Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik..."

Transkript

1 Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse og information til nye lærere... 7 Velkommen til nye vikarer... 9 Information til alle medarbejdere Sygemelding for lærer Sygemelding for SFO Raskmelding Arbejdsulykker på Malling Skole Ulykker hvor skolens elever involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Ulykker hvor skolens personale er involveret Indberetning af ulykker, trusler om vold etc Arbejdsulykke arbejdsskade - indberetning...25 Skema til brug af indberetning ved ulykker, tæt på ulykker, vold og trusler Beredskabsplan for Malling Skole Alarmeringsplan Handlingsinstruks ved bombetrussel Skema til brug af indrapportering af telefon-bombe Instruks for nødsituation Alarmer Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Sikkerhedsgruppens opbygning og opgaver

2 MED-udvalgets opbygning og opgaver Arbejdspladsvurdering APV for Malling Skole Trivsel på Malling Skole Handleplan for arbejdet med trivsel i personalegruppen Den rummelige arbejdsplads Malling Skoles principper & retningslinjer Ekstern arbejdskraft Indkøb Kommunikation Mobiltelefoner Kontorarbejdsplads Vikararbejde Sundhedspolitikker for Malling Skole Kost Handleplan for kost Bevægelse Handleplan for bevægelse Alkohol Rygning Stress Sygefravær Graviditet Vold Handleplan ved trusler om vold fra en elev Tilføjelse af dokument ang. magtanvendelse i forhold til børn og unge..89 Sagsgang ved magtanvendelse 90 2

3 Mobning Handleplan ved mobning Sorg og krisehånntering ved dødsfald og ulykker Når en elev bliver syg Når en elev dør Lige efter dødsfaldet Lødsfald blandt Personalet Lige E&ter dødsfaldet Når en eleö mister én qf sine nærmeste Ulykker i skolen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.6 Aotuelle telefonnumre HIV/AIDS Ergonomi Instruks i nye arbejdsopgaveb Instruks uil teknisk servicepersnnale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.13 Sikkerhedsrundering Ombygning/nybygning Dokumentation Bevis for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse findes i en mappe på kontoret Bilag

4 Til alle medarbejdere på Malling Skole Denne arbejdsmiljørapport udleveres til alle medarbejdere på Malling Skole. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Børn & Unges krav til arbejdsmiljø. Rapporten indeholder en samlet oversigt over Malling skoles principper og politikker i forhold til medarbejdernes sundhed og trivsel. 4

5 Arbejdsmiljøpolitik Dette afsnit omhandler Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik samt Malling Skoles egen arbejdsmiljøpolitik. Børn og unges arbejdsmiljøpolitik Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik gælder for alle dele af Børn og Unge herunder skolerne og SFO. Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik har som mål: at skabe sunde, trygge, motiverende og udviklende jobs at sikre alle arbejdspladser et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder bestemmelserne i loven om arbejdsmiljø at antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme fysisk som psykisk i Børn og Unge forebygges og nedbringes at arbejdsmiljø integreres i alle relevante områder. Dette vedrører blandt andet budgetlægning, indkøb, bygningsændringer, nybyggeri, ny teknologi, omstilling, omorganisering samt ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for belastninger i arbejdet, som medfører stress at forbedre indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. ved at udarbejde og formidle synlige, overordnede delpolitikker indenfor specifikke arbejdsmiljøområder at arbejdsmiljøinformation formidles med henblik på et samlet og overskueligt overblik på alle niveauer og at arbejdsmiljøindsatsen løbende evalueres Forudsætningen for opfyldelse af målsætningen er: at den enkelte opfatter sig som sin egen sikkerhedsrepræsentant og i forhold til sine nærmeste daglige kolleger, er opmærksom på andres sikkerhed og sundhed at medarbejderne på hvert enkelt arbejdssted gør en effektiv indsats for at skabe sundhed, sikkerhed, tryghed og trivsel at ledere på alle niveauer er opmærksomme på deres særlige ansvar for og engagerer sig aktivt i at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed, både fysisk og psykisk at der foretages en vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær 5

6 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik I forlængelse af Børn og Unges arbejdsmiljøpolitik, udfærdiger Malling Skoles arbejdsmiljøgruppe hvert år mål for det lokale arbejdsmiljøarbejde på skolen. Mål for arbejdsmiljøarbejdet på Malling Skole i skoleåret 2010/11: Alle ansatte skal kende til sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. At Malling Skole bliver miljøcertificeret. For at nå disse mål kræves det, at alle ansatte på Malling skole er bevidste om at arbejde effektivt for skabe et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø. Den enkelte ansatte bør opfatte sig selv som sin egen arbejdsmiljørepræsentant, og i forhold til sine kollegaer være opmærksom på deres sikkerhed og sundhed. Ledelsen skal leve op til ansvaret om aktivt og engageret at fremme de ansattes sikkerhed & sundhed såvel fysisk som psykisk og sørge for at signalere åbenhed på området. Revision af denne plan: Arbejdsmiljøplanen tages op til revidering hvert år i 4. kvartal. Vedtaget i MED-udvalg:

7 Introduktion til nye lærere og vikarer Dette afsnit er en introduktion til alle lærere og vikarer på Malling Skole. Afsnittet indeholder praktiske oplysninger samt informationer om skolen. Modtagelse og information til nye lærere Før første dag Når du er ny lærer på Malling Skole, bliver du inviteret på besøg på skolen, inden du har første arbejdsdag. Ved dit første besøg vil du blive budt velkommen af skolens øvrige medarbejdere. Desuden vil der være en rundvisning på skolen og en introduktion til vores mentorordning. Rie Haugstrup (IH) er mentor for alle nyansatte lærere. Mentorens opgave er at være opsøgende i forhold til den nyansatte med vejledning og hjælp vedr. praktiske forhold, retningslinjer for arbejdets udførelse, arbejdsgange, materialeplacering, ressourcepersoner, m.m. Der er tildelt 10 timer som grundtimer og 6 timer pr. nyansat. Den første dag på Malling Skole Den første dag får du udleveret: Pjecen Velkommen til Malling Skole. Nøgler til lokaler. Nøgler til personaleskab. Koder til alarm. Mødeplan Telefonliste. Du vil desuden få en grundig introduktion til PersonaleIntra samt koder hertil. Husk at aflevere skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Husk at aflevere straffeattest Børneattest indhentes Efter et par uger Samtale med tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvor der informeres om ansættelses- og diverse sikkerhedsforhold. 7

8 Efter et par måneder Møde mellem nyansat, leder, TR og mentor. Opfølgning på forventninger + afklaring af spørgsmål. Efter et halvt år: Udviklingssamtale med ledelsen. Ledelsen er, i samarbejde med TR og AMR, ansvarlig for modtagelse og information til nye lærere. 8

9 Velkommen til nye vikarer Dette afsnit indeholder en række praktiske oplysninger, som kan være nyttige, når du skal være vikar på Malling Skole Når du bliver ringet op. Den vikaransvarlige ringer til dig mellem 6.45 og 7.10, hvis det er kendt fravær, vil der blive ringet dagen før mellem kl. ca og Når du møder: Når du møder den første dag, skal du henvende dig på kontoret. Her får du udleveret vikarnøgler. Husk at nøglerne aldrig må efterlades i en dør, skabslåge el. lign. Nøglerne skal du altid have på dig. Husk at aflevere nøglerne igen, når du er færdig med vikariatet. Ansættelse: Du ansættes på timeløn og aflønnes altid for min. 2 klokketimer og fra 5 min. før ringetid til 5 min. efter ringetid. Husk at oplyse ved ansættelsen, hvilket skattekort, der skal anvendes. Lønnen sættes ind på din Nemkonto. Du skal aflevere en straffeattest. Skolen indhenter børneattest. PersonaleIntra og prints På lærerværelset står en computer, hvor du kan finde beskeder fra klassens lærer. Computeren er som regel logget på PersonaleIntra, men hvis ikke, kan du logge dig på med følgende koder. Brugernavn: vikar Password: malling Det er også muligt at komme på PersonaleIntra fra din egen computer hjemmefra via: 9

10 Brug samme brugernavn og kode. Du finder beskeder fra klassens lærer under dagens skemaændringer i højre side af skærmen. Hvis der ligger en vikarplan fra klassens lærer er dette markeret med et gult ikon. Tryk på dette og du finder vikarsedlen. Fra computeren på lærerværelset har du mulighed for at printe. Vælg printeren, der hedder 024laererforb. Dine prints findes i lærerforberedelseslokalet, som ligger ved indgangen ved skolens kontor. Kopimaskiner findes ved pædagogisk læringscenter 10

11 Garderobe og stillerum Ved personalerummet finder du garderoben. Her kan du hænge dit overtøj. I personalerummet er der altid kaffe og the og du er meget velkommen til at holde dine pauser derinde. 1. lektion lektion Pause 25 min. 3. lektion lektion Pause 35 min. 5. lektion lektion lektion Ved lærerværelset er der endvidere indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Vi gør opmærksom på, at der er rygeforbud på Malling Skole. Rygning foregår udenfor skolens område. Skolens administration: Skoleleder: Hanne Gammelgaard Jensen Viceskoleleder: Per Bisgaard Administrativ leder: Ivan Herholt Vikaransvarlig: Flemming Olsen tlf.nr eller Sekretær: Elin Holst Sekretær: Ingelise Henriksen Skolens tlf.: Skolens SFO: Skolens mail: 11

12 Information til alle medarbejdere Alarmer Alle koder bliver skiftet med mellemrum. Alle medarbejdere, der ønsker det, kan få udleveret koder på kontoret eller hos Peter (pedel) til lærerforberedelse, kopirum, lille/store/19b mødelokaler og materialedepot. Brugerne af faglokaler som musiklokalet, håndarbejde, N/T, fysik, IT og lokalerne kan få udleveret koder hertil. IT-lokalerne vil være åbne i skoletiden fra ca frem til ca. kl , når kontoret lukker. Personale, der skal bruge IT-lokalerne om aftenen, kan få udleveret særlige IT-lokale-koder. Der udleveres derfor normalt ikke koder til medarbejdere til IT-lokaler, men der kan arbejdes på nettet fra andre maskiner, f.eks. på Lærerforberedelse. Husk at beskytte din kode så den ikke ses af andre når du taster. Arbejdsfordelingsplaner og mødeplaner. Alle har fået de endelige arbejdsfordelingsplaner umiddelbart før ferien. De består af en samlet oversigt over arbejdsfordelingen. Der er udarbejdet en aktivitets- og mødekalender for skolen. I kalenderen er team-møder for de enkelte team og udvalg også placeret. Teamene kan efterfølgende flytte møderne. Ved uforudsete opgaver, ekstra timer, vikartimer e.l. skal der fortsat ske ændringer i arbejdsfordelingsplanen, evt. aflyses andre opgaver eller der gives afspadseringsdage eller udbetales overtid jvf. vedtagelserne i MED-udvalget. Dette aftales løbende med ledelsen. Bærbare PC er til klasserne. Pc erne reserveres på Intra (Koordination / reservation / vælg bærbar / vælg etage) I tilfælde af fejl på PC erne skrives dette på Intra under fanebladet servicebøger. Husk at sætte PC erne til opladning efter brug! Bøger og materialer Eleverne er selv ansvarlige for de bøger og materialer, de låner af skolen, også materialer fra fællessamlingen. I bedes derfor sikre jer en rutine ved udlevering af materialer til eleverne, så I ved, hvad hver enkelt elev skal stå til regnskab for. Husk også at sørge for, at eleverne får bundet de bøger ind, de har gennem længere tid. Bortkomne bøger skal erstattes af eleverne/forældrene. Henvendelse til Ivan. 12

13 Elevkartotek og telefonkæder Klasselærerne bedes hurtigst muligt tjekke klasselisterne på Intra, og tilbagelevere kopier af klasselister med rettelser af evt. fejl, tilføjelser, ændringer af adresser, telefonnumre e.l. Husk også at tjekke for evt. nye arbejdspladstelefonnumre hos forældrene. Klasselærerne afleverer nye telefonkæder til kontoret. (Skabelon udleveres af Ingelise fra kontoret og leveres tilbage til hende.) Fleksible skemaer Skolen har et grundskema klasse arbejder med fleksible skemaer. Ønsker til kommende skemaperioder aftales på teammøder og skemaønskerne afleveres til AN (Annette Pedersen), som er skemalægger. Begrebet aflyste lektioner anvendes ikke overfor forældre og elever, idet lektionerne afvikles på et andet tidspunkt. Skemaerne som er synlige på ElevIntra og ForældreIntra, er individuelle for den enkelte elev, da holdtimer i indskolingen (AI) samt P-fagslektioner og V-fagslektioner kun er i skemaet hvis eleven er på holdet. Således kan elev og forældre se hvornår, hvem og hvor de skal have undervisning på hold. Dvs. at klassens skema er blankt i holdlektioner, P-og V- fagslek. Fællesbladet / skolens hjemmeside Malling Skole har 3 sider i fællesbladet, der udkommer 6 gange om året. På KU-møderne drøftes indhold til fællesbladet. Indlæg modtages med glæde og afleveres til Hanne (HG). Siderne fra fællesbladet placeres også på skolens hjemmeside. Fælleslokaler Man skal være opmærksom på, at MED-udvalget har udarbejdet særlige retningslinjer for, indretning, hvem der rydder op hvordan og hvornår og at disse retningslinjer skal følges for at undgå gnidninger personalegrupperne imellem. I tvivlstilfælde kontaktes ledelsen. Første skoledag efter sommerferien Eleverne fra AI til 9. klasse møder 8.15 til Alle lærere møder ind i dette tidsrum. Dagen er klasselærerdag og faglærere deltager i den klasse hvor det er relevant. Nyansatte besøger evt. alle deres klasser i tidsrummet. Der er fællessamling i flaggården kl , hvor man står klassevis. Nye AI-elever møder kl IT-lokalerne Lærere, der sender elever i IT-lokalerne, skal være opmærksomme på, at man selv har tilsynet med sine egne elever og dermed ansvaret for, hvorledes de forlader lokalerne. 13

14 Læreren er derfor den sidste der forlader IT-lokalet og tjekker at stole og borde sættes på plads m.m. Indkøb / depoter/økonomi Vi vil gerne spare unødig administration og kontrol. Hvert fag/områder har en budgetansvarlig se liste med særlige hverv på Intra. Det forventes således, at der forsat er en høj grad af ansvarlighed i forhold til ressourceudnyttelsen, at alle passer godt på materialer og i øvrigt tænker meget økonomisk i materialeforbruget, specielt brugen af engangsmaterialer og forbrugsvarer som mapper, papirer, m.m. Husk at holde orden på depoterne. Skriv venligst ønsker på bestillinger på den ophængte seddel, inden du tager det sidste eksemplar. Ingelise på kontoret bestiller vare om fredagen. Kalender Alle typer af oplysninger, der får konsekvenser for andre end én selv, skal du skrive på PersonaleIntras kalender/lokalereservation f.eks. forældremøder, ekskursioner, møder, lejrskoler, kurser m.m. Under arkiv/samlemapper/årskalender, ligger oversigtskalender med skolen fællesaktiviteter. HUSK at anføre præcist tidspunkt, deltagende medarbejdere og lokale. Kalenderoplysningerne på Intra er vigtige for at få lys og varme i lokalerne! Kopiering Kopimaskinen må ikke bruges af elever. Elever må kun kopiere på pædagogisk servicecenter, når de har fået vejledning i brug af kopimaskinen Kopimaskinen i depotrummet bag kontorerne er forbeholdt skolens administration. Kursus Man bedes selv aflevere kopier af relevante kursusbeviser til personalemappen. Løbende småkurser kan man fortsat søge, idet skolen dækker evt. kursusomkostninger og vikardækning. Kurset afvikles i stedet for medarbejderens normale arbejdstid, uanset medarbejderens normale skema den på gældende dag. Kontoret sørger for vikardækning. Lejrskoler Tidspunkterne for de enkelte klassers lejrskoler med deltagende lærere bedes indberettet så hurtigt som muligt til kontoret /Ivan, helst i den første uge af skoleåret, så oplysningerne kan komme på skolens fælles møde- og aktivitetskalender - og også indgå i øvrige læreres planlægning. Lejrskoleplaceringer kan også få betydning for, hvornår klasseværelser renoveres. 14

15 Lærerforberedelse Lokalet har alarm, men alle lærere kan få udleveret kode hertil, således at der kan arbejdes døgnet rundt, hvis det ønskes. Lokalet er absolut elevfrit område. Der skal kunne føres fortrolige samtaler i lokalet. Sabine Thybo (ST) har 1 time om mdr. til at holde orden og holde jer i ørene Mobiltelefon Skolens mobiltelefon kan lånes på kontoret i forbindelse med klasseture, lejrskoler o.l. (Husk at få koden) Mødedatoer m.m. Der ligger en oversigtskalender for vigtige fællesaktiviteter på skolen på Intra. (Se under pkt. kalender). Efterhånden som aktiviteter bliver lagt fast, skal den enkelte medarbejder sørge for at aktiviteten placeres i Intrakalenderen med alle relevante tidspunkter, arrangementer m.m. Opslagstavler i personalerummet På kontorvingen placeres vikarplanen. Alle lærere skal orientere sig her vedr. skemaændringer og igen i løbet af dagen. I øvrigt orienterer alle lærere sig dagligt på PersonaleIntra! De øvrige opslagstavler i personalerummet er til længerevarende og permanente opslag. Pædagogisk læringscenter og det nye skoleår Pædagogisk læringscenter vil den første uge af skoleåret kun være åbent for udlevering af klassesæt efter flg. fremgangsmåde: Læreren finder bøgerne på de grå reoler ved læringscenteret eller i diverse depoter Eleverne bipper bøgerne ind på deres eget lånenummer Udlånsmaskinen vil være åben hver dag fra Så hurtigt som muligt bliver klassernes bibliotekstimer meldt ud Lærerne er selv ansvarlige for at pakke kasser med materialer/bøger der skal retur til fællessamlingen. 15

16 Rengøring Vi skal fra skoleårets start opdrage eleverne til at rydde op i klasserne (stole op, samle papir op fra gulvet, holde hylder og baljer rene, bruge affaldskurvene efter hensigten, tørre tavlen af efter timen.) Vi opfordrer til indførelse af en dukseordning i alle klasser og faste oprydningsaftaler Klasselæreren ophænger et skoleskema i hver klasse og understreger den lektion, som er den sidste i klassen, således at læreren er opmærksom på, at eleverne skal rydde op til rengøringen. Hvis klassens sidste lektion er i et faglok. (id,hj,fy,bio...) skal klassen rydde op, medtage overtøj og tasker eller placere tasker på gangen. Back-Up- stolenes sæde skal pumpes i bund inden de hænges under bordet. Reservationer af faglokaler og udstyr Reservationer foretages på PersonaleIntras reservationsmodul/side. Skole-hjem-samarbejdet Alle bedes være opmærksomme på de præcise formuleringer for skole-hjem-samarbejdet og principperne for skolehjemsamarbejdet. (Se på Intra under Principper og Handleplaner) Specialcenteret Specialcenteret udgøres af skolens leder, PPR- psykolog og koordinator for støttecenteret (PT) Specialcenteret skal være skolens forum for specialpædagogiske initiativer, et sted hvor skolens rummelighed løbende debatteres. Specialcenteret planlægger, koordinerer og sikrer udmøntning af specialundervisningstiltag på skolen med baggrund i de ressourcer, der er til rådighed. Specialcenteret er et koordinerende forum i forhold til PPR s ydelser, skolens specialundervisning og forebyggende initiativer. I specialcenteret kan lærere og pædagoger få rådgivning til elever og klasser, der ikke udvikler sig som forventet. Der afholdes møde i specialcenteret hver anden mandag fra 13-14, se oversigtskalenderen. På mødet behandles de overordnede punkter, dernæst de konkrete sagsforløb. Dagsordenen kan læses på PersonaleIntra. 16

17 Henvendelsesskema til specialcenter ligger på Intra. Dette skal udfyldes og sendes over Intra til Pernille Thomsen (PT), hvis man ønsker en sag på dagsordenen. Målet for Malling skoles specialcenter At planlægge, koordinere og gennemføre specialundervisningstiltag på skolen i henhold til de tildelte ressourcer. At sørge for en optimal og fleksibel udnyttelse af de tildelte ressourcer til gavn for de enkelte elever i klassen eller i støttecenteret. At medvirke til pædagogisk udvikling. At tilbyde faglig drøftelse til lærere i relation til elever, som ikke udvikler sig som forventet. At sikre at elever med støttebehov, der ligger ud over skolens egne muligheder, visiteres til specialklasse eller andet egnet undervisningstilbud Spisepausen Eleverne i AI.-5. klasse har spisepause i klasserne med tilsyn af den lærer, der har haft dem i timen før, fra kl Opmærksomheden henledes på, at man selvfølgelig kan starte tidligere i de yngste klasser for at sikre, at der er tid nok til at spise i ro og fred og være færdig til kl Husk, at eleverne i AI.-4. klasse ikke kan få fri før af hensyn til modtagelsen i SFO og andre fritidsinstitutioner. Eleverne i klasse har ikke nogen speciel spisepause, men de er underlagt det almindelige pausetilsyn. Alle skal medvirke til, at eleverne rydder op efter sig, også i spisepausen og benytter de opstillede affaldsbeholdere til brugt service m.m. også på glasgangen bedes alle medvirke til en bedre oprydning end hidtil - også selv om det ikke lige er egne elever. Stillerum. Ved lærerværelset er der indrettet et stillerum, hvor alle personalegrupper kan opholde sig. Teamsamarbejdet Alle årsplaner, dagsordener, referater af møder i de 3 storteam skal koordinatoren sørge for bliver placeret på PersonaleIntra under samarbejde/selvstyrende team. Her kan I også placerer dagsordener og referater fra møder i klasse- og årgangsteam. 17

18 Teknisk service Aflåsning, alarmer, forældremøder, hjælp i klasserne m.m. Der er efter aftaler og ressourcetildelingen til skolen flg. åbningstid: mandag, tirsdag og fredag: onsdag (PA) og torsdag (PJ) Efter kl kan personalet kun træffes pr. telefon. Da de ikke er tilstede på skolen. Poul Erik Peter Flemming I disse tidsrum vil der være en af servicemedarbejderne til rådighed for skolen. Skolen vil blive åbnet og låst (inkl. tyverialarm) før kl Efter kl skal man selv låse og sætte alarm på. Ingen udover skolens medarbejdere (dvs. ansatte i skoleforvaltningens regi, altså også ungdomsskolelærere) kan benytte skolen uden for disse tidsrum, uden særlig tilladelse og efter aftale. Ønsker man praktisk/teknisk hjælp fra teknisk servicepersonale i klasserne, eller bliver man opmærksom på forhold, der skal udbedres hurtigt, kontakter man straks PDA. Generelt skrives fejl og mangler i pedelbogen på Intra. Det er fortsat hensigten at servicere andre medarbejdergrupper så hurtigt som muligt, men man skal være opmærksom på, at det fra skolens side også prioriteres højt, at teknisk servicepersonalet har tid til renoverings- og moderniseringsopgaver, hvorfor man skal forsøge at efterleve et ønske om, at evt. arbejdsopgaver er kendt i så god tid som muligt, så de kan indgå i den samlede planlægning. Har lærere møder eller arrangementer mandag og tirsdag efter kl. 15 eller i weekenderne har disse selv åbne- og låseforpligtelsen (herunder også tyverialarm til og fra, hvis der bruges lokaler med sådanne). Man sørger for at åbne og lukke de afsnit og lokaler, man skal bruge samt informere deltagerne om ud- og indgangsbegrænsningerne. Vi opfordrer jer derfor til, hvis I vil slippe for besværet, til at afholde forældremøder, samtaler m.v. onsdage og torsdage. Husk at være orienteret om proceduren ved en evt. fejlalarm. Reservation af lokaler, der indebærer forpligtelser for teknisk servicemedarbejdere til f.eks. at flytte borde og stole, skal være meddelt med mindst 14 dages varsel! 18

19 Telefoner Alle medarbejdere bedes respektere, at skolens kontor først og fremmest er skolesekretærernes og skoleledelsens arbejdsplads. Der kan meget let opstå unødigt forstyrrende situationer, der besværliggør udførelsen af det daglige arbejde. Derfor skal lærere normalt anvende telefonerne på lærerværelset, lærerforberedelsen og i pædagogisk servicecenter. Tilsyn i elevpauser Ledelsen har en klar forventning til at de fælles tilsynsforpligtelser tages alvorligt af alle. Tilsynet er en lige så vigtig en del for det enkelte barn, og lærerens pædagogiske opgave, som selve undervisningen. Ingen anden tjeneste/opgave kan tilsidesætte tilsynsopgaven, med mindre dette er aftalt med en leder. Børnenes sikkerhed er også et element i denne opgave! I pauserne er det vigtigt, at lærerne er så synlige som muligt i de respektive tilsynsområder, derfor skal læreren anvende en gul vest. Vesten hænger ved garderoben. Tilsynslæreren skal bevæger sig rundt i klasserne, på gange og udeområder, og også kommer rundt om cykelskurene m.m., for derved at være med til at håndhæve elevernes rygeforbud, modvirke nedslidning og forebygge mobning. Vagtplanen for tilsyn i elevpauserne hænger på opslagstavlen. Børnene har brug for voksne, også i frikvartererne. Det skal være hurtigt at få kontakt til en voksen i frikvarteret. Derfor sker en evt. afløsning ikke på personalerummet men på tilsynsområdet. Bemærk særlige forhold for AI-klasserne. Den lærer, der skal have AI-klasserne i første lektioner, skal være i klassen 10 min. før undervisningen begynder til at tage imod eleverne frem til efterårsferien. Hvis klasserne får "luftpauser" skal de opholde sig på steder, der ikke generer den øvrige undervisning, og læreren har tilsyn med eleverne. Den store sal er åben fra efterårsferien til påskeferien for de ældste elever efter nærmere aftale med elevrådet, men der må ikke spilles indendørsfodbold med bolde, der kan beskadige loftspladerne. Eleverne skal enten have indendørssko eller strømpefødder/bare tæer. Der må ikke spises eller drikkes i salen. I sydgården vil det være tilladt at køre på rulleskøjter og skateboard, men kun i pauser, så undervisning på 1. sal i lokale ikke generes. 19

20 Udlæg Ved udlæg for mindre beløb, afleveres der en kvittering på kontoret, påført formål og initialer, beløbet indsættes på din Nemkonto efter ca. 4 dage. Større beløb, herunder også penge til lejrskole, time- dagpenge osv., ligger skolen ikke inde med. Fra vi sender en a conto begæring til skolevæsenet, og til vi modtager checken, går der mindst 14 dage. Større beløb til udlæg for aktiviteter skal altså bestilles i god tid og begrænses mest muligt. Udgangstilladelse Eleverne fra klasse kan få udgangstilladelse. Der udfyldes en formular i 7. klasse (Nye elever skal også udfylde formularen). Sedler til udgangstilladelse bliver udleveret til klasselærerne. I bedes indsamle hjemmenes underskrifter. Udvalg m.m. Der placeres en oversigt på Intra (Vigtige dokumenter) over tilsynsfunktioner, udvalg medlemmer og udvalg, der blev dannet i forbindelse med arbejdsfordelingen for 2010/2011 m.m. Udsmykning - gangarealer Elevarbejde hænger i en afgrænset periode. Husk at fjerne tape/ lærerens tyggegummi m.m. igen fra vægflader og vinduer. Der må ikke tapes noget på vinduesglassene. Det er ikke tilladt at anvende lærerens tyggegummi på malede vægarealer. Valgfag/P-fag Det ligger fortsat i de vedtagne retningslinjer, at valgfag/p-fag kan have varierende omfang og placering. Det årlige klokketimetal fremgår af arbejdsfordelingsplanerne, og placering er som udgangspunkt angivet i skemaerne. Der gøres specielt opmærksom på, at valgfag i princippet starter allerede fra den 1. skoleuge, således at årsnormerne kan udfyldes. Den enkelte lærer afgør selv den endelige placering af undervisningen i samråd med eleverne med udgangspunkt i de skemalagte placeringer. Er man i tvivl om valgfagslister (Se Intra) osv. er man velkommen til at henvende sig til kontoret. 20

21 Lektionernes placering fremgår af den enkelte elevs skema på Intra, dog kan det være nødvendigt med særlig information til hjemmet hvis lektioner placeres aftener eller i weekender. Årsplaner Årsplaner kan udformes meget forskelligt, og skoleledelsen stiller ingen bestemte formkrav, men årsplaner tager udgangspunkt i Fælles Mål 2 og det fremgår hvordan der arbejdes med: Fælles mål de sociale mål evaluering IT projektarbejdsformen Tværgående emner og problemstillinger. Årsplanerne placeres på Intra / samarbejde / årsplaner. Herfra udgives de også til forældrene. Sygemelding for lærer Sygemelding skal ske via telefon (der må ikke lægges besked på telefonsvareren) om morgenen mellem kl til Flemming (FO.) Tlf.: Vikarmateriale lægges på reolen under PersonaleIntra-PC en. Fraværende lærer skal skrive vikarseddel på Intra ved at anvende ikon for dette! Der gives altid kommentarer om vikarforløbet tilbage til fraværende lærer eller den næstfølgende vikar. Sygemelding for SFO Sygemelding skal ske inden kl på tlf.: Hvis du er blevet syg, når du har en åbnevagt, skal du ringe til den FPLér som møder kl Du kan evt. ringe aftenen før ellers senest kl Er du med i AI- samarbejdet skal du også ringe til FO mellem kl.6.45 og 7.00, på tlf.: Du må gerne fortælle hvad du fejler og hvor lang tid du tror du er sygemeldt. Du kan evt. ringe senere eller næste dag. Det er vigtigt at du giver besked i forhold til møder og aftaler som evt. skal aflyses. 21

22 Raskmelding Raskmelding gives til FO enten på mail via PersonaleIntra eller på ovenstående telefonnr., der må gerne lægges besked på telefonsvareren, dette skal ske inden kl For SFO er det inden kl SFO ens personale skal raskmelde sig på eget spor. Til dig der modtager en sygemelding. Modtag aldrig en sygemelding ved at: Sukke dybt, fortælle hvor mange andre der er syge etc. Du må gerne spørge ind: Hvad fejler du? (Være opmærksom på signaler, er det svært at ringe, er personen ked af det). Tidsperspektiv Er der noget at tage højde for? (møder m.m.) Hvad siger jeg til de andre? Aftal evt. opringning senere eller næste dag. Husk at sige god bedring. Vi følger i øvrigt Århus kommunes retningslinjer for sygefravær. Gælder både skole og SFO. 22

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere