Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt"

Transkript

1 Frivilligrådet Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt Evaluering af afviklingen af den anden nationale frivillighedsdag i Danmark Helt overordnet Det overordnede indtryk af Frivillig Fredag 2012 var, at det bar et meget positivt præg af at være år to. Det betød bl.a., at dagen allerede var kendt hos kerneaktørerne på frivilligområdet dvs. foreninger, frivilligcentre og frivilligkonsulenter i kommunerne. Frivilligrådet har opgjort, at 58 kommuner har deltaget som aktører i år (mod 31 i 2011) og, at endnu flere ønsker at byde ind med aktiviteter i Der har samlet set været 243 aktiviter fordelt på 69 kommuner, og næsten alle aktiviteter har involveret foreninger. Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe) har i deres egen opgørelse over deltagelsen i år dokumenteret, at 35 ud af 36 besvarelser fra de lokale frivilligcentre var positive. FriSe vurderer dog ud fra deres løbende kontakt med centrene, at langt de fleste af de 57 centre har deltaget som arrangører. To nye frivilligcentre Husum og Fredensborg valgte i øvrigt at åbne på Frivillig Fredag. Frivilligrådet arrangerede en større og åben event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph på Betty Nansen Teatret, som både skulle danne bro til Året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer og vise et konkret eksempel på samskabelse mellem forskellige områder og befolkningsgrupper (ældre, unge, mino- og majoritet). Arrangementet bød bl.a. på teater med fokus på forholdet mellem etniciteter og generationer, debat mellem foreninger og fonde og film med smagsprøver på mangfoldigheden i frivilligheden. På selve dagen besøgte formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup Børns Vilkår og bl.a. i dialog med unge brugere af børnetelefonen. Formanden fortsatte herefter til Roskilde og leverede et oplæg om Samproduktion mellem frivillige og det offentlige i fremtidens velfærdssamfund som en del af den lokale markering af dagen. Formål med Frivillig Fredag 2012 Formålene var de samme som i 2011, nemlig at: Vise kreativiteten og engagementet i den frivillige verden, som det allerede udfolder sig i innovative tilbud, skæve samarbejder og fremsynede projekter. Vise den mangfoldige frivillighed dvs. de mange arenaer og slags mennesker, som frivilligheden har fundet vej til. 1

2 Skabe anledninger til frivilligt engagement og gerne i form af en praktisk/realistisk og individuel oplevelse med frivilligt arbejde. Spille ind i den velfærdspolitiske dagsorden og skabe grobund for en mere vedvarende virkning af dagen. Rammerne i år Årets frivillighedsdag lå d. 28. september, men på baggrund af sidste års evaluering var markeringen udvidet til også at omfatte ugen op til fredagen. Samtidig blev Generationernes dag afholdt d. 1. oktober, hvorfor Socialstyrelsen, som stod for at planlægge og afvikle dagen, og Frivilligrådet har søgt at koordinere annonceringen af de to fejringer. Københavns kommune havde i år valgt at markere frivilligheden d. 5. oktober, mens de lokale frivilligcentre valgte at fejre Frivillig Fredag d. 28. september 1 og binde den sammen med den kommunale dag via en ugelang kursusserie. Flere steder i landet havde kommunerne i år valgt at bruge hele ugen på at sætte fokus på frivilligheden lokalt, og derfor har der til trods for, at det ikke var Europæisk år for frivilligt arbejde, været tale om en fejring, der gik ud over selve dagen. Indsatsområder og succeskriterier i Frivilligpraktikker Praktikkerne videreudvikles i samarbejde med FriSe og andre aktører herunder frivilligkoordinatorerne i kommunerne. Målet er, at 30 frivilligcentre (ca. som i 2011) deltager i projektet Lokalpraktikker samtidig med, at der gennemføres min. 128 praktikker (som registreret i 2011). Praktikkerne involverer udover kommunalpolitikere også nye typer praktikanter som foreningsledere, kommunalt ansatte og virksomhedsledere. 2. Central event Frivilligrådet arrangerer en central event, som skal skabe grundlag for festlige og delagtiggørende møder mellem foreninger fra forskellige områder. Min. 15 foreninger fra min. 3 områder deltager i eventen. 3. Etnicitet og ældre Frivilligrådet gennemfører en mindre aktivitet i samarbejde med aktører på etnicitets- og ældreområdet på baggrund af Frivilligrådets igangværende undersøgelser om bl.a. samarbejdsrelationer. Aktiviteten skal udvikle et forbilledligt eksempel på aktiviteter, der uden de store omkostninger kan fremme udvikling af social innovation i samarbejder mellem etniske minoritetsforeninger og andre aktører herunder lokale virksomheder og erhvervsfolk. Aktiviteten gennemføres evt. i samarbejde med medlemmer af følgegruppen for Generationernes dag, som organiseres af Socialstyrelsen. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet involverer aktører på skole - og uddannelsesområdet f.eks. Frivilligjob, Efterskoleforeningen, udvalgte skoler eller Ungdomsbyen i at udvikle koncepter, som kan bruges til at inddrage børn og unge i dagen. Frivilligrådet medvirker evt. til at afprøve koncepterne i en 1 5 borgmestre fra København Kommune deltog derudover i markeringen af Frivillig Fredag bl.a. ved at gå i praktik i frivillige foreninger. 2

3 eller flere udvalgte kontekster (f.eks. to skoler) og gerne i samarbejde med virksomheder, der kan bidrage til at udmønte koncepterne i lokalt regi f.eks. som praktikker eller som kreative måder at tilrettelægge læring om medborgerskab og frivillighed på. 5. Lokal forankring Via en oprettet arbejdsgruppe udvikles og afprøves metoder til at styrke den brede lokale forankring af Frivillig Fredag og til at opnå blivende effekter heraf. Opfølgning på indsatsområderne i 2012 Fra Frivilligrådets side var der i år lagt vægt på to prioriteringer i koordineringen: Primært at satse på de målgrupper, der udgjorde basen indenfor frivilligområdet dvs. kommuner, foreninger og frivilligcentre og sekundært at arbejde videre med de målgruppe potentialer, som kun blev berørt sidste år dvs. uddannelsesområdet og erhvervslivet. Arbejdsmæssigt har det betydet, at Friviligrådets sekretariatet har lagt en stor indsats i at følge og understøtte især frivilligcentrene (og derigennem foreningerne) og frivilligkonsulenterne i kommunerne. Indsatsen har været gjort i samarbejde med FriSe og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Det har været gjort vha. gratis materialer, personlig og telefonisk opfølgning på aktiviteter, rådgivning og hjælp til praktikmatch. Derudover har sekretariatet brugt tid på at opdyrke kontakter og konkretisere måder at deltage på både på erhvervsområdet som f.eks. via DI, IBM, Skandia og på uddannelsesområdet f.eks. via Højskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen, Danske Skoleelever og Skole og Forældre. Mere konkret er der afviklet flg. aktiviteter og opnået flg. resultater: 1. Frivilligpraktikker I 2012 blev der gennemført over 150 praktikker med kommunale politikere og embedsmænd (som ny praktikantgruppe) som praktikanter, hvilket er 12 mere, end hvad der blev regnet med i succeskriterierne. 32 frivilligcentre og frivilligkordinatorer deltog som koordinatorer i projektet, hvilket er to mindre end forventet. Samtidig blev konceptet udvidet til at involvere erhvervsledere, hvorfor 10 ledere fra IBM var i praktik i forskellige foreninger. Derudover var Benedikte Ask Skotte fra Frivilligrådet i praktik i Dansk Skoleidræt, mens formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup var på et længere besøg i Børns Vilkår. Alle modtagne tilbagemeldinger på praktikkerne har været positive: Deltagelse i Frivillig Fredag Praktik har været enormt lærerigt og inspirerende. Den energi og entusiasme, som de frivillige udstråler, er meget livsbekræftende og har gjort, at jeg selv ønsker at indgå i frivilligt arbejde i den kommune, hvor jeg bor! Der bliver ydet en fantastisk indsats fra Røde Kors side i Hillerød Kommune Christian Blaase Johansen, embedsmand i Hillerød Kommune, var i praktik i Røde Kors Det har været meget inspirerende at høre om og følge foreningens aktiviteter. Jeg er imponeret over den professionalisme og kreativitet, der kendetegner foreningen. De involverede har en smittende passion for dette meget vigtige problem i Danmark, og det er tydeligt, at foreningen gør en stor forskel for mange børn og unge hver eneste dag. Jeg har ikke tidligere deltaget i den type frivilligt arbejde men kan klart anbefale det. Det er en stor og givende oplevelse, og jeg er glad for 3

4 at have mulighed for at fortsætte samarbejdet med foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier, som har takket ja til, at jeg donerer 40 frivillige konsulenttimer med henblik på videreudvikling af foreningen. Claus Klint, leder i IBM og var i praktik i foreningen Børn og unge i voldsramte familier Det var en rigtig god oplevelse at have Søren Kjærsgaard på besøg. Søren lyttede til de udfordringer vi har som forening, og Søren var rigtig godt med i dialogen om de muligheder, der er for vores forening i fremtiden. Vi syntes, at det er et rigtig godt tiltag at sende byrådsmedlemmer ud i foreningerne, så de kan få den nødvendige indsigt i, hvad der er for et stort og nyttigt arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne Ole Hansen, Midtsjællands Mini Racing Club i Holbæk, der havde Holbæks borgmester i praktik 2. Central event Frivilligrådet arrangerede en større event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph. Arrangementet indeholdt dels et pilotprojekt på C:NTACTs nye stykke, hvor ældre fortæller deres historier som en form for stand up, dels en film produceret af Frivilligrådet som viste et udpluk af de mange typer frivilligt arbejde i Danmark og endelig et debatarrangement mellem fonde og foreninger og konsekvenserne af fondenes mere aktive involvering i foreningernes arbejde og udvikling. Arrangementet var ikke kun underholdende men satte billeder og ord på innovativ og kreativ samskabelse mellem flere områder (det sociale og kulturområdet). Arrangementet var åbent for alle, og Frivilligrådet gjorde en dyd ud af især at få inviteret foreningslivet. Derudover arbejdede Frivilligrådet sammen med foreningen Musikparlamentet og spillestedet CPH Global om et fælles program for hele dagen, der omfattede en debat om frivillighed i musiklivet med efterfølgende koncert. Målet var at få udbredt Frivillig Fredag til frivillige og frivillige organisationer indenfor kulturlivet. Arrangementerne har samlet set åbnet op for nye kontakter på kulturområdet såvel som for konkrete eksempler på, hvordan det er muligt at skabe meningsfulde aktiviteter på tværs af sektorer også selv om de kun varer en dag. Frivilligrådet havde derudover organiseret en Frivilligdyst mellem 15 foreninger fra hhv. idræt, kultur, det sociale og det grønne område. Ideen var, at hver forening skulle arrangere en post i en dyst, som skulle forklare, hvad det vil sige at være frivillig indenfor netop deres område. Foreningerne ville herefter kunne invitere deres frivillige til en både lærerig og forkælende dag med mulighed for en intern dialog om områdernes ligheder og forskelligheder. På grund af egne arrangementer kunne de fleste foreninger dog ikke overskue at deltage, og derfor blev arrangementet aflyst. Den centrale event har således involveret institutioner og foreninger fra to områder (det sociale/ældreområdet og det kulturelle) i et omfattende samarbejde og haft deltagelse af ca. 100 mennesker hvoraf min. 20 foreninger var flere forskellige områder repræsenteret sammen med deltagere fra fonde, firmaer, kommuner, frivilligcentre osv. Til trods for et pænt fremmøde på dagen, har mange efterfølgende beklaget, at de ikke kunne deltage pga. egne arrangementer. 3. Etnicitet og ældre 4

5 Frivilligrådet iværksatte i 2012 en undersøgelse af minoritetsforeningers erfaringer med puljeansøgninger, 169 foreninger deltog. Dette blev til rapporten Investeringer i etniske minoritetsforeninger (se vedlagt), som udkom i forbindelse med Frivillig Fredag og som bl.a. blev kvalificeret af Dansk Flygtningehjælps Frivillignet. Som optakt til Frivillig Fredag blev der ligeledes arrangeret to møder med kommunale frivilligkonsulenter om resultaterne fra undersøgelsen og konsekvenserne for f.eks. praksisser i kommunerne. Møderne var arrangeret i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Igennem Frivilligrådets samarbejde med aktivitetscentret og C:NTACT om den centrale event på Betty Nansen Teatret blev der arbejdet med både etnicitet og aldring. Derudover har Frivilligrådet være i tæt dialog med Socialstyrelsen med henblik på en fælles kommunikation af Generationernes dag som blev afholdt d. 1. oktober og Frivillig Fredag. Det har resulteret i en gensidig og fordelagtig formidling om de respektive markeringer herunder til landets borgmestre. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet indledte et samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, der distribuerede materiale til deres medlemmer og informerede om Frivillig Fredag på deres hjemmeside og i nyhedsbreve. Der blev gennemført en kronikkonkurrence for efterskolerne, hvor den bedste kronik blev bragt i Kristelig Dagblad, mens andre efterskoler deltog i lokale arrangementer som f.eks. Bjergsnæs Efterskole, hvor 150 elever lavede en gymnastikopvisning i Viborg centrum som en del af et større arrangement, Ryslinge Høj- og Efterskole, der deltog i et frivilligmarked sammen med lokale organisationer og Gylling Efterskole, hvor eleverne lavede stoftryk på genbrugstøj fra Kirkens Korshær i forbindelse med Vindue for en forening i Odder. Friskolerne blev ligeledes kontaktet for mulig deltagelse, men ønskede ikke at være med i år. Højskoleforeningen har i en efterfølgende refleksion vurderet, at deres medlemmer ikke har kapacitet til for alvor at integrere Frivillig Fredag i deres årshjul og eksisterende aktiviteter. På Frivillig Fredag blev en undersøgelse af folkeskoleelevernes deltagelse i frivilligt arbejde gennemført. 235 elever deltog i undersøgelsen, der blev udmøntet i rapporten Frivillighed blandt elever i klasse (se vedlagt). Rapporten, der kan forefindes på Frivilligrådets hjemmeside (http://www.frivilligraadet.dk/frivilligraadets-undersoegelser) er at betragte som en aktivitet, der har bidraget til at plante frivillighed som tema hos de deltagende skoleelever og den nationale frivillighedsdag i skoleledernes bevidsthed. Undersøgelsen kan evt. gentages til næste år og i større skala. 5. Lokal forankring Baggrunden for denne indsats var, at det allerede i opsamlingen på 2011 blev foreslået at satse på det lokale fokus og oprette tværsektorielle grupper som kunne koordinere aktiviteter og matche samarbejdsparter. Arbejdsgruppen for i år, der bestod af en repræsentant fra FriSe, to fra IBM, repræsentanter fra to frivilligcentre og to fra Efterskoleforeningen. Arbejdet med temaet kom op og stå på et sent tidspunkt i forløbet. Dette til trods, var der stor entusiasme i gruppen, og det blev besluttet, at man med udgangspunkt i eksisterende aktiviteter Vindue for en forening i hhv. Gentofte, Silkeborg og Roskilde skulle forsøge at inkludere relevante efterskoler og/eller gymnasier. 5

6 I praksis lykkedes det ikke at finde lokale efterskoler, som kunne matches med foreninger og forretninger i de oprindelige par om end et sådant samarbejde kom op og stå i Odder med Gylling Efterskole (se afsnittet ovenfor), men på et seminar i december arrangeret i et samarbejde mellem Frivilligrådet, IBM og FriSe var lokal forankring omdrejningspunktet for en opsamling på aktiviteterne Vindue for en forening og Erhvervsleder i praktik. De to aktiviteter, der skaber samarbejde mellem virksomheder og foreninger (og evt. andre) syntes i deltagernes perspektiv at danne en god basis for udvidelse med flere aktører og flere pegede netop på gymnasier og gymnasielever som en logisk tredje part. Aktiviteter på Frivillig Fredag Gennem Frivillig Fredag hjemmesiden, artikler i diverse medier, og kontakt med kommuner og frivilligcentre har vi kendskab til 243 forskellige Frivillig Fredag aktiviteter. De hyppigst afholdte aktiviteter var frivilligmarkeder og åbent hus arrangementer. Herefter kom Frivillig Fredag praktik, hvor 32 frivilligcentre/frivilligkonsulenter, m.fl. arrangerede praktik i foreninger. Også mange afholdt frivilligfester med uddeling af frivilligpriser og debatter/foredrag. Aktiviteter på Frivillig Fredag Åbent Hus Frivilligmarked/optog Fest/prisuddeling Debat/foredrag Frivillig Fredag praktik Vindue for en forening Idræt Boligområde arrangement Frivilliguge Børn/ældre Information/synliggørelse Andet Sidste år udviklede Roskilde Frivilligcenter aktiviteten Vindue for en forening. I år var der 6 frivilligcentre, der valgte at gennemføre denne aktivitet, nemlig Roskilde, Gentofte, Haderslev, Odder, Varde og Hillerød. I alt var der 119 match mellem foreninger og butikker. Generelt har tilbagemeldingerne på denne aktivitet været positive. I en spørgeskemaundersøgelse til de deltagende foreninger svarer 87,5 % at deres overordnede oplevelse af projektet er meget positiv eller positiv. 88 % kunne godt forestille sig at være med igen til næste år. Der var for få 6

7 forretninger, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen, til at denne kan bruges, men tilbagemeldinger fra arrangørerne af Vindue for en forening tyder på, at også forretningerne generelt var positive var EU s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. I vores informationsmateriale om Frivillig Fredag opfordrede vi til, at arrangørerne kunne medtænke dette i forhold til deres aktiviteter og evt. sammentænke Frivillig Fredag med Generationernes Dag, der fandt sted d. 1. oktober. En del arrangører valgte at gøre dette og afholdt aktiviteter med fokus på mødet mellem generationer. Fx underviste unge ældre i mobiltelefoni (Kolding), gymnasieelever blev tilbudt at komme i praktik i ældreforeninger, der blev afholdt battle mellem ældre- og ungerådet (Middelfart) og der blevet dannet en menneskekæde mellem en børnehave og et plejecenter (Vejle). I 4 kommuner (Ballerup, Glostrup, Hvidovre og Ikast-Brande) valgte man at holde hele frivillighedsuger i ugen op til Frivillig Fredag med forskellige aktiviteter. Katagorien andet i figuren dækker over et væld af forskellige aktiviteter, fx frivillige, der arrangerede aktiviteter for beboerne på to opholdssteder for udviklingshæmmede (Gladsaxe), en fotokonkurrence (Gentofte), uddeling af morgenbrød til forbipasserende (København, Vallensbæk og Albertslund), en bustur (4 busser) med politikere, områdeledere og presse, der kørte rundt og besøgte foreningerne i Guldborgsund kommune. Presse, medieomtale og marketing Især de lokale medier har været flittige til at dække Frivillig Fredag. I 2012 har vi registreret 156 artikler om Frivillig Fredag i skrevne og elektroniske medier. Det er især lokalaviserne, der har dækket arrangementerne ude omkring i landet. Men også kommunerne har i vidt omfang omtalt Frivillig Fredag på deres hjemmesider, og der er således skrevet 48 artikler om Frivillig Fredag på kommunale hjemmesider. Det har været vanskeligere at få de nationale medier til at bringe noget om Frivillig Fredag. Tilbagemeldingerne fra journalisterne har typisk været, at en tilbagevendende frivillighedsdag ikke har nok nyhedsværdi og, at det var mere relevant sidste år, hvor det var EU s frivillighedsår. Markedsføringen af Frivillig Fredag har haft til formål at udbrede kendskabet til Frivillig Fredag og inspirere forskellige aktører til at arrangere aktiviteter. Dette er sket gennem: En målrettet kampagne til kommunerne, rettet mod både politikere, direktører og frivilligkonsulenter Information og inspiration til Frivilligcentrene med forslag til konkrete aktiviteter (Frivillig Fredag praktik) i samarbejde med FriSe. Omdrejningspunktet for formidlingen af Frivillig Fredag er hjemmesiden Her kan arrangørerne oprette deres aktiviteter og hente inspiration. 7

8 Nyheder er blevet formidlet via hjemmesiden og nyhedsmailen (ca. 380 abonnenter). Information med idékataloger til hhv. efterskoler og højskoler, formidlet til skolerne via samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen. Distribution af Inspirationskatalog med et bredt udsnit af aktivitetsideer. Mindre pakker med plakater, klistermærker og T-shirts sendt til frivilligcenter og frivilligkonsulenter. Mulighed for at man via hjemmesiden kunne bestille mere merchandise. Videofilm om innovative samarbejder på hjemmeside og YouTube Facebookside for Frivillig Fredag Anbefalinger Frivilligrådet anbefaler for 2013 at man: 1. Understøtter bæredygtigheden af dagen. Der er i år opnået en mængde gode kontakter og aktive deltagere herunder den store stigning i antallet af aktive kommuner. Disse lokale platforme er uvurderlige i at understøtte bæredygtigheden i frivillighedsdagen og derfor skal de støttes og fortsat inspireres. Flere deltagere i Frivillig Fredag 2012 har givet udtryk for, at hjemmesiden i stedet for at registrere og vise aktiviteter i højere grad bør være bygget op omkring formidling og deling af viden bl.a. med henblik på at udbrede gode ideer. Hjemmesiden var allerede i 2011 blevet væsentligt forbedret i udtryk og overskuelighed, men kan måske udvikles yderligere i forhold til funktionalitet. Derudover kan den centrale koordinator støtte de lokale aktører ved at tilbyde lettilgængelig inspiration og støtte samt tilbyde materialer, som kan bidrage til at give indtryk af et fælles nationalt islæt for lokale aktiviteter. I år havde deltagerne mulighed for at betale for merchandise, hvilket meget få benyttede sig af, evt. materiale skal derfor være gratis. 2. Udbreder holdbare koncepter. Læringen fra 2012 var bl.a., at koncepter, som giver mening for deltagerne og som ikke kræver for meget tid eller for mange ressourcer, er holdbare. Det betyder, at de kan udbredes til flere områder både geografisk og i forhold til deltager-grupper. Vindue for en forening og Frivillig Fredag Praktik er to sådanne koncepter, som derfor bør videreudvikles og udbredes. Dette gælder ikke mindst i forhold til at arbejde videre med bæredygtighed og lokal forankring i form af mere forpligtende deltagelse og en bredere deltagerkreds bød også på kontakter, læring og ikke mindst begejstring, som kan bruges til at kickstarte erhvervslivet og uddannelsesområdet på et tidligt tidspunkt. Det kan f.eks. ske ved at danne et hold af IBM-ledere, som kan inspirere andre firmaer til at sende ledere og ansatte i foreningspraktik eller ved at afholde et kick-off seminar i årets begyndelse for at sikre indarbejdelse af dagen i f.eks. forretningers, kommunernes og firmaers årshjul. På 8

9 uddannelsesområdet kan der ligeledes arbejdes på at sikre en tidlig formidling af dagen til de kontakter, der blev opnået i Det kan give lærere på forskellige niveauer af systemet mulighed for at arbejde med frivillig-temaet i undervisningen op til Frivillig Fredag eller i forhold til at få skoler til at deltage i f.eks. frivilligcentrenes arrangementer. 3. Målretter evt. centrale events til deltagerne. Aktiviteten Frivilligdysten blev som beskrevet aflyst på grund af kerneaktørernes egne aktiviteter, og mange beklagede samtidig, at de ikke kunne deltage i det spændende program på Betty Nansen Teatret. Anbefalingen på dette område er derfor at tilrettelægge programmet, så det passer til publikum, enten ved at lægge flere arrangementer over året, hvilket giver mulighed for en bredere deltagelse eller at målrette den centrale event på dagen mod folk, der ikke selv er aktivitets-ansvarlige. En central event kan evt. knytte an til arbejdsprocessen omkring revitaliseringen af det nationale Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Denne evaluering vil efterfølgende blive tilrettet og offentliggjort på frivilligfredag.dk. 9

Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever

Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever Frivilligrådet Frivillig Fredag 2014 - Frivillig der hvor du lever Evaluering af den nationale frivillighedsdag i Danmark 2014 I denne evaluering gennemgåes de opstillede mål og succeskriterier og opfyldelsen

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG FRIVILLIG FREDAG PRAKTIK Skaber kontakt mellem foreninger og kommune HVAD ER EN PRAKTIK? Den 30. september 2016 afholdes den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag. Mange steder i

Læs mere

Frivillig Fredag 2013 - Tag livet ind

Frivillig Fredag 2013 - Tag livet ind Frivilligrådet Frivillig Fredag 2013 - Tag livet ind Evaluering af den nationale frivillighedsdag i Danmark 2013 I denne evaluering gennemgåes de opstillede mål og succeskriterier og opfyldelsen af disse.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK. Brug dine kompetencer og få ny inspiration FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Brug dine kompetencer og få ny inspiration HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er udviklet i et samarbejde mellem IBM og Frivilligrådet i forbindelse med

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frivillighedsrådet. Årsberetning for 2012

Frivillighedsrådet. Årsberetning for 2012 Frivillighedsrådet Årsberetning for 2012 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Om Frivillighedsrådet 4 3. Frivillighedsrådets udfordringer og indsatsområder 5 4. Formandens beretning 6 Idéudvekslingsmøde om Tapetens

Læs mere

Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark

Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark slip frivilligheden løs! Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark 1 Frivillig Fredag slip frivilligheden løs! - opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Hvad ser jeg UngAalborg kan?

Hvad ser jeg UngAalborg kan? Ungdomsskolen i Aalborg Kommune For 13-19årige unge Kort om mig Hvad ser jeg UngAalborg kan? Hvad ser jeg i den nærmeste fremtid 1 Lidt personligt / hvad tror jeg på Lærer Fremtiden Humor Dig, som du er

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig!

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Pilotprojektet FremtidsBattle blev afprøvet i samarbejde med to 8.klasser på Engskovskolen, Nr. Jernløse, Holbæk kommune. Med projektet ønskede vi at få erfaringer

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremtidens Fremtidens Åben Skole fra skoleåret 2017/2018 Hvorfor Ønske om at fremtidssikre Åben Skole (strategisk og finansielt) Ønske om videreudvikling af indsatsen på baggrund af en lang række tilbagemeldinger

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere