MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL Ros på dagsordenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant, lyder det fra kredsen, der på årets generalforsamling introducerede særlige rose-kort, som tiltrak stor opmærksomhed. SIDE 3 FULD DAMP UNDER KEDLEN /4 HANDLINGSPLAN SKAL ØGE TRIVSLEN /8 VI FORTÆLLER TINGENE SOM DE ER /9

2 Vær førstevælger i dit arbejdsliv! Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale. Virker på computer, tablet og mobil. Login Få en hurtig tilbagemelding på din karrieresituation. Og lav din egen karriereplan - bag login. Introduktionsforløbet er for alle. Vælg ét af seks karrierespor, der passer bedst på dig. Karrieresamtalen kan bookes gennem hele forløbet Der er en række målrettede karriereafklaringsøvelser bag login. Alle resultater opsamles på en personlig karriereplan, der også tilbyder mulighed for oprettelse af karrieremål. Link til CV på LinkedIn. Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job, ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej. Tjek det ud på

3 Af journalist Carsten Jørgensen ARBEJDSGLÆDE 3 Ros din kollega Arbejdsglæde kommer ikke af sig. Det kræver en langsigtet, fokuseret indsats fra både ledere og medarbejdere, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. Sydbank Kreds har nu føjet et rose-kort til værktøjskassen for bedre trivsel og arbejdsglæde Godt gået! Du skal have ros fordi: Sådan står der på de rose-kort Sydbank Kreds har fået fremstillet, og som man selv kan skrive en begrundelse for, hvorfor modtageren af kortet skal have ros, eller blot krydse af i feltet Jeg er glad for, at du er min kollega. Via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant. Derfor håber vi, at mange kolleger vil bruge rosekortene og give dem til de af deres kolleger, der har haft succes, gjort en forskel, været glade eller hjælpsomme eller på anden måde har gjort noget godt, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. Via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. TIL Rosekortene er nu placeret i den værkstøjskasse for trivsel og arbejdsglæde, som kredsbestyrelsen har oprettet på F-drevet. Rosekortene er blevet til i erkendelse af, at arbejdsglæde ikke kommer af sig selv. Og arbejdsglæde hænger ikke nødvendigvis sammen med løn, bonus, titler og frynsegoder. Arbejdsglæde kræver en langsigtet, fokuseret indsats fra både ledere og medarbejdere. Det kan udspringe af virksomhedens strategier og politikker, og af de ting, som du og jeg gør her og nu. Resultater det vil sige at gøre et godt stykke arbejde, som man kan være stolt af, og relationer at have det godt med de mennesker, man arbejder sammen med kan føre til arbejdsglæde, fortæller Gitte Larsen, der sammen med den øvrige kredsbestyrelse er blevet inspireret til indsatsen af forfatter og foredragsholder Jon Kjær Nielsen og gruppen GODT GÅET! DU SKAL HAVE ROS FORDI: o Jeg er glad for at du er min kollega o Tusind tak for hjælpen o bag hjemmesiden Arbejdsglaedenu.dk. På hjemmesiden kan man blandt andet finde et arbejdsglædemanifest med 25 punkter, som er formuleret ud fra at fremtiden tilhører de glade. På Sydbank Kreds generalforsamling lørdag den 21. marts på Munkebjerg Hotel ved Vejle var der stor interesse for rose-kortene, som kredsbestyrelsen præsenterede i en særlig stand. Og den interesse håber Gitte Larsen vil vare ved. Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke chefens, ikke kollegernes og ikke samfundets. De største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Men du kan selv gøre noget for at skabe arbejdsglæde hos dig og dine kolleger, understreger hun.

4 4 NYHED Fuld damp Af journalist Carsten Jørgensen under kedlen Der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi kunne nå de ambitiøse mål, banken har sat sig. Arbejdspresset er bulet ud i blandt andet sekretariaterne, og for første gang har banken og kredsen været enige om, at der var tale om systematisk overarbejde, sagde kredsformand Jarl Oxlund i sin mundtlige beretning på Sydbank Kreds generalforsamling. Det seneste år har der været fuld damp under kedlen i Sydbank. En ny Private Banking-organisation blev implementeret, en del filialer har skiftet status fra at være erhvervsfilialer til at være privatfilialer og privatfilialer med lokal erhverv. Og på Peberlyk har der været en hel række af mindre organisationsændringer og tilpasninger blandt andet er der kommet mange nye ledere til, nævnte kredsformand Jarl Oxlund bl.a. i sin mundtlige beretning på Sydbank Kreds Generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 21. marts. Arbejdet med både salg, kredit og datakvalitet har krævet en stor indsats i hele banken, og der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi kunne nå de ambitiøse mål. Arbejdspresset er især bulet ud i sekretariaterne. Igennem hele året er der blevet arbejdet over, og alligevel blev stakkene bare ved med at vokse, sagde han fra talerstolen til de cirka 115 deltagere på generalforsamlingen. For første gang har Sydbank Kreds oplevet, at banken har indrømmet, at der foregår systematisk overarbejde. Derfor var det historisk, da man indgik aftalen Gi en hjælpende hånd, hvor kolleger ude fra hjalp til i sekretariaterne i en tre måneders periode. Den aftale havde nogle gode hensigter og elementer, men jeg må erkende, at der også var huller i osten. Det har vi fået nogle hug for. Men jeg skal også hilse og sige, at når vi forhandler med ledelsen, er det ikke noget tagselv-bord, det er snarere et mini-meal, sagde Jarl Oxlund. Problemet var, at man trods hjælp ude fra ikke kunne nå til bunds i sagspuklen. Efterfølgende indgik man en fire måneders aftale, som udløber med udgangen af maj, hvor over- og merarbejde honoreres med 100 procent på hverdage og 115 procent i weekender. Antal medlemssager mere end fordoblet Det høje tempo i banken har også smittet af på kredsbestyrelsens arbejde. Utallige gange har man måttet smide, hvad man havde i hænderne og stille op til forhandlinger og drøftelser med ledelsen og HR. Det er godt, at vi alle sammen i kredsbestyrelsen elsker det, vi laver. For der har været nok at lave, sagde kredsformanden med et glimt i øjet. I 2013 håndterede kredsbestyrelsen i samarbejde med tillidsmændene i alt 64 medlemssager. I 2014 var der hele 143 medlemssager, som dækker over, at 59 medlemmer blev afskediget, 17 blev sat ned i løn, 9 fik advarsler, og 58 blev præsenteret for væsentlige vilkårsændringer, som kan være alvorlige nok for den enkelte. Arbejdsglæde på dagsordenen For at forebygge pres og stress har Sydbank Kreds sat arbejdsglæde på dagsordenen. I januar har man holdt fire medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor arbejdsglæde-eksperten Jon Kjær Nielsen har holdt foredrag og i forbindelse med generalforsamlingen havde kredsen sat en stand op, hvor man kunne få inspiration til at skabe arbejdsglæde, fx ved at dele et rose-kort ud til sine kolleger, som gør noget godt for én. Heldigvis er der en erkendelse i HR af, at der er behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til stress og trivsel. Vi har i et stykke tid samarbejdet med HR om nogle konkrete nye initiativer, som vil se dagens lys allerede her i foråret, fortalte Jarl Oxlund. Generalforsamlingen godkendte den mundtlige beretning enstemmigt. Jarl Oxlund blev genvalgt som kredsformand, og der var ligeledes genvalg til kredsbestyrelsen for Kim Holmer, Gitte Larsen og Ulla Spaabæk. Foto: Martin Dam Kristensen

5 NYHED 5 Efter generalforsamlingen har kredsbestyrelsen konstitueret sig på følgende vis: Jarl Oxlund, Formand, medlem af SU/FU Kim Holmer, næstformand og HB-medlem, medlem af SU/FU Margrethe Weber, SU/FU-koordinator og Kontorleder, medlem af SU/FU Erik Jepsen, Sags- og Økonomikoordinator, udtræder af SU Gitte Demant, Tillidsvalgt-koordinator Ulla Spaabæk, Medlemskoordinator, medlem af SU Gitte Larsen, Arbejdsmiljøkoordinator, medlem af AMU, indtræder i SU Trine Nonved, Kommunikationskoordinator Jeg skal hilse og sige, at når vi forhandler med ledelsen er det ikke noget tag-selv-bord, det er snarere et mini-meal, sagde Jarl Oxlund i sin tale til generalforsamlingen.

6 6 GENERALFORSAMLING Af journalist Carsten Jørgensen Lokalaftaler har trukket ud To lokalaftaler mellem Sydbank Kreds og banken er på plads i kølvandet på sidste års OK-forhandlinger, mens fem andre aftaler ventes på plads inden sommerferien, fortalte kredsens næstformand Kim Holmer i sit indlæg på generalforsamlingen Vi vil meget gerne i dialog med ledelsen omkring en lokalaftale om kompetenceudvikling, sagde Kim Holmer i sit indlæg på generalforsamlingen. Det har trukket ud med at få en række lokalaftaler på plads mellem Sydbank Kreds og banken om blandt andre tillidsvalgte og om arbejdstid/timebank i kølvandet på sidste forårs standardoverenskomst mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Det har været det muliges kunst, og ofte har der været tale om, at vi var nødt til at prioritere andre mere presserende sager højere. Men både kredsen og ledelsen arbejder på, at vi kommer i hus med de sidste lokalaftaler før sommerferien, sagde Kim Holmer, Sydbank Kreds næstformand i sit indlæg på generalforsamlingen. Han fremhævede den indgåede lokalaftale om afbødeforanstaltninger, hvor det er lykkedes at fastholde de nuværende bestemmelser om, at der sideløbende med et outplacement-tilskud på kroner ydes et uddannelsestilskud på kroner pr. opsagt medlem. Med hensyn til arbejdstid, flekstid og timebank er en lokalaftale lige på trapperne her udestår en knast omkring flekstidsaftaler. Vi vil også meget gerne i dialog med ledelsen omkring en lokalaftale om kompetenceudvikling dels med hensyn til rammerne for frihed til uddannelse, og dels med hensyn til at få et tættere samarbejde med banken om kompetenceløft, fordi det er et vigtigt indsatsområde, sagde Kim Holmer. Kompetenceudvikling har været på dagsordenen på kredsens medlemsmøder og på seminaret for tillidsvalgte, hvor det blandt andet blev anslået at 30 procent af de nuværende medarbejdere i finanssektoren ikke vil kunne matche fremtidens kompetencekrav. Den fremtid vi ser ind i, tegner et billede af, at vi bliver væsentligt færre i sektoren frem mod Kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked, fastslog Kim Holmer. I sit indlæg kom næstformanden også ind på Finansforbundets landsmøde i København sidste efterår, ligesom han beskrev Finansforbundets medlemstilbud, der giver mange medlemmer stor værdi for deres kontingent. Stil krav om reelle handlingsplaner Sydbanks trivselsundersøgelse MTU en blev gennemført i efteråret med en svarprocent på 94 og med hovedkonklusioner, der matcher Finansforbundets trivselsmålinger; folk har meget travlt, og mange giver udtryk for, at de har stresssymptomer. Der er afdelinger, der skal have hjælp til at komme på benene igen, og så efterlyses der it-værktøjer, der understøtter det daglige arbejde. Vores opfordring er, at man lokalt stiller krav om reelle handlingsplaner, der adresserer udfordringerne. Det ser nemlig ikke ud til, at det sker i alle områder, hvilket vi også vil fremhæve overfor ledelsen i forhandlingsudvalget, sagde Kim Holmer.

7 Af journalist Carsten Jørgensen GENERALFORSAMLING 7 Bankdirektørerne bør være mere offensive Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen undrede sig i sin tale over, at innovation og forretningsudvikling fylder så lidt i bankerne nu, hvor krisen er overstået. Hvor bliver mennesket af i vores sektor, spurgte Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen i sit indlæg til Sydbank Kreds generalforsamling. At netbank og callcentre er kommet for at blive, er der ingen tvivl om, men det er som om, at man på direktionsgangen rundt omkring glemmer, at det, der skaber loyaliteten for kunderne, er kontakten til et menneske en rådgiver eller kundemedarbejder. Derfor bør pengeinstitutterne fokusere på at styrke kundetilfredsheden, fordi tilfredse kunder også genererer flere forretninger og dermed mere indtjening, mener Michael Budolfsen. I stedet for at styrke kundetilfredsheden fokuserer man mange steder ensidigt på at skære i omkostningerne. Man pakker fyringer af hårdtarbejdende ansatte ind i udtryk som effektiviseringer og rationaliseringer, og det selv om der virkelig knokles i gennem. I dag tjener tre finansansatte lige så meget til deres virksomhed, som fire personer gjorde før finanskrisen i 2008, sagde Finansforbundets næstformand. Men det har også sat sine spor blandt medarbejderne. I 2009 angav 32 procent i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at de havde stress-symptomer (heraf havde 9 procent helbredstruende symptomer). I 2014 angav 44 procent i en tilsvarende måling, at de havde stresssymptomer, og heraf havde 19 procent helbredstruende symptomer! Forretningsudvikling er ikke et hit Bankdirektørerne burde være mere offensive, end de er, og lytte til kunderne og spørge, hvad kunderne vil. Jeg er ikke i tvivl om, at der kan tjenes flere penge ved at være tættere på kunderne, end bankerne er i dag. Men innovation og forretningsudvikling er ikke et hit. Generelt tænkes der defensivt i sektoren. Der fokuseres på regneark-ledelse, hvor målinger af medarbejderne betyder næsten alt. Og det betyder mange steder, at lederen sættes ud af kraft, fordi hun eller han ikke har tid til at lede og tale personligt med sine medarbejdere, lød det fra Michael Budolfsen. Som den eneste branche har finanssektoren ikke skabt flere job fra 2013 til 2014, ifølge en opgørelse fra Danmarks I dag tjener tre finansansatte lige så meget til deres virksomhed, som fire personer gjorde før finanskrisen i 2008, sagde Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen. Statistik. Det er ikke kun foruroligende for sektoren men også en udfordring for Finansforbundet. Vi har høje ambitioner om at levere gode tilbud til vores medlemmer, og vi har mere end 80 procent af de ansatte i sektoren som medlemmer, men selvfølgelig kan vi mærke, at når sektoren skrumper, så skrumper vi også, sagde Michael Budolfsen og appellerede til, at man hjælper til med at hverve kolleger, som ikke er medlem af forbundet. Det er et godt tilbud til dem, og det giver os endnu bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling for vores medlemmer.

8 8 MTU Af journalist Carsten Jørgensen Handlingsplan skal øge trivslen Et svært 2014 med organisationsændring, en sygemelding og stor travlhed satte sig spor i resultaterne af MTU en for Private Banking i Sønderborg. Nu er en handlingsplan, som tillidsmand Majbritt Lindblad er med til at udforme, ved at blive ført ud i livet Der bliver løbet stærkt i Sydbank. Det kunne ses i resultaterne af MTU en (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) i slutningen af 2014, hvor flere end tidligere angav, at de havde meget travlt, og at de føler sig stressede. Udfordringen er, hvordan man bruger resultaterne i MTU en til at komme videre. I Private Banking i Sønderborg har medarbejdere og ledelse drøftet resultaterne, og efterfølgende er der formuleret en handlingsplan for, hvordan man kan arbejde sig frem mod mere trivsel. Vi havde en god og åben snak medarbejdere, Private Banking Direktør og Områdedirektør om resultaterne af MTU en, hvor der var særligt fokus på de områder, hvor vi faldt ved siden af i forhold til gennemsnittet, og hvor der er et udviklingspotentiale. Det var en positiv oplevelse. fortæller Majbritt Lindblad, der er tillidsmand for sine ni kolleger i afdelingen. Hun understreger, at Private Banking i Sønderborg ikke skiller sig negativt ud i resultaterne af MTU en i forhold til de fleste andre afdelinger. Men vi havde et svært 2014, hvor der skete omvæltninger med bankens private banking organisation og hvor en kollega desværre var sygemeldt i længere tid. Det gav stor travlhed, og trivslen kom under ekstra pres, siger Majbritt Lindblad. Trænger til et løft Efter mødet mellem ledelse og medarbejdere satte Majbritt Lindblad sig sammen med Gerhard Meinke, direktør for Private Banking og skrev et oplæg til en Vi trænger til at få et løft, så vi kan genfinde arbejdsglæden, siger Majbritt Lindblad. handlingsplan, der skal være med til at øge trivslen. Den blev præsenteret for medarbejderne på et morgenmøde og siden sendt videre til områdedirektør Bente Skylvad og derfra videre til Personaleafdelingen. Et af punkterne var at invitere Lisbeth G. Petersen fra konsulentfirmaet LGP Consult, som har stor ekspertise i at hjælpe stress-sygemeldte tilbage på arbejdet, til at holde et oplæg om arbejdsglæde. Det har fundet sted efter denne artikels deadline. Vi har det supergodt kollegialt med hinanden. Men vi trænger til at få et løft med nogle værktøjer til, hvordan vi kan få overblik og struktur på vores travle hverdag og genfinde arbejdsglæden, og det kan Lisbeth G. Petersen helt sikkert hjælpe os med, siger Majbritt Lindblad og peger på, at nogle måske har svært ved at acceptere, at Sydbank anno 2015 er markant anderledes end banken var for år siden. Arbejdsvilkårene og dermed ånden har ændret sig, og den forandring skal vi selv huske at være åbne og villige til at tage del i. Til gengæld er det vigtigt at vi får nogle værktøjer, som kan hjælpe med at få skabe os en hverdag, så vi ikke mister overblik. Vi skal huske at passe på os selv og hinanden, lyder det fra tillidsmanden. Godt med inddragelse af tillidsvalgte De udformede handlingsplaner i forbindelse med MTU er værktøjer til at få beskrevet de handlinger der skal til for at afdelinger/området kan få forbedret deres trivsel og arbejdsmiljø. Erik Jepsen fra kredsbestyrelsen glæder sig over, at de tillidsvalgte inddrages i udarbejdelsen af handlingsplaner. De tillidsvalgtes inddragelse er med til at sikre at alle bliver hørt og inddraget i formuleringen af de endelige handlinger og dermed sikre muligheden for at kolleger, ledelsen og dermed banken for bedre trivsel og arbejdsmiljø. De tillidsvalgte er dygtige garanter for at der bliver fulgt op på handlingsplanerne. Det gør de løbende i deres daglige arbejde, men også via de aftalte kvartalsmøder med ledelsen, siger Erik Jepsen.

9 Af journalist Carsten Jørgensen TRIVSEL 9 Vi fortæller tingene som de er Åbenhed og ærlighed har altid været en del af Jette Oldgaard Mikkelsens ledelsesstil, og det er medvirkende til, at Sorø-filialen, hvor hun er chef, har en høj score i MTU Foto: Mads Teglers I Sydbanks filial i Sorø er der travlt, som i alle andre filialer og afdelinger i banken og som i det meste af den øvrige finanssektor, men det er ikke ensbetydende med, at medarbejderne ikke kan have det sjovt og trives med at gå på arbejde. En af de nye medarbejdere bemærkede en dag, da hun var på vej hjem, at hun altid tog glad hjem, fordi vi havde grinet sammen i løbet af dagen. Vi har også flere kunder, som siger, at de synes, der er sådan en hyggelig stemning her, når de kommer, fortæller Jette Oldgaard Mikkelsen, 37 år og filialchef i Sorø siden I MTU en ligger filialen godt til, men spørgsmålet er, hvad der gør, at de i alt fem medarbejdere trives så godt? Som leder er jeg åben og ærlig, og det er måske med til at smitte medarbejderne, så vi har en stemning præget af tillid til hinanden, og hvor vi fortæller tingene, som de er til hinanden. Vi prioriterer at sige mere end godmorgen, når vi møder - ikke ved at sidde og drikke kaffe og holde møde - men ved at sludre på kryds og tværs, mens vi begynder dagens arbejde. Og det kan vi, fordi vi sidder tæt på hinanden, og fordi vi som et lille team kender hinanden godt, siger Jette Oldgaard Mikkelsen. Taler ikke om travlhed Hun og medarbejderne fra Sorø mødes ofte af bemærkningen, har I også travlt hos jer, når de møder kolleger fra andre steder i Sydbank, men travlhed gider de ikke at fokusere for meget på i Sorø. Vi bruger ikke lang tid på at tale om, at vi har travlt. Det er et vilkår at have Vi bruger ikke lang tid på at tale om, at vi har travlt. Det er et vilkår at have travlt, men det er også sjovt at have noget at lave, siger Jette Oldgaard Mikkelsen. travlt, men det er også sjovt at have noget at lave. Og jeg synes ikke, man skal stå og tale hinanden op om, hvor travlt man har. Det går ud over trivslen. Nogle gange er folk her i filialen også presset af for mange opgaver, men så spørger man en kollega, om hun eller han kan hjælpe, og det er vi heldigvis gode til, mener Jette Oldgaard Mikkelsen. Hun har ingen smarte tricks eller fiduser til at skabe trivsel, men fastholder, at man med åbenhed og ærlighed kan nå langt i forhold til at skabe en god atmosfære. Og så er det vigtigt, at medarbejderne er et godt hold. Det er de her i Sorø, hvor man gerne byder ind og hjælper hinanden og også er gode til at tage imod nye kolleger og hjælpe dem til rette, understreger Jette Oldgaard Mikkelsen.

10 10 SPØRGEHJØRNET KORT NYT Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt, hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på Optjent ferie ved pensionering Jeg har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg fratræder for at gå på pension den 31. marts Hvad sker der med den ferie, jeg har optjent? Skal alt afholdes, inden jeg stopper? Hvad, hvis jeg ikke kan nå at afholde det hele? Venlig hilsen Et medlem Svar: Den ferie, du har optjent i 2013, skal normalt afvikles inden 31. marts Ferie optjent i 2014 og 2015 skal normalt afvikles i de efterfølgende ferieår. Idet du ikke længere er på arbejdsmarkedet til den tid, kan du i medfør af ferieloven få udbetalt feriepengene. Det følger af loven, at du kan få udbetalt feriepenge både for tidligere og løbende optjeningsår, så du skal altså ikke nå at afholde al ferien, inden du går på pension. Det betyder også, at du ikke skal have et feriekort, men at din arbejdsgiver skal afregne beløbet til dig kontant. Det er en betingelse for denne udbetaling, at du forlader arbejdsmarkedet, når du fratræder ved udgangen af marts Du skriver ikke, hvad det er for en type pension, du går på den 31. marts 2015, men du skal være opmærksom på, at går du på efterløn eller på fleksydelse og bliver tilkendt revalideringsydelse eller delpension, så anses du ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. Der skal være tale om alders- eller førtidspension. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at du har forladt arbejdsmarkedet, før de vil udbetale dit tilgodehavende. Med venlig hilsen Team Rådgivning Ferie under en sygeperiode Jeg har været syg i fire måneder fra mit job, og jeg har lige været hos min læge, der har sygemeldt mig yderligere to måneder. Nu er det sådan, at jeg for længe siden har planlagt to ugers ferie i Frankrig med min familie, og ferien vil jeg stadig gerne holde. Kan jeg det, når jeg er sygemeldt? Venlig hilsen Et medlem Svar: Har du planer om at holde ferien som planlagt, er det vigtigt, at du kontakter jobcentret og får en godkendelse herfra. Så kan det godt lade sig gøre. Du skal også orientere din arbejdsgiver om, at du har tænkt dig at holde ferien som planlagt, da de så ikke skal have sygedagpengerefusion i den periode. Det betyder, at du vil blive betragtet som raskmeldt i ferieperioden og fortsætte sygemeldingen efterfølgende, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig. Det er der intet i vejen for. Det er dig, der skal informere kommunen om, at du ønsker ferie, og de skal godkende ferien, idet det skal være foreneligt med sygedagpengeopfølgningen og ikke forhale helbredelsen. Holder du ikke ferie, har du ret til at udsætte ferien, fordi du er sygemeldt før feriens start. VINDER AF CHAMPAGNEBRUNCH Tillykke til Marianne Essemann, som på Sydbank Kreds generalforsamling vandt en champagnebrunch for to personer. Marianne deltog i konkurrencen om at skrive sit arbejdsglædetip i kredsens Arbejdsglæde og Trivsels stand. VIDSTE DU: at du nu har mulighed for at like, dele og ikke mindst kommentere Sydbank Kreds artikler på hjemmesiden? Venlig hilsen Team Rådgivning

11 11 HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. SPØRGSMÅL 1. Hvor er Jette Oldgaard Mikkelsen filialchef? a. Sønderborg b. Slagelse c. Sorø Send svarene på til sydbank.dk eller med post til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. GODT GÅET! DU SKAL HAVE ROS FORDI: o Jeg er glad for at du er min kollega o Tusind tak for hjælpen o 2. Hvilken slags kort har Sydbank Kreds lanceret? a. Stress-kort b. Rose-kort c. Kammeratskab-kort Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Seneste frist for indsendelse af svar er 18. maj Hvad bør bankdirektører være ifølge Finansforbundets næstformand? a. Offensive b. Passive c. Defensive 4. Hvad hedder forbundets nye projekt for karriereudvikling? a. Employability b. Worklife Investment c. Worklife Balance Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 27. august 2015 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 LEDER Arbejdspresset stiger Jarl Oxlund Kredsformand Mange emner var oppe til debat på kredsens generalforsamling, men ét emne havde specielt de fremmødtes fokus: Arbejdspresset. Det var også forventningen, at det ville være her, skoen trykkede. For det er det, vi hører på vandrørene og via vores tillidsvalgte. På generalforsamlingen står kredsbestyrelsen og ikke mindst jeg ansigt til ansigt med det ansvar, som vi har påtaget os, nemlig at være forhandlingsmodpart til banken og medlemmernes talerør. Vi er inde i en periode med store strukturelle ændringer i sektoren, og må erkende, at kredsens store indsats (når jeg selv skal sige det), nogle gange kan være vanskelig at aflæse i de resultater, som vi opnår. Hvorfor har I ikke på et tidligere tidspunkt gjort noget for arbejdssituationen i Filialservice, blev vi for eksempel spurgt. Og det var et godt spørgsmål. Det gav mig anledning til at fortælle om, hvordan vi gang på gang gennem hele 2014 har forsøgt at få lydhørhed hos ledelsen, om at den var helt gal. Jeg må desværre konstatere, at der reelt først kom hul på dialogen i slutningen af oktober, hvor bunkerne havde vokset sig så store, at det skabte problemer - ikke bare for medarbejderne - men nu også for driften af banken. Det var begyndt at gå udover kunderne og forretningen. Heldigvis er medarbejderne i filialservice konsekvente med at registrere deres mertimer, og derfor kunne der dokumenteres systematisk brug af overarbejde. På den baggrund blev der indgået to tidsbegrænsede lokalaftaler, der honorerer merarbejdet på en fordelagtig måde. Det løser ikke situationen for dem, der hellere vil hjem og genvinde kræfterne ved at holde fri, men det motiverer banken til at genetablere bæredygtige og ordnede arbejdsforhold. I SU har vi undervejs i året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden har måttet fastholde, at der er mange timer, der ikke bliver registreret i timebanken. En af de ting der har I SU har vi undervejs i året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden har måttet fastholde, at der er mange timer, der ikke bliver registreret i timebanken. undret os, er hvordan det kan være, at filialservice modtager så mange opgaver fra deres rådgiverkolleger, hvis rådgiverne ikke også arbejder ekstra? Hvad er de manglende timebankregistreringer så udtryk for? Og hvorfor føler de fleste rådgivere sig også klemte, når jeg taler med dem? Føler nogen sig pressede, når de arbejder 8-16, men til gengæld arbejder 112 procent koncentreret, så de er helt udmattede, når de begiver sig hjemad? Tænker andre, at det handler om lige at klemme ballerne sammen i den her uge, så det ikke er umagen værd at sætte timerne i timebanken og går det så hen og bliver uge efter uge, at der er en undtagelses-tilstand, der lige skal overstås før det bliver bedre igen. Er der for andre ikke nogen egentlig grænse mellem arbejdet og privatlivet er man så at sige gift med jobbet? Påregner nogen bonus og anerkendelse for den ekstra indsats, mod at man undlader at bruge sin ret til at registrere sine timer? Hvor går grænsen til, at nogen kolleger frygter at miste jobbet, hvis de hver måned får den røde lampe til at blinke hos chefen, om at lige netop de ikke kan nå jobbet - indenfor den normale arbejdstid? Hvor mange arbejder usynligt over fra mobiler og bærbare PC ere? Som jeg ser det, er tiden ikke til de nemme løsninger. Sydbank-ånden er under forandring, og der bliver solgt ud. Det er derfor på tide at vi også forholder os skeptiske til det individualistiske princip om noget-for-noget, og i stedet fokuserer på vores særlige kulturfællesskab, som vi kunne have så meget mere gavn ud af - i den tid vi går igennem. Hvor starter vi som medarbejdere? Snakker vi for eksempel med hinanden om, hvad der er rimeligt? Aftaler vi fælles fodslag om datadisciplin - også i forhold til timebanken? Støtter vi dem, der har brug for et skub opad bakken, så vi alle får den succes at komme i mål? Hvis vi gør det, giver det energi og tilfredsstillelse til hele holdet, som er rigtig god at komme videre på.

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam.

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. BLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Stor personaleomsætning er bekymrende

Stor personaleomsætning er bekymrende REFER AT FR A GENER ALFORSAMLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / A PR IL 2016 2 GENERALFORSAMLING Af journalist Carsten Jørgensen Stor personaleomsætning er bekymrende I 2014 og 2015

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL

INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL MEDLEMSBLAD FOR JYSKE BANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 INSPIRERET TIL AT GØRE EN FORSKEL 136 tillidsvalgte udvekslede erfaringer, var i krydsild med ledelsen og fik inspiration

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Arbejdsglæde. Jon Kjær Nielsen

Arbejdsglæde. Jon Kjær Nielsen Arbejdsglæde Jon Kjær Nielsen Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Sjov er hemmeligheden bag Virgin s succes. - Richard Branson

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere