Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015"

Transkript

1 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

2 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark *

3

4 T RY K S A G N R Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) Lillegrund Vindmøllepark ANP 2014:746 Øresund, Danmark/Sverige Nordisk Ministerråd 2014 Layout: Jette Koefoed Omslagsfoto: Havvindmøller i Øresund, Adrian Joachim Foto: s. 2 3 Jette Koefoed; s. 7tv. Agnete Schlichtkrull, th. Claus Bjørn Larsen.; s. 12, 15, 19 SignElements; s. 10 visitaland.com; s. 19, ImageSelect; s. 8, 25 Karin Beate Nøsterud Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 3000 Skrift: Meta LF Papir: Munken Polar Printed in Denmark Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

5 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd Forord 9 Indledning 11 Vækst 14 Velfærd 18 Værdier international branding af Norden 22 Det Blå Arktis

6 Forord Danmark har i 2015 formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde. Dermed overtager Danmark stafetten i et vigtigt samarbejde, der gennem årene har understøttet og bidraget til at udvikle vore nordiske landes stærke fællesskab. Vi er i Norden bundet tæt sammen af en fælles historie og fælles værdier. Med dette udgangspunkt har vi udviklet et samarbejde, hvor vi inspirerer hinanden, hvor vi støtter hinanden, og hvor vi i kraft af vores samarbejde leverer relevante og tidssvarende svar på de udfordringer, vi står overfor. Det gælder f.eks. vores mangeårige arbejde med at reducere grænsehindringer mellem vore lande. Den indsats er afgørende for, at nordiske virksomheder og borgere kan høste de fordele, som følger af vores geografiske, holdningsmæssige og kulturelle fællesskab, og som også fremover vil stå centralt i det nordiske samarbejde. Det nordiske samarbejde har gennem årene fejret mange successer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Det er afgørende, at samarbejdet løbende formår at levere reel merværdi og konkrete løsninger på de nye og skiftende udfordringer, som vore samfund mødes med. Det gælder i særlig grad i en tid, hvor vi begynder at kunne vriste os fri af en global økonomisk krise, der også har sat sig dybe spor i Norden. Krisen har tvunget os til at træffe en række svære beslutninger ikke mindst for at bevare vore nordiske velfærdssystemer, der nok har vist deres robusthed, men ikke har været umærkede af krisen. 6 vækst, velfærd og værdier 2015

7 I de kommende år bliver det derfor afgørende, at vi endegyldigt får lagt krisen bag os og får skabt fundamentet for, at vore samfund kan forblive dynamiske og innovative. Og fortsat skabe muligheder for dem, der kan og holder hånden under dem, der har svært ved at klare sig selv. Det danske formandskab vil stille skarpt på fire temaer, der skal styrke og fokusere det nordiske samarbejde: Vi skal have vækst og beskæftigelse i højsædet; vi skal værne om den nordiske velfærd; vi skal øge kendskabet til de nordiske værdier ved at styrke det nordiske brand ; og vi skal fokusere på samarbejdet om Arktis. Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med vore nordiske venner i det kommende år. Helle Thorning-Schmidt Statsminister Carsten Hansen Minister for nordisk samarbejde vækst, velfærd og værdier

8 * Øresund, Danmark/Sverige 8 vækst, velfærd og værdier 2015

9 Indledning Sammen er vi stærke. Det var de nordiske samarbejdsministres vision for det nordiske samarbejde fra 2014 og det vil også være ledetråd for det danske formandskab i Vi har troen på, at det nordiske samarbejde gør en forskel, når det tager fat på konkrete problemstillinger med direkte betydning for de nordiske borgere, når det leverer indsatser med synlige og målbare effekter, og når det fokuserer indsatsen på områder med klar nordisk merværdi. Det vil også være ambitionen under det danske formandskab. Denne ambition vil vi forfølge på den nordiske måde. Vi vil holde vore stolte nordiske traditioner for folkelig forankring i hævd. Hvor det er muligt, vil vi sikre inddragelsen af de nordiske græsrødder i vore aktiviteter. Og vi vil indfange den stærke nordiske foreningskultur gennem åbenhed og deltagelse. Det gælder i særlig grad børn og unge fra hele Norden, som vil blive inddraget i aktiviteter for at give dem oplevelsen af det samarbejdende Norden og for at styrke fundamentet for det nordiske fællesskab, der er selve essensen i samarbejdet. I et år, hvor både Danmark og Island fejrer 100-året for kvinders valgret, vil også ligestilling stå som et centralt pejlemærke i en række aktiviteter. Vi ved, at der på en række områder er forskelle mellem kvinders og mænds, pigers og drenges, vilkår og forhold. Forskellene kommer blandt andet til udtryk i skolen og på arbejdsmarkedet. Det skal der tages højde for under det danske formandskab. Danmark skal i 12 måneder varetage formandskabet. Det bliver en vigtig opgave at videreføre mange af de flerårige indsatser, der præger det nordiske samarbejde. Det gælder den løbende indsats med fornyelse og reform af det nordiske samarbejde i overensstemmelse med generalsekretærens rapport Nyt Norden. Og så gælder det i særlig grad arbejdet med at nedbryde grænsehindringer i alle hjørner af samarbejdet både de særlige hindringer, der består i Nordatlanten, og de hindringer, der står i vejen for et udbygget samarbejde inden for konkrete politikområder, som f.eks. social- og beskæftigelsesområdet. Vi vil også fortsat sætte fokus på bekæmpelse af social dumping, hvor der i nordisk regi er en lang tradition for at samarbejde og udveksle erfaringer om udenlandsk arbejdskraft. Skal formandskabet skabe resultater, kræver det fokus. Vi har derfor valgt fire temaer, der alle optager de nordiske borgere her og nu: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis. Vores formandskab vil lægge hovedvægten i dette arbejde. vækst, velfærd og værdier

10 * Østersøen, Åland 10 vækst, velfærd og værdier 2015

11 Vækst Den globale økonomiske krise har ramt hårdt også i Norden, hvor nedgang i den økonomiske aktivitet, tab af arbejdspladser og en udbredt pessimisme har kastet lange skygger over vore samfund. Det har krævet mange svære beslutninger at genoprette vore økonomier. Men meget tyder nu på, at disse indsatser bærer frugt, og krisen synes endelig at være ved at miste sit greb om Norden. Nu skal vi igen have vækst og beskæftigelse i højsædet. Det skal det også i det nordiske samarbejde. Vi vil i 2015 videreudvikle Nordens position som ledende region inden for områder, hvor den nordiske styrkeposition allerede er synlig, og hvor en fælles nordisk indsats, der baserer sig på kreativitet og nytænkning, kan skabe yderlige vækst og beskæftigelse. Og her har vi særligt gode forudsætninger inden for det grønne og kreative område. Norden er på mange måder allerede kendt og anerkendt som en foregangsregion inden for grøn og bæredygtig vækst. Mange lande ser mod Norden, når de skal finde inspiration til de vigtige beslutninger om bæredygtig energiforsyning, en mere effektiv ressourceudnyttelse, grøn omstilling og klimavenlige tiltag vil i væsentlig grad være præget af FN-forhandlinger om bæredygtig udvikling og klima. For det første forventes der at blive vedtaget en række globale bæredygtighedsmål som en del af FN s Post 2015-udviklingsdagsorden og opfølgning på Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling. For det andet afholdes FN s internationale klimakonference COP21 i Paris, hvor målet er, at der indgås en ny global klimaaftale. Vi vil udnytte det gode nordiske samarbejde til at sikre indflydelse på forhandlingerne og nordisk aftryk på resultaterne. Det gælder blandt andet vore nordiske byer. Byer huser en voksende andel af jordens befolkning og økonomisk aktivitet. I 2050 vil 70 pct. af verdens befolkning bo i byer. Med dette voldsomme befolkningspres på byerne vil bæredygtighed i stadig større grad blive en central målsætning for udviklingen af byer både i Norden og i resten af verden. Det vil kræve innovative løsninger og byplanlægning at skabe byer, der på den ene side nedbringer forurening og ressourceforbrug og bidrager til at mindske presset på udledning af drivhusgasser, og på den anden side danner rammerne om et godt byliv, så de forbliver attraktive at leve i. Der findes allerede spændende aktiviteter i Norden, hvor arkitektur går i hånd i hånd med planlægning og forbedring af energiforbrug, støjreduktion, affaldshåndtering, trafiksanering, trivsel m.v. Formår vi i Norden at videreudvikle og promovere sådanne løsninger både i og uden for Norden, vil det være til gavn for vækst, sundhed og beskæftigelse samt livskvaliteten for de mennesker, der bor i byerne. Nordiske byer skal være en bæredygtig vækstmotor. vækst, velfærd og værdier

12 12 vækst, velfærd og værdier Østersøen, 2015 Finland *

13 Nordisk design og mode er et andet område, hvor vi allerede høster international anerkendelse. Nordisk mode forbindes med renhed, etik og minimalisme. Det er unikke styrkepositioner i en mode- og tekstilbranche, der ellers er kendt som en af de mest ressourceforbrugende i verden med et betydeligt energi- og vandforbrug og en udbredt kemikalie- og pesticidanvendelse. Og det giver helt særlige muligheder i disse år, hvor der i denne branche er kommet øget opmærksomhed på mere effektiv ressourceudnyttelse, større genanvendelse og et mere kritisk syn på brugen af kemikalier. Med en målrettet indsats vil vi også inden for denne branche kunne få skabt lighedstegn mellem grøn omstilling og Norden og derved yderligere sætte skub under det betydelige vækst- og beskæftigelsespotentiale, der allerede ligger i modeog tekstilbranchen. I Norden har vi også gode erfaringer med en effektiv udnyttelse af vore biologiske produkter, der begrænser spild og øger fortjenesten. Denne såkaldt bioøkonomiske tilgang tilgodeser samfundets og miljøets interesser og bidrager samtidig til et konkurrencedygtigt og vækstskabende erhverv. Ikke mindst i Nordatlanten er der et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i at udvikle en bedre og mere miljørigtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer. Det kræver en fælles nordisk indsats, hvor offentlige myndigheder og erhvervsaktører i fællesskab bidrager til udviklingen af nye løsninger. Vi vil: under navnet Nordic Built Cities lancere et projekt, der samler de mest fremsynede nordiske aktører inden for bl.a. byplanlægning, arkitektur, byggeri, miljø, energi, transport, IT (smart cities), tryghed og trivsel i et samarbejde om, hvordan områder i nordiske byer kan gøres attraktive og bæredygtige. arbejde for vedtagelsen og gennemførelsen af en nordisk handlingsplan i regi af de nordiske miljøministre og et event i 2015, begge til fremme af en ressourceeffektiv og bæredygtig nordisk mode- og tekstilproduktion. igangsætte et projekt, hvor relevante myndigheder og erhvervsliv i samarbejde kortlægger udfordringer og muligheder for bæredygtig vækst baseret på effektiv udnyttelse af marine ressourcer i Nordatlanten. vækst, velfærd og værdier

14 Velfærd Vi har i Norden gennem en årrække opbygget stærke velfærdssystemer til gavn for den enkelte borger og som en bærende pille i vores samfundsmodel. På mange måder er velfærdsstaten en fundamental del af det nordiske DNA. Men velfærdsstaten er ikke statisk. Den må også udvikle sig over tid. En dyb økonomisk krise, som den vi også har gennemlevet i Norden, udfordrer den samfundsmæssige sammenhængskraft og understreger behovet for at udvikle nye og tidssvarende løsninger, så den nordiske velfærdsmodel også fremover står stærkt i vore samfund. Og vi har et stærkt fundament at bygge på. Vi råder i Norden over en omfattende viden og erfaring med velfærdsløsninger og besidder unikke ressourcer både offentligt og privat. Det er kompetencer og viden, der efterspørges langt uden for Nordens egne grænser. Men vi er i Norden små økonomier. Adgangen til forskning og udvikling af nye metoder og indsatser er ikke ubegrænset. Der er derfor et åbenlyst potentiale i et styrket nordisk samarbejde på velfærdsområdet et samarbejde, hvor vi bringer vores viden i spil i fælles nordisk regi. Det skal være et væsentligt omdrejningspunkt under det danske formandskab i Her vil vi inden for centrale samfundsområder prioritere indsamling af viden, målrettet vidensformidling og samarbejde om udvikling af innovative velfærdsløsninger. Derved sikrer vi, at velfærdsstatens praktikere pædagogerne, underviserne, lægerne, sygeplejerskerne, de ansatte i ældreforsorgen og de mange andre råder over den bedste forskningsbaserede viden og er bedst muligt rustede til at levere de bedst tænkelige velfærdsydelser. Det gælder bl.a. på sundhedsområdet, hvor de nordiske statsministre allerede i Tromsø i 2012 blev enige om et tættere samarbejde til gavn for sundhedssystemer i hele Norden. Denne beslutning skal nu gradvis gennemføres på en række konkrete områder. Et tættere nordisk samarbejde og videndeling om årsager og virkemidler vil også kunne få betydning for vore bestræbelser på at nedbringe den ulighed, som vi fortsat oplever, når det gælder sundhed og et godt helbred. Uligheden grundlægges allerede fra fødslen og viser sig eksempelvis ved, at færre børn af forældre med en kort uddannelse kommer til børneundersøgelser og bliver vaccineret. Andre faktorer så som rygning, alkohol samt kost og motion har også betydning for ulighed i sundhed. Det skal der nu øget fokus på. Også på arbejdslivsområdet skal ulighed adresseres gennem fortsat fokus på bekæmpelse af social dumping. Emnet diskuteres jævnligt i nordiske kredse med stort udbytte, hvor landene lader sig inspirere af hinandens nationale løsninger. Vi vil styrke praksis med at udveksle erfaringer om den 14 vækst, velfærd og værdier 2015

15 vækst, velfærd og værdier 2015 Skagerrak, Danmark 15 *

16 nationale indsats samt drøfte udviklingstendenser og fællesnordiske interesser i forhold til EU-retlige initiativer. Det gælder også på børn- og ungeområdet, hvor vi skal sikre børn den højest kvalificerede undervisning og pædagogiske praksis, så de bliver så dygtige, som de kan, og betydningen af negativ social arv mindskes i forhold til de faglige resultater. Vi skal også have fokus på at sikre de unge den uddannelse og læring, som det kræves for at komme ud og bide sig fast på arbejdsmarkedet. De unges uddannelse skal i højere grad matches med erhvervslivets behov. Og erhvervslivet må skabe arbejds- og lærepladser til de unge. Vi skal sætte fokus på de indsatser, som skal få unge væk fra passiv forsørgelse. Alle skal være med, og de, der ikke kan selv, skal hjælpes videre i uddannelse eller job. Her har vi i Norden bl.a. en betydelig fællesudfordring med anbragte børn, der gennemgående klarer sig dårligere end deres jævnaldrende, når det gælder skolegang, ungdomsuddannelse, psykisk og fysisk helbred. Det kræver, at vi tager et samlet kig på anbringelsesområdet. Vi er heller ikke gode nok til at sikre gode faglige resultater og til at bryde den negative sociale arv. Erfaringer på tværs af de nordiske lande viser, at børn og unge og især drenge med sociale udfordringer fortsat har dårlige skoleresultater. Det svækker deres chancer på sigt i samfundet. Det skal vi have fokus på. Vi skal også have blik for digitale løsninger. Det er et område, hvor vi allerede i dag står stærkt i Norden, og hvor digitale løsninger gør en konkret forskel på en række borgernære områder. Telemedicin, genoptræningsprogrammer og fjernundervisning er alle eksempler, der gør hverdagen lettere for borgere i Norden på centrale velfærdsområder. Formår vi at fremme nordiske virksomheders udvikling af innovative digitale løsninger, vil det kunne udgøre et vigtigt bidrag til gavn for den fortsatte udvikling af vores velfærdssystemer. Det vil samtidig kunne placere Norden som en foregangsregion på det digitale område med mulighed for udnyttelse af de vækstmuligheder, der ligger inden for dette felt. 16 vækst, velfærd og værdier 2015

17 Vi vil: styrke den fælles nordiske videndeling om tiltag, der kan være med til at reducere ulighed i sundhed. Det gælder f.eks. strukturelle tiltag (ny lovgivning) og øget brug af erfaringer med at differentiere forebyggelses-, opsporings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser på baggrund af forskellige behov m.v. følge op på anbefalingerne i udredningen om det fremtidige nordiske samarbejde på sundhedsområdet (Bo Könberg-rapporten). sætte fokus på de udfordringer og initiativer, de nordiske lande har i forhold til at få unge i varig beskæftigelse. styrke opbygningen af viden på fødevareområdet og sikre, at viden bliver brugt til at styrke fødevaresikkerheden, sunde kostvaner, undgå ødelæggende dyresygdomme og videreudvikle en vækstskabende produktion på et bæredygtigt grundlag. gennemføre en opfølgning på One Health -konferencen om antibiotikaresistens i styrke dialogen til bekæmpelse af social dumping i Norden. samarbejde om, at anbragte børn og unge sikres de bedste muligheder for trivsel, uddannelse og beskæftigelse. Det skal ske gennem udbredelse af metoder, der har størst mulig virkning, og ved at samarbejde om de områder, hvor der mangler viden. etablere et nordisk forum, der skal sikre et struktureret vidensarbejde inden for god undervisning og god pædagogisk praksis til brug for praktikere. Projektet skal bane vejen for udbredelsen af bedre undervisning og pædagogisk praksis, der understøtter bedre faglige resultater, og at betydningen af negativ social arv mindskes. tage initiativ til at understøtte digitale virksomheders brug af åbne data og deres mulighed for at teste digitale løsninger på borgere i de enkelte nordiske lande. medvirke til at etablere et forum med netværk på tværs af landene, der bl.a. skal understøtte formidlingen af erfaringer med, metoder for og effekter af arbejdet med rehabilitering af ældre landene imellem. etablere et nordisk netværk på området for senfølger efter seksuelle overgreb med henblik på en tværnordisk kortlægning af området. vækst, velfærd og værdier

18 Værdier international branding af Norden Bæredygtig vækst, innovationsevne, klima, vedvarende energi, miljøhensyn, uddannelse, demokrati, åbenhed, lav korruption og ligestilling. Det er nogle af de styrkepositioner, som vi forbindes med ude i verden, og som er baseret på et sæt nordiske grundværdier. Og i kølvandet på den økonomiske krise oplever vi i stigende grad, at en række lande vender blikket mod Norden for at hente inspiration til løsning af nogle af de samfundsudforinger, som de står overfor. F.eks. har de nordiske velfærdsuddannelser en række ligheder og ekspertiseområder, der gør dem attraktive for uddannelseseksport og branding af nordiske velfærdsløsninger. Denne interesse kan vi bruge bedre ved at blive endnu skarpere på, hvad det præcist er, den nordiske model kan, som andre lande og regioner kan lade sig inspirere og tage ved lære af. Den grundlæggende nysgerrighed efter det nordiske afspejler sig også i en meget stor interesse for nordisk kultur og mad. Denne positive internationale opmærksomhed skal vi forstå at benytte og udbygge. Vi skal i højere grad benytte det nordiske brand til at fremme kendskabet til nordiske styrkepositioner og kerneværdier. Ikke mindst på de markeder, hvor kendskabet til Norden som region er større end kendskabet til de enkelte nordiske lande, er der et uudnyttet potentiale for en mere strategisk og systematisk promovering af det nordiske brand. Vi vil derfor under det danske formandskab igangsætte en langsigtet indsats, der sætter strategisk fokus på fælles international branding af Norden. Det vil ske i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds nye strategi for international profilering og positionering af Norden med fokus på en række udvalgte områder. Det gælder bl.a. de fælles nordiske kulturfremstød. I 2013 gennemførtes et stort fælles fremstød i Washington D.C. under navnet Nordic Cool. Det blev en stor succes, der understregede den store internationale opmærksomhed, som nordisk kunst og kultur får i disse år. Erfaringerne fra Nordic Cool kan ikke overføres direkte på andre lande, men er med til at understrege det potentiale, der ligger i at øge kendskabet til Norden gennem ambitiøse kulturudvekslingsprojekter. Det er en erfaring, som vi nu må bygge videre på for at sikre, at formidlingen af nordisk kultur som bærer af nordiske værdier i de kommende år står endnu stærkere. Den øgede fokus på ny nordisk mad skaber i disse år betydelige og væsentlige ændringer i madkulturen i en række nordiske lande. Den udvikling sætter også fokus på nogle grundlæggende nordiske værdier om bæredygtighed, kreativitet, kvalitet og renhed. Samtidig følges denne udvikling med stor international interesse, og der vurderes at være et betydeligt potentiale i branding af Norden som fødevare-destination i global topklasse. 18 vækst, velfærd og værdier 2015

19 Atlanterhavet, Færøerne * vækst, velfærd og værdier

20 Med afsæt i, at Nordens fødevarer er sikre, sunde og af ordentlig kvalitet samt produceret i bæredygtige produktionssystemer, skal vi sammen drage nytte af den internationale opmærksomhed og interesse, der er for fødevaresikkerhed og ny nordisk mad, og udbrede nordisk gastronomi både inden for Norden og ikke mindst ude i verden. Også turismeerhvervet er tæt knyttet til det nordiske brand. Erhvervets succes er i vid udstrækning knyttet til kendskabet til Norden og de nordiske værdier. Samtidig er erhvervet selv bl.a. gennem tiltrækning af turister med til at udbrede kendskabet til Norden. Der er et godt potentiale for en fælles nordisk indsats inden for turismen, som kan skabe øget opmærksomhed om det nordiske brand og Norden som innovativ turismedestination i samspil med målrettede indsatser inden for andre sektorer som f.eks. kultur, fødevarer, arkitektur og design. Det skal vi benytte os af ikke mindst for at tiltrække turister fra nye vækstområder. 20 vækst, velfærd og værdier 2015

21 Vi vil: nedsætte en nordisk arbejdsgruppe, der i løbet af 2015 skal udvikle et velstruktureret koncept for Nordic Cool, som kan skabe de organisatoriske rammer for fremtidige fælles nordiske kulturfremstød i udlandet. Vi vil også undersøge mulighederne for igangsættelse af et nyt konkret Nordic Cool - fremstød. målrettet benytte nordisk mad til at brande Norden. Det vil vi gøre ved afholdelsen af en årlig Nordic Food Festival med deltagelse af centrale aktører inden for udviklingen i den nordiske gastronomi og fødevareudvikling. Vi vil også lancere et initiativ New Nordic Ultra der skal skabe opmærksomhed om de bedste råvarer fra det højeste Nord. tage de første skridt til at etablere en organisatorisk ramme for de nordiske landes fælles indsats for turisme-, eksport-, kultur- og investeringsfremme under arbejdstitlen Team Norden. Som et første skridt vil udvikling af tilbud til nye turister fra vækst- og fjernmarkederne i første omgang Kina blive afprøvet. tage et fælles nordisk initiativ til at styrke viden om og eksport af videregående (velfærds)uddannelser. igangsætte en afsøgning af mulighederne for at styrke det fælles nordiske samarbejde inden for arkitektur og design i internationale sammenhænge. skabe et økonomisk og analytisk funderet afsæt for den internationale branding af Norden og den nordiske model. Dette vil vi opnå ved at afholde en konference i 2015 blandt ledende forskere inden for feltet, der efterfølgende vil udgive en række policy-anbefalinger vedrørende styrkepositioner og svagheder ved den nordiske model og dens anvendelighed i andre lande og regioner. vækst, velfærd og værdier

22 Det Blå Arktis Klimaforandringer har sat gang i en forvandling af Arktis. Denne udvikling vil tage til i de kommende år. Fra polarområdet over Nordatlanten til de nordeuropæiske egne vil klimaforandringerne fundamentalt ændre både udfordringer og muligheder for lokalbefolkningerne. Det bliver en stor opgave for de arktiske samfund. Norden skal tage aktiv del i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig udvikling i regionen med landenes befolkninger i centrum. I disse bestræbelser vil vi i Norden blandt andet kunne trække på en mangeårig tradition for samarbejde og videndeling på tværs af en række sektorer som f.eks. miljø, klima, energi, bæredygtig udvikling, forskning, kultur og ligestilling. Erfaringer fra denne tværsektorielle tilgang i nordisk regi skal vi benytte til at supplere og understøtte arbejdet i særligt Arktisk Råd, som er det primære forum for drøftelser i og om Arktis. Under arbejdstitlen Det Blå Arktis vil vi under vores formandskab derfor sætte fokus på de områder, hvor Arktis og Norden kan spille sammen. Det Blå bliver et særligt omdrejningspunkt for indsatsen, fordi havet spiller en afgørende rolle i den forvandling, som Arktis undergår. Havet er essentielt i forhold til natur, kultur, erhvervsudvikling og transport, og med klimaforandringerne bliver en samlet helhedsforvaltning af de blå naturressourcer kun vigtigere. Oprindelige folk og andre brugere af havet og dets levende ressourcer har stor indsigt i naturen, og denne viden er af stor betydning. Med klimaforandringer følger smeltende is, nye skibsruter og stigende maritim aktivitet i Arktis. Det vil i både Norden og Arktis kunne bidrage til vækst og nye arbejdspladser. Interessen er allerede stor, og aktører i og uden for regionen står på spring for at udnytte de nye muligheder. Men der er behov for at understøtte erhvervsudviklingen i regionen. Det kræver først og fremmest, at der gøres en særlig indsats for at styrke sejladssikkerheden. Samtidig bliver det afgørende at fastholde høje miljø- og sikkerhedskrav, så miljøet sikres i takt med, at aktivitetsniveauet stiger. Med den forventede stigning i det maritime aktivitetsniveau vil der også blive lagt et nyt pres på havmiljøet. Beskyttelse af havenes biodiversitet bliver derfor stadig vigtigere i takt med den voksende kommercielle aktivitet. Der vil være behov for at undersøge, hvordan havmiljøet i Arktis reagerer på mere maritim transport og fiskeri. Denne viden om havbundens biodiversitet er essentiel for fremtidig fiskeri- og miljøforvaltning og for det kommercielle fiskeri i form af videnskabelig dokumentation. Viden og erfaring, der indhentes fra Arktis, vil de nordiske lande desuden kunne overføre til andre havområder, hvorved der kan opnås bedre viden om havområderne i hele det nordiske regi. 22 vækst, velfærd og værdier 2015

23 * vækst, velfærd og værdier Diskobugten, Grønland

24 Vi vil: understøtte sejladssikkerheden i Arktis ved at gennemføre et projekt om videreudvikling af e-navigationsværktøjet ArcticWeb, der giver overblik over skibe i Arktis, og ved udvikling af en fælles maritim, arktisk webportal med relevant og nødvendig information om sejlads i Arktis. skabe en platform for videndeling og udvikling af en fælles nordisk protokol for kortlægning og monitering af havbundens biodiversitet og sårbarhed. følge op på Nordisk Ministerråds nye arktiske samarbejdsprogram for samt styrke den nordiske dialog om tværgående arktiske emner. supplere arbejdet med arktiske spørgsmål i andre fora, herunder særligt i Arktisk Råd. 24 vækst, velfærd og værdier 2015

25 Atlanterhavet, Island * vækst, velfærd og værdier

26 26 vækst, velfærd Lofoten, og Norskehavet, værdier Norge 2015 *

27 vækst, velfærd og værdier

28 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Yderligere information om Danmarks formandskab fås på Udenrigsministeriet Sekretariatet for Ministeren for Nordisk Samarbejde Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Danmark Telefon: ANP 2014:746 ISBN (PRINT) 28 ISBN (PDF) vækst, velfærd og værdier 2015

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde 2013-2014 Indledning Denne redegørelse gør status for det nordiske samarbejde i det forgange år på udvalgte samarbejdsområder, der finansieres af

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

sektorprogram Kultur

sektorprogram Kultur sektorprogram Kultur Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram Kultur Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3911-7 (PRINT) ISBN 978-92-893-3912-4 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-702

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere