Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler"

Transkript

1 *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson ? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert band Big Band Symfoniorkester Kammerorkester Strygeorkester Brassband Slagtøjsorkester Antal *2. I hvilket område af Danmark varetager musikskolen undervisning? Nb indtastes med mulighed for flere svar Område Nordjylland Vestlige Østlige Vestlige Østlige Jylland Midtjylland Midtjylland Sydjylland Sydjylland IALT antal Område Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn Vestlige Sjælland Østlige Sjælland Storkøbenhavn Nordsjælland Sjælland m/øer IALT antal Område Fyn (incl. Bornholm En mindre ø med færge Øvrige øer Langeland) (f.eks. Ærø, Fanø, Samsø) IALT antal *3. Det meste af musikskolens område er Område Større by (over indbyggere) Mindre provinsby ( indbyggere) Landligt område med mange mindre bysamfund IALT antal *4. Hvilke af følgende orkesterinstrumenter tilbyder musikskolen undervisning på? Instrument antal Violin 31 Bratsch 25 Cello 28 Kontrabas 26 Harpe 1 Instrument antal Tværfløjt 31 Obo 16 Klarinet 30 Saxofon 31 Fagot 16 Slagtøj 29 Instrument antal Horn 22 Trompet 31 Trombone 23 Baryton/Euph 19 Tuba 18 *5. Tilbyder musikskolen undervisning til elever over 25 år, eventuelt mod forhøjet betaling: antal

2 *6. Kan tidligere elever, som ikke længere modtager instrumentalundervisning på musikskolen, spille med i musikskolens orkestre? antal *7. Kan voksne over 25 år spille med i musikskolens orkestre? antal Hvor mange af medlemmerne i ovenstående orkestre var i sæson i aldersgruppen Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. efterskole, erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) Alle OrkesterEfterskolens elever er jo videre... men nogle af dem, som bor i Holstebro eller fortsætter på MGK har stadig tilknytning til orkestret. b) gymnasiet og efterskole c) 10efterskole d) 4 i alt2 på efterskole2 startet på gymnasiet og er vokset fra musikskolen e) Efterskole, fraflytte området, holdt op med at spille f) Ingen anelse

3 g) 2-3 stykker h) Det ved jeg ikke, men vi har ikke nogen over 25 år i orkestre i) 1 er stoppet, holdt op med at spille1 er på stand by pga. efterskole j) Efterskole k) Vi har et udpræget samarbejde med byens musikliv og aftenskoler og garde om harmoniorkester, symfoniorkester, bigband mmm l) Vores klassiske orkestre er så små og nye, så det er meget svært at svare på. En del af vores elever tager på efterskole, men kommer som regel tilbage igen måske på nye instrumenter... m) 8, efterskoler, udenbys gymnasier og udland n) 1 på efterskole1 har fået andre fritidsinteresser2 har været på efterskole og er kommet tilbage igen o) 5. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper p) 3 - DE ER PÅ ORKESTEREFTERSKOLE, OG VI FORVENTER, AT DE VENDER TILBAGE q) Tallene opgivet på p. 9 er et overslagdenne og de næste sider: det har vi ikke oplysninger om - beklager. r) Frafaldet er ikke så stort - enkelte forlader musikskolen p.gra.a efterskole, eller travl gymasiehverdag s) Kan jeg ikke checke pt t) Et par stykker pga efterskole u) to: efterskole v) fortrinsvis efterskole w) ingen x) 1 p.g.a. for meget skole arbejde og andre interesser koblet med lang transport tider y) 10Helt normalt frafald;manglende interesseefterskole 10. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) gymnasiet

4 b) 5 efterskole c) 3 i altalle 3 er startet på videregående uddannelse i en anden kommune. d) vokset fra musikskolen e) Ingen anelse f) 2 stk g) ingen h) ArbejdeGymnasium i) for omfattende j) 9, videregående uddannelser eller holdt op k) 1 Andre musikinteresser (rytmisk - udenfor Musikskolen1 Personlige problemer l) 6. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper m) Frafaldet er ikke stort.enkelte frafalder p.gr.a. travl gymnasiehverdag, n) Kan jeg ikke checke pt o) Et par stykker pga "manglende tid" p) par stykker: uddannelse, flyttet fra byen q) gymnasiet tager tidenforældre vil ikke betale når de fylder 18 år r) 3 p.g.a. gymnasiet travlhed sammen med lang transport tid s) alleder var ikke ret mange i kategorien, og alle har forladt musikskolen, da de flytter fra byen for at studere mm. 11. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 1erhvervsarbejde c) 3 i altalle tre er flyttet fra kommunen for at studere. d) Ingen anelse

5 e)? f) Fraflyttet g) for omfattende, beklager h) 5, videregående udd. i) 5 er flyttet fra området og spiller i hhv. Århus og Holstebro1 ved ikke! j) 2. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper k) Aldersgruppen er næsten ikke repræsenteret i musikskolen l) Kan jeg ikke checke pt m) Et par stykker pga uddannelse i andre større byer. n)? o) flyttet fra byen p) allemest pga studier i andre landsdele 12. Hvor mange af de elever i aldersgruppen over 25 år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 0 c) 3 i altalle 3 er stoppet på grund af alderen (77, 86 og 68 år) d) De stopper ikke e) ingen f)? g) 0 h) ditto i) 4 flyttet eller ved ikke j) 0 k) Ingen

6 l) Kan jeg ikke checke pt m) Ingen n) sammenspilstilbuddet omrokeret o) andre interesser 13. Har musikskolen kendskab til amatørorkestre i området (= inden for en afstand, som i hvert fald nogle af eleverne må antages at finde overkommelig)? Oplys venligst orkestertyper og eventuelt orkesternavne. a) Vi sender gerne videre til Orkester Midtvest og MIVU her i området..men også gerne til andre orkestre i DK.Ofte Skt. Annæ og Albertslund. b) Ja - og vi samarbejder med andre Concert bands via DAO c) SymfoniHarmoniBig BandGarde d) Der er mulighed for at spille i harmoniorkester, brassbands på en større musikskole e) som ligger indenfor 40 km i afstand. f) kristne brass bandsbig Band g) Skive Big BandSalling Spillemænd, fymfoniorkesterpostorkester, harmoniorkesterjysk DanseorkesterKammerorkester h) Ja. Vejle (Amatør)Symfoniorkester i) AmatørsymfonikerneKøbenhavns UngdomssymfoniorkesterEtatsorkestretLyngbyTaarbæk SymfoniorkesterRødovre Concert bandlyngby-taarbæk HarmoniorkesterHerlev concert BandGreve HarmoniorksterConcors Brass BandLyngby-Taarbæk Brass Bandm.fl. j) hobro kammerorkestervendsysselsymfoniorkester k) harmoniorkestersymfoniorkesterbigbands l) Skanderborg Brassband m) Vejle Symfoniorkester n) Dusika og Albertslund symfoniorkester. Vi er også opmærksomme på hvad der sker af løbende arrangementer, som vores elever kan deltage i, ex. Bratschstævne og "side by side"- projekt med det kongelige teater o) Desværre p) Ja, vi har et strålende samarbejde, hvor rigtig mange af vore elever spiller med. FX 14 i byens amatørsymfoniorkester. q) Ja r) Rødovre Concert Band

7 s) Frederikssund symfoniorkester t) Lemvig Amatørorkester - BlæseorkesterHarboøre FDF orkester - Blæseorkester u) symfoniorkesterharmoniorkestrebrassband v) Svogerslev blæsernelyngby Taarbæk w) Næstved Byorkester x) Fredensborg Byorkester HarmoniorkesterFredensborg Brass EnsembleNivå Big band y) HarmoniorkestreBig bands z) Ja - flere Harmoniorkester i lokal området æ) amatørorkestre i området fungerer i musikskolen ø) Vejen GardenDen Sønderjyske pigegarde å) Storstrøms Symfoniorkester SAS.Midt Sjællands Strygeorkester aa) JaDrabant Garden; voksen gardenordsjællands Symfoniorkester *14. Har musikskolen kendskab til, at nogen af musikskolens nuværende elever spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 14, hvor mange nuværende elever spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) Jeg har ikke overblik over i hvor høj grad det lykkes at sende dem videre til andre orkestre i DK. b) aner det ikke - men gætter på 10 c) 0 d) alle amatørorkestre er en del af musikskolen e) Ca. 5 f) ved ikke g) måske et par stykker h) 15

8 i) 1 j) symfoniorkester 14garde 40harmoniorkester 15bigband 4 k) ved ikke l) vi har ikke et præcist tal, men kender til 2 elever, der spiller andre steder også.. m) der er formodentlig flere n) 3 i Lyngby Taarbæk o) Det har vi ikke tal på p) 0 q)? *16. Har musikskolen kendskab til, at nogen tidligere elever født i perioden spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 16, hvor mange tidligere elever født i perioden spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) ca. 10 b) ukendt c) ca. 10 d) ved ikke e) Det ved jeg ikke f) aner det ikke g) Ved ikke h)? i) ca. 3 j) vi har ikke præcist tal, men kender til 1 eleve, der spiller andre steder også.. der er formodentlig flere k) Det har vi ikke tal på l) Kender ikke antal men rigtig mange m) 0

9 *18. Opfordrer musikskolens lærere eller leder aktivt dygtige elever til at opsøge de lokale amatørorkestre? *19. Er der på musikskolen eller dér, hvor musikskolen underviser, materiale fra lokale amatørorkestre, så eleverne kan vide, hvor de skal henvende sig? *20. Henviser musikskolen på sin hjemmeside via links til lokale amatørorkestres hjemmesider? *21. Er en eller flere af musikskolens faste lærere tilknyttet et eller flere lokale amatørorkestre som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem?

10 22. Hvis ja til spørgsmål 21: Er det musikskolen, som har formidlet kontakten? antal Hvis ja til spørgsmål 21: Bruger musikskolen dette personlige lærerengagement til at få de ældste, dygtige musikskoleelever til at spille med i lokale amatørorkestre? antal Hvis musikskolen får en henvendelse fra et lokalt amatørorkester om behov for instruktør, dirigent, assistenter eller lignende, formidler musikskolen så kontakt til relevante lærere? antal *25. Vil det være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? Marker det svar, der passer bedst.

11 *26. Har musikskolen taget initiativ til at etablere samarbejde med et eller flere lokale amatørorkestre? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) Vi har konstant samarbejde med MIVU og Orkester MIdtvest b) Næ - vi har jo vores eget Concert Band og Big Band - super velfungerende c) I Nyborg er alle orkestre organiseret i SAMMUS, hvor også musikskolen er medlem.musikskolen Big Band og det lokale Big Band har samme dirigent. d) Vore elever forlader skolen og byen i stort tal, når de er ca. 20 år for at tage en ungdomsuddannelse i Aarhus, Odense eller Kbh. e) vi forsøger at skabe sammenhæng imellem de regionale ungdomssymfoniorkestre og de lokale symfoniorkestre. f) Nej g) Ja. Som nævnt har Musikskolen kun få orkestre, ungdomsorkestre, og alle vore store ele ver deltager i Byorkester/symfoniorkester Garde Harmoniorkester Concertband BigbandUngdomes hus -bands h) ja i) Vi samarbejder med Rødovre Concert Band i et El Sistema projekt, som forhåbentlig kommer til at bære frugt om nogle år j) arbejder sammen med en lille gruppe seniorblæsere. k) Da vores eget blæserorkester ønsker flere medlemmer, vil vi helst at så mange som muligt spiller her. Vi har tidligere haft tæt kontakt til begge orkestre, men der er for få elever i området til 3 orkestre og de 2 amatørorkestre har da også haft langvarige pauser - det lader imidlertid til, at begge orkestre er i gang i øjeblikket. De 3 blæserorkestre i området har alle for år tilbage været "store" orkestre og har dermed også stolte traditioner. Det er ikke så let, at skulle "nedlægge" disse traditioner og indgå i andres. Vi er afventende - og prøver i stedet at promovere blæseinstrumenter så der på sigt er flere potentielle orkesterelever. Foreløbig er der ikke slående effekt af det! l) ja, der afholdes en årlig fælles orkesterdag et par orkestre.giver en god følelse for eleverne af at være i en større sammenhæng end den normale hverdag m) Ja, med Svogerslev blæserne n) Nej o) Vi samarbejder gerne med et eller flere af orkestrene ifbm. Spil Dansk arrangemeneter, og ved andre kommunale begivenheder. p) Vi har foreslået kommunens musikaftenskole - hvor mange orkestre for seniorer har base - at vi slog os sammen i een stor musikskole. Det ville de ikke. q) Ikke til lokale klassiske amatørorkestre, for de findes mig bekendt ikke, men vi vil

12 samarbejder gerne med regionale eller øvrige om at eleverne der fraflytter byen kan fortsætte i orkestre, hvor de bosættes r) Samarbejde med Vejen Garden s) Vi har løbende kontakt til orkestrene og er i gang med at starte et ellers lukket samarbejde op igen *27. Har et eller flere lokale amatørorkestre taget initiativ til at etablere samarbejde med musikskolen? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) NIX b) Vi har haft et samarbejde omkring Sigurd Barrett i c) nej d) vendsysselsymfoniorkester arbejder bevidst på at få de unge med gennem fælles koncerter og lign. e) Nej f) Ja, i høj grad. Det er et meget tæt samarbejde.stor effekt. men det kan jeg simpelt hen ikke skrive her. Men kom evt til Fredericia og hør om Fredericia modellen. Samarbejdee med amatørmusikliv, Aftenskole om orkestre og kor. g) ja h) Frederikssund symfoniorkester om deres koncerter. i) Ikke umiddelbart. Muligvis p.g.a. rivaliseren. j) nej k) Ja, Næstved Sinfonietta, som nu er lukket, ville gerne have et samarbejde, men vi havde ikke sammenfaldende interesser og behov. l) Både Byorkster og Brass Ensemble er meget interesseret i at få de ældste og dygtigste elever til også at være med deres orkestre.men et mhb. på at etablere et konkret samarbjejde, er ikke orkestrenes mål. m) Nej - ikke samarbejde. De vil gerne bruge vores hjælp, men ikke indgå i et samarbejde. n) Vejen Garden o) Nordsjællands Symfoniorkester har haft instruktører fra musikskolen, og vi er i gang med at etablere fælles koncerter i byen i fremtiden. *28. Har musikskolen idéer til, hvordan musikskole og lokale amatørorkestre kunne samarbejde omkring musikskoleelevernes overgang til amatørorkestrene? a) Dette er utroligt vigtigt!vi har selv opfordret amatørorkestre til at sende os en beskrivelse + invitation.men effekten har været ringe.

13 b) Næ... c) Musikskolens elever sluses tidligt ind i relevante orkestre d) fælles koncerterfælles stævner e) fælles projekter i fom af koncerter er en god måde. f) Ikke et fokusområde pt g) JA!! h) Rødovre Concert Band er det eneste velfungerende amatørorkester i byen, og det har et niveau, der nærmer sig professionelt. Vi har derfor en fødekædeudfordring, som vi håber vores El Sistema projekt kan være med til at løse i) ved projekter j) Nej - vil gerne samarbejde med amatørorkestrene, men prioriterer egne ensembler først. k) fælles orkesterdag, så de lærer hinanden at kende.tilbud om undervisning i musikskolen til medlemmer af amatørorkestreældre medlemmer fra amatørorkestre som forbilleder for de unge elever i musikskolen l) -At sørge for, at der 1-2 gange årligt afholdes konceter hvor musikskole og amatørorkestre optræder-at forsøge at gør opmærksom på, at "kulturen" i amatørorkestrene skal appellere til de unge m) Vi har selv overbygningsorkestre, og har derfor ikke brug for amatørorkestrene, men vil gerne have dem med i musikskolen. n) Igen ingen erfaring med klassiske amatørorkestre, men med øvrige orkestre kunne vi evt. lave projekter sammen og arrangere fælles koncerter o) Amatørorkestre bør fungere under musikskolen og ikke have aldersgrænser p) Da langt de fleste elever søger ind til store byer for at uddanne sig, vil det være relevant at have kendskab til amatør orkestrene i f.eks. København og kendskab til aldersgruppe! q) Jeg mener, at en overgang til amatørorkestrene kun kommer i spil, hvis begge parter er enige om, at indgangsniveauet til amatørorkestrene rammer elevernes.lærerne i musikskolerne er de vigtigste formidlere af overgangen fra musikskole til lokalt musikliv. *29. Har musikskolen idéer til, hvad Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) eventuelt kan bidrage med for at flere dygtige musikskoleelever vil fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? a) Gammel klassiker - tror ikke på det... b) nej

14 c) medlemmer i samme aldersklasseoptagelse af flere på en gang d) ved at rejse debatten blandt daos's medlemmer og evt guide dem i den nødvendige tilpasning af repertoire til målgruppen e) Medvirke til i første omgang at få etableret lokale amatør f) JA!!! g) Flere større stævner på regions- og landsplan, fælles koncerter på tværs af kommuner h) være med til at inspirere amatørorkestrene til at tage kontakt til musikskolenstøtte fælles sammenspilsdage i) Eftersom vi selv har orkestertilbud for personer over 25 år, og disse orkestres niveau stadig bliver højere og højere, bliver flere og flere medlemmer i disse orkestre, så det er nok mest på smarbajdsplanet, udviklingen skal findes! j) Det samme som svaret i sidste spørgsmål k) Det ønsker vi ikke - se forrige svar. l) En folder eller link hvor man som ung musiker kunne se hvilke orkestrer der findes i forskellige område.nogle elever har fortsat i amatør orkestre i KBH, men tit er der en høj alder på medlemmerne...flere ungdoms ensembler vil måske være tiltrækkende.. m) Det er vigtigt, at DAOS vedvarende slår til lyd for at orkestrene nærmer sig musikskolerne, åbner dørene for mindre projekter i samarbejde med musikskolerne.

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år.

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år. *1. Fødselsår: Født antal 1987 3 1988 0 1989 4 1990 3 Født antal 1991 5 1992 4 1993 7 1994 5 Født antal 1995 7 1996 4 1997 5 1998 1 I ALT 48 *2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Symfoniorkestrets instrumenter

Symfoniorkestrets instrumenter Symfoniorkestrets instrumenter Dette hæfte indeholder billeder af instrumenter, instrumentdele og musikere. Man kan printe billederne (måske i et andet størrelsesforhold), man kan hænge dem op, man kan

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Hvor kommer de danske sangere fra?

Hvor kommer de danske sangere fra? Hvor kommer de danske sangere fra? Pilotundersøgelse af danske sangstuderendes musikalske CV Udarbejdet af Christina Kjærulff www.ungestemmer.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Musikskolenyt. Siden Sidst. Indhold

Musikskolenyt. Siden Sidst. Indhold Musikskolenyt Indhold Siden sidst MGK Ungdomssymfoni Koncerter Rytmisk Festival Arrangementer i musikskolen Kalender s. 1 s. 1 s. 2 s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 Siden Sidst Musikskolen april 2012. Vi nærmer os

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere