Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens."

Transkript

1 Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen. Samtidig mindedes de Y s Men, der var gået bort i det forgangne år. 2. Valg af dirigent. Erik Breum, Sønderborg Y s Men s club blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til bestemmelserne i lovene, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig. Der mangler to punkter i den trykte dagsorden orientering fra International Council og orientering fra Area. De foreslås optaget på dagsordenen. Forsamlingen gav sin tilslutning hertil. Der er uddelt stemmesedler til alle klubber. 3. Valg af 2 referenter. Erling Birkbak og Evan Johansen, Brædstrup Y s Men s club blev foreslået og valgt. 4. Valg af 8 stemmetællere. Følgende blev foreslået og valgt: Henrik Larsen, Kilens Y s Men s Club Gunnar Haug, Fonnesbæk Y s Men s Club Ejgil Hyldgaard, Hjørring Y s Men s Club Henrik Jeppesen, Vejle Vadestedets Y s Men s Club Lund Frederiksen, Ansager Y s Men s Club Niels Hejslet, Esbjerg Y s Men s Club Jørn Nielsen, Odin Y s Men s Club Kristian Christiansen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club 5. Regionslederens beretning. Medlemstallet er på ca medlemmer, der er tale om en lille stigning i medlemstallet. Lundenæs Y s Men s Club er blevet chartret. Nye klubber er på vej. Der er chartret tre nye klubber i Central ØstEuropa. Det går stille og roligt fremad i Danmark, men vi skal hele tiden arbejde med extension. Ellers kommer vi til at sidde med samme udfordringer, som de gør i Sverige og i store dele af Europa. Mit mål med 15 nye klubber er ikke nået. Men der arbejdes godt med tingene, og jeg håber at alle distrikter får et extensionudvalg i de kommende år. Der er sat fokus på København, hvor man i tæt samarbejde med KFUM og KFUK kigger på Sydhavnsområdet. Der er har været ændret på forretningsgangen i regionsledelsen. Det har været tidskrævende, men spændende at være RD. Det er vigtigt, at der arbejdes med extension i Danmark, så der ikke bliver stilstand. Målet med 15 nye klubber er ikke nået, men vi er rigtig godt på vej. Det er vigtigt at vi kommer videre.

2 Vi skal være bedre til at give navne på eventuelt nye medlemmer videre til aktuelle klubber. Mit motto har virkelig sat sig, og mange har taget det til sig. Vi bliver dog aldrig færdig med at vise empati og næstekærlighed. Jeg har besøgt mange klubber, og fornemmer at man arbejder godt med temaet. Rotationsprincippet er vigtigt at fastholde. Nogle steder sidder folk længe på posterne det er vigtigt, at vi tænker udvikling, og hele tiden sørger for, at der kommer nye kræfter til. Der har været brugt mange kræfter på hjemmeside, kommunikation m.v.. Der er besluttet at bruge den gamle kerne på hjemmesiden i fornyelsen af denne. Det er den billigste mulighed. Find Y s Men er ved at være integreret. Brug det. Regionsprojekterne har nydt opbakning tak for det. Det er vigtigt, at vi som Y s Men bakker op om skattefradragsprojekterne det er med til at sikre, at vi forsat kan få momskompensation. Der er god respons omkring de internationale projekter. Der har været brugt tid på at sikre, at pengene i projekterne bliver brugt på den rette måde. Der har været afholdt mange møder med modtagere af penge, og der har også været tale om tilbagebetaling omkring et projekt i samarbejde med Mission Øst. Pengene er overført til dette års skattefradragsprojekt. Der er blevet bedt om en revisorerklæring omkring regionsprojektet i samarbejde med DKM for at sikre, at pengene bliver brugt rigtigt. Også omkring Roll Back Malaria har man været opmærksom på, at sikre pengene bliver brugt rigtigt. Et møde med Røde Kors i Geneve har vist, at der er sket noget i forhold til de penge, der er indsamlet. Jeg har deltaget i forskellige regionskonferencer rundt i Europa. Det har været udbytterigt. Samarbejdet med Area Europa har været godt. Og vi glæder os til samarbejdet med Ineta Krumina, som afløser Knud Hertz Jensen 1. juli. Der har været skiftet lidt rundt på posterne i International Council. Blandt andet er der valgt to unge medlemmer. Jeg glæder sig til arbejdet som medlem af IC. Planen 2022 har ligget på nettet i lang tid kig på den og giv meldinger tilbage til regionsledelsen så man kan lave en endelig plan, der kan vedtages i januar Brug materialet der ligger på hjemmesiden omkring det at være præsident måske skulle man overveje, at man fremadrettet vælger en vice-vicepræsident for at give et bedre forløb frem mod det at blive præsident. Knud Hougaard udtrykte glæde og stolthed over, at der står stor respekt omkring klubberne. Tak for indsatsen. Tak for den måde i har brugt mig på i det forgangne år. Det har været et fantastisk år, hvor I har vist, at det handler om mennesker. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Spørgsmål omkring empati. Et parti har overtaget Knuds motto. Vi vil gerne se RD noget mere på Sjælland. Der er noget at tage fat

3 på på Sjælland. I skal være velkomne. I vores distrikt har vi arbejdet med empati hvordan har mottoet været behandlet og hvilken betydning har det haft. Hvordan er ledelsesstrukturen blevet ændret? Hvad er strukturudvalgets opgave? Hvad kan vi gøre for at bliver mere attraktivt at blive leder i Y s Men. Vi står uden DGEE. Vi vil gerne at man deler erfaringer omkring det med at skaffe ledere. Knud Hougaard Klausen: Glad for at der har været arbejdet med mottoet rundt omkring. Ugens klumme har også bidraget til snakken om Næstekærlighed og empati. Min opfattelse er, at der har været arbejdet godt med tingene. Vi skal hele tiden arbejde med motto og tema. Vi skal blive endnu bedre til at bruge empatien i vores klubarbejde. Vi fik et godt input via Anton E. Andersen oplæg. Det lægges på nettet til inspiration. Ledelsesstrukturen går i store træk ud på, at det er regionsledelsesmedlemmerne (sektionslederne) der er bindeled mellem DG og RSD. Tjenestelederne skal bruges aktivt i klubberne. Der er lavet en struktur, der betyder at sektionslederne samarbejder og er med til at føre beslutningerne ud i livet. Det er vigtigt at vi har en struktur, hvor alle føler sig som en del af helheden. Lederrekrutteringen er også en vigtig side. Samarbejdet i rådet har været rigtig godt. Beretningen blev herefter godkendt. RDE Steen Kristiansen: Extension på Sjælland har stor prioritet, men vi skal ikke glemme andre steder. Der er bevilget kr. af YES-midlerne til extension på Sjælland. Gunnar Hansen aflægger om lidt sit sidste regnskab. Ny regionsskatmester er: Niels Juul Lauritzen, Nr. Rangstrup Y s Men s Club. 6. Orientering fra International Council. PIP Poul Thomsen, Kjellerup Y s Men s Club: Tak for opbakningen fra klubberne og for de mange midler. 23 procent af alle indsamlede midler kommer fra Danmark. Slutter nu sin treårige som medlem af IC, men har fået opgaver, der gør, at han stadig er med på verdensplan. Blandt andet formandsskabet for verdenskonferencen i Korea i 2018, og medlemskab af udvalget omkring Y s Men s clubbernes 100 års jubilæum i Husk at stemme til de internationale valg. Det er vigtigt. Havde alle klubber stemt, havde vi kunnet sikre, at Erik Breum var blevet genvalgt. Han manglede kun 38 stemmer. Vær med til at sikre, at vi finder de rigtige folk til de internationale poster. Carsten Mumm, Nordstjernens Y s Men s Club: Hvad er det for et pres, der er fra Asien? Poul Thomsen: Der arbejdes på at slå flere areaer sammen Australien/Asien Canada/USA. Der er pres fra Indien for, at de kan få mere indflydelse. Det er vigtigt, at vi fra Europas side arbejder på, at vi holder fast i fundamentet. Poul Henrik Hove, Aulum Y s Men s Club: Næsten 2/3 dele af alle Y s Men kommer fra Asien, det betyder at vi fra de oprindelige lande er under pres, idet der er en anden kultur i

4 Asien. Det er vigtigt, at vi/i gør jeres indflydelse gældende. Stem når der er mulighed for det. Vi har fået gennemført, at der er en kontingentstigning, og at Indien nu skal betale fuld kontingent. Det giver en bedre stabilitet. Den indiske lovgivning gør nu, at det er lettere at få penge ud af Indien. Otto Henning Larsen, Birkerød Y s Men s Club: Der er ikke så stor interesse for at beskæftige sig med internationalt arbejde. Sæt det på dagsordenen i klubben måske kunne man lave fem minutter om internationalt arbejde en gang imellem. Hvad er det vi specielt skal interessere os for, når det gælder Internationalt arbejde? Poul Thomsen: Klubberne skal have fokus på de internationale projektet det poliske spil tager ledelsen sig jo af. Fortæl vidt og bredt om, hvad i samler ind til blandt andet Time of Fast. Poul Henrik Hove: Det forhold at 23 procent af de indsamlede midler på verdensplan kommer fra Danmark har betydning og giver genlyd. Gå ud og fortæl at det gør en forskel at vi støtter op om TOF og Roll Back Malaria. De danske bidrag gør, at der bliver lagt mærke til os. Det nytter at danske klubber støtter de internationale projektet det er med til at gøre en forskel. 7. Information fra Area. AP Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten Y s Men s Club: Brug hjemmesiderne fra Area og International Council til at holde jer opdateret. Jeg stopper om 18 dage, derfor bliver min beretning også en status. Der henvises til et udarbejdet slide show. Besøg i regionerne har været spændende. Der er stor forskel på de enkelte konferencer og kulturen. I Danmark har vi en struktur, det har man ikke alle steder. Der er sket meget i Area Europa i det forgangne år - se slide som bilag. Der har været talt meget om ændringer af strukturer i Europa. Ikke mindst i Sverige er der problemer, idet man står uden regionsledelse. Der arbejdes på at lave en CE konference i Ser frem til chartring af en ny klub i England i nær fremtid. Klubben er for indere i England. Målet for medlemstallet er i Europa, og det nærmer vi os. Der arbejdes også med information hvordan bruger man de moderne medier til kommunikation. Konventet i Norge finder sted om 14 dage der er tilmeldt 160 og det er langt under det forventede. Der kunne godt være lidt flere fra Danmark. Der skal arbejdes med form og struktur for Area Konferencerne. Internationalt konvent i Taipei, Taiwan fra august 2016 håber der kommer mange danskere til dette. Tak for opgaven. Otto Henning Larsen, Birkerød: Hvorfor er der så stor forskel på mål og resultat for BFmidlerne. Man har kun nået 1/3 af målet.

5 Er det værd at fastholde Areakonfencerne som noget selvstændigt eller kan det laves på en bedre måde. Carl Hertz Jensen: Måltallene for BF fastsættes på grundlag af indberetninger men det kunne være ønskeligt at måltallene blev mere realistiske. Omkring Areakonventet er det et vigtig spørgsmål, der stilles. Der bliver jo ikke truffet beslutninger på konventerne så det er relevant, at tage debatten op, og det gør vi ved konventet i Norge. Poul Henrik Hove hold konventerne sammen med lokale regionskonferencer. 8. Regionsledelsesmedlemmernes beretninger. Ingen kommentarer. 9. Tjenesteledernes beretning. RSD for international extension, Jan Andersen: Der er chartret tre nye klubber. Vi er nu oppe på 27 klubber og 450 medlemmer. Der arbejdes på at lave flere klubber i grupper, så de kan arbejde tæt sammen. Der skal satses på træning lokalt skabe ledere, der kan gøre en forskel lokalt og lave extension. Vi er så langt, at man i dag kan støtte hinanden i områderne. I Rumænien er der 10 klubber, der kan støtte hinanden og dermed skabe grobund for extension. Der er grøde rundt omkring. Tak for støtten der er stadig brug for den. Der er penge fra YES midler og Area vi får måske kr. næste år til extension. Husk at sende penge til international extension. Tak til Randersklubben fordi i har opfundet julekalender ideen. Der er brug for at vi fortsat står sammen om extension i Central-Østeuropa. RSD for YEEP og STEP rejsekoordinator, Ib Møller Jensen: Ikke alt går lige hurtig, men arbejder man målrettet og engageret kan tingene lykkedes. Der kommer en studerende fra USA i det kommende år, som placeres i Aulum. Med hensyn til STEP så ligger der en ansøgning for to drenge fra Sao Paulo, der vil være her i fem uger i Ring eller skriv, hvis der er nogen er er interesseret i at få besøg. Der er også behov for en landsmandsfamilie, som vil have besøg af fem unge fra Rumænien. Der er også behov for støtte til deres rejse. RSD for Isobro, Hans Jørgen Wedel: Der er søgt fra 88 klubber og distrikter. Der er søgt om refusion for over 1 million kroner det giver over kr. i refusion. Minimumsgrænsen for gaver til skattefradragsprojektet er 200 kr., hvis det skal tælle. RSD for EMC, Jens Byskov: Gjorde reklame for træffet for yngre Y s Men november på Sletten. Nu skal de samles, så de oplever, at der er mange. Tag løbesedlerne med hjem og del dem ud. Træffet er åbent for alle, der har lyst til at bære Y s Men s bevægelsen videre. Otto Henning Larsen, Birkerød: Kommentar til beretningen fra Jens Byskov læs hans beretning igen ser vi begrænsninger i stedet for muligheder. Det er vigtigt at se på mulighederne der er behov for at vi ser på dem. Har vi øjnene åbne for, hvad der skal til for at lave de nye klubber.

6 Nu laver vi en strategi for, hvad der skal ske på Sjælland og i København. Det er en ny type klubber, der skal laves. Er lidt forvirret omkring to tjenesteledere for skattefradragsprojektet. RSD for skattefradragsprojekter, Jens Nielsen: Carsten Skrostrup skal køre videre med Roll Back Malaria. Jeg kører videre med skattefradragsprojektet. Der er kommet en ny lovgivning. Alle der indbetaler 200 kr. til projektet tæller med hos Skatteministeriet. Vi mangler mange, der vil bidrage til projektet. Der er udarbejdet en fin folder for årets projekt. Målet i år er kr. men vi håber vi kommer længere op. Omtalte endvidere sommerkurset på Silkeborg Højskole. Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Hvilke planer er der for Roll Back Malaria i de kommende tre år? Kirsten Markvardt: Kan man få en bekræftelse på, at man har indbetalt beløb til skattefradragsprojektet. Jens Nielsen: Skat registrerer indbetalingerne, det må være bekræftelsen. Der er ikke for nuværende nogen planer om initiativer omkring Roll Back Malaria men der kommer noget. Carsten Skrostrup arbejder videre med dette. 10. Beretning fra Y s Menetter og andre samarbejdspartnere Ingen kommentarer 11. Behandling af indkomne forslag. a. Area har vedtaget nye love og vedtægter, som ønskes godkendt inden fremsendelse til IHQ Jørgen Kallesen redegjorde for forslaget. Der skal godkendes af alle regioner inden de kan fremsendes til Geneve. Der blev redegjort for de få ændringer der er. Se bilag Regionsledelsen indstiller ændringerne til godkendelse. Forslaget blev enstemmigt godkendt. 12. Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for Gunnar Hansen fremlagde årsregnskabet optrykt i generalforsamlingsheftet side Medlemstallet er stigende og det fint. Der er en stigning i det internationale kontingent, det skyldes kursreguleringer. Der har været holdt mange møder i det forgangne år, derfor er kørselsudgigten steget. Der er hensat til investering i hjemmesiden næste år. Regnskabet udviser et overskud på kr.. Regnskabsresultatet må betegnes som tilfredsstillende. Herefter blev balancen gennemgået. Egenkapitalen er på kr.. Revisionen har givet regnskabet en blank påtegning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7 13. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for Budgettet er stort set fremskrevet i forhold til budget for Der er foretaget enkelte justeringer. Blandt andet er der afsat kr. til IT og kommunikation. Transportudgifterne er hævet med kr., idet det fremadrettet er gratis at få besøg af en tjenesteleder i klubberne. Kontingent fremskrives i henhold til pristallet. Herudover stiger kontingentet fordi kursen for CHF er stigende. Kontingentet for 2015/16 er 644 kr. en stigning fra 604 kr. Budget og kontingent blev godkendt med et stort flertal. 14. Bekræftelse af valget af regionsleder for , Valget af RDE Steen Kristiansen, Slagelse Y s Men s club som RD blev bekræftet. 15. Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for , Valget af RDEE Jens Nielsen, Vejle II som RDE blev bekræftet. 16. Valg af regionsleder elect-elect for Kresten Grysbæk, Ringkøbing Y s Men s Club blev valgt som RDEE. 17. Bekræftelse af valget af regionsledelsesmedlemmer for samt Valgene blev bekræftet se bilag generalforsamlingsheftet side Valg af revisor og revisorsuppleant for Karsten Mumm fra Nordstjernens Y s Men s Club blev genvalgt Niels Verner Simonsen, Holstebro Y s Men s Club blev genvalgt som reviorsuppleant. 19. Godkendelse af, at regionskonferencen 2016 afholdes i Sønderborg den juni Dette blev godkendt. 20. Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. Lemvig Y s Men s club og klubberne i Holstebro/Aulum har meldt sig. De mulige arrangører præsenterer deres tilbud. 235 stemmesedler sagde Holstebro 182 sagde Lemvig så Holstebro bliver værtsby fra juni RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for Steen Christiansen redegjorde for sine planer og tanker for arbejdet. Der er brug for at hjælpe og støtte de medlemmer, der ikke er så gode til at komme ud. Samarbejde og

8 fællesskab er kun optimal, hvis alle er engageret. Der er brug for, at alle bliver integreret i klubarbejdet. Der er brug for alle uanset profession og alder. Vil arbejde på at klubberne lokalt laver samarbejdsaftaler med andre organisationer. Extension er et slidt ord men lad os få et extension udvalg i de sidste distrikter. Lad os få et par nye klubber med i fællesskabet. Der skal også arbejdes med extension i Østlandene. Målet er at vision 2022 skal være helt færdig i januar Herefter omtalte den kommende regionsleder det nye regionsprojekt i samarbejde med Blå Kors på Grønland, hvor målet er at rejse 1,2 millioner kroner. Skattefradragsprojekterne blev omtalt. Kom med ideer omkring Roll Back Malaria. Vær opmærksom på Week4you. Jeg vil sammen med ledelse, tjenesteledere m.fl. arbejde på at Y s Men bliver et godt sted for alle. Tak til min egen klub Slagelse for deres opbakning og støtte. Lad os huske det kommende år, som et år, hvor vi blev endnu stærkere. 22. Eventuelt. Jens Byskov, Aulum Y s Men s Club: Tak fordi i sagde ja til Holstebro. En stor tak til jer i Region Danmark som har været med til at skaffe kr. til Roll Bach Malaria og sat Danmark på verdenskortet. Ulrik Lauridsen, Vejle 2 Y s Men s Club Reklamerede for en tur til verdenskonventet i Marie Jørgensen, Kalundborg Y s Menette club: Støt Y s Men i Rumænien køb et af deres armbånd i deres biks. Jens Nielsen, Vejle 2: Uddybning af svar omkring gaver til skattefradragsprojektet. Man kan se detaljerne omkring sine indbetalinger til skattefradragsprojektet på selvangivelsen. Richard Knudsen: Lidt kritik af længden af aftenprogrammet og starten på søndagen var lidt for tidlig. Jens Fabricius, Frederikssund Y s Men s Club: Der kan godt bruges noget mere PR mv.. Der kan bruges flere materialer til PR. Tak til Steen for hans extension arbejde. Poul Henrik Hove: I skal støtte Endowment fond og Yes sørg for at indbetale et eller andet. Der kan udloddes CHF til extension i år fra Endowment fond. Det nytter at danskere er aktive ude i verden. Otto Henning Larsen, Birkerød: Brug nogle flere penge på PR næste år. Vi mangler en folder, der kan bruges i snakken med andre. APE Inita Krumina, Letland bragte en hilsen fra Area Europa. Takkede Danmark for det store arbejde der gøres for at gøre en forskel for andre og samarbejde med KFUM. I er de stærkeste og største i Europa, og vi regner med jer. Et liv der ikke er levet for andre er ikke et liv. 1/3 del af mit nye team er fra Danmark Carl Hertz Knud Erik Haugaard Anne Marie Hertz Steen Christiansen Jens Nielsen Poul Henrik Hove Flemming Stentoft Poul Thomsen Jakob Christensen Poul Erik Didriksen Knud Erik Hansen Birthe Jørgensen. Jeg er glad for, at have så mange danskere med.

9 I er meget velkommen til den næste Area konferencen i Letland i Carl Hertz Jensen, Vejle Trekanten: Tak for konferencen til Horsens overrakte APbanneret til de fire klubber som har stået bag arrangementet i Horsens. Jørgen Kallesen, Silkeborg Y s Mens club: Kom til Silkeborg 29. maj i 2016 til en Y s Men s gudstjeneste på den nye motorvej, som skal indvies der omkring. Dirigenten takkede for god ro og orden. 23. Regionsoverdragelse Denne blev gennemført under ledelse af Carl Hertz Jensen. 24. Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for Denne præsentation blev klaret via en powerpoint præsentation. Referat v/ Erling Birkbak og Evan Johansen

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Y's Men Region Danmark Generalforsamling 19. juni 2011 i Skjern

Y's Men Region Danmark Generalforsamling 19. juni 2011 i Skjern Y.s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mai!: ysmen@ysmen.dk Regionsleder 2010-2011 tlf. 58 50 II 06-40887612 Y's Men Region Danmark Generalforsamling 19. juni 2011 i Skjern Referat 1 Abning af generalforsamlingen

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Den 2. april 2016 GENERALFORSAMLING I DISTRIKT STORÅ LØRDAG DEN 2. APRIL 2016, KL. 14.00 PÅ SNEJBJERG SKOLE Dagsorden/referat Punkt 1. Velkomst, indledning og præsentation ved DG. Referat Gunnar Haug bød

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Dato: 07-08-2015 REGIONSLEDELSESMØDE NR. L1-2015/16 FREDAG DEN 14. AUGUST 2015 KL. 15:00 KL. 19:00 DIAKONHØJSKOLEN, LYSENG ALLE 15, 8270 HØJBJERG Deltagere: RLM Nord 1 Jens Bæk JBK RDE Jens Nielsen RLM

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009 Y s Men International, region Danmark Aars den 21. juni

Referat af generalforsamling 2009 Y s Men International, region Danmark Aars den 21. juni Referat af generalforsamling 2009 Y s Men International, region Danmark Aars den 21. juni 1. Erik Breum, Sønderborg valgtes som dirigent. Han konstaterede, at indvarsling samt dagsordenens indhold var

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

Referat af generalforsamling den 22. juni 2003 kl. 9.00 i Vingstedcentret, Vejle

Referat af generalforsamling den 22. juni 2003 kl. 9.00 i Vingstedcentret, Vejle Y s Men International Region Danmark Regionskonferencen 2003 Referat af generalforsamling den 22. juni 2003 kl. 9.00 i Vingstedcentret, Vejle Dagsorden 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Thisted 17.juni 2007 Region Danmark med følgende dagsorden:

Referat af generalforsamling i Thisted 17.juni 2007 Region Danmark med følgende dagsorden: Referat af generalforsamling i Thisted 17.juni 2007 Region Danmark med følgende dagsorden: 01. Åbning af generalforsamling ved Regionslederen. 02. Valg af dirigent. 03. Valg af 2 referenter. 04. Valg af

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi ønsker alle Y s Men og. Y s Menetter samt deres familier en rigtig. god sommer

Vi ønsker alle Y s Men og. Y s Menetter samt deres familier en rigtig. god sommer Juli 2016 FACEBOOK OG Y s men Se mange opslag omkring artikler fra projekter m.m på vores Facebook profil. SET & SKET Vi vil meget gerne have artikler fra klubber, medlemmer, og samarbejdspartnere fordi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2014 1. april 2013 til 31. marts 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Y s MEN. Glædelig jul og et velsignet nytår INTERNATIONAL. Region Danmark. Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter

Y s MEN. Glædelig jul og et velsignet nytår INTERNATIONAL. Region Danmark. Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark December 2015 Glædelig jul og et velsignet nytår Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter Jeg har mødtes med jer i mange forskellige sammenhænge bl.a. på klubbesøg. Det

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Dato: 24-04-2015 REGIONSLEDELSESMØDE NR. L6-2014/15 FREDAG DEN 8. MAJ 2015 KL. 15:00 LØRDAG DEN 9. MAJ 2015 KL. 13:30 KIRKEHUSET, FREDENSGADE 9, 6900 SKJERN Deltagere: RLM Nord 1 Frits Vadsholt FV RDE

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark VISION 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 16.01.2016 FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks virke

Læs mere