Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt"

Transkript

1 Frivilligrådet Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt Evaluering af afviklingen af den anden nationale frivillighedsdag i Danmark Helt overordnet Det overordnede indtryk af Frivillig Fredag 2012 var, at det bar et meget positivt præg af at være år to. Det betød bl.a., at dagen allerede var kendt hos kerneaktørerne på frivilligområdet dvs. foreninger, frivilligcentre og frivilligkonsulenter i kommunerne. Frivilligrådet har opgjort, at 58 kommuner har deltaget som aktører i år (mod 31 i 2011) og, at endnu flere ønsker at byde ind med aktiviteter i Der har samlet set været 243 aktiviter fordelt på 69 kommuner, og næsten alle aktiviteter har involveret foreninger. Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe) har i deres egen opgørelse over deltagelsen i år dokumenteret, at 35 ud af 36 besvarelser fra de lokale frivilligcentre var positive. FriSe vurderer dog ud fra deres løbende kontakt med centrene, at langt de fleste af de 57 centre har deltaget som arrangører. To nye frivilligcentre Husum og Fredensborg valgte i øvrigt at åbne på Frivillig Fredag. Frivilligrådet arrangerede en større og åben event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph på Betty Nansen Teatret, som både skulle danne bro til Året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer og vise et konkret eksempel på samskabelse mellem forskellige områder og befolkningsgrupper (ældre, unge, mino- og majoritet). Arrangementet bød bl.a. på teater med fokus på forholdet mellem etniciteter og generationer, debat mellem foreninger og fonde og film med smagsprøver på mangfoldigheden i frivilligheden. På selve dagen besøgte formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup Børns Vilkår og bl.a. i dialog med unge brugere af børnetelefonen. Formanden fortsatte herefter til Roskilde og leverede et oplæg om Samproduktion mellem frivillige og det offentlige i fremtidens velfærdssamfund som en del af den lokale markering af dagen. Formål med Frivillig Fredag 2012 Formålene var de samme som i 2011, nemlig at: Vise kreativiteten og engagementet i den frivillige verden, som det allerede udfolder sig i innovative tilbud, skæve samarbejder og fremsynede projekter. Vise den mangfoldige frivillighed dvs. de mange arenaer og slags mennesker, som frivilligheden har fundet vej til. 1

2 Skabe anledninger til frivilligt engagement og gerne i form af en praktisk/realistisk og individuel oplevelse med frivilligt arbejde. Spille ind i den velfærdspolitiske dagsorden og skabe grobund for en mere vedvarende virkning af dagen. Rammerne i år Årets frivillighedsdag lå d. 28. september, men på baggrund af sidste års evaluering var markeringen udvidet til også at omfatte ugen op til fredagen. Samtidig blev Generationernes dag afholdt d. 1. oktober, hvorfor Socialstyrelsen, som stod for at planlægge og afvikle dagen, og Frivilligrådet har søgt at koordinere annonceringen af de to fejringer. Københavns kommune havde i år valgt at markere frivilligheden d. 5. oktober, mens de lokale frivilligcentre valgte at fejre Frivillig Fredag d. 28. september 1 og binde den sammen med den kommunale dag via en ugelang kursusserie. Flere steder i landet havde kommunerne i år valgt at bruge hele ugen på at sætte fokus på frivilligheden lokalt, og derfor har der til trods for, at det ikke var Europæisk år for frivilligt arbejde, været tale om en fejring, der gik ud over selve dagen. Indsatsområder og succeskriterier i Frivilligpraktikker Praktikkerne videreudvikles i samarbejde med FriSe og andre aktører herunder frivilligkoordinatorerne i kommunerne. Målet er, at 30 frivilligcentre (ca. som i 2011) deltager i projektet Lokalpraktikker samtidig med, at der gennemføres min. 128 praktikker (som registreret i 2011). Praktikkerne involverer udover kommunalpolitikere også nye typer praktikanter som foreningsledere, kommunalt ansatte og virksomhedsledere. 2. Central event Frivilligrådet arrangerer en central event, som skal skabe grundlag for festlige og delagtiggørende møder mellem foreninger fra forskellige områder. Min. 15 foreninger fra min. 3 områder deltager i eventen. 3. Etnicitet og ældre Frivilligrådet gennemfører en mindre aktivitet i samarbejde med aktører på etnicitets- og ældreområdet på baggrund af Frivilligrådets igangværende undersøgelser om bl.a. samarbejdsrelationer. Aktiviteten skal udvikle et forbilledligt eksempel på aktiviteter, der uden de store omkostninger kan fremme udvikling af social innovation i samarbejder mellem etniske minoritetsforeninger og andre aktører herunder lokale virksomheder og erhvervsfolk. Aktiviteten gennemføres evt. i samarbejde med medlemmer af følgegruppen for Generationernes dag, som organiseres af Socialstyrelsen. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet involverer aktører på skole - og uddannelsesområdet f.eks. Frivilligjob, Efterskoleforeningen, udvalgte skoler eller Ungdomsbyen i at udvikle koncepter, som kan bruges til at inddrage børn og unge i dagen. Frivilligrådet medvirker evt. til at afprøve koncepterne i en 1 5 borgmestre fra København Kommune deltog derudover i markeringen af Frivillig Fredag bl.a. ved at gå i praktik i frivillige foreninger. 2

3 eller flere udvalgte kontekster (f.eks. to skoler) og gerne i samarbejde med virksomheder, der kan bidrage til at udmønte koncepterne i lokalt regi f.eks. som praktikker eller som kreative måder at tilrettelægge læring om medborgerskab og frivillighed på. 5. Lokal forankring Via en oprettet arbejdsgruppe udvikles og afprøves metoder til at styrke den brede lokale forankring af Frivillig Fredag og til at opnå blivende effekter heraf. Opfølgning på indsatsområderne i 2012 Fra Frivilligrådets side var der i år lagt vægt på to prioriteringer i koordineringen: Primært at satse på de målgrupper, der udgjorde basen indenfor frivilligområdet dvs. kommuner, foreninger og frivilligcentre og sekundært at arbejde videre med de målgruppe potentialer, som kun blev berørt sidste år dvs. uddannelsesområdet og erhvervslivet. Arbejdsmæssigt har det betydet, at Friviligrådets sekretariatet har lagt en stor indsats i at følge og understøtte især frivilligcentrene (og derigennem foreningerne) og frivilligkonsulenterne i kommunerne. Indsatsen har været gjort i samarbejde med FriSe og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Det har været gjort vha. gratis materialer, personlig og telefonisk opfølgning på aktiviteter, rådgivning og hjælp til praktikmatch. Derudover har sekretariatet brugt tid på at opdyrke kontakter og konkretisere måder at deltage på både på erhvervsområdet som f.eks. via DI, IBM, Skandia og på uddannelsesområdet f.eks. via Højskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen, Danske Skoleelever og Skole og Forældre. Mere konkret er der afviklet flg. aktiviteter og opnået flg. resultater: 1. Frivilligpraktikker I 2012 blev der gennemført over 150 praktikker med kommunale politikere og embedsmænd (som ny praktikantgruppe) som praktikanter, hvilket er 12 mere, end hvad der blev regnet med i succeskriterierne. 32 frivilligcentre og frivilligkordinatorer deltog som koordinatorer i projektet, hvilket er to mindre end forventet. Samtidig blev konceptet udvidet til at involvere erhvervsledere, hvorfor 10 ledere fra IBM var i praktik i forskellige foreninger. Derudover var Benedikte Ask Skotte fra Frivilligrådet i praktik i Dansk Skoleidræt, mens formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup var på et længere besøg i Børns Vilkår. Alle modtagne tilbagemeldinger på praktikkerne har været positive: Deltagelse i Frivillig Fredag Praktik har været enormt lærerigt og inspirerende. Den energi og entusiasme, som de frivillige udstråler, er meget livsbekræftende og har gjort, at jeg selv ønsker at indgå i frivilligt arbejde i den kommune, hvor jeg bor! Der bliver ydet en fantastisk indsats fra Røde Kors side i Hillerød Kommune Christian Blaase Johansen, embedsmand i Hillerød Kommune, var i praktik i Røde Kors Det har været meget inspirerende at høre om og følge foreningens aktiviteter. Jeg er imponeret over den professionalisme og kreativitet, der kendetegner foreningen. De involverede har en smittende passion for dette meget vigtige problem i Danmark, og det er tydeligt, at foreningen gør en stor forskel for mange børn og unge hver eneste dag. Jeg har ikke tidligere deltaget i den type frivilligt arbejde men kan klart anbefale det. Det er en stor og givende oplevelse, og jeg er glad for 3

4 at have mulighed for at fortsætte samarbejdet med foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier, som har takket ja til, at jeg donerer 40 frivillige konsulenttimer med henblik på videreudvikling af foreningen. Claus Klint, leder i IBM og var i praktik i foreningen Børn og unge i voldsramte familier Det var en rigtig god oplevelse at have Søren Kjærsgaard på besøg. Søren lyttede til de udfordringer vi har som forening, og Søren var rigtig godt med i dialogen om de muligheder, der er for vores forening i fremtiden. Vi syntes, at det er et rigtig godt tiltag at sende byrådsmedlemmer ud i foreningerne, så de kan få den nødvendige indsigt i, hvad der er for et stort og nyttigt arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne Ole Hansen, Midtsjællands Mini Racing Club i Holbæk, der havde Holbæks borgmester i praktik 2. Central event Frivilligrådet arrangerede en større event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph. Arrangementet indeholdt dels et pilotprojekt på C:NTACTs nye stykke, hvor ældre fortæller deres historier som en form for stand up, dels en film produceret af Frivilligrådet som viste et udpluk af de mange typer frivilligt arbejde i Danmark og endelig et debatarrangement mellem fonde og foreninger og konsekvenserne af fondenes mere aktive involvering i foreningernes arbejde og udvikling. Arrangementet var ikke kun underholdende men satte billeder og ord på innovativ og kreativ samskabelse mellem flere områder (det sociale og kulturområdet). Arrangementet var åbent for alle, og Frivilligrådet gjorde en dyd ud af især at få inviteret foreningslivet. Derudover arbejdede Frivilligrådet sammen med foreningen Musikparlamentet og spillestedet CPH Global om et fælles program for hele dagen, der omfattede en debat om frivillighed i musiklivet med efterfølgende koncert. Målet var at få udbredt Frivillig Fredag til frivillige og frivillige organisationer indenfor kulturlivet. Arrangementerne har samlet set åbnet op for nye kontakter på kulturområdet såvel som for konkrete eksempler på, hvordan det er muligt at skabe meningsfulde aktiviteter på tværs af sektorer også selv om de kun varer en dag. Frivilligrådet havde derudover organiseret en Frivilligdyst mellem 15 foreninger fra hhv. idræt, kultur, det sociale og det grønne område. Ideen var, at hver forening skulle arrangere en post i en dyst, som skulle forklare, hvad det vil sige at være frivillig indenfor netop deres område. Foreningerne ville herefter kunne invitere deres frivillige til en både lærerig og forkælende dag med mulighed for en intern dialog om områdernes ligheder og forskelligheder. På grund af egne arrangementer kunne de fleste foreninger dog ikke overskue at deltage, og derfor blev arrangementet aflyst. Den centrale event har således involveret institutioner og foreninger fra to områder (det sociale/ældreområdet og det kulturelle) i et omfattende samarbejde og haft deltagelse af ca. 100 mennesker hvoraf min. 20 foreninger var flere forskellige områder repræsenteret sammen med deltagere fra fonde, firmaer, kommuner, frivilligcentre osv. Til trods for et pænt fremmøde på dagen, har mange efterfølgende beklaget, at de ikke kunne deltage pga. egne arrangementer. 3. Etnicitet og ældre 4

5 Frivilligrådet iværksatte i 2012 en undersøgelse af minoritetsforeningers erfaringer med puljeansøgninger, 169 foreninger deltog. Dette blev til rapporten Investeringer i etniske minoritetsforeninger (se vedlagt), som udkom i forbindelse med Frivillig Fredag og som bl.a. blev kvalificeret af Dansk Flygtningehjælps Frivillignet. Som optakt til Frivillig Fredag blev der ligeledes arrangeret to møder med kommunale frivilligkonsulenter om resultaterne fra undersøgelsen og konsekvenserne for f.eks. praksisser i kommunerne. Møderne var arrangeret i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Igennem Frivilligrådets samarbejde med aktivitetscentret og C:NTACT om den centrale event på Betty Nansen Teatret blev der arbejdet med både etnicitet og aldring. Derudover har Frivilligrådet være i tæt dialog med Socialstyrelsen med henblik på en fælles kommunikation af Generationernes dag som blev afholdt d. 1. oktober og Frivillig Fredag. Det har resulteret i en gensidig og fordelagtig formidling om de respektive markeringer herunder til landets borgmestre. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet indledte et samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, der distribuerede materiale til deres medlemmer og informerede om Frivillig Fredag på deres hjemmeside og i nyhedsbreve. Der blev gennemført en kronikkonkurrence for efterskolerne, hvor den bedste kronik blev bragt i Kristelig Dagblad, mens andre efterskoler deltog i lokale arrangementer som f.eks. Bjergsnæs Efterskole, hvor 150 elever lavede en gymnastikopvisning i Viborg centrum som en del af et større arrangement, Ryslinge Høj- og Efterskole, der deltog i et frivilligmarked sammen med lokale organisationer og Gylling Efterskole, hvor eleverne lavede stoftryk på genbrugstøj fra Kirkens Korshær i forbindelse med Vindue for en forening i Odder. Friskolerne blev ligeledes kontaktet for mulig deltagelse, men ønskede ikke at være med i år. Højskoleforeningen har i en efterfølgende refleksion vurderet, at deres medlemmer ikke har kapacitet til for alvor at integrere Frivillig Fredag i deres årshjul og eksisterende aktiviteter. På Frivillig Fredag blev en undersøgelse af folkeskoleelevernes deltagelse i frivilligt arbejde gennemført. 235 elever deltog i undersøgelsen, der blev udmøntet i rapporten Frivillighed blandt elever i klasse (se vedlagt). Rapporten, der kan forefindes på Frivilligrådets hjemmeside (http://www.frivilligraadet.dk/frivilligraadets-undersoegelser) er at betragte som en aktivitet, der har bidraget til at plante frivillighed som tema hos de deltagende skoleelever og den nationale frivillighedsdag i skoleledernes bevidsthed. Undersøgelsen kan evt. gentages til næste år og i større skala. 5. Lokal forankring Baggrunden for denne indsats var, at det allerede i opsamlingen på 2011 blev foreslået at satse på det lokale fokus og oprette tværsektorielle grupper som kunne koordinere aktiviteter og matche samarbejdsparter. Arbejdsgruppen for i år, der bestod af en repræsentant fra FriSe, to fra IBM, repræsentanter fra to frivilligcentre og to fra Efterskoleforeningen. Arbejdet med temaet kom op og stå på et sent tidspunkt i forløbet. Dette til trods, var der stor entusiasme i gruppen, og det blev besluttet, at man med udgangspunkt i eksisterende aktiviteter Vindue for en forening i hhv. Gentofte, Silkeborg og Roskilde skulle forsøge at inkludere relevante efterskoler og/eller gymnasier. 5

6 I praksis lykkedes det ikke at finde lokale efterskoler, som kunne matches med foreninger og forretninger i de oprindelige par om end et sådant samarbejde kom op og stå i Odder med Gylling Efterskole (se afsnittet ovenfor), men på et seminar i december arrangeret i et samarbejde mellem Frivilligrådet, IBM og FriSe var lokal forankring omdrejningspunktet for en opsamling på aktiviteterne Vindue for en forening og Erhvervsleder i praktik. De to aktiviteter, der skaber samarbejde mellem virksomheder og foreninger (og evt. andre) syntes i deltagernes perspektiv at danne en god basis for udvidelse med flere aktører og flere pegede netop på gymnasier og gymnasielever som en logisk tredje part. Aktiviteter på Frivillig Fredag Gennem Frivillig Fredag hjemmesiden, artikler i diverse medier, og kontakt med kommuner og frivilligcentre har vi kendskab til 243 forskellige Frivillig Fredag aktiviteter. De hyppigst afholdte aktiviteter var frivilligmarkeder og åbent hus arrangementer. Herefter kom Frivillig Fredag praktik, hvor 32 frivilligcentre/frivilligkonsulenter, m.fl. arrangerede praktik i foreninger. Også mange afholdt frivilligfester med uddeling af frivilligpriser og debatter/foredrag. Aktiviteter på Frivillig Fredag Åbent Hus Frivilligmarked/optog Fest/prisuddeling Debat/foredrag Frivillig Fredag praktik Vindue for en forening Idræt Boligområde arrangement Frivilliguge Børn/ældre Information/synliggørelse Andet Sidste år udviklede Roskilde Frivilligcenter aktiviteten Vindue for en forening. I år var der 6 frivilligcentre, der valgte at gennemføre denne aktivitet, nemlig Roskilde, Gentofte, Haderslev, Odder, Varde og Hillerød. I alt var der 119 match mellem foreninger og butikker. Generelt har tilbagemeldingerne på denne aktivitet været positive. I en spørgeskemaundersøgelse til de deltagende foreninger svarer 87,5 % at deres overordnede oplevelse af projektet er meget positiv eller positiv. 88 % kunne godt forestille sig at være med igen til næste år. Der var for få 6

7 forretninger, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen, til at denne kan bruges, men tilbagemeldinger fra arrangørerne af Vindue for en forening tyder på, at også forretningerne generelt var positive var EU s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. I vores informationsmateriale om Frivillig Fredag opfordrede vi til, at arrangørerne kunne medtænke dette i forhold til deres aktiviteter og evt. sammentænke Frivillig Fredag med Generationernes Dag, der fandt sted d. 1. oktober. En del arrangører valgte at gøre dette og afholdt aktiviteter med fokus på mødet mellem generationer. Fx underviste unge ældre i mobiltelefoni (Kolding), gymnasieelever blev tilbudt at komme i praktik i ældreforeninger, der blev afholdt battle mellem ældre- og ungerådet (Middelfart) og der blevet dannet en menneskekæde mellem en børnehave og et plejecenter (Vejle). I 4 kommuner (Ballerup, Glostrup, Hvidovre og Ikast-Brande) valgte man at holde hele frivillighedsuger i ugen op til Frivillig Fredag med forskellige aktiviteter. Katagorien andet i figuren dækker over et væld af forskellige aktiviteter, fx frivillige, der arrangerede aktiviteter for beboerne på to opholdssteder for udviklingshæmmede (Gladsaxe), en fotokonkurrence (Gentofte), uddeling af morgenbrød til forbipasserende (København, Vallensbæk og Albertslund), en bustur (4 busser) med politikere, områdeledere og presse, der kørte rundt og besøgte foreningerne i Guldborgsund kommune. Presse, medieomtale og marketing Især de lokale medier har været flittige til at dække Frivillig Fredag. I 2012 har vi registreret 156 artikler om Frivillig Fredag i skrevne og elektroniske medier. Det er især lokalaviserne, der har dækket arrangementerne ude omkring i landet. Men også kommunerne har i vidt omfang omtalt Frivillig Fredag på deres hjemmesider, og der er således skrevet 48 artikler om Frivillig Fredag på kommunale hjemmesider. Det har været vanskeligere at få de nationale medier til at bringe noget om Frivillig Fredag. Tilbagemeldingerne fra journalisterne har typisk været, at en tilbagevendende frivillighedsdag ikke har nok nyhedsværdi og, at det var mere relevant sidste år, hvor det var EU s frivillighedsår. Markedsføringen af Frivillig Fredag har haft til formål at udbrede kendskabet til Frivillig Fredag og inspirere forskellige aktører til at arrangere aktiviteter. Dette er sket gennem: En målrettet kampagne til kommunerne, rettet mod både politikere, direktører og frivilligkonsulenter Information og inspiration til Frivilligcentrene med forslag til konkrete aktiviteter (Frivillig Fredag praktik) i samarbejde med FriSe. Omdrejningspunktet for formidlingen af Frivillig Fredag er hjemmesiden Her kan arrangørerne oprette deres aktiviteter og hente inspiration. 7

8 Nyheder er blevet formidlet via hjemmesiden og nyhedsmailen (ca. 380 abonnenter). Information med idékataloger til hhv. efterskoler og højskoler, formidlet til skolerne via samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen. Distribution af Inspirationskatalog med et bredt udsnit af aktivitetsideer. Mindre pakker med plakater, klistermærker og T-shirts sendt til frivilligcenter og frivilligkonsulenter. Mulighed for at man via hjemmesiden kunne bestille mere merchandise. Videofilm om innovative samarbejder på hjemmeside og YouTube Facebookside for Frivillig Fredag Anbefalinger Frivilligrådet anbefaler for 2013 at man: 1. Understøtter bæredygtigheden af dagen. Der er i år opnået en mængde gode kontakter og aktive deltagere herunder den store stigning i antallet af aktive kommuner. Disse lokale platforme er uvurderlige i at understøtte bæredygtigheden i frivillighedsdagen og derfor skal de støttes og fortsat inspireres. Flere deltagere i Frivillig Fredag 2012 har givet udtryk for, at hjemmesiden i stedet for at registrere og vise aktiviteter i højere grad bør være bygget op omkring formidling og deling af viden bl.a. med henblik på at udbrede gode ideer. Hjemmesiden var allerede i 2011 blevet væsentligt forbedret i udtryk og overskuelighed, men kan måske udvikles yderligere i forhold til funktionalitet. Derudover kan den centrale koordinator støtte de lokale aktører ved at tilbyde lettilgængelig inspiration og støtte samt tilbyde materialer, som kan bidrage til at give indtryk af et fælles nationalt islæt for lokale aktiviteter. I år havde deltagerne mulighed for at betale for merchandise, hvilket meget få benyttede sig af, evt. materiale skal derfor være gratis. 2. Udbreder holdbare koncepter. Læringen fra 2012 var bl.a., at koncepter, som giver mening for deltagerne og som ikke kræver for meget tid eller for mange ressourcer, er holdbare. Det betyder, at de kan udbredes til flere områder både geografisk og i forhold til deltager-grupper. Vindue for en forening og Frivillig Fredag Praktik er to sådanne koncepter, som derfor bør videreudvikles og udbredes. Dette gælder ikke mindst i forhold til at arbejde videre med bæredygtighed og lokal forankring i form af mere forpligtende deltagelse og en bredere deltagerkreds bød også på kontakter, læring og ikke mindst begejstring, som kan bruges til at kickstarte erhvervslivet og uddannelsesområdet på et tidligt tidspunkt. Det kan f.eks. ske ved at danne et hold af IBM-ledere, som kan inspirere andre firmaer til at sende ledere og ansatte i foreningspraktik eller ved at afholde et kick-off seminar i årets begyndelse for at sikre indarbejdelse af dagen i f.eks. forretningers, kommunernes og firmaers årshjul. På 8

9 uddannelsesområdet kan der ligeledes arbejdes på at sikre en tidlig formidling af dagen til de kontakter, der blev opnået i Det kan give lærere på forskellige niveauer af systemet mulighed for at arbejde med frivillig-temaet i undervisningen op til Frivillig Fredag eller i forhold til at få skoler til at deltage i f.eks. frivilligcentrenes arrangementer. 3. Målretter evt. centrale events til deltagerne. Aktiviteten Frivilligdysten blev som beskrevet aflyst på grund af kerneaktørernes egne aktiviteter, og mange beklagede samtidig, at de ikke kunne deltage i det spændende program på Betty Nansen Teatret. Anbefalingen på dette område er derfor at tilrettelægge programmet, så det passer til publikum, enten ved at lægge flere arrangementer over året, hvilket giver mulighed for en bredere deltagelse eller at målrette den centrale event på dagen mod folk, der ikke selv er aktivitets-ansvarlige. En central event kan evt. knytte an til arbejdsprocessen omkring revitaliseringen af det nationale Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Denne evaluering vil efterfølgende blive tilrettet og offentliggjort på frivilligfredag.dk. 9

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN STATUSRAPPORT FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN 2009-2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Opsummering af Brug Folkeskolens arbejde og resultater 2009-2011... 4 3. Rekruttering... 7 3.1. Udvikling

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Solkampagnens frivilligindsats 2009

Solkampagnens frivilligindsats 2009 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Solkampagnens frivilligindsats 2009 Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen Forfattere: Camilla Thorgaard (att. cth@cancer.dk tlf. 35 25 75 90) Lisbet

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere