Real Time DVR brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Real Time DVR brugsanvisning"

Transkript

1 SHR-5040 SHR-5042 Danish Real Time DVR brugsanvisning Real Time DVR Brugsanvisning Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. forestil dig mulighederne Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. For at vi kan give dig den bedste service beder vi dig registrere dit produkt på AB A Rev-01 SHR-5042_DAN.indb :53:17

2 hovedfunktioner for din DVR Din digitale videooptager (DVR) komprimerer et 4-kanal kamerainput til en MPEG4-video. Den har også funktioner til indspilning på HDD en i realtid og afspilning af indholdet ved at komprimere 4-kanal audioinputtet med ADPCM. Gennem netværket overfører den også video og lyd til en ekstern enhed i realtid og giver mulighed for overvågning af denne video og lyd gennem en fjernbetjent PC. 4-kanal kompositte inputstik Kompatibel med videokilderne NTSC/PAL Videoens CIF-størrelse (NTSC : 352X240 / PAL : 352X288) kan gemmes ved en hastighed på 120ips(NTSC)/100ips(PAL) (Billeder per sekund). 4-kanal stik til loop gennem video Understøtter overskrivningstilstanden for HDD. HDD-backup med stor kapacitet ved brug af USB 2.0-grænsefladen Backup ved brug af USB 2.0-hukommelsen og CD-RW Indspil, afspil og foretag simultane video- og lyd-overførelser til Windows Network Viewer (Net I) Mulighed for indspilning og afspilning af 4-kanal lyd Flere gemmetilstande (Kontinuerlig, Bevægelse, Alarm In og Plan) Alarmgrænseflade (input: 4, output: 2) Fjernstyret overvågningsfunktion ved brug af Windows Network Viewer (Net I) DETTE FØLGER MED I DIN DVR Når du har købt dette produkt, bedes du fjerne emballagen og anbringe dette apparat på et fladt gulv eller placere det på det sted, du ønsker at bruge det. Kontroller dernæst, om alle de følgende dele er med i æsken. Hvis du opdager, at der mangler en del, bedes du kontakte det sted, hvor du har købt dette produkt. Fjernstyringsenhed (RCU) 1 el-ledning Software-CD 4 specielle skruer (med PDF-vejledningen) Adapter 2 AAA-batterier Brugsvejledning SHR-5042_DAN.indb :53:22

3 sikkerheds regulativer Hver sikker på at huske det følgende for at sikre den rigtige brug af produktet og forhindre proprietær risiko eller skader. Brug ikke flere stik på en gang. Denne kan skab unormal varme dannelse eller ild. Sæt ikke en vase, blomsterpot, kop, kosmetik, medicin eller beholder med vand i nærheden af dig. Det kan foranledige brand. Bøj ikke el-ledningerne med magt eller sætte tungt materiale på det. Det kan foranledige brand. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan foranledige elektrisk chok. Insæt stikket kraftigt nok at det ikke ryster. En ikke perfekt forbindelse kan foranledige brand. Holde produktet fri for fugt, støv eller snavs. Dette kan foranledige brand eller elektrisk chok. Placere ikke metaler (mønter, hårpinde, metal stykker mv) eller brandbar materiale (tændstikker, papir mv.) i ventilations hullet. Det kan foranledige brand. Hold den omgivende temeratur mellem 0 C til 40 C og hold produktet fri for fugt. Det kan foranledige nedbrud. Sikre tilstrækkeligt med ventilation. Dette kan foranledige unormal funktion pga. for høje temperaturer. Hold produktet væk fra skarp lys eller varme fra varmeapperater. Det kan foranledige brand. Undlad at skille ad, reparere eller omdanne produktet Dette kan foranledige brand, elektrisk stød eller skade på grund af unormal funktion. Stikket skal fjernes med omhu. Ellers kan stikket måske blive ødelagt og foranledige brand eller elektrisk stød. Tag stikket ud i tilfælde af torden eller lyn. Det kan foranledige brand. Hold dine børn væk fra batteriet efter du har taget det ud af produktet. De kan komme til at sluge det ved en fejl. Hvis dine børn sluger det så kontakt en læge med det samme. Installere produktet et sikkeret sted og hæft produktet på væggen eller loftet med et stativ kraftigt nok til ikke at falde ned. Ellers er der risiko for at folk kommer til skade. SHR-5042_DAN.indb :53:30

4 før start ADVARSEL Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne, funktioner, forbindelse med andet udstyr, menu opsætning og lignende. Du skal huske følgende opslag: SEC forbeholder copyright til denne manual. Denne manual kan ikke kopiers uden SEC s skriftlig godkendelse. Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab som følge af din brug af ikke-standard produkt eller overtrædelse af instructionerne nævnt i denne manual. Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten fra butikken hvor du købte produktet. Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside: Før der installeres en ekstern enhed, som for eksempel en ekstern hukommelse eller HDD, bedes du kontrollere enhedens kompatibilitet med Samsung DVR. Listen over de enheder, der er kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos din forhandler. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Batteri Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer. Derfor skal samme type anvendes som det der findes i produktet. Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu. Normal spænding: 3V Normal kapacitet: 220mAh Kontinuerlig standard belastning: 0.2mA Drifts temperatur: -30 to +60 C System Slukning Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er beregnet til kan det forudsage skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage en funktionsfejl i harddisken under anvendelsen af produktet. Sluk for maskinen ved at bruge knappen på frontpanelet af din. Ved valg af knappen i pop up menuen kan den strøm førende ledning fjernes. Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt. (Alle sporgsmål vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.) For at afbryde apparatet fra el-nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor skal netstikket være let anvendeligt. Dette apparat skal altid være sluttet til stikkontakten med en beskyttende jordforbindelse. Drifts Temperatur Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0 C og 45 C (32 F og 113 F). Man risikerer at produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under den garanterede minimums temperatur. Når apparatet anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et stykke tid inden det tændes. Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur ligger mellem 5 C to 55 C (41 F to 113 F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den garanterede minimums temperatur. STANDARD GODKENDELSER KUN I KALIFORNIEN USA Denne Perklorat advarsel gælder kun for primær CR (Manganese Dioxide) Lithium mønt celler i produktet solgt eller distribueret KUN i Kalifonien i USA. Perklorat Material - speciel behandling nødvendig. Se Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke 15 i FCC reglerne. Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod interferens under afspilning i et erhvervsmæssigt miljø. Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret og brugt i henhold til instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et beboelses område risikerer man forstyrende interferens som skal fjernes for ejerens egen udgift. SHR-5042_DAN.indb :53:31

5 indhold INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID 03 INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER 11 LIVE 16 MENUOPSÆTNING 20 PTZ-KAMERASTYRING 39 INDSPILNING 42 Betjeningsanordninger på DVR en Stikindgange på bagsiden Fjernbetjening Eftersyn af installationsmiljø Tilslutning til video, lyd og skærm Netværksforbindelse Tilslutning af alarminput Tilslutning af alarmoutput Tilslutning af enheden RS-485 Tilslutning af USB Brug af systemet Live-skærmtilstand Valg af lyd til/fra Freeze og zoom Overvågning af begivenhed Spot-out-overvågning Før brug Br.-login System Kamera Overvågn. Indsp.-tils Beg.-tils Indsp.-plan Backup Netværk Tilstanden PTZ kamerastyring Grundlæggende styring af pan, tilt & zoom Menuopsætning for PTZ enheden Forud. opsæt Opsætning af kameramenu Rec(normal indspilning) Indsp.-plan Event recording indhold _01 SHR-5042_DAN.indb :53:31

6 SØG OG AFSPIL 43 APPENDIKS 46 Br.-login Søgeskærmbillede Valg af dato & tidspunkt for søgning Valg Af Søgekanal & Indspilningsgraf Afspilning Net I Ressour. Indspil Beg. Network System SFX-afspiller WebDVR Popup-menu Specifikationer Oversigtsplaner Fejlfinding (FAQ) Open source license report on the product 02_ indhold SHR-5042_DAN.indb :53:32

7 introduktion af din DVR med realtid BETJENINGSANORDNINGER PÅ DVR EN INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID introduktion af din DVR med realtid _03 SHR-5042_DAN.indb :53:33

8 Nr. Navn Funktion 1 Knappen Der vil blive krævet brugergodkendelse, hvis tænd/sluk-knappen trykkes ned, når du forsøger at afslutte systemdriften. Den bruges, når du tænder/slukker for DVR ens strømsystem. 2 -terminal 3 Knappen Dette er terminalen, der bruges til tilslutning af en USB-enhed. Den bruges, når du opgraderer systemets software. Den bruges som tilslutningsport til en USB-mus. Den bruges, når den valgte kanal på visningstilstanden ændres til fuldskærm. Den bruges som knap til numerisk indtastning i tilstanden for numerisk indtastning. 4 Knappen Udfører funktionerne TELE, WIDE, eller VIEW, når der vælges knappen. 5 6 Knappen Knappen Leverer funktionen til at gøre det digitale billede dobbelt så stort. Tryk på knappen ( ) efter at have valgt det område, der skal forstørres. (Udfører funktionen TELE, når der vælges knappen.) Udfører funktionen FREEZE i visningstilstanden. (Udfører funktionen WIDE, når der vælges knappen.) 7 Knappen Dette er funktionen, som skifter til søgetilstand. (Udfører funktionen VIS, når knappen vælges.) 8 Knappen Dette er funktionen, som ændrer systemet til opsætningstilstand. Den bruges, når du går fra en nedre menu til den øvre menu eller går ud af systemets opsætningstilstand. Når du går til en menu, bruges de som retningsknapper. (De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.) 9 Knappen Når menuens detaljer indstilles, bruges de til ændring af en værdi eller retning. (De bruges som retningsknapper for PTZfunktionen.) ( ) Når der sættes en menu op, bruges den som -knap. Tryk på knappen, når du ændrer opsætningsværdien for en menu. 04_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:38

9 Nr. Navn Funktion 10 Hvis der opstår en begivenhed (for eksempel en bevægelse eller alarm) tændes ALARM-LED. Denne lysdioede angiver, om der er normal adgang til HDD en. Når der er adgang til HDD en, blinker LED gang på gang. Denne lysdiode angiver statussen af netværksforbindelsen og dataoverførelsen. 11 Knappen 12 Knappen Denne lysdiode angiver statussen af backup-kopieringen. Denne lysdiode angiver indspilningsstatussen. Den udfører funktionen åbn/luk til CD-RW. : Denne funktion bruges, når du udfører en hurtig søgning i tilbagegående retning under afspilning. : Den funktion bruges, når du søger scene for scene i tilbagegående retning ved pause-tilstand. Denne funktion bruges, når du afslutter en søgning under afspilning. Denne funktion bruges ved at trykke på knappen for at få Play/Pause-funktion under afspilning. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID : Denne funktion bruges, når du udfører en hurtig søgning i fremadgående retning under afspilning. : Den funktion bruges, når du søger scene for scene i fremadgående retning ved pause-tilstand. 13 Knappen Dette er funktionen, der indspiller alle kamerakanalerne uanset indspildningsplanen. 14 Knappen Når der opstår en alarm, annullerer den alarmen. 15 Knappen Opsætter funktionen Til/Fra for lyden. introduktion af din DVR med realtid _05 SHR-5042_DAN.indb :53:42

10 Nr. Navn Funktion Viser 4-split skærmbillederne. 16 Knappen Viser skærmbilledet billede-i-billede (PIP). Skærmskift: Der vil blive skiftet til en enkelt skærmkanal i henhold til det tidspunkt, der blev indstillet i systemopsætningen. Knappen Viser 4-split skærmbillederne. Viser 9-split skærmbillederne. 17 Dette er delen, som modtager signalerne fra fjernbetjeningen. 06_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:44

11 STIKINDGANGE PÅ BAGSIDEN AUDIO OUT 2 ALARM Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-output. (Når der udsendes etlydsignal, bør du bruger højtaleren med en indbygget lydforstærker.) ALARM IN 1~4: Dette er terminalen til et alarminput. ALARM OUT 1~2: Dette er terminalen til et alarmoutput. RS485: Dette er terminalen til en PTZ-tilslutning. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID 3 DC-IN Dette er stikforbindelsen til et 12V el-stik. 4 NETWORK Dette er terminalen til en netværkstilslutning. 5 USB Dette er terminalen til tilslutning af en USB-enhed. Den bruges, når du laver en sikkerhedskopi af videodata eller opgraderer systemets software. 6 RS-232C Dette er porten til teknisk brug (ingen DVR-funktionalitet). 7 SPOT OUT Dette er terminalen (BNC-type) til outputtet SPOT OUT. 8 S-VIDEO Dette er terminalen til S-Video-signaloutputtet. 9 VGA Dette er terminalen til VGA-signaloutputtet. 10 VIDEO OUT Dette er terminalen (BNC-type) til et komposit lydsignal-output. 11 AUDIO IN Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-input. 12 THROUGH Terminalen THROUGH kan bruges til at sende et videosignal til et andet videoapparat. 13 VIDEO-IN Denne terminal (BNC-type) bruges til et komposit videosignal-input. Den understøtter både videosignalerne NTSC og PAL. introduktion af din DVR med realtid _07 SHR-5042_DAN.indb :53:45

12 FJERNBETJENING Brug af de NUMERISKE Knapper KANAL 1 9 Tryk på den pågældende knap 1 til 9. KANAL 10 Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk igen på knappen 0 inden for 3 sekunder. Eller tryk på knappen 0(10+), giv slip og vent i 3 sekunder. KANAL Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk på knappen 1 (eller 2, 3, 4, 5, 6) igen inden for 3 sekunder. RECORD Starter eller standser indspilningen. OPEN/CLOSE Bruges til at åbne og lukke CD-RW-drevet. 0~9 Vælger en enkelt kanal i livetilstand. Bruges til indtastning af numeriske værdier. REC LOCK Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. AUDIO Slår lyden til og fra. BACKUP Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. ALARM Annullerer udsendelse af alarmer. MODE Vælg en split-skærm. FR (hurtigt tilbage) FR (hurtigt tilbage): Bruges til hurtig tilbagegående søgning under afspilning. FF (hurtigt fremad) Bruges til hurtig fremadgående søgning under afspilning. 08_ introduktion af din DVR med realtid SHR-5042_DAN.indb :53:47

13 STOP Standser afspilning. Play/Pause Sætter afspilningen i pause eller genoptager den. ZOOM Udfører den digitale zoom (x2). FREEZE Udfører funktionen FREEZE i live-tilstand. MENU Går til systemets menuskærm eller til den øvre menu. SEARCH Går til søgeskærmen. OP NED VENSTRE HØJRE Bruges til ændring af indstillinger eller til at flytte markøren op/ned/til venstre/til højre. ENTER Viser markøren til kanalvalg i live-tilstand eller bruges som knap til valg af menukonfigurationen. PTZ Slår PTZ-tilstanden til og fra. TELE Udfører funktionen TELE i PTZ-tilstand. WIDE Udfører funktionen WIDE i PTZ-tilstand. SYS ID Bruges til indtastning eller bekræftelse af systemets eller fjernbetjeningens ID. PRESET Denne knap anvendes ikke til SHR-5040/5042-produktet. VIEW Udfører funktionen VIEW i PTZ-tilstand. Når produktet først afsendes, er fjernbetjeningens ID indstillet på. Ved ændring af fjernbetjeningens ID skal der trykkes på knappen og indtastes fjernbetjenings-id et, der er knyttet til DVR en. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID introduktion af din DVR med realtid _09 SHR-5042_DAN.indb :53:49

14 installation Du bør være opmærksom på følgende, før du bruger produktet. Brug det ikke udendørs. Anbring ikke vand eller væske i nærheden af tilslutningsdelene eller produktet. Påfør ikke for stor belastning eller kraft. Træk ikke el-ledningen urimeligt ud. Skil ikke produktet ad selv. Overstig ikke det fastsatte spændingsområde for ingangs- eller udgangseffekten. Brug kun den godkendte el-ledning. Til produktet med et jordstik skal du bruge en elledning med et jordben. EFTERSYN AF INSTALLATIONSMILJØ Samsung Digital Videooptager (herefter omtalt som DVR ) er et højteknologisk udstyr, der indeholder en højteknologisk HDD samt fortræffelige kredsløb. Høje temperaturer inden i eller uden for produktet kan reducere produktets levetid, forringe ydeevnen (se den nedenstående Figur 1. Den forklarer sammenhængen mellem temperatur og produktets levetid), og fører til funktionsfejl. Temperature Unit: ºC Figur 2 Opbevar venligst de følgende anvisninger til chassismontering af Samsung DVR erne for at gå videre med installationen. One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR 1. Monteringsrammen, som DVR en bliver monteret på, bør ikke være lufttæt. 2. Og den skal kunne lade luftcirkulationen løbe gennem luftstikket. Life (Unit: HOURS) Figur 1 3. Som vist i Figur 2 anbefaler vi, at du stabler produktet med andre DVR er eller bruger andre chassismonterede enheder på en bestemt plads, eller at du installerer et udluftningssystem til tilpasning af luftstrømmen. 4. For at danne en naturlig konvektion bør luftindtaget anbringes i bunden og udledningen i den øverste del. 5. Vi anbefaler, at du installerer hvert luftindtag og udledningshul med ventilatormotorer for at opnå tilstrækkelig luftstrømning. (The air intake fan should be equipped with a filter to prevent possible inflow of dust and other impurities.) (Luftintagsventilatoren bør udstyres med et filter, der forhindrer en mulig indstrøming af støv og andre urenheder.) 6. Som vist i figur 1 skal temperaturen inden i monteringsrammen og omkring DVR en forblive mellem 5 og 45 C. 10_ installation SHR-5042_DAN.indb :54:50

15 tilslutning til andre enheder TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM Video in Video through out Lydinput Lydoutput 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Forsigtig Eftersom der, afhængig af el-ledningens jordingstilstand, kan være risiko for elektrisk stød på videoledningen, der er sluttet til kameraet, bør du tilslutte videoledningen, når der er slukket for systemets strøm. tilslutning til andre enheder _11 SHR-5042_DAN.indb :54:50

16 NETVÆRKSFORBINDELSE Forbindelse til Internettet gennem Ethernet (10/100BaseT) RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) INTERNET Back Bone Hub/Switcher Hub/Switcher Windows Smart Viewer Forbindelse til Internettet gennem ADSL INTERNET Phone(ADSL) Line RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) ADSL MODEM Hub/Switcher Windows Smart Viewer 12_ tilslutning til andre enheder SHR-5042_DAN.indb :54:52

17 TILSLUTNING AF ALARMINPUT 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) med forskellige sensorer (som for eksempel IR-sensor, varmetrådsdetektor og magnestisk sensor) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARM-input. Forsigtig Brug venligst den STRØMADAPTER, der svarer til strømspecifikationerne for de forskellige sensorer. tilslutning til andre enheder _13 SHR-5042_DAN.indb :54:54

18 TILSLUTNING AF ALARMOUTPUT Som for eksempel en sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ Ekstern strøm Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) for en ekstern enhed (som for eksempel sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARMinput. 14_ tilslutning til andre enheder SHR-5042_DAN.indb :54:56

19 TILSLUTNING AF ENHEDEN RS TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Port til tilslutning af RS-485 signalledning (tilslut til RX-modtageren) Forsigtig Kontroller venligst, at enheden RS-485 understøttes af SHR-5040/5042-produktet. Og man skal være forsigtig, når man tilslutter til RS-485-jackindgangen, eftersom den har polaritet (+ og ). TILSLUTNING AF USB 1. Der er i alt 2 USB-tilslutningsforbindelser på for- og bagsiden af SHR-5040/ Tilslut USB-HDD en, en og USB-hukommelsen gennem for-/bagterminalerne på SHR-5040/ Der kan kun sluttes én USB-enhed til hver USB-terminal. 4. Det giver en hot-plug-funktion, der giver mulighed for tilslutning/frakobling af en USB-enhed, mens systemet er i drift. tilslutning til andre enheder _15 SHR-5042_DAN.indb :54:57

20 live BRUG AF SYSTEMET Tænd for strømmen, og det følgende Samsung-logo bliver vist. LIVE-SKÆRMTILSTAND Live-skærmikoner Live-skærmikonet angiver statussen af opsætning og funktion for hvert skærmbillede. Udfør initialiseringen for at sætte systemet i funktion efter visningen af skærmbilledet med logoet. Live-videoen vises, hvis initialiseringsprocessen fuldføres normalt. Det kan tage omkring 40 til 60 sekunder, før livevideoen vises. Når live-videoen vises, vil det tidligere indstillede opsætningsmiljø for systemet blive bevaret, og hvis systemet ikke er blevet genstartet, vil live-videoen blive vist, og du kan starte indspildningen. CAM_01 Når du installerer en ny HDD, kan det kræve meget længere tid, før live-videoen vises, grundet HDD ens initialiseringstid. Hvis live-videoen ikke vises, bør du kontrollere, om de indvendige og udvendige forbindelser er normale. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte stedet, hvor du købte dette produkt. V.Loss CAM_01 : Ikonet Det angiver tilstanden af REC-indspilning / Beg. (bevægelse + alarm) / Kontinuer.-indspilning. : Ikonet Det viser de respektive størrelser Stor/Normal/CIF. Fuld D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 704X576 Halv D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 720X576 CIF - (NTSC) 352X240 (PAL) 352X288 16_ live SHR-5042_DAN.indb :55:00

21 ikon Det viser at optage låsen er aktiveret. Dette ikon kommer frem når du optager video billeder mens optage lås er aktiveret. For at annullere optagelse, indtast førindstillet kodeord. Live-skærmtilstande Efter at have modtaget 4 live-videoinput, bliver billederne vist i de følgende 3 tilstande. : Ikonet Kanalen, som PTZ-funktionen er indstillet på, viser PTZikonet. Det bliver gult, når PTZ-funktionen aktiveres. CAM_01 CAM_02 : Ikonet Ikonet angiver tilstanden for Lyd Til/Fra, og hvis den bliver slået til, bliver ikonet gult. Ikonet vises ikke, når Video eller Lyd er deaktiveret. CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04 < 4 Split > < PIP > 04 LIVE : ikon Det vises, når der spores en begivenhed fra Alarm In. : ikon Det vises, når der opstår en bev. : Ikonet Det vises, når zoom-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet Det vises, når Freeze-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet Det vises, når indspilningspladsen på HDD en ikke er stor nok. : Ikonet Det vises, når den er i tilstanden skærmskift. Hvis der ikke detekteres videoinput, selv når videoopsætningen er slået til, vises ikonet [V.Tab] på den tilsvarende kanal, og kanalen, hvor videoopsætningen er slået fra, viser ikonet [V.Fra]. Forsigtig Du kan slutte den samme type USBenheder til USB-terminalerne på for- og bagsiden af SHR-5040/5042. Autosekvens Den viser 4 videokanaler på de respektive splitskærmbilleder. Hvilken som helst kanal, der vises på split-skærmbilledet, kan vælges vilkårligt. Skærmen med 1/4 størrelse vises på den fulde skærm. Kanalerne for både fulde og små skærmbilleder kan vælges vilkårligt. PIP-skærmbilledet kan placeres på hvilket som helst af de 5 steder inden for fuldskærmen ved hjælp af knappen. Der vises sekventielt flerdobbelte kanaler på fuldskærmen med det forudindstillede interval. live _17 SHR-5042_DAN.indb :55:01

22 Valg af live-skærmtilstand Hver tilstand kan vælges ved hjælp af knappen og knapperne til. Den følgende figur viser diagrammet over ændring af tilstand. < 4 Split > Indstillingen for Lyd Til/Fra i tilstanden 4-split. Hvis du trykker på knappen ( ) i tilstanden 4 split, vises markøren som vist på nedenstående figur, og den tilsvarende kanal vælges. Hvis der trykkes på knappen efter at have valgt en kanal, kan du indstille funktionen Lyd Til/Fra for den tilsvarende kanal. Ikonet Lyd ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. knappen Autosekvens PIP KAM_01 KAM_02 Starttilstanden er skærmen 4-split. Der kan sekventielt vælges tilstande, bortset fra fuld skærm, ved hjælp af knappen Når der trykkes på knappen, skifter tilstanden i den følgende sekvens: Du kan se fuldskærmen for hver kanal ved at vælge de respektive knapper for Når der skiftes til fuldskærm fra split-skærmtilstanden, kan du vende tilbage til den foregående splitskærmtilstand ved at trykke på knappen. VALG AF LYD TIL/FRA Bortset fra tilstanden autosekvens kan hvilken som helst kanal, der vises i hver split-tilstand, vælges vilkårligt i split-tilstanden. Du kan også aktivere eller deaktivere kanalerne med indstillingerne for Lyd Til i live-tilstand. Indstillingen for Lyd Til/Fra i fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstanden bliver lydfunktionen for den valgte kanal automatisk slået til, og du kan indstille funktionen Lyd Til/Fra ved at trykke på knappen. Ikonet ændres til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. KAM_03 Kanalvalg & indstilling af Lyd Til/Fra i PIP-tilstand Hvis du trykker på knappen ( ) i tilstanden 4 split, vises markøren, og den tilsvarende kanal vælges. Efter at have valgt en kanal kan du indtaste kanalen ved hjælp af knapperne til og indstille funktionen Lyd On/Off som i tilstanden 4 split ved hjælp af knappen. Ikonet ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden af Audio Til/Fra. FREEZE OG ZOOM Freeze-funktion KAM_04 Freeze-funktionen standser midlertidigt videoen på den aktuelle live-skærm, men den er kun aktiv i live-tilstand. Du kan indstille funktionen Freeze Til/Fra ved at bruge knappen. 18_ live SHR-5042_DAN.indb :55:02

23 Zoom-funktion Zoom-funktionen gør størrelsen af det valgte område dobbelt så stor, men den er kun aktiv i fuldskærmstilstand. Zoom-området vises, når der trykkes på knappen i fuldskærmstilstand. Du kan justere placeringen af zoom-området ved hjælp af knapperne ( ). Hvis du trykker på knappen ( ) efter at have valgt området, bliver det valgte område vist dobbelt så stort som den foregående størrelse. Billedplaceringen kan justeres ved hjælp af knapperne ( ), selv efter at have forstørret det. Hvis der igen trykkes på knappen ( ) i den forstørrede tilstand, vil det vende tilbage til zoomområdet, og du kan udføre funktionen Zoom Fra ved hjælp af knappen. Hvis der opstår en begivenhed på kanal 1 og 3 inden for 30 sekunder, efter der er opstået en begivenhed i kanal 2 (som vist i figuren). Så skifter også kanalerne 1, 2 og 3 til fuld skærm. Hvis der ikke opstår nye begivenheder inden for varigheden af begivenhedsvisningen, vender den tilbage til den foregående live-tilstand. Hvis du trykker på knappen, før tiden for begivenhedsvisningen udløber, standser overvågningen af begivenheden. Hvis der opstår en begivenhed, lyser ALARM-LED, og ALARM-LED slås fra, hvis du trykker på knappen, mens lysdioden lyser. Alarmindstillingen initialiseres, når der trykkes på knappen. I dette tilfælde forsvinder ikonet Begivenhed. Overvågningsfunktionen kan annulleres under overvågning af begivenhed. Indspilningen af begivenhed med tid før og efter begivenhed genoptages, når en ny alarm opstår. 04 LIVE SPOT-OUT-OVERVÅGNING OVERVÅGNING AF BEGIVENHED Funktionen til overvågning af begivenhed viser den kanal, der er forbundet til begivenheden, når en særlig begivenhed (sensor/bevægelse) opstår. Funktionerne for overvågning af begivenhed Til/Fra og varighed af begivenhed kan indstilles ved at benytte kommandoen. Når overvågningstiden for begivenheden for eksempel er indstillet til 30 sekunder, vises kanal-2 i 30 sekunder i fuld skærm, hvis der til at begynde med er opstået en begivenhed på kanal-2 som vist på nedenstående figur. Hvis der opstår en anden begivenhed inden for 30 sekunder, vises den også sammen med den aktuelle begivenhed. 25 Spot-out-overvågning er den funktion, der overvåger hele skærmen på en specifik kanal med et anderledes output end det, der kommer fra live-skærmen. Hvis et overvågningspunkt vælges på menuskærmen, kan du vælge en specifik kanal som Spot-out-kanal mellem kanalerne 1 til 4, og du kan også overvåge alle kanalerne med et inverval på autosekvenstid. Ikonerne for liveskærm vises ikke ved Spot-out-overvågning. På dette tidspunkt er autosekvensens tidsinterval identisk med autosekvenstiden i live-tilstanden. Hvis Spot-out-overvågning af begivenhed er aktiv, kan kanalerne, hvor en begivenhed opstår, betragtes som output for Spot-out. Hvis der opstår begivenheder samtidigt på flere kanaler, vil kanalen med det laveste nummer have prioritet og bliver output for Spot-out. 55 live _19 SHR-5042_DAN.indb :55:03

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8 KANALS/ 16 KANALS DVR

8 KANALS/ 16 KANALS DVR 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Netværksvideooptager. Brugermanual UD.6L0202B1676A01

Netværksvideooptager. Brugermanual UD.6L0202B1676A01 Netværksvideooptager Brugermanual UD.6L0202B1676A01 Lynstartvejledning COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. Alle oplysninger, herunder formuleringer,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-3002 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer 5 1.1.1 Versioner

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere