Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer"

Transkript

1 OVERGADEN OVEN VANDET 58 A, KØBENHAVN K statsbiblioteket.dk/sbci Evaluering af projekt Del din stemme Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer Danske Bank CVR/SE EAN juni 2013 Projektbibliotekerne 1) Hvad fik dit bibliotek til at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: For at udnytte netværk af indvandrere og for at øve os i at lave video, podcast m.m. I en lang periode har vi ikke haft meget fokus på indvandrergrupper og deres brug af og mulighed for at bruge bibliotekerne. Derfor var det en god lejlighed at komme i bedre kontakt til og bruge nogle af alle de indvandrere vi har i Ringsted Kommune. Derudover sås projektet som en hjælp til at udbrede kendskabet til Bibzoom og herunder Bibzoom World. Blågårdens Bibliotek: Det var et spændende projekt, der gav mulighed for at arbejde med frivillige på en ny måde. 2) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Mulighed for at få en ny indgang til en gruppe, vi ellers har vanskeligt ved at nå; indvandrere fra områder uden skriftkultur. Ringsted Bibliotek: At få erfaring med software og teknik i forholdt til kulturformidling via Podcast, Video og Skrift. At få kontakt til den kreative del af målgruppen i indvandrergruppen. At få disse kreative til at bidrage med indhold til Bibzoom/World og samtidig skabe opmærksomhed på såvel Bibzoom, Ringsted Bibliotek og Bibliotekernes tilbud. At få mere viden til indvandrernes kultur og tilgang til bibliotekerne. At få mere erfaring med at inddrage brugergrupper i forhold til at formidle bibliotekerne Ikke mindst er deltagelse i projekter i samarbejde med andre for os en mulighed for at vores medarbejdere kan prøve kræfter med projektverdenen, møde andre synspunkter og indgå i netværk. Så der er også et kompetenceaspekt i det for et lille bibliotek som vores, som ikke har de store midler eller personaleressourcer til at arbejde målrettet med udvikling og nye tiltag i større omfang i dagligdagen. Som nævnt i ovenstående punkt havde vi nok en forventning om, at det var nemmere at komme i kontakt med/knytte frivillige til projektet og hermed biblioteket. Vi har rigtig god kontakt til mange unge af indvandreherkomst i bl.a. vores lektiecafé, og havde nok tænkt at vi i dette projekt kunne nå den lidt ældre generation også Altså når målgruppen er udover ungdomsuddannelsesniveauet. Vi havde nok forventet at det havde været nemmere at sælge projektet og at nå ud at hverve frivillige.

2 Blågårdens Bibliotek: Mulighed for at engagerede frivillige, der på sigt kunne få mere ejerskab over deres bibliotek. Udbrede kendskabet til bibliotekets ungeprofil ved at fokusere på rekrutteringen af de unge. 3) Hvilke metoder har I gjort brug af i forhold til at rekruttere frivillige til Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: Samarbejde med boligsociale medarbejdere i et område med mange indvandrere. Ringsted Bibliotek: PR via vores Facebook-side, PR via Ringsted Biblioteks hjemmeside. Video hvor vi selv laver et eksempel, er under udarbejdelse men ikke færdig p.t. Flyers og plakater i biblioteket. Men især! Netværke, dvs. ringe til nogen der kender nogen. Besøge institutioner. Være med til arrangementer. (NEVRUZ fest i Alevi foreningen i Ringsted, Forældredag på Dagmarkskolen hvor der fortrinsvis er Tyrkisk islæt, har afholdt filmarrangement for sprogskolen, Jævnligt talt med diverse lånere (fra bogbussen og fra udlånet) omkring del din stemme projekt og diverse andre kontakter i mit netværk) Dyrket kontakter i vores lektiecafe Blågårdens Bibliotek: Det tog lidt tid at komme i gang, og vores ide om at udnytte vores lokale netværk var ikke så let, som vi troede. Det var først da vi indgik et samarbejde med Ditte (tidligere projektleder af lokalmediet GadePressen og vikar på Blågårds Skole), at vi fik fat på de frivillige qua hendes kendskab til de unge og direkte kontakt til dem. 4) Hvilke metoder har henholdsvis virket - og ikke virket - i forhold til at rekruttere frivillige til projekt Del Din Stemme? Skanderborg Bibliotek: De boligsociale medarbejdere har en god kontakt til relevante beboere i området. Vi har tidligere søgt kontakt med bibliotekets egne medarbejdere, men uden held. Ringsted Bibliotek: Mest den personlige kontakt, det at fortælle om projektet mundtligt. Og så kræver det at man selv deltager Flyer kunne have været meget bedre eksempelvis. Tror hvis der havde ligget video, podcast m.m. om projektet og en visuel måde at fortælle om hvad projektet gik ud på, ville det have virket bedre. Blågårdens Bibliotek: Den forudgående relation og direkte kontakt til de unge, der har bidraget med anmeldelser, har været alt afgørende, mens det ikke har været muligt at engagerer frivillige udelukkende gennem pjecer og brede opfordringer. 5) Hvilken rolle har I spillet i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? - Hvorvidt har I direkte assisteret de frivillige i deres udarbejdelse af bidrag, og hvorvidt har de frivillige selv bidraget på egen hånd? Skanderborg Bibliotek: Vi har ikke deltaget i rekruttering eller udarbejdelse af bidrag, men udelukkende været med i planlægning og møder. Ringsted Bibliotek: Det har haft stor betydning, at jeg selv har deltaget og været med til at hjælpe dem med at formidle deres kultur. Det har omvendt krævet meget af mig som igangsætter, PR mand, journalist, fotograf, den der skulle kende teknikken, den der skulle sørge for at teknikken fungerede. Selv ud til arrangementer m.v. Skulle eksempelvis benytte Lektiecafeens pc er for at kunne publicere filmen. Filmemediet giver jo også specielt mange udfordringer! Det er også mit indtryk at hvis der havde ligget noget guf på bibzoom/world som indvandrerne fik vildt lyst til at formidle, ville der sikkert være flere bidrag.

3 Arrangementet med en kongelig affærer virkede rigtig fint. Fordi indvandrerne faktisk meget gerne vil lære om dansk kultur! Og filmen giver mulighed for at de forholder sig til Danmark, sprogligt, historisk m.v. Hvorfor ser Danmark ud som det gør i dag. De miljøer der er meget engageret i deres egen kultur er efter min opfattelse meget religiøse eller politiske. Og det vil projektet jo ikke have Projektet viser også noget om at de fleste indvandrere faktisk er velintegrerede og ønsker at kende mere til dansk kultur end til dansk kultur. I forbindelse med ovenstående vil jeg sige at der i forbindelse med forældredagen på Dagmarskole er store potentialer i at børnene optræder med Tyrkisk kultur og bedsteforældre fortæller om kulturen, da bedsteforældrene jo er født og opvokset med den tyrkiske kultur. Og det har i øvrigt stor værdi for børnene at optræde med denne tyrkiske kultur, men er fra dansk side også blevet nedpriorieteret og nærmest forbudt! Men grundet lockout osv. Er forældredagen jo rykket til sidst i maj måned. Blågårdens Bibiotek: Vi har assisteret de frivillige i udarbejdelsen af både skriftlige og mundtlige anmeldelser i varierende omfang. Der har været brug for konkret guidning i forhold til at komme ind på Bibzoom.world og i forhold til det tekniske omkring podcast. De ældste unge har stort set selv skrevet anmeldelserne, men har fået hjælp til korrekturlæsning og opsætning. 6) Hvilke oplevelser og erfaringer har I gjort jer, positive som negative, i forhold til at opnå bidrag (digital kulturformidling) fra de frivillige? Hvad har virket / ikke virket? - Alt afhængigt af, om I har skullet assistere de frivillige i forhold til deres udarbejdelse af bidrag eller de selv har bidraget på egen hånd. Ikke besvaret af Skanderborg Bibliotek. Ringsted Bibliotek: Det personlige plan virker bedst. At tale sammen! At blive klogere på hvad der rør sig i målgruppen virker godt. Personlig kontakt. Mange i målgruppen er også presset tidsmæssigt og eksamener m.m. Så det at engagere sig og have tid er lidt sværere. Der er også nogle sproglige ting der er barrierer for projektet tror jeg. Også selvom formidlingen skulle foregå på deres eget sprog. Jeg mener projektet kan danne grobund for yderligere samarbejde. At udnytte netværket også i forhold til andre ting. p.t. er der varmet op til noget mere Blågårdens Bibliotek: Der skal utvivlsomt være en eller anden form for gulerod for at motivere de frivillige i dette tilfælde biografbilletter. Relationen til de frivillige og den direkte opfordring til, at netop de ville være gode til at skrive anmeldelse er også en vigtig del af motivationsarbejdet. 7) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Skanderborg Bibliotek: Vi vil ikke gøre noget særligt for at fastholde de (få) frivillige, men vi vil se, om selve bidragene kan bruges til at nå gruppen. Ringsted Bibliotek: At fortsætte kommunikationen med dem vi allerede har kontakt til. Samarbejde om arrangementer, med udgangspunkt i at få dem til at kulturformidle. Arrangementer a la. en kongelig affærer Biblioteket kommer ud til deres arrangementer. Netværket er varmt p.t. og der er potentialer i at arbejde videre med at kulturformidle og få dem involveret i processen på den ene eller anden måde. Projektet har givet kontakt til en række aktører som fremover kan udvikle sig til gode samarbejdspartnere. F.eks. foreninger, modersmålsunderviser o.l. Vores kontakt til sprogskole i Ringsted er også blevet revitaliseret og har knyttet dem tættere på, hvilket vi kan bruge fremadrettet i et andet igangsat projekt. Både mht. til hvad biblioteket kan bruges til, men også i forhold til at øge kendskabet til de forskellige ansatte på biblioteket. Derved opnås en større synlighed blandt kommunens etniske borgere.

4 Blågårdens Bibliotek: Vi må konstatere, at det ikke er realistisk at fastholde dem som frivillige på længere sigt, men at relationen til biblioteket og kendskabet til bibzoom er blevet forbedret gennem projektet. 8) Hvorfor/hvorfor ikke vil I arbejde med fastholdelse af de frivillige fremover? Skanderborg Bibliotek: De er få, og i øvrigt delvis nogle, der allerede er i god kontakt med os. Der har via projektet vist sig mulighed for at komme i kontakt med andre mere relevante grupper af frivillige i området. Ringsted Bibliotek: Jeg mener generelt det er godt at have god kontakt til bibliotekets målgruppe. At involverer målgrupperne i kulturformidling. Ved at få frivillige i målgruppen får man adgang til deres netværk. Men også kendskab til hvad der rør sig i målgruppen. Eksemplet en kongelig affærer har bevirket at de frivillige har formidlet filmen til deres venner, familie og bekendte. Og selv set den igen. Tror at mange indvandrere er oprigtigt interesseret i dansk kultur. Blågårdens Bibliotek: De frivillige, vi har haft fat i, har været unge, der har oplevet det at skrive anmeldelser som en engangsoplevelse, men ikke ser sig selv som faste anmeldere. Via projektet er de blevet motiveret til at prøve noget nyt, men set i lyset af alle de forskellige projekter og tilbud, der er på Indre Nørrebro, skal der bruges meget motivationsarbejde, hvis man skal fastholde frivillige. 9) Hvilke ressourcer har det krævet fra jeres bibliotek i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Skanderborg Bibliotek: Der har som nævnt primært været brug for organisatoriske kompetencer. Ringsted Bibliotek: At arbejde ud af huset. Indvandrerne er meget positive, men har ikke for alvor kunnet se lyset i projektet. Projektet har krævet meget af min indsats; socialt, teknisk og kreativt (journalist m.m.) Projektet har været meget kompleks, hvorfor en længere projektperiode havde givet bedre mulighed for at udvikle kompetencer og sikre gennemslagskraft overfor målgruppen. Jeg tænker, at hvis det bliver for hektisk for de hvervede frivillige, eller at henvendelsen ikke syner gennemtænkt professionelt at de falder fra..? Blågårdens Bibliotek: Vi har måtte trække på ressourcer udefra i form af en person med relationer til potentielle flersprogede frivillige. De flersprogede frivillige har alle sammen talt forståeligt og flydende dansk udover det andet sprog, de har anmeldt på. 10) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold på jeres bibliotek? Skanderborg Bibliotek: I relativt ringe grad, men det var heller ikke i sig selv målet. Ringsted Bibliotek: Tror svaret ligger i ovenstående potentialer Men uden vores involvering, tror jeg ikke på at det kommer naturligt. Lige p.t. er det ikke så relevant, da vi er i en voldsom omstillingsperiode ang. hjemmeside og bibliotekssystem Men det har da åbnet op for at overveje det. Blågårdens Bibliotek: Vi har opnået den erfaring, at hvis vi skal skabe digitalt kulturindhold ved hjælp af frivillige, så kræver det mange ressourcer, som skal prioriteres i en travl dagligdag.

5 11) Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme bidraget til at styrke forholdet mellem flersprogede borgere og dit bibliotek? Skanderborg Bibliotek: Vi har fået en bedre indgang til at kontakte indvandrere deltagerne har forhåbentlig også fået et bedre kendskab til os. Ringsted Bibliotek: Alevi: Ja Sprogskolen inklusiv elever: Ja Indvandreforeninger: Ja Diverse andre kontakter: Ja Al udbredelse og interaktion er altid en fordel for biblioteket. Projektet viser at biblioteket har noget for alle og også er interesseret i at interagere med alle. Blågårdens Bibliotek: Det er ikke lykkes os at få Del Din Stemme forankret i det daglige bibliotekariske arbejde, og det har derfor ikke umiddelbart haft betydning for forholdet mellem flersprogede borgere på biblioteket. 12) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Skanderborg Bibliotek: Som platform har det fungeret ok, men det virker malplaceret at formidle fortællingerne via en musikplatform i stedet for at knytte dem sammen med den skriftlige, digitale litteraturformidling. Ringsted Bibliotek: For lidt indhold på Bibzoom/World, der kan friste målgruppen er min vurdering Så målgruppen har taget kultur andre steder fra, da det jo skal være kultur de selv har lyst til at formidle. Men det kan jo så give grundlag for ideer til indhold på Bibzoom/World Det er måske også lidt svært at finde? I hvert fald kræver det et kendskab til bibzoom og at man bruger det i forvejen. Jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om det i projektperioden ikke ville have været smart at samle biddragene, evt. også have dem på egen hjemmeside, på facebook o.l. Blågårdens Bibliotek: Der er lang vej indtil Bibzoom.dk/world for frivillige, der ikke nødvendigvis er vant til at bruge nettet til meget andet end at læse nyheder og være på Facebook. Samtidig har det været en udfordring, at Københavns Biblioteket har trukket sig ud af samarbejdet under projektperioden, hvilket gjorde vejen ind til Bibzoom endnu længere, fordi der skulle oprettes profiler på Statsbiblioteket. Men de frivillige har været positivt overraskede over indholdet på Bibzoom.dk/world og har givet udtryk for, at de vil bruge det igen, ligesom de vil introducere deres forældre til sitet. 13) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag via jeres bibliotek til andre borgere/samarbejdspartnere etc.? Skanderborg Bibliotek: Det har kun været gjort i mindre grad. Ringsted Bibliotek: Nej da ikke nogen bidrag p.t. Blågårdens Bibliotek: Det har vi ikke fået gjort så meget ud af, men til gengæld har de frivillige selv været gode til at dele deres anmeldelser på eks. Facebook, når de er lagt på Bibzoom.

6 14) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere via bibliotekerne - og hvilke forslag til forbedringer har I? Skanderborg Bibliotek: Det er lidt vanskeligt at besvare, da Skanderborg er atypisk som indvandrerkommune Men vi bør nok i højere grad benytte biblioteksrummet i samarbejdet og kun i mindre grad klublokaler i boligområdet, men så løber vi modsat en risiko for ikke at nå så mange potentielle deltagere. Ringsted Bibliotek: Bruge video, podcast og artikler lavet af nydanskere til at visualisere hvad det er man har mulighed for. Jeg tænker at diskursen i Danmark i mange år har været at udlændinge skal bruge deres energi på at lære dansk og dansk kultur at kende. Derfor har mange ikke dyrket deres modersmål eller egen kultur. Mange i Ringsted har også været her så mange år, at deres kultur er den danske. For de ældre som har deres oprindelige kultur er en barriere at de ofte ikke har et særligt højt uddannelsesniveau og ikke dyrker kultur. Muligvis folkekultur Flersprogede er en stor og forskelligartet gruppe. Måske ville det være mere håndtérbart i et fremtidigt projekt hvis målgruppen var mere snæver og defineret. Måske er den nemmere at engagere folk i kortere seancer? Mere workshopsagtig? Måske er rammerne og målene lidt snævre, når vi er indenfor dette område. Her har vist sig at være andre potentialer, så udgangspunktet kunne måske være mere innovativt, således at det vigtige ikke nå specifikke mål, men at skabe noget nyt ud fra hvad deltagerne og målgruppen kunne ønske? Blågårdens Bibliotek: Vores erfaring viser, at relationen til den enkelte frivillige og belønning er væsentlig i forhold til motivationsarbejdet. Det skal nemmere at komme ind til indholdet på Bibzoom og resultatet, så man kan blære sig med, hvad man har lavet. 15) Hvordan har kontakten været med medarbejderne i projekt Del Din Stemme fra Statsbiblioteket? Skanderborg Bibliotek: Det har fungeret godt. Dog tror jeg man kunne vinde noget ved en mere langsigtet mødestyring. Skulle projektet fortsætte, kunne en opsplitning i en øst- og en vestdel også være en idé. Ringsted Bibliotek: Ok! Men det kunne være en idé at have en slags opstartskursus. Netværkskursus + få kendskab til de muligheder der er i software + fælles idegenrerering. Projektledelsen kørt effektivt og på skinner. Blågårdens Bibliotek: Gode, professionelle medarbejdere og altid klar til at svare på spørgsmål. 16) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Skanderborg Bibliotek: Målt i forhold til vores forventninger, har det været en succes, men det er et vanskeligt område at måle på. Det har givet meget overhovedet at deltage for Skanderborg Kommune er som nævnt en kommune med relativt få indvandrere. Ringsted Bibliotek: Fint! Lært meget og netværket er varmt. Produkterne er på vej! Som tidligere skrevet, havde jeg nok forventet at det ville være nemmere at rekruttere frivillige, men på den anden side ved jeg jo godt at det er svært, ligegyldig hvor godt og vigtigt vi synes indholdet er.

7 Vi har fået afprøvet nogle tekniske muligheder, og også fået øjnene op for at det ikke er ukompliceret f.eks. at lave optagelser m.v. Blågårdens Bibliotek: Vi har fået en tættere relation til de unge, der har været med i projektet, og de har fået kendskab til bibliotekets ungeprofil. Evaluering fra projekt Højvang, Skanderborg 1) Hvordan har I bidraget til projekt Del Din Stemme? Vi har lavet podcast med historier og fortællinger, som beboere i boligområdet har bidraget med. Det var beboere med anden etniske baggrund end dansk fra f.eks. Somalia, Congo og Afghanistan. 2) Hvad fik jer til at indgå i projekt Del Din Stemme? Vi synes, at det lød spændende at give mikrofonen til beboere med anden etnisk herkomst i vores område. De har mange oplevelser og historier med i bagagen, men har ikke nødvendigvis så mange at fortælle dem til/så mange muligheder for at komme til orde. Disse beboere bliver stolte og glade, når nogle interesserer sig for dem, deres liv og deres historier, og det ville vi gerne bidrage til. 3) Hvad har været jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projekt Del Din Stemme? At synliggøre de spændende, barske, sjove og anderledes historier/fortællinger, som beboere med anden etnisk baggrund end dansk ligger inde med. At gøre disse beboere glade for og stolte af at være med i projektet. At øge fællesskabet og kendskabet til hinanden og hinandens liv og historier i boligområdet. At beboernes historier/fortællinger fastholdes digitalt, så deres efterkommere kan få glæde af dem. 4) Hvilke konkrete metoder har I gjort brug af, og hvilke konkrete erfaringer har I gjort jer (positive som negative) i forhold til at rekruttere og involvere flersprogede frivillige til at indgå i digital kulturformidling via Del Din Stemme? Vi havde jo allerede god og megen kontakt med de frivillige, som deltog i projekt Del din stemme, så vi tog egentlig bare fat i dem og spurgte, om de ville være med, og så kom de. 5) Hvorvidt og hvordan har I tænkt i fastholdelse af de frivillige fra Del Din Stemme fremover? Som nævnt ovenfor var de frivillige i projektet nogle, som vi allerede samarbejdede med i flere sammenhænge, men vi ville gerne have flere gode kontakter til nye frivillige med anden etnisk baggrund, og det vi har erfaring med virker er, at gå ud at opsøge beboerne i området, lære dem at kende og derefter få dem involveret i frivilligt arbejde. Med hensyn til fastholdelse så er det vigtigt at lave arrangementer for de frivillige f.eks. en fest, en tur, en middag for de frivillige etc. 6) Hvilke ressourcer har det krævet fra jer i forhold til at arbejde med flersprogede frivillige med digital kulturformidling for øje via Del Din Stemme (både i forhold til at rekruttere de frivillige og efterfølgende at opnå bidrag fra de frivillige)? Hvilke tanker har I gjort jer i den forbindelse? Det har krævet noget tid og noget koordinering både ift. at få fortalt de frivillige om projektet, få dem til at møde op, indtale deres historier/fortæller (lavet i samarbejde med projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration), og derefter snak og mailkorrespondence med BiblioteksCenter for Integration. 7) Hvorvidt og eventuelt hvordan har projektet skabt grobund for involvering af flersprogede frivillige til at skabe digitalt kulturindhold fremover? Vi arbejder på at lave et stort fortælle-projekt inspireret af projekt Del din stemme, fordi vi oplevede, at det virkelig løftede deltagerne at få lov til at være en del af noget og at få mulighed for at fortælle deres historier/fortællinger. Vi har ikke helt lagt os fast på endnu, hvilke produkter fortælle-projektet skal munde ud i, men vi kan godt forestille os, at nogle af fortællingerne ville skulle digitaliseres.

8 8) Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at Bibzoom.dk/World har udgjort den digitale platform i projektet til formidling af de frivilliges bidrag? Det har vi ikke tænkt så meget på/haft så meget fokus på, men vi er blevet opmærksomme på, at denne platform findes og har fortalt beboerne her i området om den og hvilke muligheder, der er på Bibzoom. 9) Hvorvidt og hvordan har I markedsført/videreformidlet de frivilliges bidrag til andre borgere eller aktører? Vi ha fortalt vidt og bredt om projektet og de forskellige historier, som deltagerne bidrog med. Vi har tænkt at invitere deltagerne til vores fællesspisningsarrangementer, så man der kunne høre historierne inden spisningen. Vi har også snakket om at arrangere fortælle-aftner, hvor man kan møde op for at fortælle eller lytte til andres fortællinger. 10) Hvis man skulle gennemføre et lignende projekt igen, hvilke erfaringer fra projekt Del Din Stemme kan med fordel bringes i spil i forhold til involvering af flersprogede frivillige til at deltage som digitale kulturformidlere - og hvilke forslag til forbedringer har I? Man skal have eller skabe et godt netværk af flersprogede frivillige og så få forankret det lokalt for at det virker bedst. 11) Hvordan har kontakten været med medarbejderne på Skanderborg Bibliotek og med medarbejderne på projekt Del Din Stemme? Det har været super dog med et pludselig skift ift. hvem vi skulle samarbejde med. Men alt i alt helt fint og godt. 12) Afslutningsvis: Hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til jeres formål og forventninger med henblik på at indgå i projektet? Vi havde ikke nået at have så mange forventninger til projektet, men vi ønskede at beboerne i området med anden etnisk baggrund kom til orde og fik mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser ja fortælle det, de havde på hjertet. Dette blev til fulde opnået. Projektet gav mere end vi havde regnet med, og det har inspireret os til at ville arbejde videre med fortællinger. Evaluering fra frivillige tilknyttet BiblioteksCenter for Integration 1) Hvad fik dig til at melde dig som frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvad motiverede dig? Muligheden for en kulturel oplevelse og dele min glæde vedrørende film og musik med andre min interesse for indisk film i kombination med at det - for de fleste danskere - er et ukendt område. Jeg tænkte det kunne være sjovt at forsøge at udbrede kendskabet... Jeg har holder meget af at læse anmeldelser og artikler, om film og musik. Jeg har de sidste par år, ønsket selv at skrive anmeldelser, men har ikke haft selvtilliden, til selv at sætte ord på mine meninger. Da jeg stødte på Bibzoom, tog jeg en chance og skrev min første anmeldelse, som fik ros. Det gav mig et ordentligt skud selvtillid, som manglede førhen. Jeg fik en fra bibzoom.dk om, at de ville have flere frivillige anmeldere. Jeg deltog i Bibzoom intromøde, hvor jeg blev klar over, at jeg kunne skrive bog- eller filmanmeldelse på bibzoom.dk/world, som var et digitalt bibliotek. Jeg syntes at, det var en god idé, fordi jeg kunne udvide min viden om, hvordan en bibliotekar kunne forberede anmeldelser på et digitalt bibliotek. Desuden kunne jeg bruge mit frivillige arbejde som min erhvervserfaring på mit CV. I thought it was a really interesting idea. Also the fact that I could colaborate from my house in my free time and sharing the music, books and movies that I like with other people. 2) Hvordan har du bidraget til projekt Del Din Stemme? Skrevet en række anmeldelse mener alt i alt, jeg er på omkring 30? jeg har skrevet flere filmanmeldelser Jeg har skrevet anmeldelser af både film og musik.

9 Jeg har bidraget til projektet, Del Den Stemme, med at skrive følgende bog- og filmanmeldelser til Bibzoom.dk/World: 1. Boganmeldelsen af romanen Māyā : yā qiṣṣah-'i āpārtimānī dar khīyābān-i Karīm Khān af Farīd Qadamī på persisk. 2. Filmanmeldelse af persisk filmen, Dar mīyān-i abr'hā / instruktør: Rūḥullāh Ḥijāzī, 2 dvd- video, på persisk. 3. Filmanmeldelse af persisk TVserie, Ighmā' / instruktør: Sīrūs Muqaddam, 12 dvd-video på persisk. 4. Boganmeldelsen af novellesamlingen Fortællinger fra Iran, udgivet af Claus V. Pedersen, på persisk. I have writen two music album reviews and a concert review. 3) Hvordan har det været at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Hvorvidt har frivilligopgaven været til at gå til? Super nem - det har været a labour of love:-) Det har været sjovt og udfordrende og har bidraget til at give min fritidsinteresse en ny - professionel - kant Det har været udfordrende, da det er svært at finde informationer om så ukendte film, som dem jeg har set. Især det at skrive en anmeldelse af et iransk album var svært, da jeg ikke kunne finde meget information omkring sangteksterne. Det har ikke været opgivende, kun udfordrende. Det var en god og nyttig oplevelse for mig at være frivillig i projektet, fordi jeg prøvede at bruge min faglige viden til at skrive bog- og filmanmeldelse på bibzoom.dk/world. Desuden prøvede jeg en gang til at, hvordan fremgangsmåden til forberedelsen af bog- og filmanmeldelse er, og hvordan man arbejder med konkret opgave, når man arbejder som frivillig anmelder. Frivilligopgaven har været til at gå til udvikling af mine faglige kompetencer på følgende måde: Hvordan arbejder i praksis en bibliotekar, som anmelder, på en digital portal eller et digitalt bibliotek? Hvordan styrker jeg min persisk og dansk færdigheder som frivillig anmeldeler? Hvordan en bibliotekar-db fra IVA beskæftiger sig med andre fag- og samfundsgrupper, fx iranske brugere af Bibzoom.dk/World gennem persiske anmeldelser. It was a great experience, better than I imagined. The task were as described in the begining of the project. 4) Hvad har du personligt fået ud af at være frivillig i projekt Del Din Stemme? Og hvorvidt og hvordan har projekt Del Din Stemme levet op til dine forventninger som frivillig? Jeg har fået set nogle film, som jeg ellers ikke vil have set. Det har helt levet op til mine forventninger. samme som forrige svar - det har været berigende og medvirket til at jeg har fået nye og mere kærligtkritiske øjne på indisk film. Det har bidraget til at udvikle min egen opfattelse. Jeg har udfordret mig selv, ved at se film fra lande, jeg ikke har set noget fra før. Det har helt klart åbnet nogle døre for mig, af at have skrevet en del anmeldelser, i forhold til mine fremtidige drømme. 1. Jeg er blevet mere engageret i min jobsøgning. 2. Projekt, Del Din Stemme, har været i overensstemmelse med min faglige interesse som bibliotekar-db. I think it's been very positive. The feedback from the team was very useful and the contact between the volunteers and the coordinators was very nice. In a personal level, I didn't expect that I would like so much the fact of seeing something I had written publised online, but it was really fulfilling! 5) Hvorvidt kendte du til Bibzoom.dk/World før du begyndte som frivillig i projekt Del Din Stemme? Via biblioteksverdenen jeg er gammel bibliotekar kendte overhovedet ikke:-) Jeg kendte intet til Bibzoom, før jeg meldte mig som frivillig. Jeg fik kendskab til bibzoom.dk/world gennem internettet og bladet Perspektiv. No 6) Hvad tænker du om Bibzoom.dk/World nu? Hvorvidt kan du forestille dig at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World? Jeg vil meget gerne fortsætte som anmelder, jeg vil også fortsætte som bruger Jeg vil afgjort fortsætte med at bruge websiden.. Jeg er positivt overrasket over Bibzoom. Har været inde og prøvelytte en del albums, som jeg så har investeret i, nogle dage efter. Jeg synes også at det er hyggeligt, at læse artiklerne inde på siden. Jeg tænker at, Bibzoom.dk/World er et brugerorienteret digitalt tjeneste inden for sociale medier. Jeg er meget interesseret i at fortsætte som bruger af Bibzoom.dk/World.

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 Afsluttende Rapport Kulturstyrelsen, Center for Biblioteker, Medier og Digitalisering (2011-2012) It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 1 SLUTRAPPORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007 Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto Marts 2007 Evaluator Winnie Dehn, Østergade 89, 3200 Helsinge - marts 2007 Rapportens disposition: 1. Projektet beskrivelse indhold side 3-7 1.1. Gennemførte

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere