Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig Fredag 2012 - Del det du kan - og skab noget nyt"

Transkript

1 Frivilligrådet Frivillig Fredag Del det du kan - og skab noget nyt Evaluering af afviklingen af den anden nationale frivillighedsdag i Danmark Helt overordnet Det overordnede indtryk af Frivillig Fredag 2012 var, at det bar et meget positivt præg af at være år to. Det betød bl.a., at dagen allerede var kendt hos kerneaktørerne på frivilligområdet dvs. foreninger, frivilligcentre og frivilligkonsulenter i kommunerne. Frivilligrådet har opgjort, at 58 kommuner har deltaget som aktører i år (mod 31 i 2011) og, at endnu flere ønsker at byde ind med aktiviteter i Der har samlet set været 243 aktiviter fordelt på 69 kommuner, og næsten alle aktiviteter har involveret foreninger. Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe) har i deres egen opgørelse over deltagelsen i år dokumenteret, at 35 ud af 36 besvarelser fra de lokale frivilligcentre var positive. FriSe vurderer dog ud fra deres løbende kontakt med centrene, at langt de fleste af de 57 centre har deltaget som arrangører. To nye frivilligcentre Husum og Fredensborg valgte i øvrigt at åbne på Frivillig Fredag. Frivilligrådet arrangerede en større og åben event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph på Betty Nansen Teatret, som både skulle danne bro til Året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer og vise et konkret eksempel på samskabelse mellem forskellige områder og befolkningsgrupper (ældre, unge, mino- og majoritet). Arrangementet bød bl.a. på teater med fokus på forholdet mellem etniciteter og generationer, debat mellem foreninger og fonde og film med smagsprøver på mangfoldigheden i frivilligheden. På selve dagen besøgte formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup Børns Vilkår og bl.a. i dialog med unge brugere af børnetelefonen. Formanden fortsatte herefter til Roskilde og leverede et oplæg om Samproduktion mellem frivillige og det offentlige i fremtidens velfærdssamfund som en del af den lokale markering af dagen. Formål med Frivillig Fredag 2012 Formålene var de samme som i 2011, nemlig at: Vise kreativiteten og engagementet i den frivillige verden, som det allerede udfolder sig i innovative tilbud, skæve samarbejder og fremsynede projekter. Vise den mangfoldige frivillighed dvs. de mange arenaer og slags mennesker, som frivilligheden har fundet vej til. 1

2 Skabe anledninger til frivilligt engagement og gerne i form af en praktisk/realistisk og individuel oplevelse med frivilligt arbejde. Spille ind i den velfærdspolitiske dagsorden og skabe grobund for en mere vedvarende virkning af dagen. Rammerne i år Årets frivillighedsdag lå d. 28. september, men på baggrund af sidste års evaluering var markeringen udvidet til også at omfatte ugen op til fredagen. Samtidig blev Generationernes dag afholdt d. 1. oktober, hvorfor Socialstyrelsen, som stod for at planlægge og afvikle dagen, og Frivilligrådet har søgt at koordinere annonceringen af de to fejringer. Københavns kommune havde i år valgt at markere frivilligheden d. 5. oktober, mens de lokale frivilligcentre valgte at fejre Frivillig Fredag d. 28. september 1 og binde den sammen med den kommunale dag via en ugelang kursusserie. Flere steder i landet havde kommunerne i år valgt at bruge hele ugen på at sætte fokus på frivilligheden lokalt, og derfor har der til trods for, at det ikke var Europæisk år for frivilligt arbejde, været tale om en fejring, der gik ud over selve dagen. Indsatsområder og succeskriterier i Frivilligpraktikker Praktikkerne videreudvikles i samarbejde med FriSe og andre aktører herunder frivilligkoordinatorerne i kommunerne. Målet er, at 30 frivilligcentre (ca. som i 2011) deltager i projektet Lokalpraktikker samtidig med, at der gennemføres min. 128 praktikker (som registreret i 2011). Praktikkerne involverer udover kommunalpolitikere også nye typer praktikanter som foreningsledere, kommunalt ansatte og virksomhedsledere. 2. Central event Frivilligrådet arrangerer en central event, som skal skabe grundlag for festlige og delagtiggørende møder mellem foreninger fra forskellige områder. Min. 15 foreninger fra min. 3 områder deltager i eventen. 3. Etnicitet og ældre Frivilligrådet gennemfører en mindre aktivitet i samarbejde med aktører på etnicitets- og ældreområdet på baggrund af Frivilligrådets igangværende undersøgelser om bl.a. samarbejdsrelationer. Aktiviteten skal udvikle et forbilledligt eksempel på aktiviteter, der uden de store omkostninger kan fremme udvikling af social innovation i samarbejder mellem etniske minoritetsforeninger og andre aktører herunder lokale virksomheder og erhvervsfolk. Aktiviteten gennemføres evt. i samarbejde med medlemmer af følgegruppen for Generationernes dag, som organiseres af Socialstyrelsen. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet involverer aktører på skole - og uddannelsesområdet f.eks. Frivilligjob, Efterskoleforeningen, udvalgte skoler eller Ungdomsbyen i at udvikle koncepter, som kan bruges til at inddrage børn og unge i dagen. Frivilligrådet medvirker evt. til at afprøve koncepterne i en 1 5 borgmestre fra København Kommune deltog derudover i markeringen af Frivillig Fredag bl.a. ved at gå i praktik i frivillige foreninger. 2

3 eller flere udvalgte kontekster (f.eks. to skoler) og gerne i samarbejde med virksomheder, der kan bidrage til at udmønte koncepterne i lokalt regi f.eks. som praktikker eller som kreative måder at tilrettelægge læring om medborgerskab og frivillighed på. 5. Lokal forankring Via en oprettet arbejdsgruppe udvikles og afprøves metoder til at styrke den brede lokale forankring af Frivillig Fredag og til at opnå blivende effekter heraf. Opfølgning på indsatsområderne i 2012 Fra Frivilligrådets side var der i år lagt vægt på to prioriteringer i koordineringen: Primært at satse på de målgrupper, der udgjorde basen indenfor frivilligområdet dvs. kommuner, foreninger og frivilligcentre og sekundært at arbejde videre med de målgruppe potentialer, som kun blev berørt sidste år dvs. uddannelsesområdet og erhvervslivet. Arbejdsmæssigt har det betydet, at Friviligrådets sekretariatet har lagt en stor indsats i at følge og understøtte især frivilligcentrene (og derigennem foreningerne) og frivilligkonsulenterne i kommunerne. Indsatsen har været gjort i samarbejde med FriSe og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Det har været gjort vha. gratis materialer, personlig og telefonisk opfølgning på aktiviteter, rådgivning og hjælp til praktikmatch. Derudover har sekretariatet brugt tid på at opdyrke kontakter og konkretisere måder at deltage på både på erhvervsområdet som f.eks. via DI, IBM, Skandia og på uddannelsesområdet f.eks. via Højskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen, Danske Skoleelever og Skole og Forældre. Mere konkret er der afviklet flg. aktiviteter og opnået flg. resultater: 1. Frivilligpraktikker I 2012 blev der gennemført over 150 praktikker med kommunale politikere og embedsmænd (som ny praktikantgruppe) som praktikanter, hvilket er 12 mere, end hvad der blev regnet med i succeskriterierne. 32 frivilligcentre og frivilligkordinatorer deltog som koordinatorer i projektet, hvilket er to mindre end forventet. Samtidig blev konceptet udvidet til at involvere erhvervsledere, hvorfor 10 ledere fra IBM var i praktik i forskellige foreninger. Derudover var Benedikte Ask Skotte fra Frivilligrådet i praktik i Dansk Skoleidræt, mens formand Vibe Klarup Voetmann og social- og integrationsminister Karen Hækkerup var på et længere besøg i Børns Vilkår. Alle modtagne tilbagemeldinger på praktikkerne har været positive: Deltagelse i Frivillig Fredag Praktik har været enormt lærerigt og inspirerende. Den energi og entusiasme, som de frivillige udstråler, er meget livsbekræftende og har gjort, at jeg selv ønsker at indgå i frivilligt arbejde i den kommune, hvor jeg bor! Der bliver ydet en fantastisk indsats fra Røde Kors side i Hillerød Kommune Christian Blaase Johansen, embedsmand i Hillerød Kommune, var i praktik i Røde Kors Det har været meget inspirerende at høre om og følge foreningens aktiviteter. Jeg er imponeret over den professionalisme og kreativitet, der kendetegner foreningen. De involverede har en smittende passion for dette meget vigtige problem i Danmark, og det er tydeligt, at foreningen gør en stor forskel for mange børn og unge hver eneste dag. Jeg har ikke tidligere deltaget i den type frivilligt arbejde men kan klart anbefale det. Det er en stor og givende oplevelse, og jeg er glad for 3

4 at have mulighed for at fortsætte samarbejdet med foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier, som har takket ja til, at jeg donerer 40 frivillige konsulenttimer med henblik på videreudvikling af foreningen. Claus Klint, leder i IBM og var i praktik i foreningen Børn og unge i voldsramte familier Det var en rigtig god oplevelse at have Søren Kjærsgaard på besøg. Søren lyttede til de udfordringer vi har som forening, og Søren var rigtig godt med i dialogen om de muligheder, der er for vores forening i fremtiden. Vi syntes, at det er et rigtig godt tiltag at sende byrådsmedlemmer ud i foreningerne, så de kan få den nødvendige indsigt i, hvad der er for et stort og nyttigt arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne Ole Hansen, Midtsjællands Mini Racing Club i Holbæk, der havde Holbæks borgmester i praktik 2. Central event Frivilligrådet arrangerede en større event i samarbejde med C:NTACT og Aktivitetscentet Sct. Joseph. Arrangementet indeholdt dels et pilotprojekt på C:NTACTs nye stykke, hvor ældre fortæller deres historier som en form for stand up, dels en film produceret af Frivilligrådet som viste et udpluk af de mange typer frivilligt arbejde i Danmark og endelig et debatarrangement mellem fonde og foreninger og konsekvenserne af fondenes mere aktive involvering i foreningernes arbejde og udvikling. Arrangementet var ikke kun underholdende men satte billeder og ord på innovativ og kreativ samskabelse mellem flere områder (det sociale og kulturområdet). Arrangementet var åbent for alle, og Frivilligrådet gjorde en dyd ud af især at få inviteret foreningslivet. Derudover arbejdede Frivilligrådet sammen med foreningen Musikparlamentet og spillestedet CPH Global om et fælles program for hele dagen, der omfattede en debat om frivillighed i musiklivet med efterfølgende koncert. Målet var at få udbredt Frivillig Fredag til frivillige og frivillige organisationer indenfor kulturlivet. Arrangementerne har samlet set åbnet op for nye kontakter på kulturområdet såvel som for konkrete eksempler på, hvordan det er muligt at skabe meningsfulde aktiviteter på tværs af sektorer også selv om de kun varer en dag. Frivilligrådet havde derudover organiseret en Frivilligdyst mellem 15 foreninger fra hhv. idræt, kultur, det sociale og det grønne område. Ideen var, at hver forening skulle arrangere en post i en dyst, som skulle forklare, hvad det vil sige at være frivillig indenfor netop deres område. Foreningerne ville herefter kunne invitere deres frivillige til en både lærerig og forkælende dag med mulighed for en intern dialog om områdernes ligheder og forskelligheder. På grund af egne arrangementer kunne de fleste foreninger dog ikke overskue at deltage, og derfor blev arrangementet aflyst. Den centrale event har således involveret institutioner og foreninger fra to områder (det sociale/ældreområdet og det kulturelle) i et omfattende samarbejde og haft deltagelse af ca. 100 mennesker hvoraf min. 20 foreninger var flere forskellige områder repræsenteret sammen med deltagere fra fonde, firmaer, kommuner, frivilligcentre osv. Til trods for et pænt fremmøde på dagen, har mange efterfølgende beklaget, at de ikke kunne deltage pga. egne arrangementer. 3. Etnicitet og ældre 4

5 Frivilligrådet iværksatte i 2012 en undersøgelse af minoritetsforeningers erfaringer med puljeansøgninger, 169 foreninger deltog. Dette blev til rapporten Investeringer i etniske minoritetsforeninger (se vedlagt), som udkom i forbindelse med Frivillig Fredag og som bl.a. blev kvalificeret af Dansk Flygtningehjælps Frivillignet. Som optakt til Frivillig Fredag blev der ligeledes arrangeret to møder med kommunale frivilligkonsulenter om resultaterne fra undersøgelsen og konsekvenserne for f.eks. praksisser i kommunerne. Møderne var arrangeret i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Igennem Frivilligrådets samarbejde med aktivitetscentret og C:NTACT om den centrale event på Betty Nansen Teatret blev der arbejdet med både etnicitet og aldring. Derudover har Frivilligrådet være i tæt dialog med Socialstyrelsen med henblik på en fælles kommunikation af Generationernes dag som blev afholdt d. 1. oktober og Frivillig Fredag. Det har resulteret i en gensidig og fordelagtig formidling om de respektive markeringer herunder til landets borgmestre. 4. Skole- og uddannelsesområdet Frivilligrådet indledte et samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, der distribuerede materiale til deres medlemmer og informerede om Frivillig Fredag på deres hjemmeside og i nyhedsbreve. Der blev gennemført en kronikkonkurrence for efterskolerne, hvor den bedste kronik blev bragt i Kristelig Dagblad, mens andre efterskoler deltog i lokale arrangementer som f.eks. Bjergsnæs Efterskole, hvor 150 elever lavede en gymnastikopvisning i Viborg centrum som en del af et større arrangement, Ryslinge Høj- og Efterskole, der deltog i et frivilligmarked sammen med lokale organisationer og Gylling Efterskole, hvor eleverne lavede stoftryk på genbrugstøj fra Kirkens Korshær i forbindelse med Vindue for en forening i Odder. Friskolerne blev ligeledes kontaktet for mulig deltagelse, men ønskede ikke at være med i år. Højskoleforeningen har i en efterfølgende refleksion vurderet, at deres medlemmer ikke har kapacitet til for alvor at integrere Frivillig Fredag i deres årshjul og eksisterende aktiviteter. På Frivillig Fredag blev en undersøgelse af folkeskoleelevernes deltagelse i frivilligt arbejde gennemført. 235 elever deltog i undersøgelsen, der blev udmøntet i rapporten Frivillighed blandt elever i klasse (se vedlagt). Rapporten, der kan forefindes på Frivilligrådets hjemmeside (http://www.frivilligraadet.dk/frivilligraadets-undersoegelser) er at betragte som en aktivitet, der har bidraget til at plante frivillighed som tema hos de deltagende skoleelever og den nationale frivillighedsdag i skoleledernes bevidsthed. Undersøgelsen kan evt. gentages til næste år og i større skala. 5. Lokal forankring Baggrunden for denne indsats var, at det allerede i opsamlingen på 2011 blev foreslået at satse på det lokale fokus og oprette tværsektorielle grupper som kunne koordinere aktiviteter og matche samarbejdsparter. Arbejdsgruppen for i år, der bestod af en repræsentant fra FriSe, to fra IBM, repræsentanter fra to frivilligcentre og to fra Efterskoleforeningen. Arbejdet med temaet kom op og stå på et sent tidspunkt i forløbet. Dette til trods, var der stor entusiasme i gruppen, og det blev besluttet, at man med udgangspunkt i eksisterende aktiviteter Vindue for en forening i hhv. Gentofte, Silkeborg og Roskilde skulle forsøge at inkludere relevante efterskoler og/eller gymnasier. 5

6 I praksis lykkedes det ikke at finde lokale efterskoler, som kunne matches med foreninger og forretninger i de oprindelige par om end et sådant samarbejde kom op og stå i Odder med Gylling Efterskole (se afsnittet ovenfor), men på et seminar i december arrangeret i et samarbejde mellem Frivilligrådet, IBM og FriSe var lokal forankring omdrejningspunktet for en opsamling på aktiviteterne Vindue for en forening og Erhvervsleder i praktik. De to aktiviteter, der skaber samarbejde mellem virksomheder og foreninger (og evt. andre) syntes i deltagernes perspektiv at danne en god basis for udvidelse med flere aktører og flere pegede netop på gymnasier og gymnasielever som en logisk tredje part. Aktiviteter på Frivillig Fredag Gennem Frivillig Fredag hjemmesiden, artikler i diverse medier, og kontakt med kommuner og frivilligcentre har vi kendskab til 243 forskellige Frivillig Fredag aktiviteter. De hyppigst afholdte aktiviteter var frivilligmarkeder og åbent hus arrangementer. Herefter kom Frivillig Fredag praktik, hvor 32 frivilligcentre/frivilligkonsulenter, m.fl. arrangerede praktik i foreninger. Også mange afholdt frivilligfester med uddeling af frivilligpriser og debatter/foredrag. Aktiviteter på Frivillig Fredag Åbent Hus Frivilligmarked/optog Fest/prisuddeling Debat/foredrag Frivillig Fredag praktik Vindue for en forening Idræt Boligområde arrangement Frivilliguge Børn/ældre Information/synliggørelse Andet Sidste år udviklede Roskilde Frivilligcenter aktiviteten Vindue for en forening. I år var der 6 frivilligcentre, der valgte at gennemføre denne aktivitet, nemlig Roskilde, Gentofte, Haderslev, Odder, Varde og Hillerød. I alt var der 119 match mellem foreninger og butikker. Generelt har tilbagemeldingerne på denne aktivitet været positive. I en spørgeskemaundersøgelse til de deltagende foreninger svarer 87,5 % at deres overordnede oplevelse af projektet er meget positiv eller positiv. 88 % kunne godt forestille sig at være med igen til næste år. Der var for få 6

7 forretninger, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen, til at denne kan bruges, men tilbagemeldinger fra arrangørerne af Vindue for en forening tyder på, at også forretningerne generelt var positive var EU s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. I vores informationsmateriale om Frivillig Fredag opfordrede vi til, at arrangørerne kunne medtænke dette i forhold til deres aktiviteter og evt. sammentænke Frivillig Fredag med Generationernes Dag, der fandt sted d. 1. oktober. En del arrangører valgte at gøre dette og afholdt aktiviteter med fokus på mødet mellem generationer. Fx underviste unge ældre i mobiltelefoni (Kolding), gymnasieelever blev tilbudt at komme i praktik i ældreforeninger, der blev afholdt battle mellem ældre- og ungerådet (Middelfart) og der blevet dannet en menneskekæde mellem en børnehave og et plejecenter (Vejle). I 4 kommuner (Ballerup, Glostrup, Hvidovre og Ikast-Brande) valgte man at holde hele frivillighedsuger i ugen op til Frivillig Fredag med forskellige aktiviteter. Katagorien andet i figuren dækker over et væld af forskellige aktiviteter, fx frivillige, der arrangerede aktiviteter for beboerne på to opholdssteder for udviklingshæmmede (Gladsaxe), en fotokonkurrence (Gentofte), uddeling af morgenbrød til forbipasserende (København, Vallensbæk og Albertslund), en bustur (4 busser) med politikere, områdeledere og presse, der kørte rundt og besøgte foreningerne i Guldborgsund kommune. Presse, medieomtale og marketing Især de lokale medier har været flittige til at dække Frivillig Fredag. I 2012 har vi registreret 156 artikler om Frivillig Fredag i skrevne og elektroniske medier. Det er især lokalaviserne, der har dækket arrangementerne ude omkring i landet. Men også kommunerne har i vidt omfang omtalt Frivillig Fredag på deres hjemmesider, og der er således skrevet 48 artikler om Frivillig Fredag på kommunale hjemmesider. Det har været vanskeligere at få de nationale medier til at bringe noget om Frivillig Fredag. Tilbagemeldingerne fra journalisterne har typisk været, at en tilbagevendende frivillighedsdag ikke har nok nyhedsværdi og, at det var mere relevant sidste år, hvor det var EU s frivillighedsår. Markedsføringen af Frivillig Fredag har haft til formål at udbrede kendskabet til Frivillig Fredag og inspirere forskellige aktører til at arrangere aktiviteter. Dette er sket gennem: En målrettet kampagne til kommunerne, rettet mod både politikere, direktører og frivilligkonsulenter Information og inspiration til Frivilligcentrene med forslag til konkrete aktiviteter (Frivillig Fredag praktik) i samarbejde med FriSe. Omdrejningspunktet for formidlingen af Frivillig Fredag er hjemmesiden Her kan arrangørerne oprette deres aktiviteter og hente inspiration. 7

8 Nyheder er blevet formidlet via hjemmesiden og nyhedsmailen (ca. 380 abonnenter). Information med idékataloger til hhv. efterskoler og højskoler, formidlet til skolerne via samarbejde med Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen. Distribution af Inspirationskatalog med et bredt udsnit af aktivitetsideer. Mindre pakker med plakater, klistermærker og T-shirts sendt til frivilligcenter og frivilligkonsulenter. Mulighed for at man via hjemmesiden kunne bestille mere merchandise. Videofilm om innovative samarbejder på hjemmeside og YouTube Facebookside for Frivillig Fredag Anbefalinger Frivilligrådet anbefaler for 2013 at man: 1. Understøtter bæredygtigheden af dagen. Der er i år opnået en mængde gode kontakter og aktive deltagere herunder den store stigning i antallet af aktive kommuner. Disse lokale platforme er uvurderlige i at understøtte bæredygtigheden i frivillighedsdagen og derfor skal de støttes og fortsat inspireres. Flere deltagere i Frivillig Fredag 2012 har givet udtryk for, at hjemmesiden i stedet for at registrere og vise aktiviteter i højere grad bør være bygget op omkring formidling og deling af viden bl.a. med henblik på at udbrede gode ideer. Hjemmesiden var allerede i 2011 blevet væsentligt forbedret i udtryk og overskuelighed, men kan måske udvikles yderligere i forhold til funktionalitet. Derudover kan den centrale koordinator støtte de lokale aktører ved at tilbyde lettilgængelig inspiration og støtte samt tilbyde materialer, som kan bidrage til at give indtryk af et fælles nationalt islæt for lokale aktiviteter. I år havde deltagerne mulighed for at betale for merchandise, hvilket meget få benyttede sig af, evt. materiale skal derfor være gratis. 2. Udbreder holdbare koncepter. Læringen fra 2012 var bl.a., at koncepter, som giver mening for deltagerne og som ikke kræver for meget tid eller for mange ressourcer, er holdbare. Det betyder, at de kan udbredes til flere områder både geografisk og i forhold til deltager-grupper. Vindue for en forening og Frivillig Fredag Praktik er to sådanne koncepter, som derfor bør videreudvikles og udbredes. Dette gælder ikke mindst i forhold til at arbejde videre med bæredygtighed og lokal forankring i form af mere forpligtende deltagelse og en bredere deltagerkreds bød også på kontakter, læring og ikke mindst begejstring, som kan bruges til at kickstarte erhvervslivet og uddannelsesområdet på et tidligt tidspunkt. Det kan f.eks. ske ved at danne et hold af IBM-ledere, som kan inspirere andre firmaer til at sende ledere og ansatte i foreningspraktik eller ved at afholde et kick-off seminar i årets begyndelse for at sikre indarbejdelse af dagen i f.eks. forretningers, kommunernes og firmaers årshjul. På 8

9 uddannelsesområdet kan der ligeledes arbejdes på at sikre en tidlig formidling af dagen til de kontakter, der blev opnået i Det kan give lærere på forskellige niveauer af systemet mulighed for at arbejde med frivillig-temaet i undervisningen op til Frivillig Fredag eller i forhold til at få skoler til at deltage i f.eks. frivilligcentrenes arrangementer. 3. Målretter evt. centrale events til deltagerne. Aktiviteten Frivilligdysten blev som beskrevet aflyst på grund af kerneaktørernes egne aktiviteter, og mange beklagede samtidig, at de ikke kunne deltage i det spændende program på Betty Nansen Teatret. Anbefalingen på dette område er derfor at tilrettelægge programmet, så det passer til publikum, enten ved at lægge flere arrangementer over året, hvilket giver mulighed for en bredere deltagelse eller at målrette den centrale event på dagen mod folk, der ikke selv er aktivitets-ansvarlige. En central event kan evt. knytte an til arbejdsprocessen omkring revitaliseringen af det nationale Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Denne evaluering vil efterfølgende blive tilrettet og offentliggjort på frivilligfredag.dk. 9

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark

Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark slip frivilligheden løs! Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark 1 Frivillig Fredag slip frivilligheden løs! - opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Politik for borgerinddragelse med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker, at denne politik skal være retningsgivende for udviklingen af tilbud

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere