XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress"

Transkript

1 BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det meget varmt og som på grund af deres overvægt eller anden sygdom kun kan lejres i én stilling. - Til den bariatriske bruger, der har brug for et meget tørt og rent sengemiljø. - Intensivpatienter. Ideal use for: - Bariatric users having to stay in bed. - Bariatric users who are very hot and because of their obesity or other disease only can be positioned in one position. - For the bariatric user who needs a very dry and clean bed environment. - Intensive care patients.

2 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Low Air Loss madras ADVARSEL ADVARSEL Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale. Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele. kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra. For at sikre korrekt brug af Low Air Loss madras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med. Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade. INDIKATIONER Vær opmærksom! Læs omhyggeligt brugsvejledningen Dobbelt isoleret (klasse II) Overensstemmelses erklæring ifg direktivet for medicinsk udstyr International elektronik godkendelse IPX0 Nedsænk ikke apparatet i væske eller sprøjt væske direkte på enheden Type BF udstyr Indikationer: Low Air Loss helmadras er udviklet til forebyggelse og behandling af tryksår. Systemet faciliterer blodcirkulation og nedsætter trykket i kontaktområdet. Systemet bør benyttes i samråd med læge eller terapeut. Dette system egner sig til brug for brugere med høj risiko for at udvikle sår, samt til brugere med sår til og med grad 4. Kontraindikationer: Brugere med flg. diagnoser må ikke benytte systemet: Ustabile columna frakturer. Ustabile frakturer generelt. Konsulter altid læge eller terapeut vedr. brugeren før systemet tages i brug. SIKKERHEDSVEJLEDNINGER For at sikre optimal udnyttelse af madrassen, check da at alle dele er ordentligt monteret og at madrassen er fæstnet til liggefladen. Sæt / læg ikke noget ovenpå pumpe enheden. Se til at ledningen er under sengerammen og ikke i vejen for hjulene eller andet der kan skade ledningen. Red kun madrassen op med 1 lag for at tillade at vanddamp kan trænge igennem betrækket. Kun åndbare inkontinens stykker bør bruges sammen med dette system. Undgå at benytte systemet nær flammer, lightere eller cigaretter. Risiko for antændelse er til stede. Systemet trækker luft fra omgivelserne og derfor kan cigaret røg eller lignende skade delene i pumpen. Systemet bør desinficeres grundigt ved overgang til anden patient/ bruger for at undgå krydskontamination. Brugerens vægt må aldrig overstige madrassens max brugervægt på 450 kg. Brug denne madras med den korrekte højde på sengehesten. Er sengehestens højde ikke korrekt kan der ske alvorlige skader på brugeren af madrassen. Scan koden og få flere produktinformationer. Low Air Loss madras 2

3 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Pumpen må KUN skilles ad af kvalificerede teknikere. Kontakt forhandleren for udførelse af alle former for service. Dette produkt er IKKE AP/APG beskyttet. Venderegimer er stadig relevante og nødvendige ved brug af dette system. Krav til omgivelserne ved opbevaring og transport: Temperatur: 5~45 Luftfugtighed: 15%~60% Atmosfærisk tryk: hpa Der må ikke være fremtrædende objekter / genstande, skarpe genstande eller sengefjedre under madrassen da disse kan punktere luftcellerne. ANVENDELSE Low Air Loss helmadras kan med fordel anvendes på sygehuse, på institutioner og i hjemmeplejen. Madrassen er ideel til den bariatriske bruger, der vejer op til 450 kg, og som har tryksår stadie 0-4, eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Hvis brugere vejer mere end 450 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade. BESKRIVELSE Low Air Loss systemet er helt unik til den bariatriske bruger, fordi Low Air Loss med sin konstante luftcirkulation under bruger sikrer et tempereret og meget tørt miljø. Derudover giver madrassen maksimal trykaflastning ved at give brugeren støtte over den størst mulige liggeflade med det lavest mulige tryk, uden at gå på kompromis med stabilitet og komfort. CHECK-LISTE TIL UDPAKNING Pumpe enhed: Strømenhed x 1 Ledning x 1 Brugsvejledning x 1 Madras pakke: Hel madras med betræk x 1 Funktioner Kontrolpanelets funktioner Tænd Systemet er i stand-by funktionen og den orange LED lampe vil lyse når vippe kontakten 0/1 på enhedens venstre side er tændt. Tryk på POWER knappen for at starte enheden. LED lampen vil lyse grønt. Se vedr. CPR tømning af madras. Patient vægt Tryk pilene op / nedfor at justere madrassen til den individuelle patient. Angivelsen er kun omtrentlig. Tilpas evt også mængden af luft efter komfort. Mode Standard er til patienter der vejer mellem kg. Bariatric er til patienter der vejer mellem kg. Tryk og hold trykket i ca. 10 sekunder for at skifte mellem Standard og Bariatric. Upright Gør at patienten ikke går igennem når bruger sidder op. Funktionen skal tages væk når brugeren lejres liggende igen. Panel lock Låser panelet så kun Power og max inflate kan benyttes. For at låse op tryk på knappen i 3 sekunder. Max inflate Tryk på knappen for at fylde madrassen maksimalt. Tryk på knappen igen for at returnere til oprindelige indstillinger. Sker det ikke vil systemet automatisk efter 20 min returnere til de oprindelige indstillinger. Enhedens højre side 2 Quick release CPC koblinger til at fæstne madrassens luftslanger i. Enhedens venstre side Vippe kontakt: Ved aktivering går systemet i stand-by. Strøm indgang: Sæt stikket fast i modtageren. Enhedens bagside Krog: Kroge til brug når systemet skal hænge på en sengegavl. Krogene er med fjeder hvorfor de slår ind når systemet tages ned. Sikring: Kan åbnes for vedligehold. Luftfilter og hætte: Det anbefales at filteret renses eller skiftes hver måned for at sikre optimal drift af systemet. Filteret skal mindst skiftes en gang om året. Plejepersonalet / terapeuten bør altid kontrollere luften under brugeren ved en håndprøve under brugerens bækken. Det gøres ved at føre hånden ind i madrassen ovenpå den celle der er under brugerens tungeste del (bækken). Kontrollér at brugeren ikke sidder igennem madrassen = brugeren skal være sunket ca. halvvejs ned i madrassen. Low Air Loss madras 3

4 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Vekseltryksmadras FØR BRUG Opsætning af madras og pumpe 1. Fjern den eksisterende madras fra sengen. 2. Placér Low Air Loss madrassen på liggefladen med logo i fodenden. Fastgør madrassen til sengen i hver side, ved hjælp af stropperne. Efterse at alle sengens funktioner kan bruges når madrassen er spændt fast på liggefladen, før næste trin udføres. 3. Hæng pumpeenheden på sengegavlen ved hjælp af krogene. 4. Tilslut madrassens luft slanger til quick release koblingerne på pumpe enhedens udtag. 5. Sæt stikket i en kontakt og tænd for pumpe enheden på vippekontakten på enhedens højre side. Den orange LED lampe lyser for at vise at systemet er på stand-by. 6. Tryk Power knappen for at starte luftpåfyldning af madrassen. Ved aktivering af MAX INFLATE afkorter man fyldningstiden markant. TILPASNING TIL BRUGER 1. Brugeren skal ligge midt på madrassen. Tilpas madrassens interne tryk alt efter brugerens estimerede vægt ved at trykke på weight (kg) knappen på pumpeenhedens kontrolpanel. Hvis madrassen føles for blød - eller for fast så forøg eller formindsk madrassens interne tryk. Dog kun et niveau ad gangen så systemet kan nå at stabilisere sig før den næste ændring foretages. Dette fortsætter til et acceptabelt niveau er opnået. 2. Plejepersonale / terapeuter bør altid foretage en håndtest som nævnt under Funktioner. Det gøres ved at føre hånden ind i madrassen imellem cellerne under brugerens tungeste del (bækken). Kontrollér at brugeren ikke går igennem madrassen = brugeren skal være sunket ca. halvvejs ned i madrassen. VIGTIGT: Madrassen må ikke redes hårdt op med et lagen. Det vil reducere effekten af madrassen markant. UNDER BRUG Patient transfer og transport Transfer: Aktivér MAX INFLATE. Se efter at madrassen er fastspændt før transfer. Transport: I tilfælde af en transport situation slukkes pumpeenheden og ledning, pumpe og madras følger patienten til det nye sted, hvor pumpeenheden straks tilsluttes strøm. Low Air Loss madrassen har en sikkerheds skumbase under luftcellerne, men den er ikke beregnet til at ligge på i lang tid. Når systemet startes op skal man begynde forfra og tilpasse madrassen til bruger. CPR/Hjertestop funktion I tilfælde af hjertestop tryk på Standby / CPR og kobl evt. slangerne fra pumpeenheden. Brugerens vægt vil tømme madrassen for luft. For at opnå normal funktion af madrassen igen, sæt da luftslangerne i igen og POWER knappen igen, tænd systemet og genindstil brugerens vægt. Undersøg jævnligt madrassen for at sikre at den ikke er våd eller defekt på andre måder. CHECKLISTE FOR PROBLEMLØSNING PROBLEM INSPEKTIONS PROCEDURE MULIGE LØSNINGER Pumpe enheden virker ikke. Tjek om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Sæt stikket korrekt i stikkontakten. Tjek om vippekontakten er på ON position. Tjek om HFI relæet er slået. Sæt vippekontakten på ON position. Sluk for enheden. Tjek den relevante sikring. Skift hvis det er nødvendigt. Tjek pumpe enhedens sikring. Start pumpeenheden igen som normalt. Pumpe enheden reagerer ikke på mulige løsninger. Kontakt forhandleren for assistance. Brugeren går igennem! Tjek luftfilter for støv. Rens eller udskift filteret. Tjek om brugerens vægtangivelse er korrekt. Øg eller formindsk vægt angivelsen til det passende tryk opnås, eller skift til anden madras hvis brugerens vægt overstiger 450 kg. Low Air Loss madras Pumpe enheden kører, men madrassen bliver ikke pustet op. Tjek om luftcellerne er i stykker, revnet eller lign. Og om der kommer luft igennem manifold. * Tjek at slangerne er korrekt sat sammen med pumpe enhedens quick release koblinger. * Manifold er den slange på siden af madrassen, som alle celler får luft igennem. Erstat med originale reservedele eller kontakt forhandleren. Isæt luftslangerne korrekt til klik lyd høres. 4

5 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Af madras og pumpe Madras og pumpeenhed skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå kryds kontaminering. Følgende er en god retningslinje, men lokale beslutninger vedr. rengøring bør ligeså følges. ADVARSEL! Tag altid stikket ud af væggen når madrassen skal rengøres. Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektions midler og vand samt en ren og tør klud. Alle ikke-phenolholdige midler kan bruges. Madrassen kan evt. desinficeres med Virkon fra KeboMed hvis der er spor af blod, urin eller andre kropsvæsker. Daglig rengøring af pumpeenheden kan udføres med en hårdt opvredet klud enten opvredet i vand eller i vand med neutral sæbe. Sprøjt ALDRIG væske direkte på enheden. Kun desinficerede og rengjorte systemer må lagres. Rul madrassen fra hovedgærdet og ned, brug stropperne til at fixere den. Af betræk Maskinvask med varmt vand ved maksimum 90 C. Må IKKE tumbles i tørretumbler. Må ikke tørres i tørreskab. Må IKKE stryges. Vær omhyggelig med at madras og betræk er HELT tørre før brugeren ligger på overfalden igen. Af luftfilter Fjern luftfilteret fra undersiden af pumpe enheden ved at åbne filterhætten. Filteret kan enten renses og genindsættes eller det kan udskiftes. Filteret kan renses med mild sæbe og vand. Genindsæt det nu tørre og rene filter og se efter at hætten er lukket korrekt. Udskift filteret en gang om året og kompressoren hvert andet år for at forlænge systemets levetid. Ved returnering til service Dette system er ikke service frit. Service og reparationer skal udføres af en autoriseret tekniker eller repræsentant. Alle returnerede dele SKAL være rengjorte og desinficerede før de sendes af sted til service. Ikke rengjorte systemer og tilsølede systemer vil blive returneret uden service. GARANTI Garantiperioden for Low Air Loss madras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er garantibevis. SPECIFIKATIONER Brugervægt max. Længde Bredde Højde Madrassens vægt Pumpens vægt Pumpens mål Sektionsopdelt madras Alarm ved lufttab Alarm ved strømsvigt Batteribackup Lyntømningsfunktion Statisk funktion Anvendelig direkte på sengebund Anvendelig til indstillelig sengebund Brandhæmmende betræk Inkontinens betræk Allergivenligt betræk Vask- og desinficerbart betræk 450 kg 200 cm 90 / 100 / 120 cm 26 cm 12 / 16 kg 4,6 kg 36 x 30 x 17 cm Tryksårsforebyggende stadie 0-4 Betræk Celler Pumpe Strøm input Strøm forbrug Ledning Sikring Krav til brugs-, transport- og lagerforhold Nej 100% nylon med PU bagside 100% nylon med TPU laminering ABS flamme resistent UL AC V/ Hz 5A AC V/ 50 Hz 5A Normal brug: Max 350W H05VV-F3x1.00mm2 T1A/ 250V Temperatur: 5 C~45 C Fugtighed: 15%~60% Atmosfærisk tryk: hpa Elektrisk klassificering Class II Type BF, dobbelt isoleret med / uden funktionel jording. IPX0, Nedsænk ikke apparatet i væske eller sprøjt væske direkte på enheden Systemet er ikke AP/APG beskyttet. Kontinuerlig operation. Godkendt i henhold til Elektromagnetisk kompatibilitet EN , EN , EN , EN , UL EN :1993 Type BF Tillæg ISO - klassifikation ISO Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af, er ikke omfattet af denne garanti. Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien. PRODUCENT Carilex Turmbergstr. 9A D Karlsruhe Tyskland FORHANDLER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax: /2014/JP Low Air Loss madras 5

6 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Instructions for using Low Air Loss mattress CAUTION CAUTION This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional. Using the product for individuals weighing more than the maximum weightbearing capacity may pose a risk for damaging the product. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product. If components are damaged or missing, contact immediately. Do NOT use substitute parts. cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from. To ensure proper use of the Low Air Loss Mattress, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with. Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the mattress may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use. INDICATIONS Attention! Please read enclosed document thoroughly Double insulated (Class II) Declaration of Conformity to Medical Device Directive International Electronics Approval IPX0 Do not immerse power unit in liquid or spray liquids directly on power unit Type BF Applied Parts Indications This low air loss mattress replacement system is designed for patients who endure pressure ulcer and potential patients who wish to reduce the likelihood of pressure ulcer. This device is intended to treat and prevent pressure ulcers by facilitating blood circulation and decreasing pressure of each tissue s contact area. Always consult a physician or health professional before using this mattress system. This anti-decubitus mattress system is mainly for high risk patient group. Contraindications Certain patient conditions are not suitable for using this type of device such as fracture of instable vertebrae and illness of instable vertebrae. Always consult a physician or health professional before using this device. The use of this system does not replace the regular repositioning, monitoring, and nursing of the patient. SAFETY NOTES To ensure proper operation, please inspect and verify all parts are set up properly and anchor securely. Do not place anything on top of the power unit. Make sure power cord is underneath bed frame and free from hazard. It is recommended to limit bed linens to a single layer in order to allow the moisture escape efficiently through the coverlet. Only breathable incontinent pads are recommended for use with this mattress system. Avoid using this device near open flames, lighters, or cigarettes. Flammability hazard exists. This device draws air from the surrounding. Thus, cigarette smoking may damage internal component. This system should be disinfected thoroughly between patients to avoid cross contamination. Verify patient weight does not exceed bed frame, bed rails, and this mattress system s weight capacity. Use this mattress with proper side rails to ensure the gap between the side rail and top of the mattress is small enough to prevent patient from getting his or her head or neck into the gap. Fail to do so could result in serious patient injury. Low Air Loss mattress 6

7 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL DO NOT disassemble the power unit if you are not a qualified technician. Please contact your dealer for all service. This product is NOT AP/ APG protected. Re-position the patient once awhile is still necessary when using this mattress. Operating, transportation, and storage conditions: Temperature: 5-45 C Humidity: 15%-60% Atmospheric pressure: hpa CAUTION: ENSURE THAT THERE ARE NO PROTRUDING OBJECTS, SHARP POINTS OR BED SPRINGS UNDER THE MATTRESS AS THESE COULD PUNCTURE THE AIR CELLS. USE The Low Air Loss mattress can be used in hospitals, institutions and nursing homes. The Low Air Loss mattress is ideal for bariatric users weighing up to 450 kg, with a long history of pressure sores, with high risk of developing new pressure sores or with existing pressure sores up to grade 4. If users are weighing more than 450 kg there is a risk that the mattress will break or take damage. DESCRIPTION Very immobile and bedridden patients benefit a lot from the features of the Low Air Loss mattress. The constant flow of air helps reduce the maceration of the skin due to moisture/sweat. The blower makes it easy to max inflate the mattress within seconds, making it easy to help the patients with hygiene, help turn the patient or provide stability for the patient so he or she can mobilise himself/herself. UNPACKING CHECKLIST Power Unit Package: Power unit x 1 Power cord x 1 Operation manual x 1 Mattress Package: Mattress replacement unit with coverlet x 1 FUNCTIONS Control Panel Features Power (on led/ standby-cpr led) The system is in STANDBY-CPR mode and the orange LED will light when the main power rocker switch on the left side panel is turned on. Press the POWER button to turn on the system and the green LED will light. Patient weight Simply press the or button to adjust the patient weight according to each individual. The scale is only an approximation. Please adjust the weight setting if the mattress is too soft or firm to suit each patient. Mode STANDARD mode is for patient who weights in the range of 35 kg kg. BARIATRIC mode is for patient who weights in the range of 160 kg kg. Press and hold the desired mode button for 10 seconds to switch between Standard and Bariatric mode. Upright mode Is used to prevent patient from bottoming out in sit up position. Make sure UPRIGHT mode is switch off when the patient is laying down to avoid incorrect pressure setting. Panel lock Press PANEL LOCK button to lock out function buttons besides max inflate and power functions from unauthorized changes. If you wish to cancel panel lock, simply press and hold the PANEL LOCK button for 3 seconds. Max inflate Press the MAX INFLATE button to inflate the mattress rapidly to maximum pressure. Press the button again to restore to the original setting or this function will disable automatically after 20 minutes if unattended. Right Side Panel Features 2 Quick release CPC couplers are used to secure mattress air hoses to power unit. Left Side Panel Features Power unit s main power switch. The power unit automatically goes into STANDBY-CPR mode after the switch is turned on. Insert power cord firmly into receptacle. Rear Panel Features Hanging hooks are designed to hang the power unit on almost any foot board. Hooks are spring loaded and will fold against the power unit when not in use. Fuse holder can be opened for maintenance. Air Filter and Filter Cap: recommends that the filter to be cleaned or replaced once a month to ensure optimal performance of the power unit. Caregivers should always perform a hand check by placing their hands underneath patient s pelvis area to check if there is sufficient air support to ensure the patient is not bottoming out. Low Air Loss mattress 7

8 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Instructions for using Low Air Loss mattress BEFORE USE Mattress and Power Unit Installations 1. Remove existing mattress from bed frame. 2. Place Low Air Loss mattress replacement on the bed frame with the logo at foot end. Secure the mattress at each side using anchor strap. Please verify all bed functions are working properly without interference before proceeding to the next step. 3. Secure the power unit onto the foot board using hanging hooks. 4. Firmly connect the mattress air hose couplings to the CPC quick release couplers on the power unit s air outlet. 5. Plug the power unit into a wall outlet and turn on the main power rocker switch on the left side panel. The STANDBY-CPR orange LED on control panel will light to acknowledge the power unit is in standby mode. 6. Press the POWER button on the control panel to inflate the mattress system. MAX INFLATE may be used to shorten the initial inflation time if needed. USER CUSTOMISATION DURING USE Patient Transfer and Transport Transfer: It is recommended to have the mattress system in MAX INFLATE mode during transfer. Make sure the bed is secured before proceeding. Transport: If a transport occasion comes up, then let the tubes stay in the pump and disconnect the power supply. Low Air Loss mattress system has a safety foam base underneath the air cells to support the patient for a short period of time. To resume normal operation, go through the steps of user customisation. Emergency CPR Deflation In the case of emergency, press the POWER button on the control panel to turn the system into STANDBY-CPR mode to deflate the mattress rapidly in order to perform CPR. Press the POWER button again and reset the patient weight to resume therapy Inspect regularly the mattress to make sure it is not wet or damaged in other ways. 1. Center the patient on the mattress. Adjust the mattress internal pressure according to the patient weight by using the or button on the control panel of the power unit. If the patient feels the mattress is too soft or firm, increase or decrease the pressure one increment at a time and wait for the system to stabilize before making another change until a comfortable state is achieved. 2. Caregivers should always perform a hand check by placing their hands underneath patient s pelvis area to check if there is sufficient air support to ensure the patient is not bottoming out. IMPORTANT: tucking the sheet in tightly reduces the effectiveness of the system. CHECK-LIST FOR TROUBLESHOOTING PROBLEM INSPECTION PROCEDURE POSSIBLE SOLUTIONS Power unit does not function. Check if power cord is firmly plugged into wall outlet. Secure power cord into wall outlet. Check if power switch is in ON position. Check if power surge shuts down the power unit. Turn power switch to ON position. A power surge may overload the circuitry temporarily. Turn the unit off and check the fuse for damage. Turn the unit ON again with normal procedure. Power unit does not respond to possible solutions. Please contact your dealer for assistance. Bottoming out is occurring. Inspect air filter for dust. Clean or replace air filter. Verify if patient weight setting is correct. Increase or decrease weight setting until appropriate pressure is reached. Low Air Loss mattress Power unit is working, but mattress replacement is not inflating. Check if air is flowing smoothly through air hoses and mattress manifolds*. Look for cuts and cracks. Check if mattress air hose couplings are properly connected to power unit s CPC quick release couplers. Check if control panel s ON green LED is on. * Mattress Manifold - a side panel within the mattress which serves as air chamber to direct air flow into each individual air cell. Air hoses or manifolds may need to be readjusted to prevent obstruction. Air hoses or manifolds may need to be replaced if cuts or cracks are observed. Secure air hose couplings firmly into place. Press POWER button on and ON green LED will light. 8

9 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL MAINTENANCE AND CLEANING Of mattress and pump Air mattress and power unit must be cleaned thoroughly between patients to avoid cross contamination. The following is a suggested guideline, but local infection control policies should be followed as well. WARNING! Always unplug the power unit before cleaning. Regular cleaning can be performed at bedside with disinfectant and water followed by drying with a clean dry cloth. Use only mild detergents and water to clean the coverlet and the mattress. Any appropriate NON-PHENOLIC cleaning agent may be used for heavy soiling with urine, blood or other body fluids. Routine cleaning of power unit can be done by wiping down with damp cloth using disinfectant and water or mild neutral detergent. Never spray liquids directly on the unit itself. Only disinfected and dry systems are to be stored. Disconnect the air hoses from the power unit. Roll up the mattress starting from head end and working down toward the foot end. Use the straps to fix it. Of cover Machinewash using warm water at maximum 90 C. Do not use electric or tumble dryers. Do not iron. Please ensure air mattress and coverlet are completely dry before letting the patient laying on the surface again. Of air filter Remove air filter from the real panel of the power unit by opening up the filter cap to clean or replace the air filter. Inspect the filter for dirt or dust and clean it with mild soap and water. Reinsert the dried air filter after cleaning and ensure the cap is secure. Replace with genuine air filter once a year is recommended and compressor every two year is strongly suggested to prolong system lifetime. Returns for Service This device is not self-serviceable. Service and repair must be performed by an authorized technician or representative. All returned device must be cleaned and disinfected prior to shipping. Unsanitary or soiled systems will be returned without servicing. SPECIFIKATIONER Maximum weight capacity is Length Width Height Weight Weight of pump Pump measurement Mattress divided into sections Air loss alarm Power failure alarm Battery back up CPR control Static function Place directly on bed base Fire resistant cover Allergenic cover Washable and disinfectable cover 450 kg 200 cm 90 / 100 / 200 cm 26 cm 12 / 16 kg 4.6 kg 36 x 30 x 17 cm Pressure ulcer prevention grade 0-4 Cover Cells Pump Power input Power consumption Power cord Fuse rating Operating & transportation & storage conditions Electrical classification Agency approval Electromagnetic compatibility No 100% nylon with PU on the back 100% nylon with TPU lamination ABS flame retardant UL AC V/ Hz 5A AC V/ 50 Hz 5A Normal operation: Max 350W H05VV-F3x1.00mm2 T1A/ 250V Temperature: 5 C~45 C Humidity: 15%~60% Atmospheric pressure: hpa Class II Type BF, double insulated with or without functional ground wire. IPX0, do not immerse power unit in any liquid or spray any liquids directly on the power unit. EN , EN , EN , EN , UL EN :1993 Type BF Appendix ISO classification ISO WARRANTY The Low Air Loss mattress is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship. Products which have been used for purposes other than the intended uses; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by, are not covered by this warranty. If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty. MANUFACTURER Carilex Turmbergstr. 9A D Karlsruhe Tyskland DEALER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Tel.: Fax: /2014/JP Low Air Loss mattress 9

10 Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users! Minimaxx Minimaxx Push Motor Manual Wheelchair - The Eclipse Manual Wheelchair - The Eclipse Tilt HD Electric Wheelchair Wheelchair Cushions Shower Bench Bedside commode Shower Commode Shower Commode Wheeler Shower Commode Rise N Recline Shower Commode Tilt Barton Transferstol Patient/Dinner chair 10

11 Rollator King Rollator Support Stand Tall Bariatric walking frame Canes Multifunktional Scale Lift and Slings 400 bariatric hospital bed Home Care Bed Floor raiser Comfort Foam Mattress Low Air Loss mattress Alternating mattress Bariatric suit 11

12 mauryathome.dk Low Air Loss madras / Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Telephone: Fax:

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur

Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur 20-100 KG Kan med fordel anvendes til: - Børn/unge, der er ny opererede. - Børn/unge,

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning Multiglide Single Patient Use Brugsanvisning IMM1065_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

SlingOn. Brugsanvisning

SlingOn. Brugsanvisning SlingOn Brugsanvisning IMM1032_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk

Læs mere