Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik..."

Transkript

1 Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse og information til nye lærere... 7 Velkommen til nye vikarer... 9 Information til alle medarbejdere Sygemelding for lærer Sygemelding for SFO Raskmelding Arbejdsulykker på Malling Skole Ulykker hvor skolens elever involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Ulykker hvor skolens personale er involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Arbejdsulykke arbejdsskade - indberetning...25 Skema til brug af indberetning ved ulykker, tæt på ulykker, vold og trusler Beredskabsplan for Malling Skole Alarmeringsplan Handlingsinstruks ved bombetrussel Skema til brug af indrapportering af telefon-bombe Instruks for nødsituation Alarmer Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Sikkerhedsgruppens opbygning og opgaver

2 MED-udvalgets opbygning og opgaver Arbejdspladsvurdering APV for Malling Skole Trivsel på Malling Skole Handleplan for arbejdet med trivsel i personalegruppen Den rummelige arbejdsplads Malling Skoles principper & retningslinjer Ekstern arbejdskraft Indkøb Kommunikation Mobiltelefoner Kontorarbejdsplads Vikararbejde Sundhedspolitikker for Malling Skole Kost Handleplan for kost Bevægelse Handleplan for bevægelse Alkohol Rygning Stress Sygefravær Graviditet Vold Handleplan ved trusler om vold fra en elev Tilføjelse af dokument ang. magtanvendelse i forhold til børn og unge..89 Sagsgang ved magtanvendelse 90 2

3 Mobning Handleplan ved mobning Sorg og krisehånntering ved dødsfald og ulykker Når en elev bliver syg Når en elev dør Lige efter dødsfaldet Lødsfald blandt Personalet Lige E&ter dødsfaldet Når en eleö mister én qf sine nærmeste Ulykker i skolen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.6 Aotuelle telefonnumre HIV/AIDS Ergonomi Instruks i nye arbejdsopgaveb Instruks uil teknisk servicepersnnale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.13 Sikkerhedsrundering Ombygning/nybygning Dokumentation Bevis for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse findes i en mappe på kontoret Bilag

4 Til alle medarbejdere på Malling Skole Denne arbejdsmiljørapport udleveres til alle medarbejdere på Malling Skole. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Børn & Unges krav til arbejdsmiljø. Rapporten indeholder en samlet oversigt over Malling skoles principper og politikker i forhold til medarbejdernes sundhed og trivsel. 4

5 Arbejdsmiljøpolitik Dette afsnit omhandler Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik samt Malling Skoles egen arbejdsmiljøpolitik. Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik gælder for alle dele af Børn og Unge herunder skolerne og SFO. Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik har som mål: at skabe sunde, trygge, motiverende og udviklende jobs at sikre alle arbejdspladser et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder bestemmelserne i loven om arbejdsmiljø at antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme fysisk som psykisk i Børn og Unge forebygges og nedbringes at arbejdsmiljø integreres i alle relevante områder. Dette vedrører blandt andet budgetlægning, indkøb, bygningsændringer, nybyggeri, ny teknologi, omstilling, omorganisering samt ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for belastninger i arbejdet, som medfører stress at forbedre indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. ved at udarbejde og formidle synlige, overordnede delpolitikker indenfor specifikke arbejdsmiljøområder at arbejdsmiljøinformation formidles med henblik på et samlet og overskueligt overblik på alle niveauer og at arbejdsmiljøindsatsen løbende evalueres Forudsætningen for opfyldelse af målsætningen er: at den enkelte opfatter sig som sin egen sikkerhedsrepræsentant og i forhold til sine nærmeste daglige kolleger, er opmærksom på andres sikkerhed og sundhed at medarbejderne på hvert enkelt arbejdssted gør en effektiv indsats for at skabe sundhed, sikkerhed, tryghed og trivsel at ledere på alle niveauer er opmærksomme på deres særlige ansvar for og engagerer sig aktivt i at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed, både fysisk og psykisk at der foretages en vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær 5

6 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik I forlængelse af Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik, udfærdiger Malling Skoles arbejdsmiljøgruppe hvert år mål for det lokale arbejdsmiljøarbejde på skolen. Mål for arbejdsmiljøarbejdet på Malling Skole i skoleåret 2010/11: Alle ansatte skal kende til sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. At Malling Skole bliver miljøcertificeret. For at nå disse mål kræves det, at alle ansatte på Malling skole er bevidste om at arbejde effektivt for skabe et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø. Den enkelte ansatte bør opfatte sig selv som sin egen arbejdsmiljørepræsentant, og i forhold til sine kollegaer være opmærksom på deres sikkerhed og sundhed. Ledelsen skal leve op til ansvaret om aktivt og engageret at fremme de ansattes sikkerhed & sundhed såvel fysisk som psykisk og sørge for at signalere åbenhed på området. Revision af denne plan: Arbejdsmiljøplanen tages op til revidering hvert år i 4. kvartal. Vedtaget i MED-udvalg:

7 Introduktion til nye lærere og vikarer Dette afsnit er en introduktion til alle lærere og vikarer på Malling Skole. Afsnittet indeholder praktiske oplysninger samt informationer om skolen. Modtagelse og information til nye lærere Før første dag Når du er ny lærer på Malling Skole, bliver du inviteret på besøg på skolen, inden du har første arbejdsdag. Ved dit første besøg vil du blive budt velkommen af skolens øvrige medarbejdere. Desuden vil der være en rundvisning på skolen og en introduktion til vores mentorordning. Rie Haugstrup (IH) er mentor for alle nyansatte lærere. Mentorens opgave er at være opsøgende i forhold til den nyansatte med vejledning og hjælp vedr. praktiske forhold, retningslinjer for arbejdets udførelse, arbejdsgange, materialeplacering, ressourcepersoner, m.m. Der er tildelt 10 timer som grundtimer og 6 timer pr. nyansat. Den første dag på Malling Skole Den første dag får du udleveret: Pjecen Velkommen til Malling Skole. Nøgler til lokaler. Nøgler til personaleskab. Koder til alarm. Mødeplan Telefonliste. Du vil desuden få en grundig introduktion til PersonaleIntra samt koder hertil. Husk at aflevere skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Husk at aflevere straffeattest Børneattest indhentes Efter et par uger Samtale med tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvor der informeres om ansættelses- og diverse sikkerhedsforhold. 7

8 Efter et par måneder Møde mellem nyansat, leder, TR og mentor. Opfølgning på forventninger + afklaring af spørgsmål. Efter et halvt år: Udviklingssamtale med ledelsen. Ledelsen er, i samarbejde med TR og AMR, ansvarlig for modtagelse og information til nye lærere. 8

9 Velkommen til nye vikarer Dette afsnit indeholder en række praktiske oplysninger, som kan være nyttige, når du skal være vikar på Malling Skole Når du bliver ringet op. Den vikaransvarlige ringer til dig mellem 6.45 og 7.10, hvis det er kendt fravær, vil der blive ringet dagen før mellem kl. ca og Når du møder: Når du møder den første dag, skal du henvende dig på kontoret. Her får du udleveret vikarnøgler. Husk at nøglerne aldrig må efterlades i en dør, skabslåge el. lign. Nøglerne skal du altid have på dig. Husk at aflevere nøglerne igen, når du er færdig med vikariatet. Ansættelse: Du ansættes på timeløn og aflønnes altid for min. 2 klokketimer og fra 5 min. før ringetid til 5 min. efter ringetid. Husk at oplyse ved ansættelsen, hvilket skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Du skal aflevere en straffeattest. Skolen indhenter børneattest. PersonaleIntra og prints På lærerværelset står en computer, hvor du kan finde beskeder fra klassens lærer. Computeren er som regel logget på PersonaleIntra, men hvis ikke, kan du logge dig på med følgende koder. Brugernavn: vikar Password: malling Det er også muligt at komme på PersonaleIntra fra din egen computer hjemmefra via: 9

10 Brug samme brugernavn og kode. Du finder beskeder fra klassens lærer under dagens skemaændringer i højre side af skærmen. Hvis der ligger en vikarplan fra klassens lærer er dette markeret med et gult ikon. Tryk på dette og du finder vikarsedlen. Fra computeren på lærerværelset har du mulighed for at printe. Vælg printeren, der hedder 024laererforb. Dine prints findes i lærerforberedelseslokalet, som ligger ved indgangen ved skolens kontor. Kopimaskiner findes ved pædagogisk læringscenter 10

11 Garderobe og stillerum Ved personalerummet finder du garderoben. Her kan du hænge dit overtøj. I personalerummet er der altid kaffe og the og du er meget velkommen til at holde dine pauser derinde. 1. lektion lektion Pause 25 min. 3. lektion lektion Pause 35 min. 5. lektion lektion lektion Ved lærerværelset er der endvidere indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Vi gør opmærksom på, at der er rygeforbud på Malling Skole. Rygning foregår udenfor skolens område. Skolens administration: Skoleleder: Hanne Gammelgaard Jensen Viceskoleleder: Per Bisgaard Administrativ leder: Ivan Herholt Vikaransvarlig: Flemming Olsen tlf.nr eller Sekretær: Elin Holst Sekretær: Ingelise Henriksen Skolens tlf.: Skolens SFO: Skolens mail: 11

12 Information til alle medarbejdere Alarmer Alle koder bliver skiftet med mellemrum. Alle medarbejdere, der ønsker det, kan få udleveret koder på kontoret eller hos Peter (pedel) til lærerforberedelse, kopirum, lille/store/19b mødelokaler og materialedepot. Brugerne af faglokaler som musiklokalet, håndarbejde, N/T, fysik, IT og lokalerne kan få udleveret koder hertil. IT-lokalerne vil være åbne i skoletiden fra ca frem til ca. kl , når kontoret lukker. Personale, der skal bruge IT-lokalerne om aftenen, kan få udleveret særlige IT-lokale-koder. Der udleveres derfor normalt ikke koder til medarbejdere til IT-lokaler, men der kan arbejdes på nettet fra andre maskiner, f.eks. på Lærerforberedelse. Husk at beskytte din kode så den ikke ses af andre når du taster. Arbejdsfordelingsplaner og mødeplaner. Alle har fået de endelige arbejdsfordelingsplaner umiddelbart før ferien. De består af en samlet oversigt over arbejdsfordelingen. Der er udarbejdet en aktivitets- og mødekalender for skolen. I kalenderen er team-møder for de enkelte team og udvalg også placeret. Teamene kan efterfølgende flytte møderne. Ved uforudsete opgaver, ekstra timer, vikartimer e.l. skal der fortsat ske ændringer i arbejdsfordelingsplanen, evt. aflyses andre opgaver eller der gives afspadseringsdage eller udbetales overtid jvf. vedtagelserne i MED-udvalget. Dette aftales løbende med ledelsen. Bærbare PC er til klasserne. Pc erne reserveres på Intra (Koordination / reservation / vælg bærbar / vælg etage) I tilfælde af fejl på PC erne skrives dette på Intra under fanebladet servicebøger. Husk at sætte PC erne til opladning efter brug! Bøger og materialer Eleverne er selv ansvarlige for de bøger og materialer, de låner af skolen, også materialer fra fællessamlingen. I bedes derfor sikre jer en rutine ved udlevering af materialer til eleverne, så I ved, hvad hver enkelt elev skal stå til regnskab for. Husk også at sørge for, at eleverne får bundet de bøger ind, de har gennem længere tid. Bortkomne bøger skal erstattes af eleverne/forældrene. Henvendelse til Ivan. 12

13 Elevkartotek og telefonkæder Klasselærerne bedes hurtigst muligt tjekke klasselisterne på Intra, og tilbagelevere kopier af klasselister med rettelser af evt. fejl, tilføjelser, ændringer af adresser, telefonnumre e.l. Husk også at tjekke for evt. nye arbejdspladstelefonnumre hos forældrene. Klasselærerne afleverer nye telefonkæder til kontoret. (Skabelon udleveres af Ingelise fra kontoret og leveres tilbage til hende.) Fleksible skemaer Skolen har et grundskema klasse arbejder med fleksible skemaer. Ønsker til kommende skemaperioder aftales på teammøder og skemaønskerne afleveres til AN (Annette Pedersen), som er skemalægger. Begrebet aflyste lektioner anvendes ikke overfor forældre og elever, idet lektionerne afvikles på et andet tidspunkt. Skemaerne som er synlige på ElevIntra og ForældreIntra, er individuelle for den enkelte elev, da holdtimer i indskolingen (AI) samt P-fagslektioner og V-fagslektioner kun er i skemaet hvis eleven er på holdet. Således kan elev og forældre se hvornår, hvem og hvor de skal have undervisning på hold. Dvs. at klassens skema er blankt i holdlektioner, P-og V- fagslek. Fællesbladet / skolens hjemmeside Malling Skole har 3 sider i fællesbladet, der udkommer 6 gange om året. På KU-møderne drøftes indhold til fællesbladet. Indlæg modtages med glæde og afleveres til Hanne (HG). Siderne fra fællesbladet placeres også på skolens hjemmeside. Fælleslokaler Man skal være opmærksom på, at MED-udvalget har udarbejdet særlige retningslinjer for, indretning, hvem der rydder op hvordan og hvornår og at disse retningslinjer skal følges for at undgå gnidninger personalegrupperne imellem. I tvivlstilfælde kontaktes ledelsen. Første skoledag efter sommerferien Eleverne fra AI til 9. klasse møder 8.15 til Alle lærere møder ind i dette tidsrum. Dagen er klasselærerdag og faglærere deltager i den klasse hvor det er relevant. Nyansatte besøger evt. alle deres klasser i tidsrummet. Der er fællessamling i flaggården kl , hvor man står klassevis. Nye AI-elever møder kl IT-lokalerne Lærere, der sender elever i IT-lokalerne, skal være opmærksomme på, at man selv har tilsynet med sine egne elever og dermed ansvaret for, hvorledes de forlader lokalerne. 13

14 Læreren er derfor den sidste der forlader IT-lokalet og tjekker at stole og borde sættes på plads m.m. Indkøb / depoter/økonomi Vi vil gerne spare unødig administration og kontrol. Hvert fag/områder har en budgetansvarlig se liste med særlige hverv på Intra. Det forventes således, at der forsat er en høj grad af ansvarlighed i forhold til ressourceudnyttelsen, at alle passer godt på materialer og i øvrigt tænker meget økonomisk i materialeforbruget, specielt brugen af engangsmaterialer og forbrugsvarer som mapper, papirer, m.m. Husk at holde orden på depoterne. Skriv venligst ønsker på bestillinger på den ophængte seddel, inden du tager det sidste eksemplar. Ingelise på kontoret bestiller vare om fredagen. Kalender Alle typer af oplysninger, der får konsekvenser for andre end én selv, skal du skrive på PersonaleIntras kalender/lokalereservation f.eks. forældremøder, ekskursioner, møder, lejrskoler, kurser m.m. Under arkiv/samlemapper/årskalender, ligger oversigtskalender med skolen fællesaktiviteter. HUSK at anføre præcist tidspunkt, deltagende medarbejdere og lokale. Kalenderoplysningerne på Intra er vigtige for at få lys og varme i lokalerne! Kopiering Kopimaskinen må ikke bruges af elever. Elever må kun kopiere på pædagogisk servicecenter, når de har fået vejledning i brug af kopimaskinen Kopimaskinen i depotrummet bag kontorerne er forbeholdt skolens administration. Kursus Man bedes selv aflevere kopier af relevante kursusbeviser til personalemappen. Løbende småkurser kan man fortsat søge, idet skolen dækker evt. kursusomkostninger og vikardækning. Kurset afvikles i stedet for medarbejderens normale arbejdstid, uanset medarbejderens normale skema den på gældende dag. Kontoret sørger for vikardækning. Lejrskoler Tidspunkterne for de enkelte klassers lejrskoler med deltagende lærere bedes indberettet så hurtigt som muligt til kontoret /Ivan, helst i den første uge af skoleåret, så oplysningerne kan komme på skolens fælles møde- og aktivitetskalender - og også indgå i øvrige læreres planlægning. Lejrskoleplaceringer kan også få betydning for, hvornår klasseværelser renoveres. 14

15 Lærerforberedelse Lokalet har alarm, men alle lærere kan få udleveret kode hertil, således at der kan arbejdes døgnet rundt, hvis det ønskes. Lokalet er absolut elevfrit område. Der skal kunne føres fortrolige samtaler i lokalet. Sabine Thybo (ST) har 1 time om mdr. til at holde orden og holde jer i ørene Mobiltelefon Skolens mobiltelefon kan lånes på kontoret i forbindelse med klasseture, lejrskoler o.l. (Husk at få koden) Mødedatoer m.m. Der ligger en oversigtskalender for vigtige fællesaktiviteter på skolen på Intra. (Se under pkt. kalender). Efterhånden som aktiviteter bliver lagt fast, skal den enkelte medarbejder sørge for at aktiviteten placeres i Intrakalenderen med alle relevante tidspunkter, arrangementer m.m. Opslagstavler i personalerummet På kontorvingen placeres vikarplanen. Alle lærere skal orientere sig her vedr. skemaændringer og igen i løbet af dagen. I øvrigt orienterer alle lærere sig dagligt på PersonaleIntra! De øvrige opslagstavler i personalerummet er til længerevarende og permanente opslag. Pædagogisk læringscenter og det nye skoleår Pædagogisk læringscenter vil den første uge af skoleåret kun være åbent for udlevering af klassesæt efter flg. fremgangsmåde: Læreren finder bøgerne på de grå reoler ved læringscenteret eller i diverse depoter Eleverne bipper bøgerne ind på deres eget lånenummer Udlånsmaskinen vil være åben hver dag fra Så hurtigt som muligt bliver klassernes bibliotekstimer meldt ud Lærerne er selv ansvarlige for at pakke kasser med materialer/bøger der skal retur til fællessamlingen. 15

16 Rengøring Vi skal fra skoleårets start opdrage eleverne til at rydde op i klasserne (stole op, samle papir op fra gulvet, holde hylder og baljer rene, bruge affaldskurvene efter hensigten, tørre tavlen af efter timen.) Vi opfordrer til indførelse af en dukseordning i alle klasser og faste oprydningsaftaler Klasselæreren ophænger et skoleskema i hver klasse og understreger den lektion, som er den sidste i klassen, således at læreren er opmærksom på, at eleverne skal rydde op til rengøringen. Hvis klassens sidste lektion er i et faglok. (id,hj,fy,bio...) skal klassen rydde op, medtage overtøj og tasker eller placere tasker på gangen. Back-Up- stolenes sæde skal pumpes i bund inden de hænges under bordet. Reservationer af faglokaler og udstyr Reservationer foretages på PersonaleIntras reservationsmodul/side. Skole-hjem-samarbejdet Alle bedes være opmærksomme på de præcise formuleringer for skole-hjem-samarbejdet og principperne for skolehjemsamarbejdet. (Se på Intra under Principper og Handleplaner) Specialcenteret Specialcenteret udgøres af skolens leder, PPR- psykolog og koordinator for støttecenteret (PT) Specialcenteret skal være skolens forum for specialpædagogiske initiativer, et sted hvor skolens rummelighed løbende debatteres. Specialcenteret planlægger, koordinerer og sikrer udmøntning af specialundervisningstiltag på skolen med baggrund i de ressourcer, der er til rådighed. Specialcenteret er et koordinerende forum i forhold til PPR s ydelser, skolens specialundervisning og forebyggende initiativer. I specialcenteret kan lærere og pædagoger få rådgivning til elever og klasser, der ikke udvikler sig som forventet. Der afholdes møde i specialcenteret hver anden mandag fra 13-14, se oversigtskalenderen. På mødet behandles de overordnede punkter, dernæst de konkrete sagsforløb. Dagsordenen kan læses på PersonaleIntra. 16

17 Henvendelsesskema til specialcenter ligger på Intra. Dette skal udfyldes og sendes over Intra til Pernille Thomsen (PT), hvis man ønsker en sag på dagsordenen. Målet for Malling skoles specialcenter At planlægge, koordinere og gennemføre specialundervisningstiltag på skolen i henhold til de tildelte ressourcer. At sørge for en optimal og fleksibel udnyttelse af de tildelte ressourcer til gavn for de enkelte elever i klassen eller i støttecenteret. At medvirke til pædagogisk udvikling. At tilbyde faglig drøftelse til lærere i relation til elever, som ikke udvikler sig som forventet. At sikre at elever med støttebehov, der ligger ud over skolens egne muligheder, visiteres til specialklasse eller andet egnet undervisningstilbud Spisepausen Eleverne i AI.-5. klasse har spisepause i klasserne med tilsyn af den lærer, der har haft dem i timen før, fra kl Opmærksomheden henledes på, at man selvfølgelig kan starte tidligere i de yngste klasser for at sikre, at der er tid nok til at spise i ro og fred og være færdig til kl Husk, at eleverne i AI.-4. klasse ikke kan få fri før af hensyn til modtagelsen i SFO og andre fritidsinstitutioner. Eleverne i klasse har ikke nogen speciel spisepause, men de er underlagt det almindelige pausetilsyn. Alle skal medvirke til, at eleverne rydder op efter sig, også i spisepausen og benytter de opstillede affaldsbeholdere til brugt service m.m. også på glasgangen bedes alle medvirke til en bedre oprydning end hidtil - også selv om det ikke lige er egne elever. Stillerum. Ved lærerværelset er der indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Teamsamarbejdet Alle årsplaner, dagsordener, referater af møder i de 3 storteam skal koordinatoren sørge for bliver placeret på PersonaleIntra under samarbejde/selvstyrende team. Her kan I også placerer dagsordener og referater fra møder i klasse- og årgangsteam. 17

18 Teknisk service Aflåsning, alarmer, forældremøder, hjælp i klasserne m.m. Der er efter aftaler og ressourcetildelingen til skolen flg. åbningstid: mandag, tirsdag og fredag: onsdag (PA) og torsdag (PJ) Efter kl kan personalet kun træffes pr. telefon. Da de ikke er tilstede på skolen. Poul Erik Peter Flemming I disse tidsrum vil der være en af servicemedarbejderne til rådighed for skolen. Skolen vil blive åbnet og låst (inkl. tyverialarm) før kl Efter kl skal man selv låse og sætte alarm på. Ingen udover skolens medarbejdere (dvs. ansatte i skoleforvaltningens regi, altså også ungdomsskolelærere) kan benytte skolen uden for disse tidsrum, uden særlig tilladelse og efter aftale. Ønsker man praktisk/teknisk hjælp fra teknisk servicepersonale i klasserne, eller bliver man opmærksom på forhold, der skal udbedres hurtigt, kontakter man straks PDA. Generelt skrives fejl og mangler i pedelbogen på Intra. Det er fortsat hensigten at servicere andre medarbejdergrupper så hurtigt som muligt, men man skal være opmærksom på, at det fra skolens side også prioriteres højt, at teknisk servicepersonalet har tid til renoverings- og moderniseringsopgaver, hvorfor man skal forsøge at efterleve et ønske om, at evt. arbejdsopgaver er kendt i så god tid som muligt, så de kan indgå i den samlede planlægning. Har lærere møder eller arrangementer mandag og tirsdag efter kl. 15 eller i weekenderne har disse selv åbne- og låseforpligtelsen (herunder også tyverialarm til og fra, hvis der bruges lokaler med sådanne). Man sørger for at åbne og lukke de afsnit og lokaler, man skal bruge samt informere deltagerne om ud- og indgangsbegrænsningerne. Vi opfordrer jer derfor til, hvis I vil slippe for besværet, til at afholde forældremøder, samtaler m.v. onsdage og torsdage. Husk at være orienteret om proceduren ved en evt. fejlalarm. Reservation af lokaler, der indebærer forpligtelser for teknisk servicemedarbejdere til f.eks. at flytte borde og stole, skal være meddelt med mindst 14 dages varsel! 18

19 Telefoner Alle medarbejdere bedes respektere, at skolens kontor først og fremmest er skolesekretærernes og skoleledelsens arbejdsplads. Der kan meget let opstå unødigt forstyrrende situationer, der besværliggør udførelsen af det daglige arbejde. Derfor skal lærere normalt anvende telefonerne på lærerværelset, lærerforberedelsen og i pædagogisk servicecenter. Tilsyn i elevpauser Ledelsen har en klar forventning til at de fælles tilsynsforpligtelser tages alvorligt af alle. Tilsynet er en lige så vigtig en del for det enkelte barn, og lærerens pædagogiske opgave, som selve undervisningen. Ingen anden tjeneste/opgave kan tilsidesætte tilsynsopgaven, med mindre dette er aftalt med en leder. Børnenes sikkerhed er også et element i denne opgave! I pauserne er det vigtigt, at lærerne er så synlige som muligt i de respektive tilsynsområder, derfor skal læreren anvende en gul vest. Vesten hænger ved garderoben. Tilsynslæreren skal bevæger sig rundt i klasserne, på gange og udeområder, og også kommer rundt om cykelskurene m.m., for derved at være med til at håndhæve elevernes rygeforbud, modvirke nedslidning og forebygge mobning. Vagtplanen for tilsyn i elevpauserne hænger på opslagstavlen. Børnene har brug for voksne, også i frikvartererne. Det skal være hurtigt at få kontakt til en voksen i frikvarteret. Derfor sker en evt. afløsning ikke på personalerummet men på tilsynsområdet. Bemærk særlige forhold for AI-klasserne. Den lærer, der skal have AI-klasserne i første lektioner, skal være i klassen 10 min. før undervisningen begynder til at tage imod eleverne frem til efterårsferien. Hvis klasserne får "luftpauser" skal de opholde sig på steder, der ikke generer den øvrige undervisning, og læreren har tilsyn med eleverne. Den store sal er åben fra efterårsferien til påskeferien for de ældste elever efter nærmere aftale med elevrådet, men der må ikke spilles indendørsfodbold med bolde, der kan beskadige loftspladerne. Eleverne skal enten have indendørssko eller strømpefødder/bare tæer. Der må ikke spises eller drikkes i salen. I sydgården vil det være tilladt at køre på rulleskøjter og skateboard, men kun i pauser, så undervisning på 1. sal i lokale ikke generes. 19

20 Udlæg Ved udlæg for mindre beløb, afleveres der en kvittering på kontoret, påført formål og initialer, beløbet indsættes på din Nemkonto efter ca. 4 dage. Større beløb, herunder også penge til lejrskole, time- dagpenge osv., ligger skolen ikke inde med. Fra vi sender en a conto begæring til skolevæsenet, og til vi modtager checken, går der mindst 14 dage. Større beløb til udlæg for aktiviteter skal altså bestilles i god tid og begrænses mest muligt. Udgangstilladelse Eleverne fra klasse kan få udgangstilladelse. Der udfyldes en formular i 7. klasse (Nye elever skal også udfylde formularen). Sedler til udgangstilladelse bliver udleveret til klasselærerne. I bedes indsamle hjemmenes underskrifter. Udvalg m.m. Der placeres en oversigt på Intra (Vigtige dokumenter) over tilsynsfunktioner, udvalg medlemmer og udvalg, der blev dannet i forbindelse med arbejdsfordelingen for 2010/2011 m.m. Udsmykning - gangarealer Elevarbejde hænger i en afgrænset periode. Husk at fjerne tape/ lærerens tyggegummi m.m. igen fra vægflader og vinduer. Der må ikke tapes noget på vinduesglassene. Det er ikke tilladt at anvende lærerens tyggegummi på malede vægarealer. Valgfag/P-fag Det ligger fortsat i de vedtagne retningslinjer, at valgfag/p-fag kan have varierende omfang og placering. Det årlige klokketimetal fremgår af arbejdsfordelingsplanerne, og placering er som udgangspunkt angivet i skemaerne. Der gøres specielt opmærksom på, at valgfag i princippet starter allerede fra den 1. skoleuge, således at årsnormerne kan udfyldes. Den enkelte lærer afgør selv den endelige placering af undervisningen i samråd med eleverne med udgangspunkt i de skemalagte placeringer. Er man i tvivl om valgfagslister (Se Intra) osv. er man velkommen til at henvende sig til kontoret. 20

21 Lektionernes placering fremgår af den enkelte elevs skema på Intra, dog kan det være nødvendigt med særlig information til hjemmet hvis lektioner placeres aftener eller i weekender. Årsplaner Årsplaner kan udformes meget forskelligt, og skoleledelsen stiller ingen bestemte formkrav, men årsplaner tager udgangspunkt i Fælles Mål 2 og det fremgår hvordan der arbejdes med: Fælles mål de sociale mål evaluering IT projektarbejdsformen Tværgående emner og problemstillinger. Årsplanerne placeres på Intra / samarbejde / årsplaner. Herfra udgives de også til forældrene. Sygemelding for lærer Sygemelding skal ske via telefon (der må ikke lægges besked på telefonsvareren) om morgenen mellem kl til Flemming (FO.) Tlf.: Vikarmateriale lægges på reolen under PersonaleIntra-PC en. Fraværende lærer skal skrive vikarseddel på Intra ved at anvende ikon for dette! Der gives altid kommentarer om vikarforløbet tilbage til fraværende lærer eller den næstfølgende vikar. Sygemelding for SFO Sygemelding skal ske inden kl på tlf.: Hvis du er blevet syg, når du har en åbnevagt, skal du ringe til den FPLér som møder kl Du kan evt. ringe aftenen før ellers senest kl Er du med i AI- samarbejdet skal du også ringe til FO mellem kl.6.45 og 7.00, på tlf.: Du må gerne fortælle hvad du fejler og hvor lang tid du tror du er sygemeldt. Du kan evt. ringe senere eller næste dag. Det er vigtigt at du giver besked i forhold til møder og aftaler som evt. skal aflyses. 21

22 Raskmelding Raskmelding gives til FO enten på mail via PersonaleIntra eller på ovenstående telefonnr., der må gerne lægges besked på telefonsvareren, dette skal ske inden kl For SFO er det inden kl SFO ens personale skal raskmelde sig på eget spor. Til dig der modtager en sygemelding. Modtag aldrig en sygemelding ved at: Sukke dybt, fortælle hvor mange andre der er syge etc. Du må gerne spørge ind: Hvad fejler du? (Være opmærksom på signaler, er det svært at ringe, er personen ked af det). Tidsperspektiv Er der noget at tage højde for? (møder m.m.) Hvad siger jeg til de andre? Aftal evt. opringning senere eller næste dag. Husk at sige god bedring. Vi følger i øvrigt Århus kommunes retningslinjer for sygefravær. Gælder både skole og SFO. 22

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Søhulens personalehåndbog

Søhulens personalehåndbog Side 1 af 14 22-01-2014 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Indledning... 3 2. Strukturen i huset... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Introduktion af nye medarbejdere... 5 5. Arbejdsvilkår... 6 6. Medarbejderudvikling...

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Sikkerhedsleder Allin Hagstrøm og Kulturskolens leder Erling Bevensee eller Ole Heie skal altid

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere