Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien"

Transkript

1 b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder du grundlæggende fejlfindig, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med første start.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Femte udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet Filformat Konvertering til NTFS Transaaktionslog Adgangskontrol Ikonen NTFS Convert Installation og opgradering af enhedsdrivere Tilpasning af skærm Slukning af computeren Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Brug af cd en Compaq Documentation Library Sådan får du hjælp Grundlæggende fejlfinding Oversigt Nyttige tip Afhjælpning af generelle problemer Problemer med installation af hardware Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering 2 8 Indeks Kom godt i gang iii

4 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet FORSIGTIG: Tilføj ikke hardwareenheder eller enheder fra tredjepart til computeren, før operativsystemet er installeret. Dette kan forårsage fejl og kan forhindre, at operativsystemet installeres korrekt. Første gang, du tænder computeren, bliver du bedt om at vælge et sprog for operativsystemet, og derefter bliver du bedt om at installere operativsystemet. Der er muligvis mere end et operativsystem at vælge imellem. Når du har valgt et operativsystem, skal det installeres fuldstændigt. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at udføre installationen. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo Desktop-pc er Compaq Evo-arbejdsstationer FORSIGTIG: Sluk kun computeren under installationen af operativsystemet, hvis du bliver bedt om det. Compaq har forpligtet sig til at designe produkter, tjenester og programmer, der er mere anvendelige og nem at få adgang til for alle kunder. Produkter fra Compaq med Microsoft Windows XP installeret på forhånd, eller som er parat til XP, er designet med henblik på nem adgang. Disse produkter er testet sammen med branchens førende AT-produkter (Assistive Technology) for at sikre lige adgang når som helst, hvor som helst og for alle. Kom godt i gang 1 1

5 Softwareopsætning Filformat Afhængigt af systemet bliver du muligvis bedt om at vælge et filformat under den første opsætning af systemet. Harddiske kan konfigureres til tre grundlæggende formater: FAT16 og FAT32 (til harddiskpartitioner under 8 GB) eller NTFS (til harddiskpartitioner på op til 8 GB og derover) med visse variationer afhængigt af operativsystemet og harddisksupporten. Åbn Denne computer, højreklik på Lokal disk (C:), og vælg derefter Egenskaber for at kontrollere, hvilket filformat der er tildelt harddisken (fabriksindstillinger). Microsoft Windows 98 understøtter udelukkende filformatet FAT32. Konvertering til NTFS NTFS har følgende faciliteter: Transaktionslog Adgangskontrol Transaaktionslog Adgangskontrol Transaktionsloggen bruges ved gendannelsen efter fejl på harddisken. Adgangskontrollen bruges til at tildele tilladelser, så du kan styre adgangen til dine filer og mapper. Afhængigt af harddiskens filformat vil hjælpeprogrammet NTFS Convert muligvis være til rådighed til konvertering af dele af eller hele drevpartitionen til NTFS-formatet. FORSIGTIG: Du risikerer tab af data, hvis du forsøger at konvertere drevet til NTFS ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i dette afsnit. Sikkerhedskopier alle data, der er gemt på harddisken, før du konverterer drevet. 1 2 Kom godt i gang

6 Softwareopsætning Ikonen NTFS Convert Dobbeltklik på ikonen NTFS Convert, der er placeret på skrivebordet. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen for at ændre drevets partitionering. Denne funktion er standard på udvalgte modeller. Installation og opgradering af enhedsdrivere Når du installerer ekstra harddiskenheder, efter operativsystemet er installeret, skal du installere enhedsdriverne til den enhed, du installerer. Hvis du bliver bedt om I386-biblioteket, skal du erstatte stiangivelsen med C:\I386 eller bruge knappen Gennemse i dialogboksen for at finde mappen I386. Derved dirigeres operativsystemet til de korrekte drivere. Du kan hente de seneste supportprogrammer, herunder supportprogrammer til operativsystemet, på Compaqs hjemmeside på Du kan desuden få adgang til den nyeste supportsoftware ved at abonnere på Compaq Support CD Kit ved hjælp af bestillingssedlen Support Software Management, som du finder på en af følgende hjemmesider: Disse steder indeholder desuden oplysninger om, hvordan du bestiller et abonnement. Hvis systemet er udstyret med en optisk brænder, skal du installere det tilhørende program for at kunne skrive til drevet. Dobbeltklik på ikonen Setup Compaq Software på skrivebordet, eller programstarteren, og vælg Easy CD Creator og indstillingen Direct CD, når du bliver bedt om det, hvis du installerer drivere. Kom godt i gang 1 3

7 Softwareopsætning Tilpasning af skærm Dobbeltklik på ikonen Skærm på Kontrolpanel for at ændre standardkonfigurationsindstillingerne for skærmen, f.eks. skærmopløsning, farveindstillinger og skrifttypestørrelser. Du kan få flere oplysninger om skærmdrivere og andre hjælpeprogrammer, som du kan bruge til din grafikcontroller i dokumentationen til grafikcontrolleren. Du kan hente de nyeste grafikdrivere på Compaqs hjemmeside på Slukning af computeren Klik på Luk computeren i menuen Start for at slukke computeren korrekt. Computeren slukker automatisk. Under Windows NT Workstation 4.0 fungerer afbryderknappen altid som en afbryderknap. Hvis der imidlertid anvendes en standardkonfiguration af Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home, slukkes der ikke for strømmen, når der trykkes på denne knap, derimod aktiveres en strømsparetilstand (kaldes også S3-tilstand). Denne standardkonfiguration giver dig mulighed for hurtigt at lukke ned uden at lukke programmerne og hurtigt at komme tilbage til samme driftstilstand uden tab af data. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke computeren manuelt. FORSIGTIG: Tvinges computeren manuelt til at slukke, kan det medføre tab af data. Kør Computeropsætning for at omkonfigurere afbryderknappen, så den får en Til/Fra-funktion. Se opsætningsvejledningen (F10) for at få en vejledning til computerens opsætningsprogram. 1 4 Kom godt i gang

8 Softwareopsætning Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Sikkerhedskopier al systemsoftware, alle programmer og relaterede filer, som er lagret på harddisken, for at forhindre tab eller beskadigelse af softwaren. I dokumentationen til operativsystemet eller programmerne til sikkerhedskopiering kan du finde anvisninger på, hvordan du tager sikkerhedskopier af dine datafiler. Compaqs Evo Desktop-computere og Evo-arbejdsstationer leveres med en specifik Compaq Restore-cd, cd en Compaq Operating System og cd en Microsoft Service Pack. Se den relevante cd, der fulgte med computeren, for at få flere oplysninger om dette emne. Cd en Microsoft Service Pack findes muligvis på cd en Compaq Operating System til udvalgte modeller. Brug af cd en Compaq Documentation Library Se cd en Compaq Documentation Library for at få yderligere produktdokumentation. Sæt cd en i cd-rom-drevet, og vælg det dokument, som du vil læse, i menuen, der vises på skærmen. Oversigten over dokumenterne vises på det sprog, der blev valgt under den oprindelige opsætning af systemet, eller som blev valgt senere med International i Windows. Hvis indstillingerne i Internationale indstillinger ikke passer til et af de sprog, der understøttes af cd en, vises menuerne og bøgerne på engelsk. Sådan får du hjælp Du kan få yderligere hjælp og andre oplysninger gennem Compaq Technical Support-informationerne på eller i garantioplysningerne, der fulgte med computeren. Kom godt i gang 1 5

9 2 Grundlæggende fejlfinding Oversigt Dette kapitel er kun beregnet til grundlæggende fejlfinding. A comprehensive Vejleding til fejlfinding findes på cd en Compaq Documentation Library og på hjemmesiden på Du kan vælge at anskaffe en Compaq Quick Troubleshooting Guide (bestillingsnummer ), der indeholder diagrammer, der er nemme at følge, som fører dig gennem fejlfindingsprocessen. Denne vejledning er skrevet til autoriserede Compaq serviceydere og indeholder trin, der muligvis ligger ud over, hvad det kan forventes, at visse brugere kan udføre. Forkert gennemførelse af visse af de processer, der er beskrevet i denne vejledning, kan beskadige computeren og/eller ugyldiggøre garantien. Kontakt din lokale autoriserede salgs- eller servicekonsulent, inden du foretager en af de handlinger, der anbefales, hvis du ikke er sikker på, at du kan udføre opgaven, eller hvis du ikke vil risikere at produktgarantien ugyldiggøres. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo-desktop-computere og Compaq Evo-arbejdsstationer Se Gendannelse af softwaren i kapitel 1 for at få oplysninger om softwareproblemer. Kom godt i gang 2 1

10 Grundlæggende fejlfinding Nyttige tip Hvis der opstår mindre problemer med computeren, skærmen eller softwaren, skal du se i følgende liste over generelle løsningsforslag, inden du foretager dig yderligere: Kontrollér, at computeren og skærmen er tilsluttet en stikkontakt, der virker. Kontrollér, at computeren er tændt, og at den grønne lysdiode for strøm lyser. Kontrollér, at skærmen er tændt, og at den grønne lysdiode for skærmen lyser. Skru op for lysstyrken og kontrasten på skærmen, hvis skærmen er for mørk. Tryk på en tilfældig knap, og hold den nede. Hvis systemet bipper, fungerer tastaturet korrekt. Se alle kabelforbindelser efter for løse eller ukorrekte tilslutninger. Rekonfigurér computeren efter installation af et udvidelseskort eller andet tilbehør, der ikke er plug and play-enheder. Se Afhjælpning af problemer med installation af hardware for at få en vejledning. Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret. Hvis der f.eks. er tilsluttet en printer, skal du også bruge en printerdriver. Tag alle disketter ud af systemet, før du tænder det. Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du kontrollere at det understøttes på dette system. Hvis der er installeret et AGP-kort i systemet (kun visse modeller), skal skærmen være tilsluttet skærmstikket på AGP-kortet. Det andet skærmstik er deaktiveret, og skærmen fungerer ikke, hvis den tilsluttes dette stik. FORSIGTIG: Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Netledningen skal tages ud af stikkontakten, inden computeren åbnes, for at forhindre beskadigelse af komponenterne eller systemkortet. 2 2 Kom godt i gang

11 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer Du kan måske nemt selv løse de småproblemer, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis problemet fortsætter, og du ikke selv kan løse det, eller hvis du ikke føler dig sikker på en handling, skal du kontakte en autoriseret Compaq forhandler. Afhjælpning af generelle problemer Problem Årsag Løsning Computeren kan ikke tændes Computeren er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Kablerne er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Der er installeret et beskadiget PCI- eller ISA-kort. Drevets strøm-, dataeller strømforsyningskabler er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Enhedens temperatur var for høj. Ventilatoren kan være blokeret. Spændingsvælgeren bag på computerens kabinet står ikke på den korrekte spænding (115 V eller 230 V) (nogle modeller). Tilslut computeren til en ekstern strømkilde. Kontrollér, at kablerne mellem computeren og den eksterne strømkilde er tilsluttet korrekt, og at der er strøm i kontakten. Fjern eventuelle udvidelseskort, der netop er installeret. Sæt drevets strøm- og datakabler i igen. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Vælg den korrekte spænding med kontakten. Kom godt i gang 2 3

12 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren synes låst og slukker ikke, når der trykkes på afbryderknappen. Computerens dato og klokkeslæt er forkert. Computeren slukker automatisk, og lysdioden for strøm: 1. Blinker rødt eller gult fire gange pr. sekund, ELLER 2. Blinker rødt eller gult to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Softwarestyringen af afbryderknappen fungerer ikke. Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes. Batteriet holder cirka 3 5 år. Enhedens temperatur var for høj. Blæseren er muligvis blokeret eller roterer ikke, ELLER kølekappen er ikke monteret korrekt på processoren. Enhedens temperatur blev for høj, fordi dækpladen eller adgangspanelet var fjernet, mens computeren var tændt. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i mindst fire sekunder, indtil computeren slukker. Nulstil først dato og klokkeslæt under Kontrolpanel (computerens opsætningsprogram kan også bruges til at opdatere realtidsdato og -klokkeslæt). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se Hardwarevejledning for at få en vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret Compaq forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Kontroller, at computerens ventilationshuller ikke er blokerede, og at de indvendige blæsere kører (f.eks. strømforsyningens blæser, kabinettets blæser og/eller processorblæseren). 3. Kontroller, at kølekappen er korrekt monteret. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Sæt dækpladen eller adgangspanelet på igen, og lad computeren køle af, før du tænder den. 2 4 Kom godt i gang

13 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren holder jævnligt pause. Computerens dækplade eller adgangspanel kan ikke fjernes. Netværksdriveren indlæses,og der er ingen netværksforbindelse. Smart Cover-låsen, der er på nogle computere, er låst. Opret en netværksforbindelse, eller brug programmet til opsætning af computeren eller Windows Enhedshåndtering til at deaktivere netværkscontrolleren. Lås Smart Cover-låsen op i Computeropsætning (F10). Du kan købe en Smart Cover FailSafe-nøgle, der manuelt kan deaktivere Smart Cover-låsen, hos Compaq. Du skal have en FailSafe-nøgle i tilfælde af, at adgangskoden bliver væk, f.eks. ved strømsvigt eller funktionsfejl. Ydelsen er nedsat. Processoren er varm. 1. Kontroller, at luftstrømmen til computeren ikke er blokeret. 2. Kontroller, at blæserne er tilsluttet og fungerer korrekt (visse blæsere fungerer kun, når der er behov for det). 3. Kontroller, at processorens kølekappe er korrekt monteret. Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet. Skærmen er sort. Tasten Num Lock er muligvis aktiveret. Skærmen er ikke tændt, og lysdioden for skærmen lyser ikke. Kabeltilslutningerne er ikke korrekte. Tryk på tasten Num Lock. Lysdioden for Num Lock skal ikke lyse, hvis du vil bruge piletasterne. Tænd skærmen, og kontrollér, at lysdioden lyser. Kontroller forbindelsen mellem skærmen og computeren og til den elektriske stikkontakt. Hvis der er installeret et AGP-kort, skal skærmen tilsluttes AGP-kortet. Kom godt i gang 2 5

14 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Skærmen er sort. (fortsat) SCSI-harddiske genkendes efter installation, når de kører under Windows NT. Computeren er standby. System-ROM en er ikke korrekt, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand, hvilket angives med et langt bip og tre korte bip. Funktionen til energibesparelse er aktiveret. RGB-kontakten (Red, Green, Blue) på bagsiden af skærmen er indstillet forkert. Du bruger en skærm med fast synkronisering, og synkronisering er ikke mulig ved den valgte opløsning. VGA/BNC-kontakten er ikke indstillet korrekt. Der blev ikke installeret SCSI-drivere på systemet inden installationen af Windows NT. Tryk på afbryderen for at genoptage fra standby. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Tryk på en vilkårlig tast, eller klik med museknappen, og skriv din adgangskode, hvis den er angivet. Indstil skærmens RGB-kontakt til 75 ohm, og hvis der er en synkroniseringskontakt, skal du indstille den til ekstern. Sørg for, at skærmen kan acceptere samme sweep-hastighed som opløsningen. Indstil kontakten, så den passe til kabelforbindelsen. Installér først SCSI-drivere, og installér derefter Windows NT. Besøg Compaqs hjemmeside på for at hente SCSI-drivere til Compaq systemet. Du finder yderligere oplysninger om installation af SCSI-drivere i Appendiks E, Installation af SCSI-drivere til Windows NT-installation i Vejledning til fejlfinding. 2 6 Kom godt i gang

15 Grundlæggende fejlfinding Problemer med installation af hardware Det kan være nødvendigt at rekonfigurere computeren, når du tilføjer eller fjerner hardware, som f.eks. et ekstra diskettedrev. Hvis du installerer en plug and play-enhed, genkender Windows 98, Windows 2000 og Windows XP Professional og Windows XP Home automatisk enheden og konfigurerer computeren. Hvis du installerer en enhed, der ikke understøtter plug and play, skal computeren rekonfigureres, når den nye hardware er installeret. In I Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professional og Windows XP Home skal du klikke på ikonen Tilføj ny hardware på Kontrolpanel og følge vejledningen, der vises på skærmen. Du skal bruge hjælpeværktøjet, der fulgte med hardwaren, til at rekonfigurere computeren under Windows NT 4.0 efter installation af ny hardware. Afhjælpning af problemer med installation af hardware Problem Årsag Løsning En ny enhed genkendes ikke som en del af systemet. Kablerne i den nye eksterne enhed er løse, eller strømkablerne er ikke tilsluttet en strømkilde. Afbryderknappen i den nye eksterne enhed er ikke tændt. Du accepterede ikke systemets anbefalinger om at ændre konfigurationen. Sørg for, at alle kablerne sidder korrekt, og at der ikke er ben i kablet eller i stikket, som er bøjede. Sluk computeren, tænd den eksterne enhed, og tænd derefter computeren for at integrere enheden i systemet. Genstart computeren, og følg instruktionerne for at acceptere ændringerne. Kom godt i gang 2 7

16 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Tabellen i det følgende viser tastaturets og frontpanelets lysdiodekoder tillige med hørbare alarmer, der kan forekomme under POST (Power On Self Test), men som ikke nødvendigvis har en fejlkode eller tekstmeddelelse tilknyttet. Se Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library for at få flere oplysninger. Hvis systemet har et USB-tastatur (Universal Serial Bus), udsendes der muligvis bipsekvenser for nogle af tastaturets lysdiodefejlkoder, uden at tastaturets lysdioder blinker. Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Hørbar 1l, 3k* Der er fejl i system-rom en, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand. Blinkende lysdiode for Caps Lock på tastaturet *l = lang, k = kort 1l, 2k* Grafikcontrolleren mangler eller er initialiseret forkert. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 1. Ryd CMOS. 2. Hvis der er tilføjet et grafikkort, skal det fjernes og sættes i igen. 3. Genisæt udvidelseskortet, hvis det er til rådighed. 2 8 Kom godt i gang

17 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Blinkende lysdiode for Num Lock på tastaturet (på visse modeller). 1k, 2l* Der er ingen systemhukommelse. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om problemer med hukommelsen i denne vejledning. FORSIGTIG: Visse modeller understøtter ECC-hukommelse og ikke-ecc-hukommelse. Andre modeller understøtter kun ikke-ecc-hukommelse. Compaq understøtter ikke en blanding af ECC- og ikke-ecc-hukommelse på systemer, der understøtter ECC-hukommelse. Desuden starter systemet ikke operativsystemet. Lysdioden for Num Lock lyser (tastatur). Blinkende lysdiode for Scroll Lock på tastaturet (på udvalgte modeller). Den grønne lysdiode for strøm blinker 1x pr. sekund. Den grønne lysdiode for strøm lyser. *l = lang, k = kort Ingen Fejl på Boot Block. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 2l, 1k* Hardwarefejl i systemkort inden grafik. Ingen Computeren er i normal pausetilstand. Udskift systemkortet. Ingen Ingen Computeren er tændt. Ingen Kom godt i gang 2 9

18 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den røde eller gule lysdiode for strøm blinker hvert 2. sekund (på visse modeller). Grønne lysdioden for strøm og harddisk blinker grønt. Ingen Overbelastning. 1. Skub afbryderknappen ind. Lysdioden skal blive grøn. 2. Afbryd strømmen til computeren, vent 30 sekunder, og sæt strøm til igen. 3. Afhjælp overbelastningen af strømforsyningen ved at fjerne tilbehøret et ad gangen, indtil computeren tænder. 4. Kontrollér, om systemkortet er beskadiget. 5. Udskift systemkortet. 6. Udskift strømforsyningen. Ingen Der er et udvidelseskort, som ikke er placeret korrekt. 1. Fjern udvidelseskortet. 2. Tør stikket af. 3. Geninstallér udvidelseskortet. Se i Hardwarevejledning for at få oplysninger om fjernelse af udvidelseskortet Kom godt i gang

19 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den gule eller grønne lysdiode for strøm blinker hvert sekund (på udvalgte modeller). Den røde eller gule lysdiode for strøm lyser. Den røde eller gule lysdiode for strøm: 1. Blinker fire gange i sekundet, ELLER 2. Blinker to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Ingen Ingen Ingen Fejl i systemhukommelsen. Processoren sidder ikke korrekt. Computeren er overophedet. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om Problemer med hukommelsen i Vejledning til fejlfinding. Installér processoren i systemkortet igen. 1. Installér computerens dækplade eller adgangspanel, hvis det er nødvendigt. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kom godt i gang 2 11

20 B Batteri Realtidsur 2 4 C Computer Holder pause 2 5 D Dato- og klokkeslætvisning 2 4 K Kabelforbindelser, kontrol af 2 2 L Lysdioder 2 4 Blinkende Caps Lock 2 8 Blinkende Num Lock 2 9 Indeks Blinkende Scroll Lock 2 9 Blinkende strøm 2 10, 2 11 Blinkende strøm og harddisk 2 10 P Plug and Play-enhed 2 7 Problemer Installere hardware 2 7 Løse mindre 2 3 Mindre 2 2 S Skærmen er sort 2 5, 2 6 T Tastatur 2 2 Kom godt i gang Indeks 1

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO W8000 http://da.yourpdfguides.com/dref/888359

Din brugermanual HP COMPAQ EVO W8000 http://da.yourpdfguides.com/dref/888359 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP DX6050 MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/865241

Din brugermanual HP DX6050 MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/865241 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX6120 SLIM TOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ DX6120 SLIM TOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Lynopsætning og Sådan kommer du i gang Business PCs

Lynopsætning og Sådan kommer du i gang Business PCs Lynopsætning og Sådan kommer du i gang Business PCs Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fejlfindingsguide - dx2250 Microtower-model

Fejlfindingsguide - dx2250 Microtower-model Fejlfindingsguide - dx2250 Microtower-model HP Compaq Business PC'er Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledning til fejlfinding Virksomheds-pc er Microtower i dx2100-serie

Vejledning til fejlfinding Virksomheds-pc er Microtower i dx2100-serie Vejledning til fejlfinding Virksomheds-pc er Microtower i dx2100-serie Dokumentets bestillingsnr.: 403286-081 September 2005 Denne vejledning indeholder nyttige råd og løsninger til fejlfinding i forbindelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER i brugermanualen (information,

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Dokumentets bestillingsnr.: 359500-081 Februar 2004 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops

Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops Dokumentets bestillingsnr.: 312968-081 Februar 2003 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af de NIC-funktioner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Dokumentets bestillingsnummer: 375373-081 December 2004 Denne vejledning indeholder nyttige råd og løsninger til fejlfinding i forbindelse med

Læs mere

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005 Fejlfinding Dokumentets bestillingsnr.: 383067-083 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Hurtig tjekliste Computeren starter ikke.......................... 1 2 Computerskærmen er sort........................

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Dokumentets bestillingsnr.: 331599-081 Juni 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien b Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien Dokumentets bestillingsnr.: 274620-081 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie. 2002 Compaq

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0 Voodoo Dragon Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere