Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler"

Transkript

1 *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson ? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert band Big Band Symfoniorkester Kammerorkester Strygeorkester Brassband Slagtøjsorkester Antal *2. I hvilket område af Danmark varetager musikskolen undervisning? Nb indtastes med mulighed for flere svar Område Nordjylland Vestlige Østlige Vestlige Østlige Jylland Midtjylland Midtjylland Sydjylland Sydjylland IALT antal Område Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn Vestlige Sjælland Østlige Sjælland Storkøbenhavn Nordsjælland Sjælland m/øer IALT antal Område Fyn (incl. Bornholm En mindre ø med færge Øvrige øer Langeland) (f.eks. Ærø, Fanø, Samsø) IALT antal *3. Det meste af musikskolens område er Område Større by (over indbyggere) Mindre provinsby ( indbyggere) Landligt område med mange mindre bysamfund IALT antal *4. Hvilke af følgende orkesterinstrumenter tilbyder musikskolen undervisning på? Instrument antal Violin 31 Bratsch 25 Cello 28 Kontrabas 26 Harpe 1 Instrument antal Tværfløjt 31 Obo 16 Klarinet 30 Saxofon 31 Fagot 16 Slagtøj 29 Instrument antal Horn 22 Trompet 31 Trombone 23 Baryton/Euph 19 Tuba 18 *5. Tilbyder musikskolen undervisning til elever over 25 år, eventuelt mod forhøjet betaling: antal

2 *6. Kan tidligere elever, som ikke længere modtager instrumentalundervisning på musikskolen, spille med i musikskolens orkestre? antal *7. Kan voksne over 25 år spille med i musikskolens orkestre? antal Hvor mange af medlemmerne i ovenstående orkestre var i sæson i aldersgruppen Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. efterskole, erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) Alle OrkesterEfterskolens elever er jo videre... men nogle af dem, som bor i Holstebro eller fortsætter på MGK har stadig tilknytning til orkestret. b) gymnasiet og efterskole c) 10efterskole d) 4 i alt2 på efterskole2 startet på gymnasiet og er vokset fra musikskolen e) Efterskole, fraflytte området, holdt op med at spille f) Ingen anelse

3 g) 2-3 stykker h) Det ved jeg ikke, men vi har ikke nogen over 25 år i orkestre i) 1 er stoppet, holdt op med at spille1 er på stand by pga. efterskole j) Efterskole k) Vi har et udpræget samarbejde med byens musikliv og aftenskoler og garde om harmoniorkester, symfoniorkester, bigband mmm l) Vores klassiske orkestre er så små og nye, så det er meget svært at svare på. En del af vores elever tager på efterskole, men kommer som regel tilbage igen måske på nye instrumenter... m) 8, efterskoler, udenbys gymnasier og udland n) 1 på efterskole1 har fået andre fritidsinteresser2 har været på efterskole og er kommet tilbage igen o) 5. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper p) 3 - DE ER PÅ ORKESTEREFTERSKOLE, OG VI FORVENTER, AT DE VENDER TILBAGE q) Tallene opgivet på p. 9 er et overslagdenne og de næste sider: det har vi ikke oplysninger om - beklager. r) Frafaldet er ikke så stort - enkelte forlader musikskolen p.gra.a efterskole, eller travl gymasiehverdag s) Kan jeg ikke checke pt t) Et par stykker pga efterskole u) to: efterskole v) fortrinsvis efterskole w) ingen x) 1 p.g.a. for meget skole arbejde og andre interesser koblet med lang transport tider y) 10Helt normalt frafald;manglende interesseefterskole 10. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) gymnasiet

4 b) 5 efterskole c) 3 i altalle 3 er startet på videregående uddannelse i en anden kommune. d) vokset fra musikskolen e) Ingen anelse f) 2 stk g) ingen h) ArbejdeGymnasium i) for omfattende j) 9, videregående uddannelser eller holdt op k) 1 Andre musikinteresser (rytmisk - udenfor Musikskolen1 Personlige problemer l) 6. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper m) Frafaldet er ikke stort.enkelte frafalder p.gr.a. travl gymnasiehverdag, n) Kan jeg ikke checke pt o) Et par stykker pga "manglende tid" p) par stykker: uddannelse, flyttet fra byen q) gymnasiet tager tidenforældre vil ikke betale når de fylder 18 år r) 3 p.g.a. gymnasiet travlhed sammen med lang transport tid s) alleder var ikke ret mange i kategorien, og alle har forladt musikskolen, da de flytter fra byen for at studere mm. 11. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 1erhvervsarbejde c) 3 i altalle tre er flyttet fra kommunen for at studere. d) Ingen anelse

5 e)? f) Fraflyttet g) for omfattende, beklager h) 5, videregående udd. i) 5 er flyttet fra området og spiller i hhv. Århus og Holstebro1 ved ikke! j) 2. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper k) Aldersgruppen er næsten ikke repræsenteret i musikskolen l) Kan jeg ikke checke pt m) Et par stykker pga uddannelse i andre større byer. n)? o) flyttet fra byen p) allemest pga studier i andre landsdele 12. Hvor mange af de elever i aldersgruppen over 25 år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 0 c) 3 i altalle 3 er stoppet på grund af alderen (77, 86 og 68 år) d) De stopper ikke e) ingen f)? g) 0 h) ditto i) 4 flyttet eller ved ikke j) 0 k) Ingen

6 l) Kan jeg ikke checke pt m) Ingen n) sammenspilstilbuddet omrokeret o) andre interesser 13. Har musikskolen kendskab til amatørorkestre i området (= inden for en afstand, som i hvert fald nogle af eleverne må antages at finde overkommelig)? Oplys venligst orkestertyper og eventuelt orkesternavne. a) Vi sender gerne videre til Orkester Midtvest og MIVU her i området..men også gerne til andre orkestre i DK.Ofte Skt. Annæ og Albertslund. b) Ja - og vi samarbejder med andre Concert bands via DAO c) SymfoniHarmoniBig BandGarde d) Der er mulighed for at spille i harmoniorkester, brassbands på en større musikskole e) som ligger indenfor 40 km i afstand. f) kristne brass bandsbig Band g) Skive Big BandSalling Spillemænd, fymfoniorkesterpostorkester, harmoniorkesterjysk DanseorkesterKammerorkester h) Ja. Vejle (Amatør)Symfoniorkester i) AmatørsymfonikerneKøbenhavns UngdomssymfoniorkesterEtatsorkestretLyngbyTaarbæk SymfoniorkesterRødovre Concert bandlyngby-taarbæk HarmoniorkesterHerlev concert BandGreve HarmoniorksterConcors Brass BandLyngby-Taarbæk Brass Bandm.fl. j) hobro kammerorkestervendsysselsymfoniorkester k) harmoniorkestersymfoniorkesterbigbands l) Skanderborg Brassband m) Vejle Symfoniorkester n) Dusika og Albertslund symfoniorkester. Vi er også opmærksomme på hvad der sker af løbende arrangementer, som vores elever kan deltage i, ex. Bratschstævne og "side by side"- projekt med det kongelige teater o) Desværre p) Ja, vi har et strålende samarbejde, hvor rigtig mange af vore elever spiller med. FX 14 i byens amatørsymfoniorkester. q) Ja r) Rødovre Concert Band

7 s) Frederikssund symfoniorkester t) Lemvig Amatørorkester - BlæseorkesterHarboøre FDF orkester - Blæseorkester u) symfoniorkesterharmoniorkestrebrassband v) Svogerslev blæsernelyngby Taarbæk w) Næstved Byorkester x) Fredensborg Byorkester HarmoniorkesterFredensborg Brass EnsembleNivå Big band y) HarmoniorkestreBig bands z) Ja - flere Harmoniorkester i lokal området æ) amatørorkestre i området fungerer i musikskolen ø) Vejen GardenDen Sønderjyske pigegarde å) Storstrøms Symfoniorkester SAS.Midt Sjællands Strygeorkester aa) JaDrabant Garden; voksen gardenordsjællands Symfoniorkester *14. Har musikskolen kendskab til, at nogen af musikskolens nuværende elever spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 14, hvor mange nuværende elever spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) Jeg har ikke overblik over i hvor høj grad det lykkes at sende dem videre til andre orkestre i DK. b) aner det ikke - men gætter på 10 c) 0 d) alle amatørorkestre er en del af musikskolen e) Ca. 5 f) ved ikke g) måske et par stykker h) 15

8 i) 1 j) symfoniorkester 14garde 40harmoniorkester 15bigband 4 k) ved ikke l) vi har ikke et præcist tal, men kender til 2 elever, der spiller andre steder også.. m) der er formodentlig flere n) 3 i Lyngby Taarbæk o) Det har vi ikke tal på p) 0 q)? *16. Har musikskolen kendskab til, at nogen tidligere elever født i perioden spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 16, hvor mange tidligere elever født i perioden spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) ca. 10 b) ukendt c) ca. 10 d) ved ikke e) Det ved jeg ikke f) aner det ikke g) Ved ikke h)? i) ca. 3 j) vi har ikke præcist tal, men kender til 1 eleve, der spiller andre steder også.. der er formodentlig flere k) Det har vi ikke tal på l) Kender ikke antal men rigtig mange m) 0

9 *18. Opfordrer musikskolens lærere eller leder aktivt dygtige elever til at opsøge de lokale amatørorkestre? *19. Er der på musikskolen eller dér, hvor musikskolen underviser, materiale fra lokale amatørorkestre, så eleverne kan vide, hvor de skal henvende sig? *20. Henviser musikskolen på sin hjemmeside via links til lokale amatørorkestres hjemmesider? *21. Er en eller flere af musikskolens faste lærere tilknyttet et eller flere lokale amatørorkestre som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem?

10 22. Hvis ja til spørgsmål 21: Er det musikskolen, som har formidlet kontakten? antal Hvis ja til spørgsmål 21: Bruger musikskolen dette personlige lærerengagement til at få de ældste, dygtige musikskoleelever til at spille med i lokale amatørorkestre? antal Hvis musikskolen får en henvendelse fra et lokalt amatørorkester om behov for instruktør, dirigent, assistenter eller lignende, formidler musikskolen så kontakt til relevante lærere? antal *25. Vil det være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? Marker det svar, der passer bedst.

11 *26. Har musikskolen taget initiativ til at etablere samarbejde med et eller flere lokale amatørorkestre? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) Vi har konstant samarbejde med MIVU og Orkester MIdtvest b) Næ - vi har jo vores eget Concert Band og Big Band - super velfungerende c) I Nyborg er alle orkestre organiseret i SAMMUS, hvor også musikskolen er medlem.musikskolen Big Band og det lokale Big Band har samme dirigent. d) Vore elever forlader skolen og byen i stort tal, når de er ca. 20 år for at tage en ungdomsuddannelse i Aarhus, Odense eller Kbh. e) vi forsøger at skabe sammenhæng imellem de regionale ungdomssymfoniorkestre og de lokale symfoniorkestre. f) Nej g) Ja. Som nævnt har Musikskolen kun få orkestre, ungdomsorkestre, og alle vore store ele ver deltager i Byorkester/symfoniorkester Garde Harmoniorkester Concertband BigbandUngdomes hus -bands h) ja i) Vi samarbejder med Rødovre Concert Band i et El Sistema projekt, som forhåbentlig kommer til at bære frugt om nogle år j) arbejder sammen med en lille gruppe seniorblæsere. k) Da vores eget blæserorkester ønsker flere medlemmer, vil vi helst at så mange som muligt spiller her. Vi har tidligere haft tæt kontakt til begge orkestre, men der er for få elever i området til 3 orkestre og de 2 amatørorkestre har da også haft langvarige pauser - det lader imidlertid til, at begge orkestre er i gang i øjeblikket. De 3 blæserorkestre i området har alle for år tilbage været "store" orkestre og har dermed også stolte traditioner. Det er ikke så let, at skulle "nedlægge" disse traditioner og indgå i andres. Vi er afventende - og prøver i stedet at promovere blæseinstrumenter så der på sigt er flere potentielle orkesterelever. Foreløbig er der ikke slående effekt af det! l) ja, der afholdes en årlig fælles orkesterdag et par orkestre.giver en god følelse for eleverne af at være i en større sammenhæng end den normale hverdag m) Ja, med Svogerslev blæserne n) Nej o) Vi samarbejder gerne med et eller flere af orkestrene ifbm. Spil Dansk arrangemeneter, og ved andre kommunale begivenheder. p) Vi har foreslået kommunens musikaftenskole - hvor mange orkestre for seniorer har base - at vi slog os sammen i een stor musikskole. Det ville de ikke. q) Ikke til lokale klassiske amatørorkestre, for de findes mig bekendt ikke, men vi vil

12 samarbejder gerne med regionale eller øvrige om at eleverne der fraflytter byen kan fortsætte i orkestre, hvor de bosættes r) Samarbejde med Vejen Garden s) Vi har løbende kontakt til orkestrene og er i gang med at starte et ellers lukket samarbejde op igen *27. Har et eller flere lokale amatørorkestre taget initiativ til at etablere samarbejde med musikskolen? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) NIX b) Vi har haft et samarbejde omkring Sigurd Barrett i c) nej d) vendsysselsymfoniorkester arbejder bevidst på at få de unge med gennem fælles koncerter og lign. e) Nej f) Ja, i høj grad. Det er et meget tæt samarbejde.stor effekt. men det kan jeg simpelt hen ikke skrive her. Men kom evt til Fredericia og hør om Fredericia modellen. Samarbejdee med amatørmusikliv, Aftenskole om orkestre og kor. g) ja h) Frederikssund symfoniorkester om deres koncerter. i) Ikke umiddelbart. Muligvis p.g.a. rivaliseren. j) nej k) Ja, Næstved Sinfonietta, som nu er lukket, ville gerne have et samarbejde, men vi havde ikke sammenfaldende interesser og behov. l) Både Byorkster og Brass Ensemble er meget interesseret i at få de ældste og dygtigste elever til også at være med deres orkestre.men et mhb. på at etablere et konkret samarbjejde, er ikke orkestrenes mål. m) Nej - ikke samarbejde. De vil gerne bruge vores hjælp, men ikke indgå i et samarbejde. n) Vejen Garden o) Nordsjællands Symfoniorkester har haft instruktører fra musikskolen, og vi er i gang med at etablere fælles koncerter i byen i fremtiden. *28. Har musikskolen idéer til, hvordan musikskole og lokale amatørorkestre kunne samarbejde omkring musikskoleelevernes overgang til amatørorkestrene? a) Dette er utroligt vigtigt!vi har selv opfordret amatørorkestre til at sende os en beskrivelse + invitation.men effekten har været ringe.

13 b) Næ... c) Musikskolens elever sluses tidligt ind i relevante orkestre d) fælles koncerterfælles stævner e) fælles projekter i fom af koncerter er en god måde. f) Ikke et fokusområde pt g) JA!! h) Rødovre Concert Band er det eneste velfungerende amatørorkester i byen, og det har et niveau, der nærmer sig professionelt. Vi har derfor en fødekædeudfordring, som vi håber vores El Sistema projekt kan være med til at løse i) ved projekter j) Nej - vil gerne samarbejde med amatørorkestrene, men prioriterer egne ensembler først. k) fælles orkesterdag, så de lærer hinanden at kende.tilbud om undervisning i musikskolen til medlemmer af amatørorkestreældre medlemmer fra amatørorkestre som forbilleder for de unge elever i musikskolen l) -At sørge for, at der 1-2 gange årligt afholdes konceter hvor musikskole og amatørorkestre optræder-at forsøge at gør opmærksom på, at "kulturen" i amatørorkestrene skal appellere til de unge m) Vi har selv overbygningsorkestre, og har derfor ikke brug for amatørorkestrene, men vil gerne have dem med i musikskolen. n) Igen ingen erfaring med klassiske amatørorkestre, men med øvrige orkestre kunne vi evt. lave projekter sammen og arrangere fælles koncerter o) Amatørorkestre bør fungere under musikskolen og ikke have aldersgrænser p) Da langt de fleste elever søger ind til store byer for at uddanne sig, vil det være relevant at have kendskab til amatør orkestrene i f.eks. København og kendskab til aldersgruppe! q) Jeg mener, at en overgang til amatørorkestrene kun kommer i spil, hvis begge parter er enige om, at indgangsniveauet til amatørorkestrene rammer elevernes.lærerne i musikskolerne er de vigtigste formidlere af overgangen fra musikskole til lokalt musikliv. *29. Har musikskolen idéer til, hvad Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) eventuelt kan bidrage med for at flere dygtige musikskoleelever vil fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? a) Gammel klassiker - tror ikke på det... b) nej

14 c) medlemmer i samme aldersklasseoptagelse af flere på en gang d) ved at rejse debatten blandt daos's medlemmer og evt guide dem i den nødvendige tilpasning af repertoire til målgruppen e) Medvirke til i første omgang at få etableret lokale amatør f) JA!!! g) Flere større stævner på regions- og landsplan, fælles koncerter på tværs af kommuner h) være med til at inspirere amatørorkestrene til at tage kontakt til musikskolenstøtte fælles sammenspilsdage i) Eftersom vi selv har orkestertilbud for personer over 25 år, og disse orkestres niveau stadig bliver højere og højere, bliver flere og flere medlemmer i disse orkestre, så det er nok mest på smarbajdsplanet, udviklingen skal findes! j) Det samme som svaret i sidste spørgsmål k) Det ønsker vi ikke - se forrige svar. l) En folder eller link hvor man som ung musiker kunne se hvilke orkestrer der findes i forskellige område.nogle elever har fortsat i amatør orkestre i KBH, men tit er der en høj alder på medlemmerne...flere ungdoms ensembler vil måske være tiltrækkende.. m) Det er vigtigt, at DAOS vedvarende slår til lyd for at orkestrene nærmer sig musikskolerne, åbner dørene for mindre projekter i samarbejde med musikskolerne.

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter

Læs mere

kortlægning af samarbejde musikskole - grundskole Finn Holst

kortlægning af samarbejde musikskole - grundskole Finn Holst kortlægning af samarbejde musikskole - grundskole Finn Holst Faglig Enhed Musikpædagogik Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2013 1. INDLEDNING Undersøgelsen, som skal kortlægge

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole Suzukiundervisning på Århus Musikskole Revideret aug. 2010 Jan Matthiesen Velkommen Vi vil gerne byde jer velkommen til Suzukiundervisning på Århus Musikskole. Der har efterhånden været Suzukiundervisning

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere