Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler"

Transkript

1 *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson ? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert band Big Band Symfoniorkester Kammerorkester Strygeorkester Brassband Slagtøjsorkester Antal *2. I hvilket område af Danmark varetager musikskolen undervisning? Nb indtastes med mulighed for flere svar Område Nordjylland Vestlige Østlige Vestlige Østlige Jylland Midtjylland Midtjylland Sydjylland Sydjylland IALT antal Område Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn Vestlige Sjælland Østlige Sjælland Storkøbenhavn Nordsjælland Sjælland m/øer IALT antal Område Fyn (incl. Bornholm En mindre ø med færge Øvrige øer Langeland) (f.eks. Ærø, Fanø, Samsø) IALT antal *3. Det meste af musikskolens område er Område Større by (over indbyggere) Mindre provinsby ( indbyggere) Landligt område med mange mindre bysamfund IALT antal *4. Hvilke af følgende orkesterinstrumenter tilbyder musikskolen undervisning på? Instrument antal Violin 31 Bratsch 25 Cello 28 Kontrabas 26 Harpe 1 Instrument antal Tværfløjt 31 Obo 16 Klarinet 30 Saxofon 31 Fagot 16 Slagtøj 29 Instrument antal Horn 22 Trompet 31 Trombone 23 Baryton/Euph 19 Tuba 18 *5. Tilbyder musikskolen undervisning til elever over 25 år, eventuelt mod forhøjet betaling: antal

2 *6. Kan tidligere elever, som ikke længere modtager instrumentalundervisning på musikskolen, spille med i musikskolens orkestre? antal *7. Kan voksne over 25 år spille med i musikskolens orkestre? antal Hvor mange af medlemmerne i ovenstående orkestre var i sæson i aldersgruppen Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. efterskole, erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) Alle OrkesterEfterskolens elever er jo videre... men nogle af dem, som bor i Holstebro eller fortsætter på MGK har stadig tilknytning til orkestret. b) gymnasiet og efterskole c) 10efterskole d) 4 i alt2 på efterskole2 startet på gymnasiet og er vokset fra musikskolen e) Efterskole, fraflytte området, holdt op med at spille f) Ingen anelse

3 g) 2-3 stykker h) Det ved jeg ikke, men vi har ikke nogen over 25 år i orkestre i) 1 er stoppet, holdt op med at spille1 er på stand by pga. efterskole j) Efterskole k) Vi har et udpræget samarbejde med byens musikliv og aftenskoler og garde om harmoniorkester, symfoniorkester, bigband mmm l) Vores klassiske orkestre er så små og nye, så det er meget svært at svare på. En del af vores elever tager på efterskole, men kommer som regel tilbage igen måske på nye instrumenter... m) 8, efterskoler, udenbys gymnasier og udland n) 1 på efterskole1 har fået andre fritidsinteresser2 har været på efterskole og er kommet tilbage igen o) 5. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper p) 3 - DE ER PÅ ORKESTEREFTERSKOLE, OG VI FORVENTER, AT DE VENDER TILBAGE q) Tallene opgivet på p. 9 er et overslagdenne og de næste sider: det har vi ikke oplysninger om - beklager. r) Frafaldet er ikke så stort - enkelte forlader musikskolen p.gra.a efterskole, eller travl gymasiehverdag s) Kan jeg ikke checke pt t) Et par stykker pga efterskole u) to: efterskole v) fortrinsvis efterskole w) ingen x) 1 p.g.a. for meget skole arbejde og andre interesser koblet med lang transport tider y) 10Helt normalt frafald;manglende interesseefterskole 10. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, lang transport til gymnasiet, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) gymnasiet

4 b) 5 efterskole c) 3 i altalle 3 er startet på videregående uddannelse i en anden kommune. d) vokset fra musikskolen e) Ingen anelse f) 2 stk g) ingen h) ArbejdeGymnasium i) for omfattende j) 9, videregående uddannelser eller holdt op k) 1 Andre musikinteresser (rytmisk - udenfor Musikskolen1 Personlige problemer l) 6. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper m) Frafaldet er ikke stort.enkelte frafalder p.gr.a. travl gymnasiehverdag, n) Kan jeg ikke checke pt o) Et par stykker pga "manglende tid" p) par stykker: uddannelse, flyttet fra byen q) gymnasiet tager tidenforældre vil ikke betale når de fylder 18 år r) 3 p.g.a. gymnasiet travlhed sammen med lang transport tid s) alleder var ikke ret mange i kategorien, og alle har forladt musikskolen, da de flytter fra byen for at studere mm. 11. Hvor mange af de elever i aldersgruppen år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 1erhvervsarbejde c) 3 i altalle tre er flyttet fra kommunen for at studere. d) Ingen anelse

5 e)? f) Fraflyttet g) for omfattende, beklager h) 5, videregående udd. i) 5 er flyttet fra området og spiller i hhv. Århus og Holstebro1 ved ikke! j) 2. Vi har ingen optegnelser over grunden til de stopper k) Aldersgruppen er næsten ikke repræsenteret i musikskolen l) Kan jeg ikke checke pt m) Et par stykker pga uddannelse i andre større byer. n)? o) flyttet fra byen p) allemest pga studier i andre landsdele 12. Hvor mange af de elever i aldersgruppen over 25 år, som i spillede i ovennævnte orkestre har nu forladt musikskolen og hvorfor (f.eks. erhvervsarbejde, holdt op med at spille, vokset fra musikskolen, andre musiktilbud i området, forældre betaler ikke længere musikskoleundervisning mm)? Det er tilstrækkeligt at angive de væsentligste årsager. a) vides ikke b) 0 c) 3 i altalle 3 er stoppet på grund af alderen (77, 86 og 68 år) d) De stopper ikke e) ingen f)? g) 0 h) ditto i) 4 flyttet eller ved ikke j) 0 k) Ingen

6 l) Kan jeg ikke checke pt m) Ingen n) sammenspilstilbuddet omrokeret o) andre interesser 13. Har musikskolen kendskab til amatørorkestre i området (= inden for en afstand, som i hvert fald nogle af eleverne må antages at finde overkommelig)? Oplys venligst orkestertyper og eventuelt orkesternavne. a) Vi sender gerne videre til Orkester Midtvest og MIVU her i området..men også gerne til andre orkestre i DK.Ofte Skt. Annæ og Albertslund. b) Ja - og vi samarbejder med andre Concert bands via DAO c) SymfoniHarmoniBig BandGarde d) Der er mulighed for at spille i harmoniorkester, brassbands på en større musikskole e) som ligger indenfor 40 km i afstand. f) kristne brass bandsbig Band g) Skive Big BandSalling Spillemænd, fymfoniorkesterpostorkester, harmoniorkesterjysk DanseorkesterKammerorkester h) Ja. Vejle (Amatør)Symfoniorkester i) AmatørsymfonikerneKøbenhavns UngdomssymfoniorkesterEtatsorkestretLyngbyTaarbæk SymfoniorkesterRødovre Concert bandlyngby-taarbæk HarmoniorkesterHerlev concert BandGreve HarmoniorksterConcors Brass BandLyngby-Taarbæk Brass Bandm.fl. j) hobro kammerorkestervendsysselsymfoniorkester k) harmoniorkestersymfoniorkesterbigbands l) Skanderborg Brassband m) Vejle Symfoniorkester n) Dusika og Albertslund symfoniorkester. Vi er også opmærksomme på hvad der sker af løbende arrangementer, som vores elever kan deltage i, ex. Bratschstævne og "side by side"- projekt med det kongelige teater o) Desværre p) Ja, vi har et strålende samarbejde, hvor rigtig mange af vore elever spiller med. FX 14 i byens amatørsymfoniorkester. q) Ja r) Rødovre Concert Band

7 s) Frederikssund symfoniorkester t) Lemvig Amatørorkester - BlæseorkesterHarboøre FDF orkester - Blæseorkester u) symfoniorkesterharmoniorkestrebrassband v) Svogerslev blæsernelyngby Taarbæk w) Næstved Byorkester x) Fredensborg Byorkester HarmoniorkesterFredensborg Brass EnsembleNivå Big band y) HarmoniorkestreBig bands z) Ja - flere Harmoniorkester i lokal området æ) amatørorkestre i området fungerer i musikskolen ø) Vejen GardenDen Sønderjyske pigegarde å) Storstrøms Symfoniorkester SAS.Midt Sjællands Strygeorkester aa) JaDrabant Garden; voksen gardenordsjællands Symfoniorkester *14. Har musikskolen kendskab til, at nogen af musikskolens nuværende elever spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 14, hvor mange nuværende elever spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) Jeg har ikke overblik over i hvor høj grad det lykkes at sende dem videre til andre orkestre i DK. b) aner det ikke - men gætter på 10 c) 0 d) alle amatørorkestre er en del af musikskolen e) Ca. 5 f) ved ikke g) måske et par stykker h) 15

8 i) 1 j) symfoniorkester 14garde 40harmoniorkester 15bigband 4 k) ved ikke l) vi har ikke et præcist tal, men kender til 2 elever, der spiller andre steder også.. m) der er formodentlig flere n) 3 i Lyngby Taarbæk o) Det har vi ikke tal på p) 0 q)? *16. Har musikskolen kendskab til, at nogen tidligere elever født i perioden spiller i et eller flere af de pågældende orkestre? antal Hvis ja til spørgsmål 16, hvor mange tidligere elever født i perioden spiller i et lokalt amatørorkester uden for musikskolen? a) ca. 10 b) ukendt c) ca. 10 d) ved ikke e) Det ved jeg ikke f) aner det ikke g) Ved ikke h)? i) ca. 3 j) vi har ikke præcist tal, men kender til 1 eleve, der spiller andre steder også.. der er formodentlig flere k) Det har vi ikke tal på l) Kender ikke antal men rigtig mange m) 0

9 *18. Opfordrer musikskolens lærere eller leder aktivt dygtige elever til at opsøge de lokale amatørorkestre? *19. Er der på musikskolen eller dér, hvor musikskolen underviser, materiale fra lokale amatørorkestre, så eleverne kan vide, hvor de skal henvende sig? *20. Henviser musikskolen på sin hjemmeside via links til lokale amatørorkestres hjemmesider? *21. Er en eller flere af musikskolens faste lærere tilknyttet et eller flere lokale amatørorkestre som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem?

10 22. Hvis ja til spørgsmål 21: Er det musikskolen, som har formidlet kontakten? antal Hvis ja til spørgsmål 21: Bruger musikskolen dette personlige lærerengagement til at få de ældste, dygtige musikskoleelever til at spille med i lokale amatørorkestre? antal Hvis musikskolen får en henvendelse fra et lokalt amatørorkester om behov for instruktør, dirigent, assistenter eller lignende, formidler musikskolen så kontakt til relevante lærere? antal *25. Vil det være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? Marker det svar, der passer bedst.

11 *26. Har musikskolen taget initiativ til at etablere samarbejde med et eller flere lokale amatørorkestre? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) Vi har konstant samarbejde med MIVU og Orkester MIdtvest b) Næ - vi har jo vores eget Concert Band og Big Band - super velfungerende c) I Nyborg er alle orkestre organiseret i SAMMUS, hvor også musikskolen er medlem.musikskolen Big Band og det lokale Big Band har samme dirigent. d) Vore elever forlader skolen og byen i stort tal, når de er ca. 20 år for at tage en ungdomsuddannelse i Aarhus, Odense eller Kbh. e) vi forsøger at skabe sammenhæng imellem de regionale ungdomssymfoniorkestre og de lokale symfoniorkestre. f) Nej g) Ja. Som nævnt har Musikskolen kun få orkestre, ungdomsorkestre, og alle vore store ele ver deltager i Byorkester/symfoniorkester Garde Harmoniorkester Concertband BigbandUngdomes hus -bands h) ja i) Vi samarbejder med Rødovre Concert Band i et El Sistema projekt, som forhåbentlig kommer til at bære frugt om nogle år j) arbejder sammen med en lille gruppe seniorblæsere. k) Da vores eget blæserorkester ønsker flere medlemmer, vil vi helst at så mange som muligt spiller her. Vi har tidligere haft tæt kontakt til begge orkestre, men der er for få elever i området til 3 orkestre og de 2 amatørorkestre har da også haft langvarige pauser - det lader imidlertid til, at begge orkestre er i gang i øjeblikket. De 3 blæserorkestre i området har alle for år tilbage været "store" orkestre og har dermed også stolte traditioner. Det er ikke så let, at skulle "nedlægge" disse traditioner og indgå i andres. Vi er afventende - og prøver i stedet at promovere blæseinstrumenter så der på sigt er flere potentielle orkesterelever. Foreløbig er der ikke slående effekt af det! l) ja, der afholdes en årlig fælles orkesterdag et par orkestre.giver en god følelse for eleverne af at være i en større sammenhæng end den normale hverdag m) Ja, med Svogerslev blæserne n) Nej o) Vi samarbejder gerne med et eller flere af orkestrene ifbm. Spil Dansk arrangemeneter, og ved andre kommunale begivenheder. p) Vi har foreslået kommunens musikaftenskole - hvor mange orkestre for seniorer har base - at vi slog os sammen i een stor musikskole. Det ville de ikke. q) Ikke til lokale klassiske amatørorkestre, for de findes mig bekendt ikke, men vi vil

12 samarbejder gerne med regionale eller øvrige om at eleverne der fraflytter byen kan fortsætte i orkestre, hvor de bosættes r) Samarbejde med Vejen Garden s) Vi har løbende kontakt til orkestrene og er i gang med at starte et ellers lukket samarbejde op igen *27. Har et eller flere lokale amatørorkestre taget initiativ til at etablere samarbejde med musikskolen? Beskriv meget gerne hvad og med hvilken effekt. a) NIX b) Vi har haft et samarbejde omkring Sigurd Barrett i c) nej d) vendsysselsymfoniorkester arbejder bevidst på at få de unge med gennem fælles koncerter og lign. e) Nej f) Ja, i høj grad. Det er et meget tæt samarbejde.stor effekt. men det kan jeg simpelt hen ikke skrive her. Men kom evt til Fredericia og hør om Fredericia modellen. Samarbejdee med amatørmusikliv, Aftenskole om orkestre og kor. g) ja h) Frederikssund symfoniorkester om deres koncerter. i) Ikke umiddelbart. Muligvis p.g.a. rivaliseren. j) nej k) Ja, Næstved Sinfonietta, som nu er lukket, ville gerne have et samarbejde, men vi havde ikke sammenfaldende interesser og behov. l) Både Byorkster og Brass Ensemble er meget interesseret i at få de ældste og dygtigste elever til også at være med deres orkestre.men et mhb. på at etablere et konkret samarbjejde, er ikke orkestrenes mål. m) Nej - ikke samarbejde. De vil gerne bruge vores hjælp, men ikke indgå i et samarbejde. n) Vejen Garden o) Nordsjællands Symfoniorkester har haft instruktører fra musikskolen, og vi er i gang med at etablere fælles koncerter i byen i fremtiden. *28. Har musikskolen idéer til, hvordan musikskole og lokale amatørorkestre kunne samarbejde omkring musikskoleelevernes overgang til amatørorkestrene? a) Dette er utroligt vigtigt!vi har selv opfordret amatørorkestre til at sende os en beskrivelse + invitation.men effekten har været ringe.

13 b) Næ... c) Musikskolens elever sluses tidligt ind i relevante orkestre d) fælles koncerterfælles stævner e) fælles projekter i fom af koncerter er en god måde. f) Ikke et fokusområde pt g) JA!! h) Rødovre Concert Band er det eneste velfungerende amatørorkester i byen, og det har et niveau, der nærmer sig professionelt. Vi har derfor en fødekædeudfordring, som vi håber vores El Sistema projekt kan være med til at løse i) ved projekter j) Nej - vil gerne samarbejde med amatørorkestrene, men prioriterer egne ensembler først. k) fælles orkesterdag, så de lærer hinanden at kende.tilbud om undervisning i musikskolen til medlemmer af amatørorkestreældre medlemmer fra amatørorkestre som forbilleder for de unge elever i musikskolen l) -At sørge for, at der 1-2 gange årligt afholdes konceter hvor musikskole og amatørorkestre optræder-at forsøge at gør opmærksom på, at "kulturen" i amatørorkestrene skal appellere til de unge m) Vi har selv overbygningsorkestre, og har derfor ikke brug for amatørorkestrene, men vil gerne have dem med i musikskolen. n) Igen ingen erfaring med klassiske amatørorkestre, men med øvrige orkestre kunne vi evt. lave projekter sammen og arrangere fælles koncerter o) Amatørorkestre bør fungere under musikskolen og ikke have aldersgrænser p) Da langt de fleste elever søger ind til store byer for at uddanne sig, vil det være relevant at have kendskab til amatør orkestrene i f.eks. København og kendskab til aldersgruppe! q) Jeg mener, at en overgang til amatørorkestrene kun kommer i spil, hvis begge parter er enige om, at indgangsniveauet til amatørorkestrene rammer elevernes.lærerne i musikskolerne er de vigtigste formidlere af overgangen fra musikskole til lokalt musikliv. *29. Har musikskolen idéer til, hvad Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) eventuelt kan bidrage med for at flere dygtige musikskoleelever vil fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene? a) Gammel klassiker - tror ikke på det... b) nej

14 c) medlemmer i samme aldersklasseoptagelse af flere på en gang d) ved at rejse debatten blandt daos's medlemmer og evt guide dem i den nødvendige tilpasning af repertoire til målgruppen e) Medvirke til i første omgang at få etableret lokale amatør f) JA!!! g) Flere større stævner på regions- og landsplan, fælles koncerter på tværs af kommuner h) være med til at inspirere amatørorkestrene til at tage kontakt til musikskolenstøtte fælles sammenspilsdage i) Eftersom vi selv har orkestertilbud for personer over 25 år, og disse orkestres niveau stadig bliver højere og højere, bliver flere og flere medlemmer i disse orkestre, så det er nok mest på smarbajdsplanet, udviklingen skal findes! j) Det samme som svaret i sidste spørgsmål k) Det ønsker vi ikke - se forrige svar. l) En folder eller link hvor man som ung musiker kunne se hvilke orkestrer der findes i forskellige område.nogle elever har fortsat i amatør orkestre i KBH, men tit er der en høj alder på medlemmerne...flere ungdoms ensembler vil måske være tiltrækkende.. m) Det er vigtigt, at DAOS vedvarende slår til lyd for at orkestrene nærmer sig musikskolerne, åbner dørene for mindre projekter i samarbejde med musikskolerne.

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Frederikssund Musikskole sæson 07-08 Frederikssund Musikskole sæson 07-08 babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj V e l k

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ORKESTER FESTIVALEN DR KONCERTHUSET 8. MARTS 2015 PROGRAM

ORKESTER FESTIVALEN DR KONCERTHUSET 8. MARTS 2015 PROGRAM ORKESTER FESTIVALEN DR KONCERTHUSET 8. MARTS 2015 PROGRAM 02 VELKOMMEN TIL ORKESTERFESTIVALEN Orkesterfestivalen er for alle, men især for børn og unge! For det er børnene og de unge selv, der er med til

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78.

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78. Borgere nord for KBH har udsigt til at leve længst Uligheden i sundhed er tydelig på tværs af Danmark. Bor man i Rudersdal Kommune, kan man forvente at leve mere end 5 år længere end, hvis man bor på Lolland,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN 2013-14. Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013

VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN 2013-14. Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013 VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN 2013-14 Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013 MUSIK & UNGDOM Musik & Ungdom (M&U) er en landsdækkende vidensorganisation som udvikler og gennemfører

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS.

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ opus/ OPUS/ OPUS - engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS udkom med uregelmæssige mellemrum og berettede om hvad der var foregået, fx anmeldelser (dem

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Velkommen til en ny og spændende sæson i Den Kreative Aftenskole

Velkommen til en ny og spændende sæson i Den Kreative Aftenskole Velkommen til en ny og spændende sæson i Aftenskolen startede i 1981 som Fredericia MusikAftenskole med det formål at skaffe kvalificerede dirigenter og instruktører til byens orkestre og kor. Skolen ændrede

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere