Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning"

Transkript

1 Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning

2 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte den tilsigtede brug af produktet, som er beskrevet i denne udgivelse, fra det medie, der er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller nogen del deraf er tilladt uden skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, som kan opstå som et resultat af undladelse af at anvende dette produkt i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort og SureBP er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Vital Signs Monitor 6000 Series er et varemærke tilhørende Welch Allyn. LNCS, SpHb, ReSposable og Rainbow er varemærker tilhørende, og SET, LNOP og Masimo er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Besiddelse eller køb af en Masimo SpO2- eller MasimoSpHb-udstyret enhed, indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået licens til at anvende enheden med ikke-godkendte sensorer eller kabler, der, alene eller kombineret med denne enhed, ville være omfattet af et eller flere patenter, der er relateret til denne enhed. Nellcor og OxiMax er registrerede varemærker tilhørende Nellcor Puritan Bennett Inc. Braun og ThermoScan er registrerede varemærker tilhørende Braun GmbH. Health o meter er et registreret varemærke tilhørende Sunbeam Products, Inc. og anvendes under licens. Softwaren i dette produkt er copyright 2012 Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet efter amerikansk lovgivning om ophavsret og efter internationale aftaler. Under disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, skilles ad eller på anden måde bringes i en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Ring til Welch Allyn teknisk support for oplysninger om Welch Allyn-produkter: USA Canada Europæisk callcenter Tyskland Japan Malaysia Singapore Spanien Storbritannien Australien Kina Frankrig Italien Latinamerika Nederlandene Sydafrika Sverige (CD) ver. A (trykt kopi) Materialenummer , ver. A Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory Affairs-repræsentant Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Den Irske Republik

3 iii Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Tilsigtet brug... 1 Kontraindikationer... 2 Symboler... 3 Skærmelementer... 5 Om advarsler og forholdsregler... 9 Generelle advarsler og forholdsregler... 9 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Udpakning af vægsystemet Indsæt batteriet Forberedelser til montering Monteringssted Montering af vægsystemet Montering af tilbehørsholder Tilslutning af blodtryksslange (NIBP) Opsætning af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse og speculumdispenser Opsætning af SureTemp Plus -termometret Opsætning af Braun ThermoScan PRO 4000-termometret Tilslutning af netstrøm Påsæt et tilbehør Opstart Strøm Tænd for strømmen til monitoren Sluk for strømmen til monitoren Nulstil vægsystemet Vælg et sprog Indstilling af dato og tid Indtast klinikerens oplysninger Indstil standardkonfiguration Navigation Fanen Start Område for enhedsstatus... 39

4 iv Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System Indholdsområde Navigationsområde Profiler Vælg en profil Brug af numerisk tastatur, tastatur og stregkodescanner Åben det numeriske tastatur Numerisk tastatur Indtast et tal Luk det numeriske tastatur Åben tastaturet Tastatur Indtast et bogstav eller tal Indtast et symbol eller et særligt tegn Indtast diakritisk tegn Luk tastaturet Brug en stregkodescanner Patientdatastyring Tilføj en patient til patienlisten Indlæs patientdata med stregkodescanneren Vælg en patient Håndtér patientjournaler Slet en patient fra listen Indstillinger Justér indstillinger Alarmer Nulstil (pause eller sluk) lydalarmer Justér alarmgrænser for livstegn Ændring af lydalarmmeddelelse Alarmmeddelelser og -prioriteter Sygeplejerskekald Patientmonitorering NIBT Temperatur SpO SpHb Rammen pulsslag Ramme til manuelle parametre Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Anvendelse af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Vedligeholdelse og service Udfør periodisk kontrol Fjern vægsystemet fra væggen Udskiftning af batteri Rengøring af vægsystemet (ikke håndtagsholderne og tilbehør) Rengøring af håndtagsholderne

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Rengøring af vægsystemets tilbehør Specifikationer Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer Monitorradio Konfigurationsmuligheder Patenter Standarder og overholdelse Generel overensstemmelse og standarder Generel radiooverensstemmelse Vejledning og oplysninger fra producenten EMC-overensstemmelse Emissions- og immunitetsinformation Avancerede indstillinger Generelt Parametre Datastyring Netværk Service Fejlfinding NIBT-meddelelser SpO2og SpHb meddelelser Temperaturmeddelelser Vægttæller-meddelelser Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Meddelelser til patientdatastyring Radiomeddelelser Ethernetmeddelelser USB-meddelelser Systemmeddelelser Meddelelser fra batteristrømstyringen Meddelelser til konfigurationshåndtering Problemer og løsninger Appendiks Godkendt tilbehør Garanti

6 vi Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System

7 1 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System kombinerer de avancerede, let anvendelige monitoregenskaber af Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series med Welch Allyn powerhåndtagene. Denne vejledning (brugsanvisning) er udviklet til at hjælpe dig med at forstå funktion og betjening af vægsystemet. Oplysningerne i denne vejledning, inklusive illustrationerne, er baseret på et vægsystem, der er konfigureret med non-invasivt blodtryk (NIBP), kropstemperatur, pulsoximetri (SpO2), total hæmoglobin-koncentration (SpHb), pulsfrekvens, tællevægt og to powerhåndtag. Hvis dit vægsystems konfiguration mangler nogen af disse muligheder, gælder visse oplysninger i denne vejledning ikke. Læs de afsnit i vejledningen, der gælder for din brug af vægsystemet, før det tages i anvendelse. I denne brugsanvisning kan Integrated Wall System omtales som et vægsystem eller en monitor. Tilsigtet brug Nogle produktegenskaber beskrevet i denne vejledning er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Hvis du ønsker den seneste information om produkter og egenskaber, kan du kontakte Welch Allyns kundeservice. Samling af håndtagsmodul Håndtagene leverer strøm til Welch Allyn-3,5V-instrumenter. Connex Vital Signs Monitor-patientmonitor Serien VSM 6000 Series af monitorer er beregnet til brug af klinikere og medicinsk kvalificeret personale for overvågning af neonatale, pædiatriske og voksne patienter for: ikke-invasiv måling af blodtryk pulsfrekvens ikke-invasiv funktionel iltmætning af arteriolær hæmoglobin (SpO2) og kropstemperatur i normal og aksillær modus De mest almindelige steder, hvor patienter skal monitoreres, er afdelinger for almen medicin og kirurgi, generelt hospitalsmiljø og alternative sundhedsomgivelser. Den valgfri Masimo Rainbow SET og tilbehør er beregnet til konstant ikke-invasiv overvågning af den totale hæmoglobinkoncentration hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter både under bevægelses og ikke-bevægelsestilstande, og for patienter, som er godt eller dårligt perfunderet i hospitaler og institutioner i sundhedssektoren.

8 2 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System Valgfri kompatible vægtskalaer (f.eks. Health o meter ) kan bruges til indtastning af højde, vægt og BMI. Dette produkt er udelukkende til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale. Kontraindikationer Systemet er ikke beregnet til at blive brugt: På patienter, der er forbundet til hjerte/lungemaskiner. På patienter, der skal transporteres uden for hospitalet. I nærheden af en MRI-maskine. I et dykkerkammer. I nærheden af brændbare anæstetika. I nærheden af elektrokauteriseringsenheder. For kontraindikationer af SpO2 og SpHb -sensorer, rådfør dig med producentens brugsanvisninger.

9 3 Symboler Dokumentationssymboler ADVARSEL Advarslerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Forsigtig Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Denne definition gælder for både gule og sort/hvide symboler. Se brugsanvisningen. Strømsymboler Tændt/standby Ækvipotentiel terminal (på displayet) Monitor er tilsluttet vekselstrøm Batteriet mangler eller virker ikke (på monitoren, grøn indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet helt opladet (på monitoren, gul indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet oplader Vekselstrøm (AC) Batteriets opladningsniveau Batteridæksel Genopladeligt batteri Li-ion-batteri Netindførselsstrøm

10 4 Symboler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Tilslutningssymboler USB Ethernet RJ-45 Trådløst signal-styrke Bedst (4 bjælker) God (3 bjælker) Nogenlunde (2 bjælker) Svag (1 bjælke) Intet signal (ingen bjælker) Ingen forbindelse (blank) Sygeplejerskekald Diverse symboler Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinske anordninger 93/42/ EØF Tilkald service Godkendt repræsentant i Det Europæiske Fællesskab Defibrillationssikker Type BF anvendte dele Producent Genbrug Bestillingsnummer Serienummer Må ikke genbruges Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Kina RoHS-mærker til kontrol af forurening, der forårsages af elektroniske informationsprodukter. XX angiver miljøvenlig brugsperiode i år. Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Brugsbegrænsninger af trådløse enheder i Europa. EU s Klasse 2-radioudstyr.

11 5 Skærmelementer Global navigation Vælg indstilling NIBT NIBT start NIBT stop Indikatorer for intervalstatus Knap til NIBT-visning Temperatur Funktionsknap til temperatursted Procesindikator Valg af direkte tilstand

12 6 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System SpO2 og pulsfrekvens Pulsamplitudebjælke SatSeconds timer (kun Nellcor-funktion) SpO2-visningsskift Valg af svartilstand (tryk for hurtig tilstand) Hjertefrekvens (i slag pr. minut) Total hæmoglobin (SpHb) SpHb-visningsskift Gennemsnitstilstand Manuelle parametre Valg af manuel parameter Alarm- og informationsmeddelelser Knappen Alarmgrænse Knap til alarm til/fra Knap til skift mellem flere alarmer Alarmlyd på pause Alarm aktiv

13 Brugsanvisning Skærmelementer 7 Patientliste og gennemgang Tast til diakritiske tegn (findes for sprog som bruger diakritiske tegn; udseendet er forskelligt baseret på sprog) Send patienttestrapporter Symboltast Udskriv patienttestrapporter Annuller udskriftsanmodning (Ikke tilgængelig) Tilføj patientidentifikatorer Hent patientlisten fra netværket Indstillinger Gem konfigurationsindstillinger Avancerede indstillinger Gem til USB-drev Konfigurér fra USBdrev Gendan standardfabriksindstillinger

14 8 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System

15 9 Om advarsler og forholdsregler Erklæringer om advarsler og forholdsregler kan vises på monitoren, på emballagen, på forsendelsesemballagen eller i dette dokument. Monitoren er sikker for patienter og klinikere, når den bruges i henhold til vejledningen og de erklæringer om advarsler og forholdsregler, der findes i denne vejledning. Før du tager monitoren i brug, skal du gøre dig bekendt med afsnittene i denne brugsanvisning, der drejer sig om brugen af monitoren. Hvis ikke advarselserklæringerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til patientskade, sygdom eller dødsfald. Hvis ikke forholdsreglerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til skade på udstyret eller anden ejendom, eller patientdata kan gå tabt. Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Mange miljømæssige variabler, herunder patientens fysiologi og klinisk anvendelse, kan påvirke monitorens nøjagtighed og ydeevne. Klinikeren skal bekræfte alle oplysninger om livstegn, før patienten behandles. Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal man bekræfte målingen ved hjælp af en anden klinisk godkendt metode. ADVARSEL Alarmgrænser er patient- eller hospitalsspecifikke. Klinikeren skal indstille eller bekræfte alarmgrænser, så de passer til hver enkelt patient. Hver gang monitoren tændes, skal du kontrollere, at alarmindstillingerne passer til din patient, før du starter monitorering. ADVARSEL Der må kun bruges Welch Allyn godkendt tilbehør, og de skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. Hvis der bruges tilbehør, der ikke er godkendt med monitoren, kan det få indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed og påvirke produktets ydeevne og nøjagtighed på en negativ måde. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Tilslut ikke mere end én patient til en monitor. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Hvis der trænger støv og partikler ind i enheden, kan det påvirke nøjagtigheden af blodtryksmålinger. Brug monitoren i rene omgivelser for at sikre målenøjagtighed. Hvis du bemærker, at der samles støv eller fnuller på monitorens blæseråbninger, skal monitoren efterses og rengøres af en kvalificeret servicetekniker.

16 10 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System ADVARSEL Væsker kan beskadige elektronikken i Connex IWS. Sørg for, at der ikke spildes væske på vægsystemet. Hvis der spildes væske på vægsystemet: 1. Sluk for vægsystemet. 2. Tag stikket ud. 3. Fjern vægsystemet fra væggen. 4. Fjern batteripakken fra vægsystemet. 5. Aftør overskydende væske fra vægsystemet. Hvis det er muligt, at der er trængt væske ind i vægsystemet, må det ikke bruges, før det er blevet tørret korrekt samt undersøgt og afprøvet af kvalificeret servicepersonale. 6. Sæt batteripakken i igen. 7. Monter vægsystemet på væggen. 8. Tænd for vægsystemet, og bekræft, at det fungerer normalt, før det bruges. ADVARSEL Sikkerhedsrisiko. Beskadigede ledninger, kabler og tilbehør kan have indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed. Efterse regelmæssigt netstrømsledning, blodtryksmanchetten, SpO2-kabel og andet tilbehør for at se, om de er flossede, beskyttelseskappen er beskadiget, eller de på anden vis er beskadigede. Udskift om nødvendigt. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Monitoren må ikke betjenes i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brand- og stødfare. Tilslut kun LAN-kabler, der findes inden for en enkelt bygning. Strømførende LAN-kabler, der strækker sig over flere bygninger, kan udgøre en risiko for brand eller stød, medmindre de er udstyret med fiberoptiske kabler, lynafledere eller andre gældende sikkerhedsfunktioner. ADVARSEL Monitoren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Beskyt den mod hårde slag og stød. Brug ikke monitoren, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en monitor, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige monitoren. Hvis batteriet viser tegn på skade eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er godkendt af Welch Allyn. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Monitoren må ikke åbnes, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i monitoren, som brugeren kan foretage service på. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne vejledning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Må ikke udsættes for temperaturer højere end 50º C (122 ºF).

17 Brugsanvisning Om advarsler og forholdsregler 11 ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Brug kun monitoren som beskrevet i denne brugsanvisning. Monitoren må ikke bruges på patienter, som det er beskrevet i afsnittet om kontraindikationer. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller ryster. ADVARSEL Monitoren må ikke anbringes i en position, hvor den kan falde ned på patienten. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af hospitalets strøm. Hvis der hersker tvivl om hospitalets strøm eller beskyttelsesjordledning, må monitoren altid kun betjenes via batteriet, når den er tilsluttet en patient. ADVARSEL I forbindelse med brugeren og patientens sikkerhed skal eksternt udstyr og tilbehør, der kan komme i direkte kontakt med patienten, overholde alle gældende sikkerheds-, EMC- og lovmæssige krav. ADVARSEL Alle signalindgangs- og udgangsstik (I/O) er kun beregnede til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er gældende for monitoren. Hvis der tilsluttes yderligere enheder til monitoren, kan det øge lækstrømmen for chassiset eller patienten. Overhold kravene i IEC af hensyn til operatørens og patientens sikkerhed. Mål lækstrømmen for at få bekræftet, at der ikke er fare for elektrisk stød. ADVARSEL Risiko for fejl på udstyret og patientskade. Tildæk ikke luftindsugningsventilerne på højre side eller luftudsugningsventilerne foran på Connex IWS. Hvis disse ventiler bliver tildækket, kan det føre til overophedning eller tilsløring af alarmer. ADVARSEL Dette udstyr er ikke egnet til anvendelse i nærheden af elektrokirurgi. ADVARSEL Risiko for krydskontaminering eller nosokomiel infektion. Rengør og desinficér monitoren regelmæssigt i henhold til hospitalets protokoller og standarder eller lokale bestemmelser. Hvis hænderne vaskes grundigt før og efter kontakt med patienten, reduceres risikoen for krydskontaminering og nosokomiel infektion betydeligt. ADVARSEL Instrumenthåndtagene til fysisk undersøgelse er udformet til periodisk anvendelse. Tiden, de er tændt, må ikke overskride 2 minutter. Sørg for, at de er slukket i mindst 10 minutter mellem patientbesøg. Forsigtig Ifølge amerikansk lovgivning må salg, distribution eller anvendelse af denne monitor kun foretages af eller efter ordre af en læge eller certificerede professionelle inden for sundhedsbranchen. Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdeling for at sikre, at monteringstilbehøret er installeret professionelt, sikkert og pålideligt.

18 12 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Risiko for elektromagnetisk interferens. Monitoren er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens. Disse standarder har til hensigt at minimere elektromagnetisk interferens fra medicinsk udstyr. Selvom denne monitor ikke må forventes at forårsage problemer for andet kompatibelt udstyr eller blive påvirket af andre kompatible enheder, kan der stadig forekomme problemer med interferens. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende monitoren i nærheden af andet udstyr. Hvis der observeres udstyrsinterferens, skal udstyret flyttes til et andet sted, eller du kan læse i producentens brugsanvisning. Forsigtig Brug kun en Klasse I (jordet) netstrømsledning til strømføring af denne monitor. Forsigtig Brug ikke et langt tryk på til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. Forsigtig Træk aldrig i strømledningen, når den tages ud af strømkontakten. Når strømledningen tages ud, skal du altid tage fat i stikket og ikke i ledningen. Hold ledningen væk fra væsker, varme og skarpe kanter. Udskift strømledningen, hvis ledningens beskyttelseskappe eller isolering er beskadiget, eller hvis ledningen er gået løs fra stikket. Forsigtig Brug kun Welch Allyn -USB-klientkabel til at tilslutte en bærbar computer til USB-klientporten. En bærbar computer, som kobles til monitoren, skal køre på et batteri, en kompatibel strømforsyning, eller en kompatibel isolationstransformer. Forsigtig Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke reagerer korrekt, skal du læse i fejlfindingsafsnittet. Hvis ikke problemet kan løses, må monitoren ikke bruges mere. Kontakt et godkendt Welch Allyn-servicecenter eller kvalificeret servicepersonale. Forsigtig Bekræft patientens identitet på monitoren efter manuel eller stregkodeindskrivning, før patientens journal udskrives eller overføres.

19 13 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Din model indeholder måske ikke alle disse funktioner. Fronten Nr. Funktion Beskrivelse 1 Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse - Håndtag og håndtagsholdere Håndtagene accepterer alle 3,5V Welch Allyninstrumenthoveder. Håndtagsholderne understøtter brug af et håndtag ad gangen. Håndtaget tænder automatisk, når du fjerner det fra holderen, og slukker, når du sætter det tilbage. 2 Reostat Findes på hvert håndtag. Lysstyrken øges ved at dreje med uret, og lysstyrken mindskes ved at dreje mod uret. 3 Udsugningsventiler Udsugningsventilerne køler monitoren. 4 LCD-skærm Berøringsfølsom farveskærm med opløsning på 1024 x 600 til grafisk brugergrænseflade. 5 Opbevaringsrum Til tildækket opbevaring af ekstra probeovertræk og andet småt tilbehør. 6 Udvidelsesudgange Giver plads til at tilføje moduler. 7 Probeovertræk til SureTemp Plus - termometer Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder.

20 14 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse 8 SureTemp Plus -termometerprobe Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder. 9 Braun ThermoScan PRO termometer og -holder Understøtter temperaturmålinger i øret. Holderen oplader termometrets batteri. 10 SureTemp Plus -termometerstik Sikrer probetilslutningen til vægsystemet. 11 Blodtryk og pulsoximetri Se frontens underside for flere detaljer. 12 Afbryderkontakt og LED Tænd/standby-kontakt. LED angiver opladningsstatus, når enheden er tilsluttet netstrømmen: Grøn: Batteriet er opladet. Gul: Batteriet oplader. 13 USB/Kommunikationsdæksel Indeholder lysbjælke. Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr samt nogen trækning af ledninger og kabler. 14 Lysbjælke Giver en synlig alarm med røde og gule LED. 15 Højttaler Udsender toner. En piezosummer inden i monitoren bruges som reserve. 16 Speculumdispenser Dispenserer KleenSpec -engangsspeculum i pædiatriske (2,75 mm) og voksne (4,25 mm) størrelser. Frontens underside (Venstre: USB/Kommunikationsdæksel fastgjort, Højre: USB/Kommunikationsdæksel fjernet) 1 Holdeskruer Understøtter fjernelse og fastgørelse af USB/ Kommunikationsdæksel. 2 Blodtryk Selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. Understøtter slanger med dobbelt eller enkelt lumen. 3 Pulsoximetri Valgfrit Nellcor (SpO2) eller Masimo Rainbow SET (SpO2 eller kombineret SpO2/SpHb) i et selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. 4 USB-stik til computer Giver forbindelse til en ekstern computer til afprøvning, dataoverførsel og softwareopgraderinger.

21 Brugsanvisning Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger 15 Nr. Funktion Beskrivelse 5 Strømforbindelse Til ekstern netstrømsforbindelse. 6 Jord (ækvipotentiel terminal) Understøtter elektrisk sikkerhedsafprøvning; terminal til tilslutning af potentiel udligningsleder. 7 USB-stik Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr. 8 USB-kabelholder Reducerer belastning på USB-kabler og -stik; hjælper med at forhindre, at kabler afbrydes. Bagside 1 Indhak til monteringsbeslag Sikrer monitoren, når den er monteret på væggen. 2 Ethernet RJ-45 Giver ledningsforbindelse til computernetværket. 3 Li-ion-batteri Reservestrømforsyning til vægsystemet. 4 Sygeplejerskekald Giver en forbindelse til hospitalets sygeplejerskekaldesystem. Tilbehørsholder 1 Tilbehørsholder Opbevarer tilbehør og arrangerer kabler. 2 SpO2 -holder Giver et sted til at vikle SpO2-kabel fast og fastgøre SpO2- fingerklemmen.

22 16 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse Monteringsmaterialer 1 Skinnebeslag og hardware til vægmontering 2 Monteringsbeslag og hardware til tilbehørsholder Fastgør vægsystemet til væggen. Fastgør tilbehørsholderen til væggen og tillader trækning og aflastning for netstrømsledning.

23 17 Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdelingen for at sikre, at enheden monteres professionelt, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. For en liste over alle godkendte forbrugsvarer og tilbehør, se Godkendt tilbehør i tillægget. Udpakning af vægsystemet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Forsigtig Du skal følge disse instruktioner nøje for at sikre, at det er sikkert og let at samle. Forsigtig Fjern ikke noget af pakkematerialet omkring vægsystemet, før instruktionerne beder dig om det. 1. Løft vægsystemet ud af kassen ved hjælp af paphåndtagene. 2. Mens vægsystemet stadig er i sin emballage, placeres det på et bord eller en flad arbejdsflade, og det fjernes fra plastikposen.

24 18 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Vend vægsystemet om, således at bagsiden af vægsystemet vender opad. Indsæt batteriet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Det antages derfor, at vægsystemet er slukket. ADVARSEL Risiko for brand, eksplosion og forbrændinger. Batteripakken må ikke kortsluttes, knuses, afbrændes eller skilles ad. 1. Find batterirummet, der angives med. 2. Indsæt batteriet. (Batteriet ligger i en lyserød antistatisk pose i tilbehørsæsken).

25 Brugsanvisning Opsætning 19 Forberedelser til montering 1. Træk monteringsskinnebeslaget ud af emballagen, og læg det til side. Kassér det ikke. Vend derefter vægsystemet om, så det ligger på bagsiden Fjern pappet i enderne og al flamingoen som vist, og læg det til side til genbrug. 1

26 20 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Fjern endnu ikke det pap, der fastgør håndtagene på venstre side af vægsystemet. Pappet forhindrer beskadigelse af disse instrumenter under monteringen. Liste over hardware til montering Brug disse genstande til at montere vægsystemet. Skinnebeslag til montering Beslag til tilbehørsholder Skruer 6 x Liste over værktøj Monteringssted Brug dette værktøj til at montere vægsystemet. nr. 2 Phillips-skruetrækker vaterpas målebånd stolpefinder bor borehoved med diameter på 3,17 mm (1/8 inch) Inden montering af vægsystemet skal følgende anbefalinger overvejes for at bestemme det bedste monteringssted: Monter vægsystemet på stolper. Monter vægsystemet inden for rækkevidde af en stikkontakt. Netstrømsledningen er 2,44 m lang (8 fod). Undgå kraftigt oplyste områder. Blodtryksslangen er 2,44 m lang (8 fod).

27 Brugsanvisning Opsætning 21 Placer vægsystemet således, at alle instrumenter er tilgængelige, og på et sted, hvor der kan foretages ergonomiske undersøgelser. Eksempel på indretning af stue 2 r 1 1. Connex Integrated Wall System 2. Undersøgelsesleje Montering af vægsystemet 1. På den valgte væg findes og markeres stolperne, og systemets højde vælges samt den tilsvarende højde for monteringsskinnebeslaget. Anbefaling: Anbring monteringsskinnebeslaget 1,6 m (63 inches) fra gulvet, således at skærmens midterhøjde er ca. 1,6 m (63 inches) fra gulvet. Forsigtig Denne tegning viser det fysiske forhold mellem monteringsbeslagene og mellem dem og vægsystemet, efter du har fulgt monteringsanvisningerne. Vægsystemet må ikke anbringes på væggen, før du har udført alle de indledende trin. 2. Monter monteringsskinnebeslaget på tre stolper i den valgte højde med de leverede skruer (der medfølger ankre som yderligere støtte). Forsigtig Sørg for, at beslagets overkant stikker ud fra væggen, og at beslaget er i vater.

28 22 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Træk netstrømsledningen gennem kanalen bag på beslaget til tilbehørsholderen, og monter derefter beslaget på midterstolpen mindst 33 cm (13 inches) under monteringsskinnebeslaget. 4. Før vægsystemet monteres, fjernes dækslet ved at løsne holdeskruerne.

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere