end én Bluetooth-lydkilde inden for rækkevidden, f.eks. to Bluetooth-stereoenheder, opretter icom forbindelse til den sidst tilsluttede enhed. Det er ikke muligt at skifte mellem to Bluetoothlydkilder. (Den ene Bluetooth-enhed skal slukkes eller flyttes uden for icom s rækkevidde, før den anden enhed tændes eller flyttes inden for rækkevidden af icom). Audiostreaming kan aktiveres i høreapparaterne uafhængigt af, hvilket lytteprogram du har valgt i høreapparaterne. Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik) Slut audioafspilleren til icom ved hjælp af et audiokabel som vist på billedet nedenfor. Sæt den ene ende af audiokablet i afspillerens hovedtelefonstik Sæt den anden ende af audiokablet i icom s audioindgang 38

39 AUDIO 3,5 mm-stik Forbindelse via Bluetooth Hvis din lydkilde er udstyret med Bluetooth, eller hvis du bruger en ekstern Bluetooth-adapter, kan du streame audio trådløst via Bluetooth. For at du kan bruge icom sammen med en audioenhed eller FMsender med Bluetooth, skal du først sammenkoble enhederne. Se afsnittet "Sammenkobling af icom med en Bluetooth-sender" for at finde flere oplysninger. 39

40 Brug af audioenheder og FM Tilslutning via FM-system FM-systemer forbedrer markant taleforståeligheden i støjende omgivelser, på afstand, og hvor der er genklang. Et system til trådløs FM-kommunikation består af en sender og en modtager. Senderen er placeret tæt ved eller direkte forbundet med lydkilden (tv eller radio). Den sender signalet via radiosignaler til FM-modtageren (MLxi), som er koblet til icom. Derefter sendes FM-signalet til dine høreapparater via icom. Tilslut FM-modtageren til icom via FM-indgangen (Europlug) som vist på billedet nedenfor. 40

41 Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden eller tilslut den til tv, radio etc. og tænd for den Tænd for FM-modtageren " ". Streamingindikatoren lyser gult fast for at indikere brug af FM. FM-forbindelsen forbliver tændt i mindst 60 sekunder (også når der ikke sendes signaler) for at sikre uafbrudt transmission i eksempelvis undervisningssituationer. FM deaktiveres ved at slukke for den tilsluttede FMmodtager eller frakoble den. icom aktiverer automatisk dit standard lytteprogram. Du kan finde flere oplysninger om brug af FM-systemet i den relevante betjeningsvejledning. 41

42 Brug af audioenheder og FM Start streaming Indstil lydkildens lydstyrke til mellemniveau og tryk på afspilningsknappen på lydkilden for at starte afspilningen. icom registrerer automatisk signalet, og du vil høre lyden i dine høreapparater. Dine høreapparater skifter automatisk til et særligt program, som giver mest optimal lydkvalitet. Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller en FM-modtager, lyser streamingindikatoren konstant gult. Hvis du har oprettet forbindelse via Bluetooth, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt. Pause i streaming Du kan afbryde streamingen midlertidigt, f.eks. hvis nogen vil tale med dig, ved at trykke på kommunikationsknappen på icom. Høreapparaterne skifter til normal tilstand. Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller en FM-modtager, blinker streamingindikatoren gult under pausen. Hvis du har oprettet forbindelse via Bluetooth, blinker Bluetooth-indikatoren blåt under pausen. Du kan genoptage streamingen ved at trykke på kommunikationsknappen på icom igen. 42

43 Streamingpausen vil ikke stoppe audioenheden. En mp3-afspiller, som er tilsluttet via et audiostik, vil fortsætte med at afspille musik, men du vil ikke høre det i høreapparaterne. Stop streaming Du stopper streaming af audio ved at slukke for lydkilden, trække audiokablet ud eller frakoble audioenhedernes Bluetooth-funktion. Når streamingen stopper, aktiverer icom automatisk dit standard lytteprogram efter et kort stykke tid. Dette sker, når streamingsignalet stopper i mere end 5 sekunder. (Med undtagelse af FM, som stopper efter 60 sekunder af hensyn til undervisning). 43

44 Brug af audioenheder og FM Afbrydelse af streaming Situationer, hvor streamingen kan blive afbrudt: Hvis icom er for langt væk fra høreapparaterne under streamingen, f.eks. hvis du ikke bærer halssnoren, eller hvis du har frakoblet kablet til halssnoren Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde I de tilfælde mister høreapparaterne audiosignalet. Hvis denne situation fortsætter længere end ca. 5 sekunder, skifter de automatisk til dit standard lytteprogram. For at undgå afbrydelse af streaming skal du kontrollere, at du bærer icom korrekt og holder Bluetoothenheden inden for driftsområdet som beskrevet i afsnittene "Sådan bæres icom" og "Bluetooth-forbindelse". 44

45 Reset-knap Hvis icom ikke reagerer, skal du trykke på reset-knappen bag på apparatet som vist i figuren. Hvis alle tre indikatorer på icom lyser konstant, kan det være tegn på et softwareproblem. Se afsnittet om Fejlfinding. 45

46 Indikatorer Batteriindikator Grøn Blinker langsomt Orange Blinker middelhurtigt Rød Blinker hurtigt Orange Lyser konstant Grøn Lyser konstant 46

47 Fuldt batteri Middelfuldt batteri Tomt batteri Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet (oplader tilsluttet) 47

48 Indikatorer Streamingindikator Gul Lyser konstant Gul Blinker middelhurtigt Bluetooth-indikator Blå Blinker hurtigt Blå Blinker langsomt 48

49 Audiostreaming icom streamer audio til høreapparaterne. Pause i audiostreaming Audiostreaming til høreapparaterne stoppes midlertidigt. Tryk på kommunikationsknappen for at fortsætte streamingen. Bluetoothsammenkoblingstilstand Bluetooth er tilsluttet icom er i sammenkoblingstilstand i 2 minutter og kan opfanges af andre Bluetooth-enheder. Mindst én enhed har forbindelse til icom. 49

50 Indikatorer Blå Blinker middelhurtigt Blå Intermitterende blink Blå Lyser konstant Fejlindikation Alle tre indikatorer 50

51 Bluetooth-pause Bluetooth-transmissionen er stoppet midlertidigt. Bluetooth-ringetone En sammenkoblet og tilsluttet mobiltelefon ringer. Bluetooth-transmission icom sender Bluetoothsignaler til høreapparaterne. Fejl Der kan være et softwareproblem. Se lyser konstant afsnittet om Fejlfinding. 51

52 Vigtigt Vedligeholdelse Rengør icom med en fugtig klud. Benyt aldrig vaske- og rengøringsmidler eller sprit (vaskepulver, sæbe osv.) Når icom ikke er i brug, skal den slukkes og opbevares på et sikkert sted Beskyt icom mod store mængder fugt (badning, svømning) og varme (radiator, instrumentbræt). Beskyt enheden mod kraftige stød og vibrationer Beskyt åbningerne til mikrofonerne, til audiokablet, FM-modtageren og opladeren mod snavs og støv. Om nødvendigt kan du bruge den rengøringsbørste, der følger med høreapparaterne til at rengøre disse områder 52

53 Sikkerhedshenvisning Tilslut ikke audiokablet, mens USB-kablet er tilsluttet Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år Personer, der bruger medicinske apparater som f.eks. pacemakere, må ikke bruge denne enhed Eksternt udstyr må kun tilsluttes, hvis det er testet i henhold til og overholder IECXXXXXstandarderne 53

54 Vigtigt Vigtige punkter Åbn ikke halssnoren, mens icom sender signaler til høreapparaterne. Hold halssnoren lukket, når icom ikke er i brug Den digitalt kodede, transmissionsteknologi, der er anvendt i dette apparat, er særdeles driftssikker og påvirkes stort set ikke af støj fra andre apparater. Det bør dog bemærkes, at det, hvis enheden betjenes i nærheden af en computerterminal eller andre kraftige elektromagnetiske felter, kan være nødvendigt at holde en afstand på minimum 60 cm for at sikre, at den fungerer korrekt Brug ikke enheden på steder, hvor det er forbudt at anvende elektronisk udstyr Røntgenstråler (f.eks. CT-scanning, MR-scanning) kan påvirke icoms funktion. Vi anbefaler, at icom slukkes inden røntgenbehandling og efterlades uden for behandlingsrummet 54

55 Elektronisk udstyr med høj effekt, større elektroniske installationer og metalstrukturer kan reducere rækkevidden betydeligt Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du gå væk fra det forstyrrende felt Dine høreapparater og denne enhed har fået tildelt en unik kommunikationskode under justeringen. Den sikrer, at enheden ikke påvirker andres høreapparater Hvis du bruger en FM-sender, skal du være opmærksom på, at radiosignaler også kan opfanges og høres via andre modtagere. Før systemet anvendes i et andet land, skal du kontakte din høreapparatspecialist for at sikre, at dine radiokanaler er tilladt i det pågældende land Brug kun originalt Phonak-tilbehør 55

56 Vigtigt Vigtige punkter Der må ikke foretages ændringer på denne enhed icom kan beskadiges, hvis du forsøger at åbne den. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses ved at følge retningslinjerne for afhjælpning af problemer i afsnittet om fejlsøgning i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte din høreapparatspecialist. icom kan kun repareres hos Phonak eller af din høreapparatspecialist Batteriet må kun udskiftes hos din høreapparatspecialist eller af Phonak 56

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning!

Betjeningsvejledning! Betjeningsvejledning! Indhold Velkommen 5 Information på internettet 6 SmartLink+ og tilbehør 7 Brugerflade 8 SmartLink+ nøgletal 10 Kom godt i gang 11 Opladning af SmartLink+ 11 Sådan tændes SmartLink+

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Vejledning til Unitron fjernbetjening

Vejledning til Unitron fjernbetjening Vejledning til Unitron fjernbetjening Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron fjernbetjening til dine Unitron høreapparater. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere