Praktiske oplysninger om skoleåret BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE"

Transkript

1 Praktiske oplysninger om skoleåret BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

2 Praktiske oplysninger skoleåret Skolens adresse Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden Ulstrup. Telefon: Tilsynstelefon: E - mail: Hjemmeside: Facebook: Instagram: #gudenaadalensefterskole, #gudenaadalen Skolens kontor Skolens kontor har åbent hverdage fra Anders Lenau (AL) Anne Marie Braad (AB) Britt Ebbesen (BE) Christian Lynge (CL) Flemming Hess Jensen (FJ) Gertrud N. G. Henriksen (GH) Jannie Lybech (JL) Jens Christian Vølver (JC) Jesper Emil Sørensen (JE) Julia Hirsch (JH) Barsel i skoleåret Karen Brix Jensen (KB) Lars Bak Larsen (LB) Lars Løvig (LØ) Lisa Laycock (LL) Lone Christensen Sørensen (LC) Lone Vinkler (LV) Louise Stougaard (LS) Barsel i skoleåret Lykke M. Nielsen (LN) Marianne Egtoft (ME) Barsel i skoleåret Ole Holm Bech (OB) Rasmus Juel Pedersen (RJ) Signe Haag Hansen (SH) Thileeban Chandrakumaran- Chili (TC) Tine Boel (TB) Torben Stampe (ST) Torben H. Sørensen (TS)

3 Timelærere Anna Støy Jessen Praktisk personale Christian Balle Else Pihl Frederik Dürr Hanne Hansen Lars Rasmussen Lene Iversen Lene Kjeldsen Rita Faurskov Rosa Christensen Susanne Mogensen Tina Eriksen Tinna Skovborg pedel rengøring køkkenelev rengøring chefpedel køkkenleder køkken køkken køkken køkken køkken sekretær En hverdag En skoledag på Gudenaadalens Efterskole kan i skoleåret se sådan ud: 7 00 Morgentur 7 10 Morgenmad det forventes, at værelser og sektioner fremstår ryddelige 7 45 Morgensang i foredragssalen 8 00 Undervisning Formiddagspause mulighed for formiddagsservering Undervisning Middag og pause. Elevbank og salg af vaskekort på kontoret Undervisning Eftermiddagspause mulighed for eftermiddagsservering Undervisning Aftensmad Stilletime ro og mulighed for lektielæsning Fri til at tage initiativ til forskellige aktiviteter, hygge, lektier, m.m Aftensamling Alle er på egne gange/sektioner I egen seng, tilsynslærerne siger godnat Lyset skal være slukket Hovedregler Der findes 4 hovedregler, som vi forventer, du overholder: 1. Vi forventer en god opførsel af dig - du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. 2. Drenge og piger må kun besøge hinanden på værelserne på de af skolen fastsatte tidspunkter. 3. Du har mødepligt til timer og måltider. 4. Det er forbudt at medbringe og indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer. De 3 første kan medføre bortvisning. Det 4. punkt vil medføre bortvisning.

4 Nyttige oplysninger om skoleåret Aktiviteter uden for skolen Det at være på efterskole betyder også, at du deltager aktivt i de arrangementer og aktiviteter, der foregår på skolen. På den måde er du med til at skabe og bære det fællesskab, som er vigtigt. Da vi bor og lever i et lille bysamfund, er vi også åbne over for, at eleverne deltager i det lokale foreningsliv. Det er vigtigt, at det er inden for rimelighedens grænser og at skolen har førsteprioritet. Besøg Ønsker du besøg udefra, skal det altid aftales med tilsynslærerne. Der er besøgsaften onsdag. Besøg kan først finde sted efter efterårsferien. Ved besøg i weekender skal der betales for måltider til tilsynslærerne. Gæsterne skal naturligvis efterleve skolens husorden. Forældre til elever er selvfølgelig altid velkomne. Brobygning Hvis du går i 10. klasse skal du i obligatorisk brobygning. Vi samarbejder med UU-Viborg, og de har ansvaret for fordeling af brobygningen. Brobygningen foregår i uge 43. Computer Computer må bruges i det omfang, det ikke forstyrrer din undervisning, nattesøvn, fællesarrangementer og samvær med værelseskammeraten. Når du vælger at gå på efterskole, vælger du også fællesskabet. Derfor forventer vi, at computerspil m.m. kun bruges i et meget begrænset omfang. I undervisningen indgår de basale elementer i Word, Excel samt PowerPoint. Cykel Du skal medbringe en cykel, da vi af og til skal bruge den som transportmiddel. Husk cykellygter, lappegrej og cykelhjelm. Når cyklen ikke bruges, skal den være i cykelskuret. Det er dit ansvar at, cyklen altid er køreklar. Elevbank Elevbanken har åbent mandag til fredag kl Den har til formål, at du ikke skal ligge inde med store pengebeløb på værelset. Forældre kan sætte penge ind på reg. nr og kontonummer Kære forældre: husk at skrive elevens navn i beskedfeltet. Flytning Du skal ikke melde flytning, men medbringe det gule sygesikringsbevis. Forsikring Du (og dermed dine forældre) er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som du forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Kære forældre: det anbefales, at eleven er forsikret i forhold til ansvar- og ulykke. Det er vigtigt at undersøge, om jeres forsikring dækker unge på efterskole. Fritagelse og andre praktiske beskeder Ved kort fritagelse skal dine forældre give besked gennem din kontaktlærer. Ved længere fritagelse (flere dage) aftales det med Jesper Emil og Stampe. I weekenden - fredag kl mandag kl gives alle beskeder af praktisk karakter til weekendtilsynet. De træffes på tilsynstelefonen:

5 Idrætsskader I en aktiv hverdag kan du få skader. Hvis du får en skade har du mulighed for at kontakte Lars Bak og Chili, der primært har kontakten med de skadede elever. Der vil være mulighed for at bestille tid hos Gudenådalens Fysioterapi via kontoret. Det vil være for egen regning. Intra Skole-hjem-samarbejdet foregår gennem intra. Forældrebreve, elevplaner mm sendes gennem dette. Som forældre kan det være svært at følge med i, hvad der sker på skolen, derfor skriver vi ca. hver 5. uge et forældrebrev, hvori vi fortæller om dagligdagen. Herudover kan man altid følge med i skolens hverdag og aktiviteter på skolens hjemmeside eller på skolens facebook-profil. Kontaktlærer Der vil være tilknyttet 2 lærere til hver klasse. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skolen og dine forældre og er den person, der er opmærksom på, at dit efterskoleår bliver et godt år. Det er kontaktlæreren, man som forældre kan rette henvendelse til omkring almen trivsel. Man kan ikke forvente, at kontaktlæreren tjekker mail/intra fra fredag kl til mandag kl Køkkentjeneste I løbet af skoleåret deltager du i køkkenarbejdet i mindst en uge. Hertil kommer det fælles ansvar for køkkenarbejdet i forbindelse med weekender og arrangementer på skolen. Mobiltelefon Mobiltelefonen må bruges i det omfang, det ikke forstyrrer din undervisning, nattesøvn, fællesarrangementer og samvær med værelseskammeraten. Nøgler Hvis du mister din nøgle, skal en ny bestilles på skolens kontor. En ny nøgle koster 300 kr. Når nøglen er bestilt, kan pengene ikke refunderes, selvom nøglen skulle blive fundet igen. Ordbøger Skolen stiller elektroniske ordbøger til rådighed, der både kan bruges on- og offlinie. Hvis du ønsker at bruge ordbøger i bogform, skal du selv medbringe dem. Post Al post til eleverne bedes adresseret således: Elevens Navn Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden Ulstrup. Printer Skolen stiller printer til rådighed i forhold til at udskrive afleveringer til de forskellige fag. Du kan med fordel selv medbring printer til privat brug. Bemærk: du skal selv medbringe egen printer til prøverne. Projekt & Obligatorisk Selvvalgt Opgave Hvis du går i 9. klasse, vil du det kommende skoleår lave en projektopgave, og hvis du går i 10. klasse skal du lave den Obligatoriske Selvvalgte Opgave.

6 Prøver Det forventes, at du går til prøve i de fag, som du er tilmeldt. Der tilbydes mulighed for at gå til Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klassesprøven. Du vil på de enkelte faghold få nærmere oplysninger om indhold og om kravene til prøverne. Der vil blive afholdt terminsprøve i december Rengøring Du deltager i de rengøringsopgaver, der er forbundet med et efterskoleophold. Du har ansvar for, at dit boområde er ryddet op og rengjort til de fastlagte tidspunkter. Du deltager på skift med dine kammerater i aften- og områderengøring. Rygning Som alle andre efterskoler er Gudenaadalens Efterskole røgfri. Skolevejledning Du vil hele skoleåret igennem modtage skolevejledning og oplysninger om de forskellige ungdomsuddannelser. Skolevejlederne sørger for tilmelding til ungdomsuddannelserne i samarbejde med dig og forældrene. Du har også mulighed for at bruge e-vejledning se mere på skolens hjemmeside. Skoleweekender Der vil være 4 weekender i løbet af året, hvor du skal være på skolen. I disse weekender er der arrangementer, der er vigtige for efterskoleopholdet. I marts/april vil 3 af de 4 weekender ligge, hvor du deltager i gymnastikopvisninger. Sygdom Bliver du syg under opholdet, vil tilsynslærerne naturligvis tilse dig. Sygdom skal meddeles til morgentilsynet af dig selv efter morgenmad. Bliver du syg i løbet af dagen, taler du med en lærer herom. Du kan via kontoret få en tid i det lokale lægehus/tandlæge. Hvis du hentes hjem, skal dette aftales med skolen inden afhentning. Trådløst netværk Du kan komme på skolens trådløse netværk. Nettet er åbent fra 8.00 til på hele skolen. Herefter er det kun åbent i opholdsrummet Centrum. For at få adgang til skolens trådløse netværk skal du have et opdateret anti-virus program på computeren. Du må ikke, gennem skolens netværk, downloade materialer, der er i strid med dansk lovgivning. Vask Du har mulighed for at vaske tøj på skolen. Der er både vaskemaskine (10kr), tørretumbler (3 kr. pr 8 min) samt tørresnore. På kontoret kan der købes vaskekort. Der er et depositum på 20 kr. for et chip-vaskekort. Når kortet er tømt, kan du få kortet fyldt op på kontoret. Ved skoleårets slutning refunderes evt. penge på vaskekortet. Vaskemaskinerne kan kun bruges med vaskekort. Du sørger selv for vaskepulver. Værelsesflytning I skoleåret boede eleverne på 3 værelser i løbet af året. Vi ved, at du kommer til at skifte værelse i løbet af skoleåret , men det er endnu uvist, om det bliver 1 eller 2 gange. Det betyder, at du kommer til at bo forskellige steder på skolen og dermed også får forskellige værelser og værelseskammerater.

7 Formålet med værelsesflytningen er, at styrke fællesskabet og dit netværk. Det er også at skabe tryghed, så du føler dig hjemme på hele skolen og dermed også på alle bo-områderne. Din tryghed styrkes ved, at du ved, der ingen muligheder er for fravalg af andre elever. Endvidere håber vi at imødegå klikedannelse og lukkede sektions-/ganggrupper. Weekend Weekenderne er en vigtig del af et efterskoleophold. Vi anbefaler, at du bliver på skolen i så mange weekender som muligt. Weekenden begynder fredag klokken 15 45, og da vi slutter ugen af sammen, vil vi gerne henstille til, at du ikke bedes fri før tid. Når du har været hjemme på almindelig weekend (fredag til søndag), skal du være på skolen igen senest søndag Der vil i tidsrummet mellem og være en lærer på lærerværelset, hvor du skal melde din ankomst. Hvis du er forhindret i at møde ind, skal dine forældre give skolen besked søndag aften i førnævnte tidsrum. Mandag aften er der tilmelding til den efterfølgende weekend. Skal du ikke direkte hjem, kræves en accept fra forældrene. Det kan aftales med skolen, at du selv administrerer dette. Der findes forlængede weekender i løbet af året, hvor du opfordres til at rejse hjem. Årsplan Der tages forbehold for årsplanen, da det kan være svært at forudsige alt i et skoleår. Ved ændringer vil du og dine forældre blive kontaktet via Intra eller forældrebreve. Huskeseddel Dette skal du medbringe: Sengetøj: Rullemadras, dyne, pude, sengelinned, sengetæppe, sovepose og liggeunderlag. Tøj: Almindeligt tøj, idrætstøj, udetøj, badetøj og regntøj. Cykel: Cykel, cykellygter, lappegrej og cykelhjelm. Sko: Almindeligt fodtøj, inden- og udendørs sportssko og gummistøvler. Service: Krus, plasttallerken, bestik. Andet: Håndklæder, personlige toiletsager, papirkurv, snavsetøjspose, vækkeur, bøjler m.m. Skoleting: Skoletaske, skriveredskaber, passer, lineal (30 cm), tegnetrekant, vinkemåler, lommeregner, formelsamling og saks. Følgende kan medbringes: Computer, ketsjer (badminton, bordtennis og tennis husk bolde til brug i fritiden), musikinstrumenter og knallert i lovpligtig stand (kun til brug ved transport til og fra skole i weekenden, forsikringspolicen skal forevises på kontoret). Følgende må ikke medbringes: Diverse el-artikler som mikroovn, køleskab mm. GE-pakken indeholder: Skoledragt, spillesæt, opvisningstøj, DGI-sangbog, Højskolesangbog, USB-pen, refleksvest, årgangselevbillede, T-shirts med logo og nøglering

8 Juli 2014 August 2014 September Ti 27 1 Fr 1 Ma 36 2 On 2 Lø 2 Ti 3 To 3 Sø 3 On 4 Fr 4 Ma 32 4 To 5 Lø 5 Ti 5 Fr Drenge/pige weekend 6 Sø 6 On 6 Lø Drenge/pige weekend 7 Ma 28 7 To 7 Sø Drenge/pige weekend 8 Ti 8 Fr 8 Ma 37 9 On 9 Lø 9 Ti 10 To 10 Sø Første skoledag 10 On 11 Fr 11 Ma Intro To 12 Lø 12 Ti Intro 12 Fr 13 Sø 13 On Intro 13 Lø 14 Ma To 14 Sø 15 Ti 15 Fr 15 Ma On 16 Lø 16 Ti 17 To 17 Sø 17 On 18 Fr 18 Ma To 19 Lø 19 Ti 19 Fr Miniopvisning, trivselssamtaler. Herefter forlænget weekend 20 Sø 20 On 20 Lø 21 Ma To 21 Sø 22 Ti 22 Fr 22 Ma Elever retur senest kl On 23 Lø 23 Ti Linjedag for alle 24 To 24 Sø Eleverne retur On 25 Fr 25 Ma To 26 Lø 26 Ti 26 Fr Obl 27 Sø 27 On Klassetur fra Lø Obl ØM i fodbold 28 Ma To Klassetur frem til 15. Herefter 28 Sø Obl Efterskolernes dag Forlænget weekend. 29 Ti 29 Fr FW 29 Ma On To 31 Sø Eleverne retur senest 21.30

9 Oktober 2014 November 2014 December On 1 Lø 1 Ma Eleverne retur kl To 2 Sø 2 Ti 3 Fr Forældreovernatning fra 19 3 Ma 45 3 On 4 Lø Forældreovernatning til 12. Foredrag 4 Ti 4 To ½ fagdag for alle (8-12) med Sanne Søndergaard 5 Sø 5 On 5 Fr 6 Ma 41 6 To 6 Lø 7 Ti 7 Fr 7 Sø 8 On 8 Lø 8 Ma 50 9 To 9 Sø Samtaler med faglærerne 9 Ti 10 Fr Blikmand. Herefter ferie 10 Ma Valgfagsskift 10 On Lø 11 Ti 11 To 12 Sø 12 On Linjedag for rytme 12 Fr 13 Ma 13 To FW fra kl Samtaler 13 Lø 42 med faglærerne. 14 Ti 14 Fr 14 Sø Obl fra On 15 Lø 15 Ma Terminsprøver To 16 Sø Eleverne tilbage kl Ti Terminsprøver 17 Fr 17 Ma On Juleafslutning 18 Lø 18 Ti 18 To Advendtsmøde og herefter juleferie 19 Sø Eleverne tilbage kl On 19 Fr 20 Ma Brobygning for 10. klasse 20 To Højskoleaften med Anders 20 Lø og projekt for 9. klasse 43 Koefoed (19.30) 21 Ti Brobygning for 10. klasse 21 Fr 21 Sø og projekt for 9. klasse 22 On Brobygning for Lø 22 Ma 52 klasse og projekt for 9. klasse 23 To Brobygning for 10. klasse 23 Sø 23 Ti og projekt for 9. klasse 24 Fr Brobygning for 10. klasse 24 Ma Teateruge On Juledag og projekt for 9. klasse 25 Lø 25 Ti Teateruge 25 To 1. juledag 26 Sø 26 On Teateruge 26 Fr 27 Ma To Teateruge. Generalprøve 27 Lø og forestilling for bedsteforældre, 28 Ti 28 Fr Teateruge. Forestilling for 28 Sø forældre. Herefter forlænget weekend 29 On 29 Lø 29 Ma 1 30 To 30 Sø 30 Ti 31 Fr 31 On

10 Januar 2015 Februar 2015 Marts To Nytårsdag 1 Sø 1 Sø 2 Fr 2 Ma 6 2 Ma 10 3 Lø 3 Ti 3 Ti 4 Sø Eleverne tilbage On 4 On 5 Ma ½ linjedag for spring (8-5 To 5 To Gymnastikdage 12) 2 6 Ti 6 Fr Vejledningseftermiddag 6 Fr Gymnastikdage OBL og herefter ferie 7 On 7 Lø 7 Lø OBL 8 To 8 Sø 8 Sø OBL 9 Fr 9 Ma 9 Ma Linjedag for musik og 7 kreativ Lø 10 Ti 10 Ti Linjedag for musik og kreativ 11 Sø Spring Cup Nord, Randers 11 On 11 On Linjedag for musik og kreativ 12 Ma 3 12 To 12 To 13 Ti 13 Fr 13 Fr Obl gymnastik 14 On Efterskolernes aften 14 Lø 14 Lø Obl gymnastik 15 To 15 Sø Eleverne tilbage Sø Obl gymnastik. Herefter FW 16 Fr 16 Ma Linjedag for håndbold drenge/piger, spring og rytme 8 16 Ma FW Lø Afgang Sverige 17 Ti 17 Ti Eleverne møder ind kl Sø 18 On ØM i håndbold 18 On 19 Ma 4 19 To 19 To 20 Ti 20 Fr 20 Fr Obl 21 On 21 Lø 21 Lø Obl 22 To Hjemkomst fra Sverige 22 Sø 22 Sø Obl og herefter FW 23 Fr 23 Ma gymnastikdage 9 23 Ma Lø 24 Ti gymnastikdage 24 Ti 25 Sø Eleverne tilbage On 25 On Højskoleaften Anders Agger (19.30) 26 Ma 26 To 26 To 5 27 Ti 27 Fr 27 Fr 28 On 28 Lø 28 Lø 29 To Højskoleaften Fight 29 Sø Palmesøndag Crime (19.30) 30 Fr 30 Ma Samfundsfagsdag. Fagdag 9. klasse Lø 31 Ti Gym i Gigantium

11 April 2015 Maj 2015 Juni On Bedsteforældredag 1 Fr Bededag 1 Ma Forberedelsesdag 23 2 To Skærtorsdag 2 Lø 2 Ti Mundtlig prøve begynder 3 Fr Langfredag 3 Sø 3 On 4 Lø 4 Ma Skriftlige prøver 19 4 To FW fra kl 16 5 Sø Påskedag 5 Ti Skriftlige prøver 5 Fr 6 Ma 2. påskedag 15 6 On Skriftlige prøver 6 Lø 7 Ti ½ linjedag for fodbold, 7 To Skriftlige prøver 7 Sø Eleverne møder ind håndbold og rytme (8-12) On 8 Fr Skriftlige prøver 8 Ma 24 9 To n 9 Lø 9 Ti 10 Fr Søskende weekend 10 Sø 10 On 11 Lø Søskende weekend 11 Ma Skriftlige prøver To 12 Sø 12 Ti Skriftlige prøver 12 Fr 13 Ma On Skriftlige prøver 13 Lø 14 Ti 14 To Kr. Himmelfart 14 Sø 15 On 15 Fr 15 Ma To Nye elevers aften 16 Lø 16 Ti 17 Fr 17 Sø 17 On 18 Lø 18 Ma To 19 Sø 19 Ti 19 Fr Mundtlige prøver slut 20 Ma On 20 Lø 21 Ti 21 To 21 Sø 22 On 22 Fr Liniedag for alle (undtagen 22 Ma Afslutningsuge 26 musik og kreativ) 23 To 23 Lø 23 Ti 24 Fr 24 Sø 24 On 25 Lø 25 Ma 2. pinsedag To 26 Sø 26 Ti 26 Fr 27 Ma On 27 Lø Sidste skoledag 28 Ti Samfundsfagsdag fagdag 28 To 28 Sø i 9.klasse 29 On Galla 29 Fr TEAM-GYM OBL 29 Ma To 30 Lø OBL 30 Ti 31 Sø OBL

12 Sådan bliver du en del af noget stort Vi håber, at denne folder med praktiske oplysninger giver svar på nogle af de spørgsmål, du må have haft til skoleåret Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis denne folder ikke giver svar på dine spørgsmål. Skulle du have lyst til flere informationer om Gudenaadalens Efterskole, kan du finde dem på Vi glæder os til et godt samarbejde Og til vi ses søndag den 10. august 2014 Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup - tlf

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014

Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Informationshæfte Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler;

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2007/08 Indholdsfortegnelse Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole 3 Du kan forvente: 3 Vi forventer: 3 Hvad skal jeg medbringe 4 Hverdag

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016 August lø. 1 ti. 1 sø. 2 on. 2 ma. 3 Uge 32 to. 3 ti. 4 fr. 4 on. 5 lø. 5 September Udd. Vejledning kl. 10.30-12 to. 6 sø. 6 Uge 37 fr. 7 ma. 7 lø. 8 2. årselever ankommer ti. 8 Svejsekursus for håndværkerlinjen

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11 August Sø. 1 On. 1 Ma. 2 31 To. 2 Ti. 3 Fr. 3 On. 4 Lø. 4 To. 5 Sø. 5 Fr. 6 Ma. 6 Lø. 7 Ti. 7 September 36 Ank. 18.30-22.00 Sø. 8 On. 8 Ma. 9 32 To. 9 Ti. 10 Fr. 10 On. 11 Lø. 11 To. 12 Sø. 12 Fr. 13 Ma.

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 INTROPERIODE... 3 UGE 15 26 PERIODE 3... 39 FERIER:... 52

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2013-14

Elev- og Forældremagasin 2013-14 Elev- og Forældremagasin 2013-14 0 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Sekretær : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Vennekræsen: Runegårdsalle 30, 3630 Jægerspris

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Forårsholdet 2015 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere