Den gode fondsansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode fondsansøgning"

Transkript

1 Den gode Møde i PUFF Tirsdag d. 23. marts 2010 Theresa Larriba Harboe Ph.d. & specialkonsulent ved KU-LIFE TLHA

2 Hvem er jeg: Bachelor i biokemi fra KU-NAT Cand. scient i molekylær genetik (KU-NAT & IMBG, KU-SUND) Ph.D.-grad i molekylær genetik (IMBG, KU-SUND) Postdoc, Harvard Medical School Postdoc, RUC & KU-SUND Forskningskonsulent, KU-LIFE Nærværende generelle råd og vejledning er baseret på: Personlig erfaring med både FSS og mindre danske fonde Samtaler med rådsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere primært i forskningsrådene og private fonde. TLHA

3 Hvorfor gives der afslag Et stort antal, ca %, af alle er får afslag. Årsagerne er bl.a.: Projektet falder ikke indenfor fondens formål Ansøgningen er dårligt forberedt vejledningen er ikke læst og fulgt grundigt giver for mange formelle fejl Ansøgningen reflekterer ikke forskerens kompetence og organisationens evne til at gennemføre projektet Ansøgningens budget er dårligt gennemarbejdet Kvaliteten af projektet er ikke højt nok..desværre har fondene ikke ubegrænsede midler, hvorfor din ansøgning også kan falde udenfor prioritering. TLHA

4 Tilrettelæggelse af en ansøgning Forberedelse før udarbejdelse af en Vær tidligt ude Planlæg dit budget hvor meget og hvorfor? Haglgevær eller riffel-metoden Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Hvem søges til hvad? TLHA

5 Forberedelse før udarbejdelse af en Vær tidligt ude Det er tidskrævende at planlægge og udarbejde gode er. Når forskning, undervisning og administration skal balanceres, er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring tidsforbruget til er. Herunder bl.a. være på forkant med eventuelle ansøgningsfrister. Planlæg dit projekt hvorfor? Spørgsmålet hvorfor er essentielt det er vigtigt, at have helt klare mål med for hvorfor du søger penge. Derfor skal dit projekt planlægges med hensyn til; formål, mål, forventede resultater, ressourcebehov (tid, mennesker, drift etc.) og budget. Du skal således have et overblik over dit projekt, inden du iværksætter ansøgningsprocessen. TLHA

6 1 page proposal Hvorfor? Hvilket problem vil du løse og og hvorfor er det vigtigt? Hvem er det vigtigt for? På hvilket niveau regionalt, nationalt, EU eller globalt? Hvad er det nye? Beskriv tydeligt hvad er state of the art nu og hvad er det nye du vil lave? Beskriv før og efter scenarie af din forskning Hvorfor nu? (ikke for 5 år siden eller om 5 år)? Hvad er konsekvenserne hvis vi ikke gør det nu? Beskriv hvad vil kunne lade sig gøre når resultaterne fra dit projekt foreligger Hvor køber man ikke bare den service? Hvorfor skal vi forske i dette emne? Hvorfor udvikle? TLHA

7 Forberedelse før udarbejdelse af en Haglgevær eller riffel Overvej hvordan din tilgang til fondene skal være: Haglgevær-metode der skydes bredt med standardansøgning på mange fonde indenfor det faglige område. Metoden kan på det korte sigt synes interessant, da den kan spare tid, men ofte er den ineffektiv og kan kompromittere din troværdighed. Riffel-metode målrettede ansøgninger til færre fonde, hvis formål specifikt matcher projektets formål. Metoden er mere effektiv, da der her er langt større match mellem projektet og fondens formål, således læserne føler, at der er skrevet direkte til dem. Der er også muligt at kombinere de to metoder lave evt. 3-5 målrettede ansøgninger til store fonde og derudover lave en standardansøgning, som sendes til en række mindre fonde. Efterfølgende baseres på riffelmetoden. TLHA

8 Forberedelse før udarbejdelse af en Undersøg fonde indenfor dit faglige område, herunder nationale og internationale fonde, offentlige, private/familie og erhvervsdrivende fonde, programmer og støtteordninger. Processen kan deles op i to trin: Udarbejd en bruttoliste over alle potentielle fonde, programmer og støtteordninger Undersøg dem nærmere og reducér listen af potentielle fonde, programmer og støtteordninger TLHA

9 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Trin 1: Kilder til bruttolisten kunne være: - fonde som du har ansøgt tidligere både bevilget og afslag, - spørg dine kollegaer om de kender fonde på dit felt, - aviser, - faglige magasiner / journaler - internetsider - både databaser og fondenes egne hjemmesider - biblioteket - osv. Du har nu et overblik over dine muligheder og hvilke midler, der er til rådighed på dit område. TLHA

10 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Trin 2: Dette trin skal give dig bedre forståelse for den enkelte fonds motiver gennem nærmere undersøgelse. Din bedste mulighed for opnå dette er det materiale, som fondene selv offentliggør. Det kunne være: - hjemmesider, - årsrapporter, - lister over tidligere støttede projekter, - ansøgningsvejledninger- og skemaer, - nyhedsbreve, - pressemeddelelser eller lignende. Meget af dette materiale er gratis og kan ofte findes på fondens hjemmeside eller kan rekvireres. TLHA

11 Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Gennemgangen af materialet vil give dig en forståelse for fondens formål og motiver, som sammenholdt med en liste over tidligere støttede projekter giver et værdifuldt indblik i, hvorledes fondens formål omsættes til handling. Desuden vil listen over tidligere støttede projekter give information om, hvilke typer organisationer og projekter, der ofte støttes, samt en idé om den gennemsnitlige bevilligede beløbsramme. Du kan nu vurdere, hvorvidt dit projekt har gode muligheder for bevilling hos de pågældende fonde og evt. inddele bruttolisten fra Trin 1 i tre kategorier; Højst sandsynlig, Sandsynlig og Mindre sandsynlig Hermed kan du ansøge de næste på listen, såfremt du alligevel skulle få afslag på dine højest prioriterede fonde. TLHA

12 Forberedelse før udarbejdelse af en Hvem søges til hvad? Du har nu et overblik både over dit projekt og over dine muligheder for ansøgning af midler. Sammenhold dine forventede omkostninger med listen over fonde og identificér de fonde, som bevilger midler til de respektive omkostninger. Lav derefter en liste over, hvilke fonde du søger i forhold til specifikke omkostninger i projektet. På denne måde får du muligheden for at fortælle fonden præcis, hvad pengene skal bruges til, og hvordan netop fondens midler gør gavn i forhold til projektet som helhed. Det giver fonden en fornemmelse for ejerskab. TLHA

13 Overvejelser under udarbejdelse af Foundations are a little like people: Not all of them are alike and even those of the same type do not behave alike. Each is a singular institution with a separate identity and specific purposes for existence. What is uniform about them is that they give money away each year. Kilde: (Greenfield, J. M. 1999, s. 202) Efter afdækning og identificering af fonde, er du kommet til næste skridt i processen: en. Som ovenstående citat beskriver, har hver fond sin egen identitet, hvorfor det er vigtigt at målrette ansøgningen. Gennem dit grundige forarbejde har du sikkert allerede gjort dig mange tanker om modtageren af din ansøgning nu er det tid til at få det på papir. TLHA

14 Overvejelser under udarbejdelse af Kontakt fonden En opringning kan give svar på et vigtigt tvivlsspørgsmål som: Ligger projektet indenfor fondens formål? Dette er oftest den primære årsag til afslag. Samtidig får du lejlighed til at sælge dit projekt mundtligt det er muligt fonden kan huske dig, når de modtager din ansøgning. Desuden kan du evt. få vejledning til en vinkling af dit projekt. Du kan også få svar på: Hvor faglig må projektbeskrivelsen være? Dette hænger i høj grad sammen med målretning af ansøgningen for hvem sidder i den anden ende? En advokat eller et fagligt udvalg? Nogle fonde giver afslag, hvis projektbeskrivelsen er meget faglig, mens andre fonde vil indkalde ekspertviden, hvis de ikke selv har kompetencen og igen andre har selv kompetencen internt. TLHA

15 Overvejelser under udarbejdelse af Private / familie fonde / erhvervsdrivende fonde - Advokater - Bestyrelser Offentlige / Organisationer / Erhvervsdrivende fonde - Faglig komité - Forsknings udvalg Lettere tilgængeligt, mere alment forståeligt sprog, gerne appellere til følelser, gerne illustrationer, uden naturligvis at gå på kompromis med din integritet, faglighed og projektets kvalitet. Du skal også passe på med at tale ned til målgruppen, som ofte er vant til vanskeligt tilgængeligt læsestof af en anden faglig karakter. Højt fagligt indhold, meget facts relateret, gerne illustrationer, tabeller, men pas at det ikke bliver for indforstået! Mange fonde ligger vægt på kvaliteten af forskningen, hvorfor dit projekt skal fremstå professionelt og ambitiøst. Mange fonde har fagligt kompetente medarbejdere/udvalg eller eksterne eksperter, der laver en indstilling til bestyrelsen. Husk at få afklaret om denne fond evt. sender din ansøgning til ekspertvurdering så er den meget faglige, højt videnskabelige ansøgning naturligvis relevant For begge gælder: Få en kollega eller anden til at gennemlæse din ansøgning TLHA

16 Overvejelser under udarbejdelse af Læs og følg ALTID vejledningen Fonde er også forskellige omkring, hvilke krav de stiller til ansøgningens udformning. Generelt kan disse krav opdeles i: - Ansøgningsskema + vejledning - Ansøgningsvejledning u. skema - Ingen ansøgningsvejledning TLHA

17 Overvejelser under udarbejdelse af Ansøgningsskema + vejledning - Ansøgningsskemaet og vejledningen SKAL læses og følges. - Alle felter SKAL udfyldes har du ikke relevant information til feltet, sæt da et lille -, så ved fonden, at du har taget stilling. - Overskrid IKKE angivne sideantal på eksempelvis projektbeskrivelsen - Husk ALLE relevante bilag Tænk på at fonden netop har lavet proceduren for at lette arbejdsbyrden med ansøgningerne beslutningstagerne skal måske læse ansøgninger! Nogle fonde er benhårde og bruger mangler i ansøgningen til at frasortere uanset om du har et godt projekt eller ej! Andre fonde vil rekvirere yderligere materiale men gør dig selv og fonden den tjeneste, at materialet er i orden fra starten. Såfremt du skal lave en populærbeskrivelse i ansøgningsskemaet, så sørg for at den virkelig ER en populærbeskrivelse og ikke farvet af din faglighed få en udenforstående til at læse den. TLHA

18 Overvejelser under udarbejdelse af Ansøgningsvejledning Andre fonde har en generel vejledning som eksempelvis: Ansøgningen fremsendes som brev og bør indeholde: Formål og baggrund for projektet, Projektets ansvarlige institutioner/ personer, Budget, Finansieringsplan oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag, samt øvrige finansieringskilder. Når der i vejledningen står bør så læs SKAL, medmindre oplysningerne ikke er relevante for dig / dit projekt. Mange ansøgere følger ikke vejledningen og mange bedømmere bliver irriterede, når vejledningen ikke følges. Lad være med at irritere de personer, der har medindflydelse på bevilling eller ej. Ingen ansøgningsvejledning Nogle ofte mindre fonde har ingen ansøgningsvejledning. Her kan du evt. følge de råd og vejledninger, du finder på efterfølgende sider. TLHA

19 Overvejelser under udarbejdelse af Fondsansøgningens indhold og struktur Uanset om der anvendes ansøgningsskema eller ej er det relevant at overveje nedenstående. Listen giver et overblik over, hvad en god ansøgning kan indeholde: Følgebrev Kort introduktion Behovsspecifikation Formål og resumé Præsentation af forsker og universitet Populær beskrivelse til offentliggørelse Projektbeskrivelse Projektets titel Historie og baggrund for problemstillingen Formål og mål Målgruppe og behov Metode Samarbejde Praktisk gennemførlighed Etiske aspekter Forventede resultater herunder formidling heraf Nyhedsværdi Tids- og aktivitetsplan Budget og finansieringsplan CV evt. CV for primære samarbejdspartnere Øvrige bilag TLHA

20 Overvejelser under udarbejdelse af Følgebrev / Forsidebrev I Følgebrevet er det første dokument, der læses og kan være grundlag for enten at komme i betragtning eller at få afslag. I andre tilfælde læser nogle udvalgs-/ bestyrelsesmedlemmer kun dette brev, hvor en enkelt eller to medlemmer læser hele ansøgningen og udarbejder en indstilling til den øvrige bestyrelse/ udvalg. Derfor er det vigtigt, at det er interessant, fængende, relativt kort og præcist. Følgebrevet bør indeholde: Kort introduktion en kort fængende overskrift og indledning træk evt. forventet hovedresultat frem eks. Støtte til bekæmpelse af yverbetændelse hos malkekøer. Det må gerne være følelsesbetonet. Nævn og tak, hvis du tidligere har opnået støtte til projektet eller et andet projekt i relation hertil. Projekttitlen skal også nævnes her se i øvrigt under projektbeskrivelse. Behovsspecifikation beskriv dit behov for midler, specifikt beløb ansøgt, samt hvad netop det beløb skal anvendes til. Det giver fonden følelse af ejerskab og involvering TLHA

21 Overvejelser under udarbejdelse af Følgebrev / Forsidebrev II Formål og resumé introducér projektet kort med formål, baggrund/historie, målgruppe/interessenter, metode, samarbejde, samt forventede resultater. Anvend ord fra fondens formål/fundats, således at det er tydeligt, at netop dit projekt passer ind i fondens interesser. Hvis fonden eksempelvis lægger vægt på det innovative, skal du understrege nyhedsværdien i dit projekt. Præsentation af forsker og universitet kort præsentation af forsker og universitet. Brevet bør være en blanding af populært sprog, faglighed og perspektivering af projektets betydning. Kan være ca. 2-3 sider men hvis du kan holde det på 1 side er det godt. Arbejdet med følgebrevet bør være en kontinuerlig proces gennem hele ansøgningsskrivningen. Ved udarbejdelsen heraf skal du tænke på din modtager, og hvilket sprog du skriver i. TLHA

22 Overvejelser under udarbejdelse af Populær beskrivelse til offentliggørelse Nogle fonde vil gerne have et kort, populært resumé, de evt. kan anvende til offentliggørelse. Her kan du vælge at skære ned på følgebrevet og gøre noget mere ud af denne beskrivelse. Ved udarbejdelsen heraf skal du overveje dit sprog nøje og udrydde meget vanskelige faglige udtryk. Offentliggøres beskrivelsen vil målgruppen være meget bred. Det skal være en fængende beskrivelse af projektet, hvor hovedvægten skal være på projektets nyheds- og nytteværdi. Få en udenforstående til at læse og korrigere populærbeskrivelsen. Kan være ca. ½-1 side eller i forhold til fondens begrænsninger. Vær meget opmærksom på målgruppen lægmand, forskere uden for feltet eller forskere indenfor feltet TLHA

23 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal afspejle det høje faglige niveau og kvaliteten i dit projekt, hvorfor du naturligvis ikke skal gå på kompromis med din integritet og faglighed i forsøget på at målrette din ansøgning. Du skal dog stadig have stor fokus på fondens motiver i forhold til dit projekt. Derfor er det vigtigt at understrege projektets formål, forventede resultater og hvorledes de kan anvendes. Under udarbejdelsen af projektbeskrivelsen skal du have fondens formål i baghovedet. I det efterfølgende gennemgås projektbeskrivelsens elementer: Projektets titel Det er vigtigt at vælge en indbydende, sigende titel, der opsummerer kernen i projektet. En projekttitel der eksempelvis lyder Undersøgelse af xxx-kromosomer på indvirkningen af xx fortæller ja at det er en undersøgelse, men ikke hvad undersøgelsen betyder og for hvem. Så hellere XX-kromosomers betydning for udvikling af xx-sygdom i svin Arbejd kontinuerligt med din titel under hele ansøgningsproceduren. TLHA

24 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Historie og baggrund for problemstillingen En kort og fængende beskrivelse for baggrunden for projektet, der skitserer nuværende problemstillinger på projektets faglige område. Her kan inddrages facts som eksempelvis antallet af svin der får af xx-sygdom, påvirker eksporten med kr. XX vær dog sikker på at alle facts er korrekte. Formål og mål Her beskrives formålet med projektet i relation til de/ det skitserede problemstillinger i foregående afsnit, altså hvilke problemstillinger søger projektet at løse. Der opstilles klare, håndgribelige mål, som projektet kan evalueres på, evt. indenfor en given tidsramme. Træk dine hovedhypoteser tydeligt frem det er vigtigt, at det er helt klart, hvor du vil hen med projektet. Det er en væsentlig parameter, som fondene vurderer dit projekt på. TLHA

25 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Målgruppe og behov - Hvem løser det pågældende projekt et problem for? Og hvad betyder det for dem, at få løst dette problem? Metode Hvordan vil du løse problemet og opnå dine mål? Vær meget specifik og realistisk med hensyn til metoder, tidsrammen og de menneskelige ressourcer det vil øge din troværdighed og tilliden til din faglige ekspertise. Eksempelvis: pas på med at skrive dyreforsøg skriv hellere hvilke dyr, du laver forsøg på, da dyreforsøg ofte kan give læseren uhensigtsmæssige associationer. TLHA

26 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Samarbejde herunder præsentation af evt. samarbejdspartner, fordele ved samarbejdet og redegørelse for kompetence- og arbejdsfordeling. Mange fonde bedømmer samarbejdspartnerne i forbindelse med en vurdering af sandsynligheden for projektets gennemførsel. Ofte vil en ansøgning have en større gennemslagskraft og sandsynlighed for at blive godtaget, hvis du har et bredt netværk med i projektet. Nogle fonde ser gerne, at projektet har et internationalt sigte: hvis du har internationale samarbejdspartnere så fremhæv det. Andre fonde har stor fokus på det danske her kan du fremhæve tværgående danske samarbejder. Praktisk gennemførlighed herunder antallet af og evt. navne på medarbejdere på projektet, arbejdssted, tilgængelige ressourcer etc. Husk på at fonden ligeledes vurderer, hvorvidt projektet udføres i stabile omgivelser i forbindelse med projektets gennemførlighed. TLHA

27 Overvejelser under udarbejdelse af Projektbeskrivelse fortsat Etiske aspekter hvilke etiske overvejelser er der taget hensyn i forhold til projektets gennemførsel. Herunder indhentede tilladelser til forsøg hos de videnskabsetiske komiteer. Forventede resultater herunder formidling heraf hvilke resultater forventes og hvad betyder det for målgruppen. Hvordan påtænkes det, at erfaringerne og resultaterne formidles til de relevante modtagere? Hvordan vil den opnåede viden blive omsat til praksis, hvor vil du publicere data etc.? Nyhedsværdi perspektivér nyhedsværdien i forhold til de beskrevne problemstillinger TLHA

28 Overvejelser under udarbejdelse af Tids- og aktivitetsplan Så vidt muligt udarbejdes en foreløbig, realistisk og overskuelig tids- og aktivitetsplan for projektet. Det kan gøres som et Gantt diagram med tiden på x-aksen og aktiviteter på y-aksen. Diagrammet kan suppleres med oplysninger om, hvem der varetager hvilke opgaver. TLHA

29 Overvejelser under udarbejdelse af Budget og finansieringsplan Budgettet skal være gennemarbejdet og gennemskueligt, gerne med en udførlig redegørelse for eksempelvis: løn, rejser, udstyr/apparatur, overhead. Desuden skal budgettet have en tidsramme. Finansieringsplanen skal indeholde oplysninger om; egenfinansiering, offentlige bidrag, midler fra andre fonde, samt øvrige finansieringskilder. Desuden med angivelse af hvad der er søgt og allerede bevilget til projektet. Se finansieringsplanen som noget positivt hvis en eller flere fonde allerede har støttet dit projekt, kan det have en afsmittende effekt. Check altid fonden for specifikke krav til budgettet. Budgettet er meget essentielt, da det er én af de første ting fondenes beslutningstagere ser på og studerer nærmere end nogen anden del af projektet. Det realistiske, gennemskuelige og velovervejede budget hjælper beslutningstagerne til at vurdere projektets gennemførlighed. TLHA

30 Overvejelser under udarbejdelse af CV evt. CV for primære samarbejdspartnere CV et bør reflektere, at du har en solid faglig baggrund (erfaring, forskningsarbejde, uddannelse etc.) for at opnå projektets forventede resultater. CV et for dig selv og evt. nære samarbejdspartnere er ligeledes for fondens beslutningstagere en garant for projektets gennemførsel. Herigennem skal de kunne vurdere dine og evt. projektets samlede faglige kompetencer til at føre projektet succesrigt til ende. Øvrige bilag Fonden kan have specifikke krav til bilag. Her nævnes en række bilag, som kan have relevans for dit projekt: - Publikationsliste giver også beslutningstagerne et indblik i dine faglige kompetencer - Projekt- og samarbejdsaftaler med din arbejdsgiver, afdeling, institut eller eksterne samarbejdspartnere - Grafiske illustrationer eller lignende til understøtning af projektmaterialet - Seneste reviderede regnskab - Støtteskrivelse fra vejleder/institutleder det giver fonden mulighed for at se, at der er vilje til at indlejre projektet i instituttet. Der kan også være støtteskrivelser fra fagfolk fra andre institutioner, som har forstand på emnet, eller fra institutioner, som er interesserede i projektets resultater. TLHA

31 Overvejelser under udarbejdelse af Send en Få en udenforstående evt. kollega til at gennemlæse og korrigere en i forhold til fondens formål. Lav evt. et checkskema ud fra formålet eksempelvis lever ansøgningen op til fondens krav om innovativ, kvalitet, klinisk forskning, etc. Check at alle formalia er overholdt. Undersøg evt. hvor mange eksemplarer fonden ønsker. Enkelte fonde har også regler om, hvorvidt materialet må sammenhæftes (af hensyn til senere kopiering) eller lignende. Vær opmærksom på at mange fonde ønsker ansøgningen pr. post, da de har vanskeligt ved at håndtere elektronisk fremsendte ansøgninger. TLHA

32 Overvejelser efter behandling af Ventetid Mange fonde har behandlingstider mellem 2-6 måneder så hav tålmodighed Ring til fonden hvis du ikke hører fra dem og er i tvivl om, de har modtaget din ansøgning. Men lad være med at ringe gentagne gange. TLHA

33 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Følg op på din ansøgning både ved bevilling og ved afslag. Afslag - Hvis du ikke føler, du fik en ordentlig begrundelse for dit afslag så ring medmindre fonden generelt ikke giver afslagsbegrundelser. Det kan give dig gode råd til næste gang, du skal søge om midler. Spørgsmål af relevant karakter kunne være: 1. Hvorfor fik projektet afslag? 2. Hvilke forslag og forbedringer kan anbefales? 3. Hvilke tvivlsspørgsmål blev rejst angående projektet? 4. Var budgettet realistisk? Var det ansøgte beløb realistisk? 5. Var fordelene for fonden klare? Tilstrækkelige? 6. Er det muligt og realistisk at genansøge? Hvornår? 7. Har fonden forslag til andre finansieringskilder til dette projekt? TLHA

34 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Bevilling - Målet med opfølgning efter en bevilling er at opbygge en god relation til fonden. Opfølgning kunne bestå af en eller flere af følgende initiativer: 1. Fremsende personligt takkebrev til fonden 2. Fremsende presseudklip omkring projektet hvor fonden er nævnt 3. Fremsende rapport over projektets status og fremgang 4. Fremsende publikationer med anerkendelse af fondens støtte 5. Anerkendelse på evt. hjemmeside med beskrivelse af projekt 6. Vær villig til at stille op til fondens arrangementer og fortælle om dit projekt/resultater TLHA

35 Overvejelser efter behandling af Opfølgning Ved projektmilepæl eller projektafslutning: 7. Invitation til laboratoriet med rundvisning og præsentation af resultater 8. Afrapportering i form af regnskab (husk det skal være sammenligneligt med dit tidligere budget) Især punkt 8 vil fonden sikkert selv stille krav om. Så HUSK at du selv kan gøre en række initiativer for at bevare den gode relation til fonden og dermed gøde jorden for fremtidige bevillinger. TLHA

36 Overvejelser efter behandling af Egen opfølgning Til eget erfaringsgrundlag er det anbefalelsesværdigt at lave et overblik over: hvilke fonde du søger hvilke fonde du får afslag fra hvilke fonde du får bevilling fra og hvor meget På den måde har du en oversigt over din egen succesrate og måske en bedre fornemmelse for, om du skal ændre på din ansøgningspraksis. TLHA

37 Afsluttende bemærkninger Egen opfølgning Det er ikke en eksakt videnskab at skrive er, derfor skal nærværende råd og vejledning betragtes som vejledende og ikke som en facitliste til. Fondene er en uhomogen gruppe, der har meget forskellige krav og formål. Her er det forarbejdet og erfaringen, der tæller. Får du muligheden, så skal du gribe chancen og blive evaluator / udvalgsmedlem i en fond / organisation / forskningsråd eller lignende. Den bedste erfaring, du kan få, er at læse andres ansøgninger og opbygge en fornemmelse for, hvad der virker og hvad der bestemt ikke virker i en ansøgning. TLHA

38 Chekliste - ansøgning Formål Hvad prøver jeg at opnå med mit projekt? Hvorfor er mit projekt vigtigt? Metode Hvordan vil jeg opnå ovenstående? Tidsramme Hvor langt er jeg nu? Medmindre det er et helt nyt projekt. Hvor lang tid tager projektet? Ressourcer Hvor mange penge skal jeg bruge? Hvilke typer af udgifter vil jeg få? Hvor stort anslår jeg mit materiale/driftsforbrug til? Hvor mange medarbejdere skal jeg bruge? Hvilke ressourcer er allerede til min disposition? Samarbejdspartnere Hvem samarbejder/bør jeg samarbejde med? Resultater Hvilke resultater forventer jeg af projektet Interessenter Hvem er mit projekt vigtigt for? Samfund, dyr, mennesker etc. Betingelser Hvilke krav/betingelser kan jeg acceptere i forbindelse med tildeling af midler? TLHA

39 Chekliste undersøgelse af fonde I Har du komplette og korrekte kontaktinformationer om fonden? Støtter fonden det specifikke faglige område, du søger ressourcer til? Indikerer fonden interesse i dit land, geografiske område (eks. EU), institution eller lign. Kan fonden søges? Vær opmærksom på at nogle fonde ikke modtager ansøgninger. Støtter fonden den type midler, du ønsker at ansøge om? Eksempelvis støtter nogle fonde ikke konferencer og seminarer. Har fonden tidligere støttet et projekt af samme karakter som dit? Dette kan både være en fordel og en ulempe afhængigt af fondens holdning hertil. Nogle fonde støtter en type projekt én gang for at gå foran med et godt eksempel. Andre fonde støtter et område generelt. Få afklaret hvilken type den pågældende fond er. TLHA

40 Chekliste undersøgelse af fonde I Støtter fonden større projekter som involverer et antal af organisationer, evt. inkl. offentlige partnere? Vurder hvorvidt dit eget projekt falder i denne kategori, og hvorvidt fonden bør søges på basis heraf. Uddeler fonden midler i det omfang du vil ansøge om? Søg ikke en fond om kr , hvis de aldrig har givet mere end kr til en ansøger. Og modsat søg ikke en fond om kr , hvis de har en minimumsgrænse på kr i bevilling. Stiller fonden krav om matching funding eller enedonator? Undersøg hvorvidt fonden ønsker matching funding, dvs. at andre fonde skal give lige så meget til projektet. Hvis ja, skal du naturligvis ikke ansøge netop denne fond om det totale budget for dit projekt. Modsat kan nogle fonde have præferencer for at være ene-donator. Accepterer fonden hele projektbeskrivelser eller foretrækker de korte brevforslag? Bør du sende en forespørgsel før en hel ansøgning? Måske har fonden præferencer på dette område. Hvem sidder i bestyrelsen/fagligt udvalg? Er der habilitetsproblemer? Eller hvis der sidder et medlem, som har godt kendskab til dit fag- og projektområde, vil det nok være positivt. TLHA

41 Steder at søge ekstern finansiering Kraks Fonde & Legater , Bog: ca. Kr. 960,00, kan lånes på alle folkebiblioteker Vejviser til legater og fonde, 10. udgave, Billesø og Baltzer, Bog: ca. Kr. 845,00, udgives også på CD-Rom, kan lånes på folkebiblioteker I Statstidende offentliggøres alle offentlige støtteordninger. Forskerstøtte Enheden RegionH, FIE har også en database. Hvis jeres ender kan i oprette jer på +databasen/ Hvis der er problemer kan I henvende jer hos Mette Nørregård Poulsen, SUND som er FIEs kontaktperson TLHA

42 Eksempel på bedømmelsesskema Qualifications of the members of the research group Please assess the scientific qualifications of the participating scientists in relation to this project. Scientific disciplines of importance to the project Please assess if all relevant aspects of scientific disciplines important to the project are adequately addressed. Composition of the research group Please evaluate if the composition of the participating institutions and research groups is appropriate as regards the implementation of the project and utilisation of the potential results. Objective Please assess the scientific objective of the project. Originality Please assess the originality of the project in relation to International research in the relevant area Fundamental research and research value/impact It is the aim of the Research Council to promote fundamental Research within the agricultural and veterinary research area. Scientific method Please assess if the proposed methods are the best available and if the research group has access to the necessary facilities. Project / work plan Please assess if the work plan is realistic and coherent. Collaboration Please assess if the proposed collaboration incl. the management, organisation and co-operative commitment provides the necessary interaction and synergy between the participants. Innovative value Please assess the innovative value of the project Opportunities for young scientists Please assess whether the project provides opportunities and Scientific challenges for young scientists and if the project is suitable for the proposed educational aspects. Overall grade of the project Please give the project an overall grade between 1 (inadequate) and 5 (excellent). Overall scientific assessment Please fill in any detailed comments on the subjects you have ticked off in the assessment form and please indicate if you find that any important aspects are missing from the proposed project. TLHA

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017 Oplæg i Fundraising Frederikshavn September 2017 Intro. - Kom godt i gang med fundraising Fundraisingkilder fonde og puljer Den gode ansøgning Gennemgang af cases i grupper Spørgsmål Emner Morten Ryesgaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ofte vil man både søge offentlige støtteordninger og private fonde til et og samme projekt!

Ofte vil man både søge offentlige støtteordninger og private fonde til et og samme projekt! UP FRONT EUROPE Tendruovej 20 C DK-8543 Hornslet Tel.: +45 86 15 85 11 mail@upfronteurope.dk Indledning Der findes mere end 10.000 fonde i Danmark og der udloddes hvert år betydelige beløb til en lang

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Indhold til konceptbeskrivelse af ideen: Skriftstørrelse 12 Max

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital Budgetlægning Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet 1 På Amager Hvidovre Hospital er forskningen en del af hverdagen >500

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø Marts 2012 Side 1 Klaus Rosenfeldt Jakobsen, krja@fi.dk Sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Informationsmøde 21. marts 2012 Aarhus Universitet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning SYDDANSK UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet Sidst. redigeret 07.10.08 lpo Ansøgning om et Oticonstipendium Navn: Adresse: Cpr.nr.: Telefonnr.: E-mail: Specialeprojektets titel: Beskrivelse af

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HÅNDBOG OM FUNDRAISING

HÅNDBOG OM FUNDRAISING HÅNDBOG OM FUNDRAISING SÅDAN OPTIMERER DU DINE CHANCER FOR AT FÅ PROJEKTSTØTTE INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Det gode projekt... 4 2. Forberedelse før du søger støtte... 5 2.1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere