Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole"

Transkript

1 Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR

2 Kære elev og elevforældre - årgang 2014/2015 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole i et lokalsamfund, der emmer af liv er en unik mulighed. Er der noget, som Vejle er kendt for, så er broen. De fleste af os, hvis ikke alle, har kørt over Vejlefjordbroen og nydt en fantastiske udsigt over vandet til begge sider, de nye byggerier og havnepartiet. Langt de fleste havne er bygget op med en indsejling og moler, der tager kraften af havets brusen og gør det sikkert og lettere at færdes på vandet. Når skoleåret begynder, forlader du den trygge havn - dit hjem. Du stævner ud, som det hedder på maritimt, og kommer ud på det åbne hav. Derude er du sammen med alle de andre elever ombord på det skib, der hedder GE14/15. Langt de fleste dage vil livet ombord være præget af, at der er dagligt arbejde, som skal udføres for at skibet kan fortsætte sin færd. Nogle dage vil det være perfekt sejlervejr med muligheder for store oplevelser. Andre dage er vejret hårdt, og der skal knokles ekstra hårdt for at holde skuden på ret køl. Alle dage kræver arbejde af større eller mindre omfang. Alle dage rummer muligheden for at tage ansvar og giver også muligheden for at gemme sig lidt, når man har brug for en pause, og vide, at der er andre, som tager over. Det er fællesskabets gave. Målet er, at du kommer sikkert til den næste havn, der er sommerferien I mellemtiden vil du forhåbentlig opleve, at rammerne på GE bliver en ny havn. Et sted, hvor du kan tanke energi og tryghed. Hvor du føler dig hjemme og kan være dig selv. Skoleåret 2014/15 er begyndelsen på et nyt kapitel i dit liv, som har potentialet til at forandre dit liv for altid. Alle elever har store forventninger til, hvad skoleåret vil bringe. For nogen er det naturlige forventninger. Andre tør måske næsten ikke have forventninger. Vi håber at kunne sætte dine håb og drømme fri, så du giver dig selv lov til at forvente det bedste af dig selv og af os andre. Alle vi, der er ansat på GE, har en klar målsætning om at være nærværende i mødet med dig, og møde dig i øjenhøjde og med respekt og omsorg. Til gengæld forventer vi også, at du tager medansvar for, at dit efterskoleophold kommer godt i gang og skoleåret igennem hele tiden har den rigtige kurs. Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at dele liv med dig og være med til at indfri de mange forventninger - og mere til! Med venlig hilsen Helle og René Brorson Forstanderpar side 2

3 INDHOLDSPLANER FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk. 3, skal skoler, der optager undervisningspligtige elever, fastsatte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og indskrive slutmålene i indholdsplanen. Indholdsplanerne skal for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler offentliggøres på skolens hjemmeside. Efter 21, stk. 2, skal det i indholdsplanen beskrives, hvorledes kurset opfylder hovedsigtet gennem undervisning og samvær. ADRESSE, Grejsdalsvej 176, 7100 Vejle Skolens telefon: Skolens fax: Hjemmeside: Kontoret er normalt åbent fra Mellem 15 og kan man ikke forvente, at telefonen bliver taget, da der oftest kun er lærere på skolen, som passer undervisningen. Om aftenen og i weekenderne træffes vagtlæreren på skolens telefonnummer. I dagtimerne vil det oftest være os, der tager telefonen: René Brorson Helle Brorson Simon Skals Lise Jakobsen sekretær viceforstander skolemor forstander BESTYRELSEN VED GREJSDALENS EFTERSKOLE 2014 Formand Jette Rosendal (valgt i 2013 af GE s venner) Kauslundevej Middelfart Jette Rosendal Øvrige medlemmer Allan Kristensen, Børkop (2014, repræsentantskab) Emil Andersen, Fredericia (2009, repræsentantskabet) Andreas Bryld Hansen, Sole Skov (2011, repræsentantskabet) Line Munk Friis, Løsning (2012, repræsentantskabet) Poul Steen, Vejle (2012, Indre Mission, Vejle) Kurt Madsen, Give (2013, repræsentantskabet) Helle Bergholt, Børkop (2014, Indre Mission, Vejle) Kristian Kristensen, Vejle (2007, GE s elevforening) Lars Vangsgaard, Kolding (2013, repræsentantskabet) formand side 3

4 10. KLASSE I 10. klasse kan du vælge mellem to studieretninger: 10.mii (medie, innovation og iværksætteri) og Tro & Lederskab (maksimalt 15 pladser). Basisfag Alle elever i 10. klasse har basisfagene dansk, engelsk (niveaudelt), matematik og religion på gymnasieniveau. I matematik, dansk og engelsk er der altid to lærere på, så du bliver sikret udfordring på netop dit niveau. Målsætningen er gode præstationer ved sommerens afsluttende prøver. Derudover er der mulighed for at vælge fysik og tysk til i et 2-lektioners halvårsfag med formålet at vedligeholde kompetencerne og give indblik i, hvad der kræves på ungdomsuddannelserne. I disse fag gives årskarakter, og der vil være mulighed for at komme til den skriftlige tyske prøve. 10.mii - STUDIERETNING PÅ 10. ÅRGANG I 10mii ønsker vi, at du tilegner dig handlemuligheder, viden og mod til at blive en aktiv medspiller i det 21. århundredes globale og digitaliserede verden. Derfor arbejder vi med digital læring i projektorienterede forløb, hvor du producerer dig frem til viden og kompetencer. Det bliver praktisk, innovativt og præget af medier. Du skal smage på virkeligheden gennem hele processen fra idé til færdig virksomhed/produkt. Den daglige undervisning bærer præg af innovative tilgange til læring. Vi vurderer løbende, hvordan det går. Det gør vi ved at give dig en karakter i medborgerskab og for din innovations-, projektleder- og mediekompetence. Vi vil også vurdere din arbejdsindsats. Skoleåret afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, hvor du skal vise alt, hvad du har lært i 10mii. Sammen med dit afgangsbevis vil du vil få et kompetencebevis med dine 10mii-karakterer og en beskrivelse af dine personlige kompetencer. På afgangsbeviset vil der være en samlet karakter for 10mii-fagene. Projektforløb I løbet af skoleåret skal vi arbejde med fire forskellige projektforløb, hvor vi prøver fire forskellige grene af innovation. Det kan f.eks. være at designe og indrette udemiljøet på skolen eller finde på idéer til en forlystelsespark. I hvert forløb skal du lære at bruge tre nye værktøjer: et innovationsværktøj, et projektlederværktøj og et medieværktøj. I forløbene vil vi have relevante samarbejdspartnere f.eks. en virksomhed eller organisation på eller uden for skolen. Målet med projektforløbene er, at du får lov til at arbejde med innovation, projektledelse og medier hele vejen fra idé til færdigt produkt, og at du vil opleve at dit arbejde vil have værdi for andre end dig selv. Medborgerskab I medborgerskab skal du forholde dig til verden omkring dig. Vi ønsker, at du kommer til at se dig selv som verdensborger i en global verden. I faget beskæftiger vi os med forløb, der indeholder elementer fra samfundsfag, historie, privatøkonomi og naturfag. Du får ny viden og bliver udfordret til at tage stilling og forholde dig kritisk til de historier, du dagligt møder i medierne. Nogle gange vil indholdet i medborgerskab have sammenhæng med det, vi laver i vores projektforløb. side 4

5 Studie, job og personlig udvikling Her arbejder du med dig selv; dine styrker og svagheder - hvor har du udviklingspotentiale? Hvad har du det godt med at lave? I undervisningen arbejder vi ud fra forskellige persontypemodeller. Din uddannelsesparathed er i centrum, så du bliver godt forberedt til din ungdomsuddannelse. Du skal lære at skrive en god ansøgning og et cv, samt lære hvordan du går til en jobsamtale. På den måde styrker du dine muligheder for at stå godt i forhold til at søge læreplads eller fritidsarbejde efter 10. kl. Som en ekstra gevinst får du coachingsamtaler tre gange i løbet af året, hvor du og din udvikling er i centrum. Studieteknik Du skal udrustes til at klare dig godt i dit videre studieliv, derfor har vi valgt at sætte fokus på studieteknik. Her skal du bl.a. lære, hvordan du tager de gode noter og holder styr på dem, laver den gode præsentation og hvordan du planlægger din studietid. Du skal lære at bruge forskellige digitale redskaber. Iværksætteri I iværksætteri arbejder du med dit helt eget projekt hele året igennem, lige fra ideudviklingsfasen til endelig markedsføring. Måske går du med en lille iværksætter i maven og har lyst til at prøve at starte din egen virksomhed, eller måske har du nogle ideer til et socialt iværksætterprojekt. Du får mulighed for at afprøve om din idé er bæredygtig. 10.TL - STUDIERETNING PÅ 10. ÅRGANG Tro&Lederskab er GEs svar på en slags Kristendommens ABC. Vi forsøger hele tiden at finde nye, sjove, gode, spændende og udfordrende veje til tro og kristendom. Vi ønsker grundlæggende at udforske, hvad det vil sige at være kristen i en moderne verden. Vi taler rigtig meget tro og teori i klassens timer, men vi lader os også udfordre af spørgsmålet om, hvordan tro og kristendom kan få praktisk betydning ind i vores liv nu og her. I løbet af skoleåret tager klassen bl.a. på en tre-dages klostertur og et syv-dages outreach til Israel. Derudover deltager klassen i diverse arrangementer og ture ud af huset, hvor vi bruger og afprøver alt det, vi har lært i Tro&Lederskab. AFSLUTNINGSTUR JUNI 2015 Skoleåret afsluttes med lejrskole med to overnatninger for alle elever. Formålet med turen er at give tid og rum til at få sagt pænt farvel til venner og veninder, skrive mindebøger og hygge. Destinationen kan variere fra år til år. ALTERNATIV UGE En uge hvor undervisningen er aflyst, og vi prøver at arbejde på nye måder og på tværs af klasser og fag. Vi vil typisk arbejde med et bestemt tema som f.eks. at skabe et minisamfund, lave et performanceprojekt, eller noget helt tredje som rykker ved vores normale rammer og roller. Formålet med ugen er at flytte grænser og se andre muligheder hos den enkelte, i fællesskabet og mellem fagene. ANDAGTER Hver morgen og aften holder vi andagt ca. 10 minutter. Med andagterne ønsker vi at for- side 5

6 midle den kristne tro gennem undervisning og forkyndelse, så man har et grundlag, hvormed man kan tage stilling til budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser. Til andagterne skal der naturligvis være ro og man skal sidde på sin egen plads. Andagterne er obligatoriske. ANKOMST Lørdag den 9. august skal 2.-års-eleverne møde på skolen kl. 15. Formålet er hygge og samvær inden de nye elever kommer. Søndag den 10. august må nye elever på Grejsdalen ankomme mellem kl og Der vil være mulighed for at blive installeret på værelset, hilse på værelseskammeraten og få en kop kaffe eller saftevand, inden velkomstfesten begynder kl BASISREGLER I et hjem er der normalt samværsregulerende regler. Det har vi også på Grejsdalen. De skal medvirke til at skabe tryghed for både forældre, elever og personale. Vi har 3 basisregler, hovedregler om man vil. Hvis elever overtræder en af disse regler, vil det få konsekvenser. Du kan læse om de 3 basisregler og konsekvenser under hhv. Euforiserende stoffer og alkohol, Drenge- og pigegang og Samarbejde. BETALING I skoleåret 2014/2015 er ugeprisen kr ,- i 43 uger. Undervisningsministeriet yder elevstøtte i forhold til husstandsindkomsten fra Elevstøtten er betinget af, at eleven opholder sig på skolen. Hvis eleven er hjemme på undervisningsdage, obligatoriske weekender eller udlandsrejse af anden grund end sygdom, vil der ikke kunne modtages elevstøtte for den uge, hvorfor et beløb svarende til skolens tabte indtjening vil blive opkrævet af hjemmet. Udebliver en elev uden forudgående aftale fra et obligatorisk weekendarrangement, der kører parløb med en forlænget weekend, vil der blive opkrævet et strafgebyr på kr. 500,-. Er der tvivlsspørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte skolen. Der betales et depositum ved indmeldelse på kr ,-. Ved gennemførelse af skoleåret udbetales depositum minus evt. skyldige beløb. På første elevbetaling opkræves kr ,- til diverse materialer. Dette beløb vil blive brugt til dækning af mistede bøger, ekstra materialer samt udgifter, hvis eleven ødelægger noget. Når beløbet er ved at være brugt, vil vi kontakte hjemmet. Desuden betales i første opkrævning kr ,- for ipad. Ved gennemført skoleår må man beholde ipad en uden yderligere omkostninger. Afbrydes skoleopholdes i utide vil der blive opkrævet kr. 100,- pr. resterende skoleuge, hvis man ønsker at beholde ipad en. BROBYGNING Eleverne i 10. klasse skal i obligatorisk brobygningsforløb i en uge. Det bliver for dette skoleår uge 48 - altså sidste uge i november. Brobygningen foregår primært på byens uddannelsesinstitutioner. Elever på 10. årgang skal derfor tilkendegive, hvor de gerne vil i brobygningsforløb. BYNÆR EFTERSKOLE Vi ligger midt i Grejsdalen ved Vejle knap 10 min. fra Vejle gågade. Det giver os utrolig side 6

7 mange fordele. Hver måned har eleverne to friaftener, hvor de om aftenen har mulighed for at gå i biografen, gå på restaurant eller andre muligheder. Samtidig har vi en aftale med DGI-huset, der giver eleverne mulighed for gratis fitness og svømmehal. Bybussen går lige uden for skolen og det tager ca. 10 min. ned til banegården. Indtil kl kan du frit tage ned i byen, hvis du ikke har undervisning eller rengøringspligter. COMPUTER Alle får i skoleårets introperiode udleveret et appleprodukt til brug i undervisningen. Produktet er det primære arbejdsredskab på alle klassetrin. Eleverne kan frit benytte skolens trådløse netværk frem til kl hver dag. Herefter forventes al elektronik lukket ned. Eleverne forventes at være koncentrerede i undervisningen. Ved misbrug af elektronikken til fx at være online på sociale medier i undervisningen eller til spil, kan maskinen inddrages, og eleven vil blive stillet papir og blyant til rådighed til udfærdigelse af skolerelatereet arbejde. Vi ser mange positive muligheder i elevernes tilgang til it, men er samtidig opmærksomme på eventuelle negative virkninger på elevernes sociale udbytte af opholdet på skolen. Skolen forbeholder sig derfor ret til at inddrage elevens elektronik og/eller programmer ved overdrevent brug eller misbrug, som efter vores vurdering skader eleven og elevens efterskoleophold eller som er i strid med gældende regler på området. Skolens it-ansvarlige er ansvarlig for skolens it-udstyr - du er ansvarlig for dit eget. ipad og evt. computer er elevens og hjemmets ansvar. Det vil sige, at skolen ikke påtager sig noget ansvar i forhold til tyveri, beskadigelse eller andres brug og/eller misbrug af din hardware, herunder anvendelse af ulovligt kopierede programmer, musik, spil og andet uoriginalt materiale. Ordningen vil løbende blive evalueret. CYKEL Det er meget vigtigt, at du har en køreklar cykel med lys. Den skal altid stå på rette plads og være låst. Hvis der er behov for reparationer af fejl og mangler, sørger eleven selv for at disse udbedres hos en cykelhandler. Hvis ikke dette sker, vil skolen sørge for det og sende regningen til forældrene. Der ligger 3 cykelhandlere inden for 2 kms afstand. Undgå udlån af cyklen for din egen skyld. Det er flere gange sket, at en udlånt cykel er blevet stjålet nede i byen. Vi anbefaler, at man kører med cykelhjelm. DANSK SOM ANDETSPROG På GE tilbyder vi faget Dansk som andetsprog tre timer om ugen. Her arbejder vi med kultur- og sprogforståelse, så eleverne bliver klædt på til at indgå i dagligdagen både fagligt og socialt. Underviseren har efteruddannelse i dansk som andetsprog fra Efterskoleforeningen. DAGSRYTME De fleste dage følger et bestemt mønster - med mulighed for improvisation Obligatorisk morgenrytme med værelsestjek, morgenmad, nyheder og morgensang time side 7

8 time Kaffepause time time Obligatorisk middag time time Kaffe time time time Rengøring (ikke alle elever) Obligatorisk aftensmad Studietid med mulighed for lektiecafé Aftensang herefter oftest frivilligt program Elever på værelserne Godnat DIGITAL UNDERVISNING På har vi til skoleåret 2014/15 igen bygget videre på vores satsning på digital undervisning. Med kr ,- som tilskud i ryggen kan eleverne frit vælge mellem ipad, Macbook Pro eller Macbook Air. Apples produkter er intuitive og rummer et stort potentiale i undervisningen. Elektronikken kan bl.a. være med til at skabe læringsmiljøer, der tager afsæt i den enkelte elev, med forskellige muligheder for differentiering af undervisningen. Ved at inddrage de digitale medier i undervisningen vil vi også skabe et læringsrum, der matcher de krav, som stilles i det 21. århundrede. Vi vil gøre eleverne studieparate ved bl.a. at give dem en digital bevidsthed og kompetencer, de kan bruge i deres videre studieforløb. Undervisningen vil gøre brug af digitale læringsmidler, såsom podcast, video, musik og film, og her bliver ipad en det digitale samlingspunkt for elevens produktioner i undervisningen. Ved første skolebetaling opkræves en ekstra betaling på kr ,- for det hele. Hvis du af forskellige årsager bliver nødt til at afbryde opholdet i løbet af skoleåret, vil du blive opkrævet et beløb, der svarer til det resterende beløb af indkøbsprisen, hvis du ønsker at beholde ipad, eller Macbook. Den billige pris er altså betinget af ophold på skolen. DRENGE- OG PIGEAFTNER Formålet med drenge- og pigeaftner er via opdeling i køn at styrke det sociale fællesskab blandt henholdsvis piger og drenge. Eleverne skal have en spontan, positivt styrkende oplevelse på et tidspunkt, hvor lærergruppen vurderer, der er behov for en sådan, set ud fra de forskellige behov der er for piger og drenge. DRENGE- OG PIGEGANG - BASISREGEL 2 På Grejsdalens bor piger og drenge på separate værelsesfløje og gange. Piger har ingen side 8

9 adgang på drengeafsnit, og drenge har ingen adgang på pigeafsnit. Den regel skal være med til at skabe tryghed for elever, forældre og personale. Overtrædelse af denne regel vil normalt medføre bortvisning fra skolen. Der vil dog ca. 2 gange om måneden være åben hhv. drenge- og pigegang, så man kan få indtryk af, hvordan vennerne har indrettet sig. ELEVBANK Skolen har en elevbank, og her bør eleverne have deres penge opbevaret, da skolen ikke kan påtage sig ansvaret for penge, som er andre steder. Desuden har alle elever en pengeboks med personlig kode. Elevbanken er åben i middagspausen mandag til fredag, så det er ikke nødvendigt at ligge inde med større beløb. Lommepenge kan indsættes direkte til elevbanken i Jyske Bank - konto Husk at påføre elevnummer + elevnavn. Det er muligt at låne penge på kontoret. Vi fraråder stærkt, at eleverne låner penge af hinanden! Lad desuden være med at friste andre ved at have penge liggende til offentligt skue. ELEVGRUPPE Skolen optager for tiden ca. 80 elever i alderen år, der fordeler sig ligeligt mellem drenge og piger. Optagelserne finder sted i kronologisk orden. Skolen kan dog til enhver tid afvise en ansøger, der ikke lever op til skolens kriterier om studievillige og socialt kompetente elever. Før endelig optagelse kan finde sted, skal alle ansøgere på et besøg, som bl.a. inkluderer en optagelsessamtale. Elevliste kan rekvireres af relevante myndigheder på skolens kontor. ELEVTING OG ELEVRÅD På Grejsdalens har vi et elevting. Elevtinget har reel indflydelse på forskellige elementer i hverdagen, som fx mobilregler. Nogle ting, kan dog ikke diskuteres. I lærerrådet aftaler vi fra år til år en grundlov, som ikke står til diskussion. Rent praktisk afvikles møderne ca en gang om måneden om aftenen - på samme tid, som forstanderens fællestime ville blive afviklet. Elevrådet sammensætter sammen med elevtingets formand, som er en lærer, en dagsorden, som Tinget følger. Elevrådet består af to elever fra hver årgang. Medlemmerne vælges efter ca. en måned af skoleåret. Rådets opgave er at være talerør for elevholdet og bl.a. være medansvarlige for forskellige arrangementer i årets løb. Det kunne være: 1. Venneweekend I løbet af efteråret holder vi på GE venneweekend. Til venneweekenden får alle elever mulighed for at invitere en ven hjemmefra på besøg. Der er lavet et program til weekenden, så alle bliver aktiveret. Aldersgruppen er år. Arrangementet begynder lørdag kl og slutter søndag kl Arrangementet koster 100,00 kr. for deltagere. 2. Søskendeweekend Én gang i løbet af foråret holder vi søskendeweekend. Det er for alle søskende i aldersgruppen 8-14 år. Det er en helt fantastisk weekend, hvor man som søster eller bror får lov til at opleve hverdagen på en efterskole. Samtidig er der lavet et sjovt og hyggeligt program, og eleverne får lov til at vise sig fra deres allerbedste side. Arrangemen- side 9

10 tet begynder fredag eftermiddag kl og slutter lørdag mellem og Galla juni Årets helt store fest er vores gallaaften, og det plejer at være en helt fantastisk aften, som alle glæder sig meget til. Eleverne kommer i deres fineste robe. Der skal spises god mad, danses lancier, grines og hygges sammen. En rigtig festaften i elevernes tegn. Herudover er der et regentpar (kongen og dronningen), som efter traditionen vælges blandt fortsætterelever af det tidligere regentpar og som har klart definerede opgaver. 1. Gensynsweekend november For en kort bemærkning stiller vi skarpt på fortiden. Alle, der var en del af elevholdet 2012/13 kan kommer på besøg og genopleve efterskoledagene. 2. Bryllupsweekend maj Den obligatoriske weekend i maj får bryllupsklokkerne til at kime. Ét stort rollespil løber af stabelen. Rigtig hyggeligt. 3. Design og bestilling af årstrøjer Hvert år bestilles en trøje med specialdesignet hold-logo på. Regentparret vælger typen af trøjer og sørger for at et logo bliver valgt. EUFORISERENDE STOFFER OG ALKOHOL - BASISREGEL 1 Man må ikke indtage, være i besiddelse eller påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, mens vi på skolen har ansvaret for eleven. Det samme gælder på rejserne til og fra skolen. At være påvirket af euforiserende stoffer betyder derfor også, at du i weekenderne ikke kan have et misbrug, da hash og andre euforiserende stoffer har en sløvende og negativ effekt på misbrugeren i op til otte uger. Overtrædelse af denne regel vil i udgangspunktet medføre bortvisning fra skolen. EVALUERING Både forældre og elever får mulighed for at evaluere. Herudover forestår ledelsen en løbende evaluering og justering af dagligdagen med inddragelse af alle interessenter - væsentligst personalet. Skolens selvevaluering er at finde på skolens hjemmeside og her ligger også vores undervisningsmiljøvurdering. EVENT Indre Missions Ungdom i Danmark inviterer hvert år til Event. Arrangementet er for teenagere og foregår hen over en weekend. Programmet er bredt sammensat og dækker fra bibeltimer over smågrupper til koncerter. Den pågældende weekend er Event weekendprogrammet på Grejsdalens. FAG På har vi tre forskellige typer fag: De obligatoriske fag, 10. klasses fag og valgfag (for antal timer i de enkelte fag: se timefordeling). Alle skal vælge 3-4 valgfag og heraf skal mindst ét af fagene være et bevægelsesfag. I princippet sætter kun fantasien grænser for hvilke valgfag, der kan oprettes - dog skal fag have tilslutning fra ca. 10 elever. Du kan på vores hjemmeside se en nærmere beskrivelse af, hvad de forskellige fags side 10

11 indhold og mål er. OBLIGATORISKE FAG FOR ALLE Dansk Engelsk Matematik OBLIGATORISKE FAG FOR 8. OG 9. KLASSE Kristendom Historie Samfundsfag Fysik/kemi Biologi Geografi Tysk OBLIGATORISK FAG FOR 9. KLASSE Idræt OBLIGATORISKE FAG FOR 10. KLASSE Religion OBLIGATORISKE FAG FOR ELEVER PÅ 10. KLASSETRINS 2 STUDIERETNINGER Tro & Lederskab Lead Out Inside Out Outreach Israel The Good Life Hands On Speak Up Medie & Kommunikation Iværksætteri Projektforløb Medborgerskab Studie & Job Vi følger folkeskolens fagrække, og undervisningen fører frem til folkeskolens afsluttende prøver efter 9. og 10. klassetrin. Fælles Måls formål, læseplan og øvrige beskrivelser følges i undervisningen. VALGFAG (ikke alle valgfag afvikles hele året, men i kortere moduler) Adventure Badminton Band Billedkunst Bogart Drama Fitness Flagfootball Fodbold, drenge Fodbold, piger Foto Gourmet og det søde liv Hockey Håndbold IT og kommunikation Kun for drenge Kun for piger Kreativ zone Lektiehjælp Løbehold Mountainbike Musik Musikanalyse og -historie Psykologi Robitics Skolekor Sløjd Surrounded (lillekor) Spansk Tekstildesign Teori og hørelære Volley Alle fagbeskrivelser kan ses på hjemmesiden! FORSIKRINGER Man har selv ansvar for medbragte ejendele. Elevernes ejendele bør være låst/låst inde, når de ikke er i brug, og GE påtager sig intet erstatningsansvar for elevernes ejendele. Eleven - og dermed forældre eller værge - er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som eleven måtte forvolde på skolens eller andres ejendom. Vi opfordrer til, at man er dækket af en familieforsikring til brug ved privat ansvar samt til dækning af de ejendele, der medbringes på skolen. Desuden anbefaler vi, at forældrene overvejer en ulykkesforsikring. side 11

12 I forbindelse med lejrskoler i udlandet er der behov for en rejseforsikring. Har man ikke sådan en, så vil der fra skolens side blive tilbudt en rejseforsikring, som så kan tegnes for denne ene rejse. FORÆLDREARRANGEMENTER Flere gange i løbet af skoleåret indbyder vi forældre og familie til besøg på efterskolen. Vi har erfaret, at det betyder rigtig meget for eleverne, at deres familier bakker op om disse arrangementer - derfor anbefaler vi, at man får noteret arrangementerne i en kalender og sætter dem øverst på prioriteringslisten. Lørdag den 27. september inviterer vi til hyggelig dag for hele familien - program senere. Søndag den 28. september afholdes Efterskolernes dag fra I er velkomne og fyld gerne bilen med gæster! Fredag den 10. oktober afholdes udviklingssamtaler med klassens team. Teamet kan indkalde forældre. Fredag den 21. november afslutter vi en alternativ uge. Vi er ved at planlægge indholdet, men reserver dagen, da vi måske inviterer til et arrangement af en slags. Onsdag den 7. januar afholdes Efterskolernes Aften - I er velkomne og fyld gerne bilen med gæster! Udviklingssamtalerne afholdes 23. januar. Igen er teamet klar til samtalerne. Yder mere kan man blive ringet op af en faglærer, hvis vedkommende ikke sidder med i teamet Informationsaften for elevholdet afholdes 29. april fra 19 - ca. 21. Translokationsfest den 26. juni 2015 kl. 16. Invitation følger. FRIAFTEN Du må have 2 friaftner om måneden. På en friaften må du tage ned i byen, ud at spise, i biografen m.m., men vagtlæreren skal altid vide, hvor du tager hen. Normalt skal du altid være tilbage til kl. 21, men hvis fx filmen varer længere, kan der dog laves specialaftaler. FRITAGELSE FRA UNDERVISNING Hvis man af en eller anden årsag gerne vil have fri fra skole, så kan det kun ske, hvis forældrene beder barnet fri. Det er udelukkende forstander eller viceforstander, der kan give eleven fri. I forhold til betaling i forbindelse med fritagelse: Se under betaling. FRITID I fritiden har man mulighed for at bruge skolens hal, øve sig i musiklokalet, gå en tur i sløjd, være kreativ i kreahuset. Der er selvfølgelig mulighed for at slappe af i dagligstuen, på lærerværelset eller på værelset. Der kan også spilles bl.a. pool, wii, bordtennis eller bordfodbold. Vi arbejder målrettet mod at forøge fritidsmulighederne på og omkring skolen og tager gerne elevtinget med på råd. Efter kl må skolens område kun forlades med tilladelse fra vagtlærerne. GÆSTER Som elev har man naturligvis mulighed for at vise sit andet hjem frem for venner og fami- side 12

13 lie. Hvis man får gæster, præsenteres de for vagthavende lærer. Der er i særlige tilfælde overnatningsmuligheder på skolen. Det skal aftales inden torsdag middag. Skolens regler og dagsrytme følges af gæsterne. Der opkræves et mindre beløb for kost og logi på 50,- kroner pr. døgn (kr. 100,- for en weekend). Beløbet opkræves af den elev, der har besøg. Vi vil gerne påpege, at man på efterskolen indtræder i et fællesskab - og for at det kan vokse og styrkes - og man kan få det fulde udbytte af det - så er det ikke optimalt at have gæster hver uge. Frem til efterårsferien er skolen lukket for besøg af gæster hjemmefra, så det nye elevhold kan få de bedste vækstbetingelser. HAL Vi har en meget fin og næsten spritny hal. Den kan frit benyttes i fritiden. Der er frihed under ansvar. Det betyder bl.a. at man skal bruge sko egnet til indendørs brug, når man er i hallen. Man kan have skoene til at stå i en skoreol i hallen. HVIS SKOLEOPHOLDET AFBRYDES Når man begynder på GE, er det naturligvis med udsigten til gode oplevelser, masser af venner og lærdom i rige mængder. Desværre oplever vi engang imellem at skulle tage afsked med elever. Ved afbrudt skoleophold inddrages depositum (kr ) under alle omstændigheder. For hjemmet er der 4 hele ugers opsigelse af samarbejdet. En uge går altid fra mandag til fredag. Hvis eleven stopper fra den ene dag til den anden, skal der altså stadig betales for 4 ugers ophold. Eleven kan fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Hvis undervisningen fortsættes i opsigelsesperioden betales almindelig forældrebetaling. Hvis skolegangen ophører før udløbet af opsigelsen, betales fuld ugepris. I tilfælde af en permanent hjemsendelse på grund af overtrædelse af skolens regler betales kr ,- i afbrydelsesbebyr og eleven har karantæne på skolen den resterende del af pågældende skoleår. Konverteres bortvisningen til midlertidig karantæne, dækker forældre/ værge skolens tab af statstilskud i den pågældende periode og betaler fuld ugepris. INFORMATIONSAFTEN FOR 15/16 - ONSDAG 29. APRIL Informationsaftenen er den aften, hvor de kommende elever er på besøg. Det kommende elevhold mødes og får bl.a. hilst på hinanden i klasserne. De får fortalt om dagligdagen på en efterskole, og får i det hele en lille forsmag på, hvad der venter dem. En aften, som bager op under forventningsglæden INKLUSION Inklusionsloven i Danmark betyder, at hver skole skal definere, hvordan der arbejdes med inklusion. På GE opererer vi med stamklasser. Ud af disse stamklasser har vi mulighed for, inden for inklusionslovens rammer, fx at tilbyde en mindre holddannelse og/eller tolærer-system, som sikrer at elevens individuelle, særlige behov bliver imødekommet. Ved visitering af kommende elever har vi opdelt visitationen, sådan at det ikke er en opgave, der klares af en person i ledelsen, men er fordelt på de enkelte klassetrin blandt ledelsens tre medlemmer. Det giver et bedre samlet overblik over de enkelte klassers side 13

14 sammensætning. INTROUGE Da det for mange er en stor omvæltning at starte på efterskole, veksler den første uge mellem undervisning og introduktionsforløb. Der er nedsat et planlægningsudvalg, og alle lærere deltager i afviklingen med ansvar for forskellige opgaver. Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges fra bunden, derfor er introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever de hinandens svage og stærke sider, så de indser at alle har styrker. Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så eleverne veksler mellem samvær i deres trivselsgrupper, klasser og teams og i det store fællesskab. INSTRUMENTALUNDERVISNING Du kan vælge at modtage solo-undervisning for øvede i sang eller på et instrument. Der er et begrænset antal pladser hvert skoleår. Prisen er kr ,- og du får ca. 25 x 22,5 minutters undervisning. Er du nybegynder, så samler vi så vidt muligt undervisningen på hold. Her kan det fx være 3 elever i 45 min eller 2 elever i 30 min. Prisen for holdundervisning er kr ,- pr. skoleår. Spiller du et instrument, som vi ikke selv kan tilbyde solo-undervisning i, så har vi mulighed for at kontakte den lokale musikskole, men vi kan ikke love, at vi her kan finde det rigtige tilbud. JESUSCAFÉ Cirka hver 14. dag vil der om aftenen være et tilbud om Jesuscafé. Det er et internt arrangement, der har til formål at styrke det kristne fællesskab på skolen. Eleverne har medindflydelse på, hvad der skal ske til disse caféaftener. Ofte vil der være en masse fællessang (lovsang) understøttet af et lovsangsband bestående af elever, og der vil være en gæst til at fortælle om et aktuelt emne i forhold til det at være kristen. Mest af alt kan tilbudet sammenlignes med en IMU-afdeling, teenklub eller lignende kirkeligt ungdomsarbejde. Vores volontør er hovedsageligt vært i Jesuscafé. KALENDER Se på de bagerste sider... KNALLERT Hvis man ønsker at få sin knallert med på skolen, skal både elev og forældre skrive under på, at knallerten er i lovlig stand, og eleven har kørekort. Knallerten må kun benyttes til og side 14

15 fra skolen. I den kommunale ungdomsskole er der mulighed for at deltage i knallertundervisning. KOSTPOLITIK Sund mad er basis for en sund krop. Dette er udgangspunktet for kostpolitikken på Grejsdalens Efterskole. Køkkenet er bemandet med faglært personale, der brænder for at skabe den bedste kvalitet, og personalet kan fuldt ud leve op til det store ansvar, det er, at servere ernæringsrigtig, veltillavet, velsmagende og indbydende kost til skolens elever og medarbejdere. Køkkenet køber friske og sæsonens råvarer i det omfang kvaliteten er bedst. De er bevidste om, at hvert måltid skal være en oplevelse, og der er sat fokus på kreativitet og god kvalitet i det daglige arbejde. Vi er bevidst om, at netop kosten i samspil med den daglige motion er den livsstil, der danner grundlaget for sunde og raske elever samt medarbejdere. VI VIL GERNE OPNÅ DETTE MED VORES KOSTPOLITIK At skabe og bevare sunde kostvaner hos elever og medarbejdere. At fremme elever og medarbejderes præstationer gennem bedre energi og koncentration i løbet af dagen. Efterskolens elever og medarbejdere kommer til skolen med individuelle kostvaner. For at imødekomme denne forskellighed er det derfor også vigtigt for os, at kunne tilbyde forskellige ting i dagligdagen. 6 måltider om dagen, for at dække energibehovet for enhver, hvad enten appetitten er stor eller lille. DE 8 KOSTRÅD Kostpolitikken tager udgangspunkt i de otte kostråd, som er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. De otte kostråd er: 1. Spis frugt og grønt 600 gram om dagen 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød 6. Spis varieret 7. Sluk tørsten i vand 8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen HVORDAN LEVER VI OP TIL DE 8 KOSTRÅD PÅ EFTERSKOLEN? Maden skal være frisk og veltilberedt, ernæringsrigtig og varieret. Maden skal fortrinsvis bestå af friske råvarer, afpasset den aktuelle årstid. 7.30: Morgenmad Cornflakes, havregryn, hjemmelavet müsli, havregrød, havrefras, rosiner, frisk frugt, rugbrød og hjemmebagt franskbrød, mælk, hjemmelavet yoghurt, vand, kaffe og the : Forfriskning side 15

16 Frisk frugt, boller, rugbrød, leverpostej, agurk, gulerødder, vand : Middagsmad En varm ret, hjemmebagt brød, koldt vand. Salatbar hver dag, med mindst 6 forskellige ting Fredag vil der blive serveret frokostbuffet, bestående af pålæg, samt en lun ret, da vi tænker på de elever, som skal hjem til deres forældre og have varm aftensmad : Forfriskning. Kan bestå af: Grovboller, rugbrødsboller, vand, frisk frugt : Aftensmad Rugbrød og franskbrød, pålæg, lune retter, fiskepålæg, mælk, vand, frisk frugt : Aftenforfriskning Kan bestå af: Hjemmebagt brød, kage, knækbrød, vand, kaffe og te. Weekend mad: Typisk bliver der serveret brunch om lørdagen omkring kl Lørdag eftermiddag bliver der hygget med kage/varm kakao osv. Vagtlæreren bestemmer egentligt selv deres weekender, og vi prøver at opfylde deres ønsker. Lørdag aften er der en varm ret, som kan være lasagne, fyldte pandekager, hotdog, pizza. Søndag ligner meget hverdagen, dog starter dagen senere. Det er mest i weekenderne man hygger med kage, popcorn, kakao, da vi også synes, at der skal gøres lidt ekstra ud af dem. KRISTEN SKOLE hviler på et kristent grundlag. De ansatte har deres gang i en luthersk kirkekontekst. Vi ønsker, at elevsammensætningen på GE er bred. Der skal være elever med kristen baggrund og elever, som i mindre grad føler tilknytning til kirke og tro. Målet er at fremme respekt, accept og venskaber på tværs af livssyn og -opfattelser. En anden fordel er, at vores elever med kristen baggrund får mulighed for i trygge omgivelser at få stillet spørgsmål til deres tro, lytte til personalets trosforsvar og dermed blive mere personligt afklarede, inden de fortsætter på ungdomsuddannelserne. De elever, for hvem tro og trosliv ikke betyder så meget, får rokket ved nogle fordomme og får et værdifuldt indblik i, hvorfor nogen satser hele tilværelsen på et liv i tro. Vores kristne grundlag afspejler sig i vores hverdag: Vi har fælles, obligatorisk morgen- og aftenandagt Vi synger bordvers eller beder bordbøn til middagsmåltidet På skemaet er der ugentlige kristendomstimer Vi deltager i kristne arrangementer både på landsplan og lokalt - ofte er dette frivilligt, men det kan ske, at det er obligatorisk Gudstjeneste eller søndagsfejring er en naturlig del af weekendprogrammet Vi giver tilbud om smågrupper og Jesuscafé Den lokale ungdomskonsulent fra Indre Missions Ungdom, Benny Rand, kigger side 16

17 jævnligt forbi Vi ønsker, at vores hverdag er præget af, at Grejsdalens er en kristen skole med tryghed og omsorg og respekt for den enkelte, og derfor tvinger vi ikke til tro. KØKKENARBEJDE Alle elever skal i løbet af skoleåret deltage i lettere, forefaldende køkkenarbejde. Det er vigtigt, at man går positivt ind i denne opgave, så tingene kan fungere, og vi alle kan få mad og rene tallerkener hver dag. Køkkenarbejdet løses generelt efter reglen om, at mange om opgaven er hyggeligere og hurtigere end få. Eleverne har som minimum fem køkkendage fordelt på tre dage en uge og to dage en anden. Sidst på skoleåret samles der op for at sikre, at alle har nået de fem. LEJRSKOLER Vi har i årets løb tre lejrskoler. Den lille og to store. Den lille lejrskole er en tur med to overnatninger i København. Formålet med turen er at give eleverne et indblik i hovedstadens pulserende liv og kulturtilbud. De store skoleture går uden for landets grænser. Den ene går i dette skoleår til en storby i Europa. Tidligere er turen gået til Budapest, Prag og Paris. Destinationen for turen er i dette skoleår Toscana, Italien. Turen er for 8., 9. og 10.mii. 10.Tro & Lederskab tager samtidigt til Israel for på nærmeste hold at opleve det land, som har fyldt så meget i deres undervisning. Turens formål er, at give et indblik i israelsk kultur og historie. Anden skoletur går til Østrig, hvor alle elever skal lære at stå på ski. Turen ses som en del af idrætsundervisningen på GE. LEKTIECAFÉ I forbindelse med studietiden mellem kl og skal der laves lektier, så man er godt forberedt til næste skoledag. Ved du på forhånd, at du har nogle særligt udfordrende lektier, så kan du med fordel sætte dig i lektiecaféen, hvor der vil være en lærer til stede, som hjælper med lektierne. MATERIALEKONTO I forbindelse med første skolebetaling skal der betales kr ,- ind på en materialekonto. Pengene vil blive anvendt, hvis der skal betales for bortkomne undervisningsmaterialer, ødelagt inventar eller større produktioner i fx Krea. Når og hvis materialekontoen er ved at være brug, så tager vi kontakt til hjemmet. MEDARBEJDERE Skolen har mange faggrupper: Ledelse, lærere, pedel, sekretær, køkkenleder, køkkenassistent, ernæringsassistentelev, rengøringsleder. René Brorson, forstander, Helle Brorson, skolemor og studievejleder, Simon Skals, viceforstander, Lene Rasmussen, lærer, Maibritt Kruse, lærer og tillidsrepræsentant, Bente Jakobsen, lærer og studievejleder, Brian Nissen, lærerrådsformand, side 17

18 Johannes Toftdal, lærer og informationssekretær, Bjarne Skinhøj, lærer og it-ansvarlig, Frederik Enevoldsen, lærer, Kirsten Ellerbek, lærer, Hanne Østergaard, lærer, Poul Mundbjerg, lærer, Sara Nielsen, lærer, Lise Jakobsen, sekretær, Tineneia Petersen, sekretærmedhjælper, Claus Dam, pedel, Thomas Langdahl, pedelvolontør, Mette Tindbæk, køkkenleder, Ellen B. Rahbek, køkkenassistent, Bianca Hansen, ernæringsassistentelev Jeanne Rasmussen, rengøringsleder, Joakim Hjorth, volontør, Mette Stagis, valgfag og vagtlærer Jette Risbjerg, tilkaldevikar vagt MEDBRINGELISTE Gennem det næste års tid danner Grejsdalens rammen om en ny hverdag. Derfor er der nogle ting, som er nødvendige at have med, for at man får det optimale ud af sit ophold. Andre kan med fordel medbringes. SKAL MEDBRINGES Sengetøj (dyne + pude), 2 x lagen og rullemadras. Sovepose og liggeunderlag. Lovpligtig cykel + cykelhjelm, trafikvest og lygter. GE tager ikke noget ansvar for evt. skader forvoldt på cyklen. Idrætstøj og idrætssko. Begge dele til både indendørs og udendørs brug. Tøj og regntøj til praktisk arbejde, udendørs ture m.v. Lommeregner, vinkelmåler, passer, lineal, usb-pen og skriveredskaber. Headset til computer Kurv eller pose til snavset tøj. Krus og tallerken til værelset + krus til vandautomaten Bordlampe Tæppe og håndklæder Drikkedunk KAN MED FORDEL MEDBRINGES Skoletaske (der skal stå tydeligt navn udvendigt på tasken) Bibel - vi bruger onlineudgave Ordbøger - vi bruger også onlineordbøger. Bærbar computer Musikinstrumenter (opbevaring er på eget ansvar) Badmintonketcher, bordtennisbat eller andre sportsrekvisitter Stikdåse på spareskinne side 18

19 Sangbøger og andagtsbog Fiskestang Kamera MOBILTELEFON Regler for brug af mobilen aftales med elevholdet via elevtinget. MUSIKANLÆG Der må medbringes musikanlæg på værelset under forudsætning af, at det bruges fornuftigt. Der må ikke spilles udendørs eller for åbne vinduer. Støjende anlæg kan inddrages for en periode. MUSIK UD AF HUSET Musikholdene og Surrounded arbejder frem mod forskellige arrangementer ud af huset. Korene kan medvirke ved arrangementer i vores bagland eller i folkekirkelig sammenhæng. MØDEPLIGT Man har møde- og deltagepligt til samtlige timer, der står på skemaet. Det samme gælder til morgen- og middagsmad, andagter og fællesarrangementer. Forældrene opdateres på ugentlig basis om elevens forsømmelser. NÆRHED OG TRYGHED For os er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer for vores elever. Det støtter vi på forskellige måder. Hver elev får en trivselslærer, som man kan gå til, hvis der er noget, der er svært eller sker andre ting omkring eleven, der er vigtige at tage hånd om. Trivselslæreren er samtidig en del af klassens team. På den måde sikrer vi os at komme hele vejen omkring den enkelte elev både personligt og fagligt. Det gør det også lettere for jer forældre at kontakte de voksne, som er omkring netop jeres barn. Skolens ramme for dagen og fællesskabet er også tænkt som faktorer, der skal være med til at skabe tryghed for at der er plads til den enkelte hos os. Vi skal være et hjem med tydelige rammer, som vi alle skal kunne fungere under. NØGLER Eleverne får udleveret nummererede nøgler til deres værelse, som de er ansvarlige for. Hvis eleven smider sin nøgle væk, skal låsen omkodes og der skal købes en ny nøgle. Dette vil koste kr ,-. Vi vil sende en regning på beløbet. OBLIGATORISKE OG FORLÆNGEDE WEEKENDER I løbet af skoleåret har vi nogle weekender, hvor eleverne skal være på skolen. Enten fordi, der er et arrangement, som de skal deltage i, eller fordi eleverne skal have fri på et andet tidspunkt. Derfor hænger forlængede og obligatoriske weekender sammen. Principielt kan man ikke få en forlænget weekend, hvis man ikke har været til den obligatoriske. Derfor får man også en regning på en skoleuge, hvis man ikke planmæssigt har fået fri fra en obligatorisk weekend, da man så ikke har opfyldt tilskudsbetingelserne om fem undervisningsdage på en uge. Udebliver eleven uden at der er blevet meldt fra, tillægges et strafgebyr på kr. 500,-. side 19

20 Nedenfor kan du se de obligatoriske weekender og den efterfølgende fridag: Weekenden august: Introweekend fri fredag 22. august Weekenden september: Familiebesøg & Efterskolernes dag fri mandag 22. september Lørdag 6. december: Program endnu ikke fastlagt fri mandag 1. december Lørdag 31. januar: OSO-/ Projektarbejde fri mandag 26. januar Weekenden februar: Skilejrskole fri torsdag-søndag februar Lørdag 21. marts: TeenTræf fri fredag 13. marts Weekenden april: Stortur fri mandag 20. april Lørdag 9. maj: Elevernes bryllupsfest fri fredag 15. maj PRAKTIK 9. klasses elever skal i uge 11 i praktik. Lærerne hjælper så vidt muligt med at finde et praktiksted, som lever op til elevens ønsker. Praktikken går fra mandag til torsdag. PROJEKTOPGAVE OG OSO Alle elever har i uge 5-6 OP-uge. I denne uge skal man enten skrive projektopgave (8. og 9. kl.) eller obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) (10. klasse). Projektopgaven skal lære eleverne at arbejde selvstændigt under et givent emne og lære forskellen på emnearbejde og projektarbejde. Arbejdet indeholder bl.a. fokus på problemformulering, informationssøgning, refleksion over problemstilling, fremstilling af produkt, administration af arbejdstid, samarbejde med andre, klargøring og gennemførelse af fremlæggelse for elever og lærere. Det samme kan langt hen ad vejen siges om 10. klasses obligatoriske opgave. Dog er der den væsentlige forskel, at OSO skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesbog og fremtidige uddannelsesvalg. OP-ugen skydes i gang med et par miniprojektdage i uge 3, hvor eleverne stiller skarpt på det emne, som de skal arbejde med. PRØVEPERIODE Uge Det væsentligste element er afvikling af folkeskolens afgangsprøver/ 10. klasseprøverne. Herudover planlægges undervisning og aktiviteter, så alle elever har indholdsrige og meningsfyldte dage, uanset om de går til prøver eller ej. Der indlægges særlige arrangementer i forbindelse med skoleårets afslutning. Beskrivelser tilføjes og justeres i løbet af skoleåret. Særskilte beskrivelser af forløbene kan indhentes på kontoret. RENGØRING Hele elevholdet er fælles om at holde deres andet hjem rent. Under ledelse af skolemor Helle bliver der lavet planer for daglig rengøring, fredagsrengøring, værelsesrengøring og afsluttende rengøring. Alle elever får tildelt et område, som de har ansvaret for over en given periode. RYGNING Rygning på GE er et tålt forhold, som rygerne igen og igen skal gøre sig fortjent til. Det kræver stor ansvarlighed fra rygernes side. side 20

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2015/2016 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014

Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Informationshæfte Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere