Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens."

Transkript

1 Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen. Samtidig mindedes de Y s Men, der var gået bort i det forgangne år. 2. Valg af dirigent. Erik Breum, Sønderborg Y s Men s club blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til bestemmelserne i lovene, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig. Der mangler to punkter i den trykte dagsorden orientering fra International Council og orientering fra Area. De foreslås optaget på dagsordenen. Forsamlingen gav sin tilslutning hertil. Der er uddelt stemmesedler til alle klubber. 3. Valg af 2 referenter. Erling Birkbak og Evan Johansen, Brædstrup Y s Men s club blev foreslået og valgt. 4. Valg af 8 stemmetællere. Følgende blev foreslået og valgt: Henrik Larsen, Kilens Y s Men s Club Gunnar Haug, Fonnesbæk Y s Men s Club Ejgil Hyldgaard, Hjørring Y s Men s Club Henrik Jeppesen, Vejle Vadestedets Y s Men s Club Lund Frederiksen, Ansager Y s Men s Club Niels Hejslet, Esbjerg Y s Men s Club Jørn Nielsen, Odin Y s Men s Club Kristian Christiansen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club 5. Regionslederens beretning. Medlemstallet er på ca medlemmer, der er tale om en lille stigning i medlemstallet. Lundenæs Y s Men s Club er blevet chartret. Nye klubber er på vej. Der er chartret tre nye klubber i Central ØstEuropa. Det går stille og roligt fremad i Danmark, men vi skal hele tiden arbejde med extension. Ellers kommer vi til at sidde med samme udfordringer, som de gør i Sverige og i store dele af Europa. Mit mål med 15 nye klubber er ikke nået. Men der arbejdes godt med tingene, og jeg håber at alle distrikter får et extensionudvalg i de kommende år. Der er sat fokus på København, hvor man i tæt samarbejde med KFUM og KFUK kigger på Sydhavnsområdet. Der er har været ændret på forretningsgangen i regionsledelsen. Det har været tidskrævende, men spændende at være RD. Det er vigtigt, at der arbejdes med extension i Danmark, så der ikke bliver stilstand. Målet med 15 nye klubber er ikke nået, men vi er rigtig godt på vej. Det er vigtigt at vi kommer videre.

2 Vi skal være bedre til at give navne på eventuelt nye medlemmer videre til aktuelle klubber. Mit motto har virkelig sat sig, og mange har taget det til sig. Vi bliver dog aldrig færdig med at vise empati og næstekærlighed. Jeg har besøgt mange klubber, og fornemmer at man arbejder godt med temaet. Rotationsprincippet er vigtigt at fastholde. Nogle steder sidder folk længe på posterne det er vigtigt, at vi tænker udvikling, og hele tiden sørger for, at der kommer nye kræfter til. Der har været brugt mange kræfter på hjemmeside, kommunikation m.v.. Der er besluttet at bruge den gamle kerne på hjemmesiden i fornyelsen af denne. Det er den billigste mulighed. Find Y s Men er ved at være integreret. Brug det. Regionsprojekterne har nydt opbakning tak for det. Det er vigtigt, at vi som Y s Men bakker op om skattefradragsprojekterne det er med til at sikre, at vi forsat kan få momskompensation. Der er god respons omkring de internationale projekter. Der har været brugt tid på at sikre, at pengene i projekterne bliver brugt på den rette måde. Der har været afholdt mange møder med modtagere af penge, og der har også været tale om tilbagebetaling omkring et projekt i samarbejde med Mission Øst. Pengene er overført til dette års skattefradragsprojekt. Der er blevet bedt om en revisorerklæring omkring regionsprojektet i samarbejde med DKM for at sikre, at pengene bliver brugt rigtigt. Også omkring Roll Back Malaria har man været opmærksom på, at sikre pengene bliver brugt rigtigt. Et møde med Røde Kors i Geneve har vist, at der er sket noget i forhold til de penge, der er indsamlet. Jeg har deltaget i forskellige regionskonferencer rundt i Europa. Det har været udbytterigt. Samarbejdet med Area Europa har været godt. Og vi glæder os til samarbejdet med Ineta Krumina, som afløser Knud Hertz Jensen 1. juli. Der har været skiftet lidt rundt på posterne i International Council. Blandt andet er der valgt to unge medlemmer. Jeg glæder sig til arbejdet som medlem af IC. Planen 2022 har ligget på nettet i lang tid kig på den og giv meldinger tilbage til regionsledelsen så man kan lave en endelig plan, der kan vedtages i januar Brug materialet der ligger på hjemmesiden omkring det at være præsident måske skulle man overveje, at man fremadrettet vælger en vice-vicepræsident for at give et bedre forløb frem mod det at blive præsident. Knud Hougaard udtrykte glæde og stolthed over, at der står stor respekt omkring klubberne. Tak for indsatsen. Tak for den måde i har brugt mig på i det forgangne år. Det har været et fantastisk år, hvor I har vist, at det handler om mennesker. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Spørgsmål omkring empati. Et parti har overtaget Knuds motto. Vi vil gerne se RD noget mere på Sjælland. Der er noget at tage fat

3 på på Sjælland. I skal være velkomne. I vores distrikt har vi arbejdet med empati hvordan har mottoet været behandlet og hvilken betydning har det haft. Hvordan er ledelsesstrukturen blevet ændret? Hvad er strukturudvalgets opgave? Hvad kan vi gøre for at bliver mere attraktivt at blive leder i Y s Men. Vi står uden DGEE. Vi vil gerne at man deler erfaringer omkring det med at skaffe ledere. Knud Hougaard Klausen: Glad for at der har været arbejdet med mottoet rundt omkring. Ugens klumme har også bidraget til snakken om Næstekærlighed og empati. Min opfattelse er, at der har været arbejdet godt med tingene. Vi skal hele tiden arbejde med motto og tema. Vi skal blive endnu bedre til at bruge empatien i vores klubarbejde. Vi fik et godt input via Anton E. Andersen oplæg. Det lægges på nettet til inspiration. Ledelsesstrukturen går i store træk ud på, at det er regionsledelsesmedlemmerne (sektionslederne) der er bindeled mellem DG og RSD. Tjenestelederne skal bruges aktivt i klubberne. Der er lavet en struktur, der betyder at sektionslederne samarbejder og er med til at føre beslutningerne ud i livet. Det er vigtigt at vi har en struktur, hvor alle føler sig som en del af helheden. Lederrekrutteringen er også en vigtig side. Samarbejdet i rådet har været rigtig godt. Beretningen blev herefter godkendt. RDE Steen Kristiansen: Extension på Sjælland har stor prioritet, men vi skal ikke glemme andre steder. Der er bevilget kr. af YES-midlerne til extension på Sjælland. Gunnar Hansen aflægger om lidt sit sidste regnskab. Ny regionsskatmester er: Niels Juul Lauritzen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club. 6. Orientering fra International Council. PIP Poul Thomsen, Kjellerup Y s Men s Club: Tak for opbakningen fra klubberne og for de mange midler. 23 procent af alle indsamlede midler kommer fra Danmark. Slutter nu sin treårige som medlem af IC, men har fået opgaver, der gør, at han stadig er med på verdensplan. Blandt andet formandsskabet for verdenskonferencen i Korea i 2018, og medlemskab af udvalget omkring Y s Men s clubbernes 100 års jubilæum i Husk at stemme til de internationale valg. Det er vigtigt. Havde alle klubber stemt, havde vi kunnet sikre, at Erik Breum var blevet genvalgt. Han manglede kun 38 stemmer. Vær med til at sikre, at vi finder de rigtige folk til de internationale poster. Carsten Mumm, Nordstjernens Y s Men s Club: Hvad er det for et pres, der er fra Asien? Poul Thomsen: Der arbejdes på at slå flere areaer sammen Australien/Asien Canada/USA. Der er pres fra Indien for, at de kan få mere indflydelse. Det er vigtigt, at vi fra Europas side arbejder på, at vi holder fast i fundamentet. Poul Henrik Hove, Aulum Y s Men s Club: Næsten 2/3 dele af alle Y s Men kommer fra Asien, det betyder at vi fra de oprindelige lande er under pres, idet der er en anden kultur i

4 Asien. Det er vigtigt, at vi/i gør jeres indflydelse gældende. Stem når der er mulighed for det. Vi har fået gennemført, at der er en kontingentstigning, og at Indien nu skal betale fuld kontingent. Det giver en bedre stabilitet. Den indiske lovgivning gør nu, at det er lettere at få penge ud af Indien. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Der er ikke så stor interesse for at beskæftige sig med internationalt arbejde. Sæt det på dagsordenen i klubben måske kunne man lave fem minutter om internationalt arbejde en gang imellem. Hvad er det vi specielt skal interessere os for, når det gælder Internationalt arbejde? Poul Thomsen: Klubberne skal have fokus på de internationale projektet det poliske spil tager ledelsen sig jo af. Fortæl vidt og bredt om, hvad i samler ind til blandt andet Time of Fast. Poul Henrik Hove: Det forhold at 23 procent af de indsamlede midler på verdensplan kommer fra Danmark har betydning og giver genlyd. Gå ud og fortæl at det gør en forskel at vi støtter op om TOF og Roll Back Malaria. De danske bidrag gør, at der bliver lagt mærke til os. Det nytter at danske klubber støtter de internationale projektet det er med til at gøre en forskel. 7. Information fra Area. AP Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten Y s Men s Club: Brug hjemmesiderne fra Area og International Council til at holde jer opdateret. Jeg stopper om 18 dage, derfor bliver min beretning også en status. Der henvises til et udarbejdet slide show. Besøg i regionerne har været spændende. Der er stor forskel på de enkelte konferencer og kulturen. I Danmark har vi en struktur, det har man ikke alle steder. Der er sket meget i Area Europa i det forgangne år - se slide som bilag. Der har været talt meget om ændringer af strukturer i Europa. Ikke mindst i Sverige er der problemer, idet man står uden regionsledelse. Der arbejdes på at lave en CE konference i Ser frem til chartring af en ny klub i England i nær fremtid. Klubben er for indere i England. Målet for medlemstallet er i Europa, og det nærmer vi os. Der arbejdes også med information hvordan bruger man de moderne medier til kommunikation. Konventet i Norge finder sted om 14 dage der er tilmeldt 160 og det er langt under det forventede. Der kunne godt være lidt flere fra Danmark. Der skal arbejdes med form og struktur for Area Konferencerne. Internationalt konvent i Taipei, Taiwan fra august 2016 håber der kommer mange danskere til dette. Tak for opgaven. Otto Henning Larsen, Birkerød: Hvorfor er der så stor forskel på mål og resultat for BFmidlerne. Man har kun nået 1/3 af målet.

5 Er det værd at fastholde Areakonfencerne som noget selvstændigt eller kan det laves på en bedre måde. Carl Hertz Jensen: Måltallene for BF fastsættes på grundlag af indberetninger men det kunne være ønskeligt at måltallene blev mere realistiske. Omkring Areakonventet er det et vigtig spørgsmål, der stilles. Der bliver jo ikke truffet beslutninger på konventerne så det er relevant, at tage debatten op, og det gør vi ved konventet i Norge. Poul Henrik Hove hold konventerne sammen med lokale regionskonferencer. 8. Regionsledelsesmedlemmernes beretninger. Ingen kommentarer. 9. Tjenesteledernes beretning. RSD for international extension, Jan Andersen: Der er chartret tre nye klubber. Vi er nu oppe på 27 klubber og 450 medlemmer. Der arbejdes på at lave flere klubber i grupper, så de kan arbejde tæt sammen. Der skal satses på træning lokalt skabe ledere, der kan gøre en forskel lokalt og lave extension. Vi er så langt, at man i dag kan støtte hinanden i områderne. I Rumænien er der 10 klubber, der kan støtte hinanden og dermed skabe grobund for extension. Der er grøde rundt omkring. Tak for støtten der er stadig brug for den. Der er penge fra YES midler og Area vi får måske kr. næste år til extension. Husk at sende penge til international extension. Tak til Randersklubben fordi i har opfundet julekalender ideen. Der er brug for at vi fortsat står sammen om extension i Central-Østeuropa. RSD for YEEP og STEP rejsekoordinator, Ib Møller Jensen: Ikke alt går lige hurtig, men arbejder man målrettet og engageret kan tingene lykkedes. Der kommer en studerende fra USA i det kommende år, som placeres i Aulum. Med hensyn til STEP så ligger der en ansøgning for to drenge fra Sao Paulo, der vil være her i fem uger i Ring eller skriv, hvis der er nogen er er interesseret i at få besøg. Der er også behov for en landsmandsfamilie, som vil have besøg af fem unge fra Rumænien. Der er også behov for støtte til deres rejse. RSD for Isobro, Hans Jørgen Wedel: Der er søgt fra 88 klubber og distrikter. Der er søgt om refusion for over 1 million kroner det giver over kr. i refusion. Minimumsgrænsen for gaver til skattefradragsprojektet er 200 kr., hvis det skal tælle. RSD for EMC, Jens Byskov: Gjorde reklame for træffet for yngre Y s Men november på Sletten. Nu skal de samles, så de oplever, at der er mange. Tag løbesedlerne med hjem og del dem ud. Træffet er åbent for alle, der har lyst til at bære Y s Men s bevægelsen videre. Otto Henning Larsen, Birkerød: Kommentar til beretningen fra Jens Byskov læs hans beretning igen ser vi begrænsninger i stedet for muligheder. Det er vigtigt at se på mulighederne der er behov for at vi ser på dem. Har vi øjnene åbne for, hvad der skal til for at lave de nye klubber.

6 Nu laver vi en strategi for, hvad der skal ske på Sjælland og i København. Det er en ny type klubber, der skal laves. Er lidt forvirret omkring to tjenesteledere for skattefradragsprojektet. RSD for skattefradragsprojekter, Jens Nielsen: Carsten Skrostrup skal køre videre med Roll Back Malaria. Jeg kører videre med skattefradragsprojektet. Der er kommet en ny lovgivning. Alle der indbetaler 200 kr. til projektet tæller med hos Skatteministeriet. Vi mangler mange, der vil bidrage til projektet. Der er udarbejdet en fin folder for årets projekt. Målet i år er kr. men vi håber vi kommer længere op. Omtalte endvidere sommerkurset på Silkeborg Højskole. Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Hvilke planer er der for Roll Back Malaria i de kommende tre år? Kirsten Markvardt: Kan man få en bekræftelse på, at man har indbetalt beløb til skattefradragsprojektet. Jens Nielsen: Skat registrerer indbetalingerne, det må være bekræftelsen. Der er ikke for nuværende nogen planer om initiativer omkring Roll Back Malaria men der kommer noget. Carsten Skrostrup arbejder videre med dette. 10. Beretning fra Y s Menetter og andre samarbejdspartnere Ingen kommentarer 11. Behandling af indkomne forslag. a. Area har vedtaget nye love og vedtægter, som ønskes godkendt inden fremsendelse til IHQ Jørgen Kallesen redegjorde for forslaget. Der skal godkendes af alle regioner inden de kan fremsendes til Geneve. Der blev redegjort for de få ændringer der er. Se bilag Regionsledelsen indstiller ændringerne til godkendelse. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 12. Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for Gunnar Hansen fremlagde årsregnskabet optrykt i generalforsamlingsheftet side Medlemstallet er stigende og det fint. Der er en stigning i det internationale kontingent, det skyldes kursreguleringer. Der har været holdt mange møder i det forgangne år, derfor er kørselsudgigten steget. Der er hensat til investering i hjemmesiden næste år. Regnskabet udviser et overskud på kr.. Regnskabsresultatet må betegnes som tilfredsstillende. Herefter blev balancen gennemgået. Egenkapitalen er på kr.. Revisionen har givet regnskabet en blank påtegning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7 13. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for Budgettet er stort set fremskrevet i forhold til budget for Der er foretaget enkelte justeringer. Blandt andet er der afsat kr. til IT og kommunikation. Transportudgifterne er hævet med kr., idet det fremadrettet er gratis at få besøg af en tjenesteleder i klubberne. Kontingent fremskrives i henhold til pristallet. Herudover stiger kontingentet fordi kursen for CHF er stigende. Kontingentet for 2015/16 er 644 kr. en stigning fra 604 kr. Budget og kontingent blev godkendt med et stort flertal. 14. Bekræftelse af valget af regionsleder for , Valget af RDE Steen Kristiansen, Slagelse Y s Men s club som RD blev bekræftet. 15. Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for , Valget af RDEE Jens Nielsen, Vejle II som RDE blev bekræftet. 16. Valg af regionsleder elect-elect for Kresten Grysbæk, Ringkøbing Y s Men s Club blev valgt som RDEE. 17. Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt Valgene blev bekræftet se bilag generalforsamlingsheftet side Valg af revisor og revisorsuppleant for Karsten Mumm fra Nordstjernens Y s Men s Club blev genvalgt Niels Verner Simonsen, Holstebro Y s Men s Club blev genvalgt som reviorsuppleant. 19. Godkendelse af, at regionskonferencen 2016 afholdes i Sønderborg den juni Dette blev godkendt. 20. Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. Lemvig Y s Men s club og klubberne i Holstebro/Aulum har meldt sig. De mulige arrangører præsenterer deres tilbud. 235 stemmesedler sagde Holstebro 182 sagde Lemvig så Holstebro bliver værtsby fra juni RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for Steen Christiansen redegjorde for sine planer og tanker for arbejdet. Der er brug for at hjælpe og støtte de medlemmer, der ikke er så gode til at komme ud. Samarbejde og

8 fællesskab er kun optimal, hvis alle er engageret. Der er brug for, at alle bliver integreret i klubarbejdet. Der er brug for alle uanset profession og alder. Vil arbejde på at klubberne lokalt laver samarbejdsaftaler med andre organisationer. Extension er et slidt ord men lad os få et extension udvalg i de sidste distrikter. Lad os få et par nye klubber med i fællesskabet. Der skal også arbejdes med extension i Østlandene. Målet er at vision 2022 skal være helt færdig i januar Herefter omtalte den kommende regionsleder det nye regionsprojekt i samarbejde med Blå Kors på Grønland, hvor målet er at rejse 1,2 millioner kroner. Skattefradragsprojekterne blev omtalt. Kom med ideer omkring Roll Back Malaria. Vær opmærksom på Week4you. Jeg vil sammen med ledelse, tjenesteledere m.fl. arbejde på at Y s Men bliver et godt sted for alle. Tak til min egen klub Slagelse for deres opbakning og støtte. Lad os huske det kommende år, som et år, hvor vi blev endnu stærkere. 22. Eventuelt. Jens Byskov, Aulum Y s Men s Club: Tak fordi i sagde ja til Holstebro. En stor tak til jer i Region Danmark som har været med til at skaffe kr. til Roll Bach Malaria og sat Danmark på verdenskortet. Ulrik Lauridsen, Vejle 2 Y s Men s Club Reklamerede for en tur til verdenskonventet i Marie Jørgensen, Kalundborg Y s Menette club: Støt Y s Men i Rumænien køb et af deres armbånd i deres biks. Jens Nielsen, Vejle 2: Uddybning af svar omkring gaver til skattefradragsprojektet. Man kan se detaljerne omkring sine indbetalinger til skattefradragsprojektet på selvangivelsen. Richard Knudsen: Lidt kritik af længden af aftenprogrammet og starten på søndagen var lidt for tidlig. Jens Fabricius, Frederikssund Y s Men s Club: Der kan godt bruges noget mere PR mv.. Der kan bruges flere materialer til PR. Tak til Steen for hans extension arbejde. Poul Henrik Hove: I skal støtte Endowment fond og Yes sørg for at indbetale et eller andet. Der kan udloddes CHF til extension i år fra Endowment fond. Det nytter at danskere er aktive ude i verden. Otto Henning Larsen, Birkerød: Brug nogle flere penge på PR næste år. Vi mangler en folder, der kan bruges i snakken med andre. APE Inita Krumina, Letland bragte en hilsen fra Area Europa. Takkede Danmark for det store arbejde der gøres for at gøre en forskel for andre og samarbejde med KFUM. I er de stærkeste og største i Europa, og vi regner med jer. Et liv der ikke er levet for andre er ikke et liv. 1/3 del af mit nye team er fra Danmark Carl Hertz Knud Erik Haugaard Anne Marie Hertz Steen Christiansen Jens Nielsen Poul Henrik Hove Flemming Stentoft Poul Thomsen Jakob Christensen Poul Erik Didriksen Knud Erik Hansen Birthe Jørgensen. Jeg er glad for, at have så mange danskere med.

9 I er meget velkommen til den næste Area konferencen i Letland i Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Tak for konferencen til Horsens overrakte APbanneret til de fire klubber som har stået bag arrangementet i Horsens. Jørgen Kallesen, Silkeborg Y s Mens club: Kom til Silkeborg 29. maj i 2016 til en Y s Men s gudstjeneste på den nye motorvej, som skal indvies der omkring. Dirigenten takkede for god ro og orden. 23. Regionsoverdragelse Denne blev gennemført under ledelse af Carl Hertz Jensen. 24. Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for Denne præsentation blev klaret via en powerpoint præsentation. Referat v/ Erling Birkbak og Evan Johansen

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria

torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (8) Referat fra Distriktsrådsmøde torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria Vi havde lige lidt travlt op til mødet. Cafeteriet havde salen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere