~,. " o ... leder teksten Side4. Mulvarpernes skræk Side 16. Tak til de trofaste hjælpere Side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~,. " o ... leder teksten Side4. Mulvarpernes skræk Side 16. Tak til de trofaste hjælpere Side 22"

Transkript

1 r,. l -. ~,. " o r."... leder teksten Side4 Mulvarpernes skræk Side 16 Tak til de trofaste hjælpere Side 22

2 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand John Brændgaard Overgade Ebeltoft Tlf Mob Redaktion: John Brændgaard Tlf Jørn Christensen Tlf Annoncer: Aage Bisgaard Tlf Produktion: Hornslet Bogtrykkeri AJS Tlf Oplag: 600 Udgivelse: Nr. 74 April 2007 Deadline for indlæg t il medlemsblad nr. 75 er senest d. 13. august 2007 Sekretær Kasserer Junior/Elite Jørn Christensen Jørgen Fink Jesper Vendelboe Søndervangsvej 16, Skovskadevej 13 Tlf Egsmark 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Mob Begynder Mob Per Pagers ebeltoft-golfclub.dk Smouenvej 16 golfclub.dk Tlf Knud Erik Degn Jørgen Pedersen Toften 1 Suppleant Søndermarken Ebeltoft Penelope Grew 8560 Kolind Mob Solbrinken S, Vibæk Tlf Ebeltoft Mob OS 12 ebeltoft-golfclub.dk Tlf Udvalg Ebeltoft Golf Club Matchudvalg: Ordensudvalg: Hcp.-udvalg: Finn Rasmussen Lars P. Jørgensen Klaus Sunesen Tlf Mob Mob Jens Brendorp Tlf PGA Pro: Greenkeeper: Steen Borregaard Steffen Lyager Hans J. Krath Tlf Tlf Tlf Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen Pedersen Knud Erik Degn Elite og Jun.: Mob OS 12 Toften 1 Jesper Vendelboe Kim Egefjord 84oo Ebeltoft Tlf Tlf Jørgen Jørgensen ebeltoft-golfclub.dk golfclub.dk Tlf Klubhus: Begynder udv.: Miljø: Galgebakken 14 Per Pagers Kim Egefjord 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf

3 Det er ikke interessant, hvor mange boliger en ejendomsmægler har til salg i avisen, men hvor mange boliger mægleren reelt sælger. Hvis du er enig i den betragtning, får du svært ved at se bort fra Nybolig Ebeltoft & Rønde, når du skal sælge din bolig. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad din bolig kan sælges til, kan du ringe og bestille en salgsvurdering. Den koster ingenting og forpligter dig ikke til at sætte til salg. Nybolig Ebeltoft & Rønde Jernbanegade Ebeltoft Tlf Hovedgaden Rønde Tlf

4 FORMANDEN Når Du sidder med dette blad i hånden er golfsæsonen forhåbentlig gået i gang igen og sommergreens er åbnet. Siden sidste klubblad udkom omkring jul er der sket mange ting i klubben, men forhåbentlig har Du også modtaget mit nyhedsbrev i marts måned, som omtalte disse ting, så det vil jeg ikke dvæle ved,men i stedet kigge fremad. Klubben står overfor en stor udfordring i den kommende tid. Der er åbent hus Skærtorsdag d. 5 april og og igen søndag d. 15 april. Her er det vigtigt, at klubben får så mange nye prøvemedlemmer som muligt, for det er dem, som skal medvirke til, at medlemstallet kan fastholdes og dermed sikre en god økonomi. Jeg vil derfor opfordre Dig til at reklamere for golfsporten i almindelighed og vores åbent hus i særdeleshed. Henover de sidste par år har deltagelsen i klubmatcherne været dalende og matchledelsen har derfor taget forskellige initiativer til at modvirke dette forhold. Kære golfer Der har været en del klager fra voksne medspillere om uengagerede juniorer og deltagelsen i D-rækken har også været dalende. Derfor er der i det nye år lagt op til, at juniorer skal have et handicap på max. 16,9 eller en godkendelse fra juniorudvalget for at deltage i klubmatcherne. D-rækken starter de første turneringer med kun at spille 10 huller, for derved at kunne blive færdige i rimelig tid. Vi håber, at disse initiativer kan medvirke til større opbakning til matcherne. l skrivende stund har vi ikke helt overblik over situation omkring Proshoppen. Enten bliver det et sekretariat, hvor der også blive mulighed for at købe det mest nødvendige udstyr såsom tees, handsker og bolde, samt leje biler og trolleys, eller også bliver det en fuldt udstyret Proshop med alt hvad hjertet begærer af golfudstyr. Uanset hvad løsningen bliver, vil jeg opfordre alle medlemmer til at bakke op omkring Proshoppen, så den bliver et godt samlingspunkt i klubben. Marianne vil være at finde i sekretariatet alle hverdage i sæsonen, så ingen behøver at gå forgæves, hvis man mangler hjælp. Sekretariatets åbningstider kan ses såvel i klubhuset som på hjemmesiden. Klubhuset har henover vinteren været alvorligt plaget af indbrudstyveri med beskadigelse af bygning og inventar til følge. Bestyrelsen har derfor vedtaget at montere belysning rundt om klubhuset med sensorer, som aktiverer lyset, når nogen nærmer sig efter mørkets frembrud. Vi arbejder også i skrivende stund med en form for adgangskontrol til klubhuset, så personer uden gyldigt DGU medlemskab ikke kan få adgang til klubhuset. Vi håber derved at dæmme en smule op for den trend af uvedkommende, som misbruger klubbens gæstfrihed ved at have fri adgang til klubhuset udenfor normale åbningstider. Med disse ord vil jeg ønske alle klubbens medlemmer en god golfsæson. John Brændgaard Formand ijn træt af at m~ f~r [få ~ V~llt. ~å K~ill nij af ij~r~n~ ~[ fll[ tll ~van~ \. -~ - ~i:lokal e glarm e ster WBRB ff/kæ &E Glas og Alufacader Vestervej Ebeltoft Tlf

5 SEKRETÆREN "Golfspillets værdier skal være tilgængelige for alle, der ønsker det" Med ovennævnte sætning fra Dansk Golf Unions (DGU) Virksomhedsplan vil det nyudnævnte "OrdensUdvalg" forsøge at præge Ebeltoft Golf Club med start fra d.d. Udvalget består af Inga Lolck, "Tirsdags damerne", Flemming Madsen, "Onsdags herrerne" og Lars P. Jørgensen, "Torsdags herrerne. Vi vil med det samme gøre alle medlemmerne opmærksom på, at vi IKKE forventer at være Politimænd (kvinder)/ Bussemænd (kvinder); men GERNE vil bidrage til at udbrede golfsportens sande værdier (fra ovennævnte Virksomhedsplan) og til at det fortsat skal være en meget positiv oplevelse at spille golf i Ebeltoft. Redskaberne vi vil bruge i vores arbejde vil primært blive, Dialog, Dialog og dialog. Herudover saglig og seriøs sagsbehandling. Hurtig behandlingstid samt i sidste og forhåbentlig absolut nødstilfælde vha. DG U's "Amatør og Ordensudvalg" at sanktionere alvorlige overtrædelser/ uoverensstemmelser. Af" Golfsportens sande værdier" kan vi her nævne nogle stykker som vi fandt interessante: - Golf er en sport for livet. - Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed. - Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre. - Golf fremmer medmenneskeligt samvær. - Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer. - Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre. - Golf stiller krav til ansvarlighed. Procedurernæssigt vil udvalget senest 1 (en) uge efter at en klage er modtaget (l postkassen i klubhuset eller via mail til sekretæren) tage kontakt til de involverede og indkalde til et møde senest 14 (fjorten) dage senere. Efter dette forventer vi at langt de fleste sager er afklaret i mindelighed. Vi i udvalget glæder os over at være så privilegerede at få lov til at spille golf i Ebeltoft Golf Club sammen med jer og vil gøre VORES bedste for at bevare og udbygge det gode miljø i klubben. Mange venlige golfhilsner fra Flemming, Inga og Lars Adelgade 11 F Ebeltoft Telefon Aut. forhandler af ONLY og VERO MOOA

6 "GolfSportens Potentialer" Nogle vil måske allerede på nuværende tidspunkt spørge sig selv, hvad det her nu drejer sig om; andre vil måske begynde at tænke i Kost (pga. spinaten.. ) og Motion ( fordi ham skipper Skræk jo nok giver den en ordentlig en lige bagi..!). Men historien er såmænd som følger: Jeg er ved at lave min Master opgave (ved Institut for Idræt i København) og har tænkt mig at undersøge, hvilke potentialer der ligger i GolfSporten. Min undersøgelse vil tage udgangspunkt i et spørgeskema til 100 tilfældigt valgte medlemmer i Ebeltoft Golf Club, samt en undersøgelse af 8 af klubbens medlemmer, af mere fysiologisk karakter. Spørgeskemaet vil tage udgangspunkt i et Sundhed~ fremme begreb som bla. er udviklet af en forsker der hedder Aaron Antonovsky. Han mener bla. at SUNDHED tager udgangspunkt i selve livet og ikke som forebyggelse der kun tagerudgangspunkt i kroppen og en risikotænkning. Det kan måske allerede nu virke lidt langhåret. Men jeg håber, det kan hjælpe lidt på forståelsen når jeg så siger, at det, ifølge dette sundhedsbegreb, godt kan være sundt at drikke en pilsner og ryge en smøg, samtidig med at man spiller golf. Det behøver heller ikke ifølge dette sundhedsbegreb være USUNDT, hvis du har lidt mere sul på kroppen end modellerne fra Paris. Jeg håber meget l vil bakke op om projektet. Først og fremmest ved at de der modtager et spørgeskema også svarer på dette og sender det tilbage. For at undersøgelsen skal have en tilfredsstillende kvalitet er det nødvendigt, at >7S% svarer på spørgeskemaet. Herudover vil jeg være en hel del på golfbanen i dette forår og står selvfølgelig altid til rådighed for en god snak. l er også velkommne til at droppe en mail til mig eller slå på tråden. De 8 Golfspillere der skal indgå i " mini" undersøgelsen vil blive undersøgt på parametre som kondition, gangdistance, Borgs anstrengelsesskala, puls og blodtryk og måske yderligere et par parametre. Jeg vil som udgangspunkt have forskellige aldersgrupper og holde tallene under en golfrunde op imod fjernsyns kikkeri (og måske indkøb..). Meld dig gerne, hvis du har lyst til at deltage. Som en afslutning kan jeg fortælle, at undersøgelsen bliver den første af sin art på denne klode og jeg vil forsøge at få såvel Dansk Golfunion som Dansk Idrætsforbund med til såvel moralsk som praktisk støtte. Med mange venlige golfhilsner Lars P. Jørgensen. E-mai/: Tlf Nørrebakke Ebeltoft. Tlf

7 MARLBOROCLASSICS. TOMMY HILFIGER SAMSØE <jl SAMSØE JACI(t:i:JONES" m GABS~ BJORN BORG PUm~ puma.com Adelgade l 8400 Ebeltoft l Tlf l Fax l Besøg butikken med de mange specia 1-afdeli n ger: Bager Cafe Frugt og grønt Delikatesse Slagter Stort udvalg af non food - samt a lle de a ktuelle food varer til faste lave priser! Varehuset i EBELTOFT Åbent hver dag - også søndag!

8 Når dette indlæg skrives restere der kun 1 enkelt runde plus vores afslutnings tunering - derfor, kan jeg gøre lidt status over denne sæson, som har været en stor succes. Vi har kun haft 1 aflysning ud Ebeltoft Guld & Sølv Joan Damm ANNO Med eget guldsmedeværksted Adelgade Ebeltoft Tlf Vintergolf af 20 runder (modsat sidste sæsons 50% aflyste turneringer) - antallet af deltagere har været flot - selv i det mest grusomme vejr er folk troppet op for at deltage. Vi har igen i år haft vores VINTERGOLF MESTERSKAB - og det blev afgjort at Brigitte Andersen forsvarer titlen (flot gået) - der har været mere interesse om det i år og der har været adskillige kandidater som har forsøgt at vælte Brigitte af tronen - men det blev kun til lige ved og næsten. Vi har også haft en holdkonkurrence med 8 hold - denne ligger til overvejelse cykler og maskiner vs Nørrealle 5 Ebeltoft Tlf om den skal gentages - selvom dem der har deltaget i denne har gået meget op i den. Det glæder mig meget den interresse der er om vores turnering om lørdagen. Det helt nye er vores egen hjemmeside som nu er oppe og køre - der er stadig ting der skallaves og den vil blive mere frisk i udseendet- jeg vil opfordre folk til at klikke sig ind og bruge siden - og se hvad der bydes på af arrangementer og aktiviteter. Jeg arbejder på at få nogle sponsorer - har man kendskab til nogle som kunne have lyst - vil jeg meget gerne kontaktes - i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til MOU VINE for at have sponseret om lørdagen. Mvh Allan Steen - lørdagsgolf Trip Trap Ebeltoft Havnevej Ebeltoft Tlf

9 OGSÅ NYE BILER - UDEN AT GARANTIEN BORTFALDER DÆK OG FÆLGE TIL STORT OG SMÅT GRATIS KUNDEBIL REPARATION AF STENSLAG FORSIKRINGSSKADER c AUTO SALG AF ARBEJDSBEKLÆDNING (KANSAS l MASCOT) Havnen 8400 Ebeltoft l =-.. Spar 20 /o på Adidas golfbrillen Spar 20o/o på ALLE glas ELLER køb en brille til normal pris og få en afstandsbrille- læse- computer eller fjernsynsbrille GRATIS

10 Tirsdagseftermiddagsdamerne Så gik der da en vinter - nu kommer foråret vel!! På nuværende tidspunkt har vi jo allerede haft vores åbningsturnering og er kommet godt igang. baner og hilse på nye piger og få en god snak med dem! Så må vi ikke glemme vores årlige udflugt den 1. og 2. juni, det er virkelig blevet en succes, så husk at få det skrevet i jeres kalender! Til orientering kan vi oplyse at vi efterhånden er omkring 50 eftermiddagsdamer, det er faktisk rigtig dejligt! På glædeligt gensyn Hanne, Kisse, Margit. Iben og Lotte Alligevel vil vi her benytte lejligheden til at ønske jer alle - nye som gamle piger en rigtig god og spændende golfsæson. Vi skal forhåbentlig ha' mange gode oplevelser, bl.a. er det jo vores tur til at besøge pigerne i Grenå, og som noget nyt har vi fået en ny venskabsklub - Kalø Golf Klub, som vi skal besøge den 26. juni, så vi skal rigtiug ud og afprøve nye, ENTREPRENØRFIRMA Ole Vognstrup AJS jord-, kloak- og belægningsarbejde Aut. kloakmester/ingeniør Martin Hansensvej 24 Ebeltoft Tlf Mobil Golfbriller med farvet glas til både sol og overskyet vejr. Leveres også med styrkeglas. Nyt Syn klar besked Nyt Syn Ebeltoft Adelgade Ebeltoft Tlf

11

12 Torsdagsherrer hele dagen Nu nærmer sæsonen sig heldigvis med raske skridt og straks efter påske går vi i gang. Der skal i år spilles to venskabs-kampe på hjemmebane, hvor vi meget gerne skal genvinde de tabte pokaler. Torsdag d. 31/5 får vi Grenå på besøg og torsdag d. 28/6 er det Kalø, der gæster vores bane. Der spil les også i år om mesterskaberne i hhv. slagspil og Stableford på 9 udvalgte datoer - se opslag på tavlen for torsdagsherrer. Der bliver igen i år en præmie til nærmest flaget på alle 5 par 3 huller og hvis nogle har lyst til at sponsere en enkelt torsdag eller evt. en hel sæson, er der et par huller, hvor vi mangler sponsorer. Hvis man vil langtidsplanlægge golfsæsonen er der allerede nu reserveret plads til os på Tange Sø Golfbane fredag d. 17. august til årets golfudflugt. Sidste år var der forespørgsel om en forlængelse af heldagssæsonen. Afslutningfesten afholdes fredag d. 12/1 O, men muligvis fortsætter vi herefter med nogle torsdage, hvis der er interesse herfor. Dette vil blive taget op til debat sidst på sæsonen. Alle ønskes en god golfsæson - og ikke mindst Årets Molbo! Vi ses torsdag d. 12. april. Bedste golfhilsner Steen Borregaard Tlf EL-installation EDB-installation Varmepumpe Alarm-an/æg Østeralle Ebeltoft Tlf Sparekassen støtter dig og din forening Vi er aktive i lokalsamfundet, bl.a. som sponsor for lokale foreninger og klubber - for vi lægger vægt på at være tæt på vore kunder... Klik ind på og få mere at vide

13 .. dans.::s : mmet:. farve BASEN Malergaarden v /Gerda og Jørgen Vorre Nordre Strandvej Ebeltoft Tlf RIISI STEENFELDT stat s aut. ejendomsmægle rs els kab Hos Riis & Steenfaldt sætter vi alle kræfter ind på at få solgt din ejendom på den helt rigtige måde. Derfor mener vi, at et salg bør foregå i tæt dialog med dig som sælger. NYTORV 6 l 8400 EBELTOFT TLF. l FAX l Mik Steenfeldt WWW. RIIS-STEENFELDT.DK

14 en 7 e u l il Lukket match for full-member af EGC Der spilles med 3/4 antal tildelte slag se omregningstabellen på opslagstavlen l Rækkeinddeling A-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 0-16,9 8-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 17,0-26,4 C-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 26,5-36,0 D-rk, Herrer, damer, senior herrer, senior damer og juniorer med hep 37,0-52,0 Den række, i hvilken den enkelte spiller starter matchen, forbliver vedkommende i, til matchen er afviklet, uanset eventuel handicap-ændring. Tilmelding På opslået liste med tydelig angivelse af: Navn, tlf. og handicap senest søndag d. 29. april2007 kl Lodtrækning om 1. rundes modstandere foretages under behørig kontrol d. 30. april 2007 og resultatet bliver opslået i klubhuset. Matchfee Kr. 50,- der betales før første match (og kun denne ene gang) i en konvolut med navn. Konvolutten lægges i green-fee-kassen. Manglende matchfee kan komme til at betyde tabt match. Præmier Sponsorpræmier til de fire rækkevindere, samt eventuelt præmier til runner up' s efter tilslutning. Sponsor S. P. Fragt AJS ved Svend Petersen Matchafvikling Spillerne i puljerne kontakter hinanden for at aftale spilledage og tidspunkt for afvikling af deres matcher indenfor tidsfristen. Alle puljekampe skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 22. juni Kvartfinalerne skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 1 O. august Semifinalerne skal være afviklet senest i løbet af.... fredag d. 24. august Finalerne skal være afviklet senest i løbet af fredag d. 7. september Hvis en match ikke er afviklet inden tidsfristen er udløbet streges begge spillere, med mindre der er aftalt en udsættelse med matchlederen - og "næste" spiller er orienteret. Øvrigt Alle matcher skal starte fra 1. tee. Taberen har ansvaret for, at matchens resultat og vinderens navn påføres resultattavlen umiddelbart efter matchen. Matchleder Steen Borregaard, Tlf

15 Med stor hjælp fra vore trofaste sponsorer er det også i år lykkedes os at få stablet et turneringsprogram på benene. Programmet indeholder forskellige spilformer, så som Slagspil, Stableford, Texas Scramble, Svensk Holdspil, Tre kølle samt Greensome, og vi håber hermed at kunne tilfredsstille de ønsker der har været om andre spilformer end traditionel Stableford. r.;;;; Turneringsprogram 2007 Som noget nyt vil vi i år lave en Skt. Hans Turnering lørdag den Turneringen vil blive afviklet som en greensome parturnering i to rækker med gunstart kl Om aftenen vil der være spisning, præmieoverrækkelse og afbrænding af bål m.v. Vi har i år flyttet Klubmesterskabet til weekenden 01. og 02. september og håber dermed at få en væsentlig bedre tilslutning end sidste år. For at vore turneringer kan afvikles på en god og fair måde, er det vigtigt at vi alle spiller efter de samme regler. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at kaste et blik i den lille regelbog fra DGU eller bogen "GOLF-i tegninger og bobler". Jeg tror at vi alle vil finde ud af, at der er et og andet vi har glemt i løbet af vinteren. Der vil for juniorernes ved- kommende være en mindre begrænsning for deres deltagelse i klubbens officielle turneringer. Begrænsningen består i at deltagelse kræver en godkendelse fra juniorudvalget. Juniorer med handicap under 17 vil kunne deltage uden begrænsning. Til slut vil jeg gerne sige tak til vore sponsorer. Husk at støtte dem, de støtter os. "GOD TUR " Turneringsudvalget Finn Rasmussen \_.\)EL TOFj ~ GULDSMEDIE Sindings eftf I'HOMAS DAHL din tøjbutile ADELGADE EBELTOFT. TLF l 2 11 SIGNAr BlSON" GANT

16 Han er muldvarpernes skræk Det ærede medlem af baneudvalget, Jørgen Jørgensen, erklærer krig og tager sagen i egen hånd. Foreløbig er IOD muldvarper gået i hans fælder. Det kan godt være, at han aldrig vil opleve at se sit navn i Guiness rekord bog, men skulle det utænkelige ske, vil det næppe fremkomme i segmentet " Storvildtjægeres største bytte gennem tiderne." For det ærede medlem af baneudvalget, Jørgen Jørgensen har specialiseret sig i en anden form for jagt, hvor byttedyret hedder Talpa europaea, og da det ikke lige hører til den slags jagttrofæer, man hænger på væggen for at imponere gæster, plejer han bare at smide dem i skraldebøtten. Men hvis der var retfærdighed til, burde vor bestyrelse, der jo består af retsindige og i hvert fald ærlige mænd,hædre ham med en lille navne plakette ophængt et diskret sted i Klubhuse, for det er i høj grad Jørgens fortjeneste, at vi fortsat har chancen for at drible boldene rundt om muldvarpeskuddene, og dem er der jo en del af. Det begyndte hjemme i Jørgens køkkenhave med en stigende irritation over hærgende muldvarper. Og irritationen fortsatte, når som helst han besluttede sig til et par afslappende timer på golfbanen, der så udartede til en udmarvende slalom mellem muldvarpeskud. Og Jørgen, der har været med fra den dag for 41 år siden, da Ebeltoft Golf Club blev en realitet, iagttog med bestyrtelse, hvordan liderlige muldvarper i hidsig amor- galop i de lange underjordiske gange var godt i gang med at nedbryde Krat & co's energiske pleje af vore fairways, så han lånte en snes fælder, fattede spaden og afgav en ensidig krigserklæring. Og når baneudvalgs-medlemmet J. Jørgensen imponerer sine omgivelser med røde kinder og sunde udseende har det at gøre med, at han får rigeligt med frisk luft. Han traver dagligt i kilometervis rundt på banen - fra hul til hul, og enten sætter eller rygter sine fælder. Og forleden blev det til muldvarp nummer hundrede eller meget tæt på. l den statistik, han løbende fører, viser det sig, at muldvarperne foretrækker bestemte fairways. Hul nr. 1 og 15 hører eksempelvis til favoritterne. Nu er der som nævnt gjort et kraftigt indhug i bestanden, og de tilbageblevne ligger dernede i de sorte huller og sitrer af angst, når de hører Jørgens determinerede skridt over grønsværen. Men så kan de lære det, kan de. De er også velkomne til at emigrere. Der er jo et rimeligt godt tilbud i lækre golfbaner andre steder i lokalomådet, hvor de ikke vil blive forstyrret af en Jørgen Jørgensen fra Ebeltoft. Muldvarpernes skræk.

17 Ind på greenen... Der er drive i os! Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. Jernbanegade l 8400 Ebeltoft Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf

18 Raffineret Smart Elegant {;[//end vifilikke Klemll(ensen Adelgade/l t 8400 Ebeltoft Sæsonstart - Junior Jeg vil starte med at fortælle om juniorudvalget, som i år er vokset med hele tre personer. Denne tilgang til udvalget har været ønsket, så det er rigtig dejligt, at vi således i år kan stille med "fuldt hold". Men kære forældre, l er altid velkommen til "at give et nap" med. Du kan på vores hjemmeside se, hvem der sidder i vores juniorudvalg. Tilgangen til udvalget betyder også, at det i år bliver muligt at afvikle vores helt nye tiltag - nemlig "fredagsklub". Og hvad er så fredagsklub? En klub, som for alle juniorer, som afholdes hver anden fredag. Når der er fredagsklub, vil flertallet af juniorer være at finde på den store bane. Dem som er i handicap spiller en turnering over 9 huller, og dem som ikke er i handicap spiller en lille "miniturnering" over 4 huller også på den store bane. De spillere som ikke er i handicap endnu, er selvfølgelige ledsaget af en voksen/forældre. Når alle turneringer er færdige, mødes vi i klubhuset til en sodavand og præmieoverrækkelse. Vi har været så heldige, at "Smedebixen" v/gert Sønderskov har valgt at sponsorere sodavand. Tusind tak for det! Så vær nu venlige og vis hen- Fortsættes side 20 Nyrøget fisk Fersk fisk Specialiteter Havnevej IlA 8400 Ebeltoft tal Busse Radio A/S Adelgade IB, 8400 Ebeltoft, rlf busse ' ' ~ ~. \f retn1nq. er ;::::::: eyens SpeCI3 or erie Helle Nielsen. Adelgade Ebeltoft. TI f Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nørrebakke nlsblomste r.dk nnisblomster. dk

19 A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v l Anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Kattegatvej Ebeltoft 8500 Grenaa Tlf Tlf fat ex DK NORDRE STRANDVEJ EBELTOFT TLF.: ÅBNINGSTIDER/0FFNUNGSZEITEN/0PENING HOURS MANDAG-FREDAG LØRDAG SØNDAG MONTAG-FREITAG SAMSTAG SONNTAG MONDAV-FRIDAV SATURDAV SUNDAV MENU Tag med hjem eller spis her. Vi står klar til at levere god og velsmagende mad Nedergade Ebeltoft Telefon

20 - fortsat fra side GRATIS SYNSPRØVE syn på disse fredage overfor vores yngste sp illere og overfor vores nye klub i klubben - nemlig FREDAGSKLUBBEN. Hvornår er der så turneringer? Som noget nyt i år vil der være en aktivitetskalender på vores hjemmeside, som kun er for juniorer - så kig ind på Matcherne i de omkringliggende klubber er ikke altid at finde på vores hjemmeside, så derfor er det vigtigt at være opmærksom på junioropslagstavlen, som findes i klubhuset - her vil der løbende være opslag omkring kommende turneringer samt at aktivitetskalenderen også vil være opslået her. Den daglige træning vil som sidste år være både om tirsdagen og om onsdagen. Vores " Pro" Steffen Lyager står for træningen i samarbejde med juniorudvalget. Vi ses til vores Juniorappel 2007 den 10. april kl Vi glæder os til sæsonen, så vel mødt og rigtig god fornøjelse med spillet. - Hilsen Juniorudvalget BETAL SOM DET PASSER DIG MED ET BRILLEABONNEMENT O kr. i rente, gebyr og udbetaling PROFI~'OPTIK JERNBANEGADE EBELTOFT TLF prollaptik.dk

21 D l S l G N ::: it : ;: n a SALON INGRID ~~ MALERKl.AlTEN MALERKLATTEN MALERKLATTEN!lW.\1rinElR! IIIlOOE 'IJ1IliiiEi1!W~ T Kystvejen Ebeltoft ' E&G ELEKTRO APS A. Kn udsensvej Ebeltoft Tlf Reparation af: Vask - køl - frys - komfur Swimmingpool Spaservice Reparation af alle fabrikater. Salg af reservedele til alle modeller. Eneste specialværksted i Ebeltoft. Strandvejens Konditori Vibæk Strandvej Ebeltoft Telefon BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET FAST EJENDOM RETSSAGER INKASSO TESTAMENTER LEJERET SELSKABSRET BOBEHANDLING ÆGTESKABSSAGER STRAFFERET EBELTOFT Østeralle Ebeltoft. Tlf RØNDE Hovedgaden Rønde. Tlf RANDERS Østervold Randers Tlf HORNSLET Tingvej sal 8543 Hornslet. Tlf RISSKOV Vester Strandalle Risskov. Tlf Ebeltoft Aage Madsen Østeralle 8, 8400 Ebeltoft Telefon Telefax ebeltoftorevision-oest.dk Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen

22 Tak til de trofaste hjælpere Dette indlæg er skrevet som tak, til alle de trofaste hjælpere, og som en opfordring til andre. Der altid brug for nye hjælpere, når vi skal modtage nye medlemmer i klubben. Vi mangler også et medlem i begynderudvalget (meget gerne en kvinde). Det er allerede offentliggjort, klubben har Åbent Hus, torsdag den 5. april og søndag den 15. april. Der er planlagt 5 begynderhold. 2 hold der bliver undervist tirsdag formiddag. 2 hold der bliver undervist onsdag aften, samt et hold der har slag undervisning lørdag og teori onsdag. Det første hold starter tirsdag den 17. april og vi har afslutning fredag den 29. juni. Vi håber på rigtig mange nye medlemmer, og at "de gamle" vil bære over med os, vi fylder jo meget, når vi er ude for at lære, men vi skal nok huske på reglen om at lukke igennem. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer af Ebeltoft golfclub, en god sæson, med mange gode dage på banen. Begynderudvalget Per Pagers Orientering fra "baneudvalget" om sæsonen 2007 Udvalget er lige knap nok på plads, men jeg kan dog løfte sløret en lille smule, "jeg" hedder Jørgen Pedersen og er nyvalgt medlem af bestyrelsen, udnævnt til baneudvalgs formand, har spillet golf i 5 år her i Ebeltoft. Jeg er tømrer med eget firma, har det grønne anlægsbevis, fra min tid som graver ved Marie Magdalene Kirkegård, så derfra, min interesse for "det grønne". Kim Egefjord som de fleste jo kender, har ønsket at fortsætte i udvalget, hvilket jeg er meget glad for, ikke mindst set i lyset af at vi er blevet "skovejere". Jørgen Jørgensen, ligeledes en gammel kending, tager også nok en tur, med at forbedre og justere banen til. Nyt medlem af udvalget er Svend Frederiksen, som er uddannet gartner. Jeg sidder lige her i skrivende stund og mangler et sidste udvalgsemne, gerne hvis der er en af damerne der kunne tænke sig at give sit besyv med. Så må du meget gerne kontakte mig, da vi jo snart skal til og i arbejdstøjet og i gang Banen skal, som der blev nævnt ved generalforsamlingen, jo til at gennemgå en forandring i retningen af "mere brugervenlighed". Da vi hører en del kritik af banen, dels fra egne, men også fra udefra kommende "golfere", så er vi ganske enkelt nød til at tage affære, da det kan aflæses direkte i manglende greenfeeindtægt. Der vil i det spæde forår, blive fremlagt en ny " klippeplan" for banen, som i samarbejde med greenkeeperen vil blive afprøvet. Når den så er på plads, er det den klippemode l, der vil blive holdt for hele sæsonen. Hvis der så evt. bliver nogle bemærkninger om banen og dens beskaffenhed, ønsker vi så fremover at der vil ske henvendelse til udvalget, og IKKE til greenkeeperne. Med det tiltag håber vi på, lidt mere ro omkring den daglige pasning af banen. Lad dette være nok for nu, så vil jeg bare ønske jer alle en god sæson, og håber på et godt samarbejde i de kommende måneder. Vi vil i foråret få brug for lidt hjælp, vedrørende udlægning af rullegræs, men mere om det senere. Med venlig hilsen "Baneudvalget" v!jørgen Pedersen (Graver)

23 Brasiliansk Gourmet Steak inkl. et glas Boschendal vin kr. 168,- EBELTOFT {[;%,.;.. HOTEL- Vibæk Strandvej 4 - DK 8400 Ebeltoft Tlf Fax Totalentreprise Nybygning Tilbygning Reparation Glasarbejde Få taget tjekket Isolering Vinduer/glas Beklædning m.m. Her finder du gaverne til årets mærkedage F.eks. Troldekugler (www. troldekugler. dk) på en sølv- eller guldkæde, som armbånd eller halskæde. IBEN. Adelgade Ebeltoft. Tlf oo 49

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14

... Leder teksten Side 4. Rapport fra lyngen Side 8. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007. Side 14 r,. Nr. 75 27. årgang Sept. 2007 --... Leder teksten Side 4 Rapport fra lyngen Side 8 3 divisionoprykning - måske Side 14 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand John Brændgaard Overgade 42 8400 Ebeltoft

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

" o - @~~TOFT,... ,.,. ~ ;:r ... ,... rr, ... e Pas på naboerne. e De holdt stand o- e 1 sand til navlen ('[) Nr. 70. 25. årgang. December 05.

 o - @~~TOFT,... ,.,. ~ ;:r ... ,... rr, ... e Pas på naboerne. e De holdt stand o- e 1 sand til navlen ('[) Nr. 70. 25. årgang. December 05. Nr. 70. 25. årgang. December 05 @~~TOFT,...,.,. ~,.,. r,. " o - r-." e Pas på naboerne... rr, Side4 e De holdt stand o- Side 7 e 1 sand til navlen Side 14 ('[)...,... o ;:r Bestyrelse Ebeltoft Golf Club

Læs mere

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7 ,,. EBELTOFT GOLF CLUB r,. ",. o -,. r- ~." -- e Det kan n, ikke passe... o- Side 4 e Banenyt Side 7 e Klubmesterskab Side 20 (l)...,..._ o ;.t Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

EBELTOFT,- GOLF~ CLUB,. ~".,.,. " o ... ... Kontingent 2005 Side 6. Golf på land og til SØS Side 13. Nr. 67. 24. åraana.

EBELTOFT,- GOLF~ CLUB,. ~.,.,.  o ... ... Kontingent 2005 Side 6. Golf på land og til SØS Side 13. Nr. 67. 24. åraana. Nr. 67. 24. åraana. December 2004 v ø EBELTOFT,- GOLF~.. CLUB,. ~".,.,. r,. " o r."......... Kontingent 2005 Side 6 Golf på land og til SØS Side 13 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side 26-27 Spændende tur til Gut Kaden i

Læs mere

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg: BESTYRELSE: @ivoft Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48 Kasserer Jørgen L. Larsen 87 52 15 10 UB Telefon 87 52 15 15 BOGTRYK Telefax 87 52 15 11 OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen 86 34 01 40 KOPI HASNÆS

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby 46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Niels Yde.............

Læs mere

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER år M E D G O L F NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE... TA EN TUR I KVICKLY ODDER! Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse i velassorterede specialafdelinger: Kolonial

Læs mere

2 Nyhedsbrev nr. 1-2012 - sindal golf klub

2 Nyhedsbrev nr. 1-2012 - sindal golf klub NYHEDSBREV nr. 1 2012 Formand: Jesper Billund Mobil 2888 9870 @: langebillund@stofanet.dk. @: jbi@landbonord.dk Næstformand:Lau Bergen Tlf. 9625 9996. Mobil 5071 7678 @: bergen@postkasse.com Kasserer:Helle

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 3 April 2010

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 3 April 2010 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 3 April 2010 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 2 April 2008 Here come the men in black... Staben i Starters House er klar! Børge Fuglsang, Erik Rynkeby, Poul J. Andersen ny mand i huset og Jørn Overgaard ser frem

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 6 Oktober 2011

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 6 Oktober 2011 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 6 Oktober 2011 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere