Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG VEDLIGEHOLD INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS CHARACTERISTICS DIMENSIONS INSTALLATION USE MAINTENANCE... 34

2 ANBEFALINGER Brugsanvisningen gælder for flere versioner af dette produkt. Derfor kan du finde beskrivelser af de enkelte funktioner, der ikke gælder for dit specifikke produkt. INSTALLATION Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert installation. Kontrollér, at spændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet på indersiden af emhætten. For klasse I produkter: Kontroller at den indenlandske strømforsyning garanterer ordentlig jordforbindelse. Tilslut emhætten til aftrækskanalen gennem et rør på minimum diameter 150 mm. Ruten for aftrækket skal være så kort som mulig. Tilslut ikke emhætten til udsugningskanaler, der transporterer forbrændingsdampe (kedler, pejse, osv.). Hvis emhætten anvendes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks gasforbrugende apparater ), skal en tilstrækkelig grad af udluftning sikres i rummet for at forhindre tilbageløb af luften. Køkkenet skal have en åbning direkte til fri luft for at sikre tilførsel af ny luft. Når emhætten anvendes i forbindelse med apparater med andet end elektrisk energi, må det negative tryk i lokalet ikke overstige 0,04 mbar for at forhindre dampe blive trukket tilbage i rummet via emhætten. I tilfælde af skader på strømkabel, skal det udskiftes af fabrikanten eller af den tekniske service afdeling, for at undgå enhver risiko. Brug Emhætten er udelukkende beregnet til brug i hjemmet til at fjerne køkken lugte. Brug aldrig emhætten til andre formål, end det formål som den er blevet designet til. Undgå altid åben ild under emhætten, når den er i drift. Frituregryder skal løbende overvåges under brug: overophedet olie kan bryde ud i flammer. Du må ikke flambére under emhætten; brandfare. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået råd eller instruktion om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme, når det bruges under madlavning.. Vedligeholdelse Sluk eller tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdende arbejde. Rengør og / eller udskift filtrene efter den angivne tidsperiode (brandfare). Rengør emhætten med en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at gøre dette, bortskaffes dette produkt korrekt og du hjælper med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. 2

3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 3 4

4 DIMENSIONER Dimensions 4

5 INSTALLATION Denne Emhætte er konfigureret til at blive monteret nede i et køkken-element i enten i: Aftræks-version: Udblæsning til fri natur. Recirkulation-version: Intern recirkulation. Rækkefølgen af manøvrer Installation Udskæring af bordpladen og montering af emhætte. Tilslutninger Funktionskontrol Bortskaffelse af emballage Udskæring i bordpladen Advarsel Når bordpladen er blevet tilpasset, kan emhætten installeres på to måder: Ved at indsætte emhætten nedefra (X = 106 mm). Ved at indsætte emhætten ovenfra (X = 113 mm). 5

6 Indsættelse af emhætten ovenfra Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Nedsæt emhætten i bordpladen i det hul, som er udskåret. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 6

7 Indsættelse af emhætten nedenfra Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Indsæt emhætten nedefra i bordpladen i det hul, som er udskåret. Ved hjælp af støtte nedenunder, skal emhætten løftes indtil fronten kommer til syne op gennem bordpladen. Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c, og fjern støtten nedenunder. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 7

8 Fastgørelse af de nedre beslag Skru beslagene 7.1 på fronten af bordemhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12a. Før beslagene spændes helt til, skal alle småjusteringer laver, mens emhætten hviler på den nedre base. Derved undgår man at bøje de øverste beslag 7.2 som vist i figuren. Ved hjælp af et vaterpas skal emhætten justeres horisontalt, og derefter fastspændes til den nedre base med de medfølgende skruer 12c. Fastgør skruerne 12a helt. 8

9 Fastgørelse af de vinkelrette beslag Skru beslagene 7.3 på emhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12b uden at spænde helt. Brug de medfølgende skruer 12c til at fastspænde den anden del af beslagene 7.3 enten til sidevæggene eller på undersiden af bordpladen. Fastspænd skruerne 12c og 12b helt. 9

10 Fastgørelse af motorenheden Installation af motorenheden (1) på for- eller bagsiden skal afgøres ud fra, hvordan den skal positioneres i køkkenskabet. Vær sikker på, at du har placeret stikkene rigtigt! Derefter, afhængigt af hvor aftrækket er placeret, kan motoren vendes i fire retninger 90 grader ad gangen. Der muliggør at transporten af luften kan foregå i alle fire retninger. (2) Fjern motoren fra støtteenheden ved at løsne de to skruer (A) Tilslut stikket fra emhætten til kontakten i motoren. Genindsæt motoren i støtteenheden ved at bruge de to skruer, som før blev løsnet. Skru motoren fast på emhætten ved at bruge skruerne 12a og 12b, som medfølger, som vist i figuren. 10

11 Fastgørelse af elektronikboksen De ledninger, der kommer ud i bunden i højre side af emhætten forbindes med stikkene i elektronikboksen. Hver ledning har et stik, som passer dertil på elektronikboksen, så vær opmærksom på, at disse ikke forbindes forkert. Fastgør elektronikboksen på emhætten med de medfølgende skruer 12a. Position der er vist i figuren er blot en mulighed. Hvis det er nødvendigt, kan elektronikboksen også placeres på venstre side af emhætten eller også helt adskilt fra emhætten, hvis blot det ikke er forbundet med farer. Advarsel: Installer ikke emhætten således at elektronikboksen er i kontakt med gulvet. 11

12 Aftræk Version med afkast til fri luft: Ved installation af denne version med afkast til fri luft, skal emhætten forbindes til et aftræk som er Ø150M i enten fast rør eller flexslange. Når emhætter fører luften til fri luft, skal eventuelle kulfiltre fjernes. Version med recirkulation (kulfilter) Forbind flangen til luftudkastet med enten fasterør eller flexslange i Ø150mm. Fastgør recirkulationsristen på udblæsningen ved brug af 2 skruer som medfølger 12e. Monter de aktive kulfiltre og tjek at de virker. Elektrisk tilslutning: Tilslut emhætten til elnettet og installer en to-polet afbryder med minimum 3 mm mellem kontakterne. 12

13 Montering af front Løft emhætten nogle få centimeter (se paragraffen brug). For at stoppe emhætten, tryk den blot nedad, når den bevæger sig opad. Advarsel: Bloker aldrig emhætten i bevægelserne op og ned, undtaget denne ene gang, hvor fronten skal monteres. Fjern svampestøtten fra glassets hjørner. Tag frontrammen og monter den ovenfra. Sikr at hagerne indsættes i hullerne som er lavet på forhånd, og skub rammen på plads mod venstre. Advarsel: Alle hagerne skal indsættes korrekt. Brug en hammer og en klods til at banke rammen på plads indtil det flugter. Læs paragraffen brug for at finde ud af, hvordan emhætten kommer tilbage til udgangspositionen. 13

14 Omkring sugeenheden Åben emhætte-lågen. (se brug ) Fjern de to stykker beskyttende tape, som fastholder glasset under transport. 14

15 BRUG Betjeningspanel Knap Funktion LED-knap A B C Knappen virker kun, når emhætten er oppe. Ved et kort tryk, tændes og slukkes lyset på maksimum belysning. Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke comfortbelysningen. Virker kun med emhætten oppe. Ved et kort tryk, aktiverer og deaktiverer man eftersug-funktionen, som sørger for, at emhætten selv slukker både lys og motor uanset hvilket effekttrin denne befinder sig på, efter ca. 30 minutter. Man deaktiverer funktionen ved at trykke på knappen igen, slukke for motoren eller ved at nedsænke emhætten. Virker både med emhætten oppe og nede. Ved at holde knappen nede i 2 sekunder, når filteralarmen går af, nulstiller man filteralarmen. Disse indikationer er kun synlige, når motoren er slukket. Virker både med emhætten nede og oppe med motor og lys slukket. Hold knappen nede i 4 sekunder. Aktiverer og deaktiverer betjeningspanel låsen / børnesikring. Virker kun med emhætten oppe. Kort tryk på knappen aktiverer effekttrin 4. Virker kun med emhætten oppe. Hold knappen inde i 2 sekunder for at aktivere og deaktivere effekttrinnet Intensiv. Effekttrinnet er programmeret til at køre i 10 minutter, for derefter at køre tilbage til det tidligere valgte effekttrin. Det deaktiveres ved at trykke på den samme knap igen, slukke for motoren eller sænke emhætten. LED knap B og knappen for effekttrin er belyste. Låst LED-knap: Indikerer, at det er tid til at vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 100 timer. Blinkende LED-knap: Indikerer, at det er tid til at skifte de aktive kulfiltre, og også vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 200 timer. Alle LED-knapper blinker to gange. Under låse-perioder, oplyses knapperne i sekvenser. LED-knappen låst Blinkende LED-knap D Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer effekttrin 3. LED-knappen låst E Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 2. LED-knappen låst F Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 1. LED-knappen låst Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder aktiverer og deaktiverer kulfilter-alarmen, hvis motoren er slukket og alarmen ikke i forvejen er aktiveret. LED-knappen B blinker to gange: Kulfilter-alarm aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Kulfilter-alarm deaktiveret. G Emhætten oppe. Et tryk slukker for motoren LED-knappen slukker H Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder med motor og lys slukket for at aktivere og deaktivere fjernbetjeningen. Hvis oppe: Emhætten kører ned, mens også motor og lys slukkes. Hvis nede: Emhætten kører op, mens også motor og lys tændes. Advarsel: Hvis emhætten ikke kører hele vejen op eller ned af ukendte årsager, tryk da på knappen igen for at færdiggøre mekanismen. LED-knapperne G og F blinker to gange: Fjernbetjeningen er aktiveret. LED-knapperne G og F blinker en gang: Fjernbetjeningen er deaktiveret. 15

16 Fjernbetjening (tilkøb) Emhætten kan betjenes via en fjernbetjening, som bruger 1,5 V carbon-zink batterier af standardtypen LR03-AAA. Batterierne medfølger ikke. Placer ikke fjernbetjeningen tæt på varmkilder Brugte batterier skal deponeres efter forskrifterne Brug af fjernbetjeningen Advarsel: Fjernbetjeningens modtager er deaktiveret ved modtagelse. For at aktivere denne, se afsnittet brug og knap G under funktioner. - + Motor Intensiv Eftersug Lys Emhætte nede: Kører emhætten op, starter motoren på effekttrin 1 og tænder lyset på maks. Emhætte oppe: Ved kort tryk: Tænder og slukker motor Ved at holde nede i 2 sekunder: Emhætten kører ned, og motor og lys slukkes. Kun med emhætten oppe: Sænker effekttrinnet et niveau ved hvert tryk. Kun med emhætten oppe: Øger effekttrinnet et niveau ved hvert tryk Kun med emhætten oppe: Aktiverer intensiv-funktionen. Kun med emhætten oppe: Aktiverer eftersug-funktionen. Kun med emhætten oppe: Ved kort tryk: Lys tændes og slukkes. Ved at holde nede i 2 sekunder: Ekstralys tændes og slukkes. 16

17 VEDLIGEHOLD Rengøring af comfortpanel Åben comfortpanelet ved at hive mod dig selv i toppen. Frakobl sikkerhedskæden ved at åbne fjederhagen. Aftag panel fra emhætten. Panelet må ikke vaskes af i opvaskemaskinen! Rengør yderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel. Rengør inderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel; brug ikke våde klude, svampe eller vandstråler. Brug ej heller slibende og ridsende værktøjer. For at fuldføre operationen, monter sikkerhedskæden og fjederen igen, samt monter panelet og luk dette. Metal fedtfiltre Disse kan vaskes i opvaskemaskinen, og skal rengøres når knappen B lyser, eller mindst én gang hver 2. måned. Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Rengøring af filtrene Kør emhætten op (se brug) Åbn comfortpanelet Fjern filtrene et ad gangen ved skubbe på håndtaget samtidigt med du trykker nedad. Vask filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre. De skal være helt tørre før de genindsættes. Under rengøring skal filtrenes overflade skifte farve/nuance. Dette har ingen indflydelse på, hvor effektive filtrene er. Genindsæt sikr dig, at håndtagene vender udad. Luk comfortpanelet. 17

18 Kulfilter Kan rengøres i opvaskemaskinen. Skal rengøres, når knappen B blinker, eller mindst en gang hver 4. måned. Kulfilteret kan holde til maksimalt 5 rengøringer i opvaskemaskine, før det skal udskiftes. Alarmsignalet vises kun når motor kører, hvis det er blevet aktiveret. Aktiver alarmsignalet På recirkulations versioner, skal kulfilter udskiftnings alarmsignalet aktiveres ved installation eller kort tid herefter Sluk for lys og motor Hold knappen F nede i 2 sekunder LED-knappen B blinker to gange: Alarmen er aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Alarmen er deaktiveret Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Udskift filteret Åbn comfortpanelet Fjern metal fedtfiltrene Adskil kulfilteret fra metal fedtfilteret, og rengør begge filtre. Monter kulfilteret tilbage på metal fedtfilteret Genindsæt metal fedtfilteret Luk comfortpanelet Lysenhed Advarsel: Dette produkt er udstyret med en hvid LED-lampe klassificeret som 1M ifølge EN : A1: A2:2001 standarder. Maksimalt optisk effekt opnås ved 439nm: 7uW. Kig aldrig direkte på lyse gennem optiske enheder som mikroskoper og forstørrelsesglas. For udskiftning skal du kontakte forhandleren 18

19 RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance. INSTALLATION The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation. Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood. For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible. Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.). If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood. In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks. USE The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells. Never use the hood for purposes other than for which it has been designed. Never leave high naked flames under the hood when it is in operation. Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides. Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames. Do not flambè under the range hood; risk of fire This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.. MAINTENANCE Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work. Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard). Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent. 2 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. EN 319

20 CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 20 EN 4

21 Dimensions EN 5 21

22 INSTALLATION This Hood is set up to be fitted inside the kitchen unit in: Ducting version: Evacuation to the outside. Recirculation version: Internal recirculation. Sequence of operations - Installation Drilling the Support Surface and Fitting the Hood Connections Functional Check Disposal of Packaging Drilling the Support Surface X 812 Warning Once the Support surface has been drilled the Hood Canopy can be installed in two ways: By inserting the Hood Canopy from below ( X = 106 mm ). By inserting the Hood Canopy from above ( X = 113 mm ). 22 EN 6

23 Inserting the Hood Canopy into the support surface from above Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided a a The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Insert the Hood Canopy into the cooker top, drilled as described above. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot. Fix the Hood Canopy with the 2 screws 12c provided. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. EN 7 23

24 Inserting the Hood Canopy into the support surface from below The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Before proceeding, the Motor Unit must be fixed to the Hood Canopy (see paragraph on Fixing the Motor Unit). A Insert the Hood Canopy from below into the support worktop, drilled as described above. With the aid of a support, lift the Hood Canopy until the front comes out of the Worktop. Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot a a Using the 2 screws 12c provided, fix the Hood Canopy to the worktop and remove the supports. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. 24 EN 8

25 Fixing the Lower Brackets Screw the brackets 7.1 to the front of the Hood Canopy using the screws 12a provided. Before tightening the Brackets completely, make all the adjustments to allow them to rest on the lower base of the worktop to avoid deformation of the upper brackets 7.2 as shown in the figure. 12a a 7.1 With the aid of a spirit level, set the Hood Canopy level vertically and fix it to the Lower Surface using 2 screws 12c provided. 12c Tighten the screws 12a completely. EN 9 25

26 Fixing the Squaring Brackets Screw the brackets 7.3 to the Hood Canopy using the screws 12b provided, without tightening completely. Using the screws 12c provided, fasten the other part of the brackets 7.3 either to the side walls of the unit or to the lower part of the cooker top b b 12c Tighten the screws 12c and 12b completely. 26 EN 1 10

27 Fixing the Motor Unit Installation of the Motor Unit (1) at the front or rear must be decided according to the position of the Kitchen unit, making sure that the plug is properly positioned. Subsequently, according to where the air outlet opening has been created on the unit, the Motor Unit can be turned by 90 at a time so as to allow the air to come out on all 4 sides in correspondence with the opening in Unit (2). Remove the Motor Unit from the support by unfastening the 2 screws (A). Connect the connector from the Hood Canopy to the Motor Unit connection. Replace the Motor Unit in the support using the 2 screws removed as described above. A Screw the Motor Unit to the Hood Canopy using the screws 12a and 12b provided as shown in the figure. EN

28 Fixing the Electric Unit Connect the Electric cables that come out of the lower right hand part of the Hood Canopy to the Connectors on the Electric unit. Each cable connector has a corresponding connector on the Electric Unit, so take care not to make mistakes when connecting up. Fix the Electric Unit to the Hood Canopy using the screws 12a provided. The position indicated in the figure is only an option, as if necessary it may also be fitted on the left of the Hood Canopy or even left free on the base of the unit if there are no structural or safety problems involved. Warning..: Do not install the product in such a way that the wiring box is in contact with the floor. 28 EN 1 12

29 Connections DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 or 120 mm, the choice of which is left to the installer. To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange 9 on the hood body outlet. Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not supplied). Remove possible charcoal filters. ø ø 120 AIR OUTLET RECIRCULATION VERSION Connect the Flange to the air outlet opening using a rigid or flexible pipe of ø120 or 150 mm. To connect using a ø120 mm pipe, insert the reduction Flange 9 onto the Hood canopy outlet. Fasten the pipe using suitable pipe clamps. The materials required to do so are not provided. Fix the directional Grid 8 on the outlet, using 2 screws 12e (2.9 x 9.5) provided. Make sure that the activated charcoal filters are present (see paragraph on Activated Charcoal Filter Maintenance). ELECTRICAL CONNECTION Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 mm.. EN

30 Lift the mobile hood canopy (see paragraph on Use) by just a few centimetres. To stop movement, simply press down on the mobile canopy as it lifts up. Fitting the Front element Warning: Never block the sliding door when it is opening or closing, except during the operations required to fit the frame. Warning..: Handle with care Remove the sponge guards from the corners of the glass. Take the front Frame and insert it from above, making sure that its tabs insert into the slots provided on the Hood and sliding it to the left. Warning..: All the tabs must be inserted. Use a tool (hammer) to tap all along the front Frame from right to left until it is completely flush. A piece of wood or similar element can be inserted between the hammer and the front Frame to prevent any damage. Please refer to the paragraph on Use for indications of how to return the mobile canopy to the Standard position. 30 EN 1 14

31 Surround Suction Panel Open the Hood Door (see USE). Remove the 2 strips of adhesive tape fastening the panel during transport. EN

32 USE Control panel Button Function LED button A The button only works when the door is open. Press Briefly = Turns the Lights On/Off at maximum intensity. Press and hold for 2 Seconds = Turns the Courtesy Lights On/Off. B Only works with the Door Open. LED Button B+ Button for the set Speed are lit. Press briefly = Activates/Deactivates Delay mode, causing automatic shutdown of the Motor and the Lighting system from any speed with a 30 delay. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Works both with the Door Closed and Open. Press and hold for 2 Seconds = With the filter alarm triggered the Filter Alarm is Reset. These indications are only visible when the motor is turned off. Fixed LED button: Indicates the need to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 100 working hours. Flashing LED button: Indicates the need to change the activated charcoal filters, and also to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in C D E F G H Works both with Door Closed and Open with Motor + Lights = Off. Press and hold for 4 Seconds = Enables/disables the Keyboard lock. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates speed four. Only works with the Door Open. Press and hold for 2 seconds = Enables/Disables the Intensive speed. This speed is timed to run for 10 minutes. At the end of this time the system will return to the speed set previously. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Only works with the Door Open. Activates speed three. Only works with the Door Open Activates/Deactivates speed two. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates/Deactivates speed one. Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds = Enables/Disables the Activated Charcoal Filter Alarm with the Motor turned off and no Filter Alarm triggered. Door Open Press briefly = Turns the Motor off Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds with Motor and Lights Off = Enables/Disables the Remote control. Door Open = Closes the Door + Lights and Motor Off Door Closed = Opens the Door + Lights and Motor On. Warning: If the Door remains partially open for any reason, press the Button to complete the opening or closing cycle. operation for 200 working hours. All the LED buttons flash twice. During the Lock the LED buttons light up in sequence. Fixed LED button Flashing LED button Fixed LED button Fixed LED button Fixed LED button LED button B flashes twice = Activated Charcoal filter Alarm Activated LED button B flashes once = Activated Charcoal filter Alarm Deactivated LED button goes out LED button G + F flashes twice = Remote control Enabled LED button G + F flashes once = Remote control Disabled 32 EN 1 16

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere