H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?"

Transkript

1 H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C. Andersen-eventyr? 1

2 Det kongelige Biblioteks oversigt over H.C.Andersens samlede eventyr, ordnet alfabetisk: Denne hjemmeside har en fin oversigt over værker, digttitler, førstelinjer, søgning, populære digte, portrætter, en biografi og en oversigt over samtidige forfattere og desuden links: PLANLÆGNINGS- OG EVALUERINGSOVERSIGT Aktiviteter Fælles Mål danskfaglige Elevernes alsidige personlige udvikling Hvilke eventyr kender du? Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale I fællesskab at finde klassens samlede H.C.Andersenbagage klassens H.C.Andersen-kulturskat Hvilke eventyr holder ud mest - - af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad kendetegner et H.C.Andersen-eventyr? Udtrykke fantasi, følelser, tanker i en sammenhængende form Udtrykke erfaringer og viden i en sammenhængende form Have indsigt i forskellige genrer - - 2

3 Historien om en Moder (1848) DEL 1 Omkring Historien om en Moder Biografisk viden om H. C. Andersens eget forhold til sin mor kan hentes her: Her findes det eneste eksisterende brev fra H.C.Andersen til hans mor, brev nr. 70b fra 1831 ( først fundet i 2002/2003). Det kan hentes både i den originale håndskrevne version og i almindelig teksbehandlingsform. DEL 2 Lav din egen illustrerede udgave af Historien om en Moder Teksten kan hentes her: Lav ud fra de kortfattede syn som ses i brønden en beskrivelse i H.C.Andersens fortællestil af de to unge mænds liv Læg dem ind som hypertekst: Oplæsning Del teksten op i mindre dele. En del til hver elev. Lad dem forberede/øve læsning ud fra Dansklærerforeningens højtlæsningsanvisninger til mosaiklæsning: Gør sætningen færdig En mor er Kærlighed er Moderkærlighed er 3

4 DEL 3 Afsluttende klassesamtale Læs 1. Kongebog 3,16ff. Her fortælles om Kong Salomon der afsagde dom i en sag mellem to skøger, der stredes om retten til et barn de begge gjorde krav på. Salomons dom gik ud på at barnet skulle skæres i to stykker så kunne de hver få en halvdel. Da den ene af kvinderne så sagde at hun hellere helt ville give afkald på barnet, blev kongen klar over, hvem af de to, der virkelig var barnets mor. Biblen fremhæver meget stærkt Salomons store visdom: Han var visere end alle andre og fra alle Jordens folk kom man for at lytte til Salomons visdom, 1. Kongebog 4,29-34 Drøft GT s og H.C.Andersens forståelse af moderkærlighed. Bevingede ord fra biblen, Hans-Eric Holger,

5 PLANLÆGNINGS- OG EVALUERINGSOVERSIGT Aktiviteter Fælles Mål danskfaglige Elevernes alsidige personlige udvikling DEL 1 Omkring Historien om en Moder DEL 2 Lav din egen illustrerede udgave af Historien om en Moder Lav ud fra de kortfattede syn som ses i brønden en beskrivelse i H.C.Andersens fortællestil af de to unge mænds liv Oplæsning Gør sætningen færdig DEL 3 Afsluttende klassesamtale Søge information på forskellige måder og i forskellige medier Udtrykke sig i billeder i mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen Vælge den fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationsform Læse op i fortolkende og dramatisk form Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende form Eleverne søger i fællesskab i Det kongelige Biblioteks elektroniske arkiver En fortolkende, praktisk og kreativ tilgang En anden måde at lægge meddigtningen ind i teksten på I oplæsning ligger der en tolkning Værdiforestillingerne ses i en sammenhæng med eventyret og klassekammeraternes værdiforestillinger Det værdifulde ved i det mundtlige fællesskab at afrunde et tekstarbejde sammen 5

6 Der er Forskjel Del 1 Udvælg et betydningsfuldt sted i teksten/en betydningsfuld sætning og forklar hvorfor du har valgt netop dét sted/dén sætning Del 2 Tingseventyr Karakteregenskaber rendyrkes og udstilles. Hverdagslige miljøer bliver ramme om dramatik og store følelser. Eventyr fortælles fra tingenes perspektiv. Antropomorfiserede genstande. Hvad er menneskeligt? Hvilke følelser og holdninger repræsenterer det menneskelige? Hvad repræsenterer børnene? Hvad repræsenterer den gamle kone? Hvorfor vælge H.C.Andersen disse to aldre til at kunne se mælkebøttens værdi? Hvad er solstrålens funktion? Lad eventyret blive genfortalt fra mælkebøttens synsvinkel i de 3 sidste afsnit. Hvad sker der? Udskift de 25 adjektiver i 1. afsnit med synonymer Ændrer afsnittet karakter? I givet fald på hvilke måder? Hvor kommer H.C.Andersen selv til syne i eventyret? Hvorfor? Sammenlign med andre H.C.Andersen-eventyr. Hvilke forskelle og ligheder er der i forhold til Der er Forskjel Louis Jensens novellesamling Den strandede mand inddrages. Et afsnit vælges ud til nærlæsning og sammenligning Miniteater Lav en nutidig forestilling/historie om det samme motiv. Det skal være et tingseventyr. DEL 3 Afsluttende klassesamtale Hovmod (stolthed) en af de 7 dødssynder. De øvrige, fastlagt inden for munkeideologien, er: gerrighed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og sløvsind/dovenskab. Stolthed regnes for den grundlæggende synd. En plads til alle? - Kristendommen og romantikken inddrages til belysning af eventyret. Der er Forskjel eller er der forskel. Bennetonreklamer inddrages Fremført på konference d , Center for Børnelitteratur Der findes en velskrevet og overskuelig bog herom - Jan Lindhardt: De syv dødssynder, Rosinante Bogen har også middelalderlige illustrationer med af Hieronymus Bosch og Peter Bruegel. Kan bl.a. findes i Asger Liebst: Reklamedrøm, Dansklf Forhandles på Kunstmuseet Trapholt, Kolding, 6

7 PLANLÆGNINGS- OG EVALUERINGSOVERSIGT Aktiviteter Fælles Mål danskfaglige Elevernes alsidige personlige udvikling DEL 1 Udvælg et betydningsfuldt sted i teksten/en betydningsfuld sætning og forklar hvorfor du netop har valgt dét sted/dén sætning DEL 2 Tingseventyr Lad eventyret blive genfortalt ud fra mælkebøttens synsvinkel Udskift de 25 adjektiver i 1. afsnit med synonymer Hvor kommer H.C.Andersen selv til syne i eventyret? Hvorfor? Sammenlign med andre H.C.Andersen-eventyr. Hvilke forskelle og ligheder er der i forhold til Der er Forskjel? Louis Jensens novellesamling Den strandede mand inddrages. Et afsnit vælges ud til nærlæsning og sammenligning Miniteater Fortolke tekster ud fra umiddelbar forståelse Gøre rede for genre fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om følelser og tanker i en form, der passer til situationen Gøre rede for fortælleforhold At gøre rede for samspillet mellem sprog indhold Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst. genre, indhold Forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug Have indsigt i ordklasserne og deres funktion i sproget Fortolke, vurdere og perspektivere tekster ud fra en analytisk forståelse Sprogets poetiske funktion perspektivere tekster Have kendskab til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed Have viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationsform At stole på sin egen vurderingsevne At få eksakt viden om en genre At kunne sætte sig i en anden position En stram faglig aktivitet At forbinde fiktionen med virkeligheden At få teksten nærmere på eleverne selv og deres egen virkelighed Et tæt samarbejde 7

8 DEL 3 Afsluttende klassesamtale efter genre og kommunikationsform Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende form Det værdifulde ved i det mundtlige fællesskab at afrunde et tekstarbejde sammen 8

9 AFSLUTTENDE OG AFRUNDENDE KLASSESAMTALE Hvor kommer Overleveren til syne? Hvor er det personlige livssyn? Hvor er samtiden til stede i fiktionen? Hvor ses kristendommens betydning i H.C.Andersens tekster? Hvor ses humoren i H.C:Andersens tekster? Hvori består det særlige ved H.C.Andersens fortællestil? Tidslinjen sjælelig fødsel ankomst til København start midt i livet rejse til Orienten mødet med eventyret 1001-nat PLANLÆGNINGS- OG EVALUERINGSOVERSIGT Aktiviteter Fælles Mål danskfaglige Elevernes alsidige personlige udvikling Afsluttende og afrundende klassesamtale Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende form Have indsigt i forskellige genrer Det værdifulde ved i det mundtlige fællesskab at afrunde et tekstarbejde sammen Til sidst af få klassens samlede sum af viden lagt frem Eventuelt også med den enkeltes logbogsskrivning Fremført på konference d , Center for Børnelitteratur. For uddybning: kan læses Jens Andersens H.C.Andersen-biografi 9

10 SEKUNDÆR LITTERATUR Andersen, Jens: Andersen (2003) H.C.Andersen, Eventyr og Historier (Sesam,1993) Møllehave, Johannes: H.C.Andersens salt om humoren i H.C.Andersens eventyr (2003) Prøver, Evaluering Undervisning. Dansk Best practise II H.C:Andersen en romantisk eventyrfortæller, s. 106 FÆLLES MÅL DANSK Her er anvendt fælles mål efter 9. klassetrin. ELEVERNES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Her er anvendt kortfattede og såkaldt smalle konkretiseringer ud fra: Mange måder at lære på, Lyst til at lære og At lære sammen med andre. 10

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LÆRERVEJLEDNING til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen

Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen H.C. Andersen på HVAL.DK Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen H.C. Andersen på HVAL.DK 2005 Programdatateket 1. oplag, februar 2005 ISBN: 87-984429-3-7 Forfattere: Birgit Gernbak Nielsen og Tina

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere