Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen"

Transkript

1 Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2015 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard

2 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad skal jeg have i løn i en stilling som.? Svar: Det, du er værd! Spørgsmål: Hvordan regner jeg ud, hvad jeg er værd? Svar: (Se nedenfor.) 1.1 Analyser stillingens indhold Hvis virksomheden søger og skal bruge en "vandbærer", kan du ikke forvente "stjerne-løn", men bør derimod kunne forvente reguleret arbejdstid og "ordnede" forhold. Stjerne-gager i nøglestillinger medfører omvendt ofte et krav om en betydelig arbejdstidsmæssig "fleksibilitet" (læs: ubetalt overarbejde!) Ansvar? Hvordan er ansvar og kompetence beskrevet i stillingsbeskrivelsen? Reference? Hvor højt (eller lavt) refererer stillingen til i organisationen? Ambition? Hvad er arbejdsgiverens ambitionsniveau? Skal de bruge en éner, som de er villige til at betale for, eller den af dusinet, der vil acceptere det fastlagte lønniveau? Forgænger? Hvem sad i stolen før dig, og hvad fik han/hun i løn? Ligger der en "normeret" budgetramme for lønnen i stolen? Uddannelse? Hvilke uddannelsesmæssige forudsætninger, er der opstillet for jobbet? Erfaring? Hvilken relevant erhvervsmæssig erfaring fra tilsvarende stillinger/ medier er der opstillet for jobbet? Profil? Hvilke personlige kvalifikationer efterlyses i jobbet? 1.2 Analyser dig selv som arbejdskraft Opstil plusser og minusser i dine samlede kvalifikationer for jobbet i forhold til stillingens indhold og den efterlyste profil. 1.3 Undersøg virksomhedens ansættelsesgrundlag og lønpolitik - Er der overenskomst, så kontakt tillidsrepræsentanten, og kig i overenskomst-listen på DJ s hjemmeside, hvor du kan få hele overenskomstteksten, et økonomisk resumé og oplysning om din faglige konsulent. - Skal du selv forhandle samtlige ansættelsesvilkår i en individuelt kontrakt, så undersøg og overvej lige - før du spiller ud med et lønkrav - alle de øvrige ansættelsesvilkår, der har betydning for, hvad der måtte være en rimelig løn: side 2

3 Arbejdstid Overarbejde Pension Ferie, fridage Efteruddannelse Børns vilkår Personalegoder (37 timer ugentligt?) (afspadsering 1:1½?) (10-20 % arbejdsgiverbetalt oven i lønnen?) (mere end 5 ugers ferie?) (ret til én uge/år med løn og udgifter betalt?) (ret til fuld løn ved barsel og barns sygdom?) (betalt avis, licens, mobil, computer, ADSL) Hvis mange af disse normale goder mangler, bør dit lønkrav være tilsvarende højere! Se hvad goderne er værd i Løn er ikke alt. - Er der nogen særlige barrierer i virksomhedens organisation, der hindrer en "rimelig" løn? (Eksempelvis: for lille budget til en ny stilling, "hun kan ikke få mere end en fuldmægtig i en stilling på det niveau", det personlige tillæg må højst blive x kr. for ikke at skabe større lønkrav hos de allerede ansatte). 1.4 Research på lønniveau - på virksomheden - på tilsvarende (konkurrerende!) virksomheder - på stillingstypen - på medietypen - på geografisk placering - på en kombination af ovennævnte, hvis tal er tilgængelige Brug Lønstatistik-indstikket fra Journalisten nr.1/2015, tjek "Find Løngennemsnit" eller kontakt faglig afdeling i Dansk Journalistforbund. 1.5 Lønspørgsmålet under jobsamtalen Hvad gør jeg, når jeg i løbet af jobsamtalen bliver spurgt om hvad jeg skal have i løn? Så parerer du spørgsmålet så godt og længe du kan! Det er aldrig en fordel for dig, at påbegynde lønforhandlingen allerede under jobsamtalen. Din opgave under samtalen er at få adskilt processerne, så du efter at være blevet tilbudt jobbet i ro og mag inden selve lønforhandlingen i samarbejde med din tillidsrepræsentant eller med hjælp fra en konsulent i DJ, kan forberede forhandlingen om løn og arbejdsforhold. Arbejdsgiveren, derimod, vil kunne drage nytte af, at tage fat på lønforhandlingsspørgsmålet i løbet af jobsamtalen. Derfor kan du godt risikere at blive stillet spørgsmålet om dit lønkrav. Har du ikke forberedt dig, kan du her komme til at sige noget latterligt lavt af frygt for ikke at gå videre i feltet af ansøgere og så hænger du på det, når arbejdsgiveren tilbyder dig jobbet. Her er et par forslag til hvordan du kan parere: "Det er jeg helt sikker på at vi godt kan blive enige om, hvis du ringer tilbage til mig og tilbyder mig jobbet." side 3

4 "Jeg går ud fra at der kommer en lønforhandling som næste led i processen?" Det vil jeg tage stilling til, når jeg hører hvad I kan tilbyde. Du kan godt tillade dig at parere et par gange. Men nogen gange er det forgæves. Måske siger arbejdsgiveren direkte, at lønspørgsmålet er afgørende for, om du vil blive tilbudt jobbet eller går videre til næste runde. Og så er det bedst at være forberedt, og på et tidspunkt kommer du jo alligevel til lønforhandlingen. Og så skal du på forhånd have gjort dig tre tal klart: 1. Udspil 2. Realistisk mål 3. Smertegrænse. Ad. 1. Udspillet skal være ambitiøst, men også realistisk og vigtigst af alt skal det være fleksibelt. Dit første udspil er den løn, du ikke får, men som vil danne øvre grænse for din efterfølgende forhandling. Men det nytter ikke noget at sige , når man satser på at lande på det er urealistisk og virker useriøst. Og så skal du kunne forhandle dig både op og ned fra det første bud. Et forslag kunne være: Efter at have kigget i statistikkerne, havde jeg en forestilling om, at lønnen i forhold til jobbets indhold og ansvar og min baggrund, ville ligge på omkring kr. selvfølgelig helt afhængig af de øvrige ansættelsesvilkår. Så kan du godt gå under kr., hvis det viser sig, at der er reguleret arbejdstid med afspadsering, 7 ugers ferie, 10 % pensionsordning, betalt efteruddannelse, løn under barsel og barns sygdom, betalt telefon/pc/avis/frokost/frugt/massage mv. Eller du kan gå over kr., hvis det viser sig, at der ingen ekstra ansættelsesgoder er ud over lønnen, og at din stilling i realiteten er uden øvre arbejdstid. Ad. 2. Det realistiske mål kan du først sætte, når du har gennemført den nødvendige research som påpeget ovenfor. Det er en løn og ansættelsesvilkår, som matcher statistikkerne og din egen markedsværdi og som kan få dig til at gå tilfreds på arbejde. Ad. 3. Smertegrænsen er dit absolutte minimum. Ingen andre end dig selv kan sige, hvor den ligger, for det afhænger af dine alternativer, din økonomi og situation i øvrigt. Så det er OK at sætte en høj grænse, hvis man kender sit eget værd og har alternativer til den tilbudte stilling. Ligesom det også er OK at tage jobbet til en skodløn, hvis man har prøvet, men ikke KAN forhandle den op alene for at få fast grund under karrieren og kunne søge videre efter det rigtige job derfra. Men har du gjort op med dig selv hjemmefra, hvor din grænse ligger, kan du med et fast blik og roligt kropssprog aflevere dit ultimativt sidste bud. Enten hoster chefen så op med de sidste kroner, fordi forhandlingen nu er slut eller også skulle det ikke være jer to, og du kan gå ud af døren med rank ryg og fred i sindet over at have gennemtænkt den beslutning på forhånd. side 4

5 2. Lønforhandling, når du er ansat 2.1 "Misundelses"-argumenter - Hvad får medarbejdere i samme stilling og med samme anciennitet og uddannelsesbaggrund i virksomheden? - Hvad får medarbejdere i samme stilling i konkurrerende virksomheder? - OBS: "Misundelses-argumentet" hjælper kun, hvis du har så stor en personlig værdi for virksomheden, at de er bange for at du rejser (til konkurrenten!), hvis de ikke ligestiller dig, og at der selvfølgelig er en objektiv konstaterbar lønforskel ("efterslæb") i dit disfavør. 2.2 "Rimeligheds"-argumenter 1. Hvor meget steg du selv sidste gang? 2. Hvor meget er andre steget siden sidste lønforhandling - i samme stilling/afdeling på virksomheden - i hele virksomheden - i konkurrerende virksomheder - i medietypen generelt - i stillingstypen generelt - i faget (DJ-gennemsnittet) - i samfundet generelt (DA-statistik) 3. Hvor meget er priserne steget? Hvor meget er virksomhedens overskud/budget vokset? Prøv DJ s "Tjek din lønudvikling" 4. Hvor meget er din produktivitet, din kreativitet eller dit ansvar steget siden sidst? OBS: "Rimeligheds-argumenter" mister noget af deres kraft, hvis din løn objektivt set er bedre, end dem du sammenligner med, eller hvis virksomheden faktisk har underskud eller sparekrav. Men prøv alligevel. 3. Generelle gode råd 3.1 Din værdi ved ansættelse afhænger af, hvad du kommer fra Arbejdsgivere forstår godt, at folk ved jobskifte ikke ønsker at gå ned i løn (husk at sammenligne med alle øvrige ansættelsesvilkår ud over løn!) Derfor er det uretfærdigvis sådan, at det er meget nemmere at få en høj løn, hvis man har en høj løn i forvejen! Arbejdsgivere synes generelt, at kr. er en vældig fin løn, hvis de ved, at deres tilbud er et alternativ til fortsat at være på dagpenge. Også selv om de ikke ville betænke sig på som første bud at tilbyde kr. og en sang side 5

6 fra de varme lande til en mulig ny medarbejder, der sidder i et tilsvarende job til omkring kr. 3.2 Når du ikke får den løn du er værd, men ta r jobbet alligevel Der kommer aldrig en lige så gunstig og positiv forhandlingsposition for lønforhøjelse, som ved ansættelsen. Det er her, du sætter prisen på din arbejdskraft og kan "true" med ikke at ville levere den, hvis ikke prisen er rigtig. Det er knap så effektivt siden hen at true med at sige op, for her har du en negativ forhandlingssituation, hvor det er vanskeligere at få arbejdsgiveren til "at tabe ansigt" ved at indrømme, at han værdisatte dig forkert første gang. Er du først "indplaceret" og i praksis har accepteret lønnen og din pris ved at starte i jobbet, skal der være helt særlige argumenter for at rykke lønmæssigt ud over de generelle årlige procentstigninger til alle. Hvordan skal chefen ellers forsvare sig mod alle "de andre" på arbejdspladsen, der lige netop ikke skal have en ekstraordinær lønforhøjelse på kr.? Vælger du at tage jobbet til "for lav" en løn, så forsøg at skaffe dig en option på den næste lønforhøjelse, eksempelvis ved at få skrevet ind i kontrakten at: "Start-lønnen er aftalt til XX.000 kr. månedligt og stiger - ud over de normale lønreguleringer - med kr. pr. y dato og kr. pr. z dato." På den måde sikrer du dig, at pengene ikke blot bliver taget fra dine kollegers lønforhøjelser, eller den lønforhøjelse, du alligevel ville have fået. Eller: "Som startløn er aftalt XX.000 kr. månedligt. Efter 6 måneders ansættelse genforhandles løn- og ansættelsesvilkår med henblik på fastsættelse af den endelige løn, der modsvarer stillingens indhold og medarbejderens kvalifikationer." Her er der ingen garanti for resultatet. Men du har chancen for at dokumentere i praksis over for arbejdsgiveren, at han ikke kan undvære dig, og at han har undervurderet dine kvaliteter. Du kan tage ham på ordet, hvis han har argumenteret for den lave løn ved at henvise til din lave anciennitet eller manglende erhvervserfaring til det pågældende job, og du skaffer ham et alibi over for den øvrige virksomhed, så han faktisk kan give dig mere, uden at få alle de andre rendende. 3.3 Arbejdstiden er guld værd Sælg aldrig den faste arbejdstid på forhånd, blot for at få en "normalløn" for jobbet. Med mindre selvfølgelig, at det er en uomgængelig del af det pågældende job. Hver arbejdstime i gennemsnit ud over de normale 37 ugentlige er 4 % værd i lønforhøjelse. Du vil altid senere kunne tage stilling til, om du vil forhandle en aftale om et rådighedstillæg til afkøb af et begrænset overarbejde eller et endnu større tillæg for ingen side 6

7 øvre arbejdstid. Men det skal komme oven på lønnen ikke være en del af normallønnen. 3.4 Din værdi afhænger af dine alternativer Er du mobil og forandringsparat? Din markedsværdi afhænger heraf. Arbejdsgivere er ikke dummere end andre mennesker, så hvis der reelt ikke er risiko for, at du "render af pladsen", hvis ikke arbejdsgiveren imødekommer dine lønkrav, hvorfor skulle han så egentlig betale mere end højst nødvendigt for at få dig til at fungere tilfredsstillende uden at skulle fyre dig? Derfor har det også betydning for din evne til at opnå lønforhøjelse: - hvis du er knyttet til arbejdspladsen lokalt (køb af fast ejendom, børnenes skole og kammerater, ægtefælles job, familie og venner) og der ikke reelt er andre alternative jobmuligheder lokalt - hvis du er "groet fast" i det samme job i den samme virksomhed gennem længere tid eller er kommet aldersmæssigt eller erhvervsmæssigt så højt op i årene, så du ikke længere er en attraktiv arbejdskraft for andre arbejdsgivere - hvis du ikke løbende har udviklet dig i jobbet, har passet din efteruddannelse eller er for besværlig at samarbejde med, så arbejdsgiveren måske i virkeligheden ikke ønsker at beholde dig, men håber på at du rejser, hvis han fortsat nægter dig lønforhøjelse. 3.5 Godt begyndt er halvt fuldendt Til mange jobs i medierne kan du med fordel overveje at starte "påvirkningen" op til lønforhandlingen til et nyt job ved at kombinere din forberedende research med en personlig kontakt til arbejdsgiveren eller arbejdspladsen. Du har jo mulighed for allerede inden jobsamtalen at dokumentere, - at du kan lave en ordentlig research - at du ikke er bange for "at tage tyren ved hornene" - at du er et interesseret, vidende og omgængeligt væsen. Så har du måske et fortrin frem for de stadig "anonyme" ansøgere, der ligger på A-4- papir i bunken. Men tjek arbejdspladsens og chefens karakter først! Der er arbejdsgivere, der bestemt vil have sig frabedt at blive "rendt på dørene" i utide! God fornøjelse! Flemming Reinvard Dansk Journalistforbund faglig konsulent side 7

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard, faglig afdeling Marts 2012 Forskellige lønsystemer giver forskellige fordele og ulemper. Nedenfor gennemgås

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

1 Strategiske overvejelser

1 Strategiske overvejelser 1 Strategiske overvejelser 13 1 Strategiske overvejelser I Jyllands-Posten den 2. marts 2013 var der en artikel om, at musikkonservatoriet skulle til at sælge ud af nogle af de instrumenter, som eleverne

Læs mere

BILAGSRAPPORT II. Overenskomstanalyse OK 2011

BILAGSRAPPORT II. Overenskomstanalyse OK 2011 BILAGSRAPPORT II Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 1 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Arkitektforbundets

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Håndbog for HK/Freelancer

Håndbog for HK/Freelancer Håndbog for HK/Freelancer Kapitel 1 Velkommen til denne håndbog1 København 2013 11. udgave 2013 Denne håndbog er udgivet af HK Danmark. Den er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist Jens

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere