MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL Ros på dagsordenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant, lyder det fra kredsen, der på årets generalforsamling introducerede særlige rose-kort, som tiltrak stor opmærksomhed. SIDE 3 FULD DAMP UNDER KEDLEN /4 HANDLINGSPLAN SKAL ØGE TRIVSLEN /8 VI FORTÆLLER TINGENE SOM DE ER /9

2 Vær førstevælger i dit arbejdsliv! Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale. Virker på computer, tablet og mobil. Login Få en hurtig tilbagemelding på din karrieresituation. Og lav din egen karriereplan - bag login. Introduktionsforløbet er for alle. Vælg ét af seks karrierespor, der passer bedst på dig. Karrieresamtalen kan bookes gennem hele forløbet Der er en række målrettede karriereafklaringsøvelser bag login. Alle resultater opsamles på en personlig karriereplan, der også tilbyder mulighed for oprettelse af karrieremål. Link til CV på LinkedIn. Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job, ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej. Tjek det ud på

3 Af journalist Carsten Jørgensen ARBEJDSGLÆDE 3 Ros din kollega Arbejdsglæde kommer ikke af sig. Det kræver en langsigtet, fokuseret indsats fra både ledere og medarbejdere, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. Sydbank Kreds har nu føjet et rose-kort til værktøjskassen for bedre trivsel og arbejdsglæde Godt gået! Du skal have ros fordi: Sådan står der på de rose-kort Sydbank Kreds har fået fremstillet, og som man selv kan skrive en begrundelse for, hvorfor modtageren af kortet skal have ros, eller blot krydse af i feltet Jeg er glad for, at du er min kollega. Via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant. Derfor håber vi, at mange kolleger vil bruge rosekortene og give dem til de af deres kolleger, der har haft succes, gjort en forskel, været glade eller hjælpsomme eller på anden måde har gjort noget godt, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. Via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med til at øge hinandens arbejdsglæde markant, siger Gitte Larsen fra kredsbestyrelsen. TIL Rosekortene er nu placeret i den værkstøjskasse for trivsel og arbejdsglæde, som kredsbestyrelsen har oprettet på F-drevet. Rosekortene er blevet til i erkendelse af, at arbejdsglæde ikke kommer af sig selv. Og arbejdsglæde hænger ikke nødvendigvis sammen med løn, bonus, titler og frynsegoder. Arbejdsglæde kræver en langsigtet, fokuseret indsats fra både ledere og medarbejdere. Det kan udspringe af virksomhedens strategier og politikker, og af de ting, som du og jeg gør her og nu. Resultater det vil sige at gøre et godt stykke arbejde, som man kan være stolt af, og relationer at have det godt med de mennesker, man arbejder sammen med kan føre til arbejdsglæde, fortæller Gitte Larsen, der sammen med den øvrige kredsbestyrelse er blevet inspireret til indsatsen af forfatter og foredragsholder Jon Kjær Nielsen og gruppen GODT GÅET! DU SKAL HAVE ROS FORDI: o Jeg er glad for at du er min kollega o Tusind tak for hjælpen o bag hjemmesiden Arbejdsglaedenu.dk. På hjemmesiden kan man blandt andet finde et arbejdsglædemanifest med 25 punkter, som er formuleret ud fra at fremtiden tilhører de glade. På Sydbank Kreds generalforsamling lørdag den 21. marts på Munkebjerg Hotel ved Vejle var der stor interesse for rose-kortene, som kredsbestyrelsen præsenterede i en særlig stand. Og den interesse håber Gitte Larsen vil vare ved. Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke chefens, ikke kollegernes og ikke samfundets. De største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Men du kan selv gøre noget for at skabe arbejdsglæde hos dig og dine kolleger, understreger hun.

4 4 NYHED Fuld damp Af journalist Carsten Jørgensen under kedlen Der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi kunne nå de ambitiøse mål, banken har sat sig. Arbejdspresset er bulet ud i blandt andet sekretariaterne, og for første gang har banken og kredsen været enige om, at der var tale om systematisk overarbejde, sagde kredsformand Jarl Oxlund i sin mundtlige beretning på Sydbank Kreds generalforsamling. Det seneste år har der været fuld damp under kedlen i Sydbank. En ny Private Banking-organisation blev implementeret, en del filialer har skiftet status fra at være erhvervsfilialer til at være privatfilialer og privatfilialer med lokal erhverv. Og på Peberlyk har der været en hel række af mindre organisationsændringer og tilpasninger blandt andet er der kommet mange nye ledere til, nævnte kredsformand Jarl Oxlund bl.a. i sin mundtlige beretning på Sydbank Kreds Generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 21. marts. Arbejdet med både salg, kredit og datakvalitet har krævet en stor indsats i hele banken, og der er blevet løbet stærkere end nogensinde, for at vi kunne nå de ambitiøse mål. Arbejdspresset er især bulet ud i sekretariaterne. Igennem hele året er der blevet arbejdet over, og alligevel blev stakkene bare ved med at vokse, sagde han fra talerstolen til de cirka 115 deltagere på generalforsamlingen. For første gang har Sydbank Kreds oplevet, at banken har indrømmet, at der foregår systematisk overarbejde. Derfor var det historisk, da man indgik aftalen Gi en hjælpende hånd, hvor kolleger ude fra hjalp til i sekretariaterne i en tre måneders periode. Den aftale havde nogle gode hensigter og elementer, men jeg må erkende, at der også var huller i osten. Det har vi fået nogle hug for. Men jeg skal også hilse og sige, at når vi forhandler med ledelsen, er det ikke noget tagselv-bord, det er snarere et mini-meal, sagde Jarl Oxlund. Problemet var, at man trods hjælp ude fra ikke kunne nå til bunds i sagspuklen. Efterfølgende indgik man en fire måneders aftale, som udløber med udgangen af maj, hvor over- og merarbejde honoreres med 100 procent på hverdage og 115 procent i weekender. Antal medlemssager mere end fordoblet Det høje tempo i banken har også smittet af på kredsbestyrelsens arbejde. Utallige gange har man måttet smide, hvad man havde i hænderne og stille op til forhandlinger og drøftelser med ledelsen og HR. Det er godt, at vi alle sammen i kredsbestyrelsen elsker det, vi laver. For der har været nok at lave, sagde kredsformanden med et glimt i øjet. I 2013 håndterede kredsbestyrelsen i samarbejde med tillidsmændene i alt 64 medlemssager. I 2014 var der hele 143 medlemssager, som dækker over, at 59 medlemmer blev afskediget, 17 blev sat ned i løn, 9 fik advarsler, og 58 blev præsenteret for væsentlige vilkårsændringer, som kan være alvorlige nok for den enkelte. Arbejdsglæde på dagsordenen For at forebygge pres og stress har Sydbank Kreds sat arbejdsglæde på dagsordenen. I januar har man holdt fire medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor arbejdsglæde-eksperten Jon Kjær Nielsen har holdt foredrag og i forbindelse med generalforsamlingen havde kredsen sat en stand op, hvor man kunne få inspiration til at skabe arbejdsglæde, fx ved at dele et rose-kort ud til sine kolleger, som gør noget godt for én. Heldigvis er der en erkendelse i HR af, at der er behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til stress og trivsel. Vi har i et stykke tid samarbejdet med HR om nogle konkrete nye initiativer, som vil se dagens lys allerede her i foråret, fortalte Jarl Oxlund. Generalforsamlingen godkendte den mundtlige beretning enstemmigt. Jarl Oxlund blev genvalgt som kredsformand, og der var ligeledes genvalg til kredsbestyrelsen for Kim Holmer, Gitte Larsen og Ulla Spaabæk. Foto: Martin Dam Kristensen

5 NYHED 5 Efter generalforsamlingen har kredsbestyrelsen konstitueret sig på følgende vis: Jarl Oxlund, Formand, medlem af SU/FU Kim Holmer, næstformand og HB-medlem, medlem af SU/FU Margrethe Weber, SU/FU-koordinator og Kontorleder, medlem af SU/FU Erik Jepsen, Sags- og Økonomikoordinator, udtræder af SU Gitte Demant, Tillidsvalgt-koordinator Ulla Spaabæk, Medlemskoordinator, medlem af SU Gitte Larsen, Arbejdsmiljøkoordinator, medlem af AMU, indtræder i SU Trine Nonved, Kommunikationskoordinator Jeg skal hilse og sige, at når vi forhandler med ledelsen er det ikke noget tag-selv-bord, det er snarere et mini-meal, sagde Jarl Oxlund i sin tale til generalforsamlingen.

6 6 GENERALFORSAMLING Af journalist Carsten Jørgensen Lokalaftaler har trukket ud To lokalaftaler mellem Sydbank Kreds og banken er på plads i kølvandet på sidste års OK-forhandlinger, mens fem andre aftaler ventes på plads inden sommerferien, fortalte kredsens næstformand Kim Holmer i sit indlæg på generalforsamlingen Vi vil meget gerne i dialog med ledelsen omkring en lokalaftale om kompetenceudvikling, sagde Kim Holmer i sit indlæg på generalforsamlingen. Det har trukket ud med at få en række lokalaftaler på plads mellem Sydbank Kreds og banken om blandt andre tillidsvalgte og om arbejdstid/timebank i kølvandet på sidste forårs standardoverenskomst mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Det har været det muliges kunst, og ofte har der været tale om, at vi var nødt til at prioritere andre mere presserende sager højere. Men både kredsen og ledelsen arbejder på, at vi kommer i hus med de sidste lokalaftaler før sommerferien, sagde Kim Holmer, Sydbank Kreds næstformand i sit indlæg på generalforsamlingen. Han fremhævede den indgåede lokalaftale om afbødeforanstaltninger, hvor det er lykkedes at fastholde de nuværende bestemmelser om, at der sideløbende med et outplacement-tilskud på kroner ydes et uddannelsestilskud på kroner pr. opsagt medlem. Med hensyn til arbejdstid, flekstid og timebank er en lokalaftale lige på trapperne her udestår en knast omkring flekstidsaftaler. Vi vil også meget gerne i dialog med ledelsen omkring en lokalaftale om kompetenceudvikling dels med hensyn til rammerne for frihed til uddannelse, og dels med hensyn til at få et tættere samarbejde med banken om kompetenceløft, fordi det er et vigtigt indsatsområde, sagde Kim Holmer. Kompetenceudvikling har været på dagsordenen på kredsens medlemsmøder og på seminaret for tillidsvalgte, hvor det blandt andet blev anslået at 30 procent af de nuværende medarbejdere i finanssektoren ikke vil kunne matche fremtidens kompetencekrav. Den fremtid vi ser ind i, tegner et billede af, at vi bliver væsentligt færre i sektoren frem mod Kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked, fastslog Kim Holmer. I sit indlæg kom næstformanden også ind på Finansforbundets landsmøde i København sidste efterår, ligesom han beskrev Finansforbundets medlemstilbud, der giver mange medlemmer stor værdi for deres kontingent. Stil krav om reelle handlingsplaner Sydbanks trivselsundersøgelse MTU en blev gennemført i efteråret med en svarprocent på 94 og med hovedkonklusioner, der matcher Finansforbundets trivselsmålinger; folk har meget travlt, og mange giver udtryk for, at de har stresssymptomer. Der er afdelinger, der skal have hjælp til at komme på benene igen, og så efterlyses der it-værktøjer, der understøtter det daglige arbejde. Vores opfordring er, at man lokalt stiller krav om reelle handlingsplaner, der adresserer udfordringerne. Det ser nemlig ikke ud til, at det sker i alle områder, hvilket vi også vil fremhæve overfor ledelsen i forhandlingsudvalget, sagde Kim Holmer.

7 Af journalist Carsten Jørgensen GENERALFORSAMLING 7 Bankdirektørerne bør være mere offensive Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen undrede sig i sin tale over, at innovation og forretningsudvikling fylder så lidt i bankerne nu, hvor krisen er overstået. Hvor bliver mennesket af i vores sektor, spurgte Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen i sit indlæg til Sydbank Kreds generalforsamling. At netbank og callcentre er kommet for at blive, er der ingen tvivl om, men det er som om, at man på direktionsgangen rundt omkring glemmer, at det, der skaber loyaliteten for kunderne, er kontakten til et menneske en rådgiver eller kundemedarbejder. Derfor bør pengeinstitutterne fokusere på at styrke kundetilfredsheden, fordi tilfredse kunder også genererer flere forretninger og dermed mere indtjening, mener Michael Budolfsen. I stedet for at styrke kundetilfredsheden fokuserer man mange steder ensidigt på at skære i omkostningerne. Man pakker fyringer af hårdtarbejdende ansatte ind i udtryk som effektiviseringer og rationaliseringer, og det selv om der virkelig knokles i gennem. I dag tjener tre finansansatte lige så meget til deres virksomhed, som fire personer gjorde før finanskrisen i 2008, sagde Finansforbundets næstformand. Men det har også sat sine spor blandt medarbejderne. I 2009 angav 32 procent i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at de havde stress-symptomer (heraf havde 9 procent helbredstruende symptomer). I 2014 angav 44 procent i en tilsvarende måling, at de havde stresssymptomer, og heraf havde 19 procent helbredstruende symptomer! Forretningsudvikling er ikke et hit Bankdirektørerne burde være mere offensive, end de er, og lytte til kunderne og spørge, hvad kunderne vil. Jeg er ikke i tvivl om, at der kan tjenes flere penge ved at være tættere på kunderne, end bankerne er i dag. Men innovation og forretningsudvikling er ikke et hit. Generelt tænkes der defensivt i sektoren. Der fokuseres på regneark-ledelse, hvor målinger af medarbejderne betyder næsten alt. Og det betyder mange steder, at lederen sættes ud af kraft, fordi hun eller han ikke har tid til at lede og tale personligt med sine medarbejdere, lød det fra Michael Budolfsen. Som den eneste branche har finanssektoren ikke skabt flere job fra 2013 til 2014, ifølge en opgørelse fra Danmarks I dag tjener tre finansansatte lige så meget til deres virksomhed, som fire personer gjorde før finanskrisen i 2008, sagde Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen. Statistik. Det er ikke kun foruroligende for sektoren men også en udfordring for Finansforbundet. Vi har høje ambitioner om at levere gode tilbud til vores medlemmer, og vi har mere end 80 procent af de ansatte i sektoren som medlemmer, men selvfølgelig kan vi mærke, at når sektoren skrumper, så skrumper vi også, sagde Michael Budolfsen og appellerede til, at man hjælper til med at hverve kolleger, som ikke er medlem af forbundet. Det er et godt tilbud til dem, og det giver os endnu bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling for vores medlemmer.

8 8 MTU Af journalist Carsten Jørgensen Handlingsplan skal øge trivslen Et svært 2014 med organisationsændring, en sygemelding og stor travlhed satte sig spor i resultaterne af MTU en for Private Banking i Sønderborg. Nu er en handlingsplan, som tillidsmand Majbritt Lindblad er med til at udforme, ved at blive ført ud i livet Der bliver løbet stærkt i Sydbank. Det kunne ses i resultaterne af MTU en (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) i slutningen af 2014, hvor flere end tidligere angav, at de havde meget travlt, og at de føler sig stressede. Udfordringen er, hvordan man bruger resultaterne i MTU en til at komme videre. I Private Banking i Sønderborg har medarbejdere og ledelse drøftet resultaterne, og efterfølgende er der formuleret en handlingsplan for, hvordan man kan arbejde sig frem mod mere trivsel. Vi havde en god og åben snak medarbejdere, Private Banking Direktør og Områdedirektør om resultaterne af MTU en, hvor der var særligt fokus på de områder, hvor vi faldt ved siden af i forhold til gennemsnittet, og hvor der er et udviklingspotentiale. Det var en positiv oplevelse. fortæller Majbritt Lindblad, der er tillidsmand for sine ni kolleger i afdelingen. Hun understreger, at Private Banking i Sønderborg ikke skiller sig negativt ud i resultaterne af MTU en i forhold til de fleste andre afdelinger. Men vi havde et svært 2014, hvor der skete omvæltninger med bankens private banking organisation og hvor en kollega desværre var sygemeldt i længere tid. Det gav stor travlhed, og trivslen kom under ekstra pres, siger Majbritt Lindblad. Trænger til et løft Efter mødet mellem ledelse og medarbejdere satte Majbritt Lindblad sig sammen med Gerhard Meinke, direktør for Private Banking og skrev et oplæg til en Vi trænger til at få et løft, så vi kan genfinde arbejdsglæden, siger Majbritt Lindblad. handlingsplan, der skal være med til at øge trivslen. Den blev præsenteret for medarbejderne på et morgenmøde og siden sendt videre til områdedirektør Bente Skylvad og derfra videre til Personaleafdelingen. Et af punkterne var at invitere Lisbeth G. Petersen fra konsulentfirmaet LGP Consult, som har stor ekspertise i at hjælpe stress-sygemeldte tilbage på arbejdet, til at holde et oplæg om arbejdsglæde. Det har fundet sted efter denne artikels deadline. Vi har det supergodt kollegialt med hinanden. Men vi trænger til at få et løft med nogle værktøjer til, hvordan vi kan få overblik og struktur på vores travle hverdag og genfinde arbejdsglæden, og det kan Lisbeth G. Petersen helt sikkert hjælpe os med, siger Majbritt Lindblad og peger på, at nogle måske har svært ved at acceptere, at Sydbank anno 2015 er markant anderledes end banken var for år siden. Arbejdsvilkårene og dermed ånden har ændret sig, og den forandring skal vi selv huske at være åbne og villige til at tage del i. Til gengæld er det vigtigt at vi får nogle værktøjer, som kan hjælpe med at få skabe os en hverdag, så vi ikke mister overblik. Vi skal huske at passe på os selv og hinanden, lyder det fra tillidsmanden. Godt med inddragelse af tillidsvalgte De udformede handlingsplaner i forbindelse med MTU er værktøjer til at få beskrevet de handlinger der skal til for at afdelinger/området kan få forbedret deres trivsel og arbejdsmiljø. Erik Jepsen fra kredsbestyrelsen glæder sig over, at de tillidsvalgte inddrages i udarbejdelsen af handlingsplaner. De tillidsvalgtes inddragelse er med til at sikre at alle bliver hørt og inddraget i formuleringen af de endelige handlinger og dermed sikre muligheden for at kolleger, ledelsen og dermed banken for bedre trivsel og arbejdsmiljø. De tillidsvalgte er dygtige garanter for at der bliver fulgt op på handlingsplanerne. Det gør de løbende i deres daglige arbejde, men også via de aftalte kvartalsmøder med ledelsen, siger Erik Jepsen.

9 Af journalist Carsten Jørgensen TRIVSEL 9 Vi fortæller tingene som de er Åbenhed og ærlighed har altid været en del af Jette Oldgaard Mikkelsens ledelsesstil, og det er medvirkende til, at Sorø-filialen, hvor hun er chef, har en høj score i MTU Foto: Mads Teglers I Sydbanks filial i Sorø er der travlt, som i alle andre filialer og afdelinger i banken og som i det meste af den øvrige finanssektor, men det er ikke ensbetydende med, at medarbejderne ikke kan have det sjovt og trives med at gå på arbejde. En af de nye medarbejdere bemærkede en dag, da hun var på vej hjem, at hun altid tog glad hjem, fordi vi havde grinet sammen i løbet af dagen. Vi har også flere kunder, som siger, at de synes, der er sådan en hyggelig stemning her, når de kommer, fortæller Jette Oldgaard Mikkelsen, 37 år og filialchef i Sorø siden I MTU en ligger filialen godt til, men spørgsmålet er, hvad der gør, at de i alt fem medarbejdere trives så godt? Som leder er jeg åben og ærlig, og det er måske med til at smitte medarbejderne, så vi har en stemning præget af tillid til hinanden, og hvor vi fortæller tingene, som de er til hinanden. Vi prioriterer at sige mere end godmorgen, når vi møder - ikke ved at sidde og drikke kaffe og holde møde - men ved at sludre på kryds og tværs, mens vi begynder dagens arbejde. Og det kan vi, fordi vi sidder tæt på hinanden, og fordi vi som et lille team kender hinanden godt, siger Jette Oldgaard Mikkelsen. Taler ikke om travlhed Hun og medarbejderne fra Sorø mødes ofte af bemærkningen, har I også travlt hos jer, når de møder kolleger fra andre steder i Sydbank, men travlhed gider de ikke at fokusere for meget på i Sorø. Vi bruger ikke lang tid på at tale om, at vi har travlt. Det er et vilkår at have Vi bruger ikke lang tid på at tale om, at vi har travlt. Det er et vilkår at have travlt, men det er også sjovt at have noget at lave, siger Jette Oldgaard Mikkelsen. travlt, men det er også sjovt at have noget at lave. Og jeg synes ikke, man skal stå og tale hinanden op om, hvor travlt man har. Det går ud over trivslen. Nogle gange er folk her i filialen også presset af for mange opgaver, men så spørger man en kollega, om hun eller han kan hjælpe, og det er vi heldigvis gode til, mener Jette Oldgaard Mikkelsen. Hun har ingen smarte tricks eller fiduser til at skabe trivsel, men fastholder, at man med åbenhed og ærlighed kan nå langt i forhold til at skabe en god atmosfære. Og så er det vigtigt, at medarbejderne er et godt hold. Det er de her i Sorø, hvor man gerne byder ind og hjælper hinanden og også er gode til at tage imod nye kolleger og hjælpe dem til rette, understreger Jette Oldgaard Mikkelsen.

10 10 SPØRGEHJØRNET KORT NYT Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt, hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på Optjent ferie ved pensionering Jeg har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg fratræder for at gå på pension den 31. marts Hvad sker der med den ferie, jeg har optjent? Skal alt afholdes, inden jeg stopper? Hvad, hvis jeg ikke kan nå at afholde det hele? Venlig hilsen Et medlem Svar: Den ferie, du har optjent i 2013, skal normalt afvikles inden 31. marts Ferie optjent i 2014 og 2015 skal normalt afvikles i de efterfølgende ferieår. Idet du ikke længere er på arbejdsmarkedet til den tid, kan du i medfør af ferieloven få udbetalt feriepengene. Det følger af loven, at du kan få udbetalt feriepenge både for tidligere og løbende optjeningsår, så du skal altså ikke nå at afholde al ferien, inden du går på pension. Det betyder også, at du ikke skal have et feriekort, men at din arbejdsgiver skal afregne beløbet til dig kontant. Det er en betingelse for denne udbetaling, at du forlader arbejdsmarkedet, når du fratræder ved udgangen af marts Du skriver ikke, hvad det er for en type pension, du går på den 31. marts 2015, men du skal være opmærksom på, at går du på efterløn eller på fleksydelse og bliver tilkendt revalideringsydelse eller delpension, så anses du ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. Der skal være tale om alders- eller førtidspension. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at du har forladt arbejdsmarkedet, før de vil udbetale dit tilgodehavende. Med venlig hilsen Team Rådgivning Ferie under en sygeperiode Jeg har været syg i fire måneder fra mit job, og jeg har lige været hos min læge, der har sygemeldt mig yderligere to måneder. Nu er det sådan, at jeg for længe siden har planlagt to ugers ferie i Frankrig med min familie, og ferien vil jeg stadig gerne holde. Kan jeg det, når jeg er sygemeldt? Venlig hilsen Et medlem Svar: Har du planer om at holde ferien som planlagt, er det vigtigt, at du kontakter jobcentret og får en godkendelse herfra. Så kan det godt lade sig gøre. Du skal også orientere din arbejdsgiver om, at du har tænkt dig at holde ferien som planlagt, da de så ikke skal have sygedagpengerefusion i den periode. Det betyder, at du vil blive betragtet som raskmeldt i ferieperioden og fortsætte sygemeldingen efterfølgende, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig. Det er der intet i vejen for. Det er dig, der skal informere kommunen om, at du ønsker ferie, og de skal godkende ferien, idet det skal være foreneligt med sygedagpengeopfølgningen og ikke forhale helbredelsen. Holder du ikke ferie, har du ret til at udsætte ferien, fordi du er sygemeldt før feriens start. VINDER AF CHAMPAGNEBRUNCH Tillykke til Marianne Essemann, som på Sydbank Kreds generalforsamling vandt en champagnebrunch for to personer. Marianne deltog i konkurrencen om at skrive sit arbejdsglædetip i kredsens Arbejdsglæde og Trivsels stand. VIDSTE DU: at du nu har mulighed for at like, dele og ikke mindst kommentere Sydbank Kreds artikler på hjemmesiden? Venlig hilsen Team Rådgivning

11 11 HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. SPØRGSMÅL 1. Hvor er Jette Oldgaard Mikkelsen filialchef? a. Sønderborg b. Slagelse c. Sorø Send svarene på til sydbank.dk eller med post til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. GODT GÅET! DU SKAL HAVE ROS FORDI: o Jeg er glad for at du er min kollega o Tusind tak for hjælpen o 2. Hvilken slags kort har Sydbank Kreds lanceret? a. Stress-kort b. Rose-kort c. Kammeratskab-kort Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Seneste frist for indsendelse af svar er 18. maj Hvad bør bankdirektører være ifølge Finansforbundets næstformand? a. Offensive b. Passive c. Defensive 4. Hvad hedder forbundets nye projekt for karriereudvikling? a. Employability b. Worklife Investment c. Worklife Balance Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 27. august 2015 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 LEDER Arbejdspresset stiger Jarl Oxlund Kredsformand Mange emner var oppe til debat på kredsens generalforsamling, men ét emne havde specielt de fremmødtes fokus: Arbejdspresset. Det var også forventningen, at det ville være her, skoen trykkede. For det er det, vi hører på vandrørene og via vores tillidsvalgte. På generalforsamlingen står kredsbestyrelsen og ikke mindst jeg ansigt til ansigt med det ansvar, som vi har påtaget os, nemlig at være forhandlingsmodpart til banken og medlemmernes talerør. Vi er inde i en periode med store strukturelle ændringer i sektoren, og må erkende, at kredsens store indsats (når jeg selv skal sige det), nogle gange kan være vanskelig at aflæse i de resultater, som vi opnår. Hvorfor har I ikke på et tidligere tidspunkt gjort noget for arbejdssituationen i Filialservice, blev vi for eksempel spurgt. Og det var et godt spørgsmål. Det gav mig anledning til at fortælle om, hvordan vi gang på gang gennem hele 2014 har forsøgt at få lydhørhed hos ledelsen, om at den var helt gal. Jeg må desværre konstatere, at der reelt først kom hul på dialogen i slutningen af oktober, hvor bunkerne havde vokset sig så store, at det skabte problemer - ikke bare for medarbejderne - men nu også for driften af banken. Det var begyndt at gå udover kunderne og forretningen. Heldigvis er medarbejderne i filialservice konsekvente med at registrere deres mertimer, og derfor kunne der dokumenteres systematisk brug af overarbejde. På den baggrund blev der indgået to tidsbegrænsede lokalaftaler, der honorerer merarbejdet på en fordelagtig måde. Det løser ikke situationen for dem, der hellere vil hjem og genvinde kræfterne ved at holde fri, men det motiverer banken til at genetablere bæredygtige og ordnede arbejdsforhold. I SU har vi undervejs i året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden har måttet fastholde, at der er mange timer, der ikke bliver registreret i timebanken. En af de ting der har I SU har vi undervejs i året drøftet arbejdspresset i banken, og B-siden har måttet fastholde, at der er mange timer, der ikke bliver registreret i timebanken. undret os, er hvordan det kan være, at filialservice modtager så mange opgaver fra deres rådgiverkolleger, hvis rådgiverne ikke også arbejder ekstra? Hvad er de manglende timebankregistreringer så udtryk for? Og hvorfor føler de fleste rådgivere sig også klemte, når jeg taler med dem? Føler nogen sig pressede, når de arbejder 8-16, men til gengæld arbejder 112 procent koncentreret, så de er helt udmattede, når de begiver sig hjemad? Tænker andre, at det handler om lige at klemme ballerne sammen i den her uge, så det ikke er umagen værd at sætte timerne i timebanken og går det så hen og bliver uge efter uge, at der er en undtagelses-tilstand, der lige skal overstås før det bliver bedre igen. Er der for andre ikke nogen egentlig grænse mellem arbejdet og privatlivet er man så at sige gift med jobbet? Påregner nogen bonus og anerkendelse for den ekstra indsats, mod at man undlader at bruge sin ret til at registrere sine timer? Hvor går grænsen til, at nogen kolleger frygter at miste jobbet, hvis de hver måned får den røde lampe til at blinke hos chefen, om at lige netop de ikke kan nå jobbet - indenfor den normale arbejdstid? Hvor mange arbejder usynligt over fra mobiler og bærbare PC ere? Som jeg ser det, er tiden ikke til de nemme løsninger. Sydbank-ånden er under forandring, og der bliver solgt ud. Det er derfor på tide at vi også forholder os skeptiske til det individualistiske princip om noget-for-noget, og i stedet fokuserer på vores særlige kulturfællesskab, som vi kunne have så meget mere gavn ud af - i den tid vi går igennem. Hvor starter vi som medarbejdere? Snakker vi for eksempel med hinanden om, hvad der er rimeligt? Aftaler vi fælles fodslag om datadisciplin - også i forhold til timebanken? Støtter vi dem, der har brug for et skub opad bakken, så vi alle får den succes at komme i mål? Hvis vi gør det, giver det energi og tilfredsstillelse til hele holdet, som er rigtig god at komme videre på.

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Her er krisen en by i Danmark!

Her er krisen en by i Danmark! medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

Overarbejde breder sig

Overarbejde breder sig forbundets magasin nr. 6, 2015 Gode tider for filantropi Side 32 Overarbejde breder sig Næsten tre ud af fem finansansatte arbejder over mindst en gang om ugen. Hver fjerde har meget mere overarbejde end

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere