Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes"

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni atuarfik Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

2 Kalaallit Nunaanni atuarfik Folkeskolen i Grønland Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Inerisaavik 2011

3 IMARISAI Siulequt 4 Nalunaarut 7 Kalaallit Nunaanni Atuarfik 14 Inerisaavik/Pilersuiffik 37 Atuarfiup Siulersuisuisa Siuliiaasui 50 Meeqqat atuarfiini atuartut amerlassusii 54 Misilitsinnerit ingerlanneqarsimasut /11-imi ilinniartitsisut 57 Atuarfinni ineqarfiuutigisuni 2010/11-imi atuartut 58 Illoqarfinni klassini atuaqatigiit amerlassusii 61 Atuartut amerlassusii 2010/11 63 Atuarfiit 2010/11 70 Immikkut aaqqissuussamik atuartitsineq 2010/11 82 Immikkut aaqqissuussamik atuartitsisut ilinniarnerat 2010/11 86 Ilinniartitsisut tiimiinik atuinerit 2010/11 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Beretning 11 Skolen i Grønland 27 Inerisaavik/Pilersuiffik 43 Skolebestyrelsesformænd 50 Elevtal i folkeskolen 54 Aflagte prøver 55 Lærerpersonale 2010/11 57 Kostplacerede elever 2010/11 58 Byskolernes klassekvotient 61 Elevtal 2010/11 63 Skoler 2010/11 70 Specialundervisning 2010/11 82 Specialundervisernes uddannelse 2010/11 86 Lærertimeforbrug 2010/11 88

4 SIULEQUT Meeqqat atuarfiat pillugu ukiumoortumik nalunaarut kommunit/atuarfiit ukioq atuarfiusoq 2010/11 pillugu kisitsisitigut nalunaarutaat tunngavigalugit suliaavoq. Taakkua saniatigut nalunaarutip meeqqat atuarfiata ineriartorsimanerata oqaluttuassartaa imaraa. Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-meersoq ullormi 1. august 2003-mi atortuulerpoq. Meeqqat atuarfiat pillugu peqqussutip malitsigisaanik suliassat peqqussummi siunertat aallaavigalugit ingerlanneqartussaapput; siunertami tassani pineqarput ilikkagassatut anguniagassat ersarissut 1, meeraq qitiutillugu 2 naliliisarneq uppernarsaasiisarnerlu 3 aammalu kulturi, inooqataaneq pissarsiffiusoq imminullu napatissinnaaneq tunngavigalugit atuartitsineq 4. Meeqqat atuarfiat pillugu peqqussummi aamma taaneqarpoq, peqqussummi siunertat aallaavigalugit atuartitsissutini kursusertitsinerit ilisimatusarnerlu aallaavigalugu ineriartortitsinermik suliniutit, ilinniartitsisut pisortallu ilinniarteqqinneqartarneri, meeqqat atuarfianni suliniutit nalilersorneqartarneri uppernarsarneqartarnerilu kiisalu atorniartarfeqarneq paasissutissiisarnerlu 5 imminnut ataqatigiissasut. Suliniutit pitsaassusaat ilisimatusarnikkullu tunngavii Ilisimatusarfik pillugu inatsit naapertorlugu Ilisimatusarfimmi Ilinniarnermik Ilisimatusarfiup isumagai. Meeqqat atuarfiata siunertaanik piviusunngortitsiniaanermi atortuulersitsiniaanermilu periutsit eqqarsaatigalugit meeqqat atuarfiat pillugu paasissutissanik katersinerup ingerlatiinnarneqarnissaa pingaartuuvoq, tamannalu 1. oktoberimi nalunaarusiortarnikkut pisarpoq. Neriuutigaarput paasissutissat taakkua meeqqat atuarfiata ingerlanneqarnera pillugu ilisimasaqarneq tunngavisseeqataaffigissagaat. Jens Jakobsen Inerisaavimmi pisortaq 1 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm. 3 aamma 4. 3 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm, 5. 5 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm

5 FORORD Årsberetningen om folkeskolen bygger på kommunernes/skolernes statistiske indberetning for skoleåret 2010/11. Derudover indeholder beretningen en historisk gennemgang af folkeskolens udvikling. Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen trådte i kraft den 1. august Aktiviteterne i folkeskoleforordningen skal tage udgangspunkt i forordningens formål med klare læringsmål 1, evaluering og dokumentation 2 med eleven i centrum 3 og ud fra et kulturelt, socialt meningsfyldt og bæredygtigt grundlag 4. Folkeskoleforordningen peger endvidere på, at både faglige kurser og forskningsbaserede udviklingsarbejde, efter og videreuddannelsen af lærere og ledere, evaluering og dokumentation af folkeskolens aktiviteter, udvikling og udgivelse af undervisningsmate samt udlån og information5 skal være i forbindelse med hinanden med udgangs rialer punkt i folkeskolens formål. Aktiviteternes kvalitet og forskningsbasering er et opgave som Institut for Uddannelsesvidenskab ved Ilisimatusarfik varetager i henhold til loven om Ilisimatusarfik. I forbindelse med opfyldelse af folkeskoleforordningens formål og strategi for implementeringen er det vigtigt at fortsætte med at indhente data om forskellige forhold ved folkeskolen, som 1. oktober indberetningerne er udtrykt for. Det er vores håb, rørende at disse oplysninger kan være med til at bringe viden om folkeskolens virke. Jens Jakobsen Leder af Inerisaavik 1 Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolens Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 17 stk. 3 og 4. 4 Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 2 stk Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 31 stk

6 6

7 Nalunaarut Aqutsinerup iluarsartuussaanera Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfii kommunit atuarfiutigaat. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut meeqqat atuarfiat taassumalu aqunneqarnera pillugit inatsisitigut tunngavissat aalajangersartarpaat, Naalakkersuisullu aalajangersakkat taakkua imarisassaat aalajangersartarlugit. Kommunini kommunalbestyrelsit atuarfiit ingerlanneqarneranni anguniagassat tunngavissallu aalajangersartarpaat. Atuarfiit tamarmik atuarfiit siulersuisuinik peqarput, kommunalbestyrelsit anguniagassatut tunngavissatullu aalajangersagaasa periarfissarititaat naapertorlugit atuarfiup ingerlanneqarnerani najoqqutassanik aalajangersaasartunik. Kommunit ataasiakkaat atuarfeqarfiini allaffissornikkut perorsaanikkullu aqutsineq kommuninit ataasiakkaanit malittarisassiuunneqartarpoq, kommunillu ataasiakkaat kommuniminni atuarfeqarfiup aaqqissuussaanissaa pillugu nutaanik pilersaarusiornerat ilutigalugu ineriartortinneqartarluni. Atuarfiit 1997-imi kommuninut nuunneqarput. Illoqarfinni atuarfiit tamarmik atuarfiup pisortaaneranik ataatsimik, aammalu atuarfiup angissusia apeqqutaatillugu atuarfiup pisortaata tullianik atorfeqartitaqarput. Nunaqarfiit anginerit arfinillit (Kangaamiut, Alluitsup Paa, Ikerasak, Kullorsuaq, Kuummiut, Niaqornaarsuk) atuarfii atuarfiup pisortaanit aqunneqarput, nunaqarfiillu sinneri ilinniartitsisunit atuarfiup pisortaatut piginnaatinnerarlutik atorfeqartitaasunit aqunneqarlutik. Peqqussut 1997-imeersoq naapertorlugu kommunit meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunik pisortanillu atorfinitsitsisinnaaneq soraarsitsisinnaanerlu ulloq 1. januar 2001 aallarnerfigalugu tiguaat. Maanna kommuninit tiguneqartussat kiserngoruttut tassaapput, meeqqat atuarfianni sanaartornermik suliassat aammalu immikkut ittumik atuartitsineq tamarmiusoq. Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Nunani Avannarlerni suleqatigiiffimmut Naalakkersuisoqarfiup qitiusumit aqutsineq qullersaqarfeqarnikkullu suliassat isumagisarai. Inerisaavik/Pilersuiffik meeqqat atuarfianni perorsaanermik sulianut sullissisuuvoq tassungalu tunngatillugu perorsaanermut siunnersortinik qulinik perorsaanermullu tunngasunik sulialinnik allanik arlaqartunik sulisoqarluni. Naalakkersuisoqarfimmut ilaapputtaaq Qaqortumi Ilulissanilu perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfiit marluk. Annertusisamik immikkut ittumik atuartitsineq pillugu oqartussaaffik perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfinnut nunap immikkoortuiniittunut, atuarfiit pisortaasa inassuteqaateqarnerisigut suliassanik suliaqartartunut isumagisassaatitaavoq. Atorfiit tamakkerlugit, pingaartumillu tarnip pissusaanik ilinniarsimasunut atorfiit, inuttassarsissunnissaat ajornakusoorsimammat Perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfiit (PPR) allaffii ukiuni arlaqalersuni sulisukissimapput. Nuummi perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfeqarneq Nuup Kommuneata, Namminersornerullutik Oqartussat isumaqatigiissuteqarfigalugit ulloq 1. august 2003-mi isumagisarilerpaa. Isumaqatigiissutip ilaatigut kinguneraa, Nuup Kommuneata kommunip atuarfeqarfiini annertusisamik immikkut ittumik atuartitsineq nammineerluni akuerisinnaalermagu. Aamma taamatut kommunit assigiinngitsut siunnersuisarfiit tigusimavaat, tassa Uummannap Kommuniata aammalu Sisimiut Kommuniata siunnersuisarfiit 2005-imi tiguaat, Maniitsup 7

8 Kommunia 1. august 2006-imi tigusivoq taamatullu Tasiilap Kommunia 1. januar 2007-imi tigusilluni. Taakkua saniatigut Namminersorlutik Oqartussat Aasianni Ado Lyngep tarnikkut innarluutilinnut immikkut ittumik Atuarfia ingerlataraat. Taanna atuarfiup pisortaanit ataatsimit pisortaaffigineqarpoq. Peqqussut nr. 8, 21. maj 2002-meersoq malillugu meeqqat atuarfiat ukiuni qulini atuarfiuvoq, alloriarfinnut pingasunut agguarsimasoq. Taakkua tassaapput ukiuni pingasuni nukarlerni, ukiuni sisamani akullerni kiisalu ukiuni pingasuni angajullerni alloriarfiit. Peqqussut taanna ukioq atuarfiusoq 2007/08 aallarnerfigalugu 1. klassiniit 10. klassit ilanngullugit atuartunut atuuppoq. Atuartitsisut Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartitsineq pisortanit, ilinniartitsisunit piareersarfimmilu ilinniartitsisunit (forskolelærere) 906-usunit ingerlanneqarpoq, taakkunannga 82%-iisa missingi kalaallisut oqaaseqartuullutik. Taakkua saniatigut atuartitsineq timelærerinit 301-iusunit ingerlanneqarpoq. Taakkua nal.ak. atuartitsiffii ilinniartitsisutut atorfiit 287-it missingisut amerlassuseqarput. Pisortatut atorfiit pillugit immikkut oqaatigineqarsinnaavoq, pisortat kalaallisut oqaasillit amerliartuinnavissimammata. Tassa maannakkut pisortaasut katillutik 59-iusut 75%-iisa missingi kalaallisut oqaasiliupput. Atuartut Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartut 8586-it klassinut 707-nut agguarsimasut atuartinneqarput. Atuartitsineq illoqarfiit atuarfiini 24-ni, nunaqarfiit atuarfiini 62-ini atuarfimmilu immikkut ittumi ataatsimi kiisalu savaateqarfinni piniariartarfinnilu arlaqartuni ingerlanneqarpoq. Atuartut immikkut atuartinneqarnissamik pisariaqartitsisutut nalilerneqartut immikkut atuartinneqartarput. Atuarnerup ingerlasarnera Nunaqarfinni tamangajanni atuartitsineq 1. klassimiit 9. klassimut neqeroorutaasarpoq. Illoqarfiit atuarfiini tamani atuartitsineq tamakkerlugu, tassa 1. klassimiit 10. klassimut neqeroorutaasarpoq. Atuartunut inissiat aamma atuartunut angerlarsimaffiit Atuartunut najukkaminni atuartinneqarsinnaanngitsunut kommunini tamarluinnangajanni atuartunut inissiat / atuartunut angerlarsimaffiit, atuartunut kommunip nammineq nunaqarfiutaaneersunut pigineqarput. Atuartulli ilaat kommunip najukkamik avataani atuartunut inissianut inissinneqartarput, allallu ikittuinnaat allatut inissinneqartarlutik. Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartut 264-it atuartunut inissiani/atuartunut angerlarsimaffinni najugaqartinneqarput, taakkunannga atuartut 14-it Ado Lyngep immikkut Atuarfiani najugaqarput. 8

9 Ilinniartitsisut nalunaaquttap akunnerinik atuinerat Ukioq atuarfiusoq 2004/05 aallarnerfigalugu tiiminik atuisarneq ukiumoortumik nalunaaquttap akunnikkuutaartumik naatsorsueriaaseq malillugu naatsorsorneqartalerpoq. 2006/07-imi ilinniartitsisut atuartumut ataatsimut ukiumut nalunaaquttap akunneri 265,37-it, 60 minutsikkaartut atorpaat, 2007/08-imi nalunaaquttap akunneri 274,01-t atorneqarput kiisalu 2009/10- imi ukiumut nalunaaquttap akunneri 311,91-t atorneqarlutik. Piffissami imi ilinniartitsisut nalunaaquttap akunneri atortagaat allannguuteqagaanngillat. Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-mi atuartumut ataatsimut ilinniartitsisut tiimit atugaat 319,11-iupput, 2007/08-imi atuinermut sanilliullugit 16%-imi annertunerullutik. 2000/01-imut naatsorsuinermi atuartut immikkut atuartinneqartut illoqarfiit atuarfiini klassini atuartut amerlassusaannut ilaatinneqanngillat. Taamaaliornikkut klassini nalinginnaasuni naliginnaasumik atuartut amerlassusii takuniarneqarput. Naatsorsuineq taamaattoq nalunaarummi matumani ingerlatiinnarneqarpoq. Agguaqatigiissillugu klassini nalinginnaasuni atuartut 16-iuput, ukiuni kingullerni agguaqatigiissillugu atuartut 18-usartut amerlaqatigalugit. Misilitsissimanerit Ukioq misilitsiffiusoq 2008 aallarnerfigalugu misilitsinnermut nalunaarut nutaaq atuartunut atuarfik pillugu peqqussut 2002-meersoq malillugu atuarnerminnik naammassinnittunut atuutilerpoq. Inuttut inerikkiartornermik atuartitsississut eqqaassanngikkaanni maanna atuartitsissutit tamarmik misilitsiffiusussanngorput.. Misilitsinnerni angusat katersorneqarlutillu naliliivigineqarput. Inerisaavik misilitsinnerni angusat, misilitsinnerit ingerlasimaneri aammalu naliliinerit aallaavigalugit atuartitsinissamut siunnersuutit pillugit naqitanik arlaqartunik saqqummersitsivoq. Atuartitsissutit misilitsiffiusut pillugit naqitat Inerisaaviup nittartagaani takuneqarsinnaapput, takuuk - inaarutaasumik misilitsinnerit nalilerneqarneri. Taamatuttaaq atuartut misilitsinnerminni angusaat nittartakkami tassani karakteerit pillugit katersuiffimmiittut tamanit takuneqarsinnaapput. Aaqqissuusseqqinneq suliniuteqarfiillu Peqqussut nutaaq, Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-imeersoq, ulloq 1. august 2003-mi atuutilerpoq. Tassunga atatillugu makku pillugit nalunaarutit nutaat arlaqartut nassiussuunneqarput: - atuanngiffissat pillugit pilersaarusiortarneq, - atuarfiit atuagaateqarfii, - atuartitsinerup naammassineqarnissaanik qulakkeerinissamut periusissat, - atuartitsissutini atuartitsissutinilu qanitariissuni alloriarfiit siunertaat kiisalu atuartitsissutit siunertaat ilikkagassatullu anguniagassat, - iliuusissatut pilersaarutit, ingerlaavartumik naliliisarneq uppernarsaasiortarnerlu. - inaarutaasumik naliliineq Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup qanoq naammassisaqarsinnaassusia ministeriunerup Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera pillugu siunnersuisoqatigiittut ataatsimiititaliaata 1999/2000- imi nalunaarutaani immikkut misissoqqissaarneqarsimavoq. Nalunaarusiaq suliat ingerlateqqinnerinut annertuumik sunniuteqarsimavoq, minnerunngitsumik atuarfik pillugu peqqussutip nutaap suliarineqarnerani. Ataatsimiititaliap ilaatigut tikkuartorpaa, anguniagassatut pingaarnertut siunniussassaq tassaasariaqartoq pitsaassutsip annertuumik qaffassarneqarnissaa, tassungalu atatillugu aamma kissaatiginartinneqarpoq meeqqat atuarfianni pitsaassutsimik nalilersuutissat, ineriartornerup ilorraap tungaanut ingerlaneranik takussutissiisinnaasut piaarnerpaamik pilersinneqarnissaat. 9

10 Taamatut inassuteqarnerup kingunerisaanik naliliisarnermut immikkoortortaqarfik Inerisaavimmi pilersinneqarpoq, atuarfinni tamani periutsit assigiiaartut atorlugit pitsaassutsimik nalilersuutit ineriartortinnerisigut meeqqat atuarfiini ineriartornivik pillugu eqqumaffiginninnerulernermik pilersitsillunilu uppernarsaasuusussaq. Naggasiilluni oqaaseqaatit Meeqqat atuarfiat pillugu imut ukiumoortumik nalunaarut kommunit nalunaarutaat Inerisaaviup 2010-mi oktoberip qaammataani tigusimasai tunngavigalugit suliaavoq. 10

11 Beretning Den administrative opbygning Den grønlandske folkeskole er en kommunal skole. Grønlands Landsting fastsætter de lovmæssige rammer for folkeskolen og dens styrelse, mens de udfyldende bestemmelser fastsættes af Landsstyret. I kommunerne er det kommunalbestyrelsen som fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved hver skole er der skolebestyrelser, som inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, fastlægger principper for skolens virksomhed. Den administrative og pædagogiske ledelse af de enkelte kommuners skolevæsen reguleres lokalt af den enkelte kommune og udvikles i takt med, at de enkelte kommuner får udarbejdet nye planer for kommunens skolestruktur. Skolerne overgik til kommunerne i Ved hver byskole er der ansat én skoleinspektør og eventuelt viceskoleinspektører i forhold til skolens størrelse. Seks af de største bygdeskoler (Kangaamiut, Alluitsup Paa, Ikerasak, Kullorsuaq, Kuummiut, Niaqornaarsuk) ledes af skoleinspektører, mens de øvrige ledes af lærere, som er beskikkede som skoleledere. Pr 1. januar 2001 overtog kommunerne ansættelses- og afskedigelsesretten for folkeskolens lærere og ledere i overensstemmelse med forordningen af Tilbage står nu kun, at kommunerne skal overtage bygge- og anlægsopgaverne for folkeskolen og det samlede specialundervisningsområde. De centrale administrative og departementale funktioner varetages af Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde. Inerisaavik/Pilersuiffik varetager servicering af det pædagogiske arbejde i folkeskolen og har ansat 10 pædagogiske konsulenter og en række andre pædagogiske medarbejdere. Under Departementet henhører tillige 2 pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer henholdsvis i Qaqortoq og Ilulissat. Kompetencen for den vidtgående specialundervisning er delegeret ud til de regionale pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, som behandler sagerne efter indstilling fra skolelederne. I nogle år har PPR-kontorerne været underbemandet, idet det har været vanskeligt at få besat alle stillingerne, især psykologstillingerne. Pr. 1. august 2003 har Nuup Kommunea overtaget PPR-området i Nuuk efter aftale med Hjemmestyret. Aftalen indebærer bl.a., at Nuup Kommunea får egen kompetence til at godkende vidtgående specialundervisning ved kommunens skoler. Flere andre kommuner har ligeledes overtaget PPR-området, idet Uummannaq Kommune og Sisimiut Kommune overtog i 2005, Maniitsoq Kommune overtog pr. 1. august 2006 og Tasiilaq Kommune overtog 1. januar Herudover driver Selvstyret én specialskole for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, som ledes af én skoleinspektør. Ifølge forordning nr. 8 af 21. maj 2002 er folkeskolen 10-årig og opdelt i 3 trin omfattende et 3-årigt yngstetrin, et 4-årigt mellemtrin samt et 3-årigt ældstetrin. Denne forordning er gældende for 1. til og med 10. klassetrin fra skoleåret 2007/08. 11

12 Underviserne I skoleåret 2010/11 bliver undervisningen varetaget af 906 ledere, lærere og forskolelærere, hvoraf ca. 82% er grønlandsksprogede. Herudover bliver undervisningen varetaget af 301 timelærere med et timetal svarende til ca. 287 lærerstillinger. Specielt om lederstillingerne kan det noteres, at andelen af grønlandsksprogede ledere generelt har været stigende. Således udgør de grønlandsksprogede ledere i dag ca. 75% af i alt 59 ansatte ledere. Eleverne I skoleåret 2010/11 bliver der undervist 8586 elever fordelt på 707 klasser. Undervisningen foregår på 24 byskoler, 62 bygdeskoler og 1 specialskole samt et antal fåreholdersteder og fangstpladser. Der etableres specialundervisning for elever, der vurderes at have behov herfor. Skoleforløbet I næsten samtlige bygder tilbydes undervisning i skoleforløbet fra klasse. På samtlige byskoler tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra klasse. Kollegier og elevhjem For elever, der ikke kan undervises på hjemstedet, er der i næsten samtlige kommuner indrettet kollegier / elevhjem, der primært skal huse elever fra kommunens egne bygder. En del elever bliver dog placeret på kollegier uden for hjemkommunen, og et lille antal bliver placeret på anden vis. Der er i skoleåret 2010/11 placeret 264 elever på kollegier/elevhjem heraf 14 elever på specialskolen Ado Lyngep Atuarfia. Lærertimeforbruget Fra skoleåret 2004/05 opgøres timeforbruget efter en årsnorm med klokketimer. I 2006/07 var lærertimeforbruget pr. elev på 265,37 årlige timer á 60 minutter, i 2007/08 var det tilsvarende forbrug på 274,01 årlige timer og i 2009/10 var det 311,91 årlige timer. Gennem perioden har lærertimeforbruget været næsten konstant. I skoleåret 2010/11 var lærertimeforbruget på 319,11 pr. elev, hvilket er en stigning på 16% i forhold til forbruget i 2007/08. I statistikken for 2000/01 blev specialklassernes elevtal udskilt af byskolernes klassekvotienter, for at få et mere reelt billede af klassekvotienterne i normalklasserne. Dette er fastholdt i denne statistik. Klassekvotienten i normalklasserne udgør 16 i gennemsnit, hvilket er på samme niveau som de senere års gennemsnit på 18. Aflagte prøver Fra prøvetermin 2008 trådte en ny prøvebekendtgørelse i kraft for de elever, der afsluttede deres skoleforløb efter skoleforordningen af Nu er alle fag prøvefag, bortset fra faget Persoling udvikling. Resultaterne fra prøverne er blevet opsamlet og evalueret. Inerisaavik udgiver i den forbindelse en række publikationer om resultaterne af prøverne, evaluering af prøveforløbet samt forslag til den kommende undervisning på baggrund af den foretagne evaluering. Publikationerne i alle prøvefag kan ses på Inerisaavik hjemmeside, se under publikationer evaluering af afgangsprøve. Ligeledes er elevernes prøveresultater offenlige på hjemmesiden i karakterdatabasen. 12

13 Reformarbejdet herunder indsatsområder Den nye forordning, landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, trådte i kraft pr. 1. august I tilknytning hertil er der udsendt en række ny bekendtgørelser om: - ferieplaner, - skolebiblioteker, - foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse, - trinformål samt fagformål og læringsmål for fag og fagområder, - handleplaner, løbende evaluering og dokumentation. - den afsluttende evaluering I beretningen fra Statsministerens rådgivende udvalg for Grønlands økonomi fra 1999/2000 analyseredes specielt det grønlandske uddannelsessystems effektivitet. Rapporten har haft stor indflydelse på det efterfølgende arbejde, der er sket, herunder ikke mindst på arbejdet med den ny forordning for folkeskolen. Udvalget peger bl.a. på, at det overordnede mål må være at hæve kvalitetsniveauet ganske betydeligt, og at det i denne sammenhæng vil være ønskeligt, at der snarest opstilles en række kvalitetsindikatorer på folkeskoleområdet, der kan belyse, om udviklingen går den rette vej. Som en konsekvens af denne anbefaling er der etableret en evalueringsafdeling ved Inerisaavik, der gennem udvikling af kvalitetsindikatorer efter ensartede principper for alle skoler skal øge opmærksomheden på og dokumentere den faktiske udvikling i folkeskolerne. Afsluttende bemærkninger Årsberetningen om folkeskolen bygger på kommunernes indberetninger, som modtages i Inerisaavik fra oktober måned

14 14

15 Atuarfiup 1967 tikillugu imarisaa 1950-ikkut ingerlaneranni piffissap ilaani atuarfinnik marlunnik oqaaseqarfiusunik, atuarfinnik a-mik/b-mik taagorneqartunik, aaqqissuussineq illoqarfinni anginerni ingerlanneqarsimavoq. Atuarfinni taakkunani ilinniartitsisut siunnersuisoqatigiivisa atuartut, ukiup atuarfiusup aappassaata naanerani agguartarpaat. Taamatut agguaaneq ilaatigut angajoqqaanik isumasioqateqarluni, ilaatigullu meeqqat danskit oqaasiinik ilikkarsinnaassutsimik pigisaqarnerannik ilinniartitsisut naliliisinnaassusiat malillugu pisarpoq. Meeqqat danskisut piginnaasaqarluartut klassimut 3. b-mut inissinneqartarput, sinnerilu klassimut 3. a-mut inissinneqartarlutik. Ukiuni atuarfiusuni sinneruttuni tallimani klassit arlariit taakku marluk nal.ak. danskisut atuartitsiffiusuni sapaatip akunneranut amerlaqatigiinnik atuartinneqartarput. Atuartitsissutit sinnerinut tunngatillugu a-klassini atuartitsineq kalaallisuinnaq ingerlanneqarpoq, danskit oqaasii b-klassimi atuarnerup ingerlanerani atuartitsissutini amerliartuinnartuni atuartitsinermi atugaaleriartorlutik. Klassini a-mi b-milu atuartitsineq atuarfinni sulisunit amerlasuunit iluarineqanngimmat Kalaallit Nunaanni sumiiffinni arlaqartuni misileraalluni atuartitsinermik taasaq atuutilersinneqarpoq. Immikkut ittumik atuartitsinerup taassuma siunertaraa, atuartut tamarmik atuartitsineq maannamut taamaallaat b-klassinuinnaq atuartitsissutigineqartartoq atorlugu atuartinneqarsinnaanerat. Atuartitsineq taanna ingerlassinnaajumallugu - aammalu tassunga ilutigitillugu ilinniartitsisunik kalaallisut oqaasilinnik amigaateqarneq suli ajornartorsiutaammat - kalaallisut atuartitsinerup atuartitsissutigineqarnissaa 3. klassimut kinguartinneqarpoq, tassungalu ilutigitillugu danskisut atuartitsineq annertusarneqarluni. Kalaallit Nunaanni atuarfiup taamatut ineriartorsimanerata kinguneraa atuarfiup aaqqissuussaanerata piffissami tassanerpiaq Danmarkimi aaqqissuussaanermut 60-ikkut ingerlaneranni assingulersimanera. Taamaammat kalaallit atuarfiat pillugu inatsit nutaaq, danskit inatsisaannut 1958-imeersumut assingusoq, 1967-imi aalajangiunneqarpoq. Atuarfik pillugu inatsit 1967-imeersoq Inatsisip 67-imeersup anguniagaraa atuarfiup, danskit meeqqanut atuarfiannut eqqaanarnerpaajunissaa, taamaaliornikkut Danmarkimi misilitsittarneq ilutigalugu danskit realeksameniannut misilitsittoqarsinnaanngorlugu. Aallaqqaataaniilli takuneqarsinnaasimavoq tamanna atuartut amerlanersaannut piumasaqaataasoq annertuallaartoq, taamaattumillu 1. realklassimut tigusaannginnermi ukiunik marlunnik piareersarfittut atuarfik immikkut aaqqissuussaq inatsit aqqutigalugu atuutilersinneqarpoq. Tamatuma kinguneraa atuartut 6. klassip kingorna ukioq siulleq Danmarkimut nassiunneqartarnerat, ukiullu aappaanni Kalaallit Nunaanni ingerlaqqittarnerat. Inatsisip atuutilernerata kinguninngua politikerit, atuarfimmi sulisut angajoqqaallu amerlasuut paasivaat taamatut piumasaqaateqarluni kalaallit atuarfiat sanarfissallugu naleqqutinngitsoq, taavalu atuarfiup nutaamik aaqqissuunneqarnissaa oqallisaalerpoq. Oqallinneq periusissatut siunnersuummik aallarniuserneqarpoq, pinngitsoorani atuarfiusussap ingerlanerani atuartitsineq inuiaat kalaallit pisariaqartitaannik aallaaveqartussatut siunniunneqarluni, taassumalu kingorna atuarnerup nammineq piumassutsimik aallaaveqartumik ingerlateqqinnissaani atuartitsissutit ilikkagassatullu pilersaarutit ilinniakkamik Danmarkimi ingerlatsinissamut pisariaqartunik imaqartut atuutilersillugit. Periusissatut siunnersuut kingusinnerusukkut suliareqqillugu Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfik pillugu siunnersuutinngortinneqarpoq, 1976-imilu Landsrådimit akuersissutigineqarluni. 15

16 Atuarfik Namminersornerulernerup kingorna Tassungali ilutigitillugu Namminersornerulernissamut kommissioni pilersinneqarmat peqqussutissap kinguartinneqarnissaa aalajangiunneqarpoq, Namminersornerullutik Oqartussat atuarfeqarfimmik tigusisinnaalernissaasa tungaanut. Atuarfeqarfimmik tigusineq atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 16. oktober 1979-imeersup Kalaallit Nunaata Inatsisartortaavinit akuerineqartup atuutilerneratigut 1. januar 1980-imi pivoq, Folketingi inatsit nr. 579, 29. november 1978-imeersoq aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat meeqqat atuarfiat pillugu, siunertaa siulersugaaneralu ilanngullugit, erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaalersillugit piginnaatitsissuteqareersorlu. Danskilli inatsisaanni aamma aalajangersarneqarpoq atuartitaasussaatitaaneq ukiunik qulingiluanik sivisussuseqartoq, kiisalu atuartitaaneq akeqassanngitsoq. Taava atuarfik tassaalerpoq piareersarfittut atuarfik (1. klassimiit - 3. klassimut), tunngaviusumik atuarfik (4. klassimiit - 9. klassimut), nangeqqiffiusumik atuarfik (10. klassimiit klassimut) kiisalu atuarfik pikkorissarfiusoq (12. klassi immaqalu 13. klassi). Atuarfik pillugu peqqussut 1979-imeersoq oqaatigineqareersutuut oqallinnerup 70-ikkunni ingerlanneqartup kinguneraa, taassumalu inerneraa Kalaallit Nunaanni Landsrådip periusissamik ilaatigut kissaatinik imaattunik imaqartumik akuersissuteqarnera: a) kalaallit oqaasiisa atuarfimmi nukittunerusumik inissisimalernissaat, tassa kalaallit oqaasii atuartitsissutitut pingaarnertut danskillu oqaasii allamiut oqaasiisut siullertut inissillugit, b) atuarfiup siunertai nalinginnaasumillu anguniagai maannakkornit annertunerusumik kalaallit inuiaqatigiittut inuussutissarsiornikkullu atugarisaannut samminerussasut. Kalaallilli oqaasiisa atuartitsissutitut oqaasiunissaannik peqqussummi aalajangersakkamut ilanngutissallugu pisariaqarsimavoq ilinniartitsisussaqarniarnerup, atuartitsinermi atortut atuartulluunniit ataasiakkaat tamanna pisariaqartuutippassuk danskit oqaasiisa aamma atuartitsissutitut atorneqarsinnaanerat. Piareersarfittut atuarfimmut tunngatillugu peqqussummi eqqaasitsissutigineqarpoq 1. klassimi atuarneq atuartitsissutinut agguataagaanngitsoq, kiisalu aamma 2. klassimiit 3. klassimut atuartitsineq atuartitsissutinut agguataagaanngitsumik ingerlanneqarsinnaasoq. Allamiut oqaasii, tassalu danskit oqaasii piareersarfittut atuarfimmi atuartitsinermi ilaatinneqarsinnaapput, aatsaalli 4. klassimiit pinngitsoorani ilinniagassaalerlutik. Peqqussut 1990-imeersoq 1986-imi kommissioni pilersinneqarpoq atuarfiup imarisaa, atuarfiup perorsaasutut inissisimanera aammalu angerlarsimaffiup, najukkami innuttaaqatit atuarfiullu akornanni suleqatigiinneq pillugit paasissutissiinissamut oqallinnermillu pilersitsinissamut atortussanik suliaqartussaq. Kommissionip annertuumik ammasorujussuarmillu sulereerluni isumaliutissiissutini 1989-imi tunniuppaa. Suliap taassuma kingunerisaanik atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat nutaaq, kommissionip isumaliutissiissutaani periusissanik tunngaveqartoq, 25. oktober 1990-imi akuersissutigineqarpoq: - meeqqat atuarfiat nammineq piumasaqaatit tunngavigalugit ineriartortinneqassaaq 16

17 - atuartitsinerup ilisimasassanut samminissaa annertusarneqassaaq, tassa atuartitsineq atuartitsissutinut agguataarnerullugu aammalu nammineq piumassutsimik atuarneq sammivinnut agguataarlugu - atuarfimmi sulinissamut piumassuseqarnerup annertusarneqarnissaa periarfissiuunneqassaaq. Tamatuma kingorna atuarfik ukiuni qulingiluani pinngitsoorani atuarfiusussatut aaqqissuunneqarpoq, tassa piareersarfiusumik atuarfik ukiumik ataatsimik sivisussuseqartoq tunngaviusumillu atuarfik ukiunik arfineq-pingasunik sivisussuseqartoq. Nammineq piumassutsimik atuarnerup ingerlateqqinnissaanut ukiuni marlunni nangitsiffittut atuarfik immikkoortunut marlunnut aaqqissuunneqarpoq, ukiumi ataatsimi atuarfittut pikkorissarfimmik tullilerneqarsinnaasoq. Tunngaviusumik atuarfimmi, nangitsiffiusumik atuarfimmi aamma pikkorissarfiusumik atuarfimmi atuartitsineq pingaarnertut atuartitsissutini tamani atuartitsissutinut agguataagaalluni aaqqissuunneqarpoq. Piareersarfiusumik atuarfik tunngaviusumillu atuarfik (1. klassimiit - 9. klassimut) atuarfittut ataasiusutut atuaqatigiit ingiaqatigiiffigisaattut ingerlanneqarput, aammalu atuarnerup ingerlanerani atuartitsinerup inunnut ataasiakkaanut sammitinneqarnerunissaa anguniarneqartussaalluni. Piareersarfiusumik atuarfik ineriartornermut siuarsaataasunik suliaqarfiusussaavoq. Tunngaviusumik atuarfimmi atuartut klassini tamani kalaallisut, kisitsinermi/matematikkimi, kristumiussusilerinermi /upperisalerinermi timersornermilu atuartinneqartarput. 4. klassimiit danskit oqaasii, oqaluttuarisaaneq, uumassusilerineq nunalerinerlu atuartitsissutigineqartarput. Danskisulli atuartitsineq 2. aamma 3. klassini ingerlanneqarsinnaavoq, taannalu annertusiartuinnartumik atorneqalersimalluni. Aamma ilusilersuinermi aammalu erinarsornermi/nipilersornermi atuartitsineq 2. klassiniit klassinut ingerlanneqarpoq, taavalu sananermi assassornermilu 5. klassiniit - 9. klassinut, tuluttoornermi 7. klassi aallarnerfigalugu, aammalu iganermi aamma fysik/kemiimi 8. klassiniit. Ingerlaqqiffiusumik atuarfimmi ukiuni marlunni ingerlanneqartartussatut pilersaarusiorneqartartumi atuartut sammivinnut assigiinngitsunik imaqartunut marlunnut agguarneqartarput, tassa nalinginnaasumut aamma annertusisamut. Nalinginnaasup sammivigai najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniakkat, annertusisap sammivigalugit ilinniarnertuunngorniarluni atuarneq imaluunniit inuussutissarsiutitigut ilinniakkat annertunerusumik misilitsissimanissamik piumasaqaateqarfiusut. Sammivimmik toqqaaneq angajoqqaat atuartoq isumasioreerlugu aammalu atuarfiup allaganngorlugu oqaaseqaataa tunngavigalugu aalajangertarpaat. Nalinginnaasumi atuartitsinermi atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutigineqartarput: kalaallisut, danskisut, kisitsineq/matematik, kristumiussusilerineq /upperisalerineq kiisalu nalitsinni pisut, tassani ilaallutik sulinermik ilisimasaqalernissaq siunertaralugu ilinniartitaanermik inuussutissarsiutinillu sammisaqarneq. Tuluttoornermi aamma fysik/kemiimi atuartinneqarnissaq neqeroorutigineqartussaavoq. Annertusisami atuartitsinermi atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutigineqartarput: kalaallisut, danskisut, tuluttut, kisitsineq/matematik, kristumiussusilerineq/upperisalerineq, fysik/kemii, oqaluttuarisaaneq, uumassusilerineq aamma nunalerineq. Atuartitsinermi aamma ilaasussaapput nalitsinni pisut, tassani ilaallutik sulinermik ilisimasaqalernissaq siunertaralugu ilinniartitaanermik inuussutissarsiutinillu sammisaqarneq. Ingerlaqqiffiusumik atuarfimmi sammivimmi sumiinneq apeqqutaatinnagu atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutitut neqeroorutigineqartussaapput timersorneq, sananeq/saviminile- 17

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Naliliisarneq atuartitsinerup ilassaraa Evaluering en del af undervisning

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Kisitsineq/matematikki Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misiliineq 2005 Misilitsinnerit, naliliineq, atuartitsineq Folkeskolens afsluttende

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Atuarfimmi timersorneq annerusumik minnerusumilluunniit! Mere eller mindre idræt i skolen! Atuartut Aviisiat Skoleavisen 4. 2003 PI Paasissutissaq/

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 2 2014 1 2 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertat ilisarititsinerlu A 2 Upperisarsiorneq isumalioqqissaarnerlu september 2002 Upperisalerinermik isumalioqqissaarnermillu

Læs mere

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 3 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput.

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput. 2 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2015 1 PI Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq SIULEQUT FORORD Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq aallarnerporaasiit, atuarfinnilu ilinniarnititsisut ukiumi atuarfiusussami suleqatiginissaat qilanaarilereerparput.

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI. 2 2015 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse:

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse: 2 * 2013 1 PI - Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik / Trykkes af: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

om ATUARFITSIALAK pillugu

om ATUARFITSIALAK pillugu om ATUARFITSIALAK pillugu - angajoqqaanut ujarlerfissiaq - håndbog til forældre Inerisaavik 2004 OM SKOLEN 1 Siulequt Forord Atuarfik pillugu peqqussut 1. august 2003-mi atuutilersoq pilersinniarneqarnermi

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Udgives af: Redaktion:

Udgives af: Redaktion: 2 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut. Ilanngutassianik

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq November 09 VALG TIL MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET FOR PENSIONEREDE MEDLEMMER AF IMAK IMAKs repræsentantskab besluttede på det

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq Ilinniartitsisoq nr. 8 2007 - December Juullip orpia Juulleriartornera aallarnerlugu nunatsinni illoqarfippassuarni nunaqarfippassuarnilu nunarsuatsinnilu tamani tamaani orpiup ikinneratigut juulleriartornera

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Læselystkampagne 2007. Atuarusussuseqartitsiniaaneq 2007. Atuarneq pillugu isumassarsiorfik Idekatalog om læsning. Atuarfik.

Læselystkampagne 2007. Atuarusussuseqartitsiniaaneq 2007. Atuarneq pillugu isumassarsiorfik Idekatalog om læsning. Atuarfik. Atuarusussuseqartitsiniaaneq 2007 Læselystkampagne 2007 Atuarneq pillugu isumassarsiorfik Idekatalog om læsning Atuarfik Skolen Siulequt Forord Atuarneq pillugu isumassarsiorfi k manna suliniut atuarusussuseqartitsiniaaneq,

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Tusarparput ilinniarfinni angusat ajorsimasut, tassanilu meeqqat atuarfiat pisuutinneqarluni. Isumaqarpunga ajornanngippallaartoq taamaaliussaluni.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk 3 2010 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ 12:13 Else Christensen 12:13 NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Tusagassiortunik katersortitsineq 29. april 2014 Pressemøde 29. april 2014 Sanaatornermi suliassaqarfiup killiffia

Læs mere

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING Serie A 2007 I Kronologisk oversigt over de i 2007 udgivne love, bekendtgørelser m.v. 2007 Side 1. feb. Bekendtgørelse nr. 114 om tilskud til afvikling af statsgaranterede

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 8 Qaqortoq, den 28. april 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker.

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker. Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 14 Qaqortoq, den 16. august 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

Indledning... 4. Evalueringens opbygning... 4. Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5

Indledning... 4. Evalueringens opbygning... 4. Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5 Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indhold Indledning... 4 Evalueringens opbygning... 4 Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5 Øget motivation

Læs mere

Nunalerinermut Siunnersorteqarfik Konsulenttjenesten For Landbrug Postboks 153, 3920 Qaqortoq

Nunalerinermut Siunnersorteqarfik Konsulenttjenesten For Landbrug Postboks 153, 3920 Qaqortoq Nunalerinermut Siunnersorteqarfik Konsulenttjenesten For Landbrug Postboks 153, 3920 Qaqortoq Nunalerinermi Siunnersorteqarfiup ukiumoortumik nalunaarusiaa aggusti 2006. 1. allaqqaasiut: Matumuuna Nunalerinermi

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur?

Hvor langt var der til Kangaatsiaq? var det en god tur? Ilinniartitsisoq nr. 6 2007 - Oktober Foto: Ilaqutariit Kleeman Kalaallit Nunaanniit Amerikamut Timmisartornikkut aqqut nutaaq Airgreenlandimit aasaq 2007 pilersinneqartoq periarfissanik allaanerusumik

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & Ant. Modul 3 Ant. Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t Ukiumoor tumik nalunaar ut Årsrappor t 2008 Imarisai Indholdsfortegnelse Aqutsisut uppernarsaatitut oqaaseqaataat Ledelsespåtegning................................................ 2 Kukkunersuisut uppernarsaatitut

Læs mere

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland - resultater fra skolebørnsundersøgelsen HBSC Greenland i 14 SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt

Læs mere

Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Ilinniartitaaneq. Uddannelse Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

Imai Indhold ... Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold ... Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 1 2007 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai UPERNAAQ FORÅR 2005 PAARISA SAMMISAQTEMA NAKKARSAASARNEQ J A N T E L O V E N Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai Suliffimmik piginneqataaffia ukiumut 30 mio. kr-t angullugit kaaviiaartitaqartarpoq

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Indhold

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET.

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET. NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. oktober 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.no. K 055/14

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1 16 KUANNERSUIT N E W S SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut Aatsitassarsiornermik suliffeqarfiit ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni misissuinissamik akuersissummik qinnuteqaraangamik,

Læs mere

Tunniutiinnarneq naluaat

Tunniutiinnarneq naluaat SILA 1_2003 26/03/03 9:55 Side 1 TEMA sammisaq Naartulersoortarneq U P E R N A AQ F O R Å R 2 0 0 3 PA A R I S A Tunniutiinnarneq naluaat DE GIVER ALDRIG OP UØNSKET GRAVIDITET Panigiit akioriittut MOR

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere