At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2"

Transkript

1 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse med en alvorlig ulykke. Ikke to sager er ens, og handleplanens mål er at udstikke de overordnede retningslinier. I de enkelte sager kan der være særlige forhold, der gør, at det er bedre at træffe andre aftaler. Det vigtigste er, at alle involverede er klar over, hvad der skal gøres, og hvordan opgaverne er fordelt. At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Indhold Når en elev mister i nærmeste familie 2 Når skolen mister en elev 4 Når skolen mister en medarbejder 7 Alvorlige ulykker 10 Materialekasse 13 Forslag til opfølgende aktiviteter 13 Telefonliste 13 Hjemmesider 14 Litteratur, film m.m. på Maglegård 14 Supplerende litteratur 15 1

2 Når en elev mister i nærmeste familie Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter teamet. Teamet kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter. Teamet Kontakt og afklaring med hjemmet Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre NB! Hvis flere teams er involveret, aftales, hvem der tager kontakt til hjemmet Ledelsen Information til alle medarbejdere Første kontakt til elevens hjem Teamet tager kontakt til hjemmet og tager evt. på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden). Afklare om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne. Aftale hvad skolen/gfo kan hjælpe med. Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Aftale hvornår man må kontakte hjemmet igen med henblik på fx at få oplysninger om begravelsen. Aftale med hjemmet, hvad der skal ske, når barnet vender tilbage til skolen. Teamet/teamene orienteres om aftalen. Klassen/hjemområdet samme dag Teamet vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Man taler med eleverne om døden. Det er en god ide at lade eleverne skrive en hilsen til klassekammeraten. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Kontakt til klassens/hjemområdets forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer teamet klassens/hjemområdets forældre med en kort skriftlig orientering. 2

3 Anden kontakt til elevens hjem er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen/hjemområdet. Aflevere en buket blomster fra klassen og/eller skolen, samt de hilsener, eleverne evt. har skrevet. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes/pædagogernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker dette, deltager mindst en lærer/pædagog fra teamet. Teamet/teamene orienteres om aftalen. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen samt teamet. Teamet aftaler i samarbejde med ledelsen, hvem der sørger for: Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre. Forløbet i klassen/hjemområdet foregår den første dag efter ferien. 3

4 Når skolen mister - en elev Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter teamet. Teamet kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter GFO og/eller øvrige involverede parter. Teamet Kontakt og afklaring med hjemmet i samarbejde med ledelsen Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre Ledelsen Information til medarbejdere Flagning Indkaldelse og afholdelse af en fælles mindestund Senere indkaldelse til foredrag om børns sorgreaktioner Første kontakt til elevens hjem Teamet tager så hurtigt som muligt kontakt til hjemmet og tager evt. på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden) Afklare om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne Aftale hvad klasselæreren/skolen/gfo kan hjælpe med Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag Afklare om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet Aftale hvornår man må kontakte hjemmet igen med henblik på fx begravelse eller anden kontakt. Teamet orienteres om aftalen. Elevens klasse/hjemområdet - samme dag Teamet vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde, fx med lys. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Man taler med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have mulighed for at give udtryk for alle følelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om eleven til dennes forældre. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Ved dagens afslutning sikrer man sig, at eleverne ikke sendes hjem til et tomt hus. De yngste elever kan evt. gå i GFO/klubben, indtil forældrene kommer hjem. De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en voksen, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. 4

5 De øvrige klasser/hjemområder - samme dag Ledelsen informerer ved dagens begyndelse de øvrige hjemområder om dødsfaldet. Ledelsen fortæller desuden, hvornår en fælles mindestund vil finde sted. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Afholdelse af mindestund for hele skolen Ledelsen vurderer hvor og hvornår, mindestunden skal finde sted. Når alle er samlet, fortæller ledelsen eleverne om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt, alt efter omstændighederne. Der synges en sang. Praktiske spørgsmål afklares. Kontakt til klassens/hjemområdets forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer ledelsen skolens forældre med en kort skriftlig orientering. Når alle informationer om dødsfaldet og begravelsen er indhentet, informerer teamet forældrene i hjemområdet grundigt. Informationen kan gives skriftligt eller på et møde. Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet arrangerer ledelsen en aften for forældrene om børns sorgreaktioner. Opfølgende kontakt til elevens hjem kan være et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen/hjemområdet Aflevere en buket blomster, de materialer eleverne har lavet og evt. et brev fra skolen Indhente oplysninger om begravelsen Få afklaret om forældrene ønsker lærernes/pædagogernes og klassekammeraternes deltagelse. I bekræftende fald deltager mindst en lærer/pædagog fra teamet og en repræsentant fra ledelsen. Medarbejderne orienteres om aftalen. 5

6 Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen samt teamet. Teamet aftaler i samarbejde med ledelsen, hvem der sørger for: Kontakt til hjemmet Blomster til og deltagelse i begravelsen Skriftlig information til klassens forældre. Mindestund for hele skolen arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen/hjemområdet foregår også den første dag efter ferien (jvf. s. 4). 6

7 Når skolen mister - en medarbejder Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Ledelsen Ledelsen informerer ved dagens begyndelse det berørte hjemområde samt skolens øvrige personale. Ledelsen sørger desuden for: Flagning Indkaldelse og afholdelse af mindestund Information til skolens forældre Kontakt til medarbejderens familie Første kontakt til medarbejderens familie Ledelsen tager så hurtigt som muligt kontakt til familien for at: Få konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden) Aftale, om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne Aftale hvad skolen/gfo kan hjælpe med Fortælle hvad der vil ske på skolen Aftale hvornår man må kontakte familien igen med henblik på fx deltagelse i begravelsen. Medarbejderne orienteres om aftalen. Medarbejderens hjemområde - samme dag Det berørte hjemområdes medarbejdere skal have mulighed for at blive fritaget for tjeneste i det omfang, der er behov for det. Det er ledelsens opgave at sørge for, at dette bliver muligt. Teamet vurderer sammen med ledelsen, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Ved dagens afslutning sikrer man sig, at eleverne ikke sendes hjem til et tomt hus. De yngste elever kan evt. gå i GFO/klubben, indtil forældrene kommer hjem. De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en voksen, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. 7

8 De øvrige hjemområder - samme dag Medarbejderne i området vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Afholdelse af mindestund for hele skolen Ledelsen vurderer hvor og hvornår, mindestunden skal finde sted. Når alle er samlet, fortæller ledelsen eleverne om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt, alt efter omstændighederne. Der synges en sang. Praktiske spørgsmål afklares. Kontakt til skolens forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer ledelsen skolens forældre med en kort skriftlig orientering. Anden kontakt til medarbejderens familie Ledelsen/teamet kontakter familien med det formål at: Aflevere en buket blomster fra skolen Indhente oplysninger om begravelsen Få afklaret om begravelsen er for den nærmeste familie, eller om der er mulighed for at deltage. Medarbejderne orienteres om aftalen. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: /

9 Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolens ledelse. Ledelsen kontakter teamet. Desuden sørger ledelsen for Kontakt til medarbejderens familie Blomster samt evt. deltagelse i begravelsen Skriftlig information til skolens medarbejdere. Mindestund for hele skolen arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i de enkelte hjemområder foregår ligeledes den første dag efter ferien. 9

10 Alvorlige ulykker Selv om vi passer på og er opmærksomme kan der opstå ulykker som vi ikke kan forudse. Hvad gør vi i en akut situation, hvis en elev kommer ud for en ulykke i skolen, GFO en, på en udflugt, en hyttetur eller en skolerejse? Situationen kan nogle gange være vanskelig at overskue derfor denne vejledning. Forholdsregler Tag så vidt muligt to voksne af sted. Medbring mobiltelefon. Medbring klasseliste Medbring denne oversigt. Når en ulykke indtræffer uden for skolen På ulykkesstedet Få overblik over ulykkens omfang. Stands ulykken. Alarmer 112. Yd førstehjælp. Sørg for at samle de øvrige elever og indsaml mobiltelefoner. Hold evt. nysgerrige væk fra den tilskadekomne. Den ene voksne tager med i ambulancen. Skulle der kun være én voksen til stede bliver vedkommende hos de øvrige elever. Underret skolens ledelse. På skolen Skolens ledelse sørger for kontakt til de berørte hjem. I tilfælde af dødsfald kontakter politiet forældrene. Skolens ledelse skaffer hjælp til at få resten af gruppen hjem. Det videre forløb på skolen Det berørte hjemområde Skolens ledelse skaffer en person, evt. fra teamet, som kan være sammen med den hjemvendte gruppe. Skolens ledelse informerer/kontakter de øvrige forældre i hjemområdet og vurderer om en indkaldelse er nødvendig 10

11 Eleverne holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre eller anden aftale er truffet med forældrene. Eleverne orienteres løbende om den tilskadekomne (undgå rygtedannelse) Skolens ledelse samler teamet omkring det berørte hjemområde for at aftale det videre forløb. Det vurderes om der er behov for krisehjælp. Det aftales hvordan en evt. henvendelse fra pressen håndteres. (Udnævn én talsmand, så børnene beskyttes. Henvis evt. til politiet). De øvrige hjemområder Skolens ledelse sørger for at informere skolens øvrige medarbejdere med så præcise oplysninger som muligt. Ledelsen sørger endvidere for at informere alle skolens forældre. Medarbejderne fra de enkelte team informerer eleverne i de respektive hjemområder. Vær opmærksom på søskende og andre elever der kan være berørt af ulykken. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Når en ulykke indtræffer på skolen Handling - her og nu Stands ulykken. Hent hjælp hos kontoret/nærmeste voksne via budbringer (elev) Alarmer 112. Yd førstehjælp. Få overblik over ulykkens omfang. Hold evt. nysgerrige væk fra den tilskadekomne. En kendt voksen (hvis muligt) tager med i ambulancen Skolens ledelse sørger for kontakt til den tilskadekomnes hjem. I tilfælde af dødsfald kontakter politiet forældrene. Vær opmærksom på eventuelle søskende. Sørg for at de er sammen med en voksen de kender. 11

12 Det videre forløb Det berørte hjemområde Skolens ledelse kontakter de øvrige involverede elevers forældre. Skolens ledelse kontakter en person, evt. fra teamet, som kan være sammen med de involverede elever, indtil de evt. hentes af forældrene. Eleverne orienteres om muligt løbende om den tilskadekomne (undgå rygtedannelse) Skolens ledelse samler teamet omkring det berørte hjemområde for at aftale det videre forløb. Det vurderes, om der er behov for krisehjælp. Det aftales hvordan en evt. henvendelse fra pressen håndteres. (Udnævn én talsmand, så børnene beskyttes. Henvis evt. til politiet). De øvrige hjemområder Skolens ledelse sørger for at informere skolens øvrige medarbejdere med så præcise oplysninger som muligt (mailkonferencen mundtligt på møder). Medarbejderne fra de enkelte team informerer eleverne i de respektive hjemområder. Vær opmærksom på reaktioner fra ikke involverede elever. Ledelsen sørger endvidere for at informere alle skolens forældre. 12

13 Materialekassen Materialekassen findes på biblioteket og indeholder følgende: Lærer til lærer -bog Fyrfadslys m.m., holdere, tændstikker Vase Cd med stille musik Brevpapir Blyanter Farveblyanter Lister over litteratur, film m.m. Artikler o. lign. i ringbind Sangbog Handleplan Forslag til opfølgende aktiviteter Forslagene neden for kan bruges i det omfang, de synes passende i det enkelte tilfælde. Arbejde med materialet OmSorg fra Kræftens Bekæmpelse Besøge gravstedet og lægge en blomst Skrive digte/breve til den afdøde Tænde lys på mærkedage, fx fødselsdag Telefonliste Skole Torben Frese: (privat) (mobil) Peter Vinkel: (privat) (mobil) GFO Lisbeth Jensen: (privat) (mobil) René Mikkelsen: (privat) (mobil) Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: /

14 Hjemmesider Danmarks Lærerforening: Kræftens Bekæmpelse: Litteratur, film m.m. på Maglegård 10 Pasborg, Lennart: Du og jeg: fire børn og filosofi (Videofilm) 13 Når børn mister: En guide for ansatte i institution og skole (Børns Vilkår) 13 Når livet går sin vej (Videobånd) (4 stk.) (Kræftens Bekæmpelse) 13 Bøge, Per: Når hjertet gør ondt (bvh.-klasse, 1. og 2. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 Bøge, Per: Når bånd brister (3., 4. og 5. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 Bøge, Per: Når nogen man elsker dør (6., 7. og 8. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (2 stk.) 13 Med sorgen som blind passager (Kræftens Bekæmpelse) (Lydbånd) (3 stk.) 13 Omsorg Handleplan. Idékatalog. (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 O Toole, Donna: Om børns tab og sorg 13 Ottesen, Doris: Børn og sorg om forældretab i barndommen Børn om mors og fars død Min søster døde. Min bror døde Kærlighed og sorg 16 Munksgaard, Knud: Time og dag og uge 16 Munksgaard, Knud: Time og dag og uge; Lærervejledning 16.8 Andersen, Kirsten: Livsfilosofi og etik: Det personlige ansvar (Tro & Etik) 16.8 Becker, Antoinette: Jeg vil vide noget om døden 16.8 Buus-Hansen, Palle: Ud af livet når nogen dør 16.8 Nørhøj, Henning: Døden og livet. Kristendommen og dødens problemer 16.8 Smith, Linda: Døden den sidste rejse? (Tro & Etik) 29 At forlade verden Død og begravelse (Religionsfænomenologi) (5 stk.) 29.1 Jacobsen, Anne: Alting har sin tid. En bog om døden, begravelsesritualer og traditioner 29.1 Smidt Hansen, Bent: Livets overgangsstadier (2 stk.) 37 Wagner, Gunnar: Børns møde med døden Nygaard, Jens Jørgen: Død og begravelse Hvis bare jeg havde vidst det psykisk førstehjælp for unge (Dansk Røde Kors) (UV) Drengen der gik baglæns (Videofilm) AN Døden (Dansk-emner) AN Solsort og snefnug En novellesamling (Kræftens Bekæmpelse) (25 stk.) AN Tanker om døden SK Brandt, Aage: Hvor går man hen når man går bort (Danske Bedemænd) Endvidere har skolebiblioteket en række skønlitterære titler til forskellige alderstrin om emnet. 14

15 Supplerende litteratur Anneberg, Inger (1998): Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn Dyregrov, Atle (1998): Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk Psykologisk Forlag Dyregrov, Atle (1996): At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels Forlag Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne (1994): Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi Dyregrov, Atle (1997): Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag Finger Gertraud (2001): Børns sorg. Gyldendal Fredman, Glenda (1997): Samtaler om døden. At hjælpe børn og familier gennem sorg. Psykologisk Forlag Fredsted, Malene (1999): Kan man dø når man er ung? Holkenfeldt Jacobsen, Anne (1978): Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendals Pædagogiske Bibliotek Jacobsen, Anne (1988): Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Clausens Bøger Jacobsen, Anne (1995): Alting har sin tid. Hans Reitzels Forlag Kamradt, Jette (1998): Hvis nu mor taber håret om børn og død. Dansk Psykologisk Forlag Løvgren, Gitte (2001): Underretning og tavshedspligt en vejledning for lærere og pædagoger. Kassander Møller, Erik (1999): Sommeren efter Anemone. Aschehough Olesen, Peter (1999): Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller far. Kroghs Forlag Olesen, Peter m.fl. (2001): Mit barn døde. 25 forældre fortæller om at miste et barn. Kroghs Forlag Olesen, Peter og Rølmer, Signe (2000): Børn om mors og fars død. Kroghs Forlag Schwartz Hansen, Anni (2001): Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge der har mistet en mor eller far. Gyldendal Wenneberg, Signe (1997): Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Aschehough Undervisningsmaterialer fra kræftens Bekæmpelse: OmSorg Når nogen man elsker dør, til 6., 7. og 8. klasse OmSorg Når bånd brister, til 3., 4. og 5. klasse OmSorg Når hjertet gør ondt, til børnehaveklasse, 1. og 2. klasse OmSorg Med sorgen som blind passager, en radiomontage OmSorg Når livet går sin vej, Oscarnomineret tegnefilm OmSorg Handleplan, et idekatalog for skolens møde med børn i sorg OmSorg Sort sol og snefnug, en novellesamling til 9. og 10. klasse OmSorg For evigt borte 126 digte om at miste skrevet af børn og unge OmSorg Sammen om sorg, om at planlægge og gennemføre en samtalegruppe i et pædagogisk regi Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse Hvad fejler du, far? Når forældre dør 15

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013 Midtskolens 1 Omsorgsplan ved sorg og kriser 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 KONTAKTPERSONER 4 INDLEDNING 5 NÅR EN ELEV MISTER ÉN AF SINE NÆRMESTE 6 NÅR EN KLASSE MISTER EN ELEV VED DØDSFALD

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm.

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign. 2. Når en elev

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013 Indledning Du sidder nu med Petersmindeskolens Omsorgsplan som første gang er udarbejdet i løbet af skoleåret 2000/2001. Udvalget bag udarbejdelsen af planen har haft den intention, at planen skulle være

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Krise- og sorgplan for Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Krise- og sorgplan for Glamsbjerg Fri- og Efterskole Krise- og sorgplan for Glamsbjerg Fri- og Efterskole Glamsbjerg Fri- og Efterskoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg og krise handleplanen er et arbejdsredskab for alle medarbejdere i Børnehuset Babuska. Formålet med denne handleplan er at hjælpe den enkelte medarbejder og

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole

skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Skibhusvej 188 5000 Odense C Tlf.:63 75 25 00 Email: sct.hans-skole.buf@odense.dk www.scthans.odense.dk HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Januar

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

HANDLEPLAN. i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen. Lyshøjskolen

HANDLEPLAN. i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen. Lyshøjskolen Lyshøjskolen HANDLEPLAN i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: 79797960 SFO: 23401930 E-mail:

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere