MUSE UM Skive. MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSE UM Skive. MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard"

Transkript

1 MUSE UM Skive MMD Projekt 1. Gruppe 3: Deni Bertovic, Laura Munk Jensen, Anna Nikolaevna Jensen og Hanne Teglgaard Multimediedesigner, 1. Semester Vejledere: Mariann Platen Daugaard og Niels Østergaard 24. oktober 2014 MUSE UM Skive 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori:... 4 Metode:... 5 Problemformulering... 6 Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted?... 7 Hvilke segmenteringsparametre udover alder er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen?... 9 Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? Kilde- og litteraturliste Bilag 1: Evaluering, Deni Bilag 2: Evaluering, Laura Bilag 3: Evaluering, Anna Bilag 4: Evaluering, Hanne MUSE UM Skive 2

3 Indledning På baggrund af kulturstyrelsens kritik af Skive Museum i 2005 igangsættes en proces hvor der tages stilling til organisationsformen, til branding og til kritikken i forbindelse med museets fysiske forhold. Vi vil forholde os til hvilken forundersøgelse MUSE UM bør foretage inden de fortsætter processen med implementering af visionen og byggeprocessen. MUSE UM Skive 3

4 Teori: Vores teori er at forandringen er en politisk bestemt beslutning og for at have en bedre sikkerhed for et godt resultat samt argumentation i forhold til virksomhed intern og det omkringliggende samfund (skatteborgere) bør man foretage en grundig forundersøgelse. MUSE UM Skive 4

5 Metode: Vi vil tage udgangspunkt i godt gennemarbejde teorier som kan understøtte de enkelte dele af vores problemformulering. Som primær kilde vil vi bruge MUSE UMs udviklede manifest samt byggeprospekt og finde sekundær kilder som kunne understøtte eller modsige disse. MUSE UM Skive 5

6 Problemformulering I 2005 udtalte kulturstyrelsen kritik af Skive Museum og Skive Kunstmuseums utilstrækkelige pladsforhold, og gav museet besked om at gøre noget ved det. I 2011 vælger man at ændre organisationsform fra en koncernmodel til en matrix organisation. I 2012 besluttes det at omdanne Skive Museum og Skive Kunstmuseum til et hybridt udstillingssted, under navnet Krydsfelt Skive. - skrevet af alle n Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted? n Målgruppe: Hvilke segmenteringsparametre, udover alder, er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen? n Strategi: Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? n Kommunikation: Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? n Kommunikation: Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? MUSE UM Skive 6

7 Hvilke fordele/ulemper har organisationsformen fra 2011 i forhold til et hybridt udstillingssted? - skrevet af Hanne Teglgaard I 2011 blev Museum Salling omorganiseret fra en koncernmodel, hvor museerne var enkeltstående enheder, med egen økonomi og leder til en matrixorganisation på baggrund af en politisk beslutning. 1 MUSE UM har en organisatorisk opbygning som følgende: 2 MUSE UM er en virksomhed, der anvender matrixorganisationen i forbindelse med forskellige fagområder som ærkæologi, naturhistorie og kunsthistorie. 3 De enkelte afdelinger samlet under fagsområder eller udstillingssteder. 1 Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, , side 9, afsnit 3.1. Internetadresse: 2 Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, , side 11, afsnit 3.1.3: Organisationsdiagram. Internetadresse: se note 1. 3 Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm-Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka, side 291 MUSE UM Skive 7

8 At sikre tværfaglighed er en af fordelene ved matrixorganisationen, som det ses i ovenstående figur 4, også de andre omtalte fordele, som at skabe et godt samarbejde på tværs af faglighed, fremme udvikling og tværfaglig projekter (udstillinger) er væsentligt i MUSE UMs hybride museum, således at man udnytter udveksling af viden, og kan bruge forskellige fagområder i formidlingen af et emne på en udstilling. Flere af ulemperne nævnt i figuren, såsom konflikter på ledelsesplan, har man forsøgt at undgå, ved at have en overordnet direktør, således at der ikke er flere overordnede. Da organisationen også har fælles økonomi, vil koordineringen af ressourcer blive varetaget af administrationen, der kan opstå konflikter blandt de enkelte afdelinger omkring fordelingen, af eksempelvis tildeling af midler. 4 Figur 8.32: Fordele og ulemper ved matrixorganisatinen. Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm- Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka, side 292. MUSE UM Skive 8

9 Hvilke segmenteringsparametre udover alder er relevante i forhold til kommunikation, således at man kan tiltrække en større del af målgruppen? - skrevet af Anna Nikolaevna Jensen Allokering af målgrupper er det vigtigste trin i en organisationsstrategi. For at definere en målgruppe bruger vi konkrete parametre, som karakteriserer mennesker ud fra forskellige positioner. Vi har foretaget en analyse, ved hjælp af nedenstående tabel: 5 Objektive kriterier Lav påvirkningsgrad (fysiske attributter) Subjektive kriterier Høj påvirkningsgrad (adfærdssige attributter) Geografi Demografi Adfærd Psykografi Land Landsdel By Landzone Byzone Bystørrelse Tæthed Klima Alder Køn Civilstand Familie Indkomst Uddannelse Boligforhold Religion Sprog Etnisk oprindelse Adfærd Motiv Interesse Attitude Informationssøgning Frekvens Forbrugssituation Loyalitetsstatus Brugerstatus Brugeromfang Livsstil Holdninger fx til arbejde, hjem, familie kultur eller politik. Socialklasse Personlighed Når vi snakker om MUSE UM, skal vi fremhæve, at andre segmenteringsparametrene, 5 Tabel 1, Målgruppespecificering, Anne Mette Busch, Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag, side 202. MUSE UM Skive 9

10 udover alder, er det relevant at gennemgå alle de parametre, der findes i tabellen, da hver enkel af overstående kriterier, er vigtige karakteristika, som kan hjælpe os med at fastlægge vores målgruppe. Geografisk fokuseres der på, hvor målgruppen opholder sig. Relevant i forhold til MUSE UM i det geografiske parameter, kan man fremhæve kriterier som land, landsdel og by. I forbindelse med MUSE UM, skal det understreges, at målgruppen opholder sig først og fremmest i Danmark, på Jylland, i Skive. Der kan tiltrækkes folk fra de andre regioner, for eksempel turister, eller folk med interesse indenfor kunst og kultur. Primært er det folk fra de nærliggende områder. Det er denne del af befolkning af landet, der først og fremmest skal betragtes som vores målgruppe. I det demografiske parameter, ud over alder, kan man fremhæve vigtige kriterier, som civilstand, familie, indkomst, uddannelse og sprog. I forbindelse med Skive Museum, er civilstand en vigtig karakteristika. Har man familie og børn, kan man have interesse i at bruge tid sammen på et hyggeligt sted, som for eksempel hvile sted, som Skive Museum vil arrangere, eller de kan tiltrækkes på Muse um med læremæssige formål. Indkomst spiller også en vigtig rolle. Folk, der hører til målgruppen, skal have mulighed for, ikke kun at tilfredsstille sine basale behov, men også at skulle have tid og råd, til at besøge steder som Krydsfelt Skive. Uddannelsesniveau afspejler på behovet for selvudvikling. Således kan vi konkludere, at målgruppen af Skive Mus eum består af folk med mellem eller høj uddannelsesniveau, da det er dem, der hovedsageligt betragter selvudvikling, som et af sit mål. Med hensyn til sproget, er det indlysende at folk, som målgruppen består af, skulle have dansk som modersmål. Indenfor de subjektive kriterier, såsom adfærd og psykografi, er andre karakteristika, som motiv, interesse, attitude, informationssøgning, relevante til adfærd. Kriterier som, livsstil, holdninger (hjem, familie, kultur) og personlighed er relevante til psykografi. I forhold til de subjektive kriterier, kan fremhæves, at hver enkel persons adfærd kan MUSE UM Skive 10

11 karakterisere én som et medlem af målgruppen. For eksempel, kan følgende adfærdsmæssige træk fremhæves: selskabelighed, interesse, mobilitet. Motivmæssige træk, som nysgerrighed, interesse i kultur og ny teknologi, selvudvikling og underholdning. Under de psykografiske kriterier, skal det først og fremmest understreges, at livstil, holdninger og personlighed, spiller en vigtig rolle, i at definerer én, som medlem af målgruppen. Dvs. tilhørsforhold til en målgruppe kan være begrundet i tilgængelighed af bestemte karakteristika, som for eksempel et ønske om viden, selvudvikling, selskabelighed, fleksibilitet, mobilitet og lignende. For at specificere målgruppen kan "Minerva Modellen" bruges. Figur 1. 6 Begrundelsen for at bruge denne model, er at segmenterne, som modellen består af, er så brede, at det kan dække alle de potentielle besøgende. På grundlag af Minerva Modellen, kan det ses at Skive Museums målgruppe befinder sig i det grønne og blå segment. 6 Figur 62: Minervamodellen, Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag, side 208. MUSE UM Skive 11

12 Det blå segment er den del af befolkningen, som antages at være moderne og materialistiske. Medlemmer af målgruppen der findes i blå segment, og har følgende træk som individualisme, vækst, prestige, indflydelse, synlig succes, refleksivitet og rationalitet, kan tiltrækkes til at bruge faciliteter, af både kulturhuset og udstillingshuset, for at opnå mål af selvudvikling, forlystelses mål, tilfredsstille sin interesse til den moderne teknologi. Det grønne segment regner man for at være moderne og idealistisk. Medlemmer af målgruppen, der findes i grønne segment og har følgende træk som familieliv, forfremmelse, faglig anerkendelse, dannelse, og oplevelse gennem bevidstheden. De, som regel føler sig bedre stillet end det omgivende samfund, interesserer sig i kultur, skønlitteratur, naturoplevelse. Således kan vi konkludere, at dette segment også tiltrækker til at bruge faciliteter af kulturhuset og udstillingshuset. Derudover kan der findes en del af målgruppen, som tilhører det grå segment. I det grå segment finder man typisk den del af befolkningen, som ikke endnu har besluttet sig, eller kan beslutte sig for, hvor de ønsker at befinde sig i samfundet. Vi kan betragte børn og de unge for at være i det grå segment. Det er dem, der vil blive tiltrukket af faciliteter, som legeplads, cafe og lignende. Således blev Skive Museums målgruppe allokeret og overvejet ud fra forskellige positioner. Det er indlysende at målgruppen er blevet bredere og omfatter personer med forskellige holdninger og mål. MUSE UM Skive 12

13 Hvordan kan museet tiltrække flere besøgende indenfor den ønskede målgruppe? - skrevet af Deni Bertovic Muserum Krydsfelt Skive har forventninger om at få op til besøgende årligt. Her vil vi finde ud af hvordan vi kan få flere besøgende ind på museet, hvor vi samtidig skal have fat i den yngre del af befolkningen, da alle museer er interesseret i at få flere unge besøgende. Her kommer Muserum Krydsfelt Skive med deres matrix-organisation, en organisation, som én enhed med et budget, muliggør udnyttelse af ressourcer på tværs af organisationen. Da museets mål er at få flere unge besøgende, så ved vi, at de sociale medier er vejen frem. Den måde, som man bedst kommunikerer med unge på i dag, er via Facebook. Facebook er blevet den primære kommunikationsplatform, ikke kun blandt unge, folk op til 60 års alderen er på Facebook. Facebook er den mest praktiske måde at organisere og sprede informationer i sine sociale netværk. Størstedelen af ens tidsforbrug på internettet forgår på andre hjemmesider end virksomhedernes, og her er det igen de sociale medier, som Facebook. Har man en virksomhed på de sociale medier, har man gode muligheder for at få dem til at være med til at sprede firmaets budskab, ved at de går ind og deler firmaets opslag eller noget andet, som er relevant. Her er blot nogle eksempler på emner, som man kan bruge Facebook til: Markedsføring Nem og hurtig kontakt til dine kunder Øget salg eller interesse Kundeservice MUSE UM Skive 13

14 Feedback fra kunderne, og her vil man også kunne få eventuelle ideer til forbedring af produktet, service, eller noget helt tredje. Derfor vil vi foretrække at bruge Facebook, da det er mest udbredt, og det er her, de fleste navigerer rundt, og derfor er det nemmest og hurtigst at komme ud til kunden på. Man kan lave annoncer på Facebook, hvor man kan specificere sin annonce, ved at gå efter en bestemt målgruppe, vælge hvilken del af landet man vil henvende sig til, alder, uddannelse mm. Her vil man skulle betale Facebook, for hvert klik, en besøgende klikker på annoncen. 7 Når en bruger slår noget op på sin profil, vil alle vennerne på vedkommendes venneliste, være i stand til at se, hvad vedkommende har lavet. I vores tilfælde, kan vi sige, at en bruger er blevet medlem af vores gruppe, lavet opslag og delt nyheden med andre på sin venneliste, tjekket ind som besøgende i museet, og her vil alle ens venner se ens aktivitet, og sådan kan de også dele det videre med deres venner og bekendte. Sådan kan virksomheden lave en rigtig god og billig markedsføring, som vil blive delt mellem mange, og det vil cirkulere videre rundt, og så kan det gå rigtigt stærkt med at komme ud til mange på kort tid. Det er også vigtigt, at man udfylder så meget som muligt på sin Facecook-side; firmabeskrivelse, formål, åbningstider og kontaktinformation. Det er også vigtigt at man holder alt opdateret, for folk gider ikke at navigere ind på en side, hvor man ikke er up to date. Siden skal være imødekommende, med cover billede, en klar tekst på siden, hvor man giver klart udtryk for, hvem man er, og hvad formålet med siden er. Hvis man har et kommende spændende event, så kan man involvere alle ens medlemmer, så de også er aktive, hvor de for eksempel, kan deltage i en debat, konkurrence, eller lignende, og sådan vil der også være en større mulighed for at flere bliver inviteret med ind, hvis der kører debatter, konkurrencer eller andet spændende. 7 MUSE UM Skive 14

15 På den måde, kan de tilfældige besøgende, som er inde og kigge på siden, se, at siden er meget aktiv, der sker en del spændende på siden, så vil man forøge muligheden for at få flere kunder på den måde. Ansorffs vækstmatrice Da vi er interesserede i vækst, og vil nå ud til en bredere målgruppe, har vi derfor valgt en vækststrategi, som giver os indblik i, hvordan man opnår vækst i museet, og hvordan man skaber vækst ved hjælp af markedsføring. Ansoffs vækstmatrix Produkter Nuværende Nye Markeder Nuværende markeder Markedspenetrering Produktudvikling Nye markeder Markedsudvikling Diversifikation Fig Ansoffs vækstmatrix - Kapitel 10 - Strategi og strategiprocesser Eksisterende marked - udvidelse af markedet til nye kundesegmenter Mange unge finder museer kedelige, da de fleste tror, at museer ikke har noget at tilbyde de unge. Her vil man som virksomhed benytte det samme produkt, som man hidtil har haft, men man vil skulle tilpasse det, så det kommer til at opfylde det nye kundesegments ønsker og interesser. For at ramme de unge, skal man være målrettet og direkte med sin kommunikation. De unge gider heller ikke betale for at komme ind og se noget, som de finder uinteressant. Derfor vil det være en god idé, at lave nogle arrangementer, som de unge besøgende ville have interesse for, og sørge for gratis entre eksempelvis en gang om MUSE UM Skive 15

16 ugen. Og med et hybridmuseum, med cafe og andre spændende faciliteter. Her har det vist sig at det har hjulpet gevaldigt med at lokke de unge besøgende. 8 Nye produkter Da man vil gå efter at udvide vores kundesegment, kommer vi ind på noget produktudvikling. Det vil være Kulturhuset, en legeplads for børnene, en cafe, og et bageri. Man vil kunne tage hele familien med på museet, da der er lavet en stor og spændende legeplads, hvor børnene kan lave nogle aktiviteter og have det sjovt. Man har mulighed for at komme på cafe om aftenen og nyde en kop kaffe med nogle venner. For det er det, de unge vil have, det at kunne være i hinandens selskab, så der er god mulighed for at få nogle yngre besøgende, da man også vil have mulighed for at komme ind om aftenen. Der er ikke nogle cafeer, som har åbent om aftenen, og her vil man have åbent til om aftenen, så det vil lokke folk til. Nye markeder Muserum Krydsfelt Skive er som det første i Danmark 9, det man kalder for et hybridmuseum, hvilket vil sige, at det viser arkæologi, kunst, historie og natur samlet i én bygning, og man vil kunne tiltrække nye besøgende fra større geografiske områder. Museum Salling skal være en af landets fremmeste kulturinstitutioner, som på unik vis arbejder med natur-, kultur- og kunsthistorien. Muserum Krydsfelt Skive Diversifikation - Horisontal diversifikationsstrategi Vi har placeret Muserum Krydsfelt Skive i denne strategi. Her kommer Muserum Krydsfelt Skive med deres nye produkt, som er deres hybridmuseum, med mange nye faciliteter, egnet til folk i alle aldre. Det vil sige, at vi går efter at beholde vores nuværende målgruppe, og 8 9 Muserums byggeprospekt, side 5 MUSE UM Skive 16

17 samtidig går vi efter at få den nye målgruppe med, sådan at vi får de unge mennesker med. Her appellerer vi til gruppen med vores nye produkter, hvor Kulturhuset er en del af disse produkter, som blandt andet indeholder en cafe og et bageri. Cafe og bageri er blot nogle af de få ting, som er noget helt nyt, og det vil derfor passe godt sammen til både den gamle og nye målgruppe, da mange tager på cafe med vennerne og nyder en kop kaffe eller øl, og dermed vil man kunne samtidig få mulighed for at udforske Muserum Krydsfelt Skive efterfølgende. MUSE UM Skive 17

18 Giver ændringer i besøgssteders navne en bedre kommunikation med målgruppen? - skrevet af Hanne Teglgaard I forlængelse af kommunesammenlægningen i 2007 til den nuværende Skive Kommune, blev flere mindre museer sammenlagt til Museum Salling. Flere markedsføringseksperter anerkender, at i sådan et tilfælde, kan det være en god ide at ændre sit navn/brand, hvis ændringen bedre repræsenterer den nye vision. Et visionært navn kan hjælpe virksomheden med at skille sig ud i et overfyldt marked. Et svagt navn kan omvendt let gøre virksomheden usynlig, og kan begrænse mulighederne for vækst. 10 Det kan være en god ide at skifte navn, hvis navnet ligger tæt op ad konkurrenters, eller navnet ikke beskriver, hvilket produkt virksomheden tilbyder. 11 I 2012 påbegyndte museet en branding- og visionsproces, der blev implementeret i I den forbindelse blev Museum Salling til MUSE UM. I forbindelse med visionsprocessen, blev de forskellige museumsenheder navngivet efter ønsket om igennem dette at synliggøre hvad stedet indeholder: Fur Museum blev til Fur Fossiler år, det naturhistoriske museum, og parken bag blev til Geopark Danmark, Gammelhavn på Fur til Den tilsandede havn på Fur, Det lille land blev til Fisker-bondens gård på Fur, Sallingsund og Omegns Museum blev til Glyngøre Kulturstation, Spøttrup Borg blev til Spøttrup Middelalderborg, samt Skive Museum og Skive Kunstmuseum der blev til Krydsfelt Skive. 12 Men har navneskiftet givet mulighed for en bedre kommunikation? 10 Ceative brand development: When to change your brand name. Udgivet af Marketingmo. Internetadresse: - afsnit Changing Your Business Name. Udgivet af Entrepreneur. Internetadresse: - afsnit MUSE UMs manifest, side 7 MUSE UM Skive 18

19 Med valget af Bruno Ingemanns: Den nye bollemodel 13 tages der udgangspunkt i, at både afsender og modtager er aktive i kommunikationen, og at de seks boller påvirker hinanden. 14 (afsender) (k-miljø og medie) (indhold) (målgruppe) MUSE UM vil gennem al kommunikation, hvori navnet på det enkelte udstillingssted fremgår med et navneskifte at forsøge at skabe billeder og en forventning hos de potentielle besøgende til indholdet af det enkelte udstillingssted, disse forventninger skal (formål) således skabe nysgerrighed, så man gerne vil besøge udstillingsstedet. Hvis de potentielle besøgende forstår den samme kode som MUSE UM, i dette tilfælde sproget, vil det give de billeder som man ønsker, men vil alle forstå et navn som Geopark 13 Figur 18: Bruno Ingemanns Den nye bollemodel. Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i multimediedesign, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag 14 Anne Mette Busch m.fl., Kommunikation i multimediedesign, 1. udgave, Hans Reitzels Forlag, side 126: Den nye bollemodel. MUSE UM Skive 19

20 Danmark, således at de billeder og forventninger, som navnet skaber svarer til det indhold og den oplevelse, som du vil få på det naturhistoriske museum på Fur? Det kan være svært at implementere et navneskifte, da sproget er under konstant forandring, og målgruppen er bred; alle potentielle besøgende, således sigter navnet ikke mod et bestemt segment, som aldersgruppe eller social status. Ved vores besøg på museet, fredag den 10. oktober 2014, gav museumschef Jan Tapdrup udtryk for, at nogle navne har været svære at implementere, bl.a. er navnet Den tilsandede havn på Fur ikke slået igennem, og på museets egen hjemmeside, er både dette navn samt Fisker-bondens gård på Fur ikke ændret, men er betegnet under de tidligere navne: Gammelhavn og Det lille land, dette kan skyldes, at der har været modstand i lokalområdet mod navneskiftene. 15 Men måske kan det også skyldes, at indholdet her rammer forbi modtagerne, som måske allerede kender stedet/oplevelsen, og således allerede associerer det gamle navn med dette. Overordnet er navneskiftet en god idé, ifølge markedsføringseksperterne, da de nye navne er mere beskrivende overfor produktets indhold, det er dog vigtigt, at legen med ord også vækker genklang hos målgruppen, det nære samfund og virksomheden, for at det kan lykkes med et godt navneskift. The sweetest word in the brand universe is your brand s name. Bill Schley & Carl Nichols, Jr. i bogen: Why Johnny Can t Brand 15 MUSE UM Skive 20

21 Hvordan kommer museet ud til investorer og andre interesserede med henblik på fundraising til udvidelsen af museet? - skrevet af Laura Munk Jensen MUSE UM har et mål om at lave tilbygninger på i alt m 2, som vil koste dem 107 millioner kroner. Indtil videre har de skaffet 40 millioner, 20 mio. fra Spar Vest Fonden, samt 20 mio. fra Skive Kommune. 16 De mangler altså at skaffe 67 millioner kroner, for at kunne få skudt projektet i gang, og dertil har de brug for hjælp fra investorer. Som projektleder, bør man gøre sig nogle overvejelser, for at finde frem til, hvem de mest relevante interessenter er. Figuren nedenunder illustrerer nogle af de punkter, som man kan tage stilling til, for at finde de rigtige investorer/interessenter. 16 MUSE UM krydsfelt skive bygnings prospekt side 1. MUSE UM Skive 21

22 17 Det vil først og fremmest være vigtigt for MUSE UM, at sætte sig ind i modellens fire punkter. Hvem er interessenterne? De to første punkter, er meget relevante at gå i dybden med for en virksomhed, når de ønsker at lave et nyt projekt, og gerne vil have positive interessenter. MUSE UM skal finde ud af, hvem der har fordel af projektet, og hvem der eventuelt kan skades af det, så de kan gå begge parter i møde. Det er også vigtigt at få det formelle på plads, altså, hvem der skal give accepten for projektet. Deriblandt ligger det offentlige, de skal eksempelvis give MUSE UM byggetilladelser. Hvilken indstilling har de? Under det punkt, er det vigtig for MUSE UM at gøre op med sig selv, hvad de vil give sine investorer igen, eksempelvis belønning, magt eller status. Og derfra kan man så finde ud af, hvad de enkelte interessenter/investorer forventer at få ud af deres indsats. Målkonflikter hos de forskellige grupper: Det er et punkt, som MUSE UM skal sætte sig ind i, for at kunne forbygge eventuelle konflikter mellem de forskellige interessenter. Ressourcer: Ressourcer er et punkt man går igennem, for at finde ud af, hvad den enkelte interessent/investorer kan tilbyde med, sådan rent økonomisk. I MUSE UMs tilfælde vil man skulle undersøge punktet bidrag til finansiering, da det er det, som MUSE UM søger hos deres interessenter, en form for økonomisk bidrag, så de kan få stablet deres projekt til 107 millioner på benene. Grunden til, at det er en god ide at gå igennem interessentanalysen, inden man påbegynder sit projekt, er at man på den måde kan mindske risikoen for konflikter hos interessenterne/investorerne 18. Der findes både positive og negative interessenter, det er vigtigt at man tager hensyn til dem alle. Man skal ikke ignorere de negative, hvis man i stedet kender deres holdninger, samt svage punkter, kan man måske få rykket den holdning, og måske få dem ændret til en positiv interessent Side 433, Figur 12.5 Interessentanalysens indhold. Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm- Henningsen. Organisationen. 5 udgave. Trojka 18 side 433. Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm-Henningsen. Organisationen, 5 udgave. Trojka 19 MUSE UM Skive 22

23 20 For at kunne indkredse sin målgruppe inden for interessenter, kan MUSE UM dykke ned i modellen oversigt over et projekts interessenter. På den måde, kan de finde frem til både positive og negative, relevante og irrelevante interessenter. Den indre kerne, som hedder kerneinteressenter, er den kreds man helst vil please, det er medarbejdere, ledelse, projektledere osv. Opbakning og støtte fra de personer er enorm vigtig. Har du ikke opbakning fra eksempelvis ledelsen eller dine medarbejdere, er den heller ikke let at få fra de to andre kredse. Kreds nummer to hedder nære eller primære interessenter, deriblandt ligger kunder, leverandører, konkurrenter, samarbejdspartnere osv. Det er vigtigt for MUSE UM 20 side 434, figur Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm-Henningsen. Organisationen, 5 udgave. Trojka MUSE UM Skive 23

24 at finde ud af, hvem der er hvad, eksempelvis hvem ens kunder er, og i det her tilfælde er det jo besøgende. Det er vigtigt at pointere, at de enkelte hele tiden kan ændre sig, eksempelvis vil deres leverandører ændre sig, når de i deres nye projekt har planer om at åbne en cafe, så vil de altså få leverandører til cafeen, hvor de før måske havde leverandører til eksempelvis deres arbejdstøj. Deres samarbejdspartnere er eksempelvis andre museer, som de indgår et samarbejde med, eller deres kunstnere. Så denne gruppe er også vigtig at have støtte og opbakning fra, for MUSE UM, da de alle sammen på hver deres måde er med til at få museet til at køre rundt. Den yderste gruppe, kaldet perifere eller sekundere interessenter, er den gruppe man tilser til sidst. Eksempelvis er det for MUSE UM, en god ide at please pengeinstitutter, da det er dem, der kan udstede lån. Det er altså vigtigt for ethvert nyt projekt at have styr på sine interessenter, også som nævnt tidligere, kan man undgå/imødekomme konflikter. MUSE UM Skive 24

25 Kilde- og litteraturliste 1. MUSE UMs Byggeprospekt 2. MUSE UMs Manifest 3. Udviklingsevaluering - Museum Salling: Rapport, udgivet af Rambøll, Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik og Storm-Henningsen, Peder: Organisation, 5. udgave, Trojka 5. Anne Mette Busch, Kommunikation i Multimediedesign, 1.udgave Hans Reitzels Forlag MUSE UM Skive 25

26 Bilag 1: Evaluering, Deni Den første dag gik med at få vores problemformulering på plads. Sidst på dagen, var vi alle med til at snakke om hvem der skulle tage hvad, og her blev opgaverne delt ud. Det har været godt at komme i en gruppe, hvor alle har nogle forskellige kompetencer. Det har været med til at sørge for at man kommunikererede godt sammen undervejs opgaverne og hjalp hinanden, hver gang der var brug for det. Samtidig mener jeg, at vi skulle have været bedre til at søge hjælp hos vejledereden, i stedet for at kun have fokuseret på at løse det sammen som en gruppe, her endte det i visse tilfælde, at vi snakkede sammen i gruppen, og gik videre, hvor vi måske skulle have fået hjælp hos vejlederen. Jeg har i hvert fald lært, at det er meget vigtigt, at man finder vejlederen, hver gang man er i tvivl om det mindste, i stedet for at man prøver at løse det selv igen og igen, og så risikere at blive mere stresset end nødvendigt. Generelt set, har det været en rigtig fin gruppe, her har vi været gode til at diskutere hinandens spørgsmål og problemer. Vi har været gode til at hjælpe hinanden, hver gang man stødte på problemer. Vores problem har været, at vi delte de enkelte spørgsmål ud, og så havde man ikke det samlede oversigt over de enkelte ting, og det er selvfølgelig et problem. Det er en ting, som jeg tager videre med mig. MUSE UM Skive 26

27 Bilag 2: Evaluering, Laura Jeg kom først tirsdag da jeg var syg mandag, og gruppen var rigtig god til at få mig med ind i opgaven. Vi har generelt været gode til at hjælpe og støtte hinanden. Men det har også været svært at hjælpe hinanden, da jeg ikke har følt jeg har haft nok viden til at kunne besvarer de andres spørgsmål, og har kunne forstå på dem at de har følt det samme. Det har generelt været frustreret at arbejde med opgaven, da jeg ikke har haft nogen ide om hvorvidt mit materiale har været fagligt godt nok. Det har været svært at finde ud af hvilke modeller man skulle bruge. Alle spørgsmålene har jeg sagtens kunne besvare, men problemet har været at kunne få hevet en model ned over. Ellers har det været en spændende uge og jeg glæder mig til at få feedback på vores opgave, for så har man til næste gang en stører forståelse for hvad i forventer af os. Også har det været super godt med gruppe arbejde, selvom vi i vores gruppe har siddet hver for sig og arbejdet med hver vores del af opgaven. Det har så også gjort at man ikke har fået så meget viden ud over sin egen del af opgaven, desværre. MUSE UM Skive 27

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere