Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA"

Transkript

1 Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG VEDLIGEHOLD INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS CHARACTERISTICS DIMENSIONS INSTALLATION USE MAINTENANCE... 34

2 ANBEFALINGER Brugsanvisningen gælder for flere versioner af dette produkt. Derfor kan du finde beskrivelser af de enkelte funktioner, der ikke gælder for dit specifikke produkt. INSTALLATION Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert installation. Kontrollér, at spændingen svarer til den, der er angivet på typeskiltet på indersiden af emhætten. For klasse I produkter: Kontroller at den indenlandske strømforsyning garanterer ordentlig jordforbindelse. Tilslut emhætten til aftrækskanalen gennem et rør på minimum diameter 150 mm. Ruten for aftrækket skal være så kort som mulig. Tilslut ikke emhætten til udsugningskanaler, der transporterer forbrændingsdampe (kedler, pejse, osv.). Hvis emhætten anvendes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks gasforbrugende apparater ), skal en tilstrækkelig grad af udluftning sikres i rummet for at forhindre tilbageløb af luften. Køkkenet skal have en åbning direkte til fri luft for at sikre tilførsel af ny luft. Når emhætten anvendes i forbindelse med apparater med andet end elektrisk energi, må det negative tryk i lokalet ikke overstige 0,04 mbar for at forhindre dampe blive trukket tilbage i rummet via emhætten. I tilfælde af skader på strømkabel, skal det udskiftes af fabrikanten eller af den tekniske service afdeling, for at undgå enhver risiko. Brug Emhætten er udelukkende beregnet til brug i hjemmet til at fjerne køkken lugte. Brug aldrig emhætten til andre formål, end det formål som den er blevet designet til. Undgå altid åben ild under emhætten, når den er i drift. Frituregryder skal løbende overvåges under brug: overophedet olie kan bryde ud i flammer. Du må ikke flambére under emhætten; brandfare. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået råd eller instruktion om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme, når det bruges under madlavning.. Vedligeholdelse Sluk eller tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdende arbejde. Rengør og / eller udskift filtrene efter den angivne tidsperiode (brandfare). Rengør emhætten med en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at gøre dette, bortskaffes dette produkt korrekt og du hjælper med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. 2

3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 3 4

4 DIMENSIONER Dimensions 4

5 INSTALLATION Denne Emhætte er konfigureret til at blive monteret nede i et køkken-element i enten i: Aftræks-version: Udblæsning til fri natur. Recirkulation-version: Intern recirkulation. Rækkefølgen af manøvrer Installation Udskæring af bordpladen og montering af emhætte. Tilslutninger Funktionskontrol Bortskaffelse af emballage Udskæring i bordpladen Advarsel Når bordpladen er blevet tilpasset, kan emhætten installeres på to måder: Ved at indsætte emhætten nedefra (X = 106 mm). Ved at indsætte emhætten ovenfra (X = 113 mm). 5

6 Indsættelse af emhætten ovenfra Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Nedsæt emhætten i bordpladen i det hul, som er udskåret. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 6

7 Indsættelse af emhætten nedenfra Bordemhætten er forberedt til frontmontering af motorenheden. Hvis køkkenelementerne umuliggør, at motorenheden monteres på fronten, skal man i stedet flytte den om på den anden side. Stikket som sidder på bagsiden skal fjernes, og i stedet blive placeret på fronten, mens det samme gælder for ledningen for tilslutningen af motor det skal fjernes og sætte i det forberedte hul på den anden side af emhætten. Indsæt emhætten nedefra i bordpladen i det hul, som er udskåret. Ved hjælp af støtte nedenunder, skal emhætten løftes indtil fronten kommer til syne op gennem bordpladen. Indsæt beslagene 7.2 som vist i figuren ind i de tilhørende aflange huller og fastgør dem med de medfølgende skruer 12a. Bordemhætten skal centreres i det udskårede hul i bordpladen. Fastgør bordemhætten med de to medfølgende skruer 12c, og fjern støtten nedenunder. Advarsel: Såfremt bordpladen er af et materiale, der ikke gør det muligt at fastgøre skruer 12c, skal man i stedet bruge en smule silikone og derved lime beslagene 7.2 fast. Silikonen skal tørre fuldstændigt før installationen fortsættes. 7

8 Fastgørelse af de nedre beslag Skru beslagene 7.1 på fronten af bordemhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12a. Før beslagene spændes helt til, skal alle småjusteringer laver, mens emhætten hviler på den nedre base. Derved undgår man at bøje de øverste beslag 7.2 som vist i figuren. Ved hjælp af et vaterpas skal emhætten justeres horisontalt, og derefter fastspændes til den nedre base med de medfølgende skruer 12c. Fastgør skruerne 12a helt. 8

9 Fastgørelse af de vinkelrette beslag Skru beslagene 7.3 på emhætten ved hjælp af de medfølgende skruer 12b uden at spænde helt. Brug de medfølgende skruer 12c til at fastspænde den anden del af beslagene 7.3 enten til sidevæggene eller på undersiden af bordpladen. Fastspænd skruerne 12c og 12b helt. 9

10 Fastgørelse af motorenheden Installation af motorenheden (1) på for- eller bagsiden skal afgøres ud fra, hvordan den skal positioneres i køkkenskabet. Vær sikker på, at du har placeret stikkene rigtigt! Derefter, afhængigt af hvor aftrækket er placeret, kan motoren vendes i fire retninger 90 grader ad gangen. Der muliggør at transporten af luften kan foregå i alle fire retninger. (2) Fjern motoren fra støtteenheden ved at løsne de to skruer (A) Tilslut stikket fra emhætten til kontakten i motoren. Genindsæt motoren i støtteenheden ved at bruge de to skruer, som før blev løsnet. Skru motoren fast på emhætten ved at bruge skruerne 12a og 12b, som medfølger, som vist i figuren. 10

11 Fastgørelse af elektronikboksen De ledninger, der kommer ud i bunden i højre side af emhætten forbindes med stikkene i elektronikboksen. Hver ledning har et stik, som passer dertil på elektronikboksen, så vær opmærksom på, at disse ikke forbindes forkert. Fastgør elektronikboksen på emhætten med de medfølgende skruer 12a. Position der er vist i figuren er blot en mulighed. Hvis det er nødvendigt, kan elektronikboksen også placeres på venstre side af emhætten eller også helt adskilt fra emhætten, hvis blot det ikke er forbundet med farer. Advarsel: Installer ikke emhætten således at elektronikboksen er i kontakt med gulvet. 11

12 Aftræk Version med afkast til fri luft: Ved installation af denne version med afkast til fri luft, skal emhætten forbindes til et aftræk som er Ø150M i enten fast rør eller flexslange. Når emhætter fører luften til fri luft, skal eventuelle kulfiltre fjernes. Version med recirkulation (kulfilter) Forbind flangen til luftudkastet med enten fasterør eller flexslange i Ø150mm. Fastgør recirkulationsristen på udblæsningen ved brug af 2 skruer som medfølger 12e. Monter de aktive kulfiltre og tjek at de virker. Elektrisk tilslutning: Tilslut emhætten til elnettet og installer en to-polet afbryder med minimum 3 mm mellem kontakterne. 12

13 Montering af front Løft emhætten nogle få centimeter (se paragraffen brug). For at stoppe emhætten, tryk den blot nedad, når den bevæger sig opad. Advarsel: Bloker aldrig emhætten i bevægelserne op og ned, undtaget denne ene gang, hvor fronten skal monteres. Fjern svampestøtten fra glassets hjørner. Tag frontrammen og monter den ovenfra. Sikr at hagerne indsættes i hullerne som er lavet på forhånd, og skub rammen på plads mod venstre. Advarsel: Alle hagerne skal indsættes korrekt. Brug en hammer og en klods til at banke rammen på plads indtil det flugter. Læs paragraffen brug for at finde ud af, hvordan emhætten kommer tilbage til udgangspositionen. 13

14 Omkring sugeenheden Åben emhætte-lågen. (se brug ) Fjern de to stykker beskyttende tape, som fastholder glasset under transport. 14

15 BRUG Betjeningspanel Knap Funktion LED-knap A B C Knappen virker kun, når emhætten er oppe. Ved et kort tryk, tændes og slukkes lyset på maksimum belysning. Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke comfortbelysningen. Virker kun med emhætten oppe. Ved et kort tryk, aktiverer og deaktiverer man eftersug-funktionen, som sørger for, at emhætten selv slukker både lys og motor uanset hvilket effekttrin denne befinder sig på, efter ca. 30 minutter. Man deaktiverer funktionen ved at trykke på knappen igen, slukke for motoren eller ved at nedsænke emhætten. Virker både med emhætten oppe og nede. Ved at holde knappen nede i 2 sekunder, når filteralarmen går af, nulstiller man filteralarmen. Disse indikationer er kun synlige, når motoren er slukket. Virker både med emhætten nede og oppe med motor og lys slukket. Hold knappen nede i 4 sekunder. Aktiverer og deaktiverer betjeningspanel låsen / børnesikring. Virker kun med emhætten oppe. Kort tryk på knappen aktiverer effekttrin 4. Virker kun med emhætten oppe. Hold knappen inde i 2 sekunder for at aktivere og deaktivere effekttrinnet Intensiv. Effekttrinnet er programmeret til at køre i 10 minutter, for derefter at køre tilbage til det tidligere valgte effekttrin. Det deaktiveres ved at trykke på den samme knap igen, slukke for motoren eller sænke emhætten. LED knap B og knappen for effekttrin er belyste. Låst LED-knap: Indikerer, at det er tid til at vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 100 timer. Blinkende LED-knap: Indikerer, at det er tid til at skifte de aktive kulfiltre, og også vaske metal-fedtfiltrene. Alarmen vises, når emhætten har været aktiv i 200 timer. Alle LED-knapper blinker to gange. Under låse-perioder, oplyses knapperne i sekvenser. LED-knappen låst Blinkende LED-knap D Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer effekttrin 3. LED-knappen låst E Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 2. LED-knappen låst F Virker kun med emhætten oppe. Aktiverer og dekaktiverer effekttrin 1. LED-knappen låst Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder aktiverer og deaktiverer kulfilter-alarmen, hvis motoren er slukket og alarmen ikke i forvejen er aktiveret. LED-knappen B blinker to gange: Kulfilter-alarm aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Kulfilter-alarm deaktiveret. G Emhætten oppe. Et tryk slukker for motoren LED-knappen slukker H Emhætten oppe eller nede. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder med motor og lys slukket for at aktivere og deaktivere fjernbetjeningen. Hvis oppe: Emhætten kører ned, mens også motor og lys slukkes. Hvis nede: Emhætten kører op, mens også motor og lys tændes. Advarsel: Hvis emhætten ikke kører hele vejen op eller ned af ukendte årsager, tryk da på knappen igen for at færdiggøre mekanismen. LED-knapperne G og F blinker to gange: Fjernbetjeningen er aktiveret. LED-knapperne G og F blinker en gang: Fjernbetjeningen er deaktiveret. 15

16 Fjernbetjening (tilkøb) Emhætten kan betjenes via en fjernbetjening, som bruger 1,5 V carbon-zink batterier af standardtypen LR03-AAA. Batterierne medfølger ikke. Placer ikke fjernbetjeningen tæt på varmkilder Brugte batterier skal deponeres efter forskrifterne Brug af fjernbetjeningen Advarsel: Fjernbetjeningens modtager er deaktiveret ved modtagelse. For at aktivere denne, se afsnittet brug og knap G under funktioner. - + Motor Intensiv Eftersug Lys Emhætte nede: Kører emhætten op, starter motoren på effekttrin 1 og tænder lyset på maks. Emhætte oppe: Ved kort tryk: Tænder og slukker motor Ved at holde nede i 2 sekunder: Emhætten kører ned, og motor og lys slukkes. Kun med emhætten oppe: Sænker effekttrinnet et niveau ved hvert tryk. Kun med emhætten oppe: Øger effekttrinnet et niveau ved hvert tryk Kun med emhætten oppe: Aktiverer intensiv-funktionen. Kun med emhætten oppe: Aktiverer eftersug-funktionen. Kun med emhætten oppe: Ved kort tryk: Lys tændes og slukkes. Ved at holde nede i 2 sekunder: Ekstralys tændes og slukkes. 16

17 VEDLIGEHOLD Rengøring af comfortpanel Åben comfortpanelet ved at hive mod dig selv i toppen. Frakobl sikkerhedskæden ved at åbne fjederhagen. Aftag panel fra emhætten. Panelet må ikke vaskes af i opvaskemaskinen! Rengør yderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel. Rengør inderside overfladen med en fugtig klud og neutralt opvaskemiddel; brug ikke våde klude, svampe eller vandstråler. Brug ej heller slibende og ridsende værktøjer. For at fuldføre operationen, monter sikkerhedskæden og fjederen igen, samt monter panelet og luk dette. Metal fedtfiltre Disse kan vaskes i opvaskemaskinen, og skal rengøres når knappen B lyser, eller mindst én gang hver 2. måned. Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Rengøring af filtrene Kør emhætten op (se brug) Åbn comfortpanelet Fjern filtrene et ad gangen ved skubbe på håndtaget samtidigt med du trykker nedad. Vask filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre. De skal være helt tørre før de genindsættes. Under rengøring skal filtrenes overflade skifte farve/nuance. Dette har ingen indflydelse på, hvor effektive filtrene er. Genindsæt sikr dig, at håndtagene vender udad. Luk comfortpanelet. 17

18 Kulfilter Kan rengøres i opvaskemaskinen. Skal rengøres, når knappen B blinker, eller mindst en gang hver 4. måned. Kulfilteret kan holde til maksimalt 5 rengøringer i opvaskemaskine, før det skal udskiftes. Alarmsignalet vises kun når motor kører, hvis det er blevet aktiveret. Aktiver alarmsignalet På recirkulations versioner, skal kulfilter udskiftnings alarmsignalet aktiveres ved installation eller kort tid herefter Sluk for lys og motor Hold knappen F nede i 2 sekunder LED-knappen B blinker to gange: Alarmen er aktiveret LED-knappen B blinker en gang: Alarmen er deaktiveret Nulstil alarmsignalet Sluk for lys og motor Hold knappen B nede i 2 sekunder Udskift filteret Åbn comfortpanelet Fjern metal fedtfiltrene Adskil kulfilteret fra metal fedtfilteret, og rengør begge filtre. Monter kulfilteret tilbage på metal fedtfilteret Genindsæt metal fedtfilteret Luk comfortpanelet Lysenhed Advarsel: Dette produkt er udstyret med en hvid LED-lampe klassificeret som 1M ifølge EN : A1: A2:2001 standarder. Maksimalt optisk effekt opnås ved 439nm: 7uW. Kig aldrig direkte på lyse gennem optiske enheder som mikroskoper og forstørrelsesglas. For udskiftning skal du kontakte forhandleren 18

19 RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance. INSTALLATION The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation. Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood. For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible. Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.). If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood. In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks. USE The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells. Never use the hood for purposes other than for which it has been designed. Never leave high naked flames under the hood when it is in operation. Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides. Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames. Do not flambè under the range hood; risk of fire This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.. MAINTENANCE Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work. Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard). Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent. 2 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. EN 319

20 CHARACTERISTICS Componenti Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, Filtri 2 1 Gruppo Motore 3 1 Gruppo Elettrico 4 1 Cornice Frontale Rif. Q.tà Componenti di Installazione Staffa Fissaggio al Fondale Staffa Fissaggio al Piano Staffa Laterale 12a 16 Viti 3,5 x 9,5 12b 6 Viti M4 x 8 12c 6 Viti 4 x 15 Q.tà Documentazione 1 Libretto Istruzioni 20 EN 4

21 Dimensions EN 5 21

22 INSTALLATION This Hood is set up to be fitted inside the kitchen unit in: Ducting version: Evacuation to the outside. Recirculation version: Internal recirculation. Sequence of operations - Installation Drilling the Support Surface and Fitting the Hood Connections Functional Check Disposal of Packaging Drilling the Support Surface X 812 Warning Once the Support surface has been drilled the Hood Canopy can be installed in two ways: By inserting the Hood Canopy from below ( X = 106 mm ). By inserting the Hood Canopy from above ( X = 113 mm ). 22 EN 6

23 Inserting the Hood Canopy into the support surface from above Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided a a The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Insert the Hood Canopy into the cooker top, drilled as described above. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot. Fix the Hood Canopy with the 2 screws 12c provided. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. EN 7 23

24 Inserting the Hood Canopy into the support surface from below The Hood is built ready for front installation of the Motor Unit. If the kitchen unit is arranged differently and the Motor Unit has to be fitted on the back, the Plug already fitted on the back of the Hood Canopy must be removed and replaced at the front, and the Cable with cable raceway for connection of the Motor must also be repositioned using the slot provided on each side (A). Before proceeding, the Motor Unit must be fixed to the Hood Canopy (see paragraph on Fixing the Motor Unit). A Insert the Hood Canopy from below into the support worktop, drilled as described above. With the aid of a support, lift the Hood Canopy until the front comes out of the Worktop. Insert the Brackets 7.2, as indicated in the figure, into the slots provided and fix them with the screws 12a provided. Centre the Hood Canopy with respect to the Cooking Hob slot a a Using the 2 screws 12c provided, fix the Hood Canopy to the worktop and remove the supports. Warning: If the cooker top is made from a material that does not allow the screws 12c to be inserted, use a small amount of silicone to glue the Brackets 7.2 to the top and allow it to dry completely before proceeding with installation. 24 EN 8

25 Fixing the Lower Brackets Screw the brackets 7.1 to the front of the Hood Canopy using the screws 12a provided. Before tightening the Brackets completely, make all the adjustments to allow them to rest on the lower base of the worktop to avoid deformation of the upper brackets 7.2 as shown in the figure. 12a a 7.1 With the aid of a spirit level, set the Hood Canopy level vertically and fix it to the Lower Surface using 2 screws 12c provided. 12c Tighten the screws 12a completely. EN 9 25

26 Fixing the Squaring Brackets Screw the brackets 7.3 to the Hood Canopy using the screws 12b provided, without tightening completely. Using the screws 12c provided, fasten the other part of the brackets 7.3 either to the side walls of the unit or to the lower part of the cooker top b b 12c Tighten the screws 12c and 12b completely. 26 EN 1 10

27 Fixing the Motor Unit Installation of the Motor Unit (1) at the front or rear must be decided according to the position of the Kitchen unit, making sure that the plug is properly positioned. Subsequently, according to where the air outlet opening has been created on the unit, the Motor Unit can be turned by 90 at a time so as to allow the air to come out on all 4 sides in correspondence with the opening in Unit (2). Remove the Motor Unit from the support by unfastening the 2 screws (A). Connect the connector from the Hood Canopy to the Motor Unit connection. Replace the Motor Unit in the support using the 2 screws removed as described above. A Screw the Motor Unit to the Hood Canopy using the screws 12a and 12b provided as shown in the figure. EN

28 Fixing the Electric Unit Connect the Electric cables that come out of the lower right hand part of the Hood Canopy to the Connectors on the Electric unit. Each cable connector has a corresponding connector on the Electric Unit, so take care not to make mistakes when connecting up. Fix the Electric Unit to the Hood Canopy using the screws 12a provided. The position indicated in the figure is only an option, as if necessary it may also be fitted on the left of the Hood Canopy or even left free on the base of the unit if there are no structural or safety problems involved. Warning..: Do not install the product in such a way that the wiring box is in contact with the floor. 28 EN 1 12

29 Connections DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 or 120 mm, the choice of which is left to the installer. To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange 9 on the hood body outlet. Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not supplied). Remove possible charcoal filters. ø ø 120 AIR OUTLET RECIRCULATION VERSION Connect the Flange to the air outlet opening using a rigid or flexible pipe of ø120 or 150 mm. To connect using a ø120 mm pipe, insert the reduction Flange 9 onto the Hood canopy outlet. Fasten the pipe using suitable pipe clamps. The materials required to do so are not provided. Fix the directional Grid 8 on the outlet, using 2 screws 12e (2.9 x 9.5) provided. Make sure that the activated charcoal filters are present (see paragraph on Activated Charcoal Filter Maintenance). ELECTRICAL CONNECTION Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 mm.. EN

30 Lift the mobile hood canopy (see paragraph on Use) by just a few centimetres. To stop movement, simply press down on the mobile canopy as it lifts up. Fitting the Front element Warning: Never block the sliding door when it is opening or closing, except during the operations required to fit the frame. Warning..: Handle with care Remove the sponge guards from the corners of the glass. Take the front Frame and insert it from above, making sure that its tabs insert into the slots provided on the Hood and sliding it to the left. Warning..: All the tabs must be inserted. Use a tool (hammer) to tap all along the front Frame from right to left until it is completely flush. A piece of wood or similar element can be inserted between the hammer and the front Frame to prevent any damage. Please refer to the paragraph on Use for indications of how to return the mobile canopy to the Standard position. 30 EN 1 14

31 Surround Suction Panel Open the Hood Door (see USE). Remove the 2 strips of adhesive tape fastening the panel during transport. EN

32 USE Control panel Button Function LED button A The button only works when the door is open. Press Briefly = Turns the Lights On/Off at maximum intensity. Press and hold for 2 Seconds = Turns the Courtesy Lights On/Off. B Only works with the Door Open. LED Button B+ Button for the set Speed are lit. Press briefly = Activates/Deactivates Delay mode, causing automatic shutdown of the Motor and the Lighting system from any speed with a 30 delay. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Works both with the Door Closed and Open. Press and hold for 2 Seconds = With the filter alarm triggered the Filter Alarm is Reset. These indications are only visible when the motor is turned off. Fixed LED button: Indicates the need to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 100 working hours. Flashing LED button: Indicates the need to change the activated charcoal filters, and also to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in C D E F G H Works both with Door Closed and Open with Motor + Lights = Off. Press and hold for 4 Seconds = Enables/disables the Keyboard lock. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates speed four. Only works with the Door Open. Press and hold for 2 seconds = Enables/Disables the Intensive speed. This speed is timed to run for 10 minutes. At the end of this time the system will return to the speed set previously. It is disabled by pressing the same button again, turning the motor off or closing the door. Only works with the Door Open. Activates speed three. Only works with the Door Open Activates/Deactivates speed two. Only works with the Door Open. Press briefly = Activates/Deactivates speed one. Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds = Enables/Disables the Activated Charcoal Filter Alarm with the Motor turned off and no Filter Alarm triggered. Door Open Press briefly = Turns the Motor off Door Open or Closed Press and hold for 2 Seconds with Motor and Lights Off = Enables/Disables the Remote control. Door Open = Closes the Door + Lights and Motor Off Door Closed = Opens the Door + Lights and Motor On. Warning: If the Door remains partially open for any reason, press the Button to complete the opening or closing cycle. operation for 200 working hours. All the LED buttons flash twice. During the Lock the LED buttons light up in sequence. Fixed LED button Flashing LED button Fixed LED button Fixed LED button Fixed LED button LED button B flashes twice = Activated Charcoal filter Alarm Activated LED button B flashes once = Activated Charcoal filter Alarm Deactivated LED button goes out LED button G + F flashes twice = Remote control Enabled LED button G + F flashes once = Remote control Disabled 32 EN 1 16

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

FAVORIT 88060 VI DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 25

FAVORIT 88060 VI DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 25 FAVORIT 88060 VI DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 25 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere