Undervisning i værkstedssprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning i værkstedssprog"

Transkript

1 Undervisning i værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted Heike Schulz Nielsen

2 Kapitel 1 Værkstedets ting Kapitel 5 Sikkerhed Kapitel 2 Værkstedets aktiviteter Kapitel 6 Værkstedsrelaterede tekster Kapitel 3 Værkstedets beskrivelser Kapitel 7 Alment fagsprog Kapitel 4 Arbejde med portfolie Kapitel 8 Repetition, ekstraopgaver 2

3 Samlet oversigt over materialets indhold Forord... 8 Kapitel 1: Værkstedets ting Lærervejledning til kapitlets opgaver... 3 Mindmaps På mit værksted 1 værktøj og maskiner... 8 På mit værksted 2 tilbehør og materialer... 8 På mit værksted 3 opgaver og personer Lav et samlet mindmap over dit værksted Værkstedets ting opøvelse af et værkstedsrelateret ordforråd... 3 Værktøj El-værktøj og maskiner Tilbehør Sammensatte ord Lange sammensatte ord Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord bygge Lav sammensatte ord og skriv en sætning med hver Forskellige opgaver Synonymer En Leatherman Core kniv Stavelsesmix Find ord på træværkstedet Find ord på træværkstedet Tøm værkstedsbilleder for ord 28 Skriv selv navn og brug på værktøj, maskiner og tilbehør 30 Lav din egen værksteds-ordbog 38 Spil spilforklaring hånd på 40 sæt 1 ordkort og spørgsmål til 41 sæt 2 ordkort og spørgsmål til 43 Hæng en mand 45 Ved du det? 45 B Billedopgaver Billedopgave 1 46 Billedopgave

4 Kapitel 2: Værkstedets aktiviteter Lærervejledning Mindmap om værkstedets aktiviteter Mindmap I dag og i går Hvad gør man på et værksted? Tømrer-udsagnsord Liste over tømrer-udsagnsord Opgaver til listen over tømrer-udsagnsord ting, du gør mest betydninger synonymer antonymer sætninger tøm et værkstedsbillede for ord Opgaver til listen over tømrerudsagnsord sjældne ord betydninger synonymer verbalsubstantiver Opgave til værkstedsbilleder Orddannelse afledninger dannelse af nye udsagnsord faste udtryk forstavelser Spil/konkurrencer til værkstedets aktiviteter Vis og gæt Aktivitets-abc Kommando ordkæder Billedkort Ordkort til vis og gæt spilleplade til Aktivitets-abc Kapitel 3: Værkstedets beskrivelser Lærervejledning Fem af hver Værkstedets beskrivelser Multiple choice tillægsords betydning Synonymer Liste over værksteds-tillægsord Modsætninger Hvilke fem? Multiple choice tillægsords endelser Tøm værkstedsbilleder for tillægsord Findes der en form med u-? Beskriv værkstedets ting Værkstedsbeskrivelse Spil Gæt et værktøj Beskriv en ting

5 Kapitel 4: Arbejde med portfolie Indledning Hvad kræver det? Hvad det kræver af læreren Hvad det kræver af teknik Hvad det kræver af tid Udvælgelse På værkstedet I undervisningen Arbejdet med den visuelle logbog Praktiske eksempler på billedlogbøger Osman uge Abdullah uge Abdullah uge 4-08 med relevant matematik... Mike uge Sarah uge fællesopgaver: Produktion af legehus og reol til kontoret Kapitel 5: Sikkerhed Lærervejledning Mindmap sikkerhed på mit værksted Værkstedets sikkerhedsudstyr opøvelse af ordforråd billede navn brug (oversigt over kortenes indhold) Skriv selv navn på udstyret og hvad det bruges til Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord Tænk over og diskuter arbejdssikkerhed APV Hvordan arbejdes der med arbejds - miljø/-sikkerhed ude i firmaerne? APV - spørgsmål og svar Uddrag af en APV-tjekliste for snedkertømrer-området Uddrag af en APV-tjekliste om psykisk arbejdsmiljø Lidt for sjov eller er det? Sikkerhedsskilte Påbudsskilte Advarselsskilte Forbudsskilte Serviceskilte

6 Kapitel 6: Værkstedsrelaterede tekster Lærervejledning Mindmap Tekster på værkstedet Sikkerhedsplakater Æskeetiketter Trælim Vådrumssilikone Tekster fra hjemmesider Opgaver til hjemmesiden: Øv dig i at afgive en bestilling på nettet Spørgsmål til din bestilling på nettet Indsæt de manglende udsagnsord Udskrift af salgs- og leveringsbetingelser Hjælpeskema til opdeling af sammensatte ord Ordkort fragt, reklamationsret og leveringstid Sammenligning af priser, fragt, leveringstid og reklamationsret Fagforbundet TIB Opgaver til 164 Indsæt tillægsordene i artiklen: Ordblind ballademager blev tømrer Hele artiklen: Ordblind ballademager blev tømrer Arbejdsløshedsstatistik for TIB Indmeldelse i TIB Uddannelse/arbejde Tekster om uddannelse/arbejde inden for træfagene fra > jobkompasset Undersøg nogle interessante uddannelser jobsalat Krav til jobbet Mindmap annoncers krav til tømrere i job Eksempler på jobannonce-tekster Ordkort selvstændig og engageret Praktikpladssøgning Træfaglige tekster og opgaver Træstammens bestanddele Fejl i træ Billedopgave Træ og trælast tekst med spørgsmål til Opskæring af træ Træets reaktion i forhold til opskæring og tørring Konstruktiv træbeskyttelse Sikkerhedsdatablade Opgaver til sikkerhedsdatabladene Sikkerhedsdatablad: trælim Sikkerhedsdatablad: vådrumssilikone En lille quiz til sidst

7 Kapitel 7: Alment fagsprog Lærervejledning Alment fagsprog Generelle tegn og symboler (1 og 2) Figurers navne Generelle udtryk Rigtig rækkefølge efter betydning Omskriv sætningerne Begrebsforståelse Opgave til kort med over/mellem/ underbegreber Opgaveark Kort til kopiering og udklipning niveau Kort til kopiering og udklipning niveau Kort til kopiering og udklipning niveau Opgaver til kategorisering Odd man out Find overbegrebet Lav selv opgaver Kategorisér Kategorisér Hvad dækker ordet bedst? Kategorisér Odd man out Kategori-spil Instruktioner Instruktionens kendetegn med øvelsen forstå en instruktion Geometriske figurer Skriv selv en instruktion Kapitel 8: Repetitions- og ekstraopgaver Lærervejledning Mindmap Stavelsesmix Opgave til æskeetiketter Sammensatte ord... Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord Lav sammensatte ord fra dit værksted og skriv en sætning med hver Find ord på træværkstedet Over-, mellem- og underbegreber Sorter kassernes ord i de 3 begrebsklasser træværkstedet Over-, mellem- og underbegreber almene Flere værkstedsting Ved du det? quiz

8 Forord Materialet Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted er tænkt som et undervisningsmateriale for unge og voksne, der har behov for at lære sig ord og begreber inden for træområdet. Materialet er skrevet til dansklærere, der har som opgave at lave funktionel undervisning for elever, der arbejder med træ. Dette er man som dansk lærer oftest ikke klædt specielt godt på til, da man jo ikke er uddannet inden for området. Materialets ide udspringer fra mit eget behov som dansklærer for undervisningsmaterialer for unge og voksne med et fagligt indhold rettet mod specifikke brancher. Især har jeg savnet materialer, som er mindre boglige, men praksisnære, og som er lige til at gå til og dermed let anvendelige for læreren uden yderligere forberedelse. Selv arbejder jeg på Århus Produktionsskole, hvor alle mine elever går på et værksted og jeg forventes at lave relevant og vedkommende danskundervisning for hver elev. Materialet er tænkt som inspiration for læreren, som meget gerne må udbygge de foreslåede opgaver med egne billeder og supplere med egne opgaver. Ofte vil det være særdeles godt, hvis undervisningen kan foregå i samarbejde med træfaglæreren (f.eks. i kapitlet om sikkerhed). Opgaverne i materialet skal indøve et relevant ordforråd inden for træområdet og styrke elevernes sproglige bevidsthed, formuleringsevne og begrebsverden. Der er opgaver af meget forskellig sværhedsgrad, da der skal være noget at komme efter for alle elever. Nogle elever vil være tosprogede næsten uden ordforråd inden for fagområdet, andre elever er godt på vej til et reelt uddannelsesforløb på f.eks. teknisk skole. Det er således meget vigtigt, at den enkelte elev ikke præsenteres for materialet fra ende til anden, men at læreren på forhånd udvælger opgaverne alt efter sine elevers niveau. I materialet er der ofte samme opgave på flere forskellige niveauer, og det er så lærerens opgave at udvælge den passende til hver elev ud fra forhåndskendskabet til sine elever. Det brede niveau med opgaver både for de meget svage, men også for de ret så dygtige elever, gør forhåbentlig bogen anvendelig for mange forskellige slags faglige hold, hvor niveauet er meget svingende. Min mangeårige erfaring som underviser siger også, at der ikke findes hold, hvor niveauet er ens og at der derfor heller ikke findes én bog eller et undervisningsmateriale, der er egnet for alle på holdet fra ende til anden. Særligt til læreren: pluk ud og sammensæt et undervisningsforløb til hver enkelt af dine elever alt efter disses niveau, indlæringsevne, 8 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Forord

9 moti vation og vedholdenhed. Ikke alle behøver at kunne alt. Husk, at vi behandler folk ens ved at give passende udfordringer til hver især. Materialet er ikke tænkt som materiale til selvstudie. Især de opgaver, der foreligger i forskellig sværhedsgrad vil være dræbende at gennemgå en efter en, og de forskellige opgavers sværhedsgrad varierer alt for meget til, at de vil passe til eller vil være relevante for en enkelt elev. Mange af opgaverne er derudover særdeles velegnede som par- eller gruppeopgaver eller til, at eleven prøver selv de første 5-10 minutter og så får hjælp af læreren eller der samles op på klasseniveau. Opgaverne er foruden at de kan anvendes direk te fra hylden som de er forhåbentlig også en inspiration til andre lærere, der ud fra mine ideer/skabeloner hurtigt og nemt kan skabe egne materi aler ved at udskifte mine billeder og/eller ord med andre, de finder mere relevante. Træværksteder er jo langt fra ens og elevernes niveau, alder og interesser er også forskellige. Det er måden at arbejde på og gøre danskundervisningen praksisnær på, der ligger mig på hjerte. I starten af hvert kapitel er der altid sider, der henvender sig til læreren og fortæller om, hvordan kapitlets opbygning og opgaverne er tænkt. Ind imellem er der også forklaringer til de enkelte opgaver. For lettere at kunne skelne mellem disse lærersider og elevsider, er alle lærersider let farvede, mens opgavesider er hvide. Bagerst i materialet er der løsninger til opgaverne. Alle opgavesider laves også netbaseret som pdffiler på lige til at printe ud hjemmefra. Materialet er det første i en række lignende materialer, der henvender sig til forskellige brancher (køkken, metal og tekstil er på tegnebrættet). Dette fordi man i praksis ofte samlæser et hold, hvor eleverne kommer fra forskellige værksteder/brancher, men er på omtrent samme danskfaglige niveau. Tanken er så, at eleverne kan arbejde med de samme opgaver eller opgavetyper, men med hver sit faglige indhold. Det vil glæde mig som forfatter af dette undervisningsmateriale, hvis brugere af materialet kommer med tilbagemeldinger og/eller konstruktiv kritik ved at sende mig en på: God fornøjelse, Heike Schulz Nielsen, Århus Produktionsskole august

10 Kapitel 1: Værkstedets ting Lærervejledning Materialet starter med et kapitel om værkstedets ting, dvs. det handler om navneord på et træværksted. Dette har jeg valgt, fordi det for eleverne er en nem og naturlig måde at komme i gang med et undervisningsforløb om værkstedssprog på. De skal bare forholde sig til, hvad der er på værkstedet og hvad det hedder. Mindmaps Som start på et forløb med værkstedssprog kan det være en rigtig god ide at lade eleverne selv formulere, hvad de kender af ord inden for området. En metode dertil kan være at bruge forskellige mindmaps, for at afklare, hvem der ved hvor meget fra starten (elevernes faglige ståsted indenfor værkstedssprog), hvilket gør det meget lettere for læreren at vælge udgangspunkt, sammensætte de opgaver, der passer til eleverne og de grupper, eleverne skal arbejde sammen i fordi de er ukomplicerede, overskuelige og visuelle at arbejde med for eleverne for at spore eleverne ind på, hvad værkstedssprog handler om for at synliggøre, at fagsprog er et parallel-sprog, som alle selv ellers danskfaglig dygtige elever skal lære separat, da begreberne ikke falder inden for det, der normalt betegnes som almindeligt ordforråd For at strukturere arbejdet med mindmaps, er de inddelt efter kategorier. Der er her i starten valgt følgende: værktøj (de ting, man igen og igen arbejder med på værkstedet) maskiner (de maskiner og det el-værktøj, der findes på værkstedet) tilbehør (de små ting, som typisk følger med produktet) materialer (det, man på værkstedet bruger til at lave produkterne af) opgaver (de produkter, man skal lave på værkstedet) personer (de kolleger og lærere, der er på værkstedet) Lad eleverne først arbejde alene med hver sine mindmaps (for at finde ud af, hvor meget de hver især ved). Men lad så eleverne gå sammen i små grupper eller saml op på tavlen til sidst, så alle elever har chancen for at tilføje flere begreber, end de selv kunne komme i tanker om. For mange elever er det meget vigtigt at ende med en hel runde af ord uden om boblen i midten. Det er vigtigt her i start-fasen ikke at gå for meget op i stavefejl, da øvelsen med disse mindmaps primært er at stimulere lysten til og interessen for at arbejde med de ord og begreber, der forekommer på værkstedet. De korrekte stavemåder læres hen ad vejen, idet eleverne vil møde de samme ord igen og igen, og derved har rig mulig hed for at indprente sig ordenes stavemåder. Det kan være en god ide at lade eleverne udfylde samme mindmaps i slutningen af værkstedssprogforløbet for at synliggøre, at de rent faktisk har lært sig et pænt stort ordforråd for at give dem en succesoplevelse og derved stimulere lysten til at lære mere 10 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

11 Opøvelse af et værkstedsrelateret ordforråd via arbejde med kort Mindmap ene efterfølges af nogle øvelser til at opøve et værkstedsrelateret navneords-ordforråd. Hertil bruges også de kort, der følger med materialet. Disse kort er et grundlag for mange opgaver og spil gennem hele materialet og man kan som lærer overveje, om der skal anskaffes flere sæt kort (kan købes separat), så flest muligt elever får mulighed for at sidde med dem mellem hænderne. Mange af de læse-stave-svage elever har et stort behov for alternative indlæringsmetoder som f.eks. at arbejde visuelt via billeder, røre ved det de skal lære (som her er kort), visuelt lægge dem frem for sig og/eller fysisk flytte på kort (hen til deres korrekte makker). Kapitlet træner især værkstedets navneord, men ved at indsætte øvelsen om, hvad man bruger tingene til, sniger der sig alligevel nogle udsagnsord ind, der hænger sammen med de enkelte navneord. Dette er valgt, fordi jeg mener at det er en god ide at indlære navn og funktion sammen som en enhed. Sammensatte ord Dansk er et sprog med relativt få ord i forhold til andre sprog. Til gengæld har vi massevis af sammensatte ord. Dette gør sig også eller måske især gældende, når vi taler fagsprog. Derfor følger der på de følgende sider en række opgaver, der har til formål at øge fornemmelsen for og opmærksomheden på sammensatte navneord. Det kan være en god ide at løse de første 4-5 ord af lange sammensatte ord på klassen som indføring, hvorefter eleverne arbejder selvstændigt med resten. Husk at udvælge to til tre af disse øvelser til sammensatte ord, der passer til elevens niveau i stedet for at starte fra en ende af så kører man træt i opgaverne. Om der skal sættes en tegning/illustration på Tag et ord fra hver side, er selvfølgelig op til lærerens skøn, men igen kan bogligt svage elever ofte få en succes her, for mange af dem er faktisk dygtige til at tegne. Derefter følger der nogle forskellige småøvelser (synonymer, Leatherman-kniv), som gives alt efter behov, niveau og tid. Tøm værkstedbilleder for ord Opgaven med at tømme værkstedsbilleder for ord kan bruges som den er i materialet, men endnu bedre vil det være, hvis eleverne får nogle nyere billeder fra deres eget værksted (helst med dem selv på) at skrive ud fra. Det øger motivationen, når man skriver om sig selv. I opgaven skal eleverne kun nedskrive navneord udsagnsord og tillægsord følger i de næste kapitler. Skriv selv navn og brug Derefter optræder de samme billeder af værktøj, maskiner og tilbehør, som der var på kortene. Men mens eleverne tidligere har arbejdet med deres passive ordforråd ved kun at skulle matche billedkort med navne- og brugskort, dvs. kun at skulle forstå så skal de denne gang selv både huske og kunne stave dem aktivt, da opgaven er at benævne dem skriftligt. 11

12 Man kan niveaudele opgaven ved at lade de svagere elever nøjes med kun at navngive tingene det kan være så rigeligt svært for dem. De dygtigere elever skal derimod både navngive tingene og skrive på, hvad man bruger dem til. Det er en ret så svær øvelse, der virkelig udfordrer elevernes aktive ordforråd og deres evne til at huske det, de har arbejdet med. Det kan være en god ide at dele opgaven i flere dele, så man mindsker antallet af sider, som eleverne skal arbejde med ad gangen. Ellers kan de godt køre lidt træt i at skulle udfylde hele 8 sider. Man kan f.eks. med fordel lade eleverne udfylde halvdelen af siderne og derefter spille det ene sæt hånd-på, og gentage det ved næste undervisningsgang med de sidste 4 af siderne, efterfulgt af det andet sæt hånd-på. Lav din egen værksteds-ordbog Efter at have arbejdet med de foregående opgaver for at udvide ordforrådet og huske forskellige begreber, skal eleverne nu for alvor selv på banen. De skal lave hver sin egen værksteds-ordbog. Dertil skal de bruge hver sin computer og have adgang til internettet og et tekstbehandlingsprogram. Eleven starter med at åbne både tekstbehandling og internet. I tekstbehandlingen laves en tabel med 3-5 kolonner, alt efter elevernes niveau. Opgaven er så til første kolonne at finde billeder på nettet over de ting, eleven synes er væsentlige at tage med i sin ordbog. Fordelen ved, at eleven selv vælger billederne er, at han dermed kan vælge de produkter, han bruger mest og som ligner dem, der reelt findes på hans værksted. Billederne findes ved at gå ind på hjemmesider, der har med træ eller bygge at gøre. En eller flere af følgende kan anbefales: / / / > billeder Billederne kopieres til første kolonne af tabellen. I anden kolonne skrives f.eks. det tilsvarende navn, i tredje tingens pris, i fjerde tingens dimension, leveringstid eller varenummer, alt efter hvad man vælger. Opgaven differentieres i sværhedsgrad ved, at jo dygtigere eleven er, jo flere kolonner skal han udfylde. Kun fantasien sætter grænser for variationsmulighederne i indholdet. Eleverne kommer i denne opgave ud over igen at arbejde med for dem relevante værkstedsnavneord til at øve sig en del i it-værktøjer. De skal bl.a. arbejde med: hvordan man kopierer billeder fra internettet og sætter dem ind i et tekstdokument (ctrl c efterfulgt af ctrl v eller ved at højreklikke) at flytte billederne derhen, hvor de skal være ved at bruge at tilpasse billedernes størrelse i tekstdokumentet ved at trække i hjørnet at indsætte og arbejde med tabeller i et tekstdokument 12 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

13 at søge på nettet og udvælge relevante ting at Google har en billed-søge-funktion Opgaven er ligetil, overskuelig og meget nem at differentiere. Hver elev når så meget, som han kan inden for den givne tidsramme og opgaven kan med fordel strække sig over flere undervisningsgange. Resultatet kan nemt printes ud til sidst gerne i farver, hvis der er mulighed for det og udvælges meget ofte af eleverne til at komme i deres portfoliemappe, da de plejer at være meget stolte af resultatet. Spil For at variere undervisningen og bløde lidt op på undervisningen, følger der nogle spil: Hånd-på i to udgaver og Hæng en mand. At gøre sproglige konkurrencer til del af undervisningen og dermed dette materiale, har jeg valgt af flere årsager. For det første, fordi ordlege skærper den sproglige opmærksomhed, der er så vigtig for sprogindlæring. De udfordrer elevens aktive ordforråd og hans viden om verden. Da alle spil/konkurrencer handler om træfaglige ord, er formålet også, at eleverne skal bruge det, de har lært i endnu en sammenhæng. For det andet elsker drenge/mænd (som træhold for det meste består af) næsten altid konkurrence, og konkurrence-elementet kan få dem til at oppe sig og gøre sig ekstra umage også i den sidste halve time af møde gangen, hvor koncentrationen ellers godt kan svigte. For det tredje er spil velegnede til at trække på alternative intelligenser (som det kropslige, rumlige, visuelle) og sidst, men ikke mindst er det hyggeligt og ofte ret så sjovt og det er altid en god ide at slutte af med en positiv oplevelse/et grin. Så går eleverne fra undervisningen med et smil og husker mødegangen som noget positivt dvs. kommer til næste mødegang med lysten i behold. Spillevejledningen står altid sammen med selve spillet. Billedopgaver Sidst i kapitlet er der et par billedopgaver, hvis formål er at opresumere og repetere. Det er igen helt op til læreren at vælge ud, hvor mange og hvilke opgaver den enkelte elev skal have. Hvis enkelte elever mangler ekstraopgaver, fordi de er hurtigt færdige, eller yderligere repetitionsopgaver, fordi de er langsomme til at indlære, kan man finde sådanne i kapitel 9. 13

14 På mit værksted 1 hammer tommestok Værktøj Lav et mindmap over alle de værktøjer og maskiner, du kan komme i tanker om, I har på dit værksted boremaskine Maskiner stiksav 14 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

15 På mit værksted 2 gipsskrue søm Tilbehør Lav et mindmap over alt det tilbehør og alle de materialer, du kan komme i tanker om, I har på dit værksted mdf-plade Materialer lærketræ Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 15

16 På mit værksted 3 bygge legehus reol Opgaver Lav et mindmap over alle de opgaver og personer, du kan komme i tanker om, der er på dit værksted rydde op Thomas Personer Ahmad 16 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

17 Lav et samlet mindmap over dit værksted værktøj maskiner værkstedet tilbehør materialer opgaver personer Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 17

18 Opøvelse af et værkstedsrelateret ordforråd For at opøve et relevant ordforråd af navneord inden for værkstedets rammer, følger der på de næste sider en masse billeder af ting, deres navne og beskrivelser af, hvad man bruger dem til. Alle forefindes som kort, der følger med materialet, så de kan bruges som undervisningsmateriale igen og igen. De er delt i tre områder: a. håndværktøj (24 gloser) b. el-værktøj og maskiner (12 gloser) c. tilbehør (24 gloser) Det kan være en god ide at arbejde med ét område ad gangen, ellers bliver antallet af ord for voldsomt. Men man kan selvfølgelig blande dem sammen og derved gøre øvelsen mere udfordrende. Kortene foreslås brugt på følgende måde: Læg billedkortene i 2 rækker på bordet, og find de navnekort, der passer til billederne Bland kortene, og gentag øvelsen, eller spil huskespil med billed- og navnekort Læg navnekortene til side. Læg billedkortene i 2 rækker på bordet igen, og sæt nu brugskortene på (det tredje sæt kort, hvorpå der står, hvad man bruger tingene til) Læg billedkortene til side og kombinér nu navnekort og brugskort, så de passer sammen i par Fortsæt på samme måde med de næste to områder Det er meget forskelligt, hvor gode og hurtige forskellige personer er til at kombinere kortene. Nogle husker dem efter én gennemgang, andre skal øve sig adskillige gange. De hurtige går bare hurtigere frem eller hjælper dem, der har sværere ved det. 18 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

19 Værktøj Navn Brug lægtehammer til at slå søm i og samle tømrerkonstruktioner bænkhammer til at slå søm i, indstille høvle, opsætte lofter og lign. kløfthammer til at slå søm i og trække søm ud med tommestok til at måle med vinkel til at sikre en ret vinkel tømrerblyant til at markere målinger med knibtang til at trække søm ud med fukssvans til at save med Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 19

20 Værktøj Navn Brug skiftenøgle til at holde møtrikker fast med stemmejern til udstemning og stikarbejde skruetvinge til at holde ting på plads med vaterpas til at sikre at ting er helt vandret slibeklods til at lægge sandpapir om koben til at brække ned med hobbykniv til at skære ting af med smigvinkel til at måle el. tegne en ikke ret vinkel 20 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

21 Værktøj Navn Brug fil til at file med skruetrækker med stjernekærv til at skrue skruer med stjernekærv i/ud med skruetrækker med ligekærv til at skrue skruer med lige kærv i/ud med fejekost til at feje gulvet med fejebakke til at feje affald op på pladehejs til at hejse loftplader op med fastnøgle til at spænde overfræseren med unbraconøgler til at spænde unbracoskruer med Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 21

22 El-værktøj og maskiner Navn Brug stiksav til at holde møtrikker fast til at save udskæringer i træ med (rør, kontakter) akku bore-/skruemaskine til at bore huller eller skrue med uden strømforsyning overfræser til at fræse kanter med afkorter- og geringssav til at afkorte træ med eller skære det af i en vinkel hæftepistol til at hæfte ting med rystepudser til at pudse større overflader med 22 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

23 El-værktøj og maskiner Navn Brug trekantsliber til at slibe helt ud i hjørnerne med afretter og tykkelseshøvl til at rette træ af og høvle det rundsav til at save træ med båndsav til at save nøjagtigt i træ med bænksliber til at slibe værktøj på sømpistol til hurtigt at slå søm i Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 23

24 Tilbehør Navn Brug gipsskrue med borspids til fastgørelse af gipsplader på stål gipsskrue til fastgørelse af gipsplader på træ spånplade skrue til at skrue i spånplader med søm til at blive banket ind i træ kamsøm til sømbeslag bolt til at bolte ting sammen møtrikker til at skrue på en bolt bræddebolt til at bolte brædder sammen med 24 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

25 Tilbehør Navn Brug borsæt til at sætte i boremaskinen og bore med bits med stjernekærv til at sætte i boremaskinen og skrue skruer med stjernekærv bits med lige kærv til at sætte i boremaskinen og skrue skruer med lige kærv torx til at sætte i boremaskinen og skrue skruer med seks stjernet kærv rawlplugs til at banke i væggen for at holde på skruen spændeskive til at lægge mellem bolthovede og træ dyvler til at samle møbler med (mest i vinkel) kiks til at samle plader med (i forlængelse) Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 25

26 Tilbehør Navn Brug fugepistol til at holde fugepatroner gaffatape til at tape ting sammen med hængelås til at låse sit omklædningsskab med bitssæt til at holde alle sine bits samlet sandpapir til at slibe med trælim til at lime træ sammen med hængsel til at hænge låger op med vinkelbeslag til at holde to stykker træ sammen i ret vinkel 26 Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

27 Lange, sammensatte ord Dansk er et sprog med relativt få ord i forhold til andre sprog. Til gengæld har vi massevis af sammensatte ord. Dette gør sig især gældende, når vi taler fagsprog. Nu skal du til at lave nogle opgaver, der har til formål at øge fornemmelsen for og opmærksomheden på disse sammensatte ord. Første opgave er at finde så mange enkeltord som muligt gemt i følgende lange ord: vinkelbeslag... hobbyknivsæt... hængelåsnøgle... batterioplader... håndværktøj... sikkerhedsudstyr... arbejdsskadeforsikring... arbejdsdag... båndsavklinge... stjernekrydskærv... trælimsflaske... stjernefastnøgle... udsugningsanlæg... brandslukningsudstyr... spånpladereol... forlængerledning... gipsskrueæske... affaldsposestativ... håndstålbørste... trykluftboremaskine... hyldeknægtbeslag... dampspærretaperulle... bitsskruetrækkersæt... kabeltromlehåndtag... Prøv selv at finde eller lave så lange sammensatte ord som muligt: Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 27

28 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 1 Tegn det hånd tøj håndsav lægte tang lægtehammer bore tømrer skrue høvle knib vater bræk arbejds pas sav jern hammer maskine tvinge bænk vinkel skifte arbejds ryste stik sand hobby ko slibe stemme tomme kniv stok ben nøgle handsker pudser jern sav papir klods Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1

29 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 2 Tegn det søm sikkerheds spån tømrer smig skyde vinkel kam rund fast blyant lære søm pistol sav nøgle plade beslag sko vinkel plade bånd rawl kløft hæfte skrue stjerne tykkelses unbraco hurtig høvl plugs pistol tvinge nøgle kærv hejs sav trækker hammer Undervisning i værkstedssprog træ- og byggeværksted Kapitel 1 29

LØSNINGER værkstedssprog

LØSNINGER værkstedssprog værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted Side 28 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 1: håndsav lægtehammer boremaskine tømrervinkel skruetvinge høvlebænk knibtang vaterpas brækjern

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Heike Schulz Nielsen. almenlærer Århus produktionsskole

Heike Schulz Nielsen. almenlærer Århus produktionsskole Heike Schulz Nielsen almenlærer Århus produktionsskole sjovt og givende for både elever og lærer konkret og vedkommende nemt at differentiere niveaumæssigt mange muligheder for variation systematisk samling

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Byg et LIGT

VARIGHED: KORT FORLØB. Byg et LIGT VARIGHED: KORT FORLØB Byg et LIGT Byg et HEMME LIGT RUM Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: Fire dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og bygge deres

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder.

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder. LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke særligt svært at sætte et køkken op. TIDSFORBRUG: Regn med en uges tid. SVÆRT Indretningen var helt perfekt, men efter knap 0 år kunne køkkenet ikke mere. Se, hvordan det

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken FLIRT forbudt i slagterbutikken Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg, når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere