AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.06"

Transkript

1 AS3035 Styring og overvågning af kølesystemer Betjeningsvejledning Software version 1.06

2 Indhold Funktionel beskrivelse Illustration Måleværdier og visning af funktioner LED indikatorer LCD display Første linie Anden linie Manuel drift Output test Info Input Output... 6 Service nummer. 6 Software version Cellekonstant / Temperatur Kumulativ vandur Dræn restriktioner Dosering output Alternerende dosering... 7 Drænindstilling Meddelelser Ledningsevnegrænse MIN Ledningsevnegrænse MAX Doseringstank 1 tom Doseringstank 2 tom Signal Dræn blokeret Signal Dræning Signal Strømsvigt.. 9 Signal Check ur Inputs Vandur Doseringstank 1 tom Doseringstank 2 tom Drænventil blokeret Høj stand kontakt Stop Ledningsevnesonde

3 Outputs Drænventil Dosering Alarm. 11 Dosering Indgangsventil Flow impuls Indstilling af ur Indstilling af sprog Programmering Stryring af dræn Ledningsevne Manuel temperaturkompensation Ledningsevne - korrektionsfaktor Dræning baseret på ledningsevne Dræning baseret på volume Forsinket afdræning Programmerbare output funktioner Programmerbare input funktioner Alternerende dosering Dosering output Dosering output Buzzer Alarm output Kode nummer Flow impuls El-diagram AS Tekniske data Erklæring om lovmæssige krav

4 AS3035 Functionel beskrivelse 1 Funktionel beskrivelse Kontrol enheden AS3035 (væg-monteret) er designet til fuldautomatisk overvågning og styring af åbne recirkulerende kølesystemer. Ved tilvalg af et indstikskort IF2030, kan styringsmulighederne udvides yderligere med et programmerbart input og to programmerbare outputs. Ved hjælp af indstikskortet IF2030 kan en indgangsventil styre vandtilførslnen til systemet. Indgangsventilen styres af en niveauføler, som også kan forbindes til indstikskortet. Man kan altid ændre basis værdierne, som er blevet indprogrammeret. Brugeren kan definere en kode for at beskytte systemet mod uautoriseret programmering. Styringen har forskellige fases, som beskrevet nedenfor. Service fase I Service fasen er drænventilen lukket og alle doseringsfunktioner kan aktiveres. Drænventilen kan styres på basis af volumen og / eller ledningsevne. Dræn fase I Dræn fasen er drænventilen åben. Alle doseringsfunktioner sat ude af drift. Dræningen kan stoppes manualt ved at trykke tasterne OFF og på samme tid. Dræn stop fase Hvis afdræning er påkrævet på et bestemt tidspunkt (på basis af ledningsevne) og hvis ledningsevnen efter et forprogrammeret tidsrum ikke er lav nok kan en alarm aktiveres for drænet. Brugeren kan programmere hvorvidt dræning skal gentages automatisk eller om manuel afdræning skal foretages. Dræn blokeret fase I Dræn blokeret fasen er inputtet FB aktiveret. Fase afsluttes hvis inputtet deaktiveres. Dosering fase I Dosering fasen er doseringsoutputtet aktiveret på basis af et tidsinterval, klokkeslettet eller et vandvolumen interval (f.eks biociddosering). Doseringsoutputtet er aktiveret i et programmerbart tidsrum. Ved afdræning på basis af ledningsevne kan ledningsevneovervågningen udskydes I et programmerbart tidsrum efter doseringen er afsluttet, idet høje koncentrationer af kemikalier stadig kan findes i systemet. Det er også muligt at aktivere drænventilen før doseringen aktiveres. Dræn grænserne fastlægges af den programmerede drængrænse (4.1) minus den programmerede hysteresis (4.2). Hvis et eller flere dræn forsøg (4.4) er programmet drænes kun en gange i det programmerede dræn tidsrum. Dosering kan stoppes manuelt ved at trykke tasterne OFF og på samme tid. Standby fase Hvis inputfunktionen Stop (ST) er aktiveret vil enheden være skiftet til Standby position. Drænventilen og doseringsoutputs wil være slukkede. Alarmer for niveaukontakter i doseringstanke og inputtet dræn blokeret vil være ude af drift.

5 AS3035 Functionel beskrivelse 2 Ledningsevnemåling Styresystemet er udstyret med en ledningsevnemåler. Denne sonde måler og checker ledningsevnen på det recirkulerende kølevand. Ledningsevnemåleren er designet til to måleområder og skifter automatisk måleområde efter behov. Måleområdet afhænger af den anvendte målesonde. En buzzer eller et alarmrelæ kan signalere om grænserne er overskredet. Udregning af måleområde: Minimum = cellekonstant * 10 µs Maximum = cellekonstant * 10,000 µs Temperatur kompensation Styreenheden er ikke udstyret med en temperatur måler. To For at kontrollere om ledningsevnemålingen fungerer korrekt, kan brugeren altid programmere en øvre og nedre grænse med programmeret forsinkelse. Dog, ved at indtaste temperaturen som afviger fra standard referencen på 25 C er det muligt manuelt at kompensere måleværdien i henhold til den indprogrammerede vandtemperatur. På nedenstående graf kan korrektionsfaktoren, som skal anvendes findes. Eksempel : Sæt vand temperatur T = 11 C Målt værdi af ledningsevne C = 100 µs/cm Anvendt korrektionsfaktor K = 1.4 Vist ledningsevne C = 140 µs/cm

6 AS3035 Illustration 3 Illustration Service CM uS/cm MT 4A # 7 ON OFF Enter Led : Drænventil 6 Sikring 11 Tast: Reset 2 Led : Vandur 7 Hovedafbryder 12 Tast: Info 3 Led : Doseringstank tom 8 Tast : ON 13 Tast: Programmering 4 Led : Manuel drift 9 Tast : OFF 14 LCD display 5 Led : Alarm 10 Tast: Manuel

7 AS3035 Måleværdier og visning af funktioner 4 Måleværdier og visning af funktioner LED indikator lamper Farvede lamper viser de vigtigste driftsparametre. Vandur Dræning Manuel drift Doseringstank 1 el. 2 tom Alarm (grøn) (grøn) (orange) (orange) (rød) LCD displayet giver yderligere information. LCD display Første linie Anden linie CM1 Service 55.24uS/cm Dræn Dræntid 20s Den første linie i LCD displayet viser den aktuelle situation (fase). Følgende faser kan vises: Service, Standby, Dræn, Dræn Stop, Dræn blokering, Dosering. Den anden linie i LCD displayet kan vise følgende information, enten skiftende eller ikke. Vandur : Vandur m3 Ledningsevne : CM µs/cm Dræn forsinket : No Dræn 00:00 Resterende dræntid : Dræntid 20s Dræn interval : Forsink.tid 150s Dræn før dosering : Dræn før do. forsinkelsestid

8 AS3035 Manuel drift 5 Manuel drift Alle outputs kan styres manuelt. Manuel drift kan aktiveres ved at trykke på sekunder. tasten i cirka tre # ON OFF Bekræft Først spørges brugeren hvorvidt den manuelle styring virkelig skal aktiveres. 30 Manuel drift J/N Bekræftelsen skal gennemføres indenfor 30 senkunder (rest tid indikrers i øverste højre hjørne). Manuel drift kan aktiveres ved at placere cursoren under J og hereafter trykke tasten. Programmering Når først manuel styring er blevet aktiveret, skal det indprogrammeres hvilke output, som skal styres manuelt. Under programmeringen vil LED lampen for manuel drift blinke. Displayet viser følgende tekst : Manuel prog. FV-D1-D2-AL-IV- Hvis indstikskortet er installeret vil IV bliver vist i displayet. Med tasten kan det output som ønskes manuelt styret programmers. Ved at trykke tasten # kan outputted aktiveres eller deaktiveres ( = aktiv, - = ikke aktiv). Manuel drift af / på Ved at trykke tasten endnu en gang aktiveres den manuelle styringl. Som udgangspunkt er den manulle kontrol off. Manuel drift af FV-D1-D2-AL-IV- Alle outputs er stadig slukkede. Ved at trykke ON tasten kan det programmerede output aktiveres. Manuel drift på FV-D1-D2-AL-IV- Ved at trykke på OFF tasten deaktiveres outputtet igen. Tryk tasten for at returnere til programmeringsvinduet. Hvis Dosing 2 (D2) eller Alarm (AL) ikke er blevet programmeret vil disse ikke blive vist. Nedlukning Ved at trykke i cirka tre sekunder kan den manuelle drift forlades.

9 AS3035 Info 6 INFO Med Info tasten kan brugeren fremkalde forskellige typer information og værdier. I fald brugeren ønsker at ændre data er dette beskrevet i kapitlet om Programmering. Tryk Info tasten med symbolet. Det første information fremkommer. Ved at trykke tasten igen fremkommer det næste set information ect. Input Input WM-D1-FB-D2-FU- Service nummer Service De aktuelle drifts input vises. Hvis et IF2030 indstikskort er blevet installeret vil den femte position også vises. WM D1 FB D2 ST FU = Vandur = Doseringstank 1 tom = Dræn blokeret = Doseringstank 2 tom = Stop = Niveau kontakt En vandret linie - efter parameteren betyder: input ikke aktivt. En lodret linie efter parameteren betyder : input aktivt. Et service telefonnummer vises. Nummeret kan også ændres her. Ændring af telefonnummer : Vælg nummer : Lavere nummer : Højere nummer : Output Output Software version Softwareversion AS g Den aktuelle drift af outputs kontakterne vises. Hvert tal er svarer til et relæ. Fjerde og femte position vises hvis et and fifth IF2030 indstikskort er installeret. En vandret linie - under tallet betyder : output ikke aktivt. En lodret linie under tallet betyder : output aktivt. Software versionen opdateres løbende på fabrikken. Softwaren ændres for at tilpasse produktet til nye erfaringer og krav. Versionen som aktuelt er installeret vises i displayet.

10 AS3035 Info 7 Cellekonstant og temperatur Cellekon./Temp. C1=0.10/cm 25 C Displayet viser cellekonstanten som angives i program step 1.2 og vandtemperaturen angivet i program step 2.1. Kumulativ vandur Vandur kumulativ 0.50m3 Displayet viser det totale vandvolumen. Følgende information vises i displayet: indgivet tidsrum, resttid indtil næste dosering og doseringstid. Doseringoutput 2 10m3 5.0m3 15m Dosering afhængig af et forbrugt vandvolumen Følgende information vises i displayet: Indgivet volumeninterval, resterende volumen til næste dosering og doseringstid. Alternerende dosering Altern.dosering 30d 26d DO1 Dræn restriktioner Blokeringstid 00:00 06:30 Hvis der i program step 6 er indgivet en blokeringstid hvori dræning ikke er tilladt vises den progammerede blokereringstid. Ellers vises No i displayet. Doseringsoutput 2 Hvis outputfunktionen D2 er programmeret i step 7, vises doseringsfunktion 2 parameter. Ellers vises No i displayet. Doseringoutput 2 Faktor = x1 Dosering proportional med vandur: Doseringsfaktoren vises. Doseringoutput 2 Tid Dosering udfra klokkeslet. Doseringoutput m 1440m 15m Dosering afhængig af et tidsrum. Denne information vises hvis altererende dosering er angivet i step 9. Følgende information vises i displayet : 30d 26d DO1 = angivet interval tid = resternde tid til doseringsoutputtet ændres = aktuelt aktivt doseringsoutput Drænindstilling, volumen Dræn WM m3 23s Hvis drænet i step 1 er angivet til at være volumen baseret, vises her hvor meget vand der skal forbruges mellem dræning samt den programmerede dræntid. Drænindstilling, ledningsevne Dræn CM /0.0/23s Hvis drænet i step 1 er angivet til at være baseret på ledningsevne, vises her grænsen for hvornår dræning påbegyndes, hysteresen og den programmerede dræntid. Hvis * vises ved dræntiden, er der ikke indprogrammeret nogen dræntid. Drænet lukkes i dette tilfælde når ledningsevnen er under drængrænsen minus hysteresen.

11 AS3035 Meddelelser 8 Meddelelser For visse situationer kan en meddelelse programmeres til at fremkomme på LCD displayet og et alarm relæ og/eller summetone kan aktiveres. Hvis et alarm relæ og/eller summetone er programmeret, kan disse slukkes igen ved at trykke tasten. Når årsagen til meddelelsen er blevet udbedret, kan meddelelsen i LCD displayet fjernes ved igen at trykke tasten. Ledningsevnengrænse MIN Grænse CM1 Min under været Doseringstank 2 tom Doseringstank 2 Tom Ledningsevnen har været under den nedre grænseværdi i længere tid end den indtastede forsinkelse. Mulige årsager : Luft ved ledningsevnesonden, elektrisk forstyrrelse ved målesonden. Kemikaliebeholder for dosering 1 er tom. Denne meddelelse kan kun fremkomme hvis det andet doseringsoutput er valgt. I step 8.6 kan indstilles om doseringsoutputtet skal blokeres så længe dette input er aktivt. Ledningsevnegrænse MAX Grænse CM1 Maks. over været Ledningsevnen har været over den øvre maksimale grænseværdi i længere tid en den indtastede forsinkelse. Mulige årsager : Anlæggets setpunkt er blevet ændret, målesonde kortsluttet, opkoncentrering for høj. Doseringstank 1 tom Doseringstank 1 Tom Kemikaliebeholder for dosering 1 er tom. I step 8.5 kan indstilles om doseringsoutputtet skal blokeres så længe dette input er aktivt. Signal Dræn blokeret Signal Dræn blokering Drænet vil være blokeret indtil inputtet er deaktiveret igen. Signal Dræn Signal Dræn Denne meddelse fremkommer hvis ledningsevnen stadig er over drængrænsen efter den indstillede dræntid. Denne meddelse fremkommer ikke hvis drænet er volumenbaseret eller hvis en dræntid ikke er indprogrammeret.

12 AS3035 Meddelelser 9 Signal Strømsvigt Signal Strømsvigt Signal Stop Signal Stop Strømforsyningen til kontrolleren har svigtet eller været afbrudt. NB! Ved strømsvigt gemmes alle programmerede værdier. Dog, gemmes urets indstillinger ikke, hvorfor disse altid skal checkes efter denne fejl. Denne meddelse vises i displayet når inputtet Stop er aktivt og programmeret for en alarm i step 12. Signal Check ur Signal Check ur Strømforsyningen til kontrolleren har svigtet eller været afbrudt. Urets indstilling er ikke blevet gemt og skal indgives på ny.

13 AS3035 Inputs 10 Inputs Indput for Vandur, Doseringstank 1 tom er standard. Inputfunktionerne Dræn blokeret, Doseringstank 2 tom, Stop og Niveaukontakt er programmerbare på indgangene LL og DT2. Som option, (indstikskort IF2030) kan styringen udstyres med en niveaukontakt, som kontrollerer en indgangsventil. I program step 8 kan brugeren indstille om funktioner skal være aktiveret ved en åben eller en lukket kontakt. Vandur Indgangen for vanduret er betegnet WM. Impulsgivende vandure udsender en impuls for hver flowvolumen, f.eks. 100 liter. Disse impulser tælles af controllersystemet og når et indsat volumen er nået aktiveres drænet. Impulserne kan også anvendes til styring af doseringsoutput 1 og doseringsoutput 2. Doseringstank 1 tom Indgangen for Doseringstank 1 tom er betegnet DT1. Ved hjælp af dette input kan beholdning af kemikalier i doseringstank 1 overvåges. Doseringstank 1 er forbundet med doseringoutput 1. I step 8.5 kan indstilles on outputtet skal blokeres hvis doseringstanken er tom. Doseringstank 2 tom Ved hjælp af dette input kan beholdning af kemikalier i doseringstank 2 overvåges. Doseringstank 2 er forbundet med doseringoutput 2. I step 8.6 kan indstilles on outputtet skal blokeres hvis doseringstanken er tom. Inputtet overvåges ikke hvis doseringsoutput 2 ikke er valgt i step 7. Hvis en støddosering er programmeret i step 11 (11.0 på TM, CL, VO ) så afbrydes doseringen indtil tilstrækkelig kemikalie igen er til stede. Dræn blokeret Dræningen kan blokeres ved en ekstern kontakt. For eksempel : Cirkulationstanken kan sikres mod tømning ved at blokere dræn vet et aktivt input signal Højt niveau kontakt Dette input er en option, som kommer med indstikskortet IF2030. Ved hjælp af dette input kan vandniveauet the i cirkulationstanken holdes oppe ved at kontrollere friskvandsventilen. Outputtet til styring af friskvandsventilen findes også på indstikskortet. Hvis inputtet er aktiveret (højt niveau) lukkes friskvandsventilen. Stop Styringen er slukket (Standby) og doseringsoutputteme og drænventilen er slukket. Ledningsevnesonde Indgangen for sonden er betegnet CC. Glem ikke at indtaste den korrekte cellekonstant i program step 1.2.

14 AS3035 Outputs 11 Outputs Outputtene Dræn ventil og Dosering 1 er standard. Outputtet OUT1 kan programmeres for funktionerne Alarm eller Dosering 2. Som option, (indstikskort IF2030) kan styresystemet forsynes med en indgangsventil. I program step 7.4 kan brugeren indstille om funktionerne er aktive når systemet er tændt. Dræn ventil Derænventilen er forbundet til indgangen FV. Drænventilen styres ud fra indstillingen i step 1.1 på basis af volumen og/eller ledningsevne. Indstikskortet har mulighed for at forbinde en motorventil. Dosering 1 Dosering 1 er forbundet til DO1 indgangen. Doseringen afhænger af det indkommende vandvolumen (impulser). I step 10 kan længden af hver impuls indstilles samt en doseringsfaktor. Ved hjælp af doseringsfaktoren kan antallet af udgående doseringsimpulser programmeres. Eksempel : doseringsfaktor = x2 : hver indkommende impulser skaber 2 udgående impulser. doseringsfaktor = :2 : efter 2 indkommende impulser 1 udgående impuls skabes. Alarm Med en potentialefri relækontakt, kan overvågningskonsoller eller signal udstyr aktiveres. Begivenhederne som forårsager et aktivt relæ indprogrammeres i step 12.1 og Outputfunktionen er programmerbar for output OUT1 og, hvis et indstikskort er installeret, også for output OUT2 Dosering 2 Outputfunktionen Dosering 2 kan programmeres som en dosering afhængig af de indkommende impulser fra vandur (se også Dosering 1) eller som en støddosering (f.eks. mikrobiocider). Ved støddosering kan det vælges om denne skal baseres på et tidsinterval (i timer), på basis af et klokkeslet (fast tid) eller på basis af et vandvolumen (i 0,01 m3). Hvis dosering skal ske på basis af uret så kan tre tidspunkter med dagsangivelse programmeres. Støddoseringen er aktiveret i et programmerbart tidsrum (i minutter). Det er muligt at afbryde støddoseringen ved at trykke samtidig på OFF og Reset tasterne. Hvis drænfunktionen er afhængig af ledningsevnen, kan en reaktionstid for kemikaliet indtastet. Styringen vil ikke påbegynde afdræning på basis af den målte ledningsevne så længe denne reaktionstid stadig løber. Det er muligt at afdræne før støddoseringen bliver aktiveret. Outputfunktionerne er programmernare på output OUT1 og, hvis et indstikskort er installeret, også på output OUT2 Indgangsventil Som option, (indstikskort IF2030) kan en indgangsventil kontrolleres, afhængig af en kontakt for højt niveau. Dette output er fast til rådighed på output OUT3 og kan ikke indstilles. Flow impuls Impulserne fra vanduret videreføres til outputtet for flow impuls.

15 AS3035 Indstilling af ur / sprog 12 Indstilling af ur Tryk på OFF tasten. Den nederste linie viser nu den aktuelle tid. Hvis brugeren ønsker at ændre den viste tid, placeres cursoren under dagen el. cifferet som ønskes ændret ved anvendelse af OFF Ur Mo 12:00 Med tasten # kan dagen eller cifferet ændres. Indstilling af uret forlades igen ved at trykke på OFF tasten igen. Hvis ingen taster berøres i cirka 10 sekunder, lukkes indstillingsmenuen automatisk. # Indstilling af sprog Hold Enter tasten nede i 5 sekunder. Display viser nu: Opmærksomhed! Programm.ændrin. Og efter 5 sekunder : Start Programm.ændrin. Efter de 5 sekunder trykkes også # tasten for at aktivere indstilling af sprog. Slip så begge taster. Displayet viser : Dansk D NlE F EsI S Dk Sproget kan nu ændres ved tasten Sprogindstillingen kan forlades ved at trykke Enter tasten igen. Hvis ingen taster berøres i cirka 2 minutter, lukkes indstillingsmenuen automatisk.

16 AS3035 Programmering 13 Programmering Generelt Ved at indtaste de basale værdier efter systemet er sat i drift, sættes styresystemet til en drift baseret på disse værdier. Værdierne kan ændres og slettes ikke i tilfælde af strømsvigt. - De basale værdier bør kun ændres af en autoriseret ekspert. - Noter de basale værdier i de tomme felter i det følgende flow chart og opbevar denne manual til brug for driftspersonale og vedligeholdelsespersonale. - Basisværdierne kan ændres til enhver tid. Nogle af det ændrede værdier bliver kun aktive efter programmeringsmodus er forladt igen. - I programmeringsmodus, følgende symboler,, og # bruges. Hvis en kode er blevet indtastet i step 13, skal koden først indgives med tasterne og # før programmeringsfunktionen kan startes. Kodenummer 0000 Efter programmeringsfunktionen er blevet aktiveret kan Enter tasten slippes og brugeren kan bladre gennem program steppene ved hjælp af tasterne og. Programmeringsfunktionen kan forlades igen ved at trykke Enter tasten igen. Hvis ingen taster berøres i omkring 2 minutter, forlades programmeringsmodus automatisk igen. Ændring af indstillinger # Enter Ja/Nej indstillinger Indstillingerne ændres v.h.a. tasten. Aktiver Hold Enter tasten nede i cirka 5 sekunder. LCD displayet viser først : Opmærksomhed! Programm.ændrin. Og efter omkring 5 sekunder : Start Programm.ændrin. Indstil numerisk værdi Vælg cifferet som skal ændres ved hjælp af tasten Værdien ændres med # tasten. Indstil faktor Værdien ændres med # tasten. Vælg mellem mere end en funktion Vælg funktionen ved hjælp af tasten. Stil funktioner til / fra vælg funktionen ved hjælp af tasten. Med # tasten, ændres status mellem og. Tryk herefter tasteb for at aktivere programmeringen. NB! Enter tasten skal stadig holdes nede.

17 AS3035 Programmering Styring af dræn / ledningsevne Skridt nr: 1.1 WM CM WM+ Vælg på basis af hvilken parameter dræning skal udføres. Start 1.1 WM CM WM+ WM CM WM+ = vandur (volumen) = ledningsevne = vandur og ledningsevne 5.1 Skridt nr: 1.2 Konstanten cm-1 I overensstemmelse med ledningsevnen på det vand som skal måles på, skal en sonde med en tilhørende cellekonstant vælges. Cellekonstanten kan programmeres mellem 0.01 cm-1 for cm-1 for ledningsevnemåleren. Skridt nr: 1.3 Grænse Min J/N 1.3 Ja Nej Ledningsevnen kan holdes op mod en minimum værdi. Skridt nr: 1.4 Værdi Min 1.0 En elektrisk forstyrrelse af ledningsevne sonden, elektriske fejl i systemet eller luft ved sonden kan forårsage til visning af en ukorrekt lav ledningsevne. Af overvågningsårsager kan en grænseværdi mellem µs/cm indtastes. 1.4 µs / cm 1.6 Skridt nr: 1.5 Forsin.tid 60s Hvis ledningsevnen efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder stadig er under minimum værdien, viser LCD displayet meddelelsen Græns CM1 Min under været. I program step 12 kan det indstilles om også en summealarm eller alarmrelæ skal aktiveres. 1.5 sek 1.6

18 AS3035 Programmering / 1.5 Skridt nr: 1.6 Grænse Mak. J/N 1.6 Ja Nej Ledningsevnen kan holdes op mod en maksimum værdi. Skridt nr: 1.7 Værdi Mak M.h.p. overvågning kan en grænseværdi på µs/cm indtastes. 1.7 µs / cm 2.1 Skridt nr: 1.8 Forsin.tid 180s 1.8 sek Hvis ledningsevnen efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder stadig er over maksimum værdien, viser LCD displayet meddelelsen Græns CM1 Maks. over været. I program step 12 kan det indstilles om også en summealarm eller alarmrelæ skal aktiveres. 2. Manuel temperatur kompensation Skridt nr: 2.1 Temperatur 25 C 2.1 C Ved angivelse af en vandtemperatur lavere eller højere end 25 C kan der den viste ledningsevne kompenseres i forhold til den aktuelle temperatur. Grafen nedenfor viser den anvendte korrektionsfaktor som funktion af temperaturen. 3.1

19 AS3035 Programmering Ledningsevne korrektionsfaktor Skridt nr: 3.1 Faktor 1.00* Ledningsevne målingen relaterer sig til en vandtemperatur på 25 C. Ved afvigende temperaturer kan den viste værdi kompenseres manuelt. Andre målefejl, for ekstempel som resultat af polarisation, linie impedans eller kabel kapaciteter, kan kompenseres, i det mindste i et vist område, ved at indtaste en korrektionsfaktor. En korroktionsfaktor på kan indgives. Hvordan bestemmes ledningsevnens korrektionsfaktor : Udtag en vandprøve og mål indstillingsværdien ved at måle ledningsevnen med en præces ekstern ledningsevnemåler. Som den aktuelle værdi noteres værdien som vises på controlleren. Herudfra udregnes korrektionsfaktoren på følgende måde: Faktor Indstillingsværdi Aktuel værdi = Korrektionsfaktor 4. Dræning baseret på ledningsevne Skridt nr: 4.1 Dræn Indtast grænsen, mellem ,000.0 µs/cm, for dræning baseret på ledningsevne. Hvis ledningsevne stiger over denne værdi, åbnes drænventilen. 4.1 µs / cm Skridt nr: 4.2 Hysteresis 0.0 Ved hjælp af hysteresis kan det indstilles hvor langt ned ledningsevnen, efter dræning, skal falde under drængrænsen før dræningen afsluttes. 4.2 µs / cm Skridt nr: 4.3 Forsin.tid 10s Efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder, med en ledningsevne over drængrænsen, åbnes drænventilen. 4.3 sek 4.4

20 AS3035 Programmering 17 Skridt nr: 4.4 Drænforsøg 1 Indtast antallet af drænforsøg (0 9) Controlleren kan programmeres således at dræning sker på et bestemt tidspunkt (forsøg : 1-9) eller at dræning fortsætter indtil ledningsevnen ligger under drængrænsen minus hysteresen (forsøg : 0) Skridt nr: 4.5 Forsin.tid 1m Hvis afdræning skal ske i en bestemt tidsperiode, kan brugeren indstille at afdræning automatisk skal gentages efter et indstilt tidsinterval, hvis efter dræningen at ledningsevnen stadig er over drængrænsen minus hysteresen. I program step 4.5 indgives tidsintervallet til 1 99 minutter. 4.5 min Skridt nr: 4.6 Dræn stop J/N 4.6 Ja Nej Her angives om installationen skal stoppes efter antallet af dræn forsøg er gennemført, således at afdræning stoppes og automatisk afdræning skal genstartes manuelt ved at trykke ON tasten. Skridt nr: 4.7 Dræntid 60s Her indtastes dræn tiden i intervallet sekunder. 4.7 sek 5.1

21 AS3035 Programmering 18 5 Dræning baseret på volumen Skridt nr: 5.1 Liter/puls Her angives impulse frekvensen af vanduret. Der kan indtastes værdier i intervallet liter per impuls. Skridt nr: 5.2 Dræn m3 Her angives drængrænsen, fra m3, for dræming på basis af det tilførte vand. Hvis volumenet af tilført vand når denne værdi, vil drænventilen åbnes i den programmerede dræntid / 4.4 / =CM <> VO N Liter / impuls m3 / h J 6.1 Skridt nr: 5.3 Dræntid 60s 5.3 sek Her indtastes dræntiden i intervallet sekunder. 6. Forsinket afdræning Skridt nr: 6.1 Forsinkes J/N 6.1 Ja Nej Dræningen kan startes på et hvilket somhelst tidspunkt på dagen. Dog kan det være uønsket at dræne på visse tidspunkter. Her bestemmes om det om det skal chekkes om dræningen skal forsinkes på visse tidspunkter. 7.1 Skridt nr: 6.2 Starttid 00: tidspunktet Indtast start tidspunktet for den periode i hvilken dræning ikke er tilladt. Skridt nr: 6.3 Sluttid 00: tidspunktet Indtast slut tidspunktet for den periode i hvilken dræning ikke er tilladt. 7.1

22 AS3035 Programmering Programmerbare output funktioner Skridt nr: 7.1 D2 AL 6.1 / D2 AL Vælg den ønskede output funktion for output OUT1. D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output Skridt nr: 7.2 FV D2 AL FL Vælg den ønskede output funktion for output OUT2. FV = drænventil D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output FL = flow impuls Dette step vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret. Skridt nr: 7.3 FV IV FL 7.2 indstikskort IF2030? J FV D2 AL FL 7.3 FV IV FL N 7.4 Vælg den ønskede output funktion for output OUT3. FV IV FL = drænventil = indgangsventil = flow impuls Dette step vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret. Skridt nr: 7.4 FV-D1-D2-AL-IV- 7.4 FV D1 vælg aktivering af outputfunktionerne for outputtene. - Aktiver funktion når electrically powered. Aktiver funktion når not electrically powered. 8.1 FV = drænventil D1 = doseringsoutput 1 D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output IV = indgangsventil FL = flow impuls Outputfunktionerne D2 og AL vises kun hvis de er blevet programmeret i steps 7.1 eller 7.2. Outputfunktion IV vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret og hvis denne funktion er valgt i step 7.3.

23 AS3035 Programmering Programmerbare input funktioner Vælg inputfunktionen for indgang LL. FB D2 ST = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop Vælg inputfunktionen for indgang DT2. FB D2 ST = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop Vælg inputfunktion for indgang IN1. FU ST Skridt nr: 8.1 FB D2 ST Skridt nr: 8.2 FB D2 ST Skridt nr: 8.3 FU ST = niveaukontakt = stop Skridt nr: 8.4 D1- FB- D2- FU FB D2 ST 8.2 FB D2 ST IF3030? J 8.3 FU ST 8.4 D1 N Vælg aktiveringen af inputfunktionerne for inputtene. Aktiver funktion ved lukket kontakt (NO kontakt). - Aktiver funktion ved åben kontakt (NC kontakt). D1 FB D2 ST FU = doseringstank 1 tom = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop = høj niveau kontakt Inputfunktionerne D2, FB, ST og FU vises kun hvis de i program step 8.1, 8.2 eller 8.3 er programmeret for denne inputfunktion. 8.5 Ja Nej Skridt nr: 8.5 Dos.out1 af J/N Bestem om Dosing output 1 skal slukkes hvis Dosing tank 1 er tom. Skridt nr: 8.6 Dos.out2 af J/N Bestem om Dosing output 2 skal være slukket hvisf Dosing tank 2 er tom. Dette step vises kun hvis outputfunktionen D2 er valgt i program step = D2 or 7.2 = D2 Ja J Nej N

24 AS3035 Programmering Alternerende dosering Skridt nr: 9.1 Altern.D1/D2 J/N 8.2 / Ja Nej Bestem om doseringsoutputs 1 og 2 skal være alternerende after et programmerbart tidsinterval. Et output vil så reagere i.h.t. parameterne i step 11, mens det andet output ikke vil reagere. Med tasten kan brugeren fremkalde hvilket output som aktuelt er aktivt. Angiv et tidsinterval 1 99 dage. Efter dette tidsrum skifter det aktive doseringsoutput. D1 Skridt nr: 9.2 Dage dage D t (dage) 10. Doseringsoutput 1 Skridt nr: 10.1 Dos.faktor1 x Faktor Indgiv en doseringsfaktor mellem :10 x10. Ved hjælp af denne doseringsfaktor kan antallet af indkommende impulser fra vanduret konverteres til flere eller færre udgående impulser. Eksempel : Doseringsfaktor = x3 : Hver indkommen impuls danner tre udgående doseringsimpulser Doseringsfaktor = :2 : Efter to indkommende impulser dannes én udgående impuls. Skridt nr: 10.2 Tid af 0.5s 10.2 sek Indgiv en tid mellem sekunder hvor outputtet ikke kortsluttes. Skridt nr: 10.3 Tid på 1.0s 10.3 sek Indgiv en tid mellem sekunder hvor outputtet kortsluttes D t (sek)

AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.07

AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.07 AS3035 Styring og overvågning af kølesystemer Betjeningsvejledning Software version 1.07 Indhold Funktionel beskrivelse.... 1 Illustration.... 3 Måleværdier og visning af funktioner.... 4 LED indikatorer......

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide SD8161 Speed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1080P HD 18x Zoom

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N Tætning af kabelrør Udarbejdet i samarbejde med TDC Generelt TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

KeePad Brugervejledning

KeePad Brugervejledning Danish Version KeePad Brugervejledning O!tool KeePad Velkommen OZAKI O!tool KeePad'et er et justerbart aftageligt Bluetooth folio-tastatur til din ipad Air og ipad Air 2. Med SlideAngle folio-tastaturet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

www.litebook.com GENERAL INFORMATION Litebook Elite er et effektiv redskab til at produsere naturligt lys. HVORDAN VIRKER LITEBOOK ELITE

www.litebook.com GENERAL INFORMATION Litebook Elite er et effektiv redskab til at produsere naturligt lys. HVORDAN VIRKER LITEBOOK ELITE Tillykke med din nye Litebook Elite. Korrekt behandling af produktet, vil give mange års sikker, effektiv og problemfri lys terapi. Læs venligst brugermanualen inden anvendelse og følg information om brug,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master M 700 / 3100 spiritus kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Aflæsning af salg pr. prop med servicenøgle (kan ikke 0-stilles) Denne aflæsning benyttes kun hvis man ønsker

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere