Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer"

Transkript

1 OVERGADEN OVEN VANDET 58 A, KØBENHAVN K statsbiblioteket.dk/sbci Evaluering af projekt Del din stemme Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer Danske Bank CVR/SE EAN juni 2013 Projektbibliotekerne 1) Hvad fik dit bibliotek til at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: For at udnytte netværk af indvandrere og for at øve os i at lave video, podcast m.m. I en lang periode har vi ikke haft meget fokus på indvandrergrupper og deres brug af og mulighed for at bruge bibliotekerne. Derfor var det en god lejlighed at komme i bedre kontakt til og bruge nogle af alle de indvandrere vi har i Ringsted Kommune. Derudover sås projektet som en hjælp til at udbrede kendskabet til Bibzoom og herunder Bibzoom World. Blågårdens Bibliotek: Det var et spændende projekt, der gav mulighed for at arbejde med frivillige på en ny måde. 2) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: At få erfaring med software og teknik i forholdt til kulturformidling via Podcast, Video og Skrift. At få kontakt til den kreative del af målgruppen i indvandrergruppen. At få disse kreative til at bidrage med indhold til Bibzoom/World og samtidig skabe opmærksomhed på såvel Bibzoom, Ringsted Bibliotek og Bibliotekernes tilbud. At få mere viden til indvandrernes kultur og tilgang til bibliotekerne. At få mere erfaring med at inddrage brugergrupper i forhold til at formidle bibliotekerne Ikke mindst er deltagelse i projekter i samarbejde med andre for os en mulighed for at vores medarbejdere kan prøve kræfter med projektverdenen, møde andre synspunkter og indgå i netværk. Så der er også et kompetenceaspekt i det for et lille bibliotek som vores, som ikke har de store midler eller personaleressourcer til at arbejde målrettet med udvikling og nye tiltag i større omfang i dagligdagen. Som nævnt i ovenstående punkt havde vi nok en forventning om, at det var nemmere at komme i kontakt med/knytte frivillige til projektet og hermed biblioteket. Vi har rigtig god kontakt til mange unge af indvandreherkomst i bl.a. vores lektiecafé, og havde nok tænkt at vi i dette projekt kunne nå den lidt ældre generation også Altså når målgruppen er udover ungdomsuddannelsesniveauet. Vi havde nok forventet at det havde været nemmere at sælge projektet og at nå ud at hverve frivillige.

2 Blågårdens Bibliotek: Mulighed for at engagerede frivillige, der på sigt kunne få mere ejerskab over deres bibliotek. Udbrede kendskabet til bibliotekets ungeprofil ved at fokusere på rekrutteringen af de unge. 3) Hvilke metoder har I gjort brug af i forhold til at rekruttere frivillige til Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Samarbejde med boligsociale medarbejdere i et område med mange indvandrere. Ringsted Bibliotek: PR via vores Facebook-side, PR via Ringsted Biblioteks hjemmeside. Video hvor vi selv laver et eksempel, er under udarbejdelse men ikke færdig p.t. Flyers og plakater i biblioteket. Men især! Netværke, dvs. ringe til nogen der kender nogen. Besøge institutioner. Være med til arrangementer. (NEVRUZ fest i Alevi foreningen i Ringsted, Forældredag på Dagmarkskolen hvor der fortrinsvis er Tyrkisk islæt, har afholdt filmarrangement for sprogskolen, Jævnligt talt med diverse lånere (fra bogbussen og fra udlånet) omkring del din stemme projekt og diverse andre kontakter i mit netværk) Dyrket kontakter i vores lektiecafe Blågårdens Bibliotek: Det tog lidt tid at komme i gang, og vores ide om at udnytte vores lokale netværk var ikke så let, som vi troede. Det var først da vi indgik et samarbejde med Ditte (tidligere projektleder af lokalmediet GadePressen og vikar på Blågårds Skole), at vi fik fat på de frivillige qua hendes kendskab til de unge og direkte kontakt til dem. 4) Hvilke metoder har henholdsvis virket - og ikke virket - i forhold til at rekruttere frivillige til projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: De boligsociale medarbejdere har en god kontakt til relevante beboere i området. Vi har tidligere søgt kontakt med bibliotekets egne medarbejdere, men uden held. Ringsted Bibliotek: Mest den personlige kontakt, det at fortælle om projektet mundtligt. Og så kræver det at man selv deltager Flyer kunne have været meget bedre eksempelvis. Tror hvis der havde ligget video, podcast m.m. om projektet og en visuel måde at fortælle om hvad projektet gik ud på, ville det have virket bedre. Blågårdens Bibliotek: Den forudgående relation og direkte kontakt til de unge, der har bidraget med anmeldelser, har været alt afgørende, mens det ikke har været muligt at engagerer frivillige udelukkende gennem pjecer og brede opfordringer. 5) Hvilken rolle har I spillet i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? - Hvorvidt har I direkte assisteret de frivillige i deres udarbejdelse af bidrag, og hvorvidt har de frivillige selv bidraget på egen hånd? Skanderborg Bibliotek: Vi har ikke deltaget i rekruttering eller udarbejdelse af bidrag, men udelukkende været med i planlægning og møder. Ringsted Bibliotek: Det har haft stor betydning, at jeg selv har deltaget og været med til at hjælpe dem med at formidle deres kultur. Det har omvendt krævet meget af mig som igangsætter, PR mand, journalist, fotograf, den der skulle kende teknikken, den der skulle sørge for at teknikken fungerede. Selv ud til arrangementer m.v. Skulle eksempelvis benytte Lektiecafeens pc er for at kunne publicere filmen. Filmemediet giver jo også specielt mange udfordringer! Det er også mit indtryk at hvis der havde ligget noget guf på bibzoom/world som indvandrerne fik vildt lyst til at formidle, ville der sikkert være flere bidrag.

3 Arrangementet med en kongelig affærer virkede rigtig fint. Fordi indvandrerne faktisk meget gerne vil lære om dansk kultur! Og filmen giver mulighed for at de forholder sig til Danmark, sprogligt, historisk m.v. Hvorfor ser Danmark ud som det gør i dag. De miljøer der er meget engageret i deres egen kultur er efter min opfattelse meget religiøse eller politiske. Og det vil projektet jo ikke have Projektet viser også noget om at de fleste indvandrere faktisk er velintegrerede og ønsker at kende mere til dansk kultur end til dansk kultur. I forbindelse med ovenstående vil jeg sige at der i forbindelse med forældredagen på Dagmarskole er store potentialer i at børnene optræder med Tyrkisk kultur og bedsteforældre fortæller om kulturen, da bedsteforældrene jo er født og opvokset med den tyrkiske kultur. Og det har i øvrigt stor værdi for børnene at optræde med denne tyrkiske kultur, men er fra dansk side også blevet nedpriorieteret og nærmest forbudt! Men grundet lockout osv. Er forældredagen jo rykket til sidst i maj måned. Blågårdens Bibiotek: Vi har assisteret de frivillige i udarbejdelsen af både skriftlige og mundtlige anmeldelser i varierende omfang. Der har været brug for konkret guidning i forhold til at komme ind på Bibzoom.world og i forhold til det tekniske omkring podcast. De ældste unge har stort set selv skrevet anmeldelserne, men har fået hjælp til korrekturlæsning og opsætning. 6) Hvilke oplevelser og erfaringer har I gjort jer, positive som negative, i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? Hvad har virket / ikke virket? - Alt afhængigt af, om I har skullet assistere de frivillige i forhold til deres udarbejdelse af bidrag eller de selv har bidraget på egen hånd. Ikke besvaret af Skanderborg Bibliotek. Ringsted Bibliotek: Det personlige plan virker bedst. At tale sammen! At blive klogere på hvad der rør sig i målgruppen virker godt. Personlig kontakt. Mange i målgruppen er også presset tidsmæssigt og eksamener m.m. Så det at engagere sig og have tid er lidt sværere. Der er også nogle sproglige ting der er barrierer for projektet tror jeg. Også selvom formidlingen skulle foregå på deres eget sprog. Jeg mener projektet kan danne grobund for yderligere samarbejde. At udnytte netværket også i forhold til andre ting. p.t. er der varmet op til noget mere Blågårdens Bibliotek: Der skal utvivlsomt være en eller anden form for gulerod for at motivere de frivillige i dette tilfælde biografbilletter. Relationen til de frivillige og den direkte opfordring til, at netop de ville være gode til at skrive anmeldelse er også en vigtig del af motivationsarbejdet. 7) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Skanderborg Bibliotek: Vi vil ikke gøre noget særligt for at fastholde de (få) frivillige, men vi vil se, om selve bidragene kan bruges til at nå gruppen. Ringsted Bibliotek: At fortsætte kommunikationen med dem vi allerede har kontakt til. Samarbejde om arrangementer, med udgangspunkt i at få dem til at kulturformidle. Arrangementer a la. en kongelig affærer Biblioteket kommer ud til deres arrangementer. Netværket er varmt p.t. og der er potentialer i at arbejde videre med at kulturformidle og få dem involveret i processen på den ene eller anden måde. Projektet har givet kontakt til en række aktører som fremover kan udvikle sig til gode samarbejdspartnere. F.eks. foreninger, modersmålsunderviser o.l. Vores kontakt til sprogskole i Ringsted er også blevet revitaliseret og har knyttet dem tættere på, hvilket vi kan bruge fremadrettet i et andet igangsat projekt. Både mht. til hvad biblioteket kan bruges til, men også i forhold til at øge kendskabet til de forskellige ansatte på biblioteket. Derved opnås en større synlighed blandt kommunens etniske borgere.

4 Blågårdens Bibliotek: Vi må konstatere, at det ikke er realistisk at fastholde dem som frivillige på længere sigt, men at relationen til biblioteket og kendskabet til bibzoom er blevet forbedret gennem projektet. 8) Hvorfor/hvorfor ikke vil I arbejde med fastholdelse af de frivillige fremover? Skanderborg Bibliotek: De er få, og i øvrigt delvis nogle, der allerede er i god kontakt med os. Der har via projektet vist sig mulighed for at komme i kontakt med andre mere relevante grupper af frivillige i området. Ringsted Bibliotek: Jeg mener generelt det er godt at have god kontakt til bibliotekets målgruppe. At involverer målgrupperne i kulturformidling. Ved at få frivillige i målgruppen får man adgang til deres netværk. Men også kendskab til hvad der rør sig i målgruppen. Eksemplet en kongelig affærer har bevirket at de frivillige har formidlet filmen til deres venner, familie og bekendte. Og selv set den igen. Tror at mange indvandrere er oprigtigt interesseret i dansk kultur. Blågårdens Bibliotek: De frivillige, vi har haft fat i, har været unge, der har oplevet det at skrive anmeldelser som en engangsoplevelse, men ikke ser sig selv som faste anmeldere. Via projektet er de blevet motiveret til at prøve noget nyt, men set i lyset af alle de forskellige projekter og tilbud, der er på Indre Nørrebro, skal der bruges meget motivationsarbejde, hvis man skal fastholde frivillige. 9) Hvilke ressourcer har det krævet fra jeres bibliotek i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Skanderborg Bibliotek: Der har som nævnt primært været brug for organisatoriske kompetencer. Ringsted Bibliotek: At arbejde ud af huset. Indvandrerne er meget positive, men har ikke for alvor kunnet se lyset i projektet. Projektet har krævet meget af min indsats; socialt, teknisk og kreativt (journalist m.m.) Projektet har været meget kompleks, hvorfor en længere projektperiode havde givet bedre mulighed for at udvikle kompetencer og sikre gennemslagskraft overfor målgruppen. Jeg tænker, at hvis det bliver for hektisk for de hvervede frivillige, eller at henvendelsen ikke syner gennemtænkt professionelt at de falder fra..? Blågårdens Bibliotek: Vi har måtte trække på ressourcer udefra i form af en person med relationer til potentielle flersprogede frivillige. De flersprogede frivillige har alle sammen talt forståeligt og flydende dansk udover det andet sprog, de har anmeldt på. 10) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold på jeres bibliotek? Skanderborg Bibliotek: I relativt ringe grad, men det var heller ikke i sig selv målet. Ringsted Bibliotek: Tror svaret ligger i ovenstående potentialer Men uden vores involvering, tror jeg ikke på at det kommer naturligt. Lige p.t. er det ikke så relevant, da vi er i en voldsom omstillingsperiode ang. hjemmeside og bibliotekssystem Men det har da åbnet op for at overveje det. Blågårdens Bibliotek: Vi har opnået den erfaring, at hvis vi skal skabe digitalt kulturindhold ved hjælp af frivillige, så kræver det mange ressourcer, som skal prioriteres i en travl dagligdag.

5 11) Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme bidraget til at styrke forholdet mellem flersprogede borgere og dit bibliotek? Skanderborg Bibliotek: Vi har fået en bedre indgang til at kontakte indvandrere deltagerne har forhåbentlig også fået et bedre kendskab til os. Ringsted Bibliotek: Alevi: Ja Sprogskolen inklusiv elever: Ja Indvandreforeninger: Ja Diverse andre kontakter: Ja Al udbredelse og interaktion er altid en fordel for biblioteket. Projektet viser at biblioteket har noget for alle og også er interesseret i at interagere med alle. Blågårdens Bibliotek: Det er ikke lykkes os at få Del Din Stemme forankret i det daglige bibliotekariske arbejde, og det har derfor ikke umiddelbart haft betydning for forholdet mellem flersprogede borgere på biblioteket. 12) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Skanderborg Bibliotek: Som platform har det fungeret ok, men det virker malplaceret at formidle fortællingerne via en musikplatform i stedet for at knytte dem sammen med den skriftlige, digitale litteraturformidling. Ringsted Bibliotek: For lidt indhold på Bibzoom/World, der kan friste målgruppen er min vurdering Så målgruppen har taget kultur andre steder fra, da det jo skal være kultur de selv har lyst til at formidle. Men det kan jo så give grundlag for ideer til indhold på Bibzoom/World Det er måske også lidt svært at finde? I hvert fald kræver det et kendskab til bibzoom og at man bruger det i forvejen. Jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om det i projektperioden ikke ville have været smart at samle biddragene, evt. også have dem på egen hjemmeside, på facebook o.l. Blågårdens Bibliotek: Der er lang vej indtil Bibzoom.dk/world for frivillige, der ikke nødvendigvis er vant til at bruge nettet til meget andet end at læse nyheder og være på Facebook. Samtidig har det været en udfordring, at Københavns Biblioteket har trukket sig ud af samarbejdet under projektperioden, hvilket gjorde vejen ind til Bibzoom endnu længere, fordi der skulle oprettes profiler på Statsbiblioteket. Men de frivillige har været positivt overraskede over indholdet på Bibzoom.dk/world og har givet udtryk for, at de vil bruge det igen, ligesom de vil introducere deres forældre til sitet. 13) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag via jeres bibliotek til andre borgere/samarbejdspartnere etc.? Skanderborg Bibliotek: Det har kun været gjort i mindre grad. Ringsted Bibliotek: Nej da ikke nogen bidrag p.t. Blågårdens Bibliotek: Det har vi ikke fået gjort så meget ud af, men til gengæld har de frivillige selv været gode til at dele deres anmeldelser på eks. Facebook, når de er lagt på Bibzoom.

6 14) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via bibliotekerne - og hvilke forslag til forbedringer har I? Skanderborg Bibliotek: Det er lidt vanskeligt at besvare, da Skanderborg er atypisk som indvandrerkommune Men vi bør nok i højere grad benytte biblioteksrummet i samarbejdet og kun i mindre grad klublokaler i boligområdet, men så løber vi modsat en risiko for ikke at nå så mange potentielle deltagere. Ringsted Bibliotek: Bruge video, podcast og artikler lavet af nydanskere til at visualisere hvad det er man har mulighed for. Jeg tænker at diskursen i Danmark i mange år har været at udlændinge skal bruge deres energi på at lære dansk og dansk kultur at kende. Derfor har mange ikke dyrket deres modersmål eller egen kultur. Mange i Ringsted har også været her så mange år, at deres kultur er den danske. For de ældre som har deres oprindelige kultur er en barriere at de ofte ikke har et særligt højt uddannelsesniveau og ikke dyrker kultur. Muligvis folkekultur Flersprogede er en stor og forskelligartet gruppe. Måske ville det være mere håndtérbart i et fremtidigt projekt hvis målgruppen var mere snæver og defineret. Måske er den nemmere at engagere folk i kortere seancer? Mere workshopsagtig? Måske er rammerne og målene lidt snævre, når vi er indenfor dette område. Her har vist sig at være andre potentialer, så udgangspunktet kunne måske være mere innovativt, således at det vigtige ikke nå specifikke mål, men at skabe noget nyt ud fra hvad deltagerne og målgruppen kunne ønske? Blågårdens Bibliotek: Vores erfaring viser, at relationen til den enkelte frivillige og belønning er væsentlig i forhold til motivationsarbejdet. Det skal nemmere at komme ind til indholdet på Bibzoom og resultatet, så man kan blære sig med, hvad man har lavet. 15) Hvordan har kontakten været med medarbejderne i projekt Del Din Stemme fra Statsbiblioteket? Skanderborg Bibliotek: Det har fungeret godt. Dog tror jeg man kunne vinde noget ved en mere langsigtet mødestyring. Skulle projektet fortsætte, kunne en opsplitning i en øst- og en vestdel også være en idé. Ringsted Bibliotek: Ok! Men det kunne være en idé at have en slags opstartskursus. Netværkskursus + få kendskab til de muligheder der er i software + fælles idegenrerering. Projektledelsen kørt effektivt og på skinner. Blågårdens Bibliotek: Gode, professionelle medarbejdere og altid klar til at svare på spørgsmål. 16) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Skanderborg Bibliotek: Målt i forhold til vores forventninger, har det været en succes, men det er et vanskeligt område at måle på. Det har givet meget overhovedet at deltage for Skanderborg Kommune er som nævnt en kommune med relativt få indvandrere. Ringsted Bibliotek: Fint! Lært meget og netværket er varmt. Produkterne er på vej! Som tidligere skrevet, havde jeg nok forventet at det ville være nemmere at rekruttere frivillige, men på den anden side ved jeg jo godt at det er svært, ligegyldig hvor godt og vigtigt vi synes indholdet er.

7 Vi har fået afprøvet nogle tekniske muligheder, og også fået øjnene op for at det ikke er ukompliceret f.eks. at lave optagelser m.v. Blågårdens Bibliotek: Vi har fået en tættere relation til de unge, der har været med i projektet, og de har fået kendskab til bibliotekets ungeprofil. Evaluering fra projekt Højvang, Skanderborg 1) Hvordan har I bidraget til projekt Del Din Stemme? Vi har lavet podcast med historier og fortællinger, som beboere i boligområdet har bidraget med. Det var beboere med anden etniske baggrund end dansk fra f.eks. Somalia, Congo og Afghanistan. 2) Hvad fik jer til at indgå i projekt Del Din Stemme? Vi synes, at det lød spændende at give mikrofonen til beboere med anden etnisk herkomst i vores område. De har mange oplevelser og historier med i bagagen, men har ikke nødvendigvis så mange at fortælle dem til/så mange muligheder for at komme til orde. Disse beboere bliver stolte og glade, når nogle interesserer sig for dem, deres liv og deres historier, og det ville vi gerne bidrage til. 3) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? At synliggøre de spændende, barske, sjove og anderledes historier/fortællinger, som beboere med anden etnisk baggrund end dansk ligger inde med. At gøre disse beboere glade for og stolte af at være med i projektet. At øge fællesskabet og kendskabet til hinanden og hinandens liv og historier i boligområdet. At beboernes historier/fortællinger fastholdes digitalt, så deres efterkommere kan få glæde af dem. 4) Hvilke konkrete metoder har I gjort brug af, og hvilke konkrete erfaringer har I gjort jer (positive som negative) i forhold til at rekruttere og involvere flersprogede frivillige til at indgå i digital kulturformidling via Del Din Stemme? Vi havde jo allerede god og megen kontakt med de frivillige, som deltog i projekt Del din stemme, så vi tog egentlig bare fat i dem og spurgte, om de ville være med, og så kom de. 5) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Som nævnt ovenfor var de frivillige i projektet nogle, som vi allerede samarbejdede med i flere sammenhænge, men vi ville gerne have flere gode kontakter til nye frivillige med anden etnisk baggrund, og det vi har erfaring med virker er, at gå ud at opsøge beboerne i området, lære dem at kende og derefter få dem involveret i frivilligt arbejde. Med hensyn til fastholdelse så er det vigtigt at lave arrangementer for de frivillige f.eks. en fest, en tur, en middag for de frivillige etc. 6) Hvilke ressourcer har det krævet fra jer i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Hvilke tanker har I gjort jer i den forbindelse? Det har krævet noget tid og noget koordinering både ift. at få fortalt de frivillige om projektet, få dem til at møde op, indtale deres historier/fortæller (lavet i samarbejde med projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration), og derefter snak og mailkorrespondence med BiblioteksCenter for Integration. 7) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold fremover? Vi arbejder på at lave et stort fortælle-projekt inspireret af projekt Del din stemme, fordi vi oplevede, at det virkelig løftede deltagerne at få lov til at være en del af noget og at få mulighed for at fortælle deres historier/fortællinger. Vi har ikke helt lagt os fast på endnu, hvilke produkter fortælle-projektet skal munde ud i, men vi kan godt forestille os, at nogle af fortællingerne ville skulle digitaliseres.

8 8) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Det har vi ikke tænkt så meget på/haft så meget fokus på, men vi er blevet opmærksomme på, at denne platform findes og har fortalt beboerne her i området om den og hvilke muligheder, der er på Bibzoom. 9) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag til andre borgere eller aktører? Vi ha fortalt vidt og bredt om projektet og de forskellige historier, som deltagerne bidrog med. Vi har tænkt at invitere deltagerne til vores fællesspisningsarrangementer, så man der kunne høre historierne inden spisningen. Vi har også snakket om at arrangere fortælle-aftner, hvor man kan møde op for at fortælle eller lytte til andres fortællinger. 10) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere - og hvilke forslag til forbedringer har I? Man skal have eller skabe et godt netværk af flersprogede frivillige og så få forankret det lokalt for at det virker bedst. 11) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på Skanderborg Bibliotek og med medarbejderne på projekt Del Din Stemme? Det har været super dog med et pludselig skift ift. hvem vi skulle samarbejde med. Men alt i alt helt fint og godt. 12) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Vi havde ikke nået at have så mange forventninger til projektet, men vi ønskede at beboerne i området med anden etnisk baggrund kom til orde og fik mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser ja fortælle det, de havde på hjertet. Dette blev til fulde opnået. Projektet gav mere end vi havde regnet med, og det har inspireret os til at ville arbejde videre med fortællinger. Evaluering fra frivillige tilknyttet BiblioteksCenter for Integration 1) Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? Muligheden for en kulturel oplevelse og dele min glæde vedrørende film og musik med andre min interesse for indisk film i kombination med at det - for de fleste danskere - er et ukendt område. Jeg tænkte det kunne være sjovt at forsøge at udbrede kendskabet... Jeg har holder meget af at læse anmeldelser og artikler, om film og musik. Jeg har de sidste par år, ønsket selv at skrive anmeldelser, men har ikke haft selvtilliden, til selv at sætte ord på mine meninger. Da jeg stødte på Bibzoom, tog jeg en chance og skrev min første anmeldelse, som fik ros. Det gav mig et ordentligt skud selvtillid, som manglede førhen. Jeg fik en fra bibzoom.dk om, at de ville have flere frivillige anmeldere. Jeg deltog i Bibzoom intromøde, hvor jeg blev klar over, at jeg kunne skrive bog- eller filmanmeldelse på bibzoom.dk/world, som var et digitalt bibliotek. Jeg syntes at, det var en god idé, fordi jeg kunne udvide min viden om, hvordan en bibliotekar kunne forberede anmeldelser på et digitalt bibliotek. Desuden kunne jeg bruge mit frivillige arbejde som min erhvervserfaring på mit CV. I thought it was a really interesting idea. Also the fact that I could colaborate from my house in my free time and sharing the music, books and movies that I like with other people. 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? Skrevet en række anmeldelse mener alt i alt, jeg er på omkring 30? jeg har skrevet flere filmanmeldelser Jeg har skrevet anmeldelser af både film og musik.

9 Jeg har bidraget til projektet, Del Den Stemme, med at skrive følgende bog- og filmanmeldelser til Bibzoom.dk/World: 1. Boganmeldelsen af romanen Māyā : yā qiṣṣah-'i āpārtimānī dar khīyābān-i Karīm Khān af Farīd Qadamī på persisk. 2. Filmanmeldelse af persisk filmen, Dar mīyān-i abr'hā / instruktør: Rūḥullāh Ḥijāzī, 2 dvd- video, på persisk. 3. Filmanmeldelse af persisk TVserie, Ighmā' / instruktør: Sīrūs Muqaddam, 12 dvd-video på persisk. 4. Boganmeldelsen af novellesamlingen Fortællinger fra Iran, udgivet af Claus V. Pedersen, på persisk. I have writen two music album reviews and a concert review. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? Super nem - det har været a labour of love:-) Det har været sjovt og udfordrende og har bidraget til at give min fritidsinteresse en ny - professionel - kant Det har været udfordrende, da det er svært at finde informationer om så ukendte film, som dem jeg har set. Især det at skrive en anmeldelse af et iransk album var svært, da jeg ikke kunne finde meget information omkring sangteksterne. Det har ikke været opgivende, kun udfordrende. Det var en god og nyttig oplevelse for mig at være frivillig i projektet, fordi jeg prøvede at bruge min faglige viden til at skrive bog- og filmanmeldelse på bibzoom.dk/world. Desuden prøvede jeg en gang til at, hvordan fremgangsmåden til forberedelsen af bog- og filmanmeldelse er, og hvordan man arbejder med konkret opgave, når man arbejder som frivillig anmelder. Frivilligopgaven har været til at gå til udvikling af mine faglige kompetencer på følgende måde: Hvordan arbejder i praksis en bibliotekar, som anmelder, på en digital portal eller et digitalt bibliotek? Hvordan styrker jeg min persisk og dansk færdigheder som frivillig anmeldeler? Hvordan en bibliotekar-db fra IVA beskæftiger sig med andre fag- og samfundsgrupper, fx iranske brugere af Bibzoom.dk/World gennem persiske anmeldelser. It was a great experience, better than I imagined. The task were as described in the begining of the project. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig? Jeg har fået set nogle film, som jeg ellers ikke vil have set. Det har helt levet op til mine forventninger. samme som forrige svar - det har været berigende og medvirket til at jeg har fået nye og mere kærligtkritiske øjne på indisk film. Det har bidraget til at udvikle min egen opfattelse. Jeg har udfordret mig selv, ved at se film fra lande, jeg ikke har set noget fra før. Det har helt klart åbnet nogle døre for mig, af at have skrevet en del anmeldelser, i forhold til mine fremtidige drømme. 1. Jeg er blevet mere engageret i min jobsøgning. 2. Projekt, Del Din Stemme, har været i overensstemmelse med min faglige interesse som bibliotekar-db. I think it's been very positive. The feedback from the team was very useful and the contact between the volunteers and the coordinators was very nice. In a personal level, I didn't expect that I would like so much the fact of seeing something I had written publised online, but it was really fulfilling! 5) Hvorvidt kendte du til Bibzoom.dk/World før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? Via biblioteksverdenen jeg er gammel bibliotekar kendte overhovedet ikke:-) Jeg kendte intet til Bibzoom, før jeg meldte mig som frivillig. Jeg fik kendskab til bibzoom.dk/world gennem internettet og bladet Perspektiv. No 6) Hvad tænker du om Bibzoom.dk/World nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World? Jeg vil meget gerne fortsætte som anmelder, jeg vil også fortsætte som bruger Jeg vil afgjort fortsætte med at bruge websiden.. Jeg er positivt overrasket over Bibzoom. Har været inde og prøvelytte en del albums, som jeg så har investeret i, nogle dage efter. Jeg synes også at det er hyggeligt, at læse artiklerne inde på siden. Jeg tænker at, Bibzoom.dk/World er et brugerorienteret digitalt tjeneste inden for sociale medier. Jeg er meget interesseret i at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World.

10 I had some problems to access it at the begining. But I think that I will keep using it (I have the application in my computer) after this experience 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på Bibzoom.dk/World? Jeg har fortalt det Oh yes - både kollegaer, familie og venner er blevet bekendt med tjenesten... Jeg har da været stolt over, at skrive anmeldelser, så jeg har selvfølgelig prædiket, så meget som muligt om Bibzoom, til mine venner og familie. Jeg har fortalt min mand og min familie, at jeg arbejder som frivillig bog- og filmanmelder på bibzoom.dk/world. Jeg har også fortalt nogle gange om mit frivillige arbejde på bibzoom.dk/world i workshopperne og kurser på AAK og BF(Bibliotekarforbundet), hvor jeg er medlem. Det er fordi, at jeg skal forklare, at jeg har fået et midlertidigt arbejde, og jeg skal bruge det som en erhvervserfaring på mit CV. Yes! I was very proud and shared it with my friends :) 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne i projekt Del Din Stemme, imens du har været frivillig i projektet? kontakten har været via telefon og mail, hvilket er fint nok:-) Meget dejlige og entusiastiske medarbejdere - det har været en fornøjelse! Det har været godt med noget vejledning og nogle rosende ord til mine anmeldelser. Jeg var i en godt kontakt med World medarbejderne via eller gennem deltagelsen i møder. Jeg kunne stille mine spørgsmål om mine udvalgte bøger og filmer og få svar på spørgsmålene. Really good. 9) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig i projekt Del Din Stemme fremover? skrive en lang række nye anmeldelser:-) JA! Jeg vil fortsætte længe endnu;-) Jeg er interesseret i at fortsætte som aktiv frivillig anmelder i projekt, Del Din stemme, fremover. Yes! I think it's nice and something I can do from time to time that can help others and that I actually also enjoy myself when I read articles from other volunteers. 10) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via biblioteket? Reklame, reklame, reklame Overvej at implementere pop-up windower på bibliotek.dk der (random)reklamerer for tjenesten og muligheden for at deltage som digitale kulturformidlere når man låner/reserver/kigger på forskelligt materiale Reklamer om Bibzoom i skolerne f.eks. Flere oplysninger om frivilligt arbejde på bibzoom.dk via flere kilder på internettet eller fagforeninger, ligesom BF(Bibliotekarforbundet) kan få flere frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via biblioteket. Workshops on how to use the application for young and old people, maybe? Evaluering fra frivillige tilknyttet Ringsted Bibliotek Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? 1: Jeg blev bedt om det. 2: Lære mere dansk. Lærer nogle interessante ting. Lærer hvordan man samarbejder med danskerne (vigtig ting ved det at deltage). Dansk arbejdskultur (Jeg er født og opvokset i Kina, kom til Danmark for 5 år siden, afbrudt af barsel m.v.). Samarbejde med andre udenfor sprogskolen. 3: Onur fra biblioteket ringede og spurgte om jeg ville være med. Sagde Ja, fordi jeg godt kan li at hjælpe og være med i frivilligprojekter

11 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? 1: Jeg har bidraget med de oplysninger om mit hjemland, om vores kultur og vores specielle musik 2: Har leveret podcast om en kongelig affærer Vil gerne bidrage med mere. Artikel, podcast eller måske ligefrem video, men nok kun hvis Lars kan hjælpe teknisk (ihvertfald videofilm, men vi (Lars, frivillig talte om at lave video hvor hun tilberedte mad). 3: Jeg har været med til at lave en video. Og formidlet tyrkisk musik. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? 1: På grund af min baggrund kender jeg mange ting som er specielt fra mit hjemland. Jeg har også brugt nettet til at gå lidt dybere i tingene. 2: Mere tid til opgaven ville ha hjulpet. Jeg har mange andre ting at se til: skole, eksamen og passe familie. 3: Det har været nemt. Men vi kunne godt ha brugt lidt mere tid på at klargøre det!! Der kunne være mere med i video. Der er potentialer for at lave mere. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig? 1: Jeg har også lært noget nyt om aserbajdsjansk musik og andre ting. 2: Se svaret i 1) Og har også fundet ud af nogle ting omkring det at være frivillig, hvad der ligger i frivilligt arbejde. Hvad der er af muligheder i det. 3: Det har været fint! Ville gerne ha arbejdet lidt mere med videoen. Flere optagelser og forsøg. 5) Hvorvidt kendte du til Bibzoom.dk/World før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Jeg har besøgt Bibzoom.dk/World et par gange. 2: Nej! 3: Nej 6) Hvad tænker du om bibzoom.dk/world nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World? 1: Jeg syntes at det er en god hjemmeside, hvor vi kan høre flere sange. Jeg vil godt benytte det og jeg håber også at der vil være lidt plads for aserbajdsjansk sang i Bibzoom.dk/World 2: Ja! 3: Fint nok! Fortæller om mange slags kulturer. Oplyser om mange ting. Der er muligheder for at fortælle om sin egen kultur (til andre som ikke kender til det). Eksempel fra vores video: Balama er en vigtig del af Alevi. 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på bibzoom.dk/world? 1: Jeg har fortalt det til mine venner, som har den samme baggrund som mig. De finder det meget interessant. 2: Ja, jeg har formidlet en kongelig affærer og bibzoom/world videre til venner og bekendte. 3: Hele foreningen: Ringsted Alevi Kultur Center har set video, eller ved om optagelser. Det blev også informeret ved NEVRUZ- festen (forårsfest, arrangement) hvor Lars fra biblioteket også deltog. 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på biblioteket, imens du har været frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Vi har altid været i god kontakt og har skrevet sammen om, hvordan det er gået og hvor langt jeg har nået. 2: Fint! Meget hjælpsomt personale. Også på biblioteket generelt. 3: Fint 9) Hvorvidt og hvordan var du aktivt involveret i dit lokale bibliotek før projekt Del Din Stemme?

12 1:Jeg har været her i forbindelse med lektiecafeen. 2: Jeg bruger biblioteket mere efter involvering i projektet. Men kendte biblioteket før projekt. 3: Har brugt det meget. Tit på biblioteket da børnene var små. Jeg har været med til at arrangerer H.C. Andersen dag på biblioteket. Fatma (min kone) låner bøger på biblioteket og anmelder dem til projektet. Mine børn er nu så store så de selv kommer på biblioteket på egen hånd. 10) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig på dit lokale bibliotek fremover? 1: Jeg synes at det kunne være spændende at være med til flere projekter. Det kommer også lidt an på om jeg får tid til det. 2: Ja! Men kun hvis jeg får en anbefaling. Afhænger dog også af andre ting, familie evt. fast arbejde m.m. 3: Hvis der er nogen projekter samarbejde vil jeg gerne være med!! Også flere videoer til del din stemme Det samme siger hans kone. 11) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere flersprogede borgere til at deltage som frivillige på biblioteket? 1: Det kunne være en god ide, hvis der er flere aktiviteter for dem som er flersprogede borgere. 2: Madarrangement Jorden rundt arrangement hvor man taler sammen. Arrangementer hvor man bliver informeret om diverse gode praktiske ting omkring danske forhold. Regler, love, muligheder i forhold til visa, børnepasning, skole og jobmarked. Et forslag til arrangement på biblioteket. Udlændingestyrelsen kommer på besøg! Vil godt være med til at stille forslag til biblioteket om at gøre bibliotekets tilbud til indvandrere bedre. Foreslå en god bog vi skal købe m.v. Og samtidig kulturformidle til venner og bekendte, netværk. Men afhænger også af tid. Om jeg får arbejde efter sprogskolen.. der p.t. har taget meget af min tid. 3: Flere Tyrkiske bøger / materialer Ide: Tyrkiske borgere kan give biblioteket deres tyrkiske bøger. Men generelt fint nok hvad de tilbyder. Kommentar til ovenstående. Ovenstående besvarelse fra frivillig 2 er sket i samtale med Lars Rune Jørgensen, biblioteket. Der har hjulpet såvel med at forstå spørgsmålene og skrevet svarene ned og bagefter skrevet det på computeren Lars Rune Jørgensen. Ovenstående besvarelse fra frivillig 3 er sket i samtale med Lars Rune Jørgensen, biblioteket. Der har hjulpet såvel med at forstå spørgsmålene og skrevet svarene ned og bagefter skrevet det på computeren Lars Rune Jørgensen. Evaluering fra frivillige på Blågårdens Bibliotek 1) Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? 1: Mudi nede klubben sagde, at vi skulle snakke med Ditte og fik biografbilletter. 2: Vi havde fri fra skole pga. lockout, og så spurgte Ditte. Og vi synes, det kunne være spændende og ville gerne, fordi vi fik en biografbillet. 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? 1: Vi så film og så anmeldte den ene på arabisk og den anden på dansk, mens Ditte filmede, så vi slap for at skrive. 2: Vi skrev tre anmeldelser af musikalbum, så vi kunne få en biografbillet hver. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? 1: Fint. 2: Ditte har hjulpet meget, fordi det svært at finde rundt på bibzoom. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig?

13 1: Det ved vi ikke 2: Ikke relevant 5) Hvorvidt kendte du til bibzoom.dk/world før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Nej 2: Nej 6) Hvad tænker du om bibzoom.dk/world nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af bibzoom.dk/world? 1: Vi kunne godt se nogle flere film sammen med vores forældre, men det er lidt svært at finde filmene, når Ditte ikke hjælper. 2: Der ligger rigtig meget god musik, som vi godt kunne finde på at høre. 7) Hvorvidt har du fortalt nogen i din omgangskreds (venner og familie) omkring dine egne bidrag på bibzoom.dk/world? 1: De andre i klubben og vores forældre, men det er lidt svært at forklare. 2: Vi har fortalt vores forældre om det, men kunne ikke rigtig finde ud af at låne musik derhjemme. Nogle af vores venner spurgte, hvor vi havde fået biografbilletter fra, og så fortalte vi også dem om det. 8) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på biblioteket, imens du har været frivillig i projekt Del Din Stemme? 1: Ved ikke. 2: Vi har mest snakket med Ditte, men vi kender godt dem på biblioteket. 9) Hvorvidt og hvordan var du aktivt involveret i dit lokale bibliotek før projekt Del Din Stemme? 1: Vi kommer tit på biblioteket. 2: Vi kommer tit på biblioteket. Vi har lånt bøger og bruger computerne. Nogle gange sidder vi også bare i pigerummet 10) Hvorvidt vil du fortsætte som aktiv frivillig på dit lokale bibliotek fremover? 1: Det ved vi ikke 2: Det ved vi ikke. Det kommer an på, hvad vi skal lave 11) Afslutningsvis: Har du forslag til forbedringer i forhold til at få flere flersprogede borgere til at deltage som frivillige på biblioteket? 1: Nej 2: Nej

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE D. 30.01.2014 Læs dansk på bibliotekerne. v/eva Mikkelsen emi@statsbiblioteket.dk PROJEKTETS FORMÅL Udvikling og etablering af online lektiehjælpsordning. Bidrage positivt

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Lektier Online nu og i fremtiden

Lektier Online nu og i fremtiden Lektier Online nu og i fremtiden 1-1 kontakt i realtid Chat Webcam / Headset Digital whiteboard Google Docs filesharing De oplevede styrker Lektier Online dedikeret lektiehjælp 1-1 kontakt via skærmen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere