Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning"

Transkript

1 Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning

2 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte den tilsigtede brug af produktet, som er beskrevet i denne udgivelse, fra det medie, der er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller nogen del deraf er tilladt uden skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, som kan opstå som et resultat af undladelse af at anvende dette produkt i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort og SureBP er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Vital Signs Monitor 6000 Series er et varemærke tilhørende Welch Allyn. LNCS, SpHb, ReSposable og Rainbow er varemærker tilhørende, og SET, LNOP og Masimo er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Besiddelse eller køb af en Masimo SpO2- eller MasimoSpHb-udstyret enhed, indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået licens til at anvende enheden med ikke-godkendte sensorer eller kabler, der, alene eller kombineret med denne enhed, ville være omfattet af et eller flere patenter, der er relateret til denne enhed. Nellcor og OxiMax er registrerede varemærker tilhørende Nellcor Puritan Bennett Inc. Braun og ThermoScan er registrerede varemærker tilhørende Braun GmbH. Health o meter er et registreret varemærke tilhørende Sunbeam Products, Inc. og anvendes under licens. Softwaren i dette produkt er copyright 2012 Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet efter amerikansk lovgivning om ophavsret og efter internationale aftaler. Under disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, skilles ad eller på anden måde bringes i en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Ring til Welch Allyn teknisk support for oplysninger om Welch Allyn-produkter: USA Canada Europæisk callcenter Tyskland Japan Malaysia Singapore Spanien Storbritannien Australien Kina Frankrig Italien Latinamerika Nederlandene Sydafrika Sverige (CD) ver. A (trykt kopi) Materialenummer , ver. A Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory Affairs-repræsentant Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Den Irske Republik

3 iii Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Tilsigtet brug... 1 Kontraindikationer... 2 Symboler... 3 Skærmelementer... 5 Om advarsler og forholdsregler... 9 Generelle advarsler og forholdsregler... 9 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Udpakning af vægsystemet Indsæt batteriet Forberedelser til montering Monteringssted Montering af vægsystemet Montering af tilbehørsholder Tilslutning af blodtryksslange (NIBP) Opsætning af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse og speculumdispenser Opsætning af SureTemp Plus -termometret Opsætning af Braun ThermoScan PRO 4000-termometret Tilslutning af netstrøm Påsæt et tilbehør Opstart Strøm Tænd for strømmen til monitoren Sluk for strømmen til monitoren Nulstil vægsystemet Vælg et sprog Indstilling af dato og tid Indtast klinikerens oplysninger Indstil standardkonfiguration Navigation Fanen Start Område for enhedsstatus... 39

4 iv Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System Indholdsområde Navigationsområde Profiler Vælg en profil Brug af numerisk tastatur, tastatur og stregkodescanner Åben det numeriske tastatur Numerisk tastatur Indtast et tal Luk det numeriske tastatur Åben tastaturet Tastatur Indtast et bogstav eller tal Indtast et symbol eller et særligt tegn Indtast diakritisk tegn Luk tastaturet Brug en stregkodescanner Patientdatastyring Tilføj en patient til patienlisten Indlæs patientdata med stregkodescanneren Vælg en patient Håndtér patientjournaler Slet en patient fra listen Indstillinger Justér indstillinger Alarmer Nulstil (pause eller sluk) lydalarmer Justér alarmgrænser for livstegn Ændring af lydalarmmeddelelse Alarmmeddelelser og -prioriteter Sygeplejerskekald Patientmonitorering NIBT Temperatur SpO SpHb Rammen pulsslag Ramme til manuelle parametre Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Anvendelse af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Vedligeholdelse og service Udfør periodisk kontrol Fjern vægsystemet fra væggen Udskiftning af batteri Rengøring af vægsystemet (ikke håndtagsholderne og tilbehør) Rengøring af håndtagsholderne

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Rengøring af vægsystemets tilbehør Specifikationer Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer Monitorradio Konfigurationsmuligheder Patenter Standarder og overholdelse Generel overensstemmelse og standarder Generel radiooverensstemmelse Vejledning og oplysninger fra producenten EMC-overensstemmelse Emissions- og immunitetsinformation Avancerede indstillinger Generelt Parametre Datastyring Netværk Service Fejlfinding NIBT-meddelelser SpO2og SpHb meddelelser Temperaturmeddelelser Vægttæller-meddelelser Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Meddelelser til patientdatastyring Radiomeddelelser Ethernetmeddelelser USB-meddelelser Systemmeddelelser Meddelelser fra batteristrømstyringen Meddelelser til konfigurationshåndtering Problemer og løsninger Appendiks Godkendt tilbehør Garanti

6 vi Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System

7 1 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System kombinerer de avancerede, let anvendelige monitoregenskaber af Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series med Welch Allyn powerhåndtagene. Denne vejledning (brugsanvisning) er udviklet til at hjælpe dig med at forstå funktion og betjening af vægsystemet. Oplysningerne i denne vejledning, inklusive illustrationerne, er baseret på et vægsystem, der er konfigureret med non-invasivt blodtryk (NIBP), kropstemperatur, pulsoximetri (SpO2), total hæmoglobin-koncentration (SpHb), pulsfrekvens, tællevægt og to powerhåndtag. Hvis dit vægsystems konfiguration mangler nogen af disse muligheder, gælder visse oplysninger i denne vejledning ikke. Læs de afsnit i vejledningen, der gælder for din brug af vægsystemet, før det tages i anvendelse. I denne brugsanvisning kan Integrated Wall System omtales som et vægsystem eller en monitor. Tilsigtet brug Nogle produktegenskaber beskrevet i denne vejledning er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Hvis du ønsker den seneste information om produkter og egenskaber, kan du kontakte Welch Allyns kundeservice. Samling af håndtagsmodul Håndtagene leverer strøm til Welch Allyn-3,5V-instrumenter. Connex Vital Signs Monitor-patientmonitor Serien VSM 6000 Series af monitorer er beregnet til brug af klinikere og medicinsk kvalificeret personale for overvågning af neonatale, pædiatriske og voksne patienter for: ikke-invasiv måling af blodtryk pulsfrekvens ikke-invasiv funktionel iltmætning af arteriolær hæmoglobin (SpO2) og kropstemperatur i normal og aksillær modus De mest almindelige steder, hvor patienter skal monitoreres, er afdelinger for almen medicin og kirurgi, generelt hospitalsmiljø og alternative sundhedsomgivelser. Den valgfri Masimo Rainbow SET og tilbehør er beregnet til konstant ikke-invasiv overvågning af den totale hæmoglobinkoncentration hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter både under bevægelses og ikke-bevægelsestilstande, og for patienter, som er godt eller dårligt perfunderet i hospitaler og institutioner i sundhedssektoren.

8 2 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System Valgfri kompatible vægtskalaer (f.eks. Health o meter ) kan bruges til indtastning af højde, vægt og BMI. Dette produkt er udelukkende til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale. Kontraindikationer Systemet er ikke beregnet til at blive brugt: På patienter, der er forbundet til hjerte/lungemaskiner. På patienter, der skal transporteres uden for hospitalet. I nærheden af en MRI-maskine. I et dykkerkammer. I nærheden af brændbare anæstetika. I nærheden af elektrokauteriseringsenheder. For kontraindikationer af SpO2 og SpHb -sensorer, rådfør dig med producentens brugsanvisninger.

9 3 Symboler Dokumentationssymboler ADVARSEL Advarslerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Forsigtig Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Denne definition gælder for både gule og sort/hvide symboler. Se brugsanvisningen. Strømsymboler Tændt/standby Ækvipotentiel terminal (på displayet) Monitor er tilsluttet vekselstrøm Batteriet mangler eller virker ikke (på monitoren, grøn indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet helt opladet (på monitoren, gul indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet oplader Vekselstrøm (AC) Batteriets opladningsniveau Batteridæksel Genopladeligt batteri Li-ion-batteri Netindførselsstrøm

10 4 Symboler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Tilslutningssymboler USB Ethernet RJ-45 Trådløst signal-styrke Bedst (4 bjælker) God (3 bjælker) Nogenlunde (2 bjælker) Svag (1 bjælke) Intet signal (ingen bjælker) Ingen forbindelse (blank) Sygeplejerskekald Diverse symboler Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinske anordninger 93/42/ EØF Tilkald service Godkendt repræsentant i Det Europæiske Fællesskab Defibrillationssikker Type BF anvendte dele Producent Genbrug Bestillingsnummer Serienummer Må ikke genbruges Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Kina RoHS-mærker til kontrol af forurening, der forårsages af elektroniske informationsprodukter. XX angiver miljøvenlig brugsperiode i år. Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Brugsbegrænsninger af trådløse enheder i Europa. EU s Klasse 2-radioudstyr.

11 5 Skærmelementer Global navigation Vælg indstilling NIBT NIBT start NIBT stop Indikatorer for intervalstatus Knap til NIBT-visning Temperatur Funktionsknap til temperatursted Procesindikator Valg af direkte tilstand

12 6 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System SpO2 og pulsfrekvens Pulsamplitudebjælke SatSeconds timer (kun Nellcor-funktion) SpO2-visningsskift Valg af svartilstand (tryk for hurtig tilstand) Hjertefrekvens (i slag pr. minut) Total hæmoglobin (SpHb) SpHb-visningsskift Gennemsnitstilstand Manuelle parametre Valg af manuel parameter Alarm- og informationsmeddelelser Knappen Alarmgrænse Knap til alarm til/fra Knap til skift mellem flere alarmer Alarmlyd på pause Alarm aktiv

13 Brugsanvisning Skærmelementer 7 Patientliste og gennemgang Tast til diakritiske tegn (findes for sprog som bruger diakritiske tegn; udseendet er forskelligt baseret på sprog) Send patienttestrapporter Symboltast Udskriv patienttestrapporter Annuller udskriftsanmodning (Ikke tilgængelig) Tilføj patientidentifikatorer Hent patientlisten fra netværket Indstillinger Gem konfigurationsindstillinger Avancerede indstillinger Gem til USB-drev Konfigurér fra USBdrev Gendan standardfabriksindstillinger

14 8 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System

15 9 Om advarsler og forholdsregler Erklæringer om advarsler og forholdsregler kan vises på monitoren, på emballagen, på forsendelsesemballagen eller i dette dokument. Monitoren er sikker for patienter og klinikere, når den bruges i henhold til vejledningen og de erklæringer om advarsler og forholdsregler, der findes i denne vejledning. Før du tager monitoren i brug, skal du gøre dig bekendt med afsnittene i denne brugsanvisning, der drejer sig om brugen af monitoren. Hvis ikke advarselserklæringerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til patientskade, sygdom eller dødsfald. Hvis ikke forholdsreglerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til skade på udstyret eller anden ejendom, eller patientdata kan gå tabt. Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Mange miljømæssige variabler, herunder patientens fysiologi og klinisk anvendelse, kan påvirke monitorens nøjagtighed og ydeevne. Klinikeren skal bekræfte alle oplysninger om livstegn, før patienten behandles. Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal man bekræfte målingen ved hjælp af en anden klinisk godkendt metode. ADVARSEL Alarmgrænser er patient- eller hospitalsspecifikke. Klinikeren skal indstille eller bekræfte alarmgrænser, så de passer til hver enkelt patient. Hver gang monitoren tændes, skal du kontrollere, at alarmindstillingerne passer til din patient, før du starter monitorering. ADVARSEL Der må kun bruges Welch Allyn godkendt tilbehør, og de skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. Hvis der bruges tilbehør, der ikke er godkendt med monitoren, kan det få indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed og påvirke produktets ydeevne og nøjagtighed på en negativ måde. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Tilslut ikke mere end én patient til en monitor. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Hvis der trænger støv og partikler ind i enheden, kan det påvirke nøjagtigheden af blodtryksmålinger. Brug monitoren i rene omgivelser for at sikre målenøjagtighed. Hvis du bemærker, at der samles støv eller fnuller på monitorens blæseråbninger, skal monitoren efterses og rengøres af en kvalificeret servicetekniker.

16 10 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System ADVARSEL Væsker kan beskadige elektronikken i Connex IWS. Sørg for, at der ikke spildes væske på vægsystemet. Hvis der spildes væske på vægsystemet: 1. Sluk for vægsystemet. 2. Tag stikket ud. 3. Fjern vægsystemet fra væggen. 4. Fjern batteripakken fra vægsystemet. 5. Aftør overskydende væske fra vægsystemet. Hvis det er muligt, at der er trængt væske ind i vægsystemet, må det ikke bruges, før det er blevet tørret korrekt samt undersøgt og afprøvet af kvalificeret servicepersonale. 6. Sæt batteripakken i igen. 7. Monter vægsystemet på væggen. 8. Tænd for vægsystemet, og bekræft, at det fungerer normalt, før det bruges. ADVARSEL Sikkerhedsrisiko. Beskadigede ledninger, kabler og tilbehør kan have indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed. Efterse regelmæssigt netstrømsledning, blodtryksmanchetten, SpO2-kabel og andet tilbehør for at se, om de er flossede, beskyttelseskappen er beskadiget, eller de på anden vis er beskadigede. Udskift om nødvendigt. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Monitoren må ikke betjenes i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brand- og stødfare. Tilslut kun LAN-kabler, der findes inden for en enkelt bygning. Strømførende LAN-kabler, der strækker sig over flere bygninger, kan udgøre en risiko for brand eller stød, medmindre de er udstyret med fiberoptiske kabler, lynafledere eller andre gældende sikkerhedsfunktioner. ADVARSEL Monitoren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Beskyt den mod hårde slag og stød. Brug ikke monitoren, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en monitor, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige monitoren. Hvis batteriet viser tegn på skade eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er godkendt af Welch Allyn. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Monitoren må ikke åbnes, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i monitoren, som brugeren kan foretage service på. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne vejledning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Må ikke udsættes for temperaturer højere end 50º C (122 ºF).

17 Brugsanvisning Om advarsler og forholdsregler 11 ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Brug kun monitoren som beskrevet i denne brugsanvisning. Monitoren må ikke bruges på patienter, som det er beskrevet i afsnittet om kontraindikationer. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller ryster. ADVARSEL Monitoren må ikke anbringes i en position, hvor den kan falde ned på patienten. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af hospitalets strøm. Hvis der hersker tvivl om hospitalets strøm eller beskyttelsesjordledning, må monitoren altid kun betjenes via batteriet, når den er tilsluttet en patient. ADVARSEL I forbindelse med brugeren og patientens sikkerhed skal eksternt udstyr og tilbehør, der kan komme i direkte kontakt med patienten, overholde alle gældende sikkerheds-, EMC- og lovmæssige krav. ADVARSEL Alle signalindgangs- og udgangsstik (I/O) er kun beregnede til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er gældende for monitoren. Hvis der tilsluttes yderligere enheder til monitoren, kan det øge lækstrømmen for chassiset eller patienten. Overhold kravene i IEC af hensyn til operatørens og patientens sikkerhed. Mål lækstrømmen for at få bekræftet, at der ikke er fare for elektrisk stød. ADVARSEL Risiko for fejl på udstyret og patientskade. Tildæk ikke luftindsugningsventilerne på højre side eller luftudsugningsventilerne foran på Connex IWS. Hvis disse ventiler bliver tildækket, kan det føre til overophedning eller tilsløring af alarmer. ADVARSEL Dette udstyr er ikke egnet til anvendelse i nærheden af elektrokirurgi. ADVARSEL Risiko for krydskontaminering eller nosokomiel infektion. Rengør og desinficér monitoren regelmæssigt i henhold til hospitalets protokoller og standarder eller lokale bestemmelser. Hvis hænderne vaskes grundigt før og efter kontakt med patienten, reduceres risikoen for krydskontaminering og nosokomiel infektion betydeligt. ADVARSEL Instrumenthåndtagene til fysisk undersøgelse er udformet til periodisk anvendelse. Tiden, de er tændt, må ikke overskride 2 minutter. Sørg for, at de er slukket i mindst 10 minutter mellem patientbesøg. Forsigtig Ifølge amerikansk lovgivning må salg, distribution eller anvendelse af denne monitor kun foretages af eller efter ordre af en læge eller certificerede professionelle inden for sundhedsbranchen. Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdeling for at sikre, at monteringstilbehøret er installeret professionelt, sikkert og pålideligt.

18 12 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Risiko for elektromagnetisk interferens. Monitoren er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens. Disse standarder har til hensigt at minimere elektromagnetisk interferens fra medicinsk udstyr. Selvom denne monitor ikke må forventes at forårsage problemer for andet kompatibelt udstyr eller blive påvirket af andre kompatible enheder, kan der stadig forekomme problemer med interferens. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende monitoren i nærheden af andet udstyr. Hvis der observeres udstyrsinterferens, skal udstyret flyttes til et andet sted, eller du kan læse i producentens brugsanvisning. Forsigtig Brug kun en Klasse I (jordet) netstrømsledning til strømføring af denne monitor. Forsigtig Brug ikke et langt tryk på til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. Forsigtig Træk aldrig i strømledningen, når den tages ud af strømkontakten. Når strømledningen tages ud, skal du altid tage fat i stikket og ikke i ledningen. Hold ledningen væk fra væsker, varme og skarpe kanter. Udskift strømledningen, hvis ledningens beskyttelseskappe eller isolering er beskadiget, eller hvis ledningen er gået løs fra stikket. Forsigtig Brug kun Welch Allyn -USB-klientkabel til at tilslutte en bærbar computer til USB-klientporten. En bærbar computer, som kobles til monitoren, skal køre på et batteri, en kompatibel strømforsyning, eller en kompatibel isolationstransformer. Forsigtig Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke reagerer korrekt, skal du læse i fejlfindingsafsnittet. Hvis ikke problemet kan løses, må monitoren ikke bruges mere. Kontakt et godkendt Welch Allyn-servicecenter eller kvalificeret servicepersonale. Forsigtig Bekræft patientens identitet på monitoren efter manuel eller stregkodeindskrivning, før patientens journal udskrives eller overføres.

19 13 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Din model indeholder måske ikke alle disse funktioner. Fronten Nr. Funktion Beskrivelse 1 Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse - Håndtag og håndtagsholdere Håndtagene accepterer alle 3,5V Welch Allyninstrumenthoveder. Håndtagsholderne understøtter brug af et håndtag ad gangen. Håndtaget tænder automatisk, når du fjerner det fra holderen, og slukker, når du sætter det tilbage. 2 Reostat Findes på hvert håndtag. Lysstyrken øges ved at dreje med uret, og lysstyrken mindskes ved at dreje mod uret. 3 Udsugningsventiler Udsugningsventilerne køler monitoren. 4 LCD-skærm Berøringsfølsom farveskærm med opløsning på 1024 x 600 til grafisk brugergrænseflade. 5 Opbevaringsrum Til tildækket opbevaring af ekstra probeovertræk og andet småt tilbehør. 6 Udvidelsesudgange Giver plads til at tilføje moduler. 7 Probeovertræk til SureTemp Plus - termometer Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder.

20 14 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse 8 SureTemp Plus -termometerprobe Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder. 9 Braun ThermoScan PRO termometer og -holder Understøtter temperaturmålinger i øret. Holderen oplader termometrets batteri. 10 SureTemp Plus -termometerstik Sikrer probetilslutningen til vægsystemet. 11 Blodtryk og pulsoximetri Se frontens underside for flere detaljer. 12 Afbryderkontakt og LED Tænd/standby-kontakt. LED angiver opladningsstatus, når enheden er tilsluttet netstrømmen: Grøn: Batteriet er opladet. Gul: Batteriet oplader. 13 USB/Kommunikationsdæksel Indeholder lysbjælke. Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr samt nogen trækning af ledninger og kabler. 14 Lysbjælke Giver en synlig alarm med røde og gule LED. 15 Højttaler Udsender toner. En piezosummer inden i monitoren bruges som reserve. 16 Speculumdispenser Dispenserer KleenSpec -engangsspeculum i pædiatriske (2,75 mm) og voksne (4,25 mm) størrelser. Frontens underside (Venstre: USB/Kommunikationsdæksel fastgjort, Højre: USB/Kommunikationsdæksel fjernet) 1 Holdeskruer Understøtter fjernelse og fastgørelse af USB/ Kommunikationsdæksel. 2 Blodtryk Selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. Understøtter slanger med dobbelt eller enkelt lumen. 3 Pulsoximetri Valgfrit Nellcor (SpO2) eller Masimo Rainbow SET (SpO2 eller kombineret SpO2/SpHb) i et selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. 4 USB-stik til computer Giver forbindelse til en ekstern computer til afprøvning, dataoverførsel og softwareopgraderinger.

21 Brugsanvisning Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger 15 Nr. Funktion Beskrivelse 5 Strømforbindelse Til ekstern netstrømsforbindelse. 6 Jord (ækvipotentiel terminal) Understøtter elektrisk sikkerhedsafprøvning; terminal til tilslutning af potentiel udligningsleder. 7 USB-stik Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr. 8 USB-kabelholder Reducerer belastning på USB-kabler og -stik; hjælper med at forhindre, at kabler afbrydes. Bagside 1 Indhak til monteringsbeslag Sikrer monitoren, når den er monteret på væggen. 2 Ethernet RJ-45 Giver ledningsforbindelse til computernetværket. 3 Li-ion-batteri Reservestrømforsyning til vægsystemet. 4 Sygeplejerskekald Giver en forbindelse til hospitalets sygeplejerskekaldesystem. Tilbehørsholder 1 Tilbehørsholder Opbevarer tilbehør og arrangerer kabler. 2 SpO2 -holder Giver et sted til at vikle SpO2-kabel fast og fastgøre SpO2- fingerklemmen.

22 16 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse Monteringsmaterialer 1 Skinnebeslag og hardware til vægmontering 2 Monteringsbeslag og hardware til tilbehørsholder Fastgør vægsystemet til væggen. Fastgør tilbehørsholderen til væggen og tillader trækning og aflastning for netstrømsledning.

23 17 Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdelingen for at sikre, at enheden monteres professionelt, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. For en liste over alle godkendte forbrugsvarer og tilbehør, se Godkendt tilbehør i tillægget. Udpakning af vægsystemet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Forsigtig Du skal følge disse instruktioner nøje for at sikre, at det er sikkert og let at samle. Forsigtig Fjern ikke noget af pakkematerialet omkring vægsystemet, før instruktionerne beder dig om det. 1. Løft vægsystemet ud af kassen ved hjælp af paphåndtagene. 2. Mens vægsystemet stadig er i sin emballage, placeres det på et bord eller en flad arbejdsflade, og det fjernes fra plastikposen.

24 18 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Vend vægsystemet om, således at bagsiden af vægsystemet vender opad. Indsæt batteriet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Det antages derfor, at vægsystemet er slukket. ADVARSEL Risiko for brand, eksplosion og forbrændinger. Batteripakken må ikke kortsluttes, knuses, afbrændes eller skilles ad. 1. Find batterirummet, der angives med. 2. Indsæt batteriet. (Batteriet ligger i en lyserød antistatisk pose i tilbehørsæsken).

25 Brugsanvisning Opsætning 19 Forberedelser til montering 1. Træk monteringsskinnebeslaget ud af emballagen, og læg det til side. Kassér det ikke. Vend derefter vægsystemet om, så det ligger på bagsiden Fjern pappet i enderne og al flamingoen som vist, og læg det til side til genbrug. 1

26 20 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Fjern endnu ikke det pap, der fastgør håndtagene på venstre side af vægsystemet. Pappet forhindrer beskadigelse af disse instrumenter under monteringen. Liste over hardware til montering Brug disse genstande til at montere vægsystemet. Skinnebeslag til montering Beslag til tilbehørsholder Skruer 6 x Liste over værktøj Monteringssted Brug dette værktøj til at montere vægsystemet. nr. 2 Phillips-skruetrækker vaterpas målebånd stolpefinder bor borehoved med diameter på 3,17 mm (1/8 inch) Inden montering af vægsystemet skal følgende anbefalinger overvejes for at bestemme det bedste monteringssted: Monter vægsystemet på stolper. Monter vægsystemet inden for rækkevidde af en stikkontakt. Netstrømsledningen er 2,44 m lang (8 fod). Undgå kraftigt oplyste områder. Blodtryksslangen er 2,44 m lang (8 fod).

27 Brugsanvisning Opsætning 21 Placer vægsystemet således, at alle instrumenter er tilgængelige, og på et sted, hvor der kan foretages ergonomiske undersøgelser. Eksempel på indretning af stue 2 r 1 1. Connex Integrated Wall System 2. Undersøgelsesleje Montering af vægsystemet 1. På den valgte væg findes og markeres stolperne, og systemets højde vælges samt den tilsvarende højde for monteringsskinnebeslaget. Anbefaling: Anbring monteringsskinnebeslaget 1,6 m (63 inches) fra gulvet, således at skærmens midterhøjde er ca. 1,6 m (63 inches) fra gulvet. Forsigtig Denne tegning viser det fysiske forhold mellem monteringsbeslagene og mellem dem og vægsystemet, efter du har fulgt monteringsanvisningerne. Vægsystemet må ikke anbringes på væggen, før du har udført alle de indledende trin. 2. Monter monteringsskinnebeslaget på tre stolper i den valgte højde med de leverede skruer (der medfølger ankre som yderligere støtte). Forsigtig Sørg for, at beslagets overkant stikker ud fra væggen, og at beslaget er i vater.

28 22 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Træk netstrømsledningen gennem kanalen bag på beslaget til tilbehørsholderen, og monter derefter beslaget på midterstolpen mindst 33 cm (13 inches) under monteringsskinnebeslaget. 4. Før vægsystemet monteres, fjernes dækslet ved at løsne holdeskruerne.

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Brugsanvisning 2013 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Brugsanvisning 2014 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Brugsanvisning

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Brugsanvisning SureTemp Plus REF 690 and 692 Brugsanvisning ii Welch Allyn SureTemp 2013 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Brugsanvisning ii Information om copyright Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Copyright 2008 Welch Allyn Welch Allyn er et registreret

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere