AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog"

Transkript

1 AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog Pressure Area Care Products Division

2

3 Indhold Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Montering af pumpen Montering af Aura Logic siddepuden Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmer og indikatorer Betjening Lynstart Komfort-knapper Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Transporttilstand Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft CPR-kontrolenhed Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Isætning af batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Kontrol af batteristatus Opladning af batteriet Dekontaminering Under brug Rutinemæssig vedligeholdelse Auto Logic systemet Auto Logic pumpen Auto Logic 110, Auto Logic 200 og Aura Logic siddepuden Serienumre Fejlfinding Garanti og service (i)

4 Teknisk beskrivelse Betrækmuligheder og egenskaber (ii)

5 Generel sikkerhed Inden du forbinder systemets pumpe til et netstik, bedes du omhyggeligt gennemlæse alle monteringsanvisninger i Afsnit 3 Installation. Systemet er udviklet, så det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder EN :1990/A13:1996. Sikkerhedsmæssige advarsler Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt men ikke luftgennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det misbruges. Pumpehusets bagside må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Pumpen må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser såsom bedøvelsesmidler. Når det skal vurderes, om sengeheste er egnede til AUTO Logic 200 hel madrassen, skal det tages i betragtning, at madrassen giver en patientstilling, der svarer til en 175 mm tyk hospitalsskummadras. Vi anbefaler derfor, at der i de fleste tilfælde anvendes sengeheste på mindst 395 mm ( mm) 1 over madrassens overflade sammen med dette produkt. Som det er tilfældet med alle senge-/madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når det drejer sig om AUTO Logic 110 topmadrassen, anbefaler vi, at der anvendes ekstra høje sengeheste på grund af de forskellige tykkelser på hospitalsmadrasser. Som det er tilfældet med alle senge-/ madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når patienten ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste i overensstemmelse med ovenstående oplysninger og den pågældende praksis, på stedet. Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og systemet må ikke være så bred, at patientens hoved eller krop kan komme i klemme. Man skal passe på, at der ikke kommer mellemrum, når madrassen komprimeres eller flyttes. Det kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. På grund af sin lavere brandhæmmende effekt er den højtydende event 2 Fabric, IKKE egnet til brug i det hjemlige plejemiljø. 1. Iflg. IEC skal der mindst være 220 mm mellem den øverste kant på sengehesten og toppen af madrassen, når liggefladen er vandret, og madrassen ikke er belastet. 2. event er et registreret varemærke tilhørende BHA Technologies Inc. (iii)

6 Forholdsregler Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed: Hvis der anbringes ekstra textiler lagener, puder o.lign. mellem patienten og madrassen/siddepuden, reduceres fordelene ved madrassen/siddepuden, og det bør derfor undgås eller begrænses mest muligt. Som en del af forebyggelsen af tryksår frarådes det, at patienten bærer tøj med folder eller sømme, som kan give et højt tryk på bestemte områder. Af samme årsag bør man undgå at have noget i lommerne. Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder, og den må ikke nedsænkes i vand. Systemet - og især madrassen/siddepuden - må ikke komme i nærheden af åben ild, herunder cigaretter o.l. Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. Sluk for strømmen til pumpen ved at tage netstikket ud af stikkontakten inden rengøring og inspicering. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som er baseret på hypercarbonat og phenol. Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller lægges til side med henblik på opbevaring. Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper på eller under systemet. Pumpen og madrassen/sædepuden skal opbevares i de medfølgende beskyttelsestasker. Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras/siddepude, som Huntleigh Healthcare angiver. Det garanteres ikke, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og madras/ sædepude. Forsigtig Elektromagnetisk forenelighed (EMC). Dette produkt overholder kravene for de gældende EMC-standarder. Anvendelse af tilbehør, der ikke er angivet af producenten, kan resultere i øget udslip eller reduceret immunitet af tilbehøret, hvilket kan påvirke ydeevnen. (iv)

7 1. Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Auto Logic pumpen Denne vejledning er din introduktion til Auto Logic støttesystemerne med dobbeltfunktion og Aura Logic siddepuden. Brug den første gang madrassen eller siddepuden skal monteres, brug den som opslagsbog i dagligdagen, og brug den som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse. Auto Logic systemerne består af en helmadras, en topmadras eller en siddepude, som alle drives af samme pumpe. Pumpen anvender Self Set Technology (SST), som indstiller lufttrykket hvert 10. minut ved alternerende funktion og hvert 20. minut ved CLPfunktion (Constant Low Pressure = konstant lavt tryk), så det passer til patientens BMI (Body Mass Index) og stilling. Begge støttesystemer kan anvendes i almindelige hospitalssenge og senge i hjemmet. Auto Logic pumpen består af et støbt kabinet med skridsikre fødder i bunden og på bagsiden, og integrerede ophængningsbøjler. Kontrolknapperne sidder oven på pumpen, og et avanceret alarmsystem skelner mellem normale og ægte systemfejl under anvendelsen. Hvis en alarmsituation registreres, lyser en indikator oven på og foran på pumpen, og der lyder en advarselslyd. Strøm og alarm Indikatorer Kontrolpanel Ophængningsbøjler Stik til patient-fjernbetjening 1

8 Auto Logic 110 topmadras Auto Logic 110 topmadrassen består af følgende dele: Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) Fast Slangesæt Serienummer (indvendigt underbetræk) Aftageligt betræk Celler Mikro-lufttabssystem 5 standardceller (mørkeblå) Underbetræk til topmadras (inkl. mikro-lufttabssystem) Hjørneremme Standardbetrækket består af et todelt, elastisk PUbelagt, strikket stof, som er fastlynet til en slidstærk nylonunderdel. Lynlåsene er beskyttet med overkanter for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer og for at gøre det nemt at fjerne betrækket, når det skal vaskes. Der fås desuden andre betræk med avancerede egenskaber, såsom Advantex og event 1. Madrassen består af 20 polyurethan-celler (PU), der giver støtte til brugeren i enten alternerende funktion eller konstant lav tryk-funktion. Cellerne er let buede, så patienten glider mindst muligt ned ad madrassen. De sidestøttende celler anvender celle-i-celle -teknik, som hjælper ved forflytning af patienten ind og ud af sengen ved at holde madrassens sider stabile. Et mikro-lufttabssystem, som er integreret i underbetrækket, affugter luften rundt om cellerne for at mindske varmeophobningen inde i madrassen og sikre, at patienten ligger behageligt. Systemet er adskilt fra oppumpningen af cellerne for at gøre det muligt at 1. event er et registreret varemærke, der tilhører BHA Technologies Inc. 2

9 integrere både mikro-lufttab og patienttransportfunktioner i madrassen. CPR-funktion Slangesæt Underbetræk til topmadras Auto Logic 200 helmadras I den øverste ende af madrassen sidder der en CPRkontrolenhed (Cardio-Pulmonary Resuscitation), hvormed luften kan lukkes ud på mindre end 10 sekunder. Slangesættet er forsynet med en trevejstrykluftstilslutning med en bøjelig, kompakt anti-knæk slange, der ikke kan klemmes sammen, så luftstrømmen blokeres. Hvis slangesættet kobles fra pumpen, skifter madrassen automatisk over på transporttilstand. Undersiden af underbetrækket til topmadrassen er i PUbelagt nylon. Fire hjørneremme kan føres ned under undermadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadrassen er konstrueret på samme måde som topmadrassen, men har desuden en specialdesignet skridsikker undermadras, som er inddelt i luftfyldte zoner, og som eliminerer behovet for en standardmadras i sengen. Undermadrassen kan fjernes, så helmadrassen kan anvendes som topmadras. Kontakt din Huntleigh-repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk Fast slangesæt Fastgørelsesremme CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) 5 standardceller (mørkeblå) Luftfyldt, zoneinddelt undermadras (skridsikker) 3

10 Luftundermadras Aura Logic sædepude Undermadrassen giver et konstant støttende underlag, så der ikke er behov for en almindelig madras. Trykket i madrassens midterste zone justeres automatisk ud fra madrassens alternerende / Konstant lavt tryk (CLP). Trykket i yderkanten af madrassen holdes på et højere niveau, så det er nemmere at flytte patienten ind og ud af sengen. På undersiden af undermadrassen sidder der otte remme, som bruges til fastgørelse af helmadrassen til sengebunden. Remmene kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter, så der er mulighed for at fastgøre madrassen til forskellige sengebunde. Aura Logic siddepuden består af et cellesystem med skiftende trykaflastning, og kan anvendes på standardstole på hospitalet og almindelige stole i hjemmet. Sædepuden kan betjenes med en af Logic-pumperne. Pumperne registrerer automatisk hvilket system der er tilsluttet, og indstiller trykket herefter. Aftageligt betræk Skiftende celler Udtømningsventiler (på undersiden til nedpakning og opbevaring) Lynlås Skridsikker bund Fastgørelsesremme Serienummer (indvendigt underbetræk) Fast slangesæt 4

11 Batteri (valgfrit) Batteriet er valgfrit ekstraudstyr, som giver mulighed for at anvende pumpen i min. 8 timer uden netspænding. Batteriet kan nemt skubbes ned på pumpens sokkel, og det lades automatisk op, når pumpen drives af netspænding. Patient-fjernbetjening (valgfri) Patient-fjernbetjeningen er et valgfrit ekstraudstyr, hvormed patienten selv kan styre madrassens forskellige indstillinger og slå lyden fra ved en alarm. 5

12 2. Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Auto Logic systemerne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår (grad 1, 2 & 3 EPUAP 1999) 1. Auto Logic systemerne kan anvendes til patienter med alvorlige tryksår (grad 4) under hyppig overvågning og skift af stilling. Aura Logic siddepuderne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår i alle grader. Auto Logic systemerne må ikke anvendes til patienter med ustabile rygradsbrud hverken i alternerende eller Konstant lavt tryk (CLP)-funktionerne. I tilfælde af patienter med andre ustabile knoglebrud, hvor en bevægelig overflade kunne være skadelig, bør den relevante læge konsulteres, inden Auto Logic systemerne anvendes. Aura Logic siddesystemet må ikke anvendes til patienter med dårlig siddebalance. Auto Logic systemerne og Aura Logic siddepuderne anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår. Hvis der ikke sker nogen forbedring i patientens tilstand, skal der søges klinisk hjælp. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel (1999), Guidelines on Treatment of Pressure Ulcers EPUAP Review 1(2):

13 3. Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Systemet er meget enkelt at montere ud fra følgende retningslinjer: 1. Tag systemet ud af emballagen. Pakken skal indeholde følgende dele: Auto Logic pumpe, inkl. netledning og ophængningsbøjler. Enten en Auto Logic 110 topmadras, en Auto Logic 200 helmadras eller en Aura Logic siddepude alle med integreret slangesæt. Betræk. Patient-fjernbetjening (valgfri). Batteri (valgfrit). Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Auto Logic 110 topmadras Hvis du har Auto Logic 110 topmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Anbring topmadrassen oven på standardmadrassen med slangesættet i fodenden af sengen og CPRenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. Pas på Auto Logic 110 topmadrassen må ikke anvendes direkte på sengebunden. 7

14 2. Fastgør topmadrassen til standardmadrassen ved at anbringe og spænde de fire lange remme under bundmadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadras Hvis du har Auto Logic 200 helmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Fjern den nuværende madras fra sengebunden og sørg for, at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre skarpe genstande på overfladen af sengebunden. 2. Rul madrassen ud på sengebunden og sørg for, at slangesættet er i fodenden af sengen og CPRkontrolenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. 3. Fastgør madrassen til sengebunden ved hjælp af de 8 fastgørelsesremme. De 8 remme kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter i bunden af erstatningsmadrassen. Det gør det muligt at fastgøre madrassen til forskellige typer af sengebunde. Hvis sengebunden kan indstilles til andre stillinger (f.eks. hæves eller sænkes), skal madrassen kun fastgøres til sengens bevægelige dele. 8

15 Sådan færdigmonteres madrassen Færdigmontér topmadrassen eller helmadrassen på følgende måde: 1. Anbring beskyttelsesbetrækket over madrassen, hvis det ikke allerede er gjort. Sørg for at Huntleigh-logoet vender opad og er i fodenden af madrassen. 2. Lyn betrækket på madrassen. Start ved hovedenden og pas på, at der ikke sidder noget i klemme i lynlåsen. 3. Sørg for at CPR-enheden klikkes ind i lukket stilling. Sørg for, at CPR-enheden og netledningen ikke kan komme i klemme i sengens bevægelige dele eller andre steder. Der skal altid være adgang til CPR-enheden. Klik 9

16 Montering af pumpen Pumpen skal installeres på følgende måde: 1. Anbring pumpen med fødderne nedad på et hvilket som helst vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af svingkrogene. 2. Sørg for, at slangesættet til madrassen/siddepuden ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik). Sørg for, at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen. 3. Sæt netledningen i en egnet stikkontakt. Klik Batteri Patient-fjernbetjening Hvis du har et batteri, se yderligere oplysninger under Isætning af batteri på side 20. Hvis du har en patient-fjernbetjening, se yderligere oplysninger under Installering af patientfjernbetjeningen på side 20. Pas på Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes, så de ikke udgør en risiko. Se afsnittet Kabelhåndtering på side

17 Kabelhåndtering Hvis helmadrassen eller topmadrassen anvendes, kan netledningen anbringes i kabelkanalen, der løber langs madrassens side, på følgende måde: 1. Find kanalen, der løber langs madrassen på den modsatte side af slangesættet og CPR-enheden. 2. Før den lige del af kablet langs madrassens side, idet kanten på kabelkanalen fæstnes rundt om kablet ved hjælp af trykknapperne. Betjening af systemet Systemet er nu klar til brug. Se Kontrolenheder, alarmer og indikatorer på side 14 og Betjening på side 16 vedr. den daglige betjening. 11

18 Montering af Aura Logic siddepuden Systemet skal installeres på følgende måde: 1. Sørg for, at der ikke ligger skarpe genstande på stolen, som kan punktere puden. 2. Anbring puden oven på stolesædet. Når du står foran stolen, og er vendt imod den, skal du sørge for, at: Cellerne er øverst. Slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne i puden. Cellerne i siddepuden ligger vandret på tværs af stolen og med V -formen pegende mod stolens forkant. Pas pås Aura Logic siddepuden må ikke anvendes uden en underliggende skumpude. Brug altid Aura Logic siddepuden med det beskyttende overbetræk. Brug altid Aura Logic siddepuden, så den vender i den rigtige retning. Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes ved siden af stolen, så de ikke udgør en risiko. 12

19 3. Fastgør siddepuden til stolen ved hjælp af fastgørelsesremmene, som vist på de følgende illustrationer. 4. Hvis stolen har åbne sider, skal puden fastgøres som vist her: 5. Hvis stolen har lukkede sider og en aftagelig sædepude, skal siddepuden fastgøres som vist her: 6. Hvis stolen har lukkede sider og fastsiddende sædepude, vil det skridsikre materiale i bunden af siddepuden sørge for, at puden ligger sikkert. 7. Anbring beskyttelsesbetrækket over siddepuden og sørg for, at Huntleigh-H et og retningssymbolet, som er trykt på betrækket, er øverst og foran på sædet. 8. Lyn betrækket på siddepuden og pas på, at der ikke kommer til at sidde noget fast i lynlåsen. 9. Tilslutning til Auto Logic pumpen, se side

20 4. Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmdæmpning Tændt/Standby Vent-indikator Indikator for lavt tryk Komfort-knapper Konstant lav tryktilstand (CLP) Service-indikator Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Tændt/Standby-kontakt Alarmdæmpning Konstant lavt tryk (CLP) -funktion Når du trykker på Tændt/Standby-knappen, aktiveres pumpen. De grønne indikatorer på kontrolpanelet og foran på pumpen lyser, når pumpen er tændt. Tryk på knappen i to sekunder for at skifte til Standby. Derved undgår du utilsigtet aktivering. Under en alarmtilstand (med undtagelse af alarm for strømsvigt) kan lyden af alarmen slås fra ved tryk på denne knap. Den gule indikator bliver ved med at lyse, men lyden er slået fra i 15 minutter, eller indtil alarmtilstanden er afhjulpet. Denne funktion kan styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vælger CLP-funktionen (konstant lavt tryk), hvor trykket ikke skifter. Den orange indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Når den alternerende funktion (standard) vælges, slukkes den orange indikator. 14

21 Komfort-knapper Alarmer og indikatorer To knapper styrer hvor fast eller blød madrassen/ sædepuden skal være, for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Den gule indikator til venstre for knapperne viser trykindstillingen. Indstillingen kan også styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vent-indikator Den gule Vent-indikator lyser, når madrassen/ siddepuden pumpes op. Indikatoren lyser indtil madrassen/siddepuden er helt pumpet op. Indikator for lavt tryk Den røde indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen/siddepuden. Der lyder en alarm, med mindre lyden annulleres ved hjælp af dæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er genetableret. Se Fejlfinding på side 26 vedr. mulige årsager til lavt tryk. Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Service-indikator Den gule indikator for Lav batteriladning lyser i 2 timer, før batteriet er helt afladet. 1 time før batteriet er helt afladet går pumpen i CLPfunktion (konstant lavt tryk), der lyder en alarm, og den gule indikator blinker. Den røde indikator for Strømsvigt lyser, når der registreres et strømsvigt i netspændingen, og der ikke er batteri-backup til rådighed. Der lyder en alarm, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tændt/Standby-knappen. Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus (læs side 17). Den gule Service-indikator lyser, og bliver ved med at lyse efter et indstillet antal driftstimer. Dette angiver, at pumpen er klar til servicering. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selvom service-indikatoren lyser. Hvis den gule Service-indikator blinker, har pumpen registreret en intern fejl, og der skal tilkaldes en servicetekniker. 15

22 5. Betjening Denne vejledning dækker den daglige betjening af systemet. Andre operationer, som f.eks. vedligeholdelse og reparationer, må kun udføres af kvalificeret personale. Tændt/Standby Lynstart Inden Auto Logic madras- eller siddepudesystemerne anvendes, skal du sørge for, at de er monteret korrekt i henhold til Installation på side 7, og at CPR-enheden er klikket til lukket stilling. 1. Når Auto Logic pumpen tilsluttes netspændingen, eller der tilsluttes et batteri, lyder der et bip, og der køres en selvtest i ca. 10 sekunder. Når testen er færdig, lyder der endnu et bip, og pumpen er klar til brug. 2. Tryk på Tændt/Standby-knappen på pumpens kontrolpanel. Tændt/Standby og Vent-indikatorerne lyser samtidig med komfort-indikatoren og den grønne lampe foran på pumpen. 3. Topmadrassen er ca. 7 minutter om at blive pumpet helt op, mens det tager ca. 15 minutter for helmadrassen og 2-3 minutter for siddepuden. Den orange Vent-indikator slukker, når madrassen/siddepuden er pumpet helt op. 4. Læg et lagen over madrassen og fold det løst rundt om den. Sørg for, at CPR-enheden er nem at se i hovedenden af sengen. Så snart patienten ligger på madrassen registrerer og indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne ved hjælp af Self Set Technology (SST) for at understøtte patienten. Komfort-knapper Trykket i madrassens/siddepudens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af knapperne på pumpens kontrolpanel for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Indstillingen kan også styres ved hjælp af komfortknapperne på patient-fjernbetjeningen (valgfri). 16

23 Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus og kan understøtte patienten i op til 12 timer. Når strømmen er genoprettet, skal slangen igen tilsluttes pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus, og luften går ikke ud af den. Læs side 18 om hvordan man får luften ud af madrassen. Slangesættet kan frakobles på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke knappen ned og trække slangesættets stik ud af pumpen. Herved sættes madrassen i transporttilstand den tømmes ikke for luft. Se nedenfor hvordan madrassen tømmes for luft. Transporttilstand Hvis en patient, der ligger på en Auto Logic madras, skal transporteres, kobles slangesættet fra pumpen. Herved skifter madrassen automatisk over til transporttilstand. Madrassen trykreducerer patienten i op til 12 timer. Når normal drift skal genoptages, tilsluttes slangesættet igen, og pumpen tændes. 17

24 Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan lukkes luften ud: 1. Adskil slangen fra pumpen. 2. Aktiver CPR-kontrol for at lukke luften ud af madrassen. Sådan opbevares madrassen Når luften er lukket ud: 1. Før slangen over madrassen, så den ligger parallelt med fodenden af madrassen. 2. Rul madrassen fra fodenden og mod CPRtilslutningen ved fodenden af madrassen. 2 1 Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft Sådan tømmes siddepuden for luft: 1. Slangesættet frakobles pumpen. 2. Brug de to ventiler på undersiden af sædepuden. 18

25 CPR-kontrolenhed VIGTIGT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP Hvis en patient får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): Sådan aktiveres CPRenheden Tryk samtidig på de to CPR-udløserknapper. Sådan nulstilles CPRenheden Tryk foran på CPR-enheden, indtil den klikker på plads. Klik 19

26 6. Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Hvis der er en patient-fjernbetjening til pumpen, installeres den på følgende måde: 1. Tilslut Patient-fjernbetjeningen til stikket på siden af pumpen. 2. Hæng Patient-fjernbetjeningen på sengen, så patienten har nemt ved at nå den. Patient-fjernbetjeningen kan anvendes til at styre komfort-indstillingen og til at slå alarmlyden fra. Alarmdæmpning Komfort-knapper Patient-fjernbetjening Stik Patient-fjernbetjening Isætning af batteri Sæt batteriet i pumpen på følgende måde: 1. Tag batteridækslet af i bunden af pumpen. 2. Skub batteriet ind over skinnerne i bunden af pumpen (start foran på pumpen) og klik det på plads. 20

27 3. Batteriet tages ud ved at trykke på nulstillings-/ statuslåsen bag på enheden og skubbe det ud fra bunden af pumpen. Sæt batteridækslet tilbage på bunden af pumpen. Batteridæksel Nulstillings-/Statuslås Batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Hvis enheden ikke skal anvendes i en længere periode, skal batteriet tages ud og opbevares. Hvis batteriet skal opbevares i længere tid, skal det genoplades mindst én gang hver måned. Defekte batterier skal returneres til et Huntleigh-servicecenter til genbrug. 21

28 Kontrol af batteristatus Batterimærkat Jack-stik polaritet LED 1 LED 2 Batteri OK Batteri skal til genbrug Batteri Fejl % opladning 30-80% opladning <30% opladning Tryk på nulstillings-/statuslås Kontrol af batteristatus Sådan kontrolleres batteristatus: 1. Tag batteriet ud af pumpeenheden. 2. Tryk på nulstillings-/statuslåsen. Herved aktiveres de 2 LED er øverst på batteriet. Hvis batteriet ikke er opladet, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Grøn Grøn Rød Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er > 80% opladet. Batteriet er OK. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet er OK. Det er < 30% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er < 30% opladet. Batteriet er defekt. Batteriet er afladet eller defekt. Prøv at genoplade. 22

29 Hvis batteriet lades op med den ekstra (valgfrie) batterioplader, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er fuldt opladet. Batteriet lades op. Batteriet skal til genbrug*. Batteriet lades op. Batteriet er defekt. Det kan skyldes en midlertidig fejl på grund af forkert driftstemperatur. Batteriet er defekt. * Når batteriet er gået i genbrugstilstand, viser det aldrig, at batteriet er fuldt opladet (Bemærk: Dette betyder ikke en fejltilstand). Opladning af batteriet Batteriet genoplades automatisk, når det tilsluttes en pumpe, som er tilsluttet et vekselstrømsstik. Batteriet kan også lades op, selvom det ikke sidder i pumpen, ved at det sættes i en oplader som vist nedenfor. Det er helt normalt, at batteriet og opladeren bliver varm under brug. Undgå at oplade batteriet i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys. For at sikre en langvarig batterifunktion skal pumpen betjenes med batteriet med regelmæssige mellemrum, indtil pumpen slukker. Herved aflades batteriet helt. Genoplad batteriet helt inden yderligere brug. 23

30 7. Dekontaminering Følgende retningslinjer er opstillet i henhold til den almindeligt anvendte praksis for infektionskontrol. Hvis du har spørgsmål vedr. rengøring, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores servicecenter. Pas på Bær altid handsker og beskyttelsestøj, når dekontaminering udføres. Under brug ADVARSEL Sluk for den elektriske strøm til pumpen, og afbryd strømkablet fra lysnettet inden rengøring og eftersyn. Rengøring Desinfektion Vask Øvrige oplysninger Madrassen, siddepuden, pumpen, slangesættet og andet udstyr skal rengøres én gang om ugen og mellem hver patient ved hjælp af en engangsklud, der er vredet op i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skrubbe- eller skuremidler. Brugeren skal undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Alle dele kan tørres af med en natriumhypochlorit- eller NaDCC-opløsning ved 1000ppm af tilgængelig klor iflg. fremgangsmåden ved rengøring. Andre desinfektionsmidler kan beskadige produkterne. Hvis du ønsker at bruge de desinfektionsmidler, der anbefales i de lokale retningslinjer for infektionskontrol, bedes du kontakte din Huntleigh Healthcare-repræsentant. Der må ikke anvendes fenol eller QAC-baserede (QAC = kvaternær ammoniumforbindelse) rengøringsmidler, da disse beskadiger overfladebelægningen. Betrækket til madrassen/siddepuden kan nemt lynes af og fjernes, og derefter vaskes ved 65 C i 10 minutter eller 80 C i 3 minutter, for at opnå termisk desinfektion. Dette er i overensstemmelse med HSG (95) 18 vedr. hospitalsvask af brugt og inficeret sengetøj (UK) BETRÆKKENE MÅ IKKE TØRRES I TØRRETUMBLER VED OVER 50 C. For yderligere oplysninger om dekontaminering henviser vi til Huntleigh Healthcare s vejledning vedr. infektionskontrol. 24

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind LOGIC PROGRAM Helmadrasser og topmadrasser with people in mind Helmadrasser og topmadrasser Auto logic 200 helmadrasser og Auto logic 110 topmadrasser udgør en del af det nye logic-program fra ArjoHuntleigh.

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL. Product Photo

NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL. Product Photo NIMBUS 3 NIMBUS 3 PROFESSIONAL Product Photo Instructions for use Brugsvejledning Anwendungshinweise Οδηγιες χρήσης Instrucciones de uso Mode d'emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL

NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL NIMBUS 4 OG NIMBUS PROFESSIONAL Brugervejledning Product Photo Indholdsfortegnelse Generel sikkerhed.................................................... iii Introduktion.........................................................

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL

NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL NIMBUS 4 NIMBUS PROFESSIONAL INSTRUCTIONS BRUGERVEJLEDNING FOR USE 0086...with people in mind Indhold Generel sikkerhed.................................................... iii Indledning..........................................................

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Auto Logic. Brugsvejledning. ...with people in mind DK_03 06/2016

Auto Logic. Brugsvejledning. ...with people in mind DK_03 06/2016 Auto Logic Brugsvejledning 630933DK_03 06/2016...with people in mind ADVARSEL Forebyg personskade ved altid at have læst denne brugsvejledning og tilhørende dokumenter, inden produktet tages i brug. Læs

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Tlf.: 86 55 70 45 Fax: 86557145 Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Indholdsfortegnelse Lenos light. SIDE: Forord 3 2. Sikkerheds instruktion. 3 3. System installering og opsætning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Brugervejledning Athene II-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I-III iht. EPUAP) Zibo Athene A/S Blokken 23a 3460 Kvistgård

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Thule liftmodul Instruktioner

Thule liftmodul Instruktioner B 51100997 Thule liftmodul Instruktioner B C A D ADVARSEL! ASTM F2050-16 Efterlad ALDRIG barnet uovervåget. Kvælningsfare: Liften kan rulle rundt på bløde overflader og kvæle barnet. Placer ALDRIG liften

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ALPHA RESPONSE. with people in mind

ALPHA RESPONSE. with people in mind ALPHA RESPONSE tryksårsforebyggende terapisystem with people in mind INTRODUKTION I mere end 20 år har Alpha-serien af alternerende terapimadrasser bevist at de kan levere et højt komfortniveau, optimal

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Vekseltrykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Kontraindikationer Som med alle vekseltryk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha Alpha, Delta og Kappa Madrasser Delta Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Kappa Brugermanual henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Model No.: 9P-052 series LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 1 Indholdsfortegnelse. Vigtige Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse..

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere