MUSE UM Skive. MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSE UM Skive. MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard"

Transkript

1 MUSE UM Skive MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard Multimediedesigner, 1. Semester Vejledere: Mariann Platen Daugaard og Niels Østergaard 24. oktober 2014 MUSE UM Skive 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori:... 4 Metode:... 5 Problemformulering... 6 Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted?... 7 Hvilke segmenteringsparametre udover alder er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen?... 9 Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? Kilde- og litteraturliste Bilag 1: Evaluering, Deni Bilag 2: Evaluering, Laura Bilag 3: Evaluering, Anna Bilag 4: Evaluering, Hanne MUSE UM Skive 2

3 Indledning På baggrund af kulturstyrelsens kritik af Skive Museum i 2005 igangsættes en proces hvor der tages stilling til organisationsformen, til branding og til kritikken i forbindelse med museets fysiske forhold. Vi vil forholde os til hvilken forundersøgelse MUSE UM bør foretage inden de fortsætter processen med implementering af visionen og byggeprocessen. MUSE UM Skive 3

4 Teori: Vores teori er at forandringen er en politisk bestemt beslutning og for at have en bedre sikkerhed for et godt resultat samt argumentation i forhold til virksomhed intern og det omkringliggende samfund (skatteborgere) bør man foretage en grundig forundersøgelse. MUSE UM Skive 4

5 Metode: Vi vil tage udgangspunkt i godt gennemarbejde teorier som kan understøtte de enkelte dele af vores problemformulering. Som primær kilde vil vi bruge MUSE UMs udviklede manifest samt byggeprospekt og finde sekundær kilder som kunne understøtte eller modsige disse. MUSE UM Skive 5

6 Problemformulering I 2005 udtalte kulturstyrelsen kritik af Skive Museum og Skive Kunstmuseums utilstrækkelige pladsforhold, og gav museet besked om at gøre noget ved det. I 2011 vælger man at ændre organisationsform fra en koncernmodel til en matrix organisation. I 2012 besluttes det at omdanne Skive Museum og Skive Kunstmuseum til et hybridt udstillingssted, under navnet Krydsfelt Skive. - skrevet af alle n Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted? n Målgruppe: Hvilke segmenteringsparametre, udover alder, er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen? n Strategi: Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? n Kommunikation: Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? n Kommunikation: Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? MUSE UM Skive 6

7 Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted? - skrevet af Hanne Teglgaard I 2011 blev Museum Salling omorganiseret fra en koncernmodel, hvor museerne var enkeltstående enheder, med egen økonomi og leder til en matrixorganisation på baggrund af en politisk beslutning. 1 MUSE UM har en organisatorisk opbygning som følgende: 2 MUSE UM er en virksomhed, der anvender matrixorganisationen i forbindelse med forskellige fagområder som ærkæologi, naturhistorie og kunsthistorie. 3 De enkelte afdelinger samlet under fagsområder eller udstillingssteder. 1 Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, , side 9, afsnit 3.1. Internetadresse: 2 Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, , side 11, afsnit 3.1.3: Organisationsdiagram. Internetadresse: se note 1. 3 Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm-Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka, side 291 MUSE UM Skive 7

8 At sikre tværfaglighed er en af fordelene ved matrixorganisationen, som det ses i ovenstående figur 4, også de andre omtalte fordele, som at skabe et godt samarbejde på tværs af faglighed, fremme udvikling og tværfaglig projekter (udstillinger) er væsentligt i MUSE UMs hybride museum, således at man udnytter udveksling af viden, og kan bruge forskellige fagområder i formidlingen af et emne på en udstilling. Flere af ulemperne nævnt i figuren, såsom konflikter på ledelsesplan, har man forsøgt at undgå, ved at have en overordnet direktør, således at der ikke er flere overordnede. Da organisationen også har fælles økonomi, vil koordineringen af ressourcer blive varetaget af administrationen, der kan opstå konflikter blandt de enkelte afdelinger omkring fordelingen, af eksempelvis tildeling af midler. 4 Figur 8.32: Fordele og ulemper ved matrixorganisatinen. Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm- Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka, side 292. MUSE UM Skive 8

9 Hvilke segmenteringsparametre udover alder er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen? - skrevet af Anna Nikolaevna Jensen Allokering af målgrupper er det vigtigste trin i en organisationsstrategi. For at definere en målgruppe bruger vi konkrete parametre, som karakteriserer mennesker ud fra forskellige positioner. Vi har foretaget en analyse, ved hjælp af nedenstående tabel: 5 Objektive kriterier Lav påvirkningsgrad (fysiske attributter) Subjektive kriterier Høj påvirkningsgrad (adfærdssige attributter) Geografi Demografi Adfærd Psykografi Land Landsdel By Landzone Byzone Bystørrelse Tæthed Klima Alder Køn Civilstand Familie Indkomst Uddannelse Boligforhold Religion Sprog Etnisk oprindelse Adfærd Motiv Interesse Attitude Informationssøgning Frekvens Forbrugssituation Loyalitetsstatus Brugerstatus Brugeromfang Livsstil Holdninger fx til arbejde, hjem, familie kultur eller politik. Socialklasse Personlighed Når vi snakker om MUSE UM, skal vi fremhæve, at andre segmenteringsparametrene, 5 Tabel 1, Målgruppespecificering, Anne Mette Busch, Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag, side 202. MUSE UM Skive 9

10 udover alder, er det relevant at gennemgå alle de parametre, der findes i tabellen, da hver enkel af overstående kriterier, er vigtige karakteristika, som kan hjælpe os med at fastlægge vores målgruppe. Geografisk fokuseres der på, hvor målgruppen opholder sig. Relevant i forhold til MUSE UM i det geografiske parameter, kan man fremhæve kriterier som land, landsdel og by. I forbindelse med MUSE UM, skal det understreges, at målgruppen opholder sig først og fremmest i Danmark, på Jylland, i Skive. Der kan tiltrækkes folk fra de andre regioner, for eksempel turister, eller folk med interesse indenfor kunst og kultur. Primært er det folk fra de nærliggende områder. Det er denne del af befolkning af landet, der først og fremmest skal betragtes som vores målgruppe. I det demografiske parameter, ud over alder, kan man fremhæve vigtige kriterier, som civilstand, familie, indkomst, uddannelse og sprog. I forbindelse med Skive Museum, er civilstand en vigtig karakteristika. Har man familie og børn, kan man have interesse i at bruge tid sammen på et hyggeligt sted, som for eksempel hvile sted, som Skive Museum vil arrangere, eller de kan tiltrækkes på Muse um med læremæssige formål. Indkomst spiller også en vigtig rolle. Folk, der hører til målgruppen, skal have mulighed for, ikke kun at tilfredsstille sine basale behov, men også at skulle have tid og råd, til at besøge steder som Krydsfelt Skive. Uddannelsesniveau afspejler på behovet for selvudvikling. Således kan vi konkludere, at målgruppen af Skive Mus eum består af folk med mellem eller høj uddannelsesniveau, da det er dem, der hovedsageligt betragter selvudvikling, som et af sit mål. Med hensyn til sproget, er det indlysende at folk, som målgruppen består af, skulle have dansk som modersmål. Indenfor de subjektive kriterier, såsom adfærd og psykografi, er andre karakteristika, som motiv, interesse, attitude, informationssøgning, relevante til adfærd. Kriterier som, livsstil, holdninger (hjem, familie, kultur) og personlighed er relevante til psykografi. I forhold til de subjektive kriterier, kan fremhæves, at hver enkel persons adfærd kan MUSE UM Skive 10

11 karakterisere én som et medlem af målgruppen. For eksempel, kan følgende adfærdsmæssige træk fremhæves: selskabelighed, interesse, mobilitet. Motivmæssige træk, som nysgerrighed, interesse i kultur og ny teknologi, selvudvikling og underholdning. Under de psykografiske kriterier, skal det først og fremmest understreges, at livstil, holdninger og personlighed, spiller en vigtig rolle, i at definerer én, som medlem af målgruppen. Dvs. tilhørsforhold til en målgruppe kan være begrundet i tilgængelighed af bestemte karakteristika, som for eksempel et ønske om viden, selvudvikling, selskabelighed, fleksibilitet, mobilitet og lignende. For at specificere målgruppen kan "Minerva Modellen" bruges. Figur 1. 6 Begrundelsen for at bruge denne model, er at segmenterne, som modellen består af, er så brede, at det kan dække alle de potentielle besøgende. På grundlag af Minerva Modellen, kan det ses at Skive Museums målgruppe befinder sig i det grønne og blå segment. 6 Figur 62: Minervamodellen, Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag, side 208. MUSE UM Skive 11

12 Det blå segment er den del af befolkningen, som antages at være moderne og materialistiske. Medlemmer af målgruppen der findes i blå segment, og har følgende træk som individualisme, vækst, prestige, indflydelse, synlig succes, refleksivitet og rationalitet, kan tiltrækkes til at bruge faciliteter, af både kulturhuset og udstillingshuset, for at opnå mål af selvudvikling, forlystelses mål, tilfredsstille sin interesse til den moderne teknologi. Det grønne segment regner man for at være moderne og idealistisk. Medlemmer af målgruppen, der findes i grønne segment og har følgende træk som familieliv, forfremmelse, faglig anerkendelse, dannelse, og oplevelse gennem bevidstheden. De, som regel føler sig bedre stillet end det omgivende samfund, interesserer sig i kultur, skønlitteratur, naturoplevelse. Således kan vi konkludere, at dette segment også tiltrækker til at bruge faciliteter af kulturhuset og udstillingshuset. Derudover kan der findes en del af målgruppen, som tilhører det grå segment. I det grå segment finder man typisk den del af befolkningen, som ikke endnu har besluttet sig, eller kan beslutte sig for, hvor de ønsker at befinde sig i samfundet. Vi kan betragte børn og de unge for at være i det grå segment. Det er dem, der vil blive tiltrukket af faciliteter, som legeplads, cafe og lignende. Således blev Skive Museums målgruppe allokeret og overvejet ud fra forskellige positioner. Det er indlysende at målgruppen er blevet bredere og omfatter personer med forskellige holdninger og mål. MUSE UM Skive 12

13 Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? - skrevet af Deni Bertovic Muserum Krydsfelt Skive har forventninger om at få op til besøgende årligt. Her vil vi finde ud af hvordan vi kan få flere besøgende ind på museet, hvor vi samtidig skal have fat i den yngre del af befolkningen, da alle museer er interesseret i at få flere unge besøgende. Her kommer Muserum Krydsfelt Skive med deres matrix-organisation, en organisation, som én enhed med et budget, muliggør udnyttelse af ressourcer på tværs af organisationen. Da museets mål er at få flere unge besøgende, så ved vi, at de sociale medier er vejen frem. Den måde, som man bedst kommunikerer med unge på i dag, er via Facebook. Facebook er blevet den primære kommunikationsplatform, ikke kun blandt unge, folk op til 60 års alderen er på Facebook. Facebook er den mest praktiske måde at organisere og sprede informationer i sine sociale netværk. Størstedelen af ens tidsforbrug på internettet forgår på andre hjemmesider end virksomhedernes, og her er det igen de sociale medier, som Facebook. Har man en virksomhed på de sociale medier, har man gode muligheder for at få dem til at være med til at sprede firmaets budskab, ved at de går ind og deler firmaets opslag eller noget andet, som er relevant. Her er blot nogle eksempler på emner, som man kan bruge Facebook til: Markedsføring Nem og hurtig kontakt til dine kunder Øget salg eller interesse Kundeservice MUSE UM Skive 13

14 Feedback fra kunderne, og her vil man også kunne få eventuelle ideer til forbedring af produktet, service, eller noget helt tredje. Derfor vil vi foretrække at bruge Facebook, da det er mest udbredt, og det er her, de fleste navigerer rundt, og derfor er det nemmest og hurtigst at komme ud til kunden på. Man kan lave annoncer på Facebook, hvor man kan specificere sin annonce, ved at gå efter en bestemt målgruppe, vælge hvilken del af landet man vil henvende sig til, alder, uddannelse mm. Her vil man skulle betale Facebook, for hvert klik, en besøgende klikker på annoncen. 7 Når en bruger slår noget op på sin profil, vil alle vennerne på vedkommendes venneliste, være i stand til at se, hvad vedkommende har lavet. I vores tilfælde, kan vi sige, at en bruger er blevet medlem af vores gruppe, lavet opslag og delt nyheden med andre på sin venneliste, tjekket ind som besøgende i museet, og her vil alle ens venner se ens aktivitet, og sådan kan de også dele det videre med deres venner og bekendte. Sådan kan virksomheden lave en rigtig god og billig markedsføring, som vil blive delt mellem mange, og det vil cirkulere videre rundt, og så kan det gå rigtigt stærkt med at komme ud til mange på kort tid. Det er også vigtigt, at man udfylder så meget som muligt på sin Facecook-side; firmabeskrivelse, formål, åbningstider og kontaktinformation. Det er også vigtigt at man holder alt opdateret, for folk gider ikke at navigere ind på en side, hvor man ikke er up to date. Siden skal være imødekommende, med cover billede, en klar tekst på siden, hvor man giver klart udtryk for, hvem man er, og hvad formålet med siden er. Hvis man har et kommende spændende event, så kan man involvere alle ens medlemmer, så de også er aktive, hvor de for eksempel, kan deltage i en debat, konkurrence, eller lignende, og sådan vil der også være en større mulighed for at flere bliver inviteret med ind, hvis der kører debatter, konkurrencer eller andet spændende. 7 MUSE UM Skive 14

15 På den måde, kan de tilfældige besøgende, som er inde og kigge på siden, se, at siden er meget aktiv, der sker en del spændende på siden, så vil man forøge muligheden for at få flere kunder på den måde. Ansorffs vækstmatrice Da vi er interesserede i vækst, og vil nå ud til en bredere målgruppe, har vi derfor valgt en vækststrategi, som giver os indblik i, hvordan man opnår vækst i museet, og hvordan man skaber vækst ved hjælp af markedsføring. Ansoffs vækstmatrix Produkter Nuværende Nye Markeder Nuværende markeder Markedspenetrering Produktudvikling Nye markeder Markedsudvikling Diversifikation Fig Ansoffs vækstmatrix - Kapitel 10 - Strategi og strategiprocesser Eksisterende marked - udvidelse af markedet til nye kundesegmenter Mange unge finder museer kedelige, da de fleste tror, at museer ikke har noget at tilbyde de unge. Her vil man som virksomhed benytte det samme produkt, som man hidtil har haft, men man vil skulle tilpasse det, så det kommer til at opfylde det nye kundesegments ønsker og interesser. For at ramme de unge, skal man være målrettet og direkte med sin kommunikation. De unge gider heller ikke betale for at komme ind og se noget, som de finder uinteressant. Derfor vil det være en god idé, at lave nogle arrangementer, som de unge besøgende ville have interesse for, og sørge for gratis entre eksempelvis en gang om MUSE UM Skive 15

16 ugen. Og med et hybridmuseum, med cafe og andre spændende faciliteter. Her har det vist sig at det har hjulpet gevaldigt med at lokke de unge besøgende. 8 Nye produkter Da man vil gå efter at udvide vores kundesegment, kommer vi ind på noget produktudvikling. Det vil være Kulturhuset, en legeplads for børnene, en cafe, og et bageri. Man vil kunne tage hele familien med på museet, da der er lavet en stor og spændende legeplads, hvor børnene kan lave nogle aktiviteter og have det sjovt. Man har mulighed for at komme på cafe om aftenen og nyde en kop kaffe med nogle venner. For det er det, de unge vil have, det at kunne være i hinandens selskab, så der er god mulighed for at få nogle yngre besøgende, da man også vil have mulighed for at komme ind om aftenen. Der er ikke nogle cafeer, som har åbent om aftenen, og her vil man have åbent til om aftenen, så det vil lokke folk til. Nye markeder Muserum Krydsfelt Skive er som det første i Danmark 9, det man kalder for et hybridmuseum, hvilket vil sige, at det viser arkæologi, kunst, historie og natur samlet i én bygning, og man vil kunne tiltrække nye besøgende fra større geografiske områder. Museum Salling skal være en af landets fremmeste kulturinstitutioner, som på unik vis arbejder med natur-, kultur- og kunsthistorien. Muserum Krydsfelt Skive Diversifikation - Horisontal diversifikationsstrategi Vi har placeret Muserum Krydsfelt Skive i denne strategi. Her kommer Muserum Krydsfelt Skive med deres nye produkt, som er deres hybridmuseum, med mange nye faciliteter, egnet til folk i alle aldre. Det vil sige, at vi går efter at beholde vores nuværende målgruppe, og 8 9 Muserums byggeprospekt, side 5 MUSE UM Skive 16

17 samtidig går vi efter at få den nye målgruppe med, sådan at vi får de unge mennesker med. Her appellerer vi til gruppen med vores nye produkter, hvor Kulturhuset er en del af disse produkter, som blandt andet indeholder en cafe og et bageri. Cafe og bageri er blot nogle af de få ting, som er noget helt nyt, og det vil derfor passe godt sammen til både den gamle og nye målgruppe, da mange tager på cafe med vennerne og nyder en kop kaffe eller øl, og dermed vil man kunne samtidig få mulighed for at udforske Muserum Krydsfelt Skive efterfølgende. MUSE UM Skive 17

18 Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? - skrevet af Hanne Teglgaard I forlængelse af kommunesammenlægningen i 2007 til den nuværende Skive Kommune, blev flere mindre museer sammenlagt til Museum Salling. Flere markedsføringseksperter anerkender, at i sådan et tilfælde, kan det være en god ide at ændre sit navn/brand, hvis ændringen bedre repræsenterer den nye vision. Et visionært navn kan hjælpe virksomheden med at skille sig ud i et overfyldt marked. Et svagt navn kan omvendt let gøre virksomheden usynlig, og kan begrænse mulighederne for vækst. 10 Det kan være en god ide at skifte navn, hvis navnet ligger tæt op ad konkurrenters, eller navnet ikke beskriver, hvilket produkt virksomheden tilbyder. 11 I 2012 påbegyndte museet en branding- og visionsproces, der blev implementeret i I den forbindelse blev Museum Salling til MUSE UM. I forbindelse med visionsprocessen, blev de forskellige museumsenheder navngivet efter ønsket om igennem dette at synliggøre hvad stedet indeholder: Fur Museum blev til Fur Fossiler år, det naturhistoriske museum, og parken bag blev til Geopark Danmark, Gammelhavn på Fur til Den tilsandede havn på Fur, Det lille land blev til Fisker-bondens gård på Fur, Sallingsund og Omegns Museum blev til Glyngøre Kulturstation, Spøttrup Borg blev til Spøttrup Middelalderborg, samt Skive Museum og Skive Kunstmuseum der blev til Krydsfelt Skive. 12 Men har navneskiftet givet mulighed for en bedre kommunikation? 10 Ceative brand development: When to change your brand name. Udgivet af Marketingmo. Internetadresse: - afsnit Changing Your Business Name. Udgivet af Entrepreneur. Internetadresse: - afsnit MUSE UMs manifest, side 7 MUSE UM Skive 18

19 Med valget af Bruno Ingemanns: Den nye bollemodel 13 tages der udgangspunkt i, at både afsender og modtager er aktive i kommunikationen, og at de seks boller påvirker hinanden. 14 (afsender) (k-miljø og medie) (indhold) (målgruppe) MUSE UM vil gennem al kommunikation, hvori navnet på det enkelte udstillingssted fremgår med et navneskifte at forsøge at skabe billeder og en forventning hos de potentielle besøgende til indholdet af det enkelte udstillingssted, disse forventninger skal (formål) således skabe nysgerrighed, så man gerne vil besøge udstillingsstedet. Hvis de potentielle besøgende forstår den samme kode som MUSE UM, i dette tilfælde sproget, vil det give de billeder som man ønsker, men vil alle forstå et navn som Geopark 13 Figur 18: Bruno Ingemanns Den nye bollemodel. Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i multimediedesign, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag 14 Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i multimediedesign, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag, side 126: Den nye bollemodel. MUSE UM Skive 19

20 Danmark, således at de billeder og forventninger, som navnet skaber svarer til det indhold og den oplevelse, som du vil få på det naturhistoriske museum på Fur? Det kan være svært at implementere et navneskifte, da sproget er under konstant forandring, og målgruppen er bred; alle potentielle besøgende, således sigter navnet ikke mod et bestemt segment, som aldersgruppe eller social status. Ved vores besøg på museet, fredag den 10. oktober 2014, gav museumschef Jan Tapdrup udtryk for, at nogle navne har været svære at implementere, bl.a. er navnet Den tilsandede havn på Fur ikke slået igennem, og på museets egen hjemmeside, er både dette navn samt Fisker-bondens gård på Fur ikke ændret, men er betegnet under de tidligere navne: Gammelhavn og Det lille land, dette kan skyldes, at der har været modstand i lokalområdet mod navneskiftene. 15 Men måske kan det også skyldes, at indholdet her rammer forbi modtagerne, som måske allerede kender stedet/oplevelsen, og således allerede associerer det gamle navn med dette. Overordnet er navneskiftet en god idé, ifølge markedsføringseksperterne, da de nye navne er mere beskrivende overfor produktets indhold, det er dog vigtigt, at legen med ord også vækker genklang hos målgruppen, det nære samfund og virksomheden, for at det kan lykkes med et godt navneskift. The sweetest word in the brand universe is your brand s name. Bill Schley & Carl Nichols, Jr. i bogen: Why Johnny Can t Brand 15 MUSE UM Skive 20

21 Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? - skrevet af Laura Munk Jensen MUSE UM har et mål om at lave tilbygninger på i alt m 2, som vil koste dem 107 millioner kroner. Indtil videre har de skaffet 40 millioner, 20 mio. fra Spar Vest Fonden, samt 20 mio. fra Skive Kommune. 16 De mangler altså at skaffe 67 millioner kroner, for at kunne få skudt projektet i gang, og dertil har de brug for hjælp fra investorer. Som projektleder, bør man gøre sig nogle overvejelser, for at finde frem til, hvem de mest relevante interessenter er. Figuren nedenunder illustrerer nogle af de punkter, som man kan tage stilling til, for at finde de rigtige investorer/interessenter. 16 MUSE UM krydsfelt skive bygnings prospekt side 1. MUSE UM Skive 21

22 17 Det vil først og fremmest være vigtigt for MUSE UM, at sætte sig ind i modellens fire punkter. Hvem er interessenterne? De to første punkter, er meget relevante at gå i dybden med for en virksomhed, når de ønsker at lave et nyt projekt, og gerne vil have positive interessenter. MUSE UM skal finde ud af, hvem der har fordel af projektet, og hvem der eventuelt kan skades af det, så de kan gå begge parter i møde. Det er også vigtigt at få det formelle på plads, altså, hvem der skal give accepten for projektet. Deriblandt ligger det offentlige, de skal eksempelvis give MUSE UM byggetilladelser. Hvilken indstilling har de? Under det punkt, er det vigtig for MUSE UM at gøre op med sig selv, hvad de vil give sine investorer igen, eksempelvis belønning, magt eller status. Og derfra kan man så finde ud af, hvad de enkelte interessenter/investorer forventer at få ud af deres indsats. Målkonflikter hos de forskellige grupper: Det er et punkt, som MUSE UM skal sætte sig ind i, for at kunne forbygge eventuelle konflikter mellem de forskellige interessenter. Ressourcer: Ressourcer er et punkt man går igennem, for at finde ud af, hvad den enkelte interessent/investorer kan tilbyde med, sådan rent økonomisk. I MUSE UMs tilfælde vil man skulle undersøge punktet bidrag til finansiering, da det er det, som MUSE UM søger hos deres interessenter, en form for økonomisk bidrag, så de kan få stablet deres projekt til 107 millioner på benene. Grunden til, at det er en god ide at gå igennem interessentanalysen, inden man påbegynder sit projekt, er at man på den måde kan mindske risikoen for konflikter hos interessenterne/investorerne 18. Der findes både positive og negative interessenter, det er vigtigt at man tager hensyn til dem alle. Man skal ikke ignorere de negative, hvis man i stedet kender deres holdninger, samt svage punkter, kan man måske få rykket den holdning, og måske få dem ændret til en positiv interessent Side 433, Figur 12.5 Interessentanalysens indhold. Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm- Henningsen. Organisationen. 5 udgave. Trojka 18 side 433. Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm-Henningsen. Organisationen, 5 udgave. Trojka 19 MUSE UM Skive 22

23 20 For at kunne indkredse sin målgruppe inden for interessenter, kan MUSE UM dykke ned i modellen oversigt over et projekts interessenter. På den måde, kan de finde frem til både positive og negative, relevante og irrelevante interessenter. Den indre kerne, som hedder kerneinteressenter, er den kreds man helst vil please, det er medarbejdere, ledelse, projektledere osv. Opbakning og støtte fra de personer er enorm vigtig. Har du ikke opbakning fra eksempelvis ledelsen eller dine medarbejdere, er den heller ikke let at få fra de to andre kredse. Kreds nummer to hedder nære eller primære interessenter, deriblandt ligger kunder, leverandører, konkurrenter, samarbejdspartnere osv. Det er vigtigt for MUSE UM 20 side 434, figur Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm-Henningsen. Organisationen, 5 udgave. Trojka MUSE UM Skive 23

24 at finde ud af, hvem der er hvad, eksempelvis hvem ens kunder er, og i det her tilfælde er det jo besøgende. Det er vigtigt at pointere, at de enkelte hele tiden kan ændre sig, eksempelvis vil deres leverandører ændre sig, når de i deres nye projekt har planer om at åbne en cafe, så vil de altså få leverandører til cafeen, hvor de før måske havde leverandører til eksempelvis deres arbejdstøj. Deres samarbejdspartnere er eksempelvis andre museer, som de indgår et samarbejde med, eller deres kunstnere. Så denne gruppe er også vigtig at have støtte og opbakning fra, for MUSE UM, da de alle sammen på hver deres måde er med til at få museet til at køre rundt. Den yderste gruppe, kaldet perifere eller sekundere interessenter, er den gruppe man tilser til sidst. Eksempelvis er det for MUSE UM, en god ide at please pengeinstitutter, da det er dem, der kan udstede lån. Det er altså vigtigt for ethvert nyt projekt at have styr på sine interessenter, også som nævnt tidligere, kan man undgå/imødekomme konflikter. MUSE UM Skive 24

25 Kilde- og litteraturliste 1. MUSE UMs Byggeprospekt 2. MUSE UMs Manifest 3. Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm-Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka 5. Anne Mette Busch, Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag MUSE UM Skive 25

26 Bilag 1: Evaluering, Deni Den første dag gik med at få vores problemformulering på plads. Sidst på dagen, var vi alle med til at snakke om hvem der skulle tage hvad, og her blev opgaverne delt ud. Det har været godt at komme i en gruppe, hvor alle har nogle forskellige kompetencer. Det har været med til at sørge for at man kommunikererede godt sammen undervejs opgaverne og hjalp hinanden, hver gang der var brug for det. Samtidig mener jeg, at vi skulle have været bedre til at søge hjælp hos vejledereden, i stedet for at kun have fokuseret på at løse det sammen som en gruppe, her endte det i visse tilfælde, at vi snakkede sammen i gruppen, og gik videre, hvor vi måske skulle have fået hjælp hos vejlederen. Jeg har i hvert fald lært, at det er meget vigtigt, at man finder vejlederen, hver gang man er i tvivl om det mindste, i stedet for at man prøver at løse det selv igen og igen, og så risikere at blive mere stresset end nødvendigt. Generelt set, har det været en rigtig fin gruppe, her har vi været gode til at diskutere hinandens spørgsmål og problemer. Vi har været gode til at hjælpe hinanden, hver gang man stødte på problemer. Vores problem har været, at vi delte de enkelte spørgsmål ud, og så havde man ikke det samlede oversigt over de enkelte ting, og det er selvfølgelig et problem. Det er en ting, som jeg tager videre med mig. MUSE UM Skive 26

27 Bilag 2: Evaluering, Laura Jeg kom først tirsdag da jeg var syg mandag, og gruppen var rigtig god til at få mig med ind i opgaven. Vi har generelt været gode til at hjælpe og støtte hinanden. Men det har også været svært at hjælpe hinanden, da jeg ikke har følt jeg har haft nok viden til at kunne besvarer de andres spørgsmål, og har kunne forstå på dem at de har følt det samme. Det har generelt været frustreret at arbejde med opgaven, da jeg ikke har haft nogen ide om hvorvidt mit materiale har været fagligt godt nok. Det har været svært at finde ud af hvilke modeller man skulle bruge. Alle spørgsmålene har jeg sagtens kunne besvare, men problemet har været at kunne få hevet en model ned over. Ellers har det været en spændende uge og jeg glæder mig til at få feedback på vores opgave, for så har man til næste gang en stører forståelse for hvad i forventer af os. Også har det været super godt med gruppe arbejde, selvom vi i vores gruppe har siddet hver for sig og arbejdet med hver vores del af opgaven. Det har så også gjort at man ikke har fået så meget viden ud over sin egen del af opgaven, desværre. MUSE UM Skive 27

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

FACEBOOK SIDE! Kommunikation & IT!! Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014! FACEBOOKSIDE - KOM/IT

FACEBOOK SIDE! Kommunikation & IT!! Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014! FACEBOOKSIDE - KOM/IT FACEBOOK SIDE Kommunikation & IT Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014 1 Introduktion til projektet 3 DE 6 FASER 3 Fase 1: Problemanalyse 3 Problem 3 Markedsundersøgelse 4 Fase 2: K-strategi 4 Kommunikationstrategi

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing Goal Marketing System Marketing tjek Goal Marketing 1 Introduktion Goal Marketing lærer enkeltmandsvirksomheder med at udnytte deres tid og evner til at skabe en mere profitabel virksomhed ved at udnytte

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN I samarbejde med BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN Landets kulturinstitutioner står i de kommende år over for et øget politisk pres for at betyde mere for flere kunne tjene flere penge selv. Der

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer

Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Velkommen til......en ny gratis smartphone-app til alle Danmarks Museer Til museer og udstillingssteder i Danmark Flere og flere bruger smartphones de kan bruges til alt muligt, og de bliver brugt flittigt!

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kommunikation/IT Røg kampagne

Kommunikation/IT Røg kampagne Kommunikation/IT Røg kampagne I røg og damp: Indledning: Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp men det var også inden rygeloven trådte i kraft. I dag er der stramme regler for hvor tobaksrygning

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen - En læs let - udgave af rapporten udfordringer omkring frivillige i aftenskolen udarbejdet af

Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen - En læs let - udgave af rapporten udfordringer omkring frivillige i aftenskolen udarbejdet af 1 Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen - En læs let - udgave af rapporten udfordringer omkring frivillige i aftenskolen udarbejdet af LOF og NETOP. Indledning Oplysningsforbundene og deres arbejdsområde

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere