Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen a. Baggrund Der er indkaldt 343 nye børn til indskrivning i skoleåret 2015/2016. Derudover er der 11 børn, der fik udsat skolestart ved sidste års indskrivning og 8 børn, der har fået godkendt tidlig skolestart i år. Dette giver i alt 362 børn til skolestart i august De fordeler sig således: 305 børn ønsker at begynde i en børnehaveklasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 2015/ børn ønsker at begynde i en børnehaveklasse i en anden kommune. 27 børn ønsker at begynde i en privatskole. 13 børn ønsker udsat skolestart. Heraf har 3 børn fået bevilget udsat skolestart og 1 barn har fået afslag. r & Uddannelse har endnu ikke modtaget de resterende 9 ansøgninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 6 børn er ikke blevet indskrevet (forældrene til disse børn er blevet kontaktet gentagene gange af henholdsvis skole og daginstitution, dog uden respons. De 6 børn indgår ikke i de aktuelle tal, men der er taget forbehold for, at de kan rummes indenfor deres skoledistrikt uden at udløse nye klasser. 1 barn afventer udredning af PPR. 7 børn flytter ud af kommunen inden skolestart. BØRN, SUNDHED & VELFÆRD r & Uddannelse Nordmarks Allé Albertslund T

2 I skoleprognosen er forventningen, at der skal oprettes 12 klassespor, dette er ikke helt retvisende i forhold til de 311 børn, der formodes at skulle indskrives i skole, På denne baggrund foreslås der 13 børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016, fordelt således: 4 spor på Herstedvester 4 spor på Herstedøster 3 spor på Herstedlund 2 spor på Egelundskolen Der er 100 elever, som søger en anden af kommunens skoler end distriktsskolen. r & Uddannelse fremlægger to modeller for placeringen af basisdansk hold. I model 1 foreslås oprettet 5 basisdanskhold med i alt 34 elever ét hold på Egelundskolen, ét hold på Herstedøster og ét hold på Herstedlund og to hold på Herstedvester. 89 børn får med denne model deres skoleønske opfyldt, mens 12 skoleønsker ikke opfyldes. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,8. rnes klassekvotienter ligger mellem 22 og 25 elever i klasserne. 36% af de indskrevne børn er tosprogede, og andelen af tosprogede bosiddende i skoledistrikterne varierer fra 36% i Egelundskolens distrikt til 43% i Herstedlund s distrikt. Med den foreslåede fordeling af klasser og basisdanskhold opfyldes der samlet flest skoleønsker, og de børn i Herstedlund skoles distrikt, der skal modtage undervisning i basisdansk, skal ikke transporteres til Herstedøster mod deres ønske. Se eventuelt vedlagte notat for model 1 for uddybning. r og Uddannelse har udarbejdet en fordeling af elever ud fra de aftalte regler og forældrenes ønsker i forbindelse med muligheden for frit skolevalg. I model 2 foreslås også, at der oprettes 5 basisdanskhold med i alt 34 elever ét hold på Egelundskolen, to hold på Herstedøster og to hold på Herstedvester. Herstedlund får ingen basisdanskhold. 87 børn får med denne model deres skoleønske opfyldt, mens 21 skoleønsker ikke opfyldes. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,8. rnes klassekvotienter ligger mellem 21 og 25 elever i klasserne. 36% af de indskrevne børn er tosprogede, og andelen af tosprogede bosiddende i skoledistrikterne varierer fra 34% i Herstedvester s distrikt til 37% i Herstedlund s distrikt. Med den foreslåede fordeling af klasser og basisdanskhold opnås der er en bedre sproglig balance mellem skolernes elevgrundlag, hvor andelen af tosprogede varierer fra 34% til 37% på skolerne. Se eventuelt vedlagte notat for uddybning. r og Uddannelse har udarbejdet en fordeling af elever ud fra de aftalte regler og forældrenes ønsker i forbindelse med muligheden for frit skolevalg. Side 2 af 19

3 b. Høring indskrivningssagen sendes i høring hos skolebestyrelserne d. 18. december 2014, med høringsfrist d. 16. januar bestyrelserne er i efteråret blevet orienteret om den korte høringsperiode. c. Bilag 1 indskrivning 15/16 - model 2 (132998/14) 2 indskrivning 15/16 - model 1 (128582/14) d. Indstilling Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller, 1. at notaterne "indskrivning - Elev- og klassetal 15/16, model 1" og "indskrivning - Elev- og klassetal 15/16, model 2" sendes i høring hos skolebestyrelserne den 18. december 2014 med høringsfrist den 16. januar 2015 kl , og 2. at skoleindskrivningen foretages ud fra model 1. e. Beslutning i Børne- og udvalg den Tiltrådte at sende sagen i høring. Side 3 af 19

4 indskrivning - Elev- og klassetal 15/16 model 1 Notat til høring De børn, der skal starte i skole i Albertslund Kommune i 15/16, er nu blevet indskrevet. Dette notat redegør for hvor og hvor mange børnehaveklasser og basisdanskhold, der foreslås etableret i det kommende skoleår. 1. Høring og sagsgang I tråd med den vedtagne procedure behandler Børne- og udvalget sagen om skoleindskrivningen for skoleåret 15/16. Høringsperioden er fra den 18. december 2014 til den 16. januar Da høringsperioden i denne sag hvert år er kortere end ved andre sager grundet den forudgående sprogscreening, indskrivningsproces, den efterfølgende politiske behandling og klagefrist, har r & Uddannelse tilstræbt, at høringsperioden fastlægges så tidlig som muligt. For at forberede skolebestyrelserne har r & Uddannelse på forhånd orienteret skolerne om, hvornår sagen kommer i høring. 2. Indskrivning 15/16 Der er indkaldt 343 børn til indskrivning. I befolkningsprognosen forventes der at vi skal oprettes 12 klassespor (Befolkningsprognose, prognose, Dagpasnings-prognose, Albertslund Kommune , s. 24). året 15/16 Antal elever i bh.kl. Antal klasser Bh.kl. Egelundskolen Herstedøster Herstedlund Herstedvester Hele kommunen Set i forhold til de 311 børn, der forventes at starte i bh.kl. på kommunens skoler, hvor udsatte og tidlige skolestartere er talt med, kan prognosen ikke helt betragtes som retvisende i forhold til antallet af børn. I forhold til prognosen placeres der et spor yderligere på Herstedøster. Børnene fordeler sig således: 305 børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 2015/ børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en anden kommune 27 børn ønsker at begynde i en privatskole 13 børn ønsker udsat skolestart. Heraf har tre børn fået bevilget udsat skolestart og et barn har fået afslag. r & Uddannelse har endnu ikke modtaget de resterende ni ansøgninger fra PPR. 6 børn er ikke blevet indskrevet (forældrene til disse børn er blevet kontaktet gentagne gange af hhv. skole og daginstitution, dog uden respons. De 6 børn indgår ikke i de aktuelle tal, men der er taget forbehold for at de kan rummes indenfor deres skoledistrikt uden at udløse nye klasser). 1 barn afventer udredning af PPR 7 børn flytter ud af kommunen inden skolestart 4 børn fra andre kommuner ønsker indskrivning her i kommunen (frit skolevalg) heraf er 2 børn indskrevet på Herstedøster mens 2 barn er på venteliste til hhv. Egelundskolen og Herstedvester. Side 4 af 19

5 I ovenstående tal indgår også 11 børn, der fik udsat skolestart sidste år samt 8 børn, der har fået godkendt tidlig skolestart. Andelen af de indkaldte børn der ønsker at starte i Albertslund kommune ligger på sammen niveau som de foregående år. 3. Privatskolesøgning og udsat skolestart Tabel 1 nedenfor viser den procentvise udvikling i søgning til privatskoler over de senere år. Tabel 1 Privatskolesøgning 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Andel indkaldte børn, der skal starte i privatskole i % 6% 7% 7% 8% Andelen af elever, der søger privatskole har været stabil i de seneste 4 år. Tabel 2 viser, at andelen af udsatte skolestartere har været stabil de sidste fire år. Tabel 2 Udsatte skolestartere 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Antal indkaldte børn, der har fået bevilliget udsat skolestart 4% 4% 4% 4% 4. Placering af elever 15/16 Etablering af klasser Ved indskrivningen er der en række forhold, der skal tages hensyn til: Økonomi hvor mange klasser oprettes med en økonomisk bæredygtig klassekvotient. Forældrenes ønsker på baggrund af bestemmelserne om frit skolevalg. Klassekvotient en pædagogisk og administrativ vurdering af en passende klassekvotient. Ved klassedannelsen tages der udgangspunkt i dannelse af børnehaveklasser, hvor det tilstræbes, at der er ca. 25 elever pr. klasse. Denne klassekvotient kan overskrides op til 28 elever pr. klasse, hvis der skal indskrives børn fra skolens eget distrikt. På baggrund af de indskrevne elever er der behov for at oprette 13 børnehaveklasser og 5 basisdanskhold. Side 5 af 19

6 Tabel 3 - Placering af børnehaveklasser og basisdanskhold samt klassekvotienter i 15/16 (De 6 uindskrevne elever indgår ikke her, men der er taget højde for, at de kan rummes på deres distriktsskole) Antal spor Basisdansk hold Antal elever klassekvotient Egelundskolen Herstedvester ,8 Herstedøster ,8 Herstedlund I alt ,8 Fordelingen af eleverne tager afsæt i antallet af børn i distrikterne og en indledende placering af basisdansk hold på skolerne, samt i bestræbelsen på at opnå bedst mulig balance i fordelingen af tosprogede elever på kommunens skoler. Udvikling i ønsker om frit skolevalg 13/14 15/16 Af Tabel 4 ses, at andelen af elever, der har ønsket en anden kommunal skole end distriktsskolen, igen i år ligger lidt højere end tidligere år. Tabel 4 Tilvalgte skoler. Antal elever, der ønsker en anden af kommunens skoler end distriktsskolen i 13/14 15/16 ønsker, som tilvælges 13/14 14/15 15/16 Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Tabel 5 viser hvilke skolers distrikter, eleverne har søgt væk fra. Tabel 5 Antal elever, tilhørende distriktet, der har fravalgt distriktsskolen til fordel for en anden af kommunens skoler Antal elever, som fravælges 13/14 14/15 15/16 Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Side 6 af 19

7 Sammenholdes tabel 4 og 5 fremgår det, at der i år er et stigende antal elever, som søger andre skoler end distriktsskolen. I tidligere år har der primært været en tendens til, at elever søgte fra Herstedlund til Egelundskolen og Herstedvester, mens der i kommende skoleår synes at være en tendens til, at Herstedvester, Egelundskolen og Herstedøster i stigende grad tilvælges. Der er i kommende skoleår en del udveksling af elever mellem Herstedlund og Egelundskolen, som antages at hænge sammen med de distriktsændringer, der har været i de to skolers distrikter. Frit skolevalg Alle børn, der ikke har behov for basisdanskundervisning eller andre særlige behov, har ret til en plads på deres distriktsskole. De har også ret til at benytte det frie skolevalg, som indebærer, at de kan få en børnehaveklasseplads på en anden skole end distriktsskolen. Dette forudsætter, at der er plads på den ønskede skole, dvs. at klassekvotienten i børnehaveklassen på den ønskede skole er lavere end 25. Er der flere, der ønsker at gå på skolen, end der er pladser, så fordeles de ledige pladser ud fra gældende lovgivning 1, hvor børn med søskende på skolen prioriteres, derefter tildeles pladserne ud fra afstanden mellem elevens bopæl og den ønskede skole. Tabel 6 nedenfor viser hvor mange ønsker om en anden skole end distriktsskolen, det har været muligt at imødekomme i det kommende skoleår. Tabel 6 - ønsker om anden skole end distriktsskolen 15/16 Elever der ønsker skolen Opfyldte skole ønsker Ikke opfyldte skole ønsker Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Der er 89 elever, som får deres ønske om en anden skole end distriktsskolen opfyldt. Det er samme antal elever, der får opfyldt deres skoleønske i kommende skoleår som sidste år. Til dette skal lægges 3 distriktsbørn på Herstedlund, som pga. basisdansk ikke får opfyldt deres skoleønske om en plads på distriktsskolen. i alt 15 afslag på skoleønske. 1 styrelsesvedtægten, bilag 3B skift og optagelse på anden skole end distriktsskolen. Side 7 af 19

8 Tabel 7 tilvalg og fravalg af distriktsskole ønske Herstedlund Distriktsskole Herstedvester Herstedøster Hovedtotal Egelundskolen Herstedlund Herstedvester Herstedøster Privatskole I alt Har ønsket distriktsskolen 64% 49% 66% 78% Klassekvotient Som vist i tabel 3 ligger klassekvotienten i de kommende børnehaveklasser mellem 22 og 25. Tabel 8 viser, hvordan klassekvotienten på skolerne har været de sidste tre år, sammenholdt med kommende skoleår. Tabel 8 - antal elever og klassekvotienter 12/13 14/15 Elevtal Elevtal Klasse-kvotient 13/14 14/15 Elevtal 15/16 Egelundskolen Klassekvotient Klassekvotient Egelundskolen Herstedvester , ,8 Herstedøster , ,8 Herstedlund 68 22, , Elevtal og klassekvotient , , ,8 Set i forhold til året før vil klassekvotienten være stigende, men dog under niveauet fra skoleåret 13/14 Sprogvurdering og etablering af basisdanskhold Alle børn i Albertslund Kommune sprogscreenes i børnehaven. På baggrund af screeningen er børnene vurderet til at placere sig i grupperne: alderssvarende dansk, behov for supplerende dansk og behov for basisdansk, som det fremgår af tabel 9. Tabel 9: Resultat af sprogvurdering (344 børn er sprogvurderede) distrikt Alderssvarende dansk Supplerende dansk Basisdansk Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Side 8 af 19

9 Af de 37 børn der har behov for basisdansk undervisning ønsker de 34 børn at starte i en af kommunens skoler. Der kan være 7 elever på et basisdanskhold. Der oprettes derfor 5 basisdanskhold samt mulighed for oprettelse af 1 basisdanskhold mere på Herstedøster. I forhold til de på nuværende tidspunkt kendte elever kunne alle eleverne placeres på 5 hold, med en ledig plads på Egelundskolen. Af hensyn til de ikke afklarede børn og evt. tilflyttere, vurderes det fornuftigt at planlægge med at oprette 5 basisdanskhold. Tabel 10 viser antallet af basisdanskhold fra 12/13 og viser et stabilt behov for basisdansk i perioden. Tabel 10 - Antallet af basisdanskhold 12/13 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Antal basisdanskhold (6) Fastlæggelse af antallet af basisdanskhold på hver enkelt skole sker i forhold til styrelsesvedtægten bilag 3A. Hvilke skoler, der tilbyder basisdanskhold fastlægges i første omgang ud fra to (ikke prioriterede) kriterier: 1. Andelen af tosprogede børn i distriktet. 2. Den forventede klassekvotient på skolen (ud fra distriktsbørn) Der kan på en skole ikke oprettes flere basisdanskhold, end der er børnehaveklasser. For at opretholde klasser med et forholdsvist lige antal elever samt for at skabe en bedre balance i fordelingen af tosprogede elever på skolerne, foreslås det, at der oprettes et basisdanskhold på alle skoler og to på Herstedvester skole. 5. Fordelingen af tosprogede elever i Albertslund Kommune Tabel 11 viser dels hvor stor andel af tosprogede børn, der bor i de enkelte distrikter af de børn starter i skole i 15/16. Tabellen viser også, hvor stor andelen af tosprogede elever er, efter at de er placeret på skolerne. Tabel 11 - fordeling af tosprogede elever ud fra bopæl og skoleplacering i 15/16 Andel af tosprogede elever Andelen af tosprogede elever i børnehaveklassen 14/15 Andel af tosprogede elever bosiddende i skoledistrikterne på skolerne EFTER placering af børnehaveklasser og basisdanskhold Egelundskolen 31% 36% Herstedvester 31% 33% Herstedøster 25% 31% Herstedlund 44% 43% Det er et ønske i Albertslund Kommune at skabe en balanceret fordeling af eleverne på tværs af sociale og etniske forskelligheder på skolerne. Den omfordeling af de tosprogede elever i kommunen, der er sket ved det frie skolevalg og ved placering af basisdanskhold, giver i kommende skoleår et Side 9 af 19

10 mere balanceret elevgrundlag på tre af skolerne, end distrikternes beboersammensætning i udgangspunktet ville give. Dog i mindre grad på Herstedlund, som er næsten uændret efter fordeling af skoleønsker. 6. SFO normering 15/16 I Tabel 11 er den forventede normering for skolernes SFO er i 15/16. Beregning af SFO-normeringen tager afsæt i den gennemsnitlige medlemstal, i de tre forgående år, med særlig vægt på medlemstallet i Tabel 11- SFO normering 15/16 SFO normering 15/16 Antal elever SFO Egelundskolen 168 SFO Herstedøster 325 SFO Herstedvester 347 SFO Herstedlund skole 258 I alt Den interne fordeling af eleverne på SFOens afdelinger hhv. interne og eksterne afdelinger - foretages af SFO- og skoleledere i henhold til retningslinjerne i den nye indskolingsstruktur, hvor der skal tilstræbes en sammenhæng mellem elevernes klasse og SFO afdeling. 7. Økonomiske konsekvenser rne tildeles ressourcer efter antallet af elever. Dette opgøres for skoleåret den 5. september. SFO erne tildeles ressourcer efter antallet af indmeldte børn i SFO en. 8. Spørgeundersøgelse hvorfor fravælges distriktsskolen Børne- og udvalget har bedt r & Uddannelse undersøge baggrunden for, hvorfor nogle forældre vælger en anden skole end distriktsskolen til deres barn ved skoleindskrivning. Derfor har afdelingen oprettet et kort spørgeskema, som alle forældre er blevet viderestillet til efter at have indskrevet deres barn via den digitale indskrivningsblanket. Spørgeskemaet indeholdt ét spørgsmål: Hvorfor har du ønsket en anden skole end distriktsskolen til dit barn? (sæt kryds ved det/de svar, som passer til dig). I alt 123 forældre valgte at svare på spørgsmålet, hvilket giver en svarprocent på 44 %. Svarene giver dermed ikke et fuldstændigt billede af forældrenes bevæggrunde, men de viser noget om, hvilke tendenser der er. Nedenstående diagram illustrerer, hvordan forældrenes svar fordeler sig. Bemærk at forældrene har kunnet sætte mere end ét kryds. Side 10 af 19

11 Som diagrammet viser, er den primære årsag til, at forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen, at de allerede har et eller flere børn på den pågældende skole. 57 % af de deltagende forældrene har sat et kryds her. De tre svarmuligheder Vi bor tættere på den skole, jeg har ønsket, end på distriktsskolen, Mit barn har flere venner på den skole, jeg har ønsket og Jeg har hørt godt om den skole, jeg har ønsket har alle fået et kryds af ca. en tredjedel af forældrene, mens 17 % svarer, at deres valg blandt andet skyldes, at de har hørt dårligt om distriktsskolen. 18 % af forældrene har sat et kryds ved Andet. Blandt disse har et par stykker svaret, at de selv arbejder på distriktsskolen og derfor finder det hensigtsmæssigt, at deres barn går et andet sted. Andre har planer om at flytte i nærmeste fremtid og har valgt skole på den baggrund. De øvrige svar knytter sig til de svarmuligheder, der allerede var i skemaet. Side 11 af 19

12 indskrivning - Elev- og klassetal 15/16 model 2 Notat til høring De børn, der skal starte i skole i Albertslund Kommune i 15/16, er nu blevet indskrevet. Dette notat redegør for hvor og hvor mange børnehaveklasser og basisdanskhold, der foreslås etableret i det kommende skoleår. 6. Høring og sagsgang I tråd med den vedtagne procedure behandler Børne- og udvalget sagen om skoleindskrivningen for skoleåret 15/16. Høringsperioden er fra den 18. december 2014 til den 16. januar Da høringsperioden i denne sag hvert år er kortere end ved andre sager grundet den forudgående sprogscreening, indskrivningsproces, den efterfølgende politiske behandling og klagefrist, har r & Uddannelse tilstræbt, at høringsperioden fastlægges så tidlig som muligt. For at forberede skolebestyrelserne har r & Uddannelse på forhånd orienteret skolerne om, hvornår sagen kommer i høring. 7. Indskrivning 15/16 Der er indkaldt 343 børn til indskrivning. I befolkningsprognosen forventes der at vi skal oprettes 12 klassespor (Befolkningsprognose, prognose, Dagpasnings-prognose, Albertslund Kommune , s. 24). året 15/16 Antal elever i bh.kl. Antal klasser Bh.kl. Egelundskolen Herstedøster Herstedlund Herstedvester Hele kommunen Set i forhold til de 311 børn, der forventes at starte i bh.kl. på kommunens skoler, hvor udsatte og tidlige skolestartere er talt med, kan prognosen ikke helt betragtes som retvisende i forhold til antallet af børn. I forhold til prognosen placeres der et spor yderligere på Herstedøster. Børnene fordeler sig således: 305 børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en folkeskole i Albertslund Kommune i skoleåret 2015/ børn ønsker at begynde i børnehaveklasse i en anden kommune 27 børn ønsker at begynde i en privatskole 13 børn ønsker udsat skolestart. Heraf har 3 børn fået bevilget udsat skolestart og 1 barn har fået afslag. r & Uddannelse har endnu ikke modtaget de resterende 9 ansøgninger fra PPR. 6 børn er ikke blevet indskrevet (forældrene til disse børn er blevet kontaktet gentagne gange af hhv. skole og daginstitution, dog uden respons. De 6 børn indgår ikke i de aktuelle tal, men der er taget forbehold for at de kan rummes indenfor deres skoledistrikt uden at udløse nye klasser). 1 barn afventer udredning af PPR 7 børn flytter ud af kommunen inden skolestart 4 børn fra andre kommuner ønsker indskrivning her i kommunen (frit skolevalg) heraf er 2 børn indskrevet på Herstedøster mens 2 barn er på venteliste til hhv. Egelundskolen og Herstedvester. Side 12 af 19

13 I ovenstående tal indgår også 11 børn, der fik udsat skolestart sidste år samt 8 børn, der har fået godkendt tidlig skolestart. Andelen af de indkaldte børn der ønsker at starte i Albertslund kommune ligger på sammen niveau som de foregående år. 8. Privatskolesøgning og udsat skolestart Tabel 1 nedenfor viser den procentvise udvikling i søgning til privatskoler over de senere år. Tabel 1 Privatskolesøgning 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Andel indkaldte børn, der skal starte i privatskole i % 6% 7% 7% 8% Andelen af elever, der søger privatskole har været stabil i de seneste 4 år. Tabel 2 viser, at andelen af udsatte skolestartere har været stabil de sidste fire år. Tabel 2 Udsatte skolestartere 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Antal indkaldte børn, der har fået bevilliget udsat skolestart 4% 4% 4% 4% 9. Placering af elever 15/16 Etablering af klasser Ved indskrivningen er der en række forhold, der skal tages hensyn til: Økonomi hvor mange klasser oprettes med en økonomisk bæredygtig klassekvotient. Forældrenes ønsker på baggrund af bestemmelserne om frit skolevalg. Klassekvotient en pædagogisk og administrativ vurdering af en passende klassekvotient. Ved klassedannelsen tages der udgangspunkt i dannelse af børnehaveklasser, hvor det tilstræbes, at der er ca. 25 elever pr. klasse. Denne klassekvotient kan overskrides op til 28 elever pr. klasse, hvis der skal indskrives børn fra skolens eget distrikt. På baggrund af de indskrevne elever er der behov for at oprette 13 børnehaveklasser og 5 basisdanskhold. Side 13 af 19

14 Tabel 3 - Placering af børnehaveklasser og basisdanskhold samt klassekvotienter i 15/16 (De 6 uindskrevne elever indgår ikke her, men der er taget højde for, at de kan rummes på deres distriktsskole) Antal spor Basisdansk hold Antal elever klassekvotient Egelundskolen Herstedvester ,8 Herstedøster ,8 Herstedlund ,6 I alt ,8 Fordelingen af eleverne tager afsæt i antallet af børn i distrikterne og en indledende placering af basisdansk hold på skolerne, samt i bestræbelsen på at opnå bedst mulig balance i fordelingen af tosprogede elever på kommunens skoler. Udvikling i ønsker om frit skolevalg 13/14 15/16 Af Tabel 4 ses, at andelen af elever, der har ønsket en anden kommunal skole end distriktsskolen, igen i år ligger lidt højere end tidligere år. Tabel 4 Tilvalgte skoler. Antal elever, der ønsker en anden af kommunens skoler end distriktsskolen i 13/14 15/16 ønsker, som tilvælges 13/14 14/15 15/16 Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Tabel 5 viser hvilke skolers distrikter, eleverne har søgt væk fra. Tabel 5 Antal elever, tilhørende distriktet, der har fravalgt distriktsskolen til fordel for en anden af kommunens skoler Antal elever, som fravælges 13/14 14/15 15/16 Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Sammenholdes tabel 4 og 5 fremgår det, at der i år er et stigende antal elever, som søger andre skoler end distriktsskolen. I tidligere år har der primært været en tendens til, at elever søgte fra Herstedlund til Egelundskolen og Herstedvester, mens der i kommende skoleår synes at være en tendens Side 14 af 19

15 til, at Herstedvester, Egelundskolen og Herstedøster i stigende grad tilvælges. Der er i kommende skoleår en del udveksling af elever mellem Herstedlund og Egelundskolen, som antages at hænge sammen med de distriktsændringer, der har været i de to skolers distrikter. Frit skolevalg Alle børn, der ikke har behov for basisdanskundervisning eller andre særlige behov, har ret til en plads på deres distriktsskole. De har også ret til at benytte det frie skolevalg, som indebærer, at de kan få en børnehaveklasseplads på en anden skole end distriktsskolen. Dette forudsætter, at der er plads på den ønskede skole, dvs. at klassekvotienten i børnehaveklassen på den ønskede skole er lavere end 25. Er der flere, der ønsker at gå på skolen, end der er pladser, så fordeles de ledige pladser ud fra gældende lovgivning 2, hvor børn med søskende på skolen prioriteres, derefter tildeles pladserne ud fra afstanden mellem elevens bopæl og den ønskede skole. Tabel 6 nedenfor viser hvor mange ønsker om en anden skole end distriktsskolen, det har været muligt at imødekomme i det kommende skoleår. Tabel 6 - ønsker om anden skole end distriktsskolen 15/16 Elever der ønsker skolen Opfyldte skole ønsker Ikke opfyldte skole ønsker Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Der er 87 elever, som får deres ønske om en anden skole end distriktsskolen opfyldt. Det er 2 elever mere, der ikke får opfyldt deres skoleønske i kommende skoleår end sidste år. Til dette skal lægges 7 distriktsbørn på Herstedlund, som pga. basisdansk ikke får opfyldt deres skoleønske om en plads på distriktsskolen. i alt 21 afslag på skoleønske. Tabel 7 tilvalg og fravalg af distriktsskole ønske Egelundskolen Herstedlund Distriktsskole Herstedvester Herstedøster Hovedtotal Egelundskolen Herstedlund Herstedvester Herstedøster Privatskole I alt Har ønsket distriktsskolen 64% 49% 66% 78% 2 styrelsesvedtægten, bilag 3B skift og optagelse på anden skole end distriktsskolen. Side 15 af 19

16 Klassekvotient Som vist i tabel 3 ligger klassekvotienten i de kommende børnehaveklasser mellem 21 og 25. Tabel 8 viser, hvordan klassekvotienten på skolerne har været de sidste tre år, sammenholdt med kommende skoleår. Tabel 8 - antal elever og klassekvotienter 12/13 14/15 Elevtal Elevtal Klasse-kvotient 13/14 14/15 Elevtal 15/16 Klassekvotient Klassekvotient Egelundskolen Herstedvester , ,8 Herstedøster , ,8 Herstedlund 68 22, , ,6 Elevtal og klassekvotient , , ,8 Set i forhold til året før vil klassekvotienten være stigende, men dog under niveauet fra skoleåret 13/14 Sprogvurdering og etablering af basisdanskhold Alle børn i Albertslund Kommune sprogscreenes i børnehaven. På baggrund af screeningen er børnene vurderet til at placere sig i grupperne: alderssvarende dansk, behov for supplerende dansk og behov for basisdansk, som det fremgår af tabel 9. Tabel 9: Resultat af sprogvurdering (344 børn er sprogvurderede) distrikt Alderssvarende dansk Supplerende dansk Basisdansk Egelundskolen Herstedvester Herstedøster Herstedlund I alt Af de 37 børn der har behov for basisdansk undervisning ønsker de 34 børn at starte i en af kommunens skoler. Der kan være 7 elever på et basisdanskhold. Der oprettes derfor 5 basisdanskhold samt mulighed for oprettelse af 1 basisdanskhold mere på Herstedøster. I forhold til de på nuværende tidspunkt kendte elever kunne alle eleverne placeres på 5 hold, med en ledig plads på Egelundskolen. Af hensyn til de ikke afklarede børn og evt. tilflyttere, vurderes det fornuftigt at planlægge med at oprette 5 basisdanskhold Tabel 10 viser antallet af basisdanskhold fra 12/13 og viser et stabilt behov for basisdansk i perioden. Side 16 af 19

17 Tabel 10 - Antallet af basisdanskhold 12/13 15/16 år 12/13 13/14 14/15 15/16 Antal basisdanskhold (6) Fastlæggelse af antallet af basisdanskhold på hver enkelt skole sker i forhold til styrelsesvedtægten bilag 3A. Hvilke skoler, der tilbyder basisdanskhold fastlægges i første omgang ud fra to (ikke prioriterede) kriterier: 3. Andelen af tosprogede børn i distriktet. 4. Den forventede klassekvotient på skolen (ud fra distriktsbørn) Der kan på en skole ikke oprettes flere basisdanskhold, end der er børnehaveklasser. For at opretholde klasser med et forholdsvist lige antal elever samt for at skabe en bedre balance i fordelingen af tosprogede elever på skolerne, foreslås det, at der oprettes ét basisdanskhold på Egelundskolen og to basisdanskhold på henholdsvis Herstedøster og Herstedvester skole. Der oprettes ingen hold på Herstedlund. 10. Fordelingen af tosprogede elever i Albertslund Kommune Tabel 11 viser dels hvor stor andel af tosprogede børn, der bor i de enkelte distrikter af de børn starter i skole i 15/16. Tabellen viser også, hvor stor andelen af tosprogede elever er, efter at de er placeret på skolerne. Tabel 11 - fordeling af tosprogede elever ud fra bopæl og skoleplacering i 15/16 Andel af tosprogede elever Andelen af tosprogede elever i børnehaveklassen 14/15 Andel af tosprogede elever bosiddende i skoledistrikterne på skolerne EFTER placering af børnehaveklasser og basisdanskhold Egelundskolen 31% 36% Herstedvester 31% 34% Herstedøster 25% 36% Herstedlund 44% 37% Det er et ønske i Albertslund Kommune at skabe en balanceret fordeling af eleverne på tværs af sociale og etniske forskelligheder på skolerne. Den omfordeling af de tosprogede elever i kommunen, der er sket ved det frie skolevalg og ved placering af basisdanskhold, giver i kommende skoleår et mere balanceret elevgrundlag på skolerne, end distrikternes beboersammensætning i udgangspunktet ville give. Side 17 af 19

18 6. SFO normering 15/16 I Tabel 11 er den forventede normering for skolernes SFO er i 15/16. Beregning af SFO-normeringen tager afsæt i den gennemsnitlige medlemstal, i de tre forgående år, med særlig vægt på medlemstallet i Tabel 11- SFO normering 15/16 SFO normering 15/16 Antal elever SFO Egelundskolen 168 SFO Herstedøster 325 SFO Herstedvester 347 SFO Herstedlund skole 258 I alt Den interne fordeling af eleverne på SFOens afdelinger hhv. interne og eksterne afdelinger - foretages af SFO- og skoleledere i henhold til retningslinjerne i den nye indskolingsstruktur, hvor der skal tilstræbes en sammenhæng mellem elevernes klasse og SFO afdeling. 7. Økonomiske konsekvenser rne tildeles ressourcer efter antallet af elever. Dette opgøres for skoleåret den 5. september. SFO erne tildeles ressourcer efter antallet af indmeldte børn i SFO en. 8. Spørgeundersøgelse hvorfor fravælges distriktsskolen Børne- og udvalget har bedt r & Uddannelse undersøge baggrunden for, hvorfor nogle forældre vælger en anden skole end distriktsskolen til deres barn ved skoleindskrivning. Derfor har afdelingen oprettet et kort spørgeskema, som alle forældre er blevet viderestillet til efter at have indskrevet deres barn via den digitale indskrivningsblanket. Spørgeskemaet indeholdt ét spørgsmål: Hvorfor har du ønsket en anden skole end distriktsskolen til dit barn? (sæt kryds ved det/de svar, som passer til dig). I alt 123 forældre valgte at svare på spørgsmålet, hvilket giver en svarprocent på 44 %. Svarene giver dermed ikke et fuldstændigt billede af forældrenes bevæggrunde, men de viser noget om, hvilke tendenser der er. Side 18 af 19

19 Nedenstående diagram illustrerer, hvordan forældrenes svar fordeler sig. Bemærk at forældrene har kunnet sætte mere end ét kryds. Som diagrammet viser, er den primære årsag til, at forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen, at de allerede har et eller flere børn på den pågældende skole. 57 % af de deltagende forældrene har sat et kryds her. De tre svarmuligheder Vi bor tættere på den skole, jeg har ønsket, end på distriktsskolen, Mit barn har flere venner på den skole, jeg har ønsket og Jeg har hørt godt om den skole, jeg har ønsket har alle fået et kryds af ca. en tredjedel af forældrene, mens 17 % svarer, at deres valg blandt andet skyldes, at de har hørt dårligt om distriktsskolen. 18 % af forældrene har sat et kryds ved Andet. Blandt disse har et par stykker svaret, at de selv arbejder på distriktsskolen og derfor finder det hensigtsmæssigt, at deres barn går et andet sted. Andre har planer om at flytte i nærmeste fremtid og har valgt skole på den baggrund. De øvrige svar knytter sig til de svarmuligheder, der allerede var i skemaet. Side 19 af 19

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( )

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til BUU Status på Københavnermodellen 2.0, februar 14 Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen,

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier: Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282757 kap37@helsingor.dk Dato 26.05.2015 Sagsbeh. Karin Petersen Notat om beregning på en evt. ændring af

Læs mere

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015 Til Skolerne November 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge Indskrivning 2016/17 Hermed oplysninger om den kommende indskrivning til børnehaveklasse i 2016/2017 Indhold: 1. Tidspunkt for indskrivning side 2

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den/de forælder/forældre, som

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder. SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 455509 Afsnit: Ref. OM Dir. tlf. 46314121 ovem@roskilde.dk NOTAT: Skoledistrikter fra skoleåret 2008/2009 22. juni 2007 Skole- og Børneforvaltningen

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen Tids- og procesplan for skoleindskrivningen September Infodag for adm. Medarbejdere (PE) Oktober November Skolernes hjemmeside opdateres Alle elever uden DSA etableres i TEA December Webindskrivningen

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 05.05.2014, kl. 07:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. distrikter 2015/16 (2014-0042223) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. distrikter 2015/16 (2014-0042223)

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.:

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Anne Marie Geisler Andersen (B) 02-04-2014 Sagsnr. 2014-0060512 Dokumentnr. 2014-0060512-1 Politikerspørgsmål om skolestart og omgængere

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde.

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde. Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2018/19 Den 11. september 2017 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan proces for digital skoleindskrivning

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter NOTAT RÅDHUSET Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato: 16. september 2014/jcp Tematisering

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybende notat som baggrund for drøftelse af effektivisering af Københavnermodellen I forbindelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper Eksempel på et klasseskema (1. halvår): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00-8:10 Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a 8:10-8:30 Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO)

Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) 23 Tilmelding til 0. klasse og information om skolefritidsordning (SFO) Skoleåret 2018/2019 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til 0. klasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt Børne- og Undervisningsudvalget, 25.10.2011 Gladsaxe Kommune Dagsordenspunkt Beslutning samt sagsfremstilling udsendt til høring Beslutning Lokalekapacitet på Værebro Skole på s. 5 i bilag 3 rettes fra

Læs mere

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16. Kopi til: Den 26. september 2014

Notat. Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16. Kopi til: Den 26. september 2014 Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2015/16 Den 26. september 2014 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. NOTAT 20. februar 2015 Sagsbehandler: Oprettelse af 0. klasser 2015/16 Dok.nr.: 2015/0005268-1 Børne- og ungeområdet Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere