Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte."

Transkript

1 Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker bedst i et humørfyldt og farverigt dagligt samvær, præget af livsglæde, oplevelser, omsorg og krav om ansvarlighed. Målet er udvikling af elevernes personlighed med henblik på et positivt og aktivt engagement i skolelivet og tilværelsen i øvrigt. Respekten for det enkelte menneskes værdi og unikke egenskaber danner udgangspunkt for personlig og faglig udvikling. Forskellighed er en styrke, og der skal gives plads for den enkeltes tanker og meninger i et forpligtende fællesskab, hvor samværet bygger på tolerance og respektfuld samtale. Evalueringens sigte Da Vesterdal Efterskole jf. ovenstående er af den overbevisning, at forskellighed er en styrke, er det relevant at evaluere på vores elevoptag, da vores elevhold typisk består af to tredjedele piger. Hvad har været vigtigt får vores nuværende elever, hhv. piger og drenge, i deres valg af Vesterdal Efterskole? En evaluering af dette vil kunne hjælpe os med at vurdere, hvilke platforme og tiltag vi skal prioritere for at hverve flere drenge og således at sikre, at skolen forbliver præget af forskellighed og ikke på sigt ender som en pigeskole. Desuden har vi pt. en stor overvægt af 10. klasses elever, hvorfor det er relevant at evaluere på optaget af 9. klasser. Vores PRO klasse er som udgangspunkt et åbent tilbud for alle 10. klasser, dvs. både elever, der skal på gymnasiale uddannelser og som har en fin fsa, men også elever, der skal på fx EUC og ikke skal præstere et bestemt karakterniveau. Noget tyder imidlertid på, at kommende elever opfatter PRO som en slags eliteklasse, hvor man skal være specielt begavet for at kunne klare sig. Forholder det sig således, vil det reelle billede af Vesterdal ikke være en rummelig skole. Derfor er det relevant at evaluere på elevernes valg af hhv. PRO og konventionel 10. klasse. Respondenter Respondenterne, i alt 79 af 106 mulige, fordeler sig som følger: 9. kl 10. kl PRO Pige Dreng Vi er bevidste om de svagheder en evaluering på dette grundlag medfører, men tillader os alligevel at tolke besvarelserne som reelle tendenser.

2 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

3 Spørgsmål 3 Drenge Piger Det fremgår af ovenstående, at alle drenge, der har deltaget i undersøgelsen, har haft Vesterdal som deres førsteønske, hvilket betyder, at de ikke går her, fordi de har måttet nøjes, men fordi vi har været den efterskole, der appellerede mest til dem. Ud af de 51 piger, der har deltaget i undersøgelsen, er der 4, som egentlig hellere ville have gået på en anden efterskole. Selvom det er en acceptabel andel, tager vi tallet til efterretning, da vi naturligvis helst vil have, at Vesterdal er førstevalg for alle elever.

4 Drenge Spørgsmål 4 Piger Over halvdelen af drengene finder Vesterdal på Efterskole.dk, hvorimod over halvdelen af pigerne hører om skolen fra familie og venner. Familie er dog en væsentlig faktor for begge køn. Efterskole.dk er med andre ord den primære platform for at hverve drenge, hvilket vi skal have os for øje. Desuden tilskriver eleverne ikke sociale medier den store værdi i denne sammenhæng, men jeg tillader mig at tolke svaret således, at eleverne ikke første gang hørte om Vesterdal på de sociale medier, men at de at dømme efter antallet af besøgende på vores Facebook-side efterfølgende har orienteret sig både der og på skolens hjemmeside.

5 Spørgsmål 4 9. klasse 10. klasse Heraf fremgår det, at Efterskole.dk er en væsentlig faktor for 9. klasse elevernes kendskab til Vesterdal. Ca. 1/3 af respondenterne hørte første gang om Vesterdal fra familie. En markant forskel på de to klassetrin er, at ingen 9. klasses elever har hørt om Vesterdal fra venner. For 10. klasses vedkommende er det 28.81%. Det kan selvfølgelig til dels besvares med, at elever, der skal i 10. klasse, kender flere, der har været på efterskole i 9., og der igennem har hørt Vesterdal omtalt. Det understreger dog i høj grad betydningen af Efterskole.dk som en vigtig platform, som vi skal fokusere mere på.

6 Spørgsmål 4 Drenge 9. klasse Drenge 10. klasse 62,5% af drengene i 9. klasse og 52,63 af drengen i 10. klasse har første gang hørt om Vesterdal på Efterskole.dk. Familie spiller en stor rolle for begge klassetrin dog mest for 9. klasse. Drengene i 10. klasse nævner i begrænset omfang venner og sociale medier.

7 Drenge Spørgsmål 5 Piger Såvel pigernes som drengenes valg er i høj grad styret af deres opfattelse af skolens generelle stemning samt skolens valgfag. Hos pigerne er de fysiske rammer en væsentligere faktor end hos drengene. Andres omtale af skolen influerer i højere grad på pigernes valg, end på drengenes, hvilket stemmer godt overens med besvarelserne af sp ,86% af drengene og 50,98% af pigerne tilkendegiver, at skolens boglige fag ikke havde så stor betydning for deres valg af efterskole. Vi skal således i høj grad værne om skolens generelle stemning, ligesom vi skal forsøge at definere, hvad denne stemning egentlig består af, samt hvordan vi gør folk bekendt med den. Vores valgfag skal hele tiden være i udvikling, og de skal repræsentere en mangfoldighed i livet på Vesterdal. Når potentielle elever besøger vores hjemmeside, er det derfor også vigtigt, at vores valgfag er tydeligt præsenteret, samt at alle oplysninger er opdateret. Vi skal endvidere sørge for, at de fysiske rammer repræsenterer et miljø, som er dynamisk, og som eleverne kan se sig selv i. Vores PRO klasse er en væsentlig spiller i dette, da de i høj grad er med til at sætte synlige spor på skolen.

8 Spørgsmål 5 9. klasse 10. klasse Såvel pigernes som drengenes valg er i høj grad styret af deres opfattelse af skolens generelle stemning samt skolens valgfag. Hos pigerne er de fysiske rammer en væsentligere faktor end hos drengene. Andres omtale af skolen influerer i højere grad på pigernes valg, end på drengenes, hvilket stemmer godt overens med besvarelserne af sp ,86% af drengene og 50,98% af pigerne tilkendegiver, at skolens boglige fag ikke havde så stor betydning for deres valg af efterskole. Vi skal således i høj grad værne om skolens generelle stemning, ligesom vi skal forsøge at definere, hvad denne stemning egentlig består af, samt hvordan vi gør folk bekendt med den. Vores valgfag skal hele tiden være i udvikling, og de skal repræsentere en mangfoldighed i livet på Vesterdal. Når potentielle elever besøger vores hjemmeside, er det derfor også vigtigt, at vores valgfag er tydeligt præsenteret, samt at alle oplysninger er opdateret.

9 Drenge 9. klasse Spørgsmål 5 Drenge 10. klasse Heraf ses, at drengene på tværs af årgangene tilskriver den generelle stemning på skolen meget stor betydning for deres valg af skole. 3/4 på tværs af årgangene tilskriver skolens valgfag meget stor betydning for deres valg, og de fysiske rammer ret stor betydning. For drengene i 10. klasse har de boglige fag lidt større betydning, end for drengene i 9. klasse, men for størstedelen af respondenterne udgør de ikke en væsentlig faktor.

10 Drenge Spørgsmål 6 Piger Heraf ses, at 42,11% af drengene og 64,86% af pigerne overvejede PRO.

11 Spørgsmål 7 Drenge Piger Selvom det kun bygger på 8 besvarelser, tillader jeg mig at tolke, at tilmeldinger til PRO er et udtryk for et tilvalg af PRO; ikke et fravalg af den konventionelle 10. klasse.

12 Spørgsmål 8 (a) Drenge Piger

13 Uddybende besvarelser drenge Spørgsmål 8 (b) Uddybende besvarelser piger Billedet er her, at den konventionelle 10. klasse i høj grad også er et tilvalg ikke blot et fravalg af PRO. Dog bemærkes det, at flere anfører, at de var nervøse for at komme bagud i de boglige fag, ligesom flere ikke ville undvære de valgfag, som kun kan vælges af konventionelle 10. klasser. Samlet set har 5 elever været usikre på, hvad PRO i det hele taget var, 3 elever følte sig ikke gode nok til PRO, 2 betragtede PRO som useriøst og en enkelt skriver, at hun følte sig forvirret og desorienteret efter orienteringsmødet, hvilket jo selvsagt ikke var hensigten. Det tyder på, at disse 11 elever ikke har fået tilstrækkeligt god information om indholdet og det potentielle udbytte af PRO. Vi skal således blive bedre til at informere om, at PRO ikke blot er for de meget kloge, samt hvilke kompetencer eleverne vil kunne erhverve sig ved at gå i PRO. Hvad der ikke kan læses af ovenstående er, at 7 elever i uge 41 flyttede fra konventionelle 10. klasser til PRO. Dette understreger vigtigheden af, at vi bliver skarpere i præsentationen af PRO.

14 Samlet konklusion og opfølgningsplan Samlet set er det tydeligt, at Efterskole.dk spiller en meget stor rolle for især drengenes valg af efterskole i hvert fald markerer over halvdelen, at det er der, de har mødt os første gang. For drengene i 9. klasse er tallet endnu højere. Ca. 1/3 af eleverne på tværs af køn og årgange, hører første gang om os fra familie. Venner spiller en langt større rolle for pigerne end for drengene. De faktorer, der samlet set har haft størst betydning for elevernes valg af efterskole, er i prioriteret rækkefølge: 1. Den generelle stemning på skolen 2. Skolens valgfag 3. De fysiske rammer Den generelle stemning samt valgfag scorer meget højt hos alle grupper af respondenter, hvorfor det er områder, vi hele tiden skal have for øje, værne om og udvikle. Når vi ved, at en meget stor del af drengene finder os på Efterskole.dk, og at de samtidig vægter valgfag og stemning meget højt i deres valg af skole, er det klart, at vi i høj grad skal pleje denne platform, sørge for at vores valgfag bliver godt og fyldestgørende præsenteret, samt forsøge på bedst mulig måde at formidle skolens generelle stemning på siden. Fra Efterskole.dk er vores Facebook og hjemmeside kun et klik væk, så disse skal naturligvis på samme måde i høj grad formidle stemning samt info om valgfag. Selvevalueringen har bekræftet os i vores formodninger om, at især stemning og valgfag er væsentlige faktorer for eleverne, og den understreger dermed vigtigheden af det arbejde, vi allerede nu er i fuld gang med på hhv. Facebook, hjemmeside og efterskole.dk. Vigtigheden af de fysiske rammer kommer heller ikke som nogen overraskelse for os. Disse skal som tidligere nævnt repræsentere et miljø, som er dynamisk og fordrende for den generelle stemning. Det er vigtigt, at eleverne kan se sig selv i disse rammer, og i det lys er det afgørende, at kommende elever kan se, at nuværende og tidligere elever har sat deres aftryk på skolen, hvad de således også selv kan komme til. PRO-klassen redesignede i skoleåret 12/13 vores hall-område, hvilket har haft en stor positiv betydning for rummets dynamik og stemning, og også i indeværende skoleår skal der foretages kosmetiske ændringer. De fysiske rammer skal give eleverne indtryk af at være en del af en historie, som de selv kan skrive videre på. Mht. PRO-klassen er konklusionen, at vi skal være skarpere i vores kommunikation vedr. PRO. De kommende elever skal kunne forstå konceptet, de skal vide, hvilke kompetencer PRO vil kunne bibringe dem, og de skal i særdeleshed forstå, at PRO ikke er en eliteklasse, men et åbent tilbud. Vi afholder i marts måned en informationsaften for de kommende 10. klasses elever, hvor de vil få indsigt i såvel den konventionelle 10. klasse og de valgfag, man her har mulighed for at vælge, samt PRO. Først efter dette møde skal eleverne tage stilling til, hvilken 10. klasse de ønsker at gå i.

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere