Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning"

Transkript

1 Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning

2 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte den tilsigtede brug af produktet, som er beskrevet i denne udgivelse, fra det medie, der er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller nogen del deraf er tilladt uden skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert anvendelse af produktet, som kan opstå som et resultat af undladelse af at anvende dette produkt i henhold til instruktionerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort og SureBP er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Vital Signs Monitor 6000 Series er et varemærke tilhørende Welch Allyn. LNCS, SpHb, ReSposable og Rainbow er varemærker tilhørende, og SET, LNOP og Masimo er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Besiddelse eller køb af en Masimo SpO2- eller MasimoSpHb-udstyret enhed, indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået licens til at anvende enheden med ikke-godkendte sensorer eller kabler, der, alene eller kombineret med denne enhed, ville være omfattet af et eller flere patenter, der er relateret til denne enhed. Nellcor og OxiMax er registrerede varemærker tilhørende Nellcor Puritan Bennett Inc. Braun og ThermoScan er registrerede varemærker tilhørende Braun GmbH. Health o meter er et registreret varemærke tilhørende Sunbeam Products, Inc. og anvendes under licens. Softwaren i dette produkt er copyright 2012 Welch Allyn eller deres leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet efter amerikansk lovgivning om ophavsret og efter internationale aftaler. Under disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, skilles ad eller på anden måde bringes i en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette er ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, adkomst og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller deres leverandører. Ring til Welch Allyn teknisk support for oplysninger om Welch Allyn-produkter: USA Canada Europæisk callcenter Tyskland Japan Malaysia Singapore Spanien Storbritannien Australien Kina Frankrig Italien Latinamerika Nederlandene Sydafrika Sverige (CD) ver. A (trykt kopi) Materialenummer , ver. A Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory Affairs-repræsentant Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Den Irske Republik

3 iii Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Tilsigtet brug... 1 Kontraindikationer... 2 Symboler... 3 Skærmelementer... 5 Om advarsler og forholdsregler... 9 Generelle advarsler og forholdsregler... 9 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Udpakning af vægsystemet Indsæt batteriet Forberedelser til montering Monteringssted Montering af vægsystemet Montering af tilbehørsholder Tilslutning af blodtryksslange (NIBP) Opsætning af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse og speculumdispenser Opsætning af SureTemp Plus -termometret Opsætning af Braun ThermoScan PRO 4000-termometret Tilslutning af netstrøm Påsæt et tilbehør Opstart Strøm Tænd for strømmen til monitoren Sluk for strømmen til monitoren Nulstil vægsystemet Vælg et sprog Indstilling af dato og tid Indtast klinikerens oplysninger Indstil standardkonfiguration Navigation Fanen Start Område for enhedsstatus... 39

4 iv Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System Indholdsområde Navigationsområde Profiler Vælg en profil Brug af numerisk tastatur, tastatur og stregkodescanner Åben det numeriske tastatur Numerisk tastatur Indtast et tal Luk det numeriske tastatur Åben tastaturet Tastatur Indtast et bogstav eller tal Indtast et symbol eller et særligt tegn Indtast diakritisk tegn Luk tastaturet Brug en stregkodescanner Patientdatastyring Tilføj en patient til patienlisten Indlæs patientdata med stregkodescanneren Vælg en patient Håndtér patientjournaler Slet en patient fra listen Indstillinger Justér indstillinger Alarmer Nulstil (pause eller sluk) lydalarmer Justér alarmgrænser for livstegn Ændring af lydalarmmeddelelse Alarmmeddelelser og -prioriteter Sygeplejerskekald Patientmonitorering NIBT Temperatur SpO SpHb Rammen pulsslag Ramme til manuelle parametre Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Anvendelse af instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Vedligeholdelse og service Udfør periodisk kontrol Fjern vægsystemet fra væggen Udskiftning af batteri Rengøring af vægsystemet (ikke håndtagsholderne og tilbehør) Rengøring af håndtagsholderne

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Rengøring af vægsystemets tilbehør Specifikationer Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer Monitorradio Konfigurationsmuligheder Patenter Standarder og overholdelse Generel overensstemmelse og standarder Generel radiooverensstemmelse Vejledning og oplysninger fra producenten EMC-overensstemmelse Emissions- og immunitetsinformation Avancerede indstillinger Generelt Parametre Datastyring Netværk Service Fejlfinding NIBT-meddelelser SpO2og SpHb meddelelser Temperaturmeddelelser Vægttæller-meddelelser Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse Meddelelser til patientdatastyring Radiomeddelelser Ethernetmeddelelser USB-meddelelser Systemmeddelelser Meddelelser fra batteristrømstyringen Meddelelser til konfigurationshåndtering Problemer og løsninger Appendiks Godkendt tilbehør Garanti

6 vi Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex Integrated Wall System

7 1 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System kombinerer de avancerede, let anvendelige monitoregenskaber af Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series med Welch Allyn powerhåndtagene. Denne vejledning (brugsanvisning) er udviklet til at hjælpe dig med at forstå funktion og betjening af vægsystemet. Oplysningerne i denne vejledning, inklusive illustrationerne, er baseret på et vægsystem, der er konfigureret med non-invasivt blodtryk (NIBP), kropstemperatur, pulsoximetri (SpO2), total hæmoglobin-koncentration (SpHb), pulsfrekvens, tællevægt og to powerhåndtag. Hvis dit vægsystems konfiguration mangler nogen af disse muligheder, gælder visse oplysninger i denne vejledning ikke. Læs de afsnit i vejledningen, der gælder for din brug af vægsystemet, før det tages i anvendelse. I denne brugsanvisning kan Integrated Wall System omtales som et vægsystem eller en monitor. Tilsigtet brug Nogle produktegenskaber beskrevet i denne vejledning er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Hvis du ønsker den seneste information om produkter og egenskaber, kan du kontakte Welch Allyns kundeservice. Samling af håndtagsmodul Håndtagene leverer strøm til Welch Allyn-3,5V-instrumenter. Connex Vital Signs Monitor-patientmonitor Serien VSM 6000 Series af monitorer er beregnet til brug af klinikere og medicinsk kvalificeret personale for overvågning af neonatale, pædiatriske og voksne patienter for: ikke-invasiv måling af blodtryk pulsfrekvens ikke-invasiv funktionel iltmætning af arteriolær hæmoglobin (SpO2) og kropstemperatur i normal og aksillær modus De mest almindelige steder, hvor patienter skal monitoreres, er afdelinger for almen medicin og kirurgi, generelt hospitalsmiljø og alternative sundhedsomgivelser. Den valgfri Masimo Rainbow SET og tilbehør er beregnet til konstant ikke-invasiv overvågning af den totale hæmoglobinkoncentration hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter både under bevægelses og ikke-bevægelsestilstande, og for patienter, som er godt eller dårligt perfunderet i hospitaler og institutioner i sundhedssektoren.

8 2 Introduktion Welch Allyn Connex Integrated Wall System Valgfri kompatible vægtskalaer (f.eks. Health o meter ) kan bruges til indtastning af højde, vægt og BMI. Dette produkt er udelukkende til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale. Kontraindikationer Systemet er ikke beregnet til at blive brugt: På patienter, der er forbundet til hjerte/lungemaskiner. På patienter, der skal transporteres uden for hospitalet. I nærheden af en MRI-maskine. I et dykkerkammer. I nærheden af brændbare anæstetika. I nærheden af elektrokauteriseringsenheder. For kontraindikationer af SpO2 og SpHb -sensorer, rådfør dig med producentens brugsanvisninger.

9 3 Symboler Dokumentationssymboler ADVARSEL Advarslerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Forsigtig Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Denne definition gælder for både gule og sort/hvide symboler. Se brugsanvisningen. Strømsymboler Tændt/standby Ækvipotentiel terminal (på displayet) Monitor er tilsluttet vekselstrøm Batteriet mangler eller virker ikke (på monitoren, grøn indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet helt opladet (på monitoren, gul indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet oplader Vekselstrøm (AC) Batteriets opladningsniveau Batteridæksel Genopladeligt batteri Li-ion-batteri Netindførselsstrøm

10 4 Symboler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Tilslutningssymboler USB Ethernet RJ-45 Trådløst signal-styrke Bedst (4 bjælker) God (3 bjælker) Nogenlunde (2 bjælker) Svag (1 bjælke) Intet signal (ingen bjælker) Ingen forbindelse (blank) Sygeplejerskekald Diverse symboler Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinske anordninger 93/42/ EØF Tilkald service Godkendt repræsentant i Det Europæiske Fællesskab Defibrillationssikker Type BF anvendte dele Producent Genbrug Bestillingsnummer Serienummer Må ikke genbruges Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Kina RoHS-mærker til kontrol af forurening, der forårsages af elektroniske informationsprodukter. XX angiver miljøvenlig brugsperiode i år. Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Brugsbegrænsninger af trådløse enheder i Europa. EU s Klasse 2-radioudstyr.

11 5 Skærmelementer Global navigation Vælg indstilling NIBT NIBT start NIBT stop Indikatorer for intervalstatus Knap til NIBT-visning Temperatur Funktionsknap til temperatursted Procesindikator Valg af direkte tilstand

12 6 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System SpO2 og pulsfrekvens Pulsamplitudebjælke SatSeconds timer (kun Nellcor-funktion) SpO2-visningsskift Valg af svartilstand (tryk for hurtig tilstand) Hjertefrekvens (i slag pr. minut) Total hæmoglobin (SpHb) SpHb-visningsskift Gennemsnitstilstand Manuelle parametre Valg af manuel parameter Alarm- og informationsmeddelelser Knappen Alarmgrænse Knap til alarm til/fra Knap til skift mellem flere alarmer Alarmlyd på pause Alarm aktiv

13 Brugsanvisning Skærmelementer 7 Patientliste og gennemgang Tast til diakritiske tegn (findes for sprog som bruger diakritiske tegn; udseendet er forskelligt baseret på sprog) Send patienttestrapporter Symboltast Udskriv patienttestrapporter Annuller udskriftsanmodning (Ikke tilgængelig) Tilføj patientidentifikatorer Hent patientlisten fra netværket Indstillinger Gem konfigurationsindstillinger Avancerede indstillinger Gem til USB-drev Konfigurér fra USBdrev Gendan standardfabriksindstillinger

14 8 Skærmelementer Welch Allyn Connex Integrated Wall System

15 9 Om advarsler og forholdsregler Erklæringer om advarsler og forholdsregler kan vises på monitoren, på emballagen, på forsendelsesemballagen eller i dette dokument. Monitoren er sikker for patienter og klinikere, når den bruges i henhold til vejledningen og de erklæringer om advarsler og forholdsregler, der findes i denne vejledning. Før du tager monitoren i brug, skal du gøre dig bekendt med afsnittene i denne brugsanvisning, der drejer sig om brugen af monitoren. Hvis ikke advarselserklæringerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til patientskade, sygdom eller dødsfald. Hvis ikke forholdsreglerne i denne vejledning overholdes, kan det føre til skade på udstyret eller anden ejendom, eller patientdata kan gå tabt. Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Mange miljømæssige variabler, herunder patientens fysiologi og klinisk anvendelse, kan påvirke monitorens nøjagtighed og ydeevne. Klinikeren skal bekræfte alle oplysninger om livstegn, før patienten behandles. Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal man bekræfte målingen ved hjælp af en anden klinisk godkendt metode. ADVARSEL Alarmgrænser er patient- eller hospitalsspecifikke. Klinikeren skal indstille eller bekræfte alarmgrænser, så de passer til hver enkelt patient. Hver gang monitoren tændes, skal du kontrollere, at alarmindstillingerne passer til din patient, før du starter monitorering. ADVARSEL Der må kun bruges Welch Allyn godkendt tilbehør, og de skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. Hvis der bruges tilbehør, der ikke er godkendt med monitoren, kan det få indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed og påvirke produktets ydeevne og nøjagtighed på en negativ måde. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Tilslut ikke mere end én patient til en monitor. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Hvis der trænger støv og partikler ind i enheden, kan det påvirke nøjagtigheden af blodtryksmålinger. Brug monitoren i rene omgivelser for at sikre målenøjagtighed. Hvis du bemærker, at der samles støv eller fnuller på monitorens blæseråbninger, skal monitoren efterses og rengøres af en kvalificeret servicetekniker.

16 10 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System ADVARSEL Væsker kan beskadige elektronikken i Connex IWS. Sørg for, at der ikke spildes væske på vægsystemet. Hvis der spildes væske på vægsystemet: 1. Sluk for vægsystemet. 2. Tag stikket ud. 3. Fjern vægsystemet fra væggen. 4. Fjern batteripakken fra vægsystemet. 5. Aftør overskydende væske fra vægsystemet. Hvis det er muligt, at der er trængt væske ind i vægsystemet, må det ikke bruges, før det er blevet tørret korrekt samt undersøgt og afprøvet af kvalificeret servicepersonale. 6. Sæt batteripakken i igen. 7. Monter vægsystemet på væggen. 8. Tænd for vægsystemet, og bekræft, at det fungerer normalt, før det bruges. ADVARSEL Sikkerhedsrisiko. Beskadigede ledninger, kabler og tilbehør kan have indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed. Efterse regelmæssigt netstrømsledning, blodtryksmanchetten, SpO2-kabel og andet tilbehør for at se, om de er flossede, beskyttelseskappen er beskadiget, eller de på anden vis er beskadigede. Udskift om nødvendigt. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Monitoren må ikke betjenes i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brand- og stødfare. Tilslut kun LAN-kabler, der findes inden for en enkelt bygning. Strømførende LAN-kabler, der strækker sig over flere bygninger, kan udgøre en risiko for brand eller stød, medmindre de er udstyret med fiberoptiske kabler, lynafledere eller andre gældende sikkerhedsfunktioner. ADVARSEL Monitoren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Beskyt den mod hårde slag og stød. Brug ikke monitoren, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en monitor, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige monitoren. Hvis batteriet viser tegn på skade eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er godkendt af Welch Allyn. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Monitoren må ikke åbnes, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i monitoren, som brugeren kan foretage service på. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne vejledning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Må ikke udsættes for temperaturer højere end 50º C (122 ºF).

17 Brugsanvisning Om advarsler og forholdsregler 11 ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Brug kun monitoren som beskrevet i denne brugsanvisning. Monitoren må ikke bruges på patienter, som det er beskrevet i afsnittet om kontraindikationer. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller ryster. ADVARSEL Monitoren må ikke anbringes i en position, hvor den kan falde ned på patienten. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af hospitalets strøm. Hvis der hersker tvivl om hospitalets strøm eller beskyttelsesjordledning, må monitoren altid kun betjenes via batteriet, når den er tilsluttet en patient. ADVARSEL I forbindelse med brugeren og patientens sikkerhed skal eksternt udstyr og tilbehør, der kan komme i direkte kontakt med patienten, overholde alle gældende sikkerheds-, EMC- og lovmæssige krav. ADVARSEL Alle signalindgangs- og udgangsstik (I/O) er kun beregnede til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er gældende for monitoren. Hvis der tilsluttes yderligere enheder til monitoren, kan det øge lækstrømmen for chassiset eller patienten. Overhold kravene i IEC af hensyn til operatørens og patientens sikkerhed. Mål lækstrømmen for at få bekræftet, at der ikke er fare for elektrisk stød. ADVARSEL Risiko for fejl på udstyret og patientskade. Tildæk ikke luftindsugningsventilerne på højre side eller luftudsugningsventilerne foran på Connex IWS. Hvis disse ventiler bliver tildækket, kan det føre til overophedning eller tilsløring af alarmer. ADVARSEL Dette udstyr er ikke egnet til anvendelse i nærheden af elektrokirurgi. ADVARSEL Risiko for krydskontaminering eller nosokomiel infektion. Rengør og desinficér monitoren regelmæssigt i henhold til hospitalets protokoller og standarder eller lokale bestemmelser. Hvis hænderne vaskes grundigt før og efter kontakt med patienten, reduceres risikoen for krydskontaminering og nosokomiel infektion betydeligt. ADVARSEL Instrumenthåndtagene til fysisk undersøgelse er udformet til periodisk anvendelse. Tiden, de er tændt, må ikke overskride 2 minutter. Sørg for, at de er slukket i mindst 10 minutter mellem patientbesøg. Forsigtig Ifølge amerikansk lovgivning må salg, distribution eller anvendelse af denne monitor kun foretages af eller efter ordre af en læge eller certificerede professionelle inden for sundhedsbranchen. Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdeling for at sikre, at monteringstilbehøret er installeret professionelt, sikkert og pålideligt.

18 12 Om advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Risiko for elektromagnetisk interferens. Monitoren er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens. Disse standarder har til hensigt at minimere elektromagnetisk interferens fra medicinsk udstyr. Selvom denne monitor ikke må forventes at forårsage problemer for andet kompatibelt udstyr eller blive påvirket af andre kompatible enheder, kan der stadig forekomme problemer med interferens. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende monitoren i nærheden af andet udstyr. Hvis der observeres udstyrsinterferens, skal udstyret flyttes til et andet sted, eller du kan læse i producentens brugsanvisning. Forsigtig Brug kun en Klasse I (jordet) netstrømsledning til strømføring af denne monitor. Forsigtig Brug ikke et langt tryk på til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. Forsigtig Træk aldrig i strømledningen, når den tages ud af strømkontakten. Når strømledningen tages ud, skal du altid tage fat i stikket og ikke i ledningen. Hold ledningen væk fra væsker, varme og skarpe kanter. Udskift strømledningen, hvis ledningens beskyttelseskappe eller isolering er beskadiget, eller hvis ledningen er gået løs fra stikket. Forsigtig Brug kun Welch Allyn -USB-klientkabel til at tilslutte en bærbar computer til USB-klientporten. En bærbar computer, som kobles til monitoren, skal køre på et batteri, en kompatibel strømforsyning, eller en kompatibel isolationstransformer. Forsigtig Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke reagerer korrekt, skal du læse i fejlfindingsafsnittet. Hvis ikke problemet kan løses, må monitoren ikke bruges mere. Kontakt et godkendt Welch Allyn-servicecenter eller kvalificeret servicepersonale. Forsigtig Bekræft patientens identitet på monitoren efter manuel eller stregkodeindskrivning, før patientens journal udskrives eller overføres.

19 13 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Din model indeholder måske ikke alle disse funktioner. Fronten Nr. Funktion Beskrivelse 1 Instrumenthåndtag til fysisk undersøgelse - Håndtag og håndtagsholdere Håndtagene accepterer alle 3,5V Welch Allyninstrumenthoveder. Håndtagsholderne understøtter brug af et håndtag ad gangen. Håndtaget tænder automatisk, når du fjerner det fra holderen, og slukker, når du sætter det tilbage. 2 Reostat Findes på hvert håndtag. Lysstyrken øges ved at dreje med uret, og lysstyrken mindskes ved at dreje mod uret. 3 Udsugningsventiler Udsugningsventilerne køler monitoren. 4 LCD-skærm Berøringsfølsom farveskærm med opløsning på 1024 x 600 til grafisk brugergrænseflade. 5 Opbevaringsrum Til tildækket opbevaring af ekstra probeovertræk og andet småt tilbehør. 6 Udvidelsesudgange Giver plads til at tilføje moduler. 7 Probeovertræk til SureTemp Plus - termometer Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder.

20 14 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse 8 SureTemp Plus -termometerprobe Understøtter temperaturmålinger fra orale, aksillære og rektale målesteder. 9 Braun ThermoScan PRO termometer og -holder Understøtter temperaturmålinger i øret. Holderen oplader termometrets batteri. 10 SureTemp Plus -termometerstik Sikrer probetilslutningen til vægsystemet. 11 Blodtryk og pulsoximetri Se frontens underside for flere detaljer. 12 Afbryderkontakt og LED Tænd/standby-kontakt. LED angiver opladningsstatus, når enheden er tilsluttet netstrømmen: Grøn: Batteriet er opladet. Gul: Batteriet oplader. 13 USB/Kommunikationsdæksel Indeholder lysbjælke. Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr samt nogen trækning af ledninger og kabler. 14 Lysbjælke Giver en synlig alarm med røde og gule LED. 15 Højttaler Udsender toner. En piezosummer inden i monitoren bruges som reserve. 16 Speculumdispenser Dispenserer KleenSpec -engangsspeculum i pædiatriske (2,75 mm) og voksne (4,25 mm) størrelser. Frontens underside (Venstre: USB/Kommunikationsdæksel fastgjort, Højre: USB/Kommunikationsdæksel fjernet) 1 Holdeskruer Understøtter fjernelse og fastgørelse af USB/ Kommunikationsdæksel. 2 Blodtryk Selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. Understøtter slanger med dobbelt eller enkelt lumen. 3 Pulsoximetri Valgfrit Nellcor (SpO2) eller Masimo Rainbow SET (SpO2 eller kombineret SpO2/SpHb) i et selvstændigt modul, der nemt kan udskiftes. 4 USB-stik til computer Giver forbindelse til en ekstern computer til afprøvning, dataoverførsel og softwareopgraderinger.

21 Brugsanvisning Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger 15 Nr. Funktion Beskrivelse 5 Strømforbindelse Til ekstern netstrømsforbindelse. 6 Jord (ækvipotentiel terminal) Understøtter elektrisk sikkerhedsafprøvning; terminal til tilslutning af potentiel udligningsleder. 7 USB-stik Giver adgang til USB-tilslutninger til ekstraudstyr. 8 USB-kabelholder Reducerer belastning på USB-kabler og -stik; hjælper med at forhindre, at kabler afbrydes. Bagside 1 Indhak til monteringsbeslag Sikrer monitoren, når den er monteret på væggen. 2 Ethernet RJ-45 Giver ledningsforbindelse til computernetværket. 3 Li-ion-batteri Reservestrømforsyning til vægsystemet. 4 Sygeplejerskekald Giver en forbindelse til hospitalets sygeplejerskekaldesystem. Tilbehørsholder 1 Tilbehørsholder Opbevarer tilbehør og arrangerer kabler. 2 SpO2 -holder Giver et sted til at vikle SpO2-kabel fast og fastgøre SpO2- fingerklemmen.

22 16 Funktionsknapper, indikatorer og tilslutninger Welch Allyn Connex Integrated Wall System Nr. Funktion Beskrivelse Monteringsmaterialer 1 Skinnebeslag og hardware til vægmontering 2 Monteringsbeslag og hardware til tilbehørsholder Fastgør vægsystemet til væggen. Fastgør tilbehørsholderen til væggen og tillader trækning og aflastning for netstrømsledning.

23 17 Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Forsigtig Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af vægmonteringstilslutninger. Welch Allyn anbefaler, at du kontakter din biomedicinske teknikafdeling eller serviceafdelingen for at sikre, at enheden monteres professionelt, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. For en liste over alle godkendte forbrugsvarer og tilbehør, se Godkendt tilbehør i tillægget. Udpakning af vægsystemet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Forsigtig Du skal følge disse instruktioner nøje for at sikre, at det er sikkert og let at samle. Forsigtig Fjern ikke noget af pakkematerialet omkring vægsystemet, før instruktionerne beder dig om det. 1. Løft vægsystemet ud af kassen ved hjælp af paphåndtagene. 2. Mens vægsystemet stadig er i sin emballage, placeres det på et bord eller en flad arbejdsflade, og det fjernes fra plastikposen.

24 18 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Vend vægsystemet om, således at bagsiden af vægsystemet vender opad. Indsæt batteriet Denne procedure gælder første gang vægsystemet opsættes. Det antages derfor, at vægsystemet er slukket. ADVARSEL Risiko for brand, eksplosion og forbrændinger. Batteripakken må ikke kortsluttes, knuses, afbrændes eller skilles ad. 1. Find batterirummet, der angives med. 2. Indsæt batteriet. (Batteriet ligger i en lyserød antistatisk pose i tilbehørsæsken).

25 Brugsanvisning Opsætning 19 Forberedelser til montering 1. Træk monteringsskinnebeslaget ud af emballagen, og læg det til side. Kassér det ikke. Vend derefter vægsystemet om, så det ligger på bagsiden Fjern pappet i enderne og al flamingoen som vist, og læg det til side til genbrug. 1

26 20 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Forsigtig Fjern endnu ikke det pap, der fastgør håndtagene på venstre side af vægsystemet. Pappet forhindrer beskadigelse af disse instrumenter under monteringen. Liste over hardware til montering Brug disse genstande til at montere vægsystemet. Skinnebeslag til montering Beslag til tilbehørsholder Skruer 6 x Liste over værktøj Monteringssted Brug dette værktøj til at montere vægsystemet. nr. 2 Phillips-skruetrækker vaterpas målebånd stolpefinder bor borehoved med diameter på 3,17 mm (1/8 inch) Inden montering af vægsystemet skal følgende anbefalinger overvejes for at bestemme det bedste monteringssted: Monter vægsystemet på stolper. Monter vægsystemet inden for rækkevidde af en stikkontakt. Netstrømsledningen er 2,44 m lang (8 fod). Undgå kraftigt oplyste områder. Blodtryksslangen er 2,44 m lang (8 fod).

27 Brugsanvisning Opsætning 21 Placer vægsystemet således, at alle instrumenter er tilgængelige, og på et sted, hvor der kan foretages ergonomiske undersøgelser. Eksempel på indretning af stue 2 r 1 1. Connex Integrated Wall System 2. Undersøgelsesleje Montering af vægsystemet 1. På den valgte væg findes og markeres stolperne, og systemets højde vælges samt den tilsvarende højde for monteringsskinnebeslaget. Anbefaling: Anbring monteringsskinnebeslaget 1,6 m (63 inches) fra gulvet, således at skærmens midterhøjde er ca. 1,6 m (63 inches) fra gulvet. Forsigtig Denne tegning viser det fysiske forhold mellem monteringsbeslagene og mellem dem og vægsystemet, efter du har fulgt monteringsanvisningerne. Vægsystemet må ikke anbringes på væggen, før du har udført alle de indledende trin. 2. Monter monteringsskinnebeslaget på tre stolper i den valgte højde med de leverede skruer (der medfølger ankre som yderligere støtte). Forsigtig Sørg for, at beslagets overkant stikker ud fra væggen, og at beslaget er i vater.

28 22 Opsætning Welch Allyn Connex Integrated Wall System 3. Træk netstrømsledningen gennem kanalen bag på beslaget til tilbehørsholderen, og monter derefter beslaget på midterstolpen mindst 33 cm (13 inches) under monteringsskinnebeslaget. 4. Før vægsystemet monteres, fjernes dækslet ved at løsne holdeskruerne.

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering Trykt i Tyskland 09/08 *M3002-9011B* Partnummer M3002-9011B 4512 610 28351 M3002-9011B

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012323 Ver. E Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere