Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG VEDLIGEHOLD INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS CHARACTERISTICS DIMENSIONS INSTALLATION USE MAINTENANCE... 34

2 ANBEFALINGER Brugsanvisningen gælder for flere versioner af dette produkt. Derfor kan du finde beskrivelser af de enkelte funktioner, der ikke gælder for dit specifikke produkt. INSTALLATION Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert installation. Kontrollér, at spændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet på indersiden af emhætten. For klasse I produkter: Kontroller at den indenlandske strømforsyning garanterer ordentlig jordforbindelse. Tilslut emhætten til aftrækskanalen gennem et rør på minimum diameter 150 mm. Ruten for aftrækket skal være så kort som mulig. Tilslut ikke emhætten til udsugningskanaler, der transporterer forbrændingsdampe (kedler, pejse, osv.). Hvis emhætten anvendes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks gasforbrugende apparater ), skal en tilstrækkelig grad af udluftning sikres i rummet for at forhindre tilbageløb af luften. Køkkenet skal have en åbning direkte til fri luft for at sikre tilførsel af ny luft. Når emhætten anvendes i forbindelse med apparater med andet end elektrisk energi, må det negative tryk i lokalet ikke overstige 0,04 mbar for at forhindre dampe blive trukket tilbage i rummet via emhætten. I tilfælde af skader på strømkabel, skal det udskiftes af fabrikanten eller af den tekniske service afdeling, for at undgå enhver risiko. Brug Emhætten er udelukkende beregnet til brug i hjemmet til at fjerne køkken lugte. Brug aldrig emhætten til andre formål, end det formål som den er blevet designet til. Undgå altid åben ild under emhætten, når den er i drift. Frituregryder skal løbende overvåges under brug: overophedet olie kan bryde ud i flammer. Du må ikke flambére under emhætten; brandfare. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået råd eller instruktion om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme, når det bruges under madlavning.. Vedligeholdelse Sluk eller tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdende arbejde. Rengør og / eller udskift filtrene efter den angivne tidsperiode (brandfare). Rengør emhætten med en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at gøre dette, bortskaffes dette produkt korrekt og du hjælper med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. 2

3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 3 4

4 DIMENSIONER Dimensions 4

5 INSTALLATION Denne Emhætte er konfigureret til at blive monteret nede i et køkken-element i enten i: Aftræks-version: Udblæsning til fri natur. Recirkulation-version: Intern recirkulation. Rækkefølgen af manøvrer Installation Udskæring af bordpladen og montering af emhætte. Tilslutninger Funktionskontrol Bortskaffelse af emballage Udskæring i bordpladen Advarsel Når bordpladen er blevet tilpasset, kan emhætten installeres på to måder: Ved at indsætte emhætten nedefra (X = 106 mm). Ved at indsætte emhætten ovenfra (X = 113 mm). 5

6 Indsættelse af emhætten ovenfra Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Nedsæt emhætten i bordpladen i det hul, som er udskåret. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 6

7 Indsættelse af emhætten nedenfra Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Indsæt emhætten nedefra i bordpladen i det hul, som er udskåret. Ved hjælp af støtte nedenunder, skal emhætten løftes indtil fronten kommer til syne op gennem bordpladen. Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c, og fjern støtten nedenunder. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 7

8 Fastgørelse af de nedre beslag Skru beslagene 7.1 på fronten af bordemhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12a. Før beslagene spændes helt til, skal alle småjusteringer laver, mens emhætten hviler på den nedre base. Derved undgår man at bøje de øverste beslag 7.2 som vist i figuren. Ved hjælp af et vaterpas skal emhætten justeres horisontalt, og derefter fastspændes til den nedre base med de medfølgende skruer 12c. Fastgør skruerne 12a helt. 8

9 Fastgørelse af de vinkelrette beslag Skru beslagene 7.3 på emhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12b uden at spænde helt. Brug de medfølgende skruer 12c til at fastspænde den anden del af beslagene 7.3 enten til sidevæggene eller på undersiden af bordpladen. Fastspænd skruerne 12c og 12b helt. 9

10 Fastgørelse af motorenheden Installation af motorenheden (1) på for- eller bagsiden skal afgøres ud fra, hvordan den skal positioneres i køkkenskabet. Vær sikker på, at du har placeret stikkene rigtigt! Derefter, afhængigt af hvor aftrækket er placeret, kan motoren vendes i fire retninger 90 grader ad gangen. Der muliggør at transporten af luften kan foregå i alle fire retninger. (2) Fjern motoren fra støtteenheden ved at løsne de to skruer (A) Tilslut stikket fra emhætten til kontakten i motoren. Genindsæt motoren i støtteenheden ved at bruge de to skruer, som før blev løsnet. Skru motoren fast på emhætten ved at bruge skruerne 12a og 12b, som medfølger, som vist i figuren. 10

11 Fastgørelse af elektronikboksen De ledninger, der kommer ud i bunden i højre side af emhætten forbindes med stikkene i elektronikboksen. Hver ledning har et stik, som passer dertil på elektronikboksen, så vær opmærksom på, at disse ikke forbindes forkert. Fastgør elektronikboksen på emhætten med de medfølgende skruer 12a. Position der er vist i figuren er blot en mulighed. Hvis det er nødvendigt, kan elektronikboksen også placeres på venstre side af emhætten eller også helt adskilt fra emhætten, hvis blot det ikke er forbundet med farer. Advarsel: Installer ikke emhætten således at elektronikboksen er i kontakt med gulvet. 11

12 Aftræk Version med afkast til fri luft: Ved installation af denne version med afkast til fri luft, skal emhætten forbindes til et aftræk som er Ø150M i enten fast rør eller flexslange. Når emhætter fører luften til fri luft, skal eventuelle kulfiltre fjernes. Version med recirkulation (kulfilter) Forbind flangen til luftudkastet med enten fasterør eller flexslange i Ø150mm. Fastgør recirkulationsristen på udblæsningen ved brug af 2 skruer som medfølger 12e. Monter de aktive kulfiltre og tjek at de virker. Elektrisk tilslutning: Tilslut emhætten til elnettet og installer en to-polet afbryder med minimum 3 mm mellem kontakterne. 12

13 Montering af front Løft emhætten nogle få centimeter (se paragraffen brug). For at stoppe emhætten, tryk den blot nedad, når den bevæger sig opad. Advarsel: Bloker aldrig emhætten i bevægelserne op og ned, undtaget denne ene gang, hvor fronten skal monteres. Fjern svampestøtten fra glassets hjørner. Tag frontrammen og monter den ovenfra. Sikr at hagerne indsættes i hullerne som er lavet på forhånd, og skub rammen på plads mod venstre. Advarsel: Alle hagerne skal indsættes korrekt. Brug en hammer og en klods til at banke rammen på plads indtil det flugter. Læs paragraffen brug for at finde ud af, hvordan emhætten kommer tilbage til udgangspositionen. 13

14 Omkring sugeenheden Åben emhætte-lågen. (se brug ) Fjern de to stykker beskyttende tape, som fastholder glasset under transport. 14

15 BRUG Betjeningspanel Knap Funktion LED-knap A B C Knappen virker kun, når emhætten er oppe. Ved et kort tryk, tændes og slukkes lyset på maksimum belysning. Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke comfortbelysningen. Virker kun med emhætten oppe. Ved et kort tryk, aktiverer og deaktiverer man eftersug-funktionen, som sørger for, at emhætten selv slukker både lys og motor uanset hvilket effekttrin denne befinder sig på, efter ca. 30 minutter. Man deaktiverer funktionen ved at trykke på knappen igen, slukke for motoren eller ved at nedsænke emhætten. Virker både med emhætten oppe og nede. Ved at holde knappen nede i 2 sekunder, når filteralarmen går af, nulstiller man filteralarmen. Disse indikationer er kun synlige, når motoren er slukket. Virker både med emhætten nede og oppe med motor og lys slukket. Hold knappen nede i 4 sekunder. Aktiverer og deaktiverer betjeningspanel låsen / børnesikring. Virker kun med emhætten oppe. Kort tryk på knappen aktiverer effekttrin 4. Virker kun med emhætten oppe. Hold knappen inde i 2 sekunder for at aktivere og deaktivere effekttrinnet Intensiv. Effekttrinnet er programmeret til at køre i 10 minutter, for derefter at køre tilbage til det tidligere valgte effekttrin. Det deaktiveres ved at trykke på den samme knap igen, slukke for motoren eller sænke emhætten. LED knap B og knappen for effekttrin er belyste. Låst LED-knap: Indikerer, at det er tid til at vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 100 timer. Blinkende LED-knap: Indikerer, at det er tid til at skifte de aktive kulfiltre, og også vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 200 timer. Alle LED-knapper blinker to gange. Under låse-perioder, oplyses knapperne i sekvenser. LED-knappen låst Blinkende LED-knap D Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer effekttrin 3. LED-knappen låst E Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 2. LED-knappen låst F Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 1. LED-knappen låst Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder aktiverer og deaktiverer kulfilter-alarmen, hvis motoren er slukket og alarmen ikke i forvejen er aktiveret. LED-knappen B blinker to gange: Kulfilter-alarm aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Kulfilter-alarm deaktiveret. G Emhætten oppe. Et tryk slukker for motoren LED-knappen slukker H Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder med motor og lys slukket for at aktivere og deaktivere fjernbetjeningen. Hvis oppe: Emhætten kører ned, mens også motor og lys slukkes. Hvis nede: Emhætten kører op, mens også motor og lys tændes. Advarsel: Hvis emhætten ikke kører hele vejen op eller ned af ukendte årsager, tryk da på knappen igen for at færdiggøre mekanismen. LED-knapperne G og F blinker to gange: Fjernbetjeningen er aktiveret. LED-knapperne G og F blinker en gang: Fjernbetjeningen er deaktiveret. 15

16 Fjernbetjening (tilkøb) Emhætten kan betjenes via en fjernbetjening, som bruger 1,5 V carbon-zink batterier af standardtypen LR03-AAA. Batterierne medfølger ikke. Placer ikke fjernbetjeningen tæt på varmkilder Brugte batterier skal deponeres efter forskrifterne Brug af fjernbetjeningen Advarsel: Fjernbetjeningens modtager er deaktiveret ved modtagelse. For at aktivere denne, se afsnittet brug og knap G under funktioner. - + Motor Intensiv Eftersug Lys Emhætte nede: Kører emhætten op, starter motoren på effekttrin 1 og tænder lyset på maks. Emhætte oppe: Ved kort tryk: Tænder og slukker motor Ved at holde nede i 2 sekunder: Emhætten kører ned, og motor og lys slukkes. Kun med emhætten oppe: Sænker effekttrinnet et niveau ved hvert tryk. Kun med emhætten oppe: Øger effekttrinnet et niveau ved hvert tryk Kun med emhætten oppe: Aktiverer intensiv-funktionen. Kun med emhætten oppe: Aktiverer eftersug-funktionen. Kun med emhætten oppe: Ved kort tryk: Lys tændes og slukkes. Ved at holde nede i 2 sekunder: Ekstralys tændes og slukkes. 16

17 VEDLIGEHOLD Rengøring af comfortpanel Åben comfortpanelet ved at hive mod dig selv i toppen. Frakobl sikkerhedskæden ved at åbne fjederhagen. Aftag panel fra emhætten. Panelet må ikke vaskes af i opvaskemaskinen! Rengør yderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel. Rengør inderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel; brug ikke våde klude, svampe eller vandstråler. Brug ej heller slibende og ridsende værktøjer. For at fuldføre operationen, monter sikkerhedskæden og fjederen igen, samt monter panelet og luk dette. Metal fedtfiltre Disse kan vaskes i opvaskemaskinen, og skal rengøres når knappen B lyser, eller mindst én gang hver 2. måned. Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Rengøring af filtrene Kør emhætten op (se brug) Åbn comfortpanelet Fjern filtrene et ad gangen ved skubbe på håndtaget samtidigt med du trykker nedad. Vask filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre. De skal være helt tørre før de genindsættes. Under rengøring skal filtrenes overflade skifte farve/nuance. Dette har ingen indflydelse på, hvor effektive filtrene er. Genindsæt sikr dig, at håndtagene vender udad. Luk comfortpanelet. 17

18 Kulfilter Kan rengøres i opvaskemaskinen. Skal rengøres, når knappen B blinker, eller mindst en gang hver 4. måned. Kulfilteret kan holde til maksimalt 5 rengøringer i opvaskemaskine, før det skal udskiftes. Alarmsignalet vises kun når motor kører, hvis det er blevet aktiveret. Aktiver alarmsignalet På recirkulations versioner, skal kulfilter udskiftnings alarmsignalet aktiveres ved installation eller kort tid herefter Sluk for lys og motor Hold knappen F nede i 2 sekunder LED-knappen B blinker to gange: Alarmen er aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Alarmen er deaktiveret Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Udskift filteret Åbn comfortpanelet Fjern metal fedtfiltrene Adskil kulfilteret fra metal fedtfilteret, og rengør begge filtre. Monter kulfilteret tilbage på metal fedtfilteret Genindsæt metal fedtfilteret Luk comfortpanelet Lysenhed Advarsel: Dette produkt er udstyret med en hvid LED-lampe klassificeret som 1M ifølge EN : A1: A2:2001 standarder. Maksimalt optisk effekt opnås ved 439nm: 7uW. Kig aldrig direkte på lyse gennem optiske enheder som mikroskoper og forstørrelsesglas. For udskiftning skal du kontakte forhandleren 18

19 RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance. INSTALLATION The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation. Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood. For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible. Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.). If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood. In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks. USE The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells. Never use the hood for purposes other than for which it has been designed. Never leave high naked flames under the hood when it is in operation. Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides. Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames. Do not flambè under the range hood; risk of fire This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.. MAINTENANCE Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work. Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard). Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent. 2 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. EN 319

20 CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 20 EN 4

21 Dimensions EN 5 21

22 INSTALLATION This Hood is set up to be fitted inside the kitchen unit in: Ducting version: Evacuation to the outside. Recirculation version: Internal recirculation. Sequence of operations - Installation Drilling the Support Surface and Fitting the Hood Connections Functional Check Disposal of Packaging Drilling the Support Surface X 812 Warning Once the Support surface has been drilled the Hood Canopy can be installed in two ways: By inserting the Hood Canopy from below ( X = 106 mm ). By inserting the Hood Canopy from above ( X = 113 mm ). 22 EN 6

23 Inserting the Hood Canopy into the support surface from above Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided a a The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Insert the Hood Canopy into the cooker top, drilled as described above. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot. Fix the Hood Canopy with the 2 screws 12c provided. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. EN 7 23

24 Inserting the Hood Canopy into the support surface from below The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Before proceeding, the Motor Unit must be fixed to the Hood Canopy (see paragraph on Fixing the Motor Unit). A Insert the Hood Canopy from below into the support worktop, drilled as described above. With the aid of a support, lift the Hood Canopy until the front comes out of the Worktop. Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot a a Using the 2 screws 12c provided, fix the Hood Canopy to the worktop and remove the supports. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. 24 EN 8

25 Fixing the Lower Brackets Screw the brackets 7.1 to the front of the Hood Canopy using the screws 12a provided. Before tightening the Brackets completely, make all the adjustments to allow them to rest on the lower base of the worktop to avoid deformation of the upper brackets 7.2 as shown in the figure. 12a a 7.1 With the aid of a spirit level, set the Hood Canopy level vertically and fix it to the Lower Surface using 2 screws 12c provided. 12c Tighten the screws 12a completely. EN 9 25

26 Fixing the Squaring Brackets Screw the brackets 7.3 to the Hood Canopy using the screws 12b provided, without tightening completely. Using the screws 12c provided, fasten the other part of the brackets 7.3 either to the side walls of the unit or to the lower part of the cooker top b b 12c Tighten the screws 12c and 12b completely. 26 EN 1 10

27 Fixing the Motor Unit Installation of the Motor Unit (1) at the front or rear must be decided according to the position of the Kitchen unit, making sure that the plug is properly positioned. Subsequently, according to where the air outlet opening has been created on the unit, the Motor Unit can be turned by 90 at a time so as to allow the air to come out on all 4 sides in correspondence with the opening in Unit (2). Remove the Motor Unit from the support by unfastening the 2 screws (A). Connect the connector from the Hood Canopy to the Motor Unit connection. Replace the Motor Unit in the support using the 2 screws removed as described above. A Screw the Motor Unit to the Hood Canopy using the screws 12a and 12b provided as shown in the figure. EN

28 Fixing the Electric Unit Connect the Electric cables that come out of the lower right hand part of the Hood Canopy to the Connectors on the Electric unit. Each cable connector has a corresponding connector on the Electric Unit, so take care not to make mistakes when connecting up. Fix the Electric Unit to the Hood Canopy using the screws 12a provided. The position indicated in the figure is only an option, as if necessary it may also be fitted on the left of the Hood Canopy or even left free on the base of the unit if there are no structural or safety problems involved. Warning..: Do not install the product in such a way that the wiring box is in contact with the floor. 28 EN 1 12

29 Connections DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 or 120 mm, the choice of which is left to the installer. To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange 9 on the hood body outlet. Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not supplied). Remove possible charcoal filters. ø ø 120 AIR OUTLET RECIRCULATION VERSION Connect the Flange to the air outlet opening using a rigid or flexible pipe of ø120 or 150 mm. To connect using a ø120 mm pipe, insert the reduction Flange 9 onto the Hood canopy outlet. Fasten the pipe using suitable pipe clamps. The materials required to do so are not provided. Fix the directional Grid 8 on the outlet, using 2 screws 12e (2.9 x 9.5) provided. Make sure that the activated charcoal filters are present (see paragraph on Activated Charcoal Filter Maintenance). ELECTRICAL CONNECTION Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 mm.. EN

30 Lift the mobile hood canopy (see paragraph on Use) by just a few centimetres. To stop movement, simply press down on the mobile canopy as it lifts up. Fitting the Front element Warning: Never block the sliding door when it is opening or closing, except during the operations required to fit the frame. Warning..: Handle with care Remove the sponge guards from the corners of the glass. Take the front Frame and insert it from above, making sure that its tabs insert into the slots provided on the Hood and sliding it to the left. Warning..: All the tabs must be inserted. Use a tool (hammer) to tap all along the front Frame from right to left until it is completely flush. A piece of wood or similar element can be inserted between the hammer and the front Frame to prevent any damage. Please refer to the paragraph on Use for indications of how to return the mobile canopy to the Standard position. 30 EN 1 14

31 Surround Suction Panel Open the Hood Door (see USE). Remove the 2 strips of adhesive tape fastening the panel during transport. EN

32 USE Control panel Button Function LED button A The button only works when the door is open. Press Briefly = Turns the Lights On/Off at maximum intensity. Press and hold for 2 Seconds = Turns the Courtesy Lights On/Off. B Only works with the Door Open. LED Button B+ Button for the set Speed are lit. Press briefly = Activates/Deactivates Delay mode, causing automatic shutdown of the Motor and the Lighting system from any speed with a 30 delay. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Works both with the Door Closed and Open. Press and hold for 2 Seconds = With the filter alarm triggered the Filter Alarm is Reset. These indications are only visible when the motor is turned off. Fixed LED button: Indicates the need to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 100 working hours. Flashing LED button: Indicates the need to change the activated charcoal filters, and also to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in C D E F G H Works both with Door Closed and Open with Motor + Lights = Off. Press and hold for 4 Seconds = Enables/disables the Keyboard lock. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates speed four. Only works with the Door Open. Press and hold for 2 seconds = Enables/Disables the Intensive speed. This speed is timed to run for 10 minutes. At the end of this time the system will return to the speed set previously. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Only works with the Door Open. Activates speed three. Only works with the Door Open Activates/Deactivates speed two. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates/Deactivates speed one. Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds = Enables/Disables the Activated Charcoal Filter Alarm with the Motor turned off and no Filter Alarm triggered. Door Open Press briefly = Turns the Motor off Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds with Motor and Lights Off = Enables/Disables the Remote control. Door Open = Closes the Door + Lights and Motor Off Door Closed = Opens the Door + Lights and Motor On. Warning: If the Door remains partially open for any reason, press the Button to complete the opening or closing cycle. operation for 200 working hours. All the LED buttons flash twice. During the Lock the LED buttons light up in sequence. Fixed LED button Flashing LED button Fixed LED button Fixed LED button Fixed LED button LED button B flashes twice = Activated Charcoal filter Alarm Activated LED button B flashes once = Activated Charcoal filter Alarm Deactivated LED button goes out LED button G + F flashes twice = Remote control Enabled LED button G + F flashes once = Remote control Disabled 32 EN 1 16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907TB Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 Brugsvejledning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 2 RÅD OG ANVISNINGER Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX

ELECTRONIC CONTROL BOX ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0314 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Blower load (A): Pump load (B): Light load (C): Aux (D): Heater load: 400V, 50Hz, 3 phase 11000 W 3 x 16 A Max.

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 86713 Brugsanvisning Instruction manual DK EN DK ELEKTRISK PEJS MED VARMEFUNKTION GEM VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING VIGTIGT: LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG. Læs venligst

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Installationsvejledning til NoteCart Mini. Installation instructions for NoteCart Mini

Installationsvejledning til NoteCart Mini. Installation instructions for NoteCart Mini Installationsvejledning til NoteCart Mini Installation instructions for NoteCart Mini Indhold/Contents Installationsvejledning for NoteCart Mini...3 Installation instructions for NoteCart Mini...17 Dansk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning. Emhætte Arkea

Brugs- og installationsvejledning. Emhætte Arkea Brugs- og installationsvejledning Emhætte Arkea Indhold Råd og anvisninger... 3 Apparatbeskrivelse... 4 Installation... 5 Brug... 12 Vedligeholdelse... 14 Denne brugervejledning gælder for flere versioner

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning. Emhætte Lybra

Brugs- og installationsvejledning. Emhætte Lybra Brugs- og installationsvejledning Emhætte Lybra Indhold Råd og anvisninger... 3 Apparatbeskrivelse... 4 Installation... 6 Brug... 15 Vedligeholdelse... 17 Denne brugervejledning gælder for flere versioner

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Random Light Controller SL 614

Random Light Controller SL 614 Random Light Controller SL 614 Dexaplan Operating and Safety Instructions LL 33c Introduction Please read these operating instructions carefully to the end. They belong to this product and contain important

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere