Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens."

Transkript

1 Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen. Samtidig mindedes de Y s Men, der var gået bort i det forgangne år. 2. Valg af dirigent. Erik Breum, Sønderborg Y s Men s club blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til bestemmelserne i lovene, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig. Der mangler to punkter i den trykte dagsorden orientering fra International Council og orientering fra Area. De foreslås optaget på dagsordenen. Forsamlingen gav sin tilslutning hertil. Der er uddelt stemmesedler til alle klubber. 3. Valg af 2 referenter. Erling Birkbak og Evan Johansen, Brædstrup Y s Men s club blev foreslået og valgt. 4. Valg af 8 stemmetællere. Følgende blev foreslået og valgt: Henrik Larsen, Kilens Y s Men s Club Gunnar Haug, Fonnesbæk Y s Men s Club Ejgil Hyldgaard, Hjørring Y s Men s Club Henrik Jeppesen, Vejle Vadestedets Y s Men s Club Lund Frederiksen, Ansager Y s Men s Club Niels Hejslet, Esbjerg Y s Men s Club Jørn Nielsen, Odin Y s Men s Club Kristian Christiansen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club 5. Regionslederens beretning. Medlemstallet er på ca medlemmer, der er tale om en lille stigning i medlemstallet. Lundenæs Y s Men s Club er blevet chartret. Nye klubber er på vej. Der er chartret tre nye klubber i Central ØstEuropa. Det går stille og roligt fremad i Danmark, men vi skal hele tiden arbejde med extension. Ellers kommer vi til at sidde med samme udfordringer, som de gør i Sverige og i store dele af Europa. Mit mål med 15 nye klubber er ikke nået. Men der arbejdes godt med tingene, og jeg håber at alle distrikter får et extensionudvalg i de kommende år. Der er sat fokus på København, hvor man i tæt samarbejde med KFUM og KFUK kigger på Sydhavnsområdet. Der er har været ændret på forretningsgangen i regionsledelsen. Det har været tidskrævende, men spændende at være RD. Det er vigtigt, at der arbejdes med extension i Danmark, så der ikke bliver stilstand. Målet med 15 nye klubber er ikke nået, men vi er rigtig godt på vej. Det er vigtigt at vi kommer videre.

2 Vi skal være bedre til at give navne på eventuelt nye medlemmer videre til aktuelle klubber. Mit motto har virkelig sat sig, og mange har taget det til sig. Vi bliver dog aldrig færdig med at vise empati og næstekærlighed. Jeg har besøgt mange klubber, og fornemmer at man arbejder godt med temaet. Rotationsprincippet er vigtigt at fastholde. Nogle steder sidder folk længe på posterne det er vigtigt, at vi tænker udvikling, og hele tiden sørger for, at der kommer nye kræfter til. Der har været brugt mange kræfter på hjemmeside, kommunikation m.v.. Der er besluttet at bruge den gamle kerne på hjemmesiden i fornyelsen af denne. Det er den billigste mulighed. Find Y s Men er ved at være integreret. Brug det. Regionsprojekterne har nydt opbakning tak for det. Det er vigtigt, at vi som Y s Men bakker op om skattefradragsprojekterne det er med til at sikre, at vi forsat kan få momskompensation. Der er god respons omkring de internationale projekter. Der har været brugt tid på at sikre, at pengene i projekterne bliver brugt på den rette måde. Der har været afholdt mange møder med modtagere af penge, og der har også været tale om tilbagebetaling omkring et projekt i samarbejde med Mission Øst. Pengene er overført til dette års skattefradragsprojekt. Der er blevet bedt om en revisorerklæring omkring regionsprojektet i samarbejde med DKM for at sikre, at pengene bliver brugt rigtigt. Også omkring Roll Back Malaria har man været opmærksom på, at sikre pengene bliver brugt rigtigt. Et møde med Røde Kors i Geneve har vist, at der er sket noget i forhold til de penge, der er indsamlet. Jeg har deltaget i forskellige regionskonferencer rundt i Europa. Det har været udbytterigt. Samarbejdet med Area Europa har været godt. Og vi glæder os til samarbejdet med Ineta Krumina, som afløser Knud Hertz Jensen 1. juli. Der har været skiftet lidt rundt på posterne i International Council. Blandt andet er der valgt to unge medlemmer. Jeg glæder sig til arbejdet som medlem af IC. Planen 2022 har ligget på nettet i lang tid kig på den og giv meldinger tilbage til regionsledelsen så man kan lave en endelig plan, der kan vedtages i januar Brug materialet der ligger på hjemmesiden omkring det at være præsident måske skulle man overveje, at man fremadrettet vælger en vice-vicepræsident for at give et bedre forløb frem mod det at blive præsident. Knud Hougaard udtrykte glæde og stolthed over, at der står stor respekt omkring klubberne. Tak for indsatsen. Tak for den måde i har brugt mig på i det forgangne år. Det har været et fantastisk år, hvor I har vist, at det handler om mennesker. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Spørgsmål omkring empati. Et parti har overtaget Knuds motto. Vi vil gerne se RD noget mere på Sjælland. Der er noget at tage fat

3 på på Sjælland. I skal være velkomne. I vores distrikt har vi arbejdet med empati hvordan har mottoet været behandlet og hvilken betydning har det haft. Hvordan er ledelsesstrukturen blevet ændret? Hvad er strukturudvalgets opgave? Hvad kan vi gøre for at bliver mere attraktivt at blive leder i Y s Men. Vi står uden DGEE. Vi vil gerne at man deler erfaringer omkring det med at skaffe ledere. Knud Hougaard Klausen: Glad for at der har været arbejdet med mottoet rundt omkring. Ugens klumme har også bidraget til snakken om Næstekærlighed og empati. Min opfattelse er, at der har været arbejdet godt med tingene. Vi skal hele tiden arbejde med motto og tema. Vi skal blive endnu bedre til at bruge empatien i vores klubarbejde. Vi fik et godt input via Anton E. Andersen oplæg. Det lægges på nettet til inspiration. Ledelsesstrukturen går i store træk ud på, at det er regionsledelsesmedlemmerne (sektionslederne) der er bindeled mellem DG og RSD. Tjenestelederne skal bruges aktivt i klubberne. Der er lavet en struktur, der betyder at sektionslederne samarbejder og er med til at føre beslutningerne ud i livet. Det er vigtigt at vi har en struktur, hvor alle føler sig som en del af helheden. Lederrekrutteringen er også en vigtig side. Samarbejdet i rådet har været rigtig godt. Beretningen blev herefter godkendt. RDE Steen Kristiansen: Extension på Sjælland har stor prioritet, men vi skal ikke glemme andre steder. Der er bevilget kr. af YES-midlerne til extension på Sjælland. Gunnar Hansen aflægger om lidt sit sidste regnskab. Ny regionsskatmester er: Niels Juul Lauritzen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club. 6. Orientering fra International Council. PIP Poul Thomsen, Kjellerup Y s Men s Club: Tak for opbakningen fra klubberne og for de mange midler. 23 procent af alle indsamlede midler kommer fra Danmark. Slutter nu sin treårige som medlem af IC, men har fået opgaver, der gør, at han stadig er med på verdensplan. Blandt andet formandsskabet for verdenskonferencen i Korea i 2018, og medlemskab af udvalget omkring Y s Men s clubbernes 100 års jubilæum i Husk at stemme til de internationale valg. Det er vigtigt. Havde alle klubber stemt, havde vi kunnet sikre, at Erik Breum var blevet genvalgt. Han manglede kun 38 stemmer. Vær med til at sikre, at vi finder de rigtige folk til de internationale poster. Carsten Mumm, Nordstjernens Y s Men s Club: Hvad er det for et pres, der er fra Asien? Poul Thomsen: Der arbejdes på at slå flere areaer sammen Australien/Asien Canada/USA. Der er pres fra Indien for, at de kan få mere indflydelse. Det er vigtigt, at vi fra Europas side arbejder på, at vi holder fast i fundamentet. Poul Henrik Hove, Aulum Y s Men s Club: Næsten 2/3 dele af alle Y s Men kommer fra Asien, det betyder at vi fra de oprindelige lande er under pres, idet der er en anden kultur i

4 Asien. Det er vigtigt, at vi/i gør jeres indflydelse gældende. Stem når der er mulighed for det. Vi har fået gennemført, at der er en kontingentstigning, og at Indien nu skal betale fuld kontingent. Det giver en bedre stabilitet. Den indiske lovgivning gør nu, at det er lettere at få penge ud af Indien. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Der er ikke så stor interesse for at beskæftige sig med internationalt arbejde. Sæt det på dagsordenen i klubben måske kunne man lave fem minutter om internationalt arbejde en gang imellem. Hvad er det vi specielt skal interessere os for, når det gælder Internationalt arbejde? Poul Thomsen: Klubberne skal have fokus på de internationale projektet det poliske spil tager ledelsen sig jo af. Fortæl vidt og bredt om, hvad i samler ind til blandt andet Time of Fast. Poul Henrik Hove: Det forhold at 23 procent af de indsamlede midler på verdensplan kommer fra Danmark har betydning og giver genlyd. Gå ud og fortæl at det gør en forskel at vi støtter op om TOF og Roll Back Malaria. De danske bidrag gør, at der bliver lagt mærke til os. Det nytter at danske klubber støtter de internationale projektet det er med til at gøre en forskel. 7. Information fra Area. AP Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten Y s Men s Club: Brug hjemmesiderne fra Area og International Council til at holde jer opdateret. Jeg stopper om 18 dage, derfor bliver min beretning også en status. Der henvises til et udarbejdet slide show. Besøg i regionerne har været spændende. Der er stor forskel på de enkelte konferencer og kulturen. I Danmark har vi en struktur, det har man ikke alle steder. Der er sket meget i Area Europa i det forgangne år - se slide som bilag. Der har været talt meget om ændringer af strukturer i Europa. Ikke mindst i Sverige er der problemer, idet man står uden regionsledelse. Der arbejdes på at lave en CE konference i Ser frem til chartring af en ny klub i England i nær fremtid. Klubben er for indere i England. Målet for medlemstallet er i Europa, og det nærmer vi os. Der arbejdes også med information hvordan bruger man de moderne medier til kommunikation. Konventet i Norge finder sted om 14 dage der er tilmeldt 160 og det er langt under det forventede. Der kunne godt være lidt flere fra Danmark. Der skal arbejdes med form og struktur for Area Konferencerne. Internationalt konvent i Taipei, Taiwan fra august 2016 håber der kommer mange danskere til dette. Tak for opgaven. Otto Henning Larsen, Birkerød: Hvorfor er der så stor forskel på mål og resultat for BFmidlerne. Man har kun nået 1/3 af målet.

5 Er det værd at fastholde Areakonfencerne som noget selvstændigt eller kan det laves på en bedre måde. Carl Hertz Jensen: Måltallene for BF fastsættes på grundlag af indberetninger men det kunne være ønskeligt at måltallene blev mere realistiske. Omkring Areakonventet er det et vigtig spørgsmål, der stilles. Der bliver jo ikke truffet beslutninger på konventerne så det er relevant, at tage debatten op, og det gør vi ved konventet i Norge. Poul Henrik Hove hold konventerne sammen med lokale regionskonferencer. 8. Regionsledelsesmedlemmernes beretninger. Ingen kommentarer. 9. Tjenesteledernes beretning. RSD for international extension, Jan Andersen: Der er chartret tre nye klubber. Vi er nu oppe på 27 klubber og 450 medlemmer. Der arbejdes på at lave flere klubber i grupper, så de kan arbejde tæt sammen. Der skal satses på træning lokalt skabe ledere, der kan gøre en forskel lokalt og lave extension. Vi er så langt, at man i dag kan støtte hinanden i områderne. I Rumænien er der 10 klubber, der kan støtte hinanden og dermed skabe grobund for extension. Der er grøde rundt omkring. Tak for støtten der er stadig brug for den. Der er penge fra YES midler og Area vi får måske kr. næste år til extension. Husk at sende penge til international extension. Tak til Randersklubben fordi i har opfundet julekalender ideen. Der er brug for at vi fortsat står sammen om extension i Central-Østeuropa. RSD for YEEP og STEP rejsekoordinator, Ib Møller Jensen: Ikke alt går lige hurtig, men arbejder man målrettet og engageret kan tingene lykkedes. Der kommer en studerende fra USA i det kommende år, som placeres i Aulum. Med hensyn til STEP så ligger der en ansøgning for to drenge fra Sao Paulo, der vil være her i fem uger i Ring eller skriv, hvis der er nogen er er interesseret i at få besøg. Der er også behov for en landsmandsfamilie, som vil have besøg af fem unge fra Rumænien. Der er også behov for støtte til deres rejse. RSD for Isobro, Hans Jørgen Wedel: Der er søgt fra 88 klubber og distrikter. Der er søgt om refusion for over 1 million kroner det giver over kr. i refusion. Minimumsgrænsen for gaver til skattefradragsprojektet er 200 kr., hvis det skal tælle. RSD for EMC, Jens Byskov: Gjorde reklame for træffet for yngre Y s Men november på Sletten. Nu skal de samles, så de oplever, at der er mange. Tag løbesedlerne med hjem og del dem ud. Træffet er åbent for alle, der har lyst til at bære Y s Men s bevægelsen videre. Otto Henning Larsen, Birkerød: Kommentar til beretningen fra Jens Byskov læs hans beretning igen ser vi begrænsninger i stedet for muligheder. Det er vigtigt at se på mulighederne der er behov for at vi ser på dem. Har vi øjnene åbne for, hvad der skal til for at lave de nye klubber.

6 Nu laver vi en strategi for, hvad der skal ske på Sjælland og i København. Det er en ny type klubber, der skal laves. Er lidt forvirret omkring to tjenesteledere for skattefradragsprojektet. RSD for skattefradragsprojekter, Jens Nielsen: Carsten Skrostrup skal køre videre med Roll Back Malaria. Jeg kører videre med skattefradragsprojektet. Der er kommet en ny lovgivning. Alle der indbetaler 200 kr. til projektet tæller med hos Skatteministeriet. Vi mangler mange, der vil bidrage til projektet. Der er udarbejdet en fin folder for årets projekt. Målet i år er kr. men vi håber vi kommer længere op. Omtalte endvidere sommerkurset på Silkeborg Højskole. Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Hvilke planer er der for Roll Back Malaria i de kommende tre år? Kirsten Markvardt: Kan man få en bekræftelse på, at man har indbetalt beløb til skattefradragsprojektet. Jens Nielsen: Skat registrerer indbetalingerne, det må være bekræftelsen. Der er ikke for nuværende nogen planer om initiativer omkring Roll Back Malaria men der kommer noget. Carsten Skrostrup arbejder videre med dette. 10. Beretning fra Y s Menetter og andre samarbejdspartnere Ingen kommentarer 11. Behandling af indkomne forslag. a. Area har vedtaget nye love og vedtægter, som ønskes godkendt inden fremsendelse til IHQ Jørgen Kallesen redegjorde for forslaget. Der skal godkendes af alle regioner inden de kan fremsendes til Geneve. Der blev redegjort for de få ændringer der er. Se bilag Regionsledelsen indstiller ændringerne til godkendelse. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 12. Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for Gunnar Hansen fremlagde årsregnskabet optrykt i generalforsamlingsheftet side Medlemstallet er stigende og det fint. Der er en stigning i det internationale kontingent, det skyldes kursreguleringer. Der har været holdt mange møder i det forgangne år, derfor er kørselsudgigten steget. Der er hensat til investering i hjemmesiden næste år. Regnskabet udviser et overskud på kr.. Regnskabsresultatet må betegnes som tilfredsstillende. Herefter blev balancen gennemgået. Egenkapitalen er på kr.. Revisionen har givet regnskabet en blank påtegning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7 13. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for Budgettet er stort set fremskrevet i forhold til budget for Der er foretaget enkelte justeringer. Blandt andet er der afsat kr. til IT og kommunikation. Transportudgifterne er hævet med kr., idet det fremadrettet er gratis at få besøg af en tjenesteleder i klubberne. Kontingent fremskrives i henhold til pristallet. Herudover stiger kontingentet fordi kursen for CHF er stigende. Kontingentet for 2015/16 er 644 kr. en stigning fra 604 kr. Budget og kontingent blev godkendt med et stort flertal. 14. Bekræftelse af valget af regionsleder for , Valget af RDE Steen Kristiansen, Slagelse Y s Men s club som RD blev bekræftet. 15. Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for , Valget af RDEE Jens Nielsen, Vejle II som RDE blev bekræftet. 16. Valg af regionsleder elect-elect for Kresten Grysbæk, Ringkøbing Y s Men s Club blev valgt som RDEE. 17. Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt Valgene blev bekræftet se bilag generalforsamlingsheftet side Valg af revisor og revisorsuppleant for Karsten Mumm fra Nordstjernens Y s Men s Club blev genvalgt Niels Verner Simonsen, Holstebro Y s Men s Club blev genvalgt som reviorsuppleant. 19. Godkendelse af, at regionskonferencen 2016 afholdes i Sønderborg den juni Dette blev godkendt. 20. Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. Lemvig Y s Men s club og klubberne i Holstebro/Aulum har meldt sig. De mulige arrangører præsenterer deres tilbud. 235 stemmesedler sagde Holstebro 182 sagde Lemvig så Holstebro bliver værtsby fra juni RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for Steen Christiansen redegjorde for sine planer og tanker for arbejdet. Der er brug for at hjælpe og støtte de medlemmer, der ikke er så gode til at komme ud. Samarbejde og

8 fællesskab er kun optimal, hvis alle er engageret. Der er brug for, at alle bliver integreret i klubarbejdet. Der er brug for alle uanset profession og alder. Vil arbejde på at klubberne lokalt laver samarbejdsaftaler med andre organisationer. Extension er et slidt ord men lad os få et extension udvalg i de sidste distrikter. Lad os få et par nye klubber med i fællesskabet. Der skal også arbejdes med extension i Østlandene. Målet er at vision 2022 skal være helt færdig i januar Herefter omtalte den kommende regionsleder det nye regionsprojekt i samarbejde med Blå Kors på Grønland, hvor målet er at rejse 1,2 millioner kroner. Skattefradragsprojekterne blev omtalt. Kom med ideer omkring Roll Back Malaria. Vær opmærksom på Week4you. Jeg vil sammen med ledelse, tjenesteledere m.fl. arbejde på at Y s Men bliver et godt sted for alle. Tak til min egen klub Slagelse for deres opbakning og støtte. Lad os huske det kommende år, som et år, hvor vi blev endnu stærkere. 22. Eventuelt. Jens Byskov, Aulum Y s Men s Club: Tak fordi i sagde ja til Holstebro. En stor tak til jer i Region Danmark som har været med til at skaffe kr. til Roll Bach Malaria og sat Danmark på verdenskortet. Ulrik Lauridsen, Vejle 2 Y s Men s Club Reklamerede for en tur til verdenskonventet i Marie Jørgensen, Kalundborg Y s Menette club: Støt Y s Men i Rumænien køb et af deres armbånd i deres biks. Jens Nielsen, Vejle 2: Uddybning af svar omkring gaver til skattefradragsprojektet. Man kan se detaljerne omkring sine indbetalinger til skattefradragsprojektet på selvangivelsen. Richard Knudsen: Lidt kritik af længden af aftenprogrammet og starten på søndagen var lidt for tidlig. Jens Fabricius, Frederikssund Y s Men s Club: Der kan godt bruges noget mere PR mv.. Der kan bruges flere materialer til PR. Tak til Steen for hans extension arbejde. Poul Henrik Hove: I skal støtte Endowment fond og Yes sørg for at indbetale et eller andet. Der kan udloddes CHF til extension i år fra Endowment fond. Det nytter at danskere er aktive ude i verden. Otto Henning Larsen, Birkerød: Brug nogle flere penge på PR næste år. Vi mangler en folder, der kan bruges i snakken med andre. APE Inita Krumina, Letland bragte en hilsen fra Area Europa. Takkede Danmark for det store arbejde der gøres for at gøre en forskel for andre og samarbejde med KFUM. I er de stærkeste og største i Europa, og vi regner med jer. Et liv der ikke er levet for andre er ikke et liv. 1/3 del af mit nye team er fra Danmark Carl Hertz Knud Erik Haugaard Anne Marie Hertz Steen Christiansen Jens Nielsen Poul Henrik Hove Flemming Stentoft Poul Thomsen Jakob Christensen Poul Erik Didriksen Knud Erik Hansen Birthe Jørgensen. Jeg er glad for, at have så mange danskere med.

9 I er meget velkommen til den næste Area konferencen i Letland i Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Tak for konferencen til Horsens overrakte APbanneret til de fire klubber som har stået bag arrangementet i Horsens. Jørgen Kallesen, Silkeborg Y s Mens club: Kom til Silkeborg 29. maj i 2016 til en Y s Men s gudstjeneste på den nye motorvej, som skal indvies der omkring. Dirigenten takkede for god ro og orden. 23. Regionsoverdragelse Denne blev gennemført under ledelse af Carl Hertz Jensen. 24. Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for Denne præsentation blev klaret via en powerpoint præsentation. Referat v/ Erling Birkbak og Evan Johansen

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Marts 2015 INTERNATIONALE VALG CANADISK KVINDE NY INTERNATIONAL PRÆSIDENT For kun anden gang i historien skal en kvinde stå i spidsen for Y s Men s International. Joan Wilson fra Ottowa i Canada valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2015 1. april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter.

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter. DECEMBER 2014 Hvis du vil kunne bevare overblikket i hvad der sker i Y's Men's bevægelsen, både nationalt og internationalt, så prøv at gå ind på vores hjemmeside. Der er også link til den internationale

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere