ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: The Home Cable Wakeboard kabelpark i naturskønne omgivelse Projektperiode (start- og slutdato): juli juli 2016, dog reelt ingen udløbsdato Projektets samlede budget: kr Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 10 % 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Emil Åmand Christensen Adresse: Mølle Allé 21, 2500 Valby Tlf.: e-post: Kontaktperson: Mikkel Rathje e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: juridisk enhed ej etableret Nem-kontonummer: Ikke oprettet endnu Evt. revisor: Ikke valgt endnu Evt. hjemmeside: Under opbyggelse. Evt. cvr.nr.: Ikke oprettet endnu Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler kan fremskaffes, hvis det bliver nødvendigt) Kabelleverandører: Uwe Goldstein Sales Director Rixen Cableways GmbH, Neufeldstrasse 9, D Bergkirchen-Günding Tel: (0) 14 Geschäftsführer: Bruno Rixen Amtsgericht München HRB , Ust-Id-Nr. DE Web: Entreprenør: Erling Madsen Mobil Holstebrovej 79, Hee 6950 Ringkøbing Tlf Web:

2 Containerbygninger: ALPHA Containers A/S, Voldbyholt Hammel, Telefon: Web: Vandski og Wakeboard forbund (DVWF): Næstformand Morten Aarslev Tlf: Udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard Tlf: Web: Vordingborg kommune: Kultur & fritidskonsulent Sekretariat for Kultur og Fritid Bjarne Malmros Jensen, Adresse: Østerbro Præstø Tlf: Skateboard arkitekt: Designer MD, Ebbe Lykke & Rune Glifberg Slagtehusgade 9, Copenhagen 1750 v. Tel: Web: Finansiel rådgiver: Jesper Kilbæk, Resource Capital ApS, København Ø tlf , E- mail: Dialog med lokalråd - Høringsmøde (særskilt bilag) 3. Projektets formål At skabe den bedste wakeboard kabelpark i Nordeuropa, der samtidig tilbyder aktiviteter der tilgodeser lokalsamfundets ønsker om et offentligt og aktivt naturområde med park, stier, naturlegepladser, shelters, overnatningshytter og udendørsaktiviteter m.m. på det m2 store areal i (Bårse Søen p.t. ejet af Dansk Vandski & Wakeboard Forbund), og ønsket om at tiltrække mere turisme til området/regionen. Parken vil være åbent 7 måneder om året fra april til oktober, begge mdr. inkl. Beløbet der ansøges om fra Region Sjællands udviklingspulje, er tiltænkt etableringen af de frit offentlige tilgængelige dele af projektet, såsom stisystemer, bænke, skraldespande, hundeluftning, naturlegeplads, shelters med mere. Det vil betyde at grundens mange kvadratmeter vil henvende sig attraktivt til både besøgende gæster og lokale borgeres ønsker, også dem der ikke tager del i vand-aktiviteterne. I den forbindelse er der bl.a. taget udgangspunkt, i Bårse lokalråds ønsker om brugen af Bårsesøerne (se bilaget Baarse-soerne.pdf for mere information). Et fremtidigt borgermøde med de lokale beboere er tiltænkt, for at få flere nye lokale ønsker på banen. Der fokuseres på langvarige og holdbare løsninger, som tilgodeser alle besøgende og dermed gør området attraktivt for hele demografien, også i tilfælde af at driften af kabelparken i værste tilfælde mislykkes.

3 4. Projektets målgruppe Primære målgruppe for selve vandaktiviteterne; unge i alderen år, der ønsker at dyrke wakeboard som deres sportsgren, herunder unge danske og udenlandske turister samt lokale institutioner, skoler, samt efterskoler, der vil tilbyde wakeboard som linjefag på niveau med andre efterskoler indenfor andre sportsgrene. Sekundært alm. lokal turisme, familie- og firmaudflugter. Fælles for alle, at styrke de sociale relationer gennem fysisk aktivitet i et område hvor alle besøgende kan føle sig hjemme heraf navnet The Home Cable. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Step 1 etablering af wakeboard kabelpark, stisystemer, samt naturlegeplads på grunden. Step 2 etablering af professionel bane efter internationale standarder. Der vil blive opsat 2 begynderbaner, et hovedkabel samt et foreningsbaseret og talent udviklingsbane. Tidsplanen: 2014: Køb af grund og opsætning af 2 begynderbaner og en mindre café samt overnatningsmuligheder. Etablering og udvidelse af grundens eksisterende søer sker samtidig med driften af de to små kabler. 2015: Skal søerne stå færdigt, og parkens hovedkabel samt talentbanen vil være oppe og køre til 1. april Derudover skal alle containerbygningerne stå færdige og skateboardparken have fået sin start. Udover wakeboard aktiviteterne, vil der blive lavet aktiviteter som skateboard, trampoliner, klatrevæge, slack-line, kreative workshops som graffiti væg og meget mere. Parken vil være vært for flere store konkurrencer, camps, potentielle sommer skoler samt festivaller hver sommer. 6. Projektets forventede resultater og effekter At skabe en interessant turistattraktion i Region Sjælland beliggende i Bårse, mellem Præstø og Næstved, der ikke bare vil være en meget attraktiv destination for lokale borgere i Region Sjælland, men også styrker turismen i området. For turister; at give dem en unik mulighed for at prøve kræfter med wakeboard på alle niveauer, i en park der kan tilbyde de bedste forhold til alle fra førstegangsbegyndere til professionelle wakeboard-atleter. At få unge mennesker til at se værdi i at dyrke denne sportsgren på vand i kontrollerede omgivelser, samt at bibringe dem en masse gode oplevelser og et stort socialt netværk. The Home Cable vil bidrage til, at fastholde de unge og gøre området i Region Sjælland til et mere attraktivt sted at bo, bl.a. gennem et tæt samarbejde med skoler, efterskoler og institutioner.

4 Parken vil omregnet til fuldtidsbeskæftigede, beskæftige x,y medarbejdere og faktuelt 7 medarbejder under hele åbningssæsonen, baseret på sæsonkontrakter. Totalt forventes i niveauet 20 personer tilknyttet fra unge med fritidsjobs til mere erfarne og fuldtidsbeskæftigede i sæsonen. Der vil være fokus på lokale leverandører, herunder håndværkere, lærer fra de lokale skoler o.lign., med hvem omfanget af samarbejde endnu ikke kan kvantificeres, men som vurderes interessant. 7. Projektets samarbejdsrelationer Begyndende samarbejde med Vordingborg Kommune angående arealet/området. Parken forventes at samarbejde med Feddet camping om at gøre det endnu mere attraktivt at tage på camping på Sydsjælland. Efterskoler skal have mulighed for at skabe en vandsports linje på parkens anlæg. Vi er gået i samarbejde med skate arkitekterne Rune Glifberg og Ebbe Lykke, til udvidelsen af skateboard delen på parken. Og endelig Dansk Vandski & Wakeboard Forbund, af hvem grundarealet formelt skal erhvervs og som derudover støtter talent- og foreningsaktiviteter på området. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Driften af parkens aktiviteter vil foregå via et kommercielt driftsselskab forventelig under selskabsnavnet The Home Cable ApS efter at etableringen har fundet sted (step 1), gennem dels egenfinansiering, men også gennem fondsmidler, investorkapital og/eller traditionel bank- og realkreditfinansiering når step 2 igangsættes i Der vil blive oprettet en forening under Dansk Vandski & Wakeboard Forbund, der vil skulle leje sig ind på banen og i lighed med den lokale fodboldklub arrangere træningsaftener m.m. Tilskuddet fra kulturpuljen, skal understøtte etableringen af projektet gennem finansiering af anlægsudgifter til stisystemer, naturlegeplads på området, shelter o.lign. samt afgrænsning af parkeringsareal for ankomne gæster. Og så skal tilskuddet understøtte det attraktive i, at få investorer og/eller bank- og realkreditfinansiering til delvis finansiering af de større anlægsinvestering i teknisk udstyr, café område og bygninger (ønskes etableret via genbrug af 40-fods containere, der ombygges til cafeområde, ophold og overnatningsfaciliteter). At styrke sandsynligheden for, at tiltrække kapital/finansiering til den fulde etablering og udbygning af området. Vores vision er, at driften ved fuld etablering vil være overskudsgivende og vil kunne understøtte nye og forbedret aktiviteter for området/arealet.

5 9. Projektets synlighed Geografisk har parken en placering op til E47 motorvejen på Sydsiden op mod København. Den kan ses fra motorvejen og ligger i forbindelse med afkørselen Bårse og med direkte overblik og adgang fra Næstvedvej i Bårse. Dagligt passerer alene billister forbi på motorvejen og parken vil blive kendt som et pejlemærke for de forbipasserende med aktiviteter i området. Det vil vække folks nysgerrighed og synliggøre et ellers anonymt område. Netop det anonyme ved området er interessant, fordi parken med dens placering ikke vil blive oversvømmet af andre interessante aktiviteter i nærområdet og dermed påvirket negativt. Der er masser af luft, skøn natur og overblik og derfor vil synligheden bliver mange gange større, end hvis etablering blev endnu et nyt turist- og fritidsalternativ i f.eks. Århus eller København. Som Nordeuropas førende wakeboard kabelpark, vil The Home Cable have glimrende forudsætninger for at blive et område en attraktion, der vil sætte Region Sjælland og det nogle kan finde på at betegne som udkantsdanmark på landkortet på lignende måde som Klitmøller er både landskendt og international kendt indenfor surfsporten, som Cold Hawaii. I lighed med Klitmøller, vil forholdene i parken være verdensklasse og vil derfor kunne tiltrække internationale begivenheder som world cups og andre internationale events i en stabil og veletableret del af verden der vil være store muligheder for at skabe både national og international synlighed. Synliggørelsen vil også ske i form af de foreningsaktiviteter The Home Cable kommer til at danne ramme omkring. Her vil en masse unge i regionen få øjnene op for hvad wakeboard er og hvad de kan som alternativ til andre sportsgrene og fritidsaktiviteter, der bibringer sociale relationer, venskaber og kreativitet gennem fysisk udfoldelse en måde og et fænomen vi normalt kun kender fra snowboard, ski, skateboard o.lign. freestyle aktiviteter, som traditionelt er svært tilgængelige i Danmark. De unges interesse vil resultere i at lokale talenter vil spire og måske give Region Sjælland en af morgendagens kommende internationale sportsstjerner, som vi og resten af verden vil kunne opleve. Og senest ved OL i Rusland, er freestyle sportsgrene som halfpipe snowboard og ski, ikke længere nichebegivenheder, men derimod veletablerede sportsgrene med højt betalte atleter, som f.eks. snowboarderen Shawn White og tilmed meget publikumsvenlige begivenheder. 10. Projektets forankring Samarbejde med Dansk Vandski og Wakeboard Forbund, lokale virksomheder. Aktivering af lokalområdets mindre butikker, turistorganisationer, skoler, lokalmiljø etc.

6 11. Evaluering af projektet September år efter forventet etablering af den fulde wakeboard kabelpark i juli Succeskriteriet evalueres gennem en 2-strenget brugerundersøgelse i perioden juni-august 2016, der dels er målrettet brugerne af wakeboard kabelparken og dernæst gruppen af borgere og andre lokale, der alene anvender arealet rekreativt. Succeskriteriet skal vurderes mere ud fra en kvalitativ synsvinkel, end en kvantitativ vinkel. For de finansielle parter involveret i finansieringen og driften af wakeboard kabelparken er det de økonomiske mål kvartal for kvartal, der danner grundlag for evaluering. Investeringen i arealet som sådan og altså ikke de opstillede kabelbaner, café, overnatningsmuligheder m.m. er ikke til indre for, at arealet som sådan kan blive en succes, ud fra de forudsætninger om, at midlerne søges til at forskønne udenoms arealerne, gøre det mere brugervenligt samt åbne op for flere aktiviteter. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Etablerings omk I alt for start-up. Mødevirksomhed Etablerings omk Konsulenter (timepris oplyses) Materialer Udbetaling Jordarbejde 2 begynder kabler 2 container (café & Opbevaring) Udlejningsudstyr Leje af toiletvogn. Strøm tilslutning. Advokat, Revisor, og anden rådgivning Grundkøb Graveudgifter Kabelpark Indbetaling på grund Mindre flytning af jord 2 af de i alt 4 baner. En løsning til vider udvikling. Våddragter og boards Festival toiletter (midl.tid) Til at trække kabeldriften Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Timepriser fra kr. 750 til kr Kr Opkøb af grunden. Udvidelse af sø og anlæg Driftsmidler til kabeldelen Kr Kr Kr

7 Container bygninger Udlejningsudstyr Park Features Promotion Inventar Café, Opbevaring, Toilet.. Boards, vådragter mv. Slidere og hop i vandet Flyers, Hjemmeside ovs. Møbler, kasse apr. ovs. Kr Kr Kr Kr Kr Befordring Evaluering Markedsføring og PR Kr Andet Uforudsete omk. Kr Samlede udgifter I alt: Kr FINANSIERING EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Taksameterfinansiering Egenfinansiering Kr Deltagerbetaling Kr Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Kr Andet Samlede indtægter Kr

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPRO- JEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere