BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte vandkølede vandkøleanlæg EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLENING EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

2 EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N INHOL Indledning... 1 Tekniske specifikationer... 1 Elektriske specifikationer... 2 Beskrivelse... 2 Hovedkomponenternes funktion... 3 Sikkerhedsanordninger... 3 Intern kabelføring Oversigt over dele... 4 Før drift... 5 Kontrol før første start... 5 Vandforsyning... 5 Generelle anbefalinger... 5 rift... 5 igital styreenhed... 5 Arbejde med enhederne... 6 en digitale styreenheds avancerede funktioner... 9 BMS-forbindelse Modbus Generel beskrivelse af Modbus Implementeret fejlkode efinition af BMS-indstillingen Variabeldatabasen Fejlfinding Vedligeholdelse Vigtig information om det anvendte kølemiddel Vedligeholdelse Krav til bortskaffelse Menuoversigt Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. INLENING LÆS ENNE VEJLENING OMHYGGELIGT, FØR ENHEEN STARTES. GEM ENNE MANUAL. INSTALLATIONSVEJLENINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIIG BRUG. Læs kapitlet "rift" på side 5, før du ændrer disse parametre. enne betjeningsvejledning omhandler kompakte vandkølede vandkølere i aikin EWWP-KB serien. isse enheder er til indendørs installation og anvendes til køle- og/eller varmeinstallationer. Enhederne kan kombineres med aikin ventilatorspole enheder eller lufthåndteringsenheder til luftkonditionering. e kan desuden bruges til vandforsyning til proceskøling. Vejledningen har til formål at sikre tilfredsstillende drift og vedligeholdelse af enheden. en beskriver, hvordan enheden bruges korrekt og kan være til hjælp, hvis der opstår problemer. Enheden er forsynet med sikkerhedsanordninger, men disse vil ikke nødvendigvis forebygge alle problemer, der kan opstå på grund af forkert drift eller mangelfuld vedligeholdelse. Kontakt din lokale aikin-forhandler, hvis der opstår vedvarende problemer. Kontrollér, at enheden er korrekt installeret, før den startes første gang. erfor er det nødvendigt at læse den installationsvejledning, som fulgte med enheden, omhyggeligt tillige med anbefalingerne i afsnittet "Kontrol før første start". 1 Side Tekniske specifikationer (1) Generelt EWWP Nominel kølekapacitet (*) (kw) 13,0 21,5 28,0 32,5 Nominelt input ( ) (kw) 3,71 5,96 7,76 9,10 imensioner HxBx (mm) 600x600x600 Maskinens vægt (kg) Tilslutninger vandindtag G 1 vandudtag G 1 Generelt EWWP Nominel kølekapacitet (*) (kw) 43,0 56,0 65,0 Nominelt input ( ) (kw) 12,1 16,0 18,3 imensioner HxBx (mm) 600x600x1200 Maskinens vægt (kg) Tilslutninger vandindtag G 1-1/2 vandudtag G 1-1/2 (*) en nominelle kølekapacitet er baseret på: - en indgangstemperatur for vand på 12 - en kølevandstemperatur på 7 - kondensator ind/ud 30/35 ( ) e nominelle indtag omfatter alle enhedens indtag: Kompressor, kontrolkredsløb og vandpumper. Kompressor Model JT140BF-YE JT212A-YE JT300A-YE JT335A-YE Hastighed (rpm) 2900 Olietype FV68 Oliepåfyldningsmængde (l) 1,5 2,7 2,7 2,7 Kølemiddeltype R407 Kølemiddelpåfyldning (kg) 1,2 2 2,5 3,1 Fordamper Type overfladebehandlede plader i varmeveksler Min. vandvolumen (l) Vandgennemstrømningsområde (l/min) 31~75 53~123 65~161 76~186 Kondensator Type overfladebehandlede plader i varmeveksler Vandgennemstrømningsområde (l/min) 24~95 39~157 51~203 59~237 Kompressor Model 2x JT212A-YE 2x JT300A-YE 2x JT335A-YE Hastighed (rpm) 2900 Olietype FV68 Oliepåfyldningsmængde (l) 2x 2,7 2x 2,7 2x 2,7 Kølemiddeltype R407 Kølemiddelpåfyldning (kg) 4,6 4,6 5,6 Fordamper Type overfladebehandlede plader i varmeveksler Min. vandvolumen (l) Vandgennemstrømningsområde (l/min) 101~ ~ ~373 Kondensator Type overfladebehandlede plader i varmeveksler Vandgennemstrømningsområde (l/min) 79~ ~ ~474 (1) Se bogen med tekniske data for at få en komplet oversigt over specifikationerne.

3 Elektriske specifikationer (1) A Model EWWP Strømforsyning Fase 3N~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 400 Spændingstolerance (%) ±10 Anbefalede sikringer (am) 3x 16 3x 20 3x 25 3x 32 Kompressor Fase 3~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 400 Nominel driftstrøm (A) 6,6 10,4 13,1 15,0 Kontrol Fase 1~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 230 Anbefalede sikringer (am) fabriksinstalleret Model EWWP Strømforsyning Fase 3N~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 400 Spændingstolerance (%) ±10 Anbefalede sikringer (am) 3x 40 3x 50 3x 50 Kompressor Fase 3~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 400 Nominel driftstrøm (A) 10,4 13,1 15,0 Kontrol Fase 1~ Frekvens (Hz) 50 Spænding (V) 230 Anbefalede sikringer (am) fabriksinstalleret BESKRIVELSE e kompakte vandkølede vandkølere EWWP leveres i 7 standardstørrelser med en nominel kølekapacitet fra 13 til 65 kw. 18 EWWP045~065KB EWWP014~035KB Figur Hovedkomponenter 1 Kompressor 2 Fordamper 3 Kondensator 4 El-boks 5 Kølevandsindgang 6 Kølevandsudgang 7 Kondensatorvandets udløb 8 Kondensatorvandets indløb 9 Temperaturføler for tilgangsvand til fordamper 10 Temperaturføler (Fryseføler) 11 Temperaturføler for kondensatorens indløbsvand igital displaystyreenhed 13 Strømforsyningens indgang 14 Kugleventil (monteret på opstillingsstedet) 15 Vandfilter (monteret på opstillingsstedet) 16 Udluftningsventil (monteret på opstillingsstedet) 17 T-led til udluftning (monteret på opstillingsstedet) 18 Gennemstrømningskontakt (med T-led) (monteret på opstillingsstedet) 19 Hovedafbryder Krav til plads omkring enheden til service (1) Se bogen med tekniske data for at få en komplet oversigt over specifikationerne. 2

4 Hovedkomponenternes funktion EWWP012~035KB S4LP M1 S1HP R3T LP HP Q R4T 4 3 R5T S5LP EWWP045~065KB M2 S2HP R3T LP HP Q2 R4T S4LP R5T M1 S1HP LP HP Q1 Figur Funktionsdiagram 1 Kompressor 7 Vandudtag 2 Kondensator 8 Gennemstrømningskontakt (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) 3 Filter 9 Kugleventil (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) 4 Ekspansionsventil 10 Vandfilter (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) 5 Fordamper 11 Udluftningsventil (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) 6 Vandindtag Rør på opstillingssted a der cirkulerer kølemiddel i enheden, kan der opstå ændringer i dens tilstand. isse ændringer forårsages af følgende hovedkomponenter: Kompressor Kompressoren (M*) fungerer som en pumpe, der cirkulerer kølemidlet i kølekredsen. en komprimerer den kølemiddel damp, der kommer fra fordamperen, ved det tryk, hvorved den lettest fortættes i kondensatoren. Kondensator Kondensatoren har til formål at ændre kølemidlets tilstand fra gas til flydende form. Varmen indvindes fra dampene i fordamperen og ledes igennem kondensatoren hvorefter dampene kondenseres til væske. Filter Filteret, der monteres bag fortætteren, fjerner småpartikler fra kølemidlet for at forhindre, at rørene blokeres. Ekspansionsventil et flydende kølemiddel fra fortætteren strømmer ind i fordamperen via en ekspansionsventil. Ekspansionsventilen bringer det flydende kølemiddel til et tryk, hvor det let fordamper i fordamperen. Fordamper Fordamperens hovedfunktion er at tage varmen fra det vand, som strømmer gennem den. et sker ved at sende det flydende kølemiddel, som kommer fra fortætteren, ind i det luftformige kølemiddel. Tilslutning for vandind-/udtag Tilslutning for vandind- og udtaget gør det let at slutte enheden til luftbehandlingsanlæggets eller det industrielle udstyrs vandkreds. 3 Sikkerhedsanordninger Enheden er udstyret med generelle sikkerhedsanordninger: lukker alle kredse ned og stopper hele enheden. I/O PB (A2P) (input/output) I/O PB (A2P) har en beskyttelsesindretning mod faseskift. Beskyttelsesindretningen registrerer, hvorvidt strømforsyningens 3 faser er tilsluttet korrekt. Hvis en fase ikke er tilsluttet, eller hvis 2 faser er byttet om, kan enheden ikke starte. Overstrømsrelæ Overstrømrelæet (K*S) er placeret i enhedens el-boks og beskytter kompressorens motor i tilfælde af overbelastning, fasefejl eller for lav spænding. Relæet er indstillet fra fabrikken og må ikke justeres. Når det er aktiveret, skal overstrømrelæet nulstilles i el-boksen, og styreenheden skal nulstilles manuelt. Højtrykskontakten Højtrykskontakten (S*HP) er monteret på enhedens afgangsrør og måler fortætterens tryk (trykket ved kompressorens udgang). Højtrykskontakten aktiveres, når trykket bliver for højt. Kredsen stopper. Kontakten nulstilles automatisk, når den aktiveres, men styreenheden skal nulstilles manuelt. Lavtrykskontakt Lavtrykskontakten (S*LP) er monteret på enhedens sugerør og måler trykket i fordamperen, (tryk ved indgang til kompressoren). Når trykket er for lavt, aktiveres kontakten, og kredsløbet stopper. Kontakten nulstilles automatisk, når den aktiveres, men styreenheden skal nulstilles manuelt.

5 Varmebeskyttelse ved afgang Afløbsvarmebeskyttelsen (Q*) aktiveres, når temperaturen på kølemidlet, der forlader kompressoren, bliver for høj. Når temperaturen igen er normal, nulstilles beskyttelsen automatisk, men styreenheden skal nulstilles manuelt. Temperaturføler (Fryseføler) Afgangsvandets temperaturføler (R4T) måler vandets temperatur ved vandvarmevekslerens udtag. Sikkerhedsanordningen lukker kredsen ned, når kølevandets temperatur bliver for lav for at forhindre, at vandet fryser under driften. Når afgangsvandets temperatur igen er normal, nulstilles beskyttelsen automatisk, men styreenheden skal nulstilles manuelt. Sikring til styrekreds (F1U) Sikringen til styrekredsen beskytter styrekredskabler og styrekomponenter ved kortslutning. Sikring til styrekreds (F4) Styrekredsløbets sikring beskytter kabler i styreenheden ved kortslutning. Sikring til digital styreenhed (F3U) Sikringen beskytter den digitale styreenheds kabler og selve styreenheden ved kortslutning. Gennemstrømningskontakt (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) Flow-kontakten måler gennemstrømningen i vandkredsløbet. Hvis gennemstrømningen ikke når minimalt tilladte vandgennemstrømning, standses enheden. Kugleventil (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) er er monteret en kugleventil foran og bagved vandfilteret for at gøre det muligt at foretage filterrensning uden tømning af vandkredsløbet. Vandfilter (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) Filteret monteret foran pumpen fjerner smuds fra vandet for at forebygge beskadigelse af enheden eller blokering af fordamperen eller fortætteren. Man bør rense vandfilteret regelmæssigt. Udluftningsventil (leveres med enheden, monteres på opstillingsstedet) Luft, der eventuelt stadig findes i vandkølesystemet, fjernes automatisk via udluftningsventilen. Intern kabelføring Oversigt over dele Se diagrammet over enhedens interne ledningsføring, som fulgte med enheden. e anvendte forkortelser fremgår af det følgende: A1P... PB: Printkort styreenhed A2P... PB: I/O PB (input/output) A3P...**... PB: BMS-adressekort (1) A5P,A6P...**... PB: Softstarter til kredsløb 1, kredsløb 2 (1) A7P...**... PB: Fjern-brugergrænseflade (1) A71P... PB: strømforsyningskort A72P... PB: fjern-brugergrænseflade F1,F2,F3...#... Hovedsikringer til enheden (2) F4... *... Sikring I/O PB F5...##... Overspændingssikring F6...#... Sikring for pumpekontaktor (2) F1U... Sikring I/O PB F3U... Sikring for styreenhed PB H3P... *... Alarm indikatorlampe (2) H4P... *... Indikatorlampe for betjening af kompressor 1 (2) H5P... *... Indikatorlampe for betjening af kompressor 2 (2) H6P... *... Indikatorlampe generel drift (2) K1M,K2M... Kompressor kontaktorkredsløb 1, kredsløb 2 K4S,K5S... Overstrømsrelæ kredsløb 1, kredsløb 2 K6S... *... Overstrømsrelæ pumpe (2) K1P... *... Pumpekontaktor M1,M2... Kompressormotor kredsløb 1, kredsløb 2 PE... Hovedjordterminal Q1,Q2... Varmebeskyttelse ved afgang kredsløb 1, kredsløb 2 R3T... Temperaturføler til vandindtag på fordamper R4T... Temperaturføler til vandudtag på fordamper R5T... Temperaturføler til indtag på fordamper S1HP,S2HP... Højtrykskontakt kredsløb 1, kredsløb 2 S4LP,S5LP... Lavtrykskontakt kredsløb 1, kredsløb 2 S7S... *... Kontakt til fjernbetjent valg af fjernbetjent opvarmning/køling eller dobbelt indstillingspunkt (2) S9S... *... kontakt til fjernstart/-stop eller dobbelt indstillingspunkt (2) S10L... Gennemstrømningskontakt S12M... Hovedafbryder TR1... Transfo 230 V 24 V til styreenhedens printkort TR2... Transfo 230 V 24 V strømforsyning til I/O PB (A2P) Y3R... reverserende ventil X1~3,X1~82A... Stik Følger ikke med standardenheden Fås ikke som tilbehør Kan fås som tilbehør Obligatorisk # ## Ikke obligatorisk * ** (1) ekstra (2) medfølger ikke 4

6 FØR RIFT Kontrol før første start Kontrollér, at afbryderen på enhedens strømforsynings panel er slået fra. Kontrollér følgende efter installation af enheden, før der tændes for afbryderen: 1 Ledningsføring på stedet Kontrollér, at ledningsføringen mellem det lokale strømpanel og enheden er udført som beskrevet i installationsvejledningen, i henhold til ledningsdiagrammerne og i henhold til EU's regler og national lovgivning. 2 Sikringer eller beskyttelsesanordninger Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelses anordninger er af den størrelse og type, som er angivet i installationsvejledningen. Hverken sikringer eller beskyttelsesanordninger må være frakoblede. 3 Jordforbindelse Kontroller, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at jordklemmerne er spændt. 4 Intern ledningsføring Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i el-boksen. 5 Fastgørelse Kontrollér, at enheden er korrekt fastgjort for at undgå unormal støj og vibrationer, når enheden startes. 6 Beskadiget udstyr Kontrollér enheden indvendigt for beskadigede komponenter eller klemte rør. 7 Kølemiddellækage Kontrollér enheden indvendigt for kølemiddellækage. Hvis der er opstået en kølemiddellækage, skal du kontakte forhandleren. 8 Olielækage Kontrollér kompressoren for olielækage. Hvis der konstateres en olielækage, skal du kontakte din lokale forhandler. 9 Strømforsyning spænding Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale strømpanel. Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet på enhedens identifikationsmærkat. RIFT EWWP enhederne er forsynet med en digital styreenhed, der gør opstilling, brug og vedligeholdelse af enheden let. enne del af vejledningen har en opgaveorienteret, modulær struktur. Ud over første afsnit, som indeholder en kort beskrivelse af selve styreenheden, omhandler de enkelte afsnit eller underafsnit en specifik opgave, der kan udføres med enheden. igital styreenhed Brugergrænseflade en digitale styreenhed består af et numerisk display, fire taster med symboler til at trykke på og LE'er med yderligere oplysninger til brugeren. Figur igital styreenhed Figur Fjern-brugergrænseflade (tilbehørssæt) Vandforsyning Fyld vandrørene under hensyntagen til den mængde vand, enheden kræver som minimum. Se kapitlet "Vandpåfyldning, -gennemstrømning og -kvalitet" i installationsmanualen. Kontrollér, at vandet er af en kvalitet, som angivet i installations vejledningen. Fyld vand på alle systemets høje punkter, og kontrollér cirkulationspumpens og gennemstrømningskontaktens funktion. Generelle anbefalinger Læs følgende anbefalinger, før der tændes for enheden: 1 Luk alle enhedens frontpaneler, når installationen er færdig, og alle de nødvendige indstillinger er foretaget. 2 El-boksens servicepanel må kun åbnes af en autoriseret installatør i forbindelse med vedligeholdelse. 5

7 Styreenhedens taster: Hvilken funktion, der udføres, når brugeren trykker på en kombination af disse taster, afhænger af styreenhedens og enhedens status på det pågældende tidspunkt. Taster digital styreenhed A B A + B + Taster fjernbrugergrænseflade Hovedmenu Menu for sensorudlæsning Menu for parametervalg T U S R Tilbage Tryk i 5 sekunder: For at kunne få adgang til IRET-parametre Tryk i 5 sekunder: Slå enhed til/fra ved opvarmning irekte adgang til udlæsningsmenu sensor (b01/b02/b03) Tryk i 5 sekunder: Slå enhed til/fra ved køling irekte adgang til udlæsningsmenu sensor (b01/b02/b03) Tryk i 5 sekunder: Manuel nulstilling af alarm i tilfælde af alarm Vælg tidligere sensorparameter Vælg næste sensorparameter Tilbage Vælg parametergruppe eller parameter Vælg tidligere parametergruppe eller parameter Vælg næste parametergruppe eller parameter Menu for parameterindstilling Annuller og tilbage Bekræft og tilbage Forøg værdi Formindsk værdi LE'er på styreenhed og fjern-grænseflade: Funktioner på hovedmenuen (ikke undermenu) LE'er digital styreenhed Tryk i 5 sekunder: A + B ELLER S For at kunne få adgang til BRUGER-parametre (efter indtastning af BRUGERadgangskode) Fjerngrænseflade Hovedmenu P LE (grøn) Z Temperatur på indgangsvand. F LE (gul) F Viser, at opvarmningen er aktiv. G LE (gul) G Viser, at kølingen er aktiv. H LE (rød) Y Viser, at alarmen er aktiv. L LE (gul) L Viser pumpens status M LE (gul) M & LE (gul) & é LE (gul) é Når der vælges en parametergruppe eller parameter, vises forskellige LE'er, som vedrører parametergruppen eller parameteren. Eksempel: LE'erne F og G tændes ved adgang til en parametergruppe eller direkte adgang til parametre. BEMÆRK LE, viser at mindst én kompressor er aktiv. LE er tændt, viser at kompressor 1 er aktiv. LE blinker, viser startanmodning for kompressor 1. LE er tændt, viser at kompressor 2 er aktiv. LE blinker, viser startanmodning for kompressor 2. Temperaturtolerance ved aflæsning: ±1. et numeriske display kan være utydeligt i direkte sollys. irekte parametre og brugerparametre en digitale styreenhed har direkte parametre og brugerparametre. e direkte parametre er vigtige for den daglige brug af enheden, f.eks. til at justere temperaturkontrolpunktet eller til at se de faktiske driftsoplysninger. Brugerparametrene gør det derimod muligt at anvende avancerede funktioner som f.eks. at justere tidsforsinkelser. Hver parameter er defineret som en kode og som en værdi. Parameteren, der bruges til at vælge, om der skal kunne tændes ved lokal betjening eller fjernbetjening, har f.eks. koden h07 og værdien 1 eller 0. En oversigt over parametrene kan findes i "Oversigt over de direkte parametre og brugerparametrene" på side 9. Arbejde med enhederne ette kapitel omhandler den daglige brug af enhederne. Her kan du lære at udføre rutineopgaver, såsom: "Sådan tændes der for enheden" på side 7 og "Sådan slukkes der for enheden" på side 7, "Regulering af køletemperaturens kontrolpunkt" på side 7 og "Regulering af opvarmningstemperaturens kontrolpunkt" på side 8, "Faktiske driftsoplysninger" på side 8, "Nulstilling af alarmer" på side 8, "Nulstilling af advarsler" på side 8. 6

8 Sådan tændes der for enheden Gør følgende for at tænde for enheden til køling: 1 Tryk på tasten i ca. 5 sekunder. LE'en G tændes. Gør følgende for at tænde for enheden til opvarmning: 1 Tryk på tasten i ca. 5 sekunder. LE'en Ftændes. Når en initialiseringscyklus er startet, tændes i begge tilfælde LE'erne L, M, & og é, afhængigt af den programmerede termostatfunktion. Hvis LE'erne & eller é blinker, angiver det, at der er en opstartanmodning for kompressor 1 eller 2. Kompressoren vil starte, efter at timeren har nået nul. BEMÆRK Hvis fjernstyring af tænd/sluk er aktiveret: se "Valg af lokal- eller fjernbetjent tænd/sluk" på side Når enheden startes for første gang, eller hvis den har været ude af drift i en længere periode, anbefales det at gennemgå følgende checkliste. Unormal støj og vibrationer Kontrollér, at enheden ikke frembringer unormal støj eller vibrationer: Kontroller fastgøringen og rørføringen. Hvis kompressoren frembringer unormal støj, kan det skyldes, at der er påfyldt for meget kølemiddel. riftstryk et er vigtigt at kontrollere kølemiddelkredsens høj- og lavtryk for at sikre, at enheden fungerer korrekt og for at sikre, at det fastsatte output bliver nået. et målte tryk varierer mellem en maksimumværdi og en minimumværdi afhængigt af vandets temperatur og udendørstemperaturen (på måletidspunktet). 3 Gennemgå de faktiske driftsoplysninger, som findes på listen med direkte parametre, hvis enheden ikke starter efter et par minutter. Se desuden afsnittet "Fejlfinding" på side 14. Sådan undersøges og ændres de direkte parametre En oversigt over menustrukturen kan findes i "Menuoversigt" på side Tryk på tasten B i ca. 5 sekunder i hovedmenuen. Parametergruppen -/- vises. 2 Tryk på tasten eller for at vælge den krævede parametergruppe. 3 Tryk på tasten B for at angive den valgte parametergruppe. 4 Tryk på tasten eller for at vælge den krævede parameter. 5 Tryk på tasten B for at undersøge den valgte parameter. 6 Tryk på tasten eller for at forhøje henholdsvis formindske indstillingen af den valgte parameter. (Gælder kun for læse/skrive-parametre.) 7 Tryk på tasten B for at bekræfte den ændrede indstilling. ELLER Tryk på tasten A for at annullere den ændrede indstilling 8 Tryk på tasten A for at vende tilbage til parametergruppen. 9 Tryk 2 gange på tasten A for at vende tilbage til hovedmenuen. Hvis der under proceduren ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, vil den viste parameterkode eller værdi begynde at blinke. Efter yderligere 30 sekunder uden tryk på nogen knapper, vender styreenheden automatisk tilbage til hovedmenuen uden at gemme nogen ændret parameter. Sådan undersøges parametrene for "menu for sensorudlæsning" En oversigt over menustrukturen kan findes i "Menuoversigt" på side 16. Parametrene b01/b02/b03 er en del af "menu for sensorudlæsning". BEMÆRK Ved fjernstyret tænd/sluk (h07=1), anbefaler vi installation af en tænd/sluk-kontakt i nærheden af enheden, som er serieforbundet med fjernkontakten. Så kan der slukkes for enheden begge steder. Valget af køling eller opvarmning kan kun foretages ved start. et er ikke muligt at ændre valget uden at slukke for enheden. Sådan slukkes der for enheden Gør følgende for at slukke for enheden, når køling er aktiv: 1 Tryk på tasten eller i hovedmenuen. Parameteren b01 vises. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, vil værdien for sensor b01 blive vist, indtil der trykkes på eller igen for at vælge en anden parameter (b02 eller b03). 2 Tryk på tasten A for at for at vende tilbage til hovedmenuen. Hvis der under proceduren ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, vil den viste parameterkode eller værdi begynde at blinke. Efter yderligere 30 sekunder uden tryk på nogen knapper, vender styreenheden automatisk tilbage til hovedmenuen. 1 Tryk på tasten i ca. 5 sekunder. LE'en G slukkes. Regulering af køletemperaturens kontrolpunkt Gør følgende at slukke for enheden, når opvarmning er aktiv: 1 Rediger parameteren r1 for indstillingspunkt til køling. 1 Tryk på tasten i ca. 5 sekunder. LE'en F slukkes. ette er en direkte parameter, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. BEMÆRK Hvis fjernstyring af tænd/sluk er aktiveret: se "Valg af lokal- eller fjernbetjent tænd/sluk" på side 11. BEMÆRK Hvis dobbelt indstillingspunkt er aktiveret (se "Valg af styring med dobbelt indstillingspunkt" på side 11). 7

9 Regulering af opvarmningstemperaturens kontrolpunkt 1 Rediger parameteren r3 for indstillingspunkt til opvarmning. ette er en direkte parameter, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. Faktiske driftsoplysninger e faktiske driftsoplysninger, som fremgår af listen med direkte parametre, er: b01: Temperatur for indgangsvand til fordamper, b02: Temperatur for udgangsvand fra fordamper, b03: Når kølefunktionen er aktiv: Vandtemperatur for vandindgang til kondensator. Når varmefunktion er aktiv: Vandtemperatur for vandindgang i fordamper. c10: Samlet antal kørselstimer for kompressor 1, c11: Samlet antal kørselstimer for kompressor 2, c15: Pumpens samlede antal kørselstimer. ette er direkte parametre, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. Nulstilling af alarmer er sker følgende, når en alarm går i gang: alarmens relæ bliver strømførende, LE'en H vises displayet begynder at blinke henholdsvis vise en alarmkode og indgangsvandets temperatur. er kan forekomme følgende alarmkoder på skærmen: a1: viser en antifrostalarm. e1: viser, at NT-sonden, som bruges til at måle indgangsvandets temperatur, er defekt. e2: viser, at NT-sonden, som bruges til at måle udgangsvandets temperatur, er defekt. e3: viser, at sikringen for fordamper-varmetapen (F4) er sprunget, eller at der er en revers fasefejl, eller at der er problemer med I/O PB (A2P). BEMÆRK Hvis dobbelt indstillingspunkt er aktiveret (se "Valg af styring med dobbelt indstillingspunkt" på side 11). BEMÆRK Parametrene b01, b02 og b03 kan også undersøges via "menu for sensorudlæsning". Se "Sådan undersøges parametrene for "menu for sensorudlæsning"" på side 7. Hvis du vil nulstille timerne for parametrene c10, c11 og c15: se "Nulstilling af advarsler" på side 8. Hvis enheden er udstyret med beskyttelsesaggregat mod frost, anbefaler vi, at man installerer fjernindikatorlampen med alarm (H3P) (se ledningsdiagrammet, som følger med enheden). et gør, at udløsningen af sikringen for fordamperens varmetape (F4) vil blive opdaget tidligere, og at tilfrysning af kredsløbet kan undgås i koldt vejr. ehs: viser, at forsyningsspændingen er ekstremt høj. I dette tilfælde skal der tilkaldes en autoriseret elektriker. el1: viser, at der er en strømforsyningsfejl (eksempel: støj). I dette tilfælde skal der tilkaldes en autoriseret elektriker. el2: viser, at der er en strømforsyningsfejl (eksempel: støj). I dette tilfælde skal der tilkaldes en autoriseret elektriker. els: viser, at forsyningsspændingen er ekstremt lav. I dette tilfælde skal der tilkaldes en autoriseret elektriker. epb: viser, at EEPROM på styreenhedens printkort inde i enheden er defekt. epr: viser, at EEPROM på styreenhedens printkort inde i enheden er defekt. fl: viser, at der ikke var tilstrækkelig vandgennemstrømning enten i løbet af perioden på 15 sekunder, efter pumpen blev startet, eller i de 5 sekunder, hvor kompressoren er aktiv, eller at pumpens overstrømsbeskyttelse er aktiveret, hp1: viser at en højtrykskontakt, varmebeskyttelsen ved udløb eller overstrømsbeskyttelsen for kompressormotoren er aktiveret, eller at NT-sonden, som anvendes til måling af omgivende temperatur, er defekt, fl + hp1: viser, at der sandsynligvis er en RPP-fejl, eller at sikring F4 er sprunget. lp1: viser, at lavtrykskontakten er aktiveret. ter: viser, at der er en kommunikationsfejl på fjernbrugergrænsefladen. : kommunikationsfejl mellem enhedens digitale styreenhed og fjern-brugergrænsefladen. Bekræft det korrekte valg for parameterkode h23. ette bør have standardindstillingen 0 og bekræfte korrekt installation i henhold til installationsmanualen for fjernbrugergrænsefladen EKRUMA. Gør følgende for at nulstille en alarm: 1 Find årsagen til nedlukningen, og afhjælp den. Se afsnittet "Fejlfinding" på side Hvis alarmkoderne a1, fl, hp1 eller lp1 vises på displayet, skal du nulstille alarmen manuelt ved at trykke samtidig på tasterne E, og i cirka 5 sekunder. I alle andre tilfælde nulstilles alarmen automatisk. Når alarmen er blevet nulstillet, vises fejlkoden og H-LE'en ikke længere på displayet. Styreenheden fortsætter normal drift og viser indgangsvandets temperatur. Nulstilling af advarsler Under normal drift kan styreenhedens display blinke eller vise vandets indgangstemperatur og følgende advarselskode: BEMÆRK Hvis alarmkoderne fl og h1 skiftevis blinker, skyldes alarmen sandsynligvis beskyttelsen mod faseskift, eller at sikringen for fordamper-varmetapen (F4) er sprunget. hc1: viser, at kompressor 1 kræver vedligeholdelse: et samlede antal kørselstimer for kompressor 1 (direkte parameter c10) overstiger indstillingen af timerens tærskel for vedligeholdelse (brugerparameter c14). hc2: viser, at kompressor 2 kræver vedligeholdelse: et samlede antal kørselstimer for kompressor 2 (direkte parameter c11) overstiger indstillingen af timerens tærskel for vedligeholdelse (brugerparameter c14). Gør følgende for at nulstille vedligeholdelsesadvarslen hc1 eller hc2: 1 Undersøg c10 kørselstimer for kompressor 1 eller c11 kørselstimer for kompressor 2. ette er direkte parametre, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. 2 Når parameterværdien c10 eller c11 vises, skal du trykke samtidig på tasterne og i 5 sekunder. Timeren får værdien 0, og advarslen nulstilles. BEMÆRK Glem ikke at udføre de nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter, når timerne er nulstillet. Udover at nulstille timer c10 og c11 kan man også nulstille timer c15 (kørselstimer for pumpe) på samme måde. 8

10 en digitale styreenheds avancerede funktioner ette kapitel giver et overblik over de direkte parametre og brugerparametre tilvejebragt via styreenheden. I det følgende kapitel kan du se, hvordan du indstiller og konfigurerer enheden med brug af disse parametre. Oversigt over de direkte parametre og brugerparametrene er er adgang til listen med direkte parametre ved at trykke på tasten B i ca. 5 sekunder. Se også "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. Parametergruppe Parameterkode Beskrivelse Standardværdi Min. Maks. Enheder Læse/ skrive Bruger/ direkte Modbusadresse -/- /23 Måleenhed 0= 1= F L/S B 5 -a- Ingen brugerparametre eller direkte parametre tilgængelige b01 Temperatur for indgangsvand til fordamper 0,1 L 102 A b02 Temperatur for udgangsvand fra fordamper 0,1 L 103 A -b- Når kølefunktionen er aktiv: b03 Vandtemperatur for vandindgang til kondensator. Når varmefunktion er aktiv: 0,1 L 104 A Vandtemperatur for vandindgang i fordamper. c07 Tidsforsinkelsen mellem start af pumpen og start af kompressoren sek. L/S B 238 I c08 Tidsforsinkelsen mellem enhedens nedlukning og pumpens nedlukning, min. L/S B 239 I Samlet antal kørselstimer for c10 -c- kompressor 1 x100 timer L 122 A c11 Samlet antal kørselstimer for kompressor 2 x100 timer L 123 A c14 Vedligeholdelsestærskel for vedligeholdelsesadvarsel (c10 og c11) x100 timer L/S B 241 I c15 Samlet antal kørselstimer for pumpe x100 timer L 126 A -d- Ingen brugerparametre eller direkte parametre tilgængelige -f- Ingen brugerparametre eller direkte parametre tilgængelige h06 Aktivering af fjernstyret køling/opvarmning 0=ikke aktiv 1=aktiv L/S B 14 (kun hvis p09=9) h07 Aktivering af fjernstyret tænd/sluk 0=ikke aktiv 1=aktiv L/S B 15 (kun hvis p34=23) -h- Låsning af styreenhedens tastatur h09 0=lås L/S B 16 1=lås op h10 Seriel adresse for BMS-forbindelse L/S B 256 I h23 Valg af adressekortforbindelse 0=forbindelse via fjernbrugergrænseflade L/S B 11 1=MOBUS-forbindelse p09 Valg af udskifteligt digitalt input S7S 0=ingen funktion 9=fjernstyret køling/opvarmning (kun aktiv i kombination med h06) L/S B 277 I 13=fjernbetjent dobbelt indstillingspunkt -p- VÆLG IKKE ANRE VÆRIER Valg af udskifteligt digitalt input S9S p34 0=ingen funktion 13=fjernt dobbelt indstillingspunkt 23=fjernstyret tænd/sluk (kun aktiv L/S B 329 I i kombination med h07) VÆLG IKKE ANRE VÆRIER r01 Indstillingspunkt for køling 12,0 8,0 ( ) 25,0 0,1 L/S 41 A r02 Kølingsdifference 3,0 0,3 19,9 0,1 L/S 42 A r03 Indstillingspunkt for varme 30,0 15,0 50,0 0,1 L/S 43 A -r- r04 Varmedifference 3,0 0,3 19,9 0,1 L/S 44 A r21 Indstillingspunkt 2 for køling ( ) 12,0 8,0 ( ) 25,0 0,1 L/S 55 A r22 Indstillingspunkt 2 for varme ( ) 30,0 15,0 50,0 0,1 L/S 56 A -t- Ingen brugerparametre eller direkte parametre tilgængelige f-r h99 Softwareudgaveversion L 208 I (*) =digital, A=analog, I=heltal. ( ) 2,0 og 7,0 kan kun anvendes for enheder med glykoltilsætning. ( ) Bruges hvis dobbelt indstillingspunkt er aktiveret i p09 eller p34, og digitalt input for dobbelt indstillingspunkt er lukket. Parametertype (*) 9

11 Sådan undersøges og ændres brugerparametrene BEMÆRK Når brugerparametrene undersøges, vises de direkte parametre også. En oversigt over menustrukturen kan findes i "Menuoversigt" på side Ved digital styreenhed skal du trykke på tasterne A og B i cirka 5 sekunder, indtil O vises. Ved fjern-brugergrænseflade skal du trykke på S én gang. 2 Indtast den korrekte adgangskode ved hjælp af tasterne og. Adgangskodens værdi er Tryk på tasten B for at bekræfte adgangskoden og få adgang til menuen, s-p vises. 4 Tryk på tasten B for at undersøge parameterindstillingerne (=s-p). (l-p betyder undersøgelse af parameterniveauet, men denne funktion anvendes ikke). Parametergruppen -/- vises. 5 Tryk på tasten eller for at vælge den krævede parametergruppe. 6 Tryk på tasten B for at angive den valgte parametergruppe. 7 Tryk på tasten eller for at vælge den krævede parameter. 8 Tryk på tasten B for at undersøge den valgte parameter. 9 Tryk på tasten eller for at forhøje henholdsvis formindske indstillingen. (Gælder kun for læse/skriveparametre.) 10 Tryk på tasten B for at bekræfte den ændrede indstilling. ELLER Tryk på tasten A for at annullere den ændrede indstilling 11 Tryk på tasten A for at vende tilbage til parametergruppen. 12 Tryk 2 gange på tasten A for at vende tilbage til hovedmenuen. Hvis der under proceduren ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, vil den viste parameterkode eller værdi begynde at blinke. Efter yderligere 30 sekunder uden tryk på nogen knapper, vender styreenheden automatisk tilbage til hovedmenuen uden at gemme nogen ændret parameter. efinition af temperaturdifferentiale for køling Rediger parameteren r02 for kølingsdifferentiale. ette er en direkte parameter, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. kompressor TÆNT SLUKKET kompressor TÆNT SLUKKET TÆNT SLUKKET for 1 kompressor for 2 kompressorer efinition af temperaturdifferentiale for opvarmning Rediger parameteren r04 for opvarmningsdifferentiale. ette er en direkte parameter, se "Sådan undersøges og ændres de direkte parametre" på side 7. kompressor TÆNT SLUKKET for 1 kompressor temperatur på fordamperens r02 indgangsvand r01/ r temperatur på r02 fordamperens indgangsvand r01/ r temperatur på kondensatorens r04 indgangsvand r03/ r22 kompressor for 2 kompressorer TÆNT SLUKKET TÆNT SLUKKET temperatur på kondensatorens r04 indgangsvand r03/ r22 10

12 Opgaver, der udføres ved hjælp af brugerparametrene efinition af måleenheden Afhængigt af indstillingen af brugerparameter /23 (måleenhed) vises alle temperaturer i (=0) eller i F (=1). ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. efinition af tidsforsinkelsen mellem start af pumpe og kompressor Brug brugerparameteren c07 til at definere tidsforsinkelsen mellem starten af pumpen og starten af kompressoren. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. efinition af tidsforsinkelsen mellem nedlukning af pumpe og kompressor Brug brugerparameteren c08 til at definere tidsforsinkelsen mellem nedlukningen af pumpen og nedlukningen af kompressoren, dvs. den tid som pumpen stadig er aktiv, når enheden er lukket ned. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. efinering af timerens tærskel for vedligeholdelsesadvarslen Ved hjælp af brugerparameteren c14 defineres en grænseværdi for timeren (kompressorens driftstimer). Når grænseværdien er overskredet, udløser styreenheden en vedligeholdelsesadvarsel eller forespørgsel. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. Valg af lokal- eller fjernstyret køling/opvarmning Brugerparameteren h06 kombineret med kontakten til fjernvalg af køling/opvarmning (installeret af kunden) giver brugeren mulighed for at vælge køling eller opvarmning uden at skulle bruge tasten eller på styreenheden. Når brugerparameteren h06 er indstillet til 0 (=aktiv), bestemmes kølings- eller opvarmningsfunktionen ved hjælp af styreenheden. Når brugerparameteren h06 er indstillet til 1 (=aktiv), bestemmes kølings- eller opvarmningsfunktionen ved hjælp af den fjernbetjente kontakt. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. BEMÆRK ette gælder kun, hvis p09 (valg af udskifteligt digitalt input S7S) har værdien 9 (standardværdi). Hvis funktionen dobbelt indstillingspunkt er valgt for denne funktion (p09=13), så er fjernstyret køling/opvarmning ikke aktiveret. et vil sige, at tasten eller på styreenheden stadig er aktiv. Valg af lokal- eller fjernbetjent tænd/sluk Brugerparameteren h07 kombineret med fjernbetjent tænd/sluk (installeret af kunden) giver brugeren mulighed for at tænde for enheden uden at skulle bruge knappen eller på styreenheden. Når brugerparameteren h07 er indstillet til 0 (=ikke aktiv), kan enheden kun tændes med knappen og på styreenheden. Når brugerparameteren h07 er indstillet til 1 (=aktiv), kan enheden tændes og slukkes på følgende måde: Når fjernbetjent tænd/sluk-kontakten er åben, er apparatet slukket, og det er ikke muligt at tænde eller slukke enheden ved at trykke på tasten eller på styreenheden (5 sek). Når fjernbetjent tænd/sluk-kontakten er lukket, er apparatet tændt, og det er ikke muligt at tænde eller slukke enheden ved at trykke på tasten eller på styreenheden (5 sek). ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. BEMÆRK ette gælder kun, hvis p34 (valg af udskifteligt digitalt input S9S) har værdien 23 (standardværdi). Hvis funktionen dobbelt indstillingspunkt er valgt for denne funktion (p34=13), så er styring med fjernbetjent tænd/sluk ikke aktiveret. Valg af styring med dobbelt indstillingspunkt Brugerparametrene p09 (valg af udskifteligt digitalt input S7S) og p34 (valg af udskifteligt digitalt input S9S) kan bruges til at tildele styring med dobbelt indstillingspunkt til S7S eller S9S. er er 3 forskellige styringer til rådighed for 2 forskellige udskiftelige digitale input (S7S og S9S): p09: valg af udskifteligt digitalt input S7S 0=ingen funktion 9=fjernstyret køling/opvarmning 13=fjernbetjent dobbelt indstillingspunkt p34: valg af udskifteligt digitalt input S9S 0=ingen funktion 13=fjernbetjent dobbelt indstillingspunkt 23=fjernbetjent tænd/sluk Når kontakten for dobbelt indstillingspunkt er åben, er det første indstillingspunkt aktiveret (r01 indstillingspunkt for køling eller r03 indstillings punkt for opvarmning, afhængigt af kølings- eller opvarmningsdrift). Når kontakten for dobbelt indstillingspunkt er lukket, er det andet indstillingspunkt aktiveret (r21 indstillingspunkt 2 for køling eller r22 indstillingspunkt 2 for opvarmning, afhængigt af kølings- eller opvarmningsdrift). ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side

13 Blokering af styreenhedens tastatur Når brugerparameteren h09 er indstillet til 0, kan følgende udvidede funktioner ikke længere udføres ved hjælp af styreenheden: ændring af direkte parametre og brugerparametre (parametrene kan vises men ikke ændres), nulstilling af timere. slå enhed til/fra ved køling eller opvarmning Når brugerparameteren h09 er indstillet til 1, kan ovennævnte funktioner udføres ved hjælp af styreenheden. Hvis du vil ændre værdien for brugerparameter h09 fra 1 til 0, kan standardproceduren for redigering af brugerparameter anvendes med standardadgangskoden "22". Se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. Hvis du vil ændre værdien for brugerparameter h09 fra 0 til 1, kan proceduren for redigering af brugerparameter anvendes med den særlige adgangskode "11". Se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. BMS-FORBINELSE MOBUS Hvis adressekortet EKA10 (ekstraudstyr) er installeret, vil du kunne kommunikere med køleenheden via et bygningsadministrationssystem eller et overvågningssystem via Modbus-protokollen. Generel beskrivelse af Modbus Adressekortet kommunikerer ved hjælp af Modbus-protokollen. Forskellige dele af kommunikationsnettet Kommunikationsnetværket indeholder to hovedelementer: Bygningsadministrationssystem (BMS) eller overvågningssystem. Køleenheden eller flere køleenheder. BMS eller et andet overvågningssystem kan kommunikere med køleenhederne via adressekortet. Kommunikationen håndteres i en master-slave-struktur ved polling, hvor det overvågende BMS er master, og adressekortene er slaver. Køleenheden kan identificeres af overvågningssystemet gennem tildeling af en adresse inden for Modbus-nettet. Adressen for køleenheden kan programmeres under konfigurationen af BMS-indstillingerne. Variabeldatabasen for hver enkelt køleenhed med installeret adressekort er overvågningssystemets referencepunkt i Modbus, hvor variablerne får tildelt en passende betydning. Variablerne kan læses og/eller skrives af overvågningssystemet. Hvorvidt variablerne er skrivebeskyttede eller både kan læses og skrives, afhænger af den tilsluttede køleenhed og/eller det anvendte applikationsprogram. - Hvis overvågningssystemet tildeler en værdi til en skriveb variabel, vil kommandoen slet ikke blive udført. - Variabler, som overvågningssystemet anmoder om, og som ikke findes i en køleenhed med et adressekort, sendes fra adressekortet til overvågningssystemet med værdien nul. Overvågningssystemet skal kunne håndtere dette korrekt. - Hvis overvågningssystemet forsøger at skrive en værdi for en parameter, som er uden for intervallet, vil skrivningen blive ignoreret. Generelle oplysninger om Modbus-protokollen Modicon Modbus-protokollen, som er implementeret i adressekortet, er i overensstemmelse med indholdet af følgende dokument: Modicon Modbus Protocol Reference Guide June 1996, PI-MBUS-300 Rev. J en implementerede Modbus-protokol er af typen RTU (Remote Terminal Unit) baseret på tegn-transmissionstider. Konfigurationen benytter multi-drop-funktionen i RS485. Adressen, der afsendes i Modbus-pakkens indhold adresserer køleenheden. Implementerede RS485 kommunikationsindstillinger for Modbus-protokollen Følgende RS485-kommunikationsindstillinger er implementeret: Baud-hastighed: 9600 Stop bit: 2 Paritet: ingen Implementerede kommandoer for Modbus-protokollen Følgende kommandoer er implementeret i programmet: Modbus-kommando Betydning Notater 01 læs spiralstatus Læs digital(e) variabel/variabler 02 læs inputstatus Læs digital(e) variabel/variabler 03 læs holderegistre 04 læs inputregistre 05 tving enkelt spiral 06 forudindstil enkelt register 15 tving flere spiraler 16 forudindstil flere registre Læs analog(e) variabel/variabler Læs analog(e) variabel/variabler Skriv enkelt(e) digital(e) variabel/ variabler Skriv enkelt(e) analog(e) variabel/ variabler Skriv en række digitale variabler Skriv en række analoge variabler henter aktuel status (ON/ OFF) for en gruppe af logiske spiraler eller diskrete input henter aktuel status (ON/ OFF) for en gruppe af logiske spiraler eller diskrete input henter aktuel binær værdi i et eller flere holderegistre henter aktuel binær værdi i et eller flere holderegistre tvinger enkelt spiral til ONeller OFF-status anbringer en bestemt binær værdi i et holderegister tvinger en række på hinanden følgende logiske spiraler til at være defineret til ON- eller OFF-status anbringer bestemte binære værdier i en række på hinanden følgende holderegistre Bemærk: På grund af de forskellige egenskaber for køleenheder med installeret adressekort skelnes der ikke mellem inputvariabler (skrivebeskyttede) og outputvariabler (med læse/skrive-status). erfor afhænger forståelsen af databasen og dens administration af overvågningssystemet. På grund af systemets generelle karakter svarer adressekortene på den samme måde på forskellige Modbus kommandoer. 12

14 atarepræsentation for Modbus-protokollen igital Alle digitale data kodes med en enkelt bit: "0" for OFF "1" for ON. Alle digitale variabler tildeles til bits i på hinanden følgende registre, som hver har: den nederste adressevariabel tildelt til den mindst betydende bit den højeste adressevariabel tildelt til den mest betydende bit Analoge data og heltalsdata Analoge værdier og heltalsværdier repræsenteres med et 16-bit WOR-register i binær notation. I hvert register indeholder den første byte højordens-bittene, og den anden byte indeholder lavordens-bittene. e analoge variabler repræsenteres i tiendedele: for eksempel overføres værdien 10,0 som 0064h = 100d for eksempel overføres værdien 10,0 som FF9h= 100d Heltalsvariabler overføres som den egentlige værdi: for eksempel overføres værdien 100 som 0064h = 100d Adressekortet bruger registre, som hver skal betragtes som indeholdende 16 bit. Hvis MBS eller overvågningssystemet forsøger at skrive en værdi for en parameter, som er uden for intervallet, vil skrivningen blive ignoreret. Implementeret fejlkode Kode Modbus-fortolkning Betingelse 1 Ulovlig funktion Meddelelsen er ikke understøttet, eller antallet af relevante variabler er større end den tilladte grænse (længde 20) efinition af BMS-indstillingen Aktivering af Modbus-protokollen Modbus-protokol aktiveres ved at indstille parameteren h23 til 1. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. efinition af enhedens serielle adresse For at definere den enkelte enheds unikke serielle adresse, som kræves til kommunikationen med overvågningssystemet, skal du indstille parameteren h10. ette er en brugerparameter, se "Sådan undersøges og ændres brugerparametrene" på side 10. Variabeldatabasen BMS eller overvågningssystemet og køleenheden kommunikerer gennem en fastsat mængde af variabler, også kaldet adressenumre. Nedenfor er en oversigt over de oplysninger, du har brug for om de digitale variabler, heltalsvariabler og analoge variabler, som BMS eller overvågningssystemet kan læse fra eller skrive til køleenhedens adressekort. Adresserne for alle de direkte parametre og brugerparametrene findes under "Oversigt over de direkte parametre og brugerparametrene" på side 9. Oversigt over alle variabler, som ikke er direkte parametre eller brugerparametre Beskrivelse Kredsløbsalarm General alarm NT Sondealarm Alarm for input eller gennemstrømnings kontakt Input for udskifteligt digitalt S7S-input Input for højtrykseller varmebeskyttelseseller overstrømsalarm Input lavtrykskontaktalarm Input for udskifteligt digitalt S9S-input Output for kompressor 1 Output for kompressor 2 Output for pumpe Output for reverseringsventil Output for alarm Til eller fra Køling eller opvarmning (*) =digital. 1=Alarmkode A1, HP1 eller LP1 aktiv 0=ingen alarmkode aktiv 1=alarmkode FL 0=ingen alarmkode aktiv 1=Alarmkode E1, E2 eller E3 0=ingen alarmkode aktiv 1=lukket 0=åben 1=lukket 0=åben 1=lukket 0=åben 1=lukket 0=åben 1=lukket 0=åben 1=til 0=fra 1=til 0=fra 1=til 0=fra 1=til 0=fra 1=til 0=fra 1=til 0=fra 1=køling 0=opvarmning Læse/ skrive Læse/ skrive Modbusadresse Parametertype (*)

15 FEJLFINING ette afsnit indeholder nyttige oplysninger til brug ved fejlfinding, og når der skal løses problemer i forbindelse med enheden. Gennemgå enheden for synlige tegn på defekter, som f.eks. løse forbindelse eller defekte ledninger, før fejlfindingen påbegyndes. Læs dette kapitel omhyggeligt, før du kontakter den lokale forhandler. et kan spare både tid og penge. Husk altid, at der skal være slukket på enhedens afbryder, når der udføres inspektion af enhedens strømpanel eller elboks. Stop enheden, når en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor sikkerhedsanordningen blev aktiveret, før den nulstilles. Sikkerhedsanordninger må under ingen omstændigheder parallelforbindes, og værdierne må ikke afvige fra fabriksindstillingerne. Tilkald forhandleren, hvis årsagen til problemet ikke kan findes. Symptom 1: Enheden starter ikke, men L-LE tændes Indstillingen af temperaturen er forkert. Fejl på strømforsyningen. Sprunget sikring eller en sikkerhedsanordning er aktiveret. Løse forbindelser. Kortslutning eller kabelbrud. Symptom 2: Enheden starter ikke, men L-LE blinker Gennemstrømningstimeren kører stadig. Antirecirkulationstimeren er stadig aktiv. Beskyttelsestimeren er stadig aktiv. Kontrollér styreenhedens kontrolpunkt. Kontrollér spændingen på strømforsyningspanelet. Undersøg sikringer og sikkerhedsanordninger. Udskift sikringerne med samme størrelse og type (se kapitel "Elektriske specifikationer" på side 2). Undersøg forbindelserne af ledningsføringen på stedet og enhedens interne ledningsføring. Fastgør alle løse forbindelser. Test kredsene med en tester, og foretag de nødvendige reparationer. Enheden starter efter ca. 15 sekunder. Kontrollér, at vandet strømmer gennem fordamperen. Kredsen kan først starte efter ca. 6 minutter. Kredsen kan først starte efter ca. 1 minut. Symptom 3: Enheden starter ikke, og L-LE tændes ikke En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret: Beskyttelse mod faseskift Overstrømrelæ (K*S) Afløbets varmebeskyttelse (Q*) Fordampningstemperaturtermostat (S*T) Gennemstrømningskontakt (S10L) Højtrykskontakt (S*HP) Enheden er i antifrost-alarmtilstand. Fjern-tænd/sluk-inputtet er aktiveret, og fjernkontakten er slukket. Tastaturet er låst. Brugerparameteren h09 er indstillet til 0. Undersøg styreenheden, og se symptom "4. En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret". Se forklaringen af den digitale styreenhed i afsnittet "Nulstilling af alarmer" på side 8. Undersøg styreenheden, og se symptom "4. En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret". Se forklaringen af den digitale styreenhed i afsnittet "Nulstilling af alarmer" på side 8 Tænd for fjernkontakten, eller deaktiver fjerninput af tænd/sluk. Frigør styreenhedens tastatur. Symptom 4: En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret Symptom 4.1: Kompressorens overstrømsrelæ Fejl på en af faserne. Spændingen er for lav Motoren er overbelastet. NULSTIL Symptom 4.2: Lavtryks-afbryder eller antifrost-alarm Vandstrømmen til vandvarmeveksleren er for lav. Manglende kølemiddel. Enheden arbejder uden for driftsområdet. Indgangstemperaturen i vandvarmeveksleren er for lav. Gennemstrømningskontakten fungerer ikke, eller der er ingen vandgennemstrømning. NULSTIL Symptom 4.3: Højtrykskontakten Vandgennemstrømningen i kondensatoren er for lavt. NULSTIL Kontrollér sikringerne på strømforsyningspanelet eller mål forsyningsspændingen. Mål forsyningsspændingen. Nulstil. Hvis fejlen stadig er der, skal du kontakte forhandleren. Tryk på den røde knap på overstrømsrelæet inde i el-boksen. Styreenheden skal stadig nulstilles. Forøg vandgennemstrømningen. Kontrollér, om der er lækager, og påfyld om nødvendigt kølemiddel. Kontrollér enhedens driftsbetingelser. Symptom 4.4: Beskyttelsen mod faseskift er aktiveret To faser i strømforsyningen er forbundet det forkerte sted. En fase er ikke forbundet korrekt. NULSTIL Symptom 4.5: Udløbets varmebeskyttelse er aktiveret Enheden fungerer uden for driftsområdet. NULSTIL Symptom 4.6: Gennemstrømningskontakten er aktiveret Ingen vandgennemstrømning. NULSTIL Forøg vandindgangstemperaturen. Kontrollér gennemstrømningskontakten og vandpumpen. Når trykket stiger, nulstilles lavtrykskontakten automatisk, men styreenheden skal stadig nulstilles. Forøg vandgennemstrømningen og/ eller kontrollér om filtret er tilstoppet. Højtrykskontakten bliver automatisk nulstillet, når trykket falder, men styreenheden skal stadig nulstilles. Byt om på to af strømforsyningens faser (skal gøres af en autoriseret elinstallatør). Kontrollér forbindelsen af alle faser. Når to faser er byttet om, eller strømforsyningens kabler er korrekt fastgjort, nulstilles beskyttelsen automatisk, men styreenheden skal stadig nulstilles. Kontrollér enhedens driftsbetingelser. Varmebeskyttelsen nulstilles automatisk, når temperaturen falder, men enheden skal stadig nulstilles. Kontrollér vandpumpen. Gennemstrømningskontakten nulstilles automatisk, når årsagen er fundet, men styreenheden skal stadig nulstilles. 14

16 Symptom 5: Enheden stopper hurtigt efter drift En af sikkerhedsanordningerne er aktiveret. Spændingen er for lav. Symptom 6: Enheden kører konstant, og vandtemperaturen forbliver højere eller lavere end temperaturindstillingen for styreenheden Styreenhedens temperaturindstilling er for lav, hhv. for høj. Varmeproduktionen, henholdsvis kuldeproduktionen i vandkredsløbet er for stor. Vandgennemstrømningen er for høj. Symptom 7: Enheden udsender kraftig støj og vibrationer Enheden er ikke korrekt fastgjort. VELIGEHOLELSE Kontrollér sikkerhedsanordningerne (se symptom "4. En af følgende sikkerhedsanordninger er aktiveret"). Kontrollér strømforsyningspanelets spænding og eventuelt også enhedens el-del (spændingsfald på grund af strømforsyningskabler er for stort). Kontrollér og regulér temperaturindstillingen. Køle, henholdsvis varmekapaciteten for enheden er for lav. Kontakt din lokale forhandler. Beregn vandgennemstrømningen igen. Fastgør enheden som beskrevet i installationsvejledningen. er skal jævnligt udføres en række kontroller og inspektioner af enheden og ledningsføringen på stedet for at sikre optimal drift af enheden. Hvis enheden bruges som klimaanlæg, skal de angivne kontroller udføres mindst én gang om året. Hvis enheden benyttes til andre formål, skal kontrollerne udføres hver 4 måned. Sluk altid for afbryderen på strømpanelet, fjern sikringerne eller åbn enhedens beskyttelsesanordninger, før der udføres vedligeholdelse af eller reparation på enheden. Rengør aldrig enheden, mens vandet er under tryk. Vigtig information om det anvendte kølemiddel ette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyotoprotokollen. Vedligeholdelse Ledningsføringen og strømforsyningen skal kontrolleres af en autoriseret elinstallatør. Ledningsføring på stedet og strømforsyning Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale strømpanel. Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet på enhedens identifikationsmærkat. Kontrollér forbindelserne og sørg for, at de er korrekt fastgjort. Kontrollér, om afbryderen og jordlækagedetektoren, som findes på det lokale strømforsyningspanel, fungerer tilfredsstillende. Enhedens interne ledningsføring Se efter, om der er løse forbindelser (polklemmer og komponenter) på el-boksen. Kontrollér, at de elektriske komponenter ikke er beskadigede eller løse. Jordforbindelse Kontrollér, at jordledningerne stadig er korrekt tilsluttet, og at jordklemmerne er tilspændte. Kølemiddelkreds Kontrollér, om der er lækager inde i enheden. Hvis der konstateres en lækage, skal du kontakte den lokale forhandler. Kontrollér enhedens driftstryk. Se "Sådan tændes der for enheden" på side 7. Kompressor Kontrollér, om der er olielækager. Hvis der konstateres en olielækage, skal du kontakte din lokale forhandler. Kontrollér, om der er unormal støj eller vibrationer. Hvis kompressoren er beskadiget, skal du kontakte den lokale forhandler. Vandforsyning Kontroller om vandtilslutningen stadig er fastgjort. Kontrollér vandkvaliteten (se installationsvejledningen til enheden vedrørende specifikationer for vandkvaliteten). Vand filtre Kontroller at tråd tykkelsen er maksimalt 1 mm. Krav til bortskaffelse Afmontering af enheden, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal ske i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser. Kølemiddeltype: R407 GWP (1) værdi: 1652,5 (1) GWP = globalt opvarmningspotentiale Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. 15

17 MENUOVERSIGT B B Menu for sensorudlæsning (b01/b02/b03) A B = bekræft A = annuller 2" 2" 2" Vælg og læs parameter / A 5" B 5" A+B / S B B A A Hovedmenu Indtast adgangskode Vælg parameterindstillingsværdier s-p eller niveau l-p (*) Vælg parametergruppe Vælg parameter Læs og rediger parameter (*) l-p funktionen anvendes ikke. 16

18

19

20 opyright 2010 aikin 4PW A

BETJENINGSVEJLEDNING. Vandkølede vandkølere uden fortætter EWLP012KBW1N EWLP020KBW1N EWLP026KBW1N EWLP030KBW1N EWLP040KBW1N EWLP055KBW1N EWLP065KBW1N

BETJENINGSVEJLEDNING. Vandkølede vandkølere uden fortætter EWLP012KBW1N EWLP020KBW1N EWLP026KBW1N EWLP030KBW1N EWLP040KBW1N EWLP055KBW1N EWLP065KBW1N BETJENINGSVEJLENING EWLP012KBW1N EWLP020KBW1N EWLP026KBW1N EWLP030KBW1N EWLP040KBW1N EWLP055KBW1N EWLP065KBW1N EWLP012KBW1N EWLP020KBW1N EWLP026KBW1N EWLP030KBW1N EWLP040KBW1N EWLP055KBW1N EWLP065KBW1N

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...2 II. Produktfordele...2 III.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere