Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler"

Transkript

1 *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson ? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert band Big Band Symfoniorkester Kammerorkester Strygeorkester Brassband Slagtøjsorkester Antal *2. I hvilket område af Danmark varetager musikskolen undervisning? Nb indtastes med mulighed for flere svar Område Nordjylland Vestlige Østlige Vestlige Østlige Jylland Midtjylland Midtjylland Sydjylland Sydjylland IALT antal Område Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn Vestlige Sjælland Østlige Sjælland Storkøbenhavn Nordsjælland Sjælland m/øer IALT antal Område Fyn (incl. Bornholm En mindre ø med færge Øvrige øer Langeland) (f.eks. Ærø, Fanø, Samsø) IALT antal *3. Det meste af musikskolens område er Område Større by (over indbyggere) Mindre provinsby ( indbyggere) Landligt område med mange mindre bysamfund IALT antal *4. Hvilke af følgende orkesterinstrumenter tilbyder musikskolen undervisning på? Instrument antal Violin 31 Bratsch 25 Cello 28 Kontrabas 26 Harpe 1 Instrument antal Tværfløjt 31 Obo 16 Klarinet 30 Saxofon 31 Fagot 16 Slagtøj 29 Instrument antal Horn 22 Trompet 31 Trombone 23 Baryton/Euph 19 Tuba 18 *5. Tilbyder musikskolen undervisning til elever over 25 år, eventuelt mod forhøjet betaling: antal

2 *6. Kan tidligere elever, som ikke længere modtager instrumentalundervisning på musikskolen, spille med i musikskolens orkestre? antal *7. Kan voksne over 25 år spille med i musikskolens orkestre? antal Hvor mange af medlemmerne i ovenstående orkestre var i sæson i aldersgruppen Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. efterskole, erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) Alle OrkesterEfterskolens elever er jo videre... men nogle af dem, som bor i Holstebro eller fortsætter på MGK har stadig tilknytning til orkestret. b) gymnasiet og efterskole c) 10efterskole d) 4 i alt2 på efterskole2 startet på gymnasiet og er vokset fra musikskolen e) Efterskole, fraflytte området, holdt op med at spille f) Ingen anelse

3 g) 2-3 stykker h) Det ved jeg ikke, men vi har ikke nogen over 25 år i orkestre i) 1 er stoppet, holdt op med at spille1 er på stand by pga. efterskole j) Efterskole k) Vi har et udpræget samarbejde med byens musikliv og aftenskoler og garde om harmoniorkester, symfoniorkester, bigband mmm l) Vores klassiske orkestre er så små og nye, så det er meget svært at svare på. En del af vores elever tager på efterskole, men kommer som regel tilbage igen måske på nye instrumenter... m) 8, efterskoler, udenbys gymnasier og udland n) 1 på efterskole1 har fået andre fritidsinteresser2 har været på efterskole og er kommet tilbage igen o) 5. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper p) 3 - DE ER PÅ ORKESTEREFTERSKOLE, OG VI FORVENTER, AT DE VENDER TILBAGE q) Tallene opgivet på p. 9 er et overslagdenne og de næste sider: det har vi ikke oplysninger om - beklager. r) Frafaldet er ikke så stort - enkelte forlader musikskolen p.gra.a efterskole, eller travl gymasiehverdag s) Kan jeg ikke checke pt t) Et par stykker pga efterskole u) to: efterskole v) fortrinsvis efterskole w) ingen x) 1 p.g.a. for meget skole arbejde og andre interesser koblet med lang transport tider y) 10Helt normalt frafald;manglende interesseefterskole 10. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) gymnasiet

4 b) 5 efterskole c) 3 i altalle 3 er startet på videregående uddannelse i en anden kommune. d) vokset fra musikskolen e) Ingen anelse f) 2 stk g) ingen h) ArbejdeGymnasium i) for omfattende j) 9, videregående uddannelser eller holdt op k) 1 Andre musikinteresser (rytmisk - udenfor Musikskolen1 Personlige problemer l) 6. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper m) Frafaldet er ikke stort.enkelte frafalder p.gr.a. travl gymnasiehverdag, n) Kan jeg ikke checke pt o) Et par stykker pga "manglende tid" p) par stykker: uddannelse, flyttet fra byen q) gymnasiet tager tidenforældre vil ikke betale når de fylder 18 år r) 3 p.g.a. gymnasiet travlhed sammen med lang transport tid s) alleder var ikke ret mange i kategorien, og alle har forladt musikskolen, da de flytter fra byen for at studere mm. 11. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 1erhvervsarbejde c) 3 i altalle tre er flyttet fra kommunen for at studere. d) Ingen anelse

5 e)? f) Fraflyttet g) for omfattende, beklager h) 5, videregående udd. i) 5 er flyttet fra området og spiller i hhv. Århus og Holstebro1 ved ikke! j) 2. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper k) Aldersgruppen er næsten ikke repræsenteret i musikskolen l) Kan jeg ikke checke pt m) Et par stykker pga uddannelse i andre større byer. n)? o) flyttet fra byen p) allemest pga studier i andre landsdele 12. Hvor mange af de elever i aldersgruppen over 25 år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 0 c) 3 i altalle 3 er stoppet på grund af alderen (77, 86 og 68 år) d) De stopper ikke e) ingen f)? g) 0 h) ditto i) 4 flyttet eller ved ikke j) 0 k) Ingen

6 l) Kan jeg ikke checke pt m) Ingen n) sammenspilstilbuddet omrokeret o) andre interesser 13. Har musikskolen kendskab til amatørorkestre i området (= inden for en afstand, som i hvert fald nogle af eleverne må antages at finde overkommelig)? Oplys venligst orkestertyper og eventuelt orkesternavne. a) Vi sender gerne videre til Orkester Midtvest og MIVU her i området..men også gerne til andre orkestre i DK.Ofte Skt. Annæ og Albertslund. b) Ja - og vi samarbejder med andre Concert bands via DAO c) SymfoniHarmoniBig BandGarde d) Der er mulighed for at spille i harmoniorkester, brassbands på en større musikskole e) som ligger indenfor 40 km i afstand. f) kristne brass bandsbig Band g) Skive Big BandSalling Spillemænd, fymfoniorkesterpostorkester, harmoniorkesterjysk DanseorkesterKammerorkester h) Ja. Vejle (Amatør)Symfoniorkester i) AmatørsymfonikerneKøbenhavns UngdomssymfoniorkesterEtatsorkestretLyngbyTaarbæk SymfoniorkesterRødovre Concert bandlyngby-taarbæk HarmoniorkesterHerlev concert BandGreve HarmoniorksterConcors Brass BandLyngby-Taarbæk Brass Bandm.fl. j) hobro kammerorkestervendsysselsymfoniorkester k) harmoniorkestersymfoniorkesterbigbands l) Skanderborg Brassband m) Vejle Symfoniorkester n) Dusika og Albertslund symfoniorkester. Vi er også opmærksomme på hvad der sker af løbende arrangementer, som vores elever kan deltage i, ex. Bratschstævne og "side by side"- projekt med det kongelige teater o) Desværre p) Ja, vi har et strålende samarbejde, hvor rigtig mange af vore elever spiller med. FX 14 i byens amatørsymfoniorkester. q) Ja r) Rødovre Concert Band

7 s) Frederikssund symfoniorkester t) Lemvig Amatørorkester - BlæseorkesterHarboøre FDF orkester - Blæseorkester u) symfoniorkesterharmoniorkestrebrassband v) Svogerslev blæsernelyngby Taarbæk w) Næstved Byorkester x) Fredensborg Byorkester HarmoniorkesterFredensborg Brass EnsembleNivå Big band y) HarmoniorkestreBig bands z) Ja - flere Harmoniorkester i lokal området æ) amatørorkestre i området fungerer i musikskolen ø) Vejen GardenDen Sønderjyske pigegarde å) Storstrøms Symfoniorkester SAS.Midt Sjællands Strygeorkester aa) JaDrabant Garden; voksen gardenordsjællands Symfoniorkester *14. Har musikskolen kendskab til, at nogen af musikskolens nuværende elever spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 14, hvor mange nuværende elever spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) Jeg har ikke overblik over i hvor høj grad det lykkes at sende dem videre til andre orkestre i DK. b) aner det ikke - men gætter på 10 c) 0 d) alle amatørorkestre er en del af musikskolen e) Ca. 5 f) ved ikke g) måske et par stykker h) 15

8 i) 1 j) symfoniorkester 14garde 40harmoniorkester 15bigband 4 k) ved ikke l) vi har ikke et præcist tal, men kender til 2 elever, der spiller andre steder også.. m) der er formodentlig flere n) 3 i Lyngby Taarbæk o) Det har vi ikke tal på p) 0 q)? *16. Har musikskolen kendskab til, at nogen tidligere elever født i perioden spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 16, hvor mange tidligere elever født i perioden spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) ca. 10 b) ukendt c) ca. 10 d) ved ikke e) Det ved jeg ikke f) aner det ikke g) Ved ikke h)? i) ca. 3 j) vi har ikke præcist tal, men kender til 1 eleve, der spiller andre steder også.. der er formodentlig flere k) Det har vi ikke tal på l) Kender ikke antal men rigtig mange m) 0

9 *18. Opfordrer musikskolens lærere eller leder aktivt dygtige elever til at opsøge de lokale amatørorkestre? *19. Er der på musikskolen eller dér, hvor musikskolen underviser, materiale fra lokale amatørorkestre, så eleverne kan vide, hvor de skal henvende sig? *20. Henviser musikskolen på sin hjemmeside via links til lokale amatørorkestres hjemmesider? *21. Er en eller flere af musikskolens faste lærere tilknyttet et eller flere lokale amatørorkestre som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem?

10 22. Hvis ja til spørgsmål 21: Er det musikskolen, som har formidlet kontakten? antal Hvis ja til spørgsmål 21: Bruger musikskolen dette personlige lærerengagement til at få de ældste, dygtige musikskoleelever til at spille med i lokale amatørorkestre? antal Hvis musikskolen får en henvendelse fra et lokalt amatørorkester om behov for instruktør, dirigent, assistenter eller lignende, formidler musikskolen så kontakt til relevante lærere? antal *25. Vil det være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? Marker det svar, der passer bedst.

11 *26. Har musikskolen taget initiativ til at etablere samarbejde med et eller flere lokale amatørorkestre? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) Vi har konstant samarbejde med MIVU og Orkester MIdtvest b) Næ - vi har jo vores eget Concert Band og Big Band - super velfungerende c) I Nyborg er alle orkestre organiseret i SAMMUS, hvor også musikskolen er medlem.musikskolen Big Band og det lokale Big Band har samme dirigent. d) Vore elever forlader skolen og byen i stort tal, når de er ca. 20 år for at tage en ungdomsuddannelse i Aarhus, Odense eller Kbh. e) vi forsøger at skabe sammenhæng imellem de regionale ungdomssymfoniorkestre og de lokale symfoniorkestre. f) Nej g) Ja. Som nævnt har Musikskolen kun få orkestre, ungdomsorkestre, og alle vore store ele ver deltager i Byorkester/symfoniorkester Garde Harmoniorkester Concertband BigbandUngdomes hus -bands h) ja i) Vi samarbejder med Rødovre Concert Band i et El Sistema projekt, som forhåbentlig kommer til at bære frugt om nogle år j) arbejder sammen med en lille gruppe seniorblæsere. k) Da vores eget blæserorkester ønsker flere medlemmer, vil vi helst at så mange som muligt spiller her. Vi har tidligere haft tæt kontakt til begge orkestre, men der er for få elever i området til 3 orkestre og de 2 amatørorkestre har da også haft langvarige pauser - det lader imidlertid til, at begge orkestre er i gang i øjeblikket. De 3 blæserorkestre i området har alle for år tilbage været "store" orkestre og har dermed også stolte traditioner. Det er ikke så let, at skulle "nedlægge" disse traditioner og indgå i andres. Vi er afventende - og prøver i stedet at promovere blæseinstrumenter så der på sigt er flere potentielle orkesterelever. Foreløbig er der ikke slående effekt af det! l) ja, der afholdes en årlig fælles orkesterdag et par orkestre.giver en god følelse for eleverne af at være i en større sammenhæng end den normale hverdag m) Ja, med Svogerslev blæserne n) Nej o) Vi samarbejder gerne med et eller flere af orkestrene ifbm. Spil Dansk arrangemeneter, og ved andre kommunale begivenheder. p) Vi har foreslået kommunens musikaftenskole - hvor mange orkestre for seniorer har base - at vi slog os sammen i een stor musikskole. Det ville de ikke. q) Ikke til lokale klassiske amatørorkestre, for de findes mig bekendt ikke, men vi vil

12 samarbejder gerne med regionale eller øvrige om at eleverne der fraflytter byen kan fortsætte i orkestre, hvor de bosættes r) Samarbejde med Vejen Garden s) Vi har løbende kontakt til orkestrene og er i gang med at starte et ellers lukket samarbejde op igen *27. Har et eller flere lokale amatørorkestre taget initiativ til at etablere samarbejde med musikskolen? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) NIX b) Vi har haft et samarbejde omkring Sigurd Barrett i c) nej d) vendsysselsymfoniorkester arbejder bevidst på at få de unge med gennem fælles koncerter og lign. e) Nej f) Ja, i høj grad. Det er et meget tæt samarbejde.stor effekt. men det kan jeg simpelt hen ikke skrive her. Men kom evt til Fredericia og hør om Fredericia modellen. Samarbejdee med amatørmusikliv, Aftenskole om orkestre og kor. g) ja h) Frederikssund symfoniorkester om deres koncerter. i) Ikke umiddelbart. Muligvis p.g.a. rivaliseren. j) nej k) Ja, Næstved Sinfonietta, som nu er lukket, ville gerne have et samarbejde, men vi havde ikke sammenfaldende interesser og behov. l) Både Byorkster og Brass Ensemble er meget interesseret i at få de ældste og dygtigste elever til også at være med deres orkestre.men et mhb. på at etablere et konkret samarbjejde, er ikke orkestrenes mål. m) Nej - ikke samarbejde. De vil gerne bruge vores hjælp, men ikke indgå i et samarbejde. n) Vejen Garden o) Nordsjællands Symfoniorkester har haft instruktører fra musikskolen, og vi er i gang med at etablere fælles koncerter i byen i fremtiden. *28. Har musikskolen idéer til, hvordan musikskole og lokale amatørorkestre kunne samarbejde omkring musikskoleelevernes overgang til amatørorkestrene? a) Dette er utroligt vigtigt!vi har selv opfordret amatørorkestre til at sende os en beskrivelse + invitation.men effekten har været ringe.

13 b) Næ... c) Musikskolens elever sluses tidligt ind i relevante orkestre d) fælles koncerterfælles stævner e) fælles projekter i fom af koncerter er en god måde. f) Ikke et fokusområde pt g) JA!! h) Rødovre Concert Band er det eneste velfungerende amatørorkester i byen, og det har et niveau, der nærmer sig professionelt. Vi har derfor en fødekædeudfordring, som vi håber vores El Sistema projekt kan være med til at løse i) ved projekter j) Nej - vil gerne samarbejde med amatørorkestrene, men prioriterer egne ensembler først. k) fælles orkesterdag, så de lærer hinanden at kende.tilbud om undervisning i musikskolen til medlemmer af amatørorkestreældre medlemmer fra amatørorkestre som forbilleder for de unge elever i musikskolen l) -At sørge for, at der 1-2 gange årligt afholdes konceter hvor musikskole og amatørorkestre optræder-at forsøge at gør opmærksom på, at "kulturen" i amatørorkestrene skal appellere til de unge m) Vi har selv overbygningsorkestre, og har derfor ikke brug for amatørorkestrene, men vil gerne have dem med i musikskolen. n) Igen ingen erfaring med klassiske amatørorkestre, men med øvrige orkestre kunne vi evt. lave projekter sammen og arrangere fælles koncerter o) Amatørorkestre bør fungere under musikskolen og ikke have aldersgrænser p) Da langt de fleste elever søger ind til store byer for at uddanne sig, vil det være relevant at have kendskab til amatør orkestrene i f.eks. København og kendskab til aldersgruppe! q) Jeg mener, at en overgang til amatørorkestrene kun kommer i spil, hvis begge parter er enige om, at indgangsniveauet til amatørorkestrene rammer elevernes.lærerne i musikskolerne er de vigtigste formidlere af overgangen fra musikskole til lokalt musikliv. *29. Har musikskolen idéer til, hvad Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) eventuelt kan bidrage med for at flere dygtige musikskoleelever vil fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? a) Gammel klassiker - tror ikke på det... b) nej

14 c) medlemmer i samme aldersklasseoptagelse af flere på en gang d) ved at rejse debatten blandt daos's medlemmer og evt guide dem i den nødvendige tilpasning af repertoire til målgruppen e) Medvirke til i første omgang at få etableret lokale amatør f) JA!!! g) Flere større stævner på regions- og landsplan, fælles koncerter på tværs af kommuner h) være med til at inspirere amatørorkestrene til at tage kontakt til musikskolenstøtte fælles sammenspilsdage i) Eftersom vi selv har orkestertilbud for personer over 25 år, og disse orkestres niveau stadig bliver højere og højere, bliver flere og flere medlemmer i disse orkestre, så det er nok mest på smarbajdsplanet, udviklingen skal findes! j) Det samme som svaret i sidste spørgsmål k) Det ønsker vi ikke - se forrige svar. l) En folder eller link hvor man som ung musiker kunne se hvilke orkestrer der findes i forskellige område.nogle elever har fortsat i amatør orkestre i KBH, men tit er der en høj alder på medlemmerne...flere ungdoms ensembler vil måske være tiltrækkende.. m) Det er vigtigt, at DAOS vedvarende slår til lyd for at orkestrene nærmer sig musikskolerne, åbner dørene for mindre projekter i samarbejde med musikskolerne.

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år.

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år. *1. Fødselsår: Født antal 1987 3 1988 0 1989 4 1990 3 Født antal 1991 5 1992 4 1993 7 1994 5 Født antal 1995 7 1996 4 1997 5 1998 1 I ALT 48 *2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere