At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2"

Transkript

1 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse med en alvorlig ulykke. Ikke to sager er ens, og handleplanens mål er at udstikke de overordnede retningslinier. I de enkelte sager kan der være særlige forhold, der gør, at det er bedre at træffe andre aftaler. Det vigtigste er, at alle involverede er klar over, hvad der skal gøres, og hvordan opgaverne er fordelt. At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Indhold Når en elev mister i nærmeste familie 2 Når skolen mister en elev 4 Når skolen mister en medarbejder 7 Alvorlige ulykker 10 Materialekasse 13 Forslag til opfølgende aktiviteter 13 Telefonliste 13 Hjemmesider 14 Litteratur, film m.m. på Maglegård 14 Supplerende litteratur 15 1

2 Når en elev mister i nærmeste familie Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter teamet. Teamet kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter. Teamet Kontakt og afklaring med hjemmet Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre NB! Hvis flere teams er involveret, aftales, hvem der tager kontakt til hjemmet Ledelsen Information til alle medarbejdere Første kontakt til elevens hjem Teamet tager kontakt til hjemmet og tager evt. på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden). Afklare om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne. Aftale hvad skolen/gfo kan hjælpe med. Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Aftale hvornår man må kontakte hjemmet igen med henblik på fx at få oplysninger om begravelsen. Aftale med hjemmet, hvad der skal ske, når barnet vender tilbage til skolen. Teamet/teamene orienteres om aftalen. Klassen/hjemområdet samme dag Teamet vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Man taler med eleverne om døden. Det er en god ide at lade eleverne skrive en hilsen til klassekammeraten. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Kontakt til klassens/hjemområdets forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer teamet klassens/hjemområdets forældre med en kort skriftlig orientering. 2

3 Anden kontakt til elevens hjem er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen/hjemområdet. Aflevere en buket blomster fra klassen og/eller skolen, samt de hilsener, eleverne evt. har skrevet. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes/pædagogernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker dette, deltager mindst en lærer/pædagog fra teamet. Teamet/teamene orienteres om aftalen. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen samt teamet. Teamet aftaler i samarbejde med ledelsen, hvem der sørger for: Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre. Forløbet i klassen/hjemområdet foregår den første dag efter ferien. 3

4 Når skolen mister - en elev Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter teamet. Teamet kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter GFO og/eller øvrige involverede parter. Teamet Kontakt og afklaring med hjemmet i samarbejde med ledelsen Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre Ledelsen Information til medarbejdere Flagning Indkaldelse og afholdelse af en fælles mindestund Senere indkaldelse til foredrag om børns sorgreaktioner Første kontakt til elevens hjem Teamet tager så hurtigt som muligt kontakt til hjemmet og tager evt. på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden) Afklare om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne Aftale hvad klasselæreren/skolen/gfo kan hjælpe med Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag Afklare om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet Aftale hvornår man må kontakte hjemmet igen med henblik på fx begravelse eller anden kontakt. Teamet orienteres om aftalen. Elevens klasse/hjemområdet - samme dag Teamet vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde, fx med lys. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Man taler med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have mulighed for at give udtryk for alle følelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om eleven til dennes forældre. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Ved dagens afslutning sikrer man sig, at eleverne ikke sendes hjem til et tomt hus. De yngste elever kan evt. gå i GFO/klubben, indtil forældrene kommer hjem. De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en voksen, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. 4

5 De øvrige klasser/hjemområder - samme dag Ledelsen informerer ved dagens begyndelse de øvrige hjemområder om dødsfaldet. Ledelsen fortæller desuden, hvornår en fælles mindestund vil finde sted. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Afholdelse af mindestund for hele skolen Ledelsen vurderer hvor og hvornår, mindestunden skal finde sted. Når alle er samlet, fortæller ledelsen eleverne om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt, alt efter omstændighederne. Der synges en sang. Praktiske spørgsmål afklares. Kontakt til klassens/hjemområdets forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer ledelsen skolens forældre med en kort skriftlig orientering. Når alle informationer om dødsfaldet og begravelsen er indhentet, informerer teamet forældrene i hjemområdet grundigt. Informationen kan gives skriftligt eller på et møde. Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet arrangerer ledelsen en aften for forældrene om børns sorgreaktioner. Opfølgende kontakt til elevens hjem kan være et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen/hjemområdet Aflevere en buket blomster, de materialer eleverne har lavet og evt. et brev fra skolen Indhente oplysninger om begravelsen Få afklaret om forældrene ønsker lærernes/pædagogernes og klassekammeraternes deltagelse. I bekræftende fald deltager mindst en lærer/pædagog fra teamet og en repræsentant fra ledelsen. Medarbejderne orienteres om aftalen. 5

6 Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen samt teamet. Teamet aftaler i samarbejde med ledelsen, hvem der sørger for: Kontakt til hjemmet Blomster til og deltagelse i begravelsen Skriftlig information til klassens forældre. Mindestund for hele skolen arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen/hjemområdet foregår også den første dag efter ferien (jvf. s. 4). 6

7 Når skolen mister - en medarbejder Hvem gør hvad? Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Ledelsen Ledelsen informerer ved dagens begyndelse det berørte hjemområde samt skolens øvrige personale. Ledelsen sørger desuden for: Flagning Indkaldelse og afholdelse af mindestund Information til skolens forældre Kontakt til medarbejderens familie Første kontakt til medarbejderens familie Ledelsen tager så hurtigt som muligt kontakt til familien for at: Få konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden) Aftale, om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne Aftale hvad skolen/gfo kan hjælpe med Fortælle hvad der vil ske på skolen Aftale hvornår man må kontakte familien igen med henblik på fx deltagelse i begravelsen. Medarbejderne orienteres om aftalen. Medarbejderens hjemområde - samme dag Det berørte hjemområdes medarbejdere skal have mulighed for at blive fritaget for tjeneste i det omfang, der er behov for det. Det er ledelsens opgave at sørge for, at dette bliver muligt. Teamet vurderer sammen med ledelsen, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Ved dagens afslutning sikrer man sig, at eleverne ikke sendes hjem til et tomt hus. De yngste elever kan evt. gå i GFO/klubben, indtil forældrene kommer hjem. De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en voksen, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. 7

8 De øvrige hjemområder - samme dag Medarbejderne i området vurderer, om eleverne skal orienteres klassevis eller samlet. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Afholdelse af mindestund for hele skolen Ledelsen vurderer hvor og hvornår, mindestunden skal finde sted. Når alle er samlet, fortæller ledelsen eleverne om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt, alt efter omstændighederne. Der synges en sang. Praktiske spørgsmål afklares. Kontakt til skolens forældre Samme dag som meddelelsen om dødsfaldet er givet til skolen, informerer ledelsen skolens forældre med en kort skriftlig orientering. Anden kontakt til medarbejderens familie Ledelsen/teamet kontakter familien med det formål at: Aflevere en buket blomster fra skolen Indhente oplysninger om begravelsen Få afklaret om begravelsen er for den nærmeste familie, eller om der er mulighed for at deltage. Medarbejderne orienteres om aftalen. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: /

9 Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolens ledelse. Ledelsen kontakter teamet. Desuden sørger ledelsen for Kontakt til medarbejderens familie Blomster samt evt. deltagelse i begravelsen Skriftlig information til skolens medarbejdere. Mindestund for hele skolen arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i de enkelte hjemområder foregår ligeledes den første dag efter ferien. 9

10 Alvorlige ulykker Selv om vi passer på og er opmærksomme kan der opstå ulykker som vi ikke kan forudse. Hvad gør vi i en akut situation, hvis en elev kommer ud for en ulykke i skolen, GFO en, på en udflugt, en hyttetur eller en skolerejse? Situationen kan nogle gange være vanskelig at overskue derfor denne vejledning. Forholdsregler Tag så vidt muligt to voksne af sted. Medbring mobiltelefon. Medbring klasseliste Medbring denne oversigt. Når en ulykke indtræffer uden for skolen På ulykkesstedet Få overblik over ulykkens omfang. Stands ulykken. Alarmer 112. Yd førstehjælp. Sørg for at samle de øvrige elever og indsaml mobiltelefoner. Hold evt. nysgerrige væk fra den tilskadekomne. Den ene voksne tager med i ambulancen. Skulle der kun være én voksen til stede bliver vedkommende hos de øvrige elever. Underret skolens ledelse. På skolen Skolens ledelse sørger for kontakt til de berørte hjem. I tilfælde af dødsfald kontakter politiet forældrene. Skolens ledelse skaffer hjælp til at få resten af gruppen hjem. Det videre forløb på skolen Det berørte hjemområde Skolens ledelse skaffer en person, evt. fra teamet, som kan være sammen med den hjemvendte gruppe. Skolens ledelse informerer/kontakter de øvrige forældre i hjemområdet og vurderer om en indkaldelse er nødvendig 10

11 Eleverne holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre eller anden aftale er truffet med forældrene. Eleverne orienteres løbende om den tilskadekomne (undgå rygtedannelse) Skolens ledelse samler teamet omkring det berørte hjemområde for at aftale det videre forløb. Det vurderes om der er behov for krisehjælp. Det aftales hvordan en evt. henvendelse fra pressen håndteres. (Udnævn én talsmand, så børnene beskyttes. Henvis evt. til politiet). De øvrige hjemområder Skolens ledelse sørger for at informere skolens øvrige medarbejdere med så præcise oplysninger som muligt. Ledelsen sørger endvidere for at informere alle skolens forældre. Medarbejderne fra de enkelte team informerer eleverne i de respektive hjemområder. Vær opmærksom på søskende og andre elever der kan være berørt af ulykken. Kontakt til professionelle Hvis teamet har behov for det, kontaktes psykolog og/eller præst Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: / Når en ulykke indtræffer på skolen Handling - her og nu Stands ulykken. Hent hjælp hos kontoret/nærmeste voksne via budbringer (elev) Alarmer 112. Yd førstehjælp. Få overblik over ulykkens omfang. Hold evt. nysgerrige væk fra den tilskadekomne. En kendt voksen (hvis muligt) tager med i ambulancen Skolens ledelse sørger for kontakt til den tilskadekomnes hjem. I tilfælde af dødsfald kontakter politiet forældrene. Vær opmærksom på eventuelle søskende. Sørg for at de er sammen med en voksen de kender. 11

12 Det videre forløb Det berørte hjemområde Skolens ledelse kontakter de øvrige involverede elevers forældre. Skolens ledelse kontakter en person, evt. fra teamet, som kan være sammen med de involverede elever, indtil de evt. hentes af forældrene. Eleverne orienteres om muligt løbende om den tilskadekomne (undgå rygtedannelse) Skolens ledelse samler teamet omkring det berørte hjemområde for at aftale det videre forløb. Det vurderes, om der er behov for krisehjælp. Det aftales hvordan en evt. henvendelse fra pressen håndteres. (Udnævn én talsmand, så børnene beskyttes. Henvis evt. til politiet). De øvrige hjemområder Skolens ledelse sørger for at informere skolens øvrige medarbejdere med så præcise oplysninger som muligt (mailkonferencen mundtligt på møder). Medarbejderne fra de enkelte team informerer eleverne i de respektive hjemområder. Vær opmærksom på reaktioner fra ikke involverede elever. Ledelsen sørger endvidere for at informere alle skolens forældre. 12

13 Materialekassen Materialekassen findes på biblioteket og indeholder følgende: Lærer til lærer -bog Fyrfadslys m.m., holdere, tændstikker Vase Cd med stille musik Brevpapir Blyanter Farveblyanter Lister over litteratur, film m.m. Artikler o. lign. i ringbind Sangbog Handleplan Forslag til opfølgende aktiviteter Forslagene neden for kan bruges i det omfang, de synes passende i det enkelte tilfælde. Arbejde med materialet OmSorg fra Kræftens Bekæmpelse Besøge gravstedet og lægge en blomst Skrive digte/breve til den afdøde Tænde lys på mærkedage, fx fødselsdag Telefonliste Skole Torben Frese: (privat) (mobil) Peter Vinkel: (privat) (mobil) GFO Lisbeth Jensen: (privat) (mobil) René Mikkelsen: (privat) (mobil) Messias-kirken Sognepræst Kristian Høeg: Sognepræst Marianne Broby Lausten: Forvaltning Skolepsykolog: Karina Mezzolla Pedersen: Børn & forebyggelse: /

14 Hjemmesider Danmarks Lærerforening: Kræftens Bekæmpelse: Litteratur, film m.m. på Maglegård 10 Pasborg, Lennart: Du og jeg: fire børn og filosofi (Videofilm) 13 Når børn mister: En guide for ansatte i institution og skole (Børns Vilkår) 13 Når livet går sin vej (Videobånd) (4 stk.) (Kræftens Bekæmpelse) 13 Bøge, Per: Når hjertet gør ondt (bvh.-klasse, 1. og 2. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 Bøge, Per: Når bånd brister (3., 4. og 5. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 Bøge, Per: Når nogen man elsker dør (6., 7. og 8. klasse) (Kræftens Bekæmpelse) (2 stk.) 13 Med sorgen som blind passager (Kræftens Bekæmpelse) (Lydbånd) (3 stk.) 13 Omsorg Handleplan. Idékatalog. (Kræftens Bekæmpelse) (3 stk.) 13 O Toole, Donna: Om børns tab og sorg 13 Ottesen, Doris: Børn og sorg om forældretab i barndommen Børn om mors og fars død Min søster døde. Min bror døde Kærlighed og sorg 16 Munksgaard, Knud: Time og dag og uge 16 Munksgaard, Knud: Time og dag og uge; Lærervejledning 16.8 Andersen, Kirsten: Livsfilosofi og etik: Det personlige ansvar (Tro & Etik) 16.8 Becker, Antoinette: Jeg vil vide noget om døden 16.8 Buus-Hansen, Palle: Ud af livet når nogen dør 16.8 Nørhøj, Henning: Døden og livet. Kristendommen og dødens problemer 16.8 Smith, Linda: Døden den sidste rejse? (Tro & Etik) 29 At forlade verden Død og begravelse (Religionsfænomenologi) (5 stk.) 29.1 Jacobsen, Anne: Alting har sin tid. En bog om døden, begravelsesritualer og traditioner 29.1 Smidt Hansen, Bent: Livets overgangsstadier (2 stk.) 37 Wagner, Gunnar: Børns møde med døden Nygaard, Jens Jørgen: Død og begravelse Hvis bare jeg havde vidst det psykisk førstehjælp for unge (Dansk Røde Kors) (UV) Drengen der gik baglæns (Videofilm) AN Døden (Dansk-emner) AN Solsort og snefnug En novellesamling (Kræftens Bekæmpelse) (25 stk.) AN Tanker om døden SK Brandt, Aage: Hvor går man hen når man går bort (Danske Bedemænd) Endvidere har skolebiblioteket en række skønlitterære titler til forskellige alderstrin om emnet. 14

15 Supplerende litteratur Anneberg, Inger (1998): Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn Dyregrov, Atle (1998): Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk Psykologisk Forlag Dyregrov, Atle (1996): At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels Forlag Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne (1994): Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi Dyregrov, Atle (1997): Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag Finger Gertraud (2001): Børns sorg. Gyldendal Fredman, Glenda (1997): Samtaler om døden. At hjælpe børn og familier gennem sorg. Psykologisk Forlag Fredsted, Malene (1999): Kan man dø når man er ung? Holkenfeldt Jacobsen, Anne (1978): Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendals Pædagogiske Bibliotek Jacobsen, Anne (1988): Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Clausens Bøger Jacobsen, Anne (1995): Alting har sin tid. Hans Reitzels Forlag Kamradt, Jette (1998): Hvis nu mor taber håret om børn og død. Dansk Psykologisk Forlag Løvgren, Gitte (2001): Underretning og tavshedspligt en vejledning for lærere og pædagoger. Kassander Møller, Erik (1999): Sommeren efter Anemone. Aschehough Olesen, Peter (1999): Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller far. Kroghs Forlag Olesen, Peter m.fl. (2001): Mit barn døde. 25 forældre fortæller om at miste et barn. Kroghs Forlag Olesen, Peter og Rølmer, Signe (2000): Børn om mors og fars død. Kroghs Forlag Schwartz Hansen, Anni (2001): Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge der har mistet en mor eller far. Gyldendal Wenneberg, Signe (1997): Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Aschehough Undervisningsmaterialer fra kræftens Bekæmpelse: OmSorg Når nogen man elsker dør, til 6., 7. og 8. klasse OmSorg Når bånd brister, til 3., 4. og 5. klasse OmSorg Når hjertet gør ondt, til børnehaveklasse, 1. og 2. klasse OmSorg Med sorgen som blind passager, en radiomontage OmSorg Når livet går sin vej, Oscarnomineret tegnefilm OmSorg Handleplan, et idekatalog for skolens møde med børn i sorg OmSorg Sort sol og snefnug, en novellesamling til 9. og 10. klasse OmSorg For evigt borte 126 digte om at miste skrevet af børn og unge OmSorg Sammen om sorg, om at planlægge og gennemføre en samtalegruppe i et pædagogisk regi Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse Hvad fejler du, far? Når forældre dør 15

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår... 3 Vrede... 4 Typiske reaktioner på tab hos børn... 5

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere