Forord. Den Talende Bog 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Den Talende Bog 3"

Transkript

1 Forord Den Talende Bog 3 er en videreudvikling af Den Talende Bog 2 som kombinerer tekstbehandling, billedbehandling, video, lyd og internet med en undervisningsform der giver den størst mulige læring. Eleverne kan lave deres eget multimedie-produkt med et flot layout hvor arbejdsformen lægger op til at skabe gode faglige præsentationer. Der skal samarbejdes med en sund vægtning af det individuelle og det fælles. Læseplanernes krav omkring de hårde faglige færdigheder og de bløde personlige og sociale kvalifikationer imødekommes i en integreret helhed som udnytter it til såvel øget kompetence som mulig internationalisering af undervisningen hvor it udnyttes. Den Talende Bog 3 er designet til succes både for elever, lærere og den it-ansvarlige. Dette betyder at programmet er let at benytte for den enkelte elev, dvs. at det skal være intuitivt, benytte standard Windows-funktioner og opfylde flest mulige af de krav, den enkelte elev har til sin talende bog. læreren kan få opfyldt sine faglige og pædagogiske intentioner på en måde som andre undervisningsmaterialer ikke kan ( lige fra skriftlig og mundtlig fremstilling til bløde personlige kvalifikationer samt moderne it med internet til hjemmet og venskabsskoler i ind- og udland) den it-ansvarlige skal have så lidt bøvl med mekanikken, som overhovedet muligt. Programmet er meget enkelt at gå til for brugeren. Men det er samtidig utrolig avanceret i programmeringen for at kunne være enkelt på overfladen. I en undervisningssituation skal eleverne bare kunne benytte alle filformater inden for tekst, billede, lyd og video uden at tænke over om Den Talende Bog 3 kan benytte pågældende filformater for det kan den! Målgruppen er fra børnehaveklasser til gymnasiale niveauer, voksenundervisning og undervisning af tosprogede. Den brede målgruppe skyldes at programmet er et åbent værktøjsprogram hvis muligheder i høj grad afhænger af brugeren. Den Talende Bog 3 dækker alle fag med skriftlig og mundtlig fremstilling. Man kan endog lave»blækregning«med opgaveløsninger og fx regnearksbilleder mm. Der er ligeledes nærliggende at bruge programmet i specialundervisning og projektopgaver. Hvis skolen har CD-ORD3, kan eleverne få deres tekst læst højt uden at skulle indtale ordene selv. CD-ORD3 findes i Mikro Værkstedets Skole Aftale 1. Denne brugervejledning vil gennemgå programmet som om du lavede din egen talende bog. På denne måde gennemgås de enkelte faciliteter efter behov og anvendelse. God fornøjelse! Den Talende Bog 3 1

2

3 Indholdsfortegnelse Så går vi i gang 4 Lav din egen bog 4 Design af forsiden 5 Indsæt ny side 6 Indsæt tekst 8 Indsæt billede 9 Indsæt lyd 10 Indsæt video 11 Læs op med CD-ORD3 12 Indsæt bogmærke 13 Lås din bog 13 Afspilning af bog 13 Eksport til HTML 14 Importer bog 15 Kompetencer 15 Anvendelse 16 Filformater 16 Manualer 17 Systemkrav 17 Copyright 17 Den Talende Bog 3 3

4 Så går vi i gang Opstartsbilledet er utrolig enkelt. Det er også meningen, for man skal jo selv skabe indholdet i bogen! Skærmbilledet ser således ud: Nu kan du selv begynde at lave bøger. (Se under afsnittet»afspilning af bog«hvordan du kan afspille de bøger du har lavet). Lav din egen bog Vælg Filer og Ny bog i menulinjen eller klik på ikonet for ny bog. Følgende skærmbillede ses nu på skærmen. (Bemærk at det kan tage lidt tid første gang du opretter en ny bog.) Du kan ikke gemme din bog, før du har indsat en side. Når du gemmer, benyttes som standard brugerens hjemmebibliotek. Hvis du benytter Windows 95/98 uden at benytte brugerprofiler, starter den op i Windowsbiblioteket. Du kan herefter selv vælge det bibliotek hvor bogen skal gemmes. 4

5 Tips: Når du eksporterer din bog til HTML, bør du gemme den i en anden mappe end den hvor din bog ligger. Det gør det nemmere at overføre den til en web-server. VIGTIGT! Den Talende Bog 3 opretter en mappe med det navn du har givet din bog, fx London. I denne mappe gemmes din bog, som så vil hedde London.dtb. På denne måde kan hver elev nemmere holde styr på sin bog med tekst, billeder, videoer og lydfiler. Design af forsiden Klik med højre museknap over titlen; du får nu denne menu: Skift titel Her er der mulighed for at navngive bogen ved at skifte titel. Du kan altid senere give din bog et nyt navn. Skriftstørrelsen på titlen tilpasses automatisk således at en kort titel giver en stor skriftstørrelse og en lang titel giver små bogstaver; titlen er altid én linje. Vælg farve Her vælges farve på titlen. Indsæt ny side Her kan du indsætte en ny side, for din bog indeholder jo kun en forside og en bagside endnu. Gem bog Her gemmer du din bog. Udskriv bog Her kan du udskrive din bog på printer. Vis bog Dette menupunkt henter fremviserprogrammet til din bog. Du har ikke brug for denne funktion lige nu for du har jo endnu ikke lavet en bog. Skift billede Hvis du ønsker at indsætte et andet billede end standardbilledet, skal du højreklikke med musen på billedet. Herefter kan du indsætte det ønskede billede. Den Talende Bog 3 5

6 Indsæt ny side Du kan indsætte en ny side på 3 måder: 1) Du kan højreklikke med musen og vælge menupunktet Indsæt ny side 2) Du kan vælge Sider i menulinjen og herefter menupunktet Indsæt ny side 3) Eller du kan klikke på ikonet for ny side i den flydende værktøjsboks til højre på skærmen. Når du vælger Indsæt ny side får du denne dialogboks til valg af layout. Ikonerne for sidelayout giver egentligt sig selv. Men hvis du klikker med musen på dem, kan du se at der ud for»valgte skabelon«fremkommer en forklaring, fx 2 tekstfelter og 2 billedfelter. Hvis du aktiverer det lille firkantede felt til højre for»gå direkte til indsatte side«, springer du hen til din nye side, så du straks kan gå i gang med at arbejde på den. Når du har indsat en side, fremkommer der en oversigt over sider over Hent-knappen. Klik på den lille pil for at vælge hvilken side din nye side skal indsættes efter. Knapperne Hent og Lav egen gennemgås på næste side. Du kan bladre mellem siderne ved at benytte pile-ikonerne i det flydende panel, eller du kan bladre som i en rigtig bog, nemlig ved at føre musemarkøren ned i et af hjørnerne. Så ser hjørnerne således ud: Klik nu med venstre museknap - og du vil bladre til forrige eller næste side. Du kan i menulinjen vælge Sider og herefter Gå til for at bladre eller springe til forsiden eller bagsiden. Eller du kan benytte genvejskommandoerne Alt + <- for at bladre én side tilbage og Alt + -> for at bladre én side frem. Alt + shift + <- for at gå til forsiden og Alt + shift + -> til bagsiden. Sletning af en side Klik på skraldespands-ikonet i den flydende værktøjsboks. Så får du denne dialogboks hvor du kan slette en udvalgt side: OBS! Når du sletter en side, rykker de andre sider sig automatisk. 6

7 Design din egen side Herunder gennemgås knapperne Hent og Lav egen. Når du klikker på Lav egen, hentes Designeren. Her kan du undgå de færdige skabeloner og i stedet designe din egen side helt fra bunden. Klik på dette ikon øverst i Designeren. Herefter får du et billedfelt - som vist nedenfor. Som standard får du et billedfelt, men der er mulighed for at ændre det til et tekstfelt eller et videofelt. Du skal blot højreklikke og vælge. Du kan indsætte så mange felter du ønsker. Når du laver layout på siden, kan du flytte rundt på felterne ved at trække i den blå titelbjælke. Højde og bredde reguleres ved at trække med musen. Når du er tilfreds med layoutet, gemmer du siden. Den har efternavnet *.dts. Gem den enten sammen med de øvrige elementer i din talende bog eller opret en ny mappe til dine egne layout sider. Din designede side kan måske se ud som på næste side: Den Talende Bog 3 7

8 Når du har gemt siden, skal du hente den ind i Den Talende Bog 3 via Hent-knappen. Herefter trykker du OK. Du kan nu bearbejde de enkelte felter efter hensigten. Husk at du altid kan højreklikke i et felt for at redigere i det. Indsæt tekst Herunder ser du en side i din bog med et tekstfelt. Der er skrevet lidt tekst. Prøv at se værktøjslinien. Den ligner en almindelig værktøjslinje fra tekstbehandling. Bare skriv løs i feltet som i enhver anden tekstbehandler. Hvis der er for meget tekst til at det kan være i tekstfeltet, kommer der en rulleskakt til syne i højre side af feltet, så du kan scrolle op og ned i teksten. Du skal være opmærksom på dette under udskrift af bogen. Der vil kun blive skrevet den tekst ud som er synlig i tekstfeltet. Derfor er det altid en god idé at undgå at skrive for meget tekst i hvert tekstfelt. Du kan også vælge en mindre skriftstørrelse, eller du kan benytte en side til der er jo nok af dem! Desuden vil afspilningen i Fremviseren være mindre»elegant«hvis der er rulleskakter. Værktøjslinjen har de sædvanlige funktioner til at kopiere, klippe, bestemme skrifttype og -størrelse, fed/kursiv/understreget, venstrejusteret/midterjusteret/højrejusteret. Teksten kan farves hvis du først markerer den og vælger farvepaletten ved at klikke på ikonet med AAA. Ved højreklik med musen får du denne dialogboks: Her kan du klippe tekst ud, kopiere tekst, indsætte tekst og slette tekst ligesom i andre Windows-tekstbehandlere. På denne måde kan du hente tekst fra og kopiere den til andre tekstbehandlere. Det nederste menupunkt Læs op gennemgås nedenfor. 8

9 Indsæt billede Klik med højre museknap når musemarkøren befinder sig på et billede. Så kommer denne menu frem: Vælg menupunktet Vælg billede for at indsætte et billede. Du får denne dialogboks: Du kan se at Den Talende Bog 3 kan arbejde med de gængse moderne filtyper. Den tager flere end de angivne, fx den gamle filtype *.pcx. Men de angivne filtyper er valgt for at fastholde fokus på det mest sandsynlige. Du kan prøve dig frem med andre filtyper ved at klikke på den lille sorte pil til højre for filtyperne. Så får du vist alle filtyper, og du kan du prøve at indsætte det ønskede billede. Det er en god ide at billederne ligger i et fælles billedbibliotek, eller at eleverne har dem liggende i deres egne mapper. Billedet vælges på samme måde som billedet på forsiden. Det valgte billede vil fylde hele billedrammen ud. Bevar proportioner Dette menupunkt vil beholde billedets oprindelige længde-/højdeforhold. Billedet vil blive tilpasset størrelsen på billedrammen, så det vises så stort som muligt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vil billedet fylde hele billedrammen ud og strække billedet uden hensyn til proportionerne. Vis kanter Hvis dette menupunkt er valgt, vil der være en tynd synlig ramme omkring et billede. Den Talende Bog 3 9

10 Indsæt lyd Nu skal du prøve at indsætte lyd. Vælg menupunktet Bog i menulinjen og herefter det øverst menupunkt Indsæt lyd. Så får du denne menu: Vælg nu Venstre side. Så kommer der et lille lyd-ikon frem i øverste venstre hjørne. Højreklik på det, så får du denne menu: Hvis du allerede har optaget en lyd, benytter du øverste menupunkt, Vælg lyd. Så får du denne dialogboks hvor du kan vælge en lydfil. Du kan se på Filtype hvilke formater Den Talende Bog 3 opererer med. Men som det er tilfældet med filtyperne for billeder og videoer, kan programmet benytte alle de gængse filtyper. Det er for at gøre det hele lettere for dig; du skal bare koncentrere dig om at lave en flot bog, for Den Talende Bog 3 vil automatisk holde styr på al teknikken! Når du har valgt en lydfil, kan du afspille den ved at højreklikke på ikonet og vælge menupunktet Start. Hvis du selv ønsker at indspille en lyd, skal du højreklikke på ikonet og vælge Optag lyd. Lydværktøjet er enkelt at gå til og gemmer automatisk din optagede lyd. Klik på Optag. På grund af computerens hukommelse er der ikke så lang tid til en optagelse (15 sekunder), så du skal være parat og begynde at tale så snart du har klikket på Optag-knappen. Lyt til din optagelse ved at klikke på Afspil. Er du tilfreds med resultatet, klikker du blot på OK. Hvis ikke, klikker du på Optag igen og optager om. Dette kan du gøre så mange gange du har lyst. 10

11 Der er knyttet en lydfil til hvert lydikon. Derfor vil en ny optagelse overskrive den gamle optagelse når du klikker på OK. Du kan dog indsætte flere lydikoner på hver side, så du har mulighed for at lave flere indtalinger. Når du opretter et nyt lydikon via Bog --> Indsæt lyd, vil det nye ikon lægge sig oven på det ikon som var der i forvejen. Husk derfor med musen at flytte hvert enkelt lydikon hen på siden hvor du ønsker det. Indsæt video Du så under afsnittet Design din egen side hvordan du kunne designe dine egne sider, bl.a. med en video. Du kan også vælge Sider --> Indsæt side og herefter vælge ikonet med filmrullen. Nu får du en side med en video øverst og et tekstfelt nedenunder. Højreklik i videofeltet med filmstrimlen. Du får nu en menu: Vælg menupunktet Vælg filmklip, og du får en dialogboks til at hente din video: Under filtyper kan du se at Den Talende Bog 3 kan benytte de gængse formater - også formaterne fra digitale videokameraer. Menupunkterne Bevar proportioner og Vis kanter fungerer på samme måde som ved billeder. Den Talende Bog 3 11

12 Læs op med CD-ORD3 CD-ORD3 findes på Mikro Værkstedets Skole Aftale 1. Den kan læse tekst op i Den Talende Bog 3. Under afsnittet Indsæt tekst blev denne menu gennemgået undtagen det sidste menupunkt: Hvis du vælger Læs op og du har CD-ORD3 installeret, kan du få teksten på pågældende side læst højt. CD-ORD3 har ca indlæste ord i en database. Ordene kan læses op enkeltvist, men programmet kan også kombinere dem, fx Søren (enkeltord) og Sørens (hvor s-lyden sættes på), vaske og pulver --> vaskepulver samt vaske og pulver og reklame --> vaskepulverreklame. Databasen er stor, så der går lidt tid med at åbne den første gang du kalder den. Herefter sker oplæsningen straks. Sådan får du læst højt: Hvis du højreklikker i tekstfeltet og vælger Læs op, læses hele siden op mens de enkelte ord markeres under oplæsningen. Du kan også vælge menupunktet Sider --> Læs op i menulinjen eller trykke på F2. Hvis du markerer et eller flere ord, vil kun dette eller disse ord blive læst højt, når du herefter vælger Læs op. Hvis du dobbeltklikker på et ord, læses dette ord højt. Bemærk at CD-ORD3 naturligt nok kun kan læse de ord højt som den har i databasen eller kan generere ved at sætte delord sammen. Hvis du har meget RAM i din computer (ca. 128 MB), kan du starte CD-ORD3 op som et selvstændigt program fra Start-menuen i Windows samtidig med at du har Den Talende Bog 3 kørende. I CD-ORD3 skal du i Læs op-menuen aktivere menupunktet Oplæsning med stavekontrol. Markér nu den tekst i Den Talende Bog 3 du ønsker læst højt. I Rediger-menuen vælger du Kopier (du kan også trykke på tasterne Ctrl og C samtidig). Nu vil CD-ORD3 i sit eget oplæsningsvindue begynde at læse teksten højt med en talende stavekontrol. Benyt stavekontrollen på normal vis som i almindelig tekstbehandling. Klik f.eks. på Erstat når du har den rigtige stavemåde. CD-ORD3 har nu lagt pågældende ord i Windows Udklipsholder. Du erstatter det forkert stavede ord i dit tekstfelt i Den Talende Bog 3 ved at markerede det pågældende ord og herefter i Rediger-menuen at vælge Sæt ind. Du kan også trykke på tasterne Ctrl + V samtidigt. På denne måde kan eleverne arbejde med deres tekst hvor de får talende støtte til at skrive et godt dansk! 12

13 Indsæt bogmærke Hvis du laver en tyk bog med mange sider, vil det ofte være nyttigt at kunne springe frem til en bestemt side. Det kan du gøre ved at indsætte et bogmærke. Benyt Sider --> Bogmærke i menulinjen. Så får du denne dialogboks: Her kan du bestemme på hvilken side du vil indsætte dit bogmærke. Bogmærket er en lille brun firkant som stikker ud øverst i bogen. Hvis du fx er på forsiden af din bog, kan du springe til den side hvor du har indsat bogmærket ved at klikke på bogmærket med musen. Bemærk at du kun kan indsætte ét bogmærke i hver bog. Du sletter et bogmærke enten ved at erstatte det med et nyt bogmærke på en anden side eller ved at vælge Sider --> Bogmærke og klikke på den lille pil så du får mulighed for at benytte det nederste menupunkt, Slet bogmærke. Lås din bog Hvis du ønsker at andre ikke skal kunne redigere i din bog, kan du låse den. På denne måde kan elever ikke»pille«ved hinandens bøger. Der låses under Bog --> Lås bog. Her får du denne dialogboks: Afspilning af bog Du har indtil nu befundet dig i redigeringen af din bog. Nu skal den afspilles. Klik på Bog i menulinjen. Vælg Vis bog. Nu hentes Fremviseren. Den Talende Bog 3 13

14 Du kan nu bladre i bogen ved hjælp af piltasterne i værktøjslinjen. Du kan også vælge den tykke pil til at gå til en bestemt side lige som under redigeringen. Eleverne kan på denne måde gennemse deres egne bøger, eller de kan præsentere deres bog for resten af klassen. Visningen er også god til en forældreaften, hvor de unge poders ihærdige anstrengelser skal præsenteres for de stolte forældre. På denne måde kommer begrebet»fremlæggelse«ind i undervisningen. Du afslutter Fremviseren under Filer i menulinjen. Herefter går du tilbage til redigeringsdelen hvis du har kaldt Fremviseren inde fra denne del. Du kan åbne andre gemte bøger inde fra Fremviseren. Fremviseren kan også hentes som et separat program på samme måde som andre programmer under Windows. Det gør du via Start/Programmer og menupunktet Fremviser. Eksport til HTML Når din bog er færdig, kan den eksporteres til HTML. Det gør du under Filer --> Eksport til HTML. Denne funktion har både pædagogiske og tekniske fordele. For det første kan eleverne gemme deres bøger på skolens web-server. Hvis de har adgang til serveren, vil deres bog ligge på internettet når de ser denne besked! Eleverne vil sikkert gøre sig meget umage med bogen hvis den skal kan ses af hele skolen, familien, ja hele verden! Internationalisering af undervisningen får pludselig en mening. For det andet bibeholdes layoutet på bogen ved eksporten. Der kommer bladreikoner frem nederst i browservinduet, og bogen afspiller automatisk lyde og videoer. Lydene og videoerne befinder sig på sider dér hvor de blev sat ind under redigeringen. I kan afspille dem ved at klikke på ikonerne til afspilning. Vær opmærksom på at MPG-videoer pga. en generel Windowsfunktion vil lægge sig ovenpå alle andre objekter også lyde. Hvis det sker, kan du gå ind i Editoren og flytte objektet væk fra videoen. For det tredje sørger Den Talende Bog 3 selv for at håndtere filformater under eksporten. For det fjerde kan bogen nu køre i Internet Explorer 4.0 og op. For det femte afvikles bogen hurtigere i internetformatet. Og for det sjette kan bogen nu frit distribueres. Du skal kopiere den mappe under din bog som hedder det som du kaldte bogen, fx London, da du eksporterede den til HTML. 14

15 Importer bog I menulinjen under Bog er der et menupunkt som hedder Importer bog. Det er til at hente bøger gemt i formatet til Den Talende Bog 2. På denne måde kan eleverne benytte de bøger de allerede har lavet til at arbejde videre med i Den Talende Bog 3 så de får mulighed for at indsætte flere lyde, flere videoer og selv designe sider. De får også et meget flottere layout i Fremviseren og ved eksport til HTML. Dialogboksen er den samme som benyttes til at åbne bøger gemt fra Den Talende Bog 3. Kompetencer Læringsmålene for eleverne er i dag brede. Udover viden og færdigheder skal de tilegne sig en lang række kompetencer. Se fx på undervisningsministeriets hjemmeside Den Talende Bog 3 opøver en række kompetencer hos eleverne fordi arbejdsformen er kreativ, open-ended, procesorienteret og målrettet mod et produkt. Kompetencerne er bl.a. at benytte en computer at integrere flere Windowsprogrammer i en proces at kunne benytte billedbehandling at benytte et digitalt kamera eller et digitalt videokamera at kunne færdes på internettet at søge information og sortere og strukturere den at forholde sig kritisk til stoffet at give og modtage kritik at benytte hjælpeprogrammer til opnåelse af det bedste resultat at udtrykke sig præcist at integrere design, layout, tekst og lyd i en samlet kommunikation at tage højde for en målgruppe at tage hensyn til andre elever at udnytte ressourcer hos kammeraterne at samarbejde Den Talende Bog 3 15

16 Anvendelse Herunder er givet et par ideer til brugen af Den Talende Bog 3. De mindste klasser I de mindste klasser kan I anvende den til en klassebog, med billede, tale og evt. tekst. I kan lave en gå-tur-bog og tage et digitalt kamera med. I kan lave tegninger på papir og skanne ind, eller børnene kan tegne i Paint. Børnene kan lave bøger om sig selv, deres venner, klassen og familien. Fortællingen er vigtig i læringsprocessen: sige -> skrive -> læse. Natur/teknik med billeder, fortællinger og beskrivelser er ligeledes oplagt. Mellemtrinnet På mellemtrinnet kan eleverne få en helt ny dimension på skriftlig fremstilling. Dagbogsgenren kan blive»en dag i mit liv«. I kan lave et flot familiealbum både i sort-hvide billeder og farver. Eleverne kan benytte den til deres rapporter, feature-ugen, projekter eller ekskursioner, og de kan begynde at udtrykke sig på engelsk og tysk, fx i relation til rejser eller fx lave deres egen»my English Cookbook«. Overbygning På højere trin vil eleverne og kursisterne kunne anvende Den Talende Bog 3 umiddelbart. Her vil eleverne blive stillet over for egne og andres krav om kvalitet i deres produkt. Det vil være oplagt at lave procesorienteret undervisning. Fysikrapporten og matematikopgaverne kunne blive til flotte it-produkter hvor regneark og animation inddrages. Filformater Den Talende Bog 3 benytter disse filformater. Det kan se lidt teknisk ud, men brugeren lægger slet ikke mærke til alt det tekniske»bagved«. Som bruger skal man bare kunne dobbeltklikke på en fil og hente den ind i sin bog! Det vigtige er at teknikken ikke spærrer for pædagogikken! Billeder: *.gif *.png *.bmp *.jpg *.tif *.pcx Lyd: *.wav *.aiff *.mp3 *.mid *.mpeg Video: *.mpg *.avi *.mov (ved animeret gif vil den første frame blive vist) egentligt et videoformat, men hvis du lægger filen ind som lyd, vil kun lydsporet i videoen blive afspillet) 16

17 Manualer Der ligger manualer til programmet på cd-rommen. Manualen kan læses på skærmen, men det er en god ide at printe manualen ud, inden man starter på at arbejde med programmet. Ved at gennemarbejde manualen får man et meget bedre overblik over, hvilke muligheder programmet rummer. Der ligger hjælpetekster i selve programmet. Systemkrav Absolut minimum systemkrav: Windows 95. Processor PII 266 MHz. 64 Mb ram. Harddiskplads 300 Mb (50 Mb til installation, 250 Mb til swap). Skærmopløsning 1024x768 i 16 bits farver. JRE 1.3 (JRE følger med installationen). Windows Media Player 6 eller højere. Lydkort og højtalere Det anbefales at have især min. 96 Mb ram, da videoer og lyd vil tage / optage megen plads i computerens hukommelse. Anbefalet systemkrav: Windows 98/2000. PIII 700 MHz. Min. 128 Mb ram. Harddiskplads 500 Mb (50 Mb til installation, 450 Mb til swap) Skærmopløsning 1024x768 eller højere, i 32 bits farver. JRE 1.3 (JRE følger med installationen). Windows Media Player 7. Lydkort og højtalere Anbefalet tilbehør: Mikrofon Digitalt kamera Billedbehandlingsprogram Copyright 2001 Mikro Værkstedet A/S Lucernemarken Odense S Den Talende Bog 3 17

18

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S 2 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere