Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse"

Transkript

1 Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

2

3 MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og lagring af træpiller. Da træpiller til opvarmning blev populært for ca. 10 år siden, havde vi mange forespørgsler fra interesserede kunder. I dag er vi markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af vor produktion går til eksport. Vi har hidtil leveret mere end siloer og beholdere til træpiller. De fleste er leveret med udstyr til både indblæsning, og videre transport frem til brænder og kedel. For at forenkle planlægningen af dit træpilleanlæg har vi fundet et par eksempler på systemløsninger. Disse præsenteres længere fremme i denne brochure. Der findes desuden flere monteringstips på vor hjemmeside Tag derfor fat i din lokale installatør eller forhandler af træpilleudstyr og bed ham om at få et MAFA anlæg. Det lønner sig for dig. Vi kan - håndtering af træpiller til både store og små anlæg. Bestyrelsesformand og ejer. MAFA er medlem af brancheorganisationerne: Dansk Energibranche Forening og Pelsam. 3

4

5 Opvarmning med nye energikilder Træpiller er produceret af biprodukter fra skov, savværksindustrien og møbelindustrien. Vi står overfor en alvorlig trussel mod miljøet, det er alle eksperter enige om. At du læser denne folder, ser vi som et tegn på, at du nærer omsorg for vort miljø, og mener det alvorligt. Ved at overgå til opvarmning med nye råvarer, som indgår i naturens kredsløb bidrager du ikke kun til et bedre miljø, men også til nationaløkonomien. Din egen økonomi bliver også meget bedre, når du udnytter muligheden for opvarmning med træpiller til fulde. Det betyder, at du kan spare penge ved at hjemtage træpiller i større portioner med bulkbil frem for arbejdskrævende former, så som sække. Det eneste du behøver for at håndtere træpiller løst, er en MAFA Villa med udrustning til opbevaring og transport af træpiller frem til brænderen. Du kan derved hjemtage træpiller til længere tids forbrug. Det er både bekvemt og økonomisk. 5

6

7 MAFA s systemløsninger er bekvemme, trygge og driftsikre. Bedste økonomiske udbytte giver træpilleleverancer med bulkbil. Vi er blevet vænnet til, at opvarmning af en villa ikke behøver meget tilsyn. Investerer du i et MAFA Villa anlæg opnår du det samme. Du får træpillerne leveret med bulkbil og i en Villa-silo er det både enkelt og bekvemt. Siloen er forsynet med følere, som beskytter mod overfyldning, og et filter som gør leverancen støvfri. Vælger du også et af MAFAs transportsystemer til træpillehåndtering frem til brænderen, kan du tage den med ro. Transportsystemet leveres komplet med en styring som overvåger, at alt går rigtigt til. Du behøver blot, at tilse anlægget en gang i mellem, så alt fungerer som det skal. 7

8 Rolf Johansson, Glumslöv: Miljø hensyn og lavere driftsomkostninger gjorde udslaget Rolf Johansson der er rådgivende ingeniør er meget inde i spørgsmål vedr. miljø og opvarmning. Rolf Johansson som er rådgivende ingeniør, har tre huse som han varmer op. Tidligere anvendte han el på forskellig måde til opvarmning. Overgangen til træpiller skete af miljøhensyn, og for at halvere opvarmningsomkostningerne. Valget stod mellem en varmepumpe eller et træpilleanlæg. - En varmepumpe klarer ikke pludselige ekstreme kuldegrader lige så godt som træpiller, mener Rolf, som er meget kyndig i forudsætningerne mellem forskellige opvarmningskilder. Når udetemperaturen kræver fuld effekt på varmeanlægget kræver en varmepumpe supplement fra el for at kunne levere tilstrækkelig høj fremløbstemperatur. Med træpiller øger man bare forbrændingen, når behovet for varme stiger. Rolf tror ligesom mange andre, at prisen på el kommer til at blive mere end fordoblet over de næste 3 5 år. Prisudviklingen kommer til, at tilpasse sig det højere EU niveau. Alt efter om handelen med el vil ske med hele Europa som et stort marked. - Det er også muligt, at el-prisen kommer til at fastsættes efter forbruget pr. time, fortsætter Rolf. Dvs. høj pris pr. kwh på de tider af døgnet hvor der er størst forbrug. Der kan forekomme store prisforhøjelser på el på de tidspunkter man behøver mest varme. - Prisniveauet på træpiller påvirkes ikke af pludselige temperaturstigninger eller forbrugstoppe. Pris udviklingen på brændselspiller er mere et miljøpolitisk anliggende, fortsætter Rolf. Træpiller er kulilte neutralt, hvilket vil blive en prismæssig fordel jo mere miljøvenlige vi bliver. Valget blev et MAFA anlæg med en VILLA-silo med vakuumtransport, som sammen med den nye brænder forsyner de tre boliger med varme. Rolf oplever MAFA som en virksomhed, der tilbyder velfungerende og afprøvede produkter. Man har for eksempel løst spørgsmålet omkring støv i forbindelse med påfyldning af VILLA-siloen på en god måde ved hjælp af et stort filter. - Det nye anlæg har nu været i drift siden vinteren Anlægget har i den periode fungeret helt uden problemer. Den beregnede kalkule holder også varmeomkostningen er halveret konstaterer en glad Rolf Johansson. 8

9 Maria Gerd, Trollhättan: Ændré ikke på husets opvarmnings princip Maria Gerd er energikoordinator i Trollhättans by, og har bla. ansvar for energirådgivning til byens indbyggere, foreninger, organisationer og små og mellemstore virksomheder. - Jeg anbefaler, at man ved udskiftning eller opgradering af en ejendoms varmeanlæg beholder det opvarmningsprincip som huset er bygget til. - Den optimale opvarmning af enfamiliehuse er efter mine erfaringer et træpille anlæg - suppleret med solfangere på taget. Det er bedst ud fra et miljøhensyn, og giver den laveste varmeomkostning samt, at husets egen ventilation forbliver uændret. - Der findes flere eksempler på, at når en oliebrænder fjernes og skorstenen forbliver uopvarmet, så ændres husets egen ventilation. Efter få år kan der komme fugt i kælderen og mug på loftet, fortsætter Maria. - Det var derfor naturligt, at da oliebrænderen i mit eget hus trængte til at blive udskiftet, at jeg så overgik til træpille fyring. Tidligere brugte vi 2 m 3 olie og kwh el. Vi henvendte os til en certificeret installatør, og valgte en integreret træpillebrænder og en MAFA VILLA-silo, som præcist passede ind i vort fyrrum. - Vort nye varmeanlæg har været i drift siden midten af december 2006 og har fungeret helt uden problemer. Jeg regner med vi skal sænke vore opvarmningsomkostninger væsentligt. Vi har desuden skiftet til lavenergiglas i nogle af vore vinduer. At supplere med solvarme står øverst på ønskelisten, men det må vente til senere. Energirådgiver Maria Gerd har de seneste ti år givet Trollhättanborgerne gode råd om, hvordan de skal opvarme deres huse billigst, energibesparende og miljømæssigt bedst. - Mit råd til alle som står overfor valget, når den gamle oilebrænder er slidt op er gå over på træpiller. I kombination med eventuelle solfangere er træpiller det klart bedste alternativ og gir den absolut største miljøgevinst. 9

10 MAFA systemløsninger MAFA har flere års erfaring i på bedste måde, at lagre og transportere træpiller. MAFA viser her et antal systemløsninger, for at vise hvordan man ganske enkelt kan anvende Villa-siloen i forskellige miljøer, uanset om man anvender snegle eller vakuumtransport til et fleksibelt og brugervenligt system. Valget af systemløsning afhænger af valget af brænderfabrikat. Systemløsning 1 En enkel installation i husets kælder, hvor man har placeret træpillesiloen i et tilstødende rum. Transportsneglen tilsluttes direkte til brænderen, og tildelingen af piller styres af styringen. Ventilation sker gennem filtertaget. Indblæsningsrøret er ført ud på husets yderside for at lette påfyldningen fra bulkbilen. En alarmlampe hjælper chaufføren med at se når siloen er fuld. MAFA Villa indendørs, 5,7 m 3, Maflex flexsnegl direkte til brænderen. Systemløsning 2 MAFA Villa udendørs placeret udenfor brænderrummet i grundplan. Flexsneglen transporterer træpillerne ind til et mellemdepot type MAFA Mini. Fyldningen af mellemdepotet sker automatisk. Mellemdepotet kan ses som sikkerhed i tilfælde af, at man har glemt at bestille træpiller i tide. Afluftning sker gennem en fjederbelastet overtryksluge påmonteret støvfilter. Villa-siloen kan placeres op til 15 meter væk fra brænderen. MAFA Villa Udendørs, 5,7 m 3, Maflex flexsnegl til et mellemdepot. 10

11 Systemløsning 3 I små rum kan man placere en MAFA Villa med sideudløb for at få en mindre afstand til brænderen. MAFA Villa indendørs, 4,7 m 3, side udtømning med Maflex flexsnegl direkte til brænderen. Systemløsning 4 MAFAs smarteste og mest fleksible systemløsning, hvor du placerer din træpillesilo der hvor du har mest plads. I visse situationer kan det være svært, at transportere træpillerne ved hjælp af snegle. I disse situationer løses dette ved hjælp af vakuumtransport. Med MaVac får man mulighed for at placere siloen, hvor man har lyst, og uagtet antallet af bøjninger, dog max. 5 meters stigning. MAFA Indendørs, 5,7 m 3, med MaVac Vakuumtransport til MAFA Mini. 11

12 Systemløsning 5 Ved hjælp af MAFA MaVac vakuumtransport kan man placere Villasiloen op til 45 meter fra brænder- rummet. I garagen, i udhuset eller hvor man finder plads. Sugeslangen nedgraves i et pvc rør i græsplænen. MAFA Villa udendørs, 9,2 m 3, med vakuumtransport til MAFA Mini. Villasiloen kan placeres op til 45 meter fra brænderen. Flere systemløsninger finder du på vor hjemmeside MAFA MaVac vakuumtransport MAFA MaVac er et fleksibelt vakuumsystem, som sikrer en bekvem håndtering af træpillerne. En komplet systemløsning bestående af bulksilo og vakuumtransport gør, at brugeren skal bruge minimal tid på dette. Nu er det muligt at håndtere træpiller på en enkel og skånsom måde med vakuum, der hvor det tidligere var svært at håndtere træpillerne med snegle. Træpillesiloen kan placeres op til 45 meter væk fra brænderrummet afhængig af antallet af bøjninger. Dog med max. 5,0 meters stigning. 12 MAFA MaVac er et lukket system, som man monterer på en mellem beholder af typen MAFA Mini, hvilken placeres ved siden af brænderen. Leveres komplet med et ur, som styrer tiden hvori vakuumsystemet skal fylde mellem beholderen for at undgå unødige starter om natten og i weekenden. MaVac består af tømmesnegl, sugeenhed, adskiller, lyddæmper, sugeslange og el-styring. Den er designet til anlæg op til 50 kw. Produktblad på MAFA MaVac kan hentes på vor hjemmeside

13 Pär Norström, Oljebolaget i Skåne AB, Helsingborg: MAFA tilbyder afprøvede produkter Pär Norstrøm er sælger hos Oljebolaget i Skåne med kontor i Helsingborg. Han har stor erfaring i salg af udstyr til opvarmning med træpiller. Pär sælger udover træpiller også et komplet program af både brændere og udstyr til lagring og håndtering af træpiller. -MAFA tilbyder afprøvede produkter, siger Pär. De sender ikke noget på markedet, som ikke er færdigudviklet. Jeg har selv været involveret i udviklingsarbejdet af nye MAFA produkter. Jeg har en god dialog med firmaet. Dukker der noget op, som ikke stemmer, tager de straks fat i problemstillingen, og får det udbedret, så det virker. Det er sikkert at markedsføre MAFA s produktsortiment. Desuden går MAFA i front med både gode instruktioner og montageanvisninger. De holder altid hvad de lover. Deres nye lokaler har betydet en hurtigere levering. Pär Norstöm, Oljebolaget, Helsingborg er meget tilfreds med MAFA s produktkvalitet. MAFA er en god samarbejdspartner, som jeg har haft gode relationer til de sidste 15 år. De er en god tilbuds partner og lette at have med at gøre, slutter Pär. Sven Lassen, Sal-Tek, Grästorp: Komplette enheder forenkler installationen Sven Lassen, Grästorp, Trollhättan har drevet sit eget firma siden Han sidder også i Pelsams bestyrelse en organisation for brænderfabrikanter i Sverige. Svenns firma, Sal-Tek Pellets & Servise, Grästorp markedsfører udelukkende træpille installationer. Vi sælger færdiginstallerede komplette anlæg dvs. træpillesilo, kedler, brændere, skorsten, rør og elinstallation, beretter Sven. Jeg arbejder gerne med MAFA s produkter eftersom de har en høj kvalitet, og MAFA holder hvad de lover. I trange kælderrum var det tidligere umuligt, at få plads til en træpillesilo, fortsætter Sven. Med MAFA s villa silo har vi nu løst problemet. Den passer ind næsten alle steder. Man kan desuden placere den udendørs hvis man ønsker, og på den måde få mere plads i kælderen til andre formål. Træpillesiloen til en almindelig villa bør kunne indeholde minimum 3 eller 6 ton træpiller. Det giver gode forudsætninger for en god pris ved løs levering. MAFA tilbyder komplette siloer, som forenkler og understøtter installationen, konstaterer Sven. Som installatør er det rart at have alle dele på pladsen inden arbejdet begynder. Vi har altid Villasiloer liggende på lager, siger Sven. Kunderne ønsker hurtig levering. MAFA har snegle og fødesystemer, som passer til alle brændere på markedet. Det nye vakuumsystem til transport af træpiller fra silo til brænder har mange fordele og forenkler installationen. Jeg er meget tilfreds med både MAFA og deres produkter, slutter en tilfreds Sven. Sven Lassen, Sal-Tek, Grästorp, mener at MAFA s monteringssæt understøtter installationen. 13

14 MAFA Villa opfylder myndighedernes krav og bestemmelser, og er desuden sikkerhedstestet. Træpillemarkedet vokser kraftigt, og der findes et stort marked for træpillesiloer. Hvert år blæses mange hjemmebyggede træpillesiloer i stykker. Om dette beror på konstruktionen eller på udstyret vides ikke. Arbejdstilsynet (Sverige) har opstillet krav til siloer, der anvendes til offentligt brug. For kommunale, statslige og andre kommercielle bygninger gælder AFS 2005:2 Overfor private findes der ingen krav. Siloejeren bør tænke på sin egen og sin families sikkerhed, og sikre at siloen er forsvarlig og efter reglerne. MAFA har sammen med LA-Consult i Ängelholm fundet en test metode for at sikre sig, at siloerne holder de krav myndighederne stiller. Afprøvningen blev foretaget af ingeniør Lars Assersson, som kunne konstatere at MAFA s Villa silo var rigtigt dimensioneret til at opfylde myndighedernes krav. Afprøvningen viste også at villasiloen kunne fyldes uden at det krævede special uddannelse af bulkbil chaufføren. Villa siloen er desuden forsynet med en overfyldnings lem, en kapasativ føler med alarm lampe som hjælper chaufføren mod overfyldning. En Villa silo der er rigtigt monteret, og med det rette udstyr kan fyldes uden, at træpillerne går i stykker eller ændrer struktur. Bild på Lars Assarsson från LA-Consult Ing. Lars Assersson, LA-Concult i Ängelholm har sikkerhedstestet MAFA s villasilo og fundet at den opfylder myndighedernes krav. MAFA Villa er sikker, bekvem og økonomisk Attraktiv pris Selvtømmende Bekvem håndtering Høj sikkerhed Let placerbar Testet og afprøvet Nem at montere Mange forskellige tømningsmuligheder 14 Med MAFA Villa lagrer og håndterer du enkelt, bekvemt og sikkert dine træpiller. Produceres i vedligeholdesfri aluzink plade og findes i flere forskellige varianter. MAFA Villa Indendørs - findes i fire størrelser MAFA Villa Udendørs - findes i to størrelser MAFA Villa Kapell - findes i en størrelse Produktblad på MAFA Villa finder du til udskrift og download på vor hjemmeside

15 MAFA Villa - siloer og tilbehører Art.nr Bulksiloer MAFA Villa Indendørs, 5,7 m 3, RSK S MAFA Villa Indendørs, 4,7 m 3 345S-1 MAFA Villa Indendørs, 9,2 m 3 345S-9 MAFA Villa Indendørs, 4,1 m 3 330S MAFA Villa Udendørs, 5,7 m 3, RSK S MAFA Villa Udendørs, 9,2 m MAFA Villa Kapell, 5,7 m 3, RSK, S MAFA Villa Kon, 0,76 m MAFA Villa 345S MAFA Villa 348S Maflexsnegle 90/75, grundpakke* Maflex til Baxi MultiHeat 3912V Maflex til EcoTec, Ariterm, CTC 3913V Maflex til EcoTEc, Ariterm, CTC, 1-fas V Maflex til AgroTec 3918V Maflex til Janfire 3914V Maflex til KMP Micro, Bio-Sol mellemindløb 3915V Maflex til mellemdepot, type Mini 3916V Maflex til mellemdepot, type Mini, 1-fas V Maflex til Varmebaronens silo 100 l 3919V Maflex til Eurofire eksternfødeenhed 3921V Maflex til MAFA MaVac, Pellvac; 1-fas 3922V Maflex til Vakuum Biotech, 1-fas 3923V Maflex til PellX, KMP, 1-fas 3924V *Inkl 3-faset snekkegearsmotor, meter snegl i siloen samt 2 stk. 45 bøjninger Tilvalg til Maflex Yderrør dia 90 mm. inkl. spændebånd, 2 m længder 2943S-2 Bøjning 90 ( behøver 1,4 m snegl) inkl. spændebånd 2945S Bøjning 45 (behøver 0,8 m snegl) inkl. spændebånd 2944S Flexsnegl SF 75, pr. meter Indblæsning Sats med 2 m indblæsningsrør til Villa Indendørs* 265 *indblæsningsrør 2 meter, samlemuffe, beskyttelses hætte boltesæt, og gummipakning Maflex Yderrør 2943S-2 MAFA Villa 347S MAFA Kon 354 Maflex 3913V Indblæsningsrør T100 Bøjning 90 B190 Maflex 3922 V Maflex Spiral Maflex Bøjning S Maflex 3916V Bøjning 90 lang radius, B190L Rørsystemer/forlængermateriel Indblæsningsrør 0,5 m med flanger Indblæsningsrør 1,0 m med flanger Indblæsningsrør 2,0 m med flanger Indblæsningsrør 3,0 med flanger Bøjning 90 med flanger Bøjning 90 med flanger og lang radius Bøjning 45 med flanger Vægbeslag langsgående 44 Vægbeslag tværgående 45 Gummipakning til rørflange 43 Boltesæt til rørflange 166 T050 T100 T200 T300 B190 B190L B145 Beskyttelses hætte til startrør 2961 Samlemuffe S Vægbeslag 44 Beskyttelseshætte til bulkkopling 2961 Gummepakning 43 Bøjning 45 B145 Samlemuffe S

16 Art.nr EL-komponenter Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3913V) EL 20 Elstyring til 1 stk. snegl (snegles. 3918V, 3921V, 3915V Bio-sol) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3914V) EL Elstyring til 1 stk. snegl ( sneglesæt 3912V) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3915V KMP Micro) EL 20S Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt 3916V, 3919V) EL Elstyring til 1 stk. snegl (sneglesæt V) EL 202 Sæt til automatisk fydning af MAFA MINI* 3917 Sæt til niveau vagt 230V ( NC/NO), til min. Niveau N6 *låg med studs; 2 kapassative følere samt forskruninger Kapasativ føler131 Alarmlampe 212 Forskruning 3010 Aflufningssæt Aflufningssæt inkl. støvfilter til Villa 347S 3902 Afluftningssæt inkl. støvfilter til Villa 347S Ekstra udstyr Beslag til beklædning 3870 Indspektionsluge 400 mm, inkl. lynkobling 3837 Skueglas 100 mm 2017S Indspektionsluge 3837 Skueglas 2017S MAFA MaVac Grundpakke m. tømmesnegl til vakuumtransport Grundpakke m. tømmesnegl 3922V Grundpakke til vakuumtransport 25 meter sugeslange Sugeenhed med filter til 25 meter sugeslange 4123 Adskiller 4124 MAFA lyddæmper sæt 4122 MAFA El-styring til vakuumtransport 4128 MAFA relæskab til tømmesnegl 4129 Grundpakke til vakuumtransport - 45 meter sugeslange Sugeenhed med filter til 45 meter sugeslange 4126 Adskiller 4124 MAFA lyddæmper sæt 4122 MAFA elstyring til vakuumtranport 4128 MAFA relæskab til tømmesnegl 4129 Sugeenhed 4123 Adskiller 4124 Grundpakke tømmesnegl 3922V Sugeslange 51 mm PVC sugeslange med kobbertråd, metervare mm PVC sugslange med kobbertråd, 30 meter mm PVC sugeslange med kobbertråd, 50 meter 4127 Spændebånd mm Låg til MAFA Mini til adskiller 4125 Låg til MAFA Mini til adskiller 4125 Lyddæmper sæt

17 Art.nr Træpillesiloer med tilbehør MAFA Micro 127 l. variabelt udløb, RSK nr MAFA Mini 300 l. variabelt udløb, RSK nr MAFA Midi 730 l. variabelt udløb, RSK nr Låg til Micro 3765 Låg til Micro med 100 mm studs til ekstern fyldning 2830 Låg til Mini 2847 Låg til Mini med 100 mm studs til ekstern fyldning 2845 Låg til Midi 2822 Låg til Midi med 100 mm studs til ekstern fyldning 2823 MAFA Micro 2825 MAFA Mini 2810 MAFA Midi 2815 Forhøjningssektion til Mini, højde 550 mm, 210 l Forhøjningssektion til Midi, højde 600 mm, 520 l Forhøjningsben til Mini ( pr. stk.) 2866 Sæt med drejbar underdel til Micro/Mini/Midi 3723 Endelejesæt til Micro/Mini/Midi 3582 Samlemuffe til tilslutning af Janfires stålsnegl S Doserings snegl Maflexsnegl 75/55, længde 3 m. lige Maflexsnegl 75/55, længde 4 m. med en 45 bøjning M75 M751 Låg til MAFA Mini 2847 Låg med studs til Mini 2845 Forhøjningssektion til Mini 2811 Doserer snegl længde 1,5 m. lige Doserer snegl længde 2,0 m. lige MD15 MD20 Maflex snegl 75/55 M75 Dosersnegl MD15 Flere tilbehørsdele og eksempler finder du på vor hjemmeside MAFA s hovedkontor og moderne produktionslokaler ligger i Ängelholm i det nordvestlige Skåne. 17

18

19 Lav din egen kalkulation! Regn selv på økonomien. Hvad det betyder for dig at sænke dine nuværende opvarmningsudgifter og måske endda halvere dem. Medtag også trygheden, bekvemmeligheden, driftsikkerheden og ikke mindst miljø gevinsten med i kalkulen. Ikke mindst for vore børns skyld. 19

20 Tag kontakt til din lokale VVS installatør for at få yderliggere information og priser på MAFA s bekvemme og sikre udstyr til miljøvenlig opvarmning med træpiller. Forhandler: Tilfredse kunder er det bedste vi ved!

Systemløsninger til træpiller større anlæg

Systemløsninger til træpiller større anlæg Systemløsninger til træpiller større anlæg MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Din nye varme. Varmepumper

Din nye varme. Varmepumper Din nye varme Varmepumper 2 Vi er førende inden for udvikling af varmepumper. Et godt valg både for miljøet og din økonomi. Indhold Verdens blik rettes mod Tranås 4 Din varmepumpe vil tjene sig ind 6 Vores

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Grundforløbsprøve 2009. Køge Handelsskole. Vejleder Gitte Dyrløv. Majbritt Jensen

Grundforløbsprøve 2009. Køge Handelsskole. Vejleder Gitte Dyrløv. Majbritt Jensen Grundforløbsprøve 2009 Køge Handelsskole Vejleder Gitte Dyrløv Majbritt Jensen BATEC Solvarme A/S Grundforløbsprøve Side 1 af 22 Almindelig solfanger nedfældet i tag Ole Hansen, Sorø Peter Aalbæk, Herfølge

Læs mere

ENERGITJEK. Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis. Træpiller i stedet for oliefyr Energihåndværkere giver råd Vælg den bedste isolering til huset

ENERGITJEK. Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis. Træpiller i stedet for oliefyr Energihåndværkere giver råd Vælg den bedste isolering til huset ENERGITJEK LØRDAG 18. oktober 2014 Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis Træpiller i stedet for oliefyr Energihåndværkere giver råd Vælg den bedste isolering til huset Svend Aage og Irena Nielsen måtte grave

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel Træpiller FireWIN Fuldautomatisk - Pillekedel Egnet til bolig område for En familie og to familie hjem Ydelses område 3,2-12 Kw Ekstrem hyggelig og meget komfortabel 4 8 9 10 11 12 16 18 19 20 21 22 Opvarm

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

biobrændselparcelhusejere har fået øjnene op for biobrændsel, der både er brugervenligt og smart designet. Side 2 Fotos:Das Büro

biobrændselparcelhusejere har fået øjnene op for biobrændsel, der både er brugervenligt og smart designet. Side 2 Fotos:Das Büro plushuskim L. Tygesens kommende hus har lave energiudgifter takket været masser af grøn teknologi. Side 12 biobrændselparcelhusejere har fået øjnene op for biobrændsel, der både er brugervenligt og smart

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere