Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse"

Transkript

1 Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

2

3 MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og lagring af træpiller. Da træpiller til opvarmning blev populært for ca. 10 år siden, havde vi mange forespørgsler fra interesserede kunder. I dag er vi markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af vor produktion går til eksport. Vi har hidtil leveret mere end siloer og beholdere til træpiller. De fleste er leveret med udstyr til både indblæsning, og videre transport frem til brænder og kedel. For at forenkle planlægningen af dit træpilleanlæg har vi fundet et par eksempler på systemløsninger. Disse præsenteres længere fremme i denne brochure. Der findes desuden flere monteringstips på vor hjemmeside Tag derfor fat i din lokale installatør eller forhandler af træpilleudstyr og bed ham om at få et MAFA anlæg. Det lønner sig for dig. Vi kan - håndtering af træpiller til både store og små anlæg. Bestyrelsesformand og ejer. MAFA er medlem af brancheorganisationerne: Dansk Energibranche Forening og Pelsam. 3

4

5 Opvarmning med nye energikilder Træpiller er produceret af biprodukter fra skov, savværksindustrien og møbelindustrien. Vi står overfor en alvorlig trussel mod miljøet, det er alle eksperter enige om. At du læser denne folder, ser vi som et tegn på, at du nærer omsorg for vort miljø, og mener det alvorligt. Ved at overgå til opvarmning med nye råvarer, som indgår i naturens kredsløb bidrager du ikke kun til et bedre miljø, men også til nationaløkonomien. Din egen økonomi bliver også meget bedre, når du udnytter muligheden for opvarmning med træpiller til fulde. Det betyder, at du kan spare penge ved at hjemtage træpiller i større portioner med bulkbil frem for arbejdskrævende former, så som sække. Det eneste du behøver for at håndtere træpiller løst, er en MAFA Villa med udrustning til opbevaring og transport af træpiller frem til brænderen. Du kan derved hjemtage træpiller til længere tids forbrug. Det er både bekvemt og økonomisk. 5

6

7 MAFA s systemløsninger er bekvemme, trygge og driftsikre. Bedste økonomiske udbytte giver træpilleleverancer med bulkbil. Vi er blevet vænnet til, at opvarmning af en villa ikke behøver meget tilsyn. Investerer du i et MAFA Villa anlæg opnår du det samme. Du får træpillerne leveret med bulkbil og i en Villa-silo er det både enkelt og bekvemt. Siloen er forsynet med følere, som beskytter mod overfyldning, og et filter som gør leverancen støvfri. Vælger du også et af MAFAs transportsystemer til træpillehåndtering frem til brænderen, kan du tage den med ro. Transportsystemet leveres komplet med en styring som overvåger, at alt går rigtigt til. Du behøver blot, at tilse anlægget en gang i mellem, så alt fungerer som det skal. 7

8 Rolf Johansson, Glumslöv: Miljø hensyn og lavere driftsomkostninger gjorde udslaget Rolf Johansson der er rådgivende ingeniør er meget inde i spørgsmål vedr. miljø og opvarmning. Rolf Johansson som er rådgivende ingeniør, har tre huse som han varmer op. Tidligere anvendte han el på forskellig måde til opvarmning. Overgangen til træpiller skete af miljøhensyn, og for at halvere opvarmningsomkostningerne. Valget stod mellem en varmepumpe eller et træpilleanlæg. - En varmepumpe klarer ikke pludselige ekstreme kuldegrader lige så godt som træpiller, mener Rolf, som er meget kyndig i forudsætningerne mellem forskellige opvarmningskilder. Når udetemperaturen kræver fuld effekt på varmeanlægget kræver en varmepumpe supplement fra el for at kunne levere tilstrækkelig høj fremløbstemperatur. Med træpiller øger man bare forbrændingen, når behovet for varme stiger. Rolf tror ligesom mange andre, at prisen på el kommer til at blive mere end fordoblet over de næste 3 5 år. Prisudviklingen kommer til, at tilpasse sig det højere EU niveau. Alt efter om handelen med el vil ske med hele Europa som et stort marked. - Det er også muligt, at el-prisen kommer til at fastsættes efter forbruget pr. time, fortsætter Rolf. Dvs. høj pris pr. kwh på de tider af døgnet hvor der er størst forbrug. Der kan forekomme store prisforhøjelser på el på de tidspunkter man behøver mest varme. - Prisniveauet på træpiller påvirkes ikke af pludselige temperaturstigninger eller forbrugstoppe. Pris udviklingen på brændselspiller er mere et miljøpolitisk anliggende, fortsætter Rolf. Træpiller er kulilte neutralt, hvilket vil blive en prismæssig fordel jo mere miljøvenlige vi bliver. Valget blev et MAFA anlæg med en VILLA-silo med vakuumtransport, som sammen med den nye brænder forsyner de tre boliger med varme. Rolf oplever MAFA som en virksomhed, der tilbyder velfungerende og afprøvede produkter. Man har for eksempel løst spørgsmålet omkring støv i forbindelse med påfyldning af VILLA-siloen på en god måde ved hjælp af et stort filter. - Det nye anlæg har nu været i drift siden vinteren Anlægget har i den periode fungeret helt uden problemer. Den beregnede kalkule holder også varmeomkostningen er halveret konstaterer en glad Rolf Johansson. 8

9 Maria Gerd, Trollhättan: Ændré ikke på husets opvarmnings princip Maria Gerd er energikoordinator i Trollhättans by, og har bla. ansvar for energirådgivning til byens indbyggere, foreninger, organisationer og små og mellemstore virksomheder. - Jeg anbefaler, at man ved udskiftning eller opgradering af en ejendoms varmeanlæg beholder det opvarmningsprincip som huset er bygget til. - Den optimale opvarmning af enfamiliehuse er efter mine erfaringer et træpille anlæg - suppleret med solfangere på taget. Det er bedst ud fra et miljøhensyn, og giver den laveste varmeomkostning samt, at husets egen ventilation forbliver uændret. - Der findes flere eksempler på, at når en oliebrænder fjernes og skorstenen forbliver uopvarmet, så ændres husets egen ventilation. Efter få år kan der komme fugt i kælderen og mug på loftet, fortsætter Maria. - Det var derfor naturligt, at da oliebrænderen i mit eget hus trængte til at blive udskiftet, at jeg så overgik til træpille fyring. Tidligere brugte vi 2 m 3 olie og kwh el. Vi henvendte os til en certificeret installatør, og valgte en integreret træpillebrænder og en MAFA VILLA-silo, som præcist passede ind i vort fyrrum. - Vort nye varmeanlæg har været i drift siden midten af december 2006 og har fungeret helt uden problemer. Jeg regner med vi skal sænke vore opvarmningsomkostninger væsentligt. Vi har desuden skiftet til lavenergiglas i nogle af vore vinduer. At supplere med solvarme står øverst på ønskelisten, men det må vente til senere. Energirådgiver Maria Gerd har de seneste ti år givet Trollhättanborgerne gode råd om, hvordan de skal opvarme deres huse billigst, energibesparende og miljømæssigt bedst. - Mit råd til alle som står overfor valget, når den gamle oilebrænder er slidt op er gå over på træpiller. I kombination med eventuelle solfangere er træpiller det klart bedste alternativ og gir den absolut største miljøgevinst. 9

10 MAFA systemløsninger MAFA har flere års erfaring i på bedste måde, at lagre og transportere træpiller. MAFA viser her et antal systemløsninger, for at vise hvordan man ganske enkelt kan anvende Villa-siloen i forskellige miljøer, uanset om man anvender snegle eller vakuumtransport til et fleksibelt og brugervenligt system. Valget af systemløsning afhænger af valget af brænderfabrikat. Systemløsning 1 En enkel installation i husets kælder, hvor man har placeret træpillesiloen i et tilstødende rum. Transportsneglen tilsluttes direkte til brænderen, og tildelingen af piller styres af styringen. Ventilation sker gennem filtertaget. Indblæsningsrøret er ført ud på husets yderside for at lette påfyldningen fra bulkbilen. En alarmlampe hjælper chaufføren med at se når siloen er fuld. MAFA Villa indendørs, 5,7 m 3, Maflex flexsnegl direkte til brænderen. Systemløsning 2 MAFA Villa udendørs placeret udenfor brænderrummet i grundplan. Flexsneglen transporterer træpillerne ind til et mellemdepot type MAFA Mini. Fyldningen af mellemdepotet sker automatisk. Mellemdepotet kan ses som sikkerhed i tilfælde af, at man har glemt at bestille træpiller i tide. Afluftning sker gennem en fjederbelastet overtryksluge påmonteret støvfilter. Villa-siloen kan placeres op til 15 meter væk fra brænderen. MAFA Villa Udendørs, 5,7 m 3, Maflex flexsnegl til et mellemdepot. 10

11 Systemløsning 3 I små rum kan man placere en MAFA Villa med sideudløb for at få en mindre afstand til brænderen. MAFA Villa indendørs, 4,7 m 3, side udtømning med Maflex flexsnegl direkte til brænderen. Systemløsning 4 MAFAs smarteste og mest fleksible systemløsning, hvor du placerer din træpillesilo der hvor du har mest plads. I visse situationer kan det være svært, at transportere træpillerne ved hjælp af snegle. I disse situationer løses dette ved hjælp af vakuumtransport. Med MaVac får man mulighed for at placere siloen, hvor man har lyst, og uagtet antallet af bøjninger, dog max. 5 meters stigning. MAFA Indendørs, 5,7 m 3, med MaVac Vakuumtransport til MAFA Mini. 11

12 Systemløsning 5 Ved hjælp af MAFA MaVac vakuumtransport kan man placere Villasiloen op til 45 meter fra brænder- rummet. I garagen, i udhuset eller hvor man finder plads. Sugeslangen nedgraves i et pvc rør i græsplænen. MAFA Villa udendørs, 9,2 m 3, med vakuumtransport til MAFA Mini. Villasiloen kan placeres op til 45 meter fra brænderen. Flere systemløsninger finder du på vor hjemmeside MAFA MaVac vakuumtransport MAFA MaVac er et fleksibelt vakuumsystem, som sikrer en bekvem håndtering af træpillerne. En komplet systemløsning bestående af bulksilo og vakuumtransport gør, at brugeren skal bruge minimal tid på dette. Nu er det muligt at håndtere træpiller på en enkel og skånsom måde med vakuum, der hvor det tidligere var svært at håndtere træpillerne med snegle. Træpillesiloen kan placeres op til 45 meter væk fra brænderrummet afhængig af antallet af bøjninger. Dog med max. 5,0 meters stigning. 12 MAFA MaVac er et lukket system, som man monterer på en mellem beholder af typen MAFA Mini, hvilken placeres ved siden af brænderen. Leveres komplet med et ur, som styrer tiden hvori vakuumsystemet skal fylde mellem beholderen for at undgå unødige starter om natten og i weekenden. MaVac består af tømmesnegl, sugeenhed, adskiller, lyddæmper, sugeslange og el-styring. Den er designet til anlæg op til 50 kw. Produktblad på MAFA MaVac kan hentes på vor hjemmeside

13 Pär Norström, Oljebolaget i Skåne AB, Helsingborg: MAFA tilbyder afprøvede produkter Pär Norstrøm er sælger hos Oljebolaget i Skåne med kontor i Helsingborg. Han har stor erfaring i salg af udstyr til opvarmning med træpiller. Pär sælger udover træpiller også et komplet program af både brændere og udstyr til lagring og håndtering af træpiller. -MAFA tilbyder afprøvede produkter, siger Pär. De sender ikke noget på markedet, som ikke er færdigudviklet. Jeg har selv været involveret i udviklingsarbejdet af nye MAFA produkter. Jeg har en god dialog med firmaet. Dukker der noget op, som ikke stemmer, tager de straks fat i problemstillingen, og får det udbedret, så det virker. Det er sikkert at markedsføre MAFA s produktsortiment. Desuden går MAFA i front med både gode instruktioner og montageanvisninger. De holder altid hvad de lover. Deres nye lokaler har betydet en hurtigere levering. Pär Norstöm, Oljebolaget, Helsingborg er meget tilfreds med MAFA s produktkvalitet. MAFA er en god samarbejdspartner, som jeg har haft gode relationer til de sidste 15 år. De er en god tilbuds partner og lette at have med at gøre, slutter Pär. Sven Lassen, Sal-Tek, Grästorp: Komplette enheder forenkler installationen Sven Lassen, Grästorp, Trollhättan har drevet sit eget firma siden Han sidder også i Pelsams bestyrelse en organisation for brænderfabrikanter i Sverige. Svenns firma, Sal-Tek Pellets & Servise, Grästorp markedsfører udelukkende træpille installationer. Vi sælger færdiginstallerede komplette anlæg dvs. træpillesilo, kedler, brændere, skorsten, rør og elinstallation, beretter Sven. Jeg arbejder gerne med MAFA s produkter eftersom de har en høj kvalitet, og MAFA holder hvad de lover. I trange kælderrum var det tidligere umuligt, at få plads til en træpillesilo, fortsætter Sven. Med MAFA s villa silo har vi nu løst problemet. Den passer ind næsten alle steder. Man kan desuden placere den udendørs hvis man ønsker, og på den måde få mere plads i kælderen til andre formål. Træpillesiloen til en almindelig villa bør kunne indeholde minimum 3 eller 6 ton træpiller. Det giver gode forudsætninger for en god pris ved løs levering. MAFA tilbyder komplette siloer, som forenkler og understøtter installationen, konstaterer Sven. Som installatør er det rart at have alle dele på pladsen inden arbejdet begynder. Vi har altid Villasiloer liggende på lager, siger Sven. Kunderne ønsker hurtig levering. MAFA har snegle og fødesystemer, som passer til alle brændere på markedet. Det nye vakuumsystem til transport af træpiller fra silo til brænder har mange fordele og forenkler installationen. Jeg er meget tilfreds med både MAFA og deres produkter, slutter en tilfreds Sven. Sven Lassen, Sal-Tek, Grästorp, mener at MAFA s monteringssæt understøtter installationen. 13

14 MAFA Villa opfylder myndighedernes krav og bestemmelser, og er desuden sikkerhedstestet. Træpillemarkedet vokser kraftigt, og der findes et stort marked for træpillesiloer. Hvert år blæses mange hjemmebyggede træpillesiloer i stykker. Om dette beror på konstruktionen eller på udstyret vides ikke. Arbejdstilsynet (Sverige) har opstillet krav til siloer, der anvendes til offentligt brug. For kommunale, statslige og andre kommercielle bygninger gælder AFS 2005:2 Overfor private findes der ingen krav. Siloejeren bør tænke på sin egen og sin families sikkerhed, og sikre at siloen er forsvarlig og efter reglerne. MAFA har sammen med LA-Consult i Ängelholm fundet en test metode for at sikre sig, at siloerne holder de krav myndighederne stiller. Afprøvningen blev foretaget af ingeniør Lars Assersson, som kunne konstatere at MAFA s Villa silo var rigtigt dimensioneret til at opfylde myndighedernes krav. Afprøvningen viste også at villasiloen kunne fyldes uden at det krævede special uddannelse af bulkbil chaufføren. Villa siloen er desuden forsynet med en overfyldnings lem, en kapasativ føler med alarm lampe som hjælper chaufføren mod overfyldning. En Villa silo der er rigtigt monteret, og med det rette udstyr kan fyldes uden, at træpillerne går i stykker eller ændrer struktur. Bild på Lars Assarsson från LA-Consult Ing. Lars Assersson, LA-Concult i Ängelholm har sikkerhedstestet MAFA s villasilo og fundet at den opfylder myndighedernes krav. MAFA Villa er sikker, bekvem og økonomisk Attraktiv pris Selvtømmende Bekvem håndtering Høj sikkerhed Let placerbar Testet og afprøvet Nem at montere Mange forskellige tømningsmuligheder 14 Med MAFA Villa lagrer og håndterer du enkelt, bekvemt og sikkert dine træpiller. Produceres i vedligeholdesfri aluzink plade og findes i flere forskellige varianter. MAFA Villa Indendørs - findes i fire størrelser MAFA Villa Udendørs - findes i to størrelser MAFA Villa Kapell - findes i en størrelse Produktblad på MAFA Villa finder du til udskrift og download på vor hjemmeside

15 MAFA Villa - siloer og tilbehører Art.nr Bulksiloer MAFA Villa Indendørs, 5,7 m 3, RSK S MAFA Villa Indendørs, 4,7 m 3 345S-1 MAFA Villa Indendørs, 9,2 m 3 345S-9 MAFA Villa Indendørs, 4,1 m 3 330S MAFA Villa Udendørs, 5,7 m 3, RSK S MAFA Villa Udendørs, 9,2 m MAFA Villa Kapell, 5,7 m 3, RSK, S MAFA Villa Kon, 0,76 m MAFA Villa 345S MAFA Villa 348S Maflexsnegle 90/75, grundpakke* Maflex til Baxi MultiHeat 3912V Maflex til EcoTec, Ariterm, CTC 3913V Maflex til EcoTEc, Ariterm, CTC, 1-fas V Maflex til AgroTec 3918V Maflex til Janfire 3914V Maflex til KMP Micro, Bio-Sol mellemindløb 3915V Maflex til mellemdepot, type Mini 3916V Maflex til mellemdepot, type Mini, 1-fas V Maflex til Varmebaronens silo 100 l 3919V Maflex til Eurofire eksternfødeenhed 3921V Maflex til MAFA MaVac, Pellvac; 1-fas 3922V Maflex til Vakuum Biotech, 1-fas 3923V Maflex til PellX, KMP, 1-fas 3924V *Inkl 3-faset snekkegearsmotor, meter snegl i siloen samt 2 stk. 45 bøjninger Tilvalg til Maflex Yderrør dia 90 mm. inkl. spændebånd, 2 m længder 2943S-2 Bøjning 90 ( behøver 1,4 m snegl) inkl. spændebånd 2945S Bøjning 45 (behøver 0,8 m snegl) inkl. spændebånd 2944S Flexsnegl SF 75, pr. meter Indblæsning Sats med 2 m indblæsningsrør til Villa Indendørs* 265 *indblæsningsrør 2 meter, samlemuffe, beskyttelses hætte boltesæt, og gummipakning Maflex Yderrør 2943S-2 MAFA Villa 347S MAFA Kon 354 Maflex 3913V Indblæsningsrør T100 Bøjning 90 B190 Maflex 3922 V Maflex Spiral Maflex Bøjning S Maflex 3916V Bøjning 90 lang radius, B190L Rørsystemer/forlængermateriel Indblæsningsrør 0,5 m med flanger Indblæsningsrør 1,0 m med flanger Indblæsningsrør 2,0 m med flanger Indblæsningsrør 3,0 med flanger Bøjning 90 med flanger Bøjning 90 med flanger og lang radius Bøjning 45 med flanger Vægbeslag langsgående 44 Vægbeslag tværgående 45 Gummipakning til rørflange 43 Boltesæt til rørflange 166 T050 T100 T200 T300 B190 B190L B145 Beskyttelses hætte til startrør 2961 Samlemuffe S Vægbeslag 44 Beskyttelseshætte til bulkkopling 2961 Gummepakning 43 Bøjning 45 B145 Samlemuffe S

16 Art.nr EL-komponenter Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3913V) EL 20 Elstyring til 1 stk. snegl (snegles. 3918V, 3921V, 3915V Bio-sol) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3914V) EL Elstyring til 1 stk. snegl ( sneglesæt 3912V) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3915V KMP Micro) EL 20S Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3916V, 3919V) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt V) EL 202 Sæt til automatisk fydning af MAFA MINI* 3917 Sæt til niveau vagt 230V ( NC/NO), til min. Niveau N6 *låg med studs; 2 kapassative følere samt forskruninger Kapasativ føler131 Alarmlampe 212 Forskruning 3010 Aflufningssæt Aflufningssæt inkl. støvfilter til Villa 347S 3902 Afluftningssæt inkl. støvfilter til Villa 347S Ekstra udstyr Beslag til beklædning 3870 Indspektionsluge 400 mm, inkl. lynkobling 3837 Skueglas 100 mm 2017S Indspektionsluge 3837 Skueglas 2017S MAFA MaVac Grundpakke m. tømmesnegl til vakuumtransport Grundpakke m. tømmesnegl 3922V Grundpakke til vakuumtransport 25 meter sugeslange Sugeenhed med filter til 25 meter sugeslange 4123 Adskiller 4124 MAFA lyddæmper sæt 4122 MAFA El-styring til vakuumtransport 4128 MAFA relæskab til tømmesnegl 4129 Grundpakke til vakuumtransport - 45 meter sugeslange Sugeenhed med filter til 45 meter sugeslange 4126 Adskiller 4124 MAFA lyddæmper sæt 4122 MAFA elstyring til vakuumtranport 4128 MAFA relæskab til tømmesnegl 4129 Sugeenhed 4123 Adskiller 4124 Grundpakke tømmesnegl 3922V Sugeslange 51 mm PVC sugeslange med kobbertråd, metervare mm PVC sugslange med kobbertråd, 30 meter mm PVC sugeslange med kobbertråd, 50 meter 4127 Spændebånd mm Låg til MAFA Mini til adskiller 4125 Låg til MAFA Mini til adskiller 4125 Lyddæmper sæt

17 Art.nr Træpillesiloer med tilbehør MAFA Micro 127 l. variabelt udløb, RSK nr MAFA Mini 300 l. variabelt udløb, RSK nr MAFA Midi 730 l. variabelt udløb, RSK nr Låg til Micro 3765 Låg til Micro med 100 mm studs til ekstern fyldning 2830 Låg til Mini 2847 Låg til Mini med 100 mm studs til ekstern fyldning 2845 Låg til Midi 2822 Låg til Midi med 100 mm studs til ekstern fyldning 2823 MAFA Micro 2825 MAFA Mini 2810 MAFA Midi 2815 Forhøjningssektion til Mini, højde 550 mm, 210 l Forhøjningssektion til Midi, højde 600 mm, 520 l Forhøjningsben til Mini ( pr. stk.) 2866 Sæt med drejbar underdel til Micro/Mini/Midi 3723 Endelejesæt til Micro/Mini/Midi 3582 Samlemuffe til tilslutning af Janfires stålsnegl S Doserings snegl Maflexsnegl 75/55, længde 3 m. lige Maflexsnegl 75/55, længde 4 m. med en 45 bøjning M75 M751 Låg til MAFA Mini 2847 Låg med studs til Mini 2845 Forhøjningssektion til Mini 2811 Doserer snegl længde 1,5 m. lige Doserer snegl længde 2,0 m. lige MD15 MD20 Maflex snegl 75/55 M75 Dosersnegl MD15 Flere tilbehørsdele og eksempler finder du på vor hjemmeside MAFA s hovedkontor og moderne produktionslokaler ligger i Ängelholm i det nordvestlige Skåne. 17

18

19 Lav din egen kalkulation! Regn selv på økonomien. Hvad det betyder for dig at sænke dine nuværende opvarmningsudgifter og måske endda halvere dem. Medtag også trygheden, bekvemmeligheden, driftsikkerheden og ikke mindst miljø gevinsten med i kalkulen. Ikke mindst for vore børns skyld. 19

20 Tag kontakt til din lokale VVS installatør for at få yderliggere information og priser på MAFA s bekvemme og sikre udstyr til miljøvenlig opvarmning med træpiller. Forhandler: Tilfredse kunder er det bedste vi ved!

Systemløsninger til træpiller større anlæg

Systemløsninger til træpiller større anlæg Systemløsninger til træpiller større anlæg MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com P1 Pellet Pillekedel P1 Pellet www.froeling.com Opvarmning med piller Fröling har I næsten fem årtier beskæftiget sig med effektiv anvendelse af træ som brændseskilde. I dag er Fröling ensbetydende med

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Aggebovej 5 3200 Helsinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015

SKIBBY KINO 1 51 551 05402C70496 04.06.2015. Skibby, den 3. juni 2015 1 51 551 05402C70496 Frederikssund Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Torvet 2, 3600 Frederikssund. SKIBBY KINO Skibby, den 3. juni 2015 04.06.2015 Ansøgning om tilskud til nyt fyr og installering

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Engvangen 6 Postnr./by: 4171 Glumsø BBR-nr.: 370-029537 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyborgvej 54 5853 Ørbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. november 2013 Til den 6. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Geerslettevej 8A 3600 Frederikssund Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rodevej 10 4560 Vig Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. oktober 2012 Til den 11. oktober 2019. Energimærkningsnummer 310008456

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere