~,. " o ... leder teksten Side4. Mulvarpernes skræk Side 16. Tak til de trofaste hjælpere Side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~,. " o ... leder teksten Side4. Mulvarpernes skræk Side 16. Tak til de trofaste hjælpere Side 22"

Transkript

1 r,. l -. ~,. " o r."... leder teksten Side4 Mulvarpernes skræk Side 16 Tak til de trofaste hjælpere Side 22

2 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand John Brændgaard Overgade Ebeltoft Tlf Mob Redaktion: John Brændgaard Tlf Jørn Christensen Tlf Annoncer: Aage Bisgaard Tlf Produktion: Hornslet Bogtrykkeri AJS Tlf Oplag: 600 Udgivelse: Nr. 74 April 2007 Deadline for indlæg t il medlemsblad nr. 75 er senest d. 13. august 2007 Sekretær Kasserer Junior/Elite Jørn Christensen Jørgen Fink Jesper Vendelboe Søndervangsvej 16, Skovskadevej 13 Tlf Egsmark 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Mob Begynder Mob Per Pagers ebeltoft-golfclub.dk Smouenvej 16 golfclub.dk Tlf Knud Erik Degn Jørgen Pedersen Toften 1 Suppleant Søndermarken Ebeltoft Penelope Grew 8560 Kolind Mob Solbrinken S, Vibæk Tlf Ebeltoft Mob OS 12 ebeltoft-golfclub.dk Tlf Udvalg Ebeltoft Golf Club Matchudvalg: Ordensudvalg: Hcp.-udvalg: Finn Rasmussen Lars P. Jørgensen Klaus Sunesen Tlf Mob Mob Jens Brendorp Tlf PGA Pro: Greenkeeper: Steen Borregaard Steffen Lyager Hans J. Krath Tlf Tlf Tlf Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen Pedersen Knud Erik Degn Elite og Jun.: Mob OS 12 Toften 1 Jesper Vendelboe Kim Egefjord 84oo Ebeltoft Tlf Tlf Jørgen Jørgensen ebeltoft-golfclub.dk golfclub.dk Tlf Klubhus: Begynder udv.: Miljø: Galgebakken 14 Per Pagers Kim Egefjord 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf

3 Det er ikke interessant, hvor mange boliger en ejendomsmægler har til salg i avisen, men hvor mange boliger mægleren reelt sælger. Hvis du er enig i den betragtning, får du svært ved at se bort fra Nybolig Ebeltoft & Rønde, når du skal sælge din bolig. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad din bolig kan sælges til, kan du ringe og bestille en salgsvurdering. Den koster ingenting og forpligter dig ikke til at sætte til salg. Nybolig Ebeltoft & Rønde Jernbanegade Ebeltoft Tlf Hovedgaden Rønde Tlf

4 FORMANDEN Når Du sidder med dette blad i hånden er golfsæsonen forhåbentlig gået i gang igen og sommergreens er åbnet. Siden sidste klubblad udkom omkring jul er der sket mange ting i klubben, men forhåbentlig har Du også modtaget mit nyhedsbrev i marts måned, som omtalte disse ting, så det vil jeg ikke dvæle ved,men i stedet kigge fremad. Klubben står overfor en stor udfordring i den kommende tid. Der er åbent hus Skærtorsdag d. 5 april og og igen søndag d. 15 april. Her er det vigtigt, at klubben får så mange nye prøvemedlemmer som muligt, for det er dem, som skal medvirke til, at medlemstallet kan fastholdes og dermed sikre en god økonomi. Jeg vil derfor opfordre Dig til at reklamere for golfsporten i almindelighed og vores åbent hus i særdeleshed. Henover de sidste par år har deltagelsen i klubmatcherne været dalende og matchledelsen har derfor taget forskellige initiativer til at modvirke dette forhold. Kære golfer Der har været en del klager fra voksne medspillere om uengagerede juniorer og deltagelsen i D-rækken har også været dalende. Derfor er der i det nye år lagt op til, at juniorer skal have et handicap på max. 16,9 eller en godkendelse fra juniorudvalget for at deltage i klubmatcherne. D-rækken starter de første turneringer med kun at spille 10 huller, for derved at kunne blive færdige i rimelig tid. Vi håber, at disse initiativer kan medvirke til større opbakning til matcherne. l skrivende stund har vi ikke helt overblik over situation omkring Proshoppen. Enten bliver det et sekretariat, hvor der også blive mulighed for at købe det mest nødvendige udstyr såsom tees, handsker og bolde, samt leje biler og trolleys, eller også bliver det en fuldt udstyret Proshop med alt hvad hjertet begærer af golfudstyr. Uanset hvad løsningen bliver, vil jeg opfordre alle medlemmer til at bakke op omkring Proshoppen, så den bliver et godt samlingspunkt i klubben. Marianne vil være at finde i sekretariatet alle hverdage i sæsonen, så ingen behøver at gå forgæves, hvis man mangler hjælp. Sekretariatets åbningstider kan ses såvel i klubhuset som på hjemmesiden. Klubhuset har henover vinteren været alvorligt plaget af indbrudstyveri med beskadigelse af bygning og inventar til følge. Bestyrelsen har derfor vedtaget at montere belysning rundt om klubhuset med sensorer, som aktiverer lyset, når nogen nærmer sig efter mørkets frembrud. Vi arbejder også i skrivende stund med en form for adgangskontrol til klubhuset, så personer uden gyldigt DGU medlemskab ikke kan få adgang til klubhuset. Vi håber derved at dæmme en smule op for den trend af uvedkommende, som misbruger klubbens gæstfrihed ved at have fri adgang til klubhuset udenfor normale åbningstider. Med disse ord vil jeg ønske alle klubbens medlemmer en god golfsæson. John Brændgaard Formand ijn træt af at m~ f~r [få ~ V~llt. ~å K~ill nij af ij~r~n~ ~[ fll[ tll ~van~ \. -~ - ~i:lokal e glarm e ster WBRB ff/kæ &E Glas og Alufacader Vestervej Ebeltoft Tlf

5 SEKRETÆREN "Golfspillets værdier skal være tilgængelige for alle, der ønsker det" Med ovennævnte sætning fra Dansk Golf Unions (DGU) Virksomhedsplan vil det nyudnævnte "OrdensUdvalg" forsøge at præge Ebeltoft Golf Club med start fra d.d. Udvalget består af Inga Lolck, "Tirsdags damerne", Flemming Madsen, "Onsdags herrerne" og Lars P. Jørgensen, "Torsdags herrerne. Vi vil med det samme gøre alle medlemmerne opmærksom på, at vi IKKE forventer at være Politimænd (kvinder)/ Bussemænd (kvinder); men GERNE vil bidrage til at udbrede golfsportens sande værdier (fra ovennævnte Virksomhedsplan) og til at det fortsat skal være en meget positiv oplevelse at spille golf i Ebeltoft. Redskaberne vi vil bruge i vores arbejde vil primært blive, Dialog, Dialog og dialog. Herudover saglig og seriøs sagsbehandling. Hurtig behandlingstid samt i sidste og forhåbentlig absolut nødstilfælde vha. DG U's "Amatør og Ordensudvalg" at sanktionere alvorlige overtrædelser/ uoverensstemmelser. Af" Golfsportens sande værdier" kan vi her nævne nogle stykker som vi fandt interessante: - Golf er en sport for livet. - Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed. - Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre. - Golf fremmer medmenneskeligt samvær. - Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer. - Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre. - Golf stiller krav til ansvarlighed. Procedurernæssigt vil udvalget senest 1 (en) uge efter at en klage er modtaget (l postkassen i klubhuset eller via mail til sekretæren) tage kontakt til de involverede og indkalde til et møde senest 14 (fjorten) dage senere. Efter dette forventer vi at langt de fleste sager er afklaret i mindelighed. Vi i udvalget glæder os over at være så privilegerede at få lov til at spille golf i Ebeltoft Golf Club sammen med jer og vil gøre VORES bedste for at bevare og udbygge det gode miljø i klubben. Mange venlige golfhilsner fra Flemming, Inga og Lars Adelgade 11 F Ebeltoft Telefon Aut. forhandler af ONLY og VERO MOOA

6 "GolfSportens Potentialer" Nogle vil måske allerede på nuværende tidspunkt spørge sig selv, hvad det her nu drejer sig om; andre vil måske begynde at tænke i Kost (pga. spinaten.. ) og Motion ( fordi ham skipper Skræk jo nok giver den en ordentlig en lige bagi..!). Men historien er såmænd som følger: Jeg er ved at lave min Master opgave (ved Institut for Idræt i København) og har tænkt mig at undersøge, hvilke potentialer der ligger i GolfSporten. Min undersøgelse vil tage udgangspunkt i et spørgeskema til 100 tilfældigt valgte medlemmer i Ebeltoft Golf Club, samt en undersøgelse af 8 af klubbens medlemmer, af mere fysiologisk karakter. Spørgeskemaet vil tage udgangspunkt i et Sundhed~ fremme begreb som bla. er udviklet af en forsker der hedder Aaron Antonovsky. Han mener bla. at SUNDHED tager udgangspunkt i selve livet og ikke som forebyggelse der kun tagerudgangspunkt i kroppen og en risikotænkning. Det kan måske allerede nu virke lidt langhåret. Men jeg håber, det kan hjælpe lidt på forståelsen når jeg så siger, at det, ifølge dette sundhedsbegreb, godt kan være sundt at drikke en pilsner og ryge en smøg, samtidig med at man spiller golf. Det behøver heller ikke ifølge dette sundhedsbegreb være USUNDT, hvis du har lidt mere sul på kroppen end modellerne fra Paris. Jeg håber meget l vil bakke op om projektet. Først og fremmest ved at de der modtager et spørgeskema også svarer på dette og sender det tilbage. For at undersøgelsen skal have en tilfredsstillende kvalitet er det nødvendigt, at >7S% svarer på spørgeskemaet. Herudover vil jeg være en hel del på golfbanen i dette forår og står selvfølgelig altid til rådighed for en god snak. l er også velkommne til at droppe en mail til mig eller slå på tråden. De 8 Golfspillere der skal indgå i " mini" undersøgelsen vil blive undersøgt på parametre som kondition, gangdistance, Borgs anstrengelsesskala, puls og blodtryk og måske yderligere et par parametre. Jeg vil som udgangspunkt have forskellige aldersgrupper og holde tallene under en golfrunde op imod fjernsyns kikkeri (og måske indkøb..). Meld dig gerne, hvis du har lyst til at deltage. Som en afslutning kan jeg fortælle, at undersøgelsen bliver den første af sin art på denne klode og jeg vil forsøge at få såvel Dansk Golfunion som Dansk Idrætsforbund med til såvel moralsk som praktisk støtte. Med mange venlige golfhilsner Lars P. Jørgensen. E-mai/: Tlf Nørrebakke Ebeltoft. Tlf

7 MARLBOROCLASSICS. TOMMY HILFIGER SAMSØE <jl SAMSØE JACI(t:i:JONES" m GABS~ BJORN BORG PUm~ puma.com Adelgade l 8400 Ebeltoft l Tlf l Fax l Besøg butikken med de mange specia 1-afdeli n ger: Bager Cafe Frugt og grønt Delikatesse Slagter Stort udvalg af non food - samt a lle de a ktuelle food varer til faste lave priser! Varehuset i EBELTOFT Åbent hver dag - også søndag!

8 Når dette indlæg skrives restere der kun 1 enkelt runde plus vores afslutnings tunering - derfor, kan jeg gøre lidt status over denne sæson, som har været en stor succes. Vi har kun haft 1 aflysning ud Ebeltoft Guld & Sølv Joan Damm ANNO Med eget guldsmedeværksted Adelgade Ebeltoft Tlf Vintergolf af 20 runder (modsat sidste sæsons 50% aflyste turneringer) - antallet af deltagere har været flot - selv i det mest grusomme vejr er folk troppet op for at deltage. Vi har igen i år haft vores VINTERGOLF MESTERSKAB - og det blev afgjort at Brigitte Andersen forsvarer titlen (flot gået) - der har været mere interesse om det i år og der har været adskillige kandidater som har forsøgt at vælte Brigitte af tronen - men det blev kun til lige ved og næsten. Vi har også haft en holdkonkurrence med 8 hold - denne ligger til overvejelse cykler og maskiner vs Nørrealle 5 Ebeltoft Tlf om den skal gentages - selvom dem der har deltaget i denne har gået meget op i den. Det glæder mig meget den interresse der er om vores turnering om lørdagen. Det helt nye er vores egen hjemmeside som nu er oppe og køre - der er stadig ting der skallaves og den vil blive mere frisk i udseendet- jeg vil opfordre folk til at klikke sig ind og bruge siden - og se hvad der bydes på af arrangementer og aktiviteter. Jeg arbejder på at få nogle sponsorer - har man kendskab til nogle som kunne have lyst - vil jeg meget gerne kontaktes - i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til MOU VINE for at have sponseret om lørdagen. Mvh Allan Steen - lørdagsgolf Trip Trap Ebeltoft Havnevej Ebeltoft Tlf

9 OGSÅ NYE BILER - UDEN AT GARANTIEN BORTFALDER DÆK OG FÆLGE TIL STORT OG SMÅT GRATIS KUNDEBIL REPARATION AF STENSLAG FORSIKRINGSSKADER c AUTO SALG AF ARBEJDSBEKLÆDNING (KANSAS l MASCOT) Havnen 8400 Ebeltoft l =-.. Spar 20 /o på Adidas golfbrillen Spar 20o/o på ALLE glas ELLER køb en brille til normal pris og få en afstandsbrille- læse- computer eller fjernsynsbrille GRATIS

10 Tirsdagseftermiddagsdamerne Så gik der da en vinter - nu kommer foråret vel!! På nuværende tidspunkt har vi jo allerede haft vores åbningsturnering og er kommet godt igang. baner og hilse på nye piger og få en god snak med dem! Så må vi ikke glemme vores årlige udflugt den 1. og 2. juni, det er virkelig blevet en succes, så husk at få det skrevet i jeres kalender! Til orientering kan vi oplyse at vi efterhånden er omkring 50 eftermiddagsdamer, det er faktisk rigtig dejligt! På glædeligt gensyn Hanne, Kisse, Margit. Iben og Lotte Alligevel vil vi her benytte lejligheden til at ønske jer alle - nye som gamle piger en rigtig god og spændende golfsæson. Vi skal forhåbentlig ha' mange gode oplevelser, bl.a. er det jo vores tur til at besøge pigerne i Grenå, og som noget nyt har vi fået en ny venskabsklub - Kalø Golf Klub, som vi skal besøge den 26. juni, så vi skal rigtiug ud og afprøve nye, ENTREPRENØRFIRMA Ole Vognstrup AJS jord-, kloak- og belægningsarbejde Aut. kloakmester/ingeniør Martin Hansensvej 24 Ebeltoft Tlf Mobil Golfbriller med farvet glas til både sol og overskyet vejr. Leveres også med styrkeglas. Nyt Syn klar besked Nyt Syn Ebeltoft Adelgade Ebeltoft Tlf

11

12 Torsdagsherrer hele dagen Nu nærmer sæsonen sig heldigvis med raske skridt og straks efter påske går vi i gang. Der skal i år spilles to venskabs-kampe på hjemmebane, hvor vi meget gerne skal genvinde de tabte pokaler. Torsdag d. 31/5 får vi Grenå på besøg og torsdag d. 28/6 er det Kalø, der gæster vores bane. Der spil les også i år om mesterskaberne i hhv. slagspil og Stableford på 9 udvalgte datoer - se opslag på tavlen for torsdagsherrer. Der bliver igen i år en præmie til nærmest flaget på alle 5 par 3 huller og hvis nogle har lyst til at sponsere en enkelt torsdag eller evt. en hel sæson, er der et par huller, hvor vi mangler sponsorer. Hvis man vil langtidsplanlægge golfsæsonen er der allerede nu reserveret plads til os på Tange Sø Golfbane fredag d. 17. august til årets golfudflugt. Sidste år var der forespørgsel om en forlængelse af heldagssæsonen. Afslutningfesten afholdes fredag d. 12/1 O, men muligvis fortsætter vi herefter med nogle torsdage, hvis der er interesse herfor. Dette vil blive taget op til debat sidst på sæsonen. Alle ønskes en god golfsæson - og ikke mindst Årets Molbo! Vi ses torsdag d. 12. april. Bedste golfhilsner Steen Borregaard Tlf EL-installation EDB-installation Varmepumpe Alarm-an/æg Østeralle Ebeltoft Tlf Sparekassen støtter dig og din forening Vi er aktive i lokalsamfundet, bl.a. som sponsor for lokale foreninger og klubber - for vi lægger vægt på at være tæt på vore kunder... Klik ind på og få mere at vide

13 .. dans.::s : mmet:. farve BASEN Malergaarden v /Gerda og Jørgen Vorre Nordre Strandvej Ebeltoft Tlf RIISI STEENFELDT stat s aut. ejendomsmægle rs els kab Hos Riis & Steenfaldt sætter vi alle kræfter ind på at få solgt din ejendom på den helt rigtige måde. Derfor mener vi, at et salg bør foregå i tæt dialog med dig som sælger. NYTORV 6 l 8400 EBELTOFT TLF. l FAX l Mik Steenfeldt WWW. RIIS-STEENFELDT.DK

14 en 7 e u l il Lukket match for full-member af EGC Der spilles med 3/4 antal tildelte slag se omregningstabellen på opslagstavlen l Rækkeinddeling A-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 0-16,9 8-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 17,0-26,4 C-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 26,5-36,0 D-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 37,0-52,0 Den række, i hvilken den enkelte spiller starter matchen, forbliver vedkommende i, til matchen er afviklet, uanset eventuel handicap-ændring. Tilmelding På opslået liste med tydelig angivelse af: Navn, tlf. og handicap senest søndag d. 29. april2007 kl Lodtrækning om 1. rundes modstandere foretages under behørig kontrol d. 30. april 2007 og resultatet bliver opslået i klubhuset. Matchfee Kr. 50,- der betales før første match (og kun denne ene gang) i en konvolut med navn. Konvolutten lægges i green-fee-kassen. Manglende matchfee kan komme til at betyde tabt match. Præmier Sponsorpræmier til de fire rækkevindere, samt eventuelt præmier til runner up' s efter tilslutning. Sponsor S. P. Fragt AJS ved Svend Petersen Matchafvikling Spillerne i puljerne kontakter hinanden for at aftale spilledage og tidspunkt for afvikling af deres matcher indenfor tidsfristen. Alle puljekampe skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 22. juni Kvartfinalerne skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 1 O. august Semifinalerne skal være afviklet senest i løbet af.... fredag d. 24. august Finalerne skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 7. september Hvis en match ikke er afviklet inden tidsfristen er udløbet streges begge spillere, med mindre der er aftalt en udsættelse med matchlederen - og "næste" spiller er orienteret. Øvrigt Alle matcher skal starte fra 1. tee. Taberen har ansvaret for, at matchens resultat og vinderens navn påføres resultattavlen umiddelbart efter matchen. Matchleder Steen Borregaard, Tlf

15 Med stor hjælp fra vore trofaste sponsorer er det også i år lykkedes os at få stablet et turneringsprogram på benene. Programmet indeholder forskellige spilformer, så som Slagspil, Stableford, Texas Scramble, Svensk Holdspil, Tre kølle samt Greensome, og vi håber hermed at kunne tilfredsstille de ønsker der har været om andre spilformer end traditionel Stableford. r.;;;; Turneringsprogram 2007 Som noget nyt vil vi i år lave en Skt. Hans Turnering lørdag den Turneringen vil blive afviklet som en greensome parturnering i to rækker med gunstart kl Om aftenen vil der være spisning, præmieoverrækkelse og afbrænding af bål m.v. Vi har i år flyttet Klubmesterskabet til weekenden 01. og 02. september og håber dermed at få en væsentlig bedre tilslutning end sidste år. For at vore turneringer kan afvikles på en god og fair måde, er det vigtigt at vi alle spiller efter de samme regler. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at kaste et blik i den lille regelbog fra DGU eller bogen "GOLF-i tegninger og bobler". Jeg tror at vi alle vil finde ud af, at der er et og andet vi har glemt i løbet af vinteren. Der vil for juniorernes ved- kommende være en mindre begrænsning for deres deltagelse i klubbens officielle turneringer. Begrænsningen består i at deltagelse kræver en godkendelse fra juniorudvalget. Juniorer med handicap under 17 vil kunne deltage uden begrænsning. Til slut vil jeg gerne sige tak til vore sponsorer. Husk at støtte dem, de støtter os. "GOD TUR " Turneringsudvalget Finn Rasmussen \_.\)EL TOFj ~ GULDSMEDIE Sindings eftf I'HOMAS DAHL din tøjbutile ADELGADE EBELTOFT. TLF l 2 11 SIGNAr BlSON" GANT

16 Han er muldvarpernes skræk Det ærede medlem af baneudvalget, Jørgen Jørgensen, erklærer krig og tager sagen i egen hånd. Foreløbig er IOD muldvarper gået i hans fælder. Det kan godt være, at han aldrig vil opleve at se sit navn i Guiness rekord bog, men skulle det utænkelige ske, vil det næppe fremkomme i segmentet " Storvildtjægeres største bytte gennem tiderne." For det ærede medlem af baneudvalget, Jørgen Jørgensen har specialiseret sig i en anden form for jagt, hvor byttedyret hedder Talpa europaea, og da det ikke lige hører til den slags jagttrofæer, man hænger på væggen for at imponere gæster, plejer han bare at smide dem i skraldebøtten. Men hvis der var retfærdighed til, burde vor bestyrelse, der jo består af retsindige og i hvert fald ærlige mænd,hædre ham med en lille navne plakette ophængt et diskret sted i Klubhuse, for det er i høj grad Jørgens fortjeneste, at vi fortsat har chancen for at drible boldene rundt om muldvarpeskuddene, og dem er der jo en del af. Det begyndte hjemme i Jørgens køkkenhave med en stigende irritation over hærgende muldvarper. Og irritationen fortsatte, når som helst han besluttede sig til et par afslappende timer på golfbanen, der så udartede til en udmarvende slalom mellem muldvarpeskud. Og Jørgen, der har været med fra den dag for 41 år siden, da Ebeltoft Golf Club blev en realitet, iagttog med bestyrtelse, hvordan liderlige muldvarper i hidsig amor- galop i de lange underjordiske gange var godt i gang med at nedbryde Krat & co's energiske pleje af vore fairways, så han lånte en snes fælder, fattede spaden og afgav en ensidig krigserklæring. Og når baneudvalgs-medlemmet J. Jørgensen imponerer sine omgivelser med røde kinder og sunde udseende har det at gøre med, at han får rigeligt med frisk luft. Han traver dagligt i kilometervis rundt på banen - fra hul til hul, og enten sætter eller rygter sine fælder. Og forleden blev det til muldvarp nummer hundrede eller meget tæt på. l den statistik, han løbende fører, viser det sig, at muldvarperne foretrækker bestemte fairways. Hul nr. 1 og 15 hører eksempelvis til favoritterne. Nu er der som nævnt gjort et kraftigt indhug i bestanden, og de tilbageblevne ligger dernede i de sorte huller og sitrer af angst, når de hører Jørgens determinerede skridt over grønsværen. Men så kan de lære det, kan de. De er også velkomne til at emigrere. Der er jo et rimeligt godt tilbud i lækre golfbaner andre steder i lokalomådet, hvor de ikke vil blive forstyrret af en Jørgen Jørgensen fra Ebeltoft. Muldvarpernes skræk.

17 Ind på greenen... Der er drive i os! Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. Jernbanegade l 8400 Ebeltoft Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf

18 Raffineret Smart Elegant {;[//end vifilikke Klemll(ensen Adelgade/l t 8400 Ebeltoft Sæsonstart - Junior Jeg vil starte med at fortælle om juniorudvalget, som i år er vokset med hele tre personer. Denne tilgang til udvalget har været ønsket, så det er rigtig dejligt, at vi således i år kan stille med "fuldt hold". Men kære forældre, l er altid velkommen til "at give et nap" med. Du kan på vores hjemmeside se, hvem der sidder i vores juniorudvalg. Tilgangen til udvalget betyder også, at det i år bliver muligt at afvikle vores helt nye tiltag - nemlig "fredagsklub". Og hvad er så fredagsklub? En klub, som for alle juniorer, som afholdes hver anden fredag. Når der er fredagsklub, vil flertallet af juniorer være at finde på den store bane. Dem som er i handicap spiller en turnering over 9 huller, og dem som ikke er i handicap spiller en lille "miniturnering" over 4 huller også på den store bane. De spillere som ikke er i handicap endnu, er selvfølgelige ledsaget af en voksen/forældre. Når alle turneringer er færdige, mødes vi i klubhuset til en sodavand og præmieoverrækkelse. Vi har været så heldige, at "Smedebixen" v/gert Sønderskov har valgt at sponsorere sodavand. Tusind tak for det! Så vær nu venlige og vis hen- Fortsættes side 20 Nyrøget fisk Fersk fisk Specialiteter Havnevej IlA 8400 Ebeltoft tal Busse Radio A/S Adelgade IB, 8400 Ebeltoft, rlf busse ' ' ~ ~. \f retn1nq. er ;::::::: eyens SpeCI3 or erie Helle Nielsen. Adelgade Ebeltoft. TI f Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nørrebakke nlsblomste r.dk nnisblomster. dk

19 A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v l Anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Kattegatvej Ebeltoft 8500 Grenaa Tlf Tlf fat ex DK NORDRE STRANDVEJ EBELTOFT TLF.: ÅBNINGSTIDER/0FFNUNGSZEITEN/0PENING HOURS MANDAG-FREDAG LØRDAG SØNDAG MONTAG-FREITAG SAMSTAG SONNTAG MONDAV-FRIDAV SATURDAV SUNDAV MENU Tag med hjem eller spis her. Vi står klar til at levere god og velsmagende mad Nedergade Ebeltoft Telefon

20 - fortsat fra side GRATIS SYNSPRØVE syn på disse fredage overfor vores yngste sp illere og overfor vores nye klub i klubben - nemlig FREDAGSKLUBBEN. Hvornår er der så turneringer? Som noget nyt i år vil der være en aktivitetskalender på vores hjemmeside, som kun er for juniorer - så kig ind på Matcherne i de omkringliggende klubber er ikke altid at finde på vores hjemmeside, så derfor er det vigtigt at være opmærksom på junioropslagstavlen, som findes i klubhuset - her vil der løbende være opslag omkring kommende turneringer samt at aktivitetskalenderen også vil være opslået her. Den daglige træning vil som sidste år være både om tirsdagen og om onsdagen. Vores " Pro" Steffen Lyager står for træningen i samarbejde med juniorudvalget. Vi ses til vores Juniorappel 2007 den 10. april kl Vi glæder os til sæsonen, så vel mødt og rigtig god fornøjelse med spillet. - Hilsen Juniorudvalget BETAL SOM DET PASSER DIG MED ET BRILLEABONNEMENT O kr. i rente, gebyr og udbetaling PROFI~'OPTIK JERNBANEGADE EBELTOFT TLF prollaptik.dk

21 D l S l G N ::: it : ;: n a SALON INGRID ~~ MALERKl.AlTEN MALERKLATTEN MALERKLATTEN!lW.\1rinElR! IIIlOOE 'IJ1IliiiEi1!W~ T Kystvejen Ebeltoft ' E&G ELEKTRO APS A. Kn udsensvej Ebeltoft Tlf Reparation af: Vask - køl - frys - komfur Swimmingpool Spaservice Reparation af alle fabrikater. Salg af reservedele til alle modeller. Eneste specialværksted i Ebeltoft. Strandvejens Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Telefon BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET FAST EJENDOM RETSSAGER INKASSO TESTAMENTER LEJERET SELSKABSRET BOBEHANDLING ÆGTESKABSSAGER STRAFFERET EBELTOFT Østeralle Ebeltoft. Tlf RØNDE Hovedgaden Rønde. Tlf RANDERS Østervold Randers Tlf HORNSLET Tingvej sal 8543 Hornslet. Tlf RISSKOV Vester Strandalle Risskov. Tlf Ebeltoft Aage Madsen Østeralle 8, 8400 Ebeltoft Telefon Telefax ebeltoftorevision-oest.dk Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen

22 Tak til de trofaste hjælpere Dette indlæg er skrevet som tak, til alle de trofaste hjælpere, og som en opfordring til andre. Der altid brug for nye hjælpere, når vi skal modtage nye medlemmer i klubben. Vi mangler også et medlem i begynderudvalget (meget gerne en kvinde). Det er allerede offentliggjort, klubben har Åbent Hus, torsdag den 5. april og søndag den 15. april. Der er planlagt 5 begynderhold. 2 hold der bliver undervist tirsdag formiddag. 2 hold der bliver undervist onsdag aften, samt et hold der har slag undervisning lørdag og teori onsdag. Det første hold starter tirsdag den 17. april og vi har afslutning fredag den 29. juni. Vi håber på rigtig mange nye medlemmer, og at "de gamle" vil bære over med os, vi fylder jo meget, når vi er ude for at lære, men vi skal nok huske på reglen om at lukke igennem. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer af Ebeltoft golfclub, en god sæson, med mange gode dage på banen. Begynderudvalget Per Pagers Orientering fra "baneudvalget" om sæsonen 2007 Udvalget er lige knap nok på plads, men jeg kan dog løfte sløret en lille smule, "jeg" hedder Jørgen Pedersen og er nyvalgt medlem af bestyrelsen, udnævnt til baneudvalgs formand, har spillet golf i 5 år her i Ebeltoft. Jeg er tømrer med eget firma, har det grønne anlægsbevis, fra min tid som graver ved Marie Magdalene Kirkegård, så derfra, min interesse for "det grønne". Kim Egefjord som de fleste jo kender, har ønsket at fortsætte i udvalget, hvilket jeg er meget glad for, ikke mindst set i lyset af at vi er blevet "skovejere". Jørgen Jørgensen, ligeledes en gammel kending, tager også nok en tur, med at forbedre og justere banen til. Nyt medlem af udvalget er Svend Frederiksen, som er uddannet gartner. Jeg sidder lige her i skrivende stund og mangler et sidste udvalgsemne, gerne hvis der er en af damerne der kunne tænke sig at give sit besyv med. Så må du meget gerne kontakte mig, da vi jo snart skal til og i arbejdstøjet og i gang Banen skal, som der blev nævnt ved generalforsamlingen, jo til at gennemgå en forandring i retningen af "mere brugervenlighed". Da vi hører en del kritik af banen, dels fra egne, men også fra udefra kommende "golfere", så er vi ganske enkelt nød til at tage affære, da det kan aflæses direkte i manglende greenfeeindtægt. Der vil i det spæde forår, blive fremlagt en ny " klippeplan" for banen, som i samarbejde med greenkeeperen vil blive afprøvet. Når den så er på plads, er det den klippemode l, der vil blive holdt for hele sæsonen. Hvis der så evt. bliver nogle bemærkninger om banen og dens beskaffenhed, ønsker vi så fremover at der vil ske henvendelse til udvalget, og IKKE til greenkeeperne. Med det tiltag håber vi på, lidt mere ro omkring den daglige pasning af banen. Lad dette være nok for nu, så vil jeg bare ønske jer alle en god sæson, og håber på et godt samarbejde i de kommende måneder. Vi vil i foråret få brug for lidt hjælp, vedrørende udlægning af rullegræs, men mere om det senere. Med venlig hilsen "Baneudvalget" v!jørgen Pedersen (Graver)

23 Brasiliansk Gourmet Steak inkl. et glas Boschendal vin kr. 168,- EBELTOFT {[;%,.;.. HOTEL- Vibæk Strandvej 4 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Fax Totalentreprise Nybygning Tilbygning Reparation Glasarbejde Få taget tjekket Isolering Vinduer/glas Beklædning m.m. Her finder du gaverne til årets mærkedage F.eks. Troldekugler (www. troldekugler. dk) på en sølv- eller guldkæde, som armbånd eller halskæde. IBEN. Adelgade Ebeltoft. Tlf oo 49

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14 r,. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007 --... Leder teksten Side 4 Rapport fra lyngen Side 8 3 divisionoprykning - måske Side 14 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand John Brændgaard Overgade 42 8400 Ebeltoft

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Bestyrelsen Samarbejdsudvalg Udarbejder hvert år en aktivitetsplan for det kommende år. Afviklingen af aktiviteterne lægges i hånden på det udvalg hvor det hører

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne.

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Kalø Golf Club Club Golf Kalø N y h e d s b r e v A p r i l 2 0 1 0 N r. 2 Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Alle damer i klubben kan allerede nu sætte kryds

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Turneringskalender 2015

Turneringskalender 2015 APRIL Tirsdag 7 12.30-19.00 Gunstart 1-12 Herredag Åbningsturnering Herredag max 84 Texas Herredagsudvalg Torsdag 9 10.00-19.00 Gunstart 18 Damedag Åbningsturnering Damedag max 72 Stableford Damedagsudvalg

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 11. april 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen.

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen. Forord: Vi har i bestyrelsen indlagt forskellige nye spil i den kommende sæson. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet. Hvis du har et forslag til et spil, hører vi gerne fra dig. Vi glæder

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016

Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016 Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016 Aftale om Golfring Nordjylland blev underskrevet i Brønderslev den 24. februar Det er længe siden, man har set dig på golfbanen. - Ja, men jeg faldt jo i februar på isen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen Opstartsmøde 27. januar 2015 Velkommen Praktisk information Trup, Målsætning og værdier Træning og træningskultur Træningsturnering Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sæsonopstart DGU turneringer

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

BELTOFT.. : OLF LUB ~,. Tak for denne gang Side 4. Thomas Bjørn. Cup 2006 Side 8. Vedr. klipning af banen Side 14. 3 26 årgang.

BELTOFT.. : OLF LUB ~,. Tak for denne gang Side 4. Thomas Bjørn. Cup 2006 Side 8. Vedr. klipning af banen Side 14. 3 26 årgang. r 3 26 årgang. December 06 BELTOFT.. : OLF LUB ~,. -,.,.,. -... Tak for denne gang Side 4 Thomas Bjørn Cup 2006 Side 8 Vedr. klipning af banen Side 14 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen

Læs mere

BELTOFT # : ,.,.. OLF LUB ~,. - " o ... ... Så skal vi til det igen Side 4. Efter. n ørkenvandrmge Side B. Golf i Sverige Side 10

BELTOFT # : ,.,.. OLF LUB ~,. -  o ... ... Så skal vi til det igen Side 4. Efter. n ørkenvandrmge Side B. Golf i Sverige Side 10 r Nr. 72. 26. årgang. Se~_ tember 06 BELTOFT # : OLF LUB ~,.,.,.. ~~ - " o -."...... Så skal vi til det igen Side 4 Efter. n ørkenvandrmge Side B Golf i Sverige Side 10 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Begynderhåndbogen 2016

Begynderhåndbogen 2016 Begynderhåndbogen 2016 Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller

Læs mere