Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole"

Transkript

1 Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning

2 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal skolerne foretage en selvevaluering af dele af sit værdigrundlag mindst hvert andet år: 17. Skolen formulerer sit værdigrundlag, som indskrives i skolens vedtægt. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre værdigrundlaget på sin hjemmeside på internettet. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal orientere forældre til undervisningspligtige elever om skolens værdigrundlag ved tilmelding til skolen. Bestyrelsen skal udarbejde en plan for skolens evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Skolen skal foretage denne evaluering mindst hvert andet år. Vi har i år valgt at rette fokus mod vores boglige undervisning. I vores værdigrundlag fastsætter vi målet for den boglige undervisning: At tilbyde en faglig solid undervisning på såvel det boglige som det kreative, musiske og kropslige område, så en udvikling mod det hele menneske styrkes. Formålet med evalueringen er at kunne fastslå om vi lever op til målet i vores værdigrundlag. Dette har vi valgt at gøre ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt vores elever. For at kunne give eleverne et ordentligt grundlag til at kunne foretage denne evaluering uddelte vi spørgeskemaerne til sidste års elevophold i slutningen af skoleåret (medio juni 2010). Det vil sige at eleverne havde oplevet et næsten fuldt ophold på skolen, og at den boglige undervisning på dette tidspunkt var overstået og afløst af den mundtlige prøveperiode. Det udleverede spørgeskema er vedlagt som Bilag 1. Resultater fra 8., 9. og 10. klasse, samt en sammentælling af resultaterne er vedlagt som Bilag 2-5.

3 3 Selvevaluering af den Boglige undervisning Forventninger til undervisningen Et af de første spørgsmål eleverne blev stillet var hvordan undervisningen havde været i forhold til den skole de kom fra. Det gav følgende resultat: Det er bekymrende at 31 % af eleverne fandt undervisningen ringe eller meget ringe i forhold til deres folkeskole. Resultatet skal dog ses i lyset af at både 9. og 10. klasser samlet havde en langt højere tilfredshedsratio, mens 8. klassernes holdning til skolens undervisning trækker det samlede resultat ned. At elever i 8. klasse ser undervisningen som ringere end skolens andre elever skal ses i lyset af flere faktorer. Når forældre vælger at sende et barn på efterskole i 8. klasse kan det skyldes et væld af faktorer: Sociale forhold, problemer med forældre, skole, kammerater mm. Elever i 8. klasse er som hovedregel mere umodne end ældre elever. Derfor har vi også generelt flere disciplinære problemer i undervisningen af 8. klasse end de to ældre klassetrin. Dette afspejles naturligvis også i undervisningens resultater. Ikke desto mindre er det et felt vi som skole skal være opmærksom på. I denne forbindelse skal det nævnes at vi i forhold til dette års elevhold har kunnet sætte to lærere på klassen i perioden efter efterårsferien, med endog meget gode resultater til følge. Et andet interessant spørgsmål vi valgte at stille var, hvordan undervisningen havde været i forhold til elevernes forventninger. Her viste undersøgelsen at 73 % af eleverne var tilfredse med undervisningen, og at 35 % fandt undervisningen god eller meget god i forhold til deres forventninger.

4 4 Selvevaluering af den Boglige undervisning Resultater af undervisningen Næste spørgsmål gik på elevernes faglige udbytte af undervisningen, som viste at et overvældende flertal, 82 % havde haft et godt udbytte af undervisningen. Dette er et godt resultat som tyder på at vi på trods af vores mange ikke-faglige uger (linjefagsuger, musical, Østrigstur) fået givet eleverne en ordentlig undervisning. Hvorfor resultatet af det næste spørgsmål heller ikke er overraskende. 79 % af eleverne mener at vi har levet op til vores værdigrundlag, og har leveret en solid boglig undervisning. At 21 % mener at vi i ringe eller meget ringe grad har leveret dette kræver også en dybere forklaring. Også i dette tilfælde ser vi en skævvridning mellem 8. klasse og klasse. 8. Klasse leverer også i dette tilfælde et resultat som trækker den samlede skoles resultat ned. Som tifældet var med det foregående spørgsmål spiller naturligvis de samme faktorer, og igen er undervisningen af 8. klasse noget vi som skole bør have ekstra fokus på.

5 5 Selvevaluering af den Boglige undervisning Brug af forskellige læringstyper I forbindelse med spørgeskemaet blev elevrne spurgt om i hvilken undervisningssituation de lærer mest. Er det i forbindelse med gruppearbejde, traditionel tavleundervisning eller er det i vores anderledes uger, linjefagsuger, projekt mm. Det faglige udbytte af den traditionelle tavleundervisning er god. 75 % af eleverne beskriver undervisningen som værende fra ok til meget god. Gruppearbejdsformen bliver noget overraskende anset som værende mindre udbytterig i forhold til elevens faglige udbytte. Dette kunne måske skyldes, at det ikke er alle elever der er gode til at arbejde selvstændigt og determineret i forhold til egen læring.

6 6 Selvevaluering af den Boglige undervisning Til gengælde viser spørgsmålet om anderledes undervisning at det er i dette område man kan rykke eleverne. Hele 86 % af eleverne placerer den anderledes undervisning i kategorien ok til meget god. Da en meget stor del af vores undervisning sker som anderledes skulle vi måske som skole lægge vægt på, at disse uger for eleverne giver et større fagligt udbytte end for eksempel traditionel tavleundervisning. Man kan måske endda nævne det i forbindelse med samtaler med kommende elever, at det læringsmæssigt er en fordel med de mange anderledes uger.

7 7 Selvevaluering af den Boglige undervisning Elevernes egen indsats Slutteligt blev eleverne bedt om at evaluere på deres egen boglige indsats gennem skoleåret. Eleverne blev spurgt om i hvor høj grad de fik lavet lektier, og hvordan de selv vurderede deres egen arbejdsindsats i de boglige fag. Det gav følgende resultat: Spørgsmålet viser at 88 % af eleverne leverede en ok til meget god indsats i de boglige fag. Dette er et meget højt tal, som måske godt kan vække en smule undren. Det er ikke nødvendigvis en procentsats som skolens lærere genkender. Det afsluttende spørgsmål sætter da også arbejdsindsatsen lidt i perspektiv. 23 % af eleverne mudtrykker, at de i ringe eller meget ringe grad har fået lavet lektier i det sidste skoleår. Dette er en konstatering vi som skole må

8 8 Selvevaluering af den Boglige undervisning tage alvorligt, og vi bør måske se på, om man på dette område skal indføre flere pædagogiske tiltag for at sikre at eleverne får lavet lektier.

9 9 Selvevaluering af den Boglige undervisning Konklusion Konklusionen på evalueringen er, at eleverne generelt er godt tilfredse med den undervisning de modtager, samt at vi lever op til de forventninger eleverne har til vores boglige tilbud. 79 % af eleverne mener vi lever op til vores værdigrundlag, og mener vi leverer solid boglig undervisning. Dette gælder dog i mindre grad 8. klasse elever, hvilket bør få os som skole til at kigge på egen praksis i forhold til det undervisningstilbud vi giver klassen. Blandt eleverne er der enighed om, at undervisningsformen i vores anderledes uger giver et godt fagligt udbytte. Derimod er de ikke så begejstrede for det faglige udbytte ved at lave gruppearbejde. Eleverne er generelt tilfredse med deres arbejdsindsats i de boglige fag, mens de erkender at de i mindre grad får læst de lektier de skal. Dette er også et punkt vi som skole bør arbejde med.

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune

Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Er det på tide at skifte adgangskode? - indtryk og refleksioner fra et udviklingsarbejde i Skanderborg Kommune Af Aase Holmgaard, psykolog, ph.d. tilknyttet udviklingsprojektet som forsker fra Nationalt

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere