OVERBLIK OVER AKTIVITETER Her kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige aktiviteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER AKTIVITETER Her kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige aktiviteter."

Transkript

1 OVERBLIK OVER AKTIVITETER Her kan du hurtigt danne dig et overblik over de forskellige aktiviteter. Opdelingen i de 7 kompetenceområder gør det let at finde frem til netop de aktiviteter, der matcher dit undervisningsbehov. KOMPETENCE URL PRODUKT BESKRIVELSE MÅL PRIMÆRFAG KAN OGSÅ BRUGES I DIVERSE radio/taskens- hemmeligheder- find- en- historie- fi21 Et udfyldt historieboard et inspirationsmateriale, som lægger op til, at de bruger deres fantasi til at fortælle en historie. n raffineres og struktureres ved at arbejde i et historieboard. At lære at hente inspiration fra rekvisitter. At tilegne sig en metode til at strukturere ideer til en historie. som andetsprog 1-3 personer 45 min.

2 IDÉ /har- du- set- en- abe- wi11 Spørgeskema- undersøgelse udsendt via et website at oprette en spørgeskemaundersøgelse i programmet SurveyMonkey. De trækker et emne, som de stiller spørgsmålene ud fra. De opretter spørgeskemaet og sender det til de relevante personer eller grupper. Undervejs overvejer brugerne, hvilke svarmuligheder der vil være optimale. At bliver i stand til at formulere egnede spørgsmål til en spørgeskemaundersøgelse. At kunne reflektere over samspillet mellem spørgsmål og svarmuligheder. At kunne anvende værktøjet til at oprette spørgeskemaundersøgelser. som andetsprog Mad 1-3 personer erspil/alt- paa- et- braet- ci21 Et brætspil Brugerne tager udgangspunkt i computerspillet Pacman, reflekterer over regler og spilmekanikker og producerer deres eget brætspil. At få erfaring med ideudvikling ud fra nogle opstillede regler. At blive fortrolig med forskellige elementer af spildesign: regler, spilmekanikker og mål. At inddrage erfaringer fra egne spiloplevelser. At forfine et produkt, spillet, igennem et iterativt designforløb (design - test - redesign - test - redesign). som andetsprog 3-4 personer 5 x 45 min.

3 TEKST tation/skoen- skrift- i- skyen- pt11 En ordsky lavet i Wordle tekster og skaber sig overblik ved at bruge programmet Wordle. Produkterne kan bruges som illustration fx til forsider eller PowerPoint- præsentationer. At bruge Wordle til at fokusere på det vigtigste under en præsentation. At kunne bruge en Wordle som en illustration. som andetsprog Madkundsk. 3-4 elever 45 min. tation/tag- attack- pt21 En Tagxedo - en billedfil Med Tagxedo får brugerne et præsentationsværktøj, der kan hjælpe dem med at fokusere på de vigtigste emner i en tekst. At se, hvordan man hurtigt kan afkode en teksts hovedindhold rent visuelt. At se hvordan ændringer af indhold, form, farver og typografi kan ændre på det samlede visuelle udtryk. som andetsprog 1-3 elever 45 min aspx Word clouds with Wordle The users work with texts and create an overview by using the program Wordle. The products can be used as illustrations e.g. as front pages or for PowerPoint presentations. To use Wordle to focus on the most important issues during a presentation. To be able to use a Wordle as an illustration. 3-4 personer 45 min.

4 radio/gode- karakterer- tak- ft21 Karakterboard og en lille historie karakterudvikling. De bruger deres fantasi til at få ideer til en At få redskaber til at gøre en karakter interessant og levende. hovedkarakter og en hovedmodstander. Gennem arbejdet med karakterboardet udvikles og raffineres karaktererne. Da gode karakterer At arbejde med det grundlæggende modsætningsforhold mellem hovedkarakter (helt) og hovedmodstander (skurk). er fundamentet for en god historie, er karakterudvikling et godt skridt på vejen, og brugerne laver til slut en kort historie på baggrund af deres selvskabte karakterer. At få redskaber til efterfølgende at kunne udvikle filmfortællinger, hvor der er noget på spil for hovedkarakteren. som andetsprog 2-3 personer /filmblog- wt21 En filmanmeldelse på en blog at producere en filmanmeldelse som blndlæg i webapplikationen Blogger. Derpå kommenterer de hinandens blndlæg. At få forståelse for, hvordan en blog fungerer. At blive i stand til at lave et simpelt blndlæg. At omsætte visuelle indtryk til tekst ved at vurdere en film. At gøre sig helt basale erfaringer med webapplikationen Blogger. som andetsprog 1-2 personer

5 UNIVERS tation/proev- en- prezi- pu21 En Prezi programmet Prezi for at konstruere en anderledes præsentation. I denne aktivitet lægges der vægt på samspillet mellem billeder og tekst med henblik på at formidle et budskab på en klar og attraktiv måde. At skabe et univers, hvor billeder og tekst spiller sammen for at skabe stemning. At producere en simpel Prezi. som andetsprog Madkundsk. 2-3 elever 3 x 45 min. radio/snyd- en- stemning- fu21 Et moodboard at skabe et univers, der passer til en bestemt genre. De tager egne billeder, søger materiale på nettet og arbejder med kommunikationsværktøjet moodboard, som bruges af professionelle mediefolk til at formidle stemning ved hjælp af billeder. At kunne fortælle historier/skabe en stemning ved hjælp af en location. At kunne producere et moodboard, der klart kommunikerer en stemning. som andetsprog 1-3 personer

6 /dummy- site- paa- wixen- wu21 En hjemmeside i Wix med flere sider programmet Wix og skaber deres egen hjemmeside. De stifter bekendtskab med "templates" og vælger billede og tekst, som de redigerer og designer, så hjemmesiden kommer til at få et passende indhold og udtryk. At blive i stand til at opbygge en hjemmeside med flere undersider. At kombinere tekst og billeder til et samlet udtryk. At eksperimentere og gøre sig erfaringer med programmet Wix. som andetsprog Filmkundsk. Madkundsk. 1-3 personer erspil/master- of- the- universe- cu11 Et moodboard Der skal skabes et univers til et fiktivt computerspil. Brugerne udtænker et simpelt spil og træffer valg om udseende af hovedperson, modstander, spilverden m.m. Valgene omsættes i et digitalt eller analogt moodboard. At kunne skabe en stemning til et spil ved hjælp af en scenografi, location og karakterer. At kunne producere et moodboard, der klart kommunikerer et univers og en stemning. At kunne formidle/præsentere en stemning via et moodboard. som andetsprog Madkundska b 1-4 personer erspil/eventyrlige- minecraft- cu21 En kulisse til et eventyr Brugerne arbejder i grupper med i fællesskab at skabe et virtuelt eventyrunivers i programmet Minecraft. At tilegne færdigheder i forbindelse med remediering af et klassisk eventyr. At få erfaring med at være en del af et fællesskab, der skal løse en opgave i et digitalt univers. At opbygge et virtuelt univers i 3D. som andetsprog Filmkundsk. 2-4 personer 6 x 45 min.

7 tation/plakat- the- right- to- learn- pb22 En plakat billeder og udtryk. Ud fra en trukket rettighed fra børnekonventionen skal de skabe en plakat. De skal reflekterer over, hvilken historie de vil fortælle med billedet, samt hvilke virkemidler de dertil vil anvende. At sætte fokus på én børnerettighed fra FN's Konvention om Barnets Rettigheder gennem en egenproduktion af en plakat. At arbejde med billedudtryk (motiv, beskæring, farve og tekst) i forhold til indhold. som andetsprog Kristendom 3-5 personer BILLEDE tation/proffe- plakater- pb21 En filmplakat billeder og udtryk. De skal genskabe en filmplakat i en ny genre og med dem selv i motivet. De skal reflekterer over, hvilken historie de vil fortælle med billedet, samt hvilke virkemidler de dertil vil anvende. At arbejde med billedudtryk (motiv, beskæring, farve og tekst) i forhold til indhold. At arbejde med genrer. 3-5 personer

8 entation/skatertutorial - pb22 En PowerPoint med max. 10 billeder billedbeskæring, perspektiv og komposition i forbindelse med at producere en skatertutorial. De laver et storyboard forud for produktionen af deres tutorial. De skal samtidig forholde sig til modtageren, og overveje hvem deres tutorial henvender sig til. At arbejde med billedudtryk i forhold til at formidle et budskab. At blive opmærksom på, hvordan et budskab målrettes til en bestemt målgruppe. At blive trænet i at arbejde med præsentationsværktøjer som fx PowerPoint. som andetsprog 3 personer radio/afsloeringen- om- billedudsnitframing- fb11 Slideshow med 4 billeder at skabe en historie ud fra inspirationsmaterialet. De udformer et storyboard og tager billeder. I aktiviteten arbejder grupperne med fokus på vigtigheden af at anvende forskellige billedbeskæringer. Billederne samles i et slideshow, fx PowerPoint. At blive bevidstgjort om formidling gennem billeder ved selv at skabe en billedfortælling. At få kendskab til betegnelserne for de forskellige billedbeskæringer (også kaldet billedudsnit eller framing). At få fornemmelse for billedbeskæringens betydning for historien. At lære at bruge det fortællemæssige element overraskelse. som andetsprog 3-4 personer radio/vine- optag- en- film- paa- 6- sek- fb12 En Vine- video på 6 sek. Brugerne trækker nogle historieelementer i en generator og skaber ud fra elementerne en kort historie, som de efterfølgende skal planlægge og optage som en 6- sekunders Vine- film. billedbeskæring og udtryk, og reflekterer over hvordan de bedst formidler deres historie. At skabe en kort og præcis fortælling. At arbejde med billedbeskæringer. som andetsprog 2-3 personer

9 radio/skyd- en- tegneserie- fb21 En tegneserie kameraperspektiv og billedbeskæring. De udfylder et storyboard, hvor de anvender dette. Ud fra storyboardet skyder de billeder, som de anvender i den tegneserie, som de fremstiller i programmet Comic Life. At kunne fortælle en kort historie som tegneserie. At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie. som andetsprog Natur/tekno- l 3 personer m- radio/tegneserie- the- right- to- learn- fb22 En tegneserie kameraperspektiv og billedbeskæring ud fra en børnerettighed, som de trækker i generatoren. De udfylder et storyboard, hvor de anvender dette. Ud fra storyboardet skyder de billeder, som de anvender i den tegneserie, som de fremstiller i programmet Comic Life. At sætte fokus på én børnerettighed fra FN's Konvention om Barnets Rettigheder gennem en egenproduktion af en tegneserie. At kunne fortælle en kort historie som tegneserie. At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie. som andetsprog Kristendom 3 personer /net- op- bedre- billeder- flickr- wb21 Redigerede billeder delt via Flickr at skabe et billedalbum i skyen. Ud fra en udtrukket kategori tager de billeder, udvælger de bedste og redigerer dem, hvorefter de uploades til billeddelingstjenesten Flickr. At blive bedre til at tage gode billeder. At forstå betydningen af beskæringen af et billede. At blive i stand til at uploade billeder til et online community på begynderniveau. At gøre sig helt basale erfaringer med programmet Flickr. som andetsprog Madkundsk. 1-2 personer

10 LYD tation/nu- med- lyd- pl21 En færdig PowerPoint- præsentation med musik og evt. lydeffekter lyden som medskabende faktor ved en præsentation. SKAL indsættes, speak og lydeffekter KAN indsættes. I aktiviteten indgår refleksioner over musikkens rolle som understøttende element: genre, lydstyrke osv. At understøtte en præsentation med lyd. At få billeder og musik (og øvrige lyde) til at spille sammen. som andetsprog Madkundsk. 2-3 personer radio/laekkert- lyddigt- fl11 Et lyddigt i mp3- format at indtale de digte, som de trækker i generatoren. De arbejder med lydprogrammet Audacity, hvor de mixer den indtalte tekst med underlægningsmusik og arbejder på at skabe balance mellem tekst og musik. At udvide udtrykket af indtalt tekst med underlægningsmusik. At mikse to lydspor sammen. At bruge lydredigeringsprogrammet Audacity (eller andet). som andetsprog 1-3 personer 746.aspx 45 seconds radio spot in mp3- format The users work with producing a radio spot from a drawn right from the UN Convention on the Rights of the Child. They record a speak in the program Audacity and choose a suitable piece of music along with sound effects. Then they mix the audio tracks, so they end up with an effective and well- made radio spot. To focus on one of the children's rights from the UN Convention on the Rights of the Child through a production of a radio spot. To create a sound image that works. To make use of the creative mechanisms of sound. To work with sound in several layers. To gain understanding of the unique sound tracks' influence on each other in the final mix. To get experience with a sound editing program such as Audacity. 2 personer

11 radio/radioreklame- der- rykker- fl21 30 sekunders radioreklame i mp3- format at producere en radioreklame ud fra et trukket, fiktivt produkt. De indtaler speak i lydredigeringsprogrammet og vælger et passende stykke musik og lydeffekter. Derefter mixer de lydsporene, så de får en effektiv og velfungerende reklame. At arbejde med reklamen som genre. At skabe et samlet lydbillede, der fungerer. At anvende lydens virkemidler. At arbejde med lyd i flere lag. At få forståelse for de forskellige lydspors indvirkning på hinanden i det færdige mix. At få erfaring med et lydredigeringsprogram såsom Audacity. som andetsprog 2 personer 663.aspx 45 sekunders radiospot i mp3- format at producere et radiospot ud fra en trukket rettighed fra børnekonventionen. De indtaler speak i programmet Audacity og vælger et passende stykke musik og lydeffekter. Derefter mixer de lydsporene, så de får et velfungerende radiospot, der formidler den valgte artikel. At sætte fokus på én børnerettighed fra FN's Konvention om Barnets Rettigheder gennem en egenproduktion af et radiospot. At skabe et samlet lydbillede, der fungerer. At anvende lydens virkemidler. At arbejde med lyd i flere lag. At få forståelse for de forskellige lydspors indvirkning på hinanden i det færdige mix. At få erfaring med et lydredigeringsprogram som fx Audacity. som andetsprog 2 personer

12 tation/kod- en- qr- pk11 En rutevejledning udformet som en QR- kode et scannings- program til QR- koder. De bliver præsenteret for QR- koders anvendelighed til at lave rutevejledninger, og de muligheder som QR- koder giver for at henvise til forskellige links. At kunne forstå idéen med QR- koder. At stifte bekendtskab, gennem egne erfaringer, med produktion og aflæsning af QR- koder. som andetsprog Natur/tekn. - 2 personer 45 min. KODNING /web- visitkort- simpel- hjemmeside- i- wix- wk21 En hjemmeside i Wix med flere sider at oprette deres egne hjemmesider på en Wix- konto. Hjemmesiderne fungerer som et slags visitkort, hvor de kan uploade billeder af og tekster om dem selv. Der arbejdes både med indhold og udtryk i relation til hjemmesiden. At blive i stand til at opbygge en simpel hjemmeside. At kombinere tekst og billede til et samlet udtryk. At eksperimentere og gøre erfaringer med programmet Wix. som andetsprog Kristendom 1 person erspil/matematiske- minecraft- ck11 Geometriske figurer i Minecraft- universet at skabe geometriske figurer i programmet Minecraft. De arbejder sammen og stiller hinanden opgaver, som de løser. At få en forståelse af areal og rumfang i en virtuel verden. At bliver udfordret i at stille realistiske opgaver. 2-4 personer - smp- vla.dk/computerspil/maa l- modeller- og- minecraft- ck21 En model af dit værelse i Minecraft målestoksforhold ved at opmåle deres egne værelser og anvende opmålingerne til at fremstille modeller i Minecraft. At tilegne sig færdigheder inden for skalering i forhold til målestoksforhold. At få basale erfaringer med at lave rumlige figurer i digitale modeller. 1 person

13 REDIGERING tation/egernets- e- bog- pr31 radio/klip- en- scene- fr21 En e- bog på ipad En scene i en film Brugerne arbejder på tablets med appen BookCreater og skaber deres helt eget bogmateriale ved at sammensætte tekst, billeder, video og grafik på en interessant og appetitlig måde. at klippe en scene ud fra udleverede filmklip. Filmklippene udleveres i to omgange: 1) Scene skudt i totalbilleder, 2) Samme scene skudt i nærbilleder. Brugerne klipper klippene sammen og arbejder med at variere billedudsnittene. At opøve færdigheder i at vælge udtryksformer i arbejdet med sammensatte medier. At bruge sine visuelle og kreative sider i arbejdet med layout. At tilegne sig færdigheder i at indsætte tekst, billeder, video og links i en e- bog. At skelne mellem forskellige beskæringer/billedudsnit. At styre tilskuerens opmærksomhed i en scene ved at klippe mellem forskellige billeder. At klippe film i et simpelt klippeprogram som Movie Maker eller imovie. som andetsprog som andetsprog Madkundska b 1-2 personer 1-3 personer

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014

RAPPORT. Eksamensprojekt 2014. Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek 22/5-2014 Eksamensprojekt 2014 RAPPORT Majbritt Jensen Karoline Hoegh Bendixen Anette Jensen Matias Gedtek Indholdsfortegnelse Indledning...s. 3 Matias Gedtek Projektstyring...s.4-6 1.1Teamroller (Majbritt Jensen)

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE

Apps i børnehøjde APPS I BØRNEHØJDE APPS I BØRNEHØJDE TIL DE YNGSTE LAV COLLAGER OG DIGITALE BØGER SAMMEN MED BØRNENE LAV SMÅ FILM SAMMEN MED BØRNENE DIGITALE BILLEDBØGER LEG OG LÆRING MED BOGSTAVER OG TAL FINMOTORIK/FARVER KONCENTRATION/HUSKESPIL

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale af Kevin Japsen 1. udgave 2012 Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Materialet er udviklet og designet til undervisningsforløb i forbindelse

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget. Billedkunst. 1. 10. klassetrin

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget. Billedkunst. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget Billedkunst 1. 10. klassetrin 2011 1 Indhold 1. Afsnit 1.1 Formål for faget side 3 1.2 De centrale kundskabs- og færdighedsområder side 3 1.3

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb

J O H N K L E S N E R. Offi ce 007 i faglige forløb J O H N K L E S N E R Offi ce 007 i faglige forløb 1 Indhold Office 2007 i faglige forløb 1 Skrivning, læsning, regning og mundtlig fremstilling 1 Brugerfladen 12 Word 17 Layoutmuligheder i rapporten 18

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere