AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog"

Transkript

1 AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog Pressure Area Care Products Division

2

3 Indhold Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Montering af pumpen Montering af Aura Logic siddepuden Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmer og indikatorer Betjening Lynstart Komfort-knapper Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Transporttilstand Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft CPR-kontrolenhed Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Isætning af batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Kontrol af batteristatus Opladning af batteriet Dekontaminering Under brug Rutinemæssig vedligeholdelse Auto Logic systemet Auto Logic pumpen Auto Logic 110, Auto Logic 200 og Aura Logic siddepuden Serienumre Fejlfinding Garanti og service (i)

4 Teknisk beskrivelse Betrækmuligheder og egenskaber (ii)

5 Generel sikkerhed Inden du forbinder systemets pumpe til et netstik, bedes du omhyggeligt gennemlæse alle monteringsanvisninger i Afsnit 3 Installation. Systemet er udviklet, så det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder EN :1990/A13:1996. Sikkerhedsmæssige advarsler Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt men ikke luftgennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det misbruges. Pumpehusets bagside må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Pumpen må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser såsom bedøvelsesmidler. Når det skal vurderes, om sengeheste er egnede til AUTO Logic 200 hel madrassen, skal det tages i betragtning, at madrassen giver en patientstilling, der svarer til en 175 mm tyk hospitalsskummadras. Vi anbefaler derfor, at der i de fleste tilfælde anvendes sengeheste på mindst 395 mm ( mm) 1 over madrassens overflade sammen med dette produkt. Som det er tilfældet med alle senge-/madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når det drejer sig om AUTO Logic 110 topmadrassen, anbefaler vi, at der anvendes ekstra høje sengeheste på grund af de forskellige tykkelser på hospitalsmadrasser. Som det er tilfældet med alle senge-/ madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når patienten ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste i overensstemmelse med ovenstående oplysninger og den pågældende praksis, på stedet. Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og systemet må ikke være så bred, at patientens hoved eller krop kan komme i klemme. Man skal passe på, at der ikke kommer mellemrum, når madrassen komprimeres eller flyttes. Det kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. På grund af sin lavere brandhæmmende effekt er den højtydende event 2 Fabric, IKKE egnet til brug i det hjemlige plejemiljø. 1. Iflg. IEC skal der mindst være 220 mm mellem den øverste kant på sengehesten og toppen af madrassen, når liggefladen er vandret, og madrassen ikke er belastet. 2. event er et registreret varemærke tilhørende BHA Technologies Inc. (iii)

6 Forholdsregler Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed: Hvis der anbringes ekstra textiler lagener, puder o.lign. mellem patienten og madrassen/siddepuden, reduceres fordelene ved madrassen/siddepuden, og det bør derfor undgås eller begrænses mest muligt. Som en del af forebyggelsen af tryksår frarådes det, at patienten bærer tøj med folder eller sømme, som kan give et højt tryk på bestemte områder. Af samme årsag bør man undgå at have noget i lommerne. Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder, og den må ikke nedsænkes i vand. Systemet - og især madrassen/siddepuden - må ikke komme i nærheden af åben ild, herunder cigaretter o.l. Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. Sluk for strømmen til pumpen ved at tage netstikket ud af stikkontakten inden rengøring og inspicering. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som er baseret på hypercarbonat og phenol. Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller lægges til side med henblik på opbevaring. Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper på eller under systemet. Pumpen og madrassen/sædepuden skal opbevares i de medfølgende beskyttelsestasker. Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras/siddepude, som Huntleigh Healthcare angiver. Det garanteres ikke, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og madras/ sædepude. Forsigtig Elektromagnetisk forenelighed (EMC). Dette produkt overholder kravene for de gældende EMC-standarder. Anvendelse af tilbehør, der ikke er angivet af producenten, kan resultere i øget udslip eller reduceret immunitet af tilbehøret, hvilket kan påvirke ydeevnen. (iv)

7 1. Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Auto Logic pumpen Denne vejledning er din introduktion til Auto Logic støttesystemerne med dobbeltfunktion og Aura Logic siddepuden. Brug den første gang madrassen eller siddepuden skal monteres, brug den som opslagsbog i dagligdagen, og brug den som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse. Auto Logic systemerne består af en helmadras, en topmadras eller en siddepude, som alle drives af samme pumpe. Pumpen anvender Self Set Technology (SST), som indstiller lufttrykket hvert 10. minut ved alternerende funktion og hvert 20. minut ved CLPfunktion (Constant Low Pressure = konstant lavt tryk), så det passer til patientens BMI (Body Mass Index) og stilling. Begge støttesystemer kan anvendes i almindelige hospitalssenge og senge i hjemmet. Auto Logic pumpen består af et støbt kabinet med skridsikre fødder i bunden og på bagsiden, og integrerede ophængningsbøjler. Kontrolknapperne sidder oven på pumpen, og et avanceret alarmsystem skelner mellem normale og ægte systemfejl under anvendelsen. Hvis en alarmsituation registreres, lyser en indikator oven på og foran på pumpen, og der lyder en advarselslyd. Strøm og alarm Indikatorer Kontrolpanel Ophængningsbøjler Stik til patient-fjernbetjening 1

8 Auto Logic 110 topmadras Auto Logic 110 topmadrassen består af følgende dele: Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) Fast Slangesæt Serienummer (indvendigt underbetræk) Aftageligt betræk Celler Mikro-lufttabssystem 5 standardceller (mørkeblå) Underbetræk til topmadras (inkl. mikro-lufttabssystem) Hjørneremme Standardbetrækket består af et todelt, elastisk PUbelagt, strikket stof, som er fastlynet til en slidstærk nylonunderdel. Lynlåsene er beskyttet med overkanter for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer og for at gøre det nemt at fjerne betrækket, når det skal vaskes. Der fås desuden andre betræk med avancerede egenskaber, såsom Advantex og event 1. Madrassen består af 20 polyurethan-celler (PU), der giver støtte til brugeren i enten alternerende funktion eller konstant lav tryk-funktion. Cellerne er let buede, så patienten glider mindst muligt ned ad madrassen. De sidestøttende celler anvender celle-i-celle -teknik, som hjælper ved forflytning af patienten ind og ud af sengen ved at holde madrassens sider stabile. Et mikro-lufttabssystem, som er integreret i underbetrækket, affugter luften rundt om cellerne for at mindske varmeophobningen inde i madrassen og sikre, at patienten ligger behageligt. Systemet er adskilt fra oppumpningen af cellerne for at gøre det muligt at 1. event er et registreret varemærke, der tilhører BHA Technologies Inc. 2

9 integrere både mikro-lufttab og patienttransportfunktioner i madrassen. CPR-funktion Slangesæt Underbetræk til topmadras Auto Logic 200 helmadras I den øverste ende af madrassen sidder der en CPRkontrolenhed (Cardio-Pulmonary Resuscitation), hvormed luften kan lukkes ud på mindre end 10 sekunder. Slangesættet er forsynet med en trevejstrykluftstilslutning med en bøjelig, kompakt anti-knæk slange, der ikke kan klemmes sammen, så luftstrømmen blokeres. Hvis slangesættet kobles fra pumpen, skifter madrassen automatisk over på transporttilstand. Undersiden af underbetrækket til topmadrassen er i PUbelagt nylon. Fire hjørneremme kan føres ned under undermadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadrassen er konstrueret på samme måde som topmadrassen, men har desuden en specialdesignet skridsikker undermadras, som er inddelt i luftfyldte zoner, og som eliminerer behovet for en standardmadras i sengen. Undermadrassen kan fjernes, så helmadrassen kan anvendes som topmadras. Kontakt din Huntleigh-repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk Fast slangesæt Fastgørelsesremme CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) 5 standardceller (mørkeblå) Luftfyldt, zoneinddelt undermadras (skridsikker) 3

10 Luftundermadras Aura Logic sædepude Undermadrassen giver et konstant støttende underlag, så der ikke er behov for en almindelig madras. Trykket i madrassens midterste zone justeres automatisk ud fra madrassens alternerende / Konstant lavt tryk (CLP). Trykket i yderkanten af madrassen holdes på et højere niveau, så det er nemmere at flytte patienten ind og ud af sengen. På undersiden af undermadrassen sidder der otte remme, som bruges til fastgørelse af helmadrassen til sengebunden. Remmene kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter, så der er mulighed for at fastgøre madrassen til forskellige sengebunde. Aura Logic siddepuden består af et cellesystem med skiftende trykaflastning, og kan anvendes på standardstole på hospitalet og almindelige stole i hjemmet. Sædepuden kan betjenes med en af Logic-pumperne. Pumperne registrerer automatisk hvilket system der er tilsluttet, og indstiller trykket herefter. Aftageligt betræk Skiftende celler Udtømningsventiler (på undersiden til nedpakning og opbevaring) Lynlås Skridsikker bund Fastgørelsesremme Serienummer (indvendigt underbetræk) Fast slangesæt 4

11 Batteri (valgfrit) Batteriet er valgfrit ekstraudstyr, som giver mulighed for at anvende pumpen i min. 8 timer uden netspænding. Batteriet kan nemt skubbes ned på pumpens sokkel, og det lades automatisk op, når pumpen drives af netspænding. Patient-fjernbetjening (valgfri) Patient-fjernbetjeningen er et valgfrit ekstraudstyr, hvormed patienten selv kan styre madrassens forskellige indstillinger og slå lyden fra ved en alarm. 5

12 2. Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Auto Logic systemerne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår (grad 1, 2 & 3 EPUAP 1999) 1. Auto Logic systemerne kan anvendes til patienter med alvorlige tryksår (grad 4) under hyppig overvågning og skift af stilling. Aura Logic siddepuderne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår i alle grader. Auto Logic systemerne må ikke anvendes til patienter med ustabile rygradsbrud hverken i alternerende eller Konstant lavt tryk (CLP)-funktionerne. I tilfælde af patienter med andre ustabile knoglebrud, hvor en bevægelig overflade kunne være skadelig, bør den relevante læge konsulteres, inden Auto Logic systemerne anvendes. Aura Logic siddesystemet må ikke anvendes til patienter med dårlig siddebalance. Auto Logic systemerne og Aura Logic siddepuderne anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår. Hvis der ikke sker nogen forbedring i patientens tilstand, skal der søges klinisk hjælp. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel (1999), Guidelines on Treatment of Pressure Ulcers EPUAP Review 1(2):

13 3. Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Systemet er meget enkelt at montere ud fra følgende retningslinjer: 1. Tag systemet ud af emballagen. Pakken skal indeholde følgende dele: Auto Logic pumpe, inkl. netledning og ophængningsbøjler. Enten en Auto Logic 110 topmadras, en Auto Logic 200 helmadras eller en Aura Logic siddepude alle med integreret slangesæt. Betræk. Patient-fjernbetjening (valgfri). Batteri (valgfrit). Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Auto Logic 110 topmadras Hvis du har Auto Logic 110 topmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Anbring topmadrassen oven på standardmadrassen med slangesættet i fodenden af sengen og CPRenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. Pas på Auto Logic 110 topmadrassen må ikke anvendes direkte på sengebunden. 7

14 2. Fastgør topmadrassen til standardmadrassen ved at anbringe og spænde de fire lange remme under bundmadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadras Hvis du har Auto Logic 200 helmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Fjern den nuværende madras fra sengebunden og sørg for, at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre skarpe genstande på overfladen af sengebunden. 2. Rul madrassen ud på sengebunden og sørg for, at slangesættet er i fodenden af sengen og CPRkontrolenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. 3. Fastgør madrassen til sengebunden ved hjælp af de 8 fastgørelsesremme. De 8 remme kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter i bunden af erstatningsmadrassen. Det gør det muligt at fastgøre madrassen til forskellige typer af sengebunde. Hvis sengebunden kan indstilles til andre stillinger (f.eks. hæves eller sænkes), skal madrassen kun fastgøres til sengens bevægelige dele. 8

15 Sådan færdigmonteres madrassen Færdigmontér topmadrassen eller helmadrassen på følgende måde: 1. Anbring beskyttelsesbetrækket over madrassen, hvis det ikke allerede er gjort. Sørg for at Huntleigh-logoet vender opad og er i fodenden af madrassen. 2. Lyn betrækket på madrassen. Start ved hovedenden og pas på, at der ikke sidder noget i klemme i lynlåsen. 3. Sørg for at CPR-enheden klikkes ind i lukket stilling. Sørg for, at CPR-enheden og netledningen ikke kan komme i klemme i sengens bevægelige dele eller andre steder. Der skal altid være adgang til CPR-enheden. Klik 9

16 Montering af pumpen Pumpen skal installeres på følgende måde: 1. Anbring pumpen med fødderne nedad på et hvilket som helst vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af svingkrogene. 2. Sørg for, at slangesættet til madrassen/siddepuden ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik). Sørg for, at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen. 3. Sæt netledningen i en egnet stikkontakt. Klik Batteri Patient-fjernbetjening Hvis du har et batteri, se yderligere oplysninger under Isætning af batteri på side 20. Hvis du har en patient-fjernbetjening, se yderligere oplysninger under Installering af patientfjernbetjeningen på side 20. Pas på Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes, så de ikke udgør en risiko. Se afsnittet Kabelhåndtering på side

17 Kabelhåndtering Hvis helmadrassen eller topmadrassen anvendes, kan netledningen anbringes i kabelkanalen, der løber langs madrassens side, på følgende måde: 1. Find kanalen, der løber langs madrassen på den modsatte side af slangesættet og CPR-enheden. 2. Før den lige del af kablet langs madrassens side, idet kanten på kabelkanalen fæstnes rundt om kablet ved hjælp af trykknapperne. Betjening af systemet Systemet er nu klar til brug. Se Kontrolenheder, alarmer og indikatorer på side 14 og Betjening på side 16 vedr. den daglige betjening. 11

18 Montering af Aura Logic siddepuden Systemet skal installeres på følgende måde: 1. Sørg for, at der ikke ligger skarpe genstande på stolen, som kan punktere puden. 2. Anbring puden oven på stolesædet. Når du står foran stolen, og er vendt imod den, skal du sørge for, at: Cellerne er øverst. Slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne i puden. Cellerne i siddepuden ligger vandret på tværs af stolen og med V -formen pegende mod stolens forkant. Pas pås Aura Logic siddepuden må ikke anvendes uden en underliggende skumpude. Brug altid Aura Logic siddepuden med det beskyttende overbetræk. Brug altid Aura Logic siddepuden, så den vender i den rigtige retning. Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes ved siden af stolen, så de ikke udgør en risiko. 12

19 3. Fastgør siddepuden til stolen ved hjælp af fastgørelsesremmene, som vist på de følgende illustrationer. 4. Hvis stolen har åbne sider, skal puden fastgøres som vist her: 5. Hvis stolen har lukkede sider og en aftagelig sædepude, skal siddepuden fastgøres som vist her: 6. Hvis stolen har lukkede sider og fastsiddende sædepude, vil det skridsikre materiale i bunden af siddepuden sørge for, at puden ligger sikkert. 7. Anbring beskyttelsesbetrækket over siddepuden og sørg for, at Huntleigh-H et og retningssymbolet, som er trykt på betrækket, er øverst og foran på sædet. 8. Lyn betrækket på siddepuden og pas på, at der ikke kommer til at sidde noget fast i lynlåsen. 9. Tilslutning til Auto Logic pumpen, se side

20 4. Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmdæmpning Tændt/Standby Vent-indikator Indikator for lavt tryk Komfort-knapper Konstant lav tryktilstand (CLP) Service-indikator Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Tændt/Standby-kontakt Alarmdæmpning Konstant lavt tryk (CLP) -funktion Når du trykker på Tændt/Standby-knappen, aktiveres pumpen. De grønne indikatorer på kontrolpanelet og foran på pumpen lyser, når pumpen er tændt. Tryk på knappen i to sekunder for at skifte til Standby. Derved undgår du utilsigtet aktivering. Under en alarmtilstand (med undtagelse af alarm for strømsvigt) kan lyden af alarmen slås fra ved tryk på denne knap. Den gule indikator bliver ved med at lyse, men lyden er slået fra i 15 minutter, eller indtil alarmtilstanden er afhjulpet. Denne funktion kan styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vælger CLP-funktionen (konstant lavt tryk), hvor trykket ikke skifter. Den orange indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Når den alternerende funktion (standard) vælges, slukkes den orange indikator. 14

21 Komfort-knapper Alarmer og indikatorer To knapper styrer hvor fast eller blød madrassen/ sædepuden skal være, for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Den gule indikator til venstre for knapperne viser trykindstillingen. Indstillingen kan også styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vent-indikator Den gule Vent-indikator lyser, når madrassen/ siddepuden pumpes op. Indikatoren lyser indtil madrassen/siddepuden er helt pumpet op. Indikator for lavt tryk Den røde indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen/siddepuden. Der lyder en alarm, med mindre lyden annulleres ved hjælp af dæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er genetableret. Se Fejlfinding på side 26 vedr. mulige årsager til lavt tryk. Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Service-indikator Den gule indikator for Lav batteriladning lyser i 2 timer, før batteriet er helt afladet. 1 time før batteriet er helt afladet går pumpen i CLPfunktion (konstant lavt tryk), der lyder en alarm, og den gule indikator blinker. Den røde indikator for Strømsvigt lyser, når der registreres et strømsvigt i netspændingen, og der ikke er batteri-backup til rådighed. Der lyder en alarm, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tændt/Standby-knappen. Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus (læs side 17). Den gule Service-indikator lyser, og bliver ved med at lyse efter et indstillet antal driftstimer. Dette angiver, at pumpen er klar til servicering. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selvom service-indikatoren lyser. Hvis den gule Service-indikator blinker, har pumpen registreret en intern fejl, og der skal tilkaldes en servicetekniker. 15

22 5. Betjening Denne vejledning dækker den daglige betjening af systemet. Andre operationer, som f.eks. vedligeholdelse og reparationer, må kun udføres af kvalificeret personale. Tændt/Standby Lynstart Inden Auto Logic madras- eller siddepudesystemerne anvendes, skal du sørge for, at de er monteret korrekt i henhold til Installation på side 7, og at CPR-enheden er klikket til lukket stilling. 1. Når Auto Logic pumpen tilsluttes netspændingen, eller der tilsluttes et batteri, lyder der et bip, og der køres en selvtest i ca. 10 sekunder. Når testen er færdig, lyder der endnu et bip, og pumpen er klar til brug. 2. Tryk på Tændt/Standby-knappen på pumpens kontrolpanel. Tændt/Standby og Vent-indikatorerne lyser samtidig med komfort-indikatoren og den grønne lampe foran på pumpen. 3. Topmadrassen er ca. 7 minutter om at blive pumpet helt op, mens det tager ca. 15 minutter for helmadrassen og 2-3 minutter for siddepuden. Den orange Vent-indikator slukker, når madrassen/siddepuden er pumpet helt op. 4. Læg et lagen over madrassen og fold det løst rundt om den. Sørg for, at CPR-enheden er nem at se i hovedenden af sengen. Så snart patienten ligger på madrassen registrerer og indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne ved hjælp af Self Set Technology (SST) for at understøtte patienten. Komfort-knapper Trykket i madrassens/siddepudens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af knapperne på pumpens kontrolpanel for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Indstillingen kan også styres ved hjælp af komfortknapperne på patient-fjernbetjeningen (valgfri). 16

23 Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus og kan understøtte patienten i op til 12 timer. Når strømmen er genoprettet, skal slangen igen tilsluttes pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus, og luften går ikke ud af den. Læs side 18 om hvordan man får luften ud af madrassen. Slangesættet kan frakobles på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke knappen ned og trække slangesættets stik ud af pumpen. Herved sættes madrassen i transporttilstand den tømmes ikke for luft. Se nedenfor hvordan madrassen tømmes for luft. Transporttilstand Hvis en patient, der ligger på en Auto Logic madras, skal transporteres, kobles slangesættet fra pumpen. Herved skifter madrassen automatisk over til transporttilstand. Madrassen trykreducerer patienten i op til 12 timer. Når normal drift skal genoptages, tilsluttes slangesættet igen, og pumpen tændes. 17

24 Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan lukkes luften ud: 1. Adskil slangen fra pumpen. 2. Aktiver CPR-kontrol for at lukke luften ud af madrassen. Sådan opbevares madrassen Når luften er lukket ud: 1. Før slangen over madrassen, så den ligger parallelt med fodenden af madrassen. 2. Rul madrassen fra fodenden og mod CPRtilslutningen ved fodenden af madrassen. 2 1 Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft Sådan tømmes siddepuden for luft: 1. Slangesættet frakobles pumpen. 2. Brug de to ventiler på undersiden af sædepuden. 18

25 CPR-kontrolenhed VIGTIGT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP Hvis en patient får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): Sådan aktiveres CPRenheden Tryk samtidig på de to CPR-udløserknapper. Sådan nulstilles CPRenheden Tryk foran på CPR-enheden, indtil den klikker på plads. Klik 19

26 6. Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Hvis der er en patient-fjernbetjening til pumpen, installeres den på følgende måde: 1. Tilslut Patient-fjernbetjeningen til stikket på siden af pumpen. 2. Hæng Patient-fjernbetjeningen på sengen, så patienten har nemt ved at nå den. Patient-fjernbetjeningen kan anvendes til at styre komfort-indstillingen og til at slå alarmlyden fra. Alarmdæmpning Komfort-knapper Patient-fjernbetjening Stik Patient-fjernbetjening Isætning af batteri Sæt batteriet i pumpen på følgende måde: 1. Tag batteridækslet af i bunden af pumpen. 2. Skub batteriet ind over skinnerne i bunden af pumpen (start foran på pumpen) og klik det på plads. 20

27 3. Batteriet tages ud ved at trykke på nulstillings-/ statuslåsen bag på enheden og skubbe det ud fra bunden af pumpen. Sæt batteridækslet tilbage på bunden af pumpen. Batteridæksel Nulstillings-/Statuslås Batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Hvis enheden ikke skal anvendes i en længere periode, skal batteriet tages ud og opbevares. Hvis batteriet skal opbevares i længere tid, skal det genoplades mindst én gang hver måned. Defekte batterier skal returneres til et Huntleigh-servicecenter til genbrug. 21

28 Kontrol af batteristatus Batterimærkat Jack-stik polaritet LED 1 LED 2 Batteri OK Batteri skal til genbrug Batteri Fejl % opladning 30-80% opladning <30% opladning Tryk på nulstillings-/statuslås Kontrol af batteristatus Sådan kontrolleres batteristatus: 1. Tag batteriet ud af pumpeenheden. 2. Tryk på nulstillings-/statuslåsen. Herved aktiveres de 2 LED er øverst på batteriet. Hvis batteriet ikke er opladet, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Grøn Grøn Rød Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er > 80% opladet. Batteriet er OK. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet er OK. Det er < 30% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er < 30% opladet. Batteriet er defekt. Batteriet er afladet eller defekt. Prøv at genoplade. 22

29 Hvis batteriet lades op med den ekstra (valgfrie) batterioplader, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er fuldt opladet. Batteriet lades op. Batteriet skal til genbrug*. Batteriet lades op. Batteriet er defekt. Det kan skyldes en midlertidig fejl på grund af forkert driftstemperatur. Batteriet er defekt. * Når batteriet er gået i genbrugstilstand, viser det aldrig, at batteriet er fuldt opladet (Bemærk: Dette betyder ikke en fejltilstand). Opladning af batteriet Batteriet genoplades automatisk, når det tilsluttes en pumpe, som er tilsluttet et vekselstrømsstik. Batteriet kan også lades op, selvom det ikke sidder i pumpen, ved at det sættes i en oplader som vist nedenfor. Det er helt normalt, at batteriet og opladeren bliver varm under brug. Undgå at oplade batteriet i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys. For at sikre en langvarig batterifunktion skal pumpen betjenes med batteriet med regelmæssige mellemrum, indtil pumpen slukker. Herved aflades batteriet helt. Genoplad batteriet helt inden yderligere brug. 23

30 7. Dekontaminering Følgende retningslinjer er opstillet i henhold til den almindeligt anvendte praksis for infektionskontrol. Hvis du har spørgsmål vedr. rengøring, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores servicecenter. Pas på Bær altid handsker og beskyttelsestøj, når dekontaminering udføres. Under brug ADVARSEL Sluk for den elektriske strøm til pumpen, og afbryd strømkablet fra lysnettet inden rengøring og eftersyn. Rengøring Desinfektion Vask Øvrige oplysninger Madrassen, siddepuden, pumpen, slangesættet og andet udstyr skal rengøres én gang om ugen og mellem hver patient ved hjælp af en engangsklud, der er vredet op i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skrubbe- eller skuremidler. Brugeren skal undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Alle dele kan tørres af med en natriumhypochlorit- eller NaDCC-opløsning ved 1000ppm af tilgængelig klor iflg. fremgangsmåden ved rengøring. Andre desinfektionsmidler kan beskadige produkterne. Hvis du ønsker at bruge de desinfektionsmidler, der anbefales i de lokale retningslinjer for infektionskontrol, bedes du kontakte din Huntleigh Healthcare-repræsentant. Der må ikke anvendes fenol eller QAC-baserede (QAC = kvaternær ammoniumforbindelse) rengøringsmidler, da disse beskadiger overfladebelægningen. Betrækket til madrassen/siddepuden kan nemt lynes af og fjernes, og derefter vaskes ved 65 C i 10 minutter eller 80 C i 3 minutter, for at opnå termisk desinfektion. Dette er i overensstemmelse med HSG (95) 18 vedr. hospitalsvask af brugt og inficeret sengetøj (UK) BETRÆKKENE MÅ IKKE TØRRES I TØRRETUMBLER VED OVER 50 C. For yderligere oplysninger om dekontaminering henviser vi til Huntleigh Healthcare s vejledning vedr. infektionskontrol. 24

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123 www.kendan.dk

arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123 www.kendan.dk arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123 www.kendan.dk Advarsel; Denne manual er beregnet for autoriseret personale som er blevet instrueret/undervist, af ARCOMED AG eller af autoriseret

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere