HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE"

Transkript

1 INDHOLD NYT FRA FORMANDEN side 3 VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY side 4 HAVEN VED HUSET OG OMVENDT side 5 RUNDVISNING PÅ KIRKEGÅRDEN side 11 FORSTADSMUSEET HAR FÅET NY HJEMMESIDE side 12 ARKITEKTURENS DAG side 13 ELEKTRONISK NYHEDSBREV side 14 ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING side 15 VÅD MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER side 17 MEDLEMS-ARRANGEMENTER 2010 side 18 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010 side 19 NY HJEMMESIDE TIL HLS side 20 Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Tlf Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre .: & HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 28. årgang Nr Forstadsmuseet Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre Tlf.: Redaktion: Poul Sverrild ansv. Tryk: 600 eksemplarer Forsidefoto: Salut for befæstningsdagen 2

2 NYT FRA FORMANDEN af Ole Asbjørn Petersen Velkommen til en ny sæson efter en vejrmæssig herlig og lang sommer, som forhåbentlig har givet gode muligheder for kulturelle og historiske oplevelser. Desværre druknede vores seneste arrangement den 1. juni på Trekroner i regn, så det ikke blev den oplevelse, det skulle have været. Den 25. juni var der som led i revitaliseringen af Københavns Befæstning indvielse af Trekroner under deltagelse af Kronprinsparret. Fra Hvidovre deltog repræsentanter fra Historiens Hus, skoleog kulturforvaltningen, politisk hold og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Gennem mobil-guider, lyd/lys oplevelser, filmrum og en spændende udstilling er der skabt mulighed for at kunne gå på opdagelse i historien om den samlede befæstningsring og naturligvis specielt Trekroner. Det kan meget anbefales at tage turen over til Trekroner og opleve de nye initiativer. Er der ikke mulighed for det, kan man gå ind på hjemmesiden: og få en virtuel rundtur på Trekroner. Partnerskabet bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og kulturarvsstyrelsen vil i 2011 sætte fokus på Garderhøj Fortet i Gentofte og i 2012 på Vestvolden. Efterårets arrangementer og tilmeldinger hertil omtales senere i dette blad, men jeg skal blot gøre opmærksom på, at arrangementet den 22. november ikke foregår med omvandring i Valby, men i vores normale mødested i Lille Frihedens mødesal. Arrangementer i 2011 er under forberedelse. Søndag den 25. september afvikles Københavns Befæstningsdag, hvor også Historiens Hus og vore Kulturister vil være aktive. Tag børn eller børnebørn med og oplev en VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY Der vil være noget både for børnefamilien med mod på oplevelser og den historisk interesserede, når Vestvolden igen bliver bemandet på Befæstningsdagen søndag d. 26. september. Quark-centret på Avedøre Slettevej bliver udgangspunkt for aktiviteterne, der starter kl. 10. Her kan børnefamilierne deltage i Spionjagt på Volden, der byder på en række prøvelser, inden spionerne forhåbentligt bliver afsløret. For at kunne afsløre spionerne skal man indskrives i hæren, hvor man blandt andet skal lave sit eget ID-kort, lave ammunition, træne fysikken og ikke mindst læse koder. I princippet kan alle deltage, men det vil primært være for børn i alderen 5-12 år. Forløbet varer ca. en time og er med løbende starter. Den sidste mulige start er kl. 14. Det er gratis at deltage. For den historisk interesserede vil der kl starte en cykelrundtur med museumsinspektør Lisbeth Hollensen langs volden i Brøndby. Her kan du få historien om volden og komme ind og se nogle af de specielle anlæg, der til daglig er aflåst, så som en kaponiere og et krudtmagasin. Turen tager ca. 1 1/2 time og er ligeledes gratis. Dagen igennem kan du købe forplejning ved Quark Centret, hvor du blandt andet kan nyde en kop kaffe eller en pølse ovenpå dagens strabadser. Befæstningsdagen arrangeres af Befæstningsforeningen, Avedøre Bibliotek, BuQetten, Kulturpaletten, Forstadsmuseet, Fritidsbutikken og Quark Centret. 3 4

3 Om Ivar Poulsen Vi bringer her en artikel af Ivar Poulsen, som han skrev om sin have. Redaktionen modtog artiklen sidst på vinteren med henblik på at bringe den sidst på året, men få måneder efter fik vi at vide, at Ivar var afgået ved døden. Ivar var gennem mange år en aktiv deltager i erindringsgruppen, som samles på Rytterskolen, og også her vil han være stærkt savnet. Vi har tidligere i bladet bragt én af hans erindringer om butikkerne på Gammel Køge Landevej. HAVEN VED HUSET OG OMVENDT Da vi, min kone Ritta og jeg selv i 1955, medens vi boede på Gl. Køgelandevej 236 C, havde fået en søn, som vi døbte Lars, varede det ikke længe, før vi blev klar over, at det på grund af trafikken ville være bedre, hvis vi flyttede i hus på en mindre trafikeret villavej. Der var ingen udstykninger i kommunen på det tidspunkt, så når vi så på en passende grund, måtte det uvægerligt blive en tilplantet have. Vi så på flere, var i forhandling med ejeren af en dejlig grund på M. Bechs Allé, men vi var 1500 kr. imellem, så det blev ikke til noget kr. var jo en slags penge på det tidspunkt. Gennem en af Rittas ungdomsbekendte fra hendes hjemegn fik vi forbindelse med ejeren af grunden Agermosen 27, som han var villig til at sælge. Og vi slog til. Grunden var på 750 m2, næsten 45 m lang på hver side, 16,5 m bred og, hvad der betød alt, lænderetningen var i nord-syd og den tilstødende vej, Agermosen, løb nord for grunden. Der var høje hække rundt omkring grunden, der var udstykket i Hækken ud mod vejen var 2,5 m høj, af stedsegrøn liguster og med en låge på midten. Den mod øst, hvor naboen var murermester Huglet, der boede i et lille gammelt havehus med kone og datter, var en naturhæk. De øvrige to var almindelige ligusterhække. Der var plantet og opvokset 10frugttræer, de var blevet store nu. Desuden var der to stikkelsbærbuske ud mod vejen, et blommetræ med en meget smuk grenføring, ribsog solbærbuske i den modsatte ende væk fra vejen, og i samme ende to æbletræer, et skur på ca. 7 m2 og et lokum. Endvidere flere rabarberplanter. Grundens sidste 10 m var ellers græsplæne. Jeg har ikke kendt manden, der indrettede grunden efter udstykningen, men placeringen af skuret kunne tyde på, at han ikke var interesseret i kontakt med passerende på vejen udenfor. I enden mod vejen, lige der hvor vi skulle lave indkørslen, var der også et ungt æbletræ, ikke ret stort. Det var iflg. nabokonen, fru Huglet, resultatet af en æblekærne, lagt i en urtepotte med jord. Vi købte haven 1. februar 1957, og fra forårets komme brugte vi den løbende, dels som afslapning, men der var jo også noget, der skulle passes, bl.a. hækkeklipning. Og så begyndte vi at behandle de bare jordstykke bl.a. med en miniatureharve, der fulgte med grunden. På den placerede vi Lars, og så trak Ritta og jeg i hvert sit reb. Jeg selv havde ikke meget begreb om det at holde en have, men Ritta vidste det hjemmefra, så hun kunne sætte mig i gang, og min svigerfar, der var havemand, flyttede det lille æbletræ længere ned i haven. Nu varede det imidlertid ikke ret længe, før vi gik i gang med at bygge, men først måtte vi gøre plads til huset ved at fælde alle de træer, der stod i vejen. Også det smukke blommetræ, da vi skulle bruge pladsen til byggematerialer. 1. juli startede jeg sammen med en af mine murermesterfars folk på fundamenterne, og vi flyttede ind i huset den 1. april Der var stadig en del at lave færdig, og haven var der slet ikke rørt ved. Forhaven mod vejen lå stadig hen - 12som en byggeplads. Så skete der det, at jeg blev sendt til Ålborg på uddannelse. Det var den 1. september. Jeg kom hjem igen midt i januar året efter, altså i 1958, og begyndte at arbejde på 5 6

4 den nye cementfabrik i Karlstrup. Til cement skal der bl.a. bruges ler, det hentede vi på en mark ved Ll. Skensved, og opgravningen fremdrog mange håndsten. Sådan nogle havde jeg brug for, da jeg ville lave naturstensmur på begge sider af den fremtidige terrasse samt nogle kummer på den ene side til blomster. Jeg fik lov at samle en bunke og fik dem kørt hjem af en vognmand, der kørte for fabrikken, mens Ritta kørte dem alle sammen ind på trillebør. Samtidig begyndte Huglet at bygge. Han lavede 1½ kælder under et ret stort hus, forstået på den måde, at han havde en normal kælder under hele huset og så en yderligere under halvdelen. Det medførte en bunke opgravet jord, og da han i modsætning til mig ikke kørte det bort, byggede han et bjerg op på sin grund. Nu skulle jeg så til at anlægge en terrasse men manglede jord. Den kunne jeg få hos Huglet, så jeg lavede en trillebro op til toppen af bjerget over hækken og hentede hen ved 300 trillebørfulde lerjord. Jeg havde selv afrømmet muld fra min udgravning. Jeg fik fyldt op til terrassen og til overgangen med den eksisterende græsplæne. Jeg lavede en skitse med højdekurver. Den ene del skulle være kælkebakke for Lars og havde et blidt fald, medens den anden var en djævlebakke. Stenene fra lerbruddet brugte jeg dels på siderne, dels til at lave 3 blomsterkummer. Jeg havde også fået renset stykket ud mod vejen for gamle byttematerialerester. Nu var der så klar til at blive plantet. Jeg havde meldt mig ind i Haveforeningen, hvilket medførte, at jeg kunne få en gratis planteplan. Der kom en havearkitekt herud for at se på forholdene, og han havde sendt en skitse til for- slag. Det valgte jeg at følge. Men så blev jeg sendt til en opstart i Belgien, kom hjem igen for så at blive sendt til Italien. Medens jeg tilbragte 4-5 måneder dernede, såede min svoger stykkerne mod vejen og vest for huset til med græs. Det næste år var jeg næsten ikke hjemme, men så sluttede rejselivet, og jeg fik tid til at gøre haven færdig. Jeg fulgte havearkitektens plan. Ved den indkørsel, vi havde lavet under byggearbejdet, skulle der stå rugosaroser, langs hækken mod vejen skulle der stå 3 syrener, midt på den nye plæne skulle der plantes et hjortetakstræ og en serbisk gran længere mod vesthækken, medens der vest for huset skulle plantes en Contoneaster Brændkær. Det blev alt sammen gjort og samtidig blev der, også efter planen, lavet et stort staudebed langs hækken mod vest, hvor naboen hed Willy Larsen. Og i hele skråningen fra terrassen til den gamle plæne blev der sået græs. For enden af indkørslen lavede jeg en sommerterrasse med 2 plankeværk, forskudt for hinanden, foran. Bagved lavede jeg en sandkasse med sider af gamle jernbanesveller til Lars samt, også efter haveplanen, et rosenbed. Så gik der 7-8 år, det plantede fik godt fat og voksede. Contoneaster Brændkæren fik om efterårene flotte, røde bær. Hvert forår kom der en flok sjakkere på træk, de slog sig ned i træet og ribbede på ingen tid alle bærrene. De tre syrener en dobbelt lyserød, en hvid og en lilla sprang smukt ud om foråret, og hjortetaktræet voksede op og fik en krone formet som katedralkuppel. Og så var der det første træ, der blev fældet. Det skyldtes to ting. For det første havde det en tilbøjelighed til at lade rødderne rage op over trætæppet, så det var svært at bruge plæneklipperen. Og Lars var blevet søspejder. Der var mange i troppen om den ene båd, de havde, så for at han skulle bevare interessen, købte jeg en juniorbåd til ham, en ældre træbåd der hade et par defekte borde. Dem skulle jeg skifte ud. Det var nemmest at lave det herhjemme, hvor det nødvendige værktøj var til stede, så efter fældningen blev båden løftet over hækken og stillet på plænen.efter 7 8

5 yderligere 7-8 år lavede vi igen om. Lars og jeg byggede en carport der, hvor der ellers var sommerterrasse, sandkasse og rosenbed. De to førstnævnte blev definitivt droppet, og roserne blev flyttet om i forhaven mod vejen. Så flyttede Lars i egen lejlighed. Hanne, som han kendte fra havnen, flyttede med, og sammen fik de inden længe to hunde, Riesenschnauzere. Når de besøgte os, var hundene vilde med at rumle rundt på græsplænen og pløje ind gennem stauderne. Så vi måtte sætte et trådhegn op, men vi lod en passage mod hækken være, så de kunne komme rundt om bedet. Vi satte også hønsenet i hækken omkring græsplænen og lavede et højere trådhegn fra hushjørnet og over til hækken mod vest. Dér opad plantede vi om sommeren ærteblomster. omvendt V og beklædt med stormasket trådnet, som vi brugte til stangbønner. Så fik Ritta besvær med at komme over hegnet ved staudebedet, når hun skulle holde det ved lige, så vi fjernede det, selv om Lars stadig havde hunde. Forinden havde vi plantet en tuja, der var blevet så stor, at hundene ikke kunne flytte den, så den blev stående. Igennem nogle år brugte vi den som juletræ, idet der blev ophængt juletræskæder på den. Derudover lavede vi to højbede hver 1,20 x 1,20 m. I dem planter Ritta hver sommer blomster af forskellig art. Resten af bedet skal udlægges som græsplæne, men det er ikke blevet til noget endnu. Forskellige ting er yderlig hændt gennem årene.omkring december 1985 var temperaturen ret høj, den stedsegrønne hæk mod vejen fik forårsfornemmelser og begyndte at skyde nye skud. Så kom der høj frost, og hele hækken gik ud. Den så faktisk flot ud, som var den støbt i bronze, men en vissen hæk er ikke lige Rittas stil, så en dag, jeg kom hjem fra arbejde, havde hun gravet det hele op. Så måtte jeg til at plante en ny, der nu efter mere end 20 år er lige så flot som den gamle. Æbletræet mod syd nærmest Huglet, et Cox Orange træ, gik pludselig ud, selv om det stod med nystartede æbler. På stedet stillede vi en kasse, som vi gemmer alt afklip i til kompost. Tujaen er fældet, og det samme er alle tre syrener samt den serbiske gran. Den blev meget høj, næsten 15 m og virkede for stor til grunden. Desuden fik vi lagt naturgas ind, og forsyningslinjen løb netop gennem dette område, så vi ville undgå eventuelle problemer med fremtidige rødder. Om der bliver flere ændringer er ikke til at sige. Så blev jeg pensioneret, fik god tid og gravede det meste af græsset væk mellem huset og vesthækken. Der lavede vi køkkenhave med persille, krydderurter og kartofler, der var dejlige, når nye kartofler var dyre i butikkerne. Endvidere lavede vi et stativ, formet som et 9 10

6 RUNDVISNING PÅ HVIDOVRE KIRKEGÅRD FORSTADSMUSEETS NYE HJEMMESIDE Poul Sverrild foretog rundvisning på Hvidovre Kirkegård torsdag den 20.maj 2010 og ca. 25 personer gik med rundt på kirkegården. Her hørte vi fortællingerne om forskellige Hvidovreborgere og deres gravsteder. Hvidovre Kirkegård er en skatkiste af historier, og udviklingen i den måde både beplantning og sten er brugt er gennem tiderne illustrerer skiftende traditioner og mode. 11 Siden årsskiftet er sammenlægningen af Brøndby Lokalarkiv og Historiens Hus Hvidovre til Forstadsmuseet efterhånden ved at have taget form. Som et helt konkret resultat af sammenlægningen har institutionen fået ny hjemmeside, nemlig Kommer man af vanen tro til at skrive ryger man direkte ind på den ny hjemmeside, ligesom at med tiden skal gå samme vej. Således er alt materiale fra det tidligere Avedøre-Selskabs hjemmeside, Historiens Hus Hvidovres hjemmeside og Brøndby Lokalarkivs hjemmeside samlet på én og samme hjemmesideadresse. Den ny hjemmeside er bygget op omkring de fire oprindelige ejerlav i de to kommuner Avedøre, 12 Brøndbyvester, Brøndbyøster og Hvidovre foruden Brøndby Strand. Brøndby Strand er sat på som selvstændigt område af historiske årsager, da det i sin tid blev udskilt fra Brøndbyvester Sogn. På den måde samler den ny hjemmeside det geografiske område, som Forstadsmuseet dækker, hvilket giver mulighed for at klikke sig ind på og dykke ned i områdernes historie. Det ny design med den rå beton i baggrunden og stregkoden med de tre postnumre foroven er med til at illustrere dels et af Forstadsmuseets primære arbejdsområder, nemlig forstadens modernistiske bygninger, dels det geografiske dækningsområde. Vi håber, I vil tage godt imod den ny hjemmeside. God fornøjelse!

7 til alle de 11 byggerier, som Svenn Eske Kristensen stod bag i de to kommuner. Det bliver en rejse i velfærdsdrømme, arkitektur og byggeteknik. Der bliver udbudt 70 pladser på bussen. Deltagelse i arrangementet koster 20,-. Til gengæld vil man modtage et gratis eksemplar af bogen, som ellers vil komme til at koste 100,-.Alle interesserede kan fra d. 20. september købe billetter til turen på, eller afhente dem på Alarmpladsen 3 i Hvidovre. Vi ved, der bliver rift om pladserne, så det er afgørende, at afhentede billetter bliver benyttet. ARKITEKTURENS DAG FREDAG D.1. OKTOBER Akademisk Arkitektforening har gennem en årrække stået for afviklingen af Arkitekturens Dag, hvor der hvert år sættes fokus på en stilart, en bygningstype eller en bebyggelsesform. I Brøndby og Hvidovre har vi aldrig deltaget i markeringen af arkitekturen, da det er blevet oplevet som noget, der var lidt irrelevant i vores 20. århundrede forstæder, hvor fokus har været mere på funktion end på form. Men her i 2010 har Arkitekturens Dag fokus på forstaden, og så må vi naturligvis være med. I samarbejde med planlægningsafdelingerne i både Hvidovre og Brøndby Kommune står Forstadsmuseet for markeringen i Hvidovre og Brøndby. Den største satsning er en udgivelse af en flot lille bog om arkitekt Svenn Eske Kristensens byggerier i de to kommuner. Den bliver udgivet af Forstadsmuseet den 1. oktober og bliver solgt fra blandt andet Alarmpladsen 3 i Hvidovre og Korsdalsvej 136 i Brøndby. På arkitekturens dag bliver der også arrangeren bustur rundt 13 I forbindelse med Forstadsmuseets ny hjemmeside vil der blive oprettet et særligt elektronisk nyhedsbrev, som man vil kunne tilmelde sig via hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil fortælle om Forstadsmuseets seneste arbejde og kommende arrangementer og vil udkomme mindst seks gange om året. Man kan allerede nu tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til Skriv "Tilmeld nyhedsbrev" i emnefeltet. Så vil du komme med på listen over modtagere af nyhedsbrevet og få det tilsendt pr. mail, hver gang vi udsender et nyt nyhedsbrev. Cirkusmuseet har ligeledes gennem længere tid med stor succes haft et nyhedsbrev, der fortæller om museets arrangementer. Dette nyhedsbrev kan man tilmelde sig på Cirkusmuseets hjemmeside. 14 ELEKTRONISK NYHEDSBREV

8 ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING I weekenden den april 2010 var 3 repræsentanter fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på kursus og årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening. (DLF). Temaet var Danmark under 1. verdenskrig. Et emne der i høj grad er forsømt, fordi 2. verdenskrig kom til at fylde mere. 1. verdenskrig dannede et nyt samfundsmønster og årsmødet satte fokus på, lokal samfundenes rolle og spørgsmål om, hvad foregik der på det civile plan? Vi blev igennem flere meget inspirerende foredrag opmærksomme på muligheder indenfor eget virke. Hvorledes man på lokalt hold forsøgte at gennemføre de nye sociale forhold for kommunens befolkning. Kommunerne fik deres første udvidede rolle og vi opfordres til at gå hjem og arbejde med emnet. Fordi fra den ene dag til den anden blev der foretaget landbrugsindgreb, forsyningspolitiske indgreb, socialpolitiske hjælpeforanstaltninger (eks. 3.1 Lov af 22.december 1915 om kommunale foranstaltninger i anledning af dyrtiden gav kommunerne ret til at yde op til 8,50 kr. enten i direkte pengehjælp eller ved naturalier.) Boligpolitiske indgreb og rationering. Foredragsholder Erik Helmer Pedersen koordinerer samarbejdet på tværs af de lokale foreninger/selskaber i landet. Målet er et hæfte ca. 150 sider med præsentation fra forskellige lokale befolkninger. Har I nogle billeder eller papirer fra den tid er vi i bestyrelsen for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab meget interesseret i at låne det, også beretninger om normer og sædvaner fra den tid har interesse. 15 Fordi Sønderjylland var mere involveret i krigen end det øvrige land, var der indlagt en tur til Genforenings- og grænsemuseet i Christiansfeld. Billedet på væggen af Chr.X er syet i fladsting, de 2 andre er Vagn og Ole. Ole og Vagn udveksler tanker om mødets tema og hvad deraf følger. Det er tilsyneladende en alvorlig sag 16

9 EN VÅD, MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER MEDLEMS- ARRANGEMENTER Tirsdag den 14. september kl ca besøger vi Pumpestationen ved Lammefjorden, kører en tur langs Lammefjorden og slutter af med besøg på Malergården, hvor vi hører om den kunstneriske og ekcentriske Swanefamilie. På Malergården starter vi med en let frokost, hvor man selv betaler for drikkevarer. Dernæst en guidet rundvisning. Vi starter fra Rytterskolen kl Billetter koster kr. 250 og kan bestilles hos Jette Randal-Lund, tlf eller Ejvind Jensen, tlf Max 50 deltagere. Mandag den 25. oktober kl Lille Friheden fortæller leder af Forstadsmuseet, Poul Sverrild, om sidste nyt fra det lokalhistoriske område. Mandag den 22. november Lille Friheden Kl. vil den kendte fortæller Allan Mylius Thomsen fortælle om historisk udvikling og om spændende steder i vores nabobydel Valby. Den 1. juni 2010 blev en meget regnfuld dag. En bådfuld Hvidovreborgere var på tur til søfortet Trekroner i Københavns havn. Guidet af Tom Wismann, der i forlængelse af sit tidligere foredrag, i Lille Friheden, bl.a. fortalte om, hvordan han som dreng sammen med andre drenge sejlede ud i en lille båd og legede røvere og soldater på det gamle fort, som dengang blev brugt til alt mulig affald. Trods den voldsomme regn kunne vi dog se, at en større oprydning er foretaget og bygningerne er under fortsat restaurering. Turen kan anbefales da området er et spændende historisk sted. OBS Tilmelding er nødvendig til arrangementerne. Tilmelding til de to foredrag skal ske på selskabets automatiske telefonsvarer senest søndag, inden arrangementet finder sted. Læs mere om Trekroner på

10 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010 Formand Ole Asbjørn Petersen Grenhusene 53 tlf Næstformand Benny Riisager Østre Kvartergade 11.st.tv. tlf Kasserer Ejvind Jensen Paris Boulevard 22 tlf mail: Bestyrelsesmedlem Vagn Bacher Hvidovregade 31B,1.tv tlf Bestyrelsesmedlem Jette Randal-Lund Østre Kvartergade 9 st.th tlf KB-medl. Allan Fredskov Svendebjergvej 1A,1.mf. tlf KB-medl. Nina Thøgersen Berners Vænge 32, st.tv tlf suppl. Lars Bo Henriksen Hvidovrevej 402 tlf e 2.suppl. Birte Gerdes Strandmarksvej 46, 2.th Hvidovre Revisor Hubert Steffensen Hesselbjergvej Revisorsuppleant Inge Larsen Berners Vænge 7. 2.tv. tlf Forretningsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager, Ejvind Jensen Arrangementsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Vagn Bacher, Ejvind Jensen, Knud Nygård Jensen, Birgit Møller Kristensen. Avedøreudvalg: Knud Nygård Jensen, Johannes Hansen,Kaj Nilsson, Søren Østergård, Henning Humle, Ole Asbjørn Petersen, Jette Randal Lund. PR.og hjemmesiden: Benny Riisager, Ole Asbjørn Petersen, Jørgen Salhauge. Lokalhistorisk/kulturistudvalg: Benny Riisager, Jette Randal-Lund, Birte Gerdes Bladredaktion : Poul Sverrild, Ole Asbjørn Petersen, Jørgen Salhauge, Jette Randal Lund og Lisbeth Hollensen Udviklingsudvalg: Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager. Poul Sverrild 19 NY HJEMMESIDE TIL HLS I IT tidsalderen har det jo længe været almindeligt at firmaer, foreninger og privatpersoner har oprettet deres egne hjemmesider. Det gælder også vores forening, der på mere eller mindre privat basis har haft en sådan side. Hjemmesiden blev først i dette år med meget kort varsel lukket, på baggrund af en TDC beslutning om at lukke private sider, som ikke havde eget domæne. Det er derfor umiddelbart slut med HLS hjemmeside. Imidlertid har et af vore nye medlemmer Jørgen Salhauge, som kommer fra det tidligere Avedøre-selskab, tilbudt at genoprette og udbygge en ny hjemmeside, indtil videre baseret på det tidligere fundament. Bestyrelsen har besluttet at oprette et selvstændigt domæne med adgang til et web-hotel. Domænet har fået navnet med tilknyttede adresser. HLS får således mulighed for fortsat at fremstå på Internettet med løbende informationer om arrangementer, udgivelser og andet relevant stof. Samt også at vise ansigt udadtil i den globaliserede verden. Vi håber at vore medlemmer vil tage godt imod dette tiltag, og samtidigt komme med forslag til yderligere indhold på hjemmesiden. 20 ISSN

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com

Hjemmeside: www.faaborg-midtfyn.haven.dk Tilmelding til arrangementer på havenfaaborgmidtfyn@gmail.com Faaborg Midtfyn Kreds Program 2014 Bestyrelse Faaborg - Midtfyn Inge Leen tlf. 65 99 29 29 (aften) Dorte Bäcklund Isaksen tlf. 30 54 01 50 Kasserer Birgit Andersen tlf. 62 66 16 58 Ulla Johansen tlf. 62

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen indenfor på

Velkommen indenfor på Velkommen indenfor på Københavns Befæstningsdag Søndag den 29. september 2013 Oplev fortidens forsvarsanlæg rundt om København - med hele familien Befæstningsdagen afholdes i år for 15. år i træk. Hvert

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere