Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien"

Transkript

1 b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder du grundlæggende fejlfindig, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med første start.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Femte udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet Filformat Konvertering til NTFS Transaaktionslog Adgangskontrol Ikonen NTFS Convert Installation og opgradering af enhedsdrivere Tilpasning af skærm Slukning af computeren Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Brug af cd en Compaq Documentation Library Sådan får du hjælp Grundlæggende fejlfinding Oversigt Nyttige tip Afhjælpning af generelle problemer Problemer med installation af hardware Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering 2 8 Indeks Kom godt i gang iii

4 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet FORSIGTIG: Tilføj ikke hardwareenheder eller enheder fra tredjepart til computeren, før operativsystemet er installeret. Dette kan forårsage fejl og kan forhindre, at operativsystemet installeres korrekt. Første gang, du tænder computeren, bliver du bedt om at vælge et sprog for operativsystemet, og derefter bliver du bedt om at installere operativsystemet. Der er muligvis mere end et operativsystem at vælge imellem. Når du har valgt et operativsystem, skal det installeres fuldstændigt. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at udføre installationen. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo Desktop-pc er Compaq Evo-arbejdsstationer FORSIGTIG: Sluk kun computeren under installationen af operativsystemet, hvis du bliver bedt om det. Compaq har forpligtet sig til at designe produkter, tjenester og programmer, der er mere anvendelige og nem at få adgang til for alle kunder. Produkter fra Compaq med Microsoft Windows XP installeret på forhånd, eller som er parat til XP, er designet med henblik på nem adgang. Disse produkter er testet sammen med branchens førende AT-produkter (Assistive Technology) for at sikre lige adgang når som helst, hvor som helst og for alle. Kom godt i gang 1 1

5 Softwareopsætning Filformat Afhængigt af systemet bliver du muligvis bedt om at vælge et filformat under den første opsætning af systemet. Harddiske kan konfigureres til tre grundlæggende formater: FAT16 og FAT32 (til harddiskpartitioner under 8 GB) eller NTFS (til harddiskpartitioner på op til 8 GB og derover) med visse variationer afhængigt af operativsystemet og harddisksupporten. Åbn Denne computer, højreklik på Lokal disk (C:), og vælg derefter Egenskaber for at kontrollere, hvilket filformat der er tildelt harddisken (fabriksindstillinger). Microsoft Windows 98 understøtter udelukkende filformatet FAT32. Konvertering til NTFS NTFS har følgende faciliteter: Transaktionslog Adgangskontrol Transaaktionslog Adgangskontrol Transaktionsloggen bruges ved gendannelsen efter fejl på harddisken. Adgangskontrollen bruges til at tildele tilladelser, så du kan styre adgangen til dine filer og mapper. Afhængigt af harddiskens filformat vil hjælpeprogrammet NTFS Convert muligvis være til rådighed til konvertering af dele af eller hele drevpartitionen til NTFS-formatet. FORSIGTIG: Du risikerer tab af data, hvis du forsøger at konvertere drevet til NTFS ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i dette afsnit. Sikkerhedskopier alle data, der er gemt på harddisken, før du konverterer drevet. 1 2 Kom godt i gang

6 Softwareopsætning Ikonen NTFS Convert Dobbeltklik på ikonen NTFS Convert, der er placeret på skrivebordet. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen for at ændre drevets partitionering. Denne funktion er standard på udvalgte modeller. Installation og opgradering af enhedsdrivere Når du installerer ekstra harddiskenheder, efter operativsystemet er installeret, skal du installere enhedsdriverne til den enhed, du installerer. Hvis du bliver bedt om I386-biblioteket, skal du erstatte stiangivelsen med C:\I386 eller bruge knappen Gennemse i dialogboksen for at finde mappen I386. Derved dirigeres operativsystemet til de korrekte drivere. Du kan hente de seneste supportprogrammer, herunder supportprogrammer til operativsystemet, på Compaqs hjemmeside på Du kan desuden få adgang til den nyeste supportsoftware ved at abonnere på Compaq Support CD Kit ved hjælp af bestillingssedlen Support Software Management, som du finder på en af følgende hjemmesider: Disse steder indeholder desuden oplysninger om, hvordan du bestiller et abonnement. Hvis systemet er udstyret med en optisk brænder, skal du installere det tilhørende program for at kunne skrive til drevet. Dobbeltklik på ikonen Setup Compaq Software på skrivebordet, eller programstarteren, og vælg Easy CD Creator og indstillingen Direct CD, når du bliver bedt om det, hvis du installerer drivere. Kom godt i gang 1 3

7 Softwareopsætning Tilpasning af skærm Dobbeltklik på ikonen Skærm på Kontrolpanel for at ændre standardkonfigurationsindstillingerne for skærmen, f.eks. skærmopløsning, farveindstillinger og skrifttypestørrelser. Du kan få flere oplysninger om skærmdrivere og andre hjælpeprogrammer, som du kan bruge til din grafikcontroller i dokumentationen til grafikcontrolleren. Du kan hente de nyeste grafikdrivere på Compaqs hjemmeside på Slukning af computeren Klik på Luk computeren i menuen Start for at slukke computeren korrekt. Computeren slukker automatisk. Under Windows NT Workstation 4.0 fungerer afbryderknappen altid som en afbryderknap. Hvis der imidlertid anvendes en standardkonfiguration af Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home, slukkes der ikke for strømmen, når der trykkes på denne knap, derimod aktiveres en strømsparetilstand (kaldes også S3-tilstand). Denne standardkonfiguration giver dig mulighed for hurtigt at lukke ned uden at lukke programmerne og hurtigt at komme tilbage til samme driftstilstand uden tab af data. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke computeren manuelt. FORSIGTIG: Tvinges computeren manuelt til at slukke, kan det medføre tab af data. Kør Computeropsætning for at omkonfigurere afbryderknappen, så den får en Til/Fra-funktion. Se opsætningsvejledningen (F10) for at få en vejledning til computerens opsætningsprogram. 1 4 Kom godt i gang

8 Softwareopsætning Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Sikkerhedskopier al systemsoftware, alle programmer og relaterede filer, som er lagret på harddisken, for at forhindre tab eller beskadigelse af softwaren. I dokumentationen til operativsystemet eller programmerne til sikkerhedskopiering kan du finde anvisninger på, hvordan du tager sikkerhedskopier af dine datafiler. Compaqs Evo Desktop-computere og Evo-arbejdsstationer leveres med en specifik Compaq Restore-cd, cd en Compaq Operating System og cd en Microsoft Service Pack. Se den relevante cd, der fulgte med computeren, for at få flere oplysninger om dette emne. Cd en Microsoft Service Pack findes muligvis på cd en Compaq Operating System til udvalgte modeller. Brug af cd en Compaq Documentation Library Se cd en Compaq Documentation Library for at få yderligere produktdokumentation. Sæt cd en i cd-rom-drevet, og vælg det dokument, som du vil læse, i menuen, der vises på skærmen. Oversigten over dokumenterne vises på det sprog, der blev valgt under den oprindelige opsætning af systemet, eller som blev valgt senere med International i Windows. Hvis indstillingerne i Internationale indstillinger ikke passer til et af de sprog, der understøttes af cd en, vises menuerne og bøgerne på engelsk. Sådan får du hjælp Du kan få yderligere hjælp og andre oplysninger gennem Compaq Technical Support-informationerne på eller i garantioplysningerne, der fulgte med computeren. Kom godt i gang 1 5

9 2 Grundlæggende fejlfinding Oversigt Dette kapitel er kun beregnet til grundlæggende fejlfinding. A comprehensive Vejleding til fejlfinding findes på cd en Compaq Documentation Library og på hjemmesiden på Du kan vælge at anskaffe en Compaq Quick Troubleshooting Guide (bestillingsnummer ), der indeholder diagrammer, der er nemme at følge, som fører dig gennem fejlfindingsprocessen. Denne vejledning er skrevet til autoriserede Compaq serviceydere og indeholder trin, der muligvis ligger ud over, hvad det kan forventes, at visse brugere kan udføre. Forkert gennemførelse af visse af de processer, der er beskrevet i denne vejledning, kan beskadige computeren og/eller ugyldiggøre garantien. Kontakt din lokale autoriserede salgs- eller servicekonsulent, inden du foretager en af de handlinger, der anbefales, hvis du ikke er sikker på, at du kan udføre opgaven, eller hvis du ikke vil risikere at produktgarantien ugyldiggøres. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo-desktop-computere og Compaq Evo-arbejdsstationer Se Gendannelse af softwaren i kapitel 1 for at få oplysninger om softwareproblemer. Kom godt i gang 2 1

10 Grundlæggende fejlfinding Nyttige tip Hvis der opstår mindre problemer med computeren, skærmen eller softwaren, skal du se i følgende liste over generelle løsningsforslag, inden du foretager dig yderligere: Kontrollér, at computeren og skærmen er tilsluttet en stikkontakt, der virker. Kontrollér, at computeren er tændt, og at den grønne lysdiode for strøm lyser. Kontrollér, at skærmen er tændt, og at den grønne lysdiode for skærmen lyser. Skru op for lysstyrken og kontrasten på skærmen, hvis skærmen er for mørk. Tryk på en tilfældig knap, og hold den nede. Hvis systemet bipper, fungerer tastaturet korrekt. Se alle kabelforbindelser efter for løse eller ukorrekte tilslutninger. Rekonfigurér computeren efter installation af et udvidelseskort eller andet tilbehør, der ikke er plug and play-enheder. Se Afhjælpning af problemer med installation af hardware for at få en vejledning. Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret. Hvis der f.eks. er tilsluttet en printer, skal du også bruge en printerdriver. Tag alle disketter ud af systemet, før du tænder det. Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du kontrollere at det understøttes på dette system. Hvis der er installeret et AGP-kort i systemet (kun visse modeller), skal skærmen være tilsluttet skærmstikket på AGP-kortet. Det andet skærmstik er deaktiveret, og skærmen fungerer ikke, hvis den tilsluttes dette stik. FORSIGTIG: Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Netledningen skal tages ud af stikkontakten, inden computeren åbnes, for at forhindre beskadigelse af komponenterne eller systemkortet. 2 2 Kom godt i gang

11 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer Du kan måske nemt selv løse de småproblemer, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis problemet fortsætter, og du ikke selv kan løse det, eller hvis du ikke føler dig sikker på en handling, skal du kontakte en autoriseret Compaq forhandler. Afhjælpning af generelle problemer Problem Årsag Løsning Computeren kan ikke tændes Computeren er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Kablerne er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Der er installeret et beskadiget PCI- eller ISA-kort. Drevets strøm-, dataeller strømforsyningskabler er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Enhedens temperatur var for høj. Ventilatoren kan være blokeret. Spændingsvælgeren bag på computerens kabinet står ikke på den korrekte spænding (115 V eller 230 V) (nogle modeller). Tilslut computeren til en ekstern strømkilde. Kontrollér, at kablerne mellem computeren og den eksterne strømkilde er tilsluttet korrekt, og at der er strøm i kontakten. Fjern eventuelle udvidelseskort, der netop er installeret. Sæt drevets strøm- og datakabler i igen. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Vælg den korrekte spænding med kontakten. Kom godt i gang 2 3

12 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren synes låst og slukker ikke, når der trykkes på afbryderknappen. Computerens dato og klokkeslæt er forkert. Computeren slukker automatisk, og lysdioden for strøm: 1. Blinker rødt eller gult fire gange pr. sekund, ELLER 2. Blinker rødt eller gult to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Softwarestyringen af afbryderknappen fungerer ikke. Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes. Batteriet holder cirka 3 5 år. Enhedens temperatur var for høj. Blæseren er muligvis blokeret eller roterer ikke, ELLER kølekappen er ikke monteret korrekt på processoren. Enhedens temperatur blev for høj, fordi dækpladen eller adgangspanelet var fjernet, mens computeren var tændt. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i mindst fire sekunder, indtil computeren slukker. Nulstil først dato og klokkeslæt under Kontrolpanel (computerens opsætningsprogram kan også bruges til at opdatere realtidsdato og -klokkeslæt). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se Hardwarevejledning for at få en vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret Compaq forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Kontroller, at computerens ventilationshuller ikke er blokerede, og at de indvendige blæsere kører (f.eks. strømforsyningens blæser, kabinettets blæser og/eller processorblæseren). 3. Kontroller, at kølekappen er korrekt monteret. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Sæt dækpladen eller adgangspanelet på igen, og lad computeren køle af, før du tænder den. 2 4 Kom godt i gang

13 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren holder jævnligt pause. Computerens dækplade eller adgangspanel kan ikke fjernes. Netværksdriveren indlæses,og der er ingen netværksforbindelse. Smart Cover-låsen, der er på nogle computere, er låst. Opret en netværksforbindelse, eller brug programmet til opsætning af computeren eller Windows Enhedshåndtering til at deaktivere netværkscontrolleren. Lås Smart Cover-låsen op i Computeropsætning (F10). Du kan købe en Smart Cover FailSafe-nøgle, der manuelt kan deaktivere Smart Cover-låsen, hos Compaq. Du skal have en FailSafe-nøgle i tilfælde af, at adgangskoden bliver væk, f.eks. ved strømsvigt eller funktionsfejl. Ydelsen er nedsat. Processoren er varm. 1. Kontroller, at luftstrømmen til computeren ikke er blokeret. 2. Kontroller, at blæserne er tilsluttet og fungerer korrekt (visse blæsere fungerer kun, når der er behov for det). 3. Kontroller, at processorens kølekappe er korrekt monteret. Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet. Skærmen er sort. Tasten Num Lock er muligvis aktiveret. Skærmen er ikke tændt, og lysdioden for skærmen lyser ikke. Kabeltilslutningerne er ikke korrekte. Tryk på tasten Num Lock. Lysdioden for Num Lock skal ikke lyse, hvis du vil bruge piletasterne. Tænd skærmen, og kontrollér, at lysdioden lyser. Kontroller forbindelsen mellem skærmen og computeren og til den elektriske stikkontakt. Hvis der er installeret et AGP-kort, skal skærmen tilsluttes AGP-kortet. Kom godt i gang 2 5

14 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Skærmen er sort. (fortsat) SCSI-harddiske genkendes efter installation, når de kører under Windows NT. Computeren er standby. System-ROM en er ikke korrekt, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand, hvilket angives med et langt bip og tre korte bip. Funktionen til energibesparelse er aktiveret. RGB-kontakten (Red, Green, Blue) på bagsiden af skærmen er indstillet forkert. Du bruger en skærm med fast synkronisering, og synkronisering er ikke mulig ved den valgte opløsning. VGA/BNC-kontakten er ikke indstillet korrekt. Der blev ikke installeret SCSI-drivere på systemet inden installationen af Windows NT. Tryk på afbryderen for at genoptage fra standby. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Tryk på en vilkårlig tast, eller klik med museknappen, og skriv din adgangskode, hvis den er angivet. Indstil skærmens RGB-kontakt til 75 ohm, og hvis der er en synkroniseringskontakt, skal du indstille den til ekstern. Sørg for, at skærmen kan acceptere samme sweep-hastighed som opløsningen. Indstil kontakten, så den passe til kabelforbindelsen. Installér først SCSI-drivere, og installér derefter Windows NT. Besøg Compaqs hjemmeside på for at hente SCSI-drivere til Compaq systemet. Du finder yderligere oplysninger om installation af SCSI-drivere i Appendiks E, Installation af SCSI-drivere til Windows NT-installation i Vejledning til fejlfinding. 2 6 Kom godt i gang

15 Grundlæggende fejlfinding Problemer med installation af hardware Det kan være nødvendigt at rekonfigurere computeren, når du tilføjer eller fjerner hardware, som f.eks. et ekstra diskettedrev. Hvis du installerer en plug and play-enhed, genkender Windows 98, Windows 2000 og Windows XP Professional og Windows XP Home automatisk enheden og konfigurerer computeren. Hvis du installerer en enhed, der ikke understøtter plug and play, skal computeren rekonfigureres, når den nye hardware er installeret. In I Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professional og Windows XP Home skal du klikke på ikonen Tilføj ny hardware på Kontrolpanel og følge vejledningen, der vises på skærmen. Du skal bruge hjælpeværktøjet, der fulgte med hardwaren, til at rekonfigurere computeren under Windows NT 4.0 efter installation af ny hardware. Afhjælpning af problemer med installation af hardware Problem Årsag Løsning En ny enhed genkendes ikke som en del af systemet. Kablerne i den nye eksterne enhed er løse, eller strømkablerne er ikke tilsluttet en strømkilde. Afbryderknappen i den nye eksterne enhed er ikke tændt. Du accepterede ikke systemets anbefalinger om at ændre konfigurationen. Sørg for, at alle kablerne sidder korrekt, og at der ikke er ben i kablet eller i stikket, som er bøjede. Sluk computeren, tænd den eksterne enhed, og tænd derefter computeren for at integrere enheden i systemet. Genstart computeren, og følg instruktionerne for at acceptere ændringerne. Kom godt i gang 2 7

16 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Tabellen i det følgende viser tastaturets og frontpanelets lysdiodekoder tillige med hørbare alarmer, der kan forekomme under POST (Power On Self Test), men som ikke nødvendigvis har en fejlkode eller tekstmeddelelse tilknyttet. Se Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library for at få flere oplysninger. Hvis systemet har et USB-tastatur (Universal Serial Bus), udsendes der muligvis bipsekvenser for nogle af tastaturets lysdiodefejlkoder, uden at tastaturets lysdioder blinker. Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Hørbar 1l, 3k* Der er fejl i system-rom en, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand. Blinkende lysdiode for Caps Lock på tastaturet *l = lang, k = kort 1l, 2k* Grafikcontrolleren mangler eller er initialiseret forkert. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 1. Ryd CMOS. 2. Hvis der er tilføjet et grafikkort, skal det fjernes og sættes i igen. 3. Genisæt udvidelseskortet, hvis det er til rådighed. 2 8 Kom godt i gang

17 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Blinkende lysdiode for Num Lock på tastaturet (på visse modeller). 1k, 2l* Der er ingen systemhukommelse. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om problemer med hukommelsen i denne vejledning. FORSIGTIG: Visse modeller understøtter ECC-hukommelse og ikke-ecc-hukommelse. Andre modeller understøtter kun ikke-ecc-hukommelse. Compaq understøtter ikke en blanding af ECC- og ikke-ecc-hukommelse på systemer, der understøtter ECC-hukommelse. Desuden starter systemet ikke operativsystemet. Lysdioden for Num Lock lyser (tastatur). Blinkende lysdiode for Scroll Lock på tastaturet (på udvalgte modeller). Den grønne lysdiode for strøm blinker 1x pr. sekund. Den grønne lysdiode for strøm lyser. *l = lang, k = kort Ingen Fejl på Boot Block. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 2l, 1k* Hardwarefejl i systemkort inden grafik. Ingen Computeren er i normal pausetilstand. Udskift systemkortet. Ingen Ingen Computeren er tændt. Ingen Kom godt i gang 2 9

18 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den røde eller gule lysdiode for strøm blinker hvert 2. sekund (på visse modeller). Grønne lysdioden for strøm og harddisk blinker grønt. Ingen Overbelastning. 1. Skub afbryderknappen ind. Lysdioden skal blive grøn. 2. Afbryd strømmen til computeren, vent 30 sekunder, og sæt strøm til igen. 3. Afhjælp overbelastningen af strømforsyningen ved at fjerne tilbehøret et ad gangen, indtil computeren tænder. 4. Kontrollér, om systemkortet er beskadiget. 5. Udskift systemkortet. 6. Udskift strømforsyningen. Ingen Der er et udvidelseskort, som ikke er placeret korrekt. 1. Fjern udvidelseskortet. 2. Tør stikket af. 3. Geninstallér udvidelseskortet. Se i Hardwarevejledning for at få oplysninger om fjernelse af udvidelseskortet Kom godt i gang

19 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den gule eller grønne lysdiode for strøm blinker hvert sekund (på udvalgte modeller). Den røde eller gule lysdiode for strøm lyser. Den røde eller gule lysdiode for strøm: 1. Blinker fire gange i sekundet, ELLER 2. Blinker to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Ingen Ingen Ingen Fejl i systemhukommelsen. Processoren sidder ikke korrekt. Computeren er overophedet. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om Problemer med hukommelsen i Vejledning til fejlfinding. Installér processoren i systemkortet igen. 1. Installér computerens dækplade eller adgangspanel, hvis det er nødvendigt. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kom godt i gang 2 11

20 B Batteri Realtidsur 2 4 C Computer Holder pause 2 5 D Dato- og klokkeslætvisning 2 4 K Kabelforbindelser, kontrol af 2 2 L Lysdioder 2 4 Blinkende Caps Lock 2 8 Blinkende Num Lock 2 9 Indeks Blinkende Scroll Lock 2 9 Blinkende strøm 2 10, 2 11 Blinkende strøm og harddisk 2 10 P Plug and Play-enhed 2 7 Problemer Installere hardware 2 7 Løse mindre 2 3 Mindre 2 2 S Skærmen er sort 2 5, 2 6 T Tastatur 2 2 Kom godt i gang Indeks 1

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: 243849-083 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap Dell Dimension E521 Brugerhåndbog Service Tag (Servicemærkat) frigørelsesknap til dæksel cd- eller dvd-udløserknap lysdiode for cd- eller dvd-aktivitet FlexBay til valgfrit diskettedrev eller én mediekortlæser

Læs mere

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Noter, bemærkninger og advarsler OBS! OBS! angiver, at der findes vigtige oplysninger, der kan være til hjælp, når du

Læs mere

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING Regulativ model: P02E serien Regulativ type: P02E001; P02E002 Bemærk, forsigtig og advarsel OBS! OBS! angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

HP Personal Media Drive Brugervejledning

HP Personal Media Drive Brugervejledning HP Personal Media Drive Brugervejledning De eneste garantier for HP-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Dell XPS 630i Brugervejledning

Dell XPS 630i Brugervejledning Dell XPS 630i Brugervejledning Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

Komgodtigang. ThinkCentre

Komgodtigang. ThinkCentre ThinkCentre Komgodtigang Indhold - Vigtige sikkerhedsforskrifter - Oplysninger om bl.a. garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning - Hjælp og service - IBM

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dell Vostro 1700 Brugermanual

Dell Vostro 1700 Brugermanual Dell Vostro 1700 Brugermanual Model PP22X www.dell.com support.dell.com BEMÆRK, VARSEL og ADVARSEL BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL: En VARSEL

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING Regulatorisk model: P12F Regulatorisk type: P12F001 Bemærk, forsigtig og advarsel OBS! OBS! angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren

Læs mere

Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning 1 Indholdsfortegnelse 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Hvad du har brug for 4 Hvis du allerede har brugt en betaversion af Boot Camp 5 Opdatere Windows XP

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ALIENWARE STATIONÆR PC

VEJLEDNING TIL ALIENWARE STATIONÆR PC VEJLEDNING TIL ALIENWARE STATIONÆR PC BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL OBS! angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM

PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6267, 6277 og 6287 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg B, Produktgaranti

Læs mere

HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning

HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning HP EliteBook-bærbar computer Brugervejledning Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens.

Læs mere

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch elller

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Eksternt harddrev. Vejledning til hurtig start

Eksternt harddrev. Vejledning til hurtig start Eksternt harddrev Vejledning til hurtig start Funktioner for multifunktionstrykknap: Tryk og hold knap indtil lysdiode lyser Første tænding finder sted. Efter tænding, trykker du på knappen Sikkerhedskopiering

Læs mere