Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk"

Transkript

1 Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse 1

2 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august 2015 under LBK om Åben Uddannelse nr. 64 af 26/01/2015. Tompladsordning Når man læser enkeltfag Læreruddannelsen i Skive, foregår det efter den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen udnytter undervisningen den ordinære uddannelse ved at tilbyde eventuelle ledige pladser ordinære hold til enkeltfagsstuderende. Optagelse tompladsordningen indebærer, at man er underlagt de samme betingelser som de ordinære lærerstuderende med hensyn til studieordning, timetal etc. Der indgår ikke praktik i undervisningen, og der vil derfor være skemafrie uger, mens de ordinære lærerstuderende er i praktik. Undervisningen foregår i dagtimerne i tidsrummet typisk fordelt 2 dage henholdsvis én formiddag (kl ) og én eftermiddag (kl ). Målgruppe Folkeskolelærere og andre undervisere som ønsker at styrke og udvide deres faglige kompetence for at undervise i folkeskolen, private skoler, efterskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, højskoler og i voksenundervisningen m.v. Adgang til undervisningsfag For at kunne blive optaget undervisningsfag kræves, at du har bestået prøven i det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse se denne oversigt over de fag, der giver adgang til de enkelte undervisningsfag: Undervisningsfag Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer Billedkunst Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C Biologi Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B Dansk Dansk A Engelsk Engelsk B Fysik/kemi Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Historie Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B Idræt Dans B, idræt B Kristendomskundskab/religion Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B, psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie B Matematik Matematik B Håndværk og design Teknikfag A design og produktion, teknikfag A byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billedkunst C, design C Musik Musik B Natur/teknik Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Samfundsfag Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B, samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B Tysk Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B Der kan dispenseres fra adgangskravene, når ansøgeren godtgør at have andre kvalifikationer, som kan ligestilles hermed. Dette sker ved en realkompetencevurdering. Læreruddannelsen i Skive rådgiver gerne med hensyn til niveaukrav før starten af studiet. 2

3 Fagenes indhold Læreruddannelsen er en professionsrettet faglig pædagogisk uddannelse. For alle fagene gælder, at der arbejdes ud fra et fagsyn, hvor faglige og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning. Der lægges vægt varierede arbejdsformer, og det kræver, at man som studerende viser engagement, initiativ og selvstændig stillingtagen. Kompetencemål, indhold og prøvekrav for de udbudte fag er de samme som gælder i den ordinære læreruddannelse. Beskrivelsen af de enkelte undervisningsfag fremgår af studieordningerne for 2014, som kan ses vores hjemmeside Deltagerbetaling I beskrivelsen af de udbudte fag er anført prisen for deltagelse. Herudover må den studerende regne med udgifter til bøger, kopiering og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis et hold træffer beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, er dette ikke indregnet i den angivne pris. Betaling finder sted følgende måde: Når ansøgeren har fået bekræftet sin optagelse, tilsendes en faktura beløbet, til dækning af betaling for det første semester. Tilmelding er bindende, når faktura er udsendt. Betaling for de efterfølgende semestre finder sted inden begyndelsen af hvert enkelt semester. Der tilsendes faktura. Møder den studerende ikke til undervisning, eller afbryder den studerende uddannelsen, ydes der ingen tilbagebetaling for det begyndte semester. Kompetencemålsprøve Kompetencemålsprøven foregår efter de gældende bestemmelser for læreruddannelsen. Studerende under Åben Uddannelse har ret, men ikke pligt til at gå til eksamen. Der udstedes prøvebevis ved bestået prøve. Studiemiljø Som studerende Læreruddannelsen i Skive kan man benytte stedets faciliteter lige fod med de ordinære studerende. Der kan hentes information biblioteket, anvendes visuelle hjælpemidler og bruges IT. Faglokalerne er til rådighed i det omfang, de er ledige. Derudover er alle velkomne til at deltage i fællesarrangementer og andre studieaktiviteter sammen med de ordinære studerende. Tilmelding Senest den 1. juni 2015 ansøgningsskemaet vores hjemmeside. Besked om optagelse i slutningen af juni Studiestart Endnu ikke fastlagt Egenbetaling 2015 Priser er opgivet med forbehold for prisregulering pr. 1. januar. 1 modul á 10 ECTS point kr ,- Undervisningsfagene dansk og matematik (40 ECTS point) Alle andre undervisningsfag (30 ECTS point) 3

4 Yderligere oplysninger Hvis du ønsker yderligere oplysninger og informationer, kan du kontakte kontorleder Henriette Falling tlf , hver dag kl eller pr. mail Nedenstående er en oversigt over fagmoduler, som de er planlagt tilbudt og forventet igangsat. Særligt tilrettelagte forløb aftales selvstændigt og uafhængigt af denne plan. Moduler i undervisningsfag, 10 ECTS point pr. modul 2015/ /17 Dansk Skriftsprogstilegnelse Sprog og genrer Mundtlig og skriftlig kommunikation i forskellige tekstmodaliteter kl. Sprog og genrer Mundtlig og skriftlig kommunikation i forskellige tekstmodaliteter Skriftsprogstilegnelse Dansk kl. Literacy Multimodale tekster sluttrinnet Literacy sluttrinnet Multimodale tekster Matematik kl., og regneprocesser, og regneprocesser Matematik, og algebra kl., og algebra 4

5 Engelsk Kulturdimensionen og interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Specialiseringsmodul Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder Kulturdimensionen og interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen Specialiseringsmodul Sprog og sprogbrug Billedkunst Billedfaglige praksis- former- Visuelt kulturprojekt Billedkunstfagets tilknytning til praksis Biologi Levende organismer og økologiske sammenhænge Evolution, genetik og bioteknologi Menneske, sundhed, natur og miljø Fysik/ kemi Fysikkens og kemiens verden Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver fysiske og kemiske processer og kredsløb Historie Historiebrug, historiebevidsthed og dansk historie Historieundervisning, læring og verdens historie Fortolkning og formidling af historisk kundskab i historieundervisningen Håndværk/ Design Håndværk/Design og individ Håndværk/ Design og kulturelle fællesskaber 5

6 Idræt Idrætsfagets basis Alsidig idrætspraksis læring, udvikling og fysisk træning Idrættens kulturer og subkulturer faglig fordybelse i et innovativt perspektiv Kristendom Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser Islam og andre religioner Natur/ Teknik Undervisningsemnet kristendom Natur/ teknik i indskolingen Natur/ teknik Hvad træet fortæller naturvidenskab og teknologi omsat til eksemplarisk læring i børnehøjde Samfundsfag Undervisning i politik, magt og demokrati i Danmark og i verden Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden Undervisning i national- og privatøkonomi, Økonomiske og velfærdsmæssige problemstillinger I Danmark og i verden Interkulturel kommunikation Tyskundervisning i praksis Tysk Sprogundervisning og læreprocessor i tysk som fremmedsprog (Forbehold for ændringer) 6

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden 3. og 4. årgang

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere