HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE"

Transkript

1 INDHOLD NYT FRA FORMANDEN side 3 VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY side 4 HAVEN VED HUSET OG OMVENDT side 5 RUNDVISNING PÅ KIRKEGÅRDEN side 11 FORSTADSMUSEET HAR FÅET NY HJEMMESIDE side 12 ARKITEKTURENS DAG side 13 ELEKTRONISK NYHEDSBREV side 14 ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING side 15 VÅD MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER side 17 MEDLEMS-ARRANGEMENTER 2010 side 18 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010 side 19 NY HJEMMESIDE TIL HLS side 20 Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Tlf Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre .: & HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 28. årgang Nr Forstadsmuseet Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre Tlf.: Redaktion: Poul Sverrild ansv. Tryk: 600 eksemplarer Forsidefoto: Salut for befæstningsdagen 2

2 NYT FRA FORMANDEN af Ole Asbjørn Petersen Velkommen til en ny sæson efter en vejrmæssig herlig og lang sommer, som forhåbentlig har givet gode muligheder for kulturelle og historiske oplevelser. Desværre druknede vores seneste arrangement den 1. juni på Trekroner i regn, så det ikke blev den oplevelse, det skulle have været. Den 25. juni var der som led i revitaliseringen af Københavns Befæstning indvielse af Trekroner under deltagelse af Kronprinsparret. Fra Hvidovre deltog repræsentanter fra Historiens Hus, skoleog kulturforvaltningen, politisk hold og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Gennem mobil-guider, lyd/lys oplevelser, filmrum og en spændende udstilling er der skabt mulighed for at kunne gå på opdagelse i historien om den samlede befæstningsring og naturligvis specielt Trekroner. Det kan meget anbefales at tage turen over til Trekroner og opleve de nye initiativer. Er der ikke mulighed for det, kan man gå ind på hjemmesiden: og få en virtuel rundtur på Trekroner. Partnerskabet bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og kulturarvsstyrelsen vil i 2011 sætte fokus på Garderhøj Fortet i Gentofte og i 2012 på Vestvolden. Efterårets arrangementer og tilmeldinger hertil omtales senere i dette blad, men jeg skal blot gøre opmærksom på, at arrangementet den 22. november ikke foregår med omvandring i Valby, men i vores normale mødested i Lille Frihedens mødesal. Arrangementer i 2011 er under forberedelse. Søndag den 25. september afvikles Københavns Befæstningsdag, hvor også Historiens Hus og vore Kulturister vil være aktive. Tag børn eller børnebørn med og oplev en VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY Der vil være noget både for børnefamilien med mod på oplevelser og den historisk interesserede, når Vestvolden igen bliver bemandet på Befæstningsdagen søndag d. 26. september. Quark-centret på Avedøre Slettevej bliver udgangspunkt for aktiviteterne, der starter kl. 10. Her kan børnefamilierne deltage i Spionjagt på Volden, der byder på en række prøvelser, inden spionerne forhåbentligt bliver afsløret. For at kunne afsløre spionerne skal man indskrives i hæren, hvor man blandt andet skal lave sit eget ID-kort, lave ammunition, træne fysikken og ikke mindst læse koder. I princippet kan alle deltage, men det vil primært være for børn i alderen 5-12 år. Forløbet varer ca. en time og er med løbende starter. Den sidste mulige start er kl. 14. Det er gratis at deltage. For den historisk interesserede vil der kl starte en cykelrundtur med museumsinspektør Lisbeth Hollensen langs volden i Brøndby. Her kan du få historien om volden og komme ind og se nogle af de specielle anlæg, der til daglig er aflåst, så som en kaponiere og et krudtmagasin. Turen tager ca. 1 1/2 time og er ligeledes gratis. Dagen igennem kan du købe forplejning ved Quark Centret, hvor du blandt andet kan nyde en kop kaffe eller en pølse ovenpå dagens strabadser. Befæstningsdagen arrangeres af Befæstningsforeningen, Avedøre Bibliotek, BuQetten, Kulturpaletten, Forstadsmuseet, Fritidsbutikken og Quark Centret. 3 4

3 Om Ivar Poulsen Vi bringer her en artikel af Ivar Poulsen, som han skrev om sin have. Redaktionen modtog artiklen sidst på vinteren med henblik på at bringe den sidst på året, men få måneder efter fik vi at vide, at Ivar var afgået ved døden. Ivar var gennem mange år en aktiv deltager i erindringsgruppen, som samles på Rytterskolen, og også her vil han være stærkt savnet. Vi har tidligere i bladet bragt én af hans erindringer om butikkerne på Gammel Køge Landevej. HAVEN VED HUSET OG OMVENDT Da vi, min kone Ritta og jeg selv i 1955, medens vi boede på Gl. Køgelandevej 236 C, havde fået en søn, som vi døbte Lars, varede det ikke længe, før vi blev klar over, at det på grund af trafikken ville være bedre, hvis vi flyttede i hus på en mindre trafikeret villavej. Der var ingen udstykninger i kommunen på det tidspunkt, så når vi så på en passende grund, måtte det uvægerligt blive en tilplantet have. Vi så på flere, var i forhandling med ejeren af en dejlig grund på M. Bechs Allé, men vi var 1500 kr. imellem, så det blev ikke til noget kr. var jo en slags penge på det tidspunkt. Gennem en af Rittas ungdomsbekendte fra hendes hjemegn fik vi forbindelse med ejeren af grunden Agermosen 27, som han var villig til at sælge. Og vi slog til. Grunden var på 750 m2, næsten 45 m lang på hver side, 16,5 m bred og, hvad der betød alt, lænderetningen var i nord-syd og den tilstødende vej, Agermosen, løb nord for grunden. Der var høje hække rundt omkring grunden, der var udstykket i Hækken ud mod vejen var 2,5 m høj, af stedsegrøn liguster og med en låge på midten. Den mod øst, hvor naboen var murermester Huglet, der boede i et lille gammelt havehus med kone og datter, var en naturhæk. De øvrige to var almindelige ligusterhække. Der var plantet og opvokset 10frugttræer, de var blevet store nu. Desuden var der to stikkelsbærbuske ud mod vejen, et blommetræ med en meget smuk grenføring, ribsog solbærbuske i den modsatte ende væk fra vejen, og i samme ende to æbletræer, et skur på ca. 7 m2 og et lokum. Endvidere flere rabarberplanter. Grundens sidste 10 m var ellers græsplæne. Jeg har ikke kendt manden, der indrettede grunden efter udstykningen, men placeringen af skuret kunne tyde på, at han ikke var interesseret i kontakt med passerende på vejen udenfor. I enden mod vejen, lige der hvor vi skulle lave indkørslen, var der også et ungt æbletræ, ikke ret stort. Det var iflg. nabokonen, fru Huglet, resultatet af en æblekærne, lagt i en urtepotte med jord. Vi købte haven 1. februar 1957, og fra forårets komme brugte vi den løbende, dels som afslapning, men der var jo også noget, der skulle passes, bl.a. hækkeklipning. Og så begyndte vi at behandle de bare jordstykke bl.a. med en miniatureharve, der fulgte med grunden. På den placerede vi Lars, og så trak Ritta og jeg i hvert sit reb. Jeg selv havde ikke meget begreb om det at holde en have, men Ritta vidste det hjemmefra, så hun kunne sætte mig i gang, og min svigerfar, der var havemand, flyttede det lille æbletræ længere ned i haven. Nu varede det imidlertid ikke ret længe, før vi gik i gang med at bygge, men først måtte vi gøre plads til huset ved at fælde alle de træer, der stod i vejen. Også det smukke blommetræ, da vi skulle bruge pladsen til byggematerialer. 1. juli startede jeg sammen med en af mine murermesterfars folk på fundamenterne, og vi flyttede ind i huset den 1. april Der var stadig en del at lave færdig, og haven var der slet ikke rørt ved. Forhaven mod vejen lå stadig hen - 12som en byggeplads. Så skete der det, at jeg blev sendt til Ålborg på uddannelse. Det var den 1. september. Jeg kom hjem igen midt i januar året efter, altså i 1958, og begyndte at arbejde på 5 6

4 den nye cementfabrik i Karlstrup. Til cement skal der bl.a. bruges ler, det hentede vi på en mark ved Ll. Skensved, og opgravningen fremdrog mange håndsten. Sådan nogle havde jeg brug for, da jeg ville lave naturstensmur på begge sider af den fremtidige terrasse samt nogle kummer på den ene side til blomster. Jeg fik lov at samle en bunke og fik dem kørt hjem af en vognmand, der kørte for fabrikken, mens Ritta kørte dem alle sammen ind på trillebør. Samtidig begyndte Huglet at bygge. Han lavede 1½ kælder under et ret stort hus, forstået på den måde, at han havde en normal kælder under hele huset og så en yderligere under halvdelen. Det medførte en bunke opgravet jord, og da han i modsætning til mig ikke kørte det bort, byggede han et bjerg op på sin grund. Nu skulle jeg så til at anlægge en terrasse men manglede jord. Den kunne jeg få hos Huglet, så jeg lavede en trillebro op til toppen af bjerget over hækken og hentede hen ved 300 trillebørfulde lerjord. Jeg havde selv afrømmet muld fra min udgravning. Jeg fik fyldt op til terrassen og til overgangen med den eksisterende græsplæne. Jeg lavede en skitse med højdekurver. Den ene del skulle være kælkebakke for Lars og havde et blidt fald, medens den anden var en djævlebakke. Stenene fra lerbruddet brugte jeg dels på siderne, dels til at lave 3 blomsterkummer. Jeg havde også fået renset stykket ud mod vejen for gamle byttematerialerester. Nu var der så klar til at blive plantet. Jeg havde meldt mig ind i Haveforeningen, hvilket medførte, at jeg kunne få en gratis planteplan. Der kom en havearkitekt herud for at se på forholdene, og han havde sendt en skitse til for- slag. Det valgte jeg at følge. Men så blev jeg sendt til en opstart i Belgien, kom hjem igen for så at blive sendt til Italien. Medens jeg tilbragte 4-5 måneder dernede, såede min svoger stykkerne mod vejen og vest for huset til med græs. Det næste år var jeg næsten ikke hjemme, men så sluttede rejselivet, og jeg fik tid til at gøre haven færdig. Jeg fulgte havearkitektens plan. Ved den indkørsel, vi havde lavet under byggearbejdet, skulle der stå rugosaroser, langs hækken mod vejen skulle der stå 3 syrener, midt på den nye plæne skulle der plantes et hjortetakstræ og en serbisk gran længere mod vesthækken, medens der vest for huset skulle plantes en Contoneaster Brændkær. Det blev alt sammen gjort og samtidig blev der, også efter planen, lavet et stort staudebed langs hækken mod vest, hvor naboen hed Willy Larsen. Og i hele skråningen fra terrassen til den gamle plæne blev der sået græs. For enden af indkørslen lavede jeg en sommerterrasse med 2 plankeværk, forskudt for hinanden, foran. Bagved lavede jeg en sandkasse med sider af gamle jernbanesveller til Lars samt, også efter haveplanen, et rosenbed. Så gik der 7-8 år, det plantede fik godt fat og voksede. Contoneaster Brændkæren fik om efterårene flotte, røde bær. Hvert forår kom der en flok sjakkere på træk, de slog sig ned i træet og ribbede på ingen tid alle bærrene. De tre syrener en dobbelt lyserød, en hvid og en lilla sprang smukt ud om foråret, og hjortetaktræet voksede op og fik en krone formet som katedralkuppel. Og så var der det første træ, der blev fældet. Det skyldtes to ting. For det første havde det en tilbøjelighed til at lade rødderne rage op over trætæppet, så det var svært at bruge plæneklipperen. Og Lars var blevet søspejder. Der var mange i troppen om den ene båd, de havde, så for at han skulle bevare interessen, købte jeg en juniorbåd til ham, en ældre træbåd der hade et par defekte borde. Dem skulle jeg skifte ud. Det var nemmest at lave det herhjemme, hvor det nødvendige værktøj var til stede, så efter fældningen blev båden løftet over hækken og stillet på plænen.efter 7 8

5 yderligere 7-8 år lavede vi igen om. Lars og jeg byggede en carport der, hvor der ellers var sommerterrasse, sandkasse og rosenbed. De to førstnævnte blev definitivt droppet, og roserne blev flyttet om i forhaven mod vejen. Så flyttede Lars i egen lejlighed. Hanne, som han kendte fra havnen, flyttede med, og sammen fik de inden længe to hunde, Riesenschnauzere. Når de besøgte os, var hundene vilde med at rumle rundt på græsplænen og pløje ind gennem stauderne. Så vi måtte sætte et trådhegn op, men vi lod en passage mod hækken være, så de kunne komme rundt om bedet. Vi satte også hønsenet i hækken omkring græsplænen og lavede et højere trådhegn fra hushjørnet og over til hækken mod vest. Dér opad plantede vi om sommeren ærteblomster. omvendt V og beklædt med stormasket trådnet, som vi brugte til stangbønner. Så fik Ritta besvær med at komme over hegnet ved staudebedet, når hun skulle holde det ved lige, så vi fjernede det, selv om Lars stadig havde hunde. Forinden havde vi plantet en tuja, der var blevet så stor, at hundene ikke kunne flytte den, så den blev stående. Igennem nogle år brugte vi den som juletræ, idet der blev ophængt juletræskæder på den. Derudover lavede vi to højbede hver 1,20 x 1,20 m. I dem planter Ritta hver sommer blomster af forskellig art. Resten af bedet skal udlægges som græsplæne, men det er ikke blevet til noget endnu. Forskellige ting er yderlig hændt gennem årene.omkring december 1985 var temperaturen ret høj, den stedsegrønne hæk mod vejen fik forårsfornemmelser og begyndte at skyde nye skud. Så kom der høj frost, og hele hækken gik ud. Den så faktisk flot ud, som var den støbt i bronze, men en vissen hæk er ikke lige Rittas stil, så en dag, jeg kom hjem fra arbejde, havde hun gravet det hele op. Så måtte jeg til at plante en ny, der nu efter mere end 20 år er lige så flot som den gamle. Æbletræet mod syd nærmest Huglet, et Cox Orange træ, gik pludselig ud, selv om det stod med nystartede æbler. På stedet stillede vi en kasse, som vi gemmer alt afklip i til kompost. Tujaen er fældet, og det samme er alle tre syrener samt den serbiske gran. Den blev meget høj, næsten 15 m og virkede for stor til grunden. Desuden fik vi lagt naturgas ind, og forsyningslinjen løb netop gennem dette område, så vi ville undgå eventuelle problemer med fremtidige rødder. Om der bliver flere ændringer er ikke til at sige. Så blev jeg pensioneret, fik god tid og gravede det meste af græsset væk mellem huset og vesthækken. Der lavede vi køkkenhave med persille, krydderurter og kartofler, der var dejlige, når nye kartofler var dyre i butikkerne. Endvidere lavede vi et stativ, formet som et 9 10

6 RUNDVISNING PÅ HVIDOVRE KIRKEGÅRD FORSTADSMUSEETS NYE HJEMMESIDE Poul Sverrild foretog rundvisning på Hvidovre Kirkegård torsdag den 20.maj 2010 og ca. 25 personer gik med rundt på kirkegården. Her hørte vi fortællingerne om forskellige Hvidovreborgere og deres gravsteder. Hvidovre Kirkegård er en skatkiste af historier, og udviklingen i den måde både beplantning og sten er brugt er gennem tiderne illustrerer skiftende traditioner og mode. 11 Siden årsskiftet er sammenlægningen af Brøndby Lokalarkiv og Historiens Hus Hvidovre til Forstadsmuseet efterhånden ved at have taget form. Som et helt konkret resultat af sammenlægningen har institutionen fået ny hjemmeside, nemlig Kommer man af vanen tro til at skrive ryger man direkte ind på den ny hjemmeside, ligesom at med tiden skal gå samme vej. Således er alt materiale fra det tidligere Avedøre-Selskabs hjemmeside, Historiens Hus Hvidovres hjemmeside og Brøndby Lokalarkivs hjemmeside samlet på én og samme hjemmesideadresse. Den ny hjemmeside er bygget op omkring de fire oprindelige ejerlav i de to kommuner Avedøre, 12 Brøndbyvester, Brøndbyøster og Hvidovre foruden Brøndby Strand. Brøndby Strand er sat på som selvstændigt område af historiske årsager, da det i sin tid blev udskilt fra Brøndbyvester Sogn. På den måde samler den ny hjemmeside det geografiske område, som Forstadsmuseet dækker, hvilket giver mulighed for at klikke sig ind på og dykke ned i områdernes historie. Det ny design med den rå beton i baggrunden og stregkoden med de tre postnumre foroven er med til at illustrere dels et af Forstadsmuseets primære arbejdsområder, nemlig forstadens modernistiske bygninger, dels det geografiske dækningsområde. Vi håber, I vil tage godt imod den ny hjemmeside. God fornøjelse!

7 til alle de 11 byggerier, som Svenn Eske Kristensen stod bag i de to kommuner. Det bliver en rejse i velfærdsdrømme, arkitektur og byggeteknik. Der bliver udbudt 70 pladser på bussen. Deltagelse i arrangementet koster 20,-. Til gengæld vil man modtage et gratis eksemplar af bogen, som ellers vil komme til at koste 100,-.Alle interesserede kan fra d. 20. september købe billetter til turen på, eller afhente dem på Alarmpladsen 3 i Hvidovre. Vi ved, der bliver rift om pladserne, så det er afgørende, at afhentede billetter bliver benyttet. ARKITEKTURENS DAG FREDAG D.1. OKTOBER Akademisk Arkitektforening har gennem en årrække stået for afviklingen af Arkitekturens Dag, hvor der hvert år sættes fokus på en stilart, en bygningstype eller en bebyggelsesform. I Brøndby og Hvidovre har vi aldrig deltaget i markeringen af arkitekturen, da det er blevet oplevet som noget, der var lidt irrelevant i vores 20. århundrede forstæder, hvor fokus har været mere på funktion end på form. Men her i 2010 har Arkitekturens Dag fokus på forstaden, og så må vi naturligvis være med. I samarbejde med planlægningsafdelingerne i både Hvidovre og Brøndby Kommune står Forstadsmuseet for markeringen i Hvidovre og Brøndby. Den største satsning er en udgivelse af en flot lille bog om arkitekt Svenn Eske Kristensens byggerier i de to kommuner. Den bliver udgivet af Forstadsmuseet den 1. oktober og bliver solgt fra blandt andet Alarmpladsen 3 i Hvidovre og Korsdalsvej 136 i Brøndby. På arkitekturens dag bliver der også arrangeren bustur rundt 13 I forbindelse med Forstadsmuseets ny hjemmeside vil der blive oprettet et særligt elektronisk nyhedsbrev, som man vil kunne tilmelde sig via hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil fortælle om Forstadsmuseets seneste arbejde og kommende arrangementer og vil udkomme mindst seks gange om året. Man kan allerede nu tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til Skriv "Tilmeld nyhedsbrev" i emnefeltet. Så vil du komme med på listen over modtagere af nyhedsbrevet og få det tilsendt pr. mail, hver gang vi udsender et nyt nyhedsbrev. Cirkusmuseet har ligeledes gennem længere tid med stor succes haft et nyhedsbrev, der fortæller om museets arrangementer. Dette nyhedsbrev kan man tilmelde sig på Cirkusmuseets hjemmeside. 14 ELEKTRONISK NYHEDSBREV

8 ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING I weekenden den april 2010 var 3 repræsentanter fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på kursus og årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening. (DLF). Temaet var Danmark under 1. verdenskrig. Et emne der i høj grad er forsømt, fordi 2. verdenskrig kom til at fylde mere. 1. verdenskrig dannede et nyt samfundsmønster og årsmødet satte fokus på, lokal samfundenes rolle og spørgsmål om, hvad foregik der på det civile plan? Vi blev igennem flere meget inspirerende foredrag opmærksomme på muligheder indenfor eget virke. Hvorledes man på lokalt hold forsøgte at gennemføre de nye sociale forhold for kommunens befolkning. Kommunerne fik deres første udvidede rolle og vi opfordres til at gå hjem og arbejde med emnet. Fordi fra den ene dag til den anden blev der foretaget landbrugsindgreb, forsyningspolitiske indgreb, socialpolitiske hjælpeforanstaltninger (eks. 3.1 Lov af 22.december 1915 om kommunale foranstaltninger i anledning af dyrtiden gav kommunerne ret til at yde op til 8,50 kr. enten i direkte pengehjælp eller ved naturalier.) Boligpolitiske indgreb og rationering. Foredragsholder Erik Helmer Pedersen koordinerer samarbejdet på tværs af de lokale foreninger/selskaber i landet. Målet er et hæfte ca. 150 sider med præsentation fra forskellige lokale befolkninger. Har I nogle billeder eller papirer fra den tid er vi i bestyrelsen for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab meget interesseret i at låne det, også beretninger om normer og sædvaner fra den tid har interesse. 15 Fordi Sønderjylland var mere involveret i krigen end det øvrige land, var der indlagt en tur til Genforenings- og grænsemuseet i Christiansfeld. Billedet på væggen af Chr.X er syet i fladsting, de 2 andre er Vagn og Ole. Ole og Vagn udveksler tanker om mødets tema og hvad deraf følger. Det er tilsyneladende en alvorlig sag 16

9 EN VÅD, MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER MEDLEMS- ARRANGEMENTER Tirsdag den 14. september kl ca besøger vi Pumpestationen ved Lammefjorden, kører en tur langs Lammefjorden og slutter af med besøg på Malergården, hvor vi hører om den kunstneriske og ekcentriske Swanefamilie. På Malergården starter vi med en let frokost, hvor man selv betaler for drikkevarer. Dernæst en guidet rundvisning. Vi starter fra Rytterskolen kl Billetter koster kr. 250 og kan bestilles hos Jette Randal-Lund, tlf eller Ejvind Jensen, tlf Max 50 deltagere. Mandag den 25. oktober kl Lille Friheden fortæller leder af Forstadsmuseet, Poul Sverrild, om sidste nyt fra det lokalhistoriske område. Mandag den 22. november Lille Friheden Kl. vil den kendte fortæller Allan Mylius Thomsen fortælle om historisk udvikling og om spændende steder i vores nabobydel Valby. Den 1. juni 2010 blev en meget regnfuld dag. En bådfuld Hvidovreborgere var på tur til søfortet Trekroner i Københavns havn. Guidet af Tom Wismann, der i forlængelse af sit tidligere foredrag, i Lille Friheden, bl.a. fortalte om, hvordan han som dreng sammen med andre drenge sejlede ud i en lille båd og legede røvere og soldater på det gamle fort, som dengang blev brugt til alt mulig affald. Trods den voldsomme regn kunne vi dog se, at en større oprydning er foretaget og bygningerne er under fortsat restaurering. Turen kan anbefales da området er et spændende historisk sted. OBS Tilmelding er nødvendig til arrangementerne. Tilmelding til de to foredrag skal ske på selskabets automatiske telefonsvarer senest søndag, inden arrangementet finder sted. Læs mere om Trekroner på

10 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010 Formand Ole Asbjørn Petersen Grenhusene 53 tlf Næstformand Benny Riisager Østre Kvartergade 11.st.tv. tlf Kasserer Ejvind Jensen Paris Boulevard 22 tlf mail: Bestyrelsesmedlem Vagn Bacher Hvidovregade 31B,1.tv tlf Bestyrelsesmedlem Jette Randal-Lund Østre Kvartergade 9 st.th tlf KB-medl. Allan Fredskov Svendebjergvej 1A,1.mf. tlf KB-medl. Nina Thøgersen Berners Vænge 32, st.tv tlf suppl. Lars Bo Henriksen Hvidovrevej 402 tlf e 2.suppl. Birte Gerdes Strandmarksvej 46, 2.th Hvidovre Revisor Hubert Steffensen Hesselbjergvej Revisorsuppleant Inge Larsen Berners Vænge 7. 2.tv. tlf Forretningsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager, Ejvind Jensen Arrangementsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Vagn Bacher, Ejvind Jensen, Knud Nygård Jensen, Birgit Møller Kristensen. Avedøreudvalg: Knud Nygård Jensen, Johannes Hansen,Kaj Nilsson, Søren Østergård, Henning Humle, Ole Asbjørn Petersen, Jette Randal Lund. PR.og hjemmesiden: Benny Riisager, Ole Asbjørn Petersen, Jørgen Salhauge. Lokalhistorisk/kulturistudvalg: Benny Riisager, Jette Randal-Lund, Birte Gerdes Bladredaktion : Poul Sverrild, Ole Asbjørn Petersen, Jørgen Salhauge, Jette Randal Lund og Lisbeth Hollensen Udviklingsudvalg: Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager. Poul Sverrild 19 NY HJEMMESIDE TIL HLS I IT tidsalderen har det jo længe været almindeligt at firmaer, foreninger og privatpersoner har oprettet deres egne hjemmesider. Det gælder også vores forening, der på mere eller mindre privat basis har haft en sådan side. Hjemmesiden blev først i dette år med meget kort varsel lukket, på baggrund af en TDC beslutning om at lukke private sider, som ikke havde eget domæne. Det er derfor umiddelbart slut med HLS hjemmeside. Imidlertid har et af vore nye medlemmer Jørgen Salhauge, som kommer fra det tidligere Avedøre-selskab, tilbudt at genoprette og udbygge en ny hjemmeside, indtil videre baseret på det tidligere fundament. Bestyrelsen har besluttet at oprette et selvstændigt domæne med adgang til et web-hotel. Domænet har fået navnet med tilknyttede adresser. HLS får således mulighed for fortsat at fremstå på Internettet med løbende informationer om arrangementer, udgivelser og andet relevant stof. Samt også at vise ansigt udadtil i den globaliserede verden. Vi håber at vore medlemmer vil tage godt imod dette tiltag, og samtidigt komme med forslag til yderligere indhold på hjemmesiden. 20 ISSN

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008 Københavns Befæstningsdag Søndag den 28. september 2008 2008 Københavns befæstningsdag søndag den 28. september 2008 Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag den 28. september For godt 200 år siden

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE ' HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE useet Historiens Huse/ Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 28. årgang-nr. 1-2010 INDHOLD Nyt fra Formanden s. 3 NYT FRA FORMANDEN Hyggelige timer i Rytterskolen

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet.

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet. Ludvigsgave - Friisenfeldt Folkehold, daglejere og løsarbejdere foreviget i fotos Beretning ved Vera Wöhliche, datter af Hans og Jelva Wöhliche karl og malkepige Hans og Jelva Wöhliche flyttede i 1947

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Sommerlejrtillæg 2012

Sommerlejrtillæg 2012 Sommerlejrtillæg 2012 Spejdernes lejr 2012 Rejsen derover Side 1 Lejrpladsens opbygning Side 2-3 Åbningsceremonien Side 4 Lejrstemning Side 5-8 Bygningsværker på lejren Side 9 Troppen i havkajak Side 10

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Annoncer E-avis Menu Finn Hansen i kontrolrummet i sit observatorum. Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Finn og Birgit Hansen fra Kirke Hyllinge kan slet ikke få nok af astronomien. Derfor

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere