Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform"

Transkript

1 Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 DA/LZTBS R1A Ericsson Enterprise AB

3 Indhold Indhold side Velkommen... 4 Beskrivelse... 8 Sikkerhedsinstruktioner Indgående opkald Udgående opkald Under opkald Viderestilling Fraværsinformation Mailbox-system Gruppefunktioner Andre nyttige funktioner Sikkerhed Least Cost Routing Indstillinger Tilbehør Nyttige tips Montering Fejlfinding Ordliste Indeks

4 Velkommen Velkommen Velkommen til brugervejledningen til Dialog 4187 Plus i BusinessPhone kommunikationsplatformen fra Ericsson. BusinessPhone kommunikationsplatformen består af BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i og BusinessPhone 250. Denne brugervejledning beskriver de funktioner, der er relateret til version 8.0 eller nyere versioner af BusinessPhone kommunikationsplatformen. Nogle funktioner fungerer eventuelt ikke i tidligere versioner af systemet og/eller kan være beskyttede af en licens, som skal købes separat. Brugervejledningen beskriver funktionerne i BusinessPhone kommunikationsplatformen og Dialog 4187 Plus med standardprogrammering. Der er muligvis nogle forskelle i forhold til, hvordan din telefon er programmeret. Kontakt din systemadministrator for yderligere information. Den nyeste version af denne brugervejledning kan også downloades fra: 4

5 Velkommen Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, gemmes i systemer, hvorfra den kan hentes frem, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren, undtagen hvis det sker i overensstemmelse med følgende betingelser. Hvis denne publikation står til rådighed gennem Ericsson media, giver Ericsson tilladelse til at downloade og udskrive kopier af indholdet i dette dokument, såfremt det kun er til private formål og ikke med gengivelse for øje. Denne publikation eller dele deraf må hverken ændres, modificeres eller bruges kommercielt. Ericsson er ikke ansvarlig for skader, som opstår ved brug af en ulovligt ændret publikation. Garanti ERICSSON GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART FOR DETTE MATERIALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Ericsson er hverken ansvarlig for fejl i dette dokument eller for tilfældig beskadigelse eller følgeskader i forbindelse med levering eller anvendelse af dette materiale. Overensstemmelseserklæring Ericsson Enterprise AB, S erklærer hermed, at denne telefon er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE direktiv 1999/5/EU. Yderligere oplysninger findes på internettet: 5

6 Velkommen Vigtige brugerinformationer Sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner før brug! Bemærk: Når telefonen eller tilsluttet udstyr bruges, skal de følgende grundliggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller andre personskader. Følg anvisningerne i brugervejledningen til apparatet eller i andre vejledninger. Installer altid apparatet på et sted og i omgivelser, som det er konstrueret til. Telefoner, der er tilsluttet strømforsyning: Disse telefoner må kun anvendes med den angivne spænding fra strømforsyningen. Hvis du ikke er sikker på spændingen på det sted, hvor du opholder dig, bedes du henvende dig til ejeren af ejendommen eller til dit lokale elværk. Telefoner, der er tilsluttet strømforsyning: Undgå at placere telefonens strømkabel, hvor det påvirkes af mekanisk tryk, da kablet dermed kan blive beskadiget. Afbryd produktet fra strømforsyningen og kontakt kvalificeret faglært personale, hvis ledningen eller stikket til strømforsyningen er beskadiget. Headset, som anvendes med dette apparat skal være i overensstemmelse med EN/IEC og i Østrig AS/NZS 60950: Der må ikke foretages ændringer eller tilpasninger på apparatet uden godkendelse fra den pågældende ansvarlige. Uautoriserede ændringer eller tilpasninger kan indskrænke brugeren i betjeningen af apparatet. Brug ikke telefonen til at anmelde en gasutæthed, hvis du befinder dig i nærheden af utætheden. Spild ikke væsker på apparatet eller anvend ikke apparatet i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool. Indsæt ikke genstande ind i apparatets åbninger, som ikke er del af apparatet eller tilbehør. Skil ikke produktet ad. Kontakt et kvalificeret serviceforhandler, når der er nødvendigt at udføre service eller reparationer. Brug ikke telefonen (med undtagelse trådløse telefoner) i tordenvejr. 6

7 Velkommen Håndsættet kan tiltrække og fastholde små metaldele i området ved ørehætten. Bortskaffelse af produktet Produktet må ikke bortskaffes med kommunalt affald. Vær opmærksom på de lokale bestemmelser for bortskaffelse af elektroniske produkter. 7

8 Beskrivelse Beskrivelse (bagside) 20 8

9 Beskrivelse 1 Display 2x24 tegn. Se afsnit Displayinformation på side Alarm For at indstille eller se en alarm. Se afsnit Alarm på side Rul til venstre Rul til venstre i genkaldslisten, menuer og telefonbogen. 4 Rul til højre Rul til højre i genkaldslisten, menuer og telefonbogen. 5 Telefonbog For at få adgang til det integrerede navnekatalog. Se afsnit Telefonbog på side Programmering a. For at aktivere programmeringsmodus. b. For at vise varigheden af det sidst indgående opkald. Se afsnit Opkaldsvarighed på side Slet a. For at slette den sidste indtastning samt funktionen backspace. b. For at annullere en alarm. Se afsnit Alarm på side Pause Bruges ikke i forbindelse med BusinessPhone kommunikationsplatformen. 9 Opkaldsliste De sidste 50 opkaldte/modtagne numre gemmes med henblik på genopkald. Se afsnit Opkaldsliste på side Ventende meddelelse Et blinkende lys indikerer en ventende meddelelse. Se afsnit Mailbox-system på side Programmerbare knapper Ti taster (inklusive tast for ventende meddelelse) med henblik på at gemme numre, som der ofte ringes op til. Der kan gemmes to numre pr. tast, se afsnit Opkald ved hjælp af navn på side Mute a. Tænd eller sluk for mikrofonen i håndsæt, headset eller ved håndfri betjening. Se afsnit Under opkald på side 26. b. Afbryd ringetonen midlertidigt, når telefonen ikke benyttes. Se afsnit Mute på side Tast for højttaler For håndfri modus. Se afsnit Under opkald på side 26. 9

10 Beskrivelse 14 Tast for headset Se afsnit Headset på side R-tast For at foretage en forespørgsel, transportere et opkald eller etablere en konference, se afsnit Under opkald på side 26. Bemærk: Nogle gange er det nødvendigt at ændre R-tastens flash-tid, se afsnit Flash-tid på side Regulering af lydstyrken For at regulere lydstyrken i håndsæt, headset og højttaler. Se afsnit Lydstyrke for håndsæt, højttaler og headset på side Mikrofon 18 Højttaler 19 Kontakt for Prog tændt/slukket For at aktivere eller deaktivere programmeringstasten. Se afsnit Indstillinger på side Tast for ventende meddelelse For at tænde eller slukke for indikation af ventende meddelelse. Også brugt til at vende polariteten ved krydsede ledningskabler. Se afsnit Indstillinger på side Dataport For at forbinde et modem, en PC eller andet telefonudstyr. 22 Håndsæt med høreapparatsfunktion Bemærk: Håndsættet kan tiltrække og fastholde små metaldele i området ved ørehætten. 10

11 Beskrivelse Displayinformation Displayet giver dig et visuelt feedback på alle de handlinger, du foretager. Når telefonen ikke benyttes, viser den øverste linie dit navn og lokalnummer (hvis dette er programmeret, se afsnit Telefon ID på side 74). Den nederste linie viser dato og tidspunkt. HANSEN :55 Under et udgående opkald viser displayet det opkaldte nummer i den nederste linie til højre, og når opkaldet er oprettet, vises opkaldsvarigheden desuden i den øverste linie til højre: JENSEN :01: Når din telefon modtager et indgående opkald, viser displayet nummeret for den person, der ringer op, i den øverste linie til højre. Nummeret for den person, der ringer op, kan være et internt eller eksternt nummer, hvis denne funktion stilles til rådighed af netværksudbyderen. Hvis eksterne nummer ikke understøttes, vises det interne nummer for din bylinie :55 Når opkaldet besvares, viser displayet nummeret for den person, der ringer op, på den nederste linie til højre og opkaldsvarigheden i den øverste linie til højre. Hvis nummeret for den person, der ringer op, er gemt i den integrerede telefonbog, erstattes nummeret med det angivne navn. JENSEN :01: Displayet hjælper dig også ved programmering ved at vise den aktiverede menu f.eks.: HEADSET PRESET 11

12 Beskrivelse Toner & signaler Toner kan høres i håndsættet. Klartone (System klar til at acceptere cifre) Speciel klartone (Systemet er klar til at acceptere cifre. Den specielle klartone angiver en aktiv viderestilling, en aktiv fraværsinformation eller en ventende meddelelse.) Ringetone (Ringesignal til kaldte part) Speciel ringetone - gentaget efter 4 s - gentaget efter 4 s Optagettone (Kaldte part er optaget) Tone for nummer, som ikke kan kontaktes (Kaldte nummer ikke tilgængeligt eller ledigt) Tone for ventende opkald Spærretone (Opkald kan ikke udføres pga. overbelastning eller blokeret kaldt part) Verifikationstone (Verifikation af adgang til anmodet funktion) Indbrydningstone (Sendt til alle parter under indbrydning) Telefonen udsender ringesignaler. Internt ringesignal Eksternt ringesignal - gentaget efter 4 s - gentaget efter 4 s Signal for automatisk tilbagekald Bemærk: Tonerne og ringesignalerne i denne vejledning refererer til standardsystemet, men kan variere mellem forskellige lande. 12

13 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Når du bruger din telefon, skal du sørge for altid at følge de grundliggende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Vær opmærksom på følgende: Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. Undgå at benytte telefonen (bortset fra trådløse telefoner) i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. Brug ikke telefonen til at anmelde en gasutæthed, hvis du befinder dig i nærheden af utætheden. Brug kun den strømadapter, som blev leveret sammen med telefonen. Håndsættet kan tiltrække og fastholde små metaldele i området ved ørehætten. 13

14 Indgående opkald Indgående opkald Et ringesignal indikerer et indgående internt eller eksternt opkald. u Besvarelse af opkald Løft håndsættet. Â ÄÂ Håndfri Du kan også besvare et opkald ved at benytte den håndfri betjening. Tryk uden at løfte håndsættet. Du er forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. Tryk for at afslutte det håndfrie opkald. Í ÏÍ Headset Hvis et headset er forbundet til din telefon: Tryk uden at løfte håndsættet. Du er forbundet til personen, der ringer op, via headset. Tryk for at afslutte et opkald med headset. 14

15 Indgående opkald uz Til et andet lokalnummer (opkaldsindtrækning) Du kan besvare et opkald til et andet lokalnummer fra enhver telefon på kontoret. Løft håndsættet og ring op til det lokalnummer, som ringer op. Du får optagettone. 6 Tryk. Bemærk: Nummeret for besvarelse af opkald til et andet lokalnummer kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 69. Besvarelse af et andet opkald Se afsnit Ventende opkald på side 31. Lydløs ringning É Denne funktion er praktisk, når du ikke vil forstyrres af, at telefonen ringer. Når telefonen ikke er i brug: Tryk for at slukke midlertidligt for ringetonen. Tasten for mute blinker med korte mellemrum, og displayet viser følgende: HANSEN 4711 RINGER OFF :55 Hvis du modtager et indgående opkald, mens ringesignalet er afbrudt, skifter displayet mellem RINGER OFF (ringesignal afbrudt) og INCOMING CALL (indgående opkald). Tryk på en tast for at tænde for ringetonen igen. 15

16 Udgående opkald Udgående opkald u z 0z Foretagelse af opkald Således foretages interne og eksterne opkald: Løft håndsættet. Indtast enten et navnekatalognummer for at foretage et internt opkald. Eller: Indtast cifret/cifrene for adgang til den eksterne linie og derefter det ønskede eksterne nummer. Bemærk: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. Displayet viser det kaldte nummer forneden: d HANSEN :00: Læg håndsættet på igen for at afslutte opkaldet. Bemærk: Hurtigt opkald, se afsnit Fælles kortnumre på side 23 og Opkald ved hjælp af navn på side

17 Udgående opkald  z Ä Håndfri Du kan også foretage opkald ved at benytte den håndfri betjening. Tryk uden at løfte håndsættet. Indtast nummeret. Du er forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. Tryk for at afslutte det håndfrie opkald. Í z ÏÍ Headset Hvis et headset er forbundet til din telefon: Tryk uden at løfte håndsættet. Indtast nummeret. Du er forbundet til personen, der ringer op, via headset. Tryk for at afslutte et opkald med headset. 17

18 Udgående opkald Opkaldsliste Opkaldslisten indeholder en fuldstændig oversigt over opkald, der er foretaget for nylig. Den giver adgang til tidligere opkaldte/ modtagne, interne/eksterne numre. Opkaldslisten indeholder følgende funktioner: Lagring af de sidste 50 opkaldte/modtagne opkald (første indgående og første udgående). Opkald til eller sletning af de anførte numre. Bladring gennem listen, startende med det sidst opkaldte/ modtagne opkald. Angivelse af tid og dato for opkaldet. Angivelse af antallet af opkaldsforsøg. Hvis der findes nye mistede opkald i listen, vises nummeret for disse opkald i displayet. Nedenstående eksempel viser to nye mistede opkald: Ð New :35 Tryk på tasten for opkaldslisten. Diplayet viser det sidst opkaldte/modtagne nummer. Eksempel 1: Indgående opkald POS 1 N :45 POS 1 Betyder, at nummeret er gemt på den første position Angiver nummeret for den person, der ringer N 02 op. Betyder, at der er modtaget to opkaldsforsøg for dette nummer. Det maksimale antal af opkaldsforsøg er :45 Angiver dato og tidspunkt for det sidste opkaldsforsøg. 18

19 Udgående opkald Eksempel 2: Udgående opkald POS 2 00:13: POS 2 Betyder, at nummeret er gemt på den anden position. 00:13:23 Angiver opkaldets varighed Angiver det opkaldte nummer eller u Bemærk: Gentagne udgående opkald til det samme nummer gemmes kun en enkelt gang. Tryk for at bladre igennem opkaldslisten. Når det ønskede nummer i opkaldslisten vises i displayet, kan du ringe op til eller slette dette nummer. Bemærk: Når et nyt mistet opkald vises, markerer telefonen det automatisk som læst og tælleren, som vises i displayet når telefonen ikke er i brug, nedsættes tilsvarende. Løft håndsættet for at ringe op til nummeret Nummeret vises i displayet, mens der ringes op, og under opkaldet. Bemærk: Når et nummer af typen indgående i opkaldslisten (se eksempel 1 ovenfor) ringes op, ændres det automatisk til typen udgående (se eksempel 2 ovenfor). Tryk og hold trykket i to sekunder for at slette nummeret Bemærk: Hvis tasten for sletning trykkes og holdes trykket i otte sekunder, slettes hele listen. Når sletningen afsluttes, skifter telefonen tilbage til displayet, hvor telefonen ikke er i brug. 19

20 Udgående opkald Telefonbog Din telefon er udstyret med en telefonbog, hvor du kan gemme op til 50 katalogindgange (navne og numre). Du kan få adgang til og ændre telefonbogen via tasten for telefonbog. Telefonbogen viser en liste med alle navne i alfabetisk orden. Du kan tilføje, slette eller redigere navne og numre i telefonbogen. Programmering, se afsnit Indstillinger på side 69. Vælg en katalogindgang ± Tryk. Displayet viser den første katalogindgang i telefonbogen med navnet i den øverste linie og nummeret i den nederste linie: MADS JENSEN eller Hvis du har brug for en anden katalogindgang: Tryk for at søge i telefonbogen. Eller: Indtast det første bogstav i en katalogindgang ved at trykke på et ciffer. Indtastning af bogstaver, se afsnit Skriv tekst på side 86. u Foretag et opkald Når displayet viser den ønskede katalogindgang: Løft håndsættet. 20

21 Udgående opkald Automatisk tilbagekald Du ringer op til et lokalnummer og modtager optagettone eller intet svar. Automatisk tilbagekald kan også bruges, hvis der ikke er nogen ledig ekstern linie. 5 Tryk. Verifikationstone. d u Bemærk: Nummeret for automatisk tilbagekald kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 69. Læg håndsættet på igen. Der ringes tilbage til dig, hvis lokalnummeret afslutter den igangværende samtale eller næste gang lokalnummeret afslutter et nyt opkald. Du skal besvare opkaldet inden for otte sekunder, ellers annulleres funktionen tilbagekald. Løft håndsættet, når der ringes tilbage. Det ønskede lokalnummer ringes automatisk op. Optaget lokalnummer Du ringer op til et lokalnummer og modtager optagettone. Vent Du kan underrette et optaget lokalnummer om dit opkald ved at sende en ventetone for opkald (hvis denne funktion er tilladt). 4 Tryk for at vente. Lad håndsættet forblive løftet. Når det kaldte lokalnummer lægger håndsættet tilbage, ringes det automatisk op. Bemærkninger: Hvis du modtager optagettonen igen, tillader det ønskede lokalnummer ikke funktionen vent. Nummeret for vent kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side

22 Udgående opkald Indbrydning Du kan bryde ind i en igangværende samtale på et optaget lokalnummer (hvis denne funktion er tilladt). 8 Tryk for at bryde ind. Der høres en indbrydningstone og der etableres et trepersoners opkald. Når det kaldte lokalnummer lægger håndsættet på igen og du holder dit håndsæt løftet af, ringes der automatisk op til lokalnummeret igen. Bemærkninger: Hvis du stadig hører optagettonen, har dit lokalnummer ikke tilladelse til at bryde ind eller det ønskede lokalnummer er beskyttet imod indbrydning. Nummeret for indbrydning kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 69. Viderestillet lokalnummer Se kapitel Forbigåelse af viderestilling på side 39. Kortnumre Ved at anvende kortnumre kan du foretage opkald ved blot at trykke på nogle få taster. Hyppigt anvendte eksterne numre gemmes som fælles kortnumre i omstillingen. Dine personlige mest brugte eksterne numre kan gemmes og bruges på de programmerbare knapper på telefonen eller på tasterne 0 til 9. 22

23 Udgående opkald Fælles kortnumre u z Eksterne numre gemmes centralt i din BusinessPhone kommunikationsplatform. Fælles kortnumre kan ringes op på ethvert lokalnummer, der har tilladelse dertil. Løft håndsættet. Indtast det fælles kortnummer. Se i dit navnekatalog. Individuelle kortnumre Du kan programmere og aktivere dine mest brugte eksterne numre ved hjælp af tastaturet. u** z Bemærk: For at kunne programmere individuelle kortnumre skal dit lokalnummer være autoriseret af systemadministratoren. Løft håndsættet og tryk. Indtast kortnummeret. Et nummer mellem 0 og 9. 23

24 Udgående opkald u Programmér individuelle kortnumre Således programmeres eksterne numre på ciffertasterne 0 til 9: Løft håndsættet. *51* Aktivér programmeringsmodus. z* Vælg et kortnummer mellem 0 og 9 og tryk. 0z Indtast cifret/cifrene for adgang til ekstern linie og det eksterne nummer. Nummeret kan bestå af indtil 24 cifre. Bemærkninger: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. # Tryk. Verifikationstone. d Hvis adgang til det offentlige telefonnet kræver, at du skal vente på en ny klartone, trykkes på *. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u Annuller ét specifikt individuelt kortnummer Løft håndsættet. #51* Tryk. z# Indtast et kortnummer mellem 0 og 9 og tryk. Verifikationstone. Annuller alle individuelle kortnumre u #51# Tryk. Verifikationstone. d Løft håndsættet. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 24

25 Udgående opkald Opkald ved hjælp af navn u Hovedkontor î Hvis du ofte bruger bestemte funktioner eller ringer til bestemte numre, kan du programmere disse på din telefons programmerbare knapper. Du kan gemme op til 20 numre. Hvert nummer kan bestå af maksimalt 24 cifre. Programmering, se kapitel Antal af taster til opkald ved hjælp af navn på side 75. Løft håndsættet. Tryk for at foretage et opkald (forprogrammeret). Bemærk: Ved at trykke en gang aktiveres nummeret på det øverste lag, ved at trykke to gange aktiveres nummeret på det nederste lag. 25

26 Under opkald Under opkald BusinessPhone kommunikationsplatformen tillader håndtering af opkald på mange forskellige måder. Du kan skifte mellem håndsæt og håndfri, afbryde mikrofonen, foretage en forespørgsel, transportere et opkald og etablere en konference. Medhør  Ä d Med denne funktion kan andre personer i dit lokale lytte til din telefonsamtale. Du taler i håndsættet, mens den anden persons stemme høres i højttaleren. Tryk for at tænde for højttaleren. Når tastens lampe lyser, kan den anden persons stemme høres i højttaleren. Bemærk: Du kan indstille lydstyrken, se afsnit Indstillinger på side 69. Tryk og læg håndsættet på igen for at afslutte opkaldet. Ä Fra medhør til håndsæt Tryk. 26

27 Under opkald Håndfri betjening  d Ä Fra håndsæt til håndfri Du har en igangværende samtale i håndsættet. Tryk for at tænde for højttaleren. Telefonen befinder sig nu i modus for medhør. Læg håndsættet på igen. Håndfri samtale. Bemærk: Du kan indstille lydstyrken, se afsnit Lydstyrke for håndsæt, højttaler og headset på side 70. Tryk for at afslutte opkaldet. u  Fra håndfri til håndsæt Du har en igangværende håndfri samtale. Løft håndsættet. Samtale via håndsættet. Tryk for at tænde eller slukke for håndfri betjening. Under håndfri betjening er du forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. É Mute Du har en igangværende samtale. Tryk for at tænde eller slukke for mikrofonen. Alle mikrofoner håndsæt, headset og håndfri mikrofon deaktiveres. Når lampen lyser, kan personen, der ringer op, ikke høre, hvad der bliver sagt i rummet. 27

28 Under opkald Forespørgsel z Du ønsker under en igangværende samtale at foretage en forespørgsel til en intern eller ekstern part. Tryk. Det første opkald parkeres. Ring op til den tredje part. Når den tredje part svarer, kan du skifte mellem opkaldene, oprette en konference og afslutte et af opkaldene. 2 1 Vend tilbage Du kan skifte mellem de forbundne parter: Skift mellem opkald. Tryk for at afslutte. Det igangværende opkald afsluttes. Det andet opkald forbindes. 28

29 Under opkald Transport z d Du har en igangværende intern eller ekstern samtale, og du ønsker at transportere den igangværende samtale. Tryk. Ring op til den tredje part. Du kan transportere opkaldet, inden det besvares, eller vente på svar. Bemærk: Læs bemærkningerne og advarslerne i afsnit Nyttige tips på side 90. Læg håndsættet på igen. Opkaldet transporteres. Transport til et optaget lokalnummer Det er endda muligt at transportere opkald til lokalnumre, der er optaget. Den anden person vil høre en tone for ventende opkald, og der oprettes forbindelse, så snart den igangværende samtale afsluttes (hvis vent er tilladt). Tilbagekald Der ringes tilbage til dig, hvis du har transporteret et eksternt opkald og det andet lokalnummer ikke har svaret inden for et bestemt tidsrum. Din telefon vil ringe igen. 29

30 Under opkald Konference z 3 d Du har en igangværende samtale og ønsker at etablere en telefonkonference. Tryk. Ring op til den tredje part. Tryk for at etablere en konference med tre parter. Du har nu oprettet en konference mellem tre parter. For at indikere den igangværende konference vil alle deltagere høre en periodisk konferencetone. Gentag proceduren for at inkludere andre personer i konferencen. På denne måde kan du inkludere op til seks personer i samtalen. Hvor mange af dem der kan være eksterne opkald, afhænger af systemets programmering. Læg håndsættet på igen for at forlade konferencen. 30

31 Under opkald Ventende opkald Hvis du hører tonen for ventende opkald under en igangværende samtale, prøver en anden person at kontakte dig. d u d u d u Således afsluttes den igangværende samtale og det ventende opkald besvares Mulighed 1: Afslut det igangværende opkald: Læg håndsættet på igen. Det nye opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det nye opkald. Mulighed 2: Bed din samtalepartner om at vente: Tryk og læg håndsættet på igen. Det ventende opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det nye opkald. Efter afslutning af det nye opkald: Læg håndsættet på igen. Dit første opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det første opkald igen. 31

32 Under opkald Send meddelelse Således sendes en meddelelse til et lokalnummer, når du hører optagettonen, eller opkaldet ikke besvares: Tilbagekald meddelelse Således sendes en Call Me meddelelse. 9# Tryk for at sende. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Voice meddelelse Således sendes en Voice meddelelse. 99 Tryk og tal. * Tryk for at afspille og lytte til din optagelse. 9 Tryk og tal for at optage igen. # Tryk for at sende. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 32

33 Under opkald Opkaldsvarighed Din telefon viser indgående og udgående opkalds varighed i displayet. Aktivering og deaktivering af visning af opkaldsvarigheden, se afsnit Aktivering/deaktivering af opkaldsvarighed på side 79. Udgående opkald Når du foretager et udgående opkald, starter visningen af opkaldsvarigheden først efter 10 sekunder med at vise opkaldets varighed i øverste linie til højre, f.eks.: HANSEN :01: Når opkaldet afsluttes, vises varigheden i 15 sekunder. Bemærk: Hvis du tilføjer yderligere cifre efter de første 10 sekunder, starter visningen af opkaldsvarigheden ikke igen. Desuden gemmes det kaldte nummer i listen over sidst valgte numre, se afsnit Opkaldsliste på side 18. Indgående opkald Når du besvarer et indgående opkald, starter visningen af opkaldsvarigheden, når forbindelsen er blevet oprettet. Hvis du ønsker at se varigheden af dit sidste opkald (når telefonen ikke er i brug): ² Tryk for at se opkaldets varighed. Opkaldets varighed vises i den øverste linie til højre, f.eks.: HANSEN :01:

34 Viderestilling Viderestilling Når du ikke er i stand til at besvare opkald eller beslutter at besvare dine opkald på et andet lokalnummer, kan du viderestille dine opkald til en anden svareposition. Den alternative svareposition kan enten være forprogrammeret (fælles for: fast viderestilling, viderestilling når der ikke svares eller viderestilling når dit lokalnummer er optaget) eller individuel. Hvis du har brug for straks at tale med en person, som har viderestillet sine opkald, er systemet også udstyret med en forbigåelsesfunktion. Afhængig af viderestillingstypen kan du også optage en personlig velkomsthilsen for din mailbox, se afsnit Ændring af din personlige velkomsthilsen på side 48. Bemærk: Du kan stadig foretage opkald på normal vis. Viderestilling når der ikke svares Hvis du ikke er i stand til at besvare indgående opkald (interne eller eksterne), kan systemadministratoren programmere dit lokalnummer til automatisk at viderestille opkald til en forprogrammeret viderestillingsadresse efter et bestemt tidsrum (standard: 15 sekunder). Viderestilling når dit lokalnummer er optaget Hvis dit lokalnummer er optaget og du modtager et indgående opkald (internt eller eksternt), kan din systemadministrator programmere dit lokalnummer til automatisk at viderestille opkaldet til en forprogrammeret viderestillingsadresse. 34

35 Viderestilling Fast viderestilling Denne funktion dirigerer dine opkald til en forprogrammeret svareposition (f.eks. mailbox-system eller sekretær). u*21# d u#21# d Aktivér fast viderestilling Løft håndsættet og indtast for at aktivere viderestilling. Verifikationstone. Du kan foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at viderestilling er aktiv. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Annuller viderestilling Løft håndsættet og indtast for at annullere viderestilling. Verifikationstone. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Nye indgående opkald vil blive signaleret på din telefon igen. 35

36 Viderestilling Individuel viderestilling Denne funktion gør det muligt for dig at viderestille dine opkald til interne eller eksterne positioner, f.eks. et navnekatalognummer, en kollegas lokalnummer, et eksternt nummer eller et fælles kortnummer (f.eks. din mobiltelefon). u Programmér og aktivér intern viderestilling Viderestil dine opkald til en intern svarepositon. Løft håndsættet. *21* Indtast. z Indtast den interne viderestillingsadresse. # Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling. Verifikationstone. Du kan foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at viderestilling er aktiv. d Bemærk: En individuel intern viderestilling kan ikke aktiveres, hvis der allerede er aktiveret en individuel ekstern viderestilling. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Annuller intern viderestilling u #21# Indtast. Verifikationstone. d Løft håndsættet. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 36

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Håndbog KRZ Du har vist tillid til Alcatel ved at vælge en telefon i serien Reflexes, og det er vi

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13

Læs mere