Real Time DVR brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Real Time DVR brugsanvisning"

Transkript

1 SHR-5040 SHR-5042 Danish Real Time DVR brugsanvisning Real Time DVR Brugsanvisning Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. forestil dig mulighederne Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. For at vi kan give dig den bedste service beder vi dig registrere dit produkt på AB A Rev-01 SHR-5042_DAN.indb :53:17

2 hovedfunktioner for din DVR Din digitale videooptager (DVR) komprimerer et 4-kanal kamerainput til en MPEG4-video. Den har også funktioner til indspilning på HDD en i realtid og afspilning af indholdet ved at komprimere 4-kanal audioinputtet med ADPCM. Gennem netværket overfører den også video og lyd til en ekstern enhed i realtid og giver mulighed for overvågning af denne video og lyd gennem en fjernbetjent PC. 4-kanal kompositte inputstik Kompatibel med videokilderne NTSC/PAL Videoens CIF-størrelse (NTSC : 352X240 / PAL : 352X288) kan gemmes ved en hastighed på 120ips(NTSC)/100ips(PAL) (Billeder per sekund). 4-kanal stik til loop gennem video Understøtter overskrivningstilstanden for HDD. HDD-backup med stor kapacitet ved brug af USB 2.0-grænsefladen Backup ved brug af USB 2.0-hukommelsen og CD-RW Indspil, afspil og foretag simultane video- og lyd-overførelser til Windows Network Viewer (Net I) Mulighed for indspilning og afspilning af 4-kanal lyd Flere gemmetilstande (Kontinuerlig, Bevægelse, Alarm In og Plan) Alarmgrænseflade (input: 4, output: 2) Fjernstyret overvågningsfunktion ved brug af Windows Network Viewer (Net I) DETTE FØLGER MED I DIN DVR Når du har købt dette produkt, bedes du fjerne emballagen og anbringe dette apparat på et fladt gulv eller placere det på det sted, du ønsker at bruge det. Kontroller dernæst, om alle de følgende dele er med i æsken. Hvis du opdager, at der mangler en del, bedes du kontakte det sted, hvor du har købt dette produkt. Fjernstyringsenhed (RCU) 1 el-ledning Software-CD 4 specielle skruer (med PDF-vejledningen) Adapter 2 AAA-batterier Brugsvejledning SHR-5042_DAN.indb :53:22

3 sikkerheds regulativer Hver sikker på at huske det følgende for at sikre den rigtige brug af produktet og forhindre proprietær risiko eller skader. Brug ikke flere stik på en gang. Denne kan skab unormal varme dannelse eller ild. Sæt ikke en vase, blomsterpot, kop, kosmetik, medicin eller beholder med vand i nærheden af dig. Det kan foranledige brand. Bøj ikke el-ledningerne med magt eller sætte tungt materiale på det. Det kan foranledige brand. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan foranledige elektrisk chok. Insæt stikket kraftigt nok at det ikke ryster. En ikke perfekt forbindelse kan foranledige brand. Holde produktet fri for fugt, støv eller snavs. Dette kan foranledige brand eller elektrisk chok. Placere ikke metaler (mønter, hårpinde, metal stykker mv) eller brandbar materiale (tændstikker, papir mv.) i ventilations hullet. Det kan foranledige brand. Hold den omgivende temeratur mellem 0 C til 40 C og hold produktet fri for fugt. Det kan foranledige nedbrud. Sikre tilstrækkeligt med ventilation. Dette kan foranledige unormal funktion pga. for høje temperaturer. Hold produktet væk fra skarp lys eller varme fra varmeapperater. Det kan foranledige brand. Undlad at skille ad, reparere eller omdanne produktet Dette kan foranledige brand, elektrisk stød eller skade på grund af unormal funktion. Stikket skal fjernes med omhu. Ellers kan stikket måske blive ødelagt og foranledige brand eller elektrisk stød. Tag stikket ud i tilfælde af torden eller lyn. Det kan foranledige brand. Hold dine børn væk fra batteriet efter du har taget det ud af produktet. De kan komme til at sluge det ved en fejl. Hvis dine børn sluger det så kontakt en læge med det samme. Installere produktet et sikkeret sted og hæft produktet på væggen eller loftet med et stativ kraftigt nok til ikke at falde ned. Ellers er der risiko for at folk kommer til skade. SHR-5042_DAN.indb :53:30

4 før start ADVARSEL Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne, funktioner, forbindelse med andet udstyr, menu opsætning og lignende. Du skal huske følgende opslag: SEC forbeholder copyright til denne manual. Denne manual kan ikke kopiers uden SEC s skriftlig godkendelse. Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab som følge af din brug af ikke-standard produkt eller overtrædelse af instructionerne nævnt i denne manual. Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten fra butikken hvor du købte produktet. Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside: Før der installeres en ekstern enhed, som for eksempel en ekstern hukommelse eller HDD, bedes du kontrollere enhedens kompatibilitet med Samsung DVR. Listen over de enheder, der er kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos din forhandler. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Batteri Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer. Derfor skal samme type anvendes som det der findes i produktet. Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu. Normal spænding: 3V Normal kapacitet: 220mAh Kontinuerlig standard belastning: 0.2mA Drifts temperatur: -30 to +60 C System Slukning Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er beregnet til kan det forudsage skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage en funktionsfejl i harddisken under anvendelsen af produktet. Sluk for maskinen ved at bruge knappen på frontpanelet af din. Ved valg af knappen i pop up menuen kan den strøm førende ledning fjernes. Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt. (Alle sporgsmål vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.) For at afbryde apparatet fra el-nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor skal netstikket være let anvendeligt. Dette apparat skal altid være sluttet til stikkontakten med en beskyttende jordforbindelse. Drifts Temperatur Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0 C og 45 C (32 F og 113 F). Man risikerer at produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under den garanterede minimums temperatur. Når apparatet anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et stykke tid inden det tændes. Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur ligger mellem 5 C to 55 C (41 F to 113 F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den garanterede minimums temperatur. STANDARD GODKENDELSER KUN I KALIFORNIEN USA Denne Perklorat advarsel gælder kun for primær CR (Manganese Dioxide) Lithium mønt celler i produktet solgt eller distribueret KUN i Kalifonien i USA. Perklorat Material - speciel behandling nødvendig. Se Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke 15 i FCC reglerne. Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod interferens under afspilning i et erhvervsmæssigt miljø. Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret og brugt i henhold til instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et beboelses område risikerer man forstyrende interferens som skal fjernes for ejerens egen udgift. SHR-5042_DAN.indb :53:31

5 indhold INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID 03 INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER 11 LIVE 16 MENUOPSÆTNING 20 PTZ-KAMERASTYRING 39 INDSPILNING 42 Betjeningsanordninger på DVR en Stikindgange på bagsiden Fjernbetjening Eftersyn af installationsmiljø Tilslutning til video, lyd og skærm Netværksforbindelse Tilslutning af alarminput Tilslutning af alarmoutput Tilslutning af enheden RS-485 Tilslutning af USB Brug af systemet Live-skærmtilstand Valg af lyd til/fra Freeze og zoom Overvågning af begivenhed Spot-out-overvågning Før brug Br.-login System Kamera Overvågn. Indsp.-tils Beg.-tils Indsp.-plan Backup Netværk Tilstanden PTZ kamerastyring Grundlæggende styring af pan, tilt & zoom Menuopsætning for PTZ enheden Forud. opsæt Opsætning af kameramenu Rec(normal indspilning) Indsp.-plan Event recording indhold _01 SHR-5042_DAN.indb :53:31

6 SØG OG AFSPIL 43 APPENDIKS 46 Br.-login Søgeskærmbillede Valg af dato & tidspunkt for søgning Valg Af Søgekanal & Indspilningsgraf Afspilning Net I Ressour. Indspil Beg. Network System SFX-afspiller WebDVR Popup-menu Specifikationer Oversigtsplaner Fejlfinding (FAQ) Open source license report on the product 02_ indhold SHR-5042_DAN.indb :53:32

7 introduktion af din DVR med realtid BETJENINGSANORDNINGER PÅ DVR EN INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID introduktion af din DVR med realtid _03 SHR-5042_DAN.indb :53:33

8 Nr. Navn Funktion 1 Knappen Der vil blive krævet brugergodkendelse, hvis tænd/sluk-knappen trykkes ned, når du forsøger at afslutte systemdriften. Den bruges, når du tænder/slukker for DVR ens strømsystem. 2 -terminal 3 Knappen Dette er terminalen, der bruges til tilslutning af en USB-enhed. Den bruges, når du opgraderer systemets software. Den bruges som tilslutningsport til en USB-mus. Den bruges, når den valgte kanal på visningstilstanden ændres til fuldskærm. Den bruges som knap til numerisk indtastning i tilstanden for numerisk indtastning. 4 Knappen Udfører funktionerne TELE, WIDE, eller VIEW, når der vælges knappen. 5 6 Knappen Knappen Leverer funktionen til at gøre det digitale billede dobbelt så stort. Tryk på knappen ( ) efter at have valgt det område, der skal forstørres. (Udfører funktionen TELE, når der vælges knappen.) Udfører funktionen FREEZE i visningstilstanden. (Udfører funktionen WIDE, når der vælges knappen.) 7 Knappen Dette er funktionen, som skifter til søgetilstand. (Udfører funktionen VIS, når knappen vælges.) 8 Knappen Dette er funktionen, som ændrer systemet til opsætningstilstand. Den bruges, når du går fra en nedre menu til den øvre menu eller går ud af systemets opsætningstilstand. Når du går til en menu, bruges de som retningsknapper. (De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.) 9 Knappen Når menuens detaljer indstilles, bruges de til ændring af en værdi eller retning. (De bruges som retningsknapper for PTZfunktionen.) ( ) Når der sættes en menu op, bruges den som -knap. Tryk på knappen, når du ændrer opsætningsværdien for en menu. 04_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:38

9 Nr. Navn Funktion 10 Hvis der opstår en begivenhed (for eksempel en bevægelse eller alarm) tændes ALARM-LED. Denne lysdioede angiver, om der er normal adgang til HDD en. Når der er adgang til HDD en, blinker LED gang på gang. Denne lysdiode angiver statussen af netværksforbindelsen og dataoverførelsen. 11 Knappen 12 Knappen Denne lysdiode angiver statussen af backup-kopieringen. Denne lysdiode angiver indspilningsstatussen. Den udfører funktionen åbn/luk til CD-RW. : Denne funktion bruges, når du udfører en hurtig søgning i tilbagegående retning under afspilning. : Den funktion bruges, når du søger scene for scene i tilbagegående retning ved pause-tilstand. Denne funktion bruges, når du afslutter en søgning under afspilning. Denne funktion bruges ved at trykke på knappen for at få Play/Pause-funktion under afspilning. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID : Denne funktion bruges, når du udfører en hurtig søgning i fremadgående retning under afspilning. : Den funktion bruges, når du søger scene for scene i fremadgående retning ved pause-tilstand. 13 Knappen Dette er funktionen, der indspiller alle kamerakanalerne uanset indspildningsplanen. 14 Knappen Når der opstår en alarm, annullerer den alarmen. 15 Knappen Opsætter funktionen Til/Fra for lyden. introduktion af din DVR med realtid _05 SHR-5042_DAN.indb :53:42

10 Nr. Navn Funktion Viser 4-split skærmbillederne. 16 Knappen Viser skærmbilledet billede-i-billede (PIP). Skærmskift: Der vil blive skiftet til en enkelt skærmkanal i henhold til det tidspunkt, der blev indstillet i systemopsætningen. Knappen Viser 4-split skærmbillederne. Viser 9-split skærmbillederne. 17 Dette er delen, som modtager signalerne fra fjernbetjeningen. 06_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:44

11 STIKINDGANGE PÅ BAGSIDEN AUDIO OUT 2 ALARM Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-output. (Når der udsendes etlydsignal, bør du bruger højtaleren med en indbygget lydforstærker.) ALARM IN 1~4: Dette er terminalen til et alarminput. ALARM OUT 1~2: Dette er terminalen til et alarmoutput. RS485: Dette er terminalen til en PTZ-tilslutning. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID 3 DC-IN Dette er stikforbindelsen til et 12V el-stik. 4 NETWORK Dette er terminalen til en netværkstilslutning. 5 USB Dette er terminalen til tilslutning af en USB-enhed. Den bruges, når du laver en sikkerhedskopi af videodata eller opgraderer systemets software. 6 RS-232C Dette er porten til teknisk brug (ingen DVR-funktionalitet). 7 SPOT OUT Dette er terminalen (BNC-type) til outputtet SPOT OUT. 8 S-VIDEO Dette er terminalen til S-Video-signaloutputtet. 9 VGA Dette er terminalen til VGA-signaloutputtet. 10 VIDEO OUT Dette er terminalen (BNC-type) til et komposit lydsignal-output. 11 AUDIO IN Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-input. 12 THROUGH Terminalen THROUGH kan bruges til at sende et videosignal til et andet videoapparat. 13 VIDEO-IN Denne terminal (BNC-type) bruges til et komposit videosignal-input. Den understøtter både videosignalerne NTSC og PAL. introduktion af din DVR med realtid _07 SHR-5042_DAN.indb :53:45

12 FJERNBETJENING Brug af de NUMERISKE Knapper KANAL 1 9 Tryk på den pågældende knap 1 til 9. KANAL 10 Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk igen på knappen 0 inden for 3 sekunder. Eller tryk på knappen 0(10+), giv slip og vent i 3 sekunder. KANAL Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk på knappen 1 (eller 2, 3, 4, 5, 6) igen inden for 3 sekunder. RECORD Starter eller standser indspilningen. OPEN/CLOSE Bruges til at åbne og lukke CD-RW-drevet. 0~9 Vælger en enkelt kanal i livetilstand. Bruges til indtastning af numeriske værdier. REC LOCK Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. AUDIO Slår lyden til og fra. BACKUP Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. ALARM Annullerer udsendelse af alarmer. MODE Vælg en split-skærm. FR (hurtigt tilbage) FR (hurtigt tilbage): Bruges til hurtig tilbagegående søgning under afspilning. FF (hurtigt fremad) Bruges til hurtig fremadgående søgning under afspilning. 08_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:47

13 STOP Standser afspilning. Play/Pause Sætter afspilningen i pause eller genoptager den. ZOOM Udfører den digitale zoom (x2). FREEZE Udfører funktionen FREEZE i live-tilstand. MENU Går til systemets menuskærm eller til den øvre menu. SEARCH Går til søgeskærmen. OP NED VENSTRE HØJRE Bruges til ændring af indstillinger eller til at flytte markøren op/ned/til venstre/til højre. ENTER Viser markøren til kanalvalg i live-tilstand eller bruges som knap til valg af menukonfigurationen. PTZ Slår PTZ-tilstanden til og fra. TELE Udfører funktionen TELE i PTZ-tilstand. WIDE Udfører funktionen WIDE i PTZ-tilstand. SYS ID Bruges til indtastning eller bekræftelse af systemets eller fjernbetjeningens ID. PRESET Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. VIEW Udfører funktionen VIEW i PTZ-tilstand. Når produktet først afsendes, er fjernbetjeningens ID indstillet på. Ved ændring af fjernbetjeningens ID skal der trykkes på knappen og indtastes fjernbetjenings-id et, der er knyttet til DVR en. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID introduktion af din DVR med realtid _09 SHR-5042_DAN.indb :53:49

14 installation Du bør være opmærksom på følgende, før du bruger produktet. Brug det ikke udendørs. Anbring ikke vand eller væske i nærheden af tilslutningsdelene eller produktet. Påfør ikke for stor belastning eller kraft. Træk ikke el-ledningen urimeligt ud. Skil ikke produktet ad selv. Overstig ikke det fastsatte spændingsområde for ingangs- eller udgangseffekten. Brug kun den godkendte el-ledning. Til produktet med et jordstik skal du bruge en elledning med et jordben. EFTERSYN AF INSTALLATIONSMILJØ Samsung Digital Videooptager (herefter omtalt som DVR ) er et højteknologisk udstyr, der indeholder en højteknologisk HDD samt fortræffelige kredsløb. Høje temperaturer inden i eller uden for produktet kan reducere produktets levetid, forringe ydeevnen (se den nedenstående Figur 1. Den forklarer sammenhængen mellem temperatur og produktets levetid), og fører til funktionsfejl. Temperature Unit: ºC Figur 2 Opbevar venligst de følgende anvisninger til chassismontering af Samsung DVR erne for at gå videre med installationen. One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR 1. Monteringsrammen, som DVR en bliver monteret på, bør ikke være lufttæt. 2. Og den skal kunne lade luftcirkulationen løbe gennem luftstikket. Life (Unit: HOURS) Figur 1 3. Som vist i Figur 2 anbefaler vi, at du stabler produktet med andre DVR er eller bruger andre chassismonterede enheder på en bestemt plads, eller at du installerer et udluftningssystem til tilpasning af luftstrømmen. 4. For at danne en naturlig konvektion bør luftindtaget anbringes i bunden og udledningen i den øverste del. 5. Vi anbefaler, at du installerer hvert luftindtag og udledningshul med ventilatormotorer for at opnå tilstrækkelig luftstrømning. (The air intake fan should be equipped with a filter to prevent possible inflow of dust and other impurities.) (Luftintagsventilatoren bør udstyres med et filter, der forhindrer en mulig indstrøming af støv og andre urenheder.) 6. Som vist i figur 1 skal temperaturen inden i monteringsrammen og omkring DVR en forblive mellem 5 og 45 C. 10_ installation SHR-5042_DAN.indb :54:50

15 tilslutning til andre enheder TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM Video in Video through out Lydinput Lydoutput 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Forsigtig Eftersom der, afhængig af el-ledningens jordingstilstand, kan være risiko for elektrisk stød på videoledningen, der er sluttet til kameraet, bør du tilslutte videoledningen, når der er slukket for systemets strøm. tilslutning til andre enheder _11 SHR-5042_DAN.indb :54:50

16 NETVÆRKSFORBINDELSE Forbindelse til Internettet gennem Ethernet (10/100BaseT) RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) INTERNET Back Bone Hub/Switcher Hub/Switcher Windows Smart Viewer Forbindelse til Internettet gennem ADSL INTERNET Phone(ADSL) Line RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) ADSL MODEM Hub/Switcher Windows Smart Viewer 12_ tilslutning til andre enheder SHR-5042_DAN.indb :54:52

17 TILSLUTNING AF ALARMINPUT 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) med forskellige sensorer (som for eksempel IR-sensor, varmetrådsdetektor og magnestisk sensor) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARM-input. Forsigtig Brug venligst den STRØMADAPTER, der svarer til strømspecifikationerne for de forskellige sensorer. tilslutning til andre enheder _13 SHR-5042_DAN.indb :54:54

18 TILSLUTNING AF ALARMOUTPUT Som for eksempel en sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ Ekstern strøm Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) for en ekstern enhed (som for eksempel sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARMinput. 14_ tilslutning til andre enheder SHR-5042_DAN.indb :54:56

19 TILSLUTNING AF ENHEDEN RS TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Port til tilslutning af RS-485 signalledning (tilslut til RX-modtageren) Forsigtig Kontroller venligst, at enheden RS-485 understøttes af SHR-5040/5042-produktet. Og man skal være forsigtig, når man tilslutter til RS-485-jackindgangen, eftersom den har polaritet (+ og ). TILSLUTNING AF USB 1. Der er i alt 2 USB-tilslutningsforbindelser på for- og bagsiden af SHR-5040/ Tilslut USB-HDD en, en og USB-hukommelsen gennem for-/bagterminalerne på SHR-5040/ Der kan kun sluttes én USB-enhed til hver USB-terminal. 4. Det giver en hot-plug-funktion, der giver mulighed for tilslutning/frakobling af en USB-enhed, mens systemet er i drift. tilslutning til andre enheder _15 SHR-5042_DAN.indb :54:57

20 live BRUG AF SYSTEMET Tænd for strømmen, og det følgende Samsung-logo bliver vist. LIVE-SKÆRMTILSTAND Live-skærmikoner Live-skærmikonet angiver statussen af opsætning og funktion for hvert skærmbillede. Udfør initialiseringen for at sætte systemet i funktion efter visningen af skærmbilledet med logoet. Live-videoen vises, hvis initialiseringsprocessen fuldføres normalt. Det kan tage omkring 40 til 60 sekunder, før livevideoen vises. Når live-videoen vises, vil det tidligere indstillede opsætningsmiljø for systemet blive bevaret, og hvis systemet ikke er blevet genstartet, vil live-videoen blive vist, og du kan starte indspildningen. CAM_01 Når du installerer en ny HDD, kan det kræve meget længere tid, før live-videoen vises, grundet HDD ens initialiseringstid. Hvis live-videoen ikke vises, bør du kontrollere, om de indvendige og udvendige forbindelser er normale. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte stedet, hvor du købte dette produkt. V.Loss CAM_01 : Ikonet Det angiver tilstanden af REC-indspilning / Beg. (bevægelse + alarm) / Kontinuer.-indspilning. : Ikonet Det viser de respektive størrelser Stor/Normal/CIF. Fuld D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 704X576 Halv D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 720X576 CIF - (NTSC) 352X240 (PAL) 352X288 16_ live SHR-5042_DAN.indb :55:00

21 ikon Det viser at optage låsen er aktiveret. Dette ikon kommer frem når du optager video billeder mens optage lås er aktiveret. For at annullere optagelse, indtast førindstillet kodeord. Live-skærmtilstande Efter at have modtaget 4 live-videoinput, bliver billederne vist i de følgende 3 tilstande. : Ikonet Kanalen, som PTZ-funktionen er indstillet på, viser PTZikonet. Det bliver gult, når PTZ-funktionen aktiveres. CAM_01 CAM_02 : Ikonet Ikonet angiver tilstanden for Lyd Til/Fra, og hvis den bliver slået til, bliver ikonet gult. Ikonet vises ikke, når Video eller Lyd er deaktiveret. CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04 < 4 Split > < PIP > 04 LIVE : ikon Det vises, når der spores en begivenhed fra Alarm In. : ikon Det vises, når der opstår en bev. : Ikonet Det vises, når zoom-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet Det vises, når Freeze-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet Det vises, når indspilningspladsen på HDD en ikke er stor nok. : Ikonet Det vises, når den er i tilstanden skærmskift. Hvis der ikke detekteres videoinput, selv når videoopsætningen er slået til, vises ikonet [V.Tab] på den tilsvarende kanal, og kanalen, hvor videoopsætningen er slået fra, viser ikonet [V.Fra]. Forsigtig Du kan slutte den samme type USBenheder til USB-terminalerne på for- og bagsiden af SHR-5040/5042. Autosekvens Den viser 4 videokanaler på de respektive splitskærmbilleder. Hvilken som helst kanal, der vises på split-skærmbilledet, kan vælges vilkårligt. Skærmen med 1/4 størrelse vises på den fulde skærm. Kanalerne for både fulde og små skærmbilleder kan vælges vilkårligt. PIP-skærmbilledet kan placeres på hvilket som helst af de 5 steder inden for fuldskærmen ved hjælp af knappen. Der vises sekventielt flerdobbelte kanaler på fuldskærmen med det forudindstillede interval. live _17 SHR-5042_DAN.indb :55:01

22 Valg af live-skærmtilstand Hver tilstand kan vælges ved hjælp af knappen og knapperne til. Den følgende figur viser diagrammet over ændring af tilstand. < 4 Split > Indstillingen for Lyd Til/Fra i tilstanden 4-split. Hvis du trykker på knappen ( ) i tilstanden 4 split, vises markøren som vist på nedenstående figur, og den tilsvarende kanal vælges. Hvis der trykkes på knappen efter at have valgt en kanal, kan du indstille funktionen Lyd Til/Fra for den tilsvarende kanal. Ikonet Lyd ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. knappen Autosekvens PIP KAM_01 KAM_02 Starttilstanden er skærmen 4-split. Der kan sekventielt vælges tilstande, bortset fra fuld skærm, ved hjælp af knappen Når der trykkes på knappen, skifter tilstanden i den følgende sekvens: Du kan se fuldskærmen for hver kanal ved at vælge de respektive knapper for Når der skiftes til fuldskærm fra split-skærmtilstanden, kan du vende tilbage til den foregående splitskærmtilstand ved at trykke på knappen. VALG AF LYD TIL/FRA Bortset fra tilstanden autosekvens kan hvilken som helst kanal, der vises i hver split-tilstand, vælges vilkårligt i split-tilstanden. Du kan også aktivere eller deaktivere kanalerne med indstillingerne for Lyd Til i live-tilstand. Indstillingen for Lyd Til/Fra i fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstanden bliver lydfunktionen for den valgte kanal automatisk slået til, og du kan indstille funktionen Lyd Til/Fra ved at trykke på knappen. Ikonet ændres til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. KAM_03 Kanalvalg & indstilling af Lyd Til/Fra i PIP-tilstand Hvis du trykker på knappen ( ) i tilstanden 4 split, vises markøren, og den tilsvarende kanal vælges. Efter at have valgt en kanal kan du indtaste kanalen ved hjælp af knapperne til og indstille funktionen Lyd On/Off som i tilstanden 4 split ved hjælp af knappen. Ikonet ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden af Audio Til/Fra. FREEZE OG ZOOM Freeze-funktion KAM_04 Freeze-funktionen standser midlertidigt videoen på den aktuelle live-skærm, men den er kun aktiv i live-tilstand. Du kan indstille funktionen Freeze Til/Fra ved at bruge knappen. 18_ live SHR-5042_DAN.indb :55:02

23 Zoom-funktion Zoom-funktionen gør størrelsen af det valgte område dobbelt så stor, men den er kun aktiv i fuldskærmstilstand. Zoom-området vises, når der trykkes på knappen i fuldskærmstilstand. Du kan justere placeringen af zoom-området ved hjælp af knapperne ( ). Hvis du trykker på knappen ( ) efter at have valgt området, bliver det valgte område vist dobbelt så stort som den foregående størrelse. Billedplaceringen kan justeres ved hjælp af knapperne ( ), selv efter at have forstørret det. Hvis der igen trykkes på knappen ( ) i den forstørrede tilstand, vil det vende tilbage til zoomområdet, og du kan udføre funktionen Zoom Fra ved hjælp af knappen. Hvis der opstår en begivenhed på kanal 1 og 3 inden for 30 sekunder, efter der er opstået en begivenhed i kanal 2 (som vist i figuren). Så skifter også kanalerne 1, 2 og 3 til fuld skærm. Hvis der ikke opstår nye begivenheder inden for varigheden af begivenhedsvisningen, vender den tilbage til den foregående live-tilstand. Hvis du trykker på knappen, før tiden for begivenhedsvisningen udløber, standser overvågningen af begivenheden. Hvis der opstår en begivenhed, lyser ALARM-LED, og ALARM-LED slås fra, hvis du trykker på knappen, mens lysdioden lyser. Alarmindstillingen initialiseres, når der trykkes på knappen. I dette tilfælde forsvinder ikonet Begivenhed. Overvågningsfunktionen kan annulleres under overvågning af begivenhed. Indspilningen af begivenhed med tid før og efter begivenhed genoptages, når en ny alarm opstår. 04 LIVE SPOT-OUT-OVERVÅGNING OVERVÅGNING AF BEGIVENHED Funktionen til overvågning af begivenhed viser den kanal, der er forbundet til begivenheden, når en særlig begivenhed (sensor/bevægelse) opstår. Funktionerne for overvågning af begivenhed Til/Fra og varighed af begivenhed kan indstilles ved at benytte kommandoen. Når overvågningstiden for begivenheden for eksempel er indstillet til 30 sekunder, vises kanal-2 i 30 sekunder i fuld skærm, hvis der til at begynde med er opstået en begivenhed på kanal-2 som vist på nedenstående figur. Hvis der opstår en anden begivenhed inden for 30 sekunder, vises den også sammen med den aktuelle begivenhed. 25 Spot-out-overvågning er den funktion, der overvåger hele skærmen på en specifik kanal med et anderledes output end det, der kommer fra live-skærmen. Hvis et overvågningspunkt vælges på menuskærmen, kan du vælge en specifik kanal som Spot-out-kanal mellem kanalerne 1 til 4, og du kan også overvåge alle kanalerne med et inverval på autosekvenstid. Ikonerne for liveskærm vises ikke ved Spot-out-overvågning. På dette tidspunkt er autosekvensens tidsinterval identisk med autosekvenstiden i live-tilstanden. Hvis Spot-out-overvågning af begivenhed er aktiv, kan kanalerne, hvor en begivenhed opstår, betragtes som output for Spot-out. Hvis der opstår begivenheder samtidigt på flere kanaler, vil kanalen med det laveste nummer have prioritet og bliver output for Spot-out. 55 live _19 SHR-5042_DAN.indb :55:03

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

8 KANALS/ 16 KANALS DVR

8 KANALS/ 16 KANALS DVR 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere