Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet"

Transkript

1 Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011

2 Indhold Indledning Ulykker Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen) Når et barn dør i institutionen... 9 Uhelbredelig sygdom hos en forældre eller søskende Ved dødsfald i barnets nære familie Når et barns forældre skal skilles Når en kollega har fået konstateret en uhelbredelig sygdom Når en kollega dør Forslag til brev Relevante telefonnumre:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 Indledning. Børn vil uundgåeligt komme til at opleve ting, der berører dem dybt, men som de ikke har forudsætningerne for at forstå. Det kan dreje sig om: skilsmisse, forældres eller søskendes sygdom eller død, misbrug i hjemmet, vold, psykisk sygdom osv. Samværet med ansvarlige voksne er den eneste tryghed, barnet har i en sårbar situation. Derfor er det meget vigtigt, at de betydningsfulde voksne omkring barnet kan og tør møde barnet og lytte til dets triste historie. De voksne skal tilbyde barnet samtalen, da man ikke kan forvente, at barnet selv giver sig til kende. Det er aldrig en let opgave at hjælpe et barn videre efter, at det har oplevet en stor sorg. Det er vigtigt at huske, at sorg ikke er en sygdom, men derimod et ualmindeligt barskt livsvilkår. Når du som hjælper møder tvivlen, kan det være nyttigt at huske flg. citat, som rummer essensen af, hvad god hjælp er: For at vise omsorg for et barn kræves ikke, at du er et overmenneske. Blot at du er et medmenneske. 1 Formål. Formålet med en sorg- og kriseplan er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for både børn og voksne. Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos ledelsen, som er ansvarlig for at sætte emnet sorg og krise på dagsordenen, at der bliver udarbejdet en sorg- og kriseplan, samt at gå foran i processen i en given krisesituation. Vi kan aldrig forberede os 100% på en ulykkelig eller tragisk hændelse, men ved at have udarbejdet en sorg- og kriseplan sikrer vi os bedst muligt imod, at vi ikke bliver handlingslammede og vælger tavsheden eller at se tiden an. Vi som personale er altid dem, der står med ansvaret for at handle. Vi skal på etisk ansvarlig måde være dem, der etablerer kontakt og får afdækket, hvilke behov børnene, forældrene, personalet eller familien har i den givne situation. Vi skal være opsøgende, ærlige og spørgende i de enkelte tilfælde. Vi forpligter os samtidig på at hjælpe og støtte den eller de kollegaer, der har det daglige ansvar for et barn i sorg. Det vil altid være ledelsen og barnets primærpædagog, der er ansvarlig for, at der sættes et handlingsforløb i gang, og det er primærpædagogen, der henvises til, i den efterfølgende handleplan. Men primærpædagogens rolle bliver i første omgang at mærke efter om, det er en situation hun/han kan håndtere, og dernæst at afdække om der er andet personale, der er tættere på barnet eller familien, og vil være mere oplagt at få tilknyttet handlingsplanen. Der skal ligeledes altid tages en vurdering af, hvorvidt der skal tilknyttes 2 personaler. Det er okay, at vi som medarbejdere er berørt af situationen, og det er okay at sige fra, hvis der er situationer, der bliver for svære. Men vi er selv ansvarlige for, at det bliver meldt ud. Da der ikke er to sorgforløb, der er ens, kan det være svært at udarbejde faste rutiner, der kan bruges i alle kriseprægede situationer. Sorg- og kriseplanens formål er at beskrive ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og tidsforløb i store træk, så krisesituationen forløber så hensigtsmæssigt som muligt. -Et opslagsværk, hvor man kan få konkrete forslag til handling, når ulykken pludselig sker. 1 Per Bøge og Jes Dige (2009) OmSorg handleplan 0-6 år, Idékatalog Kræftens Bekæmpelse s. 13 3

4 Det er i alle tilfælde vigtigt, at vores handlinger foregår i samråd med familien, da vi er bevidste om, at ikke alle ønsker at institutionen inddrages i deres sorg, og dette ønske må efterkommes i den udstrækning, det er muligt. Implementering. Det er vigtigt, at sorg- og kriseplanen er kendt af alt personalet samt forældrebestyrelsen. Det er vigtigt, at hele personalegruppen føler sig ansvarlige for at tage del i processen i en krisesituation, så enkeltpersoner ikke kommer til at påtage sig det fulde ansvar. Det er vigtigt, at have forældrenes accept af indholdet i sorg- og kriseplanen det er trods alt deres børn, det handler om. Kvaliteten af samarbejdet med forældrene i en krisesituation er afgørende for, hvordan et barn kommer igennem sorgen. Sorg- og kriseplanen skal godkendes af Med-udvalget. Den skal herefter placeres et tilgængeligt sted, som er kendt for alle ansatte. Sorg og kriseplanen er godkendt af MED-udvalget d.5. september

5 Ulykker. 1. Ulykken standses. På ulykkesstedet: Stands ulykken Tjek barnets bevidsthed Hvis bevidstløs: Råb på hjælp Skab frie luftveje Tjek vejrtrækning Hvis ikke normal vejrtrækning: (Giv livreddende førstehjælp) Ring Giv 30 tryk og 2 pust Hvis normal vejrtrækning: (Giv almindelig førstehjælp) Læg i stabilt sideleje Ring Den, der tager ordet/ansvaret først, er den, der fordeler arbejdet. Det er vigtigt, at der bliver sat ord på arbejdsfordelingen, og at andre respekterer kommandovejen, ud fra devisen om at for mange kokke Det øvrige personale sørger for, at de øvrige børn kommer væk fra ulykkesstedet. Er det en ulykke på legepladsen afspærrer vi området, og en fra personalegruppen informerer forældrene, inden de kommer ind i børnehaven/vuggestuen. Det handler om at minimere uro og give ro til den tilskadekomne. Ved behov for ambulance er det vigtigt at huske, at informere ambulancepersonalet om, at de ikke skal komme med udrykning og blå blink idet det kan skræmme børnene. En voksen fra institutionen kører med til hospitalet enten med ambulancen, i taxa eller egen bil. Den voksne bliver på hospitalet, så længe forældrene har behov for det. På hospitalet er den voksne løbende i telefonisk kontakt med ledelsen på institutionen. Ulykke uden for huset. Er det en ulykke ude af huset tager én medarbejder ansvar for alarmering 112, og én tager sig af den tilskadekomne. Er man kun 2 afsted, tager den, der alarmerer, sig efterfølgende af de resterende børn. Det er igen vigtigt med arbejdsro dvs. den resterende børnegruppe flytter sig fra ulykkesstedet. Ledelsen underrettes hurtigst muligt med henblik på at formidle kontakt til forældrene. Det er vigtigt, at man altid sikrer sig, at man har en mobil med på tur enten Livstræets eller egen mobil. De resterende børn og voksne afventer, at den tilskadekomne er afhentet af Falck. Både for at støtte den personale, der står med den tilskadekomne, samt for den resterende børnegruppe, der skal opleve, at hjælpen er på vej. 2. Ledelsen (hvis denne ikke er til stede: en anden relevant voksen) tager kontakt til det forulykkede barns forældre. Få alle facts på hændelsen inden telefonopkaldet til forældrene. Forældrene kontaktes via telefon i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hvis der ikke straks opnås kontakt til forældrene, ringes der med 5 minutters mellemrum, indtil der er kontakt. 5

6 3. Hvem skal orienteres og hvordan? Ledelsen orienterer forvaltningen om hændelsen. Forvaltningen vil underrette kommunikationschefen, der har ansvaret for håndteringen af pressen. (I institutionen skal vi have skærpet opmærksomhed på fremmede det kan være pressefolk. Medarbejderne skal som udgangspunkt ikke udtale sig.) Ledelsen kontakter kriseberedskabet Falck Healthcare svarer døgnet rundt. Ledelsen tager telefonisk kontakt til bestyrelsen. Hvis der er fraværende personale grundet ferie, orlov eller andet, kontaktes disse via telefon. Der tilrettelægges evt. et møde for personalet, med en krisepsykolog, afhængig af ulykkens karakter. Andre kolleger end de nærmest involverede og evt. vikarer passer børnene. Efter hvilke omstændigheder/udfald ulykken får, informeres forældregruppen i institutionen. Har Falck været tilkaldt informeres forældrene mundtligt eller via brev, når de henter deres børn. Alt efter hvilke omstændigheder/udfald ulykken får, kan vi vælge, at vi den pågældende dag holder en stue åben for børn og forældre, hvor der vil være personale og kriseberedskab tilstede, så længe der er behov for det. 4. De øvrige børn i institutionen. Børnene samles i deres afdelinger med deres voksne. Her afholdes der børnemøde, hvor formålet er, at børnene får mulighed for at fortælle hinanden, hvad de har oplevet, og hvordan de har det. Det er vigtigt, at alle børn får den samme historie, om hvad der er sket, men at der samtidig er plads til at børnene hver især kan have forskellige oplevelser af hændelsen. Som pædagog kan du styre forløbet ved at stille spørgsmål til børnene det er vigtigt at alle får mulighed for at sige noget. Forslag til spørgsmål: Hvor var du da ulykken skete? Hvad lavede du? Hvem var du sammen med? Hvor var du, da du fandt ud af, at din kammerat var kommet til skade/død? Hvordan fik du det at vide? Hvem fortalte dig det? Hvad har du lavet, siden du fik det at vide? 5. Det videre forløb hvis barnet er kvæstet. Primærpædagogen tager kontakt til familien, og er i sygdomsperioden bindeleddet mellem institutionen og hjemmet. Det er primærpædagogens ansvar, at få afdækket hvad familien har behov for. Nogle familier vil måske afslå hjælp/kontakt i starten. Her er det vores ansvar at følge op ved f.eks. at sige: Jeg ringer igen om en uge. Vi er ansvarlige for at opretholde kontakten. Børnene fra barnets gruppe kan lave tegninger til barnet. Hvis det er i orden med forældrene kan primærpædagogen besøge barnet på sygehuset. Personalet i afdelingen og evt. de andre afdelinger snakker med børnene på samlingerne, hver gang der opstår nye spørgsmål, så vi minimerer utryghed i børnegruppen. Primærpædagogen holder kontakten hver uge/14.dag, så længe barnet er væk fra institutionen. 6

7 6. Modtagelse af barnet efter ulykken. Afdelingens pædagoger tager kontakt til barnet og familien den første dag de møder i institutionen. Resten af personalet tager kontakt til barnet, viser omsorg og spørger ind til barnet. Primærpædagogen inviterer barnet til at snakke og giver sig tid til at tale med barnet om, hvordan det har det inviter evt. venner med. Personalet giver børnegruppen omsorgstid, hvor der er mulighed for at få snakket om hændelsen i fællesskab. Hvis barnet dør som følge af ulykken følges proceduren i afsnittet: Når et barn dør i institutionen side 9. Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode. 1. Hvad gør vi nu og her? Barnets primærpædagog tager kontakt til familien, og er i sygdomsperioden bindeleddet mellem institutionen og hjemmet. Det er primærpædagogens ansvar, at få afdækket hvad familien har behov for. Nogle familier vil måske afslå hjælp/kontakt i starten. Her er det vores ansvar at følge op ved f.eks. at sige: Jeg ringer igen om en uge. Vi er ansvarlige for at opretholde kontakten. 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Den, der modtager beskeden, kontakter afdelingen og ledelsen. Ledelsen kontakter resten af personalegruppen og evt. forvaltningen. Det afhænger af sygdommens karakter, hvorvidt forvaltningen kontaktes. F.eks. smitsom, farlig, pådraget i institutionen mm. Der skal her tages hensyn til forskellige etiske spørgsmål. Der er også forskel på proceduren alt afhængig af sygdommens art. I langt de fleste tilfælde inddrages forældrene til det syge barn ved at stille spørgsmål som: Hvordan vil I have, at vi informerer de andre i institutionen om, at jeres barn er syg?, Er det i orden, at vi informerer skriftligt? osv. Vi informerer hurtigst muligt børn og forældre i afdelingen til det syge barn mundtligt. Afhængig af sygdommens art kontaktes forældrene skriftligt. Hvis det er en meget alvorlig smitsom sygdom informeres de øvrige forældre ligeledes skriftligt. Vi snakker med børnene i alle afdelinger. Hvis andre forældre spørger, fortæller vi om situationen. I forhold til andre smitsomme sygdomme følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger Det videre forløb. Primærpædagogen er igen tovholder og tager kontakt til familien. Personalet i afdelingen besøger barnet på sygehuset/hjemmet, hvis det er okay. Primærpædagogen får ligeledes afdækket, hvorvidt sygdommen er smitsom, om der må komme andre børn med på besøg mm. Afdelingen kan sende brev fra børn og voksne med evt. billeder og tegninger. Personalet i afdelingenen og evt. de andre afdelinger snakker med børnene på samlingerne, hver gang der opstår nye spørgsmål, så vi minimerer utryghed i børnegruppen. 7

8 Primærpædagogen holder kontakten hver uge/14.dag, så længe barnet er væk fra institutionen. 4. Modtagelse af barnet efter sygdommen. Afdelingens pædagoger tager kontakt til barnet og familien den første dag de møder i institutionen. Resten af personalet tager kontakt til barnet, viser omsorg og spørger ind til barnet. Primærpædagogen inviterer barnet til at snakke og giver sig tid til at tale med barnet om, hvordan det har det inviter evt. venner med. Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen). 1. Afdelingens personale og en fra ledelsen tager straks til hjemmet for at: Aflevere en buket blomster personligt med et kort. Få facts på det skete. Tale med familien om, hvad der skal formidles til de andre børns forældre og hvordan. Vi foreslår, at forældrene informeres via brev, der indeholder oplysninger om, hvad der er sket samt om typiske sorgreaktioner hos børn. Flaget i institutionen hejses på halvt. 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Den, der modtager beskeden kontakter ledelsen. Ledelsen orienterer forvaltningen om hændelsen. Ledelsen tager telefonisk kontakt til bestyrelsen. Ledelsen kontakter kriseberedskabet Falck Healthcare svarer døgnet rundt. Hvis afdelingens personale er fraværende, kontaktes de straks for at have mulighed for at kunne indgå i forløbet. Hvis der er fraværende personale grundet ferie, orlov eller andet, kontaktes disse via telefon. Der tilrettelægges evt. et møde for personalet, med en krisepsykolog, afhængig af dødfaldets karakter. Andre kolleger end de nærmest involverede og evt. vikarer passer børnene. Hvis de berørte forældre er indforstået med det, vil ledelsen informere de andre forældre på intra og indkalde dem til et møde næste dag, hvor børnene kan blive orienteret sammen med deres forældre. Den pågældende afdelings forældre vil derudover blive kontaktet telefonisk. Alt efter dødsfaldets karakter kan vi vælge, at vi den pågældende dag holder en stue åben for børn og forældre, hvor der vil være personale og kriseberedskab tilstede, så længe der er behov for det. 3. Det videre forløb i fht. børnegruppen. Vores opgave bliver primært at tage hånd om børnegruppen i børnehaven/vuggestuen, der har mistet en kammerat, samt evt. forældre til de andre børn, der er berørt af situationen. Vi laver evt. tegninger mm. til begravelsen. I dialog med forældrene forhører vi os om, det er okay, at vi f.eks. besøger gravstedet med børnene. 8

9 4. Det videre forløb ift. familien. Tilbyde forældrene hjælp og støtte. Overveje om vi kender en familie, der har oplevet noget tilsvarende, og om vi mener, de evt. magter at tale med forældrene. I så fald formidles kontakt, hvis det ønskes. Henvisning til sorggruppe: Forældreforeningen, Vi har mistet et barn tlf Tage vores materiale og pjecer omkring sorg med til besøget og fornemme, om det er nu eller senere, der kan tales om krisepsykolog og sorggrupper. Evt. skrive et brev til forældrene om barnet og dets tid i børnehaven. Ledelsen ringer til Pladsanvisningen, så pladsen kan stå tom en periode. Være opmærksomme på, om vi har tværfaglige kollegaer, der skal informeres. Bestille dødsannonce og blomster fra børnehaven. Mindst en medarbejder fra barnets afdeling samt lederen deltager, både ved afsked i hjemmet og til begravelsen, hvis det er i orden med forældrene. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, om det er for følelsesmæssigt belastende for nogen af de kollegaer, der støtter forældrene, og hvis det er det, skal der være en mulighed for at sige fra, hvis man ikke magter det. Følge op på kontakten til forældre den første svære tid ud fra, hvordan vi fornemmer forældrenes behov er. Det er meget vigtigt, at vi efterfølgende bruger tid på at evaluere forløbet. Når et barn dør i institutionen. 1. Hvad gør vi nu og her? Alarmer 112 Yd livreddende førstehjælp Ledelsen kontaktes 2. Ledelsen (hvis denne ikke er til stede: en anden relevant voksen) tager kontakt til det forulykkede barns forældre. Få alle facts på hændelsen inden telefonopkaldet til forældrene. Forældrene kontaktes via telefon i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hvis der ikke straks opnås kontakt til forældrene, ringes der med 5 minutters mellemrum, indtil der er kontakt. 3. Hvem skal orienteres og hvordan? Ledelsen orienterer forvaltningen om hændelsen. Forvaltningen vil underrette kommunikationschefen, der har ansvaret for håndteringen af pressen. (I institutionen skal vi have skærpet opmærksomhed på fremmede det kan være pressefolk. Medarbejderne skal som udgangspunkt ikke udtale sig.) Ledelsen kontakter kriseberedskabet Falck Healthcare svarer døgnet rundt. Ledelsen ringer til de øvrige ledere/børnehaver og beder dem sende personale til at passe børnene, indtil de bliver afhentet. Andre kolleger end de nærmest involverede og evt. vikarer passer børnene. Hvis der er fraværende personale grundet ferie, orlov eller andet, kontaktes disse via telefon. Ledelsen tager telefonisk kontakt til bestyrelsen. Der tilrettelægges et møde for personalet med en krisepsykolog. 9

10 Hvis de berørte forældre er indforstået med det får alle forældre udleveret et brev om hændelsen. Brevet udleveres, når barnet bliver hentet samme dag. På afkrydsningslisterne noteres hvem, der har fået brevet. Den pågældende afdelings forældre vil derudover blive kontaktet telefonisk. Den pågældende dag holdes en stue åben for børn og forældre, hvor der vil være personale og kriseberedskab tilstede, så længe der er behov for det. Der udleveres et standardbrev eller en pjece til forældrene, som beskriver de reaktioner, børnene kan forventes få. Ingen går tidligt hjem. Alt hvad der kan gøres den første dag, skal gøres. 4. De øvrige børn i institutionen. Børnene samles i deres afdelinger med deres voksne. Her afholdes der børnemøde, hvor formålet er, at børnene får mulighed for at fortælle hinanden, hvad de har oplevet, og hvordan de har det. Det er vigtigt, at alle børn får den samme historie, om hvad der er sket, men at der samtidig er plads til at børnene hver især kan have forskellige oplevelser af hændelsen. Som pædagog kan du styre forløbet ved at stille spørgsmål til børnene det er vigtigt at alle får mulighed for at sige noget. Forslag til spørgsmål: Hvor var du da ulykken skete? Hvad lavede du? Hvem var du sammen med? Hvor var du, da du fandt ud af, at din kammerat var kommet til skade/død? Hvordan fik du det at vide? Hvem fortalte dig det? Hvad har du lavet, siden du fik det at vide? 5. Det videre forløb. Der afholdes en mindehøjtidelighed - evt. dagen efter - i institutionen. Spørg forældrene om de vil være med, og hvad de synes er ok, vi fortæller. Opstår der modstand og negative reaktioner, som angreb og kritik, gå da med modstanden og ikke imod. Derudover samme procedure, som ved dødsfald i hjemmet se forrige afsnit. Uhelbredelig sygdom hos en forælder eller søskende. 1. Hvad gør vi nu og her? Primærpædagogen tager kontakt til familien, og er i sygdomsperioden bindeleddet mellem børnehaven/vuggestuen og hjemmet. Det er primærpædagogens ansvar at få afdækket, hvad familien har behov for. Nogle familier vil måske afslå hjælp/kontakt i starten. Her er det vores ansvar at følge op ved f.eks. at sige: Jeg ringer igen om en uge. Vi er ansvarlige for at opretholde kontakten. Tag en snak med familien evt. ved hjemmebesøg hvis der ikke er daglig kontakt om handleplan (besøgsordning i hjemmet, dagbog fra institutionen, formidling af månedsplan mv.), så det bliver muligt at bevare forældrerollen og følge med i barnets hverdag. Støt familien og barnet og anerkend barnets reaktioner. 10

11 Retningslinjerne kan være forskellige fra situation til situation. Primærpædagogen må igen spørge ind til, hvad der er forældrenes behov, og være den, der ser med barnets øjne, og fortæller forældrene, hvad vi oplever deres barn har brug for. Lav en handleplan der kommer barnet til gode. Husk, ikke for mange aftaler, men få ting. 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Den, der modtager beskeden kontakter afdelingen og ledelsen. Ledelsen kontakter resten af personalegruppen og evt. forvaltningen. Det afhænger af sygdommens karakter, om hvorvidt forvaltningen kontaktes. Vi informerer ikke skriftligt. Vi spørger den syge/forældrene til det syge barn om, der må gives besked i institutionen, hvis andre forældre spørger. Personale information: Det er vigtigt med åbenheden i dagligdagen blandt kollegaerne. Det er ens eget ansvar at melde ud, fx. Jeg kan ikke rumme det, vil du tage kontakt til mor, Jeg har overskuddet, jeg gør det. mm. Information til børnene: Det er vigtigt, vi er åbne over for børnene. Andre børn kan blive bange for, at deres mor, far eller søskende også er syg. Fortæl tingene som de er, uden detaljer og uden at skræmme. Ved alvorlig sygdom sendes en buket blomster fra huset. Barnets primærpædagog er ansvarlig. Ved dødsfald i barnets nære familie. Ved dødsfald i den nære familie mener vi far, mor, søskende eller andre pårørende, som barnet er nært knyttet til. 1. Barnets primærpædagog og en fra ledelsen tager straks til hjemmet for at: Aflevere en buket blomster. Hvis et besøg af en eller anden årsag ikke kan lade sig gøre, sender vi en buket for at vise vores deltagelse. Få facts på det skete. Tale med familien om, hvad der skal formidles til de andre børns forældre og hvordan. Vi foreslår, at forældrene informeres via brev, der indeholder oplysninger om, hvad der er sket samt om typiske sorgreaktioner hos børn. 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Den, der modtager beskeden kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter resten af personalegruppen og forvaltningen. Hvis der er fraværende personale grundet ferie, orlov eller andet, kontaktes disse via telefon. Ledelsen orienterer de øvrige forældre om familiens situation - dog ikke uden først at have aftalt det med familien. Handlingen i den enkelte situation skal foregå i samråd med familien, da vi er bevidste om, at ikke alle ønsker at institutionen inddrages i deres sorg, og dette ønske må efterkommes i den udstrækning, det er muligt. 11

12 3. Modtagelse af barnet efter dødsfaldet. Afdelingens pædagoger tager kontakt til barnet og familien den første dag de møder i institutionen. Barnets primærpædagog er særlig opmærksom på barnet i den svære tid og giver omsorg og støtte til barnet. Primærpædagogen inviterer barnet til at snakke og giver sig tid til at tale med barnet om, hvordan det har det inviter evt. venner med. Resten af personalet tager kontakt til barnet, viser omsorg og spørger ind til barnet. 4. Det videre forløb. En medarbejder gerne barnets primærpædagog og en fra ledelsen deltager i begravelsen efter aftale med familien. Efterfølgende skal vi i dialog med den efterladte om, hvilke muligheder kommunen tilbyder, sorggruppe, legeterapi mm., og hvordan den efterladte ønsker, at vi takler barnets sorg. Vores udgangspunkt er respekt, åbenhed og ærlighed, og vores ansvar er at tage børnenes sorgproces alvorligt. I dialog med den efterladte forældre forhører vi os om, det er okay, at vi f.eks. besøger gravstedet. Det er ikke kun de første uger og måneder efter et dødsfald eller anden alvorlig krise, at barnet sørger, men ofte op til et år efter. Vi skal derfor være opmærksomme på, at barnet og barnets familie kan være i en længerevarende krise, så vi ikke stopper med at spørge ind til krisen/sorgen, men er bevidste om, at barnet og forældrene stadig har behov for ekstra omsorg. Når et barns forældre skal skilles. 1. Hvad gør vi nu og her? Primærpædagogen planlægger et møde med begge forældre, hvis det er muligt, hvis ikke med forældrene hver for sig. Der spørges ind til hvilke omstændigheder, der er omkring skilsmissen, og gøres opmærksom på, at vi kan støtte barnet i processen. Der spørges til strukturen for barnets bopæl, planlagt samvær, forældremyndighed samt hvordan relevante oplysninger fra børnehaven/vuggestuen formidles. Forældrene oplyses om, at vi viderebringer daglige beskeder til den forælder, der har omsorgen for barnet den pågældende dag. Det er vigtigt, at institutionen får alle relevante oplysninger om samkvem, forældremyndighed mm. 2. Kontakt til barnet Personalet skal: have en øget opmærksomhed på barnet være opmærksom på barnets behov for at tale om skilsmissen give barnet lov til at være ked af det vise omsorg og forståelse for barnets sorg give barnet mulighed for at tegne eller fortælle om hvad der rør sig støtte barnet i at fortælle de andre børn og kammerater hvad der er sket evt. trække paralleller til andre i samme situation undgå at presse barnet lytte når barnet har behov for at fortælle 12

13 3. Hvordan hjælper personalet hinanden? Der skal gives plads til, at den voksne barnet søger, har/får tid til at tage sig af barnet. Der formidles information om barn og forældre. Der skal være ekstra fokus på, om begge forældre får den relevante information omkring barnet. Når en kollega har fået konstateret en uhelbredelig sygdom. 1. Hvad gør vi nu og her? Den, der modtager beskeden, kontakter ledelsen, der herefter informerer den øvrige personalegruppe. Der afholdes 2 informationsmøder samme dag - ½ personalegruppe af gangen. En fra ledelsen og/eller en fra personalegruppen tager hjem til vedkommende med en buket blomster. Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderens behov afdækkes, og at der tilrettelægges en handleplan ud fra medarbejderens behov, da det vil være individuelt fra person til person. Skal der f.eks. laves en besøgsturnus? Sms? 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Ledelsen kontakter evt. forvaltningen. Det afhænger af sygdommens karakter, om hvorvidt forvaltningen kontaktes. I første omgang er det kun personalegruppen, der informeres. Det afhænger af sygdommens varighed og karakter, om børn og forældregruppe orienteres. Dette tilrettelægges sammen med den berørte medarbejder. Når en kollega dør. 1. Lederen samt evt. en kollega kontakter personligt de efterladte for at: Aflevere en buket blomster personligt med et kort. Få facts på det skete. Tale med familien om, hvad der skal formidles til de andre børns forældre og hvordan. Vi foreslår, at forældrene informeres via brev, der indeholder oplysninger om, hvad der er sket samt om typiske sorgreaktioner hos børn. Flaget i institutionen hejses på halvt. 2. Hvem skal orienteres og hvordan? Den, der modtager beskeden kontakter ledelsen, der herefter informerer den øvrige personalegruppe. Der afholdes 2 informationsmøder samme dag - ½ personalegruppe af gangen. Ledelsen orienterer forvaltningen om hændelsen. Ledelsen tager telefonisk kontakt til bestyrelsen. Ledelsen kontakter kriseberedskabet Falck Healthcare svarer døgnet rundt. Hvis der er fraværende personale grundet ferie, orlov eller andet, kontaktes disse via telefon. Der tilrettelægges evt. et møde for personalet, med en krisepsykolog, afhængig af dødsfaldets karakter. Andre kolleger end de nærmest involverede og evt. vikarer passer børnene. 13

14 Ledelsen ringer til de øvrige ledere/børnehaver og beder dem sende personale til at passe børnene, indtil de bliver afhentet. Hvis familien er indforstået med det, vil ledelsen informere forældrene på intra og indkalde dem til et møde næste dag, hvor børnene kan blive orienteret sammen med deres forældre. Alt efter dødsfaldets karakter kan vi vælge, at vi den pågældende dag holder en stue åben for børn og forældre, hvor der vil være personale og kriseberedskab tilstede, så længe der er behov for det. 3. Det videre forløb. Ledelsen har ansvaret for kontakten til de efterladte. Der afholdes en mindehøjtidelighed evt. dagen efter i institutionen. Der bestilles bårebuket til begravelsen. Ledelsen samt det faste personale deltager i begravelsen Opgaven bliver både at tage hånd om børn og forældre i institutionen, der har mistet en voksen, samt personalet i institutionen der har mistet en kollega. Det er ledelsens opgave at sikre, at der tilrettelægges rum og tid til at bearbejde sorgen, og det er vigtigt, at der skabes plads til forskellige sorgreaktioner og behov. Hvis en kollega mister et medlem fra den nærmeste familie: Er der tale om en medarbejder, der har mistet en fra nærmeste familie, er det lederens ansvar, i fællesskab med medarbejderen at tilrettelægge en handleplan for det videre forløb mht. arbejdspladsen. Hvornår kan man vende tilbage, hvordan kan man vende tilbage, hvilke behov er der for snak om hændelsen mm. Vores etiske overvejelser går på, at vi altid vender kinden mod, og ikke fra, dem der er i sorg. En sætning som Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, give et knus, eller det gør mig ondt, eller bare være der med omsorg. 14

15 Forslag til brev Kære Børnehaven/vuggestuen har i dag fået den sørgelige meddelelse, at er død. Det skete i går, dag, på grund af. Vi har brugt meget tid på, at snakke om det der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover. Børnehaven/Vuggestuen sender en krans til begravelsen, og der deltager personale fra afdelingen. Da det berører os alle meget, har vi besluttet, at der vil blive mulighed for at tale nærmere om dette, og andre spørgsmål, på et møde dag den kl.. Når en dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Børn reagerer på forskellig måde efter et dødsfald. F.eks. vil nogle børn ikke snakke om dødsfaldet, og lader som om intet er hændt. Andre børn græder meget er rastløse eller urolige, andre har svært ved at koncentrere sig, og andre igen får f.eks. ondt i maven eller hovedet. Vi må i fællesskab være opmærksomme på at lytte til børnenes signaler. Vi står gerne til rådighed ved spørgsmål. MVH 15

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5. Når en familie mister et barn 5

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5. Når en familie mister et barn 5 1 Indholdsfortegnelse. Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5 Når en familie mister et barn 5 Dødsfald eller alvorlig ulykke i Lindegården 6 Udkast til et

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd Sorg- og kriseplan Børnehus Syd 1 Indhold: Handleplan ved barns dødsfald 3 Handleplan ved begravelse for barn 4 Handleplan ved personalets dødsfald 5 Handleplan ved begravelse for personale 6 Handleplan

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord SKOVTROLDENS Sorg- og kriseplan Forord Hvert år mister over 2.500 danske børn deres far eller mor på grund af et dødsfald. Børn, der mister en forælder, har behov for voksenhjælp til at bearbejde sorgen.

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

Sorgplan for Bække Skole

Sorgplan for Bække Skole Sorgplan for Bække Skole Omsorgsberedskab når - det, der ikke må ske, alligevel sker... For at tage - del i - kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

- Dødsfald eller alvorlig sygdom hos forældrene, imens barnet er på koloni Karlsvognen

- Dødsfald eller alvorlig sygdom hos forældrene, imens barnet er på koloni Karlsvognen Sorg- og kriseplan for koloni Karlsvognen Formål Formålet med denne sorg- og kriseplan er at have en procedure i tilfælde af en traumatiserende oplevelse for børn eller personale på koloni Karlsvognen.

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN

SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN Indholdsfortegnelse VI GØR FØLGENDE FOR AT FOREBYGGE RUTINER INDEN ULYKKER:... 3 Legepladsen:... 3 På ture:... 3 VED MEGET ALVORLIG ULYKKE, ELLER HVIS ET BARN DØR I VORES

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven.

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Dette er et redskab til at håndtere krisesituationer. Det kan være en alvorlig ulykke, skilsmisse, langvarig sygdom, eller et dødsfald hvor børn / voksne i Blommehaven

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM

SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM 1 Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede. (Kinesisk ordsprog) SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM GÜLHAN GEZEN 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Definition på sorg og krise side 3 Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Handlerplanerne: - Forældres skilsmisse side 5 - Dødsfald eller alvorlig ulykke på

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg.

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. SYVSTJERNEN Handleplan i forbindelse med Børn og Sorg Indledning: Handleplanen skal betragtes som en guide i forbindelse med, når børn mister

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN INDHOLD Indledning... side 2 Ledelsen skal straks orienteres... side 2 Hvis der sker en ulykke i børnehaven... side 3 Et barn i børnehaven dør... side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg og krise handleplanen er et arbejdsredskab for alle medarbejdere i Børnehuset Babuska. Formålet med denne handleplan er at hjælpe den enkelte medarbejder og

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Fælles sorg og kriseplan for Børnehusene Solgården og Elletoften.

Fælles sorg og kriseplan for Børnehusene Solgården og Elletoften. Fælles sorg og kriseplan for Børnehusene Solgården og Elletoften. 1 Indhold Indledning: 3 Hvad gør vi hvis et barn, der går i børnehaven dør? 4 Hvad gør vi ved alvorlig ulykke/død i børnehaven? 5 Hvad

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere