AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog"

Transkript

1 AUTO Logic 110, 200 AURA Logic Brugerhåndbog Pressure Area Care Products Division

2

3 Indhold Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Montering af pumpen Montering af Aura Logic siddepuden Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmer og indikatorer Betjening Lynstart Komfort-knapper Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Transporttilstand Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft CPR-kontrolenhed Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Isætning af batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Kontrol af batteristatus Opladning af batteriet Dekontaminering Under brug Rutinemæssig vedligeholdelse Auto Logic systemet Auto Logic pumpen Auto Logic 110, Auto Logic 200 og Aura Logic siddepuden Serienumre Fejlfinding Garanti og service (i)

4 Teknisk beskrivelse Betrækmuligheder og egenskaber (ii)

5 Generel sikkerhed Inden du forbinder systemets pumpe til et netstik, bedes du omhyggeligt gennemlæse alle monteringsanvisninger i Afsnit 3 Installation. Systemet er udviklet, så det overholder de lovmæssige sikkerhedsstandarder, herunder EN :1990/A13:1996. Sikkerhedsmæssige advarsler Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt men ikke luftgennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det misbruges. Pumpehusets bagside må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Pumpen må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser såsom bedøvelsesmidler. Når det skal vurderes, om sengeheste er egnede til AUTO Logic 200 hel madrassen, skal det tages i betragtning, at madrassen giver en patientstilling, der svarer til en 175 mm tyk hospitalsskummadras. Vi anbefaler derfor, at der i de fleste tilfælde anvendes sengeheste på mindst 395 mm ( mm) 1 over madrassens overflade sammen med dette produkt. Som det er tilfældet med alle senge-/madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når det drejer sig om AUTO Logic 110 topmadrassen, anbefaler vi, at der anvendes ekstra høje sengeheste på grund af de forskellige tykkelser på hospitalsmadrasser. Som det er tilfældet med alle senge-/ madraskombinationer, er det imidlertid vigtigt, at plejepersonalet træffer beslutninger vedr. sengeheste udfra en klinisk vurdering og iflg. den pågældende praksis på stedet. Når patienten ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste i overensstemmelse med ovenstående oplysninger og den pågældende praksis, på stedet. Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og systemet må ikke være så bred, at patientens hoved eller krop kan komme i klemme. Man skal passe på, at der ikke kommer mellemrum, når madrassen komprimeres eller flyttes. Det kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. På grund af sin lavere brandhæmmende effekt er den højtydende event 2 Fabric, IKKE egnet til brug i det hjemlige plejemiljø. 1. Iflg. IEC skal der mindst være 220 mm mellem den øverste kant på sengehesten og toppen af madrassen, når liggefladen er vandret, og madrassen ikke er belastet. 2. event er et registreret varemærke tilhørende BHA Technologies Inc. (iii)

6 Forholdsregler Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed: Hvis der anbringes ekstra textiler lagener, puder o.lign. mellem patienten og madrassen/siddepuden, reduceres fordelene ved madrassen/siddepuden, og det bør derfor undgås eller begrænses mest muligt. Som en del af forebyggelsen af tryksår frarådes det, at patienten bærer tøj med folder eller sømme, som kan give et højt tryk på bestemte områder. Af samme årsag bør man undgå at have noget i lommerne. Pumpen må ikke komme i nærheden af væskekilder, og den må ikke nedsænkes i vand. Systemet - og især madrassen/siddepuden - må ikke komme i nærheden af åben ild, herunder cigaretter o.l. Systemet må ikke opbevares i direkte sollys. Sluk for strømmen til pumpen ved at tage netstikket ud af stikkontakten inden rengøring og inspicering. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som er baseret på hypercarbonat og phenol. Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller lægges til side med henblik på opbevaring. Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper på eller under systemet. Pumpen og madrassen/sædepuden skal opbevares i de medfølgende beskyttelsestasker. Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras/siddepude, som Huntleigh Healthcare angiver. Det garanteres ikke, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og madras/ sædepude. Forsigtig Elektromagnetisk forenelighed (EMC). Dette produkt overholder kravene for de gældende EMC-standarder. Anvendelse af tilbehør, der ikke er angivet af producenten, kan resultere i øget udslip eller reduceret immunitet af tilbehøret, hvilket kan påvirke ydeevnen. (iv)

7 1. Indledning Om denne vejledning Om Auto Logic Auto Logic pumpen Denne vejledning er din introduktion til Auto Logic støttesystemerne med dobbeltfunktion og Aura Logic siddepuden. Brug den første gang madrassen eller siddepuden skal monteres, brug den som opslagsbog i dagligdagen, og brug den som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse. Auto Logic systemerne består af en helmadras, en topmadras eller en siddepude, som alle drives af samme pumpe. Pumpen anvender Self Set Technology (SST), som indstiller lufttrykket hvert 10. minut ved alternerende funktion og hvert 20. minut ved CLPfunktion (Constant Low Pressure = konstant lavt tryk), så det passer til patientens BMI (Body Mass Index) og stilling. Begge støttesystemer kan anvendes i almindelige hospitalssenge og senge i hjemmet. Auto Logic pumpen består af et støbt kabinet med skridsikre fødder i bunden og på bagsiden, og integrerede ophængningsbøjler. Kontrolknapperne sidder oven på pumpen, og et avanceret alarmsystem skelner mellem normale og ægte systemfejl under anvendelsen. Hvis en alarmsituation registreres, lyser en indikator oven på og foran på pumpen, og der lyder en advarselslyd. Strøm og alarm Indikatorer Kontrolpanel Ophængningsbøjler Stik til patient-fjernbetjening 1

8 Auto Logic 110 topmadras Auto Logic 110 topmadrassen består af følgende dele: Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) Fast Slangesæt Serienummer (indvendigt underbetræk) Aftageligt betræk Celler Mikro-lufttabssystem 5 standardceller (mørkeblå) Underbetræk til topmadras (inkl. mikro-lufttabssystem) Hjørneremme Standardbetrækket består af et todelt, elastisk PUbelagt, strikket stof, som er fastlynet til en slidstærk nylonunderdel. Lynlåsene er beskyttet med overkanter for at forhindre indtrængen af forurenende stoffer og for at gøre det nemt at fjerne betrækket, når det skal vaskes. Der fås desuden andre betræk med avancerede egenskaber, såsom Advantex og event 1. Madrassen består af 20 polyurethan-celler (PU), der giver støtte til brugeren i enten alternerende funktion eller konstant lav tryk-funktion. Cellerne er let buede, så patienten glider mindst muligt ned ad madrassen. De sidestøttende celler anvender celle-i-celle -teknik, som hjælper ved forflytning af patienten ind og ud af sengen ved at holde madrassens sider stabile. Et mikro-lufttabssystem, som er integreret i underbetrækket, affugter luften rundt om cellerne for at mindske varmeophobningen inde i madrassen og sikre, at patienten ligger behageligt. Systemet er adskilt fra oppumpningen af cellerne for at gøre det muligt at 1. event er et registreret varemærke, der tilhører BHA Technologies Inc. 2

9 integrere både mikro-lufttab og patienttransportfunktioner i madrassen. CPR-funktion Slangesæt Underbetræk til topmadras Auto Logic 200 helmadras I den øverste ende af madrassen sidder der en CPRkontrolenhed (Cardio-Pulmonary Resuscitation), hvormed luften kan lukkes ud på mindre end 10 sekunder. Slangesættet er forsynet med en trevejstrykluftstilslutning med en bøjelig, kompakt anti-knæk slange, der ikke kan klemmes sammen, så luftstrømmen blokeres. Hvis slangesættet kobles fra pumpen, skifter madrassen automatisk over på transporttilstand. Undersiden af underbetrækket til topmadrassen er i PUbelagt nylon. Fire hjørneremme kan føres ned under undermadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadrassen er konstrueret på samme måde som topmadrassen, men har desuden en specialdesignet skridsikker undermadras, som er inddelt i luftfyldte zoner, og som eliminerer behovet for en standardmadras i sengen. Undermadrassen kan fjernes, så helmadrassen kan anvendes som topmadras. Kontakt din Huntleigh-repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Aftageligt betræk 3 statiske hovedceller (mørkeblå) Kabel -håndtering Lynlåse til påsætning af betræk Fast slangesæt Fastgørelsesremme CPR-enhed 2 standardceller (mørkeblå) 10 sidestøttende celle-i-celler (lyseblå) 5 standardceller (mørkeblå) Luftfyldt, zoneinddelt undermadras (skridsikker) 3

10 Luftundermadras Aura Logic sædepude Undermadrassen giver et konstant støttende underlag, så der ikke er behov for en almindelig madras. Trykket i madrassens midterste zone justeres automatisk ud fra madrassens alternerende / Konstant lavt tryk (CLP). Trykket i yderkanten af madrassen holdes på et højere niveau, så det er nemmere at flytte patienten ind og ud af sengen. På undersiden af undermadrassen sidder der otte remme, som bruges til fastgørelse af helmadrassen til sengebunden. Remmene kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter, så der er mulighed for at fastgøre madrassen til forskellige sengebunde. Aura Logic siddepuden består af et cellesystem med skiftende trykaflastning, og kan anvendes på standardstole på hospitalet og almindelige stole i hjemmet. Sædepuden kan betjenes med en af Logic-pumperne. Pumperne registrerer automatisk hvilket system der er tilsluttet, og indstiller trykket herefter. Aftageligt betræk Skiftende celler Udtømningsventiler (på undersiden til nedpakning og opbevaring) Lynlås Skridsikker bund Fastgørelsesremme Serienummer (indvendigt underbetræk) Fast slangesæt 4

11 Batteri (valgfrit) Batteriet er valgfrit ekstraudstyr, som giver mulighed for at anvende pumpen i min. 8 timer uden netspænding. Batteriet kan nemt skubbes ned på pumpens sokkel, og det lades automatisk op, når pumpen drives af netspænding. Patient-fjernbetjening (valgfri) Patient-fjernbetjeningen er et valgfrit ekstraudstyr, hvormed patienten selv kan styre madrassens forskellige indstillinger og slå lyden fra ved en alarm. 5

12 2. Klinisk anvendelse Indikationer Kontraindikationer Auto Logic systemerne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår (grad 1, 2 & 3 EPUAP 1999) 1. Auto Logic systemerne kan anvendes til patienter med alvorlige tryksår (grad 4) under hyppig overvågning og skift af stilling. Aura Logic siddepuderne er indiceret til patienter, der vejer max. 180 kg, og egner sig til forebyggelse og behandling af tryksår i alle grader. Auto Logic systemerne må ikke anvendes til patienter med ustabile rygradsbrud hverken i alternerende eller Konstant lavt tryk (CLP)-funktionerne. I tilfælde af patienter med andre ustabile knoglebrud, hvor en bevægelig overflade kunne være skadelig, bør den relevante læge konsulteres, inden Auto Logic systemerne anvendes. Aura Logic siddesystemet må ikke anvendes til patienter med dårlig siddebalance. Auto Logic systemerne og Aura Logic siddepuderne anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår. Hvis der ikke sker nogen forbedring i patientens tilstand, skal der søges klinisk hjælp. Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel (1999), Guidelines on Treatment of Pressure Ulcers EPUAP Review 1(2):

13 3. Installation Klargøring af Auto Logic systemerne Systemet er meget enkelt at montere ud fra følgende retningslinjer: 1. Tag systemet ud af emballagen. Pakken skal indeholde følgende dele: Auto Logic pumpe, inkl. netledning og ophængningsbøjler. Enten en Auto Logic 110 topmadras, en Auto Logic 200 helmadras eller en Aura Logic siddepude alle med integreret slangesæt. Betræk. Patient-fjernbetjening (valgfri). Batteri (valgfrit). Installering af Auto Logic 110 eller Auto Logic 200 madrassen Auto Logic 110 topmadras Hvis du har Auto Logic 110 topmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Anbring topmadrassen oven på standardmadrassen med slangesættet i fodenden af sengen og CPRenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. Pas på Auto Logic 110 topmadrassen må ikke anvendes direkte på sengebunden. 7

14 2. Fastgør topmadrassen til standardmadrassen ved at anbringe og spænde de fire lange remme under bundmadrassens hjørner. Auto Logic 200 helmadras Hvis du har Auto Logic 200 helmadrassystemet, skal det installeres på følgende måde: 1. Fjern den nuværende madras fra sengebunden og sørg for, at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre skarpe genstande på overfladen af sengebunden. 2. Rul madrassen ud på sengebunden og sørg for, at slangesættet er i fodenden af sengen og CPRkontrolenheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad. 3. Fastgør madrassen til sengebunden ved hjælp af de 8 fastgørelsesremme. De 8 remme kan flyttes til 10 forskellige fastgørelsespunkter i bunden af erstatningsmadrassen. Det gør det muligt at fastgøre madrassen til forskellige typer af sengebunde. Hvis sengebunden kan indstilles til andre stillinger (f.eks. hæves eller sænkes), skal madrassen kun fastgøres til sengens bevægelige dele. 8

15 Sådan færdigmonteres madrassen Færdigmontér topmadrassen eller helmadrassen på følgende måde: 1. Anbring beskyttelsesbetrækket over madrassen, hvis det ikke allerede er gjort. Sørg for at Huntleigh-logoet vender opad og er i fodenden af madrassen. 2. Lyn betrækket på madrassen. Start ved hovedenden og pas på, at der ikke sidder noget i klemme i lynlåsen. 3. Sørg for at CPR-enheden klikkes ind i lukket stilling. Sørg for, at CPR-enheden og netledningen ikke kan komme i klemme i sengens bevægelige dele eller andre steder. Der skal altid være adgang til CPR-enheden. Klik 9

16 Montering af pumpen Pumpen skal installeres på følgende måde: 1. Anbring pumpen med fødderne nedad på et hvilket som helst vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af svingkrogene. 2. Sørg for, at slangesættet til madrassen/siddepuden ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik). Sørg for, at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen. 3. Sæt netledningen i en egnet stikkontakt. Klik Batteri Patient-fjernbetjening Hvis du har et batteri, se yderligere oplysninger under Isætning af batteri på side 20. Hvis du har en patient-fjernbetjening, se yderligere oplysninger under Installering af patientfjernbetjeningen på side 20. Pas på Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes, så de ikke udgør en risiko. Se afsnittet Kabelhåndtering på side

17 Kabelhåndtering Hvis helmadrassen eller topmadrassen anvendes, kan netledningen anbringes i kabelkanalen, der løber langs madrassens side, på følgende måde: 1. Find kanalen, der løber langs madrassen på den modsatte side af slangesættet og CPR-enheden. 2. Før den lige del af kablet langs madrassens side, idet kanten på kabelkanalen fæstnes rundt om kablet ved hjælp af trykknapperne. Betjening af systemet Systemet er nu klar til brug. Se Kontrolenheder, alarmer og indikatorer på side 14 og Betjening på side 16 vedr. den daglige betjening. 11

18 Montering af Aura Logic siddepuden Systemet skal installeres på følgende måde: 1. Sørg for, at der ikke ligger skarpe genstande på stolen, som kan punktere puden. 2. Anbring puden oven på stolesædet. Når du står foran stolen, og er vendt imod den, skal du sørge for, at: Cellerne er øverst. Slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne i puden. Cellerne i siddepuden ligger vandret på tværs af stolen og med V -formen pegende mod stolens forkant. Pas pås Aura Logic siddepuden må ikke anvendes uden en underliggende skumpude. Brug altid Aura Logic siddepuden med det beskyttende overbetræk. Brug altid Aura Logic siddepuden, så den vender i den rigtige retning. Undgå at lade kablerne hænge sørg for, at kabler og slanger anbringes ved siden af stolen, så de ikke udgør en risiko. 12

19 3. Fastgør siddepuden til stolen ved hjælp af fastgørelsesremmene, som vist på de følgende illustrationer. 4. Hvis stolen har åbne sider, skal puden fastgøres som vist her: 5. Hvis stolen har lukkede sider og en aftagelig sædepude, skal siddepuden fastgøres som vist her: 6. Hvis stolen har lukkede sider og fastsiddende sædepude, vil det skridsikre materiale i bunden af siddepuden sørge for, at puden ligger sikkert. 7. Anbring beskyttelsesbetrækket over siddepuden og sørg for, at Huntleigh-H et og retningssymbolet, som er trykt på betrækket, er øverst og foran på sædet. 8. Lyn betrækket på siddepuden og pas på, at der ikke kommer til at sidde noget fast i lynlåsen. 9. Tilslutning til Auto Logic pumpen, se side

20 4. Kontrolenheder, alarmer og indikatorer Kontrolenheder Alarmdæmpning Tændt/Standby Vent-indikator Indikator for lavt tryk Komfort-knapper Konstant lav tryktilstand (CLP) Service-indikator Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Tændt/Standby-kontakt Alarmdæmpning Konstant lavt tryk (CLP) -funktion Når du trykker på Tændt/Standby-knappen, aktiveres pumpen. De grønne indikatorer på kontrolpanelet og foran på pumpen lyser, når pumpen er tændt. Tryk på knappen i to sekunder for at skifte til Standby. Derved undgår du utilsigtet aktivering. Under en alarmtilstand (med undtagelse af alarm for strømsvigt) kan lyden af alarmen slås fra ved tryk på denne knap. Den gule indikator bliver ved med at lyse, men lyden er slået fra i 15 minutter, eller indtil alarmtilstanden er afhjulpet. Denne funktion kan styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vælger CLP-funktionen (konstant lavt tryk), hvor trykket ikke skifter. Den orange indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Når den alternerende funktion (standard) vælges, slukkes den orange indikator. 14

21 Komfort-knapper Alarmer og indikatorer To knapper styrer hvor fast eller blød madrassen/ sædepuden skal være, for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Den gule indikator til venstre for knapperne viser trykindstillingen. Indstillingen kan også styres ved hjælp af patientfjernbetjeningen (valgfri). Vent-indikator Den gule Vent-indikator lyser, når madrassen/ siddepuden pumpes op. Indikatoren lyser indtil madrassen/siddepuden er helt pumpet op. Indikator for lavt tryk Den røde indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen/siddepuden. Der lyder en alarm, med mindre lyden annulleres ved hjælp af dæmpningsknappen. Indikatoren slukker, når normalt tryk er genetableret. Se Fejlfinding på side 26 vedr. mulige årsager til lavt tryk. Indikator for lav batteriladning Indikator for strømsvigt Service-indikator Den gule indikator for Lav batteriladning lyser i 2 timer, før batteriet er helt afladet. 1 time før batteriet er helt afladet går pumpen i CLPfunktion (konstant lavt tryk), der lyder en alarm, og den gule indikator blinker. Den røde indikator for Strømsvigt lyser, når der registreres et strømsvigt i netspændingen, og der ikke er batteri-backup til rådighed. Der lyder en alarm, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tændt/Standby-knappen. Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus (læs side 17). Den gule Service-indikator lyser, og bliver ved med at lyse efter et indstillet antal driftstimer. Dette angiver, at pumpen er klar til servicering. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selvom service-indikatoren lyser. Hvis den gule Service-indikator blinker, har pumpen registreret en intern fejl, og der skal tilkaldes en servicetekniker. 15

22 5. Betjening Denne vejledning dækker den daglige betjening af systemet. Andre operationer, som f.eks. vedligeholdelse og reparationer, må kun udføres af kvalificeret personale. Tændt/Standby Lynstart Inden Auto Logic madras- eller siddepudesystemerne anvendes, skal du sørge for, at de er monteret korrekt i henhold til Installation på side 7, og at CPR-enheden er klikket til lukket stilling. 1. Når Auto Logic pumpen tilsluttes netspændingen, eller der tilsluttes et batteri, lyder der et bip, og der køres en selvtest i ca. 10 sekunder. Når testen er færdig, lyder der endnu et bip, og pumpen er klar til brug. 2. Tryk på Tændt/Standby-knappen på pumpens kontrolpanel. Tændt/Standby og Vent-indikatorerne lyser samtidig med komfort-indikatoren og den grønne lampe foran på pumpen. 3. Topmadrassen er ca. 7 minutter om at blive pumpet helt op, mens det tager ca. 15 minutter for helmadrassen og 2-3 minutter for siddepuden. Den orange Vent-indikator slukker, når madrassen/siddepuden er pumpet helt op. 4. Læg et lagen over madrassen og fold det løst rundt om den. Sørg for, at CPR-enheden er nem at se i hovedenden af sengen. Så snart patienten ligger på madrassen registrerer og indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne ved hjælp af Self Set Technology (SST) for at understøtte patienten. Komfort-knapper Trykket i madrassens/siddepudens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af knapperne på pumpens kontrolpanel for at gøre det så behageligt som muligt for patienten. Indstillingen kan også styres ved hjælp af komfortknapperne på patient-fjernbetjeningen (valgfri). 16

23 Strømsvigt Sådan frakobles slangesættet Hvis der opstår Strømsvigt, og der ikke er tilsluttet et batteri, skal slangen frakobles pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus og kan understøtte patienten i op til 12 timer. Når strømmen er genoprettet, skal slangen igen tilsluttes pumpen. Nu sættes madrassen i transportstatus, og luften går ikke ud af den. Læs side 18 om hvordan man får luften ud af madrassen. Slangesættet kan frakobles på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke knappen ned og trække slangesættets stik ud af pumpen. Herved sættes madrassen i transporttilstand den tømmes ikke for luft. Se nedenfor hvordan madrassen tømmes for luft. Transporttilstand Hvis en patient, der ligger på en Auto Logic madras, skal transporteres, kobles slangesættet fra pumpen. Herved skifter madrassen automatisk over til transporttilstand. Madrassen trykreducerer patienten i op til 12 timer. Når normal drift skal genoptages, tilsluttes slangesættet igen, og pumpen tændes. 17

24 Sådan lukkes luften ud og Auto Logic-madras Sådan lukkes luften ud: 1. Adskil slangen fra pumpen. 2. Aktiver CPR-kontrol for at lukke luften ud af madrassen. Sådan opbevares madrassen Når luften er lukket ud: 1. Før slangen over madrassen, så den ligger parallelt med fodenden af madrassen. 2. Rul madrassen fra fodenden og mod CPRtilslutningen ved fodenden af madrassen. 2 1 Sådan tømmes Aura Logic siddepuden for luft Sådan tømmes siddepuden for luft: 1. Slangesættet frakobles pumpen. 2. Brug de to ventiler på undersiden af sædepuden. 18

25 CPR-kontrolenhed VIGTIGT I TILFÆLDE AF HJERTESTOP Hvis en patient får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR): Sådan aktiveres CPRenheden Tryk samtidig på de to CPR-udløserknapper. Sådan nulstilles CPRenheden Tryk foran på CPR-enheden, indtil den klikker på plads. Klik 19

26 6. Patient-fjernbetjening og batteri Installering af patient-fjernbetjeningen Hvis der er en patient-fjernbetjening til pumpen, installeres den på følgende måde: 1. Tilslut Patient-fjernbetjeningen til stikket på siden af pumpen. 2. Hæng Patient-fjernbetjeningen på sengen, så patienten har nemt ved at nå den. Patient-fjernbetjeningen kan anvendes til at styre komfort-indstillingen og til at slå alarmlyden fra. Alarmdæmpning Komfort-knapper Patient-fjernbetjening Stik Patient-fjernbetjening Isætning af batteri Sæt batteriet i pumpen på følgende måde: 1. Tag batteridækslet af i bunden af pumpen. 2. Skub batteriet ind over skinnerne i bunden af pumpen (start foran på pumpen) og klik det på plads. 20

27 3. Batteriet tages ud ved at trykke på nulstillings-/ statuslåsen bag på enheden og skubbe det ud fra bunden af pumpen. Sæt batteridækslet tilbage på bunden af pumpen. Batteridæksel Nulstillings-/Statuslås Batteri Opbevaring og bortskaffelse af batteri Hvis enheden ikke skal anvendes i en længere periode, skal batteriet tages ud og opbevares. Hvis batteriet skal opbevares i længere tid, skal det genoplades mindst én gang hver måned. Defekte batterier skal returneres til et Huntleigh-servicecenter til genbrug. 21

28 Kontrol af batteristatus Batterimærkat Jack-stik polaritet LED 1 LED 2 Batteri OK Batteri skal til genbrug Batteri Fejl % opladning 30-80% opladning <30% opladning Tryk på nulstillings-/statuslås Kontrol af batteristatus Sådan kontrolleres batteristatus: 1. Tag batteriet ud af pumpeenheden. 2. Tryk på nulstillings-/statuslåsen. Herved aktiveres de 2 LED er øverst på batteriet. Hvis batteriet ikke er opladet, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Grøn Grøn Rød Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er > 80% opladet. Batteriet er OK. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet er OK. Det er < 30% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er mellem 30-80% opladet. Batteriet skal til genbrug*. Det er < 30% opladet. Batteriet er defekt. Batteriet er afladet eller defekt. Prøv at genoplade. 22

29 Hvis batteriet lades op med den ekstra (valgfrie) batterioplader, viser LED erne én af følgende tilstande: LED 1 LED 2 Batteristatus Grøn Rød Rød Grøn Grøn Grøn Batteriet er OK. Det er fuldt opladet. Batteriet lades op. Batteriet skal til genbrug*. Batteriet lades op. Batteriet er defekt. Det kan skyldes en midlertidig fejl på grund af forkert driftstemperatur. Batteriet er defekt. * Når batteriet er gået i genbrugstilstand, viser det aldrig, at batteriet er fuldt opladet (Bemærk: Dette betyder ikke en fejltilstand). Opladning af batteriet Batteriet genoplades automatisk, når det tilsluttes en pumpe, som er tilsluttet et vekselstrømsstik. Batteriet kan også lades op, selvom det ikke sidder i pumpen, ved at det sættes i en oplader som vist nedenfor. Det er helt normalt, at batteriet og opladeren bliver varm under brug. Undgå at oplade batteriet i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys. For at sikre en langvarig batterifunktion skal pumpen betjenes med batteriet med regelmæssige mellemrum, indtil pumpen slukker. Herved aflades batteriet helt. Genoplad batteriet helt inden yderligere brug. 23

30 7. Dekontaminering Følgende retningslinjer er opstillet i henhold til den almindeligt anvendte praksis for infektionskontrol. Hvis du har spørgsmål vedr. rengøring, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores servicecenter. Pas på Bær altid handsker og beskyttelsestøj, når dekontaminering udføres. Under brug ADVARSEL Sluk for den elektriske strøm til pumpen, og afbryd strømkablet fra lysnettet inden rengøring og eftersyn. Rengøring Desinfektion Vask Øvrige oplysninger Madrassen, siddepuden, pumpen, slangesættet og andet udstyr skal rengøres én gang om ugen og mellem hver patient ved hjælp af en engangsklud, der er vredet op i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skrubbe- eller skuremidler. Brugeren skal undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Alle dele kan tørres af med en natriumhypochlorit- eller NaDCC-opløsning ved 1000ppm af tilgængelig klor iflg. fremgangsmåden ved rengøring. Andre desinfektionsmidler kan beskadige produkterne. Hvis du ønsker at bruge de desinfektionsmidler, der anbefales i de lokale retningslinjer for infektionskontrol, bedes du kontakte din Huntleigh Healthcare-repræsentant. Der må ikke anvendes fenol eller QAC-baserede (QAC = kvaternær ammoniumforbindelse) rengøringsmidler, da disse beskadiger overfladebelægningen. Betrækket til madrassen/siddepuden kan nemt lynes af og fjernes, og derefter vaskes ved 65 C i 10 minutter eller 80 C i 3 minutter, for at opnå termisk desinfektion. Dette er i overensstemmelse med HSG (95) 18 vedr. hospitalsvask af brugt og inficeret sengetøj (UK) BETRÆKKENE MÅ IKKE TØRRES I TØRRETUMBLER VED OVER 50 C. For yderligere oplysninger om dekontaminering henviser vi til Huntleigh Healthcare s vejledning vedr. infektionskontrol. 24

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SlingOn. Brugsanvisning

SlingOn. Brugsanvisning SlingOn Brugsanvisning IMM1032_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

CONTOURA 1080. with people in mind

CONTOURA 1080. with people in mind CONTOURA 1080 Elektrisk bariatrisk hospitalsseng with people in mind SIKKER, EFFEKTIV PLEJE TIL BARIATRISKE PLEJEMODTAGERE Contoura 1080-sengen er specielt designet til at opfylde behov for plejemodtagere,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read these instructions and save for future reference. shape fitting technology

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning Multiglide Single Patient Use Brugsanvisning IMM1065_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere