Forebyggelse af magtanvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af magtanvendelse"

Transkript

1 Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd

2 FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen i kommunerne. Det kunne fx være som et fast punkt på dagsordenen ved personalemøder eller på tema- og udviklingsdage, for at styrke agligheden gennem læring og refleksion. Forebyggelse af magtanvendelse Politisk ansvarlige: Karen Stæhr og Dorte Steenberg Redaktion: Ulla Rosenkvist og Bodil Ludvigsen Tryk: DSR Grafisk tilrettelæggelse/layout: Dsr. Grafisk Enhed Oplag: 1000 ekspl. ISBN: Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indholdsfortegnelse Med respekt og omsorg 4 Den etiske tilgang 7 Beretninger fra virkeligheden 8 Historien om Lis 8 Historien om Peter 9 Historien om Irene 10 Historien om Cecilia 12 Historien om Henning 13 Fortsat historie om Henning 14 Historien om Annika 15 Historien om Marie 16 Historien om Gert 17 Etiske dilemmaer, åbenhed og læring 19 Hvor kan du få hjælp, hvis du har anvendt magt? 20 Hvis du vil vide mere 21

4 Med respekt og omsorg Det er oppe i tiden at tale om respekt og omsorg for samfundets allersvageste borgere. Den dagsorden er vi som borgere, medarbejdere og ledere i samfundet på ingen måde uenige i. Det må bare ikke blive ved snakken. Vore handlinger skal være i overensstemmelse med de gode intentioner. Ordene skal have konkret indhold og en betydning, vi kan genkende og forholde os til i vores daglige praksis. Begreberne skal have liv og mening, og det får de i samarbejdet mellem borgere, medarbejdere og ledere. Magtanvendelse inden for ældreområdet, over for borgere der har en demenssygdom, er et af de ømtålelige spørgsmål, som det kan være svært at blive stillet overfor. Ingen, der udøver omsorg, bryder sig om at anvende magt. Det forekommer ikke respektfuldt. I den ideelle verden bliver magtanvendelse forebygget og kommer kun i brug i sjældne situationer. FOA -Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd ønsker, at medarbejdere og ledere har redskaber til at sætte fokus på magtanvendelse i deres egen kommunale praksis for at kunne forebygge magtanvendelse, minimere det og lære af de situationer, hvor det har været nødvendigt at anvende magt. Magtanvendelse skal ikke foregå i det skjulte, det går ikke væk, selv om vi lader som ingenting, ikke snakker om det eller ikke indberetter det. Hvis en medarbejder fastholder en borger i en plejesituation, er det ikke fordi medarbejderen ønsker at anvende magt. Det sker oftest i en uforudset og overraskende situation eller på grund af manglende kendskab til metoder, der kan forebygge magtanvendelsen. Første skridt er derfor at sætte fokus på de situationer, hvor magtanvendelse er en potentiel risiko. Det gør vi i denne publikation med en række historier, som er genkendelige fra virkelighedens praksis. Dernæst er det uhyre vigtigt at få synliggjort den magtanvendelse, der evt. er udøvet, få den frem i lyset, få den indberettet og stillet skarpt på hensigtsmæssige metoder og redskaber, der kan forebygge og ikke mindst skabe læring af situationen. Det skal ske både af hensyn til borgernes retssikkerhed og plejekvaliteten, og for at betrygge medarbejderne og lederne, så loven overholdes og arbejdsmiljøet ikke tager skade.

5 Hvad er magtanvendelse? Vi ønsker med publikationen at gøre opmærksom på nogle af de dilemmaer, som medarbejdere og ledere kan blive stillet over for, når de yder pleje til borgere med demens. Vi giver enkelte råd og anvisninger på, hvad medarbejdere og ledere kan gøre i praksis, og vi fortæller nogle patienthistorier. Vores ærinde er frem for alt at skabe debat og dialog om magtanvendelse blandt ledere, medarbejdere og borgere blandt alle, der interesserer sig for plejen af ældre demensramte, en af de allersvageste grupper i det danske samfund. Magtanvendelse er, hvis du fx: Med fysiske kræfter fastholder borgerens hænder, arme, ben, hoved eller andet for at gennemføre en handling. Gennemfører en handling, som borgeren ved kropssprog eller verbalt giver udtryk for, at vedkommende ikke ønsker. Bruger fysiske kræfter på at forhindre borgeren i at gennemføre en handling. Med fysiske kræfter fjerner genstande m.v. fra borgerens hånd Fører borgeren fra et rum til et andet mod vedkommendes vilje. Tilbageholder borgeren i eget hjem, afdeling eller plejehjem. Aflåser døre i borgerens eget hjem. Låser døre mellem afdelinger og grupper og udgange, så beboerne ikke kan færdes frit. Uden samtykke fra borgeren gennemtvinger en handling, som du begrunder med personens mangel på forståelse eller passivitet.

6 Eksempler på hvad du, dine kolleger og din leder kan gøre for at undgå magtanvendelse: Sikre borgeren anerkendelse og integration i et socialt fællesskab Tilpasse kommunikations- og samværsformen til borgeren ud fra forudsætninger, behov, muligheder og motivation Have fokus på borgerens identitet og livshistorie og bruge den sammen med pårørende-netværk. Understøtte personligheden og de ressourcer og dele af hukommelsen, som stadig er intakte hos borgeren. Ajourføre viden om forskellige demenssygdommes forskellige udtryk. Sikre at samarbejdet med personer med demens skal føre til stadig refleksion hos medarbejdere og ledere. Sikre at den enkelte medarbejder har frihed til at tilpasse sit arbejde til borgerens aktuelle situation i dag, og de muligheder der gives netop den bestemte dag, dvs. plejen afhænger af situationen og aktuelle behov. Sikre stadig refleksion over omsorgspligt og omsorgssvigt blandt leder og medarbejdere Sætte sig ind i og forstå i årsagen til, at en borger har et rastløst adfærdsmønster eller siger nej tak til tilbud om personlig hygiejne. Arbejde med egne forståelser af situationerne generelt og specifikt i forhold til den konkrete borger Sikre at viden om regler om magtanvendelse og arbejdsmiljøloven skal være til stede. Sikre konstant fokus på, at loven overholdes på vores arbejdspladser! (indberetter magtanvendelse, anmoder om tilladelser og arbejder forebyggende). Sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere. Sikre støttemuligheder hele vejen rundt, hvis situationer bliver komplekse. (Kilde: Kærhuset, Mette Borresen og Servicestyrelsen)

7 Den etiske tilgang FOA -Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd har i tidligere publikationer peget på, at mødet mellem den ældre borger og medarbejdere i den kommunale ældresektor grundlæggende er et møde mellem to ligeværdige mennesker. (publikationen For meget forlangt i dialog om ældres rettigheder ). Det gælder også, når der er tale om en borger, der har en demenssygdom. I mellemmenneskeligt samvær er det gode møde altid præget af: Interesse Respekt Ligeværd Helhed Indfølingsevne Engagement Tolerance Tillid Åbenhed Medarbejdere og ledere kommer med deres faglige og professionelle kunnen og yder den omsorg og pleje, som borgeren har behov for. På den anden side indebærer omsorg også, at den enkelte medarbejder tager ansvar for den ældre, når den ældre ikke selv magter det, f.eks. på grund af en demenssygdom. Mennesker i et afhængighedsforhold har særlig krav på solidaritet og på at få hjælp af høj faglig og moralsk standard. Medarbejdere og ledere udvikler et fagligt, menneskeligt og etisk beredskab til at kunne forebygge og bearbejde de situationer, som indebærer en potentiel risiko for magtanvendelse. Det sker fx ved på forhånd at tænke situationer igennem, stille spørgsmål, søge mulige svar og overveje alternativer. Det skaber læring, og risikoen mindskes for, at en situation optrappes. Magtanvendelse skal indberettes: Det er et lovkrav, at al magtanvendelse skal indberettes. Indberetning sker på særlige skemaer. Indberetning af magtanvendelse skal føre til refleksion, læring og hjælp til udvikling hos den enkelte medarbejder, gruppen af medarbejdere, ledere og politikere.

8 Beretninger fra virkeligheden Historier om mennesker i en situation, hvor magtanvendelse er en potentiel risiko Historien om Lis Lis pakker for 20. gang den dag sine ting sammen og går mod udgangsdøren hun siger, hun vil hjem til sine forældre. Hun kan ikke huske, hvad hun hedder, eller hvor hun bor. Lis græder, er meget urolig, og siger: Min mor og far venter mig derhjemme, og De bliver vrede, hvis jeg ikke kommer til den aftalte tid. Det er meget svært for medarbejderne at aflede Lis og få hende med tilbage til opholdsstuen eller egen bolig, hun vægrer sig kraftigt. Nogle gange er situationen kommet ud af kontrol, medarbejderne har følt det nødvendigt at føre Lis væk, og Lis er brudt sammen i gråd og afmagt. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad kan være den egentlige årsag til Lis handlemønster? Søger Lis efter noget, eller prøver hun at komme væk fra noget? Hvilke muligheder har medarbejdere og ledelse for at forebygge, at Lis forlader plejehjemmet? Hvad kan ændres i pleje, omsorg og pædagogik, og hvad skal målet være for Lis i hendes situation?

9 Historien om Peter Peter er en kraftig og stærk mand, som tidligere har haft krævende fysisk arbejde på havnen. Han kan ikke længere klare sig selv pga. en diagnosticeret demenssygdom, som langsomt forværres. Peter har hjælp hjemme til praktisk bistand og personlig pleje men opgaverne kan ikke længere klares i hjemmet, fordi han hele tiden går hjemmefra og flakker omkring nede på havnen, hvor han tidligere arbejdede, men som nu er lukket helt ned. Førhen så hans tidligere arbejdskammerater ham, talte lidt med ham og fulgte ham hjem igen. Nu er det politiet, der må tage affære. Social- og sundhedspersonalet betragter situationen som uholdbar og mener, at Peter er til fare for sig selv. Men Peter ønsker ikke at flytte fra sin lejlighed, hvorfra der er udsigt til vandet og færgen, der sejler over til Lilleø. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad er Peters behov? Hvilken omsorgspligt har kommunen overfor Peter? Hvordan kan medarbejderne strukturere indsatsen omkring Peter, så han kan blive boende hjemme, som han ønsker? Hvad skal der til, før det overvejes, om Peter kan flyttes imod samtykke?

10 Historien om Irene Irene er tidligere chefsekretær og havde vide beføjelser i sit job. Hun måtte fratræde sin stilling som 59-årig, fordi hun i modsætning til tidligere, over en periode, begyndte at glemme arrangementer, deadline, aftaler m.v. Hun begyndte at ændre sig, var ikke så tålmodig og hjælpsom som tidligere og kunne være direkte vredladen og nedladende over for kolleger. Irene har fået stillet diagnosen pandelapsdemens. Det var et chok for Irene, at hun blev afskediget. Irene er økonomisk velstillet, men har ingen familie, kun en niece til en tidligere kæreste, som hun knyttede sig til dengang. Hendes funktionsevne er nu meget dårlig, hun kan ikke klare nogen daglige fornødenheder selv, men hun er slet ikke indstillet på at flytte ind i en beskyttet bolig, specielt indrettet til personer med demens. Irene bliver uhyre vred på dem, der spørger hende, om ikke hun vil flytte. Hun mener, at hun sagtens kan klare sig selv og ser ingen grund til at skulle tage imod hjælp. Hun forventer og forlanger dog fortsat hjælp og støtte fra niecen, som nu ikke orker mere og helt har meldt fra. I kommunens visitationsenhed drøftes det, hvorvidt Irene vil kunne få det godt sammen med den gruppe borgere, der bor i den beskyttede bolig, som kommunen har til rådighed. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvilke særlige forhold bør man overveje, når det drejer sig om en person, der bliver diagnosticeret tidligt i livet? Hvilke krav til viden, indsigt og forståelse stiller det til Irenes hjælpere, at hun har pandelapsdemens? Hvordan kommer medarbejderne videre, så Irene fortsat kan klare sig? 10

11 11

12 Historien om Cecilia Cecilia har fået diagnosticeret Alzheimers sygdom. Hun er en fysisk velbevaret og meget aktiv ældre dame, som for nylig er flyttet ind på plejehjemmet. Hendes mand havde i mange år klaret at passe hende uden hjælp, men efter et hjertetilfælde kunne han ikke klare det længere. Han kommer nu og besøger hende hver dag. Cecilia siger venligt, men bestemt Nej tak til hjælp til personlig hygiejne, og det er endnu ikke lykkedes medarbejderne at overtale hende til at komme i bad på plejehjemmet. Badet er påkrævet, for Cecilia er inkontinent, sommetider både med urin og afføring. Hendes ægtefælle og børn føler, det er nedværdigende for hende, og personalet oplever, at familien lægger afstand, hvis hun ikke er ren og pæn, når de besøger hende. Over for lederen giver de meget tydeligt udtryk for deres forventninger til, at plejepersonalet sørger for Cecilias personlige hyggiegne hver dag, også selvom Cecilia ikke ønsker det. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvor længe kan medarbejderne vente på, at Cecilia lader sig overtale til bad? Hvilke pædagogiske initiativer kan man overveje i den situation? Hvornår kan man fastholde Cecilia fysisk for at skifte hendes ble? Hvor kan medarbejdere og ledelse hente hjælp til denne faglige opgave? Hvordan skal ledelse og medarbejdere tage hensyn til de pårørendes ønsker? 12

13 Historien om Henning Henning er en charmerende, høj og robust, lidt overvægtig mand, med en diagnosticeret mindre alkoholrelateret hjerneskade. Han har dæleme kævet rigtig mange bajere i sit liv, siger hans søster, der som den eneste i familien kommer og besøger ham hver anden måned. Hennings fraskilte kone og deres fælles børn har helt slået hånden af ham. Øretæver og det, der var værre, sad løst, når han var fuld, fortæller søsteren. Vanen med at charmere kvinder og at slå på dem, har Henning ikke lagt bag sig på det plejehjem, hvor han flyttede ind for et par år siden. Han er kæreste med en lille forsigtig kvinde, der også bor på plejehjemmet. Hun gør alt for at opfylde Hennings mindste vink, men ind imellem slår han hende, ofte uden at medarbejderne ser det, men de kan høre det og observerer, at hun har mærker efter slag. Henning bliver ude af sig selv af raseri over enhver form for indblanding, beskyttelse eller irettesættelse fra personalets side. Han bliver verbalt truende og har enkelte gange slået ud efter en medarbejder. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Har ledere og medarbejdere en fælles definition og forståelse for begrebet vold? Er arbejdsmiljøet påvirket i en sådan grad, at der bør finde registrering eller indberetning sted? Skal personalet blande sig i Hennings og hans kærestes forhold? Hvor kan medarbejdere og ledelse hente hjælp i denne situation? Hvordan skal personalet beskytte og drage omsorg for Hennings kæreste? 13

14 Fortsat historie om Henning En gang i mellem bliver Henning provokeret af en af de andre beboere på plejehjemmet. Der er især en ældre mand, som irriteres over Hennings bastante form. Ligesom der også er en meget gammel dame, der irettesætter ham, når han smasker højlydt ved måltiderne. Dette kan udløse Hennings raserianfald. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvilke pædagogiske arbejdsformer kan personalet anvende i disse situationer? Hvilke muligheder for magtanvendelse har medarbejderne, når Henning går til angreb på andre beboere? 14

15 Historien om Annika Annika er født på Grønland, men kom til Danmark som 40-årig, da hendes mand kom i fængsel. Hun kom aldrig tilbage til Grønland, da hun senere blev gift med en dansk mand. Annika har haft en hård tilværelse i det danske samfund, fik aldrig et arbejde, fordi hun taler dårligt dansk. Fik et alkoholproblem og blev hjemløs, da hendes danske mand døde. Hans familie tog sig ikke af hende, og stabile venner var der ingen af. Hendes børn bor på Grønland. Annika har mange fysiske problemer, bl.a. har hun dybe sår bagpå, som kræver skiftninger flere gange dagligt. Hjemmeplejen drager nu omsorg for Annika i en bolig for hjemløse. De har svært ved at kommunikere med hende, ikke alene sprogligt er der forståelsesproblemer, men der er også skader som følge af alkoholmisbrug. Skiftningerne af forbindingerne bagpå er smertefulde, og det bliver sværere og sværere at overtale eller aflede hende. I nogle uger har der været to medarbejdere til stede for at gennemføre skiftningerne. En uge i træk har Annika nægtet at få skiftet sine forbindinger. Lægen har været tilkaldt, men Annika nægter også at blive indlagt. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Kan medarbejderne blive nødt til at holde Annika for at få skiftet forbindingerne? Er der mulighed for det indenfor lovens rammer? Hvordan kan der arbejdes forebyggende, så magtanvendelse undgås, mens Annika får sine forbindinger skiftet? Hvilke særlige behov har Annika brug for at få opfyldt? Hvor kan der hentes faglig vejledning til denne opgave? 15

16 Historien om Marie Marie er en skrøbelig dame på 92 år, som bor i en beskyttet bolig med mange af sine smukke møbler fra villaen. Hun er over en periode på flere måneder blevet fysisk svækket, har været indlagt, men den medicinske behandling har ikke haft den ønskede effekt, og Marie bliver fortsat dårligere. Lægerne har ingen yderligere behandlingsforslag. Det er nu fysisk meget svært at passe Marie, to medarbejdere skal deltage i den personlige hygiejne, og der er ikke plads til dem omkring sengen. Familiemedlemmerne er helt uforstående over for forslag om, at deres mor enten må flytte til en mere hensigtsmæssig plejebolig, eller at nogle af møblerne må fjernes. Marie er fysisk meget svag, og har den mening, som medarbejderne har, når de er der, og som familien har, når den er der. Inden der sker ændringer i boligen, bliver Maries tilstand yderligere forværret, hun kan nu hverken spise eller drikke. Familien ønsker, at Marie skal have sonde, drop eller tvangsmades. Hun dør hvis hun ikke får mad og drikke, siger de. Familiemedlemmerne giver selv Marie mad og drikke, når de er der, mad som medarbejderne senere finder i Maries mund, fordi hun ikke kan synke den. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Hvad er din faglige vurdering af Maries tilstand? Hvordan vurderer medarbejderne Maries behov, og hvordan vurderer familien hendes behov? Kan kommunen evt. flytte Marie til et plejehjem uden familiens tilladelse? Er det magtanvendelse, når familiemedlemmerne tvinger mad og drikke i Marie? Har plejeboligens ledere og medarbejdere et plejefagligt ansvar for det? Hvordan kan denne situation løses op? 16

17 Historien om Gert Gert er en ældre mand, der bor på plejehjem. Han er ikke orienteret i tid eller sted, og han kan heller ikke huske sit eget navn, men han reagerer glad, når man bruger hans navn. Gert har været en meget fysisk aktiv mand hele sit liv, med udendørsaktiviteter og fuld fart på. Tidligere gik Gert selv rundt på hele plejehjemmet, både inde og ude. Men Gert var ikke sikker i trafikken, der har været episoder, hvor han gik direkte ud foran en bil. Derfor blev der søgt om og givet tilladelse til en alarm, som gjorde personalet opmærksom på det, hvis han forlod haven. Gert kunne sagtens selv gå rundt i den store have. Men efter en hjerneblødning kan han ikke gå mere og slet ikke uden hjælp dertil. Det medfører, at han er meget urolig og hele tiden råber Hallo hjælp mig, jeg vil ud. Han vil ud og gå, sådan som han selv plejer at gøre det. Denne råben om, at han vil ud at gå, er blevet værre, og de øvrige beboere på plejehjemmet og medarbejderne har svært ved at klare støjen. Spørgsmål til fælles drøftelse og læring Findes der nogle pædagogiske muligheder, der kan afhjælpe Gerts uhensigtsmæssige handlemønster? Kan man flytte Gert til et plejehjem, hvor der er en skærmet enhed for demensramte? Er det en arbejdsmiljøbelastning for medarbejderne? Hvor får ledelse og medarbejdere hjælp til arbejdsmiljøet? Hvordan kommer medarbejderne videre? 17

18 18

19 Etiske dilemmaer, åbenhed og læring Der er brug for, at medarbejdere og ledere får viden om de plejefaglige foranstaltninger, der kan forebygge magtanvendelse, og for at medarbejdere, der arbejder med omsorg og pleje af demensramte, får faglig supervision. Motivation, evaluering af de anvendte magtanvendelser, mere uddannelse og skærpet opmærksomhed forbedrer muligheden for at forstå årsagerne til, at et demensramt menneske råber, nægter at blive vasket eller ikke vil have skiftet sine forbindinger. Næsten alt har en årsag. Også adfærd, der for en udenforstående virker uforståelig. Den primære udfordring til at sikre nænsom omsorg og mindre brug af magt er, at få indsigt i de bagvedliggende årsager til borgerens adfærd. Det kan man ikke læse sig til, men det kræver høj faglighed, viden, tålmodighed, refleksion og personaleressourcer. Det sidste er ikke nødvendigvis til stede. Magtmidler, som fastholdelse af mennesker eller beskyttelse af den enkelte mod at gøre skade på sig selv, kan nok ikke helt undgås. Men antallet af magtanvendelser kan formindskes ved at arbejde mere aktivt og fremadrettet med mindre indgribende foranstaltninger. Uanset lovhjemmel, er det et alvorligt indgreb i menneskers grundlovssikrede ret til selvbestemmelse, at tilbageholde med magt eller at fastholde borgere. Det er et indgreb, der hele tiden skal være til diskussion. Samtidig går magtanvendelsen ikke kun ud over dem, der udsættes for det. For den medarbejder, der er nødt til at anvende magt eller tvang, kan det være en grænseoverskridende oplevelse. Derfor er det nødvendigt at arbejde målrettet for at undgå magt og tvang. Anvendelse af magt skal ifølge lovgivningen indberettes. Men det er ikke nok. Indberetningerne skal synliggøre magtanvendelsen og bruges fremadrettet af medarbejdere, ledere og politikere for at lære af det, forebygge og undgå tabuisering. Magtanvendelse sætter altid medarbejdere og ledere i et etisk dilemma, uanset hvor velbegrundet den er. Hvis der i organisationerne og samfundet som helhed, ikke er åbenhed eller forståelse for de daglige dilemmaer og overvejelser, der ligger bag, vil afvejningen ske i det skjulte. 19

20 Hvor kan du få hjælp, hvis du har anvendt magt? Den nærmeste leder Hjælp til at indberette, samtale om forebyggelse af magtanvendelse, udarbejde en handleplan, tilbud om undervisning og eller kompetent supervision. Kollega Hjælp til at udfylde indberetningsskema, dialog, udveksling af erfaring, forslag der kan forebygge magtanvendelse. Sikkerhedsrepræsentant Hjælp til at udfylde indberetningsskema, hjælp til at kortlægge påvirkninger og konsekvenser i forhold til arbejdsmiljøet. Myndighedsperson Tolkning af lovgivning i forhold til den konkrete magtanvendelse, dialog om dilemmaer og handlemuligheder indenfor loven. (Kilde: Kærhuset, Mette Borresen og Servicestyrelsen) 20

21 Hvis du vil vide mere FOA og DSR hjemmeside asp?id=103&newsid=990 Publikationer Socialpædagogik og demens det vanskelige omsorgsarbejde af Mette Borresen m.fl. 2004: Omsorg og Magt publikation fra socialministeriet 2004: Omsorg og magt om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, Styrelsen for Social Service 2004: search.live.com/results.aspx?mkt=en-us&q =servicestyrelsen+og+magtanvendelse&f ORM=TOOLBR God Social Praksis for at forebygge magtanvendelse i arbejdet med demente, Servicestyrelsen 2007: Alderens nye sider temanummer, 2003: nye.sider/alderens-nye-sider pdf Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper (Lov om social service 67a og kapitel 21) Socialministeriets vejledning af 5. januar html Voldsforebyggelse Socialudviklingscenter (i daglig tale SUS) materialer om voldsforebyggelse og links på internettet om arbejdsmiljø: 21

22 Film Film om demens og forebyggelse af magtanvendelse, Videnscenter på ældreområdet: der/sygdom.rehab/demensvideoer.html Lovgivning Relevant lovgivning om magtanvendelse: Relevant lovgivning / vejledning om arbejdsmiljø: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr.268 af 18. marts 2005 Arbejds Tilsynets vejledning: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse Atmeddelelse nr februar 1997 Indberetning af magtanvendelse Skemaer til brug for indberetning af magtanvendelse: Debatforum: Debatside om magtanvendelse, Servicestyrelsen: howtree&fmid=262&frid= Rapporter: Rapport om Afprøvning af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse, servicestyrelsen 2005: 22

23 23

24 FOA - Fag Og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd arbejder for at synliggøre de faglige og etiske dilemmaer som medarbejdere og ledere oplever i deres daglige arbejde Denne publikation kommer med bud på, hvordan man kan forebygge magtanvendelse i plejearbejdet med ældre med demens. Publikationen rummer både udfordringer og bud på, hvordan etiske dilemmaer kan bearbejdes og, hvordan der kan skabes læring og styrket faglighed gennem diskussioner og et fælles blik på forebyggelse af magtanvendelse. FOA- Fag Og Arbejde og Dansk Sygepleje Råd ønsker at inspirere alle medarbejdere og ledere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse højt på dagsordenen. DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax FOA - Fag og Arbejde Staunings Plads København V Tlf: Grafisk Enhed 08-15,

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Livet med demens Demens og aggression: Demens er en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Demens er betegnelsen

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44627 Udviklet af: Hanne Lomborg Olesen og Arne Nielsen Social-

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger

Borgere med komplekse problemstillinger Borgere med komplekse problemstillinger Hvad ønsker de af hjemmeplejen? Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Baggrund Borgere med komplekse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

Ødelæggelse af computer

Ødelæggelse af computer Ødelæggelse af computer Huseyin er en ung mand på 16 år, som er anbragt på et privat opholdssted. Huseyin har haft en barndom, der var præget af faderens alkoholmisbrug og fysisk vold fra begge forældre.

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Vejledning til pædagogisk handleplan

Vejledning til pædagogisk handleplan Vejledning til pædagogisk handleplan 1. Det er et problem at : Beskriv problemet som det opfattes i personalegruppen.. 2. Hvordan viser beboeren, at der er et problem? Beskriv beboerens reaktioner, gerne

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-18 Foto: Foto Foto Copyright Dansk Sygeplejeråd 2015 Alle

Læs mere

Hjernen i socialt perspektiv Kognitive funktionsnedsættelser og magtanvendelse

Hjernen i socialt perspektiv Kognitive funktionsnedsættelser og magtanvendelse Hjernen i socialt perspektiv Kognitive funktionsnedsættelser og magtanvendelse Dorte From, Socialstyrelsen 4. Oktober 2016 Om magtanvendelse Magtanvendelse kan kun anvendes overfor personer med betydelig

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende?

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende? Johanne på 15 år er dårlig begavet. I en stil skriver hun en historie med meget konkrete beskrivelser af, hvordan historiens hovedperson skal sutte på sin fars tissemand, hvordan den smager etc. Johanne

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Daginstitution. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Daginstitution. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Daginstitution Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Daginstitution-Sex.indd 1 15/01/13 11.15 Du har en samtale

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere