Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer"

Transkript

1 OVERGADEN OVEN VANDET 58 A, KØBENHAVN K statsbiblioteket.dk/sbci Evaluering af projekt Del din stemme Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer Danske Bank CVR/SE EAN juni 2013 Projektbibliotekerne 1) Hvad fik dit bibliotek til at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: For at udnytte netværk af indvandrere og for at øve os i at lave video, podcast m.m. I en lang periode har vi ikke haft meget fokus på indvandrergrupper og deres brug af og mulighed for at bruge bibliotekerne. Derfor var det en god lejlighed at komme i bedre kontakt til og bruge nogle af alle de indvandrere vi har i Ringsted Kommune. Derudover sås projektet som en hjælp til at udbrede kendskabet til Bibzoom og herunder Bibzoom World. Blågårdens Bibliotek: Det var et spændende projekt, der gav mulighed for at arbejde med frivillige på en ny måde. 2) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: At få erfaring med software og teknik i forholdt til kulturformidling via Podcast, Video og Skrift. At få kontakt til den kreative del af målgruppen i indvandrergruppen. At få disse kreative til at bidrage med indhold til Bibzoom/World og samtidig skabe opmærksomhed på såvel Bibzoom, Ringsted Bibliotek og Bibliotekernes tilbud. At få mere viden til indvandrernes kultur og tilgang til bibliotekerne. At få mere erfaring med at inddrage brugergrupper i forhold til at formidle bibliotekerne Ikke mindst er deltagelse i projekter i samarbejde med andre for os en mulighed for at vores medarbejdere kan prøve kræfter med projektverdenen, møde andre synspunkter og indgå i netværk. Så der er også et kompetenceaspekt i det for et lille bibliotek som vores, som ikke har de store midler eller personaleressourcer til at arbejde målrettet med udvikling og nye tiltag i større omfang i dagligdagen. Som nævnt i ovenstående punkt havde vi nok en forventning om, at det var nemmere at komme i kontakt med/knytte frivillige til projektet og hermed biblioteket. Vi har rigtig god kontakt til mange unge af indvandreherkomst i bl.a. vores lektiecafé, og havde nok tænkt at vi i dette projekt kunne nå den lidt ældre generation også Altså når målgruppen er udover ungdomsuddannelsesniveauet. Vi havde nok forventet at det havde været nemmere at sælge projektet og at nå ud at hverve frivillige.

2 Blågårdens Bibliotek: Mulighed for at engagerede frivillige, der på sigt kunne få mere ejerskab over deres bibliotek. Udbrede kendskabet til bibliotekets ungeprofil ved at fokusere på rekrutteringen af de unge. 3) Hvilke metoder har I gjort brug af i forhold til at rekruttere frivillige til Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Samarbejde med boligsociale medarbejdere i et område med mange indvandrere. Ringsted Bibliotek: PR via vores Facebook-side, PR via Ringsted Biblioteks hjemmeside. Video hvor vi selv laver et eksempel, er under udarbejdelse men ikke færdig p.t. Flyers og plakater i biblioteket. Men især! Netværke, dvs. ringe til nogen der kender nogen. Besøge institutioner. Være med til arrangementer. (NEVRUZ fest i Alevi foreningen i Ringsted, Forældredag på Dagmarkskolen hvor der fortrinsvis er Tyrkisk islæt, har afholdt filmarrangement for sprogskolen, Jævnligt talt med diverse lånere (fra bogbussen og fra udlånet) omkring del din stemme projekt og diverse andre kontakter i mit netværk) Dyrket kontakter i vores lektiecafe Blågårdens Bibliotek: Det tog lidt tid at komme i gang, og vores ide om at udnytte vores lokale netværk var ikke så let, som vi troede. Det var først da vi indgik et samarbejde med Ditte (tidligere projektleder af lokalmediet GadePressen og vikar på Blågårds Skole), at vi fik fat på de frivillige qua hendes kendskab til de unge og direkte kontakt til dem. 4) Hvilke metoder har henholdsvis virket - og ikke virket - i forhold til at rekruttere frivillige til projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: De boligsociale medarbejdere har en god kontakt til relevante beboere i området. Vi har tidligere søgt kontakt med bibliotekets egne medarbejdere, men uden held. Ringsted Bibliotek: Mest den personlige kontakt, det at fortælle om projektet mundtligt. Og så kræver det at man selv deltager Flyer kunne have været meget bedre eksempelvis. Tror hvis der havde ligget video, podcast m.m. om projektet og en visuel måde at fortælle om hvad projektet gik ud på, ville det have virket bedre. Blågårdens Bibliotek: Den forudgående relation og direkte kontakt til de unge, der har bidraget med anmeldelser, har været alt afgørende, mens det ikke har været muligt at engagerer frivillige udelukkende gennem pjecer og brede opfordringer. 5) Hvilken rolle har I spillet i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? - Hvorvidt har I direkte assisteret de frivillige i deres udarbejdelse af bidrag, og hvorvidt har de frivillige selv bidraget på egen hånd? Skanderborg Bibliotek: Vi har ikke deltaget i rekruttering eller udarbejdelse af bidrag, men udelukkende været med i planlægning og møder. Ringsted Bibliotek: Det har haft stor betydning, at jeg selv har deltaget og været med til at hjælpe dem med at formidle deres kultur. Det har omvendt krævet meget af mig som igangsætter, PR mand, journalist, fotograf, den der skulle kende teknikken, den der skulle sørge for at teknikken fungerede. Selv ud til arrangementer m.v. Skulle eksempelvis benytte Lektiecafeens pc er for at kunne publicere filmen. Filmemediet giver jo også specielt mange udfordringer! Det er også mit indtryk at hvis der havde ligget noget guf på bibzoom/world som indvandrerne fik vildt lyst til at formidle, ville der sikkert være flere bidrag.

3 Arrangementet med en kongelig affærer virkede rigtig fint. Fordi indvandrerne faktisk meget gerne vil lære om dansk kultur! Og filmen giver mulighed for at de forholder sig til Danmark, sprogligt, historisk m.v. Hvorfor ser Danmark ud som det gør i dag. De miljøer der er meget engageret i deres egen kultur er efter min opfattelse meget religiøse eller politiske. Og det vil projektet jo ikke have Projektet viser også noget om at de fleste indvandrere faktisk er velintegrerede og ønsker at kende mere til dansk kultur end til dansk kultur. I forbindelse med ovenstående vil jeg sige at der i forbindelse med forældredagen på Dagmarskole er store potentialer i at børnene optræder med Tyrkisk kultur og bedsteforældre fortæller om kulturen, da bedsteforældrene jo er født og opvokset med den tyrkiske kultur. Og det har i øvrigt stor værdi for børnene at optræde med denne tyrkiske kultur, men er fra dansk side også blevet nedpriorieteret og nærmest forbudt! Men grundet lockout osv. Er forældredagen jo rykket til sidst i maj måned. Blågårdens Bibiotek: Vi har assisteret de frivillige i udarbejdelsen af både skriftlige og mundtlige anmeldelser i varierende omfang. Der har været brug for konkret guidning i forhold til at komme ind på Bibzoom.world og i forhold til det tekniske omkring podcast. De ældste unge har stort set selv skrevet anmeldelserne, men har fået hjælp til korrekturlæsning og opsætning. 6) Hvilke oplevelser og erfaringer har I gjort jer, positive som negative, i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? Hvad har virket / ikke virket? - Alt afhængigt af, om I har skullet assistere de frivillige i forhold til deres udarbejdelse af bidrag eller de selv har bidraget på egen hånd. Ikke besvaret af Skanderborg Bibliotek. Ringsted Bibliotek: Det personlige plan virker bedst. At tale sammen! At blive klogere på hvad der rør sig i målgruppen virker godt. Personlig kontakt. Mange i målgruppen er også presset tidsmæssigt og eksamener m.m. Så det at engagere sig og have tid er lidt sværere. Der er også nogle sproglige ting der er barrierer for projektet tror jeg. Også selvom formidlingen skulle foregå på deres eget sprog. Jeg mener projektet kan danne grobund for yderligere samarbejde. At udnytte netværket også i forhold til andre ting. p.t. er der varmet op til noget mere Blågårdens Bibliotek: Der skal utvivlsomt være en eller anden form for gulerod for at motivere de frivillige i dette tilfælde biografbilletter. Relationen til de frivillige og den direkte opfordring til, at netop de ville være gode til at skrive anmeldelse er også en vigtig del af motivationsarbejdet. 7) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Skanderborg Bibliotek: Vi vil ikke gøre noget særligt for at fastholde de (få) frivillige, men vi vil se, om selve bidragene kan bruges til at nå gruppen. Ringsted Bibliotek: At fortsætte kommunikationen med dem vi allerede har kontakt til. Samarbejde om arrangementer, med udgangspunkt i at få dem til at kulturformidle. Arrangementer a la. en kongelig affærer Biblioteket kommer ud til deres arrangementer. Netværket er varmt p.t. og der er potentialer i at arbejde videre med at kulturformidle og få dem involveret i processen på den ene eller anden måde. Projektet har givet kontakt til en række aktører som fremover kan udvikle sig til gode samarbejdspartnere. F.eks. foreninger, modersmålsunderviser o.l. Vores kontakt til sprogskole i Ringsted er også blevet revitaliseret og har knyttet dem tættere på, hvilket vi kan bruge fremadrettet i et andet igangsat projekt. Både mht. til hvad biblioteket kan bruges til, men også i forhold til at øge kendskabet til de forskellige ansatte på biblioteket. Derved opnås en større synlighed blandt kommunens etniske borgere.

4 Blågårdens Bibliotek: Vi må konstatere, at det ikke er realistisk at fastholde dem som frivillige på længere sigt, men at relationen til biblioteket og kendskabet til bibzoom er blevet forbedret gennem projektet. 8) Hvorfor/hvorfor ikke vil I arbejde med fastholdelse af de frivillige fremover? Skanderborg Bibliotek: De er få, og i øvrigt delvis nogle, der allerede er i god kontakt med os. Der har via projektet vist sig mulighed for at komme i kontakt med andre mere relevante grupper af frivillige i området. Ringsted Bibliotek: Jeg mener generelt det er godt at have god kontakt til bibliotekets målgruppe. At involverer målgrupperne i kulturformidling. Ved at få frivillige i målgruppen får man adgang til deres netværk. Men også kendskab til hvad der rør sig i målgruppen. Eksemplet en kongelig affærer har bevirket at de frivillige har formidlet filmen til deres venner, familie og bekendte. Og selv set den igen. Tror at mange indvandrere er oprigtigt interesseret i dansk kultur. Blågårdens Bibliotek: De frivillige, vi har haft fat i, har været unge, der har oplevet det at skrive anmeldelser som en engangsoplevelse, men ikke ser sig selv som faste anmeldere. Via projektet er de blevet motiveret til at prøve noget nyt, men set i lyset af alle de forskellige projekter og tilbud, der er på Indre Nørrebro, skal der bruges meget motivationsarbejde, hvis man skal fastholde frivillige. 9) Hvilke ressourcer har det krævet fra jeres bibliotek i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Skanderborg Bibliotek: Der har som nævnt primært været brug for organisatoriske kompetencer. Ringsted Bibliotek: At arbejde ud af huset. Indvandrerne er meget positive, men har ikke for alvor kunnet se lyset i projektet. Projektet har krævet meget af min indsats; socialt, teknisk og kreativt (journalist m.m.) Projektet har været meget kompleks, hvorfor en længere projektperiode havde givet bedre mulighed for at udvikle kompetencer og sikre gennemslagskraft overfor målgruppen. Jeg tænker, at hvis det bliver for hektisk for de hvervede frivillige, eller at henvendelsen ikke syner gennemtænkt professionelt at de falder fra..? Blågårdens Bibliotek: Vi har måtte trække på ressourcer udefra i form af en person med relationer til potentielle flersprogede frivillige. De flersprogede frivillige har alle sammen talt forståeligt og flydende dansk udover det andet sprog, de har anmeldt på. 10) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold på jeres bibliotek? Skanderborg Bibliotek: I relativt ringe grad, men det var heller ikke i sig selv målet. Ringsted Bibliotek: Tror svaret ligger i ovenstående potentialer Men uden vores involvering, tror jeg ikke på at det kommer naturligt. Lige p.t. er det ikke så relevant, da vi er i en voldsom omstillingsperiode ang. hjemmeside og bibliotekssystem Men det har da åbnet op for at overveje det. Blågårdens Bibliotek: Vi har opnået den erfaring, at hvis vi skal skabe digitalt kulturindhold ved hjælp af frivillige, så kræver det mange ressourcer, som skal prioriteres i en travl dagligdag.

5 11) Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme bidraget til at styrke forholdet mellem flersprogede borgere og dit bibliotek? Skanderborg Bibliotek: Vi har fået en bedre indgang til at kontakte indvandrere deltagerne har forhåbentlig også fået et bedre kendskab til os. Ringsted Bibliotek: Alevi: Ja Sprogskolen inklusiv elever: Ja Indvandreforeninger: Ja Diverse andre kontakter: Ja Al udbredelse og interaktion er altid en fordel for biblioteket. Projektet viser at biblioteket har noget for alle og også er interesseret i at interagere med alle. Blågårdens Bibliotek: Det er ikke lykkes os at få Del Din Stemme forankret i det daglige bibliotekariske arbejde, og det har derfor ikke umiddelbart haft betydning for forholdet mellem flersprogede borgere på biblioteket. 12) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Skanderborg Bibliotek: Som platform har det fungeret ok, men det virker malplaceret at formidle fortællingerne via en musikplatform i stedet for at knytte dem sammen med den skriftlige, digitale litteraturformidling. Ringsted Bibliotek: For lidt indhold på Bibzoom/World, der kan friste målgruppen er min vurdering Så målgruppen har taget kultur andre steder fra, da det jo skal være kultur de selv har lyst til at formidle. Men det kan jo så give grundlag for ideer til indhold på Bibzoom/World Det er måske også lidt svært at finde? I hvert fald kræver det et kendskab til bibzoom og at man bruger det i forvejen. Jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om det i projektperioden ikke ville have været smart at samle biddragene, evt. også have dem på egen hjemmeside, på facebook o.l. Blågårdens Bibliotek: Der er lang vej indtil Bibzoom.dk/world for frivillige, der ikke nødvendigvis er vant til at bruge nettet til meget andet end at læse nyheder og være på Facebook. Samtidig har det været en udfordring, at Københavns Biblioteket har trukket sig ud af samarbejdet under projektperioden, hvilket gjorde vejen ind til Bibzoom endnu længere, fordi der skulle oprettes profiler på Statsbiblioteket. Men de frivillige har været positivt overraskede over indholdet på Bibzoom.dk/world og har givet udtryk for, at de vil bruge det igen, ligesom de vil introducere deres forældre til sitet. 13) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag via jeres bibliotek til andre borgere/samarbejdspartnere etc.? Skanderborg Bibliotek: Det har kun været gjort i mindre grad. Ringsted Bibliotek: Nej da ikke nogen bidrag p.t. Blågårdens Bibliotek: Det har vi ikke fået gjort så meget ud af, men til gengæld har de frivillige selv været gode til at dele deres anmeldelser på eks. Facebook, når de er lagt på Bibzoom.

6 14) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via bibliotekerne - og hvilke forslag til forbedringer har I? Skanderborg Bibliotek: Det er lidt vanskeligt at besvare, da Skanderborg er atypisk som indvandrerkommune Men vi bør nok i højere grad benytte biblioteksrummet i samarbejdet og kun i mindre grad klublokaler i boligområdet, men så løber vi modsat en risiko for ikke at nå så mange potentielle deltagere. Ringsted Bibliotek: Bruge video, podcast og artikler lavet af nydanskere til at visualisere hvad det er man har mulighed for. Jeg tænker at diskursen i Danmark i mange år har været at udlændinge skal bruge deres energi på at lære dansk og dansk kultur at kende. Derfor har mange ikke dyrket deres modersmål eller egen kultur. Mange i Ringsted har også været her så mange år, at deres kultur er den danske. For de ældre som har deres oprindelige kultur er en barriere at de ofte ikke har et særligt højt uddannelsesniveau og ikke dyrker kultur. Muligvis folkekultur Flersprogede er en stor og forskelligartet gruppe. Måske ville det være mere håndtérbart i et fremtidigt projekt hvis målgruppen var mere snæver og defineret. Måske er den nemmere at engagere folk i kortere seancer? Mere workshopsagtig? Måske er rammerne og målene lidt snævre, når vi er indenfor dette område. Her har vist sig at være andre potentialer, så udgangspunktet kunne måske være mere innovativt, således at det vigtige ikke nå specifikke mål, men at skabe noget nyt ud fra hvad deltagerne og målgruppen kunne ønske? Blågårdens Bibliotek: Vores erfaring viser, at relationen til den enkelte frivillige og belønning er væsentlig i forhold til motivationsarbejdet. Det skal nemmere at komme ind til indholdet på Bibzoom og resultatet, så man kan blære sig med, hvad man har lavet. 15) Hvordan har kontakten været med medarbejderne i projekt Del Din Stemme fra Statsbiblioteket? Skanderborg Bibliotek: Det har fungeret godt. Dog tror jeg man kunne vinde noget ved en mere langsigtet mødestyring. Skulle projektet fortsætte, kunne en opsplitning i en øst- og en vestdel også være en idé. Ringsted Bibliotek: Ok! Men det kunne være en idé at have en slags opstartskursus. Netværkskursus + få kendskab til de muligheder der er i software + fælles idegenrerering. Projektledelsen kørt effektivt og på skinner. Blågårdens Bibliotek: Gode, professionelle medarbejdere og altid klar til at svare på spørgsmål. 16) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Skanderborg Bibliotek: Målt i forhold til vores forventninger, har det været en succes, men det er et vanskeligt område at måle på. Det har givet meget overhovedet at deltage for Skanderborg Kommune er som nævnt en kommune med relativt få indvandrere. Ringsted Bibliotek: Fint! Lært meget og netværket er varmt. Produkterne er på vej! Som tidligere skrevet, havde jeg nok forventet at det ville være nemmere at rekruttere frivillige, men på den anden side ved jeg jo godt at det er svært, ligegyldig hvor godt og vigtigt vi synes indholdet er.

7 Vi har fået afprøvet nogle tekniske muligheder, og også fået øjnene op for at det ikke er ukompliceret f.eks. at lave optagelser m.v. Blågårdens Bibliotek: Vi har fået en tættere relation til de unge, der har været med i projektet, og de har fået kendskab til bibliotekets ungeprofil. Evaluering fra projekt Højvang, Skanderborg 1) Hvordan har I bidraget til projekt Del Din Stemme? Vi har lavet podcast med historier og fortællinger, som beboere i boligområdet har bidraget med. Det var beboere med anden etniske baggrund end dansk fra f.eks. Somalia, Congo og Afghanistan. 2) Hvad fik jer til at indgå i projekt Del Din Stemme? Vi synes, at det lød spændende at give mikrofonen til beboere med anden etnisk herkomst i vores område. De har mange oplevelser og historier med i bagagen, men har ikke nødvendigvis så mange at fortælle dem til/så mange muligheder for at komme til orde. Disse beboere bliver stolte og glade, når nogle interesserer sig for dem, deres liv og deres historier, og det ville vi gerne bidrage til. 3) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? At synliggøre de spændende, barske, sjove og anderledes historier/fortællinger, som beboere med anden etnisk baggrund end dansk ligger inde med. At gøre disse beboere glade for og stolte af at være med i projektet. At øge fællesskabet og kendskabet til hinanden og hinandens liv og historier i boligområdet. At beboernes historier/fortællinger fastholdes digitalt, så deres efterkommere kan få glæde af dem. 4) Hvilke konkrete metoder har I gjort brug af, og hvilke konkrete erfaringer har I gjort jer (positive som negative) i forhold til at rekruttere og involvere flersprogede frivillige til at indgå i digital kulturformidling via Del Din Stemme? Vi havde jo allerede god og megen kontakt med de frivillige, som deltog i projekt Del din stemme, så vi tog egentlig bare fat i dem og spurgte, om de ville være med, og så kom de. 5) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Som nævnt ovenfor var de frivillige i projektet nogle, som vi allerede samarbejdede med i flere sammenhænge, men vi ville gerne have flere gode kontakter til nye frivillige med anden etnisk baggrund, og det vi har erfaring med virker er, at gå ud at opsøge beboerne i området, lære dem at kende og derefter få dem involveret i frivilligt arbejde. Med hensyn til fastholdelse så er det vigtigt at lave arrangementer for de frivillige f.eks. en fest, en tur, en middag for de frivillige etc. 6) Hvilke ressourcer har det krævet fra jer i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Hvilke tanker har I gjort jer i den forbindelse? Det har krævet noget tid og noget koordinering både ift. at få fortalt de frivillige om projektet, få dem til at møde op, indtale deres historier/fortæller (lavet i samarbejde med projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration), og derefter snak og mailkorrespondence med BiblioteksCenter for Integration. 7) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold fremover? Vi arbejder på at lave et stort fortælle-projekt inspireret af projekt Del din stemme, fordi vi oplevede, at det virkelig løftede deltagerne at få lov til at være en del af noget og at få mulighed for at fortælle deres historier/fortællinger. Vi har ikke helt lagt os fast på endnu, hvilke produkter fortælle-projektet skal munde ud i, men vi kan godt forestille os, at nogle af fortællingerne ville skulle digitaliseres.

8 8) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Det har vi ikke tænkt så meget på/haft så meget fokus på, men vi er blevet opmærksomme på, at denne platform findes og har fortalt beboerne her i området om den og hvilke muligheder, der er på Bibzoom. 9) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag til andre borgere eller aktører? Vi ha fortalt vidt og bredt om projektet og de forskellige historier, som deltagerne bidrog med. Vi har tænkt at invitere deltagerne til vores fællesspisningsarrangementer, så man der kunne høre historierne inden spisningen. Vi har også snakket om at arrangere fortælle-aftner, hvor man kan møde op for at fortælle eller lytte til andres fortællinger. 10) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere - og hvilke forslag til forbedringer har I? Man skal have eller skabe et godt netværk af flersprogede frivillige og så få forankret det lokalt for at det virker bedst. 11) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på Skanderborg Bibliotek og med medarbejderne på projekt Del Din Stemme? Det har været super dog med et pludselig skift ift. hvem vi skulle samarbejde med. Men alt i alt helt fint og godt. 12) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Vi havde ikke nået at have så mange forventninger til projektet, men vi ønskede at beboerne i området med anden etnisk baggrund kom til orde og fik mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser ja fortælle det, de havde på hjertet. Dette blev til fulde opnået. Projektet gav mere end vi havde regnet med, og det har inspireret os til at ville arbejde videre med fortællinger. Evaluering fra frivillige tilknyttet BiblioteksCenter for Integration 1) Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? Muligheden for en kulturel oplevelse og dele min glæde vedrørende film og musik med andre min interesse for indisk film i kombination med at det - for de fleste danskere - er et ukendt område. Jeg tænkte det kunne være sjovt at forsøge at udbrede kendskabet... Jeg har holder meget af at læse anmeldelser og artikler, om film og musik. Jeg har de sidste par år, ønsket selv at skrive anmeldelser, men har ikke haft selvtilliden, til selv at sætte ord på mine meninger. Da jeg stødte på Bibzoom, tog jeg en chance og skrev min første anmeldelse, som fik ros. Det gav mig et ordentligt skud selvtillid, som manglede førhen. Jeg fik en fra bibzoom.dk om, at de ville have flere frivillige anmeldere. Jeg deltog i Bibzoom intromøde, hvor jeg blev klar over, at jeg kunne skrive bog- eller filmanmeldelse på bibzoom.dk/world, som var et digitalt bibliotek. Jeg syntes at, det var en god idé, fordi jeg kunne udvide min viden om, hvordan en bibliotekar kunne forberede anmeldelser på et digitalt bibliotek. Desuden kunne jeg bruge mit frivillige arbejde som min erhvervserfaring på mit CV. I thought it was a really interesting idea. Also the fact that I could colaborate from my house in my free time and sharing the music, books and movies that I like with other people. 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? Skrevet en række anmeldelse mener alt i alt, jeg er på omkring 30? jeg har skrevet flere filmanmeldelser Jeg har skrevet anmeldelser af både film og musik.

9 Jeg har bidraget til projektet, Del Den Stemme, med at skrive følgende bog- og filmanmeldelser til Bibzoom.dk/World: 1. Boganmeldelsen af romanen Māyā : yā qiṣṣah-'i āpārtimānī dar khīyābān-i Karīm Khān af Farīd Qadamī på persisk. 2. Filmanmeldelse af persisk filmen, Dar mīyān-i abr'hā / instruktør: Rūḥullāh Ḥijāzī, 2 dvd- video, på persisk. 3. Filmanmeldelse af persisk TVserie, Ighmā' / instruktør: Sīrūs Muqaddam, 12 dvd-video på persisk. 4. Boganmeldelsen af novellesamlingen Fortællinger fra Iran, udgivet af Claus V. Pedersen, på persisk. I have writen two music album reviews and a concert review. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? Super nem - det har været a labour of love:-) Det har været sjovt og udfordrende og har bidraget til at give min fritidsinteresse en ny - professionel - kant Det har været udfordrende, da det er svært at finde informationer om så ukendte film, som dem jeg har set. Især det at skrive en anmeldelse af et iransk album var svært, da jeg ikke kunne finde meget information omkring sangteksterne. Det har ikke været opgivende, kun udfordrende. Det var en god og nyttig oplevelse for mig at være frivillig i projektet, fordi jeg prøvede at bruge min faglige viden til at skrive bog- og filmanmeldelse på bibzoom.dk/world. Desuden prøvede jeg en gang til at, hvordan fremgangsmåden til forberedelsen af bog- og filmanmeldelse er, og hvordan man arbejder med konkret opgave, når man arbejder som frivillig anmelder. Frivilligopgaven har været til at gå til udvikling af mine faglige kompetencer på følgende måde: Hvordan arbejder i praksis en bibliotekar, som anmelder, på en digital portal eller et digitalt bibliotek? Hvordan styrker jeg min persisk og dansk færdigheder som frivillig anmeldeler? Hvordan en bibliotekar-db fra IVA beskæftiger sig med andre fag- og samfundsgrupper, fx iranske brugere af Bibzoom.dk/World gennem persiske anmeldelser. It was a great experience, better than I imagined. The task were as described in the begining of the project. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig? Jeg har fået set nogle film, som jeg ellers ikke vil have set. Det har helt levet op til mine forventninger. samme som forrige svar - det har været berigende og medvirket til at jeg har fået nye og mere kærligtkritiske øjne på indisk film. Det har bidraget til at udvikle min egen opfattelse. Jeg har udfordret mig selv, ved at se film fra lande, jeg ikke har set noget fra før. Det har helt klart åbnet nogle døre for mig, af at have skrevet en del anmeldelser, i forhold til mine fremtidige drømme. 1. Jeg er blevet mere engageret i min jobsøgning. 2. Projekt, Del Din Stemme, har været i overensstemmelse med min faglige interesse som bibliotekar-db. I think it's been very positive. The feedback from the team was very useful and the contact between the volunteers and the coordinators was very nice. In a personal level, I didn't expect that I would like so much the fact of seeing something I had written publised online, but it was really fulfilling! 5) Hvorvidt kendte du til Bibzoom.dk/World før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? Via biblioteksverdenen jeg er gammel bibliotekar kendte overhovedet ikke:-) Jeg kendte intet til Bibzoom, før jeg meldte mig som frivillig. Jeg fik kendskab til bibzoom.dk/world gennem internettet og bladet Perspektiv. No 6) Hvad tænker du om Bibzoom.dk/World nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World? Jeg vil meget gerne fortsætte som anmelder, jeg vil også fortsætte som bruger Jeg vil afgjort fortsætte med at bruge websiden.. Jeg er positivt overrasket over Bibzoom. Har været inde og prøvelytte en del albums, som jeg så har investeret i, nogle dage efter. Jeg synes også at det er hyggeligt, at læse artiklerne inde på siden. Jeg tænker at, Bibzoom.dk/World er et brugerorienteret digitalt tjeneste inden for sociale medier. Jeg er meget interesseret i at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World.

10 I had some problems to access it at the begining. But I think that I will keep using it (I have the application in my computer) after this experience 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på Bibzoom.dk/World? Jeg har fortalt det Oh yes - både kollegaer, familie og venner er blevet bekendt med tjenesten... Jeg har da været stolt over, at skrive anmeldelser, så jeg har selvfølgelig prædiket, så meget som muligt om Bibzoom, til mine venner og familie. Jeg har fortalt min mand og min familie, at jeg arbejder som frivillig bog- og filmanmelder på bibzoom.dk/world. Jeg har også fortalt nogle gange om mit frivillige arbejde på bibzoom.dk/world i workshopperne og kurser på AAK og BF(Bibliotekarforbundet), hvor jeg er medlem. Det er fordi, at jeg skal forklare, at jeg har fået et midlertidigt arbejde, og jeg skal bruge det som en erhvervserfaring på mit CV. Yes! I was very proud and shared it with my friends :) 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne i projekt Del Din Stemme, imens du har været frivillig i projektet? kontakten har været via telefon og mail, hvilket er fint nok:-) Meget dejlige og entusiastiske medarbejdere - det har været en fornøjelse! Det har været godt med noget vejledning og nogle rosende ord til mine anmeldelser. Jeg var i en godt kontakt med World medarbejderne via eller gennem deltagelsen i møder. Jeg kunne stille mine spørgsmål om mine udvalgte bøger og filmer og få svar på spørgsmålene. Really good. 9) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig i projekt Del Din Stemme fremover? skrive en lang række nye anmeldelser:-) JA! Jeg vil fortsætte længe endnu;-) Jeg er interesseret i at fortsætte som aktiv frivillig anmelder i projekt, Del Din stemme, fremover. Yes! I think it's nice and something I can do from time to time that can help others and that I actually also enjoy myself when I read articles from other volunteers. 10) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via biblioteket? Reklame, reklame, reklame Overvej at implementere pop-up windower på bibliotek.dk der (random)reklamerer for tjenesten og muligheden for at deltage som digitale kulturformidlere når man låner/reserver/kigger på forskelligt materiale Reklamer om Bibzoom i skolerne f.eks. Flere oplysninger om frivilligt arbejde på bibzoom.dk via flere kilder på internettet eller fagforeninger, ligesom BF(Bibliotekarforbundet) kan få flere frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via biblioteket. Workshops on how to use the application for young and old people, maybe? Evaluering fra frivillige tilknyttet Ringsted Bibliotek Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? 1: Jeg blev bedt om det. 2: Lære mere dansk. Lærer nogle interessante ting. Lærer hvordan man samarbejder med danskerne (vigtig ting ved det at deltage). Dansk arbejdskultur (Jeg er født og opvokset i Kina, kom til Danmark for 5 år siden, afbrudt af barsel m.v.). Samarbejde med andre udenfor sprogskolen. 3: Onur fra biblioteket ringede og spurgte om jeg ville være med. Sagde Ja, fordi jeg godt kan li at hjælpe og være med i frivilligprojekter

11 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? 1: Jeg har bidraget med de oplysninger om mit hjemland, om vores kultur og vores specielle musik 2: Har leveret podcast om en kongelig affærer Vil gerne bidrage med mere. Artikel, podcast eller måske ligefrem video, men nok kun hvis Lars kan hjælpe teknisk (ihvertfald videofilm, men vi (Lars, frivillig talte om at lave video hvor hun tilberedte mad). 3: Jeg har været med til at lave en video. Og formidlet tyrkisk musik. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? 1: På grund af min baggrund kender jeg mange ting som er specielt fra mit hjemland. Jeg har også brugt nettet til at gå lidt dybere i tingene. 2: Mere tid til opgaven ville ha hjulpet. Jeg har mange andre ting at se til: skole, eksamen og passe familie. 3: Det har været nemt. Men vi kunne godt ha brugt lidt mere tid på at klargøre det!! Der kunne være mere med i video. Der er potentialer for at lave mere. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig? 1: Jeg har også lært noget nyt om aserbajdsjansk musik og andre ting. 2: Se svaret i 1) Og har også fundet ud af nogle ting omkring det at være frivillig, hvad der ligger i frivilligt arbejde. Hvad der er af muligheder i det. 3: Det har været fint! Ville gerne ha arbejdet lidt mere med videoen. Flere optagelser og forsøg. 5) Hvorvidt kendte du til Bibzoom.dk/World før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Jeg har besøgt Bibzoom.dk/World et par gange. 2: Nej! 3: Nej 6) Hvad tænker du om bibzoom.dk/world nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World? 1: Jeg syntes at det er en god hjemmeside, hvor vi kan høre flere sange. Jeg vil godt benytte det og jeg håber også at der vil være lidt plads for aserbajdsjansk sang i Bibzoom.dk/World 2: Ja! 3: Fint nok! Fortæller om mange slags kulturer. Oplyser om mange ting. Der er muligheder for at fortælle om sin egen kultur (til andre som ikke kender til det). Eksempel fra vores video: Balama er en vigtig del af Alevi. 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på bibzoom.dk/world? 1: Jeg har fortalt det til mine venner, som har den samme baggrund som mig. De finder det meget interessant. 2: Ja, jeg har formidlet en kongelig affærer og bibzoom/world videre til venner og bekendte. 3: Hele foreningen: Ringsted Alevi Kultur Center har set video, eller ved om optagelser. Det blev også informeret ved NEVRUZ- festen (forårsfest, arrangement) hvor Lars fra biblioteket også deltog. 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på biblioteket, imens du har været frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Vi har altid været i god kontakt og har skrevet sammen om, hvordan det er gået og hvor langt jeg har nået. 2: Fint! Meget hjælpsomt personale. Også på biblioteket generelt. 3: Fint 9) Hvorvidt og hvordan var du aktivt involveret i dit lokale bibliotek før projekt Del Din Stemme?

12 1:Jeg har været her i forbindelse med lektiecafeen. 2: Jeg bruger biblioteket mere efter involvering i projektet. Men kendte biblioteket før projekt. 3: Har brugt det meget. Tit på biblioteket da børnene var små. Jeg har været med til at arrangerer H.C. Andersen dag på biblioteket. Fatma (min kone) låner bøger på biblioteket og anmelder dem til projektet. Mine børn er nu så store så de selv kommer på biblioteket på egen hånd. 10) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig på dit lokale bibliotek fremover? 1: Jeg synes at det kunne være spændende at være med til flere projekter. Det kommer også lidt an på om jeg får tid til det. 2: Ja! Men kun hvis jeg får en anbefaling. Afhænger dog også af andre ting, familie evt. fast arbejde m.m. 3: Hvis der er nogen projekter samarbejde vil jeg gerne være med!! Også flere videoer til del din stemme Det samme siger hans kone. 11) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere flersprogede borgere til at deltage som frivillige på biblioteket? 1: Det kunne være en god ide, hvis der er flere aktiviteter for dem som er flersprogede borgere. 2: Madarrangement Jorden rundt arrangement hvor man taler sammen. Arrangementer hvor man bliver informeret om diverse gode praktiske ting omkring danske forhold. Regler, love, muligheder i forhold til visa, børnepasning, skole og jobmarked. Et forslag til arrangement på biblioteket. Udlændingestyrelsen kommer på besøg! Vil godt være med til at stille forslag til biblioteket om at gøre bibliotekets tilbud til indvandrere bedre. Foreslå en god bog vi skal købe m.v. Og samtidig kulturformidle til venner og bekendte, netværk. Men afhænger også af tid. Om jeg får arbejde efter sprogskolen.. der p.t. har taget meget af min tid. 3: Flere Tyrkiske bøger / materialer Ide: Tyrkiske borgere kan give biblioteket deres tyrkiske bøger. Men generelt fint nok hvad de tilbyder. Kommentar til ovenstående. Ovenstående besvarelse fra frivillig 2 er sket i samtale med Lars Rune Jørgensen, biblioteket. Der har hjulpet såvel med at forstå spørgsmålene og skrevet svarene ned og bagefter skrevet det på computeren Lars Rune Jørgensen. Ovenstående besvarelse fra frivillig 3 er sket i samtale med Lars Rune Jørgensen, biblioteket. Der har hjulpet såvel med at forstå spørgsmålene og skrevet svarene ned og bagefter skrevet det på computeren Lars Rune Jørgensen. Evaluering fra frivillige på Blågårdens Bibliotek 1) Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? 1: Mudi nede klubben sagde, at vi skulle snakke med Ditte og fik biografbilletter. 2: Vi havde fri fra skole pga. lockout, og så spurgte Ditte. Og vi synes, det kunne være spændende og ville gerne, fordi vi fik en biografbillet. 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? 1: Vi så film og så anmeldte den ene på arabisk og den anden på dansk, mens Ditte filmede, så vi slap for at skrive. 2: Vi skrev tre anmeldelser af musikalbum, så vi kunne få en biografbillet hver. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? 1: Fint. 2: Ditte har hjulpet meget, fordi det svært at finde rundt på bibzoom. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig?

13 1: Det ved vi ikke 2: Ikke relevant 5) Hvorvidt kendte du til bibzoom.dk/world før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Nej 2: Nej 6) Hvad tænker du om bibzoom.dk/world nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af bibzoom.dk/world? 1: Vi kunne godt se nogle flere film sammen med vores forældre, men det er lidt svært at finde filmene, når Ditte ikke hjælper. 2: Der ligger rigtig meget god musik, som vi godt kunne finde på at høre. 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på bibzoom.dk/world? 1: De andre i klubben og vores forældre, men det er lidt svært at forklare. 2: Vi har fortalt vores forældre om det, men kunne ikke rigtig finde ud af at låne musik derhjemme. Nogle af vores venner spurgte, hvor vi havde fået biografbilletter fra, og så fortalte vi også dem om det. 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på biblioteket, imens du har været frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Ved ikke. 2: Vi har mest snakket med Ditte, men vi kender godt dem på biblioteket. 9) Hvorvidt og hvordan var du aktivt involveret i dit lokale bibliotek før projekt Del Din Stemme? 1: Vi kommer tit på biblioteket. 2: Vi kommer tit på biblioteket. Vi har lånt bøger og bruger computerne. Nogle gange sidder vi også bare i pigerummet 10) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig på dit lokale bibliotek fremover? 1: Det ved vi ikke 2: Det ved vi ikke. Det kommer an på, hvad vi skal lave 11) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere flersprogede borgere til at deltage som frivillige på biblioteket? 1: Nej 2: Nej

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig?

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? I forbindelse med Bogstart-seminaret 2014 har Bogstart interviewet fire Bogstartformidlere om de faglige

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE D. 30.01.2014 Læs dansk på bibliotekerne. v/eva Mikkelsen emi@statsbiblioteket.dk PROJEKTETS FORMÅL Udvikling og etablering af online lektiehjælpsordning. Bidrage positivt

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)?

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)? 5.5: Næsten hver dag 5.4: Flere gange om ugen 5.3: Flere gange om måneden 5.2: Sjældent 5.1: Aldrig 4: Hvilken klasse går du i? 3: Hvilken skole går du på? 2: Hvad er din alder? 1: Er du 5: Hvor tit læser

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere