AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AS3035. Styring og overvågning af kølesystemer. Betjeningsvejledning. Software version 1.06"

Transkript

1 AS3035 Styring og overvågning af kølesystemer Betjeningsvejledning Software version 1.06

2 Indhold Funktionel beskrivelse Illustration Måleværdier og visning af funktioner LED indikatorer LCD display Første linie Anden linie Manuel drift Output test Info Input Output... 6 Service nummer. 6 Software version Cellekonstant / Temperatur Kumulativ vandur Dræn restriktioner Dosering output Alternerende dosering... 7 Drænindstilling Meddelelser Ledningsevnegrænse MIN Ledningsevnegrænse MAX Doseringstank 1 tom Doseringstank 2 tom Signal Dræn blokeret Signal Dræning Signal Strømsvigt.. 9 Signal Check ur Inputs Vandur Doseringstank 1 tom Doseringstank 2 tom Drænventil blokeret Høj stand kontakt Stop Ledningsevnesonde

3 Outputs Drænventil Dosering Alarm. 11 Dosering Indgangsventil Flow impuls Indstilling af ur Indstilling af sprog Programmering Stryring af dræn Ledningsevne Manuel temperaturkompensation Ledningsevne - korrektionsfaktor Dræning baseret på ledningsevne Dræning baseret på volume Forsinket afdræning Programmerbare output funktioner Programmerbare input funktioner Alternerende dosering Dosering output Dosering output Buzzer Alarm output Kode nummer Flow impuls El-diagram AS Tekniske data Erklæring om lovmæssige krav

4 AS3035 Functionel beskrivelse 1 Funktionel beskrivelse Kontrol enheden AS3035 (væg-monteret) er designet til fuldautomatisk overvågning og styring af åbne recirkulerende kølesystemer. Ved tilvalg af et indstikskort IF2030, kan styringsmulighederne udvides yderligere med et programmerbart input og to programmerbare outputs. Ved hjælp af indstikskortet IF2030 kan en indgangsventil styre vandtilførslnen til systemet. Indgangsventilen styres af en niveauføler, som også kan forbindes til indstikskortet. Man kan altid ændre basis værdierne, som er blevet indprogrammeret. Brugeren kan definere en kode for at beskytte systemet mod uautoriseret programmering. Styringen har forskellige fases, som beskrevet nedenfor. Service fase I Service fasen er drænventilen lukket og alle doseringsfunktioner kan aktiveres. Drænventilen kan styres på basis af volumen og / eller ledningsevne. Dræn fase I Dræn fasen er drænventilen åben. Alle doseringsfunktioner sat ude af drift. Dræningen kan stoppes manualt ved at trykke tasterne OFF og på samme tid. Dræn stop fase Hvis afdræning er påkrævet på et bestemt tidspunkt (på basis af ledningsevne) og hvis ledningsevnen efter et forprogrammeret tidsrum ikke er lav nok kan en alarm aktiveres for drænet. Brugeren kan programmere hvorvidt dræning skal gentages automatisk eller om manuel afdræning skal foretages. Dræn blokeret fase I Dræn blokeret fasen er inputtet FB aktiveret. Fase afsluttes hvis inputtet deaktiveres. Dosering fase I Dosering fasen er doseringsoutputtet aktiveret på basis af et tidsinterval, klokkeslettet eller et vandvolumen interval (f.eks biociddosering). Doseringsoutputtet er aktiveret i et programmerbart tidsrum. Ved afdræning på basis af ledningsevne kan ledningsevneovervågningen udskydes I et programmerbart tidsrum efter doseringen er afsluttet, idet høje koncentrationer af kemikalier stadig kan findes i systemet. Det er også muligt at aktivere drænventilen før doseringen aktiveres. Dræn grænserne fastlægges af den programmerede drængrænse (4.1) minus den programmerede hysteresis (4.2). Hvis et eller flere dræn forsøg (4.4) er programmet drænes kun en gange i det programmerede dræn tidsrum. Dosering kan stoppes manuelt ved at trykke tasterne OFF og på samme tid. Standby fase Hvis inputfunktionen Stop (ST) er aktiveret vil enheden være skiftet til Standby position. Drænventilen og doseringsoutputs wil være slukkede. Alarmer for niveaukontakter i doseringstanke og inputtet dræn blokeret vil være ude af drift.

5 AS3035 Functionel beskrivelse 2 Ledningsevnemåling Styresystemet er udstyret med en ledningsevnemåler. Denne sonde måler og checker ledningsevnen på det recirkulerende kølevand. Ledningsevnemåleren er designet til to måleområder og skifter automatisk måleområde efter behov. Måleområdet afhænger af den anvendte målesonde. En buzzer eller et alarmrelæ kan signalere om grænserne er overskredet. Udregning af måleområde: Minimum = cellekonstant * 10 µs Maximum = cellekonstant * 10,000 µs Temperatur kompensation Styreenheden er ikke udstyret med en temperatur måler. To For at kontrollere om ledningsevnemålingen fungerer korrekt, kan brugeren altid programmere en øvre og nedre grænse med programmeret forsinkelse. Dog, ved at indtaste temperaturen som afviger fra standard referencen på 25 C er det muligt manuelt at kompensere måleværdien i henhold til den indprogrammerede vandtemperatur. På nedenstående graf kan korrektionsfaktoren, som skal anvendes findes. Eksempel : Sæt vand temperatur T = 11 C Målt værdi af ledningsevne C = 100 µs/cm Anvendt korrektionsfaktor K = 1.4 Vist ledningsevne C = 140 µs/cm

6 AS3035 Illustration 3 Illustration Service CM uS/cm MT 4A # 7 ON OFF Enter Led : Drænventil 6 Sikring 11 Tast: Reset 2 Led : Vandur 7 Hovedafbryder 12 Tast: Info 3 Led : Doseringstank tom 8 Tast : ON 13 Tast: Programmering 4 Led : Manuel drift 9 Tast : OFF 14 LCD display 5 Led : Alarm 10 Tast: Manuel

7 AS3035 Måleværdier og visning af funktioner 4 Måleværdier og visning af funktioner LED indikator lamper Farvede lamper viser de vigtigste driftsparametre. Vandur Dræning Manuel drift Doseringstank 1 el. 2 tom Alarm (grøn) (grøn) (orange) (orange) (rød) LCD displayet giver yderligere information. LCD display Første linie Anden linie CM1 Service 55.24uS/cm Dræn Dræntid 20s Den første linie i LCD displayet viser den aktuelle situation (fase). Følgende faser kan vises: Service, Standby, Dræn, Dræn Stop, Dræn blokering, Dosering. Den anden linie i LCD displayet kan vise følgende information, enten skiftende eller ikke. Vandur : Vandur m3 Ledningsevne : CM µs/cm Dræn forsinket : No Dræn 00:00 Resterende dræntid : Dræntid 20s Dræn interval : Forsink.tid 150s Dræn før dosering : Dræn før do. forsinkelsestid

8 AS3035 Manuel drift 5 Manuel drift Alle outputs kan styres manuelt. Manuel drift kan aktiveres ved at trykke på sekunder. tasten i cirka tre # ON OFF Bekræft Først spørges brugeren hvorvidt den manuelle styring virkelig skal aktiveres. 30 Manuel drift J/N Bekræftelsen skal gennemføres indenfor 30 senkunder (rest tid indikrers i øverste højre hjørne). Manuel drift kan aktiveres ved at placere cursoren under J og hereafter trykke tasten. Programmering Når først manuel styring er blevet aktiveret, skal det indprogrammeres hvilke output, som skal styres manuelt. Under programmeringen vil LED lampen for manuel drift blinke. Displayet viser følgende tekst : Manuel prog. FV-D1-D2-AL-IV- Hvis indstikskortet er installeret vil IV bliver vist i displayet. Med tasten kan det output som ønskes manuelt styret programmers. Ved at trykke tasten # kan outputted aktiveres eller deaktiveres ( = aktiv, - = ikke aktiv). Manuel drift af / på Ved at trykke tasten endnu en gang aktiveres den manuelle styringl. Som udgangspunkt er den manulle kontrol off. Manuel drift af FV-D1-D2-AL-IV- Alle outputs er stadig slukkede. Ved at trykke ON tasten kan det programmerede output aktiveres. Manuel drift på FV-D1-D2-AL-IV- Ved at trykke på OFF tasten deaktiveres outputtet igen. Tryk tasten for at returnere til programmeringsvinduet. Hvis Dosing 2 (D2) eller Alarm (AL) ikke er blevet programmeret vil disse ikke blive vist. Nedlukning Ved at trykke i cirka tre sekunder kan den manuelle drift forlades.

9 AS3035 Info 6 INFO Med Info tasten kan brugeren fremkalde forskellige typer information og værdier. I fald brugeren ønsker at ændre data er dette beskrevet i kapitlet om Programmering. Tryk Info tasten med symbolet. Det første information fremkommer. Ved at trykke tasten igen fremkommer det næste set information ect. Input Input WM-D1-FB-D2-FU- Service nummer Service De aktuelle drifts input vises. Hvis et IF2030 indstikskort er blevet installeret vil den femte position også vises. WM D1 FB D2 ST FU = Vandur = Doseringstank 1 tom = Dræn blokeret = Doseringstank 2 tom = Stop = Niveau kontakt En vandret linie - efter parameteren betyder: input ikke aktivt. En lodret linie efter parameteren betyder : input aktivt. Et service telefonnummer vises. Nummeret kan også ændres her. Ændring af telefonnummer : Vælg nummer : Lavere nummer : Højere nummer : Output Output Software version Softwareversion AS g Den aktuelle drift af outputs kontakterne vises. Hvert tal er svarer til et relæ. Fjerde og femte position vises hvis et and fifth IF2030 indstikskort er installeret. En vandret linie - under tallet betyder : output ikke aktivt. En lodret linie under tallet betyder : output aktivt. Software versionen opdateres løbende på fabrikken. Softwaren ændres for at tilpasse produktet til nye erfaringer og krav. Versionen som aktuelt er installeret vises i displayet.

10 AS3035 Info 7 Cellekonstant og temperatur Cellekon./Temp. C1=0.10/cm 25 C Displayet viser cellekonstanten som angives i program step 1.2 og vandtemperaturen angivet i program step 2.1. Kumulativ vandur Vandur kumulativ 0.50m3 Displayet viser det totale vandvolumen. Følgende information vises i displayet: indgivet tidsrum, resttid indtil næste dosering og doseringstid. Doseringoutput 2 10m3 5.0m3 15m Dosering afhængig af et forbrugt vandvolumen Følgende information vises i displayet: Indgivet volumeninterval, resterende volumen til næste dosering og doseringstid. Alternerende dosering Altern.dosering 30d 26d DO1 Dræn restriktioner Blokeringstid 00:00 06:30 Hvis der i program step 6 er indgivet en blokeringstid hvori dræning ikke er tilladt vises den progammerede blokereringstid. Ellers vises No i displayet. Doseringsoutput 2 Hvis outputfunktionen D2 er programmeret i step 7, vises doseringsfunktion 2 parameter. Ellers vises No i displayet. Doseringoutput 2 Faktor = x1 Dosering proportional med vandur: Doseringsfaktoren vises. Doseringoutput 2 Tid Dosering udfra klokkeslet. Doseringoutput m 1440m 15m Dosering afhængig af et tidsrum. Denne information vises hvis altererende dosering er angivet i step 9. Følgende information vises i displayet : 30d 26d DO1 = angivet interval tid = resternde tid til doseringsoutputtet ændres = aktuelt aktivt doseringsoutput Drænindstilling, volumen Dræn WM m3 23s Hvis drænet i step 1 er angivet til at være volumen baseret, vises her hvor meget vand der skal forbruges mellem dræning samt den programmerede dræntid. Drænindstilling, ledningsevne Dræn CM /0.0/23s Hvis drænet i step 1 er angivet til at være baseret på ledningsevne, vises her grænsen for hvornår dræning påbegyndes, hysteresen og den programmerede dræntid. Hvis * vises ved dræntiden, er der ikke indprogrammeret nogen dræntid. Drænet lukkes i dette tilfælde når ledningsevnen er under drængrænsen minus hysteresen.

11 AS3035 Meddelelser 8 Meddelelser For visse situationer kan en meddelelse programmeres til at fremkomme på LCD displayet og et alarm relæ og/eller summetone kan aktiveres. Hvis et alarm relæ og/eller summetone er programmeret, kan disse slukkes igen ved at trykke tasten. Når årsagen til meddelelsen er blevet udbedret, kan meddelelsen i LCD displayet fjernes ved igen at trykke tasten. Ledningsevnengrænse MIN Grænse CM1 Min under været Doseringstank 2 tom Doseringstank 2 Tom Ledningsevnen har været under den nedre grænseværdi i længere tid end den indtastede forsinkelse. Mulige årsager : Luft ved ledningsevnesonden, elektrisk forstyrrelse ved målesonden. Kemikaliebeholder for dosering 1 er tom. Denne meddelelse kan kun fremkomme hvis det andet doseringsoutput er valgt. I step 8.6 kan indstilles om doseringsoutputtet skal blokeres så længe dette input er aktivt. Ledningsevnegrænse MAX Grænse CM1 Maks. over været Ledningsevnen har været over den øvre maksimale grænseværdi i længere tid en den indtastede forsinkelse. Mulige årsager : Anlæggets setpunkt er blevet ændret, målesonde kortsluttet, opkoncentrering for høj. Doseringstank 1 tom Doseringstank 1 Tom Kemikaliebeholder for dosering 1 er tom. I step 8.5 kan indstilles om doseringsoutputtet skal blokeres så længe dette input er aktivt. Signal Dræn blokeret Signal Dræn blokering Drænet vil være blokeret indtil inputtet er deaktiveret igen. Signal Dræn Signal Dræn Denne meddelse fremkommer hvis ledningsevnen stadig er over drængrænsen efter den indstillede dræntid. Denne meddelse fremkommer ikke hvis drænet er volumenbaseret eller hvis en dræntid ikke er indprogrammeret.

12 AS3035 Meddelelser 9 Signal Strømsvigt Signal Strømsvigt Signal Stop Signal Stop Strømforsyningen til kontrolleren har svigtet eller været afbrudt. NB! Ved strømsvigt gemmes alle programmerede værdier. Dog, gemmes urets indstillinger ikke, hvorfor disse altid skal checkes efter denne fejl. Denne meddelse vises i displayet når inputtet Stop er aktivt og programmeret for en alarm i step 12. Signal Check ur Signal Check ur Strømforsyningen til kontrolleren har svigtet eller været afbrudt. Urets indstilling er ikke blevet gemt og skal indgives på ny.

13 AS3035 Inputs 10 Inputs Indput for Vandur, Doseringstank 1 tom er standard. Inputfunktionerne Dræn blokeret, Doseringstank 2 tom, Stop og Niveaukontakt er programmerbare på indgangene LL og DT2. Som option, (indstikskort IF2030) kan styringen udstyres med en niveaukontakt, som kontrollerer en indgangsventil. I program step 8 kan brugeren indstille om funktioner skal være aktiveret ved en åben eller en lukket kontakt. Vandur Indgangen for vanduret er betegnet WM. Impulsgivende vandure udsender en impuls for hver flowvolumen, f.eks. 100 liter. Disse impulser tælles af controllersystemet og når et indsat volumen er nået aktiveres drænet. Impulserne kan også anvendes til styring af doseringsoutput 1 og doseringsoutput 2. Doseringstank 1 tom Indgangen for Doseringstank 1 tom er betegnet DT1. Ved hjælp af dette input kan beholdning af kemikalier i doseringstank 1 overvåges. Doseringstank 1 er forbundet med doseringoutput 1. I step 8.5 kan indstilles on outputtet skal blokeres hvis doseringstanken er tom. Doseringstank 2 tom Ved hjælp af dette input kan beholdning af kemikalier i doseringstank 2 overvåges. Doseringstank 2 er forbundet med doseringoutput 2. I step 8.6 kan indstilles on outputtet skal blokeres hvis doseringstanken er tom. Inputtet overvåges ikke hvis doseringsoutput 2 ikke er valgt i step 7. Hvis en støddosering er programmeret i step 11 (11.0 på TM, CL, VO ) så afbrydes doseringen indtil tilstrækkelig kemikalie igen er til stede. Dræn blokeret Dræningen kan blokeres ved en ekstern kontakt. For eksempel : Cirkulationstanken kan sikres mod tømning ved at blokere dræn vet et aktivt input signal Højt niveau kontakt Dette input er en option, som kommer med indstikskortet IF2030. Ved hjælp af dette input kan vandniveauet the i cirkulationstanken holdes oppe ved at kontrollere friskvandsventilen. Outputtet til styring af friskvandsventilen findes også på indstikskortet. Hvis inputtet er aktiveret (højt niveau) lukkes friskvandsventilen. Stop Styringen er slukket (Standby) og doseringsoutputteme og drænventilen er slukket. Ledningsevnesonde Indgangen for sonden er betegnet CC. Glem ikke at indtaste den korrekte cellekonstant i program step 1.2.

14 AS3035 Outputs 11 Outputs Outputtene Dræn ventil og Dosering 1 er standard. Outputtet OUT1 kan programmeres for funktionerne Alarm eller Dosering 2. Som option, (indstikskort IF2030) kan styresystemet forsynes med en indgangsventil. I program step 7.4 kan brugeren indstille om funktionerne er aktive når systemet er tændt. Dræn ventil Derænventilen er forbundet til indgangen FV. Drænventilen styres ud fra indstillingen i step 1.1 på basis af volumen og/eller ledningsevne. Indstikskortet har mulighed for at forbinde en motorventil. Dosering 1 Dosering 1 er forbundet til DO1 indgangen. Doseringen afhænger af det indkommende vandvolumen (impulser). I step 10 kan længden af hver impuls indstilles samt en doseringsfaktor. Ved hjælp af doseringsfaktoren kan antallet af udgående doseringsimpulser programmeres. Eksempel : doseringsfaktor = x2 : hver indkommende impulser skaber 2 udgående impulser. doseringsfaktor = :2 : efter 2 indkommende impulser 1 udgående impuls skabes. Alarm Med en potentialefri relækontakt, kan overvågningskonsoller eller signal udstyr aktiveres. Begivenhederne som forårsager et aktivt relæ indprogrammeres i step 12.1 og Outputfunktionen er programmerbar for output OUT1 og, hvis et indstikskort er installeret, også for output OUT2 Dosering 2 Outputfunktionen Dosering 2 kan programmeres som en dosering afhængig af de indkommende impulser fra vandur (se også Dosering 1) eller som en støddosering (f.eks. mikrobiocider). Ved støddosering kan det vælges om denne skal baseres på et tidsinterval (i timer), på basis af et klokkeslet (fast tid) eller på basis af et vandvolumen (i 0,01 m3). Hvis dosering skal ske på basis af uret så kan tre tidspunkter med dagsangivelse programmeres. Støddoseringen er aktiveret i et programmerbart tidsrum (i minutter). Det er muligt at afbryde støddoseringen ved at trykke samtidig på OFF og Reset tasterne. Hvis drænfunktionen er afhængig af ledningsevnen, kan en reaktionstid for kemikaliet indtastet. Styringen vil ikke påbegynde afdræning på basis af den målte ledningsevne så længe denne reaktionstid stadig løber. Det er muligt at afdræne før støddoseringen bliver aktiveret. Outputfunktionerne er programmernare på output OUT1 og, hvis et indstikskort er installeret, også på output OUT2 Indgangsventil Som option, (indstikskort IF2030) kan en indgangsventil kontrolleres, afhængig af en kontakt for højt niveau. Dette output er fast til rådighed på output OUT3 og kan ikke indstilles. Flow impuls Impulserne fra vanduret videreføres til outputtet for flow impuls.

15 AS3035 Indstilling af ur / sprog 12 Indstilling af ur Tryk på OFF tasten. Den nederste linie viser nu den aktuelle tid. Hvis brugeren ønsker at ændre den viste tid, placeres cursoren under dagen el. cifferet som ønskes ændret ved anvendelse af OFF Ur Mo 12:00 Med tasten # kan dagen eller cifferet ændres. Indstilling af uret forlades igen ved at trykke på OFF tasten igen. Hvis ingen taster berøres i cirka 10 sekunder, lukkes indstillingsmenuen automatisk. # Indstilling af sprog Hold Enter tasten nede i 5 sekunder. Display viser nu: Opmærksomhed! Programm.ændrin. Og efter 5 sekunder : Start Programm.ændrin. Efter de 5 sekunder trykkes også # tasten for at aktivere indstilling af sprog. Slip så begge taster. Displayet viser : Dansk D NlE F EsI S Dk Sproget kan nu ændres ved tasten Sprogindstillingen kan forlades ved at trykke Enter tasten igen. Hvis ingen taster berøres i cirka 2 minutter, lukkes indstillingsmenuen automatisk.

16 AS3035 Programmering 13 Programmering Generelt Ved at indtaste de basale værdier efter systemet er sat i drift, sættes styresystemet til en drift baseret på disse værdier. Værdierne kan ændres og slettes ikke i tilfælde af strømsvigt. - De basale værdier bør kun ændres af en autoriseret ekspert. - Noter de basale værdier i de tomme felter i det følgende flow chart og opbevar denne manual til brug for driftspersonale og vedligeholdelsespersonale. - Basisværdierne kan ændres til enhver tid. Nogle af det ændrede værdier bliver kun aktive efter programmeringsmodus er forladt igen. - I programmeringsmodus, følgende symboler,, og # bruges. Hvis en kode er blevet indtastet i step 13, skal koden først indgives med tasterne og # før programmeringsfunktionen kan startes. Kodenummer 0000 Efter programmeringsfunktionen er blevet aktiveret kan Enter tasten slippes og brugeren kan bladre gennem program steppene ved hjælp af tasterne og. Programmeringsfunktionen kan forlades igen ved at trykke Enter tasten igen. Hvis ingen taster berøres i omkring 2 minutter, forlades programmeringsmodus automatisk igen. Ændring af indstillinger # Enter Ja/Nej indstillinger Indstillingerne ændres v.h.a. tasten. Aktiver Hold Enter tasten nede i cirka 5 sekunder. LCD displayet viser først : Opmærksomhed! Programm.ændrin. Og efter omkring 5 sekunder : Start Programm.ændrin. Indstil numerisk værdi Vælg cifferet som skal ændres ved hjælp af tasten Værdien ændres med # tasten. Indstil faktor Værdien ændres med # tasten. Vælg mellem mere end en funktion Vælg funktionen ved hjælp af tasten. Stil funktioner til / fra vælg funktionen ved hjælp af tasten. Med # tasten, ændres status mellem og. Tryk herefter tasteb for at aktivere programmeringen. NB! Enter tasten skal stadig holdes nede.

17 AS3035 Programmering Styring af dræn / ledningsevne Skridt nr: 1.1 WM CM WM+ Vælg på basis af hvilken parameter dræning skal udføres. Start 1.1 WM CM WM+ WM CM WM+ = vandur (volumen) = ledningsevne = vandur og ledningsevne 5.1 Skridt nr: 1.2 Konstanten cm-1 I overensstemmelse med ledningsevnen på det vand som skal måles på, skal en sonde med en tilhørende cellekonstant vælges. Cellekonstanten kan programmeres mellem 0.01 cm-1 for cm-1 for ledningsevnemåleren. Skridt nr: 1.3 Grænse Min J/N 1.3 Ja Nej Ledningsevnen kan holdes op mod en minimum værdi. Skridt nr: 1.4 Værdi Min 1.0 En elektrisk forstyrrelse af ledningsevne sonden, elektriske fejl i systemet eller luft ved sonden kan forårsage til visning af en ukorrekt lav ledningsevne. Af overvågningsårsager kan en grænseværdi mellem µs/cm indtastes. 1.4 µs / cm 1.6 Skridt nr: 1.5 Forsin.tid 60s Hvis ledningsevnen efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder stadig er under minimum værdien, viser LCD displayet meddelelsen Græns CM1 Min under været. I program step 12 kan det indstilles om også en summealarm eller alarmrelæ skal aktiveres. 1.5 sek 1.6

18 AS3035 Programmering / 1.5 Skridt nr: 1.6 Grænse Mak. J/N 1.6 Ja Nej Ledningsevnen kan holdes op mod en maksimum værdi. Skridt nr: 1.7 Værdi Mak M.h.p. overvågning kan en grænseværdi på µs/cm indtastes. 1.7 µs / cm 2.1 Skridt nr: 1.8 Forsin.tid 180s 1.8 sek Hvis ledningsevnen efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder stadig er over maksimum værdien, viser LCD displayet meddelelsen Græns CM1 Maks. over været. I program step 12 kan det indstilles om også en summealarm eller alarmrelæ skal aktiveres. 2. Manuel temperatur kompensation Skridt nr: 2.1 Temperatur 25 C 2.1 C Ved angivelse af en vandtemperatur lavere eller højere end 25 C kan der den viste ledningsevne kompenseres i forhold til den aktuelle temperatur. Grafen nedenfor viser den anvendte korrektionsfaktor som funktion af temperaturen. 3.1

19 AS3035 Programmering Ledningsevne korrektionsfaktor Skridt nr: 3.1 Faktor 1.00* Ledningsevne målingen relaterer sig til en vandtemperatur på 25 C. Ved afvigende temperaturer kan den viste værdi kompenseres manuelt. Andre målefejl, for ekstempel som resultat af polarisation, linie impedans eller kabel kapaciteter, kan kompenseres, i det mindste i et vist område, ved at indtaste en korrektionsfaktor. En korroktionsfaktor på kan indgives. Hvordan bestemmes ledningsevnens korrektionsfaktor : Udtag en vandprøve og mål indstillingsværdien ved at måle ledningsevnen med en præces ekstern ledningsevnemåler. Som den aktuelle værdi noteres værdien som vises på controlleren. Herudfra udregnes korrektionsfaktoren på følgende måde: Faktor Indstillingsværdi Aktuel værdi = Korrektionsfaktor 4. Dræning baseret på ledningsevne Skridt nr: 4.1 Dræn Indtast grænsen, mellem ,000.0 µs/cm, for dræning baseret på ledningsevne. Hvis ledningsevne stiger over denne værdi, åbnes drænventilen. 4.1 µs / cm Skridt nr: 4.2 Hysteresis 0.0 Ved hjælp af hysteresis kan det indstilles hvor langt ned ledningsevnen, efter dræning, skal falde under drængrænsen før dræningen afsluttes. 4.2 µs / cm Skridt nr: 4.3 Forsin.tid 10s Efter en programmerbar forsinkelsestid på sekunder, med en ledningsevne over drængrænsen, åbnes drænventilen. 4.3 sek 4.4

20 AS3035 Programmering 17 Skridt nr: 4.4 Drænforsøg 1 Indtast antallet af drænforsøg (0 9) Controlleren kan programmeres således at dræning sker på et bestemt tidspunkt (forsøg : 1-9) eller at dræning fortsætter indtil ledningsevnen ligger under drængrænsen minus hysteresen (forsøg : 0) Skridt nr: 4.5 Forsin.tid 1m Hvis afdræning skal ske i en bestemt tidsperiode, kan brugeren indstille at afdræning automatisk skal gentages efter et indstilt tidsinterval, hvis efter dræningen at ledningsevnen stadig er over drængrænsen minus hysteresen. I program step 4.5 indgives tidsintervallet til 1 99 minutter. 4.5 min Skridt nr: 4.6 Dræn stop J/N 4.6 Ja Nej Her angives om installationen skal stoppes efter antallet af dræn forsøg er gennemført, således at afdræning stoppes og automatisk afdræning skal genstartes manuelt ved at trykke ON tasten. Skridt nr: 4.7 Dræntid 60s Her indtastes dræn tiden i intervallet sekunder. 4.7 sek 5.1

21 AS3035 Programmering 18 5 Dræning baseret på volumen Skridt nr: 5.1 Liter/puls Her angives impulse frekvensen af vanduret. Der kan indtastes værdier i intervallet liter per impuls. Skridt nr: 5.2 Dræn m3 Her angives drængrænsen, fra m3, for dræming på basis af det tilførte vand. Hvis volumenet af tilført vand når denne værdi, vil drænventilen åbnes i den programmerede dræntid / 4.4 / =CM <> VO N Liter / impuls m3 / h J 6.1 Skridt nr: 5.3 Dræntid 60s 5.3 sek Her indtastes dræntiden i intervallet sekunder. 6. Forsinket afdræning Skridt nr: 6.1 Forsinkes J/N 6.1 Ja Nej Dræningen kan startes på et hvilket somhelst tidspunkt på dagen. Dog kan det være uønsket at dræne på visse tidspunkter. Her bestemmes om det om det skal chekkes om dræningen skal forsinkes på visse tidspunkter. 7.1 Skridt nr: 6.2 Starttid 00: tidspunktet Indtast start tidspunktet for den periode i hvilken dræning ikke er tilladt. Skridt nr: 6.3 Sluttid 00: tidspunktet Indtast slut tidspunktet for den periode i hvilken dræning ikke er tilladt. 7.1

22 AS3035 Programmering Programmerbare output funktioner Skridt nr: 7.1 D2 AL 6.1 / D2 AL Vælg den ønskede output funktion for output OUT1. D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output Skridt nr: 7.2 FV D2 AL FL Vælg den ønskede output funktion for output OUT2. FV = drænventil D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output FL = flow impuls Dette step vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret. Skridt nr: 7.3 FV IV FL 7.2 indstikskort IF2030? J FV D2 AL FL 7.3 FV IV FL N 7.4 Vælg den ønskede output funktion for output OUT3. FV IV FL = drænventil = indgangsventil = flow impuls Dette step vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret. Skridt nr: 7.4 FV-D1-D2-AL-IV- 7.4 FV D1 vælg aktivering af outputfunktionerne for outputtene. - Aktiver funktion når electrically powered. Aktiver funktion når not electrically powered. 8.1 FV = drænventil D1 = doseringsoutput 1 D2 = doseringsoutput 2 AL = alarm output IV = indgangsventil FL = flow impuls Outputfunktionerne D2 og AL vises kun hvis de er blevet programmeret i steps 7.1 eller 7.2. Outputfunktion IV vises kun hvis indstikskort IF2030 er installeret og hvis denne funktion er valgt i step 7.3.

23 AS3035 Programmering Programmerbare input funktioner Vælg inputfunktionen for indgang LL. FB D2 ST = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop Vælg inputfunktionen for indgang DT2. FB D2 ST = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop Vælg inputfunktion for indgang IN1. FU ST Skridt nr: 8.1 FB D2 ST Skridt nr: 8.2 FB D2 ST Skridt nr: 8.3 FU ST = niveaukontakt = stop Skridt nr: 8.4 D1- FB- D2- FU FB D2 ST 8.2 FB D2 ST IF3030? J 8.3 FU ST 8.4 D1 N Vælg aktiveringen af inputfunktionerne for inputtene. Aktiver funktion ved lukket kontakt (NO kontakt). - Aktiver funktion ved åben kontakt (NC kontakt). D1 FB D2 ST FU = doseringstank 1 tom = dræn blokeret = doseringstank 2 tom = stop = høj niveau kontakt Inputfunktionerne D2, FB, ST og FU vises kun hvis de i program step 8.1, 8.2 eller 8.3 er programmeret for denne inputfunktion. 8.5 Ja Nej Skridt nr: 8.5 Dos.out1 af J/N Bestem om Dosing output 1 skal slukkes hvis Dosing tank 1 er tom. Skridt nr: 8.6 Dos.out2 af J/N Bestem om Dosing output 2 skal være slukket hvisf Dosing tank 2 er tom. Dette step vises kun hvis outputfunktionen D2 er valgt i program step = D2 or 7.2 = D2 Ja J Nej N

24 AS3035 Programmering Alternerende dosering Skridt nr: 9.1 Altern.D1/D2 J/N 8.2 / Ja Nej Bestem om doseringsoutputs 1 og 2 skal være alternerende after et programmerbart tidsinterval. Et output vil så reagere i.h.t. parameterne i step 11, mens det andet output ikke vil reagere. Med tasten kan brugeren fremkalde hvilket output som aktuelt er aktivt. Angiv et tidsinterval 1 99 dage. Efter dette tidsrum skifter det aktive doseringsoutput. D1 Skridt nr: 9.2 Dage dage D t (dage) 10. Doseringsoutput 1 Skridt nr: 10.1 Dos.faktor1 x Faktor Indgiv en doseringsfaktor mellem :10 x10. Ved hjælp af denne doseringsfaktor kan antallet af indkommende impulser fra vanduret konverteres til flere eller færre udgående impulser. Eksempel : Doseringsfaktor = x3 : Hver indkommen impuls danner tre udgående doseringsimpulser Doseringsfaktor = :2 : Efter to indkommende impulser dannes én udgående impuls. Skridt nr: 10.2 Tid af 0.5s 10.2 sek Indgiv en tid mellem sekunder hvor outputtet ikke kortsluttes. Skridt nr: 10.3 Tid på 1.0s 10.3 sek Indgiv en tid mellem sekunder hvor outputtet kortsluttes D t (sek)

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8191 Fisheye Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 360 Surround View PoE

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Flowmaster. Transportabel Flow- og Trykmåler. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD

Flowmaster. Transportabel Flow- og Trykmåler. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD Flowmaster Transportabel Flow- og Trykmåler BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD 1 2 2 Statisk Trykmåler 3 3 Lær din Flowmaster at kende 4 4 Specifikation 5 5 Flowmaster

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere