Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik..."

Transkript

1 Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse og information til nye lærere... 7 Velkommen til nye vikarer... 9 Information til alle medarbejdere Sygemelding for lærer Sygemelding for SFO Raskmelding Arbejdsulykker på Malling Skole Ulykker hvor skolens elever involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Ulykker hvor skolens personale er involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Arbejdsulykke arbejdsskade - indberetning...25 Skema til brug af indberetning ved ulykker, tæt på ulykker, vold og trusler Beredskabsplan for Malling Skole Alarmeringsplan Handlingsinstruks ved bombetrussel Skema til brug af indrapportering af telefon-bombe Instruks for nødsituation Alarmer Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Sikkerhedsgruppens opbygning og opgaver

2 MED-udvalgets opbygning og opgaver Arbejdspladsvurdering APV for Malling Skole Trivsel på Malling Skole Handleplan for arbejdet med trivsel i personalegruppen Den rummelige arbejdsplads Malling Skoles principper & retningslinjer Ekstern arbejdskraft Indkøb Kommunikation Mobiltelefoner Kontorarbejdsplads Vikararbejde Sundhedspolitikker for Malling Skole Kost Handleplan for kost Bevægelse Handleplan for bevægelse Alkohol Rygning Stress Sygefravær Graviditet Vold Handleplan ved trusler om vold fra en elev Tilføjelse af dokument ang. magtanvendelse i forhold til børn og unge..89 Sagsgang ved magtanvendelse 90 2

3 Mobning Handleplan ved mobning Sorg og krisehånntering ved dødsfald og ulykker Når en elev bliver syg Når en elev dør Lige efter dødsfaldet Lødsfald blandt Personalet Lige E&ter dødsfaldet Når en eleö mister én qf sine nærmeste Ulykker i skolen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.6 Aotuelle telefonnumre HIV/AIDS Ergonomi Instruks i nye arbejdsopgaveb Instruks uil teknisk servicepersnnale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.13 Sikkerhedsrundering Ombygning/nybygning Dokumentation Bevis for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse findes i en mappe på kontoret Bilag

4 Til alle medarbejdere på Malling Skole Denne arbejdsmiljørapport udleveres til alle medarbejdere på Malling Skole. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Børn & Unges krav til arbejdsmiljø. Rapporten indeholder en samlet oversigt over Malling skoles principper og politikker i forhold til medarbejdernes sundhed og trivsel. 4

5 Arbejdsmiljøpolitik Dette afsnit omhandler Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik samt Malling Skoles egen arbejdsmiljøpolitik. Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik gælder for alle dele af Børn og Unge herunder skolerne og SFO. Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik har som mål: at skabe sunde, trygge, motiverende og udviklende jobs at sikre alle arbejdspladser et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder bestemmelserne i loven om arbejdsmiljø at antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme fysisk som psykisk i Børn og Unge forebygges og nedbringes at arbejdsmiljø integreres i alle relevante områder. Dette vedrører blandt andet budgetlægning, indkøb, bygningsændringer, nybyggeri, ny teknologi, omstilling, omorganisering samt ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for belastninger i arbejdet, som medfører stress at forbedre indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. ved at udarbejde og formidle synlige, overordnede delpolitikker indenfor specifikke arbejdsmiljøområder at arbejdsmiljøinformation formidles med henblik på et samlet og overskueligt overblik på alle niveauer og at arbejdsmiljøindsatsen løbende evalueres Forudsætningen for opfyldelse af målsætningen er: at den enkelte opfatter sig som sin egen sikkerhedsrepræsentant og i forhold til sine nærmeste daglige kolleger, er opmærksom på andres sikkerhed og sundhed at medarbejderne på hvert enkelt arbejdssted gør en effektiv indsats for at skabe sundhed, sikkerhed, tryghed og trivsel at ledere på alle niveauer er opmærksomme på deres særlige ansvar for og engagerer sig aktivt i at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed, både fysisk og psykisk at der foretages en vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær 5

6 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik I forlængelse af Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik, udfærdiger Malling Skoles arbejdsmiljøgruppe hvert år mål for det lokale arbejdsmiljøarbejde på skolen. Mål for arbejdsmiljøarbejdet på Malling Skole i skoleåret 2010/11: Alle ansatte skal kende til sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. At Malling Skole bliver miljøcertificeret. For at nå disse mål kræves det, at alle ansatte på Malling skole er bevidste om at arbejde effektivt for skabe et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø. Den enkelte ansatte bør opfatte sig selv som sin egen arbejdsmiljørepræsentant, og i forhold til sine kollegaer være opmærksom på deres sikkerhed og sundhed. Ledelsen skal leve op til ansvaret om aktivt og engageret at fremme de ansattes sikkerhed & sundhed såvel fysisk som psykisk og sørge for at signalere åbenhed på området. Revision af denne plan: Arbejdsmiljøplanen tages op til revidering hvert år i 4. kvartal. Vedtaget i MED-udvalg:

7 Introduktion til nye lærere og vikarer Dette afsnit er en introduktion til alle lærere og vikarer på Malling Skole. Afsnittet indeholder praktiske oplysninger samt informationer om skolen. Modtagelse og information til nye lærere Før første dag Når du er ny lærer på Malling Skole, bliver du inviteret på besøg på skolen, inden du har første arbejdsdag. Ved dit første besøg vil du blive budt velkommen af skolens øvrige medarbejdere. Desuden vil der være en rundvisning på skolen og en introduktion til vores mentorordning. Rie Haugstrup (IH) er mentor for alle nyansatte lærere. Mentorens opgave er at være opsøgende i forhold til den nyansatte med vejledning og hjælp vedr. praktiske forhold, retningslinjer for arbejdets udførelse, arbejdsgange, materialeplacering, ressourcepersoner, m.m. Der er tildelt 10 timer som grundtimer og 6 timer pr. nyansat. Den første dag på Malling Skole Den første dag får du udleveret: Pjecen Velkommen til Malling Skole. Nøgler til lokaler. Nøgler til personaleskab. Koder til alarm. Mødeplan Telefonliste. Du vil desuden få en grundig introduktion til PersonaleIntra samt koder hertil. Husk at aflevere skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Husk at aflevere straffeattest Børneattest indhentes Efter et par uger Samtale med tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvor der informeres om ansættelses- og diverse sikkerhedsforhold. 7

8 Efter et par måneder Møde mellem nyansat, leder, TR og mentor. Opfølgning på forventninger + afklaring af spørgsmål. Efter et halvt år: Udviklingssamtale med ledelsen. Ledelsen er, i samarbejde med TR og AMR, ansvarlig for modtagelse og information til nye lærere. 8

9 Velkommen til nye vikarer Dette afsnit indeholder en række praktiske oplysninger, som kan være nyttige, når du skal være vikar på Malling Skole Når du bliver ringet op. Den vikaransvarlige ringer til dig mellem 6.45 og 7.10, hvis det er kendt fravær, vil der blive ringet dagen før mellem kl. ca og Når du møder: Når du møder den første dag, skal du henvende dig på kontoret. Her får du udleveret vikarnøgler. Husk at nøglerne aldrig må efterlades i en dør, skabslåge el. lign. Nøglerne skal du altid have på dig. Husk at aflevere nøglerne igen, når du er færdig med vikariatet. Ansættelse: Du ansættes på timeløn og aflønnes altid for min. 2 klokketimer og fra 5 min. før ringetid til 5 min. efter ringetid. Husk at oplyse ved ansættelsen, hvilket skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Du skal aflevere en straffeattest. Skolen indhenter børneattest. PersonaleIntra og prints På lærerværelset står en computer, hvor du kan finde beskeder fra klassens lærer. Computeren er som regel logget på PersonaleIntra, men hvis ikke, kan du logge dig på med følgende koder. Brugernavn: vikar Password: malling Det er også muligt at komme på PersonaleIntra fra din egen computer hjemmefra via: 9

10 Brug samme brugernavn og kode. Du finder beskeder fra klassens lærer under dagens skemaændringer i højre side af skærmen. Hvis der ligger en vikarplan fra klassens lærer er dette markeret med et gult ikon. Tryk på dette og du finder vikarsedlen. Fra computeren på lærerværelset har du mulighed for at printe. Vælg printeren, der hedder 024laererforb. Dine prints findes i lærerforberedelseslokalet, som ligger ved indgangen ved skolens kontor. Kopimaskiner findes ved pædagogisk læringscenter 10

11 Garderobe og stillerum Ved personalerummet finder du garderoben. Her kan du hænge dit overtøj. I personalerummet er der altid kaffe og the og du er meget velkommen til at holde dine pauser derinde. 1. lektion lektion Pause 25 min. 3. lektion lektion Pause 35 min. 5. lektion lektion lektion Ved lærerværelset er der endvidere indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Vi gør opmærksom på, at der er rygeforbud på Malling Skole. Rygning foregår udenfor skolens område. Skolens administration: Skoleleder: Hanne Gammelgaard Jensen Viceskoleleder: Per Bisgaard Administrativ leder: Ivan Herholt Vikaransvarlig: Flemming Olsen tlf.nr eller Sekretær: Elin Holst Sekretær: Ingelise Henriksen Skolens tlf.: Skolens SFO: Skolens mail: 11

12 Information til alle medarbejdere Alarmer Alle koder bliver skiftet med mellemrum. Alle medarbejdere, der ønsker det, kan få udleveret koder på kontoret eller hos Peter (pedel) til lærerforberedelse, kopirum, lille/store/19b mødelokaler og materialedepot. Brugerne af faglokaler som musiklokalet, håndarbejde, N/T, fysik, IT og lokalerne kan få udleveret koder hertil. IT-lokalerne vil være åbne i skoletiden fra ca frem til ca. kl , når kontoret lukker. Personale, der skal bruge IT-lokalerne om aftenen, kan få udleveret særlige IT-lokale-koder. Der udleveres derfor normalt ikke koder til medarbejdere til IT-lokaler, men der kan arbejdes på nettet fra andre maskiner, f.eks. på Lærerforberedelse. Husk at beskytte din kode så den ikke ses af andre når du taster. Arbejdsfordelingsplaner og mødeplaner. Alle har fået de endelige arbejdsfordelingsplaner umiddelbart før ferien. De består af en samlet oversigt over arbejdsfordelingen. Der er udarbejdet en aktivitets- og mødekalender for skolen. I kalenderen er team-møder for de enkelte team og udvalg også placeret. Teamene kan efterfølgende flytte møderne. Ved uforudsete opgaver, ekstra timer, vikartimer e.l. skal der fortsat ske ændringer i arbejdsfordelingsplanen, evt. aflyses andre opgaver eller der gives afspadseringsdage eller udbetales overtid jvf. vedtagelserne i MED-udvalget. Dette aftales løbende med ledelsen. Bærbare PC er til klasserne. Pc erne reserveres på Intra (Koordination / reservation / vælg bærbar / vælg etage) I tilfælde af fejl på PC erne skrives dette på Intra under fanebladet servicebøger. Husk at sætte PC erne til opladning efter brug! Bøger og materialer Eleverne er selv ansvarlige for de bøger og materialer, de låner af skolen, også materialer fra fællessamlingen. I bedes derfor sikre jer en rutine ved udlevering af materialer til eleverne, så I ved, hvad hver enkelt elev skal stå til regnskab for. Husk også at sørge for, at eleverne får bundet de bøger ind, de har gennem længere tid. Bortkomne bøger skal erstattes af eleverne/forældrene. Henvendelse til Ivan. 12

13 Elevkartotek og telefonkæder Klasselærerne bedes hurtigst muligt tjekke klasselisterne på Intra, og tilbagelevere kopier af klasselister med rettelser af evt. fejl, tilføjelser, ændringer af adresser, telefonnumre e.l. Husk også at tjekke for evt. nye arbejdspladstelefonnumre hos forældrene. Klasselærerne afleverer nye telefonkæder til kontoret. (Skabelon udleveres af Ingelise fra kontoret og leveres tilbage til hende.) Fleksible skemaer Skolen har et grundskema klasse arbejder med fleksible skemaer. Ønsker til kommende skemaperioder aftales på teammøder og skemaønskerne afleveres til AN (Annette Pedersen), som er skemalægger. Begrebet aflyste lektioner anvendes ikke overfor forældre og elever, idet lektionerne afvikles på et andet tidspunkt. Skemaerne som er synlige på ElevIntra og ForældreIntra, er individuelle for den enkelte elev, da holdtimer i indskolingen (AI) samt P-fagslektioner og V-fagslektioner kun er i skemaet hvis eleven er på holdet. Således kan elev og forældre se hvornår, hvem og hvor de skal have undervisning på hold. Dvs. at klassens skema er blankt i holdlektioner, P-og V- fagslek. Fællesbladet / skolens hjemmeside Malling Skole har 3 sider i fællesbladet, der udkommer 6 gange om året. På KU-møderne drøftes indhold til fællesbladet. Indlæg modtages med glæde og afleveres til Hanne (HG). Siderne fra fællesbladet placeres også på skolens hjemmeside. Fælleslokaler Man skal være opmærksom på, at MED-udvalget har udarbejdet særlige retningslinjer for, indretning, hvem der rydder op hvordan og hvornår og at disse retningslinjer skal følges for at undgå gnidninger personalegrupperne imellem. I tvivlstilfælde kontaktes ledelsen. Første skoledag efter sommerferien Eleverne fra AI til 9. klasse møder 8.15 til Alle lærere møder ind i dette tidsrum. Dagen er klasselærerdag og faglærere deltager i den klasse hvor det er relevant. Nyansatte besøger evt. alle deres klasser i tidsrummet. Der er fællessamling i flaggården kl , hvor man står klassevis. Nye AI-elever møder kl IT-lokalerne Lærere, der sender elever i IT-lokalerne, skal være opmærksomme på, at man selv har tilsynet med sine egne elever og dermed ansvaret for, hvorledes de forlader lokalerne. 13

14 Læreren er derfor den sidste der forlader IT-lokalet og tjekker at stole og borde sættes på plads m.m. Indkøb / depoter/økonomi Vi vil gerne spare unødig administration og kontrol. Hvert fag/områder har en budgetansvarlig se liste med særlige hverv på Intra. Det forventes således, at der forsat er en høj grad af ansvarlighed i forhold til ressourceudnyttelsen, at alle passer godt på materialer og i øvrigt tænker meget økonomisk i materialeforbruget, specielt brugen af engangsmaterialer og forbrugsvarer som mapper, papirer, m.m. Husk at holde orden på depoterne. Skriv venligst ønsker på bestillinger på den ophængte seddel, inden du tager det sidste eksemplar. Ingelise på kontoret bestiller vare om fredagen. Kalender Alle typer af oplysninger, der får konsekvenser for andre end én selv, skal du skrive på PersonaleIntras kalender/lokalereservation f.eks. forældremøder, ekskursioner, møder, lejrskoler, kurser m.m. Under arkiv/samlemapper/årskalender, ligger oversigtskalender med skolen fællesaktiviteter. HUSK at anføre præcist tidspunkt, deltagende medarbejdere og lokale. Kalenderoplysningerne på Intra er vigtige for at få lys og varme i lokalerne! Kopiering Kopimaskinen må ikke bruges af elever. Elever må kun kopiere på pædagogisk servicecenter, når de har fået vejledning i brug af kopimaskinen Kopimaskinen i depotrummet bag kontorerne er forbeholdt skolens administration. Kursus Man bedes selv aflevere kopier af relevante kursusbeviser til personalemappen. Løbende småkurser kan man fortsat søge, idet skolen dækker evt. kursusomkostninger og vikardækning. Kurset afvikles i stedet for medarbejderens normale arbejdstid, uanset medarbejderens normale skema den på gældende dag. Kontoret sørger for vikardækning. Lejrskoler Tidspunkterne for de enkelte klassers lejrskoler med deltagende lærere bedes indberettet så hurtigt som muligt til kontoret /Ivan, helst i den første uge af skoleåret, så oplysningerne kan komme på skolens fælles møde- og aktivitetskalender - og også indgå i øvrige læreres planlægning. Lejrskoleplaceringer kan også få betydning for, hvornår klasseværelser renoveres. 14

15 Lærerforberedelse Lokalet har alarm, men alle lærere kan få udleveret kode hertil, således at der kan arbejdes døgnet rundt, hvis det ønskes. Lokalet er absolut elevfrit område. Der skal kunne føres fortrolige samtaler i lokalet. Sabine Thybo (ST) har 1 time om mdr. til at holde orden og holde jer i ørene Mobiltelefon Skolens mobiltelefon kan lånes på kontoret i forbindelse med klasseture, lejrskoler o.l. (Husk at få koden) Mødedatoer m.m. Der ligger en oversigtskalender for vigtige fællesaktiviteter på skolen på Intra. (Se under pkt. kalender). Efterhånden som aktiviteter bliver lagt fast, skal den enkelte medarbejder sørge for at aktiviteten placeres i Intrakalenderen med alle relevante tidspunkter, arrangementer m.m. Opslagstavler i personalerummet På kontorvingen placeres vikarplanen. Alle lærere skal orientere sig her vedr. skemaændringer og igen i løbet af dagen. I øvrigt orienterer alle lærere sig dagligt på PersonaleIntra! De øvrige opslagstavler i personalerummet er til længerevarende og permanente opslag. Pædagogisk læringscenter og det nye skoleår Pædagogisk læringscenter vil den første uge af skoleåret kun være åbent for udlevering af klassesæt efter flg. fremgangsmåde: Læreren finder bøgerne på de grå reoler ved læringscenteret eller i diverse depoter Eleverne bipper bøgerne ind på deres eget lånenummer Udlånsmaskinen vil være åben hver dag fra Så hurtigt som muligt bliver klassernes bibliotekstimer meldt ud Lærerne er selv ansvarlige for at pakke kasser med materialer/bøger der skal retur til fællessamlingen. 15

16 Rengøring Vi skal fra skoleårets start opdrage eleverne til at rydde op i klasserne (stole op, samle papir op fra gulvet, holde hylder og baljer rene, bruge affaldskurvene efter hensigten, tørre tavlen af efter timen.) Vi opfordrer til indførelse af en dukseordning i alle klasser og faste oprydningsaftaler Klasselæreren ophænger et skoleskema i hver klasse og understreger den lektion, som er den sidste i klassen, således at læreren er opmærksom på, at eleverne skal rydde op til rengøringen. Hvis klassens sidste lektion er i et faglok. (id,hj,fy,bio...) skal klassen rydde op, medtage overtøj og tasker eller placere tasker på gangen. Back-Up- stolenes sæde skal pumpes i bund inden de hænges under bordet. Reservationer af faglokaler og udstyr Reservationer foretages på PersonaleIntras reservationsmodul/side. Skole-hjem-samarbejdet Alle bedes være opmærksomme på de præcise formuleringer for skole-hjem-samarbejdet og principperne for skolehjemsamarbejdet. (Se på Intra under Principper og Handleplaner) Specialcenteret Specialcenteret udgøres af skolens leder, PPR- psykolog og koordinator for støttecenteret (PT) Specialcenteret skal være skolens forum for specialpædagogiske initiativer, et sted hvor skolens rummelighed løbende debatteres. Specialcenteret planlægger, koordinerer og sikrer udmøntning af specialundervisningstiltag på skolen med baggrund i de ressourcer, der er til rådighed. Specialcenteret er et koordinerende forum i forhold til PPR s ydelser, skolens specialundervisning og forebyggende initiativer. I specialcenteret kan lærere og pædagoger få rådgivning til elever og klasser, der ikke udvikler sig som forventet. Der afholdes møde i specialcenteret hver anden mandag fra 13-14, se oversigtskalenderen. På mødet behandles de overordnede punkter, dernæst de konkrete sagsforløb. Dagsordenen kan læses på PersonaleIntra. 16

17 Henvendelsesskema til specialcenter ligger på Intra. Dette skal udfyldes og sendes over Intra til Pernille Thomsen (PT), hvis man ønsker en sag på dagsordenen. Målet for Malling skoles specialcenter At planlægge, koordinere og gennemføre specialundervisningstiltag på skolen i henhold til de tildelte ressourcer. At sørge for en optimal og fleksibel udnyttelse af de tildelte ressourcer til gavn for de enkelte elever i klassen eller i støttecenteret. At medvirke til pædagogisk udvikling. At tilbyde faglig drøftelse til lærere i relation til elever, som ikke udvikler sig som forventet. At sikre at elever med støttebehov, der ligger ud over skolens egne muligheder, visiteres til specialklasse eller andet egnet undervisningstilbud Spisepausen Eleverne i AI.-5. klasse har spisepause i klasserne med tilsyn af den lærer, der har haft dem i timen før, fra kl Opmærksomheden henledes på, at man selvfølgelig kan starte tidligere i de yngste klasser for at sikre, at der er tid nok til at spise i ro og fred og være færdig til kl Husk, at eleverne i AI.-4. klasse ikke kan få fri før af hensyn til modtagelsen i SFO og andre fritidsinstitutioner. Eleverne i klasse har ikke nogen speciel spisepause, men de er underlagt det almindelige pausetilsyn. Alle skal medvirke til, at eleverne rydder op efter sig, også i spisepausen og benytter de opstillede affaldsbeholdere til brugt service m.m. også på glasgangen bedes alle medvirke til en bedre oprydning end hidtil - også selv om det ikke lige er egne elever. Stillerum. Ved lærerværelset er der indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Teamsamarbejdet Alle årsplaner, dagsordener, referater af møder i de 3 storteam skal koordinatoren sørge for bliver placeret på PersonaleIntra under samarbejde/selvstyrende team. Her kan I også placerer dagsordener og referater fra møder i klasse- og årgangsteam. 17

18 Teknisk service Aflåsning, alarmer, forældremøder, hjælp i klasserne m.m. Der er efter aftaler og ressourcetildelingen til skolen flg. åbningstid: mandag, tirsdag og fredag: onsdag (PA) og torsdag (PJ) Efter kl kan personalet kun træffes pr. telefon. Da de ikke er tilstede på skolen. Poul Erik Peter Flemming I disse tidsrum vil der være en af servicemedarbejderne til rådighed for skolen. Skolen vil blive åbnet og låst (inkl. tyverialarm) før kl Efter kl skal man selv låse og sætte alarm på. Ingen udover skolens medarbejdere (dvs. ansatte i skoleforvaltningens regi, altså også ungdomsskolelærere) kan benytte skolen uden for disse tidsrum, uden særlig tilladelse og efter aftale. Ønsker man praktisk/teknisk hjælp fra teknisk servicepersonale i klasserne, eller bliver man opmærksom på forhold, der skal udbedres hurtigt, kontakter man straks PDA. Generelt skrives fejl og mangler i pedelbogen på Intra. Det er fortsat hensigten at servicere andre medarbejdergrupper så hurtigt som muligt, men man skal være opmærksom på, at det fra skolens side også prioriteres højt, at teknisk servicepersonalet har tid til renoverings- og moderniseringsopgaver, hvorfor man skal forsøge at efterleve et ønske om, at evt. arbejdsopgaver er kendt i så god tid som muligt, så de kan indgå i den samlede planlægning. Har lærere møder eller arrangementer mandag og tirsdag efter kl. 15 eller i weekenderne har disse selv åbne- og låseforpligtelsen (herunder også tyverialarm til og fra, hvis der bruges lokaler med sådanne). Man sørger for at åbne og lukke de afsnit og lokaler, man skal bruge samt informere deltagerne om ud- og indgangsbegrænsningerne. Vi opfordrer jer derfor til, hvis I vil slippe for besværet, til at afholde forældremøder, samtaler m.v. onsdage og torsdage. Husk at være orienteret om proceduren ved en evt. fejlalarm. Reservation af lokaler, der indebærer forpligtelser for teknisk servicemedarbejdere til f.eks. at flytte borde og stole, skal være meddelt med mindst 14 dages varsel! 18

19 Telefoner Alle medarbejdere bedes respektere, at skolens kontor først og fremmest er skolesekretærernes og skoleledelsens arbejdsplads. Der kan meget let opstå unødigt forstyrrende situationer, der besværliggør udførelsen af det daglige arbejde. Derfor skal lærere normalt anvende telefonerne på lærerværelset, lærerforberedelsen og i pædagogisk servicecenter. Tilsyn i elevpauser Ledelsen har en klar forventning til at de fælles tilsynsforpligtelser tages alvorligt af alle. Tilsynet er en lige så vigtig en del for det enkelte barn, og lærerens pædagogiske opgave, som selve undervisningen. Ingen anden tjeneste/opgave kan tilsidesætte tilsynsopgaven, med mindre dette er aftalt med en leder. Børnenes sikkerhed er også et element i denne opgave! I pauserne er det vigtigt, at lærerne er så synlige som muligt i de respektive tilsynsområder, derfor skal læreren anvende en gul vest. Vesten hænger ved garderoben. Tilsynslæreren skal bevæger sig rundt i klasserne, på gange og udeområder, og også kommer rundt om cykelskurene m.m., for derved at være med til at håndhæve elevernes rygeforbud, modvirke nedslidning og forebygge mobning. Vagtplanen for tilsyn i elevpauserne hænger på opslagstavlen. Børnene har brug for voksne, også i frikvartererne. Det skal være hurtigt at få kontakt til en voksen i frikvarteret. Derfor sker en evt. afløsning ikke på personalerummet men på tilsynsområdet. Bemærk særlige forhold for AI-klasserne. Den lærer, der skal have AI-klasserne i første lektioner, skal være i klassen 10 min. før undervisningen begynder til at tage imod eleverne frem til efterårsferien. Hvis klasserne får "luftpauser" skal de opholde sig på steder, der ikke generer den øvrige undervisning, og læreren har tilsyn med eleverne. Den store sal er åben fra efterårsferien til påskeferien for de ældste elever efter nærmere aftale med elevrådet, men der må ikke spilles indendørsfodbold med bolde, der kan beskadige loftspladerne. Eleverne skal enten have indendørssko eller strømpefødder/bare tæer. Der må ikke spises eller drikkes i salen. I sydgården vil det være tilladt at køre på rulleskøjter og skateboard, men kun i pauser, så undervisning på 1. sal i lokale ikke generes. 19

20 Udlæg Ved udlæg for mindre beløb, afleveres der en kvittering på kontoret, påført formål og initialer, beløbet indsættes på din Nemkonto efter ca. 4 dage. Større beløb, herunder også penge til lejrskole, time- dagpenge osv., ligger skolen ikke inde med. Fra vi sender en a conto begæring til skolevæsenet, og til vi modtager checken, går der mindst 14 dage. Større beløb til udlæg for aktiviteter skal altså bestilles i god tid og begrænses mest muligt. Udgangstilladelse Eleverne fra klasse kan få udgangstilladelse. Der udfyldes en formular i 7. klasse (Nye elever skal også udfylde formularen). Sedler til udgangstilladelse bliver udleveret til klasselærerne. I bedes indsamle hjemmenes underskrifter. Udvalg m.m. Der placeres en oversigt på Intra (Vigtige dokumenter) over tilsynsfunktioner, udvalg medlemmer og udvalg, der blev dannet i forbindelse med arbejdsfordelingen for 2010/2011 m.m. Udsmykning - gangarealer Elevarbejde hænger i en afgrænset periode. Husk at fjerne tape/ lærerens tyggegummi m.m. igen fra vægflader og vinduer. Der må ikke tapes noget på vinduesglassene. Det er ikke tilladt at anvende lærerens tyggegummi på malede vægarealer. Valgfag/P-fag Det ligger fortsat i de vedtagne retningslinjer, at valgfag/p-fag kan have varierende omfang og placering. Det årlige klokketimetal fremgår af arbejdsfordelingsplanerne, og placering er som udgangspunkt angivet i skemaerne. Der gøres specielt opmærksom på, at valgfag i princippet starter allerede fra den 1. skoleuge, således at årsnormerne kan udfyldes. Den enkelte lærer afgør selv den endelige placering af undervisningen i samråd med eleverne med udgangspunkt i de skemalagte placeringer. Er man i tvivl om valgfagslister (Se Intra) osv. er man velkommen til at henvende sig til kontoret. 20

21 Lektionernes placering fremgår af den enkelte elevs skema på Intra, dog kan det være nødvendigt med særlig information til hjemmet hvis lektioner placeres aftener eller i weekender. Årsplaner Årsplaner kan udformes meget forskelligt, og skoleledelsen stiller ingen bestemte formkrav, men årsplaner tager udgangspunkt i Fælles Mål 2 og det fremgår hvordan der arbejdes med: Fælles mål de sociale mål evaluering IT projektarbejdsformen Tværgående emner og problemstillinger. Årsplanerne placeres på Intra / samarbejde / årsplaner. Herfra udgives de også til forældrene. Sygemelding for lærer Sygemelding skal ske via telefon (der må ikke lægges besked på telefonsvareren) om morgenen mellem kl til Flemming (FO.) Tlf.: Vikarmateriale lægges på reolen under PersonaleIntra-PC en. Fraværende lærer skal skrive vikarseddel på Intra ved at anvende ikon for dette! Der gives altid kommentarer om vikarforløbet tilbage til fraværende lærer eller den næstfølgende vikar. Sygemelding for SFO Sygemelding skal ske inden kl på tlf.: Hvis du er blevet syg, når du har en åbnevagt, skal du ringe til den FPLér som møder kl Du kan evt. ringe aftenen før ellers senest kl Er du med i AI- samarbejdet skal du også ringe til FO mellem kl.6.45 og 7.00, på tlf.: Du må gerne fortælle hvad du fejler og hvor lang tid du tror du er sygemeldt. Du kan evt. ringe senere eller næste dag. Det er vigtigt at du giver besked i forhold til møder og aftaler som evt. skal aflyses. 21

22 Raskmelding Raskmelding gives til FO enten på mail via PersonaleIntra eller på ovenstående telefonnr., der må gerne lægges besked på telefonsvareren, dette skal ske inden kl For SFO er det inden kl SFO ens personale skal raskmelde sig på eget spor. Til dig der modtager en sygemelding. Modtag aldrig en sygemelding ved at: Sukke dybt, fortælle hvor mange andre der er syge etc. Du må gerne spørge ind: Hvad fejler du? (Være opmærksom på signaler, er det svært at ringe, er personen ked af det). Tidsperspektiv Er der noget at tage højde for? (møder m.m.) Hvad siger jeg til de andre? Aftal evt. opringning senere eller næste dag. Husk at sige god bedring. Vi følger i øvrigt Århus kommunes retningslinjer for sygefravær. Gælder både skole og SFO. 22

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere