Skolelederens beretning 2014 Aktuelle udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning 2014 Aktuelle udfordringer"

Transkript

1 Skolelederens beretning 2014 Aktuelle udfordringer Tænketanken Cevea har for nylig været på banen igen. Deres undersøgelsesresultater danner grundlag for, at Søndagsavisen d. 2. februar atter engang fremfører det synspunkt, at private skoler faktisk får for højt et statstilskud, når vi alligevel bare tillader os at fravælge de svage elever og derved sparer en masse udgifter, som vi faktisk har fået tilskud til. Systemet er angiveligt så uretfærdigt, at private skolers elever - visse steder i landet - kan ende med at få det samme eller mere i statstilskud end en folkeskoleelev på den nærliggende skole med samme elevgrundlag, skriver de. Vores statstilskud er centralt fastsat og fra og med i år nede på 71 % af gennemsnitsudgiften pr. folkeskoleelev mod 75 % for 4 år siden, men da udgiften pr. elev i folkeskolen svinger uhyre meget fra kommune til kommune kan det medføre lokal forskydning mellem folkeskoler og private skoler, og derfor overvejer undervisningsministeren at udvikle et socialt taxametersystem i stedet, så der følger et højere statstilskud med resursesvage elever. Hvordan det skal udmøntes i praksis, står mig ikke helt klart, men tanken skræmmer absolut ikke på en skole som vores, hvor jeg nok skulle mene, at vi påtager os et socialt ansvar. Hos os bliver man ikke automatisk sorteret fra, hvis man er ordblind eller har diagnosen ADHD. Vi må selvfølgelig have belyst den evt. faglige eller sociale opgave, vi står overfor og vurdere, om vores resurser rækker, og derfor har vi naturligvis en optagelsesprocedure, som i øvrigt minder meget om den, som Søndagsavisen citerer Dyhrs Skole for: Ved optagelsessamtalen drøftes elevens situation og bevæggrunde til at søge netop Dyhrs Skole samt elevens personlighed, faglighed og adfærd. Ikke kun eleven skal beslutte, om denne vil Dyhrs Skole. Forældrene skal også ville skolen, ligesom skolen omvendt ønsker at være sikker på, at eleven passer til skolen og til den pågældende klasse. Citat slut! Søndagsavisen bringer citatet fra Dyhrs Skoles hjemmeside under overskriften Sådan sorterer privatskolerne de svage fra. En noget fordrejet og lidet dækkende overskrift, må man sige, som jeg nok ville reagere på, hvis jeg repræsenterede Dyhrs Skole. - Ifølge Friskoleloven har man som privat skole en grundlæggende ret til at vælge, hvilke elever man vil optage på skolen, og den må vi naturligvis stå fast på, og faktisk har denne ret jo en høj pris, nemlig at vi mister 29 % af hvad en elev i folkeskolen gennemsnitligt koster. Vil man gøre os til folkeskoler uden mulighed for indflydelse på elevoptagelsen, må tilskuddet selvfølgelig også være 100 % som folkeskolen, ellers giver det ingen mening. Vi må se, hvad fremtiden bringer på dette punkt, men det er godt gammeldags træls gang på gang at skulle stå for skud, når Cevea tænker højt om private skoler. 1

2 Elevtal og rekruttering Pr. 5. september var der 205 elever på skolen, mens der i Oasen var tilmeldt 84 børn fra kl. Elevtallet er således meget stabilt. Sidste år vedtog bestyrelsen, at der skal være mulighed for optagelse af indtil 22 elever i hver klasse, men det betyder ikke, at vi nødvendigvis fylder alle klasser op til 22, selvom det er muligt. Vi vurderer den faglige og sociale sammensætning i hver enkelt klasse. Målsætningen for det samlede elevtal på skolen fremover er derfor heller ikke 220, men 210. I dag er vi 207. Det kraftigt faldende børnetal i vores optagelsesområde har medført kamp om eleverne, og vi er relativt mange skoler i området, som bejler til potentielle elever og deres familier. Dette har medført, at de omkringliggende folkeskoler og børnehaver i området har udbygget og formaliseret brobygningsaktiviteterne mellem børnehaver og folkeskoler til ulempe for de børn og forældre, som har valgt os. Derfor besluttede vi at undersøge interessen for at udbygge vores indskolingstilbud med en førskole fra 1. maj for de nye 0. klasser. Da vi fornemmede en meget klar og positiv interesse for at påbegynde et sådant projekt, har vi valgt at starte Spireskolen d. 1. maj i år. Vi glæder os meget til at se de små nye spirer her og give dem et trygt og udviklende introduktionsforløb til deres egentlige skolegang. Både Ruth, Tina, Ulf, Anna og Ricki bliver tilknyttet Spireskolen, og spirerne får til huse i Oasen. Med antageligt 17 spirer klar til start må vi pointere, at en lille håndfuld mere vil være meget velkomne. Meld derfor gerne ud, at der stadig er ledige pladser! Personale Efter 8 års ansættelse på skolen valgte Mogens at gå på efterløn pr. 1. august. Som hans afløser til fysikundervisningen ansatte vi Rasmus Bech, som er 3.-årsstuderende på seminariet i Roskilde og derfor kun ansat i en deltidsstilling. Rasmus underviser også i natur/teknik. Vi glæder os over, at Rasmus er faldet rigtig godt til på vores skole. På dagen for skolestarten i dette skoleår mistede vi helt uforståeligt Vibe, som ligeledes havde været ansat på skolen igennem 8 år. Chokket gjorde det umuligt at gennemføre en normal, glad skolestart, så vi mødtes først dagen efter til mindehøjtidelighed m.m. Når nøden er størst er hjælpen ofte nærmest, som man siger, og sandheden deri viste sig ganske hurtigt, idet vi inden for 14 dage havde fået ansat hele tre vikarer til henholdsvis musik, tysk og dansk m.m. Anja Stampe og Jette og Jan Bruun blev vores redningsmænd helt frem til juleferien, og de formåede alle at sætte sig spor på hver deres måde. Efter juleferien kunne vi byde Karin Thordsen velkommen som 2

3 ny fast lærer til både dansk, tysk og musik. Karin giver udtryk for, at hun føler sig rigtig godt taget imod og godt tilpas i flokken på Forlev Friskole og vi føler os svineheldige atter engang. Lærerkonflikt m.m. April måned sidste år blev den mest stille, triste og ejendommelige måned, jeg til dato har oplevet her på stedet. Lærerlockouten lagde skolen næsten øde i 4 lange uger. Det blev en dejlig og særdeles glædelig dag, da vi atter kunne samles alle sammen mandag d. 29. april i en skole med liv. Lockouten fik, som alle nok ved, mærkbare konsekvenser. I første omgang for skolens daværende 9. kl., hvis afslutning af skoleåret samt prøver m.m. fik et noget ændret forløb. Heldigvis viste frygten for et forringet prøveresultat sig ubegrundet. I dette skoleår har udfordringen omkring udarbejdelsen af vore egne nye arbejdstidsregler for lærerne fyldt en hel del, og hjælp fra ministerier og diverse foreninger har det i den grad skortet på. Find selv ud af, hvad der vil passe bedst på en skole som jeres, lød det svar, man ofte fik, og det har vi så forsøgt, og ved gensidig forståelse og imødekommenhed ser det ud til at være lykkedes. En stor tak til lærerne og deres forhandlere for det. Arrangementer og mærkedage Et af de store og markante arrangementer i sidste skoleår var, da Kirsten, Kicki og 6. kl. gennemførte lejrtur og efterfølgende cirkusforestilling med Cirkus 4-lev i Tårnborghallen d. 18. april. Det blev en stor og imponerende oplevelse, som vil blive husket som et godt eksempel på engagement, samarbejde og vilje til at gøre en forskel fra både elever, forældre og personalets side. Mandag d. 27. maj var overraskelsesdag. Overraskelsen bestod i et koordineret fortælleangreb rettet mod alle skolens klasser. De to glimrende fortællere, Steiner og Pernille, var her hele dagen og brød på skift ind i undervisningen i alle klasser 3 gange i dagens løb for at fortælle små korte fortællinger af minutters varighed. Alt efter alderstrin vekslede de to fortællere mellem eventyrlige, sjove, alvorlige og uhyggelige fortællinger. Begge udtrykte begejstring for børnene som publikum, og efterfølgende gav flere børn udtryk for, at de godt kunne tænke sig sådan en dag igen. Det husker vi. Sidste skoleår afsluttedes med en OL-emneuge med deltagelse af konsulenter fra Dansk Handicapidrætsforbund, som introducerede eleverne for alskens former for handicapidræt som kørestolsbold, floorball, rullebrætbold m.m. Der blev kæmpet 3

4 bravt i forskellige discipliner, og OL-ugen afsluttedes med indmarch, farverige flag og dragter samt en opbyggelig OL-tale. OL blev fulgt op af skolens traditionsrige fodboldturnering på næstsidste skoledag før sommerferien med intense kampe, flot cheerleading og et entusiastisk publikum. Et hold af tidligere elever deltog også, og det var atter meget glædeligt at opleve, at de gider ofre en dag på deres gamle skole. I dette skoleår har vi indtil videre afviklet de sædvanlige fester og arrangementer, nemlig høstfest, elevrådsfest, halloweenfest, syng-dansk dag, julefest, fastelavnsfest og senest en flot gallafest for de ældste klasser med stor opslutning. Alle er eksempler på gode og glade stunder og velbefæstede traditioner, som børnene ser frem til år efter år. Ingen tvivl om, at disse fester og arrangementer har en stor værdi som kulturbærere og en styrke for vores fællesskab. Nye tiltag En gammel skole må forny sig og tilpasse sig tidens hastigt ændrede behov. Bl.a. derfor fik vi sidste forår installeret solcelleanlæg og i efteråret varmepumper i tre lokaler. Begge dele vil Carsten berøre yderligere lige om lidt. Hen over sommeren og efteråret blev multibanen anlagt med Steen som primusmotor. Hans ihærdige indsats har været uvurderlig. Uden Steen ingen multibane. Udfordringer mht. den brugte kunstgræsbelægning medførte, at bestyrelsen besluttede at få en helt ny belægning på banen. Det var en klog beslutning, og gennem vinteren har det vist sig, at banen har kunnet bruges uophørligt, og den er endda glimrende også til sneboldkampe. En ny kunstgræsbelægning til samlet set ca kr. var en uventet udgift, men den er kommet rigtig mange børn til gode og opfylder derfor på udmærket vis bestyrelsens løfte om at anvende skolepengene fra lockoutperioden til direkte gavn for børnene. I september gik Anette, Helle, 7. kl. og nogle af deres forældre i køkkenet med det formål at fremstille eksempler på gode, sunde og attraktive madvarer, som fremover ville kunne sælges i vores nye sunde skolebod og efter de beskrevne normer i skolens nye kostpolitik. Det lykkedes til fulde at kreere endog meget populære små boller, knækbrød, frugtsalater, pirogger, bruchettabrød m.m. En prøvesmagning for hele skolen sikrede skolebodens succes fra starten. Siden har en gruppe af forældre fra 7. kl. ca. hver tredje weekend bagt og stegt madvarerne til salg i skoleboden, og skolen har måttet investere i en stor og rummelig skabsfryser. En foreløbig, stor tak til alle jer forældre fra 7. kl., som til sommer kan give stafetten videre til den kommende 7. klasses forældre. I har for alvor slået tonen an og vist ypperligt forældreengagement. 4

5 I november måned deltog skolen i det nye tiltag, Åben Skole, som er et landsdækkende initiativ taget af de frie grundskolers foreninger i fællesskab i den hensigt at skabe en årligt tilbagevendende tradition, en pendant til Efterskolernes Dag, som efter mange år er blevet en gedigen succes. Åben Skole skal med tiden blive et tiltag, som nuværende og især kommende forældre kan benytte sig af, når de skal foretage det vigtige og svære valg af skole til deres børn. Folkeskolerne opfordres også til at deltage, så der efterhånden kan blive et mangfoldigt og reelt valggrundlag. Succesen dette første år var sparsom for os og for landet som helhed, men det er klart, at det tager tid at bygge den slags op og få tilstrækkeligt mange skoler til at være med. Ikke mindst folkeskolerne glimrede næsten totalt. Hvorvidt vi skal deltage i Åben Skole igen til november, er ikke afgjort endnu. Alternativt kunne vi finde vores eget koncept. Skolens økonomi Økonomisk set har 2013 været et godt år for skolen med pæn fremgang over hele linjen for de økonomiske nøgletal og det næsthøjeste overskud i skolens historie, og vi er nu bedre polstret end nogensinde til at modstå økonomisk uvejr er forhåbentlig det sidste år, hvor statstilskuddet falder pga. sænkningen af koblingsprocenten, som jeg omtalte i begyndelsen. Skolen mister i år ca kr. eller ca kr. pr. elev i forhold til sidste års tilskud, og det vanskeliggør en budgetlægning. Heldigvis har rettidig omhu afstedkommet naturlige og planlagte besparelser på områder som kreditforeningslån, el og lønninger. En påregnet momskompensation vil også give et positivt bidrag til regnskabet såvel i år som fremover. I den forbindelse en tak til alle de knap 140 bidragydere, som siden august har købt gavebreve på hver 50 kr. På den baggrund opnåede vi Skats godkendelse i efteråret. Nu skal vi blot præstere yderligere bidrag de næste par år, så vi gennemsnitligt får 100 om året. Folkeskolereformen Folkeskolereformen træder som bekendt i kraft ved det nye skoleårs begyndelse. Vi er som fri grundskole fritaget for at skulle implementere reformen, men en så omfattende reform, som der er tale om, kan nok ikke undgå at få en vis afsmittende virkning på os. Heldigvis kan vi selv tilvælge de elementer derfra, som vi har økonomi til og praktisk mulighed for, og som passer ind i vores profil, og det er emnet for mødeaktiviteterne blandt bestyrelse og personale i denne tid. Lidt senere i aften vil vi gerne bede om jeres input til overvejelserne. 5

6 Jubilæum Om knap 2 måneder fylder skolen 150 år. D. 23. maj er skolens uofficielle fødselsdag. Faktisk kan den ikke verificeres præcist, men vi godtager datoen som et godt bud. Forberedelserne til festlighederne har stået på igennem mere end et år. Som et alternativ til et trykt årsskrift valgte vi at etablere et jubilæumswebsite, hvor en masse historisk materiale om skolen er samlet både i tekst og billeder. Denne jubi-web blev udgivet før vinterferien, og jeg håber, at mange allerede har været forbi for at kigge og måske mindes. En af ideerne med jubi-web er, at tidligere elever, forældre eller ansatte kan bidrage til skolens historie med billeder eller beretninger. Vi håber stadig på mange bidrag. I to emneuger op til jubilæumsdagene vil hele skolen arbejde med emnet Skolen i fortid, nutid og fremtid, og lørdag d. 24. maj om eftermiddagen indbydes forældre og familie til en festlig præsentation af de tableauer, som de forskellige klassetrin har arbejdet med. Dagen før, fredag d. 23. maj, som altså er skolens uofficielle fødselsdag, afholdes en reception på skolen fra kl. 13 til kl. 15. Her er venner af skolen, skolekredsmedlemmer, tidligere elever og ansatte samt forretningsforbindelser velkomne til at kigge ind. Lørdag d. 24. maj om aftenen afholder vi en stor jubilæumsfest for alle, der har eller har haft tilknytning til Forlev Friskole. Festen foregår i Tårnborghallen fra kl. 18 til ca Til festen vil der være spisning, sange, taler og underholdning af forskellig art. Tilmelding til festen foregår via vores jubi-web, og prisen for spisning er holdt absolut i bund for en fin menu. Hermed skal lyde en stor opfordring til, at I melder jer til, så vi sammen kan fejre, at Forlev Friskole nu har eksisteret i 150 år. Sidste frist for tilmelding er 14 dage før festen, nemlig d. 10. maj. Vi glæder os til at se jer! Tak En levende, dynamisk og attraktiv skole kan kun skabes med en tillidsfuld og ansvarsbevidst bestyrelse og nogle selvstændige og engagerede medarbejdere, som føler ejerskab for skolen. Vi driver skole til gavn for børn og forældre, og arbejdsindsatsen er et meget personligt anliggende på en grundtvigsk friskole som vores, hvor det forpligtende fællesskab, den gensidige respekt, friheden, tilliden og livsglæden er grundpiller. Skolens dygtige medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at det hele kan lykkes. En stor og varm tak til lærerne, til Oasens medarbejdere og til TAPerne. 6

7 Også en stor tak til bestyrelsen - og ikke mindst Carsten som formand - for den tillid og gode opbakning, som vi, der er ansat, bliver mødt med. I har i det forgangne år atter ofret mange timer for Forlev Friskole, både omkring mødebordet, foran computerskærmen og omkring multibanen. Tak fordi vi mærker, at I forvalter jeres store ansvar for skolen og alle ansatte både med omsorg og forståelse. En meget stor tak til forældrekredsen for den tillid, medleven og opbakning, I viser skolen i den fælles opgave at danne og uddanne jeres børn. Til slut tak til vores trofaste tilsynsførende, Elisabeth, for den positive og respektfulde måde, du igen i år har udført dit hverv på. 7

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

VidarNyt Oktober 2002. Oktober 2 0 0 2 n o 0 16. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt Oktober 2002. Oktober 2 0 0 2 n o 0 16. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Oktober 2 0 0 2 n o 0 16 VidarNyt Oktober 2002 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Dialog var temaet på det årlige stævne for

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere