Den gode fondsansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode fondsansøgning"

Transkript

1 Den gode Møde i PUFF Tirsdag d. 23. marts 2010 Theresa Larriba Harboe Ph.d. & specialkonsulent ved KU-LIFE TLHA

2 Hvem er jeg: Bachelor i biokemi fra KU-NAT Cand. scient i molekylær genetik (KU-NAT & IMBG, KU-SUND) Ph.D.-grad i molekylær genetik (IMBG, KU-SUND) Postdoc, Harvard Medical School Postdoc, RUC & KU-SUND Forskningskonsulent, KU-LIFE Nærværende generelle råd og vejledning er baseret på: Personlig erfaring med både FSS og mindre danske fonde Samtaler med rådsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere primært i forskningsrådene og private fonde. TLHA

3 Hvorfor gives der afslag Et stort antal, ca %, af alle er får afslag. Årsagerne er bl.a.: Projektet falder ikke indenfor fondens formål Ansøgningen er dårligt forberedt vejledningen er ikke læst og fulgt grundigt giver for mange formelle fejl Ansøgningen reflekterer ikke forskerens kompetence og organisationens evne til at gennemføre projektet Ansøgningens budget er dårligt gennemarbejdet Kvaliteten af projektet er ikke højt nok..desværre har fondene ikke ubegrænsede midler, hvorfor din ansøgning også kan falde udenfor prioritering. TLHA

4 Tilrettelæggelse af en ansøgning Forberedelse før udarbejdelse af en Vær tidligt ude Planlæg dit budget hvor meget og hvorfor? Haglgevær eller riffel-metoden Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Hvem søges til hvad? TLHA

5 Forberedelse før udarbejdelse af en Vær tidligt ude Det er tidskrævende at planlægge og udarbejde gode er. Når forskning, undervisning og administration skal balanceres, er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring tidsforbruget til er. Herunder bl.a. være på forkant med eventuelle ansøgningsfrister. Planlæg dit projekt hvorfor? Spørgsmålet hvorfor er essentielt det er vigtigt, at have helt klare mål med for hvorfor du søger penge. Derfor skal dit projekt planlægges med hensyn til; formål, mål, forventede resultater, ressourcebehov (tid, mennesker, drift etc.) og budget. Du skal således have et overblik over dit projekt, inden du iværksætter ansøgningsprocessen. TLHA

6 1 page proposal Hvorfor? Hvilket problem vil du løse og og hvorfor er det vigtigt? Hvem er det vigtigt for? På hvilket niveau regionalt, nationalt, EU eller globalt? Hvad er det nye? Beskriv tydeligt hvad er state of the art nu og hvad er det nye du vil lave? Beskriv før og efter scenarie af din forskning Hvorfor nu? (ikke for 5 år siden eller om 5 år)? Hvad er konsekvenserne hvis vi ikke gør det nu? Beskriv hvad vil kunne lade sig gøre når resultaterne fra dit projekt foreligger Hvor køber man ikke bare den service? Hvorfor skal vi forske i dette emne? Hvorfor udvikle? TLHA

7 Forberedelse før udarbejdelse af en Haglgevær eller riffel Overvej hvordan din tilgang til fondene skal være: Haglgevær-metode der skydes bredt med standardansøgning på mange fonde indenfor det faglige område. Metoden kan på det korte sigt synes interessant, da den kan spare tid, men ofte er den ineffektiv og kan kompromittere din troværdighed. Riffel-metode målrettede ansøgninger til færre fonde, hvis formål specifikt matcher projektets formål. Metoden er mere effektiv, da der her er langt større match mellem projektet og fondens formål, således læserne føler, at der er skrevet direkte til dem. Der er også muligt at kombinere de to metoder lave evt. 3-5 målrettede ansøgninger til store fonde og derudover lave en standardansøgning, som sendes til en række mindre fonde. Efterfølgende baseres på riffelmetoden. TLHA

8 Forberedelse før udarbejdelse af en Undersøg fonde indenfor dit faglige område, herunder nationale og internationale fonde, offentlige, private/familie og erhvervsdrivende fonde, programmer og støtteordninger. Processen kan deles op i to trin: Udarbejd en bruttoliste over alle potentielle fonde, programmer og støtteordninger Undersøg dem nærmere og reducér listen af potentielle fonde, programmer og støtteordninger TLHA

9 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Trin 1: Kilder til bruttolisten kunne være: - fonde som du har ansøgt tidligere både bevilget og afslag, - spørg dine kollegaer om de kender fonde på dit felt, - aviser, - faglige magasiner / journaler - internetsider - både databaser og fondenes egne hjemmesider - biblioteket - osv. Du har nu et overblik over dine muligheder og hvilke midler, der er til rådighed på dit område. TLHA

10 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Trin 2: Dette trin skal give dig bedre forståelse for den enkelte fonds motiver gennem nærmere undersøgelse. Din bedste mulighed for opnå dette er det materiale, som fondene selv offentliggør. Det kunne være: - hjemmesider, - årsrapporter, - lister over tidligere støttede projekter, - ansøgningsvejledninger- og skemaer, - nyhedsbreve, - pressemeddelelser eller lignende. Meget af dette materiale er gratis og kan ofte findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres. TLHA

11 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Gennemgangen af materialet vil give dig en forståelse for fondens formål og motiver, som sammenholdt med en liste over tidligere støttede projekter giver et værdifuldt indblik i, hvorledes fondens formål omsættes til handling. Desuden vil listen over tidligere støttede projekter give information om, hvilke typer organisationer og projekter, der ofte støttes, samt en idé om den gennemsnitlige bevilligede beløbsramme. Du kan nu vurdere, hvorvidt dit projekt har gode muligheder for bevilling hos de pågældende fonde og evt. inddele bruttolisten fra Trin 1 i tre kategorier; Højst sandsynlig, Sandsynlig og Mindre sandsynlig Hermed kan du ansøge de næste på listen, såfremt du alligevel skulle få afslag på dine højest prioriterede fonde. TLHA

12 Forberedelse før udarbejdelse af en Hvem søges til hvad? Du har nu et overblik både over dit projekt og over dine muligheder for ansøgning af midler. Sammenhold dine forventede omkostninger med listen over fonde og identificér de fonde, som bevilger midler til de respektive omkostninger. Lav derefter en liste over, hvilke fonde du søger i forhold til specifikke omkostninger i projektet. På denne måde får du muligheden for at fortælle fonden præcis, hvad pengene skal bruges til, og hvordan netop fondens midler gør gavn i forhold til projektet som helhed. Det giver fonden en fornemmelse for ejerskab. TLHA

13 Overvejelser under udarbejdelse af Foundations are a little like people: Not all of them are alike and even those of the same type do not behave alike. Each is a singular institution with a separate identity and specific purposes for existence. What is uniform about them is that they give money away each year. Kilde: (Greenfield, J. M. 1999, s. 202) Efter afdækning og identificering af fonde, er du kommet til næste skridt i processen: en. Som ovenstående citat beskriver, har hver fond sin egen identitet, hvorfor det er vigtigt at målrette ansøgningen. Gennem dit grundige forarbejde har du sikkert allerede gjort dig mange tanker om modtageren af din ansøgning nu er det tid til at få det på papir. TLHA

14 Overvejelser under udarbejdelse af Kontakt fonden En opringning kan give svar på et vigtigt tvivlsspørgsmål som: Ligger projektet indenfor fondens formål? Dette er oftest den primære årsag til afslag. Samtidig får du lejlighed til at sælge dit projekt mundtligt det er muligt fonden kan huske dig, når de modtager din ansøgning. Desuden kan du evt. få vejledning til en vinkling af dit projekt. Du kan også få svar på: Hvor faglig må projektbeskrivelsen være? Dette hænger i høj grad sammen med målretning af ansøgningen for hvem sidder i den anden ende? En advokat eller et fagligt udvalg? Nogle fonde giver afslag, hvis projektbeskrivelsen er meget faglig, mens andre fonde vil indkalde ekspertviden, hvis de ikke selv har kompetencen og igen andre har selv kompetencen internt. TLHA

15 Overvejelser under udarbejdelse af Private / familie fonde / erhvervsdrivende fonde - Advokater - Bestyrelser Offentlige / Organisationer / Erhvervsdrivende fonde - Faglig komité - Forsknings udvalg Lettere tilgængeligt, mere alment forståeligt sprog, gerne appellere til følelser, gerne illustrationer, uden naturligvis at gå på kompromis med din integritet, faglighed og projektets kvalitet. Du skal også passe på med at tale ned til målgruppen, som ofte er vant til vanskeligt tilgængeligt læsestof af en anden faglig karakter. Højt fagligt indhold, meget facts relateret, gerne illustrationer, tabeller, men pas at det ikke bliver for indforstået! Mange fonde ligger vægt på kvaliteten af forskningen, hvorfor dit projekt skal fremstå professionelt og ambitiøst. Mange fonde har fagligt kompetente medarbejdere/udvalg eller eksterne eksperter, der laver en indstilling til bestyrelsen. Husk at få afklaret om denne fond evt. sender din ansøgning til ekspertvurdering så er den meget faglige, højt videnskabelige ansøgning naturligvis relevant For begge gælder: Få en kollega eller anden til at gennemlæse din ansøgning TLHA

16 Overvejelser under udarbejdelse af Læs og følg ALTID vejledningen Fonde er også forskellige omkring, hvilke krav de stiller til ansøgningens udformning. Generelt kan disse krav opdeles i: - Ansøgningsskema + vejledning - Ansøgningsvejledning u. skema - Ingen ansøgningsvejledning TLHA

17 Overvejelser under udarbejdelse af Ansøgningsskema + vejledning - Ansøgningsskemaet og vejledningen SKAL læses og følges. - Alle felter SKAL udfyldes har du ikke relevant information til feltet, sæt da et lille -, så ved fonden, at du har taget stilling. - Overskrid IKKE angivne sideantal på eksempelvis projektbeskrivelsen - Husk ALLE relevante bilag Tænk på at fonden netop har lavet proceduren for at lette arbejdsbyrden med ansøgningerne beslutningstagerne skal måske læse ansøgninger! Nogle fonde er benhårde og bruger mangler i ansøgningen til at frasortere uanset om du har et godt projekt eller ej! Andre fonde vil rekvirere yderligere materiale men gør dig selv og fonden den tjeneste, at materialet er i orden fra starten. Såfremt du skal lave en populærbeskrivelse i ansøgningsskemaet, så sørg for at den virkelig ER en populærbeskrivelse og ikke farvet af din faglighed få en udenforstående til at læse den. TLHA

18 Overvejelser under udarbejdelse af Ansøgningsvejledning Andre fonde har en generel vejledning som eksempelvis: Ansøgningen fremsendes som brev og bør indeholde: Formål og baggrund for projektet, Projektets ansvarlige institutioner/ personer, Budget, Finansieringsplan oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag, samt øvrige finansieringskilder. Når der i vejledningen står bør så læs SKAL, medmindre oplysningerne ikke er relevante for dig / dit projekt. Mange ansøgere følger ikke vejledningen og mange bedømmere bliver irriterede, når vejledningen ikke følges. Lad være med at irritere de personer, der har medindflydelse på bevilling eller ej. Ingen ansøgningsvejledning Nogle ofte mindre fonde har ingen ansøgningsvejledning. Her kan du evt. følge de råd og vejledninger, du finder på efterfølgende sider. TLHA

19 Overvejelser under udarbejdelse af Fondsansøgningens indhold og struktur Uanset om der anvendes ansøgningsskema eller ej er det relevant at overveje nedenstående. Listen giver et overblik over, hvad en god ansøgning kan indeholde: Følgebrev Kort introduktion Behovsspecifikation Formål og resumé Præsentation af forsker og universitet Populær beskrivelse til offentliggørelse Projektbeskrivelse Projektets titel Historie og baggrund for problemstillingen Formål og mål Målgruppe og behov Metode Samarbejde Praktisk gennemførlighed Etiske aspekter Forventede resultater herunder formidling heraf Nyhedsværdi Tids- og aktivitetsplan Budget og finansieringsplan CV evt. CV for primære samarbejdspartnere Øvrige bilag TLHA

20 Overvejelser under udarbejdelse af Følgebrev / Forsidebrev I Følgebrevet er det første dokument, der læses og kan være grundlag for enten at komme i betragtning eller at få afslag. I andre tilfælde læser nogle udvalgs-/ bestyrelsesmedlemmer kun dette brev, hvor en enkelt eller to medlemmer læser hele ansøgningen og udarbejder en indstilling til den øvrige bestyrelse/ udvalg. Derfor er det vigtigt, at det er interessant, fængende, relativt kort og præcist. Følgebrevet bør indeholde: Kort introduktion en kort fængende overskrift og indledning træk evt. forventet hovedresultat frem eks. Støtte til bekæmpelse af yverbetændelse hos malkekøer. Det må gerne være følelsesbetonet. Nævn og tak, hvis du tidligere har opnået støtte til projektet eller et andet projekt i relation hertil. Projekttitlen skal også nævnes her se i øvrigt under projektbeskrivelse. Behovsspecifikation beskriv dit behov for midler, specifikt beløb ansøgt, samt hvad netop det beløb skal anvendes til. Det giver fonden følelse af ejerskab og involvering TLHA

21 Overvejelser under udarbejdelse af Følgebrev / Forsidebrev II Formål og resumé introducér projektet kort med formål, baggrund/historie, målgruppe/interessenter, metode, samarbejde, samt forventede resultater. Anvend ord fra fondens formål/fundats, således at det er tydeligt, at netop dit projekt passer ind i fondens interesser. Hvis fonden eksempelvis lægger vægt på det innovative, skal du understrege nyhedsværdien i dit projekt. Præsentation af forsker og universitet kort præsentation af forsker og universitet. Brevet bør være en blanding af populært sprog, faglighed og perspektivering af projektets betydning. Kan være ca. 2-3 sider men hvis du kan holde det på 1 side er det godt. Arbejdet med følgebrevet bør være en kontinuerlig proces gennem hele ansøgningsskrivningen. Ved udarbejdelsen heraf skal du tænke på din modtager, og hvilket sprog du skriver i. TLHA

22 Overvejelser under udarbejdelse af Populær beskrivelse til offentliggørelse Nogle fonde vil gerne have et kort, populært resumé, de evt. kan anvende til offentliggørelse. Her kan du vælge at skære ned på følgebrevet og gøre noget mere ud af denne beskrivelse. Ved udarbejdelsen heraf skal du overveje dit sprog nøje og udrydde meget vanskelige faglige udtryk. Offentliggøres beskrivelsen vil målgruppen være meget bred. Det skal være en fængende beskrivelse af projektet, hvor hovedvægten skal være på projektets nyheds- og nytteværdi. Få en udenforstående til at læse og korrigere populærbeskrivelsen. Kan være ca. ½-1 side eller i forhold til fondens begrænsninger. Vær meget opmærksom på målgruppen lægmand, forskere uden for feltet eller forskere indenfor feltet TLHA

23 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal afspejle det høje faglige niveau og kvaliteten i dit projekt, hvorfor du naturligvis ikke skal gå på kompromis med din integritet og faglighed i forsøget på at målrette din ansøgning. Du skal dog stadig have stor fokus på fondens motiver i forhold til dit projekt. Derfor er det vigtigt at understrege projektets formål, forventede resultater og hvorledes de kan anvendes. Under udarbejdelsen af projektbeskrivelsen skal du have fondens formål i baghovedet. I det efterfølgende gennemgås projektbeskrivelsens elementer: Projektets titel Det er vigtigt at vælge en indbydende, sigende titel, der opsummerer kernen i projektet. En projekttitel der eksempelvis lyder Undersøgelse af xxx-kromosomer på indvirkningen af xx fortæller ja at det er en undersøgelse, men ikke hvad undersøgelsen betyder og for hvem. Så hellere XX-kromosomers betydning for udvikling af xx-sygdom i svin Arbejd kontinuerligt med din titel under hele ansøgningsproceduren. TLHA

24 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Historie og baggrund for problemstillingen En kort og fængende beskrivelse for baggrunden for projektet, der skitserer nuværende problemstillinger på projektets faglige område. Her kan inddrages facts som eksempelvis antallet af svin der får af xx-sygdom, påvirker eksporten med kr. XX vær dog sikker på at alle facts er korrekte. Formål og mål Her beskrives formålet med projektet i relation til de/ det skitserede problemstillinger i foregående afsnit, altså hvilke problemstillinger søger projektet at løse. Der opstilles klare, håndgribelige mål, som projektet kan evalueres på, evt. indenfor en given tidsramme. Træk dine hovedhypoteser tydeligt frem det er vigtigt, at det er helt klart, hvor du vil hen med projektet. Det er en væsentlig parameter, som fondene vurderer dit projekt på. TLHA

25 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Målgruppe og behov - Hvem løser det pågældende projekt et problem for? Og hvad betyder det for dem, at få løst dette problem? Metode Hvordan vil du løse problemet og opnå dine mål? Vær meget specifik og realistisk med hensyn til metoder, tidsrammen og de menneskelige ressourcer det vil øge din troværdighed og tilliden til din faglige ekspertise. Eksempelvis: pas på med at skrive dyreforsøg skriv hellere hvilke dyr, du laver forsøg på, da dyreforsøg ofte kan give læseren uhensigtsmæssige associationer. TLHA

26 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Samarbejde herunder præsentation af evt. samarbejdspartner, fordele ved samarbejdet og redegørelse for kompetence- og arbejdsfordeling. Mange fonde bedømmer samarbejdspartnerne i forbindelse med en vurdering af sandsynligheden for projektets gennemførsel. Ofte vil en ansøgning have en større gennemslagskraft og sandsynlighed for at blive godtaget, hvis du har et bredt netværk med i projektet. Nogle fonde ser gerne, at projektet har et internationalt sigte: hvis du har internationale samarbejdspartnere så fremhæv det. Andre fonde har stor fokus på det danske her kan du fremhæve tværgående danske samarbejder. Praktisk gennemførlighed herunder antallet af og evt. navne på medarbejdere på projektet, arbejdssted, tilgængelige ressourcer etc. Husk på at fonden ligeledes vurderer, hvorvidt projektet udføres i stabile omgivelser i forbindelse med projektets gennemførlighed. TLHA

27 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Etiske aspekter hvilke etiske overvejelser er der taget hensyn i forhold til projektets gennemførsel. Herunder indhentede tilladelser til forsøg hos de videnskabsetiske komiteer. Forventede resultater herunder formidling heraf hvilke resultater forventes og hvad betyder det for målgruppen. Hvordan påtænkes det, at erfaringerne og resultaterne formidles til de relevante modtagere? Hvordan vil den opnåede viden blive omsat til praksis, hvor vil du publicere data etc.? Nyhedsværdi perspektivér nyhedsværdien i forhold til de beskrevne problemstillinger TLHA

28 Overvejelser under udarbejdelse af Tids- og aktivitetsplan Så vidt muligt udarbejdes en foreløbig, realistisk og overskuelig tids- og aktivitetsplan for projektet. Det kan gøres som et Gantt diagram med tiden på x-aksen og aktiviteter på y-aksen. Diagrammet kan suppleres med oplysninger om, hvem der varetager hvilke opgaver. TLHA

29 Overvejelser under udarbejdelse af Budget og finansieringsplan Budgettet skal være gennemarbejdet og gennemskueligt, gerne med en udførlig redegørelse for eksempelvis: løn, rejser, udstyr/apparatur, overhead. Desuden skal budgettet have en tidsramme. Finansieringsplanen skal indeholde oplysninger om; egenfinansiering, offentlige bidrag, midler fra andre fonde, samt øvrige finansieringskilder. Desuden med angivelse af hvad der er søgt og allerede bevilget til projektet. Se finansieringsplanen som noget positivt hvis en eller flere fonde allerede har støttet dit projekt, kan det have en afsmittende effekt. Check altid fonden for specifikke krav til budgettet. Budgettet er meget essentielt, da det er én af de første ting fondenes beslutningstagere ser på og studerer nærmere end nogen anden del af projektet. Det realistiske, gennemskuelige og velovervejede budget hjælper beslutningstagerne til at vurdere projektets gennemførlighed. TLHA

30 Overvejelser under udarbejdelse af CV evt. CV for primære samarbejdspartnere CV et bør reflektere, at du har en solid faglig baggrund (erfaring, forskningsarbejde, uddannelse etc.) for at opnå projektets forventede resultater. CV et for dig selv og evt. nære samarbejdspartnere er ligeledes for fondens beslutningstagere en garant for projektets gennemførsel. Herigennem skal de kunne vurdere dine og evt. projektets samlede faglige kompetencer til at føre projektet succesrigt til ende. Øvrige bilag Fonden kan have specifikke krav til bilag. Her nævnes en række bilag, som kan have relevans for dit projekt: - Publikationsliste giver også beslutningstagerne et indblik i dine faglige kompetencer - Projekt- og samarbejdsaftaler med din arbejdsgiver, afdeling, institut eller eksterne samarbejdspartnere - Grafiske illustrationer eller lignende til understøtning af projektmaterialet - Seneste reviderede regnskab - Støtteskrivelse fra vejleder/institutleder det giver fonden mulighed for at se, at der er vilje til at indlejre projektet i instituttet. Der kan også være støtteskrivelser fra fagfolk fra andre institutioner, som har forstand på emnet, eller fra institutioner, som er interesserede i projektets resultater. TLHA

31 Overvejelser under udarbejdelse af Send en Få en udenforstående evt. kollega til at gennemlæse og korrigere en i forhold til fondens formål. Lav evt. et checkskema ud fra formålet eksempelvis lever ansøgningen op til fondens krav om innovativ, kvalitet, klinisk forskning, etc. Check at alle formalia er overholdt. Undersøg evt. hvor mange eksemplarer fonden ønsker. Enkelte fonde har også regler om, hvorvidt materialet må sammenhæftes (af hensyn til senere kopiering) eller lignende. Vær opmærksom på at mange fonde ønsker ansøgningen pr. post, da de har vanskeligt ved at håndtere elektronisk fremsendte ansøgninger. TLHA

32 Overvejelser efter behandling af Ventetid Mange fonde har behandlingstider mellem 2-6 måneder så hav tålmodighed Ring til fonden hvis du ikke hører fra dem og er i tvivl om, de har modtaget din ansøgning. Men lad være med at ringe gentagne gange. TLHA

33 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Følg op på din ansøgning både ved bevilling og ved afslag. Afslag - Hvis du ikke føler, du fik en ordentlig begrundelse for dit afslag så ring medmindre fonden generelt ikke giver afslagsbegrundelser. Det kan give dig gode råd til næste gang, du skal søge om midler. Spørgsmål af relevant karakter kunne være: 1. Hvorfor fik projektet afslag? 2. Hvilke forslag og forbedringer kan anbefales? 3. Hvilke tvivlsspørgsmål blev rejst angående projektet? 4. Var budgettet realistisk? Var det ansøgte beløb realistisk? 5. Var fordelene for fonden klare? Tilstrækkelige? 6. Er det muligt og realistisk at genansøge? Hvornår? 7. Har fonden forslag til andre finansieringskilder til dette projekt? TLHA

34 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Bevilling - Målet med opfølgning efter en bevilling er at opbygge en god relation til fonden. Opfølgning kunne bestå af en eller flere af følgende initiativer: 1. Fremsende personligt takkebrev til fonden 2. Fremsende presseudklip omkring projektet hvor fonden er nævnt 3. Fremsende rapport over projektets status og fremgang 4. Fremsende publikationer med anerkendelse af fondens støtte 5. Anerkendelse på evt. hjemmeside med beskrivelse af projekt 6. Vær villig til at stille op til fondens arrangementer og fortælle om dit projekt/resultater TLHA

35 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Ved projektmilepæl eller projektafslutning: 7. Invitation til laboratoriet med rundvisning og præsentation af resultater 8. Afrapportering i form af regnskab (husk det skal være sammenligneligt med dit tidligere budget) Især punkt 8 vil fonden sikkert selv stille krav om. Så HUSK at du selv kan gøre en række initiativer for at bevare den gode relation til fonden og dermed gøde jorden for fremtidige bevillinger. TLHA

36 Overvejelser efter behandling af Egen opfølgning Til eget erfaringsgrundlag er det anbefalelsesværdigt at lave et overblik over: hvilke fonde du søger hvilke fonde du får afslag fra hvilke fonde du får bevilling fra og hvor meget På den måde har du en oversigt over din egen succesrate og måske en bedre fornemmelse for, om du skal ændre på din ansøgningspraksis. TLHA

37 Afsluttende bemærkninger Egen opfølgning Det er ikke en eksakt videnskab at skrive er, derfor skal nærværende råd og vejledning betragtes som vejledende og ikke som en facitliste til. Fondene er en uhomogen gruppe, der har meget forskellige krav og formål. Her er det forarbejdet og erfaringen, der tæller. Får du muligheden, så skal du gribe chancen og blive evaluator / udvalgsmedlem i en fond / organisation / forskningsråd eller lignende. Den bedste erfaring, du kan få, er at læse andres ansøgninger og opbygge en fornemmelse for, hvad der virker og hvad der bestemt ikke virker i en ansøgning. TLHA

38 Chekliste - ansøgning Formål Hvad prøver jeg at opnå med mit projekt? Hvorfor er mit projekt vigtigt? Metode Hvordan vil jeg opnå ovenstående? Tidsramme Hvor langt er jeg nu? Medmindre det er et helt nyt projekt. Hvor lang tid tager projektet? Ressourcer Hvor mange penge skal jeg bruge? Hvilke typer af udgifter vil jeg få? Hvor stort anslår jeg mit materiale/driftsforbrug til? Hvor mange medarbejdere skal jeg bruge? Hvilke ressourcer er allerede til min disposition? Samarbejdspartnere Hvem samarbejder/bør jeg samarbejde med? Resultater Hvilke resultater forventer jeg af projektet Interessenter Hvem er mit projekt vigtigt for? Samfund, dyr, mennesker etc. Betingelser Hvilke krav/betingelser kan jeg acceptere i forbindelse med tildeling af midler? TLHA

39 Chekliste undersøgelse af fonde I Har du komplette og korrekte kontaktinformationer om fonden? Støtter fonden det specifikke faglige område, du søger ressourcer til? Indikerer fonden interesse i dit land, geografiske område (eks. EU), institution eller lign. Kan fonden søges? Vær opmærksom på at nogle fonde ikke modtager ansøgninger. Støtter fonden den type midler, du ønsker at ansøge om? Eksempelvis støtter nogle fonde ikke konferencer og seminarer. Har fonden tidligere støttet et projekt af samme karakter som dit? Dette kan både være en fordel og en ulempe afhængigt af fondens holdning hertil. Nogle fonde støtter en type projekt én gang for at gå foran med et godt eksempel. Andre fonde støtter et område generelt. Få afklaret hvilken type den pågældende fond er. TLHA

40 Chekliste undersøgelse af fonde I Støtter fonden større projekter som involverer et antal af organisationer, evt. inkl. offentlige partnere? Vurder hvorvidt dit eget projekt falder i denne kategori, og hvorvidt fonden bør søges på basis heraf. Uddeler fonden midler i det omfang du vil ansøge om? Søg ikke en fond om kr , hvis de aldrig har givet mere end kr til en ansøger. Og modsat søg ikke en fond om kr , hvis de har en minimumsgrænse på kr i bevilling. Stiller fonden krav om matching funding eller enedonator? Undersøg hvorvidt fonden ønsker matching funding, dvs. at andre fonde skal give lige så meget til projektet. Hvis ja, skal du naturligvis ikke ansøge netop denne fond om det totale budget for dit projekt. Modsat kan nogle fonde have præferencer for at være ene-donator. Accepterer fonden hele projektbeskrivelser eller foretrækker de korte brevforslag? Bør du sende en forespørgsel før en hel ansøgning? Måske har fonden præferencer på dette område. Hvem sidder i bestyrelsen/fagligt udvalg? Er der habilitetsproblemer? Eller hvis der sidder et medlem, som har godt kendskab til dit fag- og projektområde, vil det nok være positivt. TLHA

41 Steder at søge ekstern finansiering Kraks Fonde & Legater , Bog: ca. Kr. 960,00, kan lånes på alle folkebiblioteker Vejviser til legater og fonde, 10. udgave, Billesø og Baltzer, Bog: ca. Kr. 845,00, udgives også på CD-Rom, kan lånes på folkebiblioteker I Statstidende offentliggøres alle offentlige støtteordninger. Forskerstøtte Enheden RegionH, FIE har også en database. Hvis jeres ender kan i oprette jer på +databasen/ Hvis der er problemer kan I henvende jer hos Mette Nørregård Poulsen, SUND som er FIEs kontaktperson TLHA

42 Eksempel på bedømmelsesskema Qualifications of the members of the research group Please assess the scientific qualifications of the participating scientists in relation to this project. Scientific disciplines of importance to the project Please assess if all relevant aspects of scientific disciplines important to the project are adequately addressed. Composition of the research group Please evaluate if the composition of the participating institutions and research groups is appropriate as regards the implementation of the project and utilisation of the potential results. Objective Please assess the scientific objective of the project. Originality Please assess the originality of the project in relation to International research in the relevant area Fundamental research and research value/impact It is the aim of the Research Council to promote fundamental Research within the agricultural and veterinary research area. Scientific method Please assess if the proposed methods are the best available and if the research group has access to the necessary facilities. Project / work plan Please assess if the work plan is realistic and coherent. Collaboration Please assess if the proposed collaboration incl. the management, organisation and co-operative commitment provides the necessary interaction and synergy between the participants. Innovative value Please assess the innovative value of the project Opportunities for young scientists Please assess whether the project provides opportunities and Scientific challenges for young scientists and if the project is suitable for the proposed educational aspects. Overall grade of the project Please give the project an overall grade between 1 (inadequate) and 5 (excellent). Overall scientific assessment Please fill in any detailed comments on the subjects you have ticked off in the assessment form and please indicate if you find that any important aspects are missing from the proposed project. TLHA

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi)

FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) FUNDRAISING sådan skrives en god ansøgning (Skabelon er fundet på www.frivillignet.dk og rettet til i ABC regi) Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune

Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune Projektguide - fra idé til virkelighed Sådan udvikler du et guldæg Erhvervsvejledning i Viborg Kommune INDLEDNING Med denne projektguide har vi forsøgt at give et bud på, hvordan du udvikler projekter,

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere