Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien"

Transkript

1 b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder du grundlæggende fejlfindig, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med første start.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Femte udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet Filformat Konvertering til NTFS Transaaktionslog Adgangskontrol Ikonen NTFS Convert Installation og opgradering af enhedsdrivere Tilpasning af skærm Slukning af computeren Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Brug af cd en Compaq Documentation Library Sådan får du hjælp Grundlæggende fejlfinding Oversigt Nyttige tip Afhjælpning af generelle problemer Problemer med installation af hardware Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering 2 8 Indeks Kom godt i gang iii

4 1 Softwareopsætning Installation af operativsystemet FORSIGTIG: Tilføj ikke hardwareenheder eller enheder fra tredjepart til computeren, før operativsystemet er installeret. Dette kan forårsage fejl og kan forhindre, at operativsystemet installeres korrekt. Første gang, du tænder computeren, bliver du bedt om at vælge et sprog for operativsystemet, og derefter bliver du bedt om at installere operativsystemet. Der er muligvis mere end et operativsystem at vælge imellem. Når du har valgt et operativsystem, skal det installeres fuldstændigt. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at udføre installationen. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo Desktop-pc er Compaq Evo-arbejdsstationer FORSIGTIG: Sluk kun computeren under installationen af operativsystemet, hvis du bliver bedt om det. Compaq har forpligtet sig til at designe produkter, tjenester og programmer, der er mere anvendelige og nem at få adgang til for alle kunder. Produkter fra Compaq med Microsoft Windows XP installeret på forhånd, eller som er parat til XP, er designet med henblik på nem adgang. Disse produkter er testet sammen med branchens førende AT-produkter (Assistive Technology) for at sikre lige adgang når som helst, hvor som helst og for alle. Kom godt i gang 1 1

5 Softwareopsætning Filformat Afhængigt af systemet bliver du muligvis bedt om at vælge et filformat under den første opsætning af systemet. Harddiske kan konfigureres til tre grundlæggende formater: FAT16 og FAT32 (til harddiskpartitioner under 8 GB) eller NTFS (til harddiskpartitioner på op til 8 GB og derover) med visse variationer afhængigt af operativsystemet og harddisksupporten. Åbn Denne computer, højreklik på Lokal disk (C:), og vælg derefter Egenskaber for at kontrollere, hvilket filformat der er tildelt harddisken (fabriksindstillinger). Microsoft Windows 98 understøtter udelukkende filformatet FAT32. Konvertering til NTFS NTFS har følgende faciliteter: Transaktionslog Adgangskontrol Transaaktionslog Adgangskontrol Transaktionsloggen bruges ved gendannelsen efter fejl på harddisken. Adgangskontrollen bruges til at tildele tilladelser, så du kan styre adgangen til dine filer og mapper. Afhængigt af harddiskens filformat vil hjælpeprogrammet NTFS Convert muligvis være til rådighed til konvertering af dele af eller hele drevpartitionen til NTFS-formatet. FORSIGTIG: Du risikerer tab af data, hvis du forsøger at konvertere drevet til NTFS ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i dette afsnit. Sikkerhedskopier alle data, der er gemt på harddisken, før du konverterer drevet. 1 2 Kom godt i gang

6 Softwareopsætning Ikonen NTFS Convert Dobbeltklik på ikonen NTFS Convert, der er placeret på skrivebordet. Læs og følg de instruktioner, der vises på skærmen for at ændre drevets partitionering. Denne funktion er standard på udvalgte modeller. Installation og opgradering af enhedsdrivere Når du installerer ekstra harddiskenheder, efter operativsystemet er installeret, skal du installere enhedsdriverne til den enhed, du installerer. Hvis du bliver bedt om I386-biblioteket, skal du erstatte stiangivelsen med C:\I386 eller bruge knappen Gennemse i dialogboksen for at finde mappen I386. Derved dirigeres operativsystemet til de korrekte drivere. Du kan hente de seneste supportprogrammer, herunder supportprogrammer til operativsystemet, på Compaqs hjemmeside på Du kan desuden få adgang til den nyeste supportsoftware ved at abonnere på Compaq Support CD Kit ved hjælp af bestillingssedlen Support Software Management, som du finder på en af følgende hjemmesider: Disse steder indeholder desuden oplysninger om, hvordan du bestiller et abonnement. Hvis systemet er udstyret med en optisk brænder, skal du installere det tilhørende program for at kunne skrive til drevet. Dobbeltklik på ikonen Setup Compaq Software på skrivebordet, eller programstarteren, og vælg Easy CD Creator og indstillingen Direct CD, når du bliver bedt om det, hvis du installerer drivere. Kom godt i gang 1 3

7 Softwareopsætning Tilpasning af skærm Dobbeltklik på ikonen Skærm på Kontrolpanel for at ændre standardkonfigurationsindstillingerne for skærmen, f.eks. skærmopløsning, farveindstillinger og skrifttypestørrelser. Du kan få flere oplysninger om skærmdrivere og andre hjælpeprogrammer, som du kan bruge til din grafikcontroller i dokumentationen til grafikcontrolleren. Du kan hente de nyeste grafikdrivere på Compaqs hjemmeside på Slukning af computeren Klik på Luk computeren i menuen Start for at slukke computeren korrekt. Computeren slukker automatisk. Under Windows NT Workstation 4.0 fungerer afbryderknappen altid som en afbryderknap. Hvis der imidlertid anvendes en standardkonfiguration af Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home, slukkes der ikke for strømmen, når der trykkes på denne knap, derimod aktiveres en strømsparetilstand (kaldes også S3-tilstand). Denne standardkonfiguration giver dig mulighed for hurtigt at lukke ned uden at lukke programmerne og hurtigt at komme tilbage til samme driftstilstand uden tab af data. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke computeren manuelt. FORSIGTIG: Tvinges computeren manuelt til at slukke, kan det medføre tab af data. Kør Computeropsætning for at omkonfigurere afbryderknappen, så den får en Til/Fra-funktion. Se opsætningsvejledningen (F10) for at få en vejledning til computerens opsætningsprogram. 1 4 Kom godt i gang

8 Softwareopsætning Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren Sikkerhedskopier al systemsoftware, alle programmer og relaterede filer, som er lagret på harddisken, for at forhindre tab eller beskadigelse af softwaren. I dokumentationen til operativsystemet eller programmerne til sikkerhedskopiering kan du finde anvisninger på, hvordan du tager sikkerhedskopier af dine datafiler. Compaqs Evo Desktop-computere og Evo-arbejdsstationer leveres med en specifik Compaq Restore-cd, cd en Compaq Operating System og cd en Microsoft Service Pack. Se den relevante cd, der fulgte med computeren, for at få flere oplysninger om dette emne. Cd en Microsoft Service Pack findes muligvis på cd en Compaq Operating System til udvalgte modeller. Brug af cd en Compaq Documentation Library Se cd en Compaq Documentation Library for at få yderligere produktdokumentation. Sæt cd en i cd-rom-drevet, og vælg det dokument, som du vil læse, i menuen, der vises på skærmen. Oversigten over dokumenterne vises på det sprog, der blev valgt under den oprindelige opsætning af systemet, eller som blev valgt senere med International i Windows. Hvis indstillingerne i Internationale indstillinger ikke passer til et af de sprog, der understøttes af cd en, vises menuerne og bøgerne på engelsk. Sådan får du hjælp Du kan få yderligere hjælp og andre oplysninger gennem Compaq Technical Support-informationerne på eller i garantioplysningerne, der fulgte med computeren. Kom godt i gang 1 5

9 2 Grundlæggende fejlfinding Oversigt Dette kapitel er kun beregnet til grundlæggende fejlfinding. A comprehensive Vejleding til fejlfinding findes på cd en Compaq Documentation Library og på hjemmesiden på Du kan vælge at anskaffe en Compaq Quick Troubleshooting Guide (bestillingsnummer ), der indeholder diagrammer, der er nemme at følge, som fører dig gennem fejlfindingsprocessen. Denne vejledning er skrevet til autoriserede Compaq serviceydere og indeholder trin, der muligvis ligger ud over, hvad det kan forventes, at visse brugere kan udføre. Forkert gennemførelse af visse af de processer, der er beskrevet i denne vejledning, kan beskadige computeren og/eller ugyldiggøre garantien. Kontakt din lokale autoriserede salgs- eller servicekonsulent, inden du foretager en af de handlinger, der anbefales, hvis du ikke er sikker på, at du kan udføre opgaven, eller hvis du ikke vil risikere at produktgarantien ugyldiggøres. Se hjemmesiden til support for at få yderligere support, hvis du vælger at bruge et andet operativsystem end det, der fulgte med systemet. Compaq Evo-desktop-computere og Compaq Evo-arbejdsstationer Se Gendannelse af softwaren i kapitel 1 for at få oplysninger om softwareproblemer. Kom godt i gang 2 1

10 Grundlæggende fejlfinding Nyttige tip Hvis der opstår mindre problemer med computeren, skærmen eller softwaren, skal du se i følgende liste over generelle løsningsforslag, inden du foretager dig yderligere: Kontrollér, at computeren og skærmen er tilsluttet en stikkontakt, der virker. Kontrollér, at computeren er tændt, og at den grønne lysdiode for strøm lyser. Kontrollér, at skærmen er tændt, og at den grønne lysdiode for skærmen lyser. Skru op for lysstyrken og kontrasten på skærmen, hvis skærmen er for mørk. Tryk på en tilfældig knap, og hold den nede. Hvis systemet bipper, fungerer tastaturet korrekt. Se alle kabelforbindelser efter for løse eller ukorrekte tilslutninger. Rekonfigurér computeren efter installation af et udvidelseskort eller andet tilbehør, der ikke er plug and play-enheder. Se Afhjælpning af problemer med installation af hardware for at få en vejledning. Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret. Hvis der f.eks. er tilsluttet en printer, skal du også bruge en printerdriver. Tag alle disketter ud af systemet, før du tænder det. Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du kontrollere at det understøttes på dette system. Hvis der er installeret et AGP-kort i systemet (kun visse modeller), skal skærmen være tilsluttet skærmstikket på AGP-kortet. Det andet skærmstik er deaktiveret, og skærmen fungerer ikke, hvis den tilsluttes dette stik. FORSIGTIG: Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Netledningen skal tages ud af stikkontakten, inden computeren åbnes, for at forhindre beskadigelse af komponenterne eller systemkortet. 2 2 Kom godt i gang

11 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer Du kan måske nemt selv løse de småproblemer, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis problemet fortsætter, og du ikke selv kan løse det, eller hvis du ikke føler dig sikker på en handling, skal du kontakte en autoriseret Compaq forhandler. Afhjælpning af generelle problemer Problem Årsag Løsning Computeren kan ikke tændes Computeren er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Kablerne er ikke tilsluttet en ekstern strømkilde. Der er installeret et beskadiget PCI- eller ISA-kort. Drevets strøm-, dataeller strømforsyningskabler er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Enhedens temperatur var for høj. Ventilatoren kan være blokeret. Spændingsvælgeren bag på computerens kabinet står ikke på den korrekte spænding (115 V eller 230 V) (nogle modeller). Tilslut computeren til en ekstern strømkilde. Kontrollér, at kablerne mellem computeren og den eksterne strømkilde er tilsluttet korrekt, og at der er strøm i kontakten. Fjern eventuelle udvidelseskort, der netop er installeret. Sæt drevets strøm- og datakabler i igen. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Vælg den korrekte spænding med kontakten. Kom godt i gang 2 3

12 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren synes låst og slukker ikke, når der trykkes på afbryderknappen. Computerens dato og klokkeslæt er forkert. Computeren slukker automatisk, og lysdioden for strøm: 1. Blinker rødt eller gult fire gange pr. sekund, ELLER 2. Blinker rødt eller gult to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Softwarestyringen af afbryderknappen fungerer ikke. Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes. Batteriet holder cirka 3 5 år. Enhedens temperatur var for høj. Blæseren er muligvis blokeret eller roterer ikke, ELLER kølekappen er ikke monteret korrekt på processoren. Enhedens temperatur blev for høj, fordi dækpladen eller adgangspanelet var fjernet, mens computeren var tændt. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i mindst fire sekunder, indtil computeren slukker. Nulstil først dato og klokkeslæt under Kontrolpanel (computerens opsætningsprogram kan også bruges til at opdatere realtidsdato og -klokkeslæt). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se Hardwarevejledning for at få en vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret Compaq forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret. 1. Enheden står for alt for varmt. Lad den køle af. 2. Kontroller, at computerens ventilationshuller ikke er blokerede, og at de indvendige blæsere kører (f.eks. strømforsyningens blæser, kabinettets blæser og/eller processorblæseren). 3. Kontroller, at kølekappen er korrekt monteret. Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Sæt dækpladen eller adgangspanelet på igen, og lad computeren køle af, før du tænder den. 2 4 Kom godt i gang

13 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Computeren holder jævnligt pause. Computerens dækplade eller adgangspanel kan ikke fjernes. Netværksdriveren indlæses,og der er ingen netværksforbindelse. Smart Cover-låsen, der er på nogle computere, er låst. Opret en netværksforbindelse, eller brug programmet til opsætning af computeren eller Windows Enhedshåndtering til at deaktivere netværkscontrolleren. Lås Smart Cover-låsen op i Computeropsætning (F10). Du kan købe en Smart Cover FailSafe-nøgle, der manuelt kan deaktivere Smart Cover-låsen, hos Compaq. Du skal have en FailSafe-nøgle i tilfælde af, at adgangskoden bliver væk, f.eks. ved strømsvigt eller funktionsfejl. Ydelsen er nedsat. Processoren er varm. 1. Kontroller, at luftstrømmen til computeren ikke er blokeret. 2. Kontroller, at blæserne er tilsluttet og fungerer korrekt (visse blæsere fungerer kun, når der er behov for det). 3. Kontroller, at processorens kølekappe er korrekt monteret. Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet. Skærmen er sort. Tasten Num Lock er muligvis aktiveret. Skærmen er ikke tændt, og lysdioden for skærmen lyser ikke. Kabeltilslutningerne er ikke korrekte. Tryk på tasten Num Lock. Lysdioden for Num Lock skal ikke lyse, hvis du vil bruge piletasterne. Tænd skærmen, og kontrollér, at lysdioden lyser. Kontroller forbindelsen mellem skærmen og computeren og til den elektriske stikkontakt. Hvis der er installeret et AGP-kort, skal skærmen tilsluttes AGP-kortet. Kom godt i gang 2 5

14 Grundlæggende fejlfinding Afhjælpning af generelle problemer (Fortsættes) Problem Årsag Løsning Skærmen er sort. (fortsat) SCSI-harddiske genkendes efter installation, når de kører under Windows NT. Computeren er standby. System-ROM en er ikke korrekt, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand, hvilket angives med et langt bip og tre korte bip. Funktionen til energibesparelse er aktiveret. RGB-kontakten (Red, Green, Blue) på bagsiden af skærmen er indstillet forkert. Du bruger en skærm med fast synkronisering, og synkronisering er ikke mulig ved den valgte opløsning. VGA/BNC-kontakten er ikke indstillet korrekt. Der blev ikke installeret SCSI-drivere på systemet inden installationen af Windows NT. Tryk på afbryderen for at genoptage fra standby. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Tryk på en vilkårlig tast, eller klik med museknappen, og skriv din adgangskode, hvis den er angivet. Indstil skærmens RGB-kontakt til 75 ohm, og hvis der er en synkroniseringskontakt, skal du indstille den til ekstern. Sørg for, at skærmen kan acceptere samme sweep-hastighed som opløsningen. Indstil kontakten, så den passe til kabelforbindelsen. Installér først SCSI-drivere, og installér derefter Windows NT. Besøg Compaqs hjemmeside på for at hente SCSI-drivere til Compaq systemet. Du finder yderligere oplysninger om installation af SCSI-drivere i Appendiks E, Installation af SCSI-drivere til Windows NT-installation i Vejledning til fejlfinding. 2 6 Kom godt i gang

15 Grundlæggende fejlfinding Problemer med installation af hardware Det kan være nødvendigt at rekonfigurere computeren, når du tilføjer eller fjerner hardware, som f.eks. et ekstra diskettedrev. Hvis du installerer en plug and play-enhed, genkender Windows 98, Windows 2000 og Windows XP Professional og Windows XP Home automatisk enheden og konfigurerer computeren. Hvis du installerer en enhed, der ikke understøtter plug and play, skal computeren rekonfigureres, når den nye hardware er installeret. In I Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professional og Windows XP Home skal du klikke på ikonen Tilføj ny hardware på Kontrolpanel og følge vejledningen, der vises på skærmen. Du skal bruge hjælpeværktøjet, der fulgte med hardwaren, til at rekonfigurere computeren under Windows NT 4.0 efter installation af ny hardware. Afhjælpning af problemer med installation af hardware Problem Årsag Løsning En ny enhed genkendes ikke som en del af systemet. Kablerne i den nye eksterne enhed er løse, eller strømkablerne er ikke tilsluttet en strømkilde. Afbryderknappen i den nye eksterne enhed er ikke tændt. Du accepterede ikke systemets anbefalinger om at ændre konfigurationen. Sørg for, at alle kablerne sidder korrekt, og at der ikke er ben i kablet eller i stikket, som er bøjede. Sluk computeren, tænd den eksterne enhed, og tænd derefter computeren for at integrere enheden i systemet. Genstart computeren, og følg instruktionerne for at acceptere ændringerne. Kom godt i gang 2 7

16 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Tabellen i det følgende viser tastaturets og frontpanelets lysdiodekoder tillige med hørbare alarmer, der kan forekomme under POST (Power On Self Test), men som ikke nødvendigvis har en fejlkode eller tekstmeddelelse tilknyttet. Se Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library for at få flere oplysninger. Hvis systemet har et USB-tastatur (Universal Serial Bus), udsendes der muligvis bipsekvenser for nogle af tastaturets lysdiodefejlkoder, uden at tastaturets lysdioder blinker. Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Hørbar 1l, 3k* Der er fejl i system-rom en, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand. Blinkende lysdiode for Caps Lock på tastaturet *l = lang, k = kort 1l, 2k* Grafikcontrolleren mangler eller er initialiseret forkert. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 1. Ryd CMOS. 2. Hvis der er tilføjet et grafikkort, skal det fjernes og sættes i igen. 3. Genisæt udvidelseskortet, hvis det er til rådighed. 2 8 Kom godt i gang

17 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Blinkende lysdiode for Num Lock på tastaturet (på visse modeller). 1k, 2l* Der er ingen systemhukommelse. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om problemer med hukommelsen i denne vejledning. FORSIGTIG: Visse modeller understøtter ECC-hukommelse og ikke-ecc-hukommelse. Andre modeller understøtter kun ikke-ecc-hukommelse. Compaq understøtter ikke en blanding af ECC- og ikke-ecc-hukommelse på systemer, der understøtter ECC-hukommelse. Desuden starter systemet ikke operativsystemet. Lysdioden for Num Lock lyser (tastatur). Blinkende lysdiode for Scroll Lock på tastaturet (på udvalgte modeller). Den grønne lysdiode for strøm blinker 1x pr. sekund. Den grønne lysdiode for strøm lyser. *l = lang, k = kort Ingen Fejl på Boot Block. Flash ROM en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet om Failsafe Boot Block ROM i Desktop Management Guide. 2l, 1k* Hardwarefejl i systemkort inden grafik. Ingen Computeren er i normal pausetilstand. Udskift systemkortet. Ingen Ingen Computeren er tændt. Ingen Kom godt i gang 2 9

18 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den røde eller gule lysdiode for strøm blinker hvert 2. sekund (på visse modeller). Grønne lysdioden for strøm og harddisk blinker grønt. Ingen Overbelastning. 1. Skub afbryderknappen ind. Lysdioden skal blive grøn. 2. Afbryd strømmen til computeren, vent 30 sekunder, og sæt strøm til igen. 3. Afhjælp overbelastningen af strømforsyningen ved at fjerne tilbehøret et ad gangen, indtil computeren tænder. 4. Kontrollér, om systemkortet er beskadiget. 5. Udskift systemkortet. 6. Udskift strømforsyningen. Ingen Der er et udvidelseskort, som ikke er placeret korrekt. 1. Fjern udvidelseskortet. 2. Tør stikket af. 3. Geninstallér udvidelseskortet. Se i Hardwarevejledning for at få oplysninger om fjernelse af udvidelseskortet Kom godt i gang

19 Grundlæggende fejlfinding Tastaturets lysdioder, frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer for diagnosticering (Fortsættes) Aktivitet Bip Mulig årsag Anbefalet handling Den gule eller grønne lysdiode for strøm blinker hvert sekund (på udvalgte modeller). Den røde eller gule lysdiode for strøm lyser. Den røde eller gule lysdiode for strøm: 1. Blinker fire gange i sekundet, ELLER 2. Blinker to gange med ét sekunds mellemrum efterfulgt af to sekunders pause, ELLER 3. Blinker ikke. Ingen Ingen Ingen Fejl i systemhukommelsen. Processoren sidder ikke korrekt. Computeren er overophedet. 1. Kontrollér hukommelsesmodulet (se det relevante afsnit i Hardwarevejledning). 2. Fjern hukommelsesmodulet, og sæt det i igen. 3. Se afsnittet om Problemer med hukommelsen i Vejledning til fejlfinding. Installér processoren i systemkortet igen. 1. Installér computerens dækplade eller adgangspanel, hvis det er nødvendigt. 2. Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at den interne ventilator kører. Kom godt i gang 2 11

20 B Batteri Realtidsur 2 4 C Computer Holder pause 2 5 D Dato- og klokkeslætvisning 2 4 K Kabelforbindelser, kontrol af 2 2 L Lysdioder 2 4 Blinkende Caps Lock 2 8 Blinkende Num Lock 2 9 Indeks Blinkende Scroll Lock 2 9 Blinkende strøm 2 10, 2 11 Blinkende strøm og harddisk 2 10 P Plug and Play-enhed 2 7 Problemer Installere hardware 2 7 Løse mindre 2 3 Mindre 2 2 S Skærmen er sort 2 5, 2 6 T Tastatur 2 2 Kom godt i gang Indeks 1

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177919-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: 243849-083 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p m a n u a l A I - 7 0 7 9 4 4 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P M A N U A L A I - 7 0 7 9 4 5 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brug af dvd-ram-diske

Brug af dvd-ram-diske Denne manual indeholder de minimale oplysninger, der kræves for at bruge dvd-ram-diske med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning Boot Camp Installations- og indstillingsvejledning 1 Indholdsfortegnelse 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Hvad du har brug for 4 Hvis du allerede har brugt en betaversion af Boot Camp 5 Opdatere Windows XP

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere