Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes"

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni atuarfik Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

2 Kalaallit Nunaanni atuarfik Folkeskolen i Grønland Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Inerisaavik 2011

3 IMARISAI Siulequt 4 Nalunaarut 7 Kalaallit Nunaanni Atuarfik 14 Inerisaavik/Pilersuiffik 37 Atuarfiup Siulersuisuisa Siuliiaasui 50 Meeqqat atuarfiini atuartut amerlassusii 54 Misilitsinnerit ingerlanneqarsimasut /11-imi ilinniartitsisut 57 Atuarfinni ineqarfiuutigisuni 2010/11-imi atuartut 58 Illoqarfinni klassini atuaqatigiit amerlassusii 61 Atuartut amerlassusii 2010/11 63 Atuarfiit 2010/11 70 Immikkut aaqqissuussamik atuartitsineq 2010/11 82 Immikkut aaqqissuussamik atuartitsisut ilinniarnerat 2010/11 86 Ilinniartitsisut tiimiinik atuinerit 2010/11 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Beretning 11 Skolen i Grønland 27 Inerisaavik/Pilersuiffik 43 Skolebestyrelsesformænd 50 Elevtal i folkeskolen 54 Aflagte prøver 55 Lærerpersonale 2010/11 57 Kostplacerede elever 2010/11 58 Byskolernes klassekvotient 61 Elevtal 2010/11 63 Skoler 2010/11 70 Specialundervisning 2010/11 82 Specialundervisernes uddannelse 2010/11 86 Lærertimeforbrug 2010/11 88

4 SIULEQUT Meeqqat atuarfiat pillugu ukiumoortumik nalunaarut kommunit/atuarfiit ukioq atuarfiusoq 2010/11 pillugu kisitsisitigut nalunaarutaat tunngavigalugit suliaavoq. Taakkua saniatigut nalunaarutip meeqqat atuarfiata ineriartorsimanerata oqaluttuassartaa imaraa. Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-meersoq ullormi 1. august 2003-mi atortuulerpoq. Meeqqat atuarfiat pillugu peqqussutip malitsigisaanik suliassat peqqussummi siunertat aallaavigalugit ingerlanneqartussaapput; siunertami tassani pineqarput ilikkagassatut anguniagassat ersarissut 1, meeraq qitiutillugu 2 naliliisarneq uppernarsaasiisarnerlu 3 aammalu kulturi, inooqataaneq pissarsiffiusoq imminullu napatissinnaaneq tunngavigalugit atuartitsineq 4. Meeqqat atuarfiat pillugu peqqussummi aamma taaneqarpoq, peqqussummi siunertat aallaavigalugit atuartitsissutini kursusertitsinerit ilisimatusarnerlu aallaavigalugu ineriartortitsinermik suliniutit, ilinniartitsisut pisortallu ilinniarteqqinneqartarneri, meeqqat atuarfianni suliniutit nalilersorneqartarneri uppernarsarneqartarnerilu kiisalu atorniartarfeqarneq paasissutissiisarnerlu 5 imminnut ataqatigiissasut. Suliniutit pitsaassusaat ilisimatusarnikkullu tunngavii Ilisimatusarfik pillugu inatsit naapertorlugu Ilisimatusarfimmi Ilinniarnermik Ilisimatusarfiup isumagai. Meeqqat atuarfiata siunertaanik piviusunngortitsiniaanermi atortuulersitsiniaanermilu periutsit eqqarsaatigalugit meeqqat atuarfiat pillugu paasissutissanik katersinerup ingerlatiinnarneqarnissaa pingaartuuvoq, tamannalu 1. oktoberimi nalunaarusiortarnikkut pisarpoq. Neriuutigaarput paasissutissat taakkua meeqqat atuarfiata ingerlanneqarnera pillugu ilisimasaqarneq tunngavisseeqataaffigissagaat. Jens Jakobsen Inerisaavimmi pisortaq 1 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm. 3 aamma 4. 3 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm, 5. 5 Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj , imm

5 FORORD Årsberetningen om folkeskolen bygger på kommunernes/skolernes statistiske indberetning for skoleåret 2010/11. Derudover indeholder beretningen en historisk gennemgang af folkeskolens udvikling. Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen trådte i kraft den 1. august Aktiviteterne i folkeskoleforordningen skal tage udgangspunkt i forordningens formål med klare læringsmål 1, evaluering og dokumentation 2 med eleven i centrum 3 og ud fra et kulturelt, socialt meningsfyldt og bæredygtigt grundlag 4. Folkeskoleforordningen peger endvidere på, at både faglige kurser og forskningsbaserede udviklingsarbejde, efter og videreuddannelsen af lærere og ledere, evaluering og dokumentation af folkeskolens aktiviteter, udvikling og udgivelse af undervisningsmate samt udlån og information5 skal være i forbindelse med hinanden med udgangs rialer punkt i folkeskolens formål. Aktiviteternes kvalitet og forskningsbasering er et opgave som Institut for Uddannelsesvidenskab ved Ilisimatusarfik varetager i henhold til loven om Ilisimatusarfik. I forbindelse med opfyldelse af folkeskoleforordningens formål og strategi for implementeringen er det vigtigt at fortsætte med at indhente data om forskellige forhold ved folkeskolen, som 1. oktober indberetningerne er udtrykt for. Det er vores håb, rørende at disse oplysninger kan være med til at bringe viden om folkeskolens virke. Jens Jakobsen Leder af Inerisaavik 1 Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolens Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 17 stk. 3 og 4. 4 Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 2 stk Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen 31 stk

6 6

7 Nalunaarut Aqutsinerup iluarsartuussaanera Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfii kommunit atuarfiutigaat. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut meeqqat atuarfiat taassumalu aqunneqarnera pillugit inatsisitigut tunngavissat aalajangersartarpaat, Naalakkersuisullu aalajangersakkat taakkua imarisassaat aalajangersartarlugit. Kommunini kommunalbestyrelsit atuarfiit ingerlanneqarneranni anguniagassat tunngavissallu aalajangersartarpaat. Atuarfiit tamarmik atuarfiit siulersuisuinik peqarput, kommunalbestyrelsit anguniagassatut tunngavissatullu aalajangersagaasa periarfissarititaat naapertorlugit atuarfiup ingerlanneqarnerani najoqqutassanik aalajangersaasartunik. Kommunit ataasiakkaat atuarfeqarfiini allaffissornikkut perorsaanikkullu aqutsineq kommuninit ataasiakkaanit malittarisassiuunneqartarpoq, kommunillu ataasiakkaat kommuniminni atuarfeqarfiup aaqqissuussaanissaa pillugu nutaanik pilersaarusiornerat ilutigalugu ineriartortinneqartarluni. Atuarfiit 1997-imi kommuninut nuunneqarput. Illoqarfinni atuarfiit tamarmik atuarfiup pisortaaneranik ataatsimik, aammalu atuarfiup angissusia apeqqutaatillugu atuarfiup pisortaata tullianik atorfeqartitaqarput. Nunaqarfiit anginerit arfinillit (Kangaamiut, Alluitsup Paa, Ikerasak, Kullorsuaq, Kuummiut, Niaqornaarsuk) atuarfii atuarfiup pisortaanit aqunneqarput, nunaqarfiillu sinneri ilinniartitsisunit atuarfiup pisortaatut piginnaatinnerarlutik atorfeqartitaasunit aqunneqarlutik. Peqqussut 1997-imeersoq naapertorlugu kommunit meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunik pisortanillu atorfinitsitsisinnaaneq soraarsitsisinnaanerlu ulloq 1. januar 2001 aallarnerfigalugu tiguaat. Maanna kommuninit tiguneqartussat kiserngoruttut tassaapput, meeqqat atuarfianni sanaartornermik suliassat aammalu immikkut ittumik atuartitsineq tamarmiusoq. Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Nunani Avannarlerni suleqatigiiffimmut Naalakkersuisoqarfiup qitiusumit aqutsineq qullersaqarfeqarnikkullu suliassat isumagisarai. Inerisaavik/Pilersuiffik meeqqat atuarfianni perorsaanermik sulianut sullissisuuvoq tassungalu tunngatillugu perorsaanermut siunnersortinik qulinik perorsaanermullu tunngasunik sulialinnik allanik arlaqartunik sulisoqarluni. Naalakkersuisoqarfimmut ilaapputtaaq Qaqortumi Ilulissanilu perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfiit marluk. Annertusisamik immikkut ittumik atuartitsineq pillugu oqartussaaffik perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfinnut nunap immikkoortuiniittunut, atuarfiit pisortaasa inassuteqaateqarnerisigut suliassanik suliaqartartunut isumagisassaatitaavoq. Atorfiit tamakkerlugit, pingaartumillu tarnip pissusaanik ilinniarsimasunut atorfiit, inuttassarsissunnissaat ajornakusoorsimammat Perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfiit (PPR) allaffii ukiuni arlaqalersuni sulisukissimapput. Nuummi perorsaanermut aamma tarnip pissusaanut tunngasunik siunnersuisarfeqarneq Nuup Kommuneata, Namminersornerullutik Oqartussat isumaqatigiissuteqarfigalugit ulloq 1. august 2003-mi isumagisarilerpaa. Isumaqatigiissutip ilaatigut kinguneraa, Nuup Kommuneata kommunip atuarfeqarfiini annertusisamik immikkut ittumik atuartitsineq nammineerluni akuerisinnaalermagu. Aamma taamatut kommunit assigiinngitsut siunnersuisarfiit tigusimavaat, tassa Uummannap Kommuniata aammalu Sisimiut Kommuniata siunnersuisarfiit 2005-imi tiguaat, Maniitsup 7

8 Kommunia 1. august 2006-imi tigusivoq taamatullu Tasiilap Kommunia 1. januar 2007-imi tigusilluni. Taakkua saniatigut Namminersorlutik Oqartussat Aasianni Ado Lyngep tarnikkut innarluutilinnut immikkut ittumik Atuarfia ingerlataraat. Taanna atuarfiup pisortaanit ataatsimit pisortaaffigineqarpoq. Peqqussut nr. 8, 21. maj 2002-meersoq malillugu meeqqat atuarfiat ukiuni qulini atuarfiuvoq, alloriarfinnut pingasunut agguarsimasoq. Taakkua tassaapput ukiuni pingasuni nukarlerni, ukiuni sisamani akullerni kiisalu ukiuni pingasuni angajullerni alloriarfiit. Peqqussut taanna ukioq atuarfiusoq 2007/08 aallarnerfigalugu 1. klassiniit 10. klassit ilanngullugit atuartunut atuuppoq. Atuartitsisut Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartitsineq pisortanit, ilinniartitsisunit piareersarfimmilu ilinniartitsisunit (forskolelærere) 906-usunit ingerlanneqarpoq, taakkunannga 82%-iisa missingi kalaallisut oqaaseqartuullutik. Taakkua saniatigut atuartitsineq timelærerinit 301-iusunit ingerlanneqarpoq. Taakkua nal.ak. atuartitsiffii ilinniartitsisutut atorfiit 287-it missingisut amerlassuseqarput. Pisortatut atorfiit pillugit immikkut oqaatigineqarsinnaavoq, pisortat kalaallisut oqaasillit amerliartuinnavissimammata. Tassa maannakkut pisortaasut katillutik 59-iusut 75%-iisa missingi kalaallisut oqaasiliupput. Atuartut Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartut 8586-it klassinut 707-nut agguarsimasut atuartinneqarput. Atuartitsineq illoqarfiit atuarfiini 24-ni, nunaqarfiit atuarfiini 62-ini atuarfimmilu immikkut ittumi ataatsimi kiisalu savaateqarfinni piniariartarfinnilu arlaqartuni ingerlanneqarpoq. Atuartut immikkut atuartinneqarnissamik pisariaqartitsisutut nalilerneqartut immikkut atuartinneqartarput. Atuarnerup ingerlasarnera Nunaqarfinni tamangajanni atuartitsineq 1. klassimiit 9. klassimut neqeroorutaasarpoq. Illoqarfiit atuarfiini tamani atuartitsineq tamakkerlugu, tassa 1. klassimiit 10. klassimut neqeroorutaasarpoq. Atuartunut inissiat aamma atuartunut angerlarsimaffiit Atuartunut najukkaminni atuartinneqarsinnaanngitsunut kommunini tamarluinnangajanni atuartunut inissiat / atuartunut angerlarsimaffiit, atuartunut kommunip nammineq nunaqarfiutaaneersunut pigineqarput. Atuartulli ilaat kommunip najukkamik avataani atuartunut inissianut inissinneqartarput, allallu ikittuinnaat allatut inissinneqartarlutik. Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-imi atuartut 264-it atuartunut inissiani/atuartunut angerlarsimaffinni najugaqartinneqarput, taakkunannga atuartut 14-it Ado Lyngep immikkut Atuarfiani najugaqarput. 8

9 Ilinniartitsisut nalunaaquttap akunnerinik atuinerat Ukioq atuarfiusoq 2004/05 aallarnerfigalugu tiiminik atuisarneq ukiumoortumik nalunaaquttap akunnikkuutaartumik naatsorsueriaaseq malillugu naatsorsorneqartalerpoq. 2006/07-imi ilinniartitsisut atuartumut ataatsimut ukiumut nalunaaquttap akunneri 265,37-it, 60 minutsikkaartut atorpaat, 2007/08-imi nalunaaquttap akunneri 274,01-t atorneqarput kiisalu 2009/10- imi ukiumut nalunaaquttap akunneri 311,91-t atorneqarlutik. Piffissami imi ilinniartitsisut nalunaaquttap akunneri atortagaat allannguuteqagaanngillat. Ukiumi atuarfiusumi 2010/11-mi atuartumut ataatsimut ilinniartitsisut tiimit atugaat 319,11-iupput, 2007/08-imi atuinermut sanilliullugit 16%-imi annertunerullutik. 2000/01-imut naatsorsuinermi atuartut immikkut atuartinneqartut illoqarfiit atuarfiini klassini atuartut amerlassusaannut ilaatinneqanngillat. Taamaaliornikkut klassini nalinginnaasuni naliginnaasumik atuartut amerlassusii takuniarneqarput. Naatsorsuineq taamaattoq nalunaarummi matumani ingerlatiinnarneqarpoq. Agguaqatigiissillugu klassini nalinginnaasuni atuartut 16-iuput, ukiuni kingullerni agguaqatigiissillugu atuartut 18-usartut amerlaqatigalugit. Misilitsissimanerit Ukioq misilitsiffiusoq 2008 aallarnerfigalugu misilitsinnermut nalunaarut nutaaq atuartunut atuarfik pillugu peqqussut 2002-meersoq malillugu atuarnerminnik naammassinnittunut atuutilerpoq. Inuttut inerikkiartornermik atuartitsississut eqqaassanngikkaanni maanna atuartitsissutit tamarmik misilitsiffiusussanngorput.. Misilitsinnerni angusat katersorneqarlutillu naliliivigineqarput. Inerisaavik misilitsinnerni angusat, misilitsinnerit ingerlasimaneri aammalu naliliinerit aallaavigalugit atuartitsinissamut siunnersuutit pillugit naqitanik arlaqartunik saqqummersitsivoq. Atuartitsissutit misilitsiffiusut pillugit naqitat Inerisaaviup nittartagaani takuneqarsinnaapput, takuuk - inaarutaasumik misilitsinnerit nalilerneqarneri. Taamatuttaaq atuartut misilitsinnerminni angusaat nittartakkami tassani karakteerit pillugit katersuiffimmiittut tamanit takuneqarsinnaapput. Aaqqissuusseqqinneq suliniuteqarfiillu Peqqussut nutaaq, Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-imeersoq, ulloq 1. august 2003-mi atuutilerpoq. Tassunga atatillugu makku pillugit nalunaarutit nutaat arlaqartut nassiussuunneqarput: - atuanngiffissat pillugit pilersaarusiortarneq, - atuarfiit atuagaateqarfii, - atuartitsinerup naammassineqarnissaanik qulakkeerinissamut periusissat, - atuartitsissutini atuartitsissutinilu qanitariissuni alloriarfiit siunertaat kiisalu atuartitsissutit siunertaat ilikkagassatullu anguniagassat, - iliuusissatut pilersaarutit, ingerlaavartumik naliliisarneq uppernarsaasiortarnerlu. - inaarutaasumik naliliineq Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup qanoq naammassisaqarsinnaassusia ministeriunerup Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera pillugu siunnersuisoqatigiittut ataatsimiititaliaata 1999/2000- imi nalunaarutaani immikkut misissoqqissaarneqarsimavoq. Nalunaarusiaq suliat ingerlateqqinnerinut annertuumik sunniuteqarsimavoq, minnerunngitsumik atuarfik pillugu peqqussutip nutaap suliarineqarnerani. Ataatsimiititaliap ilaatigut tikkuartorpaa, anguniagassatut pingaarnertut siunniussassaq tassaasariaqartoq pitsaassutsip annertuumik qaffassarneqarnissaa, tassungalu atatillugu aamma kissaatiginartinneqarpoq meeqqat atuarfianni pitsaassutsimik nalilersuutissat, ineriartornerup ilorraap tungaanut ingerlaneranik takussutissiisinnaasut piaarnerpaamik pilersinneqarnissaat. 9

10 Taamatut inassuteqarnerup kingunerisaanik naliliisarnermut immikkoortortaqarfik Inerisaavimmi pilersinneqarpoq, atuarfinni tamani periutsit assigiiaartut atorlugit pitsaassutsimik nalilersuutit ineriartortinnerisigut meeqqat atuarfiini ineriartornivik pillugu eqqumaffiginninnerulernermik pilersitsillunilu uppernarsaasuusussaq. Naggasiilluni oqaaseqaatit Meeqqat atuarfiat pillugu imut ukiumoortumik nalunaarut kommunit nalunaarutaat Inerisaaviup 2010-mi oktoberip qaammataani tigusimasai tunngavigalugit suliaavoq. 10

11 Beretning Den administrative opbygning Den grønlandske folkeskole er en kommunal skole. Grønlands Landsting fastsætter de lovmæssige rammer for folkeskolen og dens styrelse, mens de udfyldende bestemmelser fastsættes af Landsstyret. I kommunerne er det kommunalbestyrelsen som fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved hver skole er der skolebestyrelser, som inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, fastlægger principper for skolens virksomhed. Den administrative og pædagogiske ledelse af de enkelte kommuners skolevæsen reguleres lokalt af den enkelte kommune og udvikles i takt med, at de enkelte kommuner får udarbejdet nye planer for kommunens skolestruktur. Skolerne overgik til kommunerne i Ved hver byskole er der ansat én skoleinspektør og eventuelt viceskoleinspektører i forhold til skolens størrelse. Seks af de største bygdeskoler (Kangaamiut, Alluitsup Paa, Ikerasak, Kullorsuaq, Kuummiut, Niaqornaarsuk) ledes af skoleinspektører, mens de øvrige ledes af lærere, som er beskikkede som skoleledere. Pr 1. januar 2001 overtog kommunerne ansættelses- og afskedigelsesretten for folkeskolens lærere og ledere i overensstemmelse med forordningen af Tilbage står nu kun, at kommunerne skal overtage bygge- og anlægsopgaverne for folkeskolen og det samlede specialundervisningsområde. De centrale administrative og departementale funktioner varetages af Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde. Inerisaavik/Pilersuiffik varetager servicering af det pædagogiske arbejde i folkeskolen og har ansat 10 pædagogiske konsulenter og en række andre pædagogiske medarbejdere. Under Departementet henhører tillige 2 pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer henholdsvis i Qaqortoq og Ilulissat. Kompetencen for den vidtgående specialundervisning er delegeret ud til de regionale pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, som behandler sagerne efter indstilling fra skolelederne. I nogle år har PPR-kontorerne været underbemandet, idet det har været vanskeligt at få besat alle stillingerne, især psykologstillingerne. Pr. 1. august 2003 har Nuup Kommunea overtaget PPR-området i Nuuk efter aftale med Hjemmestyret. Aftalen indebærer bl.a., at Nuup Kommunea får egen kompetence til at godkende vidtgående specialundervisning ved kommunens skoler. Flere andre kommuner har ligeledes overtaget PPR-området, idet Uummannaq Kommune og Sisimiut Kommune overtog i 2005, Maniitsoq Kommune overtog pr. 1. august 2006 og Tasiilaq Kommune overtog 1. januar Herudover driver Selvstyret én specialskole for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, som ledes af én skoleinspektør. Ifølge forordning nr. 8 af 21. maj 2002 er folkeskolen 10-årig og opdelt i 3 trin omfattende et 3-årigt yngstetrin, et 4-årigt mellemtrin samt et 3-årigt ældstetrin. Denne forordning er gældende for 1. til og med 10. klassetrin fra skoleåret 2007/08. 11

12 Underviserne I skoleåret 2010/11 bliver undervisningen varetaget af 906 ledere, lærere og forskolelærere, hvoraf ca. 82% er grønlandsksprogede. Herudover bliver undervisningen varetaget af 301 timelærere med et timetal svarende til ca. 287 lærerstillinger. Specielt om lederstillingerne kan det noteres, at andelen af grønlandsksprogede ledere generelt har været stigende. Således udgør de grønlandsksprogede ledere i dag ca. 75% af i alt 59 ansatte ledere. Eleverne I skoleåret 2010/11 bliver der undervist 8586 elever fordelt på 707 klasser. Undervisningen foregår på 24 byskoler, 62 bygdeskoler og 1 specialskole samt et antal fåreholdersteder og fangstpladser. Der etableres specialundervisning for elever, der vurderes at have behov herfor. Skoleforløbet I næsten samtlige bygder tilbydes undervisning i skoleforløbet fra klasse. På samtlige byskoler tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra klasse. Kollegier og elevhjem For elever, der ikke kan undervises på hjemstedet, er der i næsten samtlige kommuner indrettet kollegier / elevhjem, der primært skal huse elever fra kommunens egne bygder. En del elever bliver dog placeret på kollegier uden for hjemkommunen, og et lille antal bliver placeret på anden vis. Der er i skoleåret 2010/11 placeret 264 elever på kollegier/elevhjem heraf 14 elever på specialskolen Ado Lyngep Atuarfia. Lærertimeforbruget Fra skoleåret 2004/05 opgøres timeforbruget efter en årsnorm med klokketimer. I 2006/07 var lærertimeforbruget pr. elev på 265,37 årlige timer á 60 minutter, i 2007/08 var det tilsvarende forbrug på 274,01 årlige timer og i 2009/10 var det 311,91 årlige timer. Gennem perioden har lærertimeforbruget været næsten konstant. I skoleåret 2010/11 var lærertimeforbruget på 319,11 pr. elev, hvilket er en stigning på 16% i forhold til forbruget i 2007/08. I statistikken for 2000/01 blev specialklassernes elevtal udskilt af byskolernes klassekvotienter, for at få et mere reelt billede af klassekvotienterne i normalklasserne. Dette er fastholdt i denne statistik. Klassekvotienten i normalklasserne udgør 16 i gennemsnit, hvilket er på samme niveau som de senere års gennemsnit på 18. Aflagte prøver Fra prøvetermin 2008 trådte en ny prøvebekendtgørelse i kraft for de elever, der afsluttede deres skoleforløb efter skoleforordningen af Nu er alle fag prøvefag, bortset fra faget Persoling udvikling. Resultaterne fra prøverne er blevet opsamlet og evalueret. Inerisaavik udgiver i den forbindelse en række publikationer om resultaterne af prøverne, evaluering af prøveforløbet samt forslag til den kommende undervisning på baggrund af den foretagne evaluering. Publikationerne i alle prøvefag kan ses på Inerisaavik hjemmeside, se under publikationer evaluering af afgangsprøve. Ligeledes er elevernes prøveresultater offenlige på hjemmesiden i karakterdatabasen. 12

13 Reformarbejdet herunder indsatsområder Den nye forordning, landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, trådte i kraft pr. 1. august I tilknytning hertil er der udsendt en række ny bekendtgørelser om: - ferieplaner, - skolebiblioteker, - foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse, - trinformål samt fagformål og læringsmål for fag og fagområder, - handleplaner, løbende evaluering og dokumentation. - den afsluttende evaluering I beretningen fra Statsministerens rådgivende udvalg for Grønlands økonomi fra 1999/2000 analyseredes specielt det grønlandske uddannelsessystems effektivitet. Rapporten har haft stor indflydelse på det efterfølgende arbejde, der er sket, herunder ikke mindst på arbejdet med den ny forordning for folkeskolen. Udvalget peger bl.a. på, at det overordnede mål må være at hæve kvalitetsniveauet ganske betydeligt, og at det i denne sammenhæng vil være ønskeligt, at der snarest opstilles en række kvalitetsindikatorer på folkeskoleområdet, der kan belyse, om udviklingen går den rette vej. Som en konsekvens af denne anbefaling er der etableret en evalueringsafdeling ved Inerisaavik, der gennem udvikling af kvalitetsindikatorer efter ensartede principper for alle skoler skal øge opmærksomheden på og dokumentere den faktiske udvikling i folkeskolerne. Afsluttende bemærkninger Årsberetningen om folkeskolen bygger på kommunernes indberetninger, som modtages i Inerisaavik fra oktober måned

14 14

15 Atuarfiup 1967 tikillugu imarisaa 1950-ikkut ingerlaneranni piffissap ilaani atuarfinnik marlunnik oqaaseqarfiusunik, atuarfinnik a-mik/b-mik taagorneqartunik, aaqqissuussineq illoqarfinni anginerni ingerlanneqarsimavoq. Atuarfinni taakkunani ilinniartitsisut siunnersuisoqatigiivisa atuartut, ukiup atuarfiusup aappassaata naanerani agguartarpaat. Taamatut agguaaneq ilaatigut angajoqqaanik isumasioqateqarluni, ilaatigullu meeqqat danskit oqaasiinik ilikkarsinnaassutsimik pigisaqarnerannik ilinniartitsisut naliliisinnaassusiat malillugu pisarpoq. Meeqqat danskisut piginnaasaqarluartut klassimut 3. b-mut inissinneqartarput, sinnerilu klassimut 3. a-mut inissinneqartarlutik. Ukiuni atuarfiusuni sinneruttuni tallimani klassit arlariit taakku marluk nal.ak. danskisut atuartitsiffiusuni sapaatip akunneranut amerlaqatigiinnik atuartinneqartarput. Atuartitsissutit sinnerinut tunngatillugu a-klassini atuartitsineq kalaallisuinnaq ingerlanneqarpoq, danskit oqaasii b-klassimi atuarnerup ingerlanerani atuartitsissutini amerliartuinnartuni atuartitsinermi atugaaleriartorlutik. Klassini a-mi b-milu atuartitsineq atuarfinni sulisunit amerlasuunit iluarineqanngimmat Kalaallit Nunaanni sumiiffinni arlaqartuni misileraalluni atuartitsinermik taasaq atuutilersinneqarpoq. Immikkut ittumik atuartitsinerup taassuma siunertaraa, atuartut tamarmik atuartitsineq maannamut taamaallaat b-klassinuinnaq atuartitsissutigineqartartoq atorlugu atuartinneqarsinnaanerat. Atuartitsineq taanna ingerlassinnaajumallugu - aammalu tassunga ilutigitillugu ilinniartitsisunik kalaallisut oqaasilinnik amigaateqarneq suli ajornartorsiutaammat - kalaallisut atuartitsinerup atuartitsissutigineqarnissaa 3. klassimut kinguartinneqarpoq, tassungalu ilutigitillugu danskisut atuartitsineq annertusarneqarluni. Kalaallit Nunaanni atuarfiup taamatut ineriartorsimanerata kinguneraa atuarfiup aaqqissuussaanerata piffissami tassanerpiaq Danmarkimi aaqqissuussaanermut 60-ikkut ingerlaneranni assingulersimanera. Taamaammat kalaallit atuarfiat pillugu inatsit nutaaq, danskit inatsisaannut 1958-imeersumut assingusoq, 1967-imi aalajangiunneqarpoq. Atuarfik pillugu inatsit 1967-imeersoq Inatsisip 67-imeersup anguniagaraa atuarfiup, danskit meeqqanut atuarfiannut eqqaanarnerpaajunissaa, taamaaliornikkut Danmarkimi misilitsittarneq ilutigalugu danskit realeksameniannut misilitsittoqarsinnaanngorlugu. Aallaqqaataaniilli takuneqarsinnaasimavoq tamanna atuartut amerlanersaannut piumasaqaataasoq annertuallaartoq, taamaattumillu 1. realklassimut tigusaannginnermi ukiunik marlunnik piareersarfittut atuarfik immikkut aaqqissuussaq inatsit aqqutigalugu atuutilersinneqarpoq. Tamatuma kinguneraa atuartut 6. klassip kingorna ukioq siulleq Danmarkimut nassiunneqartarnerat, ukiullu aappaanni Kalaallit Nunaanni ingerlaqqittarnerat. Inatsisip atuutilernerata kinguninngua politikerit, atuarfimmi sulisut angajoqqaallu amerlasuut paasivaat taamatut piumasaqaateqarluni kalaallit atuarfiat sanarfissallugu naleqqutinngitsoq, taavalu atuarfiup nutaamik aaqqissuunneqarnissaa oqallisaalerpoq. Oqallinneq periusissatut siunnersuummik aallarniuserneqarpoq, pinngitsoorani atuarfiusussap ingerlanerani atuartitsineq inuiaat kalaallit pisariaqartitaannik aallaaveqartussatut siunniunneqarluni, taassumalu kingorna atuarnerup nammineq piumassutsimik aallaaveqartumik ingerlateqqinnissaani atuartitsissutit ilikkagassatullu pilersaarutit ilinniakkamik Danmarkimi ingerlatsinissamut pisariaqartunik imaqartut atuutilersillugit. Periusissatut siunnersuut kingusinnerusukkut suliareqqillugu Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfik pillugu siunnersuutinngortinneqarpoq, 1976-imilu Landsrådimit akuersissutigineqarluni. 15

16 Atuarfik Namminersornerulernerup kingorna Tassungali ilutigitillugu Namminersornerulernissamut kommissioni pilersinneqarmat peqqussutissap kinguartinneqarnissaa aalajangiunneqarpoq, Namminersornerullutik Oqartussat atuarfeqarfimmik tigusisinnaalernissaasa tungaanut. Atuarfeqarfimmik tigusineq atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 16. oktober 1979-imeersup Kalaallit Nunaata Inatsisartortaavinit akuerineqartup atuutilerneratigut 1. januar 1980-imi pivoq, Folketingi inatsit nr. 579, 29. november 1978-imeersoq aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat meeqqat atuarfiat pillugu, siunertaa siulersugaaneralu ilanngullugit, erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaalersillugit piginnaatitsissuteqareersorlu. Danskilli inatsisaanni aamma aalajangersarneqarpoq atuartitaasussaatitaaneq ukiunik qulingiluanik sivisussuseqartoq, kiisalu atuartitaaneq akeqassanngitsoq. Taava atuarfik tassaalerpoq piareersarfittut atuarfik (1. klassimiit - 3. klassimut), tunngaviusumik atuarfik (4. klassimiit - 9. klassimut), nangeqqiffiusumik atuarfik (10. klassimiit klassimut) kiisalu atuarfik pikkorissarfiusoq (12. klassi immaqalu 13. klassi). Atuarfik pillugu peqqussut 1979-imeersoq oqaatigineqareersutuut oqallinnerup 70-ikkunni ingerlanneqartup kinguneraa, taassumalu inerneraa Kalaallit Nunaanni Landsrådip periusissamik ilaatigut kissaatinik imaattunik imaqartumik akuersissuteqarnera: a) kalaallit oqaasiisa atuarfimmi nukittunerusumik inissisimalernissaat, tassa kalaallit oqaasii atuartitsissutitut pingaarnertut danskillu oqaasii allamiut oqaasiisut siullertut inissillugit, b) atuarfiup siunertai nalinginnaasumillu anguniagai maannakkornit annertunerusumik kalaallit inuiaqatigiittut inuussutissarsiornikkullu atugarisaannut samminerussasut. Kalaallilli oqaasiisa atuartitsissutitut oqaasiunissaannik peqqussummi aalajangersakkamut ilanngutissallugu pisariaqarsimavoq ilinniartitsisussaqarniarnerup, atuartitsinermi atortut atuartulluunniit ataasiakkaat tamanna pisariaqartuutippassuk danskit oqaasiisa aamma atuartitsissutitut atorneqarsinnaanerat. Piareersarfittut atuarfimmut tunngatillugu peqqussummi eqqaasitsissutigineqarpoq 1. klassimi atuarneq atuartitsissutinut agguataagaanngitsoq, kiisalu aamma 2. klassimiit 3. klassimut atuartitsineq atuartitsissutinut agguataagaanngitsumik ingerlanneqarsinnaasoq. Allamiut oqaasii, tassalu danskit oqaasii piareersarfittut atuarfimmi atuartitsinermi ilaatinneqarsinnaapput, aatsaalli 4. klassimiit pinngitsoorani ilinniagassaalerlutik. Peqqussut 1990-imeersoq 1986-imi kommissioni pilersinneqarpoq atuarfiup imarisaa, atuarfiup perorsaasutut inissisimanera aammalu angerlarsimaffiup, najukkami innuttaaqatit atuarfiullu akornanni suleqatigiinneq pillugit paasissutissiinissamut oqallinnermillu pilersitsinissamut atortussanik suliaqartussaq. Kommissionip annertuumik ammasorujussuarmillu sulereerluni isumaliutissiissutini 1989-imi tunniuppaa. Suliap taassuma kingunerisaanik atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat nutaaq, kommissionip isumaliutissiissutaani periusissanik tunngaveqartoq, 25. oktober 1990-imi akuersissutigineqarpoq: - meeqqat atuarfiat nammineq piumasaqaatit tunngavigalugit ineriartortinneqassaaq 16

17 - atuartitsinerup ilisimasassanut samminissaa annertusarneqassaaq, tassa atuartitsineq atuartitsissutinut agguataarnerullugu aammalu nammineq piumassutsimik atuarneq sammivinnut agguataarlugu - atuarfimmi sulinissamut piumassuseqarnerup annertusarneqarnissaa periarfissiuunneqassaaq. Tamatuma kingorna atuarfik ukiuni qulingiluani pinngitsoorani atuarfiusussatut aaqqissuunneqarpoq, tassa piareersarfiusumik atuarfik ukiumik ataatsimik sivisussuseqartoq tunngaviusumillu atuarfik ukiunik arfineq-pingasunik sivisussuseqartoq. Nammineq piumassutsimik atuarnerup ingerlateqqinnissaanut ukiuni marlunni nangitsiffittut atuarfik immikkoortunut marlunnut aaqqissuunneqarpoq, ukiumi ataatsimi atuarfittut pikkorissarfimmik tullilerneqarsinnaasoq. Tunngaviusumik atuarfimmi, nangitsiffiusumik atuarfimmi aamma pikkorissarfiusumik atuarfimmi atuartitsineq pingaarnertut atuartitsissutini tamani atuartitsissutinut agguataagaalluni aaqqissuunneqarpoq. Piareersarfiusumik atuarfik tunngaviusumillu atuarfik (1. klassimiit - 9. klassimut) atuarfittut ataasiusutut atuaqatigiit ingiaqatigiiffigisaattut ingerlanneqarput, aammalu atuarnerup ingerlanerani atuartitsinerup inunnut ataasiakkaanut sammitinneqarnerunissaa anguniarneqartussaalluni. Piareersarfiusumik atuarfik ineriartornermut siuarsaataasunik suliaqarfiusussaavoq. Tunngaviusumik atuarfimmi atuartut klassini tamani kalaallisut, kisitsinermi/matematikkimi, kristumiussusilerinermi /upperisalerinermi timersornermilu atuartinneqartarput. 4. klassimiit danskit oqaasii, oqaluttuarisaaneq, uumassusilerineq nunalerinerlu atuartitsissutigineqartarput. Danskisulli atuartitsineq 2. aamma 3. klassini ingerlanneqarsinnaavoq, taannalu annertusiartuinnartumik atorneqalersimalluni. Aamma ilusilersuinermi aammalu erinarsornermi/nipilersornermi atuartitsineq 2. klassiniit klassinut ingerlanneqarpoq, taavalu sananermi assassornermilu 5. klassiniit - 9. klassinut, tuluttoornermi 7. klassi aallarnerfigalugu, aammalu iganermi aamma fysik/kemiimi 8. klassiniit. Ingerlaqqiffiusumik atuarfimmi ukiuni marlunni ingerlanneqartartussatut pilersaarusiorneqartartumi atuartut sammivinnut assigiinngitsunik imaqartunut marlunnut agguarneqartarput, tassa nalinginnaasumut aamma annertusisamut. Nalinginnaasup sammivigai najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniakkat, annertusisap sammivigalugit ilinniarnertuunngorniarluni atuarneq imaluunniit inuussutissarsiutitigut ilinniakkat annertunerusumik misilitsissimanissamik piumasaqaateqarfiusut. Sammivimmik toqqaaneq angajoqqaat atuartoq isumasioreerlugu aammalu atuarfiup allaganngorlugu oqaaseqaataa tunngavigalugu aalajangertarpaat. Nalinginnaasumi atuartitsinermi atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutigineqartarput: kalaallisut, danskisut, kisitsineq/matematik, kristumiussusilerineq /upperisalerineq kiisalu nalitsinni pisut, tassani ilaallutik sulinermik ilisimasaqalernissaq siunertaralugu ilinniartitaanermik inuussutissarsiutinillu sammisaqarneq. Tuluttoornermi aamma fysik/kemiimi atuartinneqarnissaq neqeroorutigineqartussaavoq. Annertusisami atuartitsinermi atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutigineqartarput: kalaallisut, danskisut, tuluttut, kisitsineq/matematik, kristumiussusilerineq/upperisalerineq, fysik/kemii, oqaluttuarisaaneq, uumassusilerineq aamma nunalerineq. Atuartitsinermi aamma ilaasussaapput nalitsinni pisut, tassani ilaallutik sulinermik ilisimasaqalernissaq siunertaralugu ilinniartitaanermik inuussutissarsiutinillu sammisaqarneq. Ingerlaqqiffiusumik atuarfimmi sammivimmi sumiinneq apeqqutaatinnagu atuartunut tamanut atuuttumik atuartitsissutitut neqeroorutigineqartussaapput timersorneq, sananeq/saviminile- 17

Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland

Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Inerisaavik 2010 2 SIULEQUT Meeqqat atuarfiat pillugu ukiumoortumik

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

AHL Ledelsens visioner:

AHL Ledelsens visioner: AHL Ledelsens visioner: Angusakka i AHL som indsatsområde Mere faglighed i forhold til fagfordelingsprincipperne Skoleintra: brugere i alle sammenhænge som indsatsområde Læringsmål, derunder semesterplaner,

Læs mere

Alloriarfiit naammassinerini ataatsimoortumik nalilersuineq. Samlet vurdering efter trin

Alloriarfiit naammassinerini ataatsimoortumik nalilersuineq. Samlet vurdering efter trin Alloriarfiit naammassinerini ataatsimoortumik nalilersuineq 3. aamma 7. klassimi atuartut angajoqqaavinut ilinniartitsisuinullu tamanut Samlet vurdering efter trin Til alle forældre og lærere til elever

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq Gruppe nr. 1 fredag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kirsten Lyberth Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Efraim Olsen Pikkorissartarnerit/ilinniarsimanerit: - Pikkorissarnerpassuit atorluarneqarnerusariaqarput

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat

Kangillinnguit Atuarfiat Kangillinnguit Atuarfiat Qajaasat, Box 7504 3905 Nuussuaq :+ (00299) 36 64 20 Fax: +(00299) 32 95 54 E-mail: dobe@sermersooq.gl Atuarfiup siulersuisuisa ukiumut atuarfiusumut 2014/15-mut nalunaarusiaat:

Læs mere

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp.

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp. Nanortallip atuarfia INUUNEQ ILINNIARFIUVOQ IGALAAQ ΙTunngavilerneqarpoq 2015Ι nr.3ι 27. MARTS 2015 Ι IGALAAQ Ι Nutaarsiassat atuartunut, angajoqqaanut, atuarfimmilu atuisunut. Sap. akunnerata tulliani

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Kommune Kujalleq. Periaasissamut pilersaarutit Nanortallip Kommunitoqaani atuarfiup ineriartortinnissaa pillugu.

Kommune Kujalleq. Periaasissamut pilersaarutit Nanortallip Kommunitoqaani atuarfiup ineriartortinnissaa pillugu. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Suleqatigiinnermi oqallinnerit eqikkarneri / inerniliineq: Periaasissamut

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut ikaarsaariarfimmi ajornartorsiortartut

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut ikaarsaariarfimmi ajornartorsiortartut Gruppe nr. 1 fredag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kristine Kristiansen Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut

Læs mere

Kl. 8.00 8.10 Kl. 8.10 8.30 Kl. 8.30 8.40 Kl. 8.40 9.00. Kl. 9.00 9.10 Kl. 9.10 9.30. Kl. 9.30 9.50. Kl. 9.50 11.20 Kl. 11.20 12.

Kl. 8.00 8.10 Kl. 8.10 8.30 Kl. 8.30 8.40 Kl. 8.40 9.00. Kl. 9.00 9.10 Kl. 9.10 9.30. Kl. 9.30 9.50. Kl. 9.50 11.20 Kl. 11.20 12. Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat 2002-meersoq pillugu naliliigallarneq Midtvejsevalueringen af folkeskoleforordningen af 2002 Pisussat: Pingasunngorneq 10. november 2010 Program for onsdag den

Læs mere

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut.

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani atuartunik oqaloqatiginnittartumik 1. januar 2003-mi atorfinitsitisoqaqqaarpoq inummik ataatsimik, atorfinittullu atuarfiit arfiniliusut tassa illoqarfimmi

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

UKIUMUT NALUNAARUSIAQ ÅRSBERETNING

UKIUMUT NALUNAARUSIAQ ÅRSBERETNING UKIUMUT NALUNAARUSIAQ 2004 ÅRSBERETNING 1 Imai Organisationsplan 3 Siulequt 4 Siulersuisut 6 Aningaasaqarneq 10 Takorluukkat anguniakkallu 14 Siunnersortit 20 Naliliineq 28 Nunanik allanik suleqateqarneq

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Pinngortitalerinermi ilikkagassatut pilersaarutit

Pinngortitalerinermi ilikkagassatut pilersaarutit Pinngortitalerinermi ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertaq paasissutissallu A 2 Pinngortitalerineq - decembari 2004 Pinngortitalerinermi atuartitsinerup siunertaa (Tak. Atuarfimmi atuartitsissutini

Læs mere

Qallunaat oqaasiinik atuartitsinermi ilikkagassatut pilersaarutit

Qallunaat oqaasiinik atuartitsinermi ilikkagassatut pilersaarutit Qallunaat oqaasiinik atuartitsinermi ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertat ilisarititsinerlu A 2 Qallunaat oqaasii - marsi 2003 Qallunaat oqaasiinik atuartitsinerup siunertaa (Atuarfimmi

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag

4. 2004. Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq. Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Piareersimassusermi? Hvad med paratheden? Pædagogisk diplomuddannelse; Pinngortitalerineq Pædagogisk diplomuddannelse i naturfag Naliliisarneq atuartitsinerup ilassaraa Evaluering en del af undervisning

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Tema: Atuarfitsialak. IMAK - Grønlands lærerforening FEBRUAR 10

Ilinniartitsisoq. Tema: Atuarfitsialak. IMAK - Grønlands lærerforening FEBRUAR 10 T Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening FEBRUAR 10 Tema: Atuarfitsialak Ilinniartitsisoq Februar 10 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Tavs viden 3 Ilisimasat nipangiussat 4 Meerarpassuit angusarissaannginnerusut

Læs mere

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu.

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. PISPSavisiia 1. udgave, februar 2013 PI/SPS den nye bygning 10. januar 2013, Anita & Stinnanguaq Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. Aviisi qaammammut ataasiarluni saqqummertassaaq

Læs mere

PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Imai Aallaqqaassiut... 3 Ilinniagassatut pilersaarutit qanoq atussavavut?...... 4 Angusakka 1.-7. klassimi naliliinissamut neqeroorut... 12 Atuartut atuarsinnaanerat pitsaanerusunngortinniarlugu suliniuteqarneq...

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

Ulloq 2. Oktober 2012 siunnersuutip siullermeemeqareemerata kingoma ataatsimiititaliamit mlslssomeqarpoq.

Ulloq 2. Oktober 2012 siunnersuutip siullermeemeqareemerata kingoma ataatsimiititaliamit mlslssomeqarpoq. 2. november 2012 UKA2012/94 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliap Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. Pillugu ISUMALIUTISSIISSUTAA

Læs mere

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Qaarsummi sulisutut Minesvend Maskiinamik ingerlatitsisutullu Maskineentreprenør Ilinniarneq Uddannelsen 1 Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq Aatsitassanik

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Saqqummersitamik sammisaqarneq meeqqat atuarfianni meeqqanut angilaartunut angajullernullu atuartitsissutini inuiaqatigiilerinermi

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu. pilersaarutit

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu. pilersaarutit Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertaq paasissutissallu A2 Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu atuartitsinerup siunertaa (Tak. Atuarfimmi

Læs mere

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Kisitsineq/matematikki Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misiliineq 2005 Misilitsinnerit, naliliineq, atuartitsineq Folkeskolens afsluttende

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

1 2002 1 ISSN 1600-3063

1 2002 1 ISSN 1600-3063 1 2002 ISSN 1600-3063 1 Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu

Læs mere

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer

Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Ilinniartitsisumik ilisarititsineq Portræt af en lærer Atuarfimmi timersorneq annerusumik minnerusumilluunniit! Mere eller mindre idræt i skolen! Atuartut Aviisiat Skoleavisen 4. 2003 PI Paasissutissaq/

Læs mere

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit

Kisitsineq/matematikki. Regning/matematik. Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit Kisitsineq/matematikki Allattariarsorluni aamma oqaluttariarsorluni misiliineq 2002 Misilitsinnerit, naliliineq, atuartitsineq Folkeskolens afsluttende

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2006 1 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik ukioq manna Hotel Storebælt-imi Nyborgimiittumik ukiumoortumik ataatsimiissaaq. Siulersuisut nutaat atuutilernerannit sinniisoqarfiup

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Ilusilersuisoq: Nutserisut/Oversættere: PI - Paasissutissat/ Information. Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk

Ilusilersuisoq: Nutserisut/Oversættere: PI - Paasissutissat/ Information. Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk 3 * 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Tjenestemandisut atorfillip atorfeqarnermini atugassai sumi nassaarisinnaavigit? Atuartitsisut atorfeqarnerminni atugassai sumi nassaarisinnaavigit?

Tjenestemandisut atorfillip atorfeqarnermini atugassai sumi nassaarisinnaavigit? Atuartitsisut atorfeqarnerminni atugassai sumi nassaarisinnaavigit? Suliassaq 1. atorfinititseriaatsit Isumaqatigiissutit naapertorlugit atorfillip atorfeqarnermini atugassai sumi nassaarisinnaavigit? Tjenestemandisut atorfillip atorfeqarnermini atugassai sumi nassaarisinnaavigit?

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 4 2014 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2011 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Ukioq manna Sinniisoqarfik Gl. Avernæsimi Fynimiittumi ataatsimiissaaq. Tamanna Sinniisoqarfiup nalinginnaasumik ataatsimiinnissarivaa siulleq,

Læs mere

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq.

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. ut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. Meeqqat atuarfiata ineriartortinneqarnissaa anguniagaavoq. Atuarfitsialammik aaqqissuusineq siunertaqarluarluni suliaavoq, tamannalu

Læs mere

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit

Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit Upperisalerinermi isumalioqqissaarnermilu ilikkagassatut pilersaarutit *********** A: Siunertat ilisarititsinerlu A 2 Upperisarsiorneq isumalioqqissaarnerlu september 2002 Upperisalerinermik isumalioqqissaarnermillu

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Lars Petersen, Signe Åsblom. Imai. PI - Paasissutissat/ Information

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Lars Petersen, Signe Åsblom. Imai. PI - Paasissutissat/ Information 1 2011 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Ukioq 2007 atuaqatigiit. Paninnguaq Larsen & Ida L. Mølgård toqqangaanermi saniatigut 20.000,- kr-nit akissarsiaraat

Ukioq 2007 atuaqatigiit. Paninnguaq Larsen & Ida L. Mølgård toqqangaanermi saniatigut 20.000,- kr-nit akissarsiaraat Ilinniartitsisoq nr. 10 2008 - Februar Foto: Viggo Andersen Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2008 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat - holder ordinært repræsentantskabsmøde 2008

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 3 2015 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii Folkeskolen i Grønland

Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii Folkeskolen i Grønland Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii 2006-2007 Folkeskolen i Grønland KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 2 2014 1 2 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii Folkeskolen i Grønland

Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii Folkeskolen i Grønland Kalaallit nunaanni meeqqat atuarfii 2003-2004 Folkeskolen i Grønland KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT, ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007

KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK ATAATSIMIINNERA 12.-13. JUNI 2007 KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE DEN 12.-13. JUNI 2007 QUPPERNEQ / SIDE 1 KOMMUNALBESTYRELSEP ILEQQUUSUMIK 2007-IMI PINGAJUSSAANEERLUNI ATAATSIMIINNERA ULLUNI 12. 13. JUNI 2007 NAL. 9.00 KOMMUNALBESTY- RELSEP ATAATSIMIITTARFIANI. KOMMUNALBESTYRELSENS TREDIE

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

ISSN 1600-3063 2. 2001

ISSN 1600-3063 2. 2001 ISSN 1600-3063 2. 2001 Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

IMAI INDHOLD. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2014 1 2 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II

Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Ilinniartitsinermut Pilersaarut II Uddannelsesplan II Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2008 1 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik ukioq manna Ilulisssani Hotel Arcticimi ukiumoortumik ataatsimiissaaq. Siulersuisut 2005-imi atuutilernerannit sinniisoqarfiup

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl

Imai Indhold. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk. Aaqqisuisut: Kirsten Olsen (akisuss.): kir@inerisaavik.gl 3 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Pingasunngorneq, oktobarip 8-anni 2014, nal.13.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen aamma Katti Frederiksen. Peqataasinnaanatik nalunaartut: Stephen

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2009 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Hotel Icefiordimi Ilulissani ukiormanna ukiumoortumik ataatsimiippoq. Siulersuisut 2005-imi qinigaanerisa kingornagut, sinniisoqarfiup

Læs mere

Ilinniartitsisoq mut. Bliv journalist på Ilinniartitsisoq. Overvej at tage på efterskole. tunngorit. Efterskolernissat isumalioqqutiginiaruk

Ilinniartitsisoq mut. Bliv journalist på Ilinniartitsisoq. Overvej at tage på efterskole. tunngorit. Efterskolernissat isumalioqqutiginiaruk Ilinniartitsisoq nr. 2 2005 - marts Kalaallit Nunaanni Meeqqat atuarfianni pujortartarneq tassunga killeqarpoq. Det er slut med at nyde tobak i den Grønlandske folkeskole. Foto: Brian Karstesen Ilinniartitsisoq

Læs mere