NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030"

Transkript

1 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

2 2-76 Vision 2030

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24 LAND og BY 34 STEDETS BETYDNING 44 Visionsgruppens medlemmer 66 Her var visionsgruppen 72 Vision

4 MINISTERENS FORORD Jeg nedsatte i marts 2012 visionsgruppen for landdistrikter Det gjorde jeg for at få et nyt positiv fokus og en konstruktiv debat om udviklingen af vores landdistrikter. Det er lykkedes til fulde, synes jeg. Visionsgruppens arbejde har både skabt synlighed og en anderledes debat om fremtiden i landdistrikterne. De har gjort debatten bred og folkelig. De har vist hinanden og os andre, at der faktisk allerede findes et godt liv mange steder på landet. Sidst men ikke mindst har gruppens medlemmer vist, at de tror på fremtiden på landet. Dét var netop et af de fremmeste formål med visionsgruppens arbejde. Folk flytter til byerne i et betydeligt omfang. Det vil jeg ikke fornægte. Men på trods af det, skal der fortsat være liv og mulighed for udvikling på landet. Og i dag er der faktisk et godt hverdagsliv, et godt erhvervsliv og et godt udendørsliv rigtig mange steder. Så muligheden for et godt liv er til stede på landet, og der er mange mennesker, som vil være med til at gøre det endnu bedre. Men i fremtiden kan vi ikke klare os alene med de nuværende ildsjæle på landet. Hvis vores landdistrikter fortsat skal være attraktive og have betydning for landets samlede udvikling, har vi også brug for nye kræfter og for at understøtte en positiv udvikling. Vi har alle et medansvar for at synliggøre de nuværende potentialer, hvis det gode liv på landet skal 4-76 Vision 2030

5 fortsætte og landdistrikterne udvikles til det endnu bedre. Negativ debat forstærker tendensen til fraflytning, og det afholder nye friske kræfter fra at bosætte sig i landområderne. Derfor har jeg været glad for se, at medierne har fulgt visionsgruppens arbejde gennem artikler, radio- og tv-indslag. Her har gruppens medlemmer kunnet komme til orde med hver deres personlige indgangsvinkel og har haft gode muligheder for at kommentere og diskutere landdistrikternes fremtidige udvikling. Hermed er den første del af visionsgruppens mission om at skabe en samfundsdebat opfyldt. Med denne publikation er vi kommet til den anden del af visionsgruppens opgave: Visionen. Denne publikation er visionsgruppens svar på, hvilket Danmark vi vil have i Heri får vi et bud på, hvordan landdistrikterne skal se ud i 2030, hvad de skal tilbyde, og hvordan sammenhængen mellem land og by skal være. Jeg håber, at mange vil finde inspiration i disse visioner. Jeg vil gerne takke visionsgruppen for et stort frivilligt arbejde med at få den gode tone og visionerne tilbage i debatten om udviklingen af vores landdistrikter. Carsten Hansen Minister for by, bolig og landdistrikter December 2012 Vision

6 VISIONSGRUPPENS INDLEDNING By-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen spurgte os i februar 2012, om vi ville deltage i en visionsgruppe for landdistrikter Nogle af os studsede nok lidt over invitationen. Hvorfor var vi udvalgt? Hvad mon vi kunne bidrage med? Nogle af os har en stærk faglighed inden for landbrug, energiproduktion, kommunaludvikling og erhvervsudvikling. Andre af os er ikke fagpersoner, men bruger livet på landet som afsæt for vores virke som tekstforfattere, sangere, forfattere og underholdere. Det, at vores udgangspunkter er så forskellige, har givet en særlig vinkel og dynamik i vores arbejde. Dermed er vi en gruppe personer, der kan skabe synlighed og opmærksomhed på hver vores måde. Vi er ikke udvalgt på baggrund af vores faglighed eller tilknytning til en bestemt organisation eller institution. Vi er udvalgt, fordi vi bor på landet, og vores virke på forskellig vis har sit afsæt her. Fordi vi tror på, at der er en fremtid her. Med formand Søren Hermansen i spidsen har vi derfor selv tilrettelagt, hvor vi skulle mødes, og hvem vi skulle mødes med i arbejdet frem mod visionerne. Vores fremtidsvision er baseret på et grundlæggende kendskab til livet på landet og en tro på, at der er nye muligheder i fremtiden. Muligheder med betydning for hele landets udvikling. Visionen er også skabt med inspiration udefra. Vi har gennem en række besøg rundt i landet set nærmere på nogle af de særlige forhold og initiativer, 6-76 Vision 2030

7 der er i vores egne områder. Vi er blevet inspireret undervejs gennem debatter og diskussioner, både i visionsgruppen og i samspil med borgere, elever, politikere, ildsjæle, foreninger og andre visionsgrupper. Vi er blevet mødt af mennesker, der får ting til at ske, som ligger langt ud over, hvad man kunne forvente. Det har styrket vores tro på, at der er en fremtid for livet på landet. Nogle af tankerne er tænkt før. Vi har sat dem sammen på vores egen måde, med vores eget fokus og med vores helt egne personlige perspektiver. tror, at vi har gjort og kan gøre en forskel. Ved at skabe synlighed. Ved at være ambassadører for troen på et godt liv på landet. Denne publikation er vores bidrag til både debatten og til ministeren om, hvordan vi ser landdistrikterne i Det er vores inspiration til, hvor vi synes, opmærksomheden skal rettes, hvis vi på landet vil have en udvikling med betydning for landets samlede udvikling. Visionsgruppen December 2012 Vi har haft en unik mulighed for at få offentlighedens fokus på vores arbejde. Det er netop her, vi Vision

8

9 VISIONEN FOR LANDDISTRIKTERNE 2030 Vores udgangspunkt er, at vi ønsker et Danmark med liv og udvikling i hele landet, hvor vi bosætter os dér, hvor vi vil, fordi muligheden er der. Vi tror ikke på et danmarkskort med de samme landsbyer som i dag. Der, hvor ildsjæle og fællesskab ikke formår at løfte en udvikling, forventer vi, at udviklingen stopper. Sådan må det være. Kræfterne skal sættes ind dér, hvor viljen og mulighederne er. Vores vision har fokus på den produktion og kultur, der vil være på landet fremover. Men det er vigtigt for os at understrege, at livet på landet i fremtiden ikke kun handler om fællesskab og produktion af fødevarer, biogas og energi. På landet er der også en dagligdag, hvor nogle pendler til større byer, nogle passer deres job i det lokale supermarked eller på skolen, mens andre har deres egen mindre virksomhed, som de driver hjemmefra. Afstandsbarrieren vil i 2030 være mindsket betydeligt, dels på grund af bedre fysisk infrastruktur, dels på grund af den øgede digitalisering. Vi ser digitaliseringen af landdistrikterne som en grundforudsætning for et fortsat liv på landet. Med denne forsvinder en betydelig barriere for udviklingen, nemlig afstande. Koblingen mellem land og by får stigende betydning. På landet er der luft og plads til ro, fordybelse og fællesskaber. I byerne er der puls, udsyn og masser af store oplevelser. Sådan har det altid været, og sådan vil det også være i Men modsat i dag vil man ikke længere tale om enten byen eller landet. Man vil tale om landet og byerne som to sider af samme sag og som noget, der kan bidrage med vidt forskellige ting. Det vil give et Danmark, hvor der mellem by og land er respekt, samarbejde og udveksling af mennesker og produkter. Vision

10 VISIONEN FÆLLESSKAB Vi tror på, at vi vil se færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer i fremtiden. Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser, der tager udgangspunkt i fællesskabets mangfoldighed og styrke. Positiv udvikling kan ske, hvis der gives en fornyet mulighed for lokalt selvstyre og ansvar suppleret med rådgivning omkring lovgivning og regler. Projektmidler og støttekroner skal ikke være drivkraften for udviklingen, men kan supplere det lokale initiativ. DIGITALISERING Vi tror på, at den digitale udvikling vil udviske betydningen af fysiske afstande. I 2030 vil der være højhastighedsforbindelser i hele landet, der giver lige digitale muligheder i land og by. Den stigende digitalisering og projektorienterede virksomhedskultur vil give en opblomstring af nye små og store erhverv i landdistrikterne samt en stigende grad af hjemmearbejdspladser. Folkeskolen får større faglig kvalitet gennem digital undervisning. Dermed kan små lokale skoler opretholde undervisningen for de yngre elever. På de ældre klassetrin vil læringsbusser og fjernundervisning gøre hverdagen lettere for de unge, der bor i landdistrikterne. LAND & BY Vi tror på, at der kommer fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by. Fødevarer vil i 2030 i højere grad blive produceret og afsat nationalt og lokalt. Forbrugeren vil stille større krav om friske kvalitetsvarer og om at kende varernes oprindelse Vision 2030

11 Fokus på kvalitetsprodukter ændrer de store landbrugs produktion i en mere bæredygtig retning og giver en opblomstring til småskalalandbrug. Blandt småskalalandbrug vil der opstå en ny type netværk og virksomhedsstruktur, hvor mange mindre producenter deler ansvar og udbytte og samarbejder med forbrugere og indkøbsforeninger om afsætning af fødevarerne. Forbrugerne vil have kendskab og ejerskab over produktionsprocessen. Dermed opstår der nye alliancer mellem land og by om afsætning af primært fødevarer. Der bliver skabt en returalliance mellem land og by, hvor landet leverer energi og fødevarer til byerne og retur får affald i form af værdifulde kulstoffer og kompost samt materialer, der kan genanvendes i produktionen. STEDETS BETYDNING Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling i landdistrikterne. Fødevareproduktion og forarbejdning kommer i stigende grad til at handle om at producere friske, gode kvalitetsfødevarer, hvor sundhed, det lokale ophav og den gode historie gør en forskel. På landet vil der opstå ny produktion og innovation af bæredygtig energi og industriel produktion baseret på biomasse. Det sætter gang i en ny udvikling. I 2030 er en håndværksmæssig uddannelse lige så prestigefyldt og respekteret som en akademisk og teoretisk uddannelse. Evnen til at skabe og nytænke hverdagsprodukter bliver central. Der bliver placeret en række erhvervs- og håndværksuddannelser på landet, hvor de studerende er tæt på råvarer, materialer, traditioner og stedets ekspertise. Landsbyernes og landdistrikternes kultur dyrkes med udgangspunkt i det liv, der nu en gang leves. Det er den originalitet, som både nye bosættere og turister vil have. Områder bliver identificeret med store virksomheder og fyrtårne, der engagerer sig aktivt i lokalområdet. Der vil skyde flere arkitektoniske fyrtårne op i landdistrikterne, hvor bygninger og faciliteter indgår i naturen og fremviser det bedste af dansk industris løsninger. På de kommende sider uddyber vi visionerne og giver nogle eksempler på, hvad der har inspireret os til disse tanker. Vision

12 12-76

13 FÆLLESSKAB VI TROR PÅ, AT VI VIL SE FÆRRE, MEN STÆRKERE OG MERE BÆREDYGTIGE LANDSBYER I FREMTIDEN. Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser, der tager udgangspunkt i fællesskabets mangfoldighed og styrke. Positiv udvikling kan ske, hvis der gives en fornyet mulighed for lokalt selvstyre og ansvar suppleret med rådgivning omkring lovgivning og regler. Projektmidler og støttekroner skal ikke være drivkraften for udviklingen, men kan supplere det lokale initiativ. Vision

14 FÆLLESSKAB og friere rammer for det lokale initiativ Hvis livet på landet skal være præget af virkelyst, ideer og aktiviteter skal udviklingen være drevet af ildsjæle og fællesskab. Det skal være borgerne selv, der ønsker at være sammen og bygge fundamentet til et godt liv i lokalområdet. Er der steder, hvor der ikke sker noget hvor de lokale ikke tager initiativ og ansvar så kan de lige så godt lukke. Dem, der virkelig vil noget, søger andre steder hen. Det har vi set masser af eksempler på. Og det vil vi fortsat se eksempler på. Susanne De mennesker, der skal drive udviklingen, skal også have mulighederne. Projekter og udvikling skal i højere grad ligge i hænderne på borgerne selv. Der må ske en anerkendelse af, at det er lokalt, man har den bedste føling med potentialerne. En decentralisering og en afbureaukratisering behøver ikke at føre til en uhensigtsmæssig udvikling. I de små samfund kan der stadig være behov for rådgivning omkring lovgivning og regler - særligt til små virksomheder og iværksættere. Større frihed skaber selvjustits og en følelse af frihed under ansvar. Det gør, at myndighederne ikke har samme behov for kontrol. Folk er utrolig stolte og ansvarsbevidste om deres område og tænk hvad det kan betyde på den positive side, i forhold til den udvikling det vil skabe, hvis vi virkelig bliver herrer i eget hus. Susanne Vision 2030

15 Det er vigtigere med de frie rammer end med projektmidler og støtte. Lokalt initiativ og forankring af projekter er afgørende. For sker der ikke en forankring, risikerer støttede projekter at løbe ud i sandet, når midlerne slipper op. Der skal stadig være mulighed for finansiel støtte til gode ideer og initiativer, men støtten skal i højere grad bruges til at understøtte aktiviteter og ikke til at skabe dem. Det handler ikke om at få tilskud og tømme kasser. Det handler om, at vi skal have rammerne og udfoldelsesmulighederne til at skabe udvikling. Det handler om, at man skaber noget, fordi man har lyst, og fordi det er en del af ens liv. Lasse Ildsjælene vil altid være vigtige for udviklingen og livet i landdistrikterne. For at holde gang i virkelysten er det nødvendigt med nyt blod i landsbyerne. For når dynamikken mellem land og by udvikler sig, bliver det lettere for landsbyerne at få nye kræfter ind. Jeg oplever det, når jeg spiller ude i de små samfund. Så er det næsten ene tilflyttere, der er med til at arrangere tingene. Derfor er det så vigtigt, at der kommer nye til engang imellem, så stederne ikke dør ud og lukker sig om sig selv som en loge. Niels Vision

16 16-76 Vision 2030

17 17-68

18 EKSEMPEL FÆLLESSKAB GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE sammenhængen og betydningen for lokalsamfundet Gerlev Idrætshøjskole på Vestsjælland kan fejre 75- års jubilæum i 2013 og er dermed Danmarks ældste idrætshøjskole. Højskolen har ca. 130 elever. På Gerlev Idrætshøjskole arbejder man aktivt for et godt samspil med lokalbefolkningen, og idrætshøjskolen fungerer som samlingspunkt for lokalbefolkningen til afholdelsen af borgermøder, foredrag og andre kulturelle arrangementer. Finn Berggren, der er forstander på højskolen, mener skolen har en forpligtelse som lokal medspiller: Vi engagerer os meget i lokaludviklingen. Vi mener, at vores højskole er et vigtigt lokalt samlingssted og et naturligt kulturelt fyrtårn i området. Højskolens faciliteter er rammen for den lokale idrætsforening, der har sit klubhus på højskolen. Dermed kommer idrætsforeningens omkring 800 medlemmer (ud af en lokalbefolkning på et par tusind mennesker) ofte på højskolen. Højskolens Legepark med over 200 aktive spil og lege har alene besøgende om året og er et udflugtsmål og samlingspunkt for de lokale børnefamilier. Legeparken ligger til grund for Gerlev Idrætshøjskoles eget lille campus, hvor der forskes i leg, bevægelse og civilsamfund. Legeparken danner også udgangspunkt for dels projekt «Byens Leg», der igangsætter og motiverer til fysisk aktivitet over hele Danmark, dels højskolens legeagentuddannelse. Her bliver de lokale skolers ældre børn udannet til at lege med de yngre børn, ligesom de lokale børnehaver uddannes til at blive aktive børnehaver Vision 2030

19 Vision

20 20-76 Vision 2030

21 EKSEMPEL FÆLLESSKAB PLEXUS et fælles kraftcenter Landsbyerne Idom og Råsted, som ligger vest for Holstebro, var ligesom mange andre små landsbyer præget af fraflytning, nedgang i børnetallet, lukningstruet skole, lukningstruet dagligvareforretning, nedslidt idrætshal og et presset foreningsliv. Men i 2005 tog landbyernes beboere på egen opfordring initiativ til at ændre denne udvikling. Landsbyernes beboere blev på en række borgermøder enige om at bygge den lokale idrætshal om til et fælles kraftcenter for byerne, kaldet Plexus. Ved at samle de to landsbyers eksisterende faciliteter ét sted alt fra børnepasning og skole over fest og kultur til køb af to liter mælk ville man styrke de lokale netværk ved at skabe et stærkt fælles samlingssted for beboerne. Man ville lave et sted, hvor beboerne kommer, fordi de har et ærinde dér. Men også et sted hvor borgerne kigger forbi bare for at se, hvad der sker, hilse på andre og være sammen. Efter fire års frivilligt fælles arbejde og engagement kunne Plexus tages i brug. Plexus rummer i dag blandt andet børnehave, fritidshjem, ungdomsklub, idrætshal, motionscenter, nærbutik, café, tv- og opholdsstue og konferencesale. Og Plexus har haft en markant effekt på lokalsamfundet i Idom-Råsted. Her har beboerne skabt et mødested, som giver mening og fællesskab for hele lokalsamfundet og som bringer borgere - unge som ældre - sammen på tværs. Skolens elevtal er steget fra 90 til 135 elever, og der er en tilflytning af børnefamilier til området. 95 pct. af områdets børn og unge er aktive medlemmer af idrætsforeningen, og brugere og besøgende går hvert år gennem dørene til Plexus. Idom-Råsted blev i 2008 kåret til årets landsby i Region Midtjylland. Vision

22 Personlige tekster MARIANNE Liv i Grødemarken Jeg tror på, at vi på landet selv kan vende udviklingen, hvis vi vil. Men det kræver en indsats. Og det er nødt til at ske i fællesskab. Jeg tror ikke, at vi kan fastholde en udvikling alle steder. Det er den igangværende urbanisering alt for stærk til. I min landsby besluttede en engageret gruppe mennesker i det tidlige forår 2012 sig for at sætte Fursund på landkortet og skabe Liv i Grødemarken en 10 dages kulturfestival med 35 forskellige arrangementer. Magen til engagement har jeg sjældent set. Og jeg bliver simpelthen så glad for, at der er mennesker, som vælger fællesskab og aktivitet frem for ensomhed og passivitet. Ofte forbinder man Danmarks yderområder med saneringsmodne landsbyer både fysisk og kulturelt. Men vi viste, at et lokalområde kan rumme både fællesskab, sammenhold, integritet og udvikling. At hvis vi står sammen, kan vi skabe noget attraktivt og unikt og være med til at formidle værdifulde oplevelser, både menneskeligt og kulturelt. Vi vil gerne tiltrække nye borgere, skabe nye og varige arbejdspladser. Viljen til forandring kan være med til at give liv til yderområder, hvis værdi er blevet glemt. Rigtigt mange mennesker bidrog til at planlægge og afholde kulturfestivalen, og der var over 30 tovholdere involveret. Det er betydeligt flere end de sædvanlige Tordenskjolds Soldater. Det vidner om, at hvis mennesker har tillid til hinanden, og tro på, at det her, det kan vi godt klare ja, så vokser og gror det og giver Liv i Grødemarken! Vision 2030

23 Personlige tekster NIELS Hvor landsbyer gror Du kan ikke nå den Selvom du har lange arme Du ser den heller ikke klart Ikke engang med briller Du aner den kun Som en skonnert i morgendisen Du hører travle stemmer Men ikke hvad de siger Kun enkelte ord De er for langt væk endnu Sådan er en vision Det her går ikke! Nogen bør gøre noget! Nogen burde have gjort noget! En og anden burde få nogen til at gøre noget! En og anden bør få visse mennesker til at få nogen til at gøre noget! En og anden bør tage sig sammen! Visse mennesker har sovet i timen! Måske kommunen! Nu får vi se! Sådan lyder et samfund, der ikke kan reddes Solidt betonfundament Mursten af højeste kvalitet Spændende tagkonstruktion Kendt arkitekt Aulas fine akustik Lang og hæderkronet historie Indvielse med tale af ministeren Jubilæum med afsløring af buste Far og farfar har gået her Det var gårsdagens skole Den nye tids energi samler sig i tuer Tiden hvirvler folk sammen Som efterårsløv i vestenvind Den nye landsbyskole opstår Hvor landsbyer gror Hvor børnene er Ikke kun hvor mursten engang blev stablet Vision

24 24-76

25 DIGITALISERING VI TROR PÅ, AT DEN DIGITALE UDVIKLING VIL UDVISKE BETYDNINGEN AF FYSISKE AFSTANDE. I 2030 vil der være højhastighedsforbindelser i hele landet, der giver lige digitale muligheder i land og by. Den stigende digitalisering og projektorienterede virksomhedskultur vil give en opblomstring af nye små og store erhverv i landdistrikterne samt en stigende grad af hjemmearbejdspladser. Folkeskolen får større faglig kvalitet gennem digital undervisning. Dermed kan små lokale skoler opretholde undervisningen for de yngre elever. På de ældre klassetrin vil læringsbusser og fjernunder visning gøre hverdagen lettere for de unge, der bor i landdistrikterne. Vision

26 DIGITALISERING ophæver afstande Udviklingen i fremtidens landdistrikter er ikke begrænset af den digitale infrastruktur. Infrastrukturen giver i fremtiden helt nye muligheder for udvikling og liv i landområderne og er med til at skabe en ændret afstandsopfattelse. Det konkrete sted bliver både helt centralt og uden betydning for mens den stedbundne trend, vi har været vidne til i mange år, giver det fysiske sted øget betydning, så ophæver digitalisering samtidig stedets betydning, når det kommer til afstande. Lad os slå fast, at infrastrukturen på alle områder bliver betydeligt bedre, end den er i dag. Ikke nødvendigvis i form af flere motorveje med små forurenende enmandsfartøjer, der klumper sig sammen i alenlange køer. Men i hvert fald i form af en ultrabred digital motor vej! Hvert et lille hjørne af bette Danmark vil ha Wi-fi. Ikke low-fi Wi-fi, men High-fi Wi-fi. Mikael Selvom man bor i den yderste klitrække, kan man stadig passe et arbejde med hovedsæde i den anden ende af landet eller på den anden side af kloden. Det er ikke længere nødvendigt at skulle ind til byerne hele tiden for at passe sit arbejde og skabe værdi for samfundet. En ny og mere projektorienteret virksomhedskultur vil udvikle sig. Flere vil fremover være selvstændige og er i kortere eller længere perioder tilknyttet forskellige projekter. Fordi flere danskere vil være beskæftiget hjemmefra og afsætter deres produkter herfra, opstår der nye små kontor- og projektfællesskaber. Her kan man arbejde sammen med ligesindede og dele og få gavn af hinandens viden og netværk. Det, tror jeg, giver grobund for skæve og innovative løsninger. Lars Vision 2030

27 På uddannelsesområdet får folkeskolen større faglig kvalitet gennem digital undervisning. Det gør det muligt at opretholde små, lokale skoler for elever på de yngre elever. Fx kan landets bedste lærere undervise via videokonferencer, mens der i klasse lokalerne er pædagoger til stede, der underviser børnene i de sociale, kreative og innovative færdigheder. Pia På de ældre klassetrin, hvor der kan være behov for at samle større klasser, kan læringsbusser og fjernundervisning gøre hverdagen lettere for de unge, der bor i landdistrikterne. Man kan forestille sig læringsbusser, der kører de unge til og fra skole. Busserne er indrettet med skærme til undervisning, Så kan de unge lære noget undervejs i stedet for at kigge ud af vinduet - selvom det også kan være vigtigt. Niels I forhold til de mellemlange og videregående uddannelser vil unge fortsat tage til byerne for at uddanne sig, men de vil i højere grad end i dag vende tilbage. Det skyldes landdistrikternes stigende attraktivitet og muligheder. Vision

28 28-76 Vision 2030

29 29-68

30 30-76 Vision 2030

31 EKSEMPEL DIGITIALISERING FISKEAUKTION VIA INTERNETTET Thorsminde I 2009 blev Thorsminde Havn en del af den online fiskeauktion Danske Fiskeauktioner A/S, som også inkluderer Thyborøn og Hvide Sande havne. Auktionen er Danmarks eneste internetauktion af fisk. Thorsminde havde inden da oplevet en nedgang i antallet af opkøbere til de fisk, som havnens kuttere dagligt bragte i land. Internetauktion er med til at skabe et langt større marked for afsætning af fiskene end blot de tilstedeværende opkøbere i auktionshallerne. Auktionen gør det muligt for opkøbere fra hele Europa - og resten af verden at købe fisk fra blandt andet Thorsminde. Mellem registrerede købere fra hele Europa kan byde på fisken. Herefter fragtes fisken med kølebiler til aftagerne. Fordi opkøberne ved en online auktion aftager fisken ubeset, er kvalitetskravene til fangsten blevet endnu højere. Det har fået de lokale fiskere til at optimere deres håndtering af fiskene om bord, blandt andet ved efteruddannelse støttet af klyngesamarbejdet Konsumfisk, som er et samarbejde mellem Thorsminde Havn, Thyborøn Havn og Hvide Sande Havn, Fiskeauktionen og fiskeriforeningerne. Den forbedrede kvalitet har en positiv effekt på den pris, som fiskerne får for fangsten. For en lille havn som Thorsminde er auktionen med til at sikre et fortsat levegrundlag for byens fiskere og en opretholdelse af auktionshuset på havnen. Det betyder, at fiskerne fortsat har mulighed for at lande fangsten i deres hjemby, og det er med til at sikre liv og aktivitet på havnen. Netop havnemiljøet er med til at tiltrække mange tusinde turister til Thorsminde årligt. Havnechef Leif Jensen er ikke i tvivl om den digitale auktions betydning for Thorsminde: Det har haft afgørende betydning for os her i Thorsminde, at vi er gået med i et samarbejde om internetauktionen. Hvis ikke vi var gået med, havde vi ikke længere eksisteret. Thorsminde er kendt for friske, gode kvalitetsfisk internetauktionen giver mulighed for at udbrede dette budskab til langt flere. Vision

32 32-76 Vision 2030

33 Personlige tekster LARS Vi bosætter os dér, hvor vi synes der er rart Jeg tror, at vi i 2030 har en helt anden prioritering end i dag, når vi bosætter os. Vi vil i langt højere grad bosætte os dér, hvor vi synes, der er rart. Faktorer som miljø, fællesskab, fritid og social nærhed vil blive prioriteret højere end afstanden til arbejdet. Vi har alle brug for et ståsted. Jeg tror ståstedet bliver stadig vigtigere. Og med udviklingen i både den fysiske og den digitale infrastruktur kan vi søge tilbage til vores rødder med ny viden og til en base, hvorfra min verden går. For 50 år siden var den fysiske afstand på mange måder en begrænsende faktor. 50 km var langt, og det var mere end en dagsrejse, når man skulle fra Jylland til København. Der skulle bl.a. regnes med overnatning. I dag har vi en helt anden fremkommelighed. Afstande opgøres nu mere i tid end i kilometer. Vi får til stadighed en bedre og bedre fysisk infrastruktur. Også den digitale infrastruktur udbygges hele tiden. Digitale møder med deltagere, der sidder i forskellige landsdele, vinder frem. Flere har i dag arbejdsplads med udgangspunkt fra hjemmet og er på den måde ikke afhængige af den fysiske nærhed til arbejdspladsen. Samfundet bliver formentlig også rigere. Hus nr. 2 placeres på landet med den rigtige beliggenhed. Vi vil opleve en bosætning, hvor vi bruger både by og land. Det bliver muligt at kombinere og udnytte hele Danmark - ja, for den sags skyld hele verden. Vision

34 34-76

35 LAND & BY VI TROR PÅ, AT DER KOMMER FORNYET RESPEKT OG GENSIDIG AFHÆNGIGHED MELLEM LAND OG BY. Fødevarer vil i 2030 i højere grad blive produceret og afsat nationalt og lokalt. Forbrugeren vil stille større krav om friske kvalitetsvarer og om at kende varernes oprindelse. Fokus på kvalitetsprodukter ændrer de store landbrugs produktion i en mere bæredygtig retning og giver en opblomstring til småskalalandbrug. Blandt småskalalandbrug vil der opstå en ny type netværk og virksomhedsstruktur, hvor mange mindre producenter deler ansvar og udbytte og samarbejder med forbrugere og indkøbsforeninger om afsætning af fødevarerne. Forbrugerne vil have kendskab og ejerskab over produktionsprocessen. Dermed opstår der nye alliancer mellem land og by om afsætning af primært fødevarer. Der bliver skabt en returalliance mellem land og by, hvor landet leverer energi og fødevarer til byerne og retur får affald i form af værdifulde kulstoffer og kompost samt materialer, der kan genanvendes i produktionen. Vision

36 NYE ALLIANCER mellem Land og By Den vigtigste ressource for liv og produktion i landdistrikterne er jorden. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være i Men i 2030 er der en større anerkendelse af dette forhold og af, at land og by er hinandens forudsætninger. Denne anerkendelse resulterer i en ny type af alliancer lokalt mellem land og by, hvor fokus er på fødevarernes kvalitet og lokale oprindelse. Hvad skulle byboerne gøre uden alt det svinekød og korn, der bliver produceret på landet - eller uden alle de kartofler, de laver ude på Samsø, eller uden de friske fisk, der bliver hevet i land i Hirtshals. Vi skal frem til, at vi er et stort fællesskab! Vi skal respektere hinandens kultur - på godt og ondt! Mikael Det handler ikke kun om, at der fortsat er et marked for luksusfødevarer, der sælges på baggrund af deres særlige ophav og historie. Det handler om et generelt krav til kvalitet i de helt basale dagligvarer. De skal være friske, sæsonbestemte og bæredygtigt produceret. Fødevarer vil i 2030 i højere grad blive produceret og afsat lokalt. I 2030 har vi heldigvis opdaget, at det med at fragte fødevarer over lange afstande ikke er nogen særlig god idé. Frank Den øgede lokale orientering og krav om friske kvalitetsfødevarer betyder, at flere små landbrug og deltidslandbrug skyder frem mens de store landbrug fortsat også består. Og de vil følge den tendens og det fokus, der er på produktion af kvalitetsfødevarer. For at opnå en optimal afsætning vil de små producenter indgå samarbejde og netværk. Her løser de sammen nogle af de udfordringer, som små producenter ellers tidligere har stået alene med. I fællesskab indgår netværkene aftaler med supermarkeds Vision 2030

37 kæderne, så det bliver muligt at afsætte lokale varer til områdets butikker. vil flere og flere produkter blive solgt på forhånd, fordi folk køber en andel i produktionen. Søren Herudover vil også en øget internethandel gøre det nemmere at afsætte lokale fødevarer både nationalt og globalt. I fremtiden behøver man ikke stå alene med sin produktion og samtidig fare land og rige rundt for at få den solgt. Mellem de enkelte producenter vil man udvikle stærke netværk, der arbejder for at afsætte de lokalt producerede fødevarer. Og man kan forestille sig et par hyldemeter afmærket med lokalt producerede fødevarer i det lokale supermarked. Frank Også mellem forbrugere og producenter vil der opstå særlige alliancer omkring afsætning lokalt mellem land og by. Forbrugernes krav om kvalitet i fødevarerne betyder, at de vil have kendskab og ejerskab over produktionsprocessen. Derfor vil forbrugerne i langt større grad købe andele direkte hos producenten og involvere sig i produktionen. Alliancerne mellem land og by, producent og forbruger opstår ikke kun omkring afsætning af fødevarer. På grund af ressourceknaphed og genanvendelse vil der i 2030 være alliancer mellem land og by omkring tilbagelevering af ressourcer til landområderne. Rester fra forbrug returneres som kompost med værdifulde næringsstoffer for jorden, og materialer returneres til genanvendelse i produktionen. Man kan forestille sig, at nye beboelsesområder i byerne som en betingelse for deres fremkomst har en aftale med et landområde. Så leverer landområdet energi og fødevarer, mod at beboelsesområdet leverer restprodukter såsom kompost og affald tilbage til landområdet til gavn for blandt andet jordens muldlag Søren Der er en stigende tendens til, at folk rigtigt gerne vil følge med i, hvordan det går med lige præcis den gris, de senere skal spise. De vil ud og se de grøntsager, der skal havne på bordet senere på året. Derfor Vision

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 59 Offentligt NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere